Назва: Про стандартизацію
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект Закону України


Проект Закону України
1.
Про стандартизацію


Про стандартизацію
2.
Цей Закон установлює загальні правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Преамбула. Виключити слово "загальні"

Враховано
Цей Закон встановлює правові та організаційні засади стандартизації в Україні і спрямований на забезпечення єдиної технічної політики у цій сфері.
3.
РОЗДІЛ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Основні терміни та їх визначення


Стаття 1. Основні терміни та їх визначення
5.
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
-2- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Слова "наведені нижче" вилучити.

Враховано
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
6.
стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері;
-3- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Абз.1 частин. 1 ст.1 вилучити. На заміну записати абзац в такій редакції: "стандартизація - це діяльність яка направлена на встановлення певних (обов"язкових та рекомендаційних) вимог, щодо продукції, процесів її виготовлення та надання окремих послуг"

Відхилено
стандартизація - діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеню відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву;


-4- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, у визначенні терміну "стандартизація" доповнити словами "результатом якої є підвищення ступеню відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву"

Враховано-5- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 1 термін "стандартизація" викласти в наступній редакції: "стандартизація - це діяльність, що полягає у встановленні обов'язкових та рекомендованих вимог щодо продукції, процесів її виготовлення та надання будь яких послуг."

Відхилено

7.
міжнародна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;
-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 2. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено
міжнародна стандартизація - стандартизація, що проводиться на міжнародному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів усіх країн;


-7- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1, пункт 2. Після слова "- стандартизація" доповнити словами "що проводиться на міжнародному рівні та".

Враховано

8.
реґіональна стандартизація - стандартизація, участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного, політичного або економічного простору;
-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 3. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено
реґіональна стандартизація - стандартизація, що проводиться на відповідному реґіональному рівні та участь у якій відкрита для відповідних органів країн певного географічного або економічного простору;


-9- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина1, пункт 3. Слово "політичного" вилучити. А після слова "-стандартизація" доповнити словами "що проводиться на відповідному реґіональному рівні та"

Враховано

9.
національна стандартизація - стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни;
-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 4. Наприкінці слово "країн" замінити словом "держав".

Відхилено
національна стандартизація - стандартизація, що проводиться на рівні однієї країни;
10.
орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, реґіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів, доступних для широкого кола користувачів;
-11- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1, пункт 5. Виключити текст ", доступних для широкого кола користувачів"

Враховано
орган стандартизації - орган, що займається стандартизацією, визнаний на національному, реґіональному чи міжнародному рівні, основними функціями якого є розроблення, схвалення чи затвердження стандартів;
11.
нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін є родовим терміном, що охоплює такі поняття як "стандарт", "технічні умови", "кодекс усталеної практики" та "технічний реґламент";
-12- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 1 в терміні "нормативний документ" визначити яким поняттям відповідають нині чинні правила, норми, нормативи міжвідомчого характеру (наприклад, протипожежні, екологічні, ветеринарні, санітарні тощо), узгодити використання вказаних чинних правил, норм, нормативів і термінів "нормативний документ" та "нормативно-правовий акт" (ст. 13);

Враховано в прикінцевих положеннях
нормативний документ - документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття, як "стандарт", "кодекс усталеної практики", "технічні умови" та "технічний реґламент";


-13- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 у терміні "нормативний документ" друге речення викласти у такій редакції: "Цей термін охоплює такі поняття, як "стандарт", "кодекс усталеної практики", "технічні умови" та "технічний реґламент";".

Враховано-14- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 визначити новий термін у такій редакції: "консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору".

Враховано
консенсус - загальна згода, яка характеризується відсутністю серйозних заперечень по суттєвих питаннях у більшості заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення розбіжних точок зору;
12.
стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений на основі консенсусу та схвалений визнаним органом стандартизації;
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Стаття 1, частина 1, пункт 7. Виключити текст "розроблений на основі консенсусу та"

Відхилено
стандарт - документ, що встановлює для загального і багаторазового застосування правила, загальні принципи або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній галузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсусу;


-16- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1, термін "стандарт" після слова "розроблений" викласти у такій редакції "у встановленому порядку на основі консенсусу".

Враховано-17- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 1 визначення терміну стандарт доцільно доповнити вичерпним переліком їх видів (чи рівнів?), узгодивши його з положеннями ст. 11. У тексті законопроекту зустрічаються: міжнародні, міждержавні, державні, національні, реґіональні, галузеві, професійні, власні - (див. ст. 10) стандарти.

Враховано частково-18- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 1 доповнити визначенням:
"міжнародний та реґіональний - стандарти, прийнятті відповідно міжнародним та реґіональним органом стандартизації;"
"національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;"
Враховано

міжнародний та реґіональний стандарти - стандарти, прийнятті відповідно міжнародним та реґіональним органом стандартизації;
національні стандарти - державні стандарти України, прийняті центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації та доступні для широкого кола користувачів;
13.
кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;


кодекс усталеної практики (звід правил) - документ, що містить практичні правила чи процедури проектування, виготовлення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації обладнання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;
14.
технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;
-19- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Узгодити використання термінів "технічні умови" (ст. 11) та "технічні реґламенти" (ст. 13).

Враховано
технічні умови - документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом;
15.
технічний реґламент - документ, прийнятий органом влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їхній зміст. Технічний реґламент є нормативно-правовим актом;
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, частина 1. Пункт 10 після тексту "прийнятим органом" доповнити словом "виконавчої"

Враховано частково
технічний реґламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їх зміст.


-21- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Пункт 10 викласти у такій редакції: "технічний реґламент - нормативно-правовий акт, прийнятий органом державної влади, що встановлює технічні вимоги до продукції, процесів чи послуг безпосередньо або через посилання на стандарти чи відтворює їхній зміст. ".

Враховано

16.
прийняття міжнародного (реґіонального) стандарту - опублікування національного стандарту, що ґрунтується на відповідному міжнародному (реґіональному) стандарті, чи підтвердження того, що міжнародний (реґіональний) стандарт має той самий статус, що і національний стандарт, із зазначенням будь-яких відхилень від міжнародного (реґіонального) стандарту.
-22- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 1, частина 1. Пункт 11 перенести до статті 11.
Враховано

17.
Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону
18.
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи виконавчої влади, а також на громадські організації і спілки.
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2. Частину 1 після тексту "громадські організації і" доповнити словом "їх"

Відхилено
Цей Закон регулює відносини, пов'язані з діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів і поширюється на суб'єкти господарювання незалежно від форми власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на відповідні громадські організації.


-24- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2. В частині 1 слова "виконавчої влади, а також на громадські організації і спілки" замінити на слова "державної влади, а також на відповідні громадські організації".

Враховано

19.
Дія цього Закону не поширюється на фармацевтичну продукцію, ядерні матеріали, стандарти медичного обслуговування, освіти, бухгалтерського обліку та інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється іншими законами.
-25- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 2, частина 2. Викласти у такій редакції: " Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами".

Враховано
Дія цього Закону не поширюється на ядерні матеріали, фармацевтичну продукцію, стандарти медичного обслуговування, бухгалтерського обліку, освіти, а також інші соціальні стандарти, сфера дії яких встановлюється відповідними законами.


-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 2, частина 2.Після тексту "обліку та інші" виключити слово "соціальні"

Відхилено-27- Н.д.Пинзеник В.М. (Округ №117)
Н.д.Танюк Л.С. (Округ №166)
Доповнити частину 2 статті 2 після слів "на фармацевтичну продукцію" словами "на харчові продукти і продовольчу сировину", далі за текстом.

Відхилено

20.
Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації


Стаття 3. Законодавство України у сфері стандартизації
21.
Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, які не суперечать цьому Закону.
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 3. Текст ", які не суперечать цьому Закону" замінити текстом "у цій сфері, які не повинні суперечити цьому Закону"

Враховано частково
Законодавство України у сфері стандартизації складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.


-29- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 3 слова "які не суперечать цьому Закону" замінити словами "що регулюють відносини у цій сфері".

Враховано

22.
Стаття 4. Об'єкти стандартизації


Стаття 4. Об'єкти стандартизації
23.
Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.


Об'єктами стандартизації є продукція, процеси та послуги (далі - продукція), зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність.
24.
Стаття 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації


Стаття 5. Мета та основні принципи державної політики у сфері стандартизації
25.
Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для здоров'я та життя людини, охорони навколишнього природного середовища, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5.Частину 1 після тексту "та життя людини," доповнити текстом "свійських тварин,"

Враховано частково
Метою стандартизації в Україні є забезпечення безпеки для життя та здоров'я людини, тварин, рослин, а також майна та охорони довкілля, створення умов для раціонального використання всіх видів національних ресурсів та відповідності об'єктів стандартизації своєму призначенню, сприяння усуненню технічних бар'єрів у торгівлі.


-31- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частина 1. Після слів "життя людини" доповнити словами "тварин, рослин, а також майна та ". Слова "охорони навколишнього природного середовища" замінити на слова "охорони довкілля".

Враховано-32- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 5 доповнити абзацом такого змісту; "пріоритетність життя і здоров'я людини відносно до результатів виробничої та інших видів діяльності, повної відповідальності суб'єктів господарювання виробників і постачальників продукції за дотримання вимог відповідних стандартів, технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів";

Враховано частково-33- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 5 у частині першій слова: "забезпечення безпеки для здоров'я та життя людини, охорони навколишнього природного середовища" перенести в кінець речення (після слів "у торгівлі"), що більш об'єктивно відповідатиме меті стандартизації в контексті цього законопроекту;

Відхилено

26.
Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:


Державна політика у сфері стандартизації базується на таких принципах:
27.
добровільність участі усіх заінтересованих сторін у розробленні та застосуванні стандартів;
-34- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 5 абзац другий частини другої викласти в такій редакції: "забезпечення права участі юридичних і фізичних осіб, суб'єктів господарювання в розробленні стандартів та права вільного вибору суб'єктами господарювання видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції".

Враховано частково
забезпеченні участі фізичних і юридичних осіб в розробленні стандартів та вільного вибору ними видів стандартів при виробництві чи постачанні продукції, якщо інше не передбачено законом;
28.
відкритість та прозорість процедур розроблення і прийняття стандартів на основі консенсусу;
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 2, пункт 2. Виключити текст "на основі консенсусу"

Враховано
відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів із урахуванням інтересів всіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;


-36- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5, частина 2, пункт 2 викласти у такій редакції: "відкритості та прозорості процедур розроблення і прийняття стандартів із урахуванням інтересів всіх заінтересованих сторін, підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників;"

Враховано-37- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.2 ч.2 ст.5 викласти в такій редакції: "відкритість та прозорість процедур розробки та прийняття стандартів враховуючи інтереси всіх суб'єктів стандартизації."

Враховано частково-38- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 5: другий абзац пп. 2 слова "на основі консенсусу" замінити такою фразою: "з урахуванням інтересів суб'єктів стандартизації"; додати пп. наступного змісту: підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних виробників.

Враховано

29.
доступність стандартів та інформації щодо них для користувачів;


доступності стандартів та інформації щодо них для користувачів;
30.
відповідність стандартів законодавству;


відповідності стандартів законодавству;
31.
адаптація до сучасних досягнень науки й техніки з урахуванням стану національної економіки;


адаптації до сучасних досягнень науки і техніки з урахуванням стану національної економіки;
32.
пріоритетність прямого впровадження в Україні міжнародних та реґіональних стандартів;


пріоритетності прямого впровадження в Україні міжнародних та реґіональних стандартів;
33.
дотримання міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 5, частина 2, пункт 7. Після тексту "міжнародних" слово "та" замінити словом "зокрема"

Відхилено
дотриманні міжнародних та європейських правил і процедур стандартизації;
34.
участь у міжнародній (реґіональній) стандартизації.участі у міжнародній (реґіональній) стандартизації;

35.
РОЗДІЛ II ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ


РОЗДІЛ II
ОРГАНІЗАЦІЯ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
36.
Стаття 6. Суб'єкти стандартизації


Стаття 6. Суб'єкти стандартизації
37.
Суб'єктами стандартизації є:


Суб'єктами стандартизації є:
38.
національний орган стандартизації України;
-40- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 6, частина 1, пункт1. По тексту законопроекту слова "національний орган стандартизації" замінити на слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано
центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації;
39.
рада стандартизації;


рада стандартизації;
40.
технічні комітети стандартизації;


технічні комітети стандартизації;
41.
інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.


інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.
42.
Стаття 7. Національний орган стандартизації


Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації
43.
Національним органом стандартизації є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду та скасування національних стандартів відповідно до сфери дії цього Закону.
-41- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 1. Викласти у такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, скасування, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та реґіональних організаціях із стандартизації.".

Враховано
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує, координує та провадить діяльність щодо розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни, скасування, розповсюдження національних стандартів відповідно до цього Закону і як національний орган стандартизації представляє Україну в міжнародних та реґіональних організаціях із стандартизації.


-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 1. Виключити текст "спеціально уповноважений", текст ", схвалення", слово "перегляду" замінити словом "зміни"

Враховано частково

44.
Національний орган стандартизації виконує такі основні функції:
-43- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
По тексту законопроекту слова "національний орган стандартизації" замінити на слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації виконує такі основні функції:
45.
забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;


забезпечує реалізацію державної політики у сфері стандартизації;
46.
вживає заходи щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (реґіональними) стандартами;


вживає заходів щодо гармонізації розроблюваних національних стандартів з відповідними міжнародними (реґіональними) стандартами;
47.
у межах своєї компетенції бере участь у розробленні і узгодженні технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів;
-44- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 3. Виключити текст "у межах своєї компетенції"

Враховано
бере участь у розробленні і узгодженні технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів з питань стандартизації;
48.
встановлює правила розроблення, перегляду і скасування національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;
-45- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Слово "перегляду" замінити текстом "затвердження, зміни"

Враховано частково
встановлює правила розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та скасування національних стандартів, їх позначення, класифікації за видами та іншими ознаками, кодування та реєстрації;


-46- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, пункт 4. Після слова "розроблення " додати слово " схвалення".

Враховано

49.
представляє Україну в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації та вживає заходи щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в цих організаціях;
-47- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 2, пункт 5. Викласти у такій редакції: "вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації;"

Враховано
вживає заходів щодо виконання зобов'язань, зумовлених участю в міжнародних (реґіональних) організаціях стандартизації;
50.
співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;


співпрацює у сфері стандартизації з відповідними органами інших держав;
51.
формує програму робіт із стандартизації, координує її реалізацію;


формує програму робіт із стандартизації та координує її реалізацію;
52.
приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;


приймає рішення щодо створення та припинення діяльності технічних комітетів стандартизації, визначає їх повноваження та порядок створення;
53.
організовує створення і ведення національного автоматизованого фонду нормативних документів та національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;


організовує створення і ведення національного фонду нормативних документів та національного центру міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO;
54.
організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації.


організовує надання інформаційних послуг з питань стандартизації.
55.
Національний орган стандартизації може виконувати інші функції та повноваження, які визначаються положенням про нього, що затверджується в установленому порядку.
-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 3. Текст "в установленому порядку" замінити текстом "Кабінетом Міністрів України"

Відхилено
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України.


-49- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7 , частина 3. Викласти в такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації може виконувати інші функції та повноваження згідно із законами України".

Враховано

56.
Національний орган стандартизації має право делегувати повноваження щодо організації розроблення, схвалення, прийняття та розповсюдження національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів іншому органу чи організації, визнаному в цій сфері діяльності.
-50- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 4. Текст "іншому органу чи організації, визнаному" замінити текстом "центральному органу виконавчої влади"

Враховано
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації вносить подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та скасування національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу виконавчої влади в цій сфері діяльності.


-51- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 7, частина 4. Викласти у такій редакції: "Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації вносить подання до Кабінету Міністрів України щодо делегування повноважень стосовно організації розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та скасування національних стандартів у галузі будівництва та промисловості будівельних матеріалів центральному органу виконавчої влади в цій сфері діяльності".

Враховано

57.
Стаття 8. Рада стандартизації


Стаття 8. Рада стандартизації
58.
Рада стандартизації (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.


Рада стандартизації (далі - Рада) є колегіальним консультативно-дорадчим органом при Кабінеті Міністрів України.
59.
Персональний склад Ради та положення про неї затверджує Кабінет Міністрів України.


Персональний склад Ради та положення про неї затверджує Кабінет Міністрів України.
60.
Основною метою діяльності Ради є налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та органами виконавчої влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, сприяння розвитку стандартизації.


Основною метою діяльності Ради є налагодження взаємодії між виробниками, споживачами продукції та органами державної влади, узгодження інтересів у сфері стандартизації, сприяння розвитку стандартизації.
61.
Рада формується на паритетних засадах із представників органів виконавчої влади, національного органу стандартизації, суб'єктів господарювання, Національної академії наук України, галузевих академій наук та громадських організацій. Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості та гласності.
-52- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, частина 4. Перед словами "громадських організацій" додати слово "відповідних".
Враховано
Рада формується на паритетних засадах із представників органів виконавчої влади, центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, суб'єктів господарювання, Національної академії наук України, галузевих академій наук та відповідних громадських організацій. Діяльність Ради ґрунтується на засадах відкритості та гласності.
62.
Основними функціями Ради є:
-53- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, частина 5. Викласти у такій редакції: "Основною функцією Ради є вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації стосовно:
створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;
прийняття міжнародного, реґіонального чи іншого стандарту як національного стандарту;
проведень експертиз проектів технічних реґламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;
програм робіт із стандартизації."

Враховано
Основною функцією Ради є вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності у сфері стандартизації стосовно:
63.
вивчення, аналіз та розроблення пропозицій щодо вдосконалення діяльності національного органу стандартизації;64.
надання рекомендацій національному органу стандартизації щодо створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;створення технічних комітетів стандартизації та визначення напрямів їх діяльності;
65.
погодження рішення національного органу стандартизації щодо відмови у прийнятті міжнародного чи реґіонального стандарту як національного стандарту;
-54- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Абзац четвертий частини п'ятої статті 8 викласти в такій редакції:
"розгляд пропозицій та надання рекомендацій національному органу стандартизації щодо прийняття чи відмови у прийнятті міжнародного, реґіонального чи іншого стандарту як національного стандарту".

Враховано частково
прийняття міжнародного, реґіонального чи іншого стандарту як національного стандарту;
66.
участь у проведенні експертизи проектів технічних реґламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;


проведень експертиз проектів технічних реґламентів та інших нормативних документів з питань технічного регулювання;
67.
розгляд програми робіт національного органу стандартизації;


програм робіт із стандартизації.
68.
розгляд апеляції щодо створення та функціонування технічних комітетів стандартизації, розроблення та застосування національних стандартів.
-55- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Абз.6 ч.5 ст.8 слово "апеляції" замінити словами "скарги та пропозиції і далі за текстом.

Відхилено

69.
Рада має право:


Рада має право:
70.
одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;


одержувати від органів виконавчої влади інформацію і матеріали з питань, що належать до її компетенції;
71.
уповноважувати своїх представників брати участь у нарадах з питань стандартизації, що проводяться в органах виконавчої влади.
-56- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 8, частина 6. Пункт 2, 3 викласти у такій редакції: "залучати в разі потреби у встановленому порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ та організацій;
вносити пропозиції до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до її відання".

Враховано
залучати в разі потреби у встановленому порядку до роботи в Раді спеціалістів органів виконавчої влади, науково-дослідних установ та організацій;
вносити пропозиції до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань, що належать до її відання.
72.
Стаття 9. Технічні комітети стандартизації


Стаття 9. Технічні комітети стандартизації
73.
Національний орган стандартизації створює технічні комітети, на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (реґіональних) та національних стандартів.


Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації створює технічні комітети, на які покладаються функції з розроблення, розгляду та погодження міжнародних (реґіональних) та національних стандартів.
74.
Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, інших громадських організацій, провідні науковці і фахівці.
-57- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 2. Слова "громадські організації та їх спілки" замінити на слова "відповідних громадських організацій".
Враховано
Технічні комітети стандартизації формуються з урахуванням принципу представництва всіх заінтересованих сторін. До роботи в технічних комітетах стандартизації залучаються на добровільних засадах уповноважені представники органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, суб'єктів господарювання та їх об'єднань, науково-технічних та інженерних товариств (спілок), товариств (спілок) споживачів, відповідних громадських організацій, провідні науковці і фахівці.


-58- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 9 частину другу доповнити реченнями у такій редакції: "Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів здійснює його секретаріат.
Положення про технічні комітети затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано
Організаційне забезпечення діяльності технічних комітетів здійснює його секретаріат.
Положення про технічні комітети затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.
75.
Технічні комітети стандартизації можуть мати статус юридичної особи.
-59- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9. Частину 3 виключити

Враховано
-60- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину третю статті 9 доповнити словами: "і здійснювати свою діяльність на засадах госпрозрахунку".

Враховано частково
Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності.


-61- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 3. Викласти у такій редакції: "Технічні комітети стандартизації не можуть мати на меті одержання прибутку від своєї діяльності".
.
Враховано

76.
Прибуток, одержаний від виконання технічним комітетом стандартизації робіт, пов'язаних з розробленням та експертизою проектів стандартів, спрямовується на відшкодування витрат комітету та його розвиток.
-62- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9, частина 4. Текст "Прибуток, одержаний" замінити текстом "Визначена національним органом стандартизації частина прибутку"

Відхилено-63- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 9, частина 4. Вилучити.

Враховано

77.
Стаття 10. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією


Стаття 10. Інші суб'єкти, що займаються стандартизацією
78.
Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та їх об'єднання, науково-технічні та інженерні товариства (спілки), товариства (спілки) споживачів, інші громадські організації мають право у відповідних сферах діяльності та в межах повноважень, установлених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, з урахуванням своїх господарських та професійних інтересів, організовувати і виконувати роботи із стандартизації, зокрема:
-64- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10. Частину 1 після тексту "органи виконавчої влади," доповнити текстом "органи влади Автономної республіки Крим", текст "Законом, іншими нормативно-правовими актами" замінити текстом "та іншими Законами України"

Враховано частково
Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та їх об'єднання, відповідні громадські організації мають право у відповідних сферах діяльності та в межах повноважень, установлених законом, з урахуванням своїх господарських та професійних інтересів, організовувати і виконувати роботи із стандартизації, зокрема:


-65- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 1. Викласти у такій редакції: "Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, суб'єкти господарювання та їх об'єднання, відповідні громадські організації", далі за текстом.

Враховано

79.
розробляти, схвалювати чи приймати стандарти відповідного рівня, встановлювати правила їх розроблення, позначення та застосування;
-66- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 1, пункт 1. Текст "схвалювати чи приймати" замінити текстом "затверджувати чи скасувати"

Враховано частково
розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати стандарти відповідного рівня, встановлювати правила їх розроблення, позначення та застосування;


-67- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 1, пункт 1. Викласти у такій редакції: "розробляти, схвалювати, приймати, переглядати, змінювати та скасовувати ", далі за текстом.

Враховано

80.
готувати і подавати до національного органу стандартизації пропозиції щодо створення технічних комітетів стандартизації та розроблення національних стандартів чи прийняття як національних стандартів міжнародних (реґіональних) чи власних стандартів;
-68- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 1, пункт 2. Слово "готувати" вилучити.

Враховано
подавати до центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації пропозиції щодо створення технічних комітетів стандартизації та розроблення національних стандартів чи прийняття, як національних стандартів, міжнародних (реґіональних) чи власних стандартів;
81.
представляти Україну в міжнародних та реґіональних спеціалізованих організаціях із стандартизації, виконувати зобов'язання, обумовлені участю в цих організаціях;
-69- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 1, пункт 3. Текст "обумовлені участю в цих організаціях" замінити текстом "передбачені відповідними положеннями цих організацій"

Враховано
представляти Україну у відповідних міжнародних та реґіональних спеціалізованих організаціях із стандартизації, виконувати зобов'язання, які передбачені відповідними положеннями цих організацій;


-70- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 10 початок абзацу четвертого частини першої викласти в такій редакції:
"представляти Україну у відповідних міжнародних..." - далі - за текстом;

Враховано

82.
створювати і вести інформаційні фонди нормативних документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
-71- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 1. Пункт 4 слово "нормативних" замінити на "нормативно-правових".

Враховано
створювати і вести інформаційні фонди нормативно-правових документів для забезпечення своєї діяльності та інформаційного обміну;
83.
видавати і розповсюджувати власні стандарти, документи спеціалізованих міжнародних (реґіональних) організацій із стандартизації, членами яких вони є (на підставі положень цих організацій) чи з якими співпрацюють (на підставі договорів чи угод), делегувати ці повноваження іншим юридичним особам;
-72- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 1. Пункт 5 викласти у такій редакції: "видавати і розповсюджувати власні стандарти, документи спеціалізованих міжнародних, реґіональних організацій із стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень цих організацій або договорів чи угод, а також делегувати ці повноваження іншим юридичним особам;"

Враховано
видавати і розповсюджувати власні стандарти, документи спеціалізованих міжнародних, реґіональних організацій із стандартизації, членами яких вони є чи з якими співпрацюють на підставі положень цих організацій або договорів чи угод, а також делегувати ці повноваження іншим юридичним особам;
84.
інформувати національний орган стандартизації про роботи із стандартизації за своїми напрямами, якщо розроблювані ними стандарти можуть створити технічні бар'єри у торгівлі.
-73- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 10 в абзаці восьмому частини першої слова "якщо розроблювані ними стандарти можуть створити технічні бар'єри у торгівлі" виключити;

Враховано
інформувати центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації про роботи із стандартизації за своїми напрямами.
85.
Будь-які особи мають право брати участь у стандартизації, розглядати проекти розроблюваних національних стандартів та надавати розробникам відповідні пропозиції та зауваження до них.
-74- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 2. Слова "Будь-які" замінити на слова "Заінтересовані".
Враховано
Заінтересовані особи мають право брати участь у сфері стандартизації, розглядати проекти розроблюваних національних стандартів та надавати розробникам відповідні пропозиції та зауваження до них.
86.
Згідно з цим Законом, враховуючи особливості військової сфери, додатково до повноважень та функцій інших суб'єктів стандартизації, Міністерство оборони України:
-75- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 10, частина 3. Викласти у такій редакції: "Міністерство оборони України, враховуючи особливості сфери оборони, визначає порядок застосування стандартів для забезпечення потреб оборони України відповідно до покладених на нього функцій."

Враховано
Міністерство оборони України, враховуючи особливості сфери оборони, визначає порядок застосування стандартів для забезпечення потреб оборони України відповідно до покладених на нього функцій.
87.
визначає порядок застосування стандартів в інтересах Збройних Сил України відповідно до покладених на них функцій;
-76- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3, пункт 1. Текст "інтересах Збройних Сил" замінити текстом "Збройних Силах"

Відхилено-77- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 10, абзаці 3 пп. 2 слова "в інтересах Збройних Сил України" замінити на "в Збройних Силах України".

Відхилено-78- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 10 абзац другий частини третьої викласти в такій редакції: "визначає порядок застосування в інших сферах діяльності стандартів, розроблених, схвалених чи прийнятих в інтересах Збройних Сил України".

Відхилено

88.
організовує та здійснює роботи з кодифікації у сфері оборони, надає послуги з кодифікації іншим організаціям.
-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частина 3, пункт 2. Наприкінці слово "організаціям" замінити текстом "юридичним особам"

Відхилено

89.
РОЗДІЛ III СТАНДАРТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ


РОЗДІЛ III
СТАНДАРТИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ
90.
Стаття 11. Розроблення і прийняття стандартів
-80- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 11 викласти у такій редакції: "Стаття 11. Розроблення, прийняття, перевірка, внесення змін, перегляд чи скасування стандартів"

Враховано
Стаття 11. Розроблення, прийняття, перевірка, внесення змін, перегляд чи скасування стандартів
91.
Залежно від рівня суб'єкта стандартизації, який приймає чи схвалює стандарти, розрізняють:


Залежно від рівня суб'єкта стандартизації, який приймає чи схвалює стандарти, розрізняють:
92.
національні стандарти та кодекси усталеної практики, прийняті чи схвалені національним органом стандартизації, класифікатори, каталоги, реєстри загальнодержавного застосування;
-81- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11, частина 1, Викласти у такій редакції: "національні стандарти, кодекси усталеної практики та класифікатори прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації і видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування;

Враховано
національні стандарти, кодекси усталеної практики та класифікатори прийняті чи схвалені центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації і видані ним каталоги та реєстри загальнодержавного застосування;
93.
стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті чи схвалені іншими суб'єктами, що займаються стандартизацією.


стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови, прийняті чи схвалені іншими суб'єктами, що займаються стандартизацією.
94.
Стандарти повинні відповідати потребам ринку, сприяти розвитку вільної торгівлі та бути викладені таким чином, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції, якої стосується стандарт, чи надавати перевагу виробнику продукції або продукції на підставі місця її виготовлення.
-82- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 2. Текст "або продукції на підставі" замінити текстом "залежно від"

Враховано частково
Стандарти повинні відповідати потребам ринку, сприяти розвитку вільної торгівлі, підвищенню конкурентоспроможності вітчизняною продукції та бути викладені таким чином, щоб їх неможливо було використовувати з метою введення в оману споживачів продукції, якої стосується стандарт, чи надавати перевагу виробнику продукції або продукції залежно від місця її виготовлення.


-83- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В статті 11 абзаці другому після слів "вільної торгівлі" додати таку фразу: "та підвищенню конкурентоспроможності вітчизняною продукції".

Враховано

95.
Об'єкт стандартизації може бути об'єктом промислової власності, якщо розробник стандарту в установленому порядку отримав дозвіл у власника прав на цей об'єкт.
-84- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11. Частину 3 після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством"

Враховано
Об'єкт стандартизації може бути об'єктом інтелектуальної чи промислової власності, якщо розробник стандарту в установленому законодавством порядку отримав дозвіл у власника прав на цей об'єкт.


-85- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11, частина 3. Після слова "об'єктом" додати слово "інтелектуальної".

Враховано

96.
Національний орган стандартизації з урахуванням державних пріоритетів, пропозицій технічних комітетів стандартизації та інших суб'єктів стандартизації щороку формує Програму робіт із стандартизації (далі - Програма), яка включає перелік національних стандартів, прийнятих до розроблення. Програму публікують один раз на шість місяців в офіційному виданні національного органу стандартизації, доступному для всіх заінтересованих сторін, та розміщують в інформаційних мережах.
-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 4, речення 2 Текст "Програму публікують" замінити текстом "Програма публікується", текст ", доступному для всіх заінтересованих сторін,", слово "розміщують" замінити словом "розміщується"

Враховано частково
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації з урахуванням суспільної потреби у стандарті, державних пріоритетів, пропозицій технічних комітетів стандартизації та інших суб'єктів стандартизації щороку формує програму робіт із стандартизації (далі - програма), яка включає перелік національних стандартів, прийнятих до розроблення. Програма публікується один раз на шість місяців в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, доступному для всіх заінтересованих сторін та розміщується в інформаційних мережах.


-87- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11, частина 4, речення 1 після слів "з урахуванням" додати слова "суспільної потреби у стандарті".

Враховано

97.
Національні стандарти розробляються технічними комітетами стандартизації, а в разі їх відсутності - іншими суб'єктами стандартизації, що мають для цього відповідний науково-технічний потенціал.


Національні стандарти розробляються технічними комітетами стандартизації, а в разі їх відсутності - іншими суб'єктами стандартизації, що мають для цього відповідний науково-технічний потенціал.
98.
Правила розроблення, перегляду та скасування національних стандартів, які встановлюються Національним органом стандартизації, повинні передбачати:
-88- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 6, абзац 1. Слово "перегляду" замінити текстом "схвалення, прийняття", зміни"

Враховано частково
Правила та порядок розроблення, схвалення, прийняття, перегляду, зміни та скасування національних стандартів, які встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації, повинні передбачати:
99.
критерії приймання чи відхилення пропозицій щодо розроблення національних стандартів;
-89- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 6, пункт 1. Слово "приймання" замінити словом "врахування"

Враховано
критерії врахування чи відхилення пропозицій щодо розроблення національних стандартів;
100.
критерії визначення розробників національних стандартів;


критерії визначення розробників національних стандартів;
101.
порядок визначення пріоритетів щодо застосування міжнародних (реґіональних) стандартів;


визначення пріоритетів щодо застосування міжнародних (реґіональних) стандартів;
102.
механізм апеляції;


механізм апеляції;
103.
порядок інформування заінтересованих органів, організацій, установ та осіб про стан робіт у сфері національної стандартизації. Строк розгляду проекту національного стандарту та подання відгуків не може бути меншим ніж 60 днів від дня його опублікування;
-90- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 6, пункт 5. Перше речення після тексту "заінтересованих органів," доповнити текстом "підприємств,"

Відхилено
інформування заінтересованих сторін про стан робіт у сфері національної стандартизації. Строк розгляду проекту національного стандарту та подання відгуків не може бути меншим, ніж 60 днів від дня його опублікування;


-91- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11, частина 6, пункт 5. Слова "органів, організацій, установ та осіб" замінити на слово "сторін".

Враховано

104.
ознайомлення за рівних умов з проектами національних стандартів усіх заінтересованих суб'єктів;
-92- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11, частина 6, пункт 6. Слово "суб'єктів" замінити на слово "сторін", а останні два пункту вилучити.

Враховано
ознайомлення за рівних умов з проектами національних стандартів усіх заінтересованих сторін.
105.
порядок схвалення та прийняття національних стандартів;106.
порядок перегляду, внесення змін та скасування національних стандартів.
-93- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 6, пункт 8. Виключити текст "перегляду,"

Враховано-94- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 11 доповнити новою частиною 7 такого змісту: "Під час схвалення або прийняття національного стандарту центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації визначає дату надання стандарту чинності з урахуванням часу на виконання підготовчих заходів щодо його впровадження".


Під час схвалення або прийняття національного стандарту центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації визначає дату надання стандарту чинності з урахуванням часу на виконання підготовчих заходів щодо його впровадження.
107.
Перелік національних стандартів, схвалених та прийнятих протягом місяця, публікується наступного місяця в офіційному виданні національного органу стандартизації.


Перелік національних стандартів, схвалених та прийнятих протягом місяця, публікується наступного місяця в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації.
108.
Міжнародні (реґіональні) стандарти запроваджуються як національні стандарти за умови їх прийняття національним органом стандартизації.
-95- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 8. Слово "прийняття" замінити словом "схвалення"

Відхилено
Міжнародні (реґіональні) стандарти запроваджуються як національні стандарти за умови їх прийняття центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.


-96- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 11. Доповнити новою частиною із статті 1, частини 1, пункт 11, а також новими частинами такого змісту: "Перевірку чинних національних стандартів на відповідність законодавству, інтересам держави, потребам споживачів, рівню розвитку науки і техніки, вимогам міжнародних і реґіональних стандартів здійснюють відповідні технічні комітети або інші суб'єкти стандартизації відповідно до цього Закону. Стандарти на продукцію перевіряються не рідше одного разу на п'ять років. За результатами перевірки відповідні технічні комітети або інші суб'єкти стандартизації подають пропозиції про перегляд, зміни чи скасування стандартів до центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації.
Перегляд, в результаті якого розроблюється новий національний стандарт або вносяться зміни до чинного стандарту здійснюється у порядку встановленому для розроблення стандартів.
Скасування національного стандарту здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у разі припинення випуску продукції, реґламентованої цим стандартом, а також у разі розроблення, схвалення або прийняття замість нього іншого стандарту за поданням відповідного технічного комітету стандартизації або іншого суб'єкта стандартизації відповідно до цього Закону.
Інформація про зміни, текст змін та інформація про скасування національних стандартів публікується в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації не пізніше ніж за 90 днів до терміну надання їм чинності або скасування.

Враховано
Прийняття міжнародного (реґіонального) стандарту - це опублікування національного стандарту, що ґрунтується на відповідному міжнародному (реґіональному) стандарті, чи підтвердження того, що міжнародний (реґіональний) стандарт має той самий статус, що і національний стандарт, із зазначенням будь-яких відхилень від міжнародного (реґіонального) стандарту.
Перевірку чинних національних стандартів на відповідність законодавству, інтересам держави, потребам споживачів, рівню розвитку науки і техніки, вимогам міжнародних і реґіональних стандартів здійснюють відповідні технічні комітети або інші суб'єкти стандартизації відповідно до цього Закону. Стандарти на продукцію перевіряються не рідше одного разу на п'ять років. За результатами перевірки відповідні технічні комітети або інші суб'єкти стандартизації подають пропозиції про перегляд, зміни чи скасування стандартів до центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації.
Перегляд, в результаті якого розроблюється новий національний стандарт або вносяться зміни до чинного стандарту здійснюється у порядку встановленому для розроблення стандартів.
Скасування національного стандарту здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації у разі припинення випуску продукції, реґламентованої цим стандартом, а також у разі розроблення, схвалення або прийняття замість нього іншого стандарту за поданням відповідного технічного комітету стандартизації або іншого суб'єкта стандартизації відповідно до цього Закону.
Інформація про зміни, текст змін та інформація про скасування національних стандартів публікується в офіційному виданні центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації не пізніше ніж за 90 днів до терміну надання їм чинності або скасування.

109.
Стаття 12. Порядок застосування стандартів


Стаття 12. Порядок застосування стандартів
110.
Стандарти застосовуються на добровільних засадах.
-97- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Ч.1 ст. 12 доповнити словами "якщо інше не встановлено законодавством".

Враховано
Стандарти застосовуються на добровільних засадах, якщо інше не встановлено законодавством.
111.
Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
-98- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12. Частину 2 після тексту "в інших" доповнити словом "нормативних"

Відхилено
Стандарти застосовуються безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.
112.
Застосування стандартів чи їх окремих положень стає обов'язковим:


Застосування стандартів чи їх окремих положень стає обов'язковим:
113.
для всіх суб'єктів господарювання, якщо на стандарти є посилання в технічних реґламентах та інших нормативно-правових актах.
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 3, пункт 1. Текст "на стандарти є посилання" замінити текстом "така вимога міститься," а після слова "реґламентах" слово "та" замінити словом "чи"

Враховано частково
для всіх суб'єктів господарювання, якщо це передбачено в технічних реґламентах чи інших нормативно-правових актах;


-100- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 12, частина 3, пункт 1 слова "на стандарти є посилання" замінити на слова "це передбачено".

Враховано

114.
для учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;
-101- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 3, пункт 2. Текст "є посилання на" замінити словом "передбачені"

Відхилено
для учасників угоди (контракту) щодо розроблення, виготовлення чи постачання продукції, якщо в ній (ньому) є посилання на певні стандарти;
115.
для виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні;


для виробника чи постачальника продукції, якщо він склав декларацію про відповідність продукції певним стандартам чи застосував позначення цих стандартів у її маркуванні;
116.
для виробника чи постачальника, якщо його продукція сертифікована щодо вимог стандартів.
-102- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 3. Пункт 4 після тексту "сертифікована щодо" доповнити словом "дотримання"

Враховано
для виробника чи постачальника, якщо його продукція сертифікована щодо дотримання вимог стандартів.
117.
Міжнародні (реґіональні) стандарти та стандарти інших країн, якщо їх вимоги не суперечать законодавству, можуть бути застосовані в Україні в установленому порядку шляхом посилання на них у національних та інших стандартах.
-103- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 4. Слово "країн" замінити словом "держав", після тексту "не суперечать законодавству" додати слово "України", виключити текст "в установленому порядку"

Враховано частково
Міжнародні (реґіональні) стандарти та стандарти інших країн, якщо їх вимоги не суперечать законодавству України, можуть бути застосовані в Україні в установленому порядку шляхом посилання на них у національних та інших стандартах.
118.
Стандарти, застосовані під час виготовлення продукції, повинні зберігатися у виробника протягом 10 років після випуску останнього виробу.
-104- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12. Частину 5 наприкінці доповнити текстом "даного виду продукції"

Враховано
Стандарти, застосовані під час виготовлення продукції, повинні зберігатися у виробника протягом 10 років після випуску останнього виробу даного виду продукції.
119.
Стаття 13. Застосування стандартів у технічних реґламентах та інших нормативно-правових актах


Стаття 13. Застосування стандартів у технічних реґламентах та інших нормативно-правових актах
120.
Технічні реґламенти та інші нормативно-правові акти встановлюють обов'язкові вимоги щодо:


Технічні реґламенти та інші нормативно-правові акти встановлюють обов'язкові вимоги щодо:
121.
захисту життя, здоров'я чи майна людини;


захисту життя, здоров'я та майна людини;


-105- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 13, частину 1. Пункт 2 доповнити пунктом такого змісту: "захисту тварин, рослин;"

Враховано
захисту тварин, рослин;
122.
охорони навколишнього природного середовища;
-106- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 13, частина 1. Пункт 3 слова "охорони навколишнього середовища" замінити на слова "охорони довкілля".

Враховано
охорони довкілля;
123.
безпеки продукції, процесів чи послуг;


безпеки продукції, процесів чи послуг;
124.
запобігання введенню в оману стосовно призначення та безпеки продукції;


запобігання введенню в оману стосовно призначення та безпеки продукції;
125.
усунення загрози для національної безпеки.


усунення загрози для національної безпеки.
126.
У разі посилання на стандарти в технічних реґламентах чи нормативно-правових актах зазначається, чи є дотримання певних стандартів єдиним або тільки одним із шляхів виконання вимог цих документів. В останньому випадку виробник чи постачальник має довести, що продукція, вироблена без застосування цих стандартів, відповідає вимогам відповідних технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів.
-107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 2, речення 1. Після тексту "технічних реґламентах" слово "чи" замінити текстом ", інших"

Враховано
У разі посилання на стандарти в технічних реґламентах, інших нормативно-правових актах зазначається, чи є дотримання певних стандартів єдиним або тільки одним із шляхів виконання вимог цих документів. Виробник чи постачальник має довести, що продукція, вироблена без застосування цих стандартів, відповідає вимогам відповідних технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів.


-108- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 13 перше речення частини другої потребує редакційної правки, оскільки незрозуміле, про виконання вимог яких саме документів (стандартів чи технічних реґламентів) у ньому йдеться;

Враховано

127.
У разі виникнення об'єктивних перешкод щодо застосування обов'язкових вимог національних стандартів на звернення виробників чи постачальників продукції національний орган стандартизації має право дозволити тимчасове відхилення від цих стандартів. За необхідності такий дозвіл може бути надано за погодженням із заінтересованими центральними органами виконавчої влади.
-109- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У статті 13 частину третю прошу викласти у такій редакції: "У разі виникнення об'єктивних перешкод для застосування певних обов'язкових вимог національного стандарту виробник чи постачальник продукції зобов'язаний повідомити про це національний орган стандартизації. Одночасно виробник може звернутися до національного органу стандартизації з пропозиціями щодо скасування, позачергового перегляду та внесення відповідних змін до цього стандарту, або з обґрунтованим клопотанням про надання дозволу на тимчасовий випуск продукції з відхиленнями від зазначених обов'язкових вимог. Національний орган стандартизації вивчає обґрунтованість звернення виробника, проводить у разі потреби необхідні експертизи і за наявності підстав після погодження із центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль за дотриманням відповідних вимог національного стандарту, може надати такий дозвіл і встановити обмеження терміну його дії."

Враховано
У разі виникнення об'єктивних перешкод для застосування певних обов'язкових вимог національного стандарту виробник чи постачальник продукції зобов'язаний повідомити про це національний орган стандартизації. Одночасно виробник може звернутися до національного органу стандартизації з пропозиціями щодо скасування, позачергового перегляду та внесення відповідних змін до цього стандарту, або з обґрунтованим клопотанням про надання дозволу на тимчасовий випуск продукції з відхиленнями від зазначених обов'язкових вимог. Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації вивчає обґрунтованість звернення виробника, проводить у разі потреби необхідні експертизи і за наявності підстав після погодження із відповідним центральним органом виконавчої влади, що здійснює контроль за дотриманням відповідних вимог національного стандарту, може надати такий дозвіл і встановити обмеження терміну його дії.


-110- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції: "У разі виникнення об'єктивних перешкод щодо застосування обов'язкових вимог національних стандартів на звернення виробників чи постачальників продукції національний орган стандартизації може організувати позачерговий перегляд таких стандартів з дотриманням вимог статті 11 цього Закону."

Враховано частково

128.
У разі виготовлення продукції на експорт, якщо угодою (контрактом) визначено інші вимоги, ніж ті, що встановлені технічними реґламентами або іншими нормативно-правовими актами України, дозволяється застосовувати норми угоди (контракту), якщо вони не суперечать законодавству в частині вимог до процесу виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території України.
-111- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13. Частину 4 після тексту "не суперечать законодавству" доповнити словом "України"

Враховано
У разі виготовлення продукції на експорт, якщо угодою (контрактом) визначено інші вимоги, ніж ті, що встановлені технічними реґламентами або іншими нормативно-правовими актами України, дозволяється застосовувати норми угоди (контракту), якщо вони не суперечать законодавству України в частині вимог до процесу виготовлення продукції, її зберігання та транспортування на території України.
129.
Державний нагляд за дотриманням вимог технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.


Державний нагляд за дотриманням вимог технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
130.
Відповідальність за порушення вимог технічних реґламентів або інших нормативно-правових актів установлюється законодавством.
-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 13, частина 6. Наприкінці слово "законодавством" замінити словом "законом"

Враховано
Особи, винні в порушенні законодавства у сфері стандартизації, несуть відповідальність згідно з законами України.


-113- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 13 частину 6 викласти у такій редакції: "Особи, винні в порушенні законодавства у сфері стандартизації, несуть відповідальність згідно з законами України."

Враховано

131.
Стаття 14. Знаки відповідності національним стандартам


Стаття 14. Знак відповідності національним стандартам
132.
Національний орган стандартизації має право встановлювати знаки відповідності продукції національним стандартам.
-114- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Норми статті 14 потребують узгодження з питаннями сертифікації товарів, робіт і послуг. Неясно, чи будуть проводитися паралельно обидві процедури встановлення відповідності одного й того ж товару (роботи, послуги) встановленим вимогам і підтверджуватися як знаком відповідності національним стандартам, так і сертифікатом відповідності, чи залишиться один із них?

Враховано
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації має право встановлювати знак відповідності продукції національним стандартам.
133.
Знаки відповідності продукції національним стандартам є власністю національного органу стандартизації і захищаються в установленому порядку.
-115- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 14 частину 3 викласти у такій редакції: "Національний знак відповідності продукції національним стандартам - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію.
Опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi продукції національним стандартам встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано
Національний знак відповідності продукції національним стандартам - знак, який засвідчує відповідність позначеної ним продукції всім вимогам стандартів, які поширюються на цю продукцію.
Опис та правила застосування нацiонального знака вiдповiдностi продукції національним стандартам встановлюються центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації-116- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 14. Частину 2 після тексту "в установленому" доповнити словом "законом".

Відхилено

134.
Відповідність продукції національним стандартам може бути добровільно підтверджена у порядку, встановленому національним органом стандартизації, згідно з яким виробник або уповноважена ним особа можуть отримати право на використання знаків відповідності.
-117- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 14, частина 3. Викласти у такій редакції: "Відповідність продукції національним стандартам добровільно підтверджується у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації".

Враховано
Відповідність продукції національним стандартам добровільно підтверджується у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у сфері стандартизації.
135.
РОЗДІЛ IV ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
-118- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву розділу IV викласти у такій редакції: "Інформаційне забезпечення та право власності на стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови".

Враховано
РОЗДІЛ IV
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА СТАНДАРТИ, КОДЕКСИ УСТАЛЕНОЇ ПРАКТИКИ ТА ТЕХНІЧНІ УМОВИ
136.
Стаття 15. Видання та розповсюдження нормативних документів
-119- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 15 викласти у такій редакції: "Право власності на видання та розповсюдження стандартів ".

Враховано
Стаття 15. Право власності на видання та розповсюдження стандартів
137.
Стандарти, кодекси усталеної практики та технічні умови видають, перевидають і розповсюджують органи, що володіють правами на ці документи.
-120- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
По тексту статті 15 слова "органи, що володіють правами на ці документи" замінити на слова "суб'єкти стандартизації, що володіють правами на ці документи".
Частину 1 статті 15 вилучити.

Враховано-121- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 15 доповнити новими частинами такого змісту: "Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та каталоги належить державі. Від імені держави права власника на ці документи здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.
Право власності на інші стандарти, створені іншими суб'єктами стандартизації, належить тим суб'єктам, за кошти яких вони створені або яким воно передано в установленому законом порядку".

Враховано
Право власності на національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та каталоги належить державі. Від імені держави права власника на ці документи здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.
Право власності на інші стандарти, створені іншими суб'єктами стандартизації, належить тим суб'єктам, за кошти яких вони створені або яким воно передано в установленому законом порядку.
138.
Національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та каталоги видає, перевидає та розповсюджує національний орган стандартизації.


Національні стандарти, кодекси усталеної практики, класифікатори та каталоги видає, перевидає та розповсюджує центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації.
139.
Видання і розповсюдження документів міжнародних (реґіональних) організацій із стандартизації, членом яких є Україна, здійснює національний орган стандартизації на підставі положень про ці організації.
-122- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 15, частина 3 Після слова "здійснює" замінити на слова "центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації та інші суб'єкти стандартизації на підставі положень цих організацій."

Враховано
Видання і розповсюдження документів міжнародних (реґіональних) організацій із стандартизації, членом яких є Україна, здійснює центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації та інші суб'єкти стандартизації на підставі положень цих організації.
140.
Забороняється повністю чи частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційні видання будь-які стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови або їх частини без дозволу органу, який володіє правами на ці документи чи який є розпорядником цих прав.
-123- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 15, частина 4. Слова "органу, який володіє правами на ці документи чи який є розпорядником цих прав." " замінити на слова "їх власника чи уповноваженої ним особи, крім випадків передбачених законом."

Враховано
Забороняється повністю чи частково відтворювати, тиражувати і розповсюджувати як офіційні видання будь-які стандарти, кодекси усталеної практики, технічні умови або їх частини без дозволу їх власника чи уповноваженої ним особи, крім випадків передбачених законом.
141.
У разі відтворення чи розповсюдження стандарту, кодексу усталеної практики, технічних умов без дозволу органу, який володіє правами на ці документи чи який є розпорядником цих прав, названий орган не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюджуваного документа.
-124- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 15, частина 5. Слова "органу, який володіє правами на ці документи чи який є розпорядником цих прав, названий орган " замінити на слова "їх власника чи уповноваженої ним особи суб'єкт стандартизації".

Враховано
У разі відтворення чи розповсюдження стандарту, кодексу усталеної практики, технічних умов без дозволу їх власника чи уповноваженої ним особи суб'єкт стандартизації не несе відповідальності за невідповідність тексту розповсюджуваного документа його офіційному тексту чи за наслідки, спричинені застосуванням розповсюджуваного документа.
142.
Орган, який володіє правами чи який є розпорядником прав на стандарт, кодекс усталеної практики, технічні умови, має право на відшкодування збитків, завданих їх несанкціонованим розповсюдженням, відповідно до законодавства.
-125- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 15, частина 6. Наприкінці слово "законодавства" замінити словом "закону"

Враховано
Суб'єкт стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому несанкціонованим розповсюдженням стандарту, кодексу усталеної практики, технічних умов, відповідно до закону.


-126- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 15, частина 6. Викласти у такій редакції: "Суб'єкт стандартизації має право на відшкодування збитків, завданих йому несанкціонованим розповсюдженням стандарту, кодексу усталеної практики, технічних умов, відповідно до закону".

Враховано

143.
Порядок видання та розповсюдження технічних реґламентів встановлюється окремими нормативно-правовими актами.
-127- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 15, частина 7 . Слова "окремими нормативно-правовими актами " замінити на слова " законом".

Враховано
Порядок видання та розповсюдження технічних реґламентів встановлюється законом.
144.
Стаття 16. Надання інформаційних послуг


Стаття 16. Надання інформаційних послуг
145.
Інформаційні послуги надаються шляхом опублікування офіційних текстів стандартів, інформаційних та довідкових видань, а також їх розповсюдження інформаційними мережами в ініціативному порядку та на замовлення.


Інформаційні послуги надаються шляхом опублікування офіційних текстів стандартів, інформаційних та довідкових видань, а також їх розповсюдження інформаційними мережами в ініціативному порядку та на замовлення.
146.
Національний орган стандартизації через національний автоматизований інформаційний фонд нормативних документів та національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO забезпечує інформацією вітчизняних та іноземних користувачів.


Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації через національний інформаційний фонд нормативних документів та національний центр міжнародної інформаційної мережі ISONET WTO забезпечує інформацією вітчизняних та іноземних користувачів.
147.
Для інформаційного забезпечення користувачів національний орган стандартизації організовує формування каталогу нормативних документів у сфері стандартизації на національному рівні, встановлює правила його створення та ведення.


Для інформаційного забезпечення користувачів центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації організовує формування каталогу нормативних документів у сфері стандартизації на національному рівні, встановлює правила його створення та ведення.
148.
Орган, відповідальний за розроблення і схвалення стандартів, які можуть створити технічні бар'єри у торгівлі, надає відповідну інформацію національному органу стандартизації, який через міжнародну інформаційну мережу ISONET WTO надає цю інформацію користувачам у строки, встановлені кодексом усталеної практики стандартизації.
-128- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 16, частина 4. Слово "Орган" замінити на слова "Суб'єкт стандартизації".
Враховано
Суб'єкт стандартизації, відповідальний за розроблення і схвалення стандартів, які можуть створити технічні бар'єри у торгівлі, надає відповідну інформацію центральному органу виконавчої влади у сфері стандартизації, який через міжнародну інформаційну мережу ISONET WTO надає цю інформацію користувачам у строки, встановлені кодексом усталеної практики стандартизації.

149.
РОЗДІЛ V МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ
-129- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ V. Виділити цей розділ як Статтю 16

Враховано
РОЗДІЛ V
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації-130- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Розділ V та назву статті 17 викласти у такій редакції: "Розділ V МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Стаття 17. Міжнародне співробітництво у сфері стандартизації"

Враховано

150.
Національний орган стандартизації відповідно до законодавства представляє інтереси України в міжнародних організаціях із стандартизації, реалізує заходи щодо адаптації законодавства України з питань стандартизації до законодавства Європейського Союзу, здійснює співробітництво в цій сфері з відповідними органами інших країн, приймає рішення про приєднання до міжнародних (реґіональних) систем стандартизації, укладає договори про співробітництво та здійснення робіт у сфері стандартизації.
-131- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ V, частина 1. Після тексту "стандартизації" слово "законодавства" замінити словом "закону", після тексту "відповідними органами інших" слово "країн" замінити словом "держав"

Враховано частково
Центральний орган виконавчої влади у сфері стандартизації відповідно до закону представляє інтереси України в міжнародних організаціях із стандартизації, вживає заходів щодо адаптації законодавства України у сфері стандартизації до законодавства Європейського Союзу, здійснює співробітництво в цій сфері з відповідними органами інших країн, приймає рішення про приєднання до міжнародних (реґіональних) систем стандартизації, укладає договори про співробітництво та здійснення робіт у сфері стандартизації.
151.
Якщо міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші вимоги, ніж ті, що містяться у цьому Законі, застосовуються вимоги міжнародного договору.
-132- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Частину 2 розділу V викласти в наступній редакції: "Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору".

Враховано
Якщо мiжнародним договором, згода на обов'язковiсть якого надана Верховною Радою України, встановлено iншi норми, нiж тi, що передбачені цим Законом, то застосовуються норми мiжнародного договору.
152.
РОЗДІЛ VI ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
-133- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ VI. Виділити цей розділ як статтю 17.

Враховано
РОЗДІЛ VI
ФІНАНСУВАННЯ РОБІТ ІЗ СТАНДАРТИЗАЦІЇ
Стаття 18. Джерела фінансування


-134- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244
У розділі VI визначити дві статті.
"Стаття 18. Джерела фінансування
Роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт.
Джерелами фінансування є:
кошти Державного бюджету;
кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
кошти суб'єктів господарювання;
кредити банків;
інші кошти, не заборонені законодавством", далі за текстом.

Враховано
Роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт.
Джерелами фінансування є:
кошти Державного бюджету;
кошти, передбачені на виконання програм і проектів;
кошти суб'єктів господарювання;
кредити банків;
інші кошти, не заборонені законодавством.
153.
Роботи із стандартизації фінансуються замовниками цих робіт.154.
Витрати госпрозрахункових підприємств, пов'язані з розробкою стандартів, відносяться до витрат на науково-технічне забезпечення їх господарської діяльності.
-135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ VI, частина 2. Виключити слово "госпрозрахункових"

Враховано
Витрати підприємств, пов'язані з розробленням стандартів, відносяться до витрат на науково-технічне забезпечення їх господарської діяльності.
155.
Витрати на роботи із стандартизації бюджетних установ та організацій відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.


Витрати на роботи із стандартизації бюджетних установ та організацій відшкодовуються за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.
156.
Замовниками робіт із стандартизації за кошти державного бюджету є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.
-136- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Розділ VI, частина 4. Текст "державного бюджету" замінити текстом "Державного бюджету"

Враховано
Замовниками робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету є центральні органи виконавчої влади, на які законодавством покладено відповідальність за технічне регулювання у визначених сферах діяльності.


-137- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Розділ VI доповнити новою частиною такого змісту: "Замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету, в тому числі на державне оборонне замовлення здійснюється без проведення торгів (конкурсів, тендерів)".

Враховано
Замовлення робіт із стандартизації за кошти Державного бюджету, в тому числі на державне оборонне замовлення, здійснюється без проведення торгів (конкурсів, тендерів).
157.
Джерела сплати внесків до бюджетів міжнародних організацій у сфері стандартизації визначаються у кожному конкретному випадку окремо.
-138- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Розділ VI, частина 5. Вилучити.

-139- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Розділ VI доповнити такою статтею: "Стаття 19. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів
Кошти, одержані від реалізації національних, реґіональних і міжнародних стандартів, спрямовуються виключно на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази."
Враховано
Стаття 19. Використання коштів, одержаних від реалізації стандартів

Кошти, одержані від реалізації національних, реґіональних і міжнародних стандартів, спрямовуються виключно на виконання робіт із стандартизації, розвиток науково-технічної бази.
158.
РОЗДІЛ VII ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


РОЗДІЛ VII
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
159.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
160.
2. Установити, що:
-140- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення. Частину другу викласти у такій редакції:
"2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
внести до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;
забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону;
визначити порядок та терміни дії галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР".

Враховано
2. Кабінету Міністрів України протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом:
внести до Верховної Ради України законопроекти щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;
забезпечити приведення власних нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону;
визначити порядок та терміни дії галузевих стандартів та прирівняних до них інших нормативних документів колишнього СРСР.

161.
міждержавні стандарти та державні стандарти України є чинними до скасування або до розроблення відповідних національних стандартів;
-141- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, частина 2. Пункт 1 після тексту "міждержавні стандарти" доповнити текстом ''в Україні", а слово "розроблення" замінити словом "прийняття"

Враховано частково
3. Державні та інші стандарти є чинними до скасування або до прийняття відповідних стандартів, згідно з вимогами цього Закону.


-142- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення, частина 2. Пункт 1 викласти у такій редакції: " Державні та інші стандарти є чинними до скасування або до прийняття відповідних стандартів, згідно з вимогами цього Закону".

Враховано-143- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У пункті 2 прикінцевих положень: абзаци другий та третій після слів "та державні стандарти" доповнити словами "інші нормативні документи";

Відхилено-144- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, частина 2, пункт 2. Після тексту "є чинними до" слово "розроблення" замінити словом "прийняття"

Враховано

162.
вимоги міждержавних стандартів та державних стандартів України, обов'язкові для виконання, є чинними до розроблення відповідних технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів, якими повинні бути врегульовані ці питання;
-145- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення, частина 2, пункт 2. Викласти у такій редакції: "Вимоги державних та інших стандартів, обов'язкові до виконання, є чинними до прийняття відповідних технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів, які регулюють ці питання".

Враховано
4. Вимоги державних та інших стандартів, обов'язкові до виконання, є чинними до прийняття відповідних технічних реґламентів та інших нормативно-правових актів, які регулюють ці питання.
163.
усі галузеві стандарти СРСР діють протягом року з дня набрання чинності цим Законом. Центральні органи виконавчої влади та інші суб'єкти господарювання протягом зазначеного строку повинні заявити свої права на наявні галузеві стандарти СРСР та надати інформацію про перелік таких стандартів національному органу стандартизації. Усі галузеві стандарти СРСР, права на які не будуть заявлені протягом року з дня введення в дію цього Закону, втрачають свою чинність на території України.
-146- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У пункті 2 прикінцевих положень:
в абзаці четвертому слова "галузеві стандарти СРСР" замінити словами "галузеві стандарти та інші нормативні документи СРСР".

Відхилено-147- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення, частина 2, пункт 3 вилучити.

Враховано

164.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:165.
подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;


166.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.
-148- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення. Частину 3 доповнити таким новим пунктом: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"

Враховано-149- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Прикінцеві положення доповнити новою частиною: "До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону".
Враховано
5. До приведення законодавства у вiдповiднiсть з цим Законом законодавчi та iншi нормативно-правовi акти застосовуються в частинi, що не суперечить цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні