Назва: Про Національний банк України
Автор: Національний банк України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів та банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


-1- Н.д. Станков А.К. (Округ №365)
Назву Закону викласти у слідуючій редакції, "Про центральний Державний резервний банк України", так як стара назва не дає йому статуса Державного і службовці не можуть бути держслужбовцями. Нова назва розширює його права у забезпеченні виконання основної функції (стаття 99 Конституції України).

-2- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Перед першим розділом поставити:
"Преамбула
Закон України "Про Національний банк України" є базовим для прийняття Концепції становлення і розвитку банківської системи України, в основі якої домінуючою повинна бути ідея, що банківська система служить вітчизняному промисловому і сільськогосподарському виробництву та обслуговує його. "Відхилено


Відхилено

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


-3- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Перед першим розділом включити:
«Визначення термінів та понять.
Інсайдер - це особа (юридична або фізична), що має доступ до закритої інформації або інформації, яка на даний момент часу не була оприлюднена і недоступна іншим суб'єктам та може використати своє положення з метою отримання матеріальних або інших благ.
Інвестиційний портфель - це сукупність цінних паперів, визнаних такими законодавством України про цінні папери, що перебувають у власності, крім цінних паперів емітентом яких є сама юридична особа.
Сумнівні активи - це активи які не можуть бути використані на їх повну вартість, або їх ринкову вартість не можна встановити на віть приблизно (приклад: цінні папери які знаходяться в активах проти емітента яких порушено справу про банкрутство у встановленому законом порядку)
Статутний капітал - це сплачений статутний фонд.
Операції відкритого ринку Національного Національного банку - це купівля-продаж казначейських зобов'язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також векселів, інших цінних паперів та боргових зобов'язань, визначених Радою директорів.
Грошовою одиницею України є гривня , що дорівнює 100 копійкам.
Великий кредит - це кредит, який може суттєво вплинути на фінансово-майновий стан комерційного банку або кредитно - фінансової установи, конкретний розмір, якого визначається у відсотковому виразі до власного капіталу Національним банком України.
Неплатоспроможність - це:
- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше одної третини суми встановленої Національним банком як мінімально необхідної.»
також пропоную внести в глосарій інші терміни та поняття, які використовуються але не визначенні законодавством України.
Враховано
в статті 1

1.

Розділ 1. Загальні положення
Розділ 1. Загальні положення
-4- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Доповнити розділ 1 новою статтєю.
Розділ 1. Загальні положення

Стаття 1. Терміни та поняття
Банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії Національного банку здійснює діяльність по залученню вкладів від населення та юридичних осіб і наданню кредитів на власних умовах ,веденню рахунків.
Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів.
Банківське регулювання- це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства
Банківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спряованих на забезпечення дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників.
Валютні цінності - матеріальні об`єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.
Враховано

Розділ 1.Загальні положенняСтаття 1 . Терміни та поняття.

Банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії Національного банку здійснює діяльність по залученню вкладів від населення та юридичних осіб і наданню кредитів на власних умовах ,веденню рахунків.

Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металівБанківське регулювання- це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавстваБанківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спряованих на забезпечення дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників..


Валютні цінності - матеріальні об`єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.Відкритий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками і внаслідок продажу на такому ринку кошти надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.Використовується центральними банками для купівліі продажу , як правило, короткострокових урядових цінних паперів з метою регулювання грошової маси.Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.
Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов`язань банку в іноземній валюті.При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.Відкрита позиція є короткою у разі , якщо обсяг зобов`язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов`язань.
Грошово-кредитна політика - `це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

Грошовий сурогат - це будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті.
Девізна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти

Дисконтна політика - це зниження або підвищення центральним банком облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позиковий капітал.

Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.


Відкритий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками і внаслідок продажу на такому ринку кошти надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.Використовується центральними банками для купівліі продажу , як правило, короткострокових урядових цінних паперів з метою регулювання грошової маси.Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.


Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов`язань банку в іноземній валюті.При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.Відкрита позиція є короткою у разі , якщо обсяг зобов`язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов`язань

Грошово-кредитна політика - `це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

Грошовий сурогат - це будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті.

Девізна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти

Дисконтна політика - це зниження або підвищення центральним банком облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позиковий капітал.


Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.Інсайдер - особа(юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому положенню, участі у капіталі банку, родинним зв`язкам і має можливість використовувати своє положення у власних інтересах

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, центральний банк, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування.Центральний банк має право, але не зобав`язаний надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи .

Казначейські зобов`язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на одержання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску.
Металеві рахунки - це рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

Основні засади грошово-кредитної політики - це комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному Національного банку з допомогою інструментів(засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.
Облікова ставка Національного банку -це виражена у відсотках плата, що береться Національним банком за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя.Облікова ставка є найнижча серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.

Офіційне видання Національного банку - це спеціальне друковане видання, визначене Національним банком як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного Національного банку, а також інформаційно-аналітичні, статистичні й інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо.


Інсайдер - особа(юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому положенню, участі у капіталі банку, родинним зв`язкам і має можливість використовувати своє положення у власних інтересах

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, центральний банк, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування.Центральний банк має право, але не зобав`язаний надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи .

Казначейські зобов`язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на одержання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску

Металеві рахунки - це рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

Основні засади грошово-кредитної політики - це комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному Національного банку з допомогою інструментів(засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.Облікова ставка Національного банку -це виражена у відсотках плата, що береться Національним банком за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя.Облікова ставка є найнижча серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.Офіційне видання Національного банку - це спеціальне друковане видання, визначене Національним банком як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного Національного банку, а також інформаційно-аналітичні, статистичні й інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо.Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком як уповноваженим органом держави

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послуг, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, за фрахтування та обслуговування кораблів, туризм, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики та інше. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - це вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її(держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ№2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена

Ставки рефінансування Національного Національного банку - це виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком з метою впливу на грошовий оборот та кредитування.Національним банком встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.

Спеціальні права запозичення(СПЗ)- міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою «кошик» із п`яти валют, склад яких переглядається кожні п`ять років. Вартість СПЗ визначається щоденно.

Фінансово-кредитна установа - це юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів від населення.

Цінова стабільність - це утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.


Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком як уповноваженим органом держави

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послуг, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, за фрахтування та обслуговування кораблів, туризм, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики та інше. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - це вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її(держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ№2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена

Ставки рефінансування Національного Національного банку - це виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком з метою впливу на грошовий оборот та кредитування.Національним банком встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.

Спеціальні права запозичення(СПЗ)- міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою «кошик» із п`яти валют, склад яких переглядається кожні п`ять років. Вартість СПЗ визначається щоденно.

Фінансово-кредитна установа - це юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів від населення.

Цінова стабільність - це утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.

Неплатоспроможність - це:
- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше одної третини суми встановленої Національним банком як мінімально необхідної
2.
Стаття 1. Правова основа діяльності Національного банку України.
-5- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Назву статті 1 викласти у такій редакції "Правова основа діяльності Центрального Державного резервного банку України".
Відхилено
Стаття 1 (2). Правова основа діяльності Національного банку України.
3.
Національний банк України (Банк України) є державною установою, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якої визначаються Конституцiєю України, цим Законом та іншими законами України.
-6- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Центральний Державний резервний банк України (далі Центральний Державний резервний банк) є центральним банком держави, державною юридичною установою... (далі за текстом)

Відхилено
Національний банк України (далі Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якої визначаються Конституцiєю України, цим Законом та іншими законами України


-7- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 1. Викласти у редакції:
"Національний банк України (далі - Національний банк) є центральним банком держави, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України".
-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині першій статті 1 виключити слова «держаною установою»
Частину другу статті 1 викласти в такій редакції:
«Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, яке належить йому на праві повного господарського відання».

Враховано


Частково враховано в статті 2-9- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
У кінці першого абзацу статті 1 записати «Конституцією України, Законами та Постановами Верховної Ради України»;
Враховано частково-10- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Скорочення "Банк України" щодо Національного банку України є не зовсім вдалим, оскільки будь-який банк є банком України. Тому краще застосовувати тради-ційне скорочення - НБУ.

Враховано

-11- Н.д.ЮшкоІ.О. (Округ№42)
Стаття 2. Правова основа діяльності Національного Банку України
Національний банк України (Національний банк) є центральним банком України - спеціалізованою державною установою, юридичний статус, функції, повноваження і принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими Законами України.


Враховано частково-12- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Першу частину статті 1 викласти у такій редакції:
"Національний банк України (Банк України) є вищою державною установою в банківській системі України, що здійснює захист інтересів держави. Юридичний статус, завдання, функції, повноваження і принципи організації Національного банку України визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами України".

Враховано частково-13- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В статті 1 дати чітке визначення "Національний банк України".
Враховано-14- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
Вважаю, що треба говорити про Національний банк не лише як державну структуру, а і як юридичну особу".
Враховано в статті 3-15- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Викласти в редакції:"Національний банк України (в подальшому - Банк України) є державною установою, юридичною особою, статус, завдання ..."- далі за текстом.
Враховано частково-16- Н.д.Масенко О.М. (Округ №147)
В статті 1, де мова йде про скорочення назви Банк України, не застосовувати таке скорочення тому, що в Україні є комерційний банк "Україна" і це може вносити путаницю і непорозуміння.
Враховано-17- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
В тексті законопроекту назву банку необхідно привести у відповідність до визначень статті 99 та статті 100 Конституції України та викласти виключно в редакції "Національний банк".
Враховано-18- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У статті 1 проекту Закону слід законодавчо визначити головну мету діяльності Національного банку України (НБУ). Для цього після першого абзацу добавити абзац наступного змісту:
«Головною метою Національного банку України є забезпечення розвитку в першу чергу виробничої сфери, а також інших галузей народного господарства та регулювання грошової маси в обігу для забезпечення стабільності грошової одиниці».
Законодавче визначення головної мети діяльності (НБУ) необхідне для чіткого встановлення його функцій, повноважень і принципів організації роботи.
Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики та у ст.7


4.
Мiсцезнаходження керівних органiв та центрального апарату Банку України - мiсто Київ.
-19- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Частину другу цієї статті вилучити.

Відхилено
Мiсцезнаходження керівних органiв та центрального апарату Національного банку - мiсто Київ.
5.
Стаття 2. Статутний капітал


Стаття 2. Статутний капітал
6.
Банк України має статутний капітал‚ що є загальнодержавною власнiстю‚ у розмірі 10 мільйонів гривень.
-20- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 2 частина 1 не вказані джерела та порядок формування статутного фонду НБУ (10 млн.грн.), форма ( матеріальні, нематеріальні активи, грошові кошти).. Тому статтю слід доповнити.
Враховано частково
Національний банк має статутний капітал, що є загальнодержавною власністю.
Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішенням Ради Національного банку.


-21- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 2. Викласти у редакції:
"Національний банк має статутний капітал, що є загальнодержавною власністю. Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішенням Ради Національного банку.
Джерелом формування статутного капіталу є доходи кошторису Національного банку, а при необхідності - Державний бюджет України."
-22- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Замість першої і другої частини викласти в такій редакції:
Центральний Державний резервний банк має статутний капітал в розмірі 10 мільйонів гривень, що є загальнодержавною власністю. Зміни розмірів статутного капіталу визначаються і затверджуються Радою банку.
Враховано


Враховано частково
Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису , а при необхідності -Державний бюджет.-23- -Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 2 викласти у редакції:
"Національний банк України має статутний капітал, що є загальнодержавною власністю. Розмір і зміни статутного капіталу визначаються за рішенням Ради Національного банку України і вносяться на затвердження Верховної Ради України"
Відхилено

7.
Розмiр статутного капіталу змінюється за рішенням Ради Банку України і вноситься на затвердження Верховній Раді України.8.
Стаття 3. Економічна самостійність


Стаття 3. Економічна самостійність
9.
Банк України функціонує як економiчно самостiйна державна установа, здiйснює видатки, як правило, за рахунок власних доходiв.
-24- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку
В частину 1 статті 3 додати такі слова: "в межах затвердженого кошторису"
Враховано
Національний банк є економiчно самостiйною установою, яка здiйснює видатки за рахунок власних доходiв у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.


-25- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частину першу статті 3 викласти у редакції:
"Національний банк є економічно самостійною установою, яка здійснює витрати на своє утримання за рахунок власних доходів у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим Законом випадках, - також за рахунок Державного бюджету України."
Ввести такі частини:
"Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об"єктом права загальнодержавної власності та перебуває в його повному господарському віданні.
Національний банк не відповідає за зобов"язаннями інших органів державної влади та управління, а інші органи державної влади та управління не відповідають за зобов"язаннями Національного банку, крім випадків коли вони добровільно беруть на себе такі зобов"язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням."
-26- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В частині першій статті 3 проекту слід виключити слова «як правило», тому що такий вислів для тексту закону є неістотним. Якщо цього не зробити, в ст. 4 проекту необхідно буде визначити конкретно, які саме видатки Національного банку України (далі НБУ) здійснюються за рахунок доходів (чи все ж таки прибутку?), а які - за рахунок інших доходів і яких саме.
ВрахованоВраховано


Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об`єктом права загальнодержавної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями органів державної влади та управління, а органи державної влади та управління не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.


-27- Н.д. Станков А.К. (Округ №365)
Вилучити в частині першій слова "як правило"
Враховано-28- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
У статті 3 розкрити джерела формування доходів Національного банку, порядок їх формування.
Враховано частково-29- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 1 - слова "як правило" вилучити з тексту.
Враховано

10.

Банк України для забезпечення виконання своїх функцій має право придбання та розпорядження рухомим і нерухомим майном.
-30- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
З метою більш чіткого і конкретного визначення принципів функціонування Національного банку пропоную зміст статті викласти у редакції:
"Банк України є юридчною особою, має відокремлене майно, яке перебуває у його повному господарському віданні і може відчужуватись у порядку, визначеному законами України.
Банк України здійснює свою діяльність як економічна самостійна юридична особа, здійснює видатки за рахунок власних доходів.
Банк України не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Банку України, якщо закони України не встановлюють інші взаємовідносини.
Банк України пропорційно може відкривати філії та представництва як в Україні, так і за її межами.
Банк України та його установи мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням".

-31- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
Частину другу ст.3 вилучити .
Враховано частково

Враховано
11.


Стаття 4. Доходи і видатки

Одержання прибутку не є метою діяльності Банку України.
-32- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Абзац перший статті 4 викласти в такій редакції:
«Банк України працює на некомерційних засадах. Одержання прибутку не є метою його діяльності.»
Враховано частково
Стаття 4. Доходи і видатки
Одержання прибутку не є метою діяльності Національного Банку.-33- Н.д. Станков А.К. (Округ №365)
Частину першу залишити в редакції першого читання "Одержання прибутку не є метою діяльності Центрального Державного резервного банку".
Враховано частково


У разі перевищення за підсумками року видатків Банку України над доходами Кабінет Міністрів України має забезпечити покриття цього дефіциту державними цінними паперами.
-34- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій , встановлених Конституцією України та цим Законом
Національний банк до 1 травня за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік вносить до Державного бюджету наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а у разі перевищення витрат над доходами - відшкодовується за рахунок Державного бюджету наступного за звітним року.
Планування і облік доходів та видатків Національного банку здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку.


Враховано
Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій , встановлених Конституцією України та цим Законом
Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік вносить до Державного бюджету наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а у разі перевищення витрат над доходами - відшкодовується за рахунок Державного бюджету наступного за звітним року.
Планування і облік доходів та видатків,а також формування фондів та резервів Національного банку здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку.
-35- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 1 пункту 1 статті 4 («Доходи і видатки») після слів «за цінними паперами у портфелі банку» виключити слова «на інвестиції».
. У частині 1 пункту 2 статті 4 («Доходи і видатки») після слів «(розрахунково-касове обслуговування, послуги» необхідно дати повне визначення послуги «СЕП». При необхідності можна дати абревіатуру.

Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання

.

Враховано-36- -Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю 4 викласти у такій редакції:
"Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.
Національний банк щоквартально вносить до Державного бюджету України одну четверту суми планового перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік.
За фактичними наслідками звітного бюджетного року Національний банк здійснює перерахунок сум отриманих доходів та понесених витрат з урахуванням сплачених авансових відрахувань. Позитивна різниця, отримана внаслідок такого перерахування, вноститься до складу доходів Державного бюджету України наступного за звітним року, а негативна різниця відшкодовується за рахунок Державного бюджету України такого ж року.
Плановані доходи і витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат, який затверджується Верховною Радою України за поданням Ради Національного банку, разом із затвердженням Державного бюджету України. Кошторис доходів і витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій, встановлених Конституцією України та цим Законом".
Враховано частково

13.

-37- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку
Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції: "У разі перевищення за підсумками року видатків Національного банку України над доходами рішення про джерела покриття цього дефіциту приймає Верховна Рада України
Відхилено. Джерела покриття мають бути наперед визначені в законі для забез-печення можливості стабільного функці-онування централь-ного банку
-38- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Частину 13 вилучити повністю, так як вона суперечить статті 3 цього Закону

Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання-39- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Другу частину викласти у такій редакції:
" У разі перевищення за підсумками року видатків Банку України над доходами покриття цього дефіциту забезпечується державними цінними паперами Кабінетом Міністрів України".
- у третій частині слід конкретизувати визначення "Положення" про що (про кошторис, Раду Банку і т.п.).

Відхилено-40- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Після слів "над доходами" поставити крапку, а решту вилучити. Далі викласти у редакції: "банк надає фактичний кошторис видатків на розгляд Верховної Ради, яка приймає рішення про їх внесення до видаткової частини Держбюджету або відшкодування видатків за рахунок прибутків майбутніх періодів Банку України".
Враховано частково

14.
Усі видатки Банку України передбачаються у кошторисі видатків, що затверджується Радою Банку України згідно з Положенням, погодженим з відповідним комітетом Верховної Ради України.

-41- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
Пропонується кошторис видатків Національного банку України затверджувати Верховною Радою, а не Радою Банку
-42- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Частину 14 залишити в редакції першого читання. Внесені пропозиції Комітету з питань фінансів і банківської діяльності з № 33-39 не прийнятні.


Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання
-43- Н.д.Асадчев В.М.(Реєстр.картка №337)
Замінити «Кошторис витрат Національного банку затверджує Верховна Рада України» наступним:
Загальна сума видатків Національного банку планується у Державному бюджеті України на поточний рік і затверджується Верховною Радою України разом з затвердженням бюджету.
Кошторис витрат Національного банку, а також зміни до нього, затверджується Радою Національного банку в межах коштів передбачених у Державному бюджеті України.

-44- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У статті 4 «Доходи і видатки», розділі «Кошторис витрат повинен забезпечувати...» після слів: «1) забезпечення стабільності грошової одиниці України» добавити слова «за рахунок розвитку виробничої сфери та інших галузей народного господарства».
Враховано частковоВідхилено-45- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ №340)
Частину третю статті 4 викласти у такій редакції:
"Усі видатки Національного банку України передбачаються у кошторисі видатків, що затверджується Кабінетом Міністрів України і погоджується відповідним комітетом Верховної Ради України. Весь емісійний дохід пов'язаний з карбуванням монет і друкуванням банкнот передається до державного бюджету. Фінансування видатків Банку України здійснюється з Державного бюджету України".
Враховано частково
-46- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
У частині третій слова "кошторис видатків" замінити словами "кошторис витрат". (В статті 10 даного законопроекту вводиться поняття "кошторис витрат").
Враховано-47- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 3 - доповнити словами "та Рахунковою палатою", тому що серед видатків є і видатки за рахунок Держбюджету, а контроль за використанням коштів держбюджету, згідно із статтею 98 Конституції України здійснює саме Рахунково палата.
Відхилено-48- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Абзац третій статті 4 доповнити словами:
"та затвердженим Міністерством фінансів України".
Відхилено

15.
Стаття 5. Фонди та резерви
-49- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Редакцію статті 5 включити в статтю 4.
Враховано

16.
Банк України створює фонди та резерви за рахунок своїх доходів. Перелік, розміри та порядок формування фондів і резервів визначаються Радою директорів.
-50- Н.д.ЧобітД.В.(Реєстр.картка
№340)
Частину першу статті викласти у такій редакції:
"Банк України створює фонди та резерви за рахунок своїх доходів. Перелік, розміри та порядок формування фондів і резервів визначається Кабінетом Міністрів України. Всі доходи Банку України направляються в Державний бюджет України".
Відхилено. КМ не уповноважений Кон-ституцією виконувати функції щодо НБУ.-51- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину першу статті 5 викласти в такій редакції:
"Банк України створює фонди та резерви за рахунок своїх доходів. Перелік, розміри та порядок формування фондів і резервів визначаються Радою банку", тому що згідно Розділу ІІ ст.9 Рада Банку є Керівним органом, що схвалює основні засади діяльності Банку, до яких відносяться і розміри фондів.
Враховано редакційно-52- Н.д. Станков А.К. (Округ N 365)
Залишити в редакції першого читання, доповнити після слова "директорів" і погоджується з Радою Центрального Державного резервного банку.
Частина друга статті п'ять після слова направляються (в доход Державного бюджету України) замінити на "погашення внутрішніх боргів держави".
Доповнення до статті 5 Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності до другого читання вилучити. Ці положення визначаються нормативними актами банку.

Враховано частково-53- - Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину 1 статті 5 викласти в такій редакції:
"Банк України може створювати фонди та резерви за рахунок своїх доходів. Перелік, розміри та порядок формування фондів і резервів регламентуються відповідними Постановами Верховної Ради".
Враховано частково-54- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У статті 5 «Розподіл прибутку. Фонди та резерви», в третьому абзаці після слів «... і усіма видатками (включаючи збитки)» добавити наступне речення: «Видатки на утримання Національного банку України, включаючи оплату праці працівників, відрахування у Пенсійний фонд, фонд соціального страхування та на інші цілі здійснюються у законодавчо визначеному порядку». Чітко встановлений порядок визначення видатків дозволить обгрунтовано визначати розмір прибутку НБУ.
У статті 5, абзаці шостому « 2) 20 відсотків спрямовується на поповнення інших фондів» цифру «20» замінити цифрою «10». Відповідно шостий абзац матиме наступний зміст: « 2) 10 відсотків спрямовується на поповнення інших фондів».
Зменшення відрахувань на поповнення інших фондів економічно виправдане. Воно забезпечить більш чіткий контроль за витрачанням державних коштів. При цьому не допускатиметься витрачання прибутку на створення у Національному банку пенсійного та інших фондів, тому що ці витрати враховуватимуться у видатках на утримання НБУ.
Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання
-55- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
Розкрити, які фонди і порядок їх використання, крім того їх записати у кошторисі.
Відхилено-56- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В частині четвертій статті 5 проекту визначається порядок розподілу прибутку НБУ: 20% прибутку спрямовується на поповнення резервного фонду та 20 % спря-мовуються на поповнення інших фондів. В той же час у частині п'ятій цієї ж статті зазначено, що доходи НБУ, що залишаються після відрахувань до відповідних фондів та створення резервів, направляються в доход Державного бюджету України. Вини-кає цілком обгрунтоване питання - за які саме кошти НБУ здійснюватиме видатки? Тут вбачається очевидне протиріччя, яке повинно бути усунене.

-57- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Викласти статтю 5 у такій редакції:
" Банк України створює фонди та резерви за рахунок свого кошторису. Перелік, розміри та порядок формування фондів і резервів визначаються Радою директорів з урахуванням рекомендацій Ради Національного банку".

Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання


Відхилено


17.
Доходи Банку України, що залишаються пiсля вiдрахувань до вiдповiдних фондiв та створення резервiв, пiсля закiнчення календарного року направляються в доход Державного бюджету України
-58- Н.д.Асадчев В.М. Реєстр.картка №337)
Доходи Національного банку, що залишаються після відрахувань до відповідних фондів ... і т.д. викласти у редакції:
Доходи Національного банку, що залишаються після відрахувань до відповідних фондів та створення резервів, після закінчення поточного року спрямовуються до дохідної частини Державного бюджету України наступного року перехідним остатком не пізніше 1 лютого.
Уразі перевищення видатків над доходами Національного банку (дефіцит) джерела покриття такого дефіциту визначаються у Державному бюджеті України. Якщо такий дефіцит стався як непередбачений Кабінет Міністрів України має забезпечити покриття цього дефіциту державними цінними паперами з негайним внесенням проекту відповідних змін до Державного бюджету України на розгляд Верховної Ради України.
Редакційно враховано-59- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Слова «Банку України» замінити на слова «Національного банку» у частині 7 статті 5 і далі по тексту
Враховано-60- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В пункті 4 останньої частини ст.5 слова «(включаючи фонді пенсійного забезпечення та медичне страхування)» виключити.
Пенсійне забезпечення та медичне страхування працівників Національного банку України має здійснюватися на загальних, а не виключних підставах.
Ідея врахована в ст.75-61- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У останньому абзаці статті 5 « 4) інші фонди (включаючи фонди пенсійного забезпечення та медичного страхування)» виключити слова «включаючи фонди пенсійного забезпечення та медичного страхування».
Таких фондів в НБУ не повинно створюватися, тому що згідно третьої пропозиції відрахування у фонд пенсійного забезпечення та медичного страхування повинні включатися в законодавчо встановленому порядку у видатки на утримання НБУ.
Ідея врахована в ст.75-62- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В частині сьомій статті 5 проекту помилково, на мій погляд, застосовано вислів «Банк України», який не зустрічається в попередніх статтях (в проекті застосована скорочена назва «Національний банк».
Враховано-63- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункт четвертий частини дев'ятої статті 5 проекту передбачає «інші фонди» НБУ, включаючи фонди пенсійного забезпечення та медичного стоахування. Не секрет, що зазначені фонди формуються звичайно, у відповідносгі з чинним законодавством, з відрахувань з заробітної плати співробітників. Не бачу підстав робити вик-лючення службовцям НБУ та влаштовувати їм пенсійні та медичні страхові внески за рахунок держави.

-64- -Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частину 2 першого читання вилучити (вже відображена в статті 4).

Відхилено, оскільки пропозиції не відносяться до редакції першого читання


Враховано

18.
Стаття 6. Відкриття філій та представництв.
-65- Н.д.Станков А.К.. (Округ №365)
Назву залишити в редакції першого читання "Відкриття філій та представництв".
Частину першу цієї статті викласти в такій редакції: після слів "відкривати" написати: "свої філії та" далі по тексту.
Враховано в ст.3

19.


Банк України може відкривати філії та представництва як в Україні, так і за її межами.

Банк України та його установи мають печатку iз зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
-66- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
До статті 6. Відкриття представництв.
Назву та зміст статті викласти у наступній редакції:
"Стаття 6. Відкриття філій та представництв.
Національний банк України може відкривати свої установи та представництва як в Україні так і за її межами".

-67- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Частину першу викласти у такій редакції:
"Банк України може відкривати філії та представництва. Рішення про відкриття філій та представництв Банку України за межами України затверджується Кабінетом Міністрів України і погоджується відповідним комітетом Верховної Ради України".
Враховано в ст.3

Враховано в ст.3

-68- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 6 вилучити оскільки її редакція викладена в статті 3 нової редакції.
Враховано-69- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Абзац другий статті 6 перенести в статтю 22 "Структура банку України"
Враховано в ст.3


21.
Стаття 7. Основна функція.
-70- Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 7 необхідно вказати засоби підтримки низького рівня інфляції Національним банком України.

Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики
Стаття 7. Основна функція.
22.
Відповідно до Конституції України основною функцією Банку України є забезпечення стабільності грошової одиниці України та цінової стабільності.
-71- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 7:
У преамбулі виключити слова "та цінової стабільності". Динаміка цін тільки частково визначається монетарною політикою - треба враховувати вплив т.з. "інфляції попиту", монопольних цін, "імпортованої інфляції" тощо, які регулюються або виконавчою владою або взагалі не можуть бути регульованими ( напр. підняття цін на російські енергоносії в 1992-1993 рр. більше ніж в 60 разів).
Викласти в такій редакції: Для виконання своєї основної функції, Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківсько-кредитної системи, а також, у межах своїх повноважень, - цінової стабільності

Враховано
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Для виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень , - цінової стабільності.


-72- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині першій статті 7 виключити слова «та цінової стабільності».
Відхилено-73- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У статті 7. «Основна функція» в першому абзаці після слів «забезпечення стабільності грошової одиниці України та цінової стабільності» добавити слова «за рахунок цілеспрямованого функціонування і розвитку виробничої сфери та інших галузей народного господарства».
Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики-74- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 7 вважати статтею 6 і викласти в такій редакці:
Стаття 7 Основна функція Національного банку.
Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Національний Банк покликаний забезпечувати стабільність банківської системи України та цінову стабільність.
Враховано частково-75- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Статгя 99 Конституції України встановила: «3абезпечення стабільності грошової одиниці є основною функцією центрального банку держави - Національного банку України». Стаття 7 проекту передбачає, окрім зазначеної конституційної функції, ще й «забезпечення цінової стабільності». Вважаю таке розширене тлумачення конституційної норми недоречним та пропоную виключити з проекту цю новелу.
Концептуально враховано-76- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Доповнити статтю 7 положенням «Одним з головних завдань Національного Банку є створення на території держави сприятливого кредитно-фінансового становища з метою кредитування власного товаровиробника»;
Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики-77- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Для оздоровлення економіки держави і підтримки вітчизняних виробників забезпечує умови довготермінового кредитування їх Національним банком України і комерційними банками.
Розробляє і запроваджує механізм виконання безготівкових розрахунків, виключаючих неплатежі, зростання дебіторської і кредиторської заборгованості.
Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики-78- Н.д.Станков А.К. (Округ №365)
Вилучити слова "та цінової стабільності" . Цінова стабільність - це не є основна функція Центрального Державного резервного банку.
Абзац другий цієї частини вилучити повністю.
Концептуально враховано.-79- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину другу статті 7 виключити.
Концептуально враховано.-80- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В другому абзаці після слів «... за рахунок підтримки низького рівня інфляції» добавити слова «завдяки послідовному розвитку економіки».
Головним завданням повинен виступати розвиток і на цій основі забезпечення навіть безінфляційного розвитку , а не низький рівень інфляції, за рахунок невиплати заробітної плати, пенсій, соціальних виплат при практичній зупинці виробництва.
Концептуально враховано у визначенні основних засад грошово-кредитної політики-81- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В статті 7 проекту Закону необхідно вилучити "цінова стабільність"
-82- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Слова "та цінової стабільності" вилучити, оскільки вони суперечать статті 99 Конституції України, якою така функція Національного банку не передбачена.

Концептуально враховано.


Концептуально враховано.

-83- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ №340)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Основними функціями Банку України є:
- забезпечення стабільності грошової одиниці України та цінової стабільності, шляхом узгодження механізму створення грошей з наявною товарною масою і товарним обміном;
- створення умов для забезпечення росту промислового і сільськогосподарського виробництва;
- забезпечення усіх галузей народного господарства достатньою кількістю грошей;
- створення гнучкої та ефективної ринкової банківської системи, покликаної надійно обслуговувати промислове і сільськогосподарське виробництво;
- організація розрахунків в народному господарстві на основі здорової комерційної діяльності: запровадження комерційних кредитів, векселів, чеків, торгівлі грішми, факторингу (форфейтингу), що базується на продажі підприємствами боргів комерційним банкам і перекладанні на них усіх турбот, пов'язаних із стягненням грошей з покупців їх продукції;
- забезпечення умов для безперешкодного перетворення грошових вимог і зобов'язань у гроші, як найважливішої передумови подолання платіжної кризи;
- надійне забезпечення функціонування власної національної грошової системи, недопущення панування на внутрішньому ринку України іноземних валют".
-84- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 7 доповнити словами після коми: "грошово-фінансове забезпечення реалізації економічної політики України, фінансовий захист власного виробника та ринку, регулювання діяльності комерційних банків з метою реалізації кредитного забезпечення виробництва України".

Ідеї, викладені в пропозиції, враховані в існуючій редакції цієї статті та статті 8.
Відхилено. Запро-понована редакція доповнення є зайвою, оскільки мета забезпечення ста-більності національною валюти та цінової стабільності повністю включає в себе усі ці цілі.


23.
Стаття 8. Інші функції.


Стаття 8. Інші функції.
24.
Банк України виконує такі функції:
-85- Н.д.Бабич В.Г. (Округ №218)
У статтях 8, 15, 19, 33, 41, 42, 45, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 79 внести такі зміни: слова "кредитні установи" замінити на слова "фінансово-кредитні установи".
Враховано
Національний банк виконує такі функції:
25.
1/ відповідно до затвердженої Верховною Радою України загальнодержавної програми економічного розвитку визначає та проводить державну грошово-кредитну політику;
-86- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті першому статті 8 після слів "економічного розвитку" доповнити словами "та розробленими Радою Національного банку України основних засад грошово-кредитної політики України" і далі за текстом.
Враховано частково
1/ відповідно до розроблених Радою Національного банку Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;
26.
2/монопольно здiйснює емiсiю національної валюти України та організує її обіг;
-87- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 8 частину 2 викласти у такій редакції: "здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг з метою підтримки виробництва та інноваційного процесу".
Відхилено. Мета діяльності визначена в іншій статті.
2/монопольно здiйснює емiсiю національної валюти України та організує її обіг;


-88- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 2 статті 8 «Інші функції» слово «монопольно» замінити на слово «самостійно».
Відхилено-89- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
У статті 8 «Інші функції» другий абзац «2) монопольно здійснює емісію національної валюти України та організує її обіг» вилучити і викласти його в наступній редакції: «2) у відповідності із законодавством України при необхідності здійснює програмно-цільову емісію національної валюти України та організовує її обіг».
Відхилено, оскільки це конституційне право НБУ

27.
3/виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв i кредитних установ, органiзує систему рефінансування;
-90- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Вважаю за необхідне у пункті третьому статті 8 проекту передбачити визначення терміну «кредитор останньої інстанції».

Враховано в глосарію
3/виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв і органiзує систему рефінансування;
28.
4/встановлює для банкiв та інших кредитних установ правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї та коштів;
-91- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Частину 4 цієї статті продовжити доповненням: "частку кредитів комерційних банків у виробництво, яка має бути не менш 50 процентів від загального обсягу кредитів банку".

Відхилено.
Суперечить статті 13 Конституції України згідно з якою усі суб`єкти права власності є рівними перед законом. Надання переваг сфері виробництва чи іншій сфері має здійснюватись актами управління тимчасового характеру, а не законом.

4/встановлює для банкiв та фінансово-кредитних установ правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї, коштів та майна;


-92- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4. Доповнити словами "та матеріальних і нематеріальних активів".

Враховано частково

29.
5/ організує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
-93- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 5 статті викласти у такій редакції:
"5) поширює на банківську систему загальні правила статистичної звітності та забезпечує її відкритою для суспільства".

Частково врахо-вано в розділі ХІІ
5/організує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;
30.
6/ визначає систему, порядок i форми розрахункiв, у тому числi мiж банками та іншими кредитними установами;
-94- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 8:
у пп. 6,7 слово "розрахунків" потребує уточнення: або "грошових розрахунків" або "платежів".
Враховано
6/ визначає систему, порядок i форми платежiв, у тому числi мiж банками та фінансово-кредитними установами;
31.
7/ визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій‚ координує та контролює створення електронних платіжних засобів, систем розрахунків‚ автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
-95- Павловський М.А. (Округ №188)
Частину 7 цієї статті доповнити словами: "в першу чергу на основі виробництва України, дає дозвіл комерційним банкам на закупівлю імпортного обладнання та технологій за погодженням з Кабінетом Міністрів України в тому випадку, коли вони не можуть бути виготовлені в Україні".


-96- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
В п. 7 статті 8 слова «систем розрахунків» замінити словами «платіжних систем»
Відхилено. Такий запис не стимулю-ватиме вдосконалення вітчизняного облад-нання та технологій і зашкодить прогресу як виробництва так і банківської системи, яка змушена буде купувати не передове обладнання і техно-логії, а те, що їм нав`яжуть.


Враховано


7/ визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій‚ координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем ‚ автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;
32.
8/ здійснює банківське регулювання та нагляд;
-97- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Частину 8 доповнити: "організовує систему регулювання швидкості обороту грошей".

Ідея цієї пропозиції врахована у п.1 статті 8. Грошово-кредитна політика як сукупність заходів, спрямованих на розширення та звуження ліквідних засобів та обсягів кредитування, бере до уваги і швидкість обороту грошей.

8/ здійснює банківське регулювання та нагляд;


-98- Н.д.РисьС.М. (Реєстр.картка №378)
П.8 статті 8 викласти в такій редакції:
"здійснює банківське регулювання", бо поєднання функцій регулювання та нагляду є недоцільним в умовах нестабільної економіки
Відхилити, оскільки Закон застосовується не тільки в умовах не стабільної економіки-99- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 8 викласти у такій редакції:
"8) забезпечує банківське регулювання та нагляд, здійснює державний контроль за діяльністю комерційних банків".

Частково враховано у статті 31.


33.
9/ веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і кредитних установ, здійснює лiцензування банкiвських та інших операцiй у передбачених законом випадках;
-100- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Необхідно чітко вказати, згідно з яким законом Банк України здійснює ліцензування і встановлює порядок надання ліцензій.
-101- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
у п.9 після слів «здійснює ліцензування» доповнити словами «банківської діяльності» і далі за текстом
Частково враховано в п.12

Враховано
9/ веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює лiцензування банкiвської діяльності та операцiй у передбачених законами випадках;


-102- Н.д.. Станков А.К. (Округ N365)
Викласти абзац 9: здійснює ліцензування банківських та інших операцій вилучити.
Відхилено

34.
10/ складає платіжний баланс і баланс міжнародних інвестицій України‚ здійснює їх аналіз та прогнозування;
-103- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Статтю 8 доповнити новою частиною після десятої і відповідно змістити нумерацію: "розробляє систему контролю за рухом валюти української частки у спільних підприємствах".
Відхилено. Це не компетенція НБУ
10/ складає платіжний баланс‚ здійснює його аналіз та прогнозування;


-104- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 10 статті 8 викласти в такій редакції:
"Складає платіжний баланс, здійснює його аналіз та прогнозування".

-105- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
у п.10 вилучити слова "баланс міжнародних інвестицій України" як економічно беззмістовні - якщо мова йде про прямі чи портфельні інвестиції державних органів за кордон - то, по-перше, ця функція не є властивою для держави, по-друге, вона ніяким чином не пов"язана з монетарною політикою, а є функцією виконавчої влади; якщо ж мається на увазі баланс несуверенних інвестицій, то вони є складовою платіжного балансу країни.
Враховано

Враховано


35.
11/ представляє iнтереси України в центральних банках iнших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банків;


11/ представляє iнтереси України в центральних банках iнших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банків;
36.
12/ здійснює відповідно до визначених законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення розрахункiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здійснює валютний контроль;
-106- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пункт 12 статтю 8 доповнити:
"Забезпечує передачу комерційними банками Державній податковій адміністрації України інформації про несвоєчасне надходження в Україну валютних цінностей та товарів, терміни надходження яких визначені Законом "Про валютне регулювання".

Відхилено
12/ здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення платежiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;


-107- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
Статтю 8 пункт 12. Конкретно визначити функцію щодо впорядкування розрахунків в іноземній валюті. Щоб всі розрахунки проводились в національній валюті. І те, що Національний банк України створює систему електронних платежів
Враховано частково-108- Н.д.. Станков А.К. (Округ N365)
Абзац 12 викласти в такій редакції:
"12) Згідно з діючими Законами у межах повноважень здійснює валютне регулювання , визначає порядок розрахунків в іноземній валюті, організовує і здійснює контроль за валютними операціями комерційних банків та інших кредитних установ які отримали ліцензію Центрального Державного резервного банку на здійснення операцій з валютними цінностями.
Враховано частково-109- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 12 статті 8 викласти в такій редакції:
"Здійснює відповідно до визначених законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті, організовує і здійснює валютний контроль за діяльністю уповноважених банків та уповноважених фінансово-кредитних установ, які отримали б ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями".
-110- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
п.12 викласти у редакції, яка б відповідала валютному законодавству, а саме: "організовує та здійснює валютне регулювання та валютний контроль у межах повноважень, визначених спеціальним законом." Питання розрахунків в іноземній валюті поглинається загальними нормами п.6 цієї статті.

Враховано по суті


Враховано

37.
13/ забезпечує накопичення, зберiгання та здiйснення операцiй з золотовалютним резервом;
-111- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
Доповнити пункт 13 словами «та банківськими металами»

Враховано
13/ забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних резервів та здiйснення операцiй ними та банківськими металами;

38.
14/ аналiзує стан грошово-кредитних, фiнансових, цінових та валютних відносин;


14/ аналiзує стан грошово-кредитних, фiнансових, цінових та валютних відносин;
39.
15/ органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот і монет та iнших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення банкнот і монет та iнших цінностей;
-112- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункти дев'ятий та п'ятнадцятий статті 8 проекту містять визначення аналогічних функцій, в зв'язку з чим пропоную з пуцкту п'ятнадцятого виключити слова «видає ліцензії на право інкасації та перевезення банкнот і монет та інших цінностей».

Відхилено
15/ органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот і монет та iнших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення банкнот і монет та iнших цінностей;


-113- Н.д.. Станков А.К. (Округ N365)
Абзац 15 від слова "видає" вилучити як таку що суперечить цьому Закону.

Відхилено

40.
16/ реалiзує державну полiтику з питань захисту державних секретiв у системi Банку України;
-114- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Частину 16 статті 8 доповнити: "одночасно забезпечує прозорість діяльності комерційних банків".

Враховано частково в п.8
16/ реалiзує державну полiтику з питань захисту державних секретiв у системi Національного банку;


-115- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 16 статті 8 «Інші функції» слово «секретів» замінити на слово «таємниць»
Відхилено, оскільки суперечить Закону «Про Державну таємницю»

41.
17/ бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи України;
-116- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
П. 17 статті 8 виключити, бо, по-перше, "брати участь" не може бути функцією, а по-друге, підготовка кадрів для банківської системи є задача комерційних банків.


Відхилено

17/ бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи України;
42.
18/ здійснює інші функції відповідно до цього Закону та інших законів України.
-117- -Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття 8 - пункт 18 викласти в редакції: "здійснює й інші функції в фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції".

Враховано
18/ здійснює інші функції в фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.


-118- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Абзац 18 залишити редакцію першого читання, так як нова редакція дає право ЦДРБ на беззаконня в цих діях.

Відхилено-119- Н.д.СеменюкВ.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 8 проекту Закону, необхідно доповнити пунктом 19, де записати чітко: "Здійснює контроль і забезпечує виконання в державі функціонування і безперебійним функціонуванням системи розрахунків. Для цього Рада НБУ наділена функціями і повноваженнями вищого органу держави по розробці і здійсненню єдиної державної грошово-кредитної політики".

Відхилено, оскільки враховано в п.7.-120- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Зміст Розділу І доповнити окремою статтею, в якій необхідно дати чітке визначення термінів, які вперше застосовуються у законопроекті, зокрема: "кредитор останньої інстанції", "система рефінансування", "монетарні інструменти", відкритий ринок", "дисконтна та девізна валютна політика", "інсайдери" тощо.
Крім того, в усіх статтях проекту необхідно використовувати одні і ті ж терміни. Також слід уникати двозначності термінів, що застосовуються у тексті і можуть призвести до неоднозначного тлумачення положень закону, зокрема, у статті 3 проекту вжито словосполучення "як правило" і т.д.

Враховано в глосарію-121- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
у п.18 додати слова "визначеної законами."
-122- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Додати п.19 наступного змісту:
19) забезпечує обслуговування рахунків Державного казначейств України і його регіональних відділень, що призначені для касового виконання Державного та місцевих бюджетів.

ВрахованоВраховано в ст.ст. 31 та42-123- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 8 «Інші функції» доповнити новим пунктом такого змісту:
«___. Визначає порядок регулювання та здійснення операцій з монетарними та дорогоцінними металами;»
Враховано частково в п.13

43.
Розділ ІІ. Управління Банком України
-124- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.СтанковА.К.(Реєстр.картка№365)
Положення про Раду Національного банку України , визначені в статтях 9 - 13 проекту винести за межі Розділу II «Управління Національним банком », так як це не орган управління Національного банку.
Ввести новий розділ II , виклавши його в такій редакції:
Розділ II. Рада Національного банку України .

Відхилено
Розділ ІІ. Керівні органи Національного банку
44.
Стаття 9. Керівні органи
-125- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Статтю 9 викласти в такій редакції і доповнити новими статтями 10 і 11:
Стаття 9. Статус Ради Національного банку України ( далі - Рада Національного банку)
Рада Національного банку є конституційним органом , який здійснює свої функції відповідно до положень, викладених у пункті 19 статті 85, статті 100, а також пункті 12 статті 106 Конституції України.
Стаття 10. Правові основи діяльності Ради Національного банку України.
У своїй діяльності Рада Національного банку України керується виключно Конституцією України та законами України.
Втручання у будь якій формі органів законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осіб у виконання функцій і повноважень Ради Національного банку України забороняється.
Завдання, повноваження і принципи організації та діяльності Ради Національного банку визначається Конституцією України, а також цим Законом.
Рада Національного банку підзвітна Верховній Раді України.
Рада Національного банку України не є юридичною особою. Місцем знаходженням Ради Національного банку України є місто Київ.

Відхилено
Стаття 9. Керівні органи


Стаття 11. Головні завдання Ради Національного банку України.
Головними завданнями Ради Національного банку України є:
розробка основних засад грошово-кредитної політики України на підставі прогнозних макропоказників та виходячи з положень загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, прийнятих у формі закону;
здійснення контролю за дотриманням основних засад грошово-кредитної політики України, визначених Радою Національного банку України, з боку органів виконавчої влади України, уповноваженими законом здійснювати таку політику.
Основні засади грошово-кредитної політики України - це комплекс заходів з питань управління, регулювання та визначення параметрів монетарних показників грошово-кредитного ринку за допомогою фінансових важелів (засобів, методів, механізмів) - метою яких є забезпечення економічної та фінансової стабілізації, дотримання передбачених темпів інфляції, стабілізації курсу національної валюти, забезпечення рівноважного платіжного балансу, подолання кризових явищ в економіці та їх досягнення через:
-контроль за проведенням грошово-кредитної політики;
-визначення оптимальних розмірів і напрямків використання кредитної емісії;
-здійснення контролю динаміки грошової маси та регулювання процентної політики у відповідності з приростом прогнозованого рівня внутрішнього валового продукту та помірного рівня інфляції;
-формування золотовалютних резервів Національного банку України до рівня, який би забезпечував належну підтримку національної валюти;
-підтримку ліквідності комерційних банків через систему рефінансування, уніфікацію порядку формування обов'язкових резервів та підвищення рівня капіталізації банків;
-стимулювання інвестиційної діяльності банків та надання ними довгострокових кредитів у пріоритетних напрямках розвитку економіки України;
-стимулювання процесів збільшення обсягів вкладів населення в банківську систему;
-вдосконалення структури внутрішнього валютного ринку;
-стимулювання функціонування та подальшого розвитку інструментів фондового ринку;
-забезпечення ефективного функціонування національної валюти;
-стимулювання експорту;
-стимулювання збільшення кредитної підтримки комерційними банками вітчизняних товаровиробників;
-подальше розширення сфери і нарощування обсягів безготівкових розрахунків.
Основні засади грошово-кредитної політики України, розроблені Радою Національного банку України, є головним документом, який встановлює цілі та пріоритети емісійної, валютної, кредитної політики на черговий бюджетний рік (бюджетні роки), загальні напрямки розвитку ринку банківсько-фінансових послуг та методи його державного регулювання, правила фінансових взаємовідносин між Національним банком України та Кабінетом Міністрів України, а також економічні та адміністративні способи забезпечення стабільності грошової одиниці України - основної конституційної функції Національного банку України.


45.
Керiвними органами Банку України є Рада Банку України та Рада директорів Банку України.
-126- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Дати чітке визначення, що таке Рада Банку та Рада директорів Банку України.

Відхилено у зв`язку з відсутністю потреби у такому визначенні - загальне визначення є у статті 9, а конкретизація статусу здійснена через розподіл функцій.

Керівними органами Національного банку є Рада Національного банку та Правління Національного банку України.


-127- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Частину першу викласти в редакції н.д. Безсмертного Р.Н. "Вищим органом управління Центрального Державного резервного банку є Рада банку. Керівним органом Центрального Державного банку є Рада директорів".

Відхилено-128- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Статтю 9 викласти у редакції:
"Вищим органом управління Банку України є Рада Банку України. Керівним органом Банку України є Рада директорів Банку України".

Відхилено-129- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Необхідно вказати, хто буде вищим керівним органом - Рада Банку України чи Рада директорів Банку України.
Відхилено-130- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 9:
Викласти у редакції, прийнятій у першому читанні. Встановлення приорітетності між Радою НБУ та Радою директорів НБУ є беззмістовним - ці органи не перебувають у відносинах керівництва-підпорядкованості, бо їх компетенції є абсолютно неспівставними. Більш за те, Рада НБУ не органом управління взагалі, а є виразником узгоджених інтересів двох гілок влади та політичних компромісів.

Враховано

46.


Стаття 10. Повноваження Ради Банку України-131- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
Статтю 10 вважати статею 12 і викласти в такій редакції:
Стаття 12. Повноваження Ради Національного банку України.
Рада Національного банку України:
а) щорічно до 15 вересня розробляє основні засади грошово-кредитної політики в Україні на наступний бюджетний рік (бюджетні роки);
Редакційно враховано
Стаття 10. Повноваження Ради Національного банку

б) щорічно визначає:
-показники достатності капіталу Національного банку України;
-вимоги щодо диверсифікування активів Національного банку України та їх ліквідності;
-ліміти позабалансових зобов'язань Національного банку України;
-регуляцію щодо формування резервів Національного банку України, покриття збитків та порядок відрахувань доходів до бюджету держави;
-інші показники, що характеризують спроможність Національного банку України відповідати за своїми зобов'язаннями.
В) здійснює поточний контроль за дотриманням основних засад грошовокредитної політики в Україні з боку Національного банку України, а також інших державних органів, уповноважених Законом здійснювати таку політику, та видає приписи щодо усунення їх порушень;
г) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблює пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;
д) вносить рекомендації Національного банку України в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики з питань:
-методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
-окремих заходів монетарного та регулятивного характеру та їх впливу на економічний та соціальний розвиток України;
-політики курсоутворення та валютного регулювання;
-розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
-вдосконалення платіжної системи;
-інших питань, віднесених законом до компетенції
Національного банку України;
е) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та оподаткування на стан грошово-кредитної сфери України;
є) погоджує до 15 вересня кошторис доходів і витрат Національного банку України на наступний бюджетний рік;
ж) погоджує до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку України та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;
з) готує пропозиції про зміну розміру статутного фонду Національного банку України, які передаються на розгляд Верховної Ради України;
и) визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку України, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку України, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку України;
і) затверджує регламент роботи Ради Національного банку України;
ї) застосовує відкладальне вето на окремі рішення Національного банку України з питань, що віднесені до її компетенції;
й) затверджує міжнародні договори та інші угоди, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний фонд Національного банку України.
За поданням Голови Національного банку України, Рада Національного банку дає згоду на призначення членів Правління Національного банку України. У разі неотримання такоїзгоди, Голова Національного банку України зобов'язаний протягом шістдесяти днів після такого відхилення подати іншу кандидатуру на цю ж посаду. Особа, чия кандидатура на посаду члена Правління Національного банку України буде відхилена Радою Національного банку України, може бути повторно висунута кандидатом на цю посаду не раніше ніж через два календарні роки, наступні за рокомпершого подання.
За поданням Голови Національного банку України, Рада Національного банку України дає згоду на звільнення членів Правління Національного банку України, чий термін повноважень,визначений законом, не закінчено.
Рада Національного банку України не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення або звільнення Голови Національного банку України або членів Правління Національного банку України або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку України, крім випадків, визначених в частинах другій та третій цієї статті.
У випадку неодноразового невиконання або неналежного виконання Національним банком України рішень Ради Національного банку , які є обов`язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з викладенням її позиції та отримати вмотивовану відповідь.
Рада Національного банку України не має права втручатися в оперативну діяльність Національного банку України.
Голова Національного банку України інформує Раду Національного банку про наступні питання:
-зміна облікової ставки Національного банку України;
-зміна офіційного валютного курсу;
-зміна норм резервування коштів банків на кореспондентських рахунках Національного банку України.47.


Рада Банку України:
1/ відповідно до загальнодержавної економічної програми та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України розробляє Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням;
-132-Н.д.РисьС.М.(Реєстр.картка№378)
Статті 10 дати назву: "Функції і повноваження Ради Банку України" та викласти п.1 та п.2 в такій редакції:
1/ відповідно до загальнодержавної економічної програми та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку має функцію розробки основних засад грошово-кредитної політики та здійснювання контролю діяльності НБУ за її проведенням;

Враховано редакційно
Рада Національного банку:
1/ відповідно до загальнодержавної економічної програми та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України розробляє і вносить до 15 вересня на розгляд Верховної Ради України Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням;


-133- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У першому реченні ст.10 («Повноваження Ради Національного банку») словосполучення «Рада Банку України» викласти в новій редакції: «Рада Національного банку України (далі-Рада Банку України)».
Враховано в ст.9
2) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблює пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;-134- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 10 «Повноваження Ради Національного банку України», абзаці 1) після слів «...і соціального розвитку України розробляє» слова «Основні засади грошово-кредитної політики, та здійснює контроль за її проведенням» замінити словами «проект Основних засад грошово-кредитної політики та передає на затвердження Верховній Раді України. Після затвердження здійснює контроль за її проведенням».

Відхилено ,не передбачено Конституцією-135- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную назву статті змінити на "Повноваження та компетенція Ради Банку України", а зміст статті викласти у такій редакції:
"Рада Банку України:
1) розробляє основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за її проведенням;
2) розглядає та вносить пропозиції щодо найважливіших питань регулювання діяльності банків та кредитних установ;
3) проводить консультації з стра-тегічних питань розвитку банківської системи, прогнозування економічної політики та політики в галузі грошово-фінансової стабілізації;
4) здійснює експертизу окремих нормативних актів з питань банківської діяльності та вироблення узгоджених пропозицій;
5) розглядає і вносить рекомендації щодо поточних проблем грошово-кредитного та фінансового регулю-вання, вдосконалення платіжної системи, зовнішньоекономічної діяльності;
6) організує співробітництво з фінансово-економічних питань та банківської діяльності з відповідними органами іноземних держав та міжнародними організаціями, пов'язаних з виконанням Радою Банку своїх завдань;
7) накладає вето на окремі рішення Ради директорів з питань, які віднесені до компетенції Ради Банку України;
8) приймає рішення про зміну розміру статутного фонду капіталу Банку України та вносить його на затвердження Верховній Раді України;
9) затверджує регламент роботи Ради Банку України;
10) розглядає аудиторський висновок, річний звіт і бухгалтерський баланс Банку України та подає їх на затвердження Верховній Раді України;
11) розглядає кошторис витрат Банку України на черговий рік та подає його на затвердження Верховній Раді України".

Враховано
по суті-136- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Положення статті 10 визначається окремим законом "Про Раду Національного банку України".

Відхилено-137- Н.д.Станков А.К.. (Округ N 365)
Вилучити, - це є дія другого Закону.
Відхилено-138- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Частину 1 закінчити словами: "встановлює нижню межу кредитування комерційними банками виробництва України, але не менше 50%".

Відхилено. Суперечить статті 13 Конституції України, згідно з якою усі суб`єкти права власності є рівними перед законом. Надання переваг сфері вироб-ництва чи іншій сфері має здійснюватись актами управління тимчасового характеру, а не законом.
-139- Н.д.СеменюкВ.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 10 пункт 1 доповнити:
"та забезпечує їх виконання".
Відповідно до статті 10, 15 Рада Національного банку, Рада директорів розробляють і приймають рішення відносно Основних засад грошово-кредитної політики і здійснюють нагляд. У проекті нічого не сказано, хто буде забезпечувати виконання Основних засад.

Відхилено. Це враховано в статті 5.-140- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину першу статті 10 викласти у такій редакції:
1) "відповідно до Конституції України визначає валютно-кредитну політику, розробляє основні засади цієї політики та здійснює контроль за її проведенням".

Відхилено-141- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
В п.1 замінити слово "розробляє" словом "затверджує"

-142- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 10:
у пункті 1 слово "проведенням" замінити на слово "виконанням";


Відхилено

Враховано

49.
5
2/ вносить рекомендації Раді директорів:
- з питань прогнозування економiчної полiтики та полiтики в грошово-кредитній сфері;
- з питань розвитку банкiвської системи;
- щодо окремих нормативних актiв з питань банкiвської дiяльності ;
- щодо вдосконалення платіжної системи, зовнішньоекономічної діяльності;
-143- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 2 статті 10 викласти у такій редакції:
2) "затверджує рекомендації Ради директорів:" і далі за текстом.Відхилено


3/ вносить рекомендації Національного банку України в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики з питань:
-методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
-окремих заходів монетарного та регулятивного характеру та їх впливу на економічний та соціальний розвиток України;
-політики курсоутворення та валютного регулювання;
-розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
-вдосконалення платіжної системи;
-інших питань, віднесених законом до компетенції
Національного банку України;


-144- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 10, абзаці «2) вносить рекомендації Раді директорів»: добавити абзац наступного змісту:
«- з питань методології визначення облікової ставки Національного банку України та процентних ставок за кредити у відповідності із законодавством України; ».
Для цього потрібно підготовити і прийняти Закон України, в якому законодавчо передбачити порядок встановлення облікової ставки Національного банку України, процентних ставок за користування кредитами та порядок контролю за обгрунтованістю їх визначення.
Відхилено-145- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
2/ схвалює рішення Ради директорів;
- з питань прогнозування економічної політики в грошово-кредитній сфері;
- з питань розвитку банківської системи;
- щодо окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
- щодо вдосконалення платіжної системи зовнішньоекономічної діяльності;
- про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ (це ж речення вилучити з статті 15).
Враховано частково

54.
3/ затверджує кошторис витрат Банку України на наступний рік;
-146- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 3. Слово "затверджує" замінити словом "погоджує".

-147- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності.
Виксласти пункт 3 в такій редакції:
3/затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України до 1 вересня прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до Державного бюджету на наступний рік;
Концептуально врахованоВраховано
4/затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету на наступний рік;


55.
4/ встановлює форми оплати праці працівників Банку України;
-148- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття 10 - пункт 4 потребує доопрацювання, оскільки умови оплати праці визначаються Кабінетом Міністрів України, як це і передбачено Законом України "Про державну службу". А Банк України згідно статті 1 проекту є державною установою.


-149- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності.
Пункт 4 доповнити словами «відповідно до чинного законодавства України»
Відхилено. Частиною 2 статті 9 Закону «Про державну службу» регулювання правового становища службовців здійснюється за цим Законом, якщо інше не передбачено законами України.


Враховано
4/ встановлює форми оплати праці працівників Національного банку відповідно до чинного законодавства України;


-150- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 10, пункті 4) після слів «встановлює форми оплати праці працівників Національного банку України» добавити слова «в законодавчо встановленому порядку».

Враховано редакційно

56.
5/ приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу Банку України та вносить його на затвердження Верховній Раді України;
-151- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
В пункті 5 вилучити слова « та вносить його на затвердження Верховній Раді України»
Враховано
5/ приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу Національного банку ;
57.
6/ визначає аудиторську фірму для проведення аудиторської перевірки Банку України;


6/ визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку України, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку України, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку України;
58.
7/ розглядає аудиторський висновок та затверджує річний звіт і бухгалтерський баланс Банку України, публікує в періодичних виданнях Верховної Ради України щорiчний та квартальнi баланси Банку України;


7/ погоджує до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку України та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;
59.
8/ затверджує Регламент роботи Ради Банку України;


8/затверджує Регламент роботи Ради Національного банку;
60.
9/ накладає вето на окремі рішення Ради директорів з питань, що віднесені до її компетенції.
-152- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
у пункті 9 після слова "накладення" вставити слово "відкладального";

Враховано
9/ має право накладення відкладального вето на окремі рішення Правління з питань, що віднесені до її компетенції;-153- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 9 викласти в редакції: "Має право накладення вето на окремі рішення Ради директорів".

Враховано частково-154- НБУ
Статтю 10 доповнити новим пунктом :
10/ затверджує рішення Ради директорів про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ.»;

Враховано

10/ затверджує рішення Правління про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ;-155- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності.
Добавити речення "про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ" і це речення вилучити із статті 15.

Враховано

11/ затверджує міжнародні договори та інші угоди, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний фонд Національного банку України;-156- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Доповнити статтю 10 новим пунктом :
11/щорічно визначає :
вимоги щодо диверсифікування активів та їх ліквідності;
ліміти позабалансових зобов'язань;
регуляцію щодо формування резервів , покриття збитків та порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
вимоги щодо мінімального розміру золотовалютних резервів;

-157- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю10 доповнити новим пунктом:
"12) за поданням Голови Національного банку дає згоду на призначення на посади та звільнення з посад членів Ради директорів".

-158- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
статтю 10 доповнити положенням такого змісту:
«Рада Національного банку відповідає за створення на Україні сприятливого кредитно-фінансового становища з метою кредитування власних товаровиробників.»;

-159- Н.д.Асадчев В.М. (Реєстр.картка №337)
Стаття 10. Повноваження Ради Національного банку.
П.11 викласти у редакції:
Затверджує кошторис витрат Національного банку та вносить зміни до нього в межах суми коштів передбачених у Державному бюджеті України.

Враховано


Враховано

Враховано концептуально
Враховано концептуально

12/щорічно визначає :

вимоги щодо диверсифікування активів та їх ліквідності;
ліміти позабалансових зобов'язань;
регуляцію щодо формування резервів , покриття збитків та порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
вимоги щодо мінімального розміру золотовалютних резервів;
інші показники, що характеризують спроможність Національного банку України відповідати за своїми зобов'язаннями;


13) за поданням Голови Національного банку дає згоду на призначення на посади та звільнення з посад членів Правління Національного банку.

14) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та оподаткування на стан грошово-кредитної сфери України.
15) Рада Національного банку України не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення або звільнення Голови Національного банку України або членів Правління Національного банку України або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку України, крім випадків, визначених в частинах другій та третій цієї статті.
У випадку неодноразового невиконання або неналежного виконання Національним банком України рішень Ради Національного банку , які є обов`язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з викладенням її позиції та отримати вмотивовану відповідь.
61.
Стаття 11. Склад та формування Ради Банку України
-160- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365
Статтю 11 вважати статтею 13 а також доповнити новими статтями 14,15,16 виклавши в такій редакції:
Стаття 13. Склад Ради Національного банку .
Рада Національного банку складається із вісімнадцяти осіб.
Президент України призначає дев'ять членів Ради Національного банку , до складу яких за посадою входять: Голова Національного банку України , три члени Кабінету Міністрів України.
Верховна Рада України призначає дев'ять членів Ради Національного банку України.
Члени Ради Національного банку призначаються строком на сім років, крім осіб призначених за посадою, які призначаються строком до закінчення їх повноважень на цій посаді.
Членом Ради Національного банку може бути громадянин України, який:
має економічну або фінансову вищу освіту або науковий ступінь в галузі економіки чи фінансів;
має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади, на керівних посадах центральної виконавчої влади України або у Національному банку України, або у кредитній установі, чи перебував на викладацькій роботі у вищих учбових закладах або на науковій роботі за фінансовою чи економічною тематикою.
Особи, кандидатури яких підлягають затвердженню Верховною Радою України, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України.
Порядок кваліфікаційного відбору кандидатур на посаду членів Ради Національного банку з боку Президента України визначається Президентом України.
Член Ради Національного банку не може перебувати на постійній роботі в Національному банку України (за виключенням Голови Національного банку України).

Стаття 11. Склад та формування Ради Національного банку


Стаття 14. Порядок призначення членів Ради Національного банку .
Президент України призначає 7 членів Ради Національного банку шляхом прийняття відповідного Указу.
Верховна Рада України призначає 7 членів Ради Національного банку України шляхом прийняття відповідноїПостанови.
У разі дострокового припинення повноважень члена Ради Національного банку , вакансія заміщується протягом 30 робочих днів (для Верховної Ради України - 30 сесійних днів) з моменту її виникнення.
Перший склад Ради Національного банку формується протягом 60 робочих днів (для Верховної Ради України - 60 сесійних днів) з моменту набрання чинності цього Закону.
З метою повного формування першого складу Ради Національного банку з боку Верховної Ради України, призначення членів Ради Національного банку проводиться шляхом голосування загальним списком кандидатур.
Стаття 15. Припинення повноважень членів Ради Національного банку .
Припинення повноважень членів Ради Національного банку відбувається у зв'язку із закінченням їх повноважень або достроково.
Достроково повноваження членів Ради Національного банку припиняються органом, що їх призначив, у разі:
-власного бажання, за умови подання письмової заяви;
-виходу із громадянства України або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
-вчинення злочину, встановленого вироком суду, що набрав законної сили;
-смерті або на підставі рішення суду про об'явлення померлим або безвісті відсутнім.
Дострокове припинення повноважень осіб, призначених за посадою як членів Ради Національного банку , здійснюється у зв'язку з їх відставкою з посади відповідно до законодавства.
Стаття 16. Голова Ради Національного банку та його заступник.
Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою Національного банку строком на три роки.
Голова Ради Національного банку :
-організовує засідання Ради Національного банку і головує на засіданнях Ради Національного банку ;
-скликає позачергові засідання за його власною ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради Національного банку . Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізнішеяк за п'ять календарних днів до дня його проведення;
-здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Заступник заміщає Голову Ради Національного банку у разі його відсутності або неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
- у зв'язку із закінченням його повноважень ;
-за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;
-у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я на протязі 4-х місяців.
У разі припинення повноважень Голови Ради Національного банку або його заступника, вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.
Особи, призначені до складу Ради Національного банку за посадою, не можуть бути обраними Головою Ради Національного банку або його заступником.62.
Рада Банку України складається із чотирнадцяти осіб.
-161- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 11 «Склад та формування Ради Національного банку» в першому абзаці «Рада Національного банку складається із» слово «чотирнадцяти» замінити словом «п'ятнадцяти осіб». Цей абзац продовжити наступними словами: «До її складу входить Голова Національного банку України».

Відхилено
Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб.

63.
Членом Ради Банку України може бути громадянин України, який має вищу фінансову або економічну освіту, стаж практичної роботи у фінансово-кредитній сфері не менше десяти років.
-162- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити другу частину другого абзацу: "...стаж практичної роботи у фінансово-кредитній сфері не менше десяти років".
Враховано частково
Членом Ради Національного Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою.


-163- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Рада Національного банку складається з вісімнадцяти осіб.
Членом Ради Національного Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів або має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або Національного банку, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою.
Верховна Рада України призначає дев"ять членів Ради Національного банку. Президент України призначає дев"ять членів Ради Національного банку, до складу яких входить Голова Національного банку за посадою.
Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.
Призначення членів Ради Національного банку Верховною Радою України проводиться таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів. Кандидат у члени Ради Національного банку вважається призначеним, якщо за результатами таємного голосування він отримав більшість голосів від конституційного складу Верховної Ради України.
Призначення членів Ради Національного банку Президентом України проводиться у встановленому ним порядку шляхом видання відповідного указу.
Кандидати у члени Ради Національного Національного банку, які призначаються Верховною Радою України, проходять співбесіду на засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України.
Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного Національного банку.
Достроково повноваження членів Ради Національного банку припиняються органом, що їх призначив, у разі:
власного бажання, за умови подання письмової заяви;
припинення його громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;
набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;
смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою.
Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв"язку з його відставкою або при звільненні його з посади за іншими причинами, визначеними цим Законом.
ВрахованоВраховано частково
.

Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам Ради Національного банку компенсуються їх фактичні витрати, понесені у зв"язку із виконанням ними повноважень відповідно до регламенту роботи Ради Національного банку.
Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюється Національним банком."

-164- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 11 абзац 2 Після слів "або науково - педагогічної роботи" вставити слова "за економічно - фінансовим фахом" і далі по тексту.
-165- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині другій статті 11 після слів «який має вищу фінансову» додати слова «економічну або юридичну освіту».
Враховано частково-166- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину другу статті 11 викласти в такій редакції:
"Членом Ради Банку України може бути громадянин України, який має вищу фінансову або економічну освіту", бо стаж практичної роботи не має значення з точки зору виконування функцій Ради Банку, які обмежуються тільки стратегічними питаннями та не стосуються оперативної діяльності Банку.
Оскільки Рада Банку є наглядовою радою і приймає звіти Голови Банку, вона не може очолюватись Головою Банку України, тому п'яту частину статті 11 викласти в такій редакції:
"Раду Банку очолює Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки" або "Раду Банку очолює Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності
Враховано частково-167- НБУ
У статті 11 вилучити слова «або науково-педагогічної роботи не менше 7 років»;


Враховано частково-168- Н.д.Станков А..К. (Округ N 365)
Вилучити, - це є дія другого Закону.
Відхилено-169- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Може суперечити частині 4 даної статті стосовно формулювання "практичної роботи у фінансово-кредитній сфері не менше 10 років". Тому тривалість практичної роботи слід зменшити до 5 років. Також може суперечити статті 11 частині 4 стосовно строку практичного стажу у фінансово- кредитної сфері членів Ради за посадою. Тому не слід розповсюджувати це положення на членів Ради, які є членами за посадою.

Враховано частково-170- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 2 статті викласти в такій редакції:
"Членом Ради Банку України може бути громадянин України, який має вищу освіту. Половину членів Ради Банку України становлять працівники промисловості, сільського господарства, науки та інших галузей народного господарства, кандидатури яких подаються на затвердження Верховної Ради України або Президенту України керівними органами офіційно-зареєстрованих республіканських об"єднань науковців, промисловців, підприємців або політичних партій. "

Відхилено. Суперечить Конституції-171- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Другий абзац викласти в редакції:
"Членом Ради Банку України може бути громадянин України, який має вищу економічну освіту, стаж практичної роботи у фінансово-кредитній сфері та науково-педагогічної роботи не менше 5 років".

Враховано частково

64.
Члени Ради Банку України призначаються: одна половина Верховною Радою України, друга половина - Президентом України.


Президент України призначає 7 членів Ради Національного банку, до складу яких входить Голова Національного банку за посадою, шляхом прийняття відповідного Указу.
Призначення членів Ради Національного банку проводиться Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови.
Особи, кандидатури яких підлягають затвердженню Верховною Радою України, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України.

65.
За посадою до складу Ради Банку входять Голова Банку України та його заступники, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністр фінансів України та Міністр економіки України. Члени Ради Банку України, які входять до її складу за посадою, відносяться до квоти Верховної Ради України чи Президента України в залежності від того, хто призначив їх на посаду.
-172- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки Рада Банку є своєрідною наглядовою радою і не може очолюватись головою виконавчого органу (в даному випадку - Головою Банку), а заступники Голови Банку, як посадові особи виконавчого органу, не можуть бути одночасно членами контролюючого органу, пропонуємо третій та четвертий абзаци викласти у такій редакції:
"За посадою до складу Ради Банку входять Віце-прем'єр-міністр України з питань економіки, Голова Банку України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Міністр фінансів України та Міністр економіки України. Голова Банку України та Голови Комітетів Верховної Ради України входять у число представників, що призначаються Верховною Радою України.
Раду Банку України очолює Віце-прем'єр-міністр з питань економіки".

Відхилено

Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.-173- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Щодо зауваження № 102 народного депугата В.Суслова (стор. 25) -в порівняльній таблиці не зазначено, чи враховано це зауваження (н.д. В.Суслов запропонував таку редакцію: «Раду Банку України очолює Віце-прем'єрміністр з пи-тань економіки»). В той же час в пропонованій редакції зазначено, що «Раду Банку очолює Голова Національного банку». Не з'ясована доля цього протиріччя.

Пропозиція неконкретна-174- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
В статті 11 Проекту визначити, хто з осіб, які входять до Ради Національного Банку України за посадою, включається до половини, яка призначається Президентом, а хто - до тієї половини, що призначає Верховна Рада.
Відхилено.

66.
Раду Банку очолює Голова Банку України.
-175- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 11:
викласти четвертий абзац у такій редакції:
«Раду Банку не може очолювати Голова Національного банку.»;
-176- Н.д.ЛуценкоВ.І.(Реєстр.картка №243)
В четвертому абзаці слова «Раду банку очолює Голова Національного банку» замінити словами «Раду банку очолює Голова, який обирається членами Ради Національного банку і затверджується Верховною Радою України».
Відхилено


67.
Строк повноважень членів Ради Банку України - 5 років.
-177- Н.д.ПавловськийМ.А.(Округ №188)
-визначити строк повноважень членів Ради Банку України замість 5 років - 4. У частині 6 статті замість слів "5 років" написати "4 роки".
Відхилено
Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.-178- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Шостий абзац - строк повноважень членів Ради Банків України встановити 7 років замість 5 років.
Враховано-179- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
У частині шостій статті замість слів "5 років" написати "4 роки"
Відхилено

68.
Достроково повноваження членів Ради Банку припиняються за поданням Голови Банку України органом, що їх призначив, у разі:
-180- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
абзац 6 викласти у такій редакції:
«Повноваження членів Ради Банку припиняються:
-за неналежне виконання своїх обов'язків;» і далі за текстом;
Ідея врахована
Припинення повноважень членів Ради Національного банку відбувається у зв'язку із закінченням їх повноважень або достроково органом ,що їх призначив, у разі:


-181- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В шостому абзаці після слів «... припиняється за поданням» слова «Голови Національного банку» замінити словами «Голови Ради Національного банку».

Враховано редакційно

69.
-власного бажання, за умови подання письмової заяви;


- власного бажання, за умови подання письмової заяви;
70.
-неможливості виконувати свої обов"язки(у тому числі й за станом здоров"я);


- припинення його громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;


71.
-вчинення злочину, встановленого вироком суду, що набрав законної сили;
-182- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Статті 11 - сьома частина третій підпункт викласти в редакції: "набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;"

Враховано частково
- набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;
- смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою.);


-183- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.4 частини 6 ст.11 («Склад та формування Ради Національного банку») після слів «набрання законної сили обвинувальним вироком суду» додати слова «за злочини проти держави, господарські, посадові злочини, за будь-які корисливі та умисні злочини, а також за інші злочини, при умові, що вид та міра покарання за останні не дозволяють виконувати свої обов'язки».

Відхилено

Президент України звільняє членів Ради Національного банку , призначених ним , відповідним Указом , але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.
Верховна Рада України звільняє членів Ради Національного банку , призначених нею, шляхои прийняття відповідної Постанови за поданням профільного Комітету , але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.

72.
-звільнення з посад осіб, які входять до складу Ради Банку України за посадою.73.
Вакансії в Раді Банку заміщуються у порядку, передбаченому частиною другою цієї статті.


Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв"язку з його відставкою або при звільненні його з посади за іншими причинами, визначеними цим Законом
74.
Члени Ради Банку України здійснюють свої функції на громадських засадах.
-184- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Пункт "Члени Ради Банку України здійснюють свої функції на громадських засадах."- виключити

Враховано частково
Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам Ради Національного банку компенсуються їх фактичні витрати, понесені у зв"язку із виконанням ними повноважень відповідно до регламенту роботи Ради Національного банку.
75.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Банку України здійснюється Банком України.
-185- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Останні два абзаци статті 11 виключити і додати абзац такого змісту:
«Фінансування Ради Національного банку визначає окремим рядком Верховна Рада України у межах кошторису Національного банку України.»;
Концептуально враховано
Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюється Національним банком за рахунок його кошторисних витрат.

76.
Стаття 12. Порядок роботи Ради Банку України
-186- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365
Статтю 12 вважати статтею 17 ,виклаввши її в такій редакції:
Стаття 17. Порядок роботи членів Ради Національного банку.
Голова Ради Національного банку , його заступник та інші члени Ради Національного банку працюють на громадських засадах.
Членам Ради Національного банку компенсуються їх витрати, пов'язані з відрядженнями, транспортними та накладними видатками, а також інші витрати, понесені членами Ради Національного банку у зв'язку із виконанням ними своїх повноважень відповідно до рішень Ради Національного банку.
Внутрішні питання організації і діяльності Ради Національного банку , компетенція Голови Ради Національного банку та його заступника, її апарату, порядок діловодства та інші питання визначаються рішеннями Ради Національного банку .
Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на два місяці.
Засідання Ради Національного банку України є правомочними при наявності не менше 10 членів Ради Національного банку . Рішення на засіданнях Ради Національного банку приймається, якщо за нього проголосувало не менше 10 членів Ради Національного банку .
Члени Ради Національного банку можуть брати участь у засіданнях Правління Національного банку України з правом дорадчого голосу.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку , у тому числі її апарату, здійснюється Національним банком України за рахунок його кошторисних витрат.

Стаття 12. Порядок роботи Ради Національного банку
77.
Засідання Ради Банку України проводяться не рідше одного разу на квартал.
-187- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
У частині 1 статті замість слів "не рідше одного разу на квартал" записати: "не рідше одного разу на місяць".

Відхилено. Існуюча редакція статті дає можливість збирати Раду Банку як завгодно часто.
Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал.


-188- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 12:
у першому абзаці слово «квартал» замінити на «місяць»,
Відхилено-189- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Вилучити, - це є дія другого Закону.

-190- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 12:
Частину першу доповнити словами такого змісту: "Засідання Ради Національного банку веде Голова Національного банку, а у разі його відсутності - інший член Ради Національного банку, відповідно до її регламенту".

ВідхиленоВраховано в абзаці 4 цієї статті
78.
Позачергові засідання Ради Банку скликаються Головою Банку України.Члени Ради Банку сповіщаються про засідання не пізніше як за три доби.
- 191- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 12:
У другому абзаці записати «Позачергові засідання Ради Банку скликаються Головою Ради Банку або Головою Національного банку»
-192- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
В частині другій статті 12 слова «три доби» замінити на слова «п'ять діб» та доповнити новим реченням в такій редакції:
«Порядок підготовки позачергових засідань Ради Національного банку визначається її Регламентом »
ВідхиленоВраховано
Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його власною ініціативою або Радою Національного банку України за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів.Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізніше як за п'ять діб.Порядок підготовки позачергових засідань Ради Національного банку визначається її Регламентом.


-193- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 12 «Порядок роботи Ради Національного банку» в другому абзаці після слів «Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються» слова «Головою Національного банку» замінити словами «Головою Ради Національного банку».
Відхилено

79.
Засідання Ради є правомочними при наявності не менше двох третин її складу.
-194- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 12:
у третьому абзаці записати «Засідання Ради є правомочним при наявності більше половини її складу»;
Враховано
Засідання Ради Національного банку є правомочними при наявності не менше 8 її членів.
80.
Веде засiдання Голова Банку України, а у разi його вiдсутностi - перший заступник Голови Банку України.
-195- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У частині третій слова "двох третин її складу" замінити словами "половини її складу".

--196- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки пропонується, що Раду Банку повинен очолювати Віце-прем'єр-міністр з питань економіки, він і повинен вести засідання Ради Банку, а в разі його відсутності - Голова Банку. У зв'язку з цим пропонуємо четвертий абзац викласти у такій редакції:
"Веде засідання Голова Ради Національного банку, а у разі його відсутності - Голова Національного банку ".

Враховано

Враховано
частково
Засідання Ради Національного банку веде Голова Ради Національного банку, а у разі відсутності - його заступник, відповідно до її Регламенту.


-197- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину четверту статті 12 викласти в такій редакції:"Веде засідання Голова Ради Банку України, а у разі його відсутності - Голова Банку України."
Враховано
частково

81.
Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Банку України. У разі рівності голосів голос головуючого є вирішальним.
-198- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У частині четвертій речення "У разі рівності голосів голос головуючого є вирішальним" замінити реченням " Кожний член Ради Національного банку має один голос".
Враховано
Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку. Кожний член Ради Національного банку має один голос
82.
На засiдання Ради Банку України можуть бути запрошенi керiвники центральних органiв влади, представники суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцi та iншi фахiвцi.


На засiдання Ради Національного банку можуть бути запрошенi керiвники центральних органiв влади, представники суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцi та iншi фахiвцi.
83.
Члени Ради Банку можуть брати участь в роботi Ради директорів з правом дорадчого голосу.


Члени Ради Національного Банку можуть брати участь в роботi Правління Національного банку з правом дорадчого голосу.
Стаття 13. Голова Ради Національного банку та його заступник.
Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою Національного банку строком на три роки.
Голова Ради Національного банку :
-організовує засідання Ради Національного банку і головує на засіданнях Ради Національного банку ;
-скликає позачергові засідання за його власною ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради Національного банку . Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізнішеяк за п'ять календарних днів до дня його проведення;
-здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Заступник заміщає Голову Ради Національного банку у разі його відсутності або неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
- у зв'язку із закінченням його повноважень ;
-за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;
-у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я на протязі 4-х місяців.
У разі припинення повноважень Голови Ради Національного банку або його заступника, вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.
84.
Стаття 13. Рішення та рекомендації Ради Банку України
-199- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365
Статтю 13 вважати статтею 18, виклавши її в такій редакції:
Стаття 18. Рішення Ради Національного банку України та відкладальне вето.
Рішення Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів і підписуються Головою Ради Національного банку України, а при його відсутності - іншим членом Ради Національного банку України відповідно до її Регламенту.
Рішення Ради Національного банку з питань, визначених підпунктом "а" частини першої статті 12 цього Закону єобов'язковими для всіх органів виконавчої влади, які здійснюютьгрошово-кредитну політику.
Рішення Ради Національного банку України з питань, визначених підпунктами "б", "е" -"й" частини першої статті 12 цього Закону є обов'язковими для виконання Правлінням Національного банку України.
Рішення Ради Національного банку не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням Національного банку України протягом п'яти робочих днів. За результатами такого розгляду Правління Національного банку України зобов'язане надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.
Рада Національного банку має право застосувати відкладальне вето щодо окремих рішень Правління Національного банку України або його членів з питань, визначених підпунктами "а"-"в", "є" - "й" частини першої статті 12 цього Закону.
У разі, коли рішення Правління Національного банку України або його членів набрало чинності до прийняття постанови Ради Національного банку України щодо застосування відкладального вето, таке рішення призупиняється до його підтвердження Правлінням Національного банку України за процедурою, викладеною у частині третій цього пункту.
У разі застосування відкладального вето на окреме рішення Правління Національного банку України або його членів, такерішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Правління Національного банку України не пізніше п'ятиденного терміну з дня застосування такого вето.
У разі, коли протягом зазначеного п'ятиденного терміну рішення Правління Національного банку України або його, щодо якого було застосовано відкладальне вето, не підтверджується двома третинами від загальної кількості членів Ради Правління Національного банку України, таке рішення втрачає чинність.
Рішення Ради Національного банку України підлягають офіційному оприлюдненню, крім випадків, коли такі рішення становлять державну таємницю відповідно до закону.
Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати банківську та службову таємницю, яка стала їм відома у зв'язку із здійсненням ними їх повноважень.


Стаття 14. Рішення Ради Національного банку та відкладальне вето


Матерiали засiдань Ради Банку України оформлюються у виглядi протоколів
-200- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Назву статті викласти у такій редакції: "Рішення Ради Банку України".


-201- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Викласти статтю 13 у такій редакції:
"Стаття 13. Рішення Ради Національного Національного банку та відкладальне вето
Рішення Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів і підписуються головуючим на її засіданні.
Рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 1, 3-11 статті 10 цього Закону, є обов"язковими для виконання Радою директорів. Рішення Ради Національного банку не підлягають реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Рекомендації Ради Національного банку розглядаються радою директорів протягом п"яти робочих днів. За результатами такого розгляду Рада директорів зобов"язана надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.
У разі коли Рада Національного банку застосувує відкладальне вето щодо окремого рішення Ради директорів, таке рішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Ради директорів не пізніше п"ятиденного терміну від дня застосування такого вето. Якщо протягом такого терміну зазначене рішення не підтверджується двома третинами від загальної кількості членів Ради директорів, таке рішення втрачає чинність. У разі коли рішення Ради директорів набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, таке рішення призупиняється від такого моменту до його підтвердження двома третинами від загальної кількості членів Ради директорів у зазначені строки.
Рішення Ради Національного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків коли такі рішення становлять державну таємницю відповідно до закону.
Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати банківську або службову таємницю, яка стала їм відома у зв"язку із здійсненням ними їх повноважень".
Частково враховано
Враховано

Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень і підписуються головуючим на її засіданні.


85.
.
-202- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки рішення можуть оформлюватись також у вигляді постанов, пропонуємо перше речення після слова "протоколів" доповнити "та постанов".

Враховано-203- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину першу статті 13 викласти в такій редакції:
"Матеріали засідань Ради Банку України оформлюються у вигляді протоколів та постанов".

Враховано

86.
Рішення Ради Банку з питань, передбачених пунктами 1,3,4,5,6,7 і 8 статті 10 цього Закону, є обов`язковими для Ради директорів.
-204- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 2 статті 13 викласти у такій редакції:
"Всі рішення Ради Банку України є обов'язковими для Ради директорів".
Частину 3 - вилучити
Частину 4 - виключити
Частину 5 - виключити
Відхилено. Обо-в'язковими є лише рішення з питань, віднесених до її компетенції
Рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 1, 3-11 статті 10 цього Закону, є обов"язковими для виконання Правлінням.


-205- Н.д. Станков (округ № 365)
Вилучити-це є дія другого Закону.
Відхилено-206- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 статті 13 викласти в такій редакції:
«Прийняті постанови Ради Банку та оформлені протоколи засідань, які регулюють питання, що передбачені пунктами 1,3,4,5,6,7 і 8 статті 10 цього Закону, є обов`язковими для Ради директорів.»
Враховано по суті

87.
Рекомендації Ради Банку розглядаються Радою директорів у 5-денний строк.
-207- Н.д.РисьС.М.(Реєстр.картка №378)
Частину третю статті 13 викласти в такій редакції:
"Рішення і постанови Ради Банку виконуються Радою директорів у 5-денний строк, якщо інше не передбачено постановами Ради Банку".

Редакційно враховано
Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням протягом п"яти робочих днів. За результатами такого розгляду Правління зобов"язане надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.
88.
Рада Банку не має права втручатися в оперативну діяльність Ради директорів.


Рада Національного банку не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.
89.
У разі накладення Радою Банку вето на рішення Ради директорів, ці рішення набувають чинності лише при повторному їх підтвердженні 2/3 голосів від загальної кількості членів Ради директорів не пізніше п`ятиденного терміну з дня накладення вето.
-208- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 5. Викласти в редакції: "У разі накладення Радою Банку вето на рішення Ради директорів, Голова Банку України згідно з рішенням Ради директорів має право звернення до Верховної Ради у десятиденний термін для остаточного прийняття рішення".

Відхилено. Верховна Рада позбавлена можливості операти-вно приймати рішення і це питання не є її компетенцією
У разі коли Рада Національного банку застосувує відкладальне вето щодо окремого рішення Правління, таке рішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Правління не пізніше п"ятиденного терміну від дня застосування такого вето. Якщо протягом такого терміну зазначене рішення не підтверджується двома третинами від загальної кількості членів Правління, таке рішення втрачає чинність. У разі коли рішення Правління набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, таке рішення зупиняється від такого моменту до його підтвердження двома третинами від загальної кількості членів Правління у зазначені строки.


-209- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 13:
доповнити статтю положенням такого змісту:
«Головною метою Ради Національного банку є сприяння створенню у державі фінансово-кредитних відносин, які повинні забезпечити кредитування та фінансування вітчизняного товаровиробника у повному обсязі»,
п'ятий абзац викласти у такій редакції:
«Рада Банку має право накладати вето на рішення Ради директорів з будь-яких питань. Вето Ради Національного банку може бути подолане тільки Постановою Верховної Ради України.»;

Концептуально враховано


Відхилено
Рішення Ради Національного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків коли такі рішення становлять державну ,банківську або службову таємницю відповідно до закону.

Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати державну, банківську або службову таємницю, яка стала їм відома у зв"язку із здійсненням ними їх повноважень відповідно до Регламенту.-210- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 13 «Рішення та рекомендації Ради Національного банку» після останнього абзацу добавити абзац наступного змісту:
«Рада Національного банку при незгоді з відхиленням накладеного ним вето може в недільний термін звернутися до Верховної Ради України. У 10-денний термін на спільному засіданні Комітетів з питань фінансів і банківської діяльності; з питань бюджету, з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій; з питань соціальної політики та праці; у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів під головуванням Голови Верховної Ради України або одного з його заступників приймається кінцеве рішення, обов'язкове для виконання».
Відхилено

90.
Стаття 14. Функції Ради директорів Банку України
-211- Н.д.ГубськийБ.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 14 замінити "Рада директорів Банка України" замінити на "Правління Національного банку України".
Враховано

Стаття 15. Функції Правління Національного банку


-212- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину першу статті 14 викласти в такій редакції:
"Рада директорів Банку України (Рада директорів) згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій згідно із статтями 7 і 8 цього закону та здійснює оперативне управління діяльністю Банка України".
Враховано

91.
Рада директорів Банку України (Рада директорів) згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій згідно із статтями 7 і 8 цього Закону та здійснює управління діяльністю Банку України.
-213- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 14 «Функції Ради директорів Національного банку» в першому абзаці після слів «...згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики» вилучити слова «через відповідні монетарні інструменти». Політика Ради директорів Національного банку не повинна обмежуватися лише монетарними інструментами.
Редакційно враховано
Правління Національного банку (Правління) згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій згідно із статтями 7 і 8 цього Закону та здійснює управління діяльністю Національного банку.
92.
Стаття 15. Повноваження Ради директорів Банку України


Стаття 16. Повноваження Правління Національного банку
93.
Рада директорів:


Правління:
94.
1/ приймає рiшення:


1/ приймає рiшення:
95.
щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до рекомендацій Ради Банку з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти; про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;


щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти; про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;
96.
про змiну процентних ставок Банку України;
-214- Н.д.ПавловськийМ.А.(Округ №188)
В частині першій пункт другий викласти з доповненням: "про заміну процентних ставок Банку України та комерційних банків".

Відхилено. В умовах ринкової економіки регулювання процент-них ставок комер-ційних банків має здійснюватись не адміністративними, а ринковими методами, без втручання у права банків як власників.

про змiну процентних ставок Національного банку;
97.
про встановлення економiчних нормативiв для банкiв та кредитних установ;
-215- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 4. Доповнити словами "зареєстрованих в Україні".


Відхилено. НБУ не може встановлювати економічні нормативи для зарубіжних банків
про встановлення економiчних нормативiв для банкiв та фінансово-кредитних установ;
98.
про розмiр та порядок формування обов`язкових резервів для банків та кредитних установ;


про розмiр та порядок формування обов`язкових резервів для банків та фінансово-кредитних установ;
99.
про застосування заходів впливу до комерцiйних банкiв та кредитних установ;


про про застосування заходів впливу до комерцiйних банкiв та фінансово-кредитних установ;
100.
про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку;
-216- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 6. В кінці поставити кому, а далі доповнити словами:
"які здійснює Банк України". В запропонованій редакції незрозуміло чи дана норма стосується операцій НБУ чи фінансового ринку взагалі.
Враховано
про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку, які здійснює Національний банк;


-217- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.7 пункту 1 частини 1 ст.15 («Повноваження Ради директорів Національного банку») вживається термін «відкритий ринок». Необхідно дати визначення цього поняття.
Враховано

101.
про перелік цінних паперів та інших цінностей‚ придатних для забезпечення кредитів Банку України;


про перелік цінних паперів та інших цінностей‚ придатних для забезпечення кредитів Національного банку;
102.
про порядок формування та розміри фондів і резервів Банку України;
-218- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Вилучити ,оскільки це повноваження Ради Національного банку
Враховано

103.
про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;


про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;
104.
про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ і органiзацiй Банку України;
-219- Н.д.Заєць І.О. (Реєстр.картка №313)
Вилучити такі функції, як створення та ліквідація підприємств, установ та організацій; як участь у міжнародних фінансових організаціях і створити окремі статті
Відхилено
про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ Національного банку;


-220- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.11 пункту 1 статті 15 («Повноваження Ради директорів Національного банку») після слів «підприємств, установ» виключити слова «і організацій».
Враховано

105.
про участь у мiжнародних фінансових органiзацiях, у капiталi банків та кредитних установ;
-221- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 11. Слова "у капіталі банків та кредитних установ" вилучити, як такі що створюють підгрунтя для перекачування державних коштів до іноземних банків.
Натомість пункт доповнити частиною: "Про участь у міжнародних фінансових організаціях, банках та кредитних установах за погодженням з Радою Банку, а при сплаті вступних внесків чи іншій участі у капіталі таких установ коштами НБУ, за погодженням з Верховною Радою України".
Враховано частково
про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установах за погодженням з Радою Національного банку;


-222- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину 13 статті 15 "про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ" вилучити.
Відхилено

про подання на затвердження Раді Національного банку міжнародних договорів та інших угод, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний фонд Національного банку України;
106.
про купiвлю та продаж нерухомого майна для забезпечення дiяльностi Банку України;


про купiвлю та продаж майна для забезпечення дiяльностi Національного банку;
107.
2/ подає на розгляд Радi Банку України:


2/ подає на розгляд Радi Національного банку:
108.
рiчний звiт Банку України;
-223- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину річний звіт Банку України і частину проект кошторису витрат на наступний рік об'єднати і додати:
"та іншу бухгалтерську та статистичну інформацію щодо діяльності Банку України та банківської системи України на вимогу Ради Банку", що є необхідним для здійснення Радою Банку накладених на неї функцій розробки основних засад діяльності Банку та контролю за їх виконанням.

Враховано
рiчний звiт Національного банку, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та іншу бухгалтерську та статистичну інформацію щодо діяльності Національного банку України та банківської системи України на вимогу Ради Національного банку;
109.
проект кошторису витрат на наступний рік;110.
3/ визначає органiзацiйні основи та структуру Банку України, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та установи Банку України, статути його органiзацiй та пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв, пiдприємств, установ та органiзацiй;


3/ визначає органiзацiйні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та установи Національного банку, статути його пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв, пiдприємств та установ;
111.
4/ затверджує штатний розпис Банку України;
-224- .д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4. викласти в редакції: "за погодженням з Радою Банку затверджує штатний розклад Банку України".

Відхилено. Компе-тенцією Ради Банку України згідно з Конституцією України є грошово-кредитна політика, а не оперативно-господарська діяльність НБУ.

4/ затверджує штатний розпис Національного банку;
112.
5/ встановлює порядок надання лiцензiй на ведення банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй у випадках, передбачених законом;


5/ встановлює порядок надання лiцензiй на ведення банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй у випадках та за процедурою, передбачених законом;
113.
6) видає нормативні акти Банку України;


6) видає нормативні акти Національного банку;
114.
7 )затверджує Регламент роботи Ради директорів;


7)затверджує Регламент роботи Правління;
115.
8) виконує функції, передбачені статтями 6, 23, 28, 64, 75, 76 цього закону та інші функції‚ що випливають із основної мети діяльності Банку України.


8)виконує функції, передбачені статтями 6,23,28,64,75,76 цього закону та інші функції‚ що випливають із основної мети діяльності Національного банку.


-225- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
статтю 15 доповнити абзацем такого змісту:
«Рішення Ради директорів Національного банку про зміну процентних ставок, встановлення економічних та інших нормативів для банків і кредитних установ не повинні негативно впливати на фінансово-кредитне становище як у державі, так і в окремих фінансово-кредитних установах і банках.»;


Ідея врахована у визначенні основної функції НБУ-226- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити ст.15 новими пунктами такого змісту:
«встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його;
визначає умови та порядок конвертації гривні на іноземну валюту»
Враховано в ст. 45

116.
Стаття 16. Склад Ради директорів Банку


Стаття 17. Склад Правління Національного банку
117.
Очолює Раду директорів Банку України Голова Банку України.
-227- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 16 записати:
«До складу Ради директорів Банку входить Голова Ради Національного банку України.»;

Враховано частково
Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку.

Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджуїться Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку України .
118.
Заступники Голови Банку України та директори департаментів входять до складу Ради директорів за посадою.


Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління за посадою.

119.
Стаття 17. Порядок роботи Ради директорів


Стаття 18. Порядок роботи Правління
120.
Порядок організації та проведення засідань Ради директорів визначається Регламентом роботи Ради директорів.
-228- Н.д.СеменюкВ.П. (Реєстр.картка №370)
В статтю 17 доповнити абзацом 2: "Голова Національного банку, його заступники та члени Ради директорів не можуть бути депутатами Верховної Ради, представниками представницьких органів, членами Уряду, бути членами політичних партій, займатися підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом (крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності в позаробочий час)".
Враховано частково в статті 77
Порядок організації та проведення засідань Правління визначається Регламентом роботи Правління.
121.
Стаття 18. Призначення та звільнення Голови Банку України


Стаття 19. Призначення та звільнення Голови Національного банку
122.
Голова Банку України призначається Верховною Радою України за поданням Президента України бiльшiстю від конституційного складу Верховної Ради України термiном на 4 роки.
-229- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 18. Збільшити термін повноважень голови Банку України до 5 років.

Враховано
Голова Національного банку призначається Верховною Радою України за поданням Президента України бiльшiстю від конституційного складу Верховної Ради України термiном на 5 років.


-230- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 18 замість абзаців 1 і 2 записати:
«Голова Національного банку призначається Верховною Радою України за поданням Президента України терміном на 3 роки.»;


Відхилено-231- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Статтю 18 залишити в редакції першого читання: "Голова Центрального Державного резервного банку може призначатись не більше двох термінів підряд".

Враховано частково-232- Н.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка №443)

У частині 1 статті 18 термін призначення Голови Національного банку України "4 роки" замінити на "5 років".

Враховано-233- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Строк призначення Голови Банку України - 4 роки замінити на 7 років

Відхилено

123.
У разі незатвердження Верховною Радою України запропонованої Президентом України кандидатури вiн вносить протягом двох тижнiв нову кандидатуру.Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.
-234- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Другу частину ст. 18 викласти у редакції: "У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком України, а також внесення нової кандидатури регулюються Законом України №709 від 18 грудня 1997 року "Про тимчасове виконання обов"язків посадових осіб, які причаються на посаду за згодою Верховної Ради України Президентом України або Верховною Радою України за поданням Президента України".

Враховано частково
У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком України, а також внесення нової кандидатури регулюються законодавством про тимчасове виконання обов"язків посадових осіб, які призначаються на посаду за згодою Верховної Ради України Президентом України або Верховною Радою України за поданням Президента України.Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.
124.
Голова Банку України звiльняється Верховною Радою України у таких випадках:


Голова Національного банку звiльняється Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови у таких випадках:
125.
1/ закiнчення термiну повноважень;


1/ закiнчення термiну повноважень;
126.
2/неможливостi виконання службових обов'язкiв за станом здоров'я, пiдтвердженим висновком визначеної Верховною Радою України медичної установи;
-235- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Текст пункту другого частини третьої статті 18 проекту щодо неможливості ви-конання Головою Банку України службових обов'язків за станом здоров'я треба мак-симально наблизити до норм КЗпП України, регулюючих такі відносини. 1накше ми введемо в закон норму, свідомо обмежуючу конституційні права особи, яка займає зазначену посаду.
-236- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У третій частині:
пункт "2" вилучити - для цього є пункт відставки;
Відхилено, пропозиція неконкретна


Враховано

127.
3/ набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
-237- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 3 частини 3 ст.18 («Призначення та звільнення Голови Національного банку») після слів «набрання законної сили обвинувальним вироком» додати слова «суду щодо нього за злочини проти держави, господарські, посадові злочини, за будь-які корисливі та умисні злочини, а також за інші злочини, при умові, що вид та міра покарання за останні не дозволяють виконувати свої обов'язки».

-238- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "3" викласти у редакції: "набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину";

Враховано частково

Враховано
2/ набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;
128.
4/ подання заяви про звільнення за власним бажанням;
-239- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "4" виключити - для цього є пункт відставки;
пункт "5" доповнити словами "за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України."
доповнити пунктами:
"смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою;
припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання".
"6) у разі звільнення з посади за рішенням Верховної Ради України за поданням Президента України про прийняття його відставки до закінчення строку повноважень".


Враховано
3/у зв`язку з відставкою за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
4/смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою;
5/припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання".


6/ за поданням Президента України про прийняття його відставки до закінчення строку повноважень.-240- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Доповнити перелік випадків пунктом 5:
"5) виявлення недовіри його діяльності з боку Президента або Верховної Ради".

Враховано частково-241- Н.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка №443)
Відповідно в новому пункті 5 статті 18 після слів "Президента України" вилучити слова "та Верховної Ради України", оскільки відповідно до п.18 статті 85 Конституції України, Верховна Рада України звільняє з посади Голову Національного банку України тільки за поданням Президента України. У випадку, коли Верховна Рада України на відміну від Президента України недовіряє Голові Національного банку , то вона звертається до Президента України про направлення відповідного подання.
Редакційно враховано-242- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Статтю доповнити пунктом 5:
"У разі неефективності діяльності банківської системи стосовно розвитку виробництва України"

Відхилено-243- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пропонуємо доповнити частину 3 статті 18 новим пунктом такого змісту:
"5/ відставки".

Враховано частково

129.
Голова Банку України може призначатись не бiльше двох термiнiв пiдряд.
-244- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити слова "Голова Банку України може призначатись не більше двох термінів підряд".
Відхилено

130.
Стаття 19. Обов`язки та повноваження Голови Банку України


Стаття 20. Обов`язки та повноваження Голови Національного банку
131.
Голова Банку України:


Голова Національного банку:
132.
1/ керує діяльністю Банку України;


1/керує діяльністю Національного банку;
133.
2/ дiє вiд iменi Банку України i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з органами державної влади i управлiння, з банками, фiнансовими та кредитними установами, мiжнародними органiзацiями, iншими установами i органiзацiями;


2/ дiє вiд iменi Національного банку i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з органами державної влади i управлiння, з банками, фiнансовими та кредитними установами, мiжнародними органiзацiями, iншими установами i органiзацiями;
134.
3/головує на засiданнях Ради директорів та Ради Банку;
-245- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пункти 3 і 4 викласти у такій редакції:
"3) головує на засіданнях Ради директорів та Ради Банку у разі відсутності Голови Ради банку;
Відхилено
3/головує на засiданнях Правління Національного банку;


4) підписує протоколи засідань Ради Банку у разі відсутності Голови Ради Банку, постанови Ради директорів, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Банком України"
-246- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 3 статті 19 викласти в такій редакції:
"3) головує на засіданнях Правління НБУ".

Редакційно враховано

135.
4/ пiдписує протоколи засідань Ради Банку, постанови Ради директорів, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Банком України;
-247- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у пункті 4 статті 19 виключити слова «протоколи засідань Ради Банку»;

Відхилено
4/ пiдписує протоколи, постанови Правління, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;


-248- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 4 статті 19 викласти в такій редакції:
"4) підписує постанови Правління НБУ, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються НБУ".

Враховано частково

136.
5/ розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Банку України;


5/ розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Національного банку;
137.
6/ дає вказiвки, обов'язковi для виконання усiма службовцями Банку України, його пiдприємствами, установами і органiзацiями;
-249- Н.д.Ємець О.І. (Округ N 392)
В статті 19 Проекту пункт 6 викласти в такій редакції: "видає розпорядчі акти, які є обов'язковими для виконання усіма службовцями Банку України, його підприємствами, установами та організаціями".

Враховано
6/ видає розпорядчі акти, обов'язковi для виконання усiма службовцями Національного банку, його пiдприємствами, установами ;


-250- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 6 статті 19 («Обов'язки та повноваження Голови Національного банку») слова «усіма службовцями Національного банку» замінити на слова «усіма працівниками Національного банку»

Відхилено

138.
7/ приймає рiшення з усiх питань, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Ради директорів та Ради Банку України згiдно з цим Законом;
-251- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Текст пункту сьомого статті 19 проекту викликає серйозні сумніви в його спра-ведливості щодо Голови Банку України. Нам пропонується така формула: Голова Банку «одноосібно несе відповідальність перед Верховною Радою України за діяльність Національного банку». В той же час рішення щодо діяльності Банку приймаються, крім Голови Банку, Радою банку та Радою директорів. Думаю, що не-доречно покладати всю відповідальність за всю діяльність Банку односібно тільки на Голову Банку.

Відхилено
7/ приймає рiшення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Правління та Ради Національного банку згiдно з цим Законом;
139.
8/ одноосібно несе вiдповiдальнiсть перед Верховною Радою України за дiяльнiсть Банку України
-252- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 8 статті 19 викласти в такій редакції:
"8) разом з своїми заступниками несе відповідальність перед Верховною Радою України за діяльність НБУ".

Відхилено
8/ одноосібно несе вiдповiдальнiсть перед Верховною Радою України та Президентом України за дiяльнiсть Національного банку.
140.
Стаття 20. Заступники Голови Банку України


Стаття 21. Заступники Голови Національного банку
141.
Голова Банку України має одного першого заступника та двох заступників, які затверджуються за його поданням Президентом України терміном на 4 роки.
--253- Н.д.ГубськийБ.В (Реєстр.картка №443)
Частину першу статті 20 викласти в такій редакції:
"Голова НБУ має одного першого заступника та двох заступників, які затверджуються за його поданням Верховною Радою України, попередньо узгодивши ці кандидатури з Президентом України терміном на 5 років".
Відхилено
Голова Національного банку має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються ним та звільняються за погодженням з Радою Національного банку.


--254- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Строк призначення заступників Голови Банку України - 4 роки замінити на 7 років.

-255- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 20:
У першій частині слова "за його поданням Президентом України строком на п"ять років" замінити словами " ним за згодою Ради Національного банку".

Відхилено

Враховано

142.
Заступники Голови Банку України звільняються з посади по закінченні терміну повноважень Головою Банку України, а достроково - Президентом України за поданням Голови Банку України.
-256- Н.д.Станков А.К.. (округ №365)
Стаття 20, абзац 2. Викласти у слідуючій редакції: "Заступники Голови Центрального державного резервного банку звільнюється з посади по закінченні терміну повноважень Головою банку, а достроково Президентом Держави та Головою Верховної Ради України в частині їх призначення за поданням Голови Центрального державного банку України"

Відхилено-257- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
" Заступники Голови НБУ звільняються з посади по закінченню терміну повноважень Голови НБУ, а достроково - Верховною Радою України за поданням Голови НБУ".

-258- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Другу частину викласти у редакції:
"Заступники Голови Національного банку звільняються з посади Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку.»
Відхилено


Враховано

143.
Стаття 21. Призначення та звільнення директорів департаментів
-259- Н.д.ГубськийБ.В (Реєстр.картка №443)
Статтю 21 викласти у такій редакції:
«Стаття 21. Призначення та звільнення директорів департаментів
Директори департаметів Банку України призначаються та звiльняються з посади Головою Банку України згідно із законодавством України про працю.
На посади директорів департаментів Банку України можуть призначатись громадянини України, які мають вищу освіту відповідно до профілю департаменту та досвід керівної роботи у фінансово-кредитній сфері не менше 3 років.»

Враховано частково
Стаття 22. Призначення та звільнення директорів департаментів


Директори департаметів Національного банку призначаються та звiльняються з посади Головою Національного банку згідно із законодавством України про працю.
144.
Директори департаметів призначаються Головою Банку України терміном на 4 роки.
-260- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статті 20-21.
Збільшити термін повноважень заступників до 5 років. Термін повноважень заступників та директорів департаментів обмежити двома строками.

Враховано частково

145.
Директори департаментів звiльняються з посади Головою Банку України по закiнченні термiну повноважень, якщо вони не продовжені.Вони також можуть бути звільнені з посади до закінчення терміну у разі недбалого ставлення до виконання обов"язків, що спричинило заподіяння значної шкоди інтересам Банку України, а також у разі неможливості виконувати обов"язки за станом здоров"я, вчинення злочину, встановленого вироком суду, що набрав законної сили, за власним бажанням та з інших підстав, передбачених законодавством України про працю
-261- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
У другій частині замінити слово "недбалого" на слово "несумлінного". Крім того, було б за доцільне конкретизувати вираз "заподіяння значної шкоди інтересам Банку".

Відхилено

152.
Розділ ІІІ. Організаційні основи та структура Банку України


Розділ ІІІ. Організаційні основи та структура Національного банку
153.
Стаття 22. Структура Банку України


Стаття 23. Структура Національного банку
154.
Структура Банку України будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням.


Структура Національного банку будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням.
155.
До системи Банку України входять центральний апарат, філіали (територіальні управлiння), розрахунковi палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спецiалiзованi пiдприємства, банкiвськi навчальнi заклади й iншi структурнi одиницi i пiдроздiли, необхiднi для забезпечення дiяльностi Банку України.


До системи Національного банку входять центральний апарат, філіали (територіальні управлiння), розрахунковi палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спецiалiзованi пiдприємства, банкiвськi навчальнi заклади й iншi структурнi одиницi i пiдроздiли, необхiднi для забезпечення дiяльностi Національного банку.
156.
Банк України в межах чинного законодавства самостiйно вирішує питання органiзацiї, створення, лiквiдацiї та реорганiзацiї спецiалiзованих пiдприємств, iнших структурних одиниць та пiдроздiлiв, затверджує їх статути та положення.
-262- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную третій абзац вилучити, тому що це питання знаходиться у компетенції Ради Банку.
Крім того, не визначено, які спеціалізовані підприємства маються на увазі.Відхилено

Національний банк в межах чинного законодавства самостiйно вирішує питання органiзацiї, створення, лiквiдацiї та реорганiзацiї структурних підрозділів та установ Національного банку, його пiдприємств, затверджує їх статути та положення.


-263- -Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Вилучити частину 3 статті 22, як таку, що врахована у попередніх статтях.

Відхилено

157.
Для охорони цiнностей та об'єктів Банк України має вiдомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.
-264- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 4 викласти у такій редакції:
"Для охорони цінностей та об'єктів Банк України залучає підрозділи Міністерства внутрішніх справ України".

Відхилено. НБУ має власну службу охорони, яка є більш ефективною та дешевше обходяться державі.
Для інкасації та охорони цiнностей та об'єктів Національний банк має вiдомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.
158.
Стаття 23. Статус філіалів


Стаття 24. Статус філіалів
159.
Філіали (територiальнi управлiння) Банку України не мають статусу юридичної особи i не можуть видавати нормативнi акти, дiють вiд iменi Банку України в межах отриманих вiд нього повноважень.Завдання i функцiї філіалів Банку України визначаються Положенням, що затверджується Радою директорів


Філіали (територiальнi управлiння) Національного банку не мають статусу юридичної особи i не можуть видавати нормативнi акти, дiють вiд iменi Національного банку в межах отриманих вiд нього повноважень. Завдання i функцiї філіалів Національного банку визначаються Положенням, що затверджується Правлінням.
160.
Розділ ІV. Грошово-кредитна політика


Розділ ІV. Грошово-кредитна політика
161.
Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики


Стаття 25. Основні засади грошово-кредитної політики
162.
Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку на відповідний період (обсяг внутрішнього валового продукта, прогнозуємий рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний та торговий баланси).
-265- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Питання грошово-кредитної і валютної політики є дуже важливими, що мають безпосередній вплив на загальну економічну ситуацію. Тому вони потребують затвердження на високому рівні. Оскільки Банк України підзвітний Верховній Раді України, остання і повинна затверджувати ці основні напрями.
У зв'язку з цим пропонуємо в дану статтю доповнити абзацом такого змісту:
"Щорічно Рада банку України ынформуэ Верховній Раді України про напрями грошово-кредитної політики, розробленої Банком на наступний рік і на більш тривалий період".

Враховано частково
Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період (обсяг внутрішнього валового продукта, прогнозуємий рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний та торговий баланси), затверджених Кабінетом Міністрів України.
Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої Національним банком на наступний рік і на більш тривалий період.


-266- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 2 статті 24 («Основні засади грошово-кредитної політики») перенести у статтю 53 («Підзвітність») цього Законопроекту.

Відхилено
-267- .Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 24:
у частині першій слово "прогозуємий" замінити словом "прогнозний", виключити слова "торговий баланс", що є складовою частиною платіжного балансу;
у частиній другій слово "Банком" замінити словами: "Радою Національного банку України", що є її конституційним обов"язком.

Враховано-268- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 24 «Основні засади грошово-кредитної політики» в першому абзаці після слів «(обсягів внутрішнього валового продукта » добавити слова «прогнозних розрахунків проведення економічної політики у виробничій сфері та інших галузях народного господарства» і далі за текстом.
У другому абзаці після слів «Щорічно Національний банк» текст до кінця речення замінити словами «подає на затвердження Верховної Ради України проект Основних засад грошово-кредитної політики, після затвердження здійснює їх проведення та інформує Верховну Раду про одержані результати».

Концептуально враховано

ідея врахована-269- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
Перший абзац статті 24 виключити, а другий абзац доповнити реченням «Голова Національного банку та Голова Ради Банку повинні звітувати про стан справ у грошово-кредитній і валютній політиці у державі на вимогу Верховної Ради України.»
ідея врахована-270 - Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 24:
у частині першій слово «прогнозуємий» замінити словом «прогнозний», виключити слова «торговий баланс», що є складовою частиною платіжного балансу;
у частині другій слово «Банком» замінити словами: «Радою Національного банку України», що є ії конституційним обов'язком.
Враховано

163.
Стаття 25. Засоби та методи монетарної політики


Стаття 26. Засоби та методи грошово-кредитної політики
164.
Основними економiчними засобами i методами монетарної полiтики є регулювання обсягу грошової маси через:


Основними економiчними засобами i методами грошово-кредитної полiтики є регулювання обсягу грошової маси через:
165.
1/ визначення норм обов'язкових резервiв для комерційних банків;
-271- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки Банк України повинен не тільки визначати норми обов'язкового резервування, як один з важливих інструментів грошово-кредитної політики, але і контролювати їх дотримання, а також вносити зміни до них в міру необхідності, пропонуємо пункт 1 викласти у такій редакції:
"Визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків".

Враховано
1/ визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ;


-272- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 1 ст.25 («Засоби та методи грошово-кредитної політики») після слів «обов'язкових резервів для комерційних банків» додати слова «та фінансово- кредитних установ».
Враховано

166.
2/процентну політику;
-273- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 2 ст.25 («Засоби та методи грошово-кредитної політики») слова «процентну політику» замінити на слова «політику процентних ставок».
Відхилено , по суті одне і теж

2/процентну політику;
167.
3/ рефінансування комерційних банків;
-274- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Пункт 3 статті доповнити словами: "яке здійснюється лише під заставу товарних векселів".

Відхилено. Оскільки ця стаття встановлює засоби і методи монетарної політики , а не порядок їх застосування.

3/ рефінансування комерційних банків;


-275- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Слід звернути увагу на те, що п.3 статті 25 («Засоби та методи грошово-кредитної політики») не знайшов свого розвитку в наступних статтях. Тому його слід або виключити, або прописати більш детально.

Враховано в ст.42

168.
4/управління валютними резервами, що включає валютнi iнтервенцiї;
-276- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки управління валютними резервами це не тільки валютні інтервенції, але й інші інструменти, пропонуємо не виділяти окремо валютні інтервенції. До того ж управління валютними резервами вже включають валютні інетрвенції. У зв'язку з цим пропонуємо з пункту 4 вилучити слова "...що включає валютні інетрвенції".


Враховано
4/ управління золотовалютними резервами;
169.
5/операції з цінними паперами на відкритому ринку;
-277- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 5 ст.25 («Засоби та методи грошово-кредитної політики») вживається термін «відкритий ринок». Необхідно дати визначення цього поняття або виключити його, залишивши слова «операції з цінними паперами».
Враховано
5/ операції з цінними паперами на відкритому ринку;
170.
6/регулювання імпорту та експорту капіталу.
-278- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Статтю 25 доповнити пунктами:
"7) регулювання і контроль української частки валюти у спільних підприємствах";
" 8) контроль швидкості обороту грошей".

Відхилено. Наведена пропозиція не має відношення до засобів та методів грошово-кредитної політики
6/регулювання імпорту та експорту капіталу.
171.
Стаття 26. Норми обов`язкових резервів


Стаття 27. Норми обов`язкових резервів
172.
Банк України встановлює банкам та іншим кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштiв. При цьому:
-279- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 1. Після слів "Банк України" доповнити "за погодженням з Радою банку", а далі по тексту.


Відхилено
Національний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштiв. При цьому:
173.
1/ розмiр обов'язкових резервiв встановлюється в процентному вiдношеннi до загальної суми залучених банком коштiв;
-280- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пункт 1 привести у відповідність до нормативних документів, якими Національний банк встановлює економічні нормативи діяльності комерційних банків і викласти в такій редакції:
"Розмір обов'язкових резервів встановлюється в процентному відношенні до загальної суми залучених банком коштів в національній та іноземній валюті".

Враховано
1/ розмiр обов'язкових резервiв встановлюється єдмним для банків та фінансово-кредитних установ в процентному вiдношеннi до загальної суми залучених банком коштiв в національній та іноземній валюті;

174.
2/ для рiзних видiв зобов'язань можуть встановлюватись рiзнi норми обов'язкових резервiв;


2/ для рiзних видiв зобов'язань можуть встановлюватись рiзнi норми обов'язкових резервiв;
175.
3/ на обов'язковi резерви проценти не нараховуються ;
-281- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 26:
пункт "3" виключити - нарахування або ненарахування процентів на обов"язкові резерви є одним з заходів поточного монетарного регулювання (напр. у залежності від режиму зберігання сум таких резервів - на коррахунках, відкритих в НБУ або в інших комбанках чи готівковій касі);
Відповідно пункт 4 стане пунктом 3.
Враховано

176.
4/ рiшення про пiдвищення норм резерву набирає чинностi не раніше, ніж через 10 днів після його опублікування
-282- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4 викласти в редакції: "рішення про збільшення норм резерву набирає чинності з моменту його підписання крім рішення про підвищення норм резерву, яке набирає чинності не раніше, ніж через 10 днів після опублікування".

Відхилено
3/ рiшення про пiдвищення норм резерву набирає чинностi не раніше, ніж через 10 днів після його опублікування


--283- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт 4 доповнити словами : "та розповсюджується на кошти, залучені банком після набрання чинності таким рішенням." Досвід останніх років засвідчив, що заходи із "стерилізації" надлишкової ліквідності призводять до різкого погіршання структури кредитного портфелю банків та дискримінують вкладників. Саме тому, нові резервні вимоги мають стосуватися лише нових пасивів
Відхилено

177.
Стаття 27. Процентні ставки


Стаття 28. Процентні ставки
178.
Банк України встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.
-284- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Повинна бути доповнена: "та операціями комерційних банків. Для розвитку виробництва встановлюються прийняті (не більше 10%) процентні ставки".


Відхилено. В умовах ринкової економіки процентні ставки мають регулюватись економічними, а не адміністративними методами.

Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.-285- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 27 «Процентні ставки» в першому абзаці після слів «... за своїми операціями» добавити слова «у відповідності із законодавством України».


Відхилено,оскільки ці норми регулюються цим Законом-286- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Для більш чіткого визначення механізму надання кредитів комерційним банкам пропонуємо пояснити, про які "інші процентні ставки" йде мова і доповнити зміст статті реченням:
"Банк України може здійснювати регулювання рівня процентних ставок комерційних банків, в тому числі шляхом встановлення максимальної і мінімальної процентної ставки".


Відхилено-287- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную після статті 27 добавити статтю наступного змісту:
"Стаття 28. Надання кредитів комерційним банкам
Банк України може надавати кредити банкам на умовах, що встановлюються Банком і гарантованих:
1) державними цінними паперами;
2) простими чи переводними векселями, що мають два чи більше індосамента, з яких хоча б один належить одному з банків;
3) іншими активами (депозитами та іншими рахунками в Банку України чи іншій фінансовій установі, акцептованій банком), які Банк України може купити чи продати.
Кредити можуть надаватися у вигляді авансу, позики, купівлі, продажу на конкурсній або безконкурсній основі.
Банк України може надавати незабезпечені кредити лише у виключних випадках.
Банк України встановлює мінімальну процентну ставку, за якою він надає кредити комерційним банкам.
З приводу надання кредиту комерційному банку укладається угода, в якій визначаються сума кредиту, терміни повернення кредиту, відсотки за користування кредитом. У разі порушення комерційним банком умов угоди Банк України окрім відсотків за користування кредитом може нараховувати і штрафний відсоток".

Враховано частково в повноваженнях Ради банку, а зазначену норму слід передбачити в законопроекті «Про кредит»

179.
Стаття 28. Управління валютними резервами
-288- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 28 викласти в такій редакції:
Стаття 28 Управління золотовалютними резервами
Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні.
Враховано
Стаття 29. Управління золотовалютними резервами
180.
Банк України забезпечує управління валютними резервами, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу iноземної валюти на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні.
-289- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Викласти статтю в такій редакції:
"Банк України забезпечує управління валютними резервами держави шляхом купівлі - продажу іноземної валюти на валютних ринках".

-290- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Уточнити, що мова йде про валютні резерви держави.
Враховано частково


Враховано
Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні
181.
Стаття 29. Операції відкритого ринку
-291- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Пропонується винести в глосарій: статтю 29
Враховано
Стаття 30. Операції відкритого ринку
182.
Операцiями вiдкритого ринку Банку України є купiвля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов`язань Банку України(депозитних сертифікатів), а також комерцiйних векселiв, iнших цiнних паперiв та боргових зобов`язань‚ визначених Радою директорів.
-292- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ст.29 необхідно дати поняття «відкритого ринку».
У ст.29 у словосполученні «а також комерційних векселів» виключити слово «комерційних».

293- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю доповнити частиною такого змісту:
"Національний банк не має право виступати безпосереднім покупцем боргових зобов"язань держави, а також приймати у заставу (заклад) державні цінні папери в якості забезпечення зобов"язань банків і кредитних установ, що виникають внаслідок їх рефінансування".


Враховано
Враховано частково (?)
Операцiями вiдкритого ринку Національного банку є купiвля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов`язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також визначених Правлінням комерцiйних векселiв, iнших цiнних паперiв та боргових зобов`язань.

.

183.
Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу
-294- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Статтю 30 виключити як таку, що не відповідає функціям Банку України, а регулюється відповідним законодавством.

Відхилено
Стаття 31. Регулювання імпорту та експорту капіталу


-295- Н.д.Станков А.К.(Округ N365)
Стаття 30, абзац 3 - вилучити, так як це взаємовідношення нерезидентів, та Центрального державного резервного банку "Держава не повинна нести по ним відповідальність".

Відхилено

184.
Банк України відповідно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу через:
-296- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункт другий статті 30 проекту слід виключити. В умовах ринкової економіки процентні ставки комерційних банків у всьому цивілізованому світі регулюються економічними, а не адміністративними методами. Це - принциповий момент.


Національний банк відповідно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу.


-297- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 30:
у частині 1 виключити останнє слово "через" та доповнити словами : "відповідно до спеціального закону з цих питань";
пункти 1- 4 виключити, як такі, що не мають відношення до цього Закону.

Враховано редакційно

185.
1)реєстрацію імпорту та експорту капіталу;
-298- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 статті 30 («Регулювання імпорту та експорту капіталу») потребує конкретизації.
Враховано

186.
2)встановлення максимальних та мінімальних розмірів процентних ставок за іноземними депозитами в укранських банках;
-299- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 2. Вилучити, як такий, що є неринковим та гальмує залучення коштів іноземних комбанків в економіку України. Натомість для збільшення кількості фінансових ресурсів у банківській системі України. Викласти в редакції: "політику обов'язкового резервування за іноземними депозитами в українських банках".

Враховано-300- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
В пункті 2 статті 30 слова «та мінімальних» вилучити.
Враховано

187.
3)встановлення для осіб‚ які мають борги перед нерезидентами‚ обов`язкового безпроцентного вкладення певної частини від суми цих боргових зобов`язань в уповноважених банках України;
-301- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити пункт 3:
"3) встановлення для осіб, які мають борги перед нерезидентами, обв'язкового безпроцентного вкладення певної частини від суми цих боргових зобов'язань в уповноважених банках України".

Враховано-302- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Абзац третій вилучити, тому що потрібно хвилюватись, насамперед, щоб не було заборгованості перед вітчизняними підприємствами, а не перед нерезидентами.

-303- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 3. Вилучити

Відхилено


Враховано-304- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункт третій статті 30 проекту підлягає виключенню, тому що НБУ не має (і не може мати!) повноважень втручатися у здійснення господарської діяльності суб'єктами підприємництва.

Враховано

188.
4)інші інструменти регулювання.
-305- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4. Вилучити, як неконкретний і такий, що дає можливість приймати будь-які рішення без обмежень.
Натомість пропонується редакція: "інші інструменти регулювання, які визначаються відповідними положеннями Банку України, затвердженими Радою банку".

Враховано-306- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
пункт 4 статті 30 вилучити
Враховано-307- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)

Стаття 30, абзац 4 "інші інструменти регулювання, які визначаються відповідними положеннями Центрального державного резервного банку" вилучити, так як під цими інші інструментами можливо протягнути любі положення про регулювання.

Враховано-308- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Останню, четверту частину продовжити: "які забезпечують прозорість діяльності комерційних банків".

Частково враховано у статтях, що регулюють банківський нагляд та валютний контроль.-309- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
В абзаці четвертому конкретизувати "інші інструменти регулювання".
Редакційно враховано-310- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 30 абзац 5 Слід внести уточнення після слів "Національного банку" слова "в межах своїх повноважень наданих цим Законом."
Редакційно враховано

189.
Стаття 31. Кошти Державного бюджету України


Стаття 32. Кошти Державного бюджету України


-311- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Формулювання в статті 31 проекту треба привести у відповідність з нормами Конституції України і викласти у такій редакції: «міністерств, інших центральних ор-ганів виконавчої влади, а також рахунки державних позабюджетних фондів».

Відхилено, оскільки фінансування міністерств і відомств здійснюються через рахунок Державного казначейства
Кабінет Міністрів Украни зобов`язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Національному банку на рахунках Державного казначейства.


-312- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
назву статті замінити на слідуючу" "Касове виконання Державного бюджета України".


Відхилено ,оскільки це норми іншого Закону

190.

-313- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину першу доповнити словами «на рахунках Державного казначейства».
А частину другу вилучити

Враховано


190.
Кабінет Міністрів Украни зобов`язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Банку України.191.
Банк України обслуговує кошти Державного бюджету України, що знаходяться на рахунках міністерств, відомств, інших центральних органів державної влади і управління, а також центральних органів, які здійснюють управління державними позабюджетними фондами.
-314- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття31 - вилучити слово "відомств".

Відхилено. Значна частина бюджетних коштів знаходиться в розпорядженні відомств.-315- Н.д.Станков А.К. (Реєстр.картка №365)
замість абзаців 1,2 замінити новим змістом: "Центральний державний резервний банк та його обласні управління здійснюють касове виконання Держбюджету на рівні республіки та області, на районному рівні _____ виконання бюджетів здійснюють районні відділення Ощадбанку України.
Всі міністерства, комітети та відомства центральних органів державної влади, а також центральних органів, які здійснюють управління державними позабюджетними фондами обслуговуються в установах, а на районнім рівні в районних установах Ощадбанку України.


Враховано в частині другій-316- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Абзац 2 доповнити словами:
"Розпорядником вільних коштів на рахунках в Банку України є Державне казначейство України".

Редакційно враховано

192.
Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджету України визначаються договором між Банком України та Державним казначейством України.
-317- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Статтю 31 доповнити в кінці наступною нормою: "Не допускається рух бюджетних коштів через комерційні банки".

Відхилено, оскільки неможливо забез-печити рух бюджетних коштів лише через НБУ
Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджету України визначаються договором між Національним банком та Державним казначейством України.


-318- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
після слів "Державним казначейством України", доповнити словами: та Ощадним банком.
Відхилено
193.
Розділ V. Управління готівковим грошовим обігом


Розділ V. Управління готівковим грошовим обігом
194.
Стаття 32. Грошова одиниця
-319- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Пропонується винести в глосарій: статтю 32
Враховано частково
Стаття 33. Грошова одиниця
195.
Грошовою одиницею України є гривня‚ що дорівнює 100 копійкам.


Грошовою одиницею України є гривня‚ що дорівнює 100 копійкам.
196.
Введення на території України інших грошових одиниць та використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.
-320- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Термін "грошових сурогатів" слід обов'язково конкретизувати, оскільки його можливо тлумачити і як цінні папери чи будь-які товари, права, що може призвести до заборони бартеру, давальницьких операцій тощо.

Враховано
Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць та використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.


-321- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 2 статті 32 виключити
Відхилено
-322- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У частині другій статті 32 слово "введення" замінити словами "випуск та обіг."

Враховано

197.
Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.
-323- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частину третю викласти у редакції:
" Держава не гарантує обмін гривні на фіксовану кількість золота або інших дорогоцінних металів". (НБУ встановлює офіційний валютний курс щодо банківських металів, але не гарантує їх продаж за такими цінами).

Відхилено,це не норма цієї статті
Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.
198.
Стаття 33. Повноваження Банку України щодо організації готівкового грошового обігу


Стаття 34. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу
199.
Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Банк України здiйснює:


Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Національний банк здiйснює:
200.
1/ виготовлення та зберiгання банкнот i монет;


1/ виготовлення та зберiгання банкнот i монет;
201.
2/ створення резервних фондiв банкнот і монет;


2/ створення резервних фондiв банкнот і монет;
202.
3/ встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну грошових знакiв;


3/ встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну грошових знакiв;
203.
4/ встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;


4/ встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;
204.
5/встановлення правил випуску в обiг, зберiгання, перевезення, вилучення та iнкасацiї готiвки;


5/встановлення правил випуску в обiг, зберiгання, перевезення, вилучення та iнкасацiї готiвки;
205.
6/ визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, кредитних установ, підприємств і організацій.


6/ визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій.
206.
7)визначення вимог з технічної укріпленості і організації охорони приміщень банківських установ


7)визначення вимог з технічної укріпленості і організації охорони приміщень банківських установ
207.
Стаття 34. Емісія
-324- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Назву статті 34 («Емісія») викласти в такій редакції «Введення в обіг гривні (емісія)».

Враховано
Стаття 35. Емісія
208.
Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку України.
-325-Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 34 «Емісія» перший абзац виключити і замінити його наступним текстом:
«Національний банк України у відповідності із законодавством України здійснює при необхідності програмно-цільову емісію, вводить в обіг гривні і розмінну монету, організує їх обіг та вилучення з обігу».

Частково враховано в ст.33
Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку України.
209.
Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих).Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Банку України як його пасив.


Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив.
210.
Банкноти і монети є безумовними зобов"язаннями Національного банку України і забезпечуються всіма його активами.


Банкноти і монети є безумовними зобов"язаннями Національного банку України і забезпечуються всіма його активами.
211.
Стаття 35. Обіг банкнот і монет


Стаття 36. Обіг банкнот і монет
212.
Гривня (банкноти і монети), як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки , вклади, акредитиви та для переказів.
-326- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Визнання гривні єдиним платіжним засобом на території України у статті 35 проекту є дещо полемічним, тому що цінні папери також можуть мати функцію платіжного засобу.

Відхилено
Гривня (банкноти і монети), як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки , вклади, акредитиви та для переказів.
213.
Стаття 36. Курс гривні


Стаття 37. Курс гривні
214.
Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.


Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.

Для підтримання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк України використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює плату за кредити та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.
-327- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Слова "плату за кредити" замінити словами "облікову ставку".

Враховано редакційно
Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк України використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.


-328- НБУ
у частині 2 статті 36 слова «облікову ставку» замінити словами «ставку рефінансування»;Враховано-329- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)

В статті 36 Проекту доцільніше було б замість терміну "підтримання" застосувати термін "регулювання".

Враховано

215.
Стаття 37. Конвертованість гривні


Стаття 38. Конвертованість гривні


-330- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
"Стаття 37. Конвертованість гривні
Конвертованість гривні по поточним та капітальним операціям, а також порядок доступу суб"єктів валютного ринку до продажу або придбання іноземної валюти встановлюється спеціальним законом з питань валютного регулювання та валютного контролю.
Національний банк не може обмежувати права суб"єктів валютного ринку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані їм законом."

-331- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину другу вилучити

Враховано частково


Враховано
Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до чинного законодавства про валютне регулювання.216.
Умови та порядок конвертації гривні на іноземну валюту встановлюються Банком України відповідно до чинного законодавства про валютне регулювання.
-332- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині першій статті 37 («Конвертованість гривні») після слів «Умови та порядок конвертації» додати слово «обміну».

Враховано
Національний банк не може обмежувати права суб"єктів валютного ринку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані їм законом.

217.
З метою задоволення поточних потреб суб'єктів господарювання Банк України організовує на території України купівлю-продаж конвертованих валют за гривню відповідно до встановлених ним правил.218.
Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет


Стаття 39. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет
219.
Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Банком України та комерційними банками України.
-333- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Частину першу статті 38 після слів «банками України» доповнити словами «без обмежнь щодо сум та строків такої заміни.»
Враховано
Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та комерційними банками України без обмежнь щодо сум та строків такої заміни.
220.
Особливості і порядок визначення платіжності грошових знаків , а також порядок обміну зношених і пошкоджених грошових знаків встановлюються Банком України.
-334- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю 38 доповнити частиню такого змісту:
"Грошові знаки (банкноти, монети), які підлягають вилученню з обігу обміну на нові грошові знаки (банкноти, монети), зберігають усі ознаки засобу платежу для оплати будь-яких вимог та зобов"язань або засобу збереження, без обмеження у часі або в напрямках їх використання, дозволених для таких нових грошових знаків (банкнотів, монет)".
Відхилено
Особливості і порядок визначення платіжності грошових знаків, а також порядок обміну зношених і пошкоджених грошових знаків встановлюються Національним банком.
221.
Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет


Стаття 40. Вилучення з обігу банкнот і монет
222.
Банк України, комерційні банки України зобов"язані вилучати фальшиві , підроблені або такі , що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).
-335- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 2 статті 39 («Вилучення з обігу банкнот і монет») слова «відповідними положеннями» замінити на слова «відповідними нормативними актами».
Враховано
Національний банк, комерційні банки України зобов"язані вилучати фальшиві , підроблені або такі , що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).
223.
Порядок вилучення таких грошових знаків встановлюється Банком України.
-336- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Доповнити словами "і регулюється відповідним положенням".

Враховано
Порядок вилучення таких грошових знаків встановлюється Національним банком і регулюється відповідними нормативними актами .

224.
Банк України не зобов"язаний відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві , підроблені , а також такі, що стали недійсними, банкноти та монети.
-337- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Доповнити словами: "та комерційні банки...".(Згідно статті 39 комерційні банки зобов'язані вилучати такі грошові знаки).

Враховано
Національний банк та комерційні банки не зобов"язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти та монети.


-338- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 3 статті 39 («Вилучення з обігу банкнот і монет») потрібно уточнити слова «що стали недійсними».
Відхилено це буде врегульовано нормативними актами НБУ-339- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 39 доповнити новим третім абзацом такого змісту:
"Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу у відповідних країнах банкноти іноземних валют".
Відповідно абзаци третій та четвертий стануть четвертим та п`ятим.

Враховано в частині щодо вилучення національної валюти
Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу грошових знаків України(банкнот ,монет).
225.
Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
-340- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 4. Слова "з метою введення в обіг" вилучити.

Відхилено. Суперечить ст79 кримінального кодексу.

Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
226.
Розділ VІ. Організація розрахунків та бухгалтерського обліку
-341- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Уточнити назву розділу на «Організація грошових розрахунків та банківського бухгалтерського обліку»

Враховано
Розділ VІ. Організація розрахунків та бухгалтерського обліку
227.
Стаття 40. Регулювання розрахунків


Стаття 41. Регулювання розрахунків
228.
Банк України встановлює правила‚ форми і стандарти розрахункiв банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так i електронних документів та готівки, у тому числі з використанням пла стикових карток, координує органiзацiю розрахункiв, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків за допомогою електронних документів.
-342- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
В частині першій статті після слів "електронних документів" додати: "сприяє використанню в розрахунках векселів, чеків та інших неінфляційних замінників грошей, впроваджує фактори та інші сучасні методи банківського обслуговування".

Відхилено,оскільки редакція першого читання це охоплює
Національний банк встановлює правила‚ форми і стандарти розрахункiв банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так i електронних документів та готівки, координує органiзацiю розрахункiв, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків за допомогою електронних документів.


-343- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 1 статті 40 вилучити слова «в економічному обігу України».
Відхилено


-344- Н.д. Станков А.К. (Округ N365)
абзац 1. Замінити слова економічному обігу на фінансовому обігу.

Відхилено ,оскільки термін економічний охоплює як фінансовий так і товарний обіг

229.
Банк України забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних банків та через їх власні розрахункові системи.


Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних банків та через їх власні розрахункові системи.
230.
Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку


Стаття 42. Регулювання бухгалтерського обліку
231.
Банк України встановлює обов`язкові для банків та інших кредитних установ стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності .
-345- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити словами "за погодженням з Міністерством фінансів та державною податковою адміністрацією та вноситься до Кабінету Міністрів України для прийняття відповідної постанови".

Відхилено. Бухоблік у банківській системі не відноситься до компетенції Мінфіну, ДПА та Кабміну.


Національний банк встановлює обов`язкові для банків та інших кредитних установ стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності , що відповідають вимогам законодавства України.


-346- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 41 («Регулювання бухгалтерського обліку») після слів «та звітності» додати слова «що відповідають вимогам чинного законодавства, який регулює порядок бухгалтерського обліку.

Враховано редакційно-347- Н.д.Ємець О.І. (Округ N 392)
В статті 41 після слів Національний Банк України додати "спільно з іншими державними органами".

Відхилено з вище-наведених мотивів.

232.
Розділ VІІ. Операції Банку України


Розділ VІІ. Операції Національного банку
233.
Стаття 42. Види операцій банку України
-348- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У розділі VII статті 42 доповнити, які операції Національний банк не має право проводити, а саме: «пролонгація кредитів, займатись торговою і виробничою діяльністю, здійснювати банківські операції з юридичними особами, які не мають ліцензії на проведення банківських операцій.»

Враховано у статті 84
Стаття 43. Види операцій Національного банку
234.
Банк України здійснює такі операції для забезпечення виконання покладених на нього функцій:
-349- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Частину 1 викласти у редакції: "надати кредити комерційним банкам та кредитним установам під боргові зобов'язання підприємств для підтримки ліквідності під забезпечення цінними паперами та іншими активами".

Відхилено. Пропозиція сформульована нечіт-ко.
Національний банк здійснює такі операції для забезпечення виконання покладених на нього функцій:


-350- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
До статті 42. Види операцій Національного банку.
До пункту 1 - конкретизувати джерела ресурсів для надання кредитів комерційним банкам і поняття "інші активи".

Частково враховано

235.
1) надає кредити комерцiйним банкам та кредитним установам для підтримки ліквідності пiд забезпечення цiнними паперами та iншими активами;
-351- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Частину першу статті 42 після слів «іншими активами» доповнити словами «в порядку, визначеному Національним банком».
Враховано
1) надає кредити комерцiйним банкам та фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності по ставці не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;


-352- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Розділ VІІ. Стаття 42.
1) надає кредити комерцiйним банкам та кредитним установам для підтримки ліквідності строком до п'ятнадцяти днів пiд забезпечення цiнними паперами та iншими активами;

Відхилено,
оскільки це буде врегульовано нормативними актами України-353- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Пункт перший статті викласти у такій редакції:
"1) надає кредити комерційним банкам та кредитним установам лише для виконання затверджених Кабінетом Міністрів України державних програм розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва та науки Пряме кредитування комерційних банків забороняється".

Відхилено. НБУ є кредитором останньої інстанції для банків і надає їм кредити не для виконання програм, а для підтримання їх ліквідності та забез-печення стабільності усієї банківської системи.


236.
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ що мають не менше трьох підписів‚ зі строком погашення до шести місяців;
-354- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Деталізація щодо кількості підписів та строку погашення є зайвою для Закону. Такі вимоги можуть бути встановлені Радою директорів або одноосібно Головою Банку.
Відхилено
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ в порядку визначенному Національним банком України;


-355- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 42 абзац 2 викласти у такій редакції: "Надає кредити комерційним банкам та кредиторським установам на строк не більше одного разу під забезпечення цінних паперів та іншими активами".

Відхилено-356- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Додати окремий пункт 2:
"2) надання кредитів комерційним банкам та кредитним установам для підтримки ліквідності здійснюється лише під забезпечення товарних векселів".

Відхилено. Це па-ралізує кредитування, оскільки надійних товарних векселів зараз майже немає. В той же час позбавить можли-вості використовувати ОВДП
-357- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 2 статті 42 («Види операцій Національного банку») слід уточнити, про які три підписи йде мова. Якщо мова йде про «індосаменти», то слово «підписи» слід замінити на слово «індосаменти».
Відхилено-358- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Розділ VІІ. Стаття 42.
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками, що мають не менше двох підписів, один з яких банк, зі строком погашення до шести місяців;

Відхилено-359- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт другий викласти в такій редакції:
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ в порядку визначенному Національним банком України.
Враховано


237.
3) купує та продає на вторинному ринку цiннi папери;
-360- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
В абзаці четвертому вилучити слова "на вторинному ринку".

Відхилено
3) купує та продає на вторинному ринку цiннi папери;


-361- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 3 статті 42 («Види операцій Національного банку») виключити слова «на вторинному ринку» або додати слова «крім випадків передбачених законом.
Відхилено-362- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 42:
у пункті "3" додати слова "з метою монетарного регулювання"
Враховано по суті

238.
4) вiдкриває власнi кореспондентськi та металевi рахунки у закордонних банках і веде рахунки банкiв-кореспондентiв;
-363- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4. Почати із слів "За погодженням із Радою Банку та відповідною комісією Верховної Ради України", а далі за текстом. Крім того, при розміщенні коштів НБУ у закордонних банках необхідне відповідне обгрунтування вибору банку та необхідності розміщення коштів на депозит.

Відхилено.
Рада Банку України є його керівним органом і матиме безпосереднє відношення до здійснення операції, тому немає потреби протиставляти її Банку України.
4) вiдкриває власнi кореспондентськi та металевi рахунки у закордонних банках і веде рахунки банкiв-кореспондентiв;-364- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 4 статті 42 («Види операцій Національного банку») словосполучення «відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки» замінити на словосполучення «відкриває власні кореспондентські рахунки та рахунки у дорогоцінних металах».


Враховано по суті-365- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В пункті четвертому статті 42 проекту терміни «металевий рахунок» повинен бути розтлумачен.
Враховано

239.
5) купує та продає iноземну валюту, платiжнi документи в iноземнiй валютi ‚ включаючи векселі і чеки‚ цінні папери;
-366- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 42:
у пункті "5" виключити слова "цінні папери" та додати "з метою монетарного регулювання"
-367- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частинах 5 і 6 статті 42 слова "- іноземна валюта; - золото та дорогоцінні метали" замінити відповідно на слова "валютні цінності" та "банківські метали".

Відхилено
Враховано
5) купує та продає валютні цінності ;
240.
6) зберiгає, а також купує та продає монетарнi і дорогоцінні метали, дорогоцiнні камені та iншi коштовностi, пам`ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрiшньому i зовнiшньому ринках без квотування i лiцензування;
-368- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Взаємоузгодити пункт 6 статті 42 запропонованого проекту, де мова йде про реалізацію дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів без квотування і ліцензування із статтею 4 Закону України "Про підприємництво" і з зазначеним Положенням.

Враховано по суті, оскільки НБУ отримує дозвіл по Закону
6) зберiгає, а також купує та продає банківські метали, дорогоцiнні камені та iншi коштовностi, пам`ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрiшньому i зовнiшньому ринках без квотування i лiцензування;


-369- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
У пункті 6 статті 42 слова «монетарні та дорогоційні метали» замінити словами банківські метали.
Враховано-370- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В пункті шостому статті 42 проекту терміни «інвестиційна монета» повинен бути розтлумачений.

Враховано

241.
7) розмiщує золотовалютнi резерви самостiйно або через банки, уповноваженi ним на ведення валютних операцiй, виконує операції з золотовалютними резервами України;
-371- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Пункт 7 статті 42 після слів "з золотовалютними резервами України" доповнити словами "з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентства відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А".

Враховано
7)розмiщує золотовалютнi резерви самостiйно або через банки, уповноваженi ним на ведення валютних операцiй, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А;
242.
8) проводить операції з резервними фондами грошових знаків;
-372- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті 8 статті 42 обумовити перелік операцій з резервними фондами грошових знаків.
-373- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "8" є "економічною новелою" - потребує деталізації.
Враховано
Враховано-374- Комітет з питань фінансів та банківської діяльності
Пункт 8 статті 42 вилучити
Враховано

243.
9) приймає на зберігання та в управління цінні папери й інші цінності;
-375- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункт 9 статті 42 викликає питання. Відповідно до 3акону України «Про Національну депозитарну систему» приймати на зберігання та в управління цінні папери можливо лише за наявності відповідних дозволів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо на НБУ зазначене правило поширюватися не буде, потрібно це окремо визначити та внести зміни до зазначеного вище чинного 3акону. У противному разі цей пункт слід виключити.

Враховано по суті
8) приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;


-376- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Вилучити слова "цінні папери". Без вилучення зазначеного, необхідно буде внести значні зміни в ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
Враховано по суті-377- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункт 9 статті 42 («Види операцій Національного банку») необхідно або вилучити, або уточнити (пояснивши зміст цих операцій).
-378- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "9" може бути коректним тільки по відношенню до державних цінних паперів, стосовно яких НБУ виконує функції депозитарія, і, чомусь, реєстратора (?!). Потребує деталізації.

Враховано по суті


Враховано по суті

244.
10) видає гарантії і поручительства;
-379- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункт 10 статті 42 («Види операцій Національного банку») слово «поручительства» замінити на слово «поруки».
-380- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "10" є достатньо дивним -навряд чи НБУ має приймати на себе гарантійні ризики, й до чого тут "основна функція Національного банку"? Потребує виключення.

Враховано


Відхилено
9) видає гарантії і поруки;
245.
11) без оплати і нарахування відсотків веде рахунок Державного казначейства України відповідно до договору;
-381- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Пункт 10 статті 42 після слова вилучити слова "відповідно до договору"

Враховано в ст.32
10) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;
246.
12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу;
-382- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

Пункт 12 статті 42 після слова «боргу» доповнити словами «пов`язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними»
-383- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "12" дублює пункт "9" - потребує узгодження.

ВрахованоВраховано по суті
11) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов`язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними ;
247.
13) веде рахунки працівників Банку України;
-384- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 13. Вилучити. Незрозуміло, що конкретно мається на увазі під "веденням рахунків працівників Банку України". Даний пункт потребує обгрунтування доцільності і необхідності його включення та конкретизацію поняття "рахунки працівників".

Відхилено
12) веде рахунки працівників Національного банку ;


-385- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Вилучити п. 13 статті 42, тому що функція обслуговування населення належить комерційним банкам, а не НБУ, тим більше, якщо це стосується працівників Банку України.

Відхилено-386- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
абзац 13, доповнити словом: веде "особисті" рахунки працівників банку.

Відхилено-387- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 13 статті 42 - вилучити.
-388- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункти 13-14 мають бути виключений - НБУ не комерційний банк і не здійснює операцій з вкладами громадян чи "міжнародних організацій". Взагалі, було б доцільно прямо законом заборонити вести таку діяльність, у тому числі стосовно будь-яких небюджетних осіб.

Відхилено


Відхилено


248.
14) веде рахунки міжнародних організацій;
-389- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт 14 статті 42 - вилучити.
Відхилено
13) веде рахунки міжнародних організацій;
249.
15) приймає документи для безспірного стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів.
-390- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт 15 статті 42 викласти в такій редакції:
15) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства.
-391- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт 15 має бути викладений у такій редакції "До прийняття спеціального закону щодо судової виконавчої служби, виконує функції виконання судових рішень". (відповідний закон знаходиться на розгляді ВРУ).

Враховано


Відхилено
14) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України;
250.
Банк України має право здійснювати і інші операції‚ необхідні для забезпечення його діяльності або для потреб його клієнтів і працівників.
-392- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Останню частину статті вилучити
Відхилено
Національний банк має право здійснювати й інші операції‚ необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.


-393- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Передостанню частину статті 42 доповнити словами «якщо це не суперечить діючому законодавству».

Відхилено-394- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ VII доповнити статтею -
Що може бути забезпеченням для кредитів Національного банку України:
-державні цінні папери;
-іноземна валюта;
-золото та дорогоцінні метали.
Відхилено-395- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Статтю 42 проекту слід доповнити пунктами 16 та 17 відповідно такого змісту: «веде рахунки своїх кліентів» і «обслуговує бюджетні рахунки міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також рахунки дер-жавних позабюджетних фондів». Таким чином ця норма законопроекту буде відповідати частині другій статті 31 проекту.

Враховано редакційно-396- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
В останній частині слова "діяльності або для потреб його клієнтів" замінити словами "виконання його конституційних повноважень"
Враховано по суті

251.
Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях


Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях
252.
Банк України має право брати участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а також вiдповiдно до угод мiж центральними банками зарубіжних країн.
397-Н.д.ЧерновецькийЛ.М.(Округ №219)
У статті 43 проекту треба передбачити правило, встановлене абзацем одинадця-тим пункту першого частини першої статті 15 проекту щодо участі у міжнародних фінансових організаціях, банках та кредитних установах із сплатою вступних внесків чи іншій участі у капіталі таких установ коштами НБУ, за погодженням з Верховною Радою України.

Відхилено,
оскільки врегульовано в розділі ІІ
Національний банк має право брати участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а також вiдповiдно до угод мiж ним та іноземними центральними банками.


-398- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 43 («Участь у міжнародних організаціях») слова «зарубіжних країн» замінити на слова «іноземних держав».
Враховано редакційно

253.
Стаття 44. Відповідальність за договорами
-399- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 44 - вилучити, оскільки вона перенесена в статтю 3.
Враховано

254.
Як учасник договірних правовідносин Банк України несе відповідальність згідно із цивільним законодавством255.
Розділ VІІІ. Діяльність Банку України щодо операцій з валютними цінностями
-400- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Зміст розділу 8 слід узгодити з проектом Закону України «Про валютне регулювання», прийнятий у першому читанні (реєстраційний №0921).

Ідея врахована
Розділ VІІІ. Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями
256.
Стаття 45. Повноваження в сфері валютного регулювання
-401- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статті 45-47 дублюють положення валютного законодавства і мають бути виключені.

Відхилено
Стаття 45. Повноваження в сфері валютного регулювання
257.
Банк України діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства про валютне регулювання і валютний контроль.


Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства про валютне регулювання і валютний контроль.
258.
До компетенції Банку України у сфері валютного регулювання входить:


До компетенції Національного банку у сфері валютного регулювання входить:
259.
1) видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;


1) видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;
260.
2) видача та відкликання ліцензій‚ здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ‚ що виконують операції з валютними цінностями;
-402- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 45 пункт другий частини другої викласти в такій редакції: "видача та відкликання ліцензій, здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ, які отримали ліцензію Національного банку України на здійснення операцій з валютними цінностями".

Враховано
2) видача та відкликання ліцензій‚ здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ‚ які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;
261.
3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ‚ що купують та продають валюту;
-403- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт третій статті 45 викласти в такій редакції:
3) встановлення лімітів валютної позиції для банків та інших установ, що купують та продають іноземну валюту;

Враховано
3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ‚ що купують та продають іноземну валюту;
262.
4) встановлення курсу грошової одиниці України відносно іноземних валют та порядку його застосування.
-404-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Не вбачаю доцільним повторення у пункті четвертому статті 45 новели з частини першої статті 36 проекту.

Враховано-405- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 4 статті 45 («Повноваження у сфері валютного регулювання») виключити.
Враховано
-406-Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Доповнити її частиною 5: "контроль за валютною часткою України у спільних підприємствах".

Відхилено. Це не має відношення до функцій НБУ-407- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 45 доповнити:
"встановлює єдині форми обліку звітності, документації і статистики валютних операцій", "встановлює і публікує офіційні котировки по відношенню гривні до іноземних валют".

Враховано частково в статті 79


263.
Стаття 46. Організація валютного ринку


Стаття 46. Організація валютного ринку
264.
Банк України визначає структуру валютного ринку України та організує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства про валютне регулювання


Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства про валютне регулювання
265.
Cтаття 47. Дисконтна та девізна валютна політика


Cтаття 47. Дисконтна та девізна валютна політика
266.
Банк України проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження.
-408-Н.д.ЧерновецькийЛ.М.(Округ№219)
У статті 47 слід дати чітке визначення поняттю «дисконтна та девізна валютна політика».

Враховано
Національний банк проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження.
267.
Банк України здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи облікову ставку Банку України для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов(язань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.


Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи облікову ставку Національного банку для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов(язань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.
268.
Банк України здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках.


Національний банк здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках.
269.
Стаття 48. Структура золотовалютного резерву


Стаття 48. Структура золотовалютного резерву
270.
Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Банк України має золотовалютний резерв‚ що складається з таких активів:


Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв‚ що складається з таких активів:
271.
-монетарне золото;
-409-НБУ
у статті 48 слова «монетарне золото» замінити словами «банківське золото»;


Враховано
-банківське золото;
272.
-спеціальні права запозичення;


-спеціальні права запозичення;
273.
-резервна позиція в Міжнародному Валютному Фонді;


-резервна позиція в Міжнародному Валютному Фонді;
274.
-іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;


-іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;
275.
-цінні папери (крім акцій)‚ що оплачуються в іноземній валюті;


-цінні папери (крім акцій)‚ що оплачуються в іноземній валюті;
276.
будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.


будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.
277.
Стаття 49. Поповнення та використання золотовалютного резерву


Стаття 49. Поповнення та використання золотовалютного резерву
278.
Поповнення золотовалютних резервів проводиться Банком України шляхом:


Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:
279.
1) купівлі монетарного золота та іноземної валюти;


1) купівлі банківського золота та іноземної валюти;
280.
2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, монетарними металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;
-410- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
В пункті другому частини першої слово «монетарними» замінити словом «банківськими».
Враховано
2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;
281.
3) залучення Банком України валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.


3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.
282.
Використання золотовалютного резерву здійснюється Банком України на такі цілі:


Використання золотовалютного резерву здійснюється Національним банком на такі цілі:
283.
1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики‚ включаючи політику обмінного курсу;


1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики‚ включаючи політику обмінного курсу;
284.
2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами.


2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами.
285.
Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів та гарантій і інших зобов`язань резидентам і нерезидентам України.


Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів та гарантій і інших зобов`язань резидентам і нерезидентам України.
286.
Стаття 50. Зберігання золотовалютного запасу
Банк України є єдиним зберігачем державного золотовалютного запасу, дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей
-411- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 50 потребує доопрацювання в іншому випадку кожна обручка на пальці громадянина буде власністю НБУ.
Редакційно врахували
Стаття 50. Зберігання золотовалютного запасу
Національний банк є єдиним зберігачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей, що належать державі.
287.
.288.
Стаття 51. Позареалізаційні валютні доходи та збитки


Стаття 51. Позареалізаційні валютні доходи та збитки
289.
Доходи та збитки Банку України‚ пов`язані із зміною оцінки активів і пасивів‚ представлених у вигляді монетарного золота та іноземної валюти‚ спеціальних прав запозичення‚ у зв`язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються таким чином:


Доходи та збитки Національного банку‚ пов`язані із зміною оцінки активів і пасивів‚ представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти‚ спеціальних прав запозичення‚ у зв`язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються таким чином:
290.
1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Банку України;


1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку ;
291.
2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Банку України.


2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку.
292.
Розділ ІХ. Взаємовідносини з Президентом України
-412- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Розділ IX викласти в новій редакції:
Розділ IX. Взаємовідносини з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінету Міністрів України.
Враховано
Розділ ІХ. Взаємовідносини з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінету Міністрів України.
293.

Стаття 52. Взаємовідносини з Президентом України
А положення ст.52 об'эднати з ст.53.
Відповідно зміниться нумерація статтей


294.
Банк України періодично доповідає Президенту України про стан грошово-кредитного ринку‚ознайомлює його з річним звітом.
-413- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 52 абзац необхідно чітко встановити дати подання звіту Президенту України з обов'язковою прив'язкою до сесій Верховної Ради України, а саме: "на п'ятий день початку роботи чергової сесії ВРУ"
Відхилено-414-Н.д.БезсмертнийР.П(Округ №397)
Абзац 1 викласти в такій редакції:
"Голова Банку України щоквартально офіційно доповідає Президенту України про стан грошово-кредитного ринку і подає річний звіт".
-415- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 52: У зв"язку з тим, що НБУ щорічно доповідає ВРУ, він має щорічно доповідати Президенту України.
Частково враховано

Враховано

295.
Президент України вносить Верховній Раді України пропозиції щодо кандидатури Голови Банку України‚ призначає половину складу Ради Банку України, а також заступників Голови Банку України за поданням Голови Банку України.
-416- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частині другій статті 52 завершити речення після слів "призначає половину складу Ради Національного банку".

Враховано-417- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частину 2 виключити як таку, що дублює положення Конституції України
Відхилено

296.
Стаття 53. Підзвітність


Стаття 52. Підзвітність


-418- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Назву статті викласти у такій редакції:
"Підзвітність і підконтрольність".
Початок статті викласти в такій редакції:
«Банк України підзвітний і підконтрольний Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України».
Відхилено

297.
Банк України підзвітний Верховній Раді України.
-419- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю доповнити такими словами:
«не рідше, ніж два рази на рік»
Відхилено
Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.-420- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
До статті 53: протирічить Конституції, бо НБУ є підзвітним ВРУ та Президенту України в межах їх конституційних повноважень.


Враховано

298.
Пiдзвiтнiсть означає:


Пiдзвiтнiсть означає:
299.
1/ призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Банку України за поданням Президента України;


1/ призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;
300.
2/ призначення Верховною Радою України половини складу Ради Банку України;
-421- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Ввести новий другий пункт в такій редакції:
2/ призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;
Враховано
2/ призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;


-422- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки Національний банк підзвітний Верховній Раді України, пропоную пункт 2 викласти у редакції:
"Призначення та звільнення половини складу Ради Банку".

Враховано
3/ призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;
301.
3/ затвердження розміру статутного капіталу Банку України;
-423- Н.д. Станков А.К. (Округ N365)
абзац 3, вилучити як повторення.

Враховано

302.
4/ доповiдi Голови Банку України Верховнiй Радi України про дiяльнiсть Банку України;
424- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Пункт 4 викласти у такій редакції:
"4) доповіді Голови Банку України Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України про діяльність Банку України".

Враховано частково
4/ доповiдi Голови Національного банку Президенту України та Верховнiй Радi України про дiяльнiсть Національного банку;


-425- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
У статті 53 пункт 4 після слова «доповіді» доповнити словами «Голови Ради та»;

Відхилено

303.
5/ подання Верховнiй Радi України двічі на рік iнформацiї про стан грошово-кредитного ринку в державі.
-426- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Пункт 5 викласти у такій редакції:
"5) Подання двічі на рік Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету Міністрів України інформацію про стан грошово-кредитного ринку в державі".

Враховано частково
5/ подання Президенту України та Верховнiй Радi України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.


-427-Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Доповнити 5 частину: "та про стан кредитування комерційними банками виробництва України".

Відхилено. В існуючій редакції статті це вже передбачено-428- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Доповнити пунктом шостим такого змісту:
"6) Проведення перевірок діяльності Банку України за рішеннями Верховної Ради України, або Президента України або Кабінету Міністрів України".

Відхилено. Оскільки НБУ перевіряє Рахункова палата Верховної Ради-429-Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную доповнити зміст статті пунктом 6 у редакції:
"6) затвердження кошторису Банку України та звітність про його виконання".

Враховано частково в розділі II-430-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити статтю 53 («Підзвітність») новим пунктом такого змісту «Щорічно, не пізніше одного місяця з дні прийняття Державного бюджету на конкретний рік, Національний банк інформує Верховну раду України про напрямки грошово-кредитної і валютної політики, розробленої Банком на новий бюджетний рік і на більш тривалий період.

Враховано в розділі IV


304.
Стаття 54. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України
-431-Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Для більш тісної співпраці Уряду з Національним банком пропоную змінити назву статті на "Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України і міністерствами".

Ідея врахована
Стаття 53. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України


-432-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Назву статті 54 («Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України») викласти у такій редакції («Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами»).

Ідея врахована-433-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пропонуємо назву статті викласти у такій редакції: "Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами".

Ідея врахована

305.
Банк України та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.
-434- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Після першого абзацу пропоную добавити абзаци наступного змісту:
"Банк України і Кабінет Міністрів України щорічно при розробці проекту Державного бюджету взаємоузгоджують питання напрямів річної монетарної політики і визначають загальну суму кредитів, що надаватимуться Банком державі у відповідному бюджетному році з дотриманням передбачених даним законом умов надання кредитів державі.
Кабінет Міністрів України висловлює свою позицію щодо напрямів монетарної політики Банку України до подання їх до Верховної Ради України.
Банк України погоджує свої дії з Кабінетом Міністрів України в питаннях валютної політики, які знаходяться в компетенції Кабінету Міністрів України, зокрема щодо прийняття рішень про вступ до системи з фіксованим курсом чи до валютного союзу.
Банк України надає систематичну інформацію Кабінету Міністрів України і міністерствам щодо монетарних процесів.
Кабінет Міністрів України і міністерства на запит Банку України надають інформацію, пов'язану з їх діяльністю".

Враховано частково
Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.Національний банк України на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів.
Кабінет Міністрів України і міністерства на запит Національного банку України надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.


-435-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
У частині другій статті 54 проекту встановлено, що НБУ і Кабінет Міністрів України «визначають загальну суму кредитів, що надаватимуться Національним банком державі у відповідному бюджетному році...» В той же час статтею 57 проекту передбачено, що Національному банку України забороняється надавати кредити на фінансування витрат (до речі - витрат. чи все ж таки видатків). Вбачаю тут про-тиріччя, якє треба усунути.

Враховано в розділі IV-436- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
залишити в редакції першого читання.

Враховано-437- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Початок статті 54 викласти у такій редакції:
"Кабінет Міністрів України відповідає за стан справ в банківській системі України і здійснює контроль за діяльністю Банку України". Далі за текстом.

Відхилено. Це одна із умов успішного виконання НБУ його конституційних функ-цій306.
Банк України підтримує економiчну політику Кабінету Міністрів України доки вона не суперечить забезпеченню стабiльностi грошової одиниці України.
-438- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Частину другу статті - вилучити.

Відхилено
Національний банк України підтримує економiчну політику Кабінету Міністрів України доки вона не суперечить забезпеченню стабiльностi грошової одиниці України
307.
Голова Банку України або за його дорученням один із заступників Голови Банку України можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
-439- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Необхідно передбачити механізм взаємодії між Кабінетом Міністрів України та Банком України в разі виникнення загрози стабільності грошової одиниці.

Ідея врахована
Голова Національного банку або за його дорученням один із заступників Голови Національного банку можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.
308.
У засіданнях Ради директорів можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України, міністри або їх заступники з правом дорадчого голосу.
-440- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
У частині 4 статті 54 після слів: "міністри або їх заступники" записати " та інші керівники державних органів з правом дорадчого голосу".
Відхилено
У засіданнях Правління банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.--441- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 54 абзац 4 викласти в редакції: "У засіданнях Ради директорів може брати участь Прем'єр-міністр або за його письмовим дорученням один із заступників з правом дорадчого голосу"
Враховано редакційно

309.
Стаття 55. Гарантії невтручання
-442- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Змінити назву на "Умови втручання Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в діяльність банку".
Статтю викласти у редакції:
"Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України можуть втручатися у діяльність банку та комерційних банків з метою запобігання прямого чи опосередкованого фінансування ними іноземних фірм в тих випадках, коли аналогічні товари є або можуть бути розроблені та виготовлені, а послуги можуть бути надані підприємствам та організаціям України. В інших випадках втручання в будь-якій формі органів законодавчої та виконавчої влади у діяльність банків забороняється.

Відхилено. Підривати-ме розвиток націо-нальної економіки в умовах відсутності конкурентного середо-вища. Такі функції ВР та КМ України Конституцією не передбачені і прямо їй суперечать.Стаття 55. Гарантії невтручання
310.
Втручання у будь-якiй формi органiв законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осiб у виконання функцiй i повноважень Ради Банку чи Ради директорів забороняється.
-443- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Після слів "Ради директорів" поставити кому і доповнити словами "визначених даним Законом", а далі за текстом.
Враховано частково
Недопускається втручання органiв законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осiб у виконання функцiй i повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку визначених даним Законом.


-444- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Згідно з статтею 53 Банк України підзвітний Верховній Раді України, тому не зрозуміло, чому Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, не може контролювати діяльність Національного банку. З іншого боку, монетарна політика Банку України має підпорядковуватися макроекономічній політиці, що здійснює Уряд України. В разі виникнення протиріч Кабінет Міністрів України повинен мати право звертатися до Національного банку з пропозиціями щодо коригування його політики.
У зв'язку з цим пропоную цю статтю вилучити.
Відхилено


311.
Стаття 56. Повідомлення Банку України про проекти законів та інших нормативно-правових актів
-445-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю 56 вилучити ,оскільки вона обмежує права суб'єктів законодавчої ініціативи
-446-Н.д.СусловВ.І.(Реєстр.картка №343)
Для більш тісної співпраці Кабінету Міністрів України з Національним банком пропонуємо назву статті змінити на "Розробка та погодження законопроектів".

Враховано
Відхилено

312.
Проекти законiв та iнших нормативно-правових актiв, що вiдносяться до дiяльностi Банку України i стосуються його функцiй, надсилаються Банку України для надання висновку
-447- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Частину першу статті викласти у редакції:
"Маючи право законодавчої ініціативи, Банк України може виносити на розгляд Верховної Ради України проекти законів та інших нормативних актів, які стосуються діяльності банківської системи країни і у разі їх затвердження є обов'язковими для виконання суб'єктами господарювання.
Проекти законодавчих та інших нормативних актів, що розробляються Національним банком України, які безпосередньо стосуються діяльності суб'єктів господарювання і є обов'язковими до виконання останніми, узгоджуються з Кабінетом Міністрів України.
Проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, які розробляються іншими міністерствами та відомствами, але безпосередньо стосуються діяльності Національного банку України та виконання його функцій, обов'язково надсилаються для погодження до Національного банку України".

Відхилено-448- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Останній абзац сттатті 56 викласти в редакції: "КМУ узгоджує з НБУ свої нормативно-правові акти та законопроекти, які безпосередньо стосуються діяльності НБУ та виконання його функцій"
-449- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частина 2 статті 56 обмежує конституційні права НБУ на право законодавчої ініциативи. Для гармонізації інтересів виконавчої влади та Ради директорів, доцільно цю частину викласти у такій редакції:
"Законопроекти, які подаються до Верховної Ради України в межах реалізації права законодавчої ініциативи, розробляються Радою директорів та підлягають схваленню Радою Національного банку до їх внесення до Верховної Ради України".
Частина 3 прямо протирічить задекларованій автономності НБУ від інших державних органів і підлягає виключенню.

Відхилено

Відхилено


313.
Стаття 57. Заборона прямого фінансування витрат Державного бюджету України
-450- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную змінити назву статті на "Надання кредитів державі".
-451- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 57 може бути виключена як така, що є врегульованою попередніми статтями.

ВрахованоВідхилено
Стаття 57. Надання кредитів державі .
314.
Банку України забороняється надавати прямі кредити як у національній так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.
-452- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Статтю 57 викласти в редакції:
"Банк України може надавати кредит на фінансування витрат Державного бюджету України в межах його дефіциту.
Кредити гарантуються борговими зобов'язаннями, випущеними та виданими державою Банку України, з термінами повернення, що відповідають терміну повернення кредиту.
Для кожного кредиту укладається угода між Банком України і Кабінетом Міністрів України в особі Міністерства фінансів України. В угоді визначаються основна сума кредиту, термін повернення кредиту, відсотки за користування кредитом. Для відсотків за кредити державі основною є облікова ставка Банку України".
Останній абзац (єдиний в редакції Національного банку) пропоную доповнити словами "крім випадків, передбачених іншими законами України".

Відхилено
Національному банку забороняється надавати прямі кредити як у національній так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.


-453- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Після слів "Державного бюджету України" доповнити словами "а також здійснювати емісію грошових коштів з метою покриття власних потреб".

Відхилено. Не є нормою даної статті-454- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Заборона прямого фінансування потреб Державного бюджету України - вилучити.
Пропонована редакція статті - спроба Національного банку України усунутись від вирішення головних питань життєдіяльності Держави.

Відхилено.-455- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Додати окрему статтю "Фінансування Банку України" такого змісту:
"Фінансування видатків Банку України здійснюється з Державного бюджету України на основі кошторису витрат затвердженого відповідним Комітетом Верховної Ради України".

Враховано частково в статті 4

315.
Стаття 58. Розмежування відповідальності
-456- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 58 - вилучити
Врахованов ст.3

316.
Банк України не відповідає за зобов'язаннями інших державних установ, а інші державні установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Банку України, якщо закони України не встановлюють iншi взаємовiдносини
-457- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 58 підлягає виключенню як така, що врегульована попередніми статтями.
Враховано в ст.3
.
317.
Розділ Х. Банківське регулю-вання і банківський нагляд
-458- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Замінити назву статті "Банківський нагляд".
Відхилено
Розділ Х. Банківське регулювання і банківський нагляд
318.
Стаття 59. Мета та сфера банківського нагляду


Стаття 59. Мета та сфера банківського нагляду
319.
Банк України здійснює функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків‚ а також інших кредитних установ.
-459- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Частину першу статті 59 доповнити словами такого змісту:
в межах та порядку передбаченних чинним законодавством України.

Враховано
Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів
320.
Банк України здійснює постійний нагляд за додержанням банками та іншими кредитними установами банківського зако-нодавства, нормативних актів Банку України і економічних нормативів.


Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків а також інших фінансово-кредитних установ в межах та порядку передбаченних законодавством України
321.
Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів.
-460- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Частину 3 статті викласти у такій редакції:
"Головна мета банківського регулювання і нагляду - захист інтересів виробників, безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів".

Враховано частково
Національний банк здійснює постійний нагляд за додержанням банками та іншими фінансово-кредитними установами банківського законодавства, нормативних актів Національного банку і економічних нормативів..
322.
Стаття 60. Нормативні акти Банку України


Стаття 60. Нормативні акти Національного банку
323.
Банк України видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв влади, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, фізичних осіб.


Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв влади, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб.
324.
Нормативні акти Банку України видаються у формі постанов Ради директорів, а також інструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Ради директорів. Вони не можуть суперечити законам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність.
-461- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Після слів "Законами України" доповнити словами "і іншими законодавчими актами України", а далі за текстом.

Враховано.
Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку , а також інструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України і іншими законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність.


-462- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
У другому абзаці статті 60 записати:
«Нормативні акти Національного банку можуть бути відмінені Постановою Верховної Ради України.»
Відхилено

325.
Нормативні акти Банку України, що регулюють правовідносини, суб'єктами яких є безпосередньо фiзичнi особи, підлягають державній реєстрації в Міністерстві юстиції України згідно з законодавством України.
--463- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 3. Слова "суб'єктами яких є безпосередньо фізичні особи" вилучити.

Враховано
Нормативні-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набувають чинності у відповідності до законодавства України .
326.
Нормативнi акти Банку України набирають чинностi в строк, встановлений Радою директорів, але не раніше їх опублікування в офіційному виданні Банку України, крім тих, що підлягають державній реєстрації та набирають чинності у визначені законодавством терміни.
-464- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Необхідно чітко встановити які саме нормативні акти підлягають державній реєстрації, а які ні. Тому пропонується замість абзаців 3 та 4 поставити абзац:
"Постанови Ради директорів, а також інструкції, положення, правила, які стосуються регулювання діяльності комерційних банків та інших кредитно - фінансових установ, а також валютно - кредитної політики підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набувають чинності у відповідності до законодавства України."
Враховано редакційно

327.
Нормативні акти Банку України оскаржуються у порядку, встановленому законодавством


Нормативні акти Національного банку оскаржуються у порядку, встановленому законодавством України.
328.
Стаття 61. Доступ до інформації


Стаття 61. Доступ до інформації
329.
Для здійснення своїх функцій Банк України має право безоплатно одержувати від банків та кредитних установ інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії та пояснення щодо отриманої інформації і проведених операцій.


Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків та фінансово-кредитних установ інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії та пояснення щодо отриманої інформації і проведених операцій.
330.
Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Банк України має право одержувати необхідну інформацію від органів влади.
-465- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину 2 статті 61 викласти у наступній редакції:
"Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Банк України має право одержувати необхідну інформацію та пояснення від органів влади та управління".

Враховано редакційно
Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Національний банк має право одержувати необхідну інформацію від суб'єктів господарювання усіх форм власності та органів державного управління.
331.
Отримана інформація не підлягає розголошенню без погодження з відповідним банком та кредитною установою , за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
-466- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Після слова «розголошенню» вилучити слова «без погодження з відповідним банком та кредитною установою»
Враховано
Отримана інформація не підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
332.
Стаття 62. Економічні нормативи


Стаття 62. Економічні нормативи
333.
З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків та інших кредитних установ Банк України встановлює для них обов`язкові економічні нормативи Ці нормативи мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов`язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам, наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.
-467- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 62 ("Економічні нормативи") слова "та інсайдерам (пов"язаним особам)" замінити на слова "інсайдерам та пов"язаним особам".

Редакційно враховано
З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків та інших фінансово-кредитних установ Національний банк відпоаідно до визначеного ним порядку, встановлює для них обов`язкові економічні нормативи. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов`язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам (пов`язаним особам), наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.


-468-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
У частині першій статті 62 проекту вбачаю недоречності. 3акон України «Про оподаткування прибутку підприємств» дає визначення терміну «пов'язана особа, але не ідентифікує цей термін з поняттям «інсайдер», як це зроблено в проекті. 3овсім незрозуміло, який зміст автор проекту вкладає в термін «великі кредиіпи». 3азначена норма проекту вимагає доопрацювання.
Враховано-469- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Доповнити слідуючим текстом: Центральний державний резервний банк несе повну відповідальність по зобов`язанням комерційних банків перед юридичними та фізичними особами в разі ліквідації цих банків.
Відхилено-470- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У частині 1 статті 62 потребує роз'яснення термін "інсайдери".
Враховано

334.
Банк України має право встановлювати диференційовані нормативи та порядок їх визначення за видами банків та інших кредитних установ.
-471- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 2 вилучити.
-472- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Після слова "визначення" поставити крапку, решту вилучити.

Враховано


Відхилено-473- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Необхідно законодавчо визначити які саме нормативи можуть бути диференційованими, а які ні. Крім того, слід чітко прописати порядок диференціації нормативів.
Відхилено,оскільки це норми закону про банки та банківську діяльність-474-Н.д.ЧерновецькийЛ.М.(Округ№219)
Частиною другою статті 62 проекту Національному банку України надано пра-во встановлювати диференційовані нормативи та порядок їх визначення. На мою думку, кількість змін зазначених нормативів та методик їх розрахунку слід чітко обмежити в часі - скажімо одним роком.
Відхилено

335.
Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку Банк України офіційно повідомляє не пізніше, ніж за місяць до введення їх у дію.Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку Національний банк офіційно повідомляє не пізніше, ніж за місяць до введення їх у дію.
336.
Банк України вимагає від банків та кредитних установ систематичного дотримання показників економічних нормативів і подання необхідної звітності у визначені Банком України строки.
-475- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 4 вилучити.
Враховано

337.
Стаття 63. Резерви забезпе-чення ризиків


Стаття 63. Резерви забезпечення ризиків
338.
Банк України визначає розміри‚ порядок формування та використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, процентних та інших фінансових ризиків.
-476- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 1. Перший рядок доповнити словом "банків".

Враховано
Національний банк визначає розміри‚ порядок формування та використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, процентних та інших фінансових ризиків банків.


-477- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Слід чітко зазначити якими саме нормативно-правовими документами визначає ті чи інші економічні показники.(Див. Зауваження до статті 60 (код 324).
Враховано в ст.60
-478- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
в кінці абзацу доповнити словами: пов`язаних з їх ліквідністю.

Відхилено

339.
Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду страхування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до чинного законодавства України.
-479- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Пропоную другий абзац вилучити, оскільки це положення не є нормою цього Закону.

Відхилено
Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду страхування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до чинного законодавства України.

340.
Стаття 64. Визначення професійної придатності


Стаття 64. Визначення професійної придатності
341.
Банк України визначає професійні вимоги до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків та кредитних установ і має право відстороняти від виконання обов'язків та вимагати звільнення з цих посад осіб, які не відповідають встановленим вимогам для заміщення зазначених посад.
-480- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Слова "відстороняти від виконання обов'язків" вилучити, бо реалізація такого права Банком України є втручанням у оперативну діяльність банків.
Право НБУ тільки вимагати звільнення, а не звільняти, що є прерогативою загальних зборів акціонерів банку.

Відхилено
Національний банк визначає своєми нормативнимиактами професійні вимоги до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків та кредитних установ і має право вимагати звільнення з цих посад осіб, які не відповідають встановленим вимогам для заміщення зазначених посад.


-481- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 64 абзац 1 після слова "визначає " включити слова "своїми нормативними актами єдині для всіх" та після слів "кредитних установ" довключити слова "здійснює їх сертифікацію"
Враховано частково-482-.д.КушнирО.Д.(Реєстр.картка№280)
Перший абзац статті 64 виключити
Відхилено

342.
Зазначені особи мають бути звільнені з займаної посади протягом одного місяця після одержання банком відповідної вимоги Банку України.
-483- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Вилучити з причин, викладених вище. Крім того, статтю слід привести у відповідність з нормами трудового законодавства України.
-484- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Частина 2 статті 64 порушує трудове законодавство України та принцип презумпції невинуватості - потребує доопрацювання.

Враховано
Враховано

343.
Якщо банк, кредитна установа або працівник, щодо якого пред`явлено вимогу про звільнення з посади, не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк.У цьому разі виконання вимоги про звільнення зупиняється до винесення судом рішення.
-485- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття потребує доопрацювання з метою приведення її положень у відповідність із законодавством України про працю.
Неконкретна пропозиція
Якщо банк, кредитна установа або працівник, щодо якого пред`явлено вимогу про звільнення з посади, не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк. У цьому разі виконання вимоги про звільнення зупиняється до винесення судом рішення.
344.
Стаття 65. Форми здійснення наглядових та регулятивних функцій


Стаття 65. Повноваження щодо здійснення наглядових та регулятивних функцій
345.
Наглядові та регулятивні функції Банку України, які встановлені цим Законом, можуть здійснюватись ним безпосередньо або через створений при ньому орган банківського нагляду.
--486- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Ст. 65 об'єднати з ст.67.
Враховано
Наглядові та регулятивні функції Національного банку, які встановлені цим Законом, можуть здійснюватись ним безпосередньо або через створений при ньому орган банківського нагляду.
346.
Рішення про створення такого органу приймається Радою Банку України.347.
Стаття 66. Ступені контролю
-487- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 66 - вилучити.
Враховано-488- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Назву статті 66 («Ступені контролю») викласти в такій редакції: «Шляхи здійснення наглядових та регулятивних функцій Національного банку».

Відхилено

348.
Наглядові та регулятивні функції Банку України здійснюються шляхом:349.
1) вступного контролю, змістом якого є чітке і повне визначення вимог для отримання банками та кредитними установами ліцензії на проведення банківських операцій;350.
2) попереднього контролю, змістом якого є контроль за дотриманням економічних нормативів, встановлення вимог до ведення справ банками та іншими кредитними установами з мінімальним ризиком, заборона або обмеження здійснення ними окремих видів діяльності, застосування санкцій відповідно до чинного законодавства України, перевірка повноти відрахувань до резервів страхування активних операцій, які гарантують безпеку і стабільність банків та інших кредитних установ;351.
3) поточного контролю, змістом якого є визначення методів перевірки для забезпечення належного нагляду і їх використання при інспектуванні банків та інших кредитних установ та розробленні заходів по оздоровленню їх фінансового стану.352.
Стаття 67. Повноваження щодо здійснення банківського нагляду353.
Для здійснення своїх регулятивних та наглядових функцій Банк України:
-489- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.1 ст.67 ("Повноваження щодо здійснення банківського нагляду") викласти в такій редакції "Національний банк здійснює свої наглядові функції шляхом реалізації наступних повноважень".


Враховано
Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації наступних повноважень:
354.
1) здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших кредитних установ та суб'єктів підприємницької діяльності в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, кредитних установ та ліцензуванні банківських операцій;
-490- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 1. Пункт 1. Вилучити слова "та суб'єктів підприємницької діяльності" оскільки мета такої перевірки з боку Банку України незрозуміла і може не входити в межі його компетенції.

Враховано
1) здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, фінансово-кредитних установ та ліцензуванні банківських операцій;


-491- Н.д. Станков А.К. (Округ N365)
Розділ 10, стаття 67, абзац 1, замінити текст другого читання на слідуючий:
Здійснює перевірки на місцях банків і інших кредитних установ в частині достовірності інформації, яка надається юридичними і фізичними особами при реєстрації банків, кредитних установ та ліцензуванні банківських операцій.

По суті враховано-492- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункти другий та третій статті 67 проекту явно протирічать законам України «Про власність», «Про господарські товариства» та «Про банки і банківську діяльність» і підлягають виключенню з проекту.

Відхилено

355.
2) може вимагати від банків та інших кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;
-493- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити пункти 2 і 3 із частини першої статті 67 та перенести їх в статтю 70.

Відхилено. Статті різнопланові
2) може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;


-494- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 67, абзац 2, замінити на слідуючу редакцію:
Може рекомендувати банкам та іншим кредитним установам на проведення загальних зборів акціонерів (учасників) та прийняття відповідних рішень.

Відхилено

356.
3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку та іншої кредитної установи з правом дорадчого голосу.
-495- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 3 статті 67 ("Повноваження щодо здійснення банківського нагляду") почати словами "представник Національного банку" і далі по тексту.

Відхилено
3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку та іншої фінансово-кредитної установи з правом дорадчого голосу.
357.
Перевірки можуть здійснюватись уповноваженими Радою директорів представниками і за його дорученням - аудиторськими організаціями.
-496- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 67, абзац 3, друга частина замінити текстом слідуючого змісту:
У випадку грубих фінансових порушень по рекомендації Ради директорів проводити аудиторські перевірки.
Порядок здійснення перевірок банків та інших кредитних установ визначається Радою директорів в рамках їх повноважень.
-497- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину 3 вилучити
Відхилено
Враховано-498- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 2 ст.67 ("Повноваження щодо здійснення банківського нагляду") словосполучення "за його дорученням" замінити на слова "за їх дорученням".

Відхилено

358.
Банк України пред(являє вимоги щодо здійснення обов(язкових аудиторських перевірок банків та інших кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та кредитних установ.


Національний банк пред(являє вимоги щодо здійснення обов(язкових аудиторських перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та фінансово-кредитних установ.
359.
Уповноважені Радою директорів представники мають право отримувати і перевіряти звітність та інші документи банків та інших кредитних установ, при необхідності знімати з них копії.
-499- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Вилучити повністю, це є надмірні повноваження Центрального державного резервного банку.

Враховано-500- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 4 ст.67 ("Повноваження щодо здійснення банківського нагляду") після слів "при необхідності, знімати з них копії" додати слова "видаючи банкам та кредитним установам відповідні розписки".
Відхилено

360.
Порядок здійснення перевірок банків та інших кредитних установ, у тому числі їх обов`язки щодо сприяння в проведенні перевірок, визначає Рада директорів.
-501- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Вилучити повністю, це є надмірні повноваження Центрального державного резервного банку.
-502- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Останній абзац статті має бути вилучений як такий, що порушує базові принципи КпАПУ.

Враховано
Враховано

361.
Стаття 68. Заходи впливу


Стаття 68. Заходи впливу
362.
У разі порушення банком чи іншою кредитною установою банківського законодавства України, нормативних актів Банку України, проведення ризикових операцій , що загрожують інтересам вкладників та кредиторів, Банк України має право оголосити письмове застереження та вимагати від банку та кредитної установи усунення виявлених порушень, укласти угоду з банком чи іншою кредитною установою щодо порядку та строків нормалізації фінансового стану банку.
-503- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пропонуємо після слів "ризикових операцій" додати слова " ... , що загрожує їх платоспроможності", а після слова «банк» вставити слова «зобов'язаний застосовувати адекватні допущеному порушенню заходів впливу відповідно до законодавства з метою захисту кредиторів та вкладників».
Частини 2,3,4,5 вилучити.
Враховано
У разі порушення банком чи іншою фінансово-кредитною установою банківського законодавства України, нормативних актів Національного банку, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інтересам вкладників та кредиторів, Національний банк зобов'язаний застосовувати адекватні допущеному порушенню заходів впливу відповідно до законодавства з метою захисту кредиторів та вкладників.


-504- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 1 ст.68 ("Заходи впливу") вилучити слова "проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності" виключити.

Відхилено

363.
У разі невиконання у встановлений Банком України строк вимог щодо усунення порушень, Банк України має право застосовувати такі заходи впливу:364.
1) підвищувати норми резервів ;365.
2) накладати штраф на керівників банків та інших кредитних установ у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-505- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити пункти 2 і 3 статті.
(Заходи фінансового впливу Банком України повинні вирішуватись лише шляхом розглядання їх у арбітражному суді, бо інакше виникає грунт для зловживань).

Відхилено. Роль суду вже передбачена у статті 69-506-Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Вилучити п.2 та п.3 статті 68, тому що правомірність та розмір штрафів має право визначати тільки суд.
Враховано-507-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункти другий та третій частини другої статті 68 проекту наділяє НБУ правами суду - штрафувати керівників банків, штрафувати банки. А частиною шостою статті 68 проекту встановлено: «Акти Національного банку щодо застосування заходів впливу мають силу виконавчого документа» (підкреслено мною). 0такий собі «військово-польовий суд» в кредитно-фінансовій сфері. Такого ми не знайдемо в банківському законодавстві жодної країни світу. Вважаю введення в 3акон України «Про Національний банк України» подібних новел недоречним.

Враховано-508-- Н.д.Станков А.К. (Округ N365 )
Стаття 68, абзаци 2, 3 - виключити повністю, це не є функцією Центрального державного резервного банку, а державної податковоїї адміністрації.

Враховано

366.
3) накладати на банки чи інші кредитні установи штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу (в т.ч. за порушення показників економічних нормативів) або у розмірі до 1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду (у випадках неможливості підрахування неправомірно одержаного доходу);
-509- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 3. Текст в дужках вилучити. Розмір завданої шкоди та збитків має право визначати тільки суд.
Слова «або у розмірі до 1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду (у випадках неможливості підрахування неправомірно одержаного доходу)» вилучити.
Відхилено
-510- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 3 частини 2 ст.68 ("Заходи впливу") після слів, "одержаного доходу" слово "до" замінити на слова "але не більше".

Відхилено

367.
4) відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком чи іншою кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію;
-511--Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пунктом четвертим статті 68 проекту передбачено право НБУ «відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком чи іншою кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію». А як бути з нормами КЗпП України, законів України «Про господарські товариства», «Про банки і банківську діяльність»? Взагалі відстороняти посадову особу від роботи можливо в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, слідчим з санкції прокурора при наявності для цього підстав. Певен, що цього цілком достатньо і Національний банк повинен через правоохоронні органи використовувати у разі необхідності саме цю можливість. Вважаю, що цей пункт треба з проекту вилучити.

Враховано

368.
5) зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих чи усіх банківських операцій на строк до одного року;
-512- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 68 п.5 доповнити: "відзив ліцензії".

Відхилено-513- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ N 61)
Частина 2 статті 68 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) скасування притягнення кредитних ресурсів. "

Відхилено

369.
Заходи впливу мають бути адекватними допущеному пору-шенню.370.
У разі порушення законів чи інших нормативних актів, що спричинило значну втрату активів або доходів і настання неплатоспроможності банку чи іншої кредитної установи, або заподіяло істотну шкоду інтересам їх клієнтів, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів, Банк України має право відкликати ліцензію на здійснення усіх банківських операцій та прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, призначити ліквідатора.
-514- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 68, частину третю - вилучити повністю
Враховано

371.
Під неплатоспроможністю у цій статті мається на увазі:372.
- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;373.
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше однієї третини мінімально необхідної.
-515- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В останній частині після слів "мінімально необхідної" необхідно дати роз'яснення, яким чином розраховується мінімально необхідна сума власних коштів банку: чи по відношенню до зважених ризиків, чи до залучених коштів.

Відхилено-516- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Необхідно винести зазначені абзаци в глосарій, оскільки в них наведено визначення, та вилучити слова "у цій статті".
Відхилено

374.
Акти Банку України щодо застосування заходів впливу мають силу виконавчого документа.
-517-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останній абз. Статті 68 ("Заходи впливу") необхідно узгодити з проектом Закону України "Про виконавче провадження" (реєстраційний №0946
Відхилено


375.
Стаття 69. Порядок застосування заходів впливу
-518- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 69 - вилучити.
Враховано

376.
Банк України встановлює порядок застосування заходів впливу, передбачених пунктами 1,3,4,5 частини другої та частиною четвертою статті 68 цього Закону.377.
Від імені Банку України право розглядати справи про порушення банківського законодавства і накладати штрафи, передбачені пунктами 2 і 3 частини 2 статті 68 цього Закону , мають Голова Банку, його заступники, а керівники територіальних управлінь - на керівників підрозділів банків та кредитних установ, що знаходяться на території, підвідомчій цим управлінням.
-519- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
В зв'язку зі зміною статті 68, в статті 69 вилучити частини другу, четверту та п'яту.
-520-Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
В частині другій статті 69 вилучити слова "... і накладати штрафи, передбачені пунктами 2 і 3 частини 2 статті 68 цього Закону...".
Відхилено


Відхилено.
-521- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 69, частину другу - вилучити повністю
Враховано

378.
Приймати рішення про застосування інших заходів впливу має право Рада директорів Банку України.
--522- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 69, частину третю вилучити повністю
Враховано-523- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
сля слів "інших заходів впливу має" додати слова "виключно".
Крім цього, слід чітко визначити коло функцій та повноважень , які можуть бути передані на місця. Положення яким зазначене буде передаватись підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України.
Відхилено

379.
Оскарження постанови про накладення штрафу зупиняє його стягнення до вирішення справи арбітражним судом.
-524- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 69, частину четверту - вилучити повністю
Враховано-525- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 4 статті 69 ("Порядок застосування заходів впливу") слова "до вирішення справи арбітражним судом" замінити на слова "до вирішення справи у судовому порядку".
Відхилено

380.
Штрафи, накладені на керівників банків та інших кредитних установ, стягуються в порядку, встановленому Кодексом України про адміністративні правопо-рушення.
-526- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 69, частину п'яту - вилучити повністю
Враховано--527-Н.д.РисьС.М. (Реєстр.картка №378)
вилучити останній абзац статті 69.
Враховано

381.

Стаття 70. Фінансове оздоровлення
У разі виникнення незадовільного фінансового стану комерційного банку чи іншої кредитної установи Банком України можуть бути вжиті заходи щодо їх фінансового оздоровлення .
-528- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В статті 70 дати визначення терміну "фінансове оздоровлення", і який критерій визначення "незадовільного фінансового стану комерційного банку".

Відхилено-529- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 70 - вилучити.
Враховано-530- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 1. Доповнити реченням. "Для цієї мети проводиться аудиторська перевірка такого банку на предмет необхідності здійснення такого фінансового оздоровлення та рекомендацій щодо порядку його здійснення, за результатами якої, за погодженням з Радою Банку Радою директорів приймає рішення про проведення фінансового оздоровлення та затверджує порядок його проведення".
Відхилено.
.

383.
Банк України має право на період фінансового оздоровлення зупинити стягнення штрафних санкцій та задоволення вимог кредиторів банку чи іншої кредитної установи.
-531- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частина 2. Вилучити. Дані функції НБУ суперечать Закону України "Про власність".

Відхилено.
-532- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Доповнити статтю 70:
"2) може вимагати від банків та інших кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;
3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників) засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку та іншої кредитної установи з правом дорадчого голосу".

Враховано у статті 67

384.
Стаття 71. Обмеження вимог Банку України


Стаття 71. Обмеження вимог Національного банку
385.
Банк України не має права вимагати від банків та інших кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Банку України .


Національний банк не має права вимагати від банків та інших кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку.
386.
Стаття 72. Аналіз діяльності
-533- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 72 - вилучити
Враховано

387.
Банк України здійснює аналіз діяльності банків та інших кредитних установ з метою виявлення ситуацій, які загрожують інтересам вкладників і кредиторів, стабільності банківської системи в цілому.
-534- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Статтю викласти у такій редакції:
"Банк України здійснює аналіз діяльності банків та інших кредитних установ з метою виявлення ситуацій, які завдають шкоди промисловому і сільськогосподарському виробництву і національним інтересам, загрожують інетресам вкладників і кредиторів, стабільності банківської системи в цілому".

Відхилено

388.
Стаття 73. Розмежування відповідальності Банку України та інших банків і кредитних установ
-535- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 73 - вилучити
Враховано в ст.3

389.
Банк України не несе відповідальності за зобов'язаннями банків і кредитних установ, за виключенням випадків, коли Банк України бере на себе такі зобов(язання, а банки та інші кредитні установи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Банку України, за винятком випадків, коли вони беруть на себе такі зобов(язання.390.
Стаття 74. Порядок оскар-ження рішень з питань банківського регулювавння і нагляду
-536- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 74 - вилучити
Враховано

391.
Рішення Банку України з питань банківського регулювання і нагляду можуть бути оскаржені у порядку, встановленому законодавством.392.
Розділ ХІ. Службовці Банку України


Розділ ХІ. Службовці Національного банку
393.
Стаття 75. Положення про статус службовця Банку України
-537-Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Положення цієї статті потребують суттєвого доопрацювання, оскільки підзаконними актами питання зазначені у частині першій цієї статті не регулюються.

Враховано
Стаття 75. Статус працівників Національного банку


-538- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Необхідно привести у відповідність з Законом України "Про державну службу" та Законом "Про пенсійне забезпечення ".

Враховано-539- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 1 статті 75 ("Статус працівників Національного банку") виключити.
-540- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 75 має бути прийнята у вигляді 1-го читання, у противному випадку отримаємо масові прояви хабарництва або незаповнені вакансії.

Відхилено
Відхилено

394.
Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Банку України визначаються Положенням про статус службовця Національного банку України, що затверджується Радою директорів відповідно до законів України.
-541-Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки статтею 1 визначено, що НБУ є державною установою, його працівники мають бути державними службовцями, а відтак і керуватися в своїй діяльності Законом України "Про державну службу".
Враховуючи зазначене, пропоную перший абзац викласти в редакції:
"Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Банку України визначаються Законом України "Про державну службу".
Враховано
Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку визначаються Законом України "Про державну службу".

Працівниками Національного банку є службовці та обслуговуючий персонал Національного банку. Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національного банку та займають посади, передбачені штатним розписом.


-542-Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Частину першу статті 75 викласти в такій редакції:
"Умови найму, звільнення, оплати праці, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Банку визначаються законом України "Про державну службу".
Враховано-543--Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
До статті 75 зробити доповнення: "Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток службові обов"язки і права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку України визначаються чинним законодавством".
Враховано частково-544- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Стаття 75 - вилучити.

Відхилено. Пропозиція необгрунтована.-545- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Перша частина потребує доопра-цювання, оскільки суперечить чинному законодавству України про працю.
Враховано


395.
Службовець Банку України не має права вчиняти дії, передбачені статтями 1 та 5 Закону України «Про боротьбу з корупцією».
-546-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 3 статті 75 ("Статус працівників Національного банку") викласти в такій редакції: "Службовці Національного банку є державними службовцями і до них застосовуються норми Кодексу Законів України про працю з особливостями, передбаченими Законом України "Про державну службу", якщо цей Закон не встановлює іншого".

Ідея врахована
Службовці Національного банку є державними службовцями і до них застосовуються норми Закону України «Про державну службу», якщо цей Закон не встановлює іншого.


-547- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Вилучити з абзацу 3 статті 75 слова "якщо цей закон не встановлює іншого"
Враховано-548-Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частині третій статті 75 вилучити слова "якщо цей Закон не встановлює іншого".
Враховано-549- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частини друга, четверта, п`ята, шоста статті 75 протирічать Закону України "Про державну службу" і тому повинні бути виключені.
Відхилено
Питання функціонування державної служби у Національного банку та класифікації посад вирішує Правління Національного банку відповідно до законодавства України.
Ранги державних службовців Національного банку, що відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України. Інші ранги присвоюються Головою Національного банку.


-550- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Стаття 75 В останній абзац після слів "Національного банку" довключити слова "за їх власним бажанням."
Відхилено
До складу обслуговуючого персоналу Національного банку входять працівники, обов`язки яких безпосередньо не пов`язані із виконанням функцій Національного банку.
396.
Стаття 76. Соціальний захист працівників Банку України
-551-Н.д.РисьС.М.(Реєстр.картка№378)
Статтю 76 вилучити.
Відхилено
Стаття 76. Соціальний захист працівників Національного банку


-552-.д.КушнирО.Д.(Реєстр.картка№280)
статтю 76 виключити
Відхилено-553- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину першу і другу ст. 76 викласти в такій редакції:
Оплата праці державних службовців Національного банку України здійснюється згідно з Законом України «Про державну службу».
Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку України встановлюється Радою директорів Національного банку України відповідно до положень чинного законодавства про оплату праці.»
Адже єдина державна політика в сфері оплати праці спирається на чинне законодавство України.
Частково враховано-554- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 76, абзац 1,2 замінити текстом слідуючого змісту:
Розмір оплати праці Голови Центрального державного резервного банку, його заступників, директорів департаментів та керівників обласних управлінь і окремих підрозділів, службовців та обслуговуючого персоналу визначаються згідно з Законом України "Про державну службу".
Частково враховано
Розмір оплати праці Голови Національного банку, його заступників, директорів департаментів та керівників філій Національного банку встановлюється Радою Національного банку.


-555-Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину першу статті 76 викласти в новій редакції:
"Розмір оплати Голови Національного банку, його заступників, директорів департаментів, керівників філій Національного банку та службовців визначаються згідно з Законом України "Про державну службу" та затвердженої шкали співвідношень посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів.

Частково враховано-556- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Вилучити, оскільки працівники Банку не мають таких ризиків заради суспільства, коли суспільство повинно їм встановлювати особливості соціального захисту. Крім того, в проекті немає ніде врівноваження особливостей прав особливостями відповідальності.

Відхилено. Стаття повністю узгоджується з Основними напря-мами соціальної полі-тики на 1997-2000 роки в Україні.Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється Радою директорів Національного банку відповідно до положень Закону України «Про державну службу» .


-557- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину другу статті 76 викласти в такій редакції:
"Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку України. Відповідно до норм чинного законодавства про оплату праці".

Враховано
Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку України відповідно до норм чинного законодавства про оплату праці.
-558- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Статтю 76 - вилучити.

Відхилено з вищенаведених причин--559- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Змінити назву статті 76 та викласти її в наступній редакції:
"Стаття 76. Права та соціальний захист працівників Банку України.
Надоти працівникам Банку України статус державного службовця згідно Закону України "Про державну службу"

Відхилено-560- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття 76 - доцільно вилучити, поскільки у окремо взятій державній установі не може бути законодавчо закріплено особливий пільговий статус соціально-побутового забезпечення службовців.

Відхилено-561- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 76. необхідно привести у відповідність з Законом України "Про державну службу" та Законом "Про пенсійне забезпечення ".

Вр аховано

397.
Банк України створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Банку України, а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок отриманих Банком України доходів, але не більше двадцяти відсотків їх річного обсягу, згідно з рішенням Ради директорів.
-562- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Оскільки додаткові відрахування з доходу зменшуватимуть прибуток Банку України, а відтак і надходження до Державного бюджету, пропоную слова "за рахунок отриманих Банком України доходів, але не більш 20% їх річного обсягу, згідно з рішенням Ради директорів" замінити словами "за рахунок власних доходів працівників Банку України".
Враховано
Національний банк створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Національного банку, а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок власних доходів працівників Національного банку.


-563- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину третю статті 76 викласти в такій редакції:
"Національний банк України для добровільного страхування додаткової пенсії працівників банку має право створювати страховий фонд виключно за рахунок власних внесків працівників Національного банку.
Відхилено-564- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину третю ст.76 виключити як таку, що спрямована на створення особливих пільг для працівників Національного банку, а також здійснення Національним банком не притаманних йому функцій.
Відхилено-565- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 76 «Соціальний захист працівників Національного банку» перший абзац викласти в наступній редакції:
«Розмір оплати праці Голови Національного банку і його заступників встановлюється Президентом України відповідно до положень законодавства України».

Частково враховано-566- НБУ
У частині 3 слова «за рахунок власних доходів працівників Національного банку» вилучити;
Відхилено
--567-Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Статтю 76 викласти в редакції:
"Банк України створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Банку України, а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок перевищення доходів над видатками в межах діючого пенсійного законодавства".
Частково враховано-568- Н.д.Стоян О.М. (Округ N18)
Частина друга статті 76 є повтором частини першої статті 75.
Відхилено-569- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
Ввести другий абзац і викласти його в наступній редакції:
«Розмір оплати праці директорів департаментів та керівників філій Національного банку встановлюється Радою Національного банку відповідно до положень Закону України «Про державну службу».
Другий абзац зробити третім абзацом і викласти його в наступній редакції:
«Розмір оплати праці службовців та обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Радою директорів Національного банку відповідно до положень Закону України «Про державну службу».
В цьому абзаці виключені слова «та п.7 ст.5 цього Закону», тому що вони суперечать Закону України «Про державну службу».
Останній абзац цієї статті наступного змісту «Національний банк створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Національного банку, а також проводить страхування за рахунок власних доходів працівників Національного банку» необхідно із проекту Закону вилучити, тому що він суперечить чинному законодавству і такі дії не можуть здійснюватися в державному бюджетному органі, яким є Національний банк України.

Частково враховано

398.
Стаття 77. Заборонена діяльність


Стаття 77. Заборонена діяльність
399.
Голова Банку України, його заступники, члени Ради директорів та інші службовці Банку України згідно із переліком посад, затвердженим Радою директорів, не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України та політичних партій, займатись підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.
-570- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 77, абзац 3, другу частину - виключити і замінити слідуючим текстом:

...Вони не мають права на придбання акцій кредитних установ.

Відхилено
Голова Банку України, його заступники, члени Ради директорів та інші службовці Банку України згідно із переліком посад, затвердженим Радою директорів, не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України , займатись підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.


-571- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 77 вилучити слова "та політичних партій" оскільки це суперечить основним положенням Конституції України.

Враховано-572- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 2 статті 77 ("Заборонена діяльність") слова "не можуть бути народними депутатами України" замінити на слова "не можуть бути депутатами Рад всіх рівнів".
Відхилено-573- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В статті 77 доповнити "зобов'язані письмово повідомити Раду директорів про придбання акцій кредитних установ".

Відхилено
Службовцям Національного банку забороняється входити до керівних органів та бути акціонерами комерційних банків та інших кредитних установ.


-574- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У частині 3 статті 77 ("Заборонена діяльність") після слів "акцій" додати слова "(часток, паїв)".

Відхилено-575- НБУ
у частині 3 статті 77 після слів «до керівних органів» додати слова «та бути акціонерами»;

Враховано-576--Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В статті слід розширити перелік обмежень, пов'язаних із проходженням служби у Банку, або ж дати відсилку на інші обмеження, що встановлені законодавством.

Враховано-577-Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Для запобігання зловживань з боку банківських службовців пропоную статтю доповнити абзацем:
"Голові Банку України, його заступникам, членам Ради директорів та іншим службовцям Банку України забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Банку України".

Враховано
Голові Національного банку, його заступникам, членам Ради директорів та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку.
400.
Стаття 78. Збереження таємниці


Стаття 78. Збереження таємниці
401.
Службовцям Банку України забороняється розголошувати iнформацiю, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер i стала відома їм у зв`язку з виконанням службових обов`язків і в разі припинення роботи в Банку України, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
-578- Н.д.Ємець О.І. (Округ N 392)
Пропоную доповнити Проект розділом XII "Уповноважені особи Національного Банку", в якому визначити, хто є уповноваженою особою Банку України та повноваження уповноважених осіб Банку.

Відхилено. Сумнівна потреба у такому розділі, оскільки законопроект містить необхідні норми щодо керівних органів, які наділені необхідними повноваженнями та правом їх передачі. Обсяг повноважень уповноважених керів-ними органами осіб повинен визначатись окремими доку-ментами.

Службовцям Національного банку забороняється розголошувати iнформацiю, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер i стала відома їм у зв`язку з виконанням службових обов`язків і в разі припинення роботи в Національному банку, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України.
402.
Розділ ХІІ. Організація банківської статистики та статистики платіжного балансу


Розділ ХІІ. Організація банківської статистики та статистики платіжного балансу
403.
Стаття 79. Визначення звітністі
-579- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Статтю назвати: "Звітність" і викласти її у такій редакції:
"Звітність Банку України здійснюється на основі затверджених Міністерством статистики України єдиних правил звітності.
Жодні обмеження, які не дозволяються зробити банківську систему прозорою не допускаються".

Відхилено. Пропозиція не є предметом регулю-вання цієї статті, оскільки в ній не йдеться про звітність НБУ, про звітність, яку має право отримувати НБУ.
Стаття 79. Визначення звітністі
404.
Банк України з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає форми звiтностi та порядок її складання, якi є обов'язковими для виконання усiма суб'єктами господарювання, в тому числi:


Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає форми звiтностi та порядок її складання, якi є обов'язковими для виконання усiма суб'єктами господарювання, в тому числi:
405.
1/ для банкiв та кредитних установ, розташованих на територiї України /резидентiв i нерезидентiв/, - для складання грошово-кредитної i банкiвської статистики;


1/ для банкiв та кредитних установ, розташованих на територiї України /резидентiв i нерезидентiв/, - для складання грошово-кредитної i банкiвської статистики;
406.
2/ усiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi /резидентiв i нерезидентiв/ - для складання статистики платiжного балансу та здiйснення валютного контролю.


2/ усiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi /резидентiв i нерезидентiв/ - для складання статистики платiжного балансу та здiйснення валютного контролю.
407.
Надана банками та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi iнформацiя розголошенню не підлягає, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.


Надана банками та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi iнформацiя розголошенню не підлягає, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.
408.
Вимоги цiєї статтi не стосуються зведеної статистичної iнформацiї, яка пiдлягає вiдкритому опублiкуванню Банком України.


Вимоги цiєї статтi не стосуються зведеної статистичної iнформацiї, яка пiдлягає вiдкритому опублiкуванню Національним банком.
409.
Стаття 80. Публікації


Стаття 80. Публікації
410.
З метою забезпечення гласностi з питань банкiвської дiяльностi та статистики платiжного балансу Банк України:


З метою забезпечення гласностi з питань банкiвської дiяльностi та статистики платiжного балансу Національний банк:
411.
1/ публiкує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорiчний та квартальнi баланси Банку України;


1/ публiкує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорiчний та квартальнi баланси Національного банку;
412.
2/ видає щомiсячний статис-тичний бюлетень та журнал "Вiсник Нацiонального банку України";


2 / видає щомiсячний статистичний бюлетень та журнал "Вiсник Нацiонального банку України";
413.
3/ публiкує поточну банкiвську iнформацію в газетах і журналах;


3/ публiкує поточну банкiвську iнформацію в газетах і журналах;
414.
4/ надає для опублікування міжнародним фінансовим організаціям інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу.
-580- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 80, абзац 4 - вилучити повністю (Ці дані є секретні, і центральний державний резервний банк не повинен її надавати міжнародним фінансовим організаціям в цілях їх впливу і підриву грошово-кредитної політики держави).

Відхилено
4/ надає для опублікування міжнародним фінансовим організаціям інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу.
415.
Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Банком України вiдповiдно до чинного законодавства.
-581-Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Пункт "Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Банком України вiдповiдно до чинного законодавства" - слова "Банком України" замінити словами "Державним комітетом по статистиці".

Враховано
Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Державним комітетом по статистиці вiдповiдно до чинного законодавства.
416.
Власником зведеної iнформацiї з питань грошово-кредитної та банкiвської дiяльностi є Банк України, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до чинного законодавства. Використання офiцiйної банкiвської iнформацiї iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Банку України або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування.
-582-Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Останню частину статті - вилучити.

Відхилено. Стаття повністю узгоджена із законом «Про інформацію»


Власником зведеної iнформацiї з питань грошово-кредитної та банкiвської дiяльностi є Національний банк, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до чинного законодавства. Використання офiцiйної банкiвської iнформацiї iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Національного банку або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування.
417.
Роздiл ХIІІ. Аудит Банку України.


Роздiл ХIІІ. Аудит Національного банку
418.
Стаття 81. Внутрішній аудит


Стаття 81. Внутрішній аудит
419.
Банк України контролює дiяльнiсть своїх структурних одиниць та пiдроздiлiв шляхом проведення внутрiшнього аудиту, який здiйснюється ревiзiйним управлiнням Банку України, безпосередньо пiдпорядкованим Головi Банку України.

-583- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 81 ("Внутрішній аудит") в обох частинах слова "структурних одиниць" замінити на структурних підрозділів".

Враховано
Національний банк контролює дiяльнiсть своїх структурних пiдроздiлiв шляхом проведення внутрiшнього аудиту, який здiйснюється ревiзiйним управлiнням Національного банку, безпосередньо пiдпорядкованим Головi Національного банку.
420.
Комплекснi перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi структурних одиниць Банку України проводяться не рiдше одного разу на рік.
-584- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
У другому абзаці статті 81 записати:
«Комплексні перевірки господарсько-фінансової діяльності Національного банку України та його структурних одиниць проводяться не рідше одного разу на рік і матеріали по них передаються до Верховної Ради України.»;

Відхилено
Комплекснi перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi структурних підрозділів Національного банку проводяться не рiдше одного разу на рік.
421.
Стаття 82. Зовнішній аудит


Стаття 82. Зовнішній аудит
422.
Рада Банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Банку України і визначає аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку. Банк України зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договору надавати звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки.
-585- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 82 абзац 1 викласти у такій редакції:
"Верховна Рада не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про перевірку Національного банку і визначає спеціалістів, які мають відповідний досвід роботи для перевірки річного звіту і надання відповідного висновку".
Відхилено. ВР здійснює перевірку НБУ через Рахункову палату.


Рада Банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Національного банку і визначає аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку. Національний банк зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договору надавати звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки.


--586- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
В абзаці першому статті 82після слів "визначає аудиторську фірму" додати слова "за погодженням з Комітетом з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України."
ВідхиленоПісля першого абзацу статті 82 додати абзац: "Аудиторска перевірка Національного банку України здійснюється відповідно до вимог встановлених Національним банком для проведення аудиторських перевірок комерційних банків та згідно з законодавством про аудиторську діяльність"


423.
Права та обов'язки аудитора визначаються чинним законо-давством.
-587- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
В статті 82 абзаци 2, 3 - вилучити.

Частково враховано. Вилучити абзац другий

424.
В частині перерахування та використання коштів Державного бюджету України фінансову перевірку Банку України здійснює Рахункова палата Верховної Ради України.
-588- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Останню частину статті 82 після слів «бюджету України» доповнити словами «аналізу виконання кошторису» і далі за текстом.
Враховано
В частині руху коштів Державного бюджету України, аналізу виконання кошторису фінансову перевірку Національного банку здійснює Рахункова палата Верховної Ради України.


-589- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Останню частину доповнити словами: "а також перевірку діяльності комерційних банків" після слів "фінансову перевірку Банку України".

Відхилено. Пропозиція не є предметом цієї статті.

425.
Розділ ХІV. Особливі положення


Розділ ХІV. Особливі положення
426.
Стаття 83. Переважне право
-590- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Потребує суттєвого доопрацювання з огляду:
на встановлену законодавством першочерговість платежів та стягнень до державного бюджету, а не до Банку України;
на незрозуміле та нечітке положення щодо "інші форми стягнення;
на реалізацію права задовольняти свою вимогу без звернення до суду, оскільки ця вимога може бути недостатньо обгрунтована, а відповідно до статті 124 Конституції України, це повинен оцінювати суд.

Ідея врахована
-591- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 83 -вилучити.
Враховано-592-Н.д.КушнирО.Д(Реєстр.картка№280)
Статтю 83 виключити
Враховано-593-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Стаття проекту під назвою «Переважне право» передбачає можливість «задовільняти будь-яку свою вимогу» у позасудовому порядку. Від «переважного» в назві статті ми спостерігаємо перехід до «безумовного права» у тексті самої статті. Вживаються такі новели, як «не потребує звернення до суду» тощо. Вважаю, що така норма не красить проект Закону правової держави і безумовно підлягає виключенню з проекту.
Враховано-594- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
До статті 83. Переважне право.
Виключити цю статтю, як таку, що порушує права та суперечить інтересам комерційних банків.

Враховано-595-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Статтю необхідно виключити, оскільки ставиться НБУ у переважне становище порівняно з іншими кредиторами, навіть податковими органами і Пенсійним фондом, щодо задоволення його вимог.
-596- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 83 має бути виключена як така, що порушує правила рівності форм власності та прирітетність у задоволенні вимог кредиторів, встановлену законодавством
ВрахованоВраховано

427.
Банк України має переважне і безумовне право задовольняти будь-яку свою вимогу‚ за якою настав строк погашення‚ з будь-яких банківських рахунків чи інших активів‚ які перебувають:
-597-Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Вилучити слово "переважне", так як ця редакція суперечить вимогам Закону України "Про банкрутство".

Враховано

428.
- на його балансі;429.
-на балансі боржника;430.
-як застава по забезпеченню його вимог;431.
-в іншій формі.432.
Це право реалізується Банком України шляхом списання у безспірному порядку боргів з банківських рахунків і продажу інших активів та покриття вимог за рахунок чистого доходу від продажу. Ніяка конкуренція між вимогами не може бути перешкодою для задоволення цього переважного права‚ за винятком випадків‚ коли працівники Банку України знали або повинні були знати‚ що на момент надходження активів‚ за винятком грошових‚ у володіння Банку України вони не належали боржнику.
-598-Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину 3 статті 83 викласти в такій редакції:
"Реалізація цього права в необхідних випадках забезпечується участю судового виконавця і не потребує звернення до суду, якщо боржником виступає юридична особа".

Відхилено


433.
Стаття 84. Обмеження діяльності


Стаття 84. Обмеження діяльності
434.
Банку України забороняється:
-599- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Вилучити, як такий, що протирічить абзацу 13 (код 105) статті 15
Відхилено
Національному банку забороняється:
435.
1/ бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ, організацій;
-600- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 1 частини 1 та статті 84 ("Обмеження діяльності") виключити слово "організацій
Враховано
1/ бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;
436.
2/ здiйснювати операцiї з нерухомiстю, крiм тих, що пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Банку України та його установ;


2/ здiйснювати операцiї з нерухомiстю, крiм тих, що пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Національного банку та його установ;
437.
3/ займатися торгівельною, виробничою, страховою та іншою дiяльнiстю, яка не вiдповiдає функцiям Банку України.


3/ займатися торгівельною, виробничою, страховою та іншою дiяльнiстю, яка не вiдповiдає функцiям Національного банку.
438.
Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, не стосуються:


Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, не стосуються:
439.
1) вкладення коштів у високоліквідні цінні папери емітентів, що заслуговують довір'я;
-601-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 1 частини 2 статті 84 ("Обмеження діяльності") виключити.

Враховано

440.
2) набуття з метою покриття заборгованості Банку України будь-яких прав за умови їх відчуження в найкоротший строк;
-602- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт другий частини другої статті 84 після слів «будь - яких прав» доповнити словами «та активів» і далі за текстом.
Враховано
1) набуття з метою покриття заборгованості Національного банку будь-яких прав та активів за умови їх відчуження в найкоротший строк;
441.
3) випадків, передбачених статтею 43 цього закону;


2) випадків, передбачених статтею 43 цього закону;
442.
4) участі у капіталах інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують діяльність Банку України.
-603- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Пункт 4 - вилучити.

Відхилено. Пропо-зиція неаргументована
3) участі у капіталах інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують діяльність Національного банку.

443.
Стаття 85. Податковий режим


Стаття 85. Податковий режим
444.
Банк України, його установи, пiдприємства і органiзацiї не реєструються в державних податкових органах та звiльняються вiд сплати усiх видiв податкiв, зборiв i державного мита, крім випадків, передбачених законами України.
-604- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Слова "його установи, підприємства та організації" замінити словами "та його установи", оскільки підприємства та організації можуть мати прибуток, а відтак повинні оподатковуватися.
Відхилено
Національний банк сплачує податки відповідно до законів України з питань оподаткування.


-605- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
До статті 85. Податковий режим.
Статтю виключити, як таку, що не відповідає діючому податковому законодавству України та таку, що протирічить стаття 1 Закону України "Про систему оподаткування".
Ідея врахована-606- Н.д.Стоян О.М. (Округ N 18)
Стаття 85 не відповідає ні законодавству, ні здоровому глузду, більше того такий підхід спрямований на зменшення надходжень до Державного бюджету.
Ідея врахована- 607- Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Вилучити.
Податкові режими повинні бути єдиними для всіх суб'єктів.


Ідея врахована-608- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити, як невідповідаючу чинному законодавству.

Ідея врахована-609-Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Виключити, як таку, що протирічить діючому законодавству.

Ідея врахована-610-Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Виключити статтю про податковий імунітет, оскільки відповідно до статті 1 Закону України «Про систему оподаткування» ставки податків і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими закодавчими актами України, крім законів про оподаткування.
-611- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Стаття 85 повинна бути виключена як така, що суперечить всьому законодавству з питань оподаткування.

Ідея врахована

Ідея врахована

445.
Розділ ХV. Заключнi та перехідні положення
-612-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 1 статті 86 ("Дія Закону") викласти в такій редакції: "Цей Закон, в частині, що регламентує порядок утворення Ради Національного банку, набирає чинності з моменту опублікування.
Через десять днів, після опублікування у друкованому органі Верховної Ради України інформації про створення Ради Національного банку, Закон України "Про Національний банк України" набирає чинності у повному обсязі."
Відхилено
Розділ ХV. Заключні положення
446.
Стаття 86. Дія Закону
-613- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 86 викласти в редакції:
"Стаття 86. Дія Закону.
Враховано
Стаття 86. Дія Закону.
Цей Закон набуває чинності з дня опублікування
447.
Цей Закон набуває чинності з дня опублікування , але не раніше утворення передбачених ним керівних органів Банку України .
Цей Закон набуває чинності з часу утворення Ради Національного банку України, але не раніше дня його опублікування.

Рада Національного банку має бути сформована протягом двох місяців з дня набуття чинності цим Законом. На період формування Ради Національного банку ії функції щодо грошово-кредитної політики виконує Правління Національного банку.
448.
Після введення в дію цього Закону Статут Національного банку України, затверджений Постановою Президії Верховної Ради України від 7 жовтня 1991 року № 1605-ХІІ, розділи ІІ та V Закону України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991р., №25, статті 281; Відомості Верховної Ради України, 1992р., №20, статті 276, №47, статті 644; 1993р., №10, статті 76, №19, статті 209, №26, статті 277, №29, статті 307; 1994р., №12, статті 60, №27, статті 222, 1996р., №3, статті 11, №7, статті 28, 1997р., №3, статтіі 7, «Голос України», 10 січня 1997 р. №2) втрачають чинність.
Після введення в дію цього Закону визнати такими, що втратили чинність розділи ІІ та V Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( Відомості Верховної Ради України, 1991 рік, №25, статті 281) і Постанову Президії Верховної Ради України "Про затвердження Статуту Національного банку України" від 7 жовтня 1991 року № 1605-12".


Після введення в дію цього Закону визнати такими, що втратили чинність розділи 2 та 5 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 рік, №25, статті 281) і Постанову Президії Верховної Ради України "Про затвердження Статуту Національного банку України" від 7 жовтня 1991 року № 1605-12".


-614- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Статтю 86 викласти в такій редакції:
Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.
Після введення в дію цього Закону вважати такими, що втратив чинність розділ 2 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 рік, N25, ст.281) і Постанову Президії Верховної Ради України "Про затвердження Статуту Національного банку України" від 7 жовтня 1991 року N 1605-12".
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні