Назва: В зв'язку з пропозиціями Президента України до Закону України ''Про спеціальну економічну зону ''Миколаїв''
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління нородним господарством власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

''Про спеціальну економічну зону ''Миколаїв''


Про спецiальну економiчну зону "Миколаїв"

Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв".


Цей Закон визначає порядок створення, функцiонування та лiквiдацiї спецiальної економiчної зони "Миколаїв".

Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони "Миколаїв"


Стаття 1. Створення спецiальної економiчної зони "Миколаїв"

1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:


1. Спеціальна економічна зона "Миколаїв" (далі - СЕЗ "Миколаїв") створюється в місті Миколаєві на строк 30 років у межах земельних ділянок, наданих у користування суднобудівним підприємствам:

державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 43 га);


державній холдинговій акціонерній компанії "Чорноморський суднобудівний завод" (площа 340 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 43 га);

відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 30 га);


відкритому акціонерному товариству "Суднобудівний завод "Океан" (площа 240 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 30 га);

державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 кому-нара" (площа 160 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської міської ради.


державному підприємству "Суднобудівний завод імені 61 кому-нара" (площа 160 га, в тому числі акваторія рiки Південний Буг - 40 га) та прилеглої території площею 120 га земель Миколаївської міської ради.

Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі ( з житловою забудовою мікрорайону "Північний" (750 м), на сході ( з водним фондом рiки Інгул (750 м), на півдні ( з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).


Зазначена територія на заході межує з проспектом Героїв Сталінграда (1000 м), на півночі ( з житловою забудовою мікрорайону "Північний" (750 м), на сході ( з водним фондом рiки Інгул (750 м), на півдні ( з територією державного підприємства "Суднобудівний завод імені 61 комунара" (1750 м).

Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.


Оригінал карти з описом меж території СЕЗ "Миколаїв" зберігається у Миколаївській обласній державній адміністрації.

2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової iнфраструктури.


2. Метою створення СЕЗ "Миколаїв" є залучення iнвестицiй у пріоритетні галузі виробництва для збереження існуючих та створення нових робочих місць, впровадження новітніх технологій, сприяння розвитку зовнiшньоекономiчних зв'язкiв та пiдприємництва, підвищення ефективності використання виробничих потужностей суднобудівних підприємств та їх експортного потенціалу, збiльшення поставок високоякiсних товарiв та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової iнфраструктури.

3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.


3. На території СЕЗ "Миколаїв" установлюється та діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений Законом України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон", з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на території СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 2. Особливостi дiї законодавства України на території СЕЗ "Миколаїв"

1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.


1. Законодавство України на території СЕЗ "Миколаїв" діє в межах Конституції України з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.

2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.


2. Органи виконавчої влади на території СЕЗ "Миколаїв" діють у межах повноважень, передбачених Конституцією та законами України, з урахуванням особливостей, передбачених Законом України "Про загальнi засади створення i функцiонування спецiальних (вiльних) економiчних зон" та цим Законом.

3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.


3. Держава гарантує стабільність встановленого цим Законом правового режиму функціонування СЕЗ "Миколаїв" на весь термін, визначений статтею 1 цього Закону.

4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Миколаїв" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Миколаїв".


4. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування та митного регулювання до суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" на їх вимогу протягом періоду функціонування СЕЗ "Миколаїв" застосовуються особливості оподаткування та митного регулювання, передбачені цим Законом на день їх реєстрації як суб'єктів СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 3. Органи управління СЕЗ "Миколаїв"

Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:


Органами управління СЕЗ "Миколаїв" є:

Миколаївська міська рада;


Миколаївська міська рада;

Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя;


Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя;

орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".


орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управління СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 4. Повноваження Миколаївської міської ради та Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї щодо управління СЕЗ "Миколаїв"

1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.


1. Миколаївська міська рада здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належать:


2. До сфери повноважень Миколаївської міської ради також належать:

затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";


затвердження стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";

укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";


укладення з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" генеральної угоди про передачу йому в користування земельних ділянок та природних ресурсів місцевого значення на території СЕЗ "Миколаїв";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.


здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

3. Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.


3. Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя здійснює свої повноваження на території СЕЗ "Миколаїв" відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеві державні адміністрації", цього Закону та інших нормативно-правових актів.

4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї також належать:


4. До сфери повноважень Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї також належать:

забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";


забезпечення необхідних умов функціонування державних органів, розташованих на території СЕЗ "Миколаїв";

утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";


утворення, ліквідація, реорганізація органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв";

розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі інвестиційні проекти);


розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території СЕЗ "Миколаїв" (далі інвестиційні проекти);

регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;


регулювання залучення до роботи у СЕЗ "Миколаїв" іноземних працівників;

надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Миколаїв";


надання центральним органам виконавчої влади iнформацiї щодо функцiонування СЕЗ "Миколаїв";

затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;


затвердження порядку укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту;

затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";


затвердження порядку реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв";

здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.


здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом.

Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 5. Повноваження органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв"

1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, створена Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".


1. Органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є юридична особа, створена Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за участю окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які діють на території СЕЗ "Миколаїв".

Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" є суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" у разі якщо він реалізує на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США.
-1- Абзац другий частини першої статті 5 Закону виключити.

ВрахованоПоложення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.


Положення (статут) про орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" затверджується Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.

2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належать:


2. До компетенції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" належать:

розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";


розроблення та забезпечення реалізації спільно з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" стратегічних та поточних програм розвитку СЕЗ "Миколаїв";

організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";


організація облаштування території СЕЗ "Миколаїв";

організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;


організація та контроль за будівництвом об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвиток мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю;


укладення договору (контракту) з суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту в порядку, встановленому Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю;

укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;


укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території СЕЗ "Миколаїв", будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;

укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Миколаїв";


укладення договорів про експлуатацію об'єктів інфраструктури СЕЗ "Миколаїв";

укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень, наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;


укладення з суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" у межах повноважень, наданих Миколаївською міською радою, договорів оренди земельних ділянок та використання природних ресурсів місцевого значення;

видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;


видача дозволів на будівництво нових господарських об'єктів суб'єктам СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;

участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;


участь у розробці та реалізації інвестиційних проектів;

реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;


реєстрація суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", що реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти;

підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;


підготовка пропозицій органам місцевого самоврядування щодо ставок орендної плати, розмірів плати за комунальні послуги, тарифів;

здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";


здійснення разом з відповідними органами заходів щодо забезпечення законності та правопорядку, економічної та екологічної безпеки на території СЕЗ "Миколаїв";

складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;


складання та подання статистичної звітності про функціонування СЕЗ "Миколаїв" відповідно до законодавства України;

виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Миколаїв".


виконання інших функцій та повноважень, визначених у положенні (статуті) та переданих до його компетенції іншими органами управління СЕЗ "Миколаїв".

Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 6. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв"


-2- Частину першу статті 6 Закону викласти в такій редакції:
Враховано частково1. Суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб'єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти вартістю, еквівалентною не менше 200 тисяч доларів США, на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкти СЕЗ "Миколаїв".
"1. Суб`єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб`єкти СЕЗ "Миколаїв". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;
700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;
1 млн.доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;
3 млн.доларів США - на підприємствах суднобудівної промисловості.
Перелік пріоритетних видів економічної діяльності затверджується Кабінетом Міністрів України".

1. Суб`єктами СЕЗ "Миколаїв" є суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, які розташовані на території СЕЗ "Миколаїв" і реалізують на цій території інвестиційні проекти у пріоритетних видах економічної діяльності на підставі договору (контракту) щодо умов реалізації цього інвестиційного проекту та які зареєстровані органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб`єкти СЕЗ "Миколаїв". Вартість таких інвестиційних проектів має бути еквівалентною не менше:
500 тис. доларів США - у харчовій промисловості та промисловості з переробки сільськогосподарської продукції;
700 тис. доларів США - у будівництві, енергетиці, сфері транспорту;
1 млн.доларів США - у машинобудуванні та приладобудуванні;
3 млн.доларів США - на підприємствах суднобудівної промисловості.


2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.


2. Орган господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" укладає договір (контракт) щодо умов реалізації інвестиційного проекту та видає суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" свідоцтво про реєстрацію, що підтверджує право на отримання пільг, визначених цим Законом.

3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата, розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.


3. За реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" справляється плата, розмір якої встановлюється Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.

Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.


Кошти, одержані за реєстрацію суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямовуються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" на розвиток інфраструктури СЕЗ "Миколаїв" у порядку, визначеному Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю за погодженням з Міністерством фінансів України.

Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 7. Умови провадження підприємницької діяльності на території СЕЗ "Миколаїв"

1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.


1. На території СЕЗ "Миколаїв" можуть провадитися всі види підприємницької діяльності, за винятком заборонених законами України.

2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.


2. Спеціальний правовий режим підприємницької діяльності, встановлений у СЕЗ "Миколаїв", поширюється на суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" виключно при здійсненні ними підприємницької діяльності в період реалізації інвестиційних проектів.

3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.


3. Створення на території СЕЗ "Миколаїв" комерційних банків, їх філій, аудиторських фірм, страхових, інших фінансових організацій, учасників фондового ринку, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Миколаївською обласною державною адмiнiстрацiєю.

4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.


4. Затвердження інвестиційного проекту та укладення договору (контракту) щодо умов його реалізації є підставою для реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" як суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", укладення договорів оренди землі, приміщень тощо.

5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада може внести пропозиції Миколаївській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) і скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.


5. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації інвестиційного проекту Миколаївська міська рада може внести пропозиції Миколаївській обласній державній адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) і скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.


6. У разі порушення суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" законодавства України, установчих документів, договору (контракту) з органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" щодо умов реалізації затвердженого в установленому цим Законом порядку інвестиційного проекту Миколаївська обласна державна адмiнiстрацiя може прийняти рішення про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту, а також внести пропозиції органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) та скасування реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у встановленому законодавством порядку.

7. Рішення Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.


7. Рішення Миколаївської обласної державної адмiнiстрацiї про скасування рішення про затвердження інвестиційного проекту та рішення органу господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв" про розірвання договору (контракту) або реєстрації суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у СЕЗ "Миколаїв"

На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.


На території СЕЗ "Миколаїв" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності здійснюється у встановленому законодавством порядку.

Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 9. Порядок ввезення на територію СЕЗ "Миколаїв" товарiв та iнших предметiв та вивезення товарiв та iнших предметiв з території СЕЗ "Миколаїв"


-3- В частині першій статті 9 Закону:
абзац перший та пункти "а", "б", "в" викласти в такій редакції:
Відхилено1. На території СЕЗ "Миколаїв" запроваджується спецiальний митний режим, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:
"1. У СЕЗ "Миколаїв" на території підприємств суднобудівної промисловості запроваджується режим спеціальної митної зони, відповідно до якого застосовується такий порядок ввезення та вивезення товарів та інших предметів для потреб виробництва продукції суднобудування на експорт:

1. На території СЕЗ "Миколаїв" запроваджується спецiальний митний режим, вiдповiдно до якого встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарiв та iнших предметiв:

а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" для використання в межах СЕЗ "Миколаїв" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;
а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) із-за меж митної території України ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;

а) у разi ввезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з-за меж митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" для використання в межах СЕЗ "Миколаїв" ввiзне мито та податок на додану вартiсть не справляються;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.
б) у разі вивезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з митної території України на територію підприємств суднобудівної промисловості для будівництва суден згідно з основною номенклатурою та обігом в межах спеціальної економічної зони за міжзаводською кооперацією вивізне мито не справляється, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою. Перелік таких товарів та предметів встановлюється Кабінетом Міністрів України;

б) у разі ввезення на митну територію України з території СЕЗ "Миколаїв" товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", податки сплачуються в порядку, встановленому законодавством України для оподаткування товарів, що імпортуються.

До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Миколаїв".
в) в інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України".


До митної вартостi товарiв та iнших предметiв, зазначених у цьому пункті, не включається вартiсть послуг щодо зберігання товарів та інших предметів, їх перевантаження, дороблення, сортування, пакетування, здійснюваних на території СЕЗ "Миколаїв".

Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;


Операції з надання зазначених послуг не підлягають обкладенню податком на додану вартість;

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;
-4- Пункти "г", "д", "е", "є" виключити.
Відхилено

в) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю або достатньо перероблених чи оброблених, на території СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито та акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;

г) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;


г) у разі вивезення з території СЕЗ "Миколаїв" за межі митної території України товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію СЕЗ "Миколаїв", вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;

д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;


д) у разi вивезення товарiв та iнших предметiв (крiм пiдакцизних товарiв) з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" вивiзне мито не справляється, а податок на додану вартiсть справляється за нульовою ставкою;

е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Миколаїв" з метою транзиту через територію СЕЗ "Миколаїв" митні збори справляються відповідно до законодавства України;


е) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію СЕЗ "Миколаїв" з метою транзиту через територію СЕЗ "Миколаїв" митні збори справляються відповідно до законодавства України;

є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.


є) в iнших випадках оподаткування здiйснюється вiдповiдно до законодавства України.

Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Миколаїв".


Не звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України товарів та інших предметів, повністю вироблених, достатньо перероблених або оброблених на території СЕЗ "Миколаїв".

Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".


Повнiстю виробленими або достатньо переробленими чи обробленими у СЕЗ "Миколаїв" вважаються товари, якi вiдповiдають критерiям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, крiм випадкiв, коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.


Строк перебування товарiв та iнших предметiв на територiї СЕЗ "Миколаїв" не обмежується, крiм випадкiв, коли товари та iнші предмети мають обмежений строк зберiгання.

Положення цієї частини не поширюються на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.


Положення цієї частини не поширюються на товарообмiннi (бартернi) операцiї та операцiї з давальницькою сировиною.

2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Миколаїв" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.


2. Митний контроль за перемiщенням товарiв та iнших предметiв через межi території СЕЗ "Миколаїв" здійснюється відповідно до законодавства України з метою забезпечення дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів через митний кордон України, з урахуванням норм цього Закону.

Для запобiгання несанкцiонованому та неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Миколаїв" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Миколаїв" огороджується по периметру та облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.


Для запобiгання несанкцiонованому та неконтрольованому проникненню на територiю СЕЗ "Миколаїв" або за її межi фiзичних осiб, транспортних засобiв, а також ввезенню i вивезенню товарiв та iнших предметiв територiя СЕЗ "Миколаїв" огороджується по периметру та облаштовується вiдповiдно до вимог, встановлених Державною митною службою України.

Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Миколаїв", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.


Територiї зон митного контролю для СЕЗ "Миколаїв", їх межi та режим перемiщення товарiв, транспортних засобiв i громадян встановлюються Державною митною службою України.

Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Миколаїв", здійснюється відповідно до законодавства України.


Митне оформлення товарів та інших предметів, що переміщуються через межі території СЕЗ "Миколаїв", здійснюється відповідно до законодавства України.

За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Миколаїв" справляються митні збори відповідно до законодавства України.


За митне оформлення товарів та інших предметів, а також перебування їх під митним контролем на території СЕЗ "Миколаїв" справляються митні збори відповідно до законодавства України.

Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Миколаїв" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".


Органiзацiя робiт з облаштування митної iнфраструктури i огородження СЕЗ "Миколаїв" та їх фiнансування здiйснюються органом господарського розвитку і управління СЕЗ "Миколаїв".

Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Миколаїв" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.


Спеціальний митний режим на територiї СЕЗ "Миколаїв" запроваджується з дня затвердження Державною митною службою України акта приймання-передачі в експлуатацiю об'єктiв митної інфраструктури.

3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiю СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Миколаїв", не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.


3. Імпорт суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" товарiв та інших предметів для потреб власного виробництва на територiю СЕЗ "Миколаїв" та експорт товарiв та інших предметів, повнiстю вироблених або достатньо перероблених чи оброблених на територiї СЕЗ "Миколаїв", не підлягає лiцензуванню та квотуванню, якщо iнше не встановлено мiжнародними договорами України.

4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.


4. На зовнiшньоекономiчнi операцiї, що здiйснюються у СЕЗ "Миколаїв", поширюється спецiальний режим експорту (iмпорту) товарiв та iншi заходи нетарифного регулювання зовнiшньо-економiчної дiяльностi вiдповiдно до законодавства України.

Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" окремих видiв товарiв.


Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати обмеження щодо ввезення на митну територiю України з територiї СЕЗ "Миколаїв" та вивезення з митної територiї України на територiю СЕЗ "Миколаїв" окремих видiв товарiв.

Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного
регулювання на територiї СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 10. Особливостi оподаткування та валютного регулювання на територiї СЕЗ "Миколаїв"

1. Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.


1. Суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати ввізного мита, податку на додану вартість, податку на прибуток підприємств, збору до Державного інноваційного фонду та плати за землю.

2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб`єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:


2. Звільняються від сплати ввізного мита на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п'ять років, суб`єкти СЕЗ "Миколаїв", які ввозять на територію СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів:

матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;


матеріали і сировину, перелік та обсяги яких визначаються у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

устаткування, обладнання та комплектуючі до них.


устаткування, обладнання та комплектуючі до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.


Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.


У разі нецільового використання зазначених матеріалів, сировини, устаткування, обладнання та комплектуючих до них платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито у встановленому законодавством порядку.

3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.


3. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість на період реалізації інвестиційних проектів, але не більше ніж на п`ять років, операції з ввезення (пересилання) на територію СЕЗ "Миколаїв" суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, устаткування, обладнання та комплектуючих до них.

Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.


Ця пільга не застосовується при ввезенні на територію СЕЗ "Миколаїв" підакцизних товарів.

У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.


У разі нецільового використання зазначених устаткування, обладнання та комплектуючих до них податок на додану вартість справляється виходячи з їх договірної (контрактної) вартості, але не нижче за митну вартість, перераховану в гривні за валютним (обмінним) курсом, установленим Національним банком України на день оформлення ввізної вантажної митної декларації, з урахуванням пені, нарахованої на таку суму податку виходячи з 120 відсотків облікової ставки Національного банку України, що діяла на день збільшення податкового зобов'язання, за перiод вiд дати ввезення таких товарiв на митну територiю України до дати збiльшення податкового зобов'язання.

4. Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться вiдповiдно до цього Закону на територію СЕЗ "Миколаїв", встановлюється Кабінетом Міністрів України.


4. Порядок контролю за цiльовим використанням сировини, матерiалiв, устаткування, обладнання та комплектуючих до них, що ввозяться вiдповiдно до цього Закону на територію СЕЗ "Миколаїв", встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.


5. Операції з реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) в межах СЕЗ "Миколаїв" по міжзаводській кооперації оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.

6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.


6. Звільняється на три роки від оподаткування прибуток суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отриманий на території СЕЗ "Миколаїв" від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією.

Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.


Прибуток таких платників податку, отриманий з четвертого по шостий рік включно від реалізації інвестиційних проектів, затверджених Миколаївською обласною державною адміністрацією, оподатковується за ставкою 50 відсотків діючої ставки оподаткування.

Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.


Починаючи з четвертого року реалізації інвестиційного проекту звільняється протягом десяти років від оподаткування частина прибутку підприємств суднобудівної промисловості - суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", спрямована на розвиток виробництва в рамках реалізації інвестиційного проекту.

Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.


Зазначені пільги застосовуються з моменту одержання суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" першого прибутку від реалізації інвестиційного проекту та не поширюються на частину прибутку, одержаного суб'єктом СЕЗ "Миколаїв" вiд освоєння iнвестицiй, що були здійснені за рахунок коштiв бюджетів усiх рiвнiв та коштiв Державного iнновацiйного фонду.

Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.


Порядок обчислення прибутку, одержаного від реалізації інвестиційного проекту, визначається Державною податковою адміністрацією України.

7. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:


7. До валового доходу суб'єкта СЕЗ "Миколаїв", нарахованого з метою оподаткування, не включаються одержані відповідно до інвестиційного проекту суми інвестицій у вигляді:

коштів;


коштів;

матеріальних цінностей;


матеріальних цінностей;

нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.


нематеріальних активів, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також експертною оцінкою в Україні.

У разi якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цiєю частиною, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.


У разi якщо протягом звiтного (податкового) перiоду вiдбувається часткове або повне вiдчуження iнвестицiї, передбаченої цiєю частиною, суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, який отримав iнвестицiю, зобов'язаний сплатити у повному обсязі податок з прибутку, одержаного в такому звiтному (податковому) перiодi.

8. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.


8. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв", які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати збору до Державного інноваційного фонду.

9. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.


9. Суб'єкти СЕЗ "Миколаїв" (власники земельних ділянок та землекористувачі на території СЕЗ "Миколаїв"), які реалізують на території СЕЗ "Миколаїв" інвестиційні проекти, звільняються від сплати земельного податку.

10. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості ( суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.


10. Суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств суднобудівної промисловості ( суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", отримані від замовників суден, зараховуються на окремі рахунки цих суб'єктів СЕЗ "Миколаїв", не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", у момент здачі судна замовнику, а витрати суднобудівних підприємств, здійснені ними за рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

11. Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.


11. Надходження в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" продукцiї, товарiв (робiт, послуг), вироблених або наданих у СЕЗ "Миколаїв", не підлягають обов'язковому продажу.

Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї


Стаття 11. Порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" та виїзду з неї

Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.


Кабiнет Мiнiстрiв України може встановлювати спецiальний порядок перетинання кордону України iноземцями та особами без громадянства, якi прямують у СЕЗ "Миколаїв", а також спецiальний порядок в'їзду у СЕЗ "Миколаїв" i виїзду з неї громадян України, iноземцiв та осiб без громадянства.

Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Миколаїв"


Стаття 12. Порядок лiквiдацiї СЕЗ "Миколаїв"

1. СЕЗ "Миколаїв" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.


1. СЕЗ "Миколаїв" вважається лiквiдованою з моменту закiнчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено в установленому законодавством України порядку.

2. СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".


2. СЕЗ "Миколаїв" може бути ліквідована законом до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до Закону України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".

Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації


Стаття 13. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації

1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.


1. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів СЕЗ "Миколаїв" у разі її ліквідації.

2. Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності ( у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.


2. Спори між органами управління СЕЗ "Миколаїв", суб'єктами СЕЗ "Миколаїв" та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією СЕЗ "Миколаїв", підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності ( у судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.

Стаття 14. Прикінцеві положення


Стаття 14. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України:


2. Кабінету Міністрів України:

у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;


у місячний строк подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


забезпечити в межах своїх повноважень видання нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України та державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.


3. Підприємствам суднобудівної промисловості - суб'єктам СЕЗ "Миколаїв" надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України та державними цільовими фондами станом на 1 січня 2000 року. Відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками починаючи з 1 січня 2001 року.

4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 758/99 "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".


4. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 червня 1999 року № 758/99 "Про спеціальну економічну зону "Миколаїв".


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні