Назва: Про всеукраїнський референдум
Автор: народні депутати України О.Лавринович, Б.Безпалий, О.Задорожній
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про всеукраїнський референдум


Про всеукраїнський референдум
3.
Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.


Цей Закон визначає правові засади, організацію та порядок проведення всеукраїнського референдуму.
4.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму


Стаття 1. Поняття всеукраїнського референдуму
6.
1. Всеукраїнський референдум є вищою формою безпосередньої демократії, реалізацією вільного волевиявлення громадян України.


1. Всеукраїнський референдум є вищою формою безпосередньої демократії, реалізацією вільного волевиявлення громадян України.
7.
2. Всеукраїнський референдум це спосіб прийняття громадянами України (далі - громадяни) законів України та інших рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування.


2. Всеукраїнський референдум це спосіб прийняття громадянами України (далі - громадяни) законів України та інших рішень з питань загальнодержавного значення шляхом таємного голосування.
8.
Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів


Стаття 2. Види всеукраїнських референдумів
9.
Всеукраїнські референдуми в Україні поділяються:

-1- Президент України

Враховано
Всеукраїнські референдуми в Україні поділяються:
10.
за суб'єктом ініціативи:
Значно обмежується коло питань, які

за суб'єктом ініціативи:
11.
1) за народною ініціативою;
можуть бути винесені на всеукраїнський

1) за народною ініціативою;
12.
2) за ініціативою Президента України;
референдум за народною ініціативою.

2) за ініціативою Президента України;
13.
3) за ініціативою Верховної Ради України;
Згідно п. 3 ст.2 громадяни можуть ініціювати винесення на всеукраїнський референдум лише питання про визнання

3) за ініціативою Верховної Ради України;
14.
за предметом:
нечинними певного закону або його окремих положень.

за предметом:
15.
1) про внесення змін до Конституції України;
Права ж ініціювати винесення на референдум будь-якого іншого питання,

1) про внесення змін до Конституції України;
16.
2) про зміну території України;
зокрема про прийняття закону або рішення, що має загальнодержавне значення, громадяни позбавляються.

2) про зміну території України;
3) про визнання нечинними певного закону або окремих його положень.
17.
3) про визнання нечинними певного закону або окремих його положень.
Відповідно до статей 5 та 69 Конституції України саме народ є носієм суверенітету і

4) інші питання, які передбачені Конституцією України і законами України.
18.
Стаття 3. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
єдиним джерелом влади в Україні і може здійснювати владу безпосередньо, в тому числі через референдум, як одну з форм безпосередньої демократії.

Стаття 3. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою
19.
1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою це спосіб прийняття громадянами рішення щодо визнання нечинними певного закону або окремих його положень.
Не враховано положення ст.74 Конституції України, згідно якого не допускається референдум щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

1. Всеукраїнський референдум за народною ініціативою це спосіб прийняття громадянами рішення щодо визнання нечинними певного закону або окремих його положень.
20.
2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму закони з питань податків, бюджету, амністії.
Отже, проведення референдуму щодо законопроектів з інших питань не забороняється Конституцією України. Можливість винесення на всеукраїнський референдум широкого кола питань підтверджує і Рішення Конституційного Суду України від 27 березня 2000 року №3-рп/2000.

2. Не можуть бути предметом всеукраїнського референдуму закони з питань податків, бюджету, амністії.
22.
Стаття 4. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України


Стаття 4. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України
23.
1. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України це спосіб прийняття громадянами рішення щодо затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України: розділу І "Загальні засади", розділу ІІІ "Вибори. Референдум", розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України".


1. Всеукраїнський референдум про внесення змін до Конституції України це спосіб прийняття громадянами рішення щодо затвердження законопроекту про внесення змін до Конституції України: розділу І "Загальні засади", розділу ІІІ "Вибори. Референдум", розділу ХІІІ "Внесення змін до Конституції України".
24.

2. Законопроект про внесення змін до зазначених розділів Конституції України подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, які становлять не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.2. Законопроект про внесення змін до зазначених розділів Конституції України подається до Верховної Ради України Президентом України або народними депутатами України, які становлять не менш як дві третини від конституційного складу Верховної Ради України.
25.
26.
Стаття 5. Всеукраїнський референдум про зміну території України


Стаття 5. Всеукраїнський референдум про зміну території України
27.
1. Всеукраїнський референдум про зміну території України це спосіб прийняття громадянами рішення про схвалення пропозиції Президента України про зміну території України.


1. Всеукраїнський референдум про зміну території України це спосіб прийняття громадянами рішення про схвалення пропозиції Президента України про зміну території України.
28.
2. Всеукраїнський референдум про зміну території України призначає Верховна Рада України.


2. Всеукраїнський референдум про зміну території України призначає Верховна Рада України.
29.
30.
Стаття 6. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму


Стаття 6. Обмеження щодо проведення всеукраїнського референдуму
31.
Всеукраїнський референдум не може проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після його скасування, а також протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.
-2- Президент України
Неправомірними є обмеження щодо проведення всеукраїнських референдумів.
Відхилено
Всеукраїнський референдум не може проводитися в умовах воєнного чи надзвичайного стану на всій території України чи в окремих місцевостях та протягом трьох місяців після його скасування, а також протягом одного року після проведення всеукраїнського референдуму. На всеукраїнський референдум може виноситися лише одне питання.
32.
33.
Стаття 7. Принципи участі громадян у всеукраїнському референдумі


Стаття 7. Принципи участі громадян у всеукраїнському референдумі
34.
1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення громадян шляхом таємного голосування.


1. Всеукраїнський референдум проводиться на основі загального, рівного, прямого і вільного волевиявлення громадян шляхом таємного голосування.
35.
Громадянам гарантується вільне волевиявлення. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у всеукраїнському референдумі.


Громадянам гарантується вільне волевиявлення. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у всеукраїнському референдумі.
36.
2. Громадяни беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах; кожен громадянин має один голос.


2. Громадяни беруть участь у всеукраїнському референдумі на рівних засадах; кожен громадянин має один голос.
37.
3. Громадяни голосують на всеукраїнському референдумі особисто. Голосування за інших осіб не допускається.


3. Громадяни голосують на всеукраїнському референдумі особисто. Голосування за інших осіб не допускається.
38.
4. Всеукраїнський референдум є прямим: питання, винесені на голосування, вирішуються учасниками голосування безпосередньо.


4. Всеукраїнський референдум є прямим: питання, винесені на голосування, вирішуються учасниками голосування безпосередньо.
39.
5. Голосування під час всеукраїнського референдуму є таємним. Будь-який контроль за волевиявленням громадян забороняється.


5. Голосування під час всеукраїнського референдуму є таємним. Будь-який контроль за волевиявленням громадян забороняється.
40.
Стаття 8. Право на участь у всеукраїнському референдумі

-3- Президент України

Стаття 8. Право на участь у всеукраїнському референдумі
41.
Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни, які досягли на день його проведення вісімнадцяти років.
Не враховано положення частини другої статті 70 Конституції України, відповідно до якого не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними. Необхідно доопрацювати зміст ст.8
Враховано
Право голосу на всеукраїнському референдумі мають громадяни, які досягли на день його проведення вісімнадцяти років. Не мають права голосу громадяни, яких визнано судом недієздатними.
42.
43.
44.
Стаття 9. Проведення всеукраїнського референдуму з питання, що раніше виносилося на всеукраїнський референдум

-4- Президент України


45.
Всеукраїнський референдум з питання, що раніше виносилося на всеукраїнський референдум, може бути проведений не раніш як через п'ять років від дня проведення попереднього всеукраїнського референдуму з цього питання, якщо інші строки проведення нового всеукраїнського референдуму не випливають з положень Конституції України.
Неправомірною є заборона проведення протягом п'яти років всеукраїнського референдуму з питання, що раніше виносилося на всеукраїнський референдум.
Враховано

46.
47.
Стаття 10. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму

-5- Президент України

Стаття 9. Фінансове забезпечення підготовки та проведення всеукраїнського референдуму
48.
1. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення референдуму, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія. Комісії з всеукраїнського референдуму використовують ці кошти відповідно до кошторису витрат, ухваленого Центральною виборчою комісією.
Ч.1 ст.10 суперечить ч.8 ст.21.
Так, відповідно до ч.1 ст.10 витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення референдуму, мають здійснюватися за рахунок коштів Державного бюджету України. Всупереч цьому статтею 21 передбачається можливість використання для цих потреб, зокрема під час проведення агітації, не лише державних, а й інших коштів. При цьому чітко не визначено джерела формування цих коштів.
Не врегульовано належним чином питання фінансування витрат на збирання підписів під вимогою проведення референдуму.
Відхилено
1. Витрати, пов'язані з підготовкою та проведенням всеукраїнського референдуму, крім витрат на збирання підписів під вимогою проведення референдуму, здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України. Головним розпорядником цих коштів є Центральна виборча комісія. Комісії з всеукраїнського референдуму використовують ці кошти відповідно до кошторису витрат, ухваленого Центральною виборчою комісією.
49.
2. Кабінет Міністрів України виділяє Центральній виборчій комісії кошти на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму протягом п'ятнадцяти днів від дня опублікування постанови Верховної Ради України або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.


2. Кабінет Міністрів України виділяє Центральній виборчій комісії кошти на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму протягом п'ятнадцяти днів від дня опублікування постанови Верховної Ради України або указу Президента України про призначення (проголошення) всеукраїнського референдуму.
50.
3. Якщо фінансування підготовки і проведення всеукраїнського референдуму не було передбачено в Державному бюджеті України, то Кабінет Міністрів України в установленому законом порядку подає відповідний законопроект про внесення змін до закону про Державний бюджет України.
-6- Президент України
Не врегульовано належним чином питання виділення державних коштів на фінансування витрат, необхідних для підготовки та проведення всеукраїнського референдуму. Це питання штучно пов'язується з необхідністю прийняття Верховною Радою України рішення про внесення змін до Закону про Державний бюджет України.
Враховано

51.
4. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, а також форми і строки фінансової звітності комісій зі всеукраїнського референдуму визначаються згідно із законодавством України.


3. Порядок розподілу, перерахування, обліку надходження і використання бюджетних коштів, виділених на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, а також форми і строки фінансової звітності комісій зі всеукраїнського референдуму визначаються згідно із законодавством України.
52.
5. Центральна виборча комісія подає фінансовий звіт Рахунковій палаті про витрачання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.


4. Центральна виборча комісія подає фінансовий звіт Рахунковій палаті про витрачання коштів Державного бюджету України на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму не пізніше трьох місяців від дня опублікування нею повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.
53.
54.
Розділ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ


Розділ ІІ. ПРИЗНАЧЕННЯ (ПРОГОЛОШЕННЯ) ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
55.
56.
Стаття 11. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України


Стаття 10. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України
57.
1. Закон про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому Конституцією України та цим Законом, і підписаний Головою Верховної Ради України, направляється Президентові України.
-7- Президент України
Ч.1 ст.11 вилучити як таку, що не є предметом регулювання цього Закону
Враховано

58.
2. Президент України протягом десяти днів після отримання закону, передбаченого частиною першою цієї статті, видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом про внесення змін до Конституції України, обов'язково додається до указу Президента України.


1. Президент України протягом десяти днів після отримання закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, ХІІІ Конституції України видає указ про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України із зазначенням дати його проведення. Текст закону, що виноситься на затвердження всеукраїнським референдумом про внесення змін до Конституції України, обов'язково додається до указу Президента України.
59.
3. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його проведення не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня підписання указу.


2. Указом Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України визначається дата його проведення не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня підписання указу.
60.
4. Указ Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня його підписання в газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос України" та опублікований в "Офіційному віснику України".
-8- Президент України
Ч.4 ст.11 вилучити як таку, що не є предметом регулювання цього Закону.
Відхилено
3. Указ Президента України про призначення всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня його підписання в газетах "Урядовий кур'єр" і "Голос України" та опублікований в "Офіційному віснику України".
61.
62.
Стаття 12. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України


Стаття 11. Порядок призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України
63.
1. Рішення про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України приймається за поданням Президента України постановою Верховної Ради України.


1. Рішення про призначення всеукраїнського референдуму про зміну території України приймається за поданням Президента України постановою Верховної Ради України.
64.
2. Постанова Верховної Ради України має містити дату проведення всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата проведення всеукраїнського референдуму призначається не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.


2. Постанова Верховної Ради України має містити дату проведення всеукраїнського референдуму та сформульоване питання, що виноситься на референдум. Дата проведення всеукраїнського референдуму призначається не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня прийняття Верховною Радою України постанови про його призначення.
65.
3. Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму має бути офіційно оприлюднена протягом трьох днів з дня її прийняття в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та опублікована в "Офіційному віснику України".
-9- Президент України
Ч.3 ст.12 вилучити як таку, що не є предметом регулювання цього Закону
Відхилено
3. Постанова Верховної Ради України про призначення всеукраїнського референдуму має бути офіційно оприлюднена протягом трьох днів з дня її прийняття в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та опублікована в "Офіційному віснику України".
66.
67.
Стаття 13. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою


Стаття 12. Порядок проголошення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою
68.
1. Президент України протягом семи днів з дня отримання постанови Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму видає указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та сформульованим питанням, що виноситься на всеукраїнський референдум. У разі винесення на всеукраїнський референдум питання про визнання нечинними закону або окремих його положень текст закону або його положень додається до указу Президента України.


1. Президент України протягом семи днів з дня отримання постанови Центральної виборчої комісії про загальні підсумки збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму видає указ про проголошення референдуму із зазначенням дати його проведення та сформульованим питанням, що виноситься на всеукраїнський референдум. У разі винесення на всеукраїнський референдум питання про визнання нечинними закону або окремих його положень текст закону або його положень додається до указу Президента України.
69.
2. Дата проведення всеукраїнського референдуму визначається указом Президента України не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня підписання указу про проголошення всеукраїнського референдуму.


2. Дата проведення всеукраїнського референдуму визначається указом Президента України не раніше ніж через 90 днів і не пізніше ніж через 120 днів від дня підписання указу про проголошення всеукраїнського референдуму.
70.
3. Указ Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень та в разі проголошення референдуму текст закону чи його окремих положень, що додається відповідно до указу, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання указу в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та протягом семи днів в "Офіційному віснику України".


3. Указ Президента України про проголошення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень та в разі проголошення референдуму текст закону чи його окремих положень, що додається відповідно до указу, має бути офіційно оприлюднений протягом трьох днів з дня підписання указу в газетах "Урядовий кур'єр", "Голос України" та протягом семи днів в "Офіційному віснику України".
71.
72.
Стаття 14. Право громадян вимагати проведення всеукраїнського референдуму


Стаття 13. Право громадян вимагати проведення всеукраїнського референдуму
73.
1. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється громадянами, які мають право голосу, шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.


1. Вимога про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою здійснюється громадянами, які мають право голосу, шляхом збирання їх підписів під вимогою про проведення референдуму.
74.
2. Президент України зобов'язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж три мільйони громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менше ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України, і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з цих адміністративно- територіальних одиниць.


2. Президент України зобов'язаний проголосити всеукраїнський референдум за народною ініціативою, якщо під вимогою про його проведення підписалося не менше ніж три мільйони громадян, які мають право голосу, за умови, що підписи під цією вимогою зібрано не менше ніж у двох третинах адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України, і не менше ніж по сто тисяч підписів у кожній з цих адміністративно- територіальних одиниць.
75.
3. Збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму організовують і здійснюють ініціативні групи із всеукраїнського референдуму, що утворюються і діють відповідно до цього Закону.


3. Збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму організовують і здійснюють ініціативні групи із всеукраїнського референдуму, що утворюються і діють відповідно до цього Закону.
76.
77.
Стаття 15. Утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму


Стаття 14. Утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму
78.
1. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян, в яких бере участь не менш як 200 осіб, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Збори, як правило, проводяться за місцем проживання громадян.


1. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму утворюється на зборах громадян, в яких бере участь не менш як 200 осіб, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Збори, як правило, проводяться за місцем проживання громадян.
79.
2. Не пізніше ніж за три дні до дня проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів голову районної ради, міського голову або відповідно голову районної в місті ради.


2. Не пізніше ніж за три дні до дня проведення зборів з питання всеукраїнського референдуму їх ініціатори повинні письмово повідомити про дату, час, місце і мету зборів голову районної ради, міського голову або відповідно голову районної в місті ради.
80.
3. Голова відповідної ради, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян з питання всеукраїнського референдуму, направляє на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів. Зазначений представник повинен мати письмові повноваження відповідного голови ради, міського голови.


3. Голова відповідної ради, міський голова, якому адресовано повідомлення про проведення зборів громадян з питання всеукраїнського референдуму, направляє на збори свого представника для здійснення контролю за додержанням вимог цього Закону при проведенні зборів. Зазначений представник повинен мати письмові повноваження відповідного голови ради, міського голови.
81.
4. Перед початком зборів складається список їх учасників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, домашньої адреси кожного учасника. Навпроти свого прізвища кожний учасник зборів ставить свій підпис про участь у зборах.


4. Перед початком зборів складається список їх учасників із зазначенням прізвища, імені, по батькові, дати народження, домашньої адреси кожного учасника. Навпроти свого прізвища кожний учасник зборів ставить свій підпис про участь у зборах.
82.
5. На зборах обираються голова та секретар зборів, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, та формулюється питання, з якого ініціюється всеукраїнський референдум. До порядку денного зборів включається також питання про обговорення відповідного закону або його положень, чинність яких пропонується припинити.


5. На зборах обираються голова та секретар зборів, затверджується порядок денний зборів, до якого включаються питання про доцільність проведення всеукраїнського референдуму, та формулюється питання, з якого ініціюється всеукраїнський референдум. До порядку денного зборів включається також питання про обговорення відповідного закону або його положень, чинність яких пропонується припинити.
83.
6. На зборах ведеться протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення зборів, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів і хід обговорення питань порядку денного, результати голосувань з питань порядку денного, формування персонального складу ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та обрання її голови (у разі якщо ініціативна група із всеукраїнського референдуму обрана). Список учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу.


6. На зборах ведеться протокол, в якому зазначаються дата, місце проведення зборів, кількість їх учасників, інформація про обрання голови та секретаря зборів і хід обговорення питань порядку денного, результати голосувань з питань порядку денного, формування персонального складу ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та обрання її голови (у разі якщо ініціативна група із всеукраїнського референдуму обрана). Список учасників зборів є невід'ємною частиною протоколу.
84.
7. У разі якщо більшість учасників зборів проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.


7. У разі якщо більшість учасників зборів проголосує за проведення всеукраїнського референдуму та затвердить формулювання питання, що пропонується на нього винести, обирається ініціативна група, якій доручається організація збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та здійснення інших функцій, передбачених цим Законом.
85.
8. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян, які на день її утворення мають право голосу. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів. Збори утворюють лише одну ініціативну групу із всеукраїнського референдуму.


8. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму складається не менш як з 20 громадян, які на день її утворення мають право голосу. Персональний склад ініціативної групи зазначається в протоколі зборів. Збори утворюють лише одну ініціативну групу із всеукраїнського референдуму.
86.
9. Документи проведених зборів (протокол зборів, список їх учасників, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують особу кожного члена групи) підписуються головою і секретарем зборів.


9. Документи проведених зборів (протокол зборів, список їх учасників, список членів ініціативної групи із зазначенням даних документів, що посвідчують особу кожного члена групи) підписуються головою і секретарем зборів.
87.
10. Кількість зборів громадян для утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не обмежується.


10. Кількість зборів громадян для утворення ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не обмежується.
88.
89.
Стаття 16. Реєстрація ініціативних груп із всеукраїнського референдуму


Стаття 15. Реєстрація ініціативних груп із всеукраїнського референдуму
90.
1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів районних рад, міських голів або відповідно голів районних у місті рад.


1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму реєструються Центральною виборчою комісією за поданням голів районних рад, міських голів або відповідно голів районних у місті рад.
91.
2. Для внесення подання Центральній виборчій комісії про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму голові відповідної ради, міському голові надаються не пізніше ніж через десять днів з дня проведення зборів документи зборів громадян, передбачені цим Законом.


2. Для внесення подання Центральній виборчій комісії про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму голові відповідної ради, міському голові надаються не пізніше ніж через десять днів з дня проведення зборів документи зборів громадян, передбачені цим Законом.
92.
3. Подання має містити пропозицію про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або про відмову у такій реєстрації із зазначенням причин відмови.


3. Подання має містити пропозицію про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або про відмову у такій реєстрації із зазначенням причин відмови.
93.
4. Подання голови районної ради, міського голови або голови районної в місті ради чи невнесення подання у встановлений строк може бути оскаржено громадянами до суду в семиденний строк. Суд розглядає скаргу протягом п'яти днів.


4. Подання голови районної ради, міського голови або голови районної в місті ради чи невнесення подання у встановлений строк може бути оскаржено громадянами до суду в семиденний строк. Суд розглядає скаргу протягом п'яти днів.
94.
5. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія у 15-денний строк реєструє ініціативну групу із всеукраїнського референдуму і протягом трьох днів видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму зазначається загальний строк збирання підписів, визначений під час реєстрації першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.


5. У разі відповідності поданих документів вимогам цього Закону Центральна виборча комісія у 15-денний строк реєструє ініціативну групу із всеукраїнського референдуму і протягом трьох днів видає ініціативній групі свідоцтво про її реєстрацію та посвідчення членів ініціативної групи за формами, встановленими Центральною виборчою комісією. У свідоцтві про реєстрацію ініціативної групи із всеукраїнського референдуму зазначається загальний строк збирання підписів, визначений під час реєстрації першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.
95.
6. Під час реєстрації ініціативних груп із всеукраїнського референдуму їм присвоюються порядкові номери.


6. Під час реєстрації ініціативних груп із всеукраїнського референдуму їм присвоюються порядкові номери.
96.
7. Відомості про зареєстровані ініціативні групи із всеукраїнського референдуму подаються Центральною виборчою комісією Президентові України та Верховній Раді України.


7. Відомості про зареєстровані ініціативні групи із всеукраїнського референдуму подаються Центральною виборчою комісією Президентові України та Верховній Раді України.
97.
8. Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.


8. Повідомлення про реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах масової інформації.
98.
9. Плата за реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не стягується. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, організаціям, установам, де такі органи виступають засновниками, забороняється нести витрати, пов'язані з організацією і діяльністю ініціативних груп із всеукраїнського референдуму.


9. Плата за реєстрацію ініціативних груп із всеукраїнського референдуму не стягується. Органам державної влади, органам місцевого самоврядування, а також підприємствам, організаціям, установам, де такі органи виступають засновниками, забороняється нести витрати, пов'язані з організацією і діяльністю ініціативних груп із всеукраїнського референдуму.
99.
Витрати на збирання підписів громадян здійснюються за рахунок коштів ініціативної групи, а також за рахунок добровільних пожертв громадян, політичних партій, громадських організацій, профспілок.


Витрати на збирання підписів громадян здійснюються за рахунок коштів ініціативної групи, а також за рахунок добровільних пожертв громадян, політичних партій, громадських організацій, профспілок.
100.
10. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо її реєстрації протягом строку, визначеного частиною п'ятою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, яка визначається групою із свого складу, до Верховного Суду України протягом десяти днів /ісля дня прийняття рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або після закінчення строку для прийняття Центральною виборчою комісією рішення.


10. Відмова Центральної виборчої комісії у реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або неприйняття нею рішення щодо її реєстрації протягом строку, визначеного частиною п'ятою цієї статті, можуть бути оскаржені уповноваженою особою ініціативної групи, яка визначається групою із свого складу, до Верховного Суду України протягом десяти днів /ісля дня прийняття рішення про відмову в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму або після закінчення строку для прийняття Центральною виборчою комісією рішення.
101.
Відмова в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму може бути лише з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення.


Відмова в реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму може бути лише з мотивів порушення Конституції України чи законів України під час її утворення.
102.
11. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії чи на неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму Верховний Суд України розглядає протягом десяти днів.


11. Скарги на рішення Центральної виборчої комісії чи на неприйняття нею рішення щодо реєстрації ініціативної групи із всеукраїнського референдуму Верховний Суд України розглядає протягом десяти днів.
103.
104.
Стаття 17. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами із всеукраїнського референдуму


Стаття 16. Порядок і строки збирання підписів ініціативними групами із всеукраїнського референдуму
105.
1. Після одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право безперешкодно збирати підписи громадян під вимогою про проведення референдуму.


1. Після одержання свідоцтва про свою реєстрацію ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право безперешкодно збирати підписи громадян під вимогою про проведення референдуму.
106.
Підписи громадян, зібрані ініціативною групою із всеукраїнського референдуму до її реєстрації, не враховуються.


Підписи громадян, зібрані ініціативною групою із всеукраїнського референдуму до її реєстрації, не враховуються.
107.
2. Підписи громадян збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом, шляхом ксерокопіювання або іншим чином.


2. Підписи громадян збираються на підписних листах, форма яких встановлюється Центральною виборчою комісією. Ініціативна група із всеукраїнського референдуму має право виготовляти підписні листи встановленої форми друкарським способом, шляхом ксерокопіювання або іншим чином.
108.
3. Підписний лист обов'язково містить реєстраційний номер ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, дату її реєстрації, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи, точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум.


3. Підписний лист обов'язково містить реєстраційний номер ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, дату її реєстрації, порядковий номер підписного листа, зазначення адміністративно-територіальної одиниці, де збираються підписи, точне формулювання питання, що пропонується винести на всеукраїнський референдум.
109.
4. Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованих ініціативних груп із всеукраїнського референдуму протягом трьох місяців з дня видачі свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму. Центральна виборча комісія офіційно оголошує у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" про початок перебігу цього тримісячного строку для збирання підписів.


4. Збирання підписів на підтримку проведення всеукраїнського референдуму здійснюється лише членами зареєстрованих ініціативних груп із всеукраїнського референдуму протягом трьох місяців з дня видачі свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму. Центральна виборча комісія офіційно оголошує у газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" про початок перебігу цього тримісячного строку для збирання підписів.
110.
Якщо збиранню підписів громадян на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія за зверненням будь-якої з таких груп має право продовжити загальний строк збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.


Якщо збиранню підписів громадян на відповідній території перешкоджали стихійне лихо або інші обставини, незалежні від діяльності ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, Центральна виборча комісія за зверненням будь-якої з таких груп має право продовжити загальний строк збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, але не більше ніж на п'ятнадцять днів.
111.
5. Громадянин, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та місце постійного проживання він може зазначити на підписному листі власноручно або, на його прохання, це може зробити член ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, який збирає підписи. За відсутності паспорта чи іншого
.*c,%-b , що посвідчує особу та її вік, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.


5. Громадянин, який підтримує вимогу про проведення всеукраїнського референдуму, ставить на підписному листі свій підпис і дату підписання. Прізвище, ім'я, по батькові, дату народження та місце постійного проживання він може зазначити на підписному листі власноручно або, на його прохання, це може зробити член ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, який збирає підписи. За відсутності паспорта чи іншого
.*c,%-b , що посвідчує особу та її вік, громадянин не може ставити свій підпис на підписному листі. У разі виявлення такого підпису він вважається недійсним і не враховується.
112.
6. Після заповнення підписного листа членом ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.


6. Після заповнення підписного листа членом ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на ньому робиться запис про загальну кількість підписів громадян. Правильність відомостей, занесених до підписного листа, засвідчується підписом члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.
113.
7. Протягом десяти днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі, але не пізніше встановленого строку збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, підпис члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на підписному листі засвідчується нотаріально або посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, головою районної в місті ради, міським головою, на території яких збиралися підписи.


7. Протягом десяти днів від дня останнього за часом підпису громадян на підписному листі, але не пізніше встановленого строку збирання підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, підпис члена ініціативної групи із всеукраїнського референдуму на підписному листі засвідчується нотаріально або посадовою особою, спеціально призначеною для цього головою районної, головою районної в місті ради, міським головою, на території яких збиралися підписи.
114.
115.
116.
Стаття 18. Передача ініціативними групами із всеукраїнського референдуму підписних листів до органів місцевого самоврядування


Стаття 17. Передача ініціативними групами із всеукраїнського референдуму підписних листів до органів місцевого самоврядування
117.
1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму передають підписні листи до відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, не пізніше ніж через 180 днів від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.


1. Ініціативні групи із всеукраїнського референдуму передають підписні листи до відповідного органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму, не пізніше ніж через 180 днів від дня одержання свідоцтва про реєстрацію першої ініціативної групи із всеукраїнського референдуму.
118.
2. При передачі підписних листів до органу місцевого самоврядування складається протокол, форма якого затверджується Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначаються населені пункти, де зібрані підписи, кількість підписних листів, зібраних у кожному з населених пунктів. У разі втрати підписного листа складається акт про обставини втрати підписного листа із зазначенням його номера.


2. При передачі підписних листів до органу місцевого самоврядування складається протокол, форма якого затверджується Центральною виборчою комісією. У протоколі зазначаються населені пункти, де зібрані підписи, кількість підписних листів, зібраних у кожному з населених пунктів. У разі втрати підписного листа складається акт про обставини втрати підписного листа із зазначенням його номера.
119.
3. Підписні листи передаються до органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів, для перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів. Протокол про передачу підписних листів складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та головою відповідного органу місцевого самоврядування. В протоколі про передачу підписних листів зазначаються загальна кількість підписних листів та загальна кількість підписів громадян.


3. Підписні листи передаються до органу місцевого самоврядування, на території якого здійснювався збір підписів, для перевірки та засвідчення достовірності зібраних підписів. Протокол про передачу підписних листів складається у трьох примірниках і підписується не менш ніж трьома членами ініціативної групи із всеукраїнського референдуму та головою відповідного органу місцевого самоврядування. В протоколі про передачу підписних листів зазначаються загальна кількість підписних листів та загальна кількість підписів громадян.
120.
4. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради організує перевірку достовірності відомостей та підписів у переданих документах, яка здійснюється протягом 14 днів.


4. Сільський, селищний, міський голова, голова районної у місті ради організує перевірку достовірності відомостей та підписів у переданих документах, яка здійснюється протягом 14 днів.
121.
5. У разі виявлення недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина голова сільської, селищної ради і міський голова, голова районної у місті ради, на території якого здійснювався збір підписів, повідомляє про це ініціативну групу із всеукраїнського референдуму. Зазначені підписи не враховуються. На звороті підписного листа службовою особою, яка здійснює перевірку, робиться відмітка про їх неврахування.
-10- Президент України
Ч.5 ст.18 суперечить ч.2 ст.19. Необхідно узгодити між собою порядок врахування (чи неврахування) таких підписів.
Враховано
5. У разі виявлення недостовірних підписів або двох чи більше підписів одного громадянина голова сільської, селищної ради і міський голова, голова районної у місті ради, на території якого здійснювався збір підписів, повідомляє про це ініціативну групу із всеукраїнського референдуму. Зазначені підписи не враховуються. На звороті підписного листа службовою особою, яка здійснює перевірку, робиться відмітка про їх неврахування.
122.
6. Сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті ради в триденний строк передають підписні листи та протоколи про передачу підписних листів відповідно голові районної чи обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голови районної та районної в місті рад передають підписні листи та протоколи в триденний строк відповідно голові обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міському голові. В акті про передачу обов'язково зазначається загальна кількість підписів громадян, зібраних на підтримку вимоги про проведення всеукраїнського референдуму на відповідній території.


6. Сільський, селищний, міський голова, голова районної в місті ради в триденний строк передають підписні листи та протоколи про передачу підписних листів відповідно голові районної чи обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Голови районної та районної в місті рад передають підписні листи та протоколи в триденний строк відповідно голові обласної ради, Голові Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи міському голові. В акті про передачу обов'язково зазначається загальна кількість підписів громадян, зібраних на підтримку вимоги про проведення всеукраїнського референдуму на відповідній території.
123.
7. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної ради, Київський та Севастопольський міські голови в триденний строк узагальнюють підсумки збору підписів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, забезпечують брошурування підписних листів та протоколів, про що складається відповідний акт, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.


7. Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, голова обласної ради, Київський та Севастопольський міські голови в триденний строк узагальнюють підсумки збору підписів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, забезпечують брошурування підписних листів та протоколів, про що складається відповідний акт, в якому зазначається загальна кількість підписів, зібраних в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.
124.
125.
Стаття 19. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісією


Стаття 18. Підрахунок підписів Центральною виборчою комісією
126.
1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів, протоколів разом з поданнями голів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київського та Севастопольського міських голів протягом 60 днів перевіряє достовірність та узагальнює підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.


1. Центральна виборча комісія після надходження підписних листів, протоколів разом з поданнями голів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад, Київського та Севастопольського міських голів протягом 60 днів перевіряє достовірність та узагальнює підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.
127.
2. Якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, то враховується один підпис. Недійсними визнаються підроблені підписи, а також підписи, зібрані насильно або з використанням службової чи матеріальної залежності громадян, та підписи, зібрані завдяки фінансовій або іншій матеріальній винагороді осіб, які підписуються, якщо зазначені факти будуть встановлені судом.


2. Якщо в підписних листах виявлено два або більше підписів одного громадянина, то такі підписи не враховуються. Недійсними визнаються підроблені підписи, а також підписи, зібрані насильно або з використанням службової чи матеріальної залежності громадян, та підписи, зібрані завдяки фінансовій або іншій матеріальній винагороді осіб, які підписуються, якщо зазначені факти будуть встановлені судом.
128.
3. За наслідками перевірки та узагальнення підсумків Центральна виборча комісія приймає рішення про підсумки збору підписів та складає протокол, в якому зазначаються сформульоване питання про визнання нечинними певного закону або окремих його положень, відомості про загальну кількість зібраних підписів, кількість адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України, у яких зібрано підписи, кількість зазначених адміністративно- територіальних одиниць, у яких зібрано не менше ніж 100 000 підписів. Текст закону, його окремих норм додається до протоколу Центральної виборчої комісії та є його невід'ємною частиною.


3. За наслідками перевірки та узагальнення підсумків Центральна виборча комісія приймає рішення про підсумки збору підписів та складає протокол, в якому зазначаються сформульоване питання про визнання нечинними певного закону або окремих його положень, відомості про загальну кількість зібраних підписів, кількість адміністративно-територіальних одиниць України, передбачених частиною другою статті 133 Конституції України, у яких зібрано підписи, кількість зазначених адміністративно- територіальних одиниць, у яких зібрано не менше ніж 100 000 підписів. Текст закону, його окремих норм додається до протоколу Центральної виборчої комісії та є його невід'ємною частиною.
129.
4. Якщо у встановлений цим Законом строк не зібрано достатню кількість підписів громадян України, то Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення діяльності всіх ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та припинення здійснення подальших заходів щодо нього.


4. Якщо у встановлений цим Законом строк не зібрано достатню кількість підписів громадян України, то Центральна виборча комісія приймає рішення про припинення діяльності всіх ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та припинення здійснення подальших заходів щодо нього.
130.
131.
132.
133.
Стаття 20. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та протоколу Центральної виборчої комісії


Стаття 19. Подання Президенту України рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та протоколу Центральної виборчої комісії
134.
Голова Центральної виборчої комісії або особа, яка виконує його обов'язки, протягом трьох днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та складення відповідного протоколу передає їх Президенту України.


Голова Центральної виборчої комісії або особа, яка виконує його обов'язки, протягом трьох днів з дня прийняття Центральною виборчою комісією рішення про підсумки збору підписів під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму та складення відповідного протоколу передає їх Президенту України.
135.
136.
Стаття 21. Засади підготовки і проведення всеукраїнського референдуму


Стаття 20. Засади підготовки і проведення всеукраїнського референдуму
137.
1. Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.


1. Підготовка і проведення всеукраїнського референдуму здійснюються відкрито і гласно.
138.
2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.


2. Рішення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, що стосуються всеукраїнського референдуму, доводяться до відома громадян через засоби масової інформації у строки, визначені цим Законом.
139.
3. Громадяни, політичні партії, громадські організації мають право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію за або проти участі у ньому та щодо прийняття рішень з питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, у пресі, на радіо і телебаченні.


3. Громадяни, політичні партії, громадські організації мають право вільно обговорювати доцільність проведення всеукраїнського референдуму, вести агітацію за або проти участі у ньому та щодо прийняття рішень з питань, винесених на всеукраїнський референдум, на зборах, мітингах, у пресі, на радіо і телебаченні.
140.
4. На першому державному каналі українського телебачення за кошти Державного бюджету України, виділені на проведення всеукраїнського референдуму, з метою забезпечення проведення всебічної агітації за, проти чи бойкотування проведення всеукраїнського референдуму проводяться телевізійні дебати за участю громадян, політичних партій, громадських організацій кожного дня з 20 по 21 годину протягом 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
-11- Президент України
До частин 4 та 13 ст.21.
Неправомірно передбачається можливість проведення агітації за бойкотування проведення всеукраїнського референдуму. Такі дії фактично є закликом до невиконання прийнятих відповідно до Конституції України рішень Верховної Ради України чи Президента України, створення перешкод для вільного волевиявлення громадян. Такі дії передбачають адміністративну відповідальність (ст.186-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення).
Враховано частково

4. На першому державному каналі українського телебачення за кошти Державного бюджету України, виділені на проведення всеукраїнського референдуму, з метою забезпечення проведення всебічної агітації за чи проти проведення всеукраїнського референдуму проводяться телевізійні дебати за участю громадян, політичних партій, громадських організацій кожного дня з 20 по 21 годину протягом 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
141.
5. Агітація щодо всеукраїнського референдуму може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.


5. Агітація щодо всеукраїнського референдуму може здійснюватися у будь-яких формах і будь-якими засобами, що не суперечать Конституції України та законам України.
142.
6. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи сприяють проведенню зборів, мітингів, завчасно сповіщають громадян про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи.


6. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи виконавчої влади і органи місцевого самоврядування, їх посадові особи сприяють проведенню зборів, мітингів, завчасно сповіщають громадян про час і місце їх проведення, надають у необхідних випадках приміщення та здійснюють інші заходи.
143.
7. Забороняється брати участь у проведенні агітації:


7. Забороняється брати участь у проведенні агітації:
144.
1) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим особам;


1) органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, а також їх посадовим особам;
145.
2) командному складові військових частин, військових установ і організацій;


2) командному складові військових частин, військових установ і організацій;
146.
3) благодійним і релігійним організаціям;


3) благодійним і релігійним організаціям;
147.
4) особам, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму;


4) особам, які входять до складу комісій з всеукраїнського референдуму;
148.
5) іноземним фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.


5) іноземним фізичним та юридичним особам, особам без громадянства.
149.
8. Ініціатори проведення всеукраїнського референдуму, політичні партії, громадські організації можуть забезпечувати виготовлення відповідних агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів тощо) за власний рахунок.
-12- Президент України
Неправомірним є покладення основних витрат, пов'язаних з виготовленням агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів) на ініціаторів проведення всеукраїнського референдуму, політичні партії, громадські організації. Це порушує положення ч.2 ст.3 Конституції України.
Відхилено
8. Ініціатори проведення всеукраїнського референдуму, політичні партії, громадські організації можуть забезпечувати виготовлення відповідних агітаційних матеріалів (плакатів, листівок, буклетів тощо) за власний рахунок.
150.
9. Примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний не пізніше ніж через три дні після виготовлення передати до окружної комісії з всеукраїнського референдуму.


9. Примірник кожного виду друкованих агітаційних матеріалів замовник їх виготовлення зобов'язаний не пізніше ніж через три дні після виготовлення передати до окружної комісії з всеукраїнського референдуму.
151.
10. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити назву та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) тих організацій, підприємств, установ, що здійснили друк, загальний тираж примірників. Виготовлення та розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняються.


10. Усі агітаційні друковані матеріали повинні містити назву та код Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України (ЄДРПОУ) тих організацій, підприємств, установ, що здійснили друк, загальний тираж примірників. Виготовлення та розповсюдження анонімних агітаційних матеріалів забороняються.
152.
У разі розповсюдження анонімних чи сфальшованих агітаційних матеріалів, інших порушень ведення агітації комісії з всеукраїнського референдуму повинні звернутися до відповідних органів державної влади з відповідним поданням щодо припинення протиправної агітаційної діяльності.


У разі розповсюдження анонімних чи сфальшованих агітаційних матеріалів, інших порушень ведення агітації комісії з всеукраїнського референдуму повинні звернутися до відповідних органів державної влади з відповідним поданням щодо припинення протиправної агітаційної діяльності.
153.
11. Органи місцевого самоврядування відповідно до кошторису витрат на проведення всеукраїнського референдуму відводять місця, обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування агітаційних матеріалів, передбачених цим Законом, а також повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, обелісках, у приміщеннях комісій з всеукраїнського референдуму, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.


11. Органи місцевого самоврядування відповідно до кошторису витрат на проведення всеукраїнського референдуму відводять місця, обладнують стенди, дошки в людних місцях для вивішування агітаційних матеріалів, передбачених цим Законом, а також повідомлень про заходи щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму. Забороняється розміщення таких стендів, дошок, матеріалів та повідомлень на будівлях, що є пам'ятками архітектури, на пам'ятниках, обелісках, у приміщеннях комісій з всеукраїнського референдуму, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.
154.
12. Забороняється під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму агітація, що супроводжується наданням учасникам всеукраїнського референдуму безоплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, лотерейних білетів, грошей, послуг тощо та проведенням лотерей.


12. Забороняється під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму агітація, що супроводжується наданням учасникам всеукраїнського референдуму безоплатно або на пільгових умовах будь-яких товарів, цінних паперів, лотерейних білетів, грошей, послуг тощо та проведенням лотерей.
155.
За 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму забороняється оголошення в засобах масової інформації усіх форм власності, у тому числі іноземних, які мають ліцензію на поширення інформації в Україні, соціологічних досліджень, результатів опитувань громадської думки та прогнозів щодо всеукраїнського референдуму.


За 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму забороняється оголошення в засобах масової інформації усіх форм власності, у тому числі іноземних, які мають ліцензію на поширення інформації в Україні, соціологічних досліджень, результатів опитувань громадської думки та прогнозів щодо всеукраїнського референдуму.
156.
13. У день проведення всеукраїнського референдуму будь-яка агітація (розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти питань, винесених на всеукраїнський референдум, брати або не брати участь у всеукраїнському референдумі) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня проведення всеукраїнського референдуму поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.


13. У день проведення всеукраїнського референдуму будь-яка агітація (розповсюдження агітаційних листівок, плакатів, заклики голосувати за чи проти питань, винесених на всеукраїнський референдум, брати або не брати участь у всеукраїнському референдумі) забороняється. Агітаційні друковані матеріали, вивішені до дня проведення всеукраїнського референдуму поза приміщеннями для голосування, залишаються на тих же місцях.
157.
14. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, у тому числі засідання комісій з всеукраїнського референдуму, пов'язані з підготовкою і проведенням, всеукраїнського референдуму. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.


14. Представникам засобів масової інформації гарантується безперешкодний доступ на всі заходи, у тому числі засідання комісій з всеукраїнського референдуму, пов'язані з підготовкою і проведенням, всеукраїнського референдуму. Комісії з всеукраїнського референдуму, органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування надають їм інформацію щодо підготовки і проведення всеукраїнського референдуму.
158.
15. Засоби масової інформації, серед засновників яких є органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування (засоби масової інформації з державною участю), а також підприємства, установи, організації державної чи комунальної форм власності, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування, повинні забезпечувати рівні можливості для агітації за або проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.


15. Засоби масової інформації, серед засновників яких є органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування (засоби масової інформації з державною участю), а також підприємства, установи, організації державної чи комунальної форм власності, або які фінансуються повністю чи частково за рахунок державних коштів або коштів місцевого самоврядування, повинні забезпечувати рівні можливості для агітації за або проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.
159.
160.
Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ


Розділ ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОВЕДЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
161.
162.
Стаття 22. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму


Стаття 21. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму
163.
1. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.


1. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснює Центральна виборча комісія.
164.
2. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснюється не пізніше ніж через п'ять днів після прийняття Верховною Радою України постанови чи підписання Президентом України указу про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.


2. Оголошення про початок кампанії з проведення всеукраїнського референдуму здійснюється не пізніше ніж через п'ять днів після прийняття Верховною Радою України постанови чи підписання Президентом України указу про призначення чи проголошення всеукраїнського референдуму.
165.
Стаття 23. Округи з всеукраїнського референдуму


Стаття 22. Округи з всеукраїнського референдуму
166.
1. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.
-13- Президент України
Поділ держави на 225 територіальних округів є нелогічним та призведе до безпідставного додаткового витрачання коштів та матеріально-технічних ресурсів, суттєвого ускладнення організації підготовки та проведення всеукраїнського референдуму.
Відхилено
1. Для проведення всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія утворює 225 територіальних округів. Кількість таких округів в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі встановлюється Центральною виборчою комісією з урахуванням їх адміністративно-територіального устрою та кількості населення. Територіальний виборчий округ включає в себе один або кілька районів, міст, районів у містах або їх частин.
167.
2. Рішення про утворення територіальних округів з всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні округи з всеукраїнського референдуму утворюються з рівною кількістю громадян України, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі.


2. Рішення про утворення територіальних округів з всеукраїнського референдуму приймається Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад. Територіальні округи з всеукраїнського референдуму утворюються з рівною кількістю громадян України, що мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
168.
3. Перелік територіальних округів із всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 60 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.


3. Перелік територіальних округів із всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, територіальних меж та центрів публікується Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 60 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
169.
Стаття 24. Комісії з всеукраїнського референдуму


Стаття 23. Комісії з всеукраїнського референдуму
170.
Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:


Підготовку і проведення всеукраїнського референдуму в Україні здійснюють:
171.
1) Центральна виборча комісія;


1) Центральна виборча комісія;
172.
2) територіальні комісії з всеукраїнського референдуму;


2) територіальні комісії з всеукраїнського референдуму;
173.
3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.


3) дільничні комісії з всеукраїнського референдуму.
174.
Стаття 25. Утворення дільниць з всеукраїнського референдуму


Стаття 24. Утворення дільниць з всеукраїнського референдуму
175.
1. Для проведення голосування і підрахунку голосів з всеукраїнського референдуму територіальні округи поділяються на дільниці. У межах територіального округу з всеукраїнського референдуму усі дільниці мають єдину нумерацію.


1. Для проведення голосування і підрахунку голосів з всеукраїнського референдуму територіальні округи поділяються на дільниці. У межах територіального округу з всеукраїнського референдуму усі дільниці мають єдину нумерацію.
176.
2. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються територіальними комісіями з всеукраїнського референдуму за поданням районних, районних у містах (де вони утворені), міських рад, розташованих у межах території округів з всеукраїнського референдуму. В разі відсутності таких подань дільниці утворюються на підставі пропозицій відповідних голів рад, міських голів.


2. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються територіальними комісіями з всеукраїнського референдуму за поданням районних, районних у містах (де вони утворені), міських рад, розташованих у межах території округів з всеукраїнського референдуму. В разі відсутності таких подань дільниці утворюються на підставі пропозицій відповідних голів рад, міських голів.
177.
3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму, на суднах, що перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму у плаванні, дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.


3. У стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму, на суднах, що перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму у плаванні, дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються тими ж органами за місцем їх розташування або за місцем порту приписки судна.
178.
4. Військовослужбовці голосують на загальних дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин. Дільниці з всеукраїнського референдуму у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, утворюються з дозволу Центральної виборчої комісії.


4. Військовослужбовці голосують на загальних дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами військових частин. Дільниці з всеукраїнського референдуму у військових частинах, розташованих за межами населених пунктів, утворюються з дозволу Центральної виборчої комісії.
179.
5. Дільниці з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном утворюються комісією територіального округу N1 за поданням Міністерства закордонних справ України.


5. Дільниці з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном утворюються комісією територіального округу N1 за поданням Міністерства закордонних справ України.
180.
6. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю до 3000 громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.


6. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються з кількістю до 3000 громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
181.
7. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються не пізніше ніж за 45 днів, а у виняткових випадках не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.


7. Дільниці з всеукраїнського референдуму утворюються не пізніше ніж за 45 днів, а у виняткових випадках не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
182.
8. Не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму територіальні комісії з всеукраїнського референдуму розміщують у місцевих засобах масової інформації з державною участю список утворених ними дільниць з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, адрес, номерів телефонів, складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму.


8. Не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму територіальні комісії з всеукраїнського референдуму розміщують у місцевих засобах масової інформації з державною участю список утворених ними дільниць з всеукраїнського референдуму із зазначенням їх номерів, адрес, номерів телефонів, складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму.
183.
Стаття 26. Утворення комісій з всеукраїнського референдуму


Стаття 25. Утворення комісій з всеукраїнського референдуму
184.
1. Територіальні комісії з всеукраїнського референдуму є юридичними особами. Вони утворюються за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше ніж за 55 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, його заступника, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів.
-14- Президент України
Порядок утворення Комісій з всеукраїнського референдуму не узгоджується з положенням ч.1 ст.140 Конституції України та ч.3 ст.1 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".

Враховано частково

1. Територіальні комісії з всеукраїнського референдуму є юридичними особами. Вони утворюються за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських рад не пізніше ніж за 55 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, його заступника, секретаря і членів комісії за поданням голів цих рад або міських голів.
185.
2. Пропозиції щодо кандидатур до складу територіальної комісії з всеукраїнського референдуму можуть вноситися Кримським республіканським, обласними, Київським, Севастопольським міськими, районними, міськими, районними у місті органами політичних партій, громадських організацій, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, окремими громадянами.
Не визначено максимальної чисельності членів комісій із всеукраїнського референдуму.
Не врегульований порядок утворення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму при представництвах України за кордоном, у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування учасників всеукраїнського референдуму.
Враховано
2. Пропозиції щодо кандидатур до складу територіальної комісії з всеукраїнського референдуму можуть вноситися Кримським республіканським, обласними, Київським, Севастопольським міськими, районними, міськими, районними у місті органами політичних партій, громадських організацій, зборами громадян за місцем проживання, зборами військовослужбовців по військових частинах, окремими громадянами.
186.
3. Чисельність членів територіальної комісії з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою ніж дев'ять.
Ініціативним групам із всеукраїнського референдуму, зборам громадян не надається можливості брати участь у формуванні складу дільничних комісій із всеукраїнського референдуму. Це суперечить ст.36 Конституції України.
Враховано
3. Чисельність членів територіальної комісії з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою, ніж дев'ять і більшою, ніж п'ятдесят.
187.
4. Голова, заступник голови та секретар територіальної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.


4. Голова, заступник голови та секретар територіальної комісії з всеукраїнського референдуму не можуть бути членами однієї політичної партії.
188.
5. У разі коли відповідна рада у визначений цим Законом строк не утворить територіальну комісію з всеукраїнського референдуму, територіальна комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 50 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням голови цієї ради, міського голови та (або) керівних органів місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, які діють на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму, ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, з урахуванням положень частин третьої та четвертої цієї статті.


5. У разі коли відповідна рада у визначений цим Законом строк не утворить територіальну комісію з всеукраїнського референдуму, територіальна комісія утворюється Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 50 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням голови цієї ради, міського голови та (або) керівних органів місцевих осередків політичних партій, громадських організацій, які діють на території відповідного округу з всеукраїнського референдуму, ініціативної групи із всеукраїнського референдуму, з урахуванням положень частин третьої та четвертої цієї статті.
189.
6. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму у п'ятиденний строк після її утворення публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.


6. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму у п'ятиденний строк після її утворення публікує у місцевих засобах масової інформації з державною участю відомості про своє місцезнаходження, поштову адресу, номер телефону, режим роботи, свій склад, а також зміни у них.
190.
7. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад за поданням відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 25 цього Закону, за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії з включенням до складу цих комісій по одному представнику від політичних партій, громадських організацій та їх місцевих осередків. Загальна чисельність членів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою ніж вісім.


7. Дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються за рішенням сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад за поданням відповідно сільських, селищних, міських голів, голів районних у містах рад не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму, а у випадках, передбачених частиною третьою статті 25 цього Закону, за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму у складі голови, заступника голови, секретаря і членів комісії з включенням до складу цих комісій по одному представнику від політичних партій, громадських організацій та їх місцевих осередків, представників ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, зборів громадян. Загальна чисельність членів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається з урахуванням кількості поданих відповідно до цих вимог кандидатур, але не може бути меншою, ніж вісім і більшою, ніж тридцять.
191.
8. На дільницях з всеукраїнського референдуму, де кількість учасників всеукраїнського референдуму не перевищує 50 громадян, дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються у складі голови комісії, секретаря та від одного до трьох членів комісії.


8. На дільницях з всеукраїнського референдуму, де кількість учасників всеукраїнського референдуму не перевищує 50 громадян, дільничні комісії з всеукраїнського референдуму утворюються у складі голови комісії, секретаря та від одного до трьох членів комісії.
192.
9. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну комісію з всеукраїнського референдуму, дільнична комісія утворюється територіальною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (де її утворено) ради та (або) керівних органів місцевих осередків, політичних партій, громадських організацій, ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, які діють на відповідній території.


9. У разі коли відповідна рада в установлений цим Законом строк не утворить дільничну комісію з всеукраїнського референдуму, дільнична комісія утворюється територіальною комісією з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму за поданням сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (де її утворено) ради та (або) керівних органів місцевих осередків, політичних партій, громадських організацій, ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, які діють на відповідній території.
193.
194.
Стаття 27. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму


Стаття 26. Повноваження комісій з всеукраїнського референдуму
195.
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
-15- Президент України
Вилучити по тексту статті згадки про окружні комісії, оскільки вони не входять до системи комісій з всеукраїнського референдуму.
Враховано
1. Повноваження Центральної виборчої комісії щодо організації підготовки і проведення всеукраїнського референдуму визначені цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
196.
2. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму:
Це суперечить ст.24 цього Закону.

2. Територіальна комісія з всеукраїнського референдуму:
197.
1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;


1) здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства про всеукраїнський референдум на території округу;
198.
2) утворює дільниці з всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, сповіщає про це учасників всеукраїнського референдуму;


2) утворює дільниці з всеукраїнського референдуму, встановлює їх межі та єдину нумерацію в межах округу, сповіщає про це учасників всеукраїнського референдуму;
199.
3) розподіляє кошти між дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;


3) розподіляє кошти між дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму відповідно до кошторисів витрат на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму, затверджених Центральною виборчою комісією; контролює забезпечення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму приміщеннями, транспортом, зв'язком, розглядає інші питання матеріально-технічного забезпечення всеукраїнського референдуму на території округу;
200.
4) контролює разом з дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;


4) контролює разом з дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, та подання їх дільничними комісіями для ознайомлення громадськості;
201.
5) заслуховує повідомлення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;


5) заслуховує повідомлення дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, керівників, інших посадових осіб місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму;
202.
6) забезпечує постачання дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування;


6) забезпечує постачання дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму бюлетенів для голосування;
203.
7) забезпечує виготовлення бланків запрошень громадян для участі у всеукраїнському референдумі та постачає їх дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму;


7) забезпечує виготовлення бланків запрошень громадян для участі у всеукраїнському референдумі та постачає їх дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму;
204.
8) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої *.,ісії;


8) встановлює підсумки голосування по відповідному округу з всеукраїнського референдуму, складає протокол про встановлення підсумків голосування та надсилає його до Центральної виборчої комісії;
205.
9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;


9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги щодо організації і проведення всеукраїнського референдуму на території округу, скарги на рішення, дії та бездіяльність дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, а також щодо осіб, які входять до її складу та складу дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, і приймає по них рішення;
206.
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.


10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
207.
Повноваження окружної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.


Повноваження територіальної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.
208.
3. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:


3. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму:
209.
1) перевіряє точність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі;


1) перевіряє точність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі;
210.
2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;


2) забезпечує можливість ознайомлення громадян зі списком учасників всеукраїнського референдуму, розглядає заяви про допущені помилки та неточності у списку і вирішує питання про внесення відповідних змін до нього в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією;
211.
3) завчасно вручає або надсилає громадянам іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;


3) завчасно вручає або надсилає громадянам іменні запрошення із зазначенням дати проведення всеукраїнського референдуму, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування;
212.
4) забезпечує можливість ознайомлення громадянами з формулюванням питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень також із текстом закону (окремих його положень), чинність якого (яких) пропонується припинити, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;


4) забезпечує можливість ознайомлення громадянами з формулюванням питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень також із текстом закону (окремих його положень), чинність якого (яких) пропонується припинити, як під час підготовки до проведення всеукраїнського референдуму, так і в день голосування;
213.
5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення скриньок для голосування;


5) забезпечує підготовку приміщення для голосування та виготовлення скриньок для голосування;
214.
6) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;


6) контролює додержання на території дільниці положень цього Закону, зокрема щодо розміщення агітаційних матеріалів;
215.
7) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;


7) організовує голосування на дільниці в день проведення всеукраїнського референдуму;
216.
8) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці;


8) проводить підрахунок голосів учасників всеукраїнського референдуму, поданих на дільниці;
217.
9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;


9) розглядає в межах своїх повноважень звернення, заяви і скарги з питань підготовки всеукраїнського референдуму та організації голосування на дільниці, в тому числі скарги щодо осіб, які входять до її складу, і приймає по них рішення;
218.
10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.


10) здійснює інші повноваження відповідно до цього та інших законів України.
219.
Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.


Повноваження дільничної комісії з всеукраїнського референдуму закінчуються через десять днів після опублікування Центральною виборчою комісією в пресі повідомлення про результати всеукраїнського референдуму.
220.
221.
Стаття 28. Правовий статус осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму


Стаття 27. Правовий статус осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму
222.
1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".


1. Правовий статус осіб, які входять до складу Центральної виборчої комісії, визначається цим Законом та Законом України "Про Центральну виборчу комісію".
223.
2. До складу територіальної та дільничної комісій з всеукраїнського референдуму може бути призначений громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі. Для голови та секретаря комісії з всеукраїнського референдуму обов'язковим є володіння державною мовою. Ніхто не може одночасно входити до складу більше ніж однієї комісії з всеукраїнського референдуму.


2. До складу територіальної та дільничної комісій з всеукраїнського референдуму може бути призначений громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі. Для голови та секретаря комісії з всеукраїнського референдуму обов'язковим є володіння державною мовою. Ніхто не може одночасно входити до складу більше ніж однієї комісії з всеукраїнського референдуму.
224.
3. Не може бути призначений до складу комісії з всеукраїнського референдуму громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.


3. Не може бути призначений до складу комісії з всеукраїнського референдуму громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята у встановленому законом порядку.
225.
4. Голова, заступник голови, секретар або член комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за порушення ними законодавства про всеукраїнський референдум, або у разі вибуття за межі України чи припинення громадянства України, або якщо судом не встановлена заборона зайняття таких посад.


4. Голова, заступник голови, секретар або член комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути виведені органом, який їх призначив, із складу комісії за власним бажанням або за порушення ними законодавства про всеукраїнський референдум, або у разі вибуття за межі України чи припинення громадянства України, або якщо судом не встановлена заборона зайняття таких посад.
226.
5. Призначення до складу комісій з всеукраїнського референдуму нових осіб замість тих, які вибули, здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 цього Закону.


5. Призначення до складу комісій з всеукраїнського референдуму нових осіб замість тих, які вибули, здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 цього Закону.
227.
6. Територіальна, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція комісії підлягає обов'язковому розгляду з прийняттям відповідного рішення. У разі звільнення особи з посади голови, заступника голови, секретаря комісії з всеукраїнського референдуму ця особа за її бажанням має право залишитися у складі комісії.


6. Територіальна, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може звернутися до органу, який її утворив, з мотивованою пропозицією про заміну голови, заступника голови, секретаря комісії, якщо за це проголосує на засіданні комісії не менше двох третин від її складу. Пропозиція комісії підлягає обов'язковому розгляду з прийняттям відповідного рішення. У разі звільнення особи з посади голови, заступника голови, секретаря комісії з всеукраїнського референдуму ця особа за її бажанням має право залишитися у складі комісії.
228.
7. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується відповідно територіальною комісією з всеукраїнського референдуму або Центральною виборчою комісією, голова, заступник голови, секретар, окремі члени комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути на період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці в комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення всеукраїнського референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.


7. За рішенням комісії з всеукраїнського референдуму, яке затверджується відповідно територіальною комісією з всеукраїнського референдуму або Центральною виборчою комісією, голова, заступник голови, секретар, окремі члени комісії з всеукраїнського референдуму можуть бути на період підготовки і проведення всеукраїнського референдуму звільнені від виконання виробничих або службових обов'язків за основним місцем роботи. Оплата праці в комісії з всеукраїнського референдуму здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених для проведення всеукраїнського референдуму, в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
229.
8. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, визначається Кабінетом Міністрів України.


8. Розмір заробітної плати осіб, які входять до складу територіальних та дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, визначається Кабінетом Міністрів України.
230.
9. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю чи майну члена комісії з всеукраїнського референдуму у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовується в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.


9. Шкода, заподіяна життю, здоров'ю чи майну члена комісії з всеукраїнського референдуму у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, відшкодовується в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України.
231.
232.
Стаття 29. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму


Стаття 28. Організація роботи комісій з всеукраїнського референдуму
233.
1. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови комісії.


1. Основною формою роботи комісії з всеукраїнського референдуму є засідання. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму скликається головою комісії, а в разі його відсутності заступником голови комісії.
234.
У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії засідання може бути скликане не менш як третиною всього складу комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.


У разі відсутності голови, заступника голови комісії чи їх відмови скликати засідання комісії засідання може бути скликане не менш як третиною всього складу комісії з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час і місце засідання.
235.
У разі відсутності голови дільничної комісії засідання цієї комісії скликається заступником голови або секретарем комісії.


У разі відсутності голови дільничної комісії засідання цієї комісії скликається заступником голови або секретарем комісії.
236.
Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні за необхідністю.


Перше засідання комісії скликається не пізніше ніж на третій робочий день після її утворення, а наступні за необхідністю.
237.
2. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її складу. Засідання комісії веде її голова або його заступник. У разі їх відсутності комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.


2. Засідання комісії з всеукраїнського референдуму є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини її складу. Засідання комісії веде її голова або його заступник. У разі їх відсутності комісія визначає із свого складу головуючого на конкретному засіданні.
238.
3. На засіданні комісії з всеукраїнського референдуму під час розгляду звернень, заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.


3. На засіданні комісії з всеукраїнського референдуму під час розгляду звернень, заяв і скарг мають право бути присутніми представники заінтересованих сторін.
239.
4. Члени комісії з всеукраїнського референдуму мають право знайомитися з документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданні комісії, ставити доповідачеві, іншим учасникам засідання запитання, що стосуються порядку денного, вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, внесених на розгляд комісії.


4. Члени комісії з всеукраїнського референдуму мають право знайомитися з документами і матеріалами з питань, що розглядаються на засіданні комісії, ставити доповідачеві, іншим учасникам засідання запитання, що стосуються порядку денного, вносити пропозиції та брати участь в обговоренні питань, внесених на розгляд комісії.
240.
5. Під час усіх засідань комісії з всеукраїнського референдуму ведеться протокол. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні, секретарем чи членом комісії, який виконував обов'язки секретаря.


5. Під час усіх засідань комісії з всеукраїнського референдуму ведеться протокол. Протокол засідання підписується головуючим на засіданні, секретарем чи членом комісії, який виконував обов'язки секретаря.
241.
6. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії у формі постанов. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що долучається до протоколу засідання комісії.


6. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загального складу комісії у формі постанов. За рівної кількості голосів, поданих під час голосування, прийнятим вважається те рішення, за яке проголосував головуючий на засіданні комісії. Рішення комісії з всеукраїнського референдуму повинно бути мотивованим і містити посилання на конкретні норми законодавчих актів та на обставини справи. Особи, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, брали участь у її засіданні і не згодні з прийнятим нею рішенням, можуть висловити в письмовій формі окрему думку, що долучається до протоколу засідання комісії.
242.
Рішення комісії підписується головуючим на відповідному зaсіданні.


Рішення комісії підписується головуючим на відповідному зaсіданні.
243.
7. На засіданнях комісій з всеукраїнського референдуму мають право бути присутніми члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та (або) особи, уповноважені ініціативними групами, а також офіційні спостерігачі від політичних партій, громадських організацій, інших держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.
-16- Президент України
У Законі не визначено статусу офіційних спостерігачів, незважаючи на те, що відповідно до п.20 ч.2 ст.92 Конституції України організація і порядок проведення виборів і референдумів визначається виключно законами України.
Відхилено
7. На засіданнях комісій з всеукраїнського референдуму мають право бути присутніми члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та (або) особи, уповноважені ініціативними групами, а також офіційні спостерігачі від політичних партій, громадських організацій, інших держав і міжнародних організацій, представники засобів масової інформації. За рішенням комісії на її засіданні можуть бути присутні й інші особи.
244.
Члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму мають право слова на засіданні комісій з всеукраїнського референдуму.


Члени ініціативних груп із всеукраїнського референдуму мають право слова на засіданні комісій з всеукраїнського референдуму.
245.
Статус офіційних спостерігачів від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій визначається положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.


Статус офіційних спостерігачів від політичних партій, громадських організацій України та інших держав і міжнародних організацій визначається положенням, що затверджується Центральною виборчою комісією.
246.
8. Комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рішення про позбавлення права участі в її засіданні осіб, зазначених у частинах третій та сьомій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.


8. Комісія з всеукраїнського референдуму може прийняти рішення про позбавлення права участі в її засіданні осіб, зазначених у частинах третій та сьомій цієї статті, якщо вони перешкоджають його проведенню.
247.
9. Рішення комісій з всеукраїнського референдуму, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників всеукраїнського референдуму та органів, що забезпечують його проведення.


9. Рішення комісій з всеукраїнського референдуму, прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для учасників всеукраїнського референдуму та органів, що забезпечують його проведення.
248.
10. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії також працівники відповідного підрозділу її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.


10. Приймати документи, звернення, заяви і скарги, що надходять до комісії, мають право голова, заступник голови, секретар або член комісії, а в Центральній виборчій комісії також працівники відповідного підрозділу її секретаріату. Усі документи, звернення, заяви і скарги реєструються в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією.
249.
11. Перевірку звернень, заяв і скарг, підготовку питань до розгляду на своєму засіданні комісія з всеукраїнського референдуму може доручити окремим особам (групі осіб), що входять до її складу, та (або) відповідним спеціалістам згідно з положеннями частини дванадцятої цієї статті та статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".


11. Перевірку звернень, заяв і скарг, підготовку питань до розгляду на своєму засіданні комісія з всеукраїнського референдуму може доручити окремим особам (групі осіб), що входять до її складу, та (або) відповідним спеціалістам згідно з положеннями частини дванадцятої цієї статті та статті 27 Закону України "Про Центральну виборчу комісію".
250.
12. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, комісія з всеукраїнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, виділених комісії на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.


12. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення функцій, передбачених цим Законом, комісія з всеукраїнського референдуму може залучати відповідних спеціалістів, технічних працівників з оплатою їх праці в межах коштів, виділених комісії на підготовку і проведення всеукраїнського референдуму.
251.
13. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, а також підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.


13. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, об'єднання громадян, а також підприємства, установи і організації зобов'язані сприяти комісіям з всеукраїнського референдуму у здійсненні ними своїх повноважень.
252.
Комісія з всеукраїнського референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути звернення комісії і дати їй відповідь на запит у триденний строк, а якщо звернення подані за п'ять і менше днів до дня проведення всеукраїнського референдуму, в день надходження звернень.


Комісія з всеукраїнського референдуму має право звертатися із запитами, пов'язаними з підготовкою і проведенням всеукраїнського референдуму, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, об'єднань громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, які зобов'язані розглянути звернення комісії і дати їй відповідь на запит у триденний строк, а якщо звернення подані за п'ять і менше днів до дня проведення всеукраїнського референдуму, в день надходження звернень.
253.
254.
Стаття 30. Оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму


Стаття 20. Оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму
255.
1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної або територіальної комісії з всеукраїнського референдуму, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені місцевими осередками, регіональними (Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським) організаціями політичних партій та громадянами, в тому числі членами ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або до суду протягом трьох днів після прийняття рішення, вчинення дії, виявлення факту бездіяльності. Звернення до комісії вищого рівня не перешкоджає зверненню до суду і навпаки.


1. Рішення, дії чи бездіяльність дільничної або територіальної комісії з всеукраїнського референдуму, посадових і службових осіб можуть бути оскаржені місцевими осередками, регіональними (Кримським республіканським, обласним, Київським, Севастопольським міським) організаціями політичних партій та громадянами, в тому числі членами ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до комісії з всеукраїнського референдуму вищого рівня або до суду протягом трьох днів після прийняття рішення, вчинення дії, виявлення факту бездіяльності. Звернення до комісії вищого рівня не перешкоджає зверненню до суду і навпаки.
256.
2. Комісії з всеукраїнського референдуму розглядають скарги та приймають рішення за результатами їх розгляду протягом трьох днів з дня надходження відповідної скарги, а в разі надходження скарги менше ніж за п'ять днів до всеукраїнського референдуму чи в день його проведення в день надходження скарги. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня проведення всеукраїнського референдуму.


2. Комісії з всеукраїнського референдуму розглядають скарги та приймають рішення за результатами їх розгляду протягом трьох днів з дня надходження відповідної скарги, а в разі надходження скарги менше ніж за п'ять днів до всеукраїнського референдуму чи в день його проведення в день надходження скарги. У випадках, які вимагають додаткової перевірки, скарги можуть бути розглянуті у десятиденний строк, але не пізніше дня проведення всеукраїнського референдуму.
257.
3. Комісії з всеукраїнського референдуму в межах своїх повноважень мають право змінити, зупинити або скасувати рішення комісії нижчого рівня, передати відповідне питання на повторний розгляд або прийняти власне рішення щодо суті цього питання.


3. Комісії з всеукраїнського референдуму в межах своїх повноважень мають право змінити, зупинити або скасувати рішення комісії нижчого рівня, передати відповідне питання на повторний розгляд або прийняти власне рішення щодо суті цього питання.
258.
4. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до районного (міського) суду за місцезнаходженням відповідної комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, подані менше ніж за три дні до проведення всеукраїнського референдуму, розглядаються судом в день надходження скарги.


4. Скарги на рішення, дії чи бездіяльність дільничної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до районного (міського) суду за місцезнаходженням відповідної комісії і розглядаються судом протягом трьох днів. Скарги на неправильність списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, подані менше ніж за три дні до проведення всеукраїнського референдуму, розглядаються судом в день надходження скарги.
259.
Скарги на рішення, дії чи бездіяльність територіальної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до відповідних обласних, Київського, Севастопольського міських судів і розглядаються судами протягом п'яти днів.


Скарги на рішення, дії чи бездіяльність територіальної комісії з всеукраїнського референдуму подаються до відповідних обласних, Київського, Севастопольського міських судів і розглядаються судами протягом п'яти днів.
260.
5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, посадових і службових осіб протягом трьох днів можуть бути оскаржені центральними органами політичних партій, зазначених у частині першій цієї статті, а також громадянами, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до Верховного Суду України. Скарга розглядається Верховним Судом України протягом п'яти днів.


5. Рішення, дії чи бездіяльність Центральної виборчої комісії, посадових і службових осіб протягом трьох днів можуть бути оскаржені центральними органами політичних партій, зазначених у частині першій цієї статті, а також громадянами, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, до Верховного Суду України. Скарга розглядається Верховним Судом України протягом п'яти днів.
261.
6. В окремих випадках цим Законом визначаються інші строки оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського реферундуму та розгляду скарг судами.


6. В окремих випадках цим Законом визначаються інші строки оскарження рішень, дій, бездіяльності комісій з всеукраїнського референдуму та розгляду скарг судами.
262.
7. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.


7. Скарги, подані до суду після закінчення строків, визначених цим Законом, розгляду не підлягають.
263.
8. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг.


8. Суди та органи прокуратури організовують свою роботу під час підготовки і проведення всеукраїнського референдуму, в тому числі у вихідні дні, таким чином, щоб забезпечити своєчасний розгляд скарг.
264.
265.
266.
Стаття 31. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Порядок їх складання та уточнення


Стаття 30. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі. Порядок їх складання та уточнення
267.
1. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. До списків включаються всі громадяни України, які мають постійне місце проживання в межах відповідної виборчої дільниці.


1. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, складаються виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад по кожній дільниці з всеукраїнського референдуму. До списків включаються всі громадяни України, які мають постійне місце проживання в межах відповідної виборчої дільниці.
268.
2. За відсутності точних відомостей про дату народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року народження громадянина.


2. За відсутності точних відомостей про дату народження громадянина вважається, що він народився 1 січня відповідного року народження громадянина.
269.
3. До списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, заносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження і місце проживання громадянина. Прізвища та інші відомості про громадян зазначаються в списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму.


3. До списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, заносяться прізвище, ім'я, по батькові, дата народження і місце проживання громадянина. Прізвища та інші відомості про громадян зазначаються в списку в порядку, зручному для проведення голосування. Громадянин може бути включений до списку лише на одній дільниці з всеукраїнського референдуму.
270.
4. Списки військовослужбовців, які перебувають у військових частинах і голосують на дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами населених пунктів, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території таких військових частин і мають право голосу, подаються командирами військових частин до виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад.


4. Списки військовослужбовців, які перебувають у військових частинах і голосують на дільницях з всеукраїнського референдуму, розташованих за межами населених пунктів, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території таких військових частин і мають право голосу, подаються командирами військових частин до виконавчого органу відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (де вони утворені) рад.
271.
5. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, затверджені підписом керівника виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, передаються дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.


5. Списки громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, затверджені підписом керівника виконавчого органу відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (де її утворено) ради, передаються дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму не пізніше ніж за 35 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
272.
6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму несе особа, яка їх підписала.


6. Відповідальність за достовірність, повноту і своєчасність передачі списків дільничним комісіям з всеукраїнського референдуму несе особа, яка їх підписала.
273.
7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює переданий їй список громадян, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму вивішується в приміщенні дільничної комісії для загального ознайомлення, а також для перевірки його правильності.


7. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму уточнює переданий їй список громадян, після чого він підписується головою та секретарем комісії і не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму вивішується в приміщенні дільничної комісії для загального ознайомлення, а також для перевірки його правильності.
274.
8. Громадяни, які прибули на територію дільниці з всеукраїнського референдуму після уточнення списків, включаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до списку на підставі документів, що посвідчують їх особу та місце проживання.


8. Громадяни, які прибули на територію дільниці з всеукраїнського референдуму після уточнення списків, включаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму до списку на підставі документів, що посвідчують їх особу та місце проживання.
275.
9. Громадяни, які вибули з території дільниці з всеукраїнського референдуму після оприлюднення списків, до яких вони були включені, виключаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму із списку на підставі відповідних документів.


9. Громадяни, які вибули з території дільниці з всеукраїнського референдуму після оприлюднення списків, до яких вони були включені, виключаються дільничною комісією з всеукраїнського референдуму із списку на підставі відповідних документів.
276.
10. Громадяни мають право ознайомитися із списком і перевіряти правильність внесених до нього відомостей.


10. Громадяни мають право ознайомитися із списком і перевіряти правильність внесених до нього відомостей.
277.
11. Кожний громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі, має право оскаржити до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або до суду внесені до списку неправильні дані, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку або виключення із списку.


11. Кожний громадянин, який має право голосу на всеукраїнському референдумі, має право оскаржити до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або до суду внесені до списку неправильні дані, в тому числі про невключення, неправильне включення до списку або виключення із списку.
278.
Заява громадянина, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією у дводенний строк, а якщо вона подана напередодні і в день проведення всеукраїнського референдуму, в день надходження заяви. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана внести необхідні зміни до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або невнесення змін до списку може бути оскаржене до суду. Виправлення неправильних даних у списку здійснюється дільничною комісією з всеукраїнського референдуму відповідно до рішення суду в день прийняття судом відповідного рішення.


Заява громадянина, подана до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, розглядається комісією у дводенний строк, а якщо вона подана напередодні і в день проведення всеукраїнського референдуму, в день надходження заяви. Дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана внести необхідні зміни до списку або видати заявнику копію мотивованого рішення про відхилення його заяви. Це рішення або невнесення змін до списку може бути оскаржене до суду. Виправлення неправильних даних у списку здійснюється дільничною комісією з всеукраїнського референдуму відповідно до рішення суду в день прийняття судом відповідного рішення.
279.
12. Вносити зміни до списку, за яким громадяни брали участь у всеукраїнському референдумі, після закінчення голосування забороняється.


12. Вносити зміни до списку, за яким громадяни брали участь у всеукраїнському референдумі, після закінчення голосування забороняється.
280.
281.
Стаття 32. Випадки особливого порядку складання списків громадян


Стаття 31. Випадки особливого порядку складання списків громадян
282.
1. Особливий порядок складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право голосу, громадян, які тимчасово перебуватимуть на день проведення всеукраїнського референдуму за межами дільниці з референдуму, до списку якої вони включені чи підлягали включенню, або за межами України.


1. Особливий порядок складання списків громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі, передбачається для військовослужбовців та членів їх сімей, що мають право голосу, громадян, які тимчасово перебуватимуть на день проведення всеукраїнського референдуму за межами дільниці з референдуму, до списку якої вони включені чи підлягали включенню, або за межами України.
283.
2. Списки військовослужбовців, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу на всеукраїнському референдумі, у разі утворення з дозволу Центральної виборчої комісії дільниць з всеукраїнського референдуму у військових частинах складаються відповідними дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.


2. Списки військовослужбовців, а також членів їх сімей та інших громадян, які проживають на території військових частин і мають право голосу на всеукраїнському референдумі, у разі утворення з дозволу Центральної виборчої комісії дільниць з всеукраїнського референдуму у військових частинах складаються відповідними дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються командирами військових частин, не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
284.
3. Списки громадян на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування громадян, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, складаються дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.


3. Списки громадян на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у стаціонарних лікувальних, санаторно-оздоровчих закладах та інших місцях тимчасового перебування громадян, при представництвах України за кордоном, а також на суднах, які перебуватимуть у день проведення всеукраїнського референдуму в плаванні, складаються дільничними комісіями з всеукраїнського референдуму на підставі відомостей, що надаються відповідно керівниками зазначених закладів або капітанами суден.
285.
4. У виняткових випадках на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у місцях тимчасового перебування громадян, списки таких громадян можуть бути складені не пізніше ніж за три дні до дня проведення всеукраїнського референдуму.


4. У виняткових випадках на дільницях з всеукраїнського референдуму, утворених у місцях тимчасового перебування громадян, списки таких громадян можуть бути складені не пізніше ніж за три дні до дня проведення всеукраїнського референдуму.
286.
Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ


Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ. ВСТАНОВЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
287.
288.
Стаття 33. Бюлетень для голосування


Стаття 32. Бюлетень для голосування
289.
1. Форму і текст бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум. Текст бюлетеня не може суперечити формулюванню з питання, яке винесено на всеукраїнський референдум.


1. Форму і текст бюлетеня для голосування на всеукраїнському референдумі затверджує Центральна виборча комісія відповідно до питання, винесеного на всеукраїнський референдум. Текст бюлетеня не може суперечити формулюванню з питання, яке винесено на всеукраїнський референдум.
290.
У разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту закону або його окремих положень, які пропонується визнати нечинними.


У разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень Центральна виборча комісія може прийняти рішення про приєднання до кожного бюлетеня для голосування тексту закону або його окремих положень, які пропонується визнати нечинними.
291.
2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку.


2. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі є документами суворої звітності і підлягають обліку.
292.
Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з всеукраїнського референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі.


Голова, заступник голови, секретар та члени відповідних комісій з всеукраїнського референдуму несуть персональну відповідальність за забезпечення належного зберігання і використання бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі.
293.
3. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має містити видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та зазначення її розташування (район, місто, район у місті), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.


3. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі має містити видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та зазначення її розташування (район, місто, район у місті), а також позначене місце для підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.
294.
4. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зазначається формулювання рішення, питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень також назва закону і пропонується громадянину відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення проекту, відповідного рішення або питання.


4. У бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зазначається формулювання рішення, питання, що виноситься на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень також назва закону і пропонується громадянину відповісти "так" або "ні" на запитання про прийняття чи відхилення проекту, відповідного рішення або питання.
295.
5. Бюлетені для голосування мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу та номер дільниці з всеукраїнського референдуму, а також позначені місця для підписів громадянина, який отримав бюлетень, та члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.


5. Бюлетені для голосування мають контрольні талони, відокремлені від бюлетеня лінією для відриву, що містять видрукувані друкарським способом назву всеукраїнського референдуму, номер округу та номер дільниці з всеукраїнського референдуму, а також позначені місця для підписів громадянина, який отримав бюлетень, та члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який видаватиме бюлетень.
296.
6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії з всеукраїнського референдуму і є підставою для встановлення кількості громадян, які отримали бюлетені для голосування.


6. Контрольні талони залишаються у дільничній комісії з всеукраїнського референдуму і є підставою для встановлення кількості громадян, які отримали бюлетені для голосування.
297.
7. Форма бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі встановлюється Центральною виборчою комісією.


7. Форма бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі встановлюється Центральною виборчою комісією.
298.
8. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.


8. Бюлетень для голосування на всеукраїнському референдумі повинен містити роз'яснення щодо порядку його заповнення у кабіні або кімнаті для таємного голосування.
299.
9. Забезпечення виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та розміщення замовлень на їх виготовлення здійснює Центральна виборча комісія. Порядок зберігання виготовлених бюлетенів та забезпечення ними дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається Центральною виборчою комісією.


9. Забезпечення виготовлення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі та розміщення замовлень на їх виготовлення здійснює Центральна виборча комісія. Порядок зберігання виготовлених бюлетенів та забезпечення ними дільничних комісій з всеукраїнського референдуму визначається Центральною виборчою комісією.
300.
Стаття 34. Організація і порядок голосування


Стаття 33. Організація і порядок голосування
301.
1. Голосування проводиться в день всеукраїнського референдуму з восьмої до двадцятої години.

-17- Президент України

Враховано
1. Голосування проводиться в день всеукраїнського референдуму з восьмої до двадцятої години.
302.
2. Про час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму сповіщає громадян не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
Не передбачається присутність представників ініціативних груп із всеукраїнського референдуму, зборів громадян у приміщенні дільничних комісій із всеукраїнського референдуму під час проведення голосування.

2. Про час і місце голосування дільнична комісія з всеукраїнського референдуму сповіщає громадян не пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення всеукраїнського референдуму.
303.
3. На дільницях, утворених відповідно до частини другої статті 25 цього Закону, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосування закінченим раніше двадцятої години, якщо проголосували всі громадяни, включені до списку.
Така можливість надається лише політичним партіям, громадським організаціям, їх осередкам та офіційним спостерігачам від цих партій.
Це суперечить ст.36 Конституції України.

3. На дільницях, утворених відповідно до частини другої статті 25 цього Закону, дільнична комісія з всеукраїнського референдуму може оголосити голосування закінченим раніше двадцятої години, якщо проголосували всі громадяни, включені до списку.
304.
4. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де в достатній кількості обладнуються кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб громадяни при підході до них обов'язково проходили через кабіни для таємного голосування.


4. Голосування проводиться в спеціально відведених приміщеннях, де в достатній кількості обладнуються кабіни або кімнати для таємного голосування, визначаються місця видачі бюлетенів і встановлюються скриньки для голосування таким чином, щоб громадяни при підході до них обов'язково проходили через кабіни для таємного голосування.
305.
5. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму та офіційних спостерігачів.


5. Вхід у кабіни для таємного голосування, вихід з них, а також шлях від них до скриньок для голосування повинні бути в полі зору членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, офіційних спостерігачів, представників ініціативних груп із всеукраїнського референдуму та зборів громадян.
306.
6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму повинна обладнати стенд із зразками заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі як за, так і проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.


6. У приміщенні для голосування або безпосередньо перед ним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму повинна обладнати стенд із зразками заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі як за, так і проти питання, винесеного на всеукраїнський референдум.
307.
7. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення громадян, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії з всеукраїнського референдуму. Громадянин може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.


7. Відповідальність за організацію голосування, забезпечення таємності волевиявлення громадян, обладнання приміщень для голосування і підтримання в них належного порядку покладається на дільничні комісії з всеукраїнського референдуму. Громадянин може перебувати в приміщенні для голосування лише протягом часу, необхідного для голосування.
308.
8. У день проведення всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, а також представників засобів масової інформації (якщо вони присутні) голова дільничної комісії або його заступник перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.


8. У день проведення всеукраїнського референдуму в присутності членів дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, осіб, зазначених у частині п'ятій цієї статті, а також представників засобів масової інформації (якщо вони присутні) голова дільничної комісії або його заступник перевіряє скриньки для голосування, пломбує або опечатує їх.
309.
9. О восьмій годині ранку в день проведення всеукраїнського референдуму голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі за списком цієї дільниці, розпочати голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник повідомляє особам, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, та представникам засобів масової інформації (якщо вони присутні) про загальну кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі.


9. О восьмій годині ранку в день проведення всеукраїнського референдуму голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник оголошує про готовність дільничної комісії до організації голосування і запрошує присутніх громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі за списком цієї дільниці, розпочати голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму або його заступник повідомляє особам, зазначеним у частині п'ятій цієї статті, та представникам засобів масової інформації (якщо вони присутні) про загальну кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі.
310.
10. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку громадян по відповідній дільниці з всеукраїнського референдуму за умови пред'явлення громадянином документа, який посвідчує його особу. Член дільничної комісії, що видає бюлетень для голосування, підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.


10. Бюлетені для голосування видаються членами дільничної комісії на підставі списку громадян по відповідній дільниці з всеукраїнського референдуму за умови пред'явлення громадянином документа, який посвідчує його особу. Член дільничної комісії, що видає бюлетень для голосування, підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
311.
11. Забороняється зазначати на бюлетенях для голосування у будь-який спосіб порядковий номер громадянина або робити будь- які інші позначки, за якими можна було б встановити особу громадянина.


11. Забороняється зазначати на бюлетенях для голосування у будь-який спосіб порядковий номер громадянина або робити будь- які інші позначки, за якими можна було б встановити особу громадянина.
312.
12. Бюлетень для голосування заповнюється громадянином тільки у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Громадянин, який за станом здоров'я не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншого учасника всеукраїнського референдуму на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп із всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.


12. Бюлетень для голосування заповнюється громадянином тільки у кабіні або кімнаті для таємного голосування. При заповненні бюлетеня забороняється присутність інших осіб. Громадянин, який за станом здоров'я не може самостійно заповнити бюлетень, має право з відома голови або заступника голови дільничної комісії з всеукраїнського референдуму запросити в кабіну (до кімнати) для таємного голосування для заповнення бюлетеня іншого учасника всеукраїнського референдуму на свій розсуд, крім осіб, які входять до складу комісії з всеукраїнського референдуму, членів ініціативних груп із всеукраїнського референдуму за народною ініціативою та уповноважених ними осіб, офіційних спостерігачів.
313.
13. У разі позитивної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу в квадраті під словом (навпроти слова) "так". У разі негативної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу в квадраті під словом (навпроти слова) "ні".


13. У разі позитивної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу в квадраті під словом (навпроти слова) "так". У разі негативної відповіді на питання, винесене на всеукраїнський референдум, громадянин робить у бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу в квадраті під словом (навпроти слова) "ні".
314.
14. Використання олівців для заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі не допускається.


14. Використання олівців для заповнення бюлетенів для голосування на всеукраїнському референдумі не допускається.
315.
15. Заповнений бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування. Якщо громадянин за станом здоров'я не може самостійно вкинути бюлетень у скриньку для голосування, то на його прохання це може зробити будь-який інший учасник всеукраїнського референдуму, за винятком осіб, зазначених у частині дванадцятій цієї статті.


15. Заповнений бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування. Якщо громадянин за станом здоров'я не може самостійно вкинути бюлетень у скриньку для голосування, то на його прохання це може зробити будь-який інший учасник всеукраїнського референдуму, за винятком осіб, зазначених у частині дванадцятій цієї статті.
316.
16. Під час проведення голосування не допускаються закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів громадян до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на всеукраїнському референдумі.


16. Під час проведення голосування не допускаються закриття приміщень для голосування, припинення голосування, перенесення скриньок для голосування до інших приміщень, розкриття скриньок, підрахунок голосів громадян до закінчення встановленого цим Законом часу голосування на всеукраїнському референдумі.
317.
17. Усі громадяни, які в момент закінчення визначеного цим Законом строку голосування перебувають у приміщенні для голосування, мають право проголосувати.


17. Усі громадяни, які в момент закінчення визначеного цим Законом строку голосування перебувають у приміщенні для голосування, мають право проголосувати.
318.
18. У разі, якщо окремі громадяни за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовими заявами дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає список цих громадян, визначає час і не менше трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму, які організовують голосування в місцях перебування таких громадян. Час виходу членів комісії до громадян визначається з таким розрахунком, щоб ці громадяни змогли проголосувати не пізніше ніж за годину до закінчення голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до громадян, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування мають право бути присутні особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті.


18. У разі, якщо окремі громадяни за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування, за їх письмовими заявами дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає список цих громадян, визначає час і не менше трьох членів комісії з всеукраїнського референдуму, які організовують голосування в місцях перебування таких громадян. Час виходу членів комісії до громадян визначається з таким розрахунком, щоб ці громадяни змогли проголосувати не пізніше ніж за годину до закінчення голосування. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму повинен оголосити про те, що члени комісії виходять для організації голосування до громадян, які за станом здоров'я не можуть прибути в приміщення для голосування. При проведенні такого голосування мають право бути присутні особи, зазначені в частині п'ятій цієї статті.
319.
19. Для проведення голосування в місцях перебування таких громадян робиться витяг із списку громадян, які мають право голосувати на всеукраїнському референдумі, у формі списку, що вручається головою дільничної комісії визначеним членам комісії з всеукраїнського референдуму разом з необхідною кількістю бюлетенів для голосування і опломбованою або опечатаною скринькою. При голосуванні в місці перебування громадянина один із членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку громадян. Заповнений відповідно до вимог цього Закону бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.


19. Для проведення голосування в місцях перебування таких громадян робиться витяг із списку громадян, які мають право голосувати на всеукраїнському референдумі, у формі списку, що вручається головою дільничної комісії визначеним членам комісії з всеукраїнського референдуму разом з необхідною кількістю бюлетенів для голосування і опломбованою або опечатаною скринькою. При голосуванні в місці перебування громадянина один із членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму підписується у визначених місцях на бюлетені та контрольному талоні. Громадянин ставить свій підпис за отримання бюлетеня для голосування у визначеному місці на контрольному талоні та у витягу із списку громадян. Заповнений відповідно до вимог цього Закону бюлетень громадянин опускає у скриньку для голосування.
320.
20. Після повернення членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму до приміщення для голосування списки громадян та бюлетені передаються голові дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. У списку громадян після закінчення голосування в місцях перебування окремих громадян робиться відповідна відмітка навпроти прізвища кожного такого громадянина. Витяг із списку громадян додається до списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.


20. Після повернення членів дільничної комісії із всеукраїнського референдуму до приміщення для голосування списки громадян та бюлетені передаються голові дільничної комісії з всеукраїнського референдуму. У списку громадян після закінчення голосування в місцях перебування окремих громадян робиться відповідна відмітка навпроти прізвища кожного такого громадянина. Витяг із списку громадян додається до списку громадян, які мають право голосу на всеукраїнському референдумі.
321.
322.
Стаття 35. Порядок підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму


Стаття 34. Порядок підрахунку голосів на дільниці з всеукраїнського референдуму
323.
1. Підрахунок голосів громадян здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання дільничної комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.


1. Підрахунок голосів громадян здійснюється після закінчення голосування і виключно членами дільничної комісії з всеукраїнського референдуму на її засіданні, яке проводиться без перерви до закінчення підрахунку голосів. Протокол цього засідання дільничної комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.
324.
2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана погасити невикористані бюлетені для голосування та підрахувати їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів громадян забороняється робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.


2. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зобов'язана погасити невикористані бюлетені для голосування та підрахувати їх кількість. Під час підрахунку невикористаних бюлетенів та голосів громадян забороняється робити будь-які позначки, записи на бюлетенях для голосування.
325.
3. Після закінчення голосування на підставі списку громадян дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює кількість громадян на дільниці з всеукраїнського референдуму, які взяли участь у всеукраїнському референдумі.
-18- Президент України
Ч.3 ст.35 суперечить ч.8 ст.35
У ч.3 ст.35 передбачено, що кількість громадян, які взяли участь у всеукраїнському референдумі, встановлюється на підставі списку громадян, які мають право голосу. У ч.8 ст.35 визначено, що така кількість визначається за результатами підрахунку бюлетенів, які знаходились у скриньках для голосування.
Не визначено порядок передачі протоколів та інших документів дільничних комісій із всеукраїнського референдуму, утворених при представництвах України за кордоном, на суднах, що перебувають у день проведення всеукраїнського референдуму у плаванні, до територіальних комісій.
Не передбачено надання можливості членам дільничних комісій із всеукраїнського референдуму особисто оглянути бюлетені для голосування та перерахувати їх.
Не передбачено оголошення встановлених під час підрахунку голосів даних перед занесенням їх до протоколів.
Відхилено
3. Після закінчення голосування на підставі списку громадян дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює кількість громадян на дільниці з всеукраїнського референдуму, які взяли участь у всеукраїнському референдумі.
326.
4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами громадян та членів комісії, які видавали бюлетені для голосування, та за кількістю підписів у списках кількість громадян, які отримали бюлетені.


4. Перед початком підрахунку голосів дільнична комісія з всеукраїнського референдуму встановлює за кількістю контрольних талонів з підписами громадян та членів комісії, які видавали бюлетені для голосування, та за кількістю підписів у списках кількість громадян, які отримали бюлетені.
327.
5. Після цього контрольні талони і погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються. На пакеті зазначаються номер бюлетеня, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, дата і ставляться підписи усіх осіб, що входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, присутні на даному її засіданні.


5. Після цього контрольні талони і погашені невикористані бюлетені (разом із контрольними талонами) запаковуються і опечатуються. На пакеті зазначаються номер бюлетеня, номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів, дата і ставляться підписи усіх осіб, що входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, присутні на даному її засіданні.
328.
6. Запакування бюлетенів, інших документів всеукраїнського референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.


6. Запакування бюлетенів, інших документів всеукраїнського референдуму та опечатування пакетів у випадках, передбачених цим Законом, здійснюються таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього бюлетень для голосування чи інший документ.
329.
7. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування і розкриває ці скриньки.


7. Голова дільничної комісії з всеукраїнського референдуму в присутності осіб, які входять до складу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, а також інших осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути присутніми на засіданні комісії, перевіряє неушкодженість відтиску печатки або пломби на скриньках для голосування і розкриває ці скриньки.
330.
8. Дільнична комісія підраховує кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, встановлюючи у такий спосіб кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.


8. Дільнична комісія підраховує кількість бюлетенів, що були у скриньках для голосування, встановлюючи у такий спосіб кількість громадян, які взяли участь у голосуванні, та визначає кількість бюлетенів, визнаних нею недійсними.
331.
9. Недійсним є бюлетень:


9. Недійсним є бюлетень:
332.
невстановленої форми;


невстановленої форми;
333.
якщо на ньому немає підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав;


якщо на ньому немає підпису члена дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, який його видав;
334.
заповнений олівцем;


заповнений олівцем;
335.
якщо з питання, винесеного на всеукраїнський референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті під словом (навпроти слова) "так", так і в квадраті під словом (навпроти слова) "ні";


якщо з питання, винесеного на всеукраїнський референдум, поставлено відповідну позначку як у квадраті під словом (навпроти слова) "так", так і в квадраті під словом (навпроти слова) "ні";
336.
в якому голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах під словами (навпроти слів) "так" або "ні";


в якому голосуючим не поставлено жодної позначки в квадратах під словами (навпроти слів) "так" або "ні";
337.
за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення громадянина.


за яким неможливо однозначно визначити волевиявлення громадянина.
338.
При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.


При виникненні сумнівів щодо дійсності бюлетеня питання вирішується комісією шляхом голосування.
339.
10. При прийнятті рішення про визнання бюлетеня недійсним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зазначає на його зворотному боці мотиви визнання бюлетеня недійсним. Цей запис засвідчується підписами трьох членів дільничної комісії і печаткою дільничної комісії.


10. При прийнятті рішення про визнання бюлетеня недійсним дільнична комісія з всеукраїнського референдуму зазначає на його зворотному боці мотиви визнання бюлетеня недійсним. Цей запис засвідчується підписами трьох членів дільничної комісії і печаткою дільничної комісії.
340.
11. Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу. Недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються із зазначенням на пакеті назви бюлетеня, найменування і номера округу, номера дільниці з всеукраїнського референдуму та місця її розташування (район, місто, район у місті), кількості запакованих бюлетенів, дати. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на цьому засіданні члени комісії ставлять свої підписи на опечатаному пакеті.


11. Встановлена кількість недійсних бюлетенів заноситься до протоколу. Недійсні бюлетені запаковуються і опечатуються із зазначенням на пакеті назви бюлетеня, найменування і номера округу, номера дільниці з всеукраїнського референдуму та місця її розташування (район, місто, район у місті), кількості запакованих бюлетенів, дати. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на цьому засіданні члени комісії ставлять свої підписи на опечатаному пакеті.
341.
12. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за схвалення та проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму щодо визнання нечинними певного закону або окремих його положень також кількість голосів, поданих за припинення чинності кожного з положень та проти цього.


12. Комісія підраховує кількість голосів, поданих за схвалення та проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум, а у разі проведення референдуму щодо визнання нечинними певного закону або окремих його положень також кількість голосів, поданих за припинення чинності кожного з положень та проти цього.
342.
Питання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться. Після підрахунку бюлетені запаковуються і опечатуються окремо за кожним з цих показників. На пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів і дата. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на даному засіданні члени комісії ставлять на опечатаних пакетах свої підписи.


Питання, що були додатково вписані голосуючими у бюлетені, до уваги не беруться. Після підрахунку бюлетені запаковуються і опечатуються окремо за кожним з цих показників. На пакеті зазначаються назва бюлетеня, найменування і номер округу, номер дільниці з всеукраїнського референдуму та місце її розташування (район, місто, район у місті), кількість запакованих бюлетенів і дата. Голова та секретар дільничної комісії з всеукраїнського референдуму і присутні на даному засіданні члени комісії ставлять на опечатаних пакетах свої підписи.
343.
13. За результатами підрахунків дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає протокол, до якого заносяться:


13. За результатами підрахунків дільнична комісія з всеукраїнського референдуму складає протокол, до якого заносяться:
344.
1) кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі;


1) кількість громадян, включених на дільниці до списку для участі у всеукраїнському референдумі;
345.
2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;


2) кількість одержаних на дільницю бюлетенів;
346.
3) кількість невикористаних бюлетенів;


3) кількість невикористаних бюлетенів;
347.
4) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;


4) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;
348.
5) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;


5) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;
349.
6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;


6) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;
350.
7) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


7) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
351.
8) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


8) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
352.
9) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);


9) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);
353.
10) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).


10) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).
354.
14. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою дільничної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду.


14. Протокол дільничної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами дільничної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою дільничної комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів комісії, викладені письмово, письмові заяви та скарги, що надійшли до дільничної комісії з всеукраїнського референдуму з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і підрахунку голосів, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду.
355.
Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів комісії, примірником кожного рішення комісії з всеукраїнського референдуму щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної комісії з всеукраїнського референдуму; другий примірник зберігається у секретаря дільничної комісії; третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.


Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. Перший примірник протоколу разом із окремими думками членів комісії, примірником кожного рішення комісії з всеукраїнського референдуму щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу зазначених порушень, пакетами бюлетенів та контрольних талонів негайно надсилається до окружної комісії з всеукраїнського референдуму; другий примірник зберігається у секретаря дільничної комісії; третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення в приміщенні дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.
356.
За письмовим проханням представників ініціативної групи та політичних партій їм негайно видається завірена копія протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.


За письмовим проханням представників ініціативної групи та політичних партій їм негайно видається завірена копія протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму.
357.
15. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, внесення до нього виправлень забороняються.


15. Заповнення олівцем будь-якого примірника протоколу дільничної комісії з всеукраїнського референдуму, внесення до нього виправлень забороняються.
358.
16. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до місця приймання їх територіальною комісією з всеукраїнського референдуму, передача їх до територіальної комісії з всеукраїнського референдуму здійснюються головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Про прийняття протоколу та інших документів територіальна комісія з всеукраїнського референдуму видає представникам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму довідку із зазначенням дати і часу передачі протоколу.


16. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до місця приймання їх територіальною комісією з всеукраїнського референдуму, передача їх до територіальної комісії з всеукраїнського референдуму здійснюються головою або заступником голови та двома членами дільничної комісії у супроводі працівника органу внутрішніх справ та в його присутності під час цієї передачі. Про прийняття протоколу та інших документів територіальна комісія з всеукраїнського референдуму видає представникам дільничної комісії з всеукраїнського референдуму довідку із зазначенням дати і часу передачі протоколу.
359.
360.
361.
Стаття 36. Встановлення підсумків голосування територіальною комісією з всеукраїнського референдуму


Стаття 35. Встановлення підсумків голосування територіальною комісією з всеукраїнського референдуму
362.
1. На підставі протоколів дільничних комісій територіальна комісія з всеукраїнського референдуму встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:


1. На підставі протоколів дільничних комісій територіальна комісія з всеукраїнського референдуму встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:
363.
1) кількість громадян, включених у відповідному окрузі до списків для участі у всеукраїнському референдумі;


1) кількість громадян, включених у відповідному окрузі до списків для участі у всеукраїнському референдумі;
364.
2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;


2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;
365.
3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;


3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;
366.
4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;


4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;
367.
5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
368.
6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
369.
7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);


7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);
370.
8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).


8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).
371.
2. Протокол територіальної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою територіальної комісії. Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до територіальної комісії з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів підрахунку голосів громадян на всіх дільницях з всеукраїнського референдуму в межах відповідного округу.


2. Протокол територіальної комісії з всеукраїнського референдуму складається у трьох примірниках, які підписуються головою, заступником голови, секретарем і членами територіальної комісії, які були присутні на її засіданні, та скріплюються печаткою територіальної комісії. Усі примірники протоколу мають однакову юридичну силу. До протоколу долучаються окремі думки членів окружної комісії з всеукраїнського референдуму, викладені письмово, письмові заяви і скарги, що надійшли до територіальної комісії з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, та рішення, які комісія ухвалила в результаті їх розгляду, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів підрахунку голосів громадян на всіх дільницях з всеукраїнського референдуму в межах відповідного округу.
372.
3. Перший примірник протоколу разом з окремими думками членів територіальної комісії, примірником кожного рішення територіальної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, примірником зведеної таблиці, що містить відомості, занесені до протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, негайно надсилається до Центральної виборчої комісії; другий примірник протоколу зберігається у секретаря територіальної комісії з всеукраїнського референдуму; третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної комісії.


3. Перший примірник протоколу разом з окремими думками членів територіальної комісії, примірником кожного рішення територіальної комісії щодо результатів розгляду заяв і скарг з приводу порушень положень цього Закону при проведенні голосування і встановленні його підсумків, примірником зведеної таблиці, що містить відомості, занесені до протоколів дільничних комісій з всеукраїнського референдуму, негайно надсилається до Центральної виборчої комісії; другий примірник протоколу зберігається у секретаря територіальної комісії з всеукраїнського референдуму; третій примірник протоколу відразу вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної комісії.
373.
4. За проханням ініціативних груп із всеукраїнського референдуму або уповноважених ними осіб видаються копія протоколу територіальної комісії з всеукраїнського референдуму про встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі та копія зведеної таблиці, зазначеної в частині третій цієї статті. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, передача їх до Центральної виборчої комісії здійснюються територіальною комісією з всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 36 цього Закону.


4. За проханням ініціативних груп із всеукраїнського референдуму або уповноважених ними осіб видаються копія протоколу територіальної комісії з всеукраїнського референдуму про встановлення підсумків голосування у відповідному окрузі та копія зведеної таблиці, зазначеної в частині третій цієї статті. Транспортування протоколу та інших документів всеукраїнського референдуму до Центральної виборчої комісії, передача їх до Центральної виборчої комісії здійснюються територіальною комісією з всеукраїнського референдуму в порядку, передбаченому частиною шістнадцятою статті 36 цього Закону.
374.
375.
Стаття 37. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією


Стаття 36. Встановлення результатів всеукраїнського референдуму Центральною виборчою комісією
376.
1. На підставі протоколів територіальних комісій з всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:


1. На підставі протоколів територіальних комісій з всеукраїнського референдуму Центральна виборча комісія встановлює на своєму засіданні та заносить до протоколу:
377.
1) кількість громадян, включених в Україні до списків для участі у всеукраїнському референдумі;


1) кількість громадян, включених в Україні до списків для участі у всеукраїнському референдумі;
378.
2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;


2) кількість громадян, які отримали бюлетені для голосування;
379.
3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;


3) кількість громадян, які взяли участь у голосуванні;
380.
4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;


4) кількість бюлетенів, визнаних недійсними;
381.
5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


5) кількість голосів громадян, поданих за схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
382.
6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;


6) кількість голосів громадян, поданих проти схвалення питання, винесеного на всеукраїнський референдум;
383.
7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);


7) кількість голосів громадян, поданих за припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону);
384.
8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).


8) кількість голосів громадян, поданих проти припинення чинності кожної норми закону (у разі проведення референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень стосовно окремих норм закону).
385.
2. Питання, винесене на всеукраїнський референдум, вважається схваленим громадянами, якщо за це проголосувало більше половини громадян, занесених до списків для голосування.


2. Питання, винесене на всеукраїнський референдум, вважається схваленим громадянами, якщо за це проголосувало більше половини громадян, занесених до списків для голосування.
386.
3. У разі недотримання встановлених у частині другій цієї статті умов всеукраїнський референдум визнається Центральною виборчою комісією таким, що не відбувся.


3. У разі недотримання встановлених у частині другій цієї статті умов всеукраїнський референдум визнається Центральною виборчою комісією таким, що не відбувся.
387.
4. Протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму підписується Головою, заступником Голови, секретарем та членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені письмово, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів усіх територіальних комісій з всеукраїнського референдуму, щодо встановлення підсумків голосування в округах.


4. Протокол Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму підписується Головою, заступником Голови, секретарем та членами Центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні, і скріплюється печаткою Центральної виборчої комісії. До протоколу долучаються окремі думки членів Центральної виборчої комісії, викладені письмово, а також зведена таблиця, що містить відомості, занесені до протоколів усіх територіальних комісій з всеукраїнського референдуму, щодо встановлення підсумків голосування в округах.
388.
5. На прохання ініціативних груп із всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, уповноважених цими групами осіб та офіційних спостерігачів їм видаються копія протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму та копія зведеної таблиці, зазначеної в цій статті.


5. На прохання ініціативних груп із всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, уповноважених цими групами осіб та офіційних спостерігачів їм видаються копія протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення результатів всеукраїнського референдуму та копія зведеної таблиці, зазначеної в цій статті.
389.
6. Офіційне опублікування результатів всеукраїнського референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та оголошується нею в інших засобах масової інформації не пізніш як через десять днів після проведення всеукраїнського референдуму.


6. Офіційне опублікування результатів всеукраїнського референдуму здійснюється Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" і "Урядовий кур'єр" та оголошується нею в інших засобах масової інформації не пізніш як через десять днів після проведення всеукраїнського референдуму.
390.
7. Рішення щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму може бути оскаржене до Верховного Суду України протягом трьох днів. Верховний Суд України розглядає скарги і приймає рішення по них протягом п'яти днів.
-19- Президент України
Установлені строки звернення до суду є менш тривалими, ніж це передбачено Цивільним процесуальним кодексом України. Узгодити з Цивільним процесуальним кодексом України
Враховано
7. Рішення щодо встановлення результатів всеукраїнського референдуму може бути оскаржене до Верховного Суду України в терміни, визначені Цивільним процесуальним кодексом України. Верховний Суд України розглядає скарги і приймає рішення по них протягом п'яти днів.
391.
Розділ V. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ


Розділ V. ПРАВОВІ НАСЛІДКИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РЕФЕРЕНДУМУ
392.
393.
Стаття 38. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України


Стаття 37. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про внесення змін до Конституції України
394.
1. Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України, та затверджений всеукраїнським референдумом, підписується Президентом України, оприлюднюється та набирає чинності у порядку, встановленому Конституцією України.


1. Закон про внесення змін до Конституції України, прийнятий Верховною Радою України в порядку, встановленому статтею 156 Конституції України, та затверджений всеукраїнським референдумом, підписується Президентом України, оприлюднюється та набирає чинності у порядку, встановленому Конституцією України.
395.
2. У разі, якщо Закон про внесення змін до Конституції України не було затверджено референдумом, то повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України з того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.


2. У разі, якщо Закон про внесення змін до Конституції України не було затверджено референдумом, то повторне подання законопроекту про внесення змін до розділів І, ІІІ і ХІІІ Конституції України з того самого питання можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.
396.
397.
398.
Стаття 39. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень


Стаття 38. Правові наслідки всеукраїнського референдуму про визнання нечинними певного закону або окремих його положень
399.
Закон чи окремі положення закону, рішення щодо припинення чинності яких схвалене на всеукраїнському референдумі, втрачають чинність з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму, якщо інше не передбачене Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Закон чи окремі положення закону, рішення щодо припинення чинності яких схвалене на всеукраїнському референдумі, втрачають чинність з дня офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму, якщо інше не передбачене Конституцією України та міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
400.
401.
Стаття 40. Правові наслідки всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України


Стаття 39. Правові наслідки всеукраїнського референдуму з питання про зміну території України
402.
1. Правовий акт про зміну території України, схвалений на всеукраїнському референдумі, набирає чинності в день офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.


1. Правовий акт про зміну території України, схвалений на всеукраїнському референдумі, набирає чинності в день офіційного опублікування результатів всеукраїнського референдуму.
403.
2. Якщо на всеукраїнському референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами, повторне звернення до Верховної Ради України щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.


2. Якщо на всеукраїнському референдумі рішення про зміну території України не було підтримано громадянами, повторне звернення до Верховної Ради України щодо зміни цієї ж самої території в таких самих межах можливе лише до Верховної Ради України наступних скликань.
404.
Розділ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VІ. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
405.
406.
Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум


Стаття 40. Відповідальність за порушення законодавства про всеукраїнський референдум
407.
Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.


Особи, винні в порушенні законодавства про всеукраїнський референдум, притягуються до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності відповідно до законів України.
408.
409.
Стаття 42. Зберігання документації всеукраїнського референдуму


Стаття 41. Зберігання документації всеукраїнського референдуму
410.
1. Після опублікування в пресі повідомлення Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму територіальні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму передають документацію всеукраїнського референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ. Центральна виборча комісія передає всю документацію всеукраїнського референдуму до відповідної центральної державної архівної установи.


1. Після опублікування в пресі повідомлення Центральної виборчої комісії про результати всеукраїнського референдуму територіальні та дільничні комісії з всеукраїнського референдуму передають документацію всеукраїнського референдуму до відповідних місцевих державних архівних установ. Центральна виборча комісія передає всю документацію всеукраїнського референдуму до відповідної центральної державної архівної установи.
411.
2. Перелік документів всеукраїнського референдуму, що мають передаватися на зберігання до архівних установ, визначається Центральною виборчою комісією.


2. Перелік документів всеукраїнського референдуму, що мають передаватися на зберігання до архівних установ, визначається Центральною виборчою комісією.
412.
3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зберігаються у місцевих державних архівних установах п'ять років.


3. Бюлетені для голосування на всеукраїнському референдумі зберігаються у місцевих державних архівних установах п'ять років.
413.
4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується всеукраїнського референдуму, відповідно до законодавства України.


4. Державні архівні установи забезпечують доступ до документації, що стосується всеукраїнського референдуму, відповідно до законодавства України.
414.
Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
415.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
416.
2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.515) в частині, що стосується всеукраїнського референдуму.


2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 33, ст.443; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 35, ст.515) в частині, що стосується всеукраїнського референдуму.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні