Назва: Про внесення змiн до Закону України ''Про застосування амнiстiї в Українi''
Автор: Народні депутати України В. Костицьким, Л. Григорович
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


0.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про застосування амністії в Україні
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змiн до Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi"
1.
( Відомості Верховної Ради (ВВР) 1996, N 48, ст.263 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 620/96-ВР від 19.12.96, ВВР, 1997, N 9, ст.69 )
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
Стаття 3. Не допускається застосування амністії:
а) до особливо небезпечних рецидивістів, визнаних такими вироком суду, що набрав законної сили;
б) до осіб, яким смертну кару в порядку помилування замінено на позбавлення волі;
I. У статі 3 Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 48, ст.263, 1997, N 9, ст.69):
пункт "б" пiсля слiв "позбавлення волi" доповнити словами "i до осiб, яких засуджено до довiчного позбавлення волi";


I. Пункт "б" частини першої статі 3 Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 48, ст.263; 1997 р., N 9, ст.69) доповнити словами "i до осiб, яких засуджено до довiчного позбавлення волi".
3.
в) до осіб, що мають дві і більше судимості за вчинення тяжких злочинів;
4.
г) до осіб, яких засуджено за особливо небезпечні злочини проти держави, бандитизм, умисне вбивство при обтяжуючих обставинах; (Частина перша статті 3 доповнена пунктом "г" згідно із Законом N 620/96-ВР від 19.12.96)
пункт "г" пiсля слова "обставинах" доповнити словами "крiм осiб, якi вчинили ці злочини у вiцi до вiсiмнадцяти рокiв".
-1- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Іванов С.А. (Округ №3)
Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
Залишити діючу редакцію пункту "г" Закону України "Про застосування амнiстiї в Українi".
-2- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Пункт "г" після слова "обставини" доповнити словами "крім осіб, які вчинили злочини у віці до шістнадцяти років і фактично відбули не менше двох третин призначеного строку покарання".
Враховано


Відхилено
-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Пункт "г" після слова "років" доповнити словами "амністія до них може бути застосована лише за умови відбуття ними не менше двох третин призначеного строку покарання".
Відхиленод) до осіб, яких засуджено за вчинення тяжкого злочину, крім зазначених у пункті "г" цієї статті, і які відбули менше половини призначеного вироком суду основного покарання. ( Пункт "д" частини першої статті 3 в редакції Закону N 620/96-ВР від 19.12.96 )
Законом про амністію можуть бути визначені й інші категорії осіб, на які амністія не поширюється.
Положення закону про амністію, які не відповідають вимогам цієї статті, не мають сили і застосуванню не підлягають. ( Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 620/96-ВР від 19.12.96 )
5.

II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні