Назва: Про внесення доповнень до деяких законівУкраїни у зв'язку з прийняттям Закону України ''Про Рахункову палату''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань бюджету

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект(02.09.98)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення доповнень до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення доповнень до деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про Рахункову палату"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести до законів України такі доповнення:


I. Внести до законів України такі доповнення:
3.
1. Пункт 2 статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N48, ст. 655; 1993 р., N11, ст. 83; 1995 р., N14, ст. 90) доповнити абзацом такого змісту:


1. Пункт 2 статті 29 Закону України "Про підприємства в Україні" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст. 272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N48, ст. 655; 1993 р., N11, ст. 83; 1995 р., N14, ст. 90) доповнити абзацом такого змісту:
4.
"Підприємства, їх об'єднання та відособлені підрозділи зобов'язані безоплатно надавати Рахунковій палаті всі необхідні їй відомості та інші матеріали щодо використання коштів Державного бюджету України".


"Підприємства, їх об'єднання та відособлені підрозділи зобов'язані безоплатно надавати Рахунковій палаті всі необхідні їй відомості та інші матеріали щодо використання коштів Державного бюджету України".
5.
2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N25, ст. 281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N47, ст. 644; 1993 р., N11, ст.83, N29, ст. 308; 1995 р., N14, ст. 90; 1997 р., N4, ст. 24; 1998р., N26, ст. 149):


2. У Законі України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N25, ст. 281; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N47, ст. 644; 1993 р., N11, ст.83, N29, ст. 308; 1995 р., N14, ст. 90; 1997 р., N4, ст. 24; 1998р., N26, ст. 149):
6.
а) статтю 14 доповнити частиною четвертою такого змісту:
-1- Комітет з питань бюджету
пункт вилучити.
Враховано


7.
"Рахункова палата здійснює контроль за законністю і своєчасністю руху коштів під час виконання видатків Державного бюджету України і позабюджетних фондів в установах Національного банку України та уповноважених банках";
Зазначене положення враховано в Законі України "Про Національний банк України".


8.
б) статтю 15 доповнити частиною другою такого змісту:
-2- Комітет з питань бюджету
пункт вилучити.
Враховано


9.
"Рахункова палата здійснює контроль за обслуговуванням Національним банком України, його установами та уповноваженими банками державного боргу України";
Зазначене положення враховано в Законі України "Про Національний банк України".


10.
в) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого змісту:
-3- Комітет з питань бюджету
пункт вилучити.
Враховано


11.
"Рахункова палата перевіряє діяльність Національного банку України, його установ та уповноважених банків у частині касового виконання ними видатків Державного бюджету України та щороку здійснює перевірку кошторису витрат Національного банку України і подає відповідну інформацію до Верховної Ради України";
Зазначене положення враховано в Законі України "Про Національний банк України".


12.
г) частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "На вимогу Рахункової палати Національний банк України, уповноважені банки, інші кредитні установи зобов'язані надавати посадовим особам Рахункової палати необхідні для реалізації завдань з контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету України відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються".


частину другу статті 52 доповнити реченням такого змісту: "На вимогу Рахункової палати Національний банк України, уповноважені банки, інші кредитні установи зобов'язані надавати посадовим особам Рахункової палати необхідні для реалізації завдань з контролю за виконанням видаткової частини Державного бюджету України відомості про здійснювані ними операції та стан рахунків установ та організацій, що перевіряються".
13.
3. Статтю 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N41, ст. 598) доповнити частиною четвертою такого змісту:


3. Статтю 6 Закону України "Про державний внутрішній борг України" (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N41, ст. 598) доповнити частиною четвертою такого змісту:
14.
"Рахункова палата здійснює контроль за утворенням і погашенням державного внутрішнього боргу України".


"Рахункова палата здійснює контроль за утворенням і погашенням державного внутрішнього боргу України".
15.
4. Частину першу статті 38 Закону України "Про бюджетну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N26, ст. 195) доповнити реченням такого змісту: "Рахункова палата здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням".


4. Частину першу статті 38 Закону України "Про бюджетну систему України" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N26, ст. 195) доповнити реченням такого змісту: "Рахункова палата здійснює контроль за своєчасним виконанням видаткової частини Державного бюджету України, витрачанням бюджетних коштів, у тому числі коштів загальнодержавних цільових фондів, за обсягами, структурою та їх цільовим призначенням".


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні