Назва: про Державну програму приватизації
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(10.01.2000)2.
Закон України


Закон України
3.
Про Державну програму приватизаціїПро Державну програму приватизації

4.
1. Відповідно до статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст.122) затвердити Державну програму приватизації на 2000 рік (додається).

-1- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Викласти Закон у такій редакції:
1. Затвердити Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки (додається), яка вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
2. Внести зміни до таких законів України:
частину першу та другу статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст.122; 1998р., № 49, ст.301; 1999р., № 7, ст.52; № 51, ст.453) викласти в такій редакції:
Враховано


1. Затвердити Державну програму приватизації на 2000 - 2002 роки (додається), яка вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
2. Внести зміни до таких законів України:
частину першу та другу статті 4 Закону України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 17, ст.122; 1998р., № 49, ст.301; 1999р., № 7, ст.52; № 51, ст.453) викласти в такій редакції:


«1. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
Кожна наступна Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.
2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Державної програми приватизації щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації, та уточнення завдань з надходження коштів до Державного бюджету подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на наступний бюджетний рік»;

«1. Державна програма приватизації визначає цілі, пріоритети та умови приватизації, розробляється Фондом державного майна України і затверджується Верховною Радою України законом України один раз на три роки не пізніш як за місяць до затвердження Державного бюджету України на відповідний рік, але до початку наступного бюджетного року і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
Кожна наступна Державна програма приватизації вноситься на розгляд Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на відповідний рік.
2. Пропозиції про внесення змін і доповнень до Державної програми приватизації щодо кількості об'єктів, які підлягають приватизації, та уточнення завдань з надходження коштів до Державного бюджету подаються до Верховної Ради України одночасно з проектом Державного бюджету України на наступний бюджетний рік»;


в абзаці 8 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995р., N 15, ст.99; 1998р., № 18, ст.88; 1999р., № 29, ст.239) після слів «про приватизацію» додати слова «або передприватизаційну підготовку» далі за текстом.

в абзаці 8 частини четвертої статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995р., N 15, ст.99; 1998р., № 18, ст.88; 1999р., № 29, ст.239) після слів «про приватизацію» додати слова «або передприватизаційну підготовку» далі за текстом.
5.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування і діє до затвердження чергової Державної програми приватизації.
3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
5. Кабінету Міністрів України:
після набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
4. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють в частині, що не суперечить цьому Закону.
5. Кабінету Міністрів України:
після набрання чинності цим Законом підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


-2- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Проект 3акону України обов'язково має бути погоджений з:- Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи;


Прийнято до уваги

6.

- Державним комітетом по матеріальних резервах;- Державним комітетом промислової політики України, до сфери управління якого відносяться 42 об'єкти групи В і Г, що мають мобілізаційне завдання;


7.

До експертної оцінки проекту 3акону України доцільно залучити:
- Раду з вивчення продуктивних сил при АН України;
- Управління з питань оборонно-мобілізаційної роботи та правоохоронних органів Кабінету Міністрів України";


8.
ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від N
в проекті Закону України пропоную передбачити юридичні норми, які б закріпили державну власність об'єктів цивільної оборони. У разі приватизації підприємств, на яких є об'єкти цивільної оборони, останні повинні за узгодженням з органами виконавчої влади, уповноваженими з питань цивільної оборони, безкоштовно передаватися на баланс цього підприємства. Кнрівник підприємства, незалежно від форми власності, відповідно до Закону України "Про цивільну оборону", зобов'язаний нести відповідальність за утримання об'єктів цивільної оборони та захист працівників цих підприємств відповідно до вимог чинних нормативно-правових актів.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Законом України
від N
9.

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
НА 2000 РІК
-3- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Слова та цифри «на 2000 рік» замінити словами та цифрами «на 2000-2002 роки».
Враховано


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПРИВАТИЗАЦІЇ
НА 2000 - 2002 РОКИ
10.
11.
Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
12.
1. Державна програма приватизації на 2000 рік (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання і способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів, які підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації майна та надходження коштів від приватизації до державного бюджету на 2001-2002 роки та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.
-4- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пунктах 1 та 2 слова та цифри "на 2000 рік» замінити на слова та цифри «на 2000-2002 роки".
У пункті 1 слова та цифри "2001-2002 роки" вилучити.

Враховано
1. Державна програма приватизації
на 2000-2002 роки (далі - Програма) визначає основні цілі, пріоритети, завдання і способи приватизації державного майна, майна, що належить Автономній Республіці Крим, та відчуження комунального майна, групи об'єктів, які підлягають приватизації, орієнтовні завдання щодо обсягів приватизації державного майна та надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України та відповідні заходи щодо виконання цієї Програми.
13.
2. Основною метою приватизації у 2000 році є створення умов для залучення іноземних інвестицій у підприємства, що приватизуються, та забезпечення надходження коштів від приватизації до державного бюджету у сумі 2,5 млрд. гривень.
-5- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Розділ 1 пункт 2 викласти у наступній редакції:
«Запропонувати органам місцевого самоврядування розробити і затвердити місцеві програми приватизації (відчуження) комунального майна на 2000 рік. Кошти від приватизації ( відчуження) комунального майна спрямувати на фінансування програм соціально - економічного і культурного розвитку, капітальних вкладень та відновлення основних засобів на підприємствах, в організаціях, установах комунальної власності, органів місцевого самоврядування».
-6- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 2 програми вилучити слово «іноземних».
Враховано в тексті Закону

Враховано редакційно

2. Основною метою приватизації у 2000-2002 роках є створення умов для сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (далі - підприємств) та створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до Державного бюджету України.


-7- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
До пункту 2 розділу І «Загальні положення» проекту Закону «Про Державну програму приватизації» пропонуємо після слів «...до Державного бюджету у сумі 2,5 млрд.гривень» дописати: « Тільки не за рахунок цілісних майнових комплексів державної форми власності, які продуктивно працюють, забезпечують своїх працівників зарплатою, платять податки в державний бюджет і перераховують кошти на утримання соціальної сфери».
Відхилено
-8- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 2 розділу 1 викласти в такій редакції:
«2. Основною метою приватизації у 2000 році є створення умов для сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій та створення конкурентного середовища, а також забезпечення надходження коштів від приватизації до державного бюджету».
Враховано редакційно


14.

3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації є:
-9- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 3 викласти у такій редакції:
"Пріоритетами та основними завданнями приватизації є:
Враховано частково


3. Пріоритетами та основними завданнями приватизації є:
15.
приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки;

приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
16.
забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (далі - підприємства) та створення конкурентного середовища;

забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;
17.
формування попиту на об'єкти приватизації як з боку вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів;
створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним;

формування попиту на об'єкти приватизації як з боку вітчизняних, так і іноземних інвесторів;


приватизація підприємств виключно за кошти з урахуванням їх індивідуальних особливостей та встановлених Кабінетом Міністрів України коефіцієнтів індексації номінальної вартості підприємств та рівня інфляції в країні ;
формування попиту на об'єкти приватизації як з боку вітчизняних, так і зарубіжних інвесторів шляхом забезпечення інформаційної відкритості процесу приватизації;».


18.
максимальне використання інститутів інфраструктури ринку цінних паперів.
-10- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 3 виключити такі абзаци:
«максимальне використання інститутів інфраструктури ринку цінних паперів;
Враховано частково

максимальне використання інститутів інфраструктури ринку цінних паперів.
19.
сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (далі - підприємства) та створення конкурентного середовища;
сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємств, установ, організацій (далі - підприємства) та створення конкурентного середовища;


20.
залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки;
створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об`єкта та здійснюють ефективне управління ним;
створення умов для подальшого розвитку фондового ринку».

залучення коштів для розвитку і структурної перебудови економіки;
21.
створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним;


створення сприятливих умов для появи приватних власників, які мають довгострокові інтереси у розвитку приватизованого об'єкта та здійснюють ефективне управління ним;
22.
забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України;23.
створення умов для подальшого розвитку фондового ринку;


створення умов для подальшого розвитку фондового ринку;
24.
підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських підприємств на міжнародних ринках.
-11- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
П.3 доповнити абзацом такого змісту:
"не допустити приватизації підприємств іноземними компаніями, їх власниками чи учасниками офіційних чи таємних картелів, трастів тощо, котрі являються конкурентами підприємства, що приватизується, на закордонних чи вітчизняних ринках;".
Відхилено

підвищення заінтересованості інвесторів щодо українських підприємств на міжнародних ринках.
25.
4. Для реалізації цих завдань Фонд державного майна України:

-12- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)

Враховано частково
4. Для реалізації цих завдань Фонд державного майна України (далі - Фонд):
26.
залучає до підготовки об'єктів приватизації національних та іноземних радників;
В п.4 у фразі "залучає до підготовки об'єктів приватизації національних та іноземних радників" додати - "при приватизації стратегічних об'єктів залучаються загальновідомі іноземні радники на тендерних умовах".
редакційно

залучає до підготовки об'єктів приватизації вітчизняних та іноземних радників;
27.
ініціює реструктуризацію підприємств:


ініціює реструктуризацію підприємств:
28.
проводить конкурси з продажу пакетів акцій або здійснює продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами;
-13- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 4 доповнити наступним реченням:
«Реалізація положень цього пункту здійснюється у межах, визначених виключно Законами України».
Враховано в тексті Закону

проводить конкурси з продажу пакетів акцій або здійснює продаж акцій через організаторів торгівлі цінними паперами;
29.
застосовує аукціони під час продажу об'єктів груп А, Д та цілісних майнових комплексів об'єктів груп В, Г.
-14- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 4 доповнити реченням наступного змісту:
«Реалізація положень цього пункту здійснюється у порядку та межах, визначених виключно Законами України».
-15- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац четвертий пункту 4 після слів "з продажу пакетів акцій" доповнити такими словами: "об'єктів груп В, Г, Е," -і далі за текстом.
Враховано в тексті Закону
Відхилено

застосовує аукціони під час продажу об'єктів груп А, Д та цілісних майнових комплексів об'єктів групи В, Г.


-16- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
П.4 доповнити абзацом такого змісту:
"по стратегічно важливих об'єктах аналізує висновки вітчизняних чи іноземних незалежних антимонопольних, антитрастівських організацій на предмет можливих негативних наслідків для існування чи розвитку діяльності українських підприємств, що приватизуються, у випадку переходу корпоративних прав до компанії - конкурента".
Враховано частково
В розділі VII

30.
5. Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою раціонального, ефективного застосування способів приватизації, встановлених цією Програмою.


5. Класифікація об'єктів приватизації здійснюється з метою раціонального, ефективного застосування способів приватизації відповідно до цієї Програми.
31.
Група А - цілісні майнові комплекси державних, орендних підприємств та структурні підрозділи підприємств, що виділені у самостійні підприємства (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), в тому числі у процесі реструктуризації державних підприємств, із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно, або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для створення відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах; окреме індивідуально визначене майно (в тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежитлові приміщення, майно підприємств-банкрутів та підприємств, що ліквідуються); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси.


Група А - цілісні майнові комплекси державних, орендних підприємств та структурні підрозділи підприємств, що виділені у самостійні підприємства (далі - цілісні майнові комплекси підприємств), в тому числі у процесі реструктуризації державних підприємств, із середньообліковою чисельністю працюючих до 100 осіб включно, або понад 100 осіб, але вартість основних фондів яких недостатня для формування статутних фондів відкритих акціонерних товариств (далі - ВАТ), а також готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки відпочинку, які перебувають на самостійних балансах; окреме індивідуально визначене майно (в тому числі таке, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, будівлі, споруди та нежилі приміщення, майно підприємств, ліквідованих за рішенням арбітражного суду, та майно підприємств, що ліквідуються за рішенням органу уповноваженого управляти державним майном); майно підприємств, які не були продані як цілісні майнові комплекси.
32.
Група В - цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для створення ВАТ; акції ВАТ, що зареєстрували випуск акцій, або розпочали продаж акцій до набрання чинності цією Програмою (крім підприємств групи Г); акції ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу у разі, коли вартість основних фондів достатня для створення ВАТ.


Група В - цілісні майнові комплекси підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих понад 100 осіб та вартість основних фондів яких достатня для формування статутних фондів ВАТ; акції ВАТ, випуск яких зареєстрований або продаж акцій яких розпочався до набрання чинності цією Програмою (крім підприємств групи Г); акції ВАТ, створених на базі підприємств агропромислового комплексу у разі, коли вартість основних фондів достатня для створення ВАТ.
33.
Група Г - цілісні майнові комплекси або пакети акцій підприємств, що на момент здійснення продажу займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.


Група Г - цілісні майнові комплекси підприємств або пакети акцій ВАТ, що на момент прийняття рішення про приватизацію займають монопольне становище на загальнодержавному ринку відповідних товарів і послуг або мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави.
34.
Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.


Група Д - об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти.
35.
Група Е - акції (частки, паї), що належать державі у майні господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за кордоном.
-17- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
В розділі І «Загальні положення», в пункті 5 в останній частині після слів «на самостійних балансах» додати слова: «та державних архівів, що зберігають документи Національного архівного фонду)», далі за текстом.
Відхилено

Група Е - акції (частки, паї), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями), розташованих на території України або за кордоном.
36.
Група Ж - незалежно від вартості та джерел фінансування об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що передається у комунальну власність або приватизується.
В пункті 5, сьома частина - група «Ж», вилучити в другому рядку слова «культури мистецтва та преси», а в четвертому рядку - «видавничої справи».
-18- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В частині 7 пункту 5 слова "та джерел фінансування" виключити.

Група Ж - незалежно від вартості об'єкти охорони здоров'я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об'єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об'єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, у разі їх невключення до складу майна, що передається у комунальну власність або приватизується, крім об'єктів, які не підлягають приватизації відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".


-19- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 5 останній абзац викласти у такій редакції:
«Група Ж - незалежно від вартості та джерел фінансування об`єкта охорони здоров`я, освіти, культури, мистецтва та преси, фізичної культури і спорту, телебачення та радіомовлення, видавничої справи, а також об`єкти санаторно-курортних закладів, профілакторії, будинки і табори відпочинку (за винятком об`єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах), у тому числі об`єкти соціально-побутового призначення, що перебувають на балансі підприємств, тільки у разі відмови згідно з рішенням органів місцевого самоврядування від включення їх до складу майна, що передається у комунальну власність».
Враховано частково


37.
6. Об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, приватизуються способами, визначеними цією Програмою для окремих груп об'єктів залежно від приналежності об'єктів, які утворюються після конверсії, до тієї чи іншої групи.
-20- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ 1 пункт 6: слова "військово-промислового комплексу" пропоную вилучити та замінити на "воєнно-промисловий комплекс".
В Програмі приватизації не визначено механізм, яким чином після приватизації об'єктів ВПК буде зберігатися сама мета конверсії, а саме:
Відхилено


6. Об'єкти військово-промислового комплексу, що підлягають конверсії згідно з переліками, які затверджуються органами, уповноваженими управляти відповідним державним майном, приватизуються способами, передбаченими цією Програмою для груп об'єктів, до яких відносяться об'єкти, що утворюються після конверсії.


- послідовне, адекватне за наукомісткістю та конкурен-тоспроможністю заміщеня військової продукції продукцією цивільного призначення;
- диверсифікація використання технологій подвійного призначення і впровадження передових технологій;
- випуск нової, головним чином, імпортозамінюючої продукції;
- розвиток виробництва військової техніки, озброєнь в обсягах, достатніх для забезпечення обороноздатності держави і зміцнення її позицій на міжнародних ринках озброєнь та військової техніки.


38.
7. Наявність у підприємства мобілізаційних завдань, обов'язків щодо зберігання державної таємниці, забезпечення безпечних умов робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта. Такий об'єкт приватизується відповідно до цієї Програми.
-21- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 7 після слів «відповідного об`єкта» доповнити словами «за виключенням обмежень, передбачених Законом України «Про приватизацію державного майна».
Враховано

7. Наявність у підприємства мобілізаційних завдань (замовлень), обов'язків щодо зберігання державної таємниці, забезпечення безпечних умов робіт не є підставою для заборони приватизації відповідного об'єкта, за винятком обмежень, передбачених Законом України "Про приватизацію державного майна". Такий об'єкт приватизується відповідно до цієї Програми.
39.
Відшкодування витрат ВАТ, пов'язаних з відповідальним зберіганням цінностей мобілізаційного резерву, провадиться згідно з законодавством.


Відшкодування витрат ВАТ, пов'язаних з відповідальним зберіганням цінностей мобілізаційного резерву, провадиться згідно з законодавством.
40.
Державне майно, призначене згідно з мобілізаційними завданнями для спеціальних формувань, яке не включено до статутних фондів ВАТ і перебуває на балансі акціонерних товариств, після скасування мобілізаційних завдань приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства з питань приватизації.


Державне майно, призначене згідно з мобілізаційними завданнями (замовленнями) для спеціальних формувань, яке не включено до статутних фондів ВАТ і перебуває на балансі акціонерних товариств, після скасування мобілізаційних завдань (замовлень) приватизується на загальних підставах відповідно до законодавства з питань приватизації.
41.
8. Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, а також об'єкти, що виконують вибухові роботи, приватизуються на загальних підставах із збереженням процедур державного контролю.
-22- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 8 пропонується вилучити.
-23- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 8 пропонується викласти в наступній редакції:
«Об`єкти приватизації - підприємства, у технологічних процесах виробництва яких використовуються отруйні, у тому числі радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, а також підприємства, що виконують вибухові роботи та виготовляють чи використовують вибухові матеріали, приватизуються з урахуванням обмежень, встановлених підпунктом «В» пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Відхилено

Враховано частково


8. Об'єкти, на яких у технологічних процесах використовуються отруйні, радіоактивні речовини, бактеріологічні, біологічні, сильнодіючі хімічні засоби, а також об'єкти, що виконують вибухові роботи, приватизуються на загальних підставах із збереженням процедур державного контролю, крім об'єктів, які не підлягають приватизації відповідно до статті 5 Закону України "Про приватизацію державного майна".


До умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації, визначених цим пунктом в обов`язковому порядку включаються зобов`язання власника (інвестора) щодо дотримання ним процедур контролю та вживання необхідних заходів з метою гарантування захисту громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв тощо.
Приватизація підприємств та об`єктів приватизації групи «Е» (корпоративних прав таких підприємств) та зобов`язання, що включаються до умов договорів між власником (інвестором) та Фондом державного майна України, в обов`язковому порядку погоджуються із Міністерством екології та природних ресурсів та Міністерством з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильскої катастрофи».

До умов договорів купівлі-продажу об`єктів приватизації, визначених цим пунктом, в обов`язковому порядку включаються зобов`язання покупця щодо здійснення ним процедур контролю та вживання необхідних заходів з метою гарантування захисту громадян від наслідків впливу неконтрольованого виготовлення, використання або реалізації небезпечної продукції, послуг або небезпечних виробництв тощо.
Очисні споруди, які не ввійшли до статутних фондів ВАТ і можуть негативно впливати на екологію та навколишнє середовище, за рішенням органів приватизації можуть передаватися ВАТ безоплатно.


-24- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Розділ 1 "Загальні положення" доповнити пунктом 8а такого змісту:
«8а. У 2000 р. Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України та Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюють наступні заходи для створення соціально сприятливих умов завершення масової приватизації:
Враховано частково
редакційно у розділі
XV- розробляються нормативні доку-менти та здійснюються організаційні заходи щодо закриття та реорганізації діяльності довірчих товариств, інвестиційних компаній та інвестиційних фондів, інших фінансових посередників, які здійснювали операції з приватизаційними цінними паперами;
- забезпечується виконання заходів щодо розвитку вторинного ринку акцій приватизованих підприємств;
- проводиться останній аукціон з продажу дрібних пакетів акцій (до 5% статутного фонду) підприємств, що приватизуються, з використанням компенсаційних сертифікатів як засобу платежу;
- проводиться роз'яснювальна робота серед населення щодо засад функціонування фондового ринку та прав дрібних акціонерів."


42.

Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ

-25- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву розділу 2 пропонується викласти в наступній редакції: «Загальні засади приватизації».Відхилено


Розділ II. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ПРИВАТИЗАЦІЇ
44.
9. Фонд державного майна України здійснює приватизацію державного майна на засадах індивідуальної приватизації.


9. Фонд здійснює приватизацію державного майна на засадах індивідуальної приватизації.
45.
Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об'єкт приватизації, врахування кон'юнктури ринку, на основі цього - визначення способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продаж цілісного майнового комплексу або контрольного пакета ВАТ, створеного у процесі приватизації та корпоратизації, промисловому інвестору, який відповідає кваліфікаційним вимогам, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.
-26- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
В другому абзаці пункту 9 після слів "Індивідуальна приватизація полягає у вивченні..." вставити слова: "...питання яку частку займала продукція (послуги) стратегічно важливого підприємства, що приватизується, в закордонних та вітчизняних ринках, починаючи з 1990 року, а також основних його конкурентів..."
-27- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.2 пункту 9 вилучити слово "контрольного";
після слова "корпоратизації" доповнити словами "на базі підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, інвесторам, в тому числі".
Відхилено

Враховано


Індивідуальна приватизація полягає у вивченні попиту на конкретний об'єкт приватизації, врахуванні кон'юнктури ринку, на основі цього - визначенні способу продажу, який максимально враховує особливості виробничо-технічного та фінансово-майнового стану кожного підприємства, що підлягає приватизації, продажу цілісного майнового комплексу або пакетів акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації на базі підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, інвесторам, в тому числі промисловому інвестору, з метою концентрації капіталу та забезпечення ефективного функціонування підприємства у післяприватизаційний період.
46.
10. Промисловий інвестор - це вітчизняний, зарубіжний інвестор або їх об'єднання, які заінтересовані у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту, виробляють продукцію, виконують роботи, або надають послуги, аналогічні відповідним підприємствам, що приватизуються, мають довгострокові інтереси в його розвитку.
-28- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 10 викласти у наступній редакції:
"Промисловий інвестор - це вітчизняний, іноземний інвестор, або їх об'єднання, які заінтересовані у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту та виробляють продукцію (виконують роботи, надають послуги), аналогічну основній продукції (роботам, послугам) підприємства, що приватизується, або споживають в основному виробництві продукцію (роботи, послуги) такого підприємства, або виробляють продукцію (роботи, послуги), яка використовується в основному виробництві підприємства, що приватизується, в якості основної сировини, або здійснюють безпосередній контроль на таких підприємствах не менше одного року ".
-29- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Пункт 10 викласти у такій редакції:
«Промисловий інвестор - це вітчизняний, зарубіжний інвестор або їх об'єднання, які зацікавлені у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту, мають довгострокові інтереси в його розвитку та намір фінансувати подальший розвиток приватизованого підприємства за умови збереження його виробничої орієнтаціїї».
Враховано редакційно


Комітет не визначився

10. Промисловий інвестор - це вітчизняний, іноземний інвестор, або їх об'єднання, які заінтересовані у збереженні частки підприємства на ринку відповідного продукту та не менше трьох років виробляють продукцію (виконують роботи, надають послуги), аналогічну основній продукції (роботам, послугам) підприємства, що приватизується, або споживають в основному виробництві продукцію (роботи, послуги) такого підприємства, або виробляють продукцію (роботи, послуги), яка використовується в основному виробництві підприємства, що приватизується, в якості основної сировини, або здійснюють безпосередній контроль на таких підприємствах не менше одного року. Промисловим інвестором не може бути визнана компанія зареєстрована в офшорній зоні.


-30- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 10 пропонується вилучити або доповнити реченням наступного змісту: «Тлумачення терміну «Промисловий інвестор» є абстрактним і не може використовуватись органами приватизації на користь чи відмови якому-небудь інвестору».
-31- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Закріпити на законодавчому рівні вимоги до учасників конкурсів, особливо це стосується групи «Г», з метою недопущення до участі у конкурсі представників офшорних регіонів.
Відхилено


Прийнято до уваги

-32- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 10 пропонується вилучити.
-33- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
До пункту 10 додати:
"Промисловим інвестором не може бути визнана іноземна компанія, її власники чи дочірні компанії, а також інші компанії, котрі є учасниками спільних з цією іноземною компанією офіційних чи таємних картелів, трастів та інших об'єднань, котрі являються конкурентами по відношенню до підприємства, що приватизується, на світових чи вітчизняних ринках".
ВідхиленоКомітет не визначився

47.
11. Основними принципами індивідуальної приватизації є:


11. Основними принципами індивідуальної приватизації є:
48.
досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта приватизації;


досягнення максимального економічного ефекту від продажу об'єкта приватизації;
49.
вибір способу приватизації підприємства виходячи з його фінансово-майнового стану, частки у відповідному сегменті ринку виробництва, обсягів збуту продукції та аналізу попиту потенційних покупців;
-34- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Абзац 3 пункту 11 пропонується доповнити словами «у порядку, визначеному цим Законом та іншими Законами України з питань приватизації».
Враховано в контексті Закону

вибір способу приватизації підприємства виходячи з його виробничо-технічного та фінансово-майнового стану, частки у відповідному сегменті ринку виробництва, обсягів збуту продукції та аналізу попиту потенційних покупців;
50.
індивідуальний підхід під час підготовки підприємств до приватизації, прийняття рішень про приватизацію, створення акціонерних товариств; визначення економічної доцільності перетворення державних підприємств у ВАТ;
-35- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
Пункт 11 доповнити абзацом:
" унеможливити перехід контрольного чи блокуючого пакету акцій у власність іноземних компаній - конкурентів підприємства, що приватизується, чи до власників таких іноземних компаній, їх дочірніх компаній чи інших компаній, котрі є учасниками спільних з такими іноземними компаніями офіційних чи таємних картелів, трастів та інших об'єднань".
Відхилено


індивідуальний підхід під час підготовки підприємств до приватизації, прийняття рішень про приватизацію, створення акціонерних товариств;

визначення економічної доцільності перетворення державних підприємств у ВАТ;
51.
створення організаційно-економічних умов концентрації власності, результатом якої буде концентрація управління та відповідальності нових власників.


створення організаційно-економічних умов концентрації власності, результатом якої буде концентрація управління та відповідальності нових власників.
52.
12. Під час продажу об'єктів Фонд державного майна України враховує кон'юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців та забезпечує виконання Закону України "Про Державний бюджет України" і цієї Програми у частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного підприємства окремо строки проведення приватизації.

-36- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 12 замість слова "самостійно" записати такі слова: "за погодженням з органом, уповноваженим управляти державним майном", - і далі за текстом.
Враховано редакційно

12. Під час продажу об'єктів Фонд враховує кон'юнктуру ринку, вивчає попит потенційних покупців та забезпечує виконання Закону України "Про Державний бюджет України" і цієї Програми у частині надходження коштів від приватизації, самостійно встановлює для кожного підприємства окремо строки проведення приватизації з урахуванням вимог законодавства про приватизацію.

53.
Розділ III. ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ

-37- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Розділ III. ПІДГОТОВКА ПІДПРИЄМСТВ ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ
54.

В розділі 111 "Підготовка підприємств до приватизації" до передприватизаційної підготовки підприємств в обов'язковому порядку ввести результати перевірки Контрольно-ревізійного управління України та Державної податкової адміністрації України, терміном давності перевірок не більше 6 місяців на момент підписання плану приватизації.
Відсутні сформульовані пропозиції

55.
13. Органи, уповноважені управляти державним майном разом з Фондом державного майна України до прийняття рішення про приватизацію здійснюють передприватизаційну підготовку державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, містять у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, які реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також ВАТ, створених у процесі корпоратизації (за винятком тих, що не підлягають приватизації згідно з Законом України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації").
-38- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 13 розділу 3 пропонується вилучити слова «які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави», замість яких вставити слова «у тому числі».
Відхилено

13. Органи, уповноважені управляти державним майном, разом з Фондом до прийняття рішення про приватизацію здійснюють передприватизаційну підготовку державних підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, містять у своєму складі відокремлені чи територіально роздроблені виробництва, розвинену соціальну інфраструктуру, майно, що не підлягає приватизації, структурні підрозділи, які реалізують аналогічні або взаємозамінні види товарів (робіт, послуг), а також ВАТ, створених у процесі корпоратизації (за винятком об'єктів, що не підлягають приватизації відповідно до Закону України "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації").
56.
Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, що розробляється Фондом на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, та потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", і затверджується Кабінетом Міністрів України. План-графік підлягає опублікуванню у друкованих виданнях державних органів приватизації.


Передприватизаційна підготовка зазначених підприємств здійснюється згідно з планом-графіком, що розробляється Фондом на підставі пропозицій органів, уповноважених управляти державним майном, та потенційних покупців (інвесторів), що вважаються такими згідно із статтею 8 Закону України "Про приватизацію державного майна", і затверджується Кабінетом Міністрів України. План-графік підлягає опублікуванню у друкованих виданнях державних органів приватизації.
57.
Передприватизаційна підготовка підприємств, не зазначених у першому абзаці цього пункту, проводиться за спільним рішенням Фонду та органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, окремо щодо кожного підприємства.


Передприватизаційна підготовка підприємств, не зазначених у першому абзаці цього пункту, проводиться за спільним рішенням Фонду та органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, окремо щодо кожного підприємства.
58.
Щодо підприємств, включених до переліку об'єктів, які підлягають приватизації у 2000 році відповідно до завдань, встановлених цією Програмою, Фонд може приймати рішення про проведення їх передприватизаційної підготовки в установленому ним порядку.
-39- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Розділ ІІІ пункт 13 доповнити частиною п`ятою наступної редакції:
«Передприватизаційна підготовка і приватизація підприємств агропромислового комплексу здійснюється відповідно Закону України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».
-40- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину четверту пункту 13 виключити, щоб не порушувати балансу інтересів на користь Фонду державного майна України.
Враховано частково
Враховано

59.
14. На час здійснення передприватизаційної підготовки підприємств припиняється дія Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у частині передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх структурних підрозділів.


14. На час здійснення передприватизаційної підготовки підприємств щодо них припиняється дія Закону України "Про оренду державного та комунального майна" у частині передачі в оренду цілісних майнових комплексів або їх структурних підрозділів.
60.
15. Структурні підрозділи, що виділяються у процесі передприватизаційної підготовки із складу підприємств, на базі яких створюються окремі підприємства з метою їх подальшої приватизації, після державної реєстрації зазначених підприємств передаються Фонду державного майна України органом, уповноваженим управляти державним майном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
-41- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 15 слова «передприватизаційної підготовки» замінити словом «реорганізації».
-42- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В частині першій пункту 15 замість слів: "органом, уповноваженим управляти державним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України", - записати такі слова: "або залишаються в сфері управління органу, уповноваженого управляти державним майном, за рішенням та у порядку, встановленому кабінетом Міністрів України".
Відхилено


Відхилено

15. На базі структурних підрозділів, що можуть відокремлюватися від державного підприємства у процесі його передприватизаційної підготовки, орган, уповноважений управляти відповідним державним майном, створює юридичні особи. В тижневий термін з моменту державної реєстрації та у випадку можливості їх подальшої приватизації функції з управління такими підприємствами передаються органами, уповноваженими управляти ними, до Фонду, Порядок такої передачі встановлюється Кабінетом Міністрів України.

61.
Інформація про зазначені підприємства у тижневий термін після їх державної реєстрації подається до Фонду органом, уповноваженим управляти державним майном.
-43- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.2 пункту 15 вилучити.
Враховано


62.
16. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


16. Проведення передприватизаційної підготовки здійснюється відповідно до проектів передприватизаційної підготовки у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
63.
17. У разі потреби проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки підприємств Фонд державного майна України може залучати незалежних консультантів та експертів.
-44- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 17 виключити.
Відхилено

17. У разі потреби проведення експертизи проектів передприватизаційної підготовки підприємств Фонд може залучати незалежних консультантів та експертів.
64.
18. Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, включає погодження проектів планів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України.


18. Передприватизаційна підготовка підприємств, які займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, включає погодження проектів передприватизаційної підготовки з органами Антимонопольного комітету України.
65.
19. Передприватизаційна підготовка підприємств передбачає:

-45- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)

Враховано

19. Передприватизаційна підготовка підприємств може передбачати:
66.
виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і розроблення умов його подальшого використання з обов'язковим внесенням пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо визначення органу, який управлятиме цим майном;
Доповнити пункт 19 новим абзацом такого змісту:
«виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;».

виявлення державного майна, що не підлягає приватизації, і розроблення умов його подальшого використання з обов'язковим внесенням пропозицій до Кабінету Міністрів України щодо визначення органу, який управлятиме цим майном;
67.
виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери і визначення умов їх подальшого функціонування, передачі в установленому порядку цих об'єктів відповідним територіальним громадам або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;
-46- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абзаці третьому пункту 19 після слів "та побутової сфери" доповнити такими словами: "культових споруд", - і далі за текстом, після слів "відповідним територіальним громадам" доповнити такими словами: "релігійним організаціям", - і далі за текстом.
Враховано

виявлення об'єктів соціально-культурної та побутової сфери, культових споруд і визначення умов їх подальшого функціонування, передачу в установленому порядку цих об'єктів у власність відповідних територіальних громад, релігійних організацій або державним органам приватизації для подальшого продажу відповідно до законодавства;
68.
виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації такого майна у встановленому порядку;


виявлення іншого державного майна, яке тимчасово не використовується, і розроблення пропозицій щодо умов його подальшого використання або консервації такого майна у встановленому порядку;
69.
визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу державних підприємств;


визначення доцільності приватизації довгострокових фінансових вкладень у складі цілісного майнового комплексу державних підприємств;
70.
виявлення державних підприємств, до яких може застосовуватись процедура банкрутства та ініціювання перед відповідними органами її проведення;


виявлення державних підприємств, щодо яких може застосовуватись процедура банкрутства та ініціювання перед відповідними органами її проведення;
71.

здійснення інших заходів.
-47- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац сьомий пункту 19 виключити, щоб склад передприватизаційної підготовки зробити завершеним.
Враховано редакційно

виділення із складу підприємств структурних підрозділів, які можуть функціонувати як окремі підприємства;
здійснення інших заходів, визначених законодавством.
72.
20. Передприватизаційна підготовка підприємств із змішаною формою власності, в тому числі підприємств агропромислового комплексу, включає визначення в установчих документах підприємств із змішаною формою власності наявності та розміру державних часток (паїв), а також складу засновників (учасників) цих підприємств.
-48- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Пункт 20 в частині першій слова: «... в тому числі підприємств агропромислового комплексу» вилучити.
-49- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.1 пункту 20 в кінці доповнити словами "у порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств".
Відхилено

Враховано

20. Передприватизаційна підготовка підприємств, у статутних фондах яких є державна частка, в тому числі підприємств агропромислового комплексу, включає визначення в установчих документах таких підприємств наявності та розміру державних часток (паїв), а також складу засновників (учасників) цих підприємств у порядку, встановленому законодавством та установчими документами підприємств.
73.
З цією метою державні органи приватизації:


З цією метою державні органи приватизації:
74.
ініціюють визначення часток (паїв) засновників у майні підприємств із змішаною формою власності;


ініціюють визначення часток (паїв) засновників підприємств, у статутних фондах яких є державна частка;
75.
встановлюють наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у майні таких підприємств;


встановлюють наявність та розмір часток (паїв), що належать державі у статутних фондах таких підприємств;
76.
узгоджують з недержавними засновниками необхідні зміни до установчих документів.


узгоджують з іншими засновниками (учасниками) відповідні зміни до установчих документів.
77.
21. Передача майна державних підприємств здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-50- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 21 виключити, змінивши нумерацію наступних пунктів.
-51- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 21 пропонується викласти в наступній редакції:
«Передача майна державних підприємств здійснюється Фондом державного майна у випадках та порядку, визначених виключно Законами України.»
ВрахованоІнша редакція-52- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 21 пропонується викласти в наступній редакції:
«Відчуження та будь-яка передача державного майна, щодо якого прийнято рішення про приватизацію, здійснюється Фондом державного майна у випадках та порядку, визначених виключно Законами України».
-53- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 21 замість слів "здійснюється у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України" записати такі слова: "в процесі передприватизаційної підготовки здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством".
Інша редакція
Інша редакція

78.
22. Передприватизаційна підготовка підприємств до прийняття рішення про їх приватизацію передбачає здійснення Фондом державного майна України таких заходів:
-54- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 22 повинен бути переглянутий. Дослідження попиту на підприємство, яке підлягає приватизації, повинно проводитись кваліфікованим радником за участю профільних міністерств, а не силами Фонду державного майна за допомогою "соціологічних" опитів шляхом аналізу анкет вивчення попиту.
Відсутні чіткі пропозиції
21. Передприватизаційна підготовка підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, до прийняття рішення про їх приватизацію передбачає здійснення Фондом таких заходів:
79.
1) оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом, яка характеризує стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Переліки державних підприємств та відповідна інформація за кожним підприємством готується органом, уповноваженим управляти державним майном, та подається до Фонду у встановлені ним терміни.
-55- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.1 пункту 22 після слова «підприємств» доповнити словами «віднесених цією Програмою до групи Г».

Враховано

1) оприлюднення фінансової звітності, яка включає баланс підприємства, звіт про фінансові результати, звіт про рух коштів, звіт про власний капітал, а також іншу економічну інформацію, перелік якої встановлюється Фондом, яка характеризує фінансово-майновий стан державних підприємств, що підлягають приватизації. Переліки державних підприємств та відповідна інформація за кожним підприємством готується органом, уповноваженим управляти державним майном, та подається до Фонду у встановлені ним терміни.
80.
Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об'єкт приватизації публікується у друкованих та електронних засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем відсилається до органу приватизації у зазначений в публікації термін. У анкеті потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав із запропонованих у ній.


Зазначена інформація разом з анкетою вивчення попиту на об'єкт приватизації публікується у друкованих та електронних засобах масової інформації. Анкета вивчення попиту після її заповнення потенційним покупцем відсилається до органу приватизації у зазначений в публікації термін. У анкеті потенційний покупець зазначає спосіб приватизації, який він обрав із запропонованих у ній.
81.
Орган приватизації на підставі отриманих анкет протягом місяця аналізує попит та публікує результати опитування потенційних покупців у порядку, встановленому Фондом;


У інформації, яку оприлюднює орган приватизації для об'єктів групи Г, обов'язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до розділу VI цієї Програми;
82.
2) у інформації, яку оприлюднює орган приватизації для об'єктів групи Г, обов'язково зазначається можливість закріплення пакета акцій у державній власності відповідно до розділу VI цієї Програми;
-56- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 2) пункту 22 викласти в такій редакції:
"2) у інформації, яку оприлюднює орган приватизації для об'єктів групи Г, обов'язково зазначається розмір пакета акцій, який може бути закріплений у державній власності відповідно до розділу VI цієї Програми; "
-57- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
У підпункті 2 пункту 22 слова «обов'язково зазначається можливість закріплення пакету акцій» замінити словами «обов'язково зазначається розмір пакету акцій».
Враховано редакційно

Враховано редакційно


2) орган приватизації на підставі отриманих анкет протягом місяця аналізує попит та публікує результати опитування потенційних покупців у порядку, встановленому Фондом;
83.
3) у разі надходження від органів виконавчої влади пропозицій щодо закріплення пакета акцій ВАТ у державній власності організує захист доцільності такого закріплення відповідно до розділу VI цієї Програми;


3) у разі надходження від органів виконавчої влади пропозицій щодо закріплення пакета акцій ВАТ у державній власності організує захист доцільності такого закріплення відповідно до розділу VI цієї Програми;
84.
4) визначає спосіб приватизації кожного підприємства за результатами вивчення попиту потенційних покупців:
-58- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У підпунктуі 4 пункту 22:
абзац другий викласти в наступній редакції:
"якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшла одна або більше пропозицій на придбання цілісного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю до 1000 осіб працюючих включно, або контрольного пакета акцій ВАТ, створеного на базі майна цього підприємства, у разі коли середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб, Фонд приймає рішення про продаж цілісного майнового комплексу конкурентними способами - на аукціоні, за конкурсом, контрольного пакету акцій - на відкритих торгах, за конкурсом;";
абзац 3 вилучити.
Враховано4) визначає спосіб приватизації кожного підприємства за результатами вивчення попиту потенційних покупців:


-59- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац перший підпункту 4 пункту 22 після слів "попиту потенційних покупщів" доповнити такими словами: "та за погодженням з органом виконавчої влади, до сфери управління якого входить підприємство".
-60- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У частині 4 пункту 22 абзаци другий та третій пропонується викласти в наступній редакції:
ВідхиленоВідхилено85.
якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшло дві або більше пропозицій на придбання цілісного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю до 1000 осіб працюючих включно, Фонд приймає рішення про продаж цілісного майнового комплексу конкурентними способами - аукціон, конкурс;
- у разі приватизації об`єктів групи «Г» мають застосовуватись виключно конкурентні способи приватизації. У разі приватизації (продажу) пакету акцій підприємств групи «Г», що складає 50 чи більше відсотків статутного фонду такого товариства єдиним способом приватизації є конкурс з обов`язковим включенням до його умов інвестиційних та інших зобов`язань. У разі приватизації (продажу) пакету акцій підприємств групи «Г», що складає 25 і більше відсотків, але не дозволяє отримати абсолютний контроль за діяльністю підприємства застосовується конкурсна процедура. У разі недостатньої кількості потенційних інвесторів або неможливості реалізації шляхом конкурсу таких пакетів акцій (через недостатній рівень запропонованих інвесторами цін придбання) застосовується аукціонний спосіб приватизації (продажу) з діленням зазначеного пакету на менші лоти;

якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшла одна або більше пропозицій на придбання цілісного майнового комплексу державного підприємства із середньообліковою чисельністю до 1000 осіб працюючих включно, або контрольного пакета акцій ВАТ, створеного на базі майна цього підприємства, у разі коли середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб, Фонд приймає рішення про продаж цілісного майнового комплексу конкурентними способами - на аукціоні, за конкурсом, контрольного пакету акцій - на відкритих торгах, за конкурсом;
86.
якщо за результатами дослідження попиту потенційних покупців надійшла пропозиція від одного потенційного покупця, Фонд приймає рішення щодо викупу цілісного майнового комплексу підприємства з середньообліковою чисельністю до 1000 осіб включно, або про продаж контрольного пакета акцій ВАТ, створеного на базі майна цього підприємства, у разі коли середньооблікова чисельність працюючих перевищує 1000 осіб. Викуп цілісних майнових комплексів групи Г дозволяється з дотриманням вимог антимонопольного законодавства;
- у разі приватизації об`єктів групи «В» та об`єктів - цілісних майнових комплексів підприємств з середньообліковою чисельністю працюючих до 1000 осіб, але вартість основних фондів яких достатня для створення ВАТ застосовуються виключно конкурентні способи приватизації - конкурс, аукціон та продаж пакету акцій через організовану систему біржової торгівлі цінними паперами. У разі приватизації (продажу) пакету акцій таких товариств, що складають 50 або більше відсотків статутного фонду обов`язковим є включення до умов договору інвестиційних та інших зобов`язань;


87.
у разі ненадходження інформації від потенційних покупців щодо придбання підприємств (контрольного пакета акцій ВАТ, яке може бути створене на базі державного підприємства) Фонд проводить фінансовий аналіз підприємств за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає розрахунок основних показників, аналіз яких проводиться в порядку, встановленому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - Методика оцінки). Такими показниками (коефіцієнтами) є: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу. Фінансовий аналіз здійснюється на підставі даних фінансової звітності підприємства у порядку, що встановлюється Міністерством фінансів України та Фондом державного майна України.
- у разі ненадходження інформації (заявок) потенційних покупців на придбання підприємств, визначених у попередньому абзаці, шляхом конкурсу або аукціону Фонд приймає рішення про продаж окремих лотів (але не більше 25 відсотків статутного фонду) через організовану систему торгівлі цінними паперами, у порядку встановленому Фондом державного майна та Комісією з цінних паперів та фондового ринку;
Дія попередніх трьох абзаців цього пункту не поширюється на пільгове розміщення акцій серед працівників такого підприємства.
- у разі приватизації об`єктів групи «А» умови та способи приватизації визначаються згідно положень Закону України «Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)»;

у разі ненадходження інформації від потенційних покупців щодо придбання підприємств (контрольного пакета акцій ВАТ, яке може бути створене на базі державного підприємства) Фонд проводить аналіз фінансового стану підприємств за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає розрахунок основних показників аналіз яких проводиться, в порядку, встановленому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, що затверджується Кабінетом Міністрів України (далі - Методика оцінки). Такими показниками (коефіцієнтами) є: коефіцієнти ліквідності, коефіцієнти ділової активності, коефіцієнти рентабельності, коефіцієнти платоспроможності або структури капіталу. Аналіз фінансового стану здійснюється на підставі даних фінансової звітності підприємства у порядку, що встановлюється Міністерством фінансів України та Фондом.
88.
Якщо державне підприємство є рентабельним, або показники фінансового стану відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою оцінки, Фонд приймає рішення про перетворення його у ВАТ та подальший продаж акцій способами, встановленими цією Програмою. При цьому Фонд проводить рекламно-інформаційну підтримку продажу акцій цих підприємств.
- у разі приватизації об`єктів групи «Д» застосовуються конкурсний чи аукціонний спосіб приватизації, а у випадках відсутності заяв потенційних покупців на такі об`єкти, - шляхом викупу згідно альтернативного плану приватизації.»
Частину 4 статті 22 пропонується доповнити абзацом наступного змісту: «Питання щодо обов`язковості проведення реструктуризації не поширюється на об`єкти групи «Г».

Якщо державне підприємство є рентабельним, або показники фінансового стану відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою оцінки, Фонд приймає рішення про перетворення його у ВАТ та подальший продаж акцій способами, встановленими цією Програмою. При цьому Фонд проводить рекламно-інформаційну підтримку продажу акцій цих підприємств.
89.
Якщо показники його фінансового стану є незадовільними, Фонд державного майна України приймає рішення про обов'язкову реструктуризацію підприємства в порядку, що затверджується Фондом. Майно, що виділяється при реструктуризації, приватизується способами, встановленими цією Програмою.
-61- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Не узгоджується з діючим чинним законодавством прав Фонду державного майна України щодо прийняття рішення про обов`язкову реструктуризацію підприємства, якщо показники його фінансового стану є незадовільними.
Враховано редакційно

Якщо показники фінансового стану підприємства не відповідають нормативним вимогам, встановленим Міністерством фінансів України та Методикою оцінки, Фонд може приймати рішення про реструктуризацію підприємства в порядку, що затверджується Фондом. Майно, що виділяється при реструктуризації, приватизується способами, встановленими цією Програмою.


-62- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Частину 4 пункту 22 пропонується виключити, як таку, що не відповідає назві, або змінити текст цієї частини на відповідний назві та викласти в наступному варіанті:
«У разі приватизації об`єктів групи «Г» - цілісних майнових комплексів підприємств, та об`єктів групи «Е» - пакетів акцій відкритих акціонерних товариств, що підпадають під визначення об`єктів групи «Г» та групи «В», визначених у пункті 5 цього Закону, та перевищують 5 % статутного фонду таких товариств мають застосовуватись виключно конкурентні способи приватизації - конкурс, аукціон та продаж пакетів акцій через організовано мережу біржової торгівлі».
Частину 4 статті 22 після слів «..цією Програмою» доповнити абзацом наступного змісту:
«Обов`язковість вимог щодо проведення реструктуризації не поширюється на об`єкти приватизації групи «Г» та групи «В»
Відхилено


90.
23. Державні органи приватизації приймають рішення про приватизацію об'єктів, які належать до комунальної власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.

-63- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Викласти пункт 23 в такій редакції:
"Органи місцевого самоврядування приймають рішення про приватизації об'єктів, які належать до комунальної власності. У разі необхідності державні органи приватизації забезпечують їх відповідними методичними матеріалами та консультативними послугами ''.
Враховано по суті

22. Державні органи приватизації здійснюють приватизацію об'єктів, які є у комунальній власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.

91.
Розділ IV. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ


Розділ IV. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ, СТВОРЕНИХ У ПРОЦЕСІ КОРПОРАТИЗАЦІЇ ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ
93.
94.
24. У процесі приватизації майна державного підприємства, ВАТ, яке створене у процесі корпоратизації або приватизації, з метою вдосконалення організаційної структури підприємства, структури його управління, оздоровлення фінансового стану, забезпечення інвестиційної привабливості та ліквідності може проводитись робота з реструктуризації підприємства або реорганізації ВАТ.

-64- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У пункті 24 після слів «або приватизації» додати слова : «з часткою державної власності понад 50 відсотків», і далі за текстом.

Враховано частково в контексті Закону

23. У процесі приватизації майна державного підприємства, акцій ВАТ, яке створене у процесі корпоратизації або приватизації, з метою вдосконалення організаційної структури підприємства, структури управління, оздоровлення фінансового стану, забезпечення інвестиційної привабливості та ліквідності може проводитись реструктуризація підприємства або реорганізації ВАТ.
95.
25. Рішення про реструктуризацію приймається Фондом державного майна України на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.
Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:
«В комісіях з реструктуризації підприємств беруть участь представники виборного органу профспілкової організації, а за відсутністю профспілкової організації - іншого органу, уповноваженого трудовим колективом».

24. Рішення про реструктуризацію приймається Фондом на підставі аналізу фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, пропозицій відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України, а також висновків комісії з приватизації відповідного об'єкта.
96.
Рішення про реструктуризацію стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
-65- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Пункт 25 викласти в такій редакції:
«Для проведення реструктуризації державні органи приватизації створюють комісії з реструктуризації. Порядок створення та повноваження комісії встановлюється відповідно положення, затвердженого Фондом державного майна України.
Рішення про реструктуризацію приймається Фондом державного майна України на підставі висновків комісії про реструктуризацію щодо фінансового стану підприємства, його організаційної структури, ринків збуту товарів (робіт, послуг), які випускаються (надаються) підприємством, можливих варіантів проведення реструктуризації, пропозиції відповідних органів виконавчої влади, Антимонопольного комітету України. Рішення про реструктуризацію стратегічно важливих для економіки та безпеки держави підприємств приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України».
Враховано частково

Рішення про реструктуризацію підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, приймається за погодженням з Кабінетом Міністрів України.
Для проведення реструктуризації державні органи приватизації створюють комісії з реструктуризації.
Порядок створення та повноваження комісії з реструктуризації визначається Фондом.
97.
Для проведення реструктуризації державні органи приватизації створюють комісії з реструктуризації.98.
26. Для підготовки проектів з реструктуризації державних підприємств або реорганізації ВАТ, які створено у процесі корпоратизації або приватизації, Фонд державного майна України може залучати незалежних консультантів і експертів з оплатою їх послуг за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації у порядку, що затверджується Фондом державного майна України, або коштів ВАТ.

-66- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 26 вилучити слова «або коштів ВАТ».
-67- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 26 вилучити слова «або коштів ВАТ».
Враховано


Враховано

25. Для підготовки проектів з реструктуризації державних підприємств або реорганізації ВАТ, які створено у процесі корпоратизації або приватизації, Фонд може залучати незалежних консультантів і експертів з оплатою їх послуг за рахунок коштів позабюджетного Державного фонду приватизації у порядку, що затверджується Фондом.

99.
Розділ V. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОБ'ЄКТІВ приватизації


Розділ V. ВИЗНАЧЕННЯ ЦІНИ ОБ'ЄКТІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ
100.
101.
27. Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на засадах:


26. Визначення ціни об'єктів приватизації здійснюється на засадах:
102.
експертної оцінки справедливої вартості активів для визначення розміру статутних фондів господарських товариств, до яких вноситься державне майно, і державного майна (у тому числі пакетів акцій) у разі його продажу шляхом викупу або продажу одному покупцю та в інших випадках, передбачених законодавством;
-68- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
З пункту 27 виключити слово «справедливої».
-69- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Розділ V. У частині 27 виключити слово «справедливої».
-70- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 27: не зрозуміло, що таке "експертна оцінка справедливої вартості активів", в зв'язку з цим пропонується вилучити слово "справедливої".
ВрахованоВраховано


Враховано частково

експертної оцінки вартості активів для визначення розміру статутних фондів господарських товариств, до яких вноситься державне майно, і державного майна (у тому числі пакетів акцій) у разі його продажу шляхом викупу або продажу одному покупцю та в інших випадках, передбачених законодавством;
103.
застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом, Пенсійним фондом, із заробітної плати;
Також в пункті 27 пропонується вилучити третій абзац, тому що "застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом, Пенсійним фондом, із заробітної плати" не впливає на визначення ціни об'єктів приватизації.

застосування заходів фінансової реструктуризації з метою запобігання банкрутству підприємств, погашення простроченої заборгованості перед державним бюджетом, Пенсійним фондом, із заробітної плати;
104.
проведення оцінки вартості майна об'єктів агропромислового комплексу та об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, за даними балансу без застосування експертної оцінки.
-71- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
У абзаці 4 пункту 27 вилучити слова "за даними балансу без застосування експертної оцінки" і додати "із застосуванням експертної оцінки".
-72- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В абз.4 пункту 27 після слів "агропромислового комплексу" доповнити словами "(крім радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства).
Враховано редакційно

Враховано

проведення оцінки вартості майна об'єктів агропромислового комплексу (крім радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного господарства) та об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, із застосування експертної оцінки.
105.
Порядок визначення початкової ціни продажу об'єктів приватизації (у тому числі пакетів акцій) встановлюється Методикою оцінки. Порядок проведення експертної оцінки майна встановлюється Фондом державного майна України.


Порядок визначення початкової ціни продажу об'єктів приватизації (у тому числі пакетів акцій) встановлюється Методикою оцінки. Порядок проведення експертної оцінки майна встановлюється Фондом.
106.
28. Ринкові ціни пакетів акцій акціонерних товариств, що приватизуються шляхом продажу на організованих ринках у встановленому порядку, складаються виходячи з співвідношення попиту і пропозиції у ході продажу. При цьому ринкові ціни можуть бути вищими або нижчими за початкові ціни.

-73- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 28 пропонується доповнити реченням наступного змісту:
«У разі, якщо рівень цін, що склався у ході продажу на організованих ринках буде меншим на 10 і більше відсотків, стосовно початкової ціни, такі пакети акцій знімаються з продажу та утримуються у державній власності до більш сприятливих умов кон'юнктури ринку»
Відхилено

27. Ринкові ціни пакетів акцій ВАТ, що приватизуються шляхом продажу на організаційно оформлених ринках цінних паперів у встановленому порядку, складаються виходячи з співвідношення попиту і пропозиції у ході продажу. При цьому ринкові ціни можуть бути вищими або нижчими за початкові ціни.

107.
Розділ VI. ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ВАТ


Розділ VI. ПРИНЦИПИ ТА ПОРЯДОК ЗАКРІПЛЕННЯ У ДЕРЖАВНІЙ ВЛАСНОСТІ ПАКЕТІВ АКЦІЙ ВАТ
108.
109.
29. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може здійснюватися виключно щодо ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція здійснюється для забезпечення виконання державою контрольних функцій щодо об'єктів групи Г та з метою впливу відповідним чином на прийняття загальними зборами акціонерів рішень виключно з питань, визначених статтями 41 і 42 Закону України "Про господарські товариства", а також щодо ВАТ, в яких за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, стосовно:
-74- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 29 останній абзац пропонується доповнити словами «у межах та порядку визначеним Законами України та положеннями Фонду державного майна».
-75- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 29 розділу VІ викласти у такій редакції:
«29. Закріплення обов`язково у державній власності пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду плюс одна акція щодо ВАТ, створених на базі об`єктів групи А і Е, та не менше 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція щодо ВАТ, створених на базі об`єктів групи В та Г. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі не менше 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція здійснюється для забезпечення виконання державою контрольних функцій щодо об`єктів групи А, В, Г та Е та з метою впливу відповідним чином на прийняття загальними зборами акціонерів рішень виключно з питань, визначених статтями 41 і 42 Закону України «Про господарські товариства».
Органи, уповноважені управляти акціями ВАТ, в якому за державою закріплено 50 відсотків плюс одна акція, здійснюють заходи з поліпшення фінансово-господарської діяльності таких ВАТ та несуть відповідальність за її стан».
Враховано в тексті ЗаконуВраховано частково

28. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція може здійснюватися виключно щодо ВАТ, створених на базі об'єктів групи Г. Закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція здійснюється для забезпечення відповідно до Закону України "Про господарські товариства" та статуту ВАТ впливу на прийняття загальними зборами акціонерів рішень з питань, визначених статтями 41 і 42 Закону України "Про господарські товариства", а також щодо ВАТ, в яких за державою закріплено 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, з питань про:


-76- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац перший пункту 29 після слів "створених на базі об'єктів групи Г" доповнити такими словами: "і підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави," - і далі за текстом.
Враховано редакційно


110.
участі в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств;


участь в інших підприємствах та об'єднаннях підприємств;
111.
передачі в заставу, оренду, продажу, і відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.


передачу в заставу, оренду, продаж, і відчуження іншими способами майна ВАТ, балансова вартість якого перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.
112.
Органи, уповноважені управляти акціями ВАТ, в якому за державою закріплено 50 відсотків плюс одна акція, здійснюють заходи з поліпшення фінансово-господарської діяльності таких ВАТ та несуть відповідальність за її стан.


Органи, уповноважені управляти акціями ВАТ, в якому за державою закріплено 50 відсотків плюс одна акція, здійснюють заходи з поліпшення фінансово-господарської діяльності таких ВАТ та несуть відповідальність за її стан.
113.
30. Закріплення пакета акцій у державній власності відбувається з ініціативи заінтересованих органів виконавчої влади.
-77- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 30 "Закріплення пакета акцій у державній власності відбувається з ініціативи заінтересованих органів виконавчої влади" пропонується доповнити "за умови представлення ними техніко-економічного обгрунтування доцільності закріплення пакету акцій і зобов'язань заінтересованих органів виконавчої влади щодо управління акціями відповідного підприємства".
Враховано в тексті Закону

29. Закріплення пакета акцій у державній власності відбувається з ініціативи органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном.
114.
31. Фонд державного майна України організовує захист закріплення пакета акцій у державній власності, який передбачає розгляд пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, та Фонду у встановленому ним порядку.
-78- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В частині першій пункту 31 замість слів "встановленому ним порядку" записати такі слова: "порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
Враховано

30. Фонд організовує захист закріплення пакета акцій у державній власності, який передбачає розгляд пропозицій органу, уповноваженого управляти державним майном, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
115.
Під час захисту Фонд обгрунтовує свою позицію аналізом фінансового стану підприємства, прогнозом грошових надходжень від продажу акцій, аналізом кон'юнктури ринку та прогнозом додаткових витрат з державного бюджету у разі закріплення пакета акцій у державній власності.


Обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном, повинно містити інформацію, зміст якої визначається Фондом, в тому числі щодо термінів, мети закріплення пакета акцій у державній власності та методів її досягнення шляхом управління корпоративними правами, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, економічне обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета акцій, а також інформацію щодо джерел та обсягів державного фінансування ВАТ, якщо таке передбачається.
116.
32. Обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном, повинно містити інформацію, зміст якої визначається Фондом державного майна України, в тому числі щодо термінів, мети тимчасового закріплення пакета акцій у державній власності та методів її досягнення у межах корпоративних прав, які виникатимуть у держави за умови закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, економічне обгрунтування доцільності закріплення у державній власності пакета акцій, а також інформацію щодо джерел та обсягів державного фінансування ВАТ, якщо таке передбачається.
-79- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 32 пропонується вилучити слово «тимчасового».
Враховано


31. Під час захисту Фонд обгрунтовує свою позицію аналізом фінансового стану підприємства, прогнозом грошових надходжень від продажу акцій, аналізом кон'юнктури ринку та прогнозом додаткових витрат з державного бюджету у разі закріплення відповідного пакета акцій у державній власності.

117.
Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час захисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання прийняти участь у приватизації відповідного підприємства, представники секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Служби безпеки України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової інформації.
-80- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 2 пункту 32 слова «секретаріату Кабінету Міністрів України» та слова «Служби безпеки України» вилучити. Після слів «відповідного підприємства» доповнити словами «народні депутати України,» і далі за текстом.
-81- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину другу пункту 32 після слів "органів державного контролю" доповнити такими словами: "та органу виконавчої влади, у сфері управління якого знаходиться об'єкт".
Враховано частково


Враховано в тексті Закону


Для забезпечення публічності та прозорості прийняття відповідного рішення під час захисту можуть бути присутні потенційні покупці, що виявили бажання прийняти участь у приватизації відповідного підприємства, народні депутати України, представники секретаріату Кабінету Міністрів України, органів державного контролю, прокуратури, Міністерства фінансів України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, громадськості, засобів масової інформації.
118.
33. Перед захистом Фонд державного майна України здійснює попередній аналіз обгрунтування закріплення пакета акцій та відмовляє у закріпленні пакета акцій ВАТ у державній власності, про що інформує Кабінет Міністрів України у разі, коли визначені в обгрунтуванні цілі:


32. Перед захистом Фонд здійснює попередній аналіз обгрунтування закріплення пакета акцій та відмовляє у закріпленні пакета акцій ВАТ у державній власності, про що інформує Кабінет Міністрів України у разі, коли визначені в обгрунтуванні цілі:
119.
передбачають втручання в господарську діяльність товариства;


передбачають втручання в господарську діяльність товариства;
120.
можливо реалізувати через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ;


можливо реалізувати через договірні відносини, а також через економічні, непрямі механізми впливу на роботу ВАТ;
121.
не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного управління;
-82- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 33 законопроекту пропонується вилучити слова «стримують надходження коштів до державного бюджету від приватизації".
Враховано

не можуть бути досягнуті через механізми корпоративного управління;
122.
суперечать державній політиці у сфері реформування власності та стримують надходження коштів до державного бюджету від приватизації.
-83- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 33 пропонується вилучити слова «стримують надходження коштів до державного бюджету від приватизації», замість яких вставити слова «не відповідають вимогам щодо об'єктів, які не підлягають приватизації згідно положеннями пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна».
Враховано частково

суперечать державній політиці у сфері реформування власності.
123.
34. За результатами захисту Фонд державного майна України подає Кабінету Міністрів України висновок щодо закріплення пакета у державній власності та його розміру або недоцільності такого закріплення.


33. За результатами захисту Фонд подає Кабінету Міністрів України висновок щодо закріплення пакета акцій у державній власності та його розміру або недоцільності такого закріплення.
124.
До висновку додається обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном.


До висновку додається обгрунтування органу, уповноваженого управляти державним майном.
125.
35. Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ приймає рішення про закріплення пакета акцій у державній власності на термін до трьох років.
-84- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 35 замість слів "до трьох років" записати такі слова: "від трьох до п'яти років".
Відхилено


34. Кабінет Міністрів України окремо щодо кожного ВАТ приймає рішення про закріплення пакета акцій у державній власності на термін до трьох років.
126.
36. Після закінчення терміну закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності цього пакета на новий термін, але не більш як на три роки. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, закріпленого у державній власності, за поданням Фонду державного майна України. З цією метою Фонд державного майна України раз на рік проводить попереднє опитування потенційних покупців за визначеною ним процедурою та аналізує кон'юнктуру ринку.
-85- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П. 36 доповнити положенням про законодавчо встановлені причини, які дають підставу для прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про достроковий продаж пакету акцій, закріпленого у державній власності.
-86- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В другому реченні пункту 36 замість слів "Фонду державного майна України" записати такі слова: "органу, уповноваженого управляти державними корпоративними правами". В цьому випадку створюються умови для дострокового продажу пакета акцій за найвищою ціною.
Враховано в тексті Закону

Відхилено
35. Орган, що здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, постійно на основі методики, що затверджується Фондом, аналізує діяльність ВАТ, пакети акцій яких закріплено у державній власності, та щокварталу надає звіт за результатами їх фінансово-економічної діяльності до Кабінету Міністрів України та Фонду. У разі коли у ВАТ, в якому 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплені за державою, за 6 місяців до завершення терміну закріплення погіршився будь-який з зазначених показників: знизились обсяги, рентабельність виробництва, виникла або збільшилась заборгованість підприємства із заробітної плати, платежів до бюджету, державних цільових фондів, зменшилась вартість власного капіталу акціонерного товариства, пакет акцій, закріплений за державою, підлягає обов'язковому продажу відповідно до цієї Програми.
127.
37. Орган, що здійснює повноваження з управління державними корпоративними правами, постійно на основі відповідної методики аналізує діяльність ВАТ, пакети акцій яких закріплено у державній власності, та щокварталу надає звіт за результатами їх фінансово-економічної діяльності до Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна України. У разі коли у ВАТ, в якому 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція закріплені за державою, за 6 місяців до завершення терміну закріплення, погіршився будь-який з зазначених показників: знизились обсяги, рентабельність виробництва, виникла або збільшилась заборгованість підприємства із заробітної плати, платежів до бюджету, державних цільових фондів, зменшилась вартість власного капіталу акціонерного товариства, пакет акцій, тимчасово закріплений за державою, підлягає обов'язковому продажу способами, визначеними цією Програмою.
-87- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 37 пропонується вилучити останнє речення.
-88- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 37 та 38 виключити.
-89- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 37 останнє речення пропонується викласти в наступній редакції:
«У разі коли у ВАТ, в якому державі належать 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція або більше, протягом будь-яких шести місяців терміну закріплення у державній власності зазначені показники утримуються на критичній межі, Фонд державного майна України в обов`язковому порядку розриває договір доручення, укладений із органом виконавчої влади або уповноваженої особою та вживає заходів щодо відновлення стабільності фінансово-господарського стану такого підприємства.»
Відхилено


Відхилено

Враховано редакційно

Після закінчення терміну закріплення пакета акцій у державній власності Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про закріплення у державній власності цього пакета на новий термін, але не більш як на три роки.


36. Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про достроковий продаж пакета акцій, закріпленого у державній власності, за поданням Фонду. З цією метою Фонд раз на рік проводить попереднє опитування потенційних покупців за визначеною ним процедурою та аналізує кон'юнктуру ринку.


-90- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 37 після слів "визначеними цією Програмою" доповнити такими словами: "крім випадків, передбачених чинним законодавством з метою захисту інтересів державної безпеки".
Відхилено


128.
38. Пакети акцій, що були раніше закріплені у державній власності, підлягають приведенню у відповідність з вимогами цієї Програми, крім пакетів акцій, переданих до статутних фондів державних холдингових компаній.
-91- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 38. Пакети акцій, що були раніше закріплені у державній власності, не можуть бути приведені у відповідність з вимогами цієї Програми, тому пропонується виключити цей пункт.
Враховано


129.
Фонд разом із заінтересованими органами виконавчої влади аналізує діяльність раніше створених державних холдингових компаній і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо доцільності подальшого їх функціонування.
-92- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абзац другий пункту 38 викласти у наступній редакції:
«Фонд разом із Антимонопольним комітетом України та іншими заінтересованими органами виконавчої влади проводить аналіз діяльності раніше створених державних холдингових та акціонерних компаній, статутні фонди яких сформовано за рахунок закріплених у державній власності пакетів акцій, і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ліквідації відповідних компаній, діяльність яких є неефективною, з наступним продажем пакетів акцій, що були передані до статутних фондів таких компаній».
Враховано

37. Фонд разом із Антимонопольним комітетом України та іншими заінтересованими органами виконавчої влади проводить аналіз діяльності раніше створених державних холдингових та акціонерних компаній, до статутних фондів яких передані пакети акцій, закріплені у державній власності, і подає до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо ліквідації відповідних компаній, діяльність яких є неефективною, з наступним продажем пакетів акцій, що були передані до статутних фондів таких компаній.
130.
39. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно із законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, погоджуються Фондом державного майна України з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.


38. Умови приватизації об'єктів, приватизація яких згідно із законами здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України, та підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, погоджуються Фондом з Кабінетом Міністрів України у порядку, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
131.
40. Приватизація об'єкта вважається завершеною з моменту виконання плану приватизації (розміщення акцій) і оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій приватизація вважається завершеною за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених.

-93- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 40 викласти в наступній редакції:
"План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, і оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених".
Враховано

39. План приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним з моменту завершення продажу всіх акцій, передбачених планом приватизації (розміщення акцій) до продажу, і оформлюється наказом відповідного державного органу приватизації. У разі закріплення у державній власності пакета акцій план приватизації (розміщення акцій) вважається виконаним за умови продажу всіх акцій, за винятком закріплених.


132.
Розділ VII. ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ


Розділ VII. ДОДЕРЖАННЯ ВИМОГ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
133.
134.
41. З метою створення конкурентного середовища і запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних та інших умов повинна здійснюватися реструктуризація підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в тому числі шляхом поділу у разі, коли:
-94- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 41 пропонується вилучити «підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках».
Відхилено
40. З метою створення конкурентного середовища і запобігання монополізації товарних ринків за наявності економічних, технологічних та інших умов повинна здійснюватися реструктуризація підприємств з урахуванням вимог антимонопольного законодавства, в тому числі шляхом поділу у разі, коли:
135.
підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках;
-95- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 41 пропонується викласти в наступній редакції:
Враховано в тексті Закону
підприємство займає монопольне становище на загальнодержавному чи регіональному товарних ринках;
136.
до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.
«З метою створення конкурентного середовища та виконання вимог антимонопольного законодавства, у окремих випадках можуть застосовуватись поділ та реорганізація підприємств. Вимоги цього пункту не поширюються на природні монополії, об`єкти приватизації, віднесені до групи «Г» згідно пункту 5 цього Закону. Поділ та реорганізація підприємств природної монополії та підприємств групи «Г» дозволяється тільки при дотриманні вимог щодо непорушності виробничого циклу та господарської структури цілісного майнового комплексу такого підприємства.»

до складу підприємства входять структурні підрозділи, які не мають тісного технологічного зв'язку з основним виробництвом і можуть бути виділені у самостійні підприємства.
137.
42. Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом державного майна України та зазначеним Комітетом.
-96- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 42 пропоную викласти в такій редакції:
"Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарному ринку, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України та Фонду державного майна України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України".
Враховано частково

41. Приватизація підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному або регіональному товарних ринках, здійснюється за погодженням з відповідними органами Антимонопольного комітету України у порядку, визначеному Фондом та Антимонопольним комітетом України.
138.
У випадках, передбачених законодавством, покупець зобов'язаний отримати згоду органів Антимонопольного комітету України на придбання у власність об'єкта приватизації.


У випадках, передбачених законодавством, покупець зобов'язаний отримати згоду органів Антимонопольного комітету України на придбання у власність об'єкта приватизації.
139.
43. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному та регіональному товарному ринках, складає та переглядає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.


42. Перелік підприємств, що займають монопольне становище на загальнодержавному та регіональному товарних ринках, складає та переглядає Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення.
140.
44. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до законодавства України.


43. Контроль за додержанням антимонопольного законодавства у процесі приватизації здійснюється Антимонопольним комітетом України відповідно до законодавства України.
141.
45. Вимоги щодо дотримання антимонопольного законодавства обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо.


44. Вимоги щодо дотримання антимонопольного законодавства обов'язково зазначаються в умовах проведення конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо.
142.
Під час проведення конкурсів, аукціонів щодо майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, є обов'язковим подання покупцем відомостей згідно з переліком, що встановлюється Фондом державного майна України та Антимонопольним комітетом України.


Під час проведення конкурсів, аукціонів, відкритих торгів тощо майна підприємств, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, покупець зобов'язаний подати відомості згідно з переліком, що встановлюється Фондом та Антимонопольним комітетом України.
143.
46. Порядок розгляду заяв про надання згоди органами Антимонопольного комітету України на придбання у процесі приватизації часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів визначається антимонопольним законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.
-97- Н.д.Кучеренко О.Ю. (Округ №80)
Пункт 46 пропонуємо викласти в такій редакції:
"Порядок розгляду заяв про надання згоди органами Антимонопольного комітету України на придбання у процесі приватизації часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів визначається антимонопольним законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом».
Враховано частково редакційно

45. Порядок розгляду заяв про надання згоди органами Антимонопольного комітету України на придбання у процесі приватизації акцій (часток, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів визначається антимонопольним законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим пунктом.


У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо) і потребує згоди органів Комітету, заява про надання згоди на це придбання повинна подаватись до початку конкурсної процедури.
Заява вважається прийнятою до розгляду після 5 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Комітету не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.
Органи Комітету розглядають заяву про надання згоди на придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів протягом ЗО днів з моменту прийняття її до розгляду органом Комітету.
Зобов'язання покупця щодо отримання у випадках, передбачених законодавством, згоди органів Комітету включається до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів потребує згоди органів Комітету, права та обов'язки сторін, відповідно до договору купівлі-продажу, виникають з моменту отримання такої згоди."


144.
У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо) і потребує згоди органів Комітету, заява про надання згоди на це придбання може подаватись як до початку конкурсної процедури, так і після, але не пізніш як за 30 днів з дати затвердження державним органом приватизації результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо.
-98- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.2 пункту 46 викласти в такій редакції:
"У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів тощо) і потребує згоди органів Антимонопольного комітету України, заява про надання згоди на зазначене придбання, якщо ця згода не була отримана раніше, подається не пізніш, як за 8 днів завершення приймання конкурсної документації".

Враховано
У разі коли продаж акцій (часток, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (конкурсів, відкритих торгів, аукціонів тощо) і потребує згоди органів Антимонопольного комітету України, заява про надання згоди на придбання акцій (часток, паїв), якщо ця згода не була отримана раніше, подається до органів Антимонопольного комітету України не пізніш, як за 8 днів до завершення приймання конкурсної документації.


-99- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 46 абзац другий пропонується викласти в наступній редакції:
«У разі придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів, проводиться із застосуванням конкурсних процедур (торгів, аукціонів, конкурсів) і потребує згоди органів Комітету до початку конкурсної процедури не пізніш як за 30 днів».
Враховано частково

145.
Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Комітету не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Комітетом вимогам і це перешкоджає її розгляду.
-100- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 46 виключити слова «так і після».
Враховано

Заява вважається прийнятою до розгляду після 15 днів із дня її надходження за підвідомчістю, якщо протягом цього часу орган Антимонопольного комітету України не повернув заявнику заяву з повідомленням, що вона та (або) інші документи не відповідають встановленим Антимонопольним комітетом України вимогам і це перешкоджає її розгляду.
146.
Органи Комітету розглядають заяву про надання згоди на придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів протягом 30 днів з моменту прийняття її до розгляду органом Комітету.


Органи Антимонопольного комітету України розглядають заяву про надання згоди на придбання акцій (часток, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів протягом 30 днів з дня прийняття її до розгляду органом Антимонопольного комітету України.
147.
Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, органи Комітету не розпочали розгляд справи про концентрацію, рішення про надання згоди на придбання часток (акцій, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів вважається прийнятим.


Якщо протягом терміну розгляду заяви, передбаченого абзацом четвертим цього пункту, органи Антимонопольного комітету України не розпочали розгляд справи про концентрацію, рішення про надання згоди на придбання акцій (часток, паїв), активів (майна) у вигляді цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів вважається прийнятим.
148.
Зобов'язання покупця щодо отримання у випадках, передбачених законодавством, згоди органів Комітету включається до договору купівлі-продажу об'єкта приватизації.
-101- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абзац 6 пункту 46 вилучити.
Враховано


149.
У разі коли придбання часток (акцій, паїв), цілісних майнових комплексів суб'єктів господарювання або їх структурних підрозділів потребує згоди органів Комітету, права та обов'язки сторін, відповідно до договору купівлі-продажу, виникають з моменту отримання такої згоди.У разі коли придбання акцій (часток, паїв), цілісних майнових комплексів підприємств або їх структурних підрозділів потребує згоди органів Антимонопольного комітету України, права та обов'язки сторін, відповідно до договору купівлі-продажу, виникають з дня отримання такої згоди.
150.

Розділ VIII. РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇРозділ VIII. РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВ ВЛАСНОСТІ У ПРОЦЕСІ ПРИВАТИЗАЦІЇ
151.
152.
47. Відкриті акціонерні товариства, створені у процесі приватизації та корпоратизації, випуск акцій яких здійснено у документарній формі, повинні забезпечити формування системи реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Реєстрація прав власності на цінні папери, випущені у документарній формі та на цінні папери, випущені до введення в дію Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні", внесення змін до реєстрів акціонерів за результатами будь-якого виду продажу здійснюються на підставі розпорядження державного органу приватизації та переліку власників, форма яких встановлюється Фондом державного майна України за погодження з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-102- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Пункт 47 викласти в такій редакції:
«Відкриті акціонерні товариства, створені у процесі приватизації та корпоратизації, випуск акцій яких здійснено у документарній формі, повинні забезпечити формування системи реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Емітенту акцій або уповноваженій особі емітента акцій надається право засвідчувати підписи осіб, визначених у п.61, на документах щодо набуття та переходу права власності на акції, придбані в порядку пільгового продажу, визначеного в п.60 даного Закону. Реєстрація прав власності на цінні папери, випущені у документарній формі, та на цінні папери, випущені до введення в дію Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», внесення змін до реєстрів акціонерів за результатами будь-якого виду продажу здійснюються на підставі розпорядження державного органу приватизації та переліку власників, форма яких встановлюється Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
Враховано редакційно
46. Відкриті акціонерні товариства, створені у процесі приватизації та корпоратизації, випуск акцій яких здійснено у документарній формі, повинні забезпечити формування системи реєстрів власників іменних цінних паперів у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Підписи осіб, визначених у пункті 60, на документах щодо набуття та переходу права власності на акції, придбані в порядку пільгового продажу відповідно до пункту 59 цієї Програми, можуть засвідчуватися емітентом акцій або уповноваженою особою емітента. Реєстрація прав власності на цінні папери, випущені у документарній формі, та на цінні папери, випущені до введення в дію Закону України «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», внесення змін до реєстрів акціонерів за результатами будь-якого виду продажу у процесі приватизації здійснюються на підставі розпорядження державного органу приватизації та переліку власників, форма яких встановлюється Фондом за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
153.
48. Реєстрація прав власності на цінні папери у процесі приватизації, випущені в бездокументарній формі, здійснюється відповідно до Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" зберігачами, відібраними на конкурсній основі у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
-103- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В частині 1 пункту 48 слова «відібраними на конкурсній основі у порядку, встановленому Фондом державного майна України» вилучити.

Враховано
47. Реєстрація прав власності на цінні папери у процесі приватизації, випущені в бездокументарній формі, здійснюється зберігачами відповідно до Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
154.
Державний орган приватизації приймає рішення про знерухомлення цінних паперів, випущених у документарній формі, що належать державі та підлягають продажу на організованих ринках. У процесі знерухомлення таких цінних паперів на ім'я депозитарія як номінального утримувача, зберігач зараховує цінні папери на рахунок у цінних паперах, відкритий державному органу приватизації, та передає необхідні для знерухомлення документи реєстратору. Реєстратор, після отримання необхідних документів, переводить цінні папери з особового рахунку державного органу приватизації на особовий рахунок номінального утримувача - депозитарія, і надсилає свідоцтво про знерухомлення до депозитарію в електронній формі. Свідоцтво про знерухомлення в електронній формі є підставою для здійснення зарахування знерухомлених цінних паперів на рахунок зберігача у депозитарії.
-104- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абзаци другий та третій пункту 48 вилучити.
Враховано


155.
Особи, що бажають придбати акції, випуск яких здійснено у бездокументарній формі, або знерухомлені акції, до початку участі в приватизації повинні відкрити рахунок у цінних паперах у обраного ним зберігача (у випадку пільгового продажу - обраного емітентом) та надати інформацію про цей рахунок до державного органу приватизації.
156.
Розділ IX. СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇРозділ IX. СПОСОБИ ТА ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ

157.
Приватизація об'єктів групи А


Приватизація об'єктів групи А

158.
49. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.


48. Продаж об'єктів групи А здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" та цієї Програми.
159.
50. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, коли це не заборонено законодавством України.
-105- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункти 50 та 51 вилучити.
-106- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 50 після слів «законодавством України» доповнити таким текстом: «або органами місцевого самоврядування стосовно об'єктів комунальної власності».
-107- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
П. 50, 51 виключити.
Відхилено


Враховано редакційно
Відхилено
49. Покупець, який став власником об'єкта приватизації групи А і не скористався на момент приватизації об'єкта правом викупу будівлі (споруди, приміщення) у межах займаної цим об'єктом площі, має право викупити відповідну будівлю (споруду, приміщення) у разі, коли це не заборонено законодавством України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим (щодо майна, яке належить Автономній Республіці Крим), чи відповідною місцевою радою (щодо об'єктів права комунальної власності).
160.
51. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду на термін не менш як 10 років.
-108- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Статтю 51 викласти в такій редакції:
«За наявності заборони на приватизацію чи відчуження будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду на термін не менше як 10 років. Якщо будівля (споруда, приміщення) належить до комунальної власності то це питання вирішується з відповідним органом місцевого самоврядування».
Враховано частково

50. За наявності заборони на приватизацію будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт приватизації, або у разі відмови покупця від приватизації будівлі (споруди, приміщення), в якій розташовано об'єкт, що приватизується шляхом викупу, зазначена будівля (споруда, приміщення) передається у встановленому порядку власнику приватизованого об'єкта в оренду на термін не менш як 10 років.


-109- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 51 доповнити реченням:
«На протязі цього терміну приватизація даних будівель (споруд, приміщень) без згоди орендаря не допускається».
Відхилено-110- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 51 слова «не менш як 10 років» замінити словами «не менш як 5 років».
Пункт 51 пропонується доповнити реченням наступного змісту:
«Умови договору довгострокової оренди, суму орендних платежів, строки сплати та порядок індексації орендних платежів визначаються Кабінетом Міністрів України у вигляді типового договору».
Відхилено

161.
52. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням експертної оцінки. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.
-111- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
В статті 52 останнє речення дає право орендатору, у разі прийняття рішення про приватизацію, на викуп. Але в першому реченні даної статті зазначено, що викуп можливий, якщо здійснені поліпшення орендованого майна Стаття 54 дає відповідь на ці запитання.
Статтю 52 викласти в такій редакції:
«У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна. Якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке не можливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахування зносу) вартості будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням експертної оцінки, то ці кошти зараховуються при викупі об'єкта».
Останнє речення статті 52 вилучити.
Враховано частково

51. У разі прийняття рішення про приватизацію орендованого державного майна (будівлі, споруди, приміщення) орендар одержує право на викуп цього майна, якщо орендарем за згодою орендодавця здійснено за рахунок власних коштів поліпшення орендованого майна, яке неможливо відокремити від відповідного об'єкта без завдання йому шкоди, вартістю не менш як 25 відсотків залишкової (відновної за вирахуванням зносу) вартості будівлі (споруди, приміщення). Оцінка вартості об'єкта приватизації у цьому випадку здійснюється із застосуванням експертної оцінки. Таке ж право одержує орендар у разі прийняття рішення про приватизацію відповідно до законодавства України.
162.
53. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів групи А, які не були приватизовані.
-112- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 53 замість слів "власною ініціативою" записати такі слова: "погодженням з органом, уповноваженим управляти державним майном," - і далі за текстом. В цьому випадку галузевим інтересам не 6удуть наноситися збитки.
Відхилено

52. Державні органи приватизації приймають за власною ініціативою рішення про приватизацію об'єктів групи А, які створюються на базі державного майна підприємств, що реструктуризуються, нежилих приміщень, об'єктів, щодо яких знято заборону на приватизацію у встановленому законом порядку, та інших об'єктів групи А, які не були приватизовані.
163.
54. У разі коли орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно і орендар не погоджується на викуп такого майна, орган приватизації вправі запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника. Продаж орендованих нежитлових приміщень, будівель та споруд незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється шляхом приватизації відповідно до законодавства України.
-113- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 54 доповнити реченням:
«Особливості приватизації будівель (споруд, приміщень), у яких розташовані викуплені об'єкти групи А, визначені у п.50, 51 даної програми».
-114- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Відхилено


Враховано частково редакційно у п.8
53. У разі коли орган приватизації звертається до орендаря з пропозицією приватизувати орендоване майно і орендар не погоджується на викуп такого майна, орган приватизації може запропонувати зазначене майно для продажу на конкурентних засадах. При цьому договір оренди зберігає свою силу для нового власника. Продаж орендованих нежилих приміщень, будівель та споруд незалежно від відомчого підпорядкування здійснюється шляхом приватизації відповідно до законодавства України.


Розділ ІХ пункт 54 доповнити частиною другою такої редакції:
«Допоміжні споруди, які не ввійшли до статутних фондів ВАТ і можуть негативно впливати на екологію та навколишнє середовище, за рішенням органів приватизації та місцевого самоврядування можуть передаватися ВАТ безоплатно».


164.
55. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, та майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням арбітражного суду, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.


54. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів у результаті ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом.
Акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.

165.
Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується головою ліквідаційної комісії та представником державного органу приватизації.


Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
166.
Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.167.
56. У разі ліквідації державного підприємства за рішенням органу, уповноваженого управляти державним майном, і передачі його майна для приватизації акт приймання-передачі підписується головою ліквідаційної комісії, створеної цим органом, і представником державного органу приватизації.


55. Майно, яке залишилося після задоволення вимог кредиторів державного підприємства, визнаного банкрутом за рішенням арбітражного суду у разі, якщо арбітражний суд виніс ухвалу про ліквідацію, передається ліквідаційною комісією до відповідного державного органу приватизації для подальшої приватизації за актом приймання-передачі у порядку, що встановлюється Фондом.
Акт приймання-передачі майна ліквідованого підприємства підписується головою ліквідаційної комісії та представником державного органу приватизації.
Продаж зазначеного майна здійснюється виключно на аукціонах.
168.
57. Приватизація готелів, об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням таких особливостей:


56. Приватизація готелів, об'єктів санаторно-курортних закладів та будинків відпочинку, які перебувають на самостійних балансах, здійснюється у порядку, встановленому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)" з урахуванням таких особливостей:
169.
оцінка вартості майна здійснюється експертним шляхом;


оцінка вартості майна здійснюється експертним шляхом;
170.
продаж здійснюється переважно на аукціонах, за конкурсами;


продаж здійснюється переважно на аукціонах, за конкурсами;
171.
закріплення акцій у державній власності у планах приватизації (розміщення акцій) не передбачається.


закріплення акцій у державній власності у планах приватизації (розміщення акцій) не передбачається.
172.

Приватизація об'єктів груп В та Г
-115- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У підрозділі "Приватизація об'єктів груп В та Г" слова "та Г" вилучити та у пункті 58 сслова "найнижчої ціни, що склалась за результатами продажу будь-яким способом" замінити словами "номінальної вартості".
Враховано


Приватизація об'єктів груп В
173.
58. Фонд державного майна України протягом 2000 року пропонує до продажу залишки акцій об'єктів груп Б, В (віднесених до таких груп відповідно до Державної програми приватизації на 1998 рік), продаж акцій яких здійснювався з 1995 до 1999 років включно, для забезпечення глибини продажу 100 відсотків шляхом пропозиції зазначених акцій на організованих ринках у встановленому порядку. У разі коли ці пакети не будуть продані, орган приватизації пропонує їх до викупу акціонерам, які придбали акцій відповідних ВАТ на пільгових умовах, за кошти за ціною на рівні 50 відсотків найнижчої ціни, що склалась за результатами продажу будь-яким способом. У разі відмови у придбанні зазначених акцій, орган приватизації вносить на загальні збори акціонерів питання про анулювання таких акцій відповідно до статей 32, 39 Закону України "Про господарські товариства".
-116- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 58 речення 2 та 3 пропонується викласти в наступній редакції:
«У разі коли ці пакети не будуть продані (не надійде жодної заявки від потенційних покупців), орган приватизації пропонує їх до викупу акціонерам - працівникам такого підприємства, які придбали акції відповідних ВАТ на пільгових умовах, за кошти за ціною, що складає 50% найнижчого рівня початкової ціни або найнижчого рівня ціни будь-якого конкурентного способу приватизації протягом 1999 року. У разі відмови у придбанні зазначених акцій, орган приватизації тимчасово закріплює у державній власності такий пакет акцій, із можливістю продати такий пакет за сприятливих умов кон'юнктури ринку та наявності не менше двох потенційних покупців.»
Відхилено


57. Фонд протягом 2000 року пропонує до продажу непродані акції об'єктів груп Б, В (віднесених до таких груп відповідно до Державної програми приватизації на 1998 рік), продаж акцій яких здійснювався з 1995 до 1999 років включно, для забезпечення глибини продажу 100 відсотків шляхом пропозиції зазначених акцій на організаційно оформлених ринках цінних паперів у встановленому порядку. У разі коли ці пакети не будуть продані, орган приватизації пропонує їх для викупу акціонерам, які придбали акції відповідних ВАТ на пільгових умовах, за кошти за ціною на рівні 50 відсотків номінальної вартості. У разі відмови у придбанні зазначених акцій, орган приватизації вносить на загальні збори акціонерів питання про зменшення статутного фонду та анулювання таких акцій відповідно до статей 32, 39 Закону України "Про господарські товариства".
174.
59. Продаж об'єктів групи В, приватизацію яких розпочато до 2000 року, здійснюється з глибиною 100 відсотків.
-117- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частину 58 та 59 розділу ІХ виключити.

Відхилено
58. Фонд здійснює продаж акцій ВАТ, створених на базі об'єктів групи В, приватизацію яких розпочато до 2000 року, з глибиною 100 відсотків.
175.


Особливості приватизації об'єктів групи Г
Особливості приватизації об'єктів групи Г

176.
60. Об'єкти групи Г, крім цілісних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій ВАТ з врахуванням таких особливостей:
-118- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункт 1 пропонується викласти в наступній редакції:
«продажу підлягає контрольний пакет акцій, із урахуванням визначених Законами України обмежень. Такий пакет може бути поділений і пропонуватись меншими пакетами, якщо останнє підвищує ефективність приватизації. Не підлягають приватизації акції об'єктів групи «Г» що підпадають під дію пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна». Не підлягають приватизації контрольні пакети акцій об'єктів групи «Г», щодо акцій яких прийнято рішення про закріплення у державній власності, згідно порядку передбаченому Розділом VI цієї програми.»

Враховано частково


59. Об'єкти групи Г, крім цілісних майнових комплексів, підлягають приватизації шляхом продажу акцій ВАТ з врахуванням таких особливостей:
177.
1) продажу підлягає контрольний пакет акцій ВАТ;
-119- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 60 викласти у такій редакції:
"1) продажу підлягає контрольний пакет акцій ВАТ.
За відсутності контрольного пакету акцій за результатами пільгового продажу, на продаж виставляється пакет акцій, що залишився після їх розміщення на пільгових засадах.
В окремих випадках Фонд державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України, може формувати та пропонувати до продажу блоки пакетів акцій підприємств, що займаються спорідненими видами діяльності, якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо".
Враховано частково
1) продажу підлягає контрольний пакет акцій ВАТ.
Контрольний пакет акцій - це пакет акцій розміром більш ніж 50 відсотків статутного фонду ВАТ, який дозволяє юридичній або фізичній особі здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб'єкта господарювання;


-120- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпуннкт 1 пункту 60 доповнити абзацом такого змісту:
"Контрольний пакет акцій - це пакет акцій розміром більш ніж 50 відсотків статутного фонду ВАТ, який дозволяє юридичній або фізичній особі здійснювати вирішальний вплив на діяльність відповідного суб'єкта господарювання; ".
Враховано
-121- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункт 1 пропонується доповнити реченням наступного змісту:
«Приватизація контрольних пакетів акцій підприємств групи «Г» що підпадають під дію пункту 2 статті 5 Закону України «Про приватизацію державного майна», здійснюється з урахуванням вимог пункту 8 цього Закону. Акції об`єктів групи «Г», які не підлягають приватизації та щодо акцій яких прийнято рішення про закріплення у державній власності, згідно порядку передбаченому Розділом VI цієї програми, не підлягають приватизації».
Враховано частково в тексті Закону
-122- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У підпункті 1 пункту 60 після слова «контрольний» додати слова «або блокуючий».
У підпункті 2 пункту 60 після слів «продаж контрольного» додати слова «або блокуючого».

Відхилено
-123- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 1 пункту 60 викласти в такій редакції:
«продажу може підлягати контрольний пакет акцій ВАТ. Для цілей цього Закону підконтрольним пакетом акцій слід розуміти пакет акцій більш 25% від статутного фонду ВАТ».
Відхилено

178.
2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом, як правило, без інвестиційних зобов'язань. Для продажу може пропонуватись блок пакетів акцій підприємств різних груп, якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо;
-124- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В першому реченні підпункту 2 пункту 60 слова "як правило" вилучити. Доповнити підпункт новими реченнями:
"Переможцем визначається покупець, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій. Під час проведення конкурсу, відкритих торгів покупець може подати пропозицію про внесення ним інвестиції у розмірі, необхідному для реалізації запропонованої ним концепції розвитку підприємства".

Враховано

2) продаж контрольного пакета акцій здійснюється за конкурсом, на відкритих торгах без визначення органом приватизації інвестиційних зобов'язань покупця. Переможцем визначається покупець, який запропонував найвищу ціну за пакет акцій. Під час проведення конкурсу, відкритих торгів покупець може подати пропозицію про внесення ним інвестиції у розмірі, необхідному для реалізації запропонованої ним концепції розвитку підприємства. Для продажу може пропонуватись блок пакетів акцій підприємств різних груп, якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо;-125- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункт 2 пропонується викласти в наступній редакції:
«продаж контрольного пакету акцій здійснюється виключно за конкурсом з зобов'язаннями. Такі зобов'язання повинні стосуватись капітальних інвестицій, пенсійних планів для працівників, виробничих планів, неможливості відчуження протягом певного часу або до повного виконання взятих на себе зобов'язань тощо. Для продажу може пропонуватись блок пакетів акцій підприємств різних груп, якщо це підвищує ефективність впливу промислового інвестора на структурну перебудову відповідного ринку, економіки регіону тощо».
У пункті 60 підпункт 3 пропонується вилучити.
Враховано частково
-126- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У пункті 60 пункт 2 викласти в такій редакції :
«продаж контрольного пакету акцій здійснюється за конкурсом без інвестиційних зобов'язань, крім випадків наявності заборгованості перед найманими працівниками по заробітній платі», далі за текстом.
В підпункті 3 пункту 60 вилучити слова «в окремих випадках».
Відхилено
-127- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункт 2 пропонується викласти в наступній редакції:
«приватизація контрольного пакету акцій підприємств групи «Г», у разі якщо таких пакет складає 25 та більше відсотків статутного фонду ВАТ, та групи «В», у разі якщо такий пакет складає 25 і більше відсотків статутного фонду ВАТ, здійснюється виключно за конкурсом чи аукціоном із обов`язковим включенням до умов конкурсу інвестиційних зобов`язань».
У зв`язку з чим пункті 60 підпункт 3 вилучити.
Відхилено

179.
3) в окремих випадках Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення щодо продажу контрольного пакета акцій за конкурсом з інвестиційними зобов'язаннями.

Умовами такого конкурсу можуть визначатися форми та механізми внесення інвестицій, зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ, передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови.
-128- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Перше речення пудпункту 3 пункту 60 виключити.
Абз.2 підпункту 3 пункту 60 викласти в такій редакції:
"умовами такого конкурсу можуть визначатися зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ, передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови".
Враховано редакційно
3) умовами конкурсу можуть визначатися зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ та щодо передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови.


-129- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
П.3 статті 60 викласти в наступній редакції:
3) в окремих випадках Фонд державного майна України за погодженням з Кабінетом Міністрів України приймає рішення щодо продажу контрольного пакету акцій за конкурсом з інвестиційними зобов'язаннями.
Умовами такого конкурсу можуть визначатися форми та механізми внесення інвестицій, зобов'язання держави щодо сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ, передачі в управління переможцю конкурсу пакета акцій, закріпленого у державній власності, або його частини, а також інші умови.
Враховано частково редакційно
Окремими рішеннями Кабінету Міністрів України, за поданням Фонду, планом приватизації об'єкта (розміщення акцій), змінами до нього може бути передбачено викуп державного пакету акцій ВАТ, віднесених цією Програмою до групи Г, господарським товариством, до складу якого на момент прийняття рішення про викуп входить не менше 50 відсотків працівників цього ВАТ та якому належить не менше 30 відсотків акцій, придбаних на пільгових умовах, та отриманих на вартість внеску орендаря. Рішенням Кабінету Міністрів України визначаються умови викупу, до яких обов'язково включаються:

зобов'язання покупця щодо сплати не менше 30 відсотків вартості пакета акцій протягом 30 календарних днів;
180.

У виключних випадках Кабінет Міністрів України приймає рішення про безконкурсний продаж державного пакету акцій господарським товариствам до складу яких ввійшло не менше 50% працівників приватизованих підприємств із розстрочкою платежу не більше 1 року та початковим внеском не менше 30% вартості пакету акцій, що продається, за умови наявності позитивних результатів господарювання».визначення вартості пакета акцій шляхом експертної оцінки;

розстрочка платежу за пакет акцій не більше одного року;-130- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В частині першій підпункту 3 пункту 60 після слів "за погодженням з" доповнити такими словами: "засновниками ВАТ та", - і далі за текстом.
Інша редакція-131- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У підпункті 3 пункту 60 після слів «продажу контрольного» додати слова «або блокуючого».
Відхилено


181.
4) продаж здійснюється у визначені Фондом державного майна України терміни, виходячи з кон'юнктури ринку;


4) продаж здійснюється у визначені Фондом терміни, виходячи з кон'юнктури ринку;
182.
5) для учасників конкурсу з продажу контрольного пакета Фонд встановлює кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно привабливих галузей (паливно-енергетичного комплексу, металургійної промисловості) може бути вітчизняний або зарубіжний промисловий інвестор, а також їх об'єднання;
-132- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 5 пункту 60 викласти в наступній редакції:
«5) для учасників конкурсу, відкритих торгів з продажу контрольного пакета акцій Фондом можуть встановлюватися кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно привабливих галузей (паливно-енергетичного комплексу, металургійної, нафтохімічної промисловостей, авіаційного транспорту, машинобудування) може бути промисловий інвестор».

Враховано


5) для учасників конкурсу, відкритих торгів з продажу контрольного пакета акцій Фондом можуть встановлюватися кваліфікаційні вимоги, які відповідають цілям та пріоритетам приватизації підприємств, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави. При цьому покупцем контрольного пакета акцій підприємств інвестиційно привабливих галузей (паливно-енергетичного комплексу, металургійної, нафтохімічної промисловостей, радіоелектроніки, авіаційного транспорту, машинобудування) може бути тільки промисловий інвестор;


-133- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункті 5 пропонується виключити слово «промисловий».
Відхилено-134- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У підпункті 5 пункту 60 після слів «продажу контрольного» та «покупцем контрольного» додати слова «або блокуючого».
Відхилено-135- Н.д.Жердицький В.Ю. (Округ №74)
До підпункту 5 пункту 60 додати абзац:
"По підприємствам, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, контрольні або блокуючі пакети акцій не можуть бути продані іноземним компаніям - конкурентам на світових чи вітчизняному ринках підприємства, що приватизується, власникам таких іноземних компаній, їх дочірнім компаніям, іншим компаніям, котрі є учасниками спільних з такими іноземними компаніями офіційних чи таємних картелів, трастів, інших об'єднань, а також офшорним компаніям".
Враховано по суті
в п.10

-136- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Друге речення підпункту 5 пункту 60 після слів "паливно-енергетичного комплексу" доповнити такими словами: "галузі зв'язку," - і далі за текстом.
Відхилено-137- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В підпункті 5 пункту 60 в частині "підприємств інвестиційно привабливих галузей (паливно-енергетичного комплексу, металургійної проми-словості) пропоную додати наступні слова: "оборонно-промислового комплексу, радіоелектроніки, судно-літакобудування, машинобудівної промисловості";
Враховано частково


183.
6) невід'ємною умовою договору купівлі-продажу пакета акцій відповідно до підпункту 1 цього пункту є право покупця на придбання, за його згодою, пакета акцій, закріпленого у державній власності. Зазначене право реалізується за умови виконання покупцем зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета встановлюється на підставі ринкової вартості акцій;
-138- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Перше речення підпункту 6 пункту 60 доповнити в кінці словами "у разі прийняття рішення про його продаж".

Враховано


6) до договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій включається положення щодо права покупця на придбання пакета акцій, закріпленого у державній власності, у разі прийняття рішення про його продаж. Зазначене право покупець може реалізувати за умови виконання ним зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета визначається на підставі ринкової вартості акцій;


-139- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункті 5 пропонується виключити слово «промисловий».
У пункті 60 підпункт 6 пропонується викласти в наступній редакції: «невід'ємною умовою договору купівлі-продажу пакета акцій відповідно до підпункту 1 цього пункту є право покупця на придбання пакета акцій, закріпленого у державній власності, якщо на такі акції не розповсюджується дія обмежень визначених у підпункті 1 цього пункту. Зазначене право реалізується за умови виконання покупцем зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета встановлюється на підставі середньої ринкової вартості відповідних акцій за останній рік»
Враховано частково-140- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункт 6 пропонується викласти в наступній редакції:
«У разі придбання пакету акцій підприємства групи «Г», що перевищує 50 відсотків статутного фонду такого ВАТ, до умов договору купівлі-продажу пакета акцій може включатися право покупця на придбання пакета акцій, закріпленого у державній власності. Зазначене право реалізується за умови виконання покупцем всіх зобов'язань за договором купівлі-продажу. При цьому ціна пакета встановлюється на підставі середньої ринкової вартості відповідних акцій за останній рік.
Враховано частково
Дія положень цього пункту реалізується із урахуванням вимог антимонопольного законодавства та обов`язковим погодженням з Антимонопольним комітетом. Приватизація додаткового пакету акцій підприємств групи «Г», що закріплені у державній власності здійснюється на раніше закінчення терміну закріплення у державній власності».
-141- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 6 пункту 60 вилучити.
Відхилено-142- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 7 пункту 60 викласти в редакції:
"7) особи, зазначені у підпункті 1 пункту 60, за їх бажанням можуть передати Фонду акції, придбані ними на пільгових умовах, для їх продажу разом з контрольним пакетом акцій, який продається Фондом. Після продажу пакета акцій зазначені особи одержують кошти за акції за ціною, яка склалась на конкурсі. Повернення коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом;".
Враховано


184.
7) У разі коли продаж акцій особам, зазначеним у підпункті 1 пункту 61 мав місце до продажу контрольного пакета акцій, ці особи за їх бажанням можуть приєднати свої акції до пакета акцій, який продається Фондом. Після продажу пакета акцій працівники одержують кошти за акції за ціною, яка склалась на конкурсі. Повернення коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом державного майна України;
-143- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частину 60 встановити замість слів «групи Г» встановити слова «групи В та Г».
-144- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У підпункті 7 пункту 60 після слів «продажу контрольного» додати слова «або блокуючого».
Крім цього, слід зазначити, що у разі продажу пакету акцій на конкурсі із застосуванням інвестиційних зобов'язань ціна акцій, що склалася на конкурсі, не буде відповідати ринковій вартості цих акцій.
-145- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 7 пункту 60 вилучити.
Враховано частково


Відхилено
Враховано частково

7) особи, зазначені у підпункті 1 пункту 60, за їх бажанням можуть передати Фонду акції, придбані ними на пільгових умовах, для їх продажу разом з контрольним пакетом акцій, який продається Фондом. Після продажу пакета акцій зазначені особи одержують кошти за акції за ціною, яка склалась на конкурсі. Повернення коштів здійснюється відповідно до порядку, встановленого Фондом;
185.
8) Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61, можуть відмовитись від придбання акцій на пільгових умовах. У такому випадку акції, призначені для пільгового продажу, приєднуються державним органом приватизації до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту Програми, з наступною компенсацією їх вартості у порядку, визначеному Фондом державного майна України;
-146- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У пункті 60:
підпункт 8 викласти в такій редакції :
«Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61 можуть відмовитись від придбання акцій на пільгових умовах. У такому випадку акції, призначені для пільгового продажу, приєднується державним органом приватизації до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту Програми.
Компенсація вартості цих акцій вказаним особам здійснюється шляхом перерахування коштів на їх особові рахунки в тримісячний строк після завершення торгів. Розмір компенсації встановлюється з розрахунку вартості акцій, по якій вони були продані»;
підпункт 9 - виключити як такий, що суперечить Закону України «Про приватизацію державного майна».
Враховано частково

8) у разі коли особи, зазначені у підпункті 1 пункту 60, відмовилися від придбання акцій на пільгових умовах, акції, призначені відповідно до плану приватизації (розміщення акцій) для пільгового продажу, включаються державним органом приватизації до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту;


-147- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У підпункті 8 пункту 60 слова "з наступною компенсацією їх вартості у порядку, визначеному Фондом державного майна України" вилучити.

Враховано
-148- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 8 пункту 60 вилучити.
Відхилено-149- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Підпункт 8 пункту 60 викласти в редакції:
"Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61, можуть письмово відмовитись від придбання акцій на пільгових умовах. У такому випадку акції, призначені для пільгового продажу, приєднуються державним органом приватизації до пакета акцій, який пропонується для продажу відповідно до підпункту 1 цього пункту Програми, з наступною компенсацією їх вартості, у порядку, визначеному Фондом державного майна України".
Враховано частково


186.
9) Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61 у разі придбання за кошти акцій підприємств групи Г загальною номінальною вартістю до 750 гривень включно мають право на застосуванням 50 відсоткової знижки вартості придбаних акцій під час їх оплати. Якщо до набуття чинності цією Програмою продаж акцій підприємства групи Г не розпочався, пільговий продаж акцій проводиться після здійснення всіх інших видів продажу, передбачених у плані приватизації (з попереднім резервуванням пакета акцій для пільгового продажу). При цьому ціна однієї акції у разі пільгового продажу акцій встановлюється Фондом на рівні 50 відсотків найнижчої ціни, за якою було продано акції будь яким способом, але не більш як 50 відсотків номінальної вартості акції.
-150- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У підпункті 9 пункту 60 друге речення викласти в такій редакції:
«Якщо до набуття чинності цією Програмою продаж акцій підприємствам групи Г не розпочався, пільговий продаж акцій розпочинається перед здійсненням всіх інших видів продажу, передбачених у плані приватизації.
-151- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пункті 60:
підпункт 9 виключити;
підпункт 10 виключити як такий, що повторює пункт 128.

Враховано по суті в тексті ЗаконуВраховано

-152- Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 9 пункту 60 викласти в такій редакції:
«Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61 у разі придбання за кошти акцій підприємств групи Г в процесі пільгового продажу мають право на застосування 50 відсоткової знижки вартості придбаних акцій під час їх оплати.
Якщо до набуття чинності цією Програмою продаж акцій підприємства групи Г не розпочався, пільговий продаж акцій проводиться перед здійсненням всіх інших видів продажу, передбачений у плані приватизації».
Інша редакція-153- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункт 9 пропонується викласти в наступній редакції:
«Особи, зазначені у підпункті 1 пункту 61 у разі придбання за кошти акцій підприємств групи Г загальною номінальною вартістю до 750 гривень включно мають право на застосуванням відсоткової знижки вартості придбаних акцій під час їх оплати, але не більше 50 відсотків середньої вартості таких акцій, що склалась на організованих торгах за останній рік. Якщо до набуття чинності цією Програмою продаж акцій підприємства групи Г не розпочався, пільговий продаж акцій проводиться після здійснення всіх інших видів продажу, передбачених у плані приватизації (з попереднім резервуванням пакета акцій для пільгового продажу). При цьому ціна однієї акції у разі пільгового продажу акцій встановлюється Фондом на рівні 50 відсотків найнижчої ціни, за якою було продано акції будь-яким способом, але не менше як 50 відсотків номінальної вартості акції.»
Інша редакція

187.
10) Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.
У пункті 60 підпункт 10 пропонується иикласти в наступній редакції:
«Забороняється подальше відчуження пакета акцій як повністю, так і окремими частками протягом періоду, визначеного договором із органом приватизації або до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу чи аукціону для нового власника.


188.
У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, зазначених у договорі купівлі-продажу і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.
У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації (у разі виконання обмежень, передбачених абзацом першим підпункту 10 пункту 60 цього Закону) у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до органу приватизації. Орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, зазначених у договорі купівлі-продажу і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.
-154- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
У другому реченні частини другої підпункту 10 пункту 61 замість слів "має право" записати слово "зобов'язаний", - і далі за текстом.
Враховано у пункті 128-155- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункт 10 пропонується виключити абзац другий, як такий, що суперечить положенням абзацу першого цього пункту, або змінити його за змістом.
Враховано редакційно


189.
Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій, або зберігачів - при бездокументарній формі, чи у разі знерухомлення відповідних акцій;
Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій, або зберігачів - при бездокументарній формі, чи у разі знерухомлення відповідних акцій»
-156- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Підпункт 10 пункту 60 викласти в такій редакції:
«Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій або зберігачів - при бездокументарній формі чи у разі знерухомлення відповідних акцій шляхом надання всіх відповідних документів, необхідних для проведення процедури обтяження відповідно до чинного законодавства».
Враховано частково
в пункті 129

190.
11) Для кожного підприємства, що підлягає приватизації, або групи таких підприємств, здійснюється інформаційна підтримка - в Інтернеті, у всесвітньо визнаних та вітчизняних засобах інформації;


9) для кожного підприємства, що підлягає приватизації, або групи таких підприємств, здійснюється інформаційна підтримка у засобах інформації, визначених Фондом;
191.
12) У разі закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, Фонд пропонує для продажу на конкурсі єдиним пакетом всі акції, які є непроданими на момент прийняття рішення про продаж за конкурсом. При цьому на умови продажу поширюється дія підпункту 3 цього пункту.
-157- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункті 12 пропонується вилучити речення «При цьому на умови продажу поширюється дія підпункту 3 цього пункту». Згідно представлених пропозицій підпункт 3 пропонується вилучити.

Інша редакція10) у разі закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція, Фонд пропонує для продажу на конкурсі єдиним пакетом всі акції, які є непроданими на момент прийняття рішення про його продаж за конкурсом. При цьому переможцю конкурсу за його бажанням може бути передано в управління пакет акцій, закріплений у державній власності або його частина, якщо таке зобов'язання держави було визначено умовами конкурсу.


-158- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В абз.1 підпункту 12 пункту 60 останнє речення замінити на наступне:
«При цьому переможцю конкурсу за його бажанням може бути передано в управління пакет акцій, закріплений у державній власності або його частини».
Враховано

192.
У разі коли покупцю зазначеного пакета акцій передано в управління державний пакет акцій або його частина, розмір якого разом з придбаним покупцем пакетом акцій становить більш як 50 відсотків статутного фонду ВАТ, продаж пакетів акцій такому покупцеві та його відповідальність за наслідки діяльності встановлюється на умовах, передбачених підпунктами 2-4 та 6-11 цього пункту.
-159- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 60 підпункті 12 пропонується вилучити речення: «При цьому на умови продажу поширюється дія підпункту 3 цього пункту».
-160- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину другу підпункту 12 пункту 60 виключити, оскільки недоцільно передавати покупцеві в управління державний пакет акцій стратегічно важливих підприємств.

Інша редакція
Відхилено


У разі коли покупцю зазначеного пакета акцій передано в управління державний пакет акцій або його частина, розмір якого разом з придбаним покупцем пакетом акцій становить більш як 50 відсотків статутного фонду ВАТ, продаж пакетів акцій такому покупцеві встановлюється на умовах, передбачених підпунктами 2-4 та 6-9 цього пункту та пунктами 128, 129 цієї Програми.


-161- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.2 підпункту 12 пункту 60 слова "та його відповідальність за наслідки діяльності" вилучити.
Враховано

193.
У разі приватизації підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г незалежно від етапу їх приватизації (крім цілісних майнових комплексів), застосовуються процедури, зазначені у підпункті 4 пункту 22 цієї Програми.
Приватизація підприємств, віднесених цією Програмою до групи Г, незалежно від етапу їх приватизації (крім цілісних майнових комплексів), проводиться з урахуванням вимог підпункту 4 пункту 21 цієї Програми.
194.
Для підтримки ліквідності акцій підприємств групи Г Фонд пропонує до продажу через організаторів торгівлі цінними паперами пакети акцій у розмірі до 5 відсотків статутного фонду цих підприємств за винятком тих, що виставлені до продажу відповідно до підпункту 2 цього пункту.
-162- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.4 підпункту 12 пункту 60 слова "для підтримки ліквідності" замінити словами "для підвищення ефективності функціону-вання фондового ринку ".

Враховано


Для підвищення ефективності функціонування фондового ринку Фонд пропонує до продажу через організаторів торгівлі цінними паперами пакети акцій підприємств групи Г у розмірі до 5 відсотків статутного фонду цих підприємств за винятком пакетів акцій, які підлягають продажу відповідно до підпункту 2 цього пункту.


-163- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 60 підпункті 12 останній абзац пропонується викласти в наступній редакції:
«Для підтримки ліквідності та надходження коштів до Державного бюджету акцій підприємств групи «Г» Фонд пропонує до продажу через організаторів торгівлі цінними паперами залишки пакетів акцій у розмірі до 5 відсотків статутного фонду цих підприємств за винятком тих, що виставлені до продажу відповідно до підпункту 2 цього пункту, а також тих, щодо яких прийнято рішення про закріпленні у державній власності у порядку, передбаченому Розділом VI цього проекту.»
Враховано частково
редакційно-164- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 60 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"Для ВАТ, які на момент введення в дію цієї Програми, вже створені і в статутних фондах яких в державній власності закріплено пакет акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, Фонд самостійно визначає способи продажу та розмір пакета акцій, що пропонується до продажу, виходячи з кон'юктури ринку та кількості непроданих акцій. У разі прийняття рішення про продаж пакета акцій за конкурсом та передачі переможцю пакета акцій, закріпленого в державній власності, та у випадку, якщо сумарний розмір цих пакетів акцій перевищує 50 відсотків статутного фонду, на умови продажу такого пакету поширюються дія абзацу першого підпункту 3, підпунктів 4, 6-9 цього пункту та пунктів 128, 129 цієї Програми".
Враховано

Для ВАТ, які на момент введення в дію цієї Програми, вже створені і в статутних фондах яких в державній власності закріплено пакет акцій у розмірі 25 або 50 відсотків статутного фонду ВАТ плюс одна акція, Фонд самостійно визначає способи продажу та розмір пакета акцій, що пропонується до продажу, виходячи з кон'юктури ринку та кількості непроданих акцій. У разі прийняття рішення про продаж пакета акцій за конкурсом та передачі переможцю пакета акцій, закріпленого в державній власності, в управління та у випадку, якщо сумарний розмір цих пакетів акцій перевищує 50 відсотків статутного фонду, на умови продажу такого пакету поширюються дія абзацу першого підпункту 3, підпунктів 4, 6-9 цього пункту та пунктів 128, 129 цієї Програми.


-165- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Встановити кваліфікаційні вимоги до інвесторів при продажі контрольного пакету підприємств інвестиційно привабливих галузей з обов`язковим застосуванням інвестиційних зобов`язань.
Враховано частково в тексті Закону

195.
Способи продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації


Способи продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації

197.
61. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:
-166- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 61:
У пункті 1) слова «до 750 гривень» замінити на слова «до суми у національній валюті, еквівалентної 200 доларів США».
-167- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 абзац перший пропонується викласти в наступній редакції:
« 61. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації відповідно до законів, в тому числі з використання послуг уповноважених ними юридичних осіб (радників) в процесі передприватизаційної підготовки, шляхом: ».
Відхилено
Враховано частково

60. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:


-168- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункт 1) пункту 61 викласти в наступній редакції:
«продажу акцій, сума номінальних вартостей яких складає 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, працівникам підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у
Враховано
зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають»;
підпункт 1 пункту 61 в кінці доповнити абзацом такого змісту:
"При пільговому продажу, передбаченому цим підпунктом, ціна однієї акції встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції".
-169- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 61 абзаці першому пропонується слова «в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб» виключити та замінити їх наступними словами «відповідно до Закону, у тому числі, державні органи приватизації можуть користуватись послугами радників та консультантів в процесі перед приватизаційної підготовки об`єктів та пошуку інвесторів».
Враховано в тексті Закону-170- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 61 викласти в такій редакції:
«61. Організацію продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації та корпоратизації, здійснюють державні органи приватизації, у тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб, шляхом:
Враховано частково


198.
1) продажу акцій загальною номінальною вартістю до 750 гривень працівникам підприємств, майно яких приватизується, що не скористались можливістю придбання акцій за приватизаційні майнові сертифікати, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають;
1) продажу акцій за номінальною вартістю на загальну суму до 750 гривень включно працівникам підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально - культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.

1) продажу акцій, сума номінальних вартостей яких складає 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають.

199.
Ціна однієї акції при пільговому продажу встановлюється Фондом державного майна України на рівні найнижчої ціни, за якою було продано акції відповідного ВАТ, але не вище від номінальної вартості;
Громадяни, обумовлені в даному підпункті, які не скористалися можливістю придбання акцій в ході пільгового продажу за номінальною вартістю на суму до 500 гривень включно або на вартість залишків коштів на депозитних приватизаційних рахунках.
Громадяни, обумовлені в даному підпункті, які використали свої приватизаційні сертифікати, мають право на придбання акцій за номінальною вартістю за грошові кошти на суму до 250 гривень включно.
Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів державних підприємств, що перетворюються у відкриті акціонерні товариства в процесі приватизації (в тому числі корпоратизованих підприємств), за умови додержання відповідно до чинного законодавства строків приватизації та корпоратизації, мають право на додаткове придбання акцій товариства за їх номінальною вартістю на загальну суму до 5 відсотків статутного фонду товариства з відстрочкою оплати на один рік після придбання акцій працівниками підприємств».

Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємств, а також диспетчери підприємств енергетики, їх структурних одиниць і підрозділів мають право на додаткове придбання акцій ВАТ, що створюються в процесі приватизації чи корпоратизації підприємств, на яких вони працюють, на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства.

При пільговому продажу, передбаченому цим підпунктом, ціна однієї акції встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.


-171- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 підпункті 1 пропонується виключити речення «Ціна однієї акції при пільговому продажу встановлюється Фондом державного майна України на рівні найнижчої ціни, за якою було продано акції відповідного ВАТ, але не вище від номінальної вартості».
Відхилено
-172- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Н.д.Бєлоусова І.А. (Реєстр.картка №384)
Абзац перший підпункту 1 пункту 61 викласти в такій редакції:
«1) продажу акцій загальною номінальною вартістю до 750 гривень працівникам підприємств, майно яких приватизується, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийщли на пенсію, звільнені на підставі п.1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв'язку з каліцтвом або проіесійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров'я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають; що не скористалися можливістю придбання акцій за приватизаційні майнові сертифікати, а також колишнім працівникам цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах,
Враховано частково
особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інвалідам, звільненим у зв`язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров`я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають. Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів в процесі приватизації мають право на додаткове придбання за грошові кошти акцій товариства до 5 відсотків статутного фонду товариства.»
-173- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Включити до проекту Закону пункт такого змісту:
«Диспетчери підприємств енергетики та його структурних одиниць і підрозділів, а також за рішенням голови правління, узгоджених з Фондом державного майна та Міністерством енергетики України, інші категорії працівників, мають право на додаткове пільгове придбання за кошти акції акціонерного товариства, створеного в процесі приватизації цього підприємства, за їх номінальною вартістю на загальну суму до п'яти відсотків статутного фонду товариства. Порядок проведення такого продажу встановлюється Фондом державного майна.
Враховано частково
редакційно


200.
2) продажу через організаторів торгівлі цінними паперами згідно з їх правилами та у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;


2) продажу акцій через організаторів торгівлі цінними паперами відповідно до правил їх діяльності та у порядку, що встановлюється Фондом, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;
201.
3) продажу за кошти громадянам та фінансовим посередникам пакетів акцій об'єктів групи В через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (далі - Національна мережа аукціонних центрів);
-174- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 підпункт 3 пропонується доповнити реченням наступного змісту:
«Застосування способів, визначених в підпунктах 2 та 3 цього пункту є взаємовиключним. Не дозволяється одночасний продаж будь-яких пакетів акцій через організаторів торгівлі цінними паперами та через Національну мережу аукціонних центрів. Акції ВАТ можуть пропонуватись для продажу через Національну мережу аукціонних центрів у випадках, передбачених пунктом 28 цієї програми тільки після зняття з продажу на організованих торгових майданчиках цінних паперів.»
Враховано в тексті Закону

3) продажу за кошти громадянам та фінансовим посередникам пакетів акцій об'єктів групи В через Державну акціонерну компанію "Національна мережа аукціонних центрів" (далі - Національна мережа аукціонних центрів) в порядку, встановленому Фондом;


-175- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 61 підпункт 3 пропонується доповнити реченням наступного змісту:
«Дія положень цього пункту не застосовується при приватизації шляхом продажу, визначеним підпунктом 2 пункту 61 цього Закону».
Враховано в тексті Закону

202.
4) продажу пакетів акцій за конкурсом відповідно до Положення, затвердженого Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;


4) продажу пакетів акцій за конкурсом відповідно до Положення, затвердженого Фондом, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом України;
203.
5) продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків в тому числі через депозитарні розписки, а також із залученням радників;
-176- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 підпункт 5 пропонується вилучити.
-177- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Пункт 5), 7) та 8) частини 61 вилучити.
-178- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 61 підпункт 5 пропонується вилучити.
Відхилено


Враховано частково

Відхилено

5) продажу пакетів акцій на міжнародних фондових ринках відповідно до законодавства та норм і правил функціонування зазначених ринків в тому числі через депозитарні розписки, а також із залученням радників;
204.
6) продажу пакетів акцій на відкритих торгах у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом;


6) продажу пакетів акцій на відкритих торгах у порядку, що встановлюється Фондом за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом.
205.
7) продажу пакетів акцій із застосуванням фондових деривативів у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України за погодженням з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Антимонопольним комітетом та Міністерством фінансів;
-179- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 підпункт 7 пропонується вилучити.
-180- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Підпункти 7), 8) пункту 61 пропонуємо вилучити.
-181- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Підпункти 7, 8 п. 61 виключити.
-182- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 61 підпункт 7 пропонується вилучити.
Враховано


ВрахованоВраховано


Враховано


206.
8) продажу пакетів акцій із застосуванням в якості засобу платежу українських зовнішніх державних зобов'язань у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
-183- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Підпункт 7 та підпункт 8 пункту 61 вилучити.
-184- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 61 підпункт 8 пропонується вилучити.
-185- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Пропоную виключити підпункти 7 та 8 пункту 61 як таких, що суперечать п.2 та п.3 цього ж проекту Програми.
-186- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 61 підпункт 8 пропонується вилучити.
Враховано


Враховано


ВрахованоВраховано

207.
У разі продажу пакета акцій ВАТ розміром до 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція покупцями можуть бути ті, що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна". При цьому у разі придбання пакета акцій більш як 25 відсотків статутного фонду суб'єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, обов'язковою умовою продажу є надання органам приватизації інформації щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.


У разі продажу пакета акцій ВАТ розміром до 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція покупцями можуть бути ті, що вважаються такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна". При цьому у разі придбання пакета акцій більш як 25 відсотків статутного фонду суб'єктами фондового ринку, в тому числі фінансовими посередниками, обов'язковою умовою продажу є надання органам приватизації інформації, визначеної Фондом, щодо особи, в інтересах якої придбано пакет акцій.
208.
У разі придбання пакетів акцій паливно-енергетичного комплексу зазначена інформація подається органам приватизації незалежно від розміру придбаного пакета акцій.


У разі придбання пакетів акцій паливно-енергетичного комплексу зазначена інформація подається органам приватизації незалежно від розміру придбаного пакета акцій.
209.
У разі продажу пакета акцій, на який нараховані дивіденди за час коли цей пакет перебував у державній власності, сума нарахованих дивідендів підлягає перераховуванню товариством до державного бюджету.


У разі продажу пакета акцій, на який нараховані дивіденди за час коли цей пакет перебував у державній власності, сума нарахованих дивідендів підлягає перераховуванню товариством до державного бюджету.
210.
Умови проведення конкурсів, аукціонів з продажу контрольних пакетів акцій ВАТ, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обов'язкого повинні передбачати недопущення до участі у конкурсі, аукціоні покупців, якщо інформація щодо відносин контролю, що надана ними за умовами конкурсу аукціону, не дає змоги встановити всіх суб'єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ.
-187- Н.д.Костусєв О.О.. (Округ №357)
В абз.5 підпункту 8 пункту 61 слово "всіх" вилучити.
Враховано

Умови проведення конкурсів, відкритих торгів з продажу контрольних пакетів акцій ВАТ, які мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, обов'язкового повинні передбачати недопущення до участі у конкурсі, відкритих торгах покупців, якщо інформація щодо відносин контролю, що надана ними за умовами конкурсу, відкритих торгів, не дає змоги встановити суб'єктів господарювання, які будуть контролювати подальшу діяльність ВАТ.
211.
62. У місячний термін після набрання чинності цією Програмою Фонд державного майна України публікує інформацію щодо ВАТ з метою визначення способу їх продажу на підставі попиту потенційних покупців.


61. У місячний термін після набрання чинності цією Програмою Фонд публікує інформацію щодо ВАТ, пакети акцій яких підлягають продажу, з метою визначення способу їх продажу на підставі попиту потенційних покупців.
212.
63. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених продавцем умов.
-188- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт 63 викласти в такій редакції:
«У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від не менш як двох покупців, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цим покупцям за умови забезпечення ними реалізації визначених продавцем умов».
Відхилено
62. У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених продавцем умов.


-189- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 63 пропонується викласти в наступній редакції:
«У разі коли на конкурс з продажу пакета акцій надійшла заява від одного покупця, такий пакет акцій може бути проданий безпосередньо цьому покупцеві за умови забезпечення ним реалізації визначених продавцем умов. Вартість пакету акцій відповідного ВАТ визначається виключно експертним шляхом із застосуванням методики, викладеної у абзаці 4 підпункту 4 пункту 22 цієї програми. Дія цього пункту не поширюється на підприємства групи «Г»».
Враховано частково
-190- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 63 пропонується доповнити абзацом наступного змісту:
«Дія положень цього пункту не поширюється на приватизацію підприємств групи «Г» та об`єкти приватизації групи «Е» - корпоративні права підприємств, що підпадають під визначення об`єктів групи «Г» згідно пункту 5 цього Закону» ;
Відхилено

213.
64. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням вимог цієї Програми. Рішення про перетворення орендних підприємств у ВАТ приймається на підставі планів приватизації у десятиденний термін з дня їх затвердження.


63. Приватизація орендованого державного майна здійснюється відповідно до Закону України "Про приватизацію державного майна" з урахуванням вимог цієї Програми. Рішення про перетворення орендних підприємств у ВАТ приймається на підставі планів приватизації у десятиденний термін з дня їх затвердження.
214.
65. У разі перетворення орендних підприємств у ВАТ, його засновниками виступають з боку держави державні органи приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарем.
-191- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Пункт 65 викласти в такій редакції:
«У разі перетворення орендних підприємств у ВАТ, його засновниками виступають з боку держави державні органи приватизації, а збоку орендаря, у разі набутого за період оренди власного майна - господарське товариство, створене орендарями».
Враховано частково

64. У разі перетворення орендних підприємств у ВАТ, його засновниками виступають з боку держави державні органи приватизації, а з боку орендаря - господарське товариство, створене орендарем.
215.
66. Підготовка до приватизації та продаж акцій здійснюється Фондом державного майна України, регіональними відділеннями самостійно або з залученням юридичних осіб - радників, з якими державні органи приватизації укладають договори.
-192- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В пунктах 66, 68, 69 поняття "радник" має бути ретельно опрацьовано з урахуванням антикорупційного законодавства України.
Відсутні чіткі пропозиції
65. Підготовка до приватизації та продаж акцій здійснюється Фондом, його регіональними відділеннями самостійно або з залученням юридичних осіб - радників, з якими державні органи приватизації укладають відповідні договори.
216.
67. Продаж акцій на відкритих торгах здійснюється Фондом державного майна України із залученням на конкурсних засадах уповноважених осіб.
Пункт 67 викласти в редакції:
"Продаж акцій у формі відкритих торгів здійснюється Фондом державного майна України на організаційно оформлених фондових ринках (фондових біржах та позабіржових торговельно-інформаційних системах".
-193- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 67 пропонується вилучити.
-194- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 67 пропонується вилучити, як такий, що суперечить чинному законодавству.
Враховано по сутіВідхилено

Відхилено
66. Продаж акцій на відкритих торгах здійснюється Фондом із залученням на конкурсних засадах радників.
217.
68. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом державного майна України бере на себе зобов'язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій.
-195- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 68 пропонується викласти в наступній редакції:
«Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом державного майна України бере на себе зобов'язання щодо забезпечення продажу визначеного в договорі об'єкта приватизації на закріплених в договорі умовах, через надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації процесу продажу пакета акцій на засадах, визначених підпунктом 4 пункту 22 цього положення».
Відхилено
67. Радником відповідно до цієї Програми визнається юридична особа (або об'єднання юридичних осіб), яка за договором з Фондом бере на себе зобов'язання щодо надання за відповідну плату послуг з підготовки об'єкта до приватизації, пошуку потенційних покупців та організації продажу пакета акцій.


-196- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункти 68-69 виключити.
-197- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 68 пропонується замість слів «організації продажу пакета акцій» вставити слова «гарантії розміщення пакетів акцій серед інвесторів та приватизації підприємств інвесторам, що відповідають вимогам цього Закону».
Відхилено

Відхилено

218.
69. Відбір радників та уповноважених осіб здійснюється у порядку, встановленому Фондом державного майна України.
-198- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Можливо положення щодо залучення до приватизаційних послуг радників, котрі не приймають на себе зобов`язання щодо розміщення пакетів акцій серед інвесторів, удосконалити використанням досвіду та практики розвинутих країн, де існують спеціалізовані фінансові інститути для цієї роботи.
Відсутні чіткі пропозиції
68. Відбір радників здійснюється у порядку, встановленому Фондом.
219.
Приватизація об'єктів незавершеного будівництва


Приватизація об'єктів незавершеного будівництва

220.
70. Об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єкти незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:


69. Об'єкти незавершеного будівництва, законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єкти незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного будівництва), приватизуються шляхом:
221.
продажу на аукціоні, за конкурсом;


продажу на аукціоні за конкурсом;
222.
продажу під розбирання;


продажу під розбирання;
223.
викупу (за наявності одного покупця);
-199- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абз.4 пункту 70 викласти в редакції:
"продажу шляхом викупу за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;"
Враховано

продажу шляхом викупу за наявності одного покупця - безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;
224.
передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути покупцями для завершення будівництва;
-200- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Пункт 70 доповнити новим абзацом п'ятим виклавши його у такій редакції: « безпосередній продаж державним підприємством об'єктів балансовою вартістю до 1 млн. грн». У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий вважати шостим, сьомим.
-201- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Абзац п'ятий пункту 70 виключити, оскільки передача в оренду або здійснення спільної діяльності не передбачають зміни власника і не можуть 6ути способом приватизації.
Відхилено


Враховано


225.
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з наступною приватизацією у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта.


внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внесок держави, з наступною приватизацією у порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України після завершення будівництва відповідного об'єкта.
226.
71. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім випадків продажу під розбирання, є:
-202- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Абзац перший пункту 71 викласти в такій редакції:
«Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім випадків продажу під розбирання і крім безпосереднього продажу державним підприємством (для об'єктів балансовою вартістю до 1 млн. грн.), є:» далі за тексом.
Відхилено
70. Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:
227.
встановлення терміну завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;
-203- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Пункт 71 вилучити.
Відхилено
встановлення терміну завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;
228.
заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені терміни за наявності відповідних обгрунтувань терміни завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.
-204- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 71 абзац 3 пропонується доповнити словами: «...але не більше, ніж у 1,5 рази початкового строку».
-205- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 71 абзац 3 пропонується доповнити словами: «...але не більше, ніж на 3 роки, після закінчення початкового строку».
ВідхиленоВідхилено
заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені терміни за наявності відповідних обгрунтувань терміни завершення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування, про що укладається додатковий договір.
229.
У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації у державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, нанесені невиконанням умов договору.
-206- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Доповнити законопроект новим пунктом 71-1 виклавши його у такій редакції:
«71-1. Безпосередній продаж підприємством об'єктів незавершеного будівництва балансовою вартістю до 1 млн. грн. здійснюється в будь - якій формі самим підприємством за ціною, що не нижче балансової вартості об'єкта.
При неможливості реалізувати державним підприємством об'єкт, у встановлений для цього термін, він приватизується іншими способами, визначеними у пункті 70 Програми.»
Відхилено
У разі невиконання умов, зазначених у цьому пункті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації у державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
230.
72. Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з об'єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.
-207- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 72 виключити.
Відхилено
71. Земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва, за ініціативою покупця приватизуються разом з об'єктами незавершеного будівництва. Земельні ділянки, що не підлягають приватизації згідно із статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.
231.
Іноземним юридичним особам, іноземцям, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам земельні ділянки надаються тільки в довгострокову оренду.


Іноземним юридичним особам, іноземцям, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням і організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам земельні ділянки надаються тільки в довгострокову оренду.
232.
73. Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають державним органам приватизації такі документи:


72. Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають державним органам приватизації такі документи:
233.
лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;


лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;
234.
погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації підприємства (ВАТ), до статутного фонду якого не увійшов відповідний об'єкт незавершеного будівництва;


погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) підприємства (ВАТ), до статутного фонду якого не увійшов відповідний об'єкт незавершеного будівництва;
235.
довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;


довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;
236.
довідку про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності такого відведення - пояснення про його причини.


документи про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про відведення - пояснення про його причини.
237.
74. Державні органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний термін з дня прийняття такого рішення.


73. Державні органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний термін з дня прийняття такого рішення.
238.
75. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни.-208- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Пункт 75 доповнити абзацом другим у такій редакції:
«Органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання об`єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту встановлюється Фондом державного майна України».Враховано
74. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни.
Органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання об`єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту встановлюється Фондом.
239.
76. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації і як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва у разі його продажу під розбирання може визначатися за рішенням державного органу приватизації експертним шляхом.


75. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, державний орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва у разі його продажу під розбирання за рішенням державного органу приватизації може визначатися експертним шляхом.
240.
77. Громадянам та юридичним особам України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків вартості (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). На суму відстроченого платежу нараховуються відсотки за ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції, збільшеного на три відсоткові пункти.
-209- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Останнє речення пункту 77 замінити на наступне:
«Кошти, що сплачуються у розстрочку, визначаються з урахуванням зміни цін на момент проплати за об'єкт незавершеного будівництва на підставі індексу інфляції, визначеного Держкомстатом.»
Пункт 77 доповнити підпунктом такого змісту:
«Представник органу приватизації і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а у разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків), підписують акт про передачу об'єкта незавершеного будівництва.»
Враховано редакційно

76. Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). Кошти, що сплачуються у розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внесення коштів за об'єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України.
Представник органу приватизації і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а у разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цього об'єкта, підписують акт приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва.
241.
78. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання.


77. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання.
242.
79. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається за даними балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.
-210- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 79 викласти в такій редакції:
"79. Вартість об'єкту незавершеного будівництва визначається для продажу на аукціоні, за конкурсом - без урахування суми індексації його вартості, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України;
Враховано частково

78. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або шляхом викупу, а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається за даними балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.


через викуп, а також для передачі до статутного фонду господарського товариства як внеску держави - за відновною вартістю на підставі експертної оцінки з урахуванням морального і фізичного зносу".


243.
80. Вартість земельної ділянки визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на підставі експертної оцінки. Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.


79. Вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях на підставі експертної оцінки. Кошти, одержані від продажу таких земельних ділянок, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно-територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.
244.
81. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з Методикою оцінки.


80. Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з Методикою оцінки.
245.
82. У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.


81. У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.
246.
83. У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органами виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний об'єкт незавершеного будівництва.


82. У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заяви, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом виконавчої влади, до сфери управління яких належить відповідний об'єкт незавершеного будівництва.
247.
84. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок власних коштів державного підприємства, йому перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.


83. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок виключно власних коштів державного підприємства, йому перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.
248.
85. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок централізованих капіталовкладень розподіл коштів, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього об'єкта, здійснюється за такими напрямами у відсотках:


84. У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок виключно централізованих капіталовкладень розподіл коштів, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації цього об'єкта, здійснюється за такими напрямами у відсотках:
249.
До Державного бюджету України 65


до Державного бюджету України - 65
250.
Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією (з них 75 відсотків - Національній мережі аукціонних центрів у разі, коли продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється зазначеною компанією) 20


відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією - 20, (з них 75 відсотків - Національній мережі аукціонних центрів у разі, коли продаж об'єктів незавершеного будівництва здійснюється зазначеною компанією)
251.
Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва 15


підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва - 15.
252.
86. У разі коли будівництво об'єкта незавершеного будівництва фінансувалося за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, державному підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, отримані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до напрямів, установлених пунктом 85 цієї Програми.


85. У разі фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, державному підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, отримані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до пункту 84 цієї Програми.
253.
87. Зазначені у пунктах 84-86 цієї Програми кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.


86. Зазначені у пунктах 83-85 цієї Програми кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.
254.
88. Дев'яносто відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми. Інші кошти, одержані від продажу цих об'єктів, використовуються для погашення витрат на проведення приватизації.


87. Дев'яносто відсотків коштів, одержаних від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до Чорнобильської будівельної програми, зараховуються до Державного бюджету України і в установленому порядку спрямовуються на фінансування державних капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми. Інші кошти, одержані від продажу цих об'єктів, використовуються для відшкодування витрат на проведення приватизації.
255.
89. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щокварталу складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації.


88. Органи, уповноважені управляти державним майном, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади щоквартально складають переліки об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації, та передають їх відповідним державним органам приватизації.
256.
Державні органи приватизації у тритижневий термін з дня отримання переліків приймають рішення щодо приватизації об'єктів незавершеного будівництва.


Державні органи приватизації у тритижневий термін з дня отримання переліків приймають рішення щодо приватизації об'єктів незавершеного будівництва.
257.
90. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.


89. Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.
258.
91. Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом терміну будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.
-211- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 91 пропонується вилучити.

-212- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 91 пропонується вилучити.
Враховано


Враховано


259.
92. Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об'єкта протягом терміну будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється від плати за землю, на якій розташований цей об'єкт.
-213- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 92 пропонується вилучити.
-214- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 92 виключити.
-215- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 92 пропонується вилучити.
Враховано

Враховано

Враховано


260.
Приватизація об'єктів групи Е


Приватизація об'єктів групи Е

261.
93. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у майні підприємств з іноземними інвестиціями та господарських товариств, здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та у порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-216- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 93 пропонується викласти в наступній редакції:
«Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у майні господарських товариств, у тому числі підприємств з іноземними інвестиціями, здійснюється відповідно до положень Закону України «Про приватизацію державного майна», Законів з питань приватизації та управління об'єктами права державної власності та положень установчих документів цих підприємств та у порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, що видаються на виконання положень зазначених Законів.»
Враховано частково
90. Приватизація акцій (часток, паїв), що належать державі у статутних фондах господарських товариств (в тому числі підприємств з іноземними інвестиціями) здійснюється відповідно до установчих документів цих підприємств та у порядку, що визначається Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


-217- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 93 пропонується викласти в наступній редакції:
«Приватизація акцій, часток та паїв (корпоративних прав), що належать державі у майні господарських товариств всіх форм власності здійснюється у порядку, визначеному Законами України та процедурних нормативно-правових актів, що видаються Кабінетом Міністрів України, Фондом державного майна України, Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом на виконання положень Законів України».
Враховано частково-218- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
. Пункт 93 доповнити такими словами: "і органом, уповноваженим управляти державним майном".
Відхилено


262.
94. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється у порядку, що визначається Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
-219- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 94 пропонується викласти в наступній редакції:
«Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється у порядку, передбаченому пунктом 93 цієї Програми».
Враховано редакційно

91. Продаж цінних паперів, паїв, іншого майна, що є державною власністю і входить до складу майна підприємств, розташованих за кордоном, здійснюється з урахуванням установчих документів цих підприємств у порядку, що визначається Фондом за погодженням з Антимонопольним комітетом України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.


-220- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 94 пропонується виключити, або замість слів «Фондом державного майна України за погодженням з Антимонопольним комітетом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» вставити слова «пунктом 93 цього Закону».
Враховано частково


263.
95. Оцінка вартості об'єктів групи Е, незалежно від способу продажу, здійснюється експертним шляхом. Якщо пакет акцій або розмір частки (паю) становлять менш як 10 відсотків та (або) мають номінальну вартість меншу ніж 5000 гривень, оцінка здійснюється відповідно до вимог Методики оцінки.
-221- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 95 пропонується викласти в наступній редакції:
«Оцінка початкової вартості об'єктів групи Е, незалежно від способу продажу та розміру таких об'єктів, здійснюється експертним шляхом. Якщо сума пакетів акцій, що пропонуються до продажу мають номінальну вартість меншу ніж 5000 гривень, оцінка здійснюється відповідно до вимог Методики оцінки.
Остаточна ціна пакету акцій ВАТ встановлюється виключно на конкурентних засадах. Не дозволяється застосування будь-яких неконкурентних способів приватизації об'єктів групи «Е». Конкурентними способами є конкурс, аукціон та продаж через організовану систему торгівлі цінними паперами.
У разі, якщо під час проведення приватизації вартість об'єктів групи «Е», початкова ціна яких встановлювалась експертним шляхом, зменшується більше ніж на 10% такої початкової ціни, Фонд державного майна України припиняє торги.»
Враховано частково

92. Оцінка вартості об'єктів групи Е, незалежно від способу продажу, здійснюється експертним шляхом. Якщо пакет акцій або розмір частки (паю) становлять менш як 10 відсотків статутного фонду господарського товариства та (або) мають номінальну вартість меншу ніж 5000 гривень, оцінка здійснюється відповідно до вимог Методики оцінки.


-222- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 95 пропонується доповнити реченнями наступного змісту:
«Оцінка початкової вартості об'єктів групи «Е» - корпоративних прав підприємств, що підпадають під визначення об`єктів приватизації групи «Г» згідно пункту 5 цього Закону, незалежно від розміру та способу продажу, проводиться експертним шляхом.
Остаточна ціна пакету акцій ВАТ встановлюється виключно на конкурентних засадах».
Враховано частково


264.
96. Приватизації часток (паїв) держави у майні підприємств із змішаною формою власності (включаючи міжгосподарські підприємства) може передувати підготовка об'єкта відповідно до розділу III цієї Програми, під час якої визначаються наявність та розмір державних часток (паїв), а також склад засновників (учасників) цих підприємств.


93. Приватизації часток (паїв) держави у майні підприємств, у статутних фондах яких є державна частка (включаючи міжгосподарські підприємства), може передувати передприватизаційна підготовка об'єкта відповідно до розділу III цієї Програми, під час якої визначаються наявність та розмір державних часток (паїв), а також склад засновників (учасників) цих підприємств.
265.
97. У разі відсутності згоди недержавних засновників (учасників) підприємства із змішаною формою власності на викуп державної частки (паю), за ціною, визначеною згідно з Методикою оцінки, державна частка (пай) цього підприємства приватизується шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами продажу в порядку, встановленому законодавством України.
-223- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 97 пропонується слова «згідно з Методикою оцінки» замінити словами «згідно з експертною оцінкою».
У пункті 97 абзац 2 пропонується вилучити.
-224- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 97 пропонується слова «згідно з Методикою оцінки» замінити словами «згідно з експертною оцінкою».
Враховано частково
редакційно
Враховано частково
редакційно
94. У разі відсутності згоди інших засновників (учасників) підприємств, у статутних фондах яких є державна частка на викуп державної частки (паю), за ціною, визначеною відповідно до пункту 92 цієї Програми, державна частка (пай) цього підприємства приватизується шляхом продажу на аукціоні, за конкурсом та іншими конкурентними способами продажу в порядку, встановленому законодавством України.
266.
Акції (частки, паї), що належать державі у майні міжгосподарських підприємств та створених на їх базі господарських товариств, приватизуються у порядку, що визначається Фондом державного майна України та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.
У пункті 97 абзац 2 пропонується вилучити.

Акції (частки, паї), що належать державі у міжгосподарських підприємствах та у статутних фондах, створених на їх базі господарських товариств, приватизуються у порядку, що визначається Фондом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

267.
Приватизація об'єктів групи Ж


Приватизація об'єктів групи Ж

268.
98. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.
-225- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 98 доповнити реченням:
«З метою збереження профілю вказаних об'єктів продаж їх здійснюється переважно за некомерційним конкурсом».
Враховано
95. Приватизація майна об'єктів, віднесених до групи Ж, здійснюється способами, передбаченими цією Програмою.
З метою збереження профілю діяльності вказаних об'єктів продаж їх здійснюється переважно за некомерційним конкурсом.
269.
99. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.


96. Продаж об'єктів групи Ж здійснюється у порядку, що встановлюється Фондом.
270.
Вартість об'єктів групи Ж визначається відповідно до Методики оцінки.


Вартість об'єктів групи Ж визначається відповідно до Методики оцінки.
271.
100. У разі достатнього економічного обгрунтування у встановленому Фондом державного майна України порядку можливе перепрофілювання об'єктів без зміни їх призначення щодо надання соціальних послуг.
-226- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
В пункті 100 підрозділу «Приватизація об'єктів групи «Ж» після слів «Щодо надання соціальних послуг» записати: «крім об'єктів видавничої справи і поліграфії».
Відхилено

97. У разі надання покупцем достатнього економічного обгрунтування у встановленому Фондом порядку можливе перепрофілювання об'єктів без зміни їх призначення щодо надання соціальних послуг.
272.
101. Органи, уповноважені управляти майном об'єктів, віднесених до групи Ж, подають до державних органів приватизації переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації. Органи приватизації за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями щокварталу затверджують переліки об'єктів, що підлягають приватизації. У разі не надходження протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації відповіді щодо погодження переліку об'єктів групи Ж, поданий перелік вважається погодженим.


98. Органи, уповноважені управляти майном об'єктів, віднесених до групи Ж, подають до державних органів приватизації переліки об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації. Органи приватизації за погодженням з відповідними місцевими державними адміністраціями щоквартально затверджують переліки об'єктів, що підлягають приватизації. У разі не надходження протягом трьох тижнів від відповідної державної адміністрації відповіді щодо погодження переліку об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, поданий перелік вважається погодженим.
273.
102. Одночасно з поданням на включення до переліку об'єкта соціальної сфери орган, уповноважений управляти цим майном, надає пропозиції щодо терміну збереження профілю діяльності або можливості перепрофілювання відповідного об'єкта.
-227- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У пункті 102 після слів « надає пропозиції» додати слова «узгоджені з профспілками», і далі за текстом.

Відхилено
99. Одночасно з поданням про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, об'єкта соціальної сфери орган, уповноважений управляти цим майном, надає пропозиції щодо терміну збереження профілю діяльності або можливості перепрофілювання відповідного об'єкта.
274.
103. Рішення про приватизацію об'єктів групи Ж, внесених до переліків, зазначених у пункті 101 цієї Програми, приймається державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.


100. Рішення про приватизацію об'єктів групи Ж, внесених до переліків, зазначених у пункті 98 цієї Програми, приймається державними органами приватизації на підставі заяв покупців або за власною ініціативою.
275.
104. ВАТ, яке більш як 5 років утримує за рахунок власних коштів об'єкт групи Ж, має право викупу об'єкта за експертною оцінкою.
-228- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 104 пропонується викласти в наступній редакції:
«ВАТ, яке більш як 5 років утримує за рахунок власних коштів об'єкт групи Ж, має першочергове право покупки об'єкта за ціною, що встановлюється згідно Методики оцінки»
-229- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Пункт 104 викласти в такій редакції: «ВАТ, яке більш як 5 років утримує за рахунок власних коштів об'єкт групи Ж, має право на безоплатну передачу йому зазначеного об'єкта за умови збереження функціонального призначення».
Враховано редакційноВідхилено

101. Підприємство, яке більш як 5 років утримує за рахунок власних коштів об'єкт групи Ж, має першочергове право на викуп об'єкта за експертною оцінкою.


-230- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пунктах 104-105 слово "ВАТ" замінити на слово "підприємство.
Враховано


276.
105. Об'єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури, що розташовані у сільській місцевості, які не були перередані у власність територіальних громад і утримуються за рахунок коштів ВАТ, у разі відсутності заяв на приватизацію можуть бути передані в оренду цьому ВАТ.
У пункті 105 замість слів «можуть бути передані в оренду цьому ВАТ» викласти « можуть бути передані у власність безоплатно цьому ВАТ за умови збереження функціонального призначення зазначених об'єктів».

102. Об'єкти освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, фізичної культури, що розташовані у сільській місцевості, які не були передані у власність територіальних громад і утримуються за рахунок коштів підприємства, у разі відсутності заяв на приватизацію можуть бути передані безоплатно у власність цьому підприємству за умови збереження функціонального призначення зазначених об'єктів.
277.
106. Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років і знаходяться в аварійному стані, можуть перепрофілюватися за погодженням з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.
-231- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У пункті 106 слова «і знаходиться» замінити словами «або знаходиться».
Враховано
103. Об'єкти соціально-культурного призначення, які не функціонують більше трьох років або знаходяться в аварійному стані, можуть бути перепрофільовані за погодженням з органами місцевого самоврядування і виконавчої влади.
278.
107. Ініціатива щодо приватизації об'єктів групи Ж, які використовуються не за призначенням, знаходяться в оренді, або не функціонують, виходить від державних органів приватизації, орендарів, або підприємств, на балансі яких вони перебувають, за погодженням з органами уповноваженими управляти відповідним майном та відповідними місцевими органами виконавчої влади.


104. Ініціатива щодо включення об'єктів групи Ж до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, які використовуються не за призначенням, передані в оренду, або не функціонують, може виходити від державних органів приватизації, орендарів, або підприємств, на балансі яких вони перебувають. Зазначена ініціатива погоджується з органами, уповноваженими управляти відповідним майном, та відповідними місцевими органами виконавчої влади.
279.
У разі відмови у приватизації з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, зазначені органи повинні надати державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування об'єкта та гарантії щодо його надходження.


У разі коли місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування не надають згоди на приватизацію об'єктів групи Ж, зазначені органи повинні надати державному органу приватизації інформацію про джерела фінансування об'єкта та гарантії щодо його надходження.
280.
108. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єктів соціальної сфери протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що пропонуються для продажу, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж таких об'єктів на аукціоні, за конкурсом. При цьому за погодженням з органами уповноваженими управляти відповідним майном може бути змінено умови продажу, включаючи змінення початкової ціни. Якщо і після повторного аукціону, конкурсу заяв на приватизацію об'єкта соціальної сфери не надійшло, державний орган приватизації приймає рішення про продаж індивідуально визначеного майна такого об'єкта.


105. У разі відсутності заяв на приватизацію об'єктів соціальної сфери протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів групи Ж, що підлягають приватизації, державний орган приватизації приймає рішення про повторний продаж таких об'єктів на аукціоні, за конкурсом. При цьому за погодженням з органами уповноваженими управляти відповідним майном, може бути змінено умови продажу, включаючи змінення початкової ціни. Якщо після повторного аукціону, конкурсу заяв на приватизацію об'єкта не надійшло, державний орган приватизації приймає рішення про продаж індивідуально визначеного майна такого об'єкта.
281.
109. Переліки об'єктів групи Ж затверджуються регіональними відділеннями Фонду державного майна України.

-232- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
Враховуючи соціальну значимість об`єктів соціальної сфери (група «Ж») доцільно їх приватизацію проводити не на комерційній основі, а надавати переважне право трудовому колективу, що дасть можливість зберегти їх профіль роботи.
-233- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 109 після слова "затверджується" доповнити такими словами: "за погодженням з органом, уповноваженим управляти державним майном", - і далі за текстом.
Враховано в тексті Закону

Враховано в тексті Закону
106. Переліки об'єктів групи Ж затверджуються регіональними відділеннями Фонду.

282.
Розділ X. ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ


Розділ X. ГАЛУЗЕВІ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИВАТИЗАЦІЇ

284.
110. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та дотриманням вимог, передбачених підрозділом "Приватизація об'єктів групи Е" та розділом X цієї Програми.
-234- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Розділ Х доповнити новим пунктом 110 в такій редакції:
"110. Приватизація майна аеропортів здійснюється на першому етапі шляхом корпоратизації, як цілісних майнових комплексів".
Відсутня законодавча база

107. Приватизація майна підприємств агропромислового комплексу здійснюється з урахуванням положень Закону України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" та цієї Програми.
285.
111. Приватизації підприємств агропромислового комплексу може передувати передприватизаційна підготовка відповідно до розділу III цієї Програми.
-235- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункти 111-120 вилучити.
Враховано частково
(вилучено п.113)

108. Приватизації підприємств агропромислового комплексу може передувати передприватизаційна підготовка відповідно до розділу III цієї Програми.
286.
При цьому у ВАТ, створених на базі державного майна підприємств агропромислового комплексу, приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі", у державній власності тимчасово терміном на 3 роки залишається 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ.


При цьому у ВАТ, створених на базі державного майна підприємств агропромислового комплексу, приватизація яких здійснюється відповідно до статті 25 Закону України "Про особливості приватизації в агропромисловому комплексі", у державній власності тимчасово терміном на 3 роки залишається 25 або 50 відсотків статутного фонду плюс одна акція відповідного ВАТ.
287.
112. Фонд державного майна України приводить у відповідність з цією Програмою розмір пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності. У цьому випадку перепогодження планів розміщення з Кабінетом Міністрів України не здійснюється. Вивільнені акції підлягають продажу через організаторів торгівлі цінними паперами та Національну мережу аукціонних центрів.
-236- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Розділ Х доповнити новим пунктом 112в такій редакції:
"112. Приватизація підприємств в галузі зв'язку здійснюється згідно окремого закону".
Відсутня законодавча база

109. Фонд приводить у відповідність з цією Програмою розмір пакетів акцій, тимчасово залишених у державній власності. У цьому випадку погодження змін до планів розміщення акцій з Кабінетом Міністрів України не здійснюється. Продаж акцій, що підлягають приватизації у зв'язку з приведенням у відповідність з цією Програмою розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у державній власності, здійснюється через організаторів торгівлі цінними паперами та Національну мережу аукціонних центрів.
288.
113. Продаж акцій ВАТ, створених у процесі приватизації на базі несільськогосподарських підприємств і організацій агропромислового комплексу, сільськогосподарським товаровиробникам (працівникам сільськогосподарських підприємств) здійснюється протягом трьох місяців.289.
114. Радгоспи та інші підприємства сільського і рибного господарства можуть приватизуватися шляхом перетворення у колективні сільськогосподарські підприємства.


110. Радгоспи та інші підприємства сільського і рибного господарства можуть приватизуватися шляхом перетворення у колективні сільськогосподарські підприємства.
290.
115. У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється, оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється відповідно до Методики оцінки.


111. У разі перетворення радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств у колективні сільськогосподарські підприємства бізнес-план не розробляється, оцінка вартості об'єкта приватизації здійснюється відповідно до Методики оцінки.
291.
116. Не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України умови приватизації підприємств агропромислового комплексу, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства.


112. Не потребують погодження з Кабінетом Міністрів України умови приватизації підприємств агропромислового комплексу, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства.
292.
При цьому радгоспи та інші підприємства сільського та рибного господарства, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, приватизуються шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.


При цьому радгоспи та інші підприємства сільського та рибного господарства, вартість майна яких недостатня для формування статутного фонду акціонерного товариства, приватизуються шляхом перетворення їх у колективні сільськогосподарські підприємства.
293.
117. Працівники радгоспу або іншого підприємства сільського та рибного господарства, що приватизується, а також колишні працівники цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів України про працю і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівники, звільнені за станом здоров'я, а також працівники соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають, вправі у разі продажу пакета акцій відповідного підприємства, що вивільняється після закріплення у державній власності, використати свої пільги щодо безоплатної передачі майна, нереалізовані у повному обсязі під час розміщення решти акцій цього підприємства.


113. Працівники радгоспу або іншого сільськогосподарського підприємства та підприємства рибного господарства, що приватизується, а також колишні працівники цих підприємств, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особи, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи на цьому підприємстві, інваліди, звільнені у зв'язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівники, звільнені у зв'язку із станом здоров'я, а також працівники соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємств, на балансі яких вони перебувають, мають право у разі продажу пакета акцій відповідного підприємства, що підлягає приватизації у зв'язку з приведенням у відповідність з цією Програмою розмірів пакетів акцій, що тимчасово залишаються у державній власності, на пільги щодо безоплатної передачі майна, нереалізовані у повному обсязі під час розміщення решти акцій цього підприємства.
294.
118. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи". Оцінка вартості майна таких об'єктів здійснюється за даними балансу без застосування експертної оцінки.


114. Приватизація об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, здійснюється з урахуванням вимог Закону України "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи".
295.
119. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у підпунктах 1 та 2 пункту 61 цієї Програми, і прирівняні до них особи мають право на придбання будь-якого пакета акцій (будь-якої частки майна - для об'єктів групи А) ВАТ, створених на базі цих об'єктів, за номінальною вартістю у порядку, що встановлюється Фондом державного майна України.
-237- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пункті 119 слова "номінальною віртістю" замінити словами "половиною номінальної вартості".
Враховано

115. Працівники об'єктів, розташованих у зоні гарантованого добровільного відселення з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, зазначені у підпункті 1 пункту 60 цієї Програми, і прирівняні до них особи мають право на придбання пакета акцій будь-якого розміру або будь-якої частки майна ВАТ, створених на базі об'єктів групи А, за половиною номінальної вартості у порядку, що встановлюється Фондом.
296.
120. Об'єкти, розташовані у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підлягають приватизації за умови згоди Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства екології та природних ресурсів України.


116. Об'єкти, розташовані у зоні безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, підлягають приватизації за умови згоди Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Міністерства екології та природних ресурсів України.
297.
121. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій цих товариств, які пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та терміни їх продажу.


117. З метою ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова Кабінет Міністрів України визначає перелік ВАТ, розміри пакетів акцій цих товариств, які пропонуються для продажу за гроші на фондових біржах, та терміни їх продажу.
298.
122. Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу акцій зазначених ВАТ, розподіляють за такими напрямами у відсотках:
-238- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 122 після слів «зазначених» пропонується доповнити словами «у пункті 121».
Враховано
118. Кошти, що надійдуть на рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу акцій ВАТ, зазначених у пункті 115 цієї Програми, розподіляють за такими напрямами у відсотках:
299.
до Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 75


до Харківського обласного фонду ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова 75
301.
Виконання пункту 130 цієї Програми 22


виконання пункту 124 цієї Програми 22
302.
Відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій 3


відшкодування витрат, пов'язаних з продажем акцій 3
304.
123. Під час приватизації об'єктів санаторно-курортної зони до статутного фонду господарського товариства може вноситись право оренди прибережної зони терміном не менше ніж на 50 років, та право оренди земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, але не більше від терміну існування господарського товариства. При цьому співзасновниками господарського товариства виступають державні органи приватизації, місцеві органи самоврядування та інвестори.

-239- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 123 вилучити.
Відхилено
119. Під час приватизації об'єктів санаторно-курортної зони до статутного фонду господарського товариства може вноситись право оренди прибережної зони терміном не менше ніж на 50 років, та право оренди земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт приватизації, але не більше від строку діяльності господарського товариства. При цьому співзасновниками господарського товариства виступають державні органи приватизації, місцеві органи самоврядування та інвестори.

305.
Розділ XI. ЗАВДАННЯ ЩОДО ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 2000 РІК ТА ПРОГНОЗ НА ДВА НАСТУПНИХ РОКИ


Розділ XI. ЗАВДАННЯ ЩОДО ОБСЯГІВ ПРИВАТИЗАЦІЇ НА 2000 РІК ТА ПРОГНОЗ НА ДВА НАСТУПНИХ РОКИ
306.
307.
124. Пропозиції щодо обсягів підготовки до приватизації об'єктів груп В, Г та Д, що належать до сфери управління органів виконавчої влади*: ______________________________
-240- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У пункті 124 завдання щодо приватизації об`єктів незавершеного будівництва повинно складати 2000 об`єктів.
-241- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
В Розділі ХІ «Завдання щодо обсягів приватизації на 2000 рік та прогноз на два наступні роки», в пункті 124 в порядку «Міністерство культури і мистецтв України», група Д число 17 замінити на число «0» (тобто жодного об'єкту незавершеного будівництва не запропоновано до приватизації).
ВідхиленоВідхилено

120. Пропозиції щодо обсягів підготовки до приватизації об'єктів груп В, Г та Д, що належать до сфери управління органів виконавчої влади*: ______________________________
308.
* Орієнтовні обсяги підготовки об'єктів за групами передані до органів приватизації органами виконавчої влади. ______________________________
-242- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 124 після слів «виконавчої влади» доповнити словами «приведені у додатку №1». Таблицю із статті виключити.
Відхилено

* Орієнтовні обсяги підготовки об'єктів за групами доведені до органів приватизації органами виконавчої влади. ______________________________
309.
Органи виконавчої влади В Г Усього Д


Органи виконавчої влади В Г Усього Д
310.
за органом виконавчої влади В,Г


за органом виконавчої влади В,Г
314.
Державний комітет промислової політики України 27 15 42 857


Державний комітет промислової політики України 27 15 42 857
315.
Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України 2 0 212
-243- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 124 завдання Державному комітету будівництва, архітектури та житлової політики України з обсягів підготовки до приватизації об'єктів групи Д-12 виключити. Підприємства та організації, які належать до сфери управління Комітету будівництва, архітектури та житлової політики України, не мають о6'єктів незавершеного будівництва, що можна приватизувати у 2000-2002 роках.
Відхилено

Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України 2 0 2 12
316.
Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів "Укрбудматеріали" 0 0 0 200


Українська державна корпорація промисловості будівельних матеріалів "Укрбудматеріали" 0 0 0 200
317.
Міністерство культури і мистецтв України 1 0 1 17


Міністерство культури і мистецтв України 1 0 1 17
318.
Міністерство транспорту України 11 10 21 493
-244- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 124 замість завдання Міністерству транспорту України з обсягів підготовки до приватизації об'єктів групи Д-493 записати число 33.
Відхилено

Міністерство транспорту України 11 10 21 493
319.
Міністерство аграрної політики України 103 0 103 681


Міністерство аграрної політики України 93 0 93 681
320.
Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд" 10 0 10 0


Українська кооперативно-державна корпорація по агропромисловому будівництву "Украгропромбуд" 10 0 10 0
321.
Міністерство освіти і науки України 0 0 0 60


Міністерство освіти і науки України 0 0 0 60
322.
Міністерство палива та енергетики України 60 10 70 669


Міністерство палива та енергетики України 60 10 70 669
323.
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 0 0 0 50


Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи 0 0 0 50
324.
Міністерство охорони здоров'я України 0 0 0 143


Міністерство охорони здоров'я України 0 0 0 143
325.
Міністерство внутрішніх справ України 0 0 0 58


Міністерство внутрішніх справ України 0 0 0 58
326.
Міністерство оборони України 0 0 0 185


Міністерство оборони України 0 0 0 185
327.
Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 0 0 0 10


Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України 0 0 0 10
328.
Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 0 0 0 156


Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України 0 0 0 156
329.
Державний комітет лісового господарства України 0 0 0 50


Державний комітет лісового господарства України 0 0 0 50
330.
Державний комітет зв'язку та інформатизації України 0 0 0 116
-245- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 124 замість завдання Державному комітету зв'язку та інформатизації України з обсягів підготовки до приватизації об'єктів групи Д-116 записати число 24.3а даними Держкомстату по Держкомзв'язку нараховується 18 законсервованих та тимчасово припинених будівництвом об'єктів. 3а результатами проведеної підприємствами зв'язку у минулому році інвентаризації для приватизації включено 24 об'єкти. У тому числі 5 - запропоновано у січні поточного року, про що було повідомлено Фонду державного майна України.
Відхилено

Державний комітет зв'язку та інформатизації України 0 0 0 116
331.
Державний комітет у справах охорони державного кордону України 0 0 0 3


Державний комітет у справах охорони державного кордону України 0 0 0 3
332.
Державний комітет України по земельних ресурсах 0 0 0 30


Державний комітет України по земельних ресурсах 0 0 0 30
333.
Комітет водного господарства України 0 0 0 144


Комітет водного господарства України 0 0 0 144
334.
Інші 13 0 13 66 __________ Усього: 217 35 252 4000


Інші 13 0 13 66 __________ Усього: 217 35 252 4000
335.
125. Пропозиції щодо кількості підприємств, які підлягають підготовці до продажу (об'єкти груп В, Г) та продажу (об'єкти групи Д) у 2000 році за регіонами:
-246- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 125 після слів «у 2000 році за регіонами» доповнити словами «приведені у додатку №2». Таблицю із статті виключити.
Відхилено
121. Пропозиції щодо кількості підприємств, які підлягають підготовці до продажу (об'єкти груп В, Г) та продажу (об'єкти групи Д) у 2000 році за регіонами:
336.
Регіони В Г Загалом за Д


Регіони В Г Загалом за Д
337.
регіоном


Регіоном
338.
В,Г Автономна Республіка Крим 14 0 14 25


В,Г Автономна Республіка Крим 14 0 14 25
339.
Області:


Області:
340.
Вінницька 2 1 3 24


Вінницька 2 1 3 24
341.
Волинська 3 0 3 18


Волинська 3 0 3 18
342.
Дніпропетровська 9 1 10 35


Дніпропетровська 9 1 10 35
343.
Донецька 12 6 18 66


Донецька 12 6 18 66
344.
Житомирська 2 0 2 85


Житомирська 2 0 2 85
345.
Закарпатська 4 2 6 16


Закарпатська 4 2 6 16
346.
Запорізька 7 1 8 26


Запорізька 7 1 8 26
347.
Івано-Франківська 2 1 3 14


Івано-Франківська 2 1 3 14
348.
Київська 14 5 19 40


Київська 14 5 19 40
349.
Кіровоградська 8 2 10 20


Кіровоградська 8 2 10 20
350.
Луганська 50 6 56 53


Луганська 50 6 56 53
351.
Львівська 6 0 6 50


Львівська 6 0 6 50
352.
Миколаївська 1 1 2 25


Миколаївська 1 1 2 25
353.
Одеська 10 0 10 33


Одеська 10 0 10 33
354.
Полтавська 3 3 6 25


Полтавська 3 3 6 25
355.
Рівненська 2 1 3 18


Рівненська 2 1 3 18
356.
Сумська 6 0 6 12


Сумська 6 0 6 12
357.
Тернопільська 5 0 5 20


Тернопільська 5 0 5 20
358.
Харківська 16 2 18 50


Харківська 16 2 18 50
359.
Херсонська 4 1 5 25


Херсонська 4 1 5 25
360.
Хмельницька 4 0 4 13


Хмельницька 4 0 4 13
361.
Черкаська 13 0 13 18


Черкаська 13 0 13 18
362.
Чернівецька 2 0 2 26


Чернівецька 2 0 2 26
363.
Чернігівська 3 0 3 25


Чернігівська 3 0 3 25
364.
м.Київ 12 1 13 30


м.Київ 12 1 13 30
365.
м. Севастополь 3 1 4 8 _______________ Усього: 217 35 252 800


м. Севастополь 3 1 4 8 _______________ Усього: 217 35 252 800
366.
126. Пропозиції щодо кількості підприємств груп В та Г, підготовка яких завершилась до 1 січня 2000 р. та які підлягають до продажу* у 2000 році за регіонами: ______________________________
-247- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У пункті 126 у останньому абзаці пропонується вилучити букву «Е» (що означає об'єкти групи «Е») та викласти абзац у наступному варіанті: «Завдання щодо приватизації об'єктів груп Ж встановлюються виходячи з пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, та органів місцевого самоврядування і затверджуються наказами Фонду державного майна України.»
Враховано


122. Пропозиції щодо кількості підприємств груп В та Г, підготовка яких завершилась до 1 січня 2000 р. та які підлягають до продажу* у 2000 році за регіонами: ______________________________


*Продажем вважається реалізація планів розміщення акцій, приведених у відповідність з цією Програмою. У разі закріплення у державній власності пакета акцій продажем вважається реалізація всіх акцій, за винятком закріплених. ______________________________
367.
*Продажем вважається реалізація планів розміщення акцій, приведених у відповідність з цією Програмою. ______________________________
-248- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 126 після слів «у 2000 році за регіонами» доповнити словами «приведені у додатку №3». Таблицю із статі виключити і далі за текстом.
Відхилено

368.
Регіони В Г Загалом за регіоном


Регіони В Г Загалом за регіоном
369.
В,Г


В,Г
370.
Автономна Республіка Крим 19 5 24


Автономна Республіка Крим 19 5 24
371.
Області:


Області:
372.
Вінницька 32 6 38


Вінницька 32 6 38
373.
Волинська 5 3 8


Волинська 5 3 8
374.
Дніпропетровська 58 21 79


Дніпропетровська 58 21 79
375.
Донецька 60 24 84


Донецька 60 24 84
376.
Житомирська 24 4 28


Житомирська 24 4 28
377.
Закарпатська 73 5 78


Закарпатська 73 5 78
378.
Запорізька 34 24 58


Запорізька 34 24 58
379.
Івано-Франківська 21 8 29


Івано-Франківська 21 8 29
380.
Київська 69 8 77


Київська 69 8 77
381.
Кіровоградська 40 4 44


Кіровоградська 40 4 44
382.
Луганська 57 16 73


Луганська 57 16 73
383.
Львівська 28 14 42


Львівська 28 14 42
384.
Миколаївська 14 6 20


Миколаївська 14 6 20
385.
Одеська 26 8 34


Одеська 26 8 34
386.
Полтавська 12 5 17


Полтавська 12 5 17
387.
Рівненська 5 5 10


Рівненська 5 5 10
388.
Сумська 36 5 41


Сумська 36 5 41
389.
Тернопільська 37 4 41


Тернопільська 37 4 41
390.
Харківська 45 16 61


Харківська 45 16 61
391.
Херсонська 25 6 31


Херсонська 25 6 31
392.
Хмельницька 19 9 28


Хмельницька 19 9 28
393.
Черкаська 29 6 35


Черкаська 29 6 35
394.
Чернівецька 19 4 23


Чернівецька 19 4 23
395.
Чернігівська 15 5 20


Чернігівська 15 5 20
396.
м. Київ 51 15 66


м. Київ 51 15 66
397.
м. Севастополь 2 3 5 _______________ Усього: 855 239 1094


м. Севастополь 2 3 5 _______________ Усього: 855 239 1094
398.
Завдання щодо приватизації об'єктів груп Е і Ж встановлюються виходячи з пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, та органів місцевого самоврядування і затверджуються наказами Фонду державного майна України.
-249- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У пункті 126 завдання щодо приватизації об`єктів групи Ж повинно складати не менше 1000 об`єктів.
Відхилено
Завдання щодо приватизації об'єктів групи Ж встановлюються виходячи з пропозицій міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких вони перебувають, та органів місцевого самоврядування і затверджуються наказами Фонду.
399.
127. Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується встановлення завдання щодо обсягів приватизації майна об'єктів груп В і Г на 2001-2002 роки орієнтовно у кількості 600 об'єктів.
-250- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 127 доповнити наступним реченням:
«Фонд щорічно до 1 лютого поточного року затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об'єктів».
Враховано

123. Виходячи з пріоритетів приватизації прогнозується встановлення завдання щодо обсягів приватизації майна об'єктів груп В і Г на 2001-2002 роки орієнтовно у кількості 600 об'єктів.
Фонд щорічно до 1 лютого поточного року затверджує план-графік поквартального та помісячного продажу об'єктів.
400.
Фонд державного майна України має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, у 2001-2002 роках у сумі, еквівалентній відповідно 1,5 млрд. та 1 млрд. доларів США.
-251- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Розділ ХІ пропонується доповнити пунктом 127, - таблицею наступного змісту: «Перелік об'єктів приватизації групи «Е» (в частині пакетів акцій підприємств груп «В» та «Г» згідно визначень пункту 5 цього Закону), продаж яких планується в 2000 році». У зв`язку з чим пункти 127-170 вважати пунктами 128-171 відповідно.
Відсутні чіткі пропозиції
Фонд має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств, у 2001-2002 роках у сумі, еквівалентній відповідно 1,5 млрд. та 1 млрд. доларів США.
401.
Приватизацію об'єктів та надходження коштів до державного бюджету в обсягах, визначених цією Програмою передбачається забезпечити за рахунок здійснення таких заходів:


Приватизацію об'єктів та надходження коштів до державного бюджету в обсягах, визначених цією Програмою, передбачається забезпечити за рахунок здійснення таких заходів:
402.
поетапного продажу акцій ВАТ "Укртелеком";


поетапного продажу акцій ВАТ "Укртелеком";
403.
скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;


скорочення переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації;
404.
перегляду і уточнення переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;


перегляду і уточнення переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави;
405.
скорочення кількості ВАТ, пакети акцій яких закріплені у державній власності.
-252- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Розділ ХІ пропонується доповнити таблицею наступного змісту:
Відсутні чіткі пропозиції
скорочення кількості ВАТ, пакети акцій яких закріплені у державній власності.«Пропозиції щодо об'єктів приватизації групи «Е» (в частині пакетів акцій підприємств групи «Г»), продаж яких планується в 2000 році». Таблиця повинна містити розмір пакетів акцій що пропонується до продажу, розмір пакету акцій, що пропонується закріпити у державній власності, орієнтовну вартість кожного пакету акцій підприємств групи «Г», що перевищує 25 відсотків статутного фонду такого підприємства.
Розділ ХІ пропонується доповнити таблицею, зміст якої розкриває структуру доходів позабюджетного державного фонду приватизації за групами об'єктів, як абсолютному, так і у відносному співвідношенні.


406.
Розділ XII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ


Розділ XII. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
407.
408.
128. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації; надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), відповідно зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.


124. Кошти, одержані від продажу державного майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим, інші надходження, безпосередньо пов'язані з процесом приватизації (від покупців за подання заяви на приватизацію; реєстраційний збір за реєстрацію покупців на участь в аукціоні, конкурсі; суми штрафних санкцій за несвоєчасні розрахунки за придбані об'єкти приватизації; надходження від продажу патентів на право оренди приміщень; відсотки, нараховані на суму відстрочених платежів тощо), відповідно зараховуються до позабюджетного Державного фонду приватизації, позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим.
409.
129. У 2000 році Фонд державного майна України має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України у сумі не менш як 2,5 млрд. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.
-253- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 129 пропонується викласти в наступній редакції:
«У 2000 році Фонд державного майна України має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України у сумі не менш як 2,5 млрд. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.
Враховано частково

125. У 2000 році Фонд має забезпечити надходження коштів до Державного бюджету України у сумі не менш як 2,5 млрд. гривень від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств.

Кошти, одержані від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розділ витрат та витрат, пов'язаних із залученням радників та уповноважених осіб) та інші надходження розподіляються за напрямами, у відсотках:
Державний бюджет 90
Виконання Програми 8
Кошти, одержані від приватизації державного майна та інші надходження по позабюджетного Державного фонду приватизації розподіляються за напрямами згідно наступної структури (у відсотках):
Державний бюджет 93
Фінансування витрат на виконання Програми 7

Кошти, одержані від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів) та інші надходження розподіляються за напрямами, у відсотках:
Державний бюджет України 93
Виконання Програми 7

На розвиток підприємництва 2
На розвиток підприємництва 0
Не дозволяється поточне порушення зазначеної структури. Не дозволяється поточне перевищення видатків на фінансування витрат та спрямування коштів на розвиток підприємства за рахунок зменшення надходжень до Державного бюджету. Не дозволяється будь-яке фінансування витрат, у тому числі авансова оплата послуг радників, до повного виконання умов відповідного договору (отримання послуг, завершення приватизації та надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації)».
Пропонується виключити частину речення, згідно якої витрати на оплату послуг радників та інших уповноважених осіб здійснюються за іншою структурою розподілу видатків.
-254- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
В ч.2 пункту 129 слова «на розвиток підприємництва 2» виключити.
Вилучити речення «Оплати послуг радників уповноважених осіб при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 35 відсотків».
-255- Н.д.Бродський М.Ю. (Округ №215)
У пункті 129 розділу XII Програми передбачити на розвиток підприємництва 3 відсотка коштів, одержаних від приватизації державного майна.
Враховано частково


Відхилено
-256- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 129 абзац другий пропонується викласти в наступній редакції: «Кошти, одержані від приватизації державного майна та інші надходження по позабюджетного Державного фонду приватизації розподіляються за напрямами згідно наступної структури (у відсотках):
Державний бюджет 93
Фінансування витрат на виконання Програми 7
Не дозволяється будь-яке фінансування витрат пов`язане з процесом приватизації, у тому числі будь-які форми авансової оплати послуг радників, до повного виконання умов відповідного договору (отримання послуг, завершення приватизації та надходження коштів до позабюджетного Державного фонду приватизації)».
Враховано частково


414.
130. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми у відсотках*: __________________________
Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми __________________________
Створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, придбання програмної продукції 2,5
-257- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 130 пропонується викласти в наступній редакції:
Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми у відсотках*: __________________________
* Дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми __________________________
Створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції 2,7
Враховано126. Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми у відсотках*: __________________________


* дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми __________________________

створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, програмної продукції
2,7

Оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов'язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок 17
Оплата послуг радників (уповноважених осіб) при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 35

Проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду державного майна України в Інтернет 10
Оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов'язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок 17
Оплата послуг радників (уповноважених осіб) при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 46,2
Проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду державного майна України в Інтернет 6,8

оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов'язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг інших сторонніх осіб та організацій, залучених до роботи, пов'язаної з передприватизаційною підготовкою, реструктуризацією, приватизацією, послуг зберігачів, уповноважених осіб при розміщенні акцій на міжнародних ринках шляхом випуску депозитарних розписок 17
оплата послуг радників (уповноважених осіб) при підготовці до продажу пакетів акцій на конкурсах, відкритих торгах (тендерах) 46,2

проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду в Інтернет 6,8

Оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, архівацію документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 14Матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення 17
Оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, архівацію документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 17,6
Матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення 6,6

оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, науково-технічне опрацювання документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 17,6матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення
6,6

Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов'язаннями 1

Видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1

Навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 2,5 _____________ Усього: 100
Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов'язаннями 0,1
Видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1
Навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 2 _____________ Усього: 100

фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов'язаннями 0,1

видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1

навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 2 _____________ Усього: 100


-258- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 130 пропонується викласти в наступній редакції:
«Розрахунок витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми у відсотках *:
Відхилено


415.

* Не дозволяється перерозподіл коштів між статтями витрат коштів позабюджетного Державного фонду приватизації на виконання цієї Програми


416.

Створення і функціонування єдиної комп'ютерної мережі державних органів приватизації, придбання обчислювальної техніки, засобів зв'язку, оргтехніки, прид-бання програмної продукції 5


417.

Оплата послуг Національної мережі аукціонних центрів, пов'язаних із завершенням сертифікатної приватизації, проведенням грошових аукціонів, послуг зберігачів 5


418.

Оплата послуг радників при підготовці до
продажу пакетів акцій на конкурсах та аукціонах, оплата послуг осіб, уповноважених проводити експертну оцінку об'єктів приватизації, оплата послуг уповноважених осіб при організації продажу об'єктів групи «Г» через організовані ринки цінних паперів 35


419.

Проведення інформаційно-пропагандистської та рекламної діяльності з проведення індивідуальної приватизації, висвітлення приватизаційних процесів в Україні у засобах масової інформації, підтримка сторінки Фонду державного майна України в Інтернет 10


420.

Оплата господарських витрат та господарсько-договірних робіт (видатки на зв'язок, утримання та оренду транспорту, оренду приміщень, в яких розташовані органи приватизації, придбання інформаційно-довідкової та передплатної літератури, архівацію документації, канцелярські видатки, оплата ремонту приміщень, оплата комунальних послуг, витрат на відрядження, оплата представницьких витрат, транспорту, обладнання та інвентарю) 15


421.

Матеріальне заохочення працівників державних органів приватизації, а також соціально-побутове забезпечення 15


422.

Фінансування витрат, пов'язаних із забезпеченням міжнародної діяльності у сфері приватизації, в тому числі розрахунки за борговими зобов'язаннями 5


423.

Видання Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію 1


424.

Навчання кадрів органів приватизації, менеджменту підприємств, що приватизуються та осіб, уповноважених управляти державними корпоративними правами 4

Інші витрати 5
_____________
Усього: 100»


-259- Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
В Розділі ХІІ «Фінансові результати виконання Програми» в пункті 130 в п'ятій частині слово «архівацію» замінити словами: «науково-технічне опрацювання», оскільки чинний Державний стандарт України ДСТУ 2732-94 «діловодств й архівна справа. Терміни та визначення не передбачує вживання терміну «архівація».


Враховано
-260- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 130 слово «дозволяється» пропонується замінити словом «не дозволяється».

-261- Н.д.Кулик О.В. (Округ №145)
Статтю 130 після слів «цієї Програми у відсотках» доповнити словами «приведено у додатку №4». Таблицю із статті виключити.
Доповнити Закону України додатками №№ 1-4, включивши в них таблиці із статей 124-126 і 130.

Відхилено
Відхилено

425.
131. Кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств, розподіляються за напрямами у відсотках:
-262- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пункті 131 слова та цифри "Державний бюджет України 30" замінити на слова та цифри "Державний бюджет 60"та слова та цифри " Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт, в тому числі групи Ж 60" замінити на " Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт, в тому числі групи Ж 30" .

127. Кошти, одержані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств, розподіляються за напрямами у відсотках:
426.
Державний бюджет України 30


Державний бюджет України 60
427.
Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 10


Відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією 10
428.
Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт, в тому числі групи Ж 60Підприємству, на балансі якого перебував об'єкт, в тому числі групи Ж 30

429.
Розділ XIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ УМОВ


Розділ XIII. РЕАЛІЗАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ДОГОВІРНИХ УМОВ
430.
431.
132. У разі укладення договору купівлі-продажу, до нього повинні включатися санкції за порушення його умов згідно із статтею 29 Закону України "Про приватизацію державного майна".


128. До договору купівлі-продажу об'єкта приватизації включаються санкції за порушення його умов відповідно до законодавства про приватизацію.
432.
133. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, можуть включатися зобов'язання покупця, які були визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів тощо) підприємства.
-263- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 133 пропонується викласти в наступній редакції:
«До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, в обов'язковому порядку повинні включатися зобов'язання покупця, які були визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів тощо) підприємства та вимог, передбачених підпунктом 3 пункту 60 цієї Програми».
Враховано частково

129. До договору купівлі-продажу контрольного пакета акцій підприємства, яке має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, включаються зобов'язання покупця, які були визначені умовами конкурсу щодо забезпечення певних показників діяльності (мінімального розміру доходів, надходжень до бюджетів тощо) підприємства.


-264- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 133 слово «можуть» пропонується замінити словами «в обов`язковому порядку повинні». Після слова «підприємства» поставити слова «відповідно до вимог підпункту 2 пункту 60 цього Закону, з урахуванням положень пункту 8 цього Закону».
Враховано частково


433.
134. Забороняється подальше відчуження пакета акцій окремими частками до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.
-265- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 134 пропонується викласти в наступній редакції:
«Забороняється подальше відчуження цілого пакету акцій або його окремих частин до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації до виконання покупцем всіх зобов'язань, визначених умовами конкурсу чи аукціону. У разі підписання таких договорів відчуження (у будь-якій формі) останній буде вважать недійсним, а пакет акцій чи об'єкт приватизації, що є об'єктом останнього договору підлягають поверненню до державної власності та з відшкодуванням збитків попереднім власником такого об'єкта».
Враховано частково

130. Забороняється подальше відчуження окремих частин пакета акцій до повного виконання покупцем умов договору купівлі-продажу, а також подальше відчуження об'єкта приватизації без збереження зобов'язань, визначених умовами конкурсу, аукціону чи викупу для нового власника.
-266- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 134 доповнити положенням пункту 136.
Після пункту 134 доповнити новим пунктом такого змісту:
"Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій, або зберігачів - при бездокументарній формі чи у разі знерухомлення відповідних акцій".
Враховано

У разі подальшого відчуження об'єкта приватизації новий власник у двотижневий термін з дня переходу до нього права власності на цей об'єкт подає до державного органу приватизації копії документів, що підтверджують цей перехід. Орган приватизації зобов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.
131. Органи приватизації повідомляють про обтяження таких акцій реєстраторів - при документарній формі випуску акцій, або зберігачів - при бездокументарній формі чи у разі знерухомлення відповідних акцій.
434.
135. У договорах купівлі-продажу інвестиції, якщо такі були передбачені умовами продажу, визначаються з розбивкою за роками та кварталами з обов'язковим відображенням усіх їх форм у грошовому вираженні.


132. В умовах договору купівлі-продажу щодо внесення інвестицій визначається порядок внесення таких інвестицій з розподілом за роками та кварталами. Розмір інвестицій вказується у грошовому вираженні незалежно від форми внесення.
435.
136. У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до державного органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством.
-267- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 136 пропонується викласти в наступній редакції:
«У двотижневий термін з дня переходу права власності на об'єкт приватизації у разі його подальшого відчуження, за умови виконання всіх зобов'язань згідно договору продажу, копії документів, що підтверджують цей перехід, повинні бути подані новим власником до державного органу приватизації. Орган приватизації має право вимагати від нового власника виконання зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу, і застосовувати до нього у разі їх невиконання санкції згідно із законодавством, у разі, якщо після такого відчуження з`ясується, що попередній власник виконав свої зобов'язання не в повному обсязі».
Враховано частково

-268- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
У пункті 136 після слів «подальшого відчуження» пропонується вставити слова «з урахуванням обмежень, викладених у пункті 134 цього Закону».
-269- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В другому реченні пункту 136 замість слів "має право" записати слово "зобов'язаний", - і далі по тексту.
Враховано частково
Враховано


436.
137. У разі розірвання договору купівлі-продажу державного майна за рішенням суду, арбітражного суду через невиконання покупцем договірних зобов'язань, об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність.
-270- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 137 після слів «...відшкодування покупцям вартості об'єкта приватизації» пропонується доповнити словами «зменшену на суму збитків, понесених державою».
Відхилено

133. У разі розірвання договору купівлі-продажу державного майна за рішенням суду, арбітражного суду у зв'язку з невиконанням покупцем договірних зобов'язань, об'єкт приватизації підлягає поверненню у державну власність.
437.
Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.
-271- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 137 після слів «...відшкодування покупцям вартості об`єкта приватизації» пропонується доповнити словами «зменшену на суму прямих та непрямих збитків, понесених державою».
Враховано частково
редакційно

Порядок повернення у державну власність об'єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об'єктів затверджується Кабінетом Міністрів України.
438.
У разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу у судовому порядку, у зв'язку з невиконанням їх умов, відшкодування покупцям вартості об'єктів приватизації провадиться на підставі рішення суду, арбітражного суду з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або фонду приватизації Автономної Республіки Крим, отриманих від повторного продажу цих об'єктів, у порядку встановленому Фондом державного майна України.


У разі розірвання договорів купівлі-продажу об'єктів приватизації у зв'язку з невиконанням їх умов або визнання їх недійсними у судовому порядку повернення покупцям коштів, сплачених за об'єкт приватизації, провадиться на підставі рішення суду, арбітражного суду з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або фонду приватизації Автономної Республіки Крим, отриманих від повторного продажу цих об'єктів у порядку, встановленому Фондом.
439.
138. До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, можуть вноситися за згодою сторін зміни відповідно до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Фондом державного майна України.
-272- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 138 пропонується доповнити абзацом наступного змісту:
«Зміни, що вносяться до договору купівлі-продажу, що укладені в процесі приватизації, не можуть передбачати:
Враховано частково
134. До договорів купівлі-продажу, укладених у процесі приватизації, за згодою сторін можуть вноситися зміни відповідно до Положення про внесення змін до договорів купівлі-продажу державного майна, затвердженого Фондом.
Зміни, що вносяться до договорів купівлі-продажу, укладених в процесі приватизації, не можуть передбачати:


- зменшення норм відповідальності покупця за невиконання ним - прийнятих зобов'язань;
- зменшення величини загального обсягу інвестиційних зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу;
- заміни передбачених договором безповоротних інвестиційних внесків підприємству на інші форми на зворотній основі;
- можливість відчуження приватизованих об'єктів до повного виконання прийнятих згідно умовами договору зобов'язань».

- зменшення норм відповідальності покупця за невиконання ним прийнятих зобов'язань;
- зменшення величини загального обсягу інвестиційних зобов'язань, визначених договором купівлі-продажу.-273- Н.д.Дашутін Г.П. (Округ №162)
Пункт 138 пропонується викласти в наступній редакції:
«До договорів купівля-продажу, які укладені в процесі приватизації за згодою сторін можуть вноситись зміни та доповнення. Зазначені зміни та доповнення не повинні торкатись зобов`язань, прийнятих на себе інвестором, згідно умов таких договорів та можливості відчуження об`єктів, що були приватизовані до повного виконання умов договорів.
Враховано частково
На вимогу однієї із сторін договір купівлі-продажу може бути розірвано за рішенням суду, арбітражного суду в разі невиконання у встановлені терміни однією стороною зобов'язань, передбачених договором купівлі-продажу.
У разі розірвання договору купівлі-продажу у зв`язку з невиконанням обов`язків покупцем державного майна, приватизоване майно повертається державі без відшкодування покупцю його вартості. Покупець також відшкодовує збитки, завдані продавцеві у зв`язку з невиконанням обов`язків.
У разі розірвання договору купівлі-продажу у зв`язку з невиконанням обов`язків продавцем державного майна (Фондом державного майна), приватизоване майно повертається державі, а покупцю повертаються сплачені ним кошти та відшкодовуються збитки.
Визнання договорів приватизації недійсними відбувається відповідно до цивільного законодавства України, а також у випадку порушення встановленого законодавством порядку приватизації або прав покупців.
Порядок повернення у державну власність об`єктів приватизації у разі розірвання або визнання недійсними договорів купівлі-продажу таких об`єктів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У разі визнання недійсними договорів купівлі-продажу або їх розірвання у зв`язку з невиконанням обов`язків продавцем відшкодування покупцям належних ним сум провадиться з коштів позабюджетного Державного фонду приватизації або позабюджетного фонду приватизації Автономної Республіки Крим у двотижневий термін з дня прийняття відповідного рішення.»


440.
139. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації, яким укладено відповідний договір.


135. Контроль за виконанням договорів купівлі-продажу здійснює державний орган приватизації, яким укладено відповідний договір.
441.
140. За результатами перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу складаються акти перевірок за формою, встановленою Фондом державного майна України.


136. За результатами перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу складаються акти перевірок за формою, встановленою Фондом.
442.
141. Покупець об'єкта приватизації зобов'язаний надавати державному органу приватизації інформацію, склад та термін надання якої встановлюються договором купівлі-продажу.137. Покупець об'єкта приватизації зобов'язаний надавати державному органу приватизації інформацію, склад та термін надання якої встановлюються договором купівлі-продажу.

443.
Розділ XIV. ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ.


Розділ XIV. ПІСЛЯПРИВАТИЗАЦІЙНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ.
444.
445.
Захист прав акціонерів у процесі приватизації та у післяприватизаційний період


Захист прав акціонерів у процесі приватизації та у післяприватизаційний період

447.
142. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.


138. Усі прості іменні акції відповідного ВАТ є рівнозначними за обсягом прав акціонерів і розміром дивідендів, що виплачуються за ними.
448.
143. Право голосу за акціями може бути передане акціонером іншій фізичній або юридичній особі за довіреністю або дорученням, виданими з додержанням вимог законодавства.
-274- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 143 доповнити положенням наступного змісту:
«З метою захисту прав акціонерів, які не є власниками контрольного пакету акцій, акціонерні товариства, що створенні в процесі приватизації, та кількість акціонерів яких перевищує одну тисячу осіб, при обранні загальними зборами акціонерів спостережної ради застосовують процедуру кумулятивного голосування. Склад спостережної ради таких товариств має налічувати щонайменше сім членів.
Відхилено


139. Право голосу за акціями може бути передане акціонером іншій фізичній або юридичній особі за довіреністю або дорученням, виданими з додержанням вимог законодавства.Кумулятивне голосування передбачає включення до одного переліку всіх кандидатів до складу спостережної ради товариства та право акціонера віддати свої голоси, кількість яких дорівнює кількості належних йому акцій, за одного кандидата з переліку або розподілити їх між кількома кандидатами, які обираються. Кандидати, які отримують найбільшу кількість голосів, вважаються обраними до cпостережної ради.»


449.
144. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій відкритого акціонерного товариства, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється:


140. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій ВАТ, цьому товариству та державним органам приватизації забороняється:
450.
відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 ЕUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ;


відчужувати майно (необоротні активи), що належить товариству, та здійснювати операції з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на дату укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 ЕUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ;
451.
приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;


приймати рішення про реорганізацію ВАТ шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення;
452.
змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни розміру статутного фонду ВАТ;


змінювати номінальну вартість або кількість акцій без зміни розміру статутного фонду ВАТ;
453.
приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.


приймати рішення про збільшення або зменшення статутного фонду, крім випадків збільшення статутного фонду на суму збільшення вартості власного капіталу товариства.
454.
Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, щодо яких проводяться роботи з реорганізації або реструктуризації.


Зазначені обмеження не поширюються на ВАТ, щодо яких проводяться роботи з реорганізації або реструктуризації.
455.
145. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками аукціону, зобов'язане здійснити реєстрацію власників таких акцій не пізніш як за два місяці після затвердження та публікації підсумків аукціонів.


141. ВАТ, акції якого підлягають дробленню за підсумками аукціону, зобов'язане здійснити реєстрацію власників таких акцій не пізніш як за два місяці після затвердження та публікації підсумків аукціону.
456.
146. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) рішення про участь ВАТ у об'єднаннях підприємств і промислово-фінансових групах та про його внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймається лише за рішенням загальних зборів. При цьому розмір пакета акцій, що вноситься, не може перевищувати 20 відсотків статутного фонду ВАТ.


142. До виконання плану приватизації (розміщення акцій) рішення про участь ВАТ у об'єднаннях підприємств і промислово-фінансових групах та про його внески до статутних фондів інших господарюючих суб'єктів приймається лише за рішенням загальних зборів. При цьому розмір пакета акцій, що вноситься, не може перевищувати 20 відсотків статутного фонду ВАТ.
457.
147. Забороняється встановлення емітентом не передбачених законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій, придбаних ним у процесі приватизації.


143. Забороняється встановлення емітентом не передбачених законодавством обмежень щодо відчуження акціонером ВАТ акцій, придбаних ним у процесі приватизації.
458.
148. ВАТ, створене у процесі приватизації, зобов'язане здійснити оцінку активів товариства, виходячи з балансової вартості, та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів) підприємства та здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ.
-275- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 148 доповнити в кінці словами "...у порядку, встановленому Фондом".
Враховано

144. ВАТ, створене у процесі приватизації, зобов'язане здійснити оцінку активів товариства, виходячи з балансової вартості, та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, у разі, коли ці акціонери голосували проти прийняття загальними зборами рішень про укладення угод або кількох взаємопов'язаних угод щодо відчуження майна (необоротних активів) підприємства та здійснення операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями (факторинг), якщо на момент укладення відповідної угоди балансова вартість таких активів або зобов'язань перевищує суму, еквівалентну 14000 EUR за курсом, встановленим Національним банком України, або перевищує 10 відсотків підсумку балансу ВАТ, у порядку, встановленому Фондом.
459.
149. У разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів щодо реструктуризації або реорганізації ВАТ, акції акціонерів, які голосували проти цього рішення, за їх бажанням підлягають обов'язковому викупу акціонерним товариством відповідно до статті 32 Закону України "Про господарські товариства".


145. У разі прийняття рішення загальними зборами акціонерів щодо реструктуризації або реорганізації ВАТ, акції акціонерів, які голосували проти цього рішення, за їх бажанням підлягають обов'язковому викупу акціонерним товариством відповідно до статті 32 Закону України "Про господарські товариства".
460.
150. Фінансова підтримка підприємств здійснюється шляхом перерахування на безповоротній основі відповідно до пункту 130 цієї Програми 60 відсотків коштів, отриманих від продажу об'єкта приватизації групи Ж, який перебуває у підприємства на балансі, цьому підприємству у порядку, встановленому Фондом державного майна України.


146. Фінансова підтримка підприємств, з балансів яких виділені об'єкти приватизації, в тому числі групи Ж, здійснюється шляхом перерахування на безповоротній основі відповідно до пункту 127 цієї Програми 30 відсотків коштів, отриманих від продажу об'єкта приватизації, в тому числі групи Ж, цьому підприємству у порядку, встановленому Фондом.
461.
151. Справу про банкрутство створених у процесі приватизації ВАТ, продаж акцій яких розпочався, може бути порушено лише після виконання плану розміщення акцій ВАТ, щодо яких передбачається закріплення у державній власності пакетів акцій відповідно до розділу VI цієї Програми, або до розміщення акцій у кількості, що відповідає 75 відсоткам загальної кількості акцій ВАТ.
-276- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 151 вилучити.
Враховано
-277- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
Розділ ХІV доповнити підрозділом: «Порядок проведення реприватизації ВАТ
152. Якщо ВАТ, створене у процесі приватизації зупинило свою діяльність, безпідставно зменшило випуску продукції, порушило умови вказані в програмі приватизації і має борги по сплаті податків до Державного та місцевих бюджетів та постачальникам сировини, сума яких перевищує 25 відсотків статутного фонду, орган місцевого самоврядування разом з органом приватизації можуть приймати рішення про передачу підприємства до комунальної власності.
Відхилено153. Порядок передачі ВАТ до комунальної власності і проведення реприватизації цілісних майнових комплексів і об`єктів здійснюється відповідно законодавства.


462.
Розділ XV. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИРозділ XV. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

463.
Організаційне забезпечення виконання Програми


Організаційне забезпечення виконання Програми

464.
152. Фонд державного майна України, органи виконавчої влади здійснюють заходи з підготовки та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо визначення відповідно до цієї Програми способів приватизації майна підприємств у окремих галузях.


147. Фонд, органи виконавчої влади здійснюють заходи з підготовки та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо визначення відповідно до цієї Програми способів приватизації майна підприємств у окремих галузях.
465.
153. Фонд державного майна України у двотижневий термін з дня набрання чинності цією Програмою доводить до відповідних державних органів приватизації, заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету України графік приватизації об'єктів, включених до завдань, визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом державного майна України та його регіональними відділеннями.


148. Фонд у двотижневий термін з дня набрання чинності цією Програмою доводить до відповідних державних органів приватизації, заінтересованих центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів Антимонопольного комітету України графік приватизації об'єктів, включених до завдань, визначених цією Програмою, з розподілом повноважень щодо їх приватизації між Фондом та його регіональними відділеннями.
466.
154. У разі коли приватизацію об'єкта проводить Фонд державного майна України, до складу комісії з приватизації може включатися також представник відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого голосу.
-278- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Ввести новий пункт 154 у такій редакції:
«Фонд державного майна України після набрання чинності цією Програмою проводить інвентаризацію державного майна, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, та здійснює його приватизацію відповідно до законодавства».
Пункт 154 вважати пунктом 155 з відповідними змінами в нумерації всіх наступних пунктів.
Враховано редакційно
149. Фонд після набрання чинності цією Програмою проводить інвентаризацію державного майна, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ, та приймає рішення щодо подальшого його використання або приватизації відповідно до законодавства.

150. У разі коли приватизацію об'єкта проводить Фонд, до складу комісії з приватизації може включатися також представник відповідного регіонального відділення Фонду з правом дорадчого голосу.
467.
155. Фонд державного майна України забезпечує підготовку і перепідготовку працівників державних органів приватизації та органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.151. Фонд забезпечує підготовку і перепідготовку працівників державних органів приватизації та органів виконавчої влади з питань реалізації цієї Програми.

468.
Законодавче забезпечення виконання Програми


Законодавче забезпечення виконання Програми

469.
156. Для забезпечення виконання цієї Програми Фонд державного майна України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.
-279- Н.д.Ващук К.Т. (Округ №20)
Пункт 156 виключити.
Відхилено

152. Для забезпечення виконання цієї Програми Фонд разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади розробляє проекти законів та інших нормативно-правових актів.

470.
Інформаційне забезпечення процесу приватизації


Інформаційне забезпечення процесу приватизації

471.
157. Фонд державного майна України разом із Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та іноземців про умови приватизації в Україні.


153. Фонд разом із Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державним інформаційним агентством України, Державним комітетом зв'язку України, Державним спеціалізованим комерційним ощадним банком України здійснюють заходи щодо інформування громадян України та іноземців про умови приватизації в Україні.
472.
158. Фонд державного майна України здійснює вивчення попиту на об'єкти, які включені у процес приватизації у 2000 році, шляхом оприлюднення міжнародно прийнятної інформації про підприємства у національних і міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі, Інтернет.
-280- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Пункт 158 викласти у наступній редакції:
«Фонд державного майна України здійснює вивчення попиту на об'єкти, які включені у процес приватизації у 2000-2002 роках та щорічно до 15 січня опубліковує у національних і міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі, Інтернет перелік підприємств, пакети акцій яких розміром не менше 25 відсотків статутного фонду пропонуються для продажу у поточному році, із зазначенням розмірів цих пакетів акцій та розмірів пакетів акцій, що закріплюються у державній власності, забезпечує недопущення змін опублікованих даних.»
Враховано
154. Фонд здійснює вивчення попиту на об'єкти, які включені у процес приватизації у 2000-2002 роках та щорічно до 15 січня опубліковує у вітчизняних і міжнародних друкованих та електронних засобах масової інформації, в тому числі через мережу Інтернет, перелік підприємств, пакети акцій яких у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду пропонуються для продажу у поточному році, із зазначенням розмірів цих пакетів акцій та розмірів пакетів акцій, що закріплюються у державній власності, забезпечує недопущення змін опублікованих даних.
473.
159. Фонд державного майна України, регіональні відділення та представництва публікують інформацію про приватизацію у терміни та у порядку, визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації у виданнях державних органів приватизації не пізніш як за 30 днів після затвердження підсумків продажу Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями.


155. Фонд, регіональні відділення та представництва публікують інформацію про приватизацію у терміни та у порядку, визначені законодавством. Інформація про результати всіх видів продажу підлягає публікації у виданнях державних органів приватизації не пізніш як за 30 днів після затвердження підсумків продажу Фондом, його регіональними відділеннями.
474.
160. Інформація про терміни та умови проведення відкритих торгів та конкурсів за участю іноземних інвесторів має бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення торгів, конкурсів.
-281- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Пункт 160 пропонується викласти в наступній редакції:
«Інформація про терміни та умови проведення відкритих торгів - конкурсів та аукціонів має бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення відповідних аукціонів та конкурсів. Аналогічна інформація, що стосується проведення аукціонів та конкурсів з приватизації об'єктів групи «Г» та об'єктів групи «Е» в частині акцій підприємств групи «Г» має бути опублікована не пізніш, як за 90 днів до проведення відповідних аукціонів та конкурсів».
Враховано частково

156. Інформація про терміни та умови проведення відкритих торгів та конкурсів має бути опублікована в інформаційних бюлетенях державних органів приватизації, центральній та місцевій пресі не пізніш як за 50 календарних днів до дати проведення торгів, конкурсів. Аналогічна інформація, що стосується проведення аукціонів та конкурсів з приватизації об'єктів групи Г має бути опублікована не пізніш, як за 75 днів до проведення відповідних аукціонів та конкурсів.
475.
161. Голова Фонду державного майна України, керівники регіональних відділень та представництв Фонду несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, які приватизуються.


157. Голова Фонду, керівники регіональних відділень та представництв Фонду несуть персональну відповідальність за своєчасність та повноту інформації про об'єкти, які приватизуються.

476.
Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації


Заходи щодо завершення сертифікатної приватизації

477.
162. Протягом 2000 року Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та Фондом державного майна України вживають заходів до запровадження механізму погашення невикористаних компенсаційних сертифікатів.
-282- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357
Доповнити заходи щодо завершення сертифікатної приватизації новим пунктом такого змісту:
"Для забезпечення можливості використання сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху (далі - компенсаційні сертифікати) для придбання акцій ВАТ, що створюються в процесі приватизації державного майна, проводиться завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати.
Завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати проводиться через Національну мережу аукціонних центрів.
Засобами платежу за акції ВАТ, запропоновані до продажу на завершальному спеціалізованому сертифікатному аукціоні за компенсаційні сертифікати, є компенсаційні сертифікати, що належать фізичним та юридичним особам у готівковому та безготівковому вигляді, не використані у встановленому законодавством порядку для придбання акцій ВАТ у ході проведення масової (сертифікатної) приватизації".

Враховано
158. Для забезпечення можливості використання сертифікатів, отриманих громадянами України як компенсацію втрат від знецінення грошових заощаджень в установах Ощадного банку та колишнього Укрдержстраху (далі - компенсаційні сертифікати) для придбання акцій ВАТ, що створюються в процесі приватизації державного майна, проводиться завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати.
Завершальний спеціалізований сертифікатний аукціон за компенсаційні сертифікати проводиться через Національну мережу аукціонних центрів.
Засобами платежу за акції ВАТ, запропоновані до продажу на завершальному спеціалізованому сертифікатному аукціоні за компенсаційні сертифікати, є компенсаційні сертифікати, що належать фізичним та юридичним особам у готівковому та безготівковому вигляді, не використані у встановленому законодавством порядку для придбання акцій ВАТ у ході проведення масової (сертифікатної) приватизації.

159. Протягом 2000 року Кабінет Міністрів України разом з Національним банком України та Фондом вживають заходів до запровадження механізму погашення невикористаних компенсаційних сертифікатів.
478.
163. Після списання коштів з позабалансових рахунків позабюджетного Державного фонду приватизації компенсаційні сертифікати передаються до архіву. Термін їх зберігання становить п'ять років. За розпорядженням Національного банку України компенсаційні сертифікати знищуються у порядку, встановленому Національним банком України для знищення грошових знаків.
-283- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У другому реченні пункту 163 слово «п'ять» замінити на «три».
Враховано
160. Після списання коштів з позабалансових рахунків позабюджетного Державного фонду приватизації компенсаційні сертифікати передаються до архіву. Термін їх зберігання становить три років. За розпорядженням Національного банку України компенсаційні сертифікати знищуються у порядку, встановленому Національним банком України для знищення грошових знаків.
479.
164. Фонду державного майна України у 2000 році завершити всі процедури, пов'язані із формуванням у паперовій формі звітної документації з сертифікатної приватизації та здачі її до архіву.


161. Фонду у 2000 році завершити всі процедури, пов'язані із формуванням у паперовій формі звітної документації з сертифікатної приватизації та здачі її до архіву.

480.
Контроль за виконанням Програми


Контроль за виконанням Програми

481.
165. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи у межах своєї компетенції, визначеної законодавством.


162. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють Президент України, Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Фонд державного майна України, Антимонопольний комітет України, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку, інші органи виконавчої влади та правоохоронні органи у межах своєї компетенції, визначеної законодавством.
482.
166. Фонд державного майна України не рідше одного разу на квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує моніторинг виконання Програми, публікує результати моніторингу.


163. Фонд не рідше одного разу на квартал заслуховує звіти керівників структурних підрозділів Фонду та регіональних відділень про виконання вимог та завдань цієї Програми, організовує моніторинг виконання Програми, публікує результати такого моніторингу.
483.
167. Фонд державного майна України залучає до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду представників правоохоронних органів.


164. Фонд залучає до планових перевірок діяльності регіональних відділень та представництв Фонду представників правоохоронних органів.
484.
168. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:


165. Контроль за виконанням цієї Програми здійснюють:
485.
Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду державного майна України;


Верховна Рада України - шляхом заслуховування на своїх засіданнях звітів Фонду;
486.
Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.


Кабінет Міністрів України - шляхом періодичного заслуховування на своїх засіданнях керівників Фонду, органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

487.
169. Фонд державного майна України:


166. Фонд державного майна України:

488.
щокварталу подає Верховній Раді України, Президентові України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;


щоквартально подає Верховній Раді України, Президентові України та Кабінету Міністрів України аналітичну довідку про хід виконання цієї Програми;
489.
щомісяця інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї Програми.


щомісячно інформує Кабінет Міністрів України про хід виконання цієї Програми.


-284- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У пункті 169 додати абзац третій у такій редакції:
«щорічно звітує перед Верховною Радою України про проведену роботу з приватизації державного майна, включаючи інвентаризацію та приватизацію майна, яке не увійшло до статутних фондів ВАТ».
Прийнято до уваги

490.
170. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на:
-285- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Статтю 170 викласти у наступній редакції:
«Відповідальність за виконання завдань Програми покладається на Кабінет Міністрів України».
Відхилено

167. Персональна відповідальність за виконання завдань Програми покладається на:
491.
керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, - щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності, а також на голів обласних державних адміністрацій;
-286- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У пункті 169 покласти персональну відповідальність за виконання завдань Програми і на голову Фонду державного майна України та голову Фонду майна, що належить Автономній Республіці Крим.
-287- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В абзаці другому пункту 170 замість слів "приватизації майна, яке перебуває у державній власності" записати такі слова: "надання і підготовки до приватизації переліків об'єкгів, які перебувають в державній власності," - і далі за текстом.
Враховано


Враховано частково редакційно

Голову Фонду, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти державним майном, а також на голів обласних державних адміністрацій - щодо приватизації майна, яке перебуває у державній власності;


-288- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Переліки державних підприємств, що підлягають приватизації в регіонах, в обов'язковому порядку повинні затверджуватися рішенням обласних Рад на пленарних засіданнях, відповідно до ст. 43 3акону України "Про місцеве самоврядування в Україні".
Відхиленокерівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим.
-289- Н.д.Іоффе Ю.Я. (Округ №111)
У законопроекті порушено норми, визначені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» щодо надання згоди органам місцевого самоврядування на передачу об`єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об`єктів з комунальної у державну власність ті затвердження переліку об`єктів, які можуть надаватися у концепцію.
Передбачити проведення державної приватизації лише в рамках розробленої Кабінетом Міністрів України економічної політики, яку до цього необхідно розглянути у Верховній Раді України.
Прийнято до уваги
Голову Фонду майна Автономної Республіки Крим, керівників органів виконавчої влади, уповноважених управляти майном, що належить Автономній Республіці Крим, - щодо приватизації майна, що належить Автономній Республіці Крим.
492.

У державній програмі приватизації конкретизувати стратегічні для України об`єкти. Передбачити, що умови та перелік приватизації об`єктів, підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки України за поданням Кабінету Міністрів України визначаються Верховною Радою України, а контроль за виконанням покладається на Кабінет Міністрів України.
* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні