Назва: Про програму гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу
Автор: Народні депутати України І.Осташ, О.Задорожній, Г.Удовенко та інші
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ПОСТАНОВА


Проект
ПОСТАНОВА
1.
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
-1- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Постанову викласти в такій редакції:
Враховано

ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
2.
"Про програму гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу"
"ПОСТАНОВА
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
про заходи щодо забезпечення адаптації законодавства України із законодавством Європейського Союзу

про заходи щодо вдосконалення законодавчого процесу з метою адаптації законодавства України із законодавством Європейського Союзу

3.
Керуючись Угодою про партнерство та співробітництво між Україною та Європейським Союзом від 1994 року, беручи до уваги Спільну Стратегію Європейського Союзу стосовно України, прийняту у грудні 1999 року на Гельсинському Самміті Європейського Союзу, яка передбачає основні шляхи співробітництва України та Європейського Союзу, спрямовані на прискорення процесів інтеграції України до Європейського Союзу, а також
З метою прискорення процесу інтеграції України до Європейського Союзу, вдосконалення законотворчого процесу та впровадження механізму наближення законодавства України до правових стандартів ЄС та на виконання положень Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16 червня 1994 р., ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 10.11.1994 р. № 237/94,

З метою прискорення процесу інтеграції України до Європейського Союзу, вдосконалення законотворчого процесу та впровадження механізму наближення законодавства України до правових стандартів ЄС та на виконання положень Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейським Союзом від 16 червня 1994 р., ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 10.11.1994 р. № 237/94,
4.
Постанову Верховної Ради України "Про основні напрямки зовнішньої політики України" N 3360 від 2 липня 1993 року, прийняту програму Кабінету Міністрів України, яка передбачає одним з пріоритетів підготовку умов для набуття Асоційованого членства України у Європейському Союзі,
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
1. Створити тимчасову спеціальну Комісію Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу у складі двадцяти п'яти народних депутатів України - представників усіхдепутатських фракцій і груп Верховної Ради України, які мають фахову освіту у галузях, законодавство щодо регулювання яких має бути наближено до норм і стандартів ЄС.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Створити тимчасову спеціальну Комісію Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу у складі двадцяти п'яти народних депутатів України - представників усіх депутатських фракцій і груп Верховної Ради України, які мають фахову освіту у галузях, законодавство щодо регулювання яких має бути наближено до норм і стандартів ЄС.

5.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2. Встановити завданнями Комісії:
- планування етапів розвитку законотворчого процесу у напрямку зближення законодавства України з законодавчими стандартами ЄС;
- визначення пріоритетів у законотворчій діяльності Верховної Ради України з метою зближення національного законодавства з нормами і принципами ЄС в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво;
- розробку щорічної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- опрацювання пропозицій до плану роботи Верховної Ради України відповідно до щорічної програми адаптації законодавства;
- опрацювання пропозицій по вдосконаленню механізму наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС;
- опрацювання законопроектів в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво, з метою приведення їх у відповідність з законодавчими нормами ЄС;
- ініціювання законодавчих заходів і координацію процесу з метою адаптації чинного законодавства із законодавством ЄС;
- визначення відповідно до плану розгляду законопроектів Верховною Радою України кола проектів, які мають бути адаптовані до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною й Європейським Союзом;
- формування бази актів законодавства ЄС у галузях, які відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво Україна зобов'язалася узгодити з нормами і стандартами Європейського Союзу;
- здійснення пошуку заходів щодо забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством держав - колишніх республік СРСР.

3. За висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України або відповідно до доручення керівництва Верховної Ради України Комісія може бути головною при підготовці і попередньому розгляді законопроектів, предметом регулювання яких є відносини, у сферах визначених пріоритетними галузями адаптації законодавства.
4. Для забезпечення роботи Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу утворити секретаріат Комісії.


2. Встановити завданнями Комісії:
- планування етапів розвитку законотворчого процесу у напрямку зближення законодавства України з законодавчими стандартами ЄС у відповідності з принципом пріоритету національних інтересів України;
- визначення пріоритетів у законотворчій діяльності Верховної Ради України з метою зближення національного законодавства з нормами і принципами ЄС в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво;
- розробку щорічної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;
- опрацювання пропозицій до плану роботи Верховної Ради України відповідно до щорічної програми адаптації законодавства;
- опрацювання пропозицій по вдосконаленню механізму наближення законодавства України до норм і стандартів ЄС;
- опрацювання законопроектів в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво, з метою приведення їх у відповідність з законодавчими нормами ЄС;
- ініціювання законодавчих заходів і координацію законотворчої діяльності з метою адаптації чинного законодавства із законодавством ЄС;
- визначення відповідно до плану розгляду законопроектів Верховною Радою України кола проектів, які мають бути адаптовані до законодавства ЄС відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво між Україною й Європейським Союзом;
- формування бази актів законодавства ЄС у галузях, які відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво Україна зобов'язалася узгодити з нормами і стандартами Європейського Союзу;
- здійснення пошуку заходів щодо забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством держав - колишніх республік СРСР.
3. За висновком Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України або відповідно до доручення керівництва Верховної Ради України Комісія може бути головною при підготовці і попередньому розгляді законопроектів, предметом регулювання яких є відносини, у сферах, визначених пріоритетними галузями адаптації законодавства.
4. Для забезпечення роботи Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу утворити секретаріат Комісії.


5. Голові Верховної Ради України утворити:
1) у складі Головних науково-експертного та юридичного управлінь Апарату Верховної Ради України окремий відділ з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, з метою:
- здійснення експертизи проектів законодавчих актів в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво, на предмет їх відповідності законодавству ЄС;
- надання консультацій Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу з метою доопрацювання законопроектів шляхом узгодження їх положень з вимогами законодавства ЄС;
- здійснення систематизованого обліку законодавства ЄС і України у галузях права, що потребують адаптації;
- участі у плануванні етапів розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС.
- здійснення аналізу законодавства ЄС у сферах, адаптація законодавства яких визначена пріоритетною.
6. Головному науково-експертному управлінню Апарату Верховної Ради України здійснювати аналіз законопроектів з метою визначення тих, що повинні бути адаптовані з законодавством ЄС відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво.
5. Голові Верховної Ради України утворити у складі Головних науково-експертного та юридичного управлінь Апарату Верховної Ради України окремі підрозділи з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, з метою:
- здійснення експертизи проектів законодавчих актів в галузях, визначених Угодою про партнерство і співробітництво, на предмет їх відповідності законодавству ЄС;
- надання консультацій Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу з метою доопрацювання законопроектів шляхом узгодження їх положень з вимогами законодавства ЄС;
- здійснення систематизованого обліку законодавства ЄС і України у галузях права, що потребують адаптації;
- участі у плануванні етапів розвитку національного законодавства у напрямі його зближення із законодавством ЄС;
- здійснення аналізу законодавства ЄС у сферах, адаптація законодавства яких визначена пріоритетною.

6. Головному науково-експертному управлінню Апарату Верховної Ради України здійснювати аналіз законопроектів з метою визначення тих, що повинні бути адаптовані з законодавством ЄС відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво.7. Кабінету Міністрів України при розробці проекту закону України про державний бюджет України передбачати витрати на адаптацію законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
8. Інституту законодавства Верховної Ради України здійснювати порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сферах, наближення законодавства яких визначено пріоритетним; систематизацію актів законодавства ЄС у галузях, які відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво Україна зобов'язалася узгодити з нормами і стандартами Європейського Союзу; правову експертизу та консультації на запити Комісії, а також надавати пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу щодо підвищення ефективності процесу адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС.
9. Апарату Верховної Ради України забезпечити роботу Комісії з питань інтеграції до Європейського Союзу, відділу з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу Головного науково-експертного управління та управління конституційного законодавства та державного будівництва Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України актами законодавства ЄС, необхідними для правової експертизи законопроектів, відповідно до Указу Президента України № 145/99 від 09.02.1999 р.


7. Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону України про державний бюджет України передбачати витрати, пов'язані з адаптацією законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
8. Інституту законодавства Верховної Ради України здійснювати порівняльний аналіз законодавства ЄС і України у сферах, наближення законодавства яких визначено пріоритетним; систематизацію актів законодавства ЄС у галузях, які відповідно до Угоди про партнерство і співробітництво Україна зобов'язалася узгодити з нормами і стандартами Європейського Союзу; правову експертизу та консультації на запити Комісії, також надавати пропозиції Комісії Верховної Ради України з питань інтеграції до Європейського Союзу щодо підвищення ефективності процесу адаптації законодавства України до норм і стандартів ЄС.
9. Апарату Верховної Ради України забезпечити роботу Комісії з питань інтеграції до Європейського Союзу, відділу з питань адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу Головного науково-експертного управління та управління конституційного законодавства та державного будівництва Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України актами законодавства ЄС, необхідними для правової експертизи законопроектів, відповідно до Указу Президента України № 145/99 від 09.02.1999 р.
10. Визначити пріоритетними галузями
адаптації законодавства України із законодавством Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року у сферах:
- митного регулювання;
- регулювання діяльності компаній;
- банківської справи;
- бухгалтерського обліку компаній і податків;
- інтелектуальної власності;
- праці та зайнятості, охорони праці;
- фінансових послуг;
- правил конкуренції;
- державних закупок;
- охорони здоров'я та життя людей, тварин і рослин;
- навколишнього середовища;
- захисту прав споживачів;
- непрямого оподаткування;
- технічних правил і стандартів;
- ядерної енергетики;
- транспорту.

Голова Верховної Ради України"


10. Визначити пріоритетними галузями адаптації законодавства України із законодавством Європейського Союзу відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року у сферах:
- митного регулювання;
- регулювання діяльності компаній;
- банківської справи;
- бухгалтерського обліку компаній і податків;
- інтелектуальної власності;
- праці та зайнятості, охорони праці;
- фінансових послуг;
- правил конкуренції;
- державних закупок;
- охорони здоров'я та життя людей, тварин і рослин;
- навколишнього середовища;
- захисту прав споживачів;
- непрямого оподаткування;
- технічних правил і стандартів;
- ядерної енергетики;
- транспорту.
Голова Верховної Ради України
6.
1. Затвердити програму гармонізації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (Додаток 1).
-2- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
П.1 доповнити реченням такого змісту:
"Програма гармонізації затверджується щорічно."

Відхилено


7.
2. Створити Комісію Верховної Ради України з питань Європейської інтеграції, на яку покласти завдання верифікації законодавства України на відповідність законодавству Європейського Союзу.
-3- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
П.2 доповнити абзацами другим і третім такого змісту:
"Комісія з питань Європейської інтеграції щорічно готує пропозиції до Програми гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу.
Кабінету Міністрів України при розробці проекту Закону України "Про Державний бюджет України" передбачити витрати на верифікацію законодавства України щодо відповідності законодавству Європейського Союзу."
Враховано частково8.
Голова Верховної Ради України9.
Додаток 1.10.
Програма11.
гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу12.
1. У відповідності до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року, вважати пріоритетною гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу:
-4- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Частину 1 Програми викласти в такій редакції:
"Відповідно до статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом та Україною від 16 червня 1994 року, вважати пріоритетною гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сферах:

Відхилено


13.
- митна справа;
- митного регулювання;


14.
- регуляція діяльності компаній;
- регулювання діяльності компаній


15.
- банківська справа;
і далі за текстом, але у відповідних відмінках."


16.
- бухгалтерський облік компаній і податки;
-5- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Внести до додатку 1 такі доповнення:
Демократія та верховенство права
Закон України "Про громадські організації"
Судова система
Закони України:
"Про судовий устрій"
"Про фінансування суддів"
"Про оплату праці та соціально-побутове забезпечення суддів і працівників апарату судів"
"Про порядок виконання рішень Європейського суду з прав людини"
"Про третейські суди"
"Про статус суддів"
"Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України"
"Про органи суддівського самоврядування"
Кодекс України про адміністративні правопорушення
Адміністративний процесуальний кодекс України
Кримінальний кодекс
Кримінально-процесуальний кодекс
Цивільний кодекс
Цивільний процесуальний кодекс
Кодекс поведінки суддів
Відхилено

Права людини та захист прав національних меншин
Закони України:
"Про громадянство України"
"Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства"
"Про біженців"
"Про свободу совісті та релігійні організації"
"Про вибори народних депутатів України"
"Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів"
"Про порядок надання притулку в Україні іноземцям та особам без громадянства"
"Про імміграцію"
"Про охорону дитинства"
"Про рівний статус та рівні права жінок та чоловіків"
"Про державне забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок"
"Про Державний реєстр фізичних осіб"
"Про порядок реєстрації фізичних осіб за місцем проживання"
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань громадянства та реєстрації фізичних осіб"
"Про документи, що посвічують особу та підтверджують громадянство України"
"Про внесення змін до Основ законодавства України про культуру"
"Про культуру"
"Про охорону культурної спадщини"
"Про державну реєстрацію гастрольної діяльності в Україні"
"Про неприбуткові організації"
"Про мистецьку освіту"
"Про національно-культурну автономію національних меншин в Україні"
"Про загальнообов'язкове державне соціальне медичне страхування"
"Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
"Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням"
"Про додаткове добровільне пенсійне забезпечення"
"Про державний нагляд і контроль за дотриманням законів та інших нормативно-правових актів про працю та охорону праці"
"Про охорону праці"
"Про зайнятість населення"
"Про оплату праці"
"Про порядок вирішення трудових спорів (конфліктів)"
"Про колективні договори та угоди"
"Про дошкільну освіту"
"Про вищу освіту"
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (нова редакція)
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми та молоддю"
"Про безпечне материнство"
"Про захист персональних даних"
"Про контроль стану інформаційної безпеки в межах передачі даних"
"Про електронний документообіг"
Кодекс законів про працю
Сімейний кодекс
Державні закупівлі
Закони України, які б регулювали реалізацію положень Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" стосовно:
- центрального органу:
- тендерних послуг;
- моніторингу та контролю;
- вирішення спірних питань.
Законодавча імплементація директив Європейського суду щодо державних закупівель: 89/665/ЄЕС (директива щодо оскаржень); 92/50/ЄЕС (директива про суспільну закупівлю послуг); 92/13/ЄЕС (директива щодо оскаржень у комунальному секторі); 93/38/ЄЕС (директива щодо діяльності підприємств комунального обслуговування).
Інтелектуальна власність
Закони України:
"Про охорону прав на промислові зразки"
"Про авторське право і суміжні права"
"Про охорону прав на знаки для товарів та послуг"
"Про охорону прав на сорти рослин"
"Про охорону результатів селекційної діяльності"
"Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм"
"Про охорону прав на зазначення походження товарів"
"Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
Митна справа
Митний кодекс
Закон України "Про єдиний митний тариф"
Нова редакція Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням стор.53-55 Програми інтеграції України до Європейського суду
Ліцензування та підприємництво
Закони України:
"Про підприємництво"
"Про власність"
"Про підприємства"
"Про господарські товариства"
"Про банкрутство"
"Про заставу"
"Про лізинг"
"Про страхування"
"Про приватизацію майна державних підприємств"
"Про нафту і газ"
"Про національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій"
Захист прав споживачів (Стандартизація)
Закони України:
"Про відповідальність постачальника за випуск та реалізацію неякісної та небезпечної продукції"
"Про підтвердження відповідності"
"Про акредитацію органів з оцінки відповідності"
"Про акредитацію"
"Про молоко і молокопродукти"
"Про безпечність електротехнічних виробів"
"Про рибу, морепродукти та продукцію з них"
"Про безпечність промислової продукції"
Декрет Кабінету Міністрів України "Про Стандартизацію та Сертифікацію"
Банківська справа (Боротьба з "відмиванням" грошей)
Закони України:
"Про банки і банківську діяльність"
"Про фонд гарантування вкладів фізичних осіб"
"Про валютне регулювання"
"Про Національний банк України" (в статистичному розрізі"
"Про запобігання легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом"
"Про цінні папери та фондову біржу"
"Про товарну біржу"
"Про зовнішньо-економічну діяльність"
"Про режим іноземного інвестування"
"Про внесення змін та доповнень до Кримінального, Кримінально-процесуального кодексів України і Кодексу України про адміністративні правопорушення у зв'язку з встановленням відповідальності за легалізацію ("відмивання") доходів, здобутих незаконним шляхом"
"Про боротьбу з "відмиванням" коштів, здобутих злочинним шляхом"
"Про ідентифікацію осіб під час здійснення фінансових операцій"
"Про повідомлення стосовно незвичайних фінансових операцій"
Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим валютного регулювання та контролю"
Конкуренція
Закони України:
"Про захист економічної конкуренції"
"Про природні монополії"
"Про антимонопольний комітет України"
"Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції"
Статистика
Закони України:
"Про державну статистику"
"Про Всеукраїнський перепис населення"
Оподаткування
Податковий кодекс
Ветеринарна медицина та рослини
Закони України:
"Про державну політику регулювання в галузі генетично-інженерної діяльності"
"Про охорону прав на сорти рослин"
Електроенергетика
Закони України:
"Про основи регулювання природних монополій і суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України"
"Про функціонування оптового ринку електроенергії"
"Про основні стратегічні засади Національної енергетичної програми України до 2001 року"
"Про національні комісії регулювання діяльності суб'єктів природних монополій"
"Про основи енергетичної політики України"
"Про альтернативні види енергії"
Транспорт
Закони України:
"Про транспорт"
"Про трубопровідний транспорт"
"Про транспортно-експедиційну діяльність"
Кодекс автомобільного транспорту України
Кодекс торговельного мореплавства України
Кодекс внутрішнього водного транспорту України
Кодифікаційний Закон України (Повітряний кодекс)
Малі та середні підприємства
(регуляція діяльності компаній)
Закони України:
"Про засади державної регуляторної політики у сфері підприємницької діяльності"
"Про державну підтримку малого підприємництва"
"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"
Соціальні гарантії та захист
Закони України:
"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії"
"Про безпечність промислової продукції"
Регіональна політика
"про місцеве самоврядування"
"Про місцеві державні адміністрації"
"Про мінімальні соціальні стандарти та соціальні гарантії"
"Про Верховну Раді Автономної Республіки Крим"
"Про всеукраїнський та місцевий референдуми"
"Про державно-правовий експеримент розвитку місцевого самоврядування в м.Ірпіні, селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області"
"Про місто-герой Севастополь"
"Про програму державної підтримки і розвитку місцевого самоврядування"
"Про адміністративно-територіальний устрій"
Навколишнє середовище
Закони України:
"Про охорону атмосферного повітря"
"Про питну воду"
"Про екологічну (природотехногенну) безпеку населення"
"Про державне регулювання виробництва і реалізації екологічно чистої продукції"
"Про охорону навколишнього середовища"
"Про Програму формування національної екологічної мережі на 2000-2015 роки"
"Про біоетику"
Водний кодекс України
Ядерна безпека
Закони України:
"Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії"
"Про органи державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"
"Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання"
"Про збір за здійснення заходів державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки"
"Про хімічну безпеку"
"Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду"
Інформаційне суспільство
Закони України:
"Про телекомунікації"
"Про поштовий зв'язок"
"Про радіочастотний ресурс України"
Кодекс інформатизації України
Адміністративна реформа
Закони України:
"Про Кабінет Міністрів України"
"Про державну службу"
"Про міністерства та інші центральні органи виконавчої влади"
"Про державний контроль у сфері діяльності органів виконавчої влади та їх посадових осіб"
"Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні"
"Про органи самоорганізації населення"
"Про закони та законодавчу діяльність в Україні"
"Про нормативно-правові акти"
Кодекс основних правил поведінки державного службовця
Кодекс загальних адміністративних процедур в Україні
Міжнародно-правові договори та угоди, що потребують ратифікації та підписання
ГАТТ/СОТ
Конвенція з гармонізованої системи опису та кодування товарів, 1996 р.
Конвенція про адміністративну допомогу у запобіганні, розслідуванні та припиненні митних правопорушень
Митна конвенція АТА
Конвенція про тимчасове ввезення, 1990 рік
Конвенція ООН 1951 року про статус біженців та протокол 1967 року до неї
Конвенція Ради Європи від 28 січня 1981 року №108 "Про захист (прав) фізичних осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних"
Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків
Ніццька угода про міжнародну класифікацію товарів для товарів та послуг для реєстрації знаків
Акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію промислових зразків
Конвенція про поширення несучих програм сигналів, переданих через супутники
Європейська угода стосовно роботи екіпажів транспортних засобів, що виконують міжнародні перевезення, 1970 р.
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення
Об'єднана Конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим ядерним паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами
Зміни до Конвенції про цивільну відповідальність за ядерну шкоду та Конвенції про додаткове фінансування
Роттердармська конвенція про процедуру попередньої обгрунтованої згоди стосовно окремих небезпечних хімічних речовин і пестицидів у міжнародній торгівлі
Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів автомобільним транспортом, 1957 р.
Конвенція Європейського Союзу з боротьби проти корупції (рекомендована Європейською Комісією у 1997 році).
Угода про ввезення матеріалів освітянського, наукового та культурного характеру від 22 листопада 1950 року ("Флорентійська Угода") та Протоколу до неї від 26 листопада 1976 року.
Гаазька Конвенція про Міжнародний Депозит Промислових зразків (1925).
Римська Конвенція (1961) Міжнародна Конвенція про захист виконавців та продюсерів фонограм та організацій радіомовлення.
Лугарський договір про створення Міжнародної класифікації для промислових зразків.
Віденський Договір про створення міжнародної класифікації фігурних елементів знаків.
Найробський Договір про захист Олімпійського символу.17.
- інтелектуальна власність;
-6- Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Після слів "інтелектуальна власність" додати слова "праці і зайнятості".
Відхилено


18.
- охорона праці;19.
- фінансові послуги;20.
- правила конкуренції;21.
- державні закупки;22.
- охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин;23.
- навколишнє середовище;24.
- захист прав споживачів;25.
- непряме оподаткування;26.
- технічні правила і стандарти;27.
- закони та інструкції стосовно ядерної енергії;
-7- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Пункт викласти в редакції:
" - ядерної безпеки".

Відхилено


28.
- транспорт.
-8- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Ч.1 доповнити пунктом такого змісту:
" - енергетики, включаючи ядерну".

Відхилено


29.
2. Нормативно-правові акти України, які мають бути прийнятими або потребують внесення змін та доповнень:
-9- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Ч.2 доповнити Законом "Про боротьбу з корупцією" (нова редакція).

Відхилено


30.
1. Закон України "Про власність".
-10- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Відхилено

31.
2. Закон України "Про підприємництво".
Ч. 2 доповнити таким, що потребує прийняття Закон "Про рівний статус та рівні права жінок та чоловіків".


32.
3. Закон України "Про підприємства".33.
4. Закон України "Про господарські товариства".34.
5. Закон України "Про цінні папери та фондову біржу".35.
6. Закон України "Про товарну біржу".36.
7. Закон України "Про зовнішньо-економічну діяльність".37.
8. Закон України "Про режим іноземного інвестування".38.
9. Закон України "Про Антимонопольний Комітет України".39.
10. Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції".40.
11. Закон України "Про авторське право та суміжні права".41.
12. Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг".42.
13. Закон України "Про податок на додану вартість".43.
14. Закон України "Про охорону прав на зазначення походження товарів".44.
15. Закон України "Про охорону прав на сорти рослин".45.
16. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".46.
17. Закон України "Про охорону прав на промислові зразки".47.
18. Закон України "Про акцизний збір".48.
19. Закон України "Про єдиний митний тариф".49.
20. Закон України "Про транспорт".50.
21. Закон України "Про лізинг".51.
22. Закон України "Про заставу".52.
23. Закон України "Про банкрутство".53.
24. Закон України "Про страхування".54.
25. Закон України "Про банки і банківську діяльність".55.
26. Закон України "Про приватизацію землі".56.
27. Закон України "Про приватизацію майна державних підприємств".
-11- Н.д.Чаговець В.М. (Округ №180)
Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Ч.2 доповнити такими пунктами:
"Закон України "Про цивільну відповідальність за ядерну шкоду";
Закон України "Про основи регулювання природних монополій і суміжних ринків у паливно-енергетичному комплексі України";
Закон України "Про основи енергетичної політики України";
Закон України "Про альтернативні види енергії";
Закон України "Про трубопровідний транспорт";
Гірничий Закон України ."

Відхилено


57.
28. Декрет Кабінету Міністрів України "Про Стандартизацію та Сертифікацію".58.
29. Декрет Кабінету Міністрів України "Про режим валютного регулювання та контролю".59.
30. Кримінальний Кодекс України.
-12- Н.д.Ткаленко І.І. (Округ №90)
Ч.2 доповнити такими законодавчими актами:
"Кодекс законів про працю України, закони України "Про охорону праці", "Про зайнятість населення", "Про оплату праці", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", "Про колективні договори та угоди".
Відхилено


60.
31. Цивільний Кодекс України.61.
32. Митний Кодекс України.62.
33. Земельний Кодекс України.63.
3. Міжнародно-правові угоди, які потребують підписання та ратифікації:
-13- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Назву п.3 Програми викласти в такій редакції:
"3. Міжнародно-правові угоди, які потребують підписання, ратифікації або приєднання."
Відхилено


64.
34. Угода про ввезення матеріалів освітянського, наукового та культурного характеру від 22 листопада 1950 року ("Флорентійська Угода") та Протоколу до неї від 26 листопада 1976 року.65.
35. Гаазька Конвенція про Міжнародний Депозит Промислових зразків (1925).66.
36. Римська Конвенція (1961) Міжнародна Конвенція про захист виконавців та продюсерів фонограм та організацій радіомовлення.67.
37. Лугарський договір про створення Міжнародної класифікації для промислових зразків.68.
38. Віденський Договір про створення міжнародної класифікації фігурних елементів знаків.69.
39. Найробський Договір про захист Олімпійського символу.70.
40. ВОІВ Договір про авторські права.
-14- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Пункт 40 Програми виключити.
Враховано

71.
41. ВОІВ Конвенція про виконання та фонограми.
-15- Н.д.Осташ І.І. (Округ №126)
Пункт 41 Програми виключити.

Враховано-16- Н.д.Симоненко П.М. (Реєстр.картка №226)
1. У проекті постанови повинно бути чітко визначено, що гармонізація законодавства України із законодавством Європейського Союзу проводиться у відповідності з принципом пріоритету національних інтересів України.
2. Україна має інтегруватися не тільки до Європейського Союзу, а й до інших економіко-політичних систем, зокрема СНД, тому в постанові має бути відображено завдання комісії, як окремий напрям її роботи, пошук заходів щодо забезпечення гармонізації законодавства України із законодавством держав - колишніх республік СРСР.
Враховано* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні