Назва: Про Національний банк України
Автор: Національний банк України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів та банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИРозділ 1.Загальні положенняСтаття 1 . Терміни та поняття.

Банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії Національного банку здійснює діяльність по залученню вкладів від населення та юридичних осіб і наданню кредитів на власних умовах ,веденню рахунків.

Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металівБанківське регулювання- це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавстваБанківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спряованих на забезпечення дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників..


Валютні цінності - матеріальні об`єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.
Розділ 1.Загальні положенняСтаття 1 . Терміни та поняття.

Банк - це юридична особа, яка на підставі ліцензії Національного банку здійснює діяльність по залученню вкладів від населення та юридичних осіб і наданню кредитів на власних умовах ,веденню рахунків.

Банківські метали - це золото, срібло, платина, метали платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно до світових стандартів у зливках і порошках, що мають сертифікат якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металівБанківське регулювання- це одна із функцій Національного банку, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавстваБанківський нагляд - це система контролю та активних впорядкованих дій Національного банку, спряованих на забезпечення дотримання банками у процесі їх діяльності законодавства і встановлених нормативів з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників..


Валютні цінності - матеріальні об`єкти, визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби валютно-фінансових відносин.


Відкритий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками і внаслідок продажу на такому ринку кошти надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.Використовується центральними банками для купівліі продажу , як правило, короткострокових урядових цінних паперів з метою регулювання грошової маси.Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.


Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов`язань банку в іноземній валюті.При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.Відкрита позиція є короткою у разі , якщо обсяг зобов`язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов`язань

Грошово-кредитна політика - `це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

Грошовий сурогат - це будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті.

Девізна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти

Дисконтна політика - це зниження або підвищення центральним банком облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позиковий капітал.


Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.Відкритий ринок - це ринок, на якому здійснюються операції з купівлі-продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками і внаслідок продажу на такому ринку кошти надходять на користь держателя цінних паперів, а не їх емітента.Використовується центральними банками для купівліі продажу , як правило, короткострокових урядових цінних паперів з метою регулювання грошової маси.Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу - зменшується.


Валютна позиція - співвідношення вимог та зобов`язань банку в іноземній валюті.При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою.Відкрита позиція є короткою у разі , якщо обсяг зобов`язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо обсяг вимог по купленій валюті перевищує обсяг зобов`язань

Грошово-кредитна політика - `це комплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.

Грошовий сурогат - це будь-які документи у вигляді грошових знаків, що відрізняються від грошової одиниці України, випущені в обіг не Національним банком і виготовлені з метою здійснення платежів в господарському обороті.

Девізна політика - політика регулювання валютного курсу шляхом купівлі і продажу іноземної валюти

Дисконтна політика - це зниження або підвищення центральним банком облікових ставок процента за кредит з метою регулювання попиту і пропозиції на позиковий капітал.


Золотовалютний резерв - резерви України, відображені у балансі Національного банку, що включають в себе активи, визнані світовим співтовариством як міжнародні і призначені для міжнародних розрахунків.


Інсайдер - особа(юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому положенню, участі у капіталі банку, родинним зв`язкам і має можливість використовувати своє положення у власних інтересах

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, центральний банк, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування.Центральний банк має право, але не зобав`язаний надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи .

Казначейські зобов`язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на одержання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску

Металеві рахунки - це рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

Основні засади грошово-кредитної політики - це комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному Національного банку з допомогою інструментів(засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.Облікова ставка Національного банку -це виражена у відсотках плата, що береться Національним банком за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя.Облікова ставка є найнижча серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.Офіційне видання Національного банку - це спеціальне друковане видання, визначене Національним банком як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного Національного банку, а також інформаційно-аналітичні, статистичні й інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо.Інсайдер - особа(юридична або фізична), яка має доступ до конфіденційної інформації про справи банку завдяки своєму службовому положенню, участі у капіталі банку, родинним зв`язкам і має можливість використовувати своє положення у власних інтересах

Кредитор останньої інстанції - це, як правило, центральний банк, до якого може звернутися банк або інша кредитна установа для отримання рефінансування у разі вичерпання інших можливостей рефінансування.Центральний банк має право, але не зобав`язаний надавати кредити для рефінансування банку, якщо це не тягне за собою ризиків для банківської системи .

Казначейські зобов`язання - боргові цінні папери, що емітуються державою в особі її уповноважених органів, розміщуються виключно на добровільних засадах серед фізичних та юридичних осіб і засвідчують внесення їх власниками грошових коштів до бюджету та дають право на одержання фінансового доходу або інші майнові права, відповідно до умов їх випуску

Металеві рахунки - це рахунки, які відкриваються уповноваженими банками України для обліку операцій, що здійснюються з банківськими металами.

Основні засади грошово-кредитної політики - це комплекс змінних індикаторів фінансової сфери, що дають можливість Національному Національного банку з допомогою інструментів(засобів та методів) грошово-кредитної політики здійснювати регулювання грошового обігу та кредитування економіки з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України як монетарної передумови для економічного зростання і підтримки високого рівня зайнятості населення.Облікова ставка Національного банку -це виражена у відсотках плата, що береться Національним банком за рефінансування комерційних банків шляхом купівлі векселів до настання строку платежу по них і утримується з номінальної суми векселя.Облікова ставка є найнижча серед ставок рефінансування і є орієнтиром ціни на гроші.Офіційне видання Національного банку - це спеціальне друковане видання, визначене Національним банком як офіційне і зареєстроване в установленому порядку, в якому публікуються нормативно-правові акти Національного Національного банку, а також інформаційно-аналітичні, статистичні й інші матеріали, огляди стану банківської системи України, валютного і фінансового ринків тощо.


Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком як уповноваженим органом держави

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послуг, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, за фрахтування та обслуговування кораблів, туризм, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики та інше. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - це вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її(держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ№2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена

Ставки рефінансування Національного Національного банку - це виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком з метою впливу на грошовий оборот та кредитування.Національним банком встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.

Спеціальні права запозичення(СПЗ)- міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п`яти валют, склад яких переглядається кожні п`ять років. Вартість СПЗ визначається щоденно.

Фінансово-кредитна установа - це юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів від населення.

Цінова стабільність - це утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.

Неплатоспроможність - це:
- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше одної третини суми встановленої Національним банком як мінімально необхідної


Офіційний валютний курс - курс валюти, офіційно встановлений Національним банком як уповноваженим органом держави

Платіжний баланс - співвідношення між сумою грошових надходжень, отриманих країною з-за кордону, і сумою здійснених нею платежів за кордон протягом певного періоду. До платіжного балансу входять розрахунки за зовнішньою торгівлею, послуг, неторговими операціями, доходи від капіталовкладень за кордоном, торгівлі ліцензіями, за фрахтування та обслуговування кораблів, туризм, утримання дипломатичних і торгових представництв за кордоном, грошові перекази окремих осіб, виплати іншим країнам за позики та інше. Платіжний баланс включає рух капіталів: інвестиції та кредити.

Резервна позиція в Міжнародному валютному фонді - це вимоги держави-члена до МВФ, що визначаються як різниця між квотою та авуарами МВФ в її(держави-члена) валюті за мінусом грошових авуарів МВФ, отриманих державою-членом у вигляді кредитів МВФ та залишків на рахунку МВФ№2, що не перевищує однієї десятої процента від квоти держави-члена

Ставки рефінансування Національного Національного банку - це виражена у відсотках плата за кредити, що надаються комерційним банкам, яка встановлюється Національним банком з метою впливу на грошовий оборот та кредитування.Національним банком встановлюються облікова та ломбардна процентні ставки.

Спеціальні права запозичення(СПЗ)- міжнародний резервний актив, створений Міжнародним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п`яти валют, склад яких переглядається кожні п`ять років. Вартість СПЗ визначається щоденно.

Фінансово-кредитна установа - це юридична особа, яка проводить одну або кілька операцій, що можуть виконуватись банками, за винятком залучення вкладів від населення.

Цінова стабільність - це утримання системи цін на певному рівні шляхом підтримки стабільного курсу грошової одиниці України.

Неплатоспроможність - це:
- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше одної третини суми встановленої Національним банком як мінімально необхідної

Стаття 1 (2). Правова основа діяльності Національного банку України.


Стаття 2. Правова основа діяльності Національного банку України.

Національний банк України (далі Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якої визначаються Конституцiєю України, цим Законом та іншими законами України


Національний банк України (далі Національний банк) є центральним банком України, особливим центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функцiї, повноваження i принципи органiзацiї якої визначаються Конституцiєю України, цим Законом та іншими законами України

Мiсцезнаходження керівних органiв та центрального апарату Національного банку - мiсто Київ.


Мiсцезнаходження керівних органiв та центрального апарату Національного банку - мiсто Київ.

Стаття 2. Статутний капітал


Стаття 3. Статутний капітал

Національний банк має статутний капітал, що є загальнодержавною власністю.
Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішенням Ради Національного банку.


Національний банк має статутний капітал, що є загальнодержавною власністю.
Розмір статутного капіталу становить 10 мільйонів гривень. Розмір статутного капіталу може бути змінений за рішенням Ради Національного банку.

Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису , а при необхідності -Державний бюджет.Джерелами формування статутного капіталу Національного банку є доходи його кошторису , а при необхідності -Державний бюджет.


Стаття 3. Економічна самостійність


Стаття 4 . Економічна самостійність

Національний банк є економiчно самостiйною установою, яка здiйснює видатки за рахунок власних доходiв у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.


Національний банк є економiчно самостiйною установою, яка здiйснює видатки за рахунок власних доходiв у межах затвердженого кошторису, а у визначених цим законом випадках - також за рахунок Державного бюджету України.

Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об`єктом права загальнодержавної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями органів державної влади та управління, а органи державної влади та управління не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.


Національний банк є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об`єктом права загальнодержавної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями органів державної влади та управління, а органи державної влади та управління не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк не відповідає за зобов`язаннями інших банків, а інші банки не відповідають за зобов`язаннями Національного банку, крім випадків, коли вони добровільно беруть на себе такі зобов`язання.
Національний банк може відкривати свої установи, філії та представництва в Україні, а також представництва за її межами.
Національний банк, його установи, філії та представництва мають печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

Стаття 4. Доходи і видатки
Одержання прибутку не є метою діяльності Національного Банку.Стаття 5. Доходи і видатки
Одержання прибутку не є метою діяльності Національного банку.


Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій , встановлених Конституцією України та цим Законом
Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік вносить до Державного бюджету наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а у разі перевищення витрат над доходами - відшкодовується за рахунок Державного бюджету наступного за звітним року.
Планування і облік доходів та видатків,а також формування фондів та резервів Національного банку здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку.
Плановані доходи та витрати Національного банку відображаються в кошторисі його доходів і витрат. Кошторис доходів та витрат повинен забезпечувати можливість виконання Національним банком його функцій , встановлених Конституцією України та цим Законом
Національний банк за підсумками року у разі перевищення кошторисних доходів над кошторисними витратами, затвердженими на поточний бюджетний рік вносить до Державного бюджету наступного за звітним року позитивну різницю на покриття дефіциту бюджету, а у разі перевищення витрат над доходами - відшкодовується за рахунок Державного бюджету наступного за звітним року.
Планування і облік доходів та видатків,а також формування фондів та резервів Національного банку здійснюється згідно з положенням, що затверджується Радою Національного банку.Стаття 7. Основна функція.


Стаття 6. Основна функція.

Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Для виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень , - цінової стабільності.Відповідно до Конституції України основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України.
Для виконання своєї основної функції Національний банк сприяє дотриманню стабільності банківської системи, а також, у межах своїх повноважень , - цінової стабільності.

Стаття 8. Інші функції.


Стаття 7. Інші функції.

Національний банк виконує такі функції:


Національний банк виконує такі функції:

1/ відповідно до розроблених Радою Національного банку Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;


1/ відповідно до розроблених Радою Національного банку Основних засад грошово-кредитної політики визначає та проводить грошово-кредитну політику;

2/монопольно здiйснює емiсiю національної валюти України та організує її обіг;


2/ монопольно здiйснює емiсiю національної валюти України та організує її обіг;

3/виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв і органiзує систему рефінансування;


3/виступає кредитором останньої iнстанцiї для банкiв і органiзує систему рефінансування;

4/встановлює для банкiв та фінансово-кредитних установ правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї, коштів та майна;


4/ встановлює для банкiв та фінансово-кредитних установ правила проведення банкiвських операцiй, бухгалтерського облiку i звiтностi, захисту iнформацiї, коштів та майна;

5/організує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;


5/ організує створення та методологічно забезпечує систему грошово-кредитної і банківської статистичної інформації та статистики платіжного балансу;

6/ визначає систему, порядок i форми платежiв, у тому числi мiж банками та фінансово-кредитними установами;


6/ визначає систему, порядок i форми платежiв, у тому числi мiж банками та фінансово-кредитними установами;

7/ визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій‚ координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем ‚ автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;


7/ визначає напрями розвитку сучасних електронних банківських технологій‚ координує та контролює створення електронних платіжних засобів, платіжних систем ‚ автоматизації банківської діяльності та засобів захисту банківської інформації;

8/ здійснює банківське регулювання та нагляд;


8/ здійснює банківське регулювання та нагляд;

9/ веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює лiцензування банкiвської діяльності та операцiй у передбачених законами випадках;


9/ веде Реєстр банків, їх філій та представництв, валютних бірж і фінансово-кредитних установ, здійснює лiцензування банкiвської діяльності та операцiй у передбачених законами випадках;

10/ складає платіжний баланс‚ здійснює його аналіз та прогнозування;


10/ складає платіжний баланс‚ здійснює його аналіз та прогнозування;

11/ представляє iнтереси України в центральних банках iнших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банків;


11/ представляє iнтереси України в центральних банках iнших держав, мiжнародних банках та iнших кредитних установах, де спiвробiтництво здiйснюється на рiвнi центральних банків;

12/ здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення платежiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;


12/ здійснює відповідно до визначених спеціальним законом повноважень валютне регулювання, визначає порядок здiйснення платежiв в iноземнiй валютi, органiзовує i здійснює валютний контроль за комерційними банками та іншими кредитними установами, які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

13/ забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних резервів та здiйснення операцiй ними та банківськими металами;13/ забезпечує накопичення та зберiгання золотовалютних резервів та здiйснення операцiй з ними та банківськими металами;


14/ аналiзує стан грошово-кредитних, фiнансових, цінових та валютних відносин;


14/ аналiзує стан грошово-кредитних, фiнансових, цінових та валютних відносин;

15/ органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот і монет та iнших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення банкнот і монет та iнших цінностей;


15/ органiзує iнкасацiю та перевезення банкнот і монет та iнших цiнностей, видає лiцензiї на право iнкасацiї та перевезення банкнот і монет та iнших цінностей;

16/ реалiзує державну полiтику з питань захисту державних секретiв у системi Національного банку;


16/ реалiзує державну полiтику з питань захисту державних секретiв у системi Національного банку;


17/ бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи України;17/ бере участь у пiдготовцi кадрiв для банкiвської системи України;

18/ здійснює інші функції в фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.


18/ здійснює інші функції в фінансово-кредитній сфері в межах своєї компетенції, визначеної законом.

Розділ ІІ. Керівні органи Національного банку


Розділ ІІ. Керівні органи Національного банку

Стаття 9. Керівні органи


Стаття 8. Керівні органи

Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку України . Керівними органами Національного банку є Правління Національного банку України.


Вищим органом управління Національного банку є Рада Національного банку України . Керівними органами Національного банку є Правління Національного банку України.

Стаття 10. Повноваження Ради Національного банку


Стаття 9. Повноваження Ради Національного банку

Рада Національного банку:
1/ відповідно до загальнодержавної економічної програми та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України розробляє і вносить до 15 вересня на розгляд Верховної Ради України Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням;


Рада Національного банку:
1/ відповідно до загальнодержавної економічної програми та основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України розробляє і вносить до 15 вересня на розгляд Верховної Ради України Основні засади грошово-кредитної політики та здійснює контроль за їх виконанням;

2) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблює пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;2) здійснює аналіз впливу грошово-кредитної політики України на стан соціально-економічного розвитку України та розроблює пропозиції щодо внесення відповідних змін до неї;


3/ вносить рекомендації Національного банку України в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики з питань:
-методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
-окремих заходів монетарного та регулятивного характеру та їх впливу на економічний та соціальний розвиток України;
-політики курсоутворення та валютного регулювання;
-розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
-вдосконалення платіжної системи;
-інших питань, віднесених законом до компетенції
Національного банку України;


3/ вносить рекомендації Правлінню Національного банку України в межах розроблених основних засад грошово-кредитної політики з питань:
-методів та форм прогнозування макропоказників економічного і соціального розвитку України, а також грошово-кредитної політики;
-окремих заходів монетарного та регулятивного характеру та їх впливу на економічний та соціальний розвиток України;
-політики курсоутворення та валютного регулювання;
-розвитку банківської системи та окремих нормативних актів з питань банківської діяльності;
-вдосконалення платіжної системи;
-інших питань, віднесених законом до компетенції
Національного банку України;

4/затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету на наступний рік;
4/ затверджує кошторис доходів та витрат Національного банку та подає Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України до 1 вересня прогнозовані відомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету на наступний рік;5/ встановлює форми оплати праці працівників Національного банку відповідно до чинного законодавства України;


5/ встановлює форми оплати праці працівників Національного банку відповідно до чинного законодавства України;

6/ приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу Національного банку ;


6/ приймає рішення про зміну розміру статутного капіталу Національного банку ;

7/ визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку України, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку України, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку України;


7/ визначає аудиторську компанію для проведення аудиторської перевірки Національного банку України, розглядає аудиторський висновок та затверджує бухгалтерський баланс Національного банку України, публікує в офіційних друкованих засобах масової інформації щорічний баланс Національного банку України;

8/ погоджує до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку України та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;


8/ погоджує до 1 липня звіт про виконання кошторису Національного банку України та розподіл прибутку за звітний бюджетний рік;

9/затверджує Регламент роботи Ради Національного банку;


9/затверджує Регламент роботи Ради Національного банку;

10/ має право накладення відкладального вето на окремі рішення Правління з питань, що віднесені до її компетенції;10/ має право накладення відкладального вето на окремі рішення Правління з питань, що віднесені до її компетенції;


11/ затверджує рішення Правління про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ;11/ затверджує рішення Правління про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установ;


12/ затверджує зовнішньоекономічні договори та інші угоди, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний фонд Національного банку України;12/ затверджує зовнішньоекономічні договори та інші угоди, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний капітал Національного банку України;13/щорічно визначає :

вимоги щодо диверсифікування активів та їх ліквідності;
ліміти позабалансових зобов'язань;
регуляцію щодо формування резервів , покриття збитків та порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
вимоги щодо мінімального розміру золотовалютних резервів;
інші показники, що характеризують спроможність Національного банку України відповідати за своїми зобов'язаннями;

14) за поданням Голови Національного банку дає згоду на призначення на посади та звільнення з посад членів Правління Національного банку.
13/щорічно визначає для Національного банку :

вимоги щодо диверсифікування активів та їх ліквідності;
ліміти позабалансових зобов'язань;
регуляцію щодо формування резервів , покриття збитків та порядок відрахувань доходів до Державного бюджету України;
вимоги щодо мінімального розміру золотовалютних резервів;
інші показники, що характеризують спроможність Національного банку України відповідати за своїми зобов'язаннями;

14) за поданням Голови Національного банку дає згоду на призначення на посади та звільнення з посад членів Правління Національного банку.


15) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та оподаткування на стан грошово-кредитної сфери України.


15) вносить рекомендації Кабінету Міністрів України стосовно впливу політики державних запозичень та оподаткування на стан грошово-кредитної сфери України.

Рада Національного банку України не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення або звільнення Голови Національного банку України або членів Правління Національного банку України або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку України, крім випадків, визначених в частинах другій та третій цієї статті.
У випадку неодноразового невиконання або неналежного виконання Національним банком України рішень Ради Національного банку , які є обов`язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з викладенням її позиції та отримати вмотивовану відповідь.


Рада Національного банку України не може надавати рекомендації щодо доцільності призначення або звільнення Голови Національного банку України або членів Правління Національного банку України або давати персональну оцінку діяльності окремих посадових осіб Національного банку України, крім випадків, визначених в частинах другій та третій цієї статті.
У випадку неодноразового невиконання або неналежного виконання Національним банком України рішень Ради Національного банку , які є обов`язковими згідно з цим Законом, Рада Національного банку має право звернутися до Верховної Ради України та Президента України з викладенням її позиції та отримати вмотивовану відповідь.

Стаття 11. Склад та формування Ради Національного банку


Стаття 10. Склад та формування Ради Національного банку

Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб.


Рада Національного банку складається з чотирнадцяти осіб.

Членом Ради Національного Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою.


Членом Ради Національного Національного банку може бути громадянин України, який має вищу економічну чи фінансову освіту або науковий ступінь в галузі економіки та фінансів і при цьому має досвід постійної роботи в органах законодавчої влади або на керівних посадах центральної виконавчої влади України або банківській установі, чи наукової роботи за фінансовою чи економічною тематикою.

Президент України призначає 7 членів Ради Національного банку, до складу яких входить Голова Національного банку за посадою, шляхом прийняття відповідного Указу.
Призначення членів Ради Національного банку проводиться Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови.


Президент України призначає 7 членів Ради Національного банку, до складу яких входить Голова Національного банку за посадою, шляхом прийняття відповідного Указу.
Призначення членів Ради Національного банку проводиться Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної Постанови.

Особи, кандидатури яких підлягають затвердженню Верховною Радою України, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України.Особи, кандидатури яких підлягають затвердженню Верховною Радою України, проходять обговорення на спеціальному відкритому засіданні профільного комітету Верховної Ради України, який виносить свої рекомендації Верховній Раді України.


Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.


Чергове призначення членів Ради Національного банку здійснюється не пізніше ніж за три місяці до спливу строку повноважень попередньо призначених членів Ради Національного банку.

Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.Строк повноважень членів Ради Національного банку - сім років, крім Голови Національного банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді.


Припинення повноважень членів Ради Національного банку відбувається у зв'язку із закінченням їх повноважень або достроково органом ,що їх призначив, у разі:


Припинення повноважень членів Ради Національного банку відбувається у зв'язку із закінченням їх повноважень або достроково органом ,що їх призначив, у разі:

- власного бажання, за умови подання письмової заяви;


- власного бажання, за умови подання письмової заяви;

- припинення його громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;- припинення його громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання;


- набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;
- смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою.);


- набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;
- смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою.

Президент України звільняє членів Ради Національного банку, призначених ним, відповідним Указом, але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.
Верховна Рада України звільняє членів Ради Національного банку , призначених нею, шляхои прийняття відповідної Постанови за поданням профільного Комітету , але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.


Президент України звільняє членів Ради Національного банку, призначених ним, відповідним Указом, але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.
Верховна Рада України звільняє членів Ради Національного банку , призначених нею, шляхои прийняття відповідної Постанови за поданням профільного Комітету , але не раніше ніж через 1 рік з дня призначення.


Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв"язку з його відставкою або при звільненні його з посади за іншими причинами, визначеними цим Законом


Повноваження Голови Національного банку як члена Ради Національного банку достроково припиняються у зв"язку з його відставкою або при звільненні його з посади за іншими причинами, визначеними цим Законом

Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам Ради Національного банку компенсуються їх фактичні витрати, понесені у зв"язку із виконанням ними повноважень відповідно до регламенту роботи Ради Національного банку.


Члени Ради Національного банку здійснюють свої функції на громадських засадах. Членам Ради Національного банку компенсуються їх фактичні витрати, понесені у зв"язку із виконанням ними повноважень відповідно до регламенту роботи Ради Національного банку.

Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюється Національним банком за рахунок його кошторисних витрат.


Внутрішні питання організації діяльності Ради Національного банку, порядок діловодства та інші питання визначаються регламентом, який затверджується на її засіданні.
Розміщення та організаційно-матеріальне забезпечення Ради Національного банку здійснюється Національним банком за рахунок його кошторисних витрат.

Стаття 12. Порядок роботи Ради Національного банку


Стаття 11. Порядок роботи Ради Національного банку

Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал.


Засідання Ради Національного банку проводяться не рідше одного разу на квартал.

Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його власною ініціативою або Радою Національного банку України за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів.Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізніше як за п'ять діб.Порядок підготовки позачергових засідань Ради Національного банку визначається її Регламентом.


Позачергові засідання Ради Національного банку скликаються Головою Ради Національного банку за його власною ініціативою або Радою Національного банку України за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості її членів.Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізніше як за п'ять діб.Порядок підготовки позачергових засідань Ради Національного банку визначається її Регламентом.

Засідання Ради Національного банку є правомочними при наявності не менше 8 її членів.


Засідання Ради Національного банку є правомочними при наявності не менше 8 її членів.

Засідання Ради Національного банку веде Голова Ради Національного банку, а у разі відсутності - його заступник, відповідно до її Регламенту.


Засідання Ради Національного банку веде Голова Ради Національного банку, а у разі відсутності - його заступник, відповідно до її Регламенту.

Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку. Кожний член Ради Національного банку має один голос


Рішення приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх на засіданні членів Ради Національного банку. Кожний член Ради Національного банку має один голос

На засiдання Ради Національного банку можуть бути запрошенi керiвники центральних органiв влади, представники суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцi та iншi фахiвцi.


На засiдання Ради Національного банку можуть бути запрошенi керiвники центральних органiв влади, представники суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, науковцi та iншi фахiвцi.

Члени Ради Національного Банку можуть брати участь в роботi Правління Національного банку з правом дорадчого голосу.


Члени Ради Національного банку можуть брати участь в роботi Правління Національного банку з правом дорадчого голосу.

Стаття 13. Голова Ради Національного банку та його заступник.
Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою Національного банку строком на три роки.
Голова Ради Національного банку :
-організовує засідання Ради Національного банку і головує на засіданнях Ради Національного банку ;
-скликає позачергові засідання за його власною ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради Національного банку . Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізнішеяк за п'ять календарних днів до дня його проведення;
-здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Заступник заміщає Голову Ради Національного банку у разі його відсутності або неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
- у зв'язку із закінченням його повноважень ;
-за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;
-у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я на протязі 4-х місяців.
У разі припинення повноважень Голови Ради Національного банку або його заступника, вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.Стаття 12. Голова Ради Національного банку та його заступник.
Голова Ради Національного банку та його заступник обираються Радою Національного банку строком на три роки.
Голова Ради Національного банку :
-організовує засідання Ради Національного банку і головує на засіданнях Ради Національного банку ;
-скликає позачергові засідання за його власною ініціативою або за наполяганням не менше однієї третини від загальної кількості членів Ради Національного банку . Члени Ради Національного банку сповіщаються про засідання не пізнішеяк за п'ять календарних днів до дня його проведення;
-здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Заступник заміщає Голову Ради Національного банку у разі його відсутності або неможливості ним здійснювати свої повноваження та здійснює інші повноваження і функції відповідно до рішень Ради Національного банку .
Звільнення Голови Ради Національного банку або його заступника протягом строку його повноважень здійснюється:
- у зв'язку із закінченням його повноважень ;
-за власним бажанням, за умови подання письмової заяви;
-у разі систематичного невиконання своїх обов'язків за станом здоров'я на протязі 4-х місяців.
У разі припинення повноважень Голови Ради Національного банку або його заступника, вибори на цю посаду здійснюються у порядку, передбаченому цим Законом.

Стаття 14. Рішення Ради Національного банку та відкладальне вето


Стаття 13. Рішення Ради Національного банку та відкладальне вето

Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень і підписуються головуючим на її засіданні.Матеріали засідань Ради Національного банку оформлюються у вигляді протоколів та рішень і підписуються головуючим на її засіданні.


Рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 1, 3-11 статті 10 цього Закону, є обов"язковими для виконання Правлінням.


Рішення Ради Національного банку з питань, визначених пунктами 1, 4-12 статті 9 цього Закону, є обов"язковими для виконання Правлінням.

Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням протягом п"яти робочих днів. За результатами такого розгляду Правління зобов"язане надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.


Рекомендації Ради Національного банку розглядаються Правлінням протягом п"яти робочих днів. За результатами такого розгляду Правління зобов"язане надіслати Раді Національного банку вмотивовану відповідь.

Рада Національного банку не має права втручатися в оперативну діяльність Правління.


Рада Національного банку не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Національного банку.

У разі коли Рада Національного банку застосувує відкладальне вето щодо окремого рішення Правління, таке рішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Правління не пізніше п"ятиденного терміну від дня застосування такого вето. Якщо протягом такого терміну зазначене рішення не підтверджується двома третинами від загальної кількості членів Правління, таке рішення втрачає чинність. У разі коли рішення Правління набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, таке рішення зупиняється від такого моменту до його підтвердження двома третинами від загальної кількості членів Правління у зазначені строки.


У разі коли Рада Національного банку застосувує відкладальне вето щодо окремого рішення Правління, таке рішення набирає чинності лише при його підтвердженні двома третинами від загальної кількості членів Правління не пізніше п"ятиденного терміну від дня застосування такого вето. Я кщо протягом такого терміну зазначене рішення не підтверджується двома третинами від загальної кількості членів Правління, таке рішення втрачає чинність. У разі коли рішення Правління набрало чинності до моменту застосування відкладального вето щодо нього, таке рішення зупиняється від такого моменту до його підтвердження двома третинами від загальної кількості членів Правління Національного банку у зазначені строки.

Рішення Ради Національного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків коли такі рішення становлять державну ,банківську або службову таємницю відповідно до закону.

Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати державну, банківську або службову таємницю, яка стала їм відома у зв"язку із здійсненням ними їх повноважень відповідно до Регламенту.


Рішення Ради Національного банку підлягають оприлюдненню, крім випадків коли такі рішення становлять державну ,банківську або службову таємницю відповідно до закону.
Членам Ради Національного банку забороняється розголошувати державну, банківську або службову таємницю, яка стала їм відома у зв"язку із здійсненням ними їх повноважень відповідно до Регламенту.

Стаття 15. Функції Правління Національного банку


Стаття 14. Функції Правління Національного банку

Правління Національного банку (Правління) згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій згідно із статтями 7 і 8 цього Закону та здійснює управління діяльністю Національного банку.


Правління Національного банку згідно з Основними засадами грошово-кредитної політики через відповідні монетарні інструменти та інші засоби банківського регулювання забезпечує реалізацію грошово-кредитної політики, організує виконання інших функцій згідно із статтями 6 і 7 цього Закону та здійснює управління діяльністю Національного банку.

Стаття 16. Повноваження Правління Національного банку


Стаття 15. Повноваження Правління Національного банку

Правління:


Правління Національного банку:

1/ приймає рiшення:


1/ приймає рiшення:

щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти; про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;


щодо економічних засобів та монетарних методів, необхідних для реалізації Основних засад грошово-кредитної політики відповідно до прийнятих рішень Ради Національного банку з цих питань та необхідності забезпечення стабільності і купівельної спроможності національної валюти;
про емiсiю валюти України та вилучення з обiгу банкнот i монет;

про змiну процентних ставок Національного банку;


про змiну процентних ставок Національного банку;

про встановлення економiчних нормативiв для банкiв та фінансово-кредитних установ;


про встановлення економiчних нормативiв для банкiв та фінансово-кредитних установ;

про розмiр та порядок формування обов`язкових резервів для банків та фінансово-кредитних установ;


про розмiр та порядок формування обов`язкових резервів для банків та фінансово-кредитних установ;

про про застосування заходів впливу до комерцiйних банкiв та фінансово-кредитних установ;


про про застосування заходів впливу до комерцiйних банкiв та фінансово-кредитних установ;

про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку, які здійснює Національний банк;


про встановлення лiмiтiв операцiй на вiдкритому ринку, які здійснює Національний банк;

про перелік цінних паперів та інших цінностей‚ придатних для забезпечення кредитів Національного банку;


про перелік цінних паперів та інших цінностей‚ придатних для забезпечення кредитів Національного банку;

про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;


про умови допуску iноземного капiталу до банкiвської системи України;

про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ Національного банку;


про створення та лiквiдацiю пiдприємств, установ Національного банку;

про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установах за погодженням з Радою Національного банку;


про участь у міжнародних фінансових організаціях, у капіталі банків та кредитних установах за погодженням з Радою Національного банку;

про подання на затвердження Раді Національного банку міжнародних договорів та інших угод, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний фонд Національного банку України;


про подання на затвердження Раді Національного банку міжнародних договорів та інших угод, якщо відповідальність за останніми перевищує статутний капітал Національного банку України;

про купiвлю та продаж майна для забезпечення дiяльностi Національного банку;


про купiвлю та продаж майна для забезпечення дiяльностi Національного банку;

2/ подає на розгляд Радi Національного банку:


2/ подає на розгляд Радi Національного банку:

рiчний звiт Національного банку, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та іншу бухгалтерську та статистичну інформацію щодо діяльності Національного банку України та банківської системи України на вимогу Ради Національного банку;


рiчний звiт Національного банку, проект кошторису доходів та витрат на наступний рік та іншу бухгалтерську та статистичну інформацію щодо діяльності Національного банку України та банківської системи України на вимогу Ради Національного банку;

3/ визначає органiзацiйні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та установи Національного банку, статути його пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв, пiдприємств та установ;


3/ визначає органiзацiйні основи та структуру Національного банку, затверджує положення про структурнi пiдроздiли та установи Національного банку, статути його пiдприємств, порядок призначення керiвникiв пiдроздiлiв, пiдприємств та установ;

4/ затверджує штатний розпис Національного банку;


4/ затверджує штатний розпис Національного банку;

5/ встановлює порядок надання лiцензiй на ведення банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй у випадках та за процедурою, передбачених законом;


5/ встановлює порядок надання лiцензiй на ведення банкiвських операцiй, а також iнших лiцензiй у випадках та за процедурою, передбачених законом;

6) видає нормативні акти Національного банку;


6) видає нормативні акти Національного банку;

7)затверджує Регламент роботи Правління;


7)затверджує Регламент роботи Правління;

8)виконує функції, передбачені статтями 6,23,28,64,75,76 цього закону та інші функції‚ що випливають із основної мети діяльності Національного банку.


8)виконує функції, передбачені статтями 3,23,28,60,64 цього закону та інші функції‚ що випливають із основної мети діяльності Національного банку.

Стаття 17. Склад Правління Національного банку


Стаття 16. Склад Правління Національного банку

Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку.Очолює Правління Національного банку Голова Національного банку.


Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджуїться Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку України .


Кількісний та персональний склад Правління Національного банку затверджується Радою Національного банку за поданням Голови Національного банку України .

Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління за посадою.Заступники Голови Національного банку входять до складу Правління за посадою.


Стаття 18. Порядок роботи Правління


Стаття 17. Порядок роботи Правління Національного банку

Порядок організації та проведення засідань Правління визначається Регламентом роботи Правління.


Порядок організації та проведення засідань Правління визначається Регламентом роботи Правління Національного банку.

Стаття 19. Призначення та звільнення Голови Національного банку


Стаття 18. (19) Призначення та звільнення Голови Національного банку

Голова Національного банку призначається Верховною Радою України за поданням Президента України бiльшiстю від конституційного складу Верховної Ради України термiном на 4 років.
-1st- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 18. Збільшити термін повноважень голови Банку України до 5 років.

Враховано
Голова Національного банку призначається Верховною Радою України за поданням Президента України бiльшiстю від конституційного складу Верховної Ради України термiном на 5 років.


-2nd- Н.д.Кушнир О.Д. (Реєстр.картка №280)
у статті 18 замість абзаців 1 і 2 записати:
"Голова Національного банку призначається Верховною Радою України за поданням Президента України терміном на 3 роки.";


Відхилено


-3rd- Н.д.Станков А.К. (Округ N 365)
Статтю 18 залишити в редакції першого читання: "Голова Центрального Державного резервного банку може призначатись не більше двох термінів підряд".

Враховано частково-4thН.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка№443)

У частині 1 статті 18 термін призначення Голови Національного банку України "4 роки" замінити на "5 років".

Враховано-5th- Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Строк призначення Голови Банку України - 4 роки замінити на 7 років

Відхилено


У разі незатвердження Верховною Радою України запропонованої Президентом України кандидатури вiн вносить протягом двох тижнiв нову кандидатуру.Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.
-6th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Другу частину ст. 18 викласти у редакції: "У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком України, а також внесення нової кандидатури регулюються Законом України №709 від 18 грудня 1997 року "Про тимчасове виконання обов"язків посадових осіб, які причаються на посаду за згодою Верховної Ради України Президентом України або Верховною Радою України за поданням Президента України".

Враховано частково
У разі незатвердження Верховною Радою України кандидатури, запропонованої Президентом України, питання керівництва Національним банком України, а також внесення нової кандидатури регулюються законодавством про тимчасове виконання обов"язків посадових осіб, які призначаються на посаду за згодою Верховної Ради України Президентом України або Верховною Радою України за поданням Президента України.Одна кандидатура може вноситись не бiльше двох разiв.

Голова Національного банку звiльняється Верховною Радою України у таких випадках:


Голова Національного банку звiльняється Верховною Радою України шляхом прийняття відповідної постанови у таких випадках:

1/ закiнчення термiну повноважень;


1/ закiнчення термiну повноважень;

2/неможливостi виконання службових обов'язкiв за станом здоров'я, пiдтвердженим висновком визначеної Верховною Радою України медичної установи;
-7th- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Текст пункту другого частини третьої статті 18 проекту щодо неможливості ви-конання Головою Банку України службових обов'язків за станом здоров'я треба мак-симально наблизити до норм КЗпП України, регулюючих такі відносини. 1накше ми введемо в закон норму, свідомо обмежуючу конституційні права особи, яка займає зазначену посаду.
-8th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У третій частині:
пункт "2" вилучити - для цього є пункт відставки;
Відхилено, пропозиція неконкретна


Враховано


3/ набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
-9th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 2 частини 3 ст. 19 замість слів "суду у скоєнні кримінального злочину" записати "суду щодо нього за злочини проти держави, господарські, посадові злочини, за будь-які корисливі та умисні злочини, а також за інші злочини, при умові, що вид та міра покарання за останні не дозволяють виконувати свої обов`язки".

-10th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "3" викласти у редакції: "набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину";

Враховано по суті

Враховано
2/ набрання законної сили обвинувальним вироком суду у скоєнні кримінального злочину;

4/ подання заяви про звільнення за власним бажанням;

-11th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "4" виключити - для цього є пункт відставки;
пункт "5" доповнити словами "за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України."
доповнити пунктами:
"смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою;
припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання".
"6) у разі звільнення з посади за рішенням Верховної Ради України за поданням Президента України про прийняття його відставки до закінчення строку повноважень".


Враховано частково
3/у зв`язку з відставкою за політичними або особистими причинами, поданою у письмовому вигляді та прийнятою Президентом України;
4/смерті або на підставі рішення суду про оголошення особи померлою або безвісно відсутньою;
5/припинення громадянства або виїзду за межі України на постійне місце проживання".


6/ за поданням Президента України у разі не виконання Національним банком покладеної на нього Конституцією основної функції та розроблених Радою Національного банку основних засад грошово-кредитної політики .-12th- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Доповнити перелік випадків пунктом 5:
"5) виявлення недовіри його діяльності з боку Президента або Верховної Ради".

Враховано частково-13th-Н.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка №443)
Відповідно в новому пункті 5 статті 18 після слів "Президента України" вилучити слова "та Верховної Ради України", оскільки відповідно до п.18 статті 85 Конституції України, Верховна Рада України звільняє з посади Голову Національного банку України тільки за поданням Президента України. У випадку, коли Верховна Рада України на відміну від Президента України недовіряє Голові Національного банку , то вона звертається до Президента України про направлення відповідного подання.
Редакційно враховано-14th- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Статтю доповнити пунктом 5:
"У разі неефективності діяльності банківської системи стосовно розвитку виробництва України"

Враховано по суті-15th- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336, Н.д.Юшко І.О. (Округ № 42),Н.д.Сокерчак (Округ №142)
Пропоную доповнити частину 3 статті 19 новим пунктом такого змісту:
"7/ У разі систематичного не виконання основних засад грошово-кредитної політики".
-16th-Н.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка №443)
Частину третю статті 19 доповнити новим пунктом в такій редакції :
« У разі не виконання Національним банком покладеної на нього Конституцією основної функції та розроблених Радою Національного банку основних засад грошово-кредитної політики ».
Враховано редакційно

Враховано

Голова Банку України може призначатись не більше двох термінів підряд
-17th- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити слова "Голова Банку України може призначатись не більше двох термінів підряд".
Відхилено


Стаття 20. Обов`язки та повноваження Голови Національного банку


Стаття 19. Обов`язки та повноваження Голови Національного банку

Голова Національного банку:


Голова Національного банку:

1/керує діяльністю Національного банку;


1/керує діяльністю Національного банку;

2/ дiє вiд iменi Національного банку i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з органами державної влади i управлiння, з банками, фiнансовими та кредитними установами, мiжнародними органiзацiями, iншими установами i органiзацiями;


2/ дiє вiд iменi Національного банку i представляє його iнтереси без доручення у вiдносинах з органами державної влади i управлiння, з банками, фiнансовими та кредитними установами, мiжнародними органiзацiями, iншими установами i органiзацiями;

3/головує на засiданнях Правління Національного банку;


3/головує на засiданнях Правління Національного банку;

4/ пiдписує протоколи, постанови Правління, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;


4/ пiдписує протоколи, постанови Правління, накази та розпорядження, а також угоди, що укладаються Національним банком;

5/ розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Національного банку;


5/ розподiляє обов'язки мiж заступниками Голови Національного банку;

6/ видає розпорядчі акти, обов'язковi для виконання усiма службовцями Національного банку, його пiдприємствами, установами ;


6/ видає розпорядчі акти, обов'язковi для виконання усiма службовцями Національного банку, його пiдприємствами, установами ;

7/ приймає рiшення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Правління та Ради Національного банку згiдно з цим Законом;


7/ приймає рiшення з інших питань, що стосуються діяльності Національного банку, крiм вiднесених до виключної компетенцiї Правління та Ради Національного банку згiдно з цим Законом;

8/ одноосібно несе вiдповiдальнiсть перед Верховною Радою України та Президентом України за дiяльнiсть Національного банку.


8/ одноосібно несе вiдповiдальнiсть перед Верховною Радою України та Президентом України за дiяльнiсть Національного банку.

Стаття 21. Заступники Голови Національного банку


Стаття 20. Заступники Голови Національного банку

Голова Національного банку має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються ним та звільняються за погодженням з Радою Національного банку.


Голова Національного банку має одного першого заступника та двох заступників, які призначаються ним та звільняються за погодженням з Радою Національного банку.

Стаття 22. Призначення та звільнення директорів департаментів
Директори департаметів Національного банку призначаються та звiльняються з посади Головою Національного банку згідно із законодавством України про працю.


Стаття 21. Призначення та звільнення директорів департаментів
Директори департаметів Національного банку призначаються та звiльняються з посади Головою Національного банку згідно із законодавством України про працю.

Розділ ІІІ. Організаційні основи та структура Національного банку


Розділ ІІІ. Організаційні основи та структура Національного банку

Стаття 23. Структура Національного банку


Стаття 22. Структура Національного банку

Структура Національного банку будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням.


Структура Національного банку будується за принципом централiзацiї з вертикальним пiдпорядкуванням.

До системи Національного банку входять центральний апарат, філіали (територіальні управлiння), розрахунковi палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спецiалiзованi пiдприємства, банкiвськi навчальнi заклади й iншi структурнi одиницi i пiдроздiли, необхiднi для забезпечення дiяльностi Національного банку.


До системи Національного банку входять центральний апарат, філіали (територіальні управлiння), розрахунковi палати, Банкнотно-монетний двір, фабрика банкнотного паперу, Державна скарбниця України, Центральне сховище, спецiалiзованi пiдприємства, банкiвськi навчальнi заклади й iншi структурнi одиницi i пiдроздiли, необхiднi для забезпечення дiяльностi Національного банку.

Національний банк в межах чинного законодавства самостiйно вирішує питання органiзацiї, створення, лiквiдацiї та реорганiзацiї структурних підрозділів та установ Національного банку, його пiдприємств, затверджує їх статути та положення.


Національний банк в межах чинного законодавства самостiйно вирішує питання органiзацiї, створення, лiквiдацiї та реорганiзацiї структурних підрозділів та установ Національного банку, його пiдприємств, затверджує їх статути та положення.

Для інкасації та охорони цiнностей та об'єктів Національний банк має вiдомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.


Для інкасації та охорони цiнностей та об'єктів Національний банк має вiдомчу охорону, озброєну бойовою вогнепальною зброєю.

Стаття 24. Статус філіалів


Стаття 23. Статус філіалів

Філіали (територiальнi управлiння) Національного банку не мають статусу юридичної особи i не можуть видавати нормативнi акти, дiють вiд iменi Національного банку в межах отриманих вiд нього повноважень. Завдання i функцiї філіалів Національного банку визначаються Положенням, що затверджується Правлінням.


Філіали (територiальнi управлiння) Національного банку не мають статусу юридичної особи i не можуть видавати нормативнi акти, дiють вiд iменi Національного банку в межах отриманих вiд нього повноважень. Завдання i функцiї філіалів Національного банку визначаються Положенням, що затверджується Правлінням Національного банку.

Розділ ІV. Грошово-кредитна політика


Розділ ІV. Грошово-кредитна політика

Стаття 25. Основні засади грошово-кредитної політики


Стаття 24. Основні засади грошово-кредитної політики

Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період (обсяг внутрішнього валового продукта, прогнозуємий рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний та торговий баланси), затверджених Кабінетом Міністрів України.
Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої Національним банком на наступний рік і на більш тривалий період.


Основні засади грошово-кредитної політики грунтуються на основних критеріях та макроекономічних показниках загальнодержавної програми економічного розвитку та Основних параметрах економічного та соціального розвитку України на відповідний період (обсяг внутрішнього валового продукта, прогнозуємий рівень інфляції, розмір дефіциту державного бюджету та джерела його покриття, платіжний та торговий баланси), затверджених Кабінетом Міністрів України.
Щорічно Національний банк інформує Верховну Раду України про напрями грошово-кредитної і валютної політики, розробленої Національним банком на наступний рік і на більш тривалий період.

Стаття 26. Засоби та методи грошово-кредитної політики


Стаття 25. Засоби та методи грошово-кредитної політики

Основними економiчними засобами i методами грошово-кредитної полiтики є регулювання обсягу грошової маси через:


Основними економiчними засобами i методами грошово-кредитної полiтики є регулювання обсягу грошової маси через:

1/ визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ;


1/ визначення та регулювання норм обов'язкових резервів для комерційних банків та фінансово-кредитних установ;

2/процентну політику;


2/процентну політику;

3/ рефінансування комерційних банків;


3/ рефінансування комерційних банків;

4/ управління золотовалютними резервами;


4/ управління золотовалютними резервами;

5/ операції з цінними паперами на відкритому ринку;


5/ операції з цінними паперами на відкритому ринку;

6/регулювання імпорту та експорту капіталу.


6/регулювання імпорту та експорту капіталу.

Стаття 27. Норми обов`язкових резервів


Стаття 26. Норми обов`язкових резервів

Національний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштiв. При цьому:


Національний банк встановлює банкам та іншим фінансово-кредитним установам нормативи обов'язкового резервування коштiв. При цьому:

1/ розмiр обов'язкових резервiв встановлюється єдмним для банків та фінансово-кредитних установ в процентному вiдношеннi до загальної суми залучених банком коштiв в національній та іноземній валюті;


1/ розмiр обов'язкових резервiв встановлюється єдиним для банків та фінансово-кредитних установ в процентному вiдношеннi до загальної суми залучених банком коштiв в національній та іноземній валюті;

2/ для рiзних видiв зобов'язань можуть встановлюватись рiзнi норми обов'язкових резервiв;


2/ для рiзних видiв зобов'язань можуть встановлюватись рiзнi норми обов'язкових резервiв;

3/ рiшення про пiдвищення норм резерву набирає чинностi не раніше, ніж через 10 днів після його опублікування


3/ рiшення про пiдвищення норм резерву набирає чинностi не раніше, ніж через 10 днів після його опублікування

Стаття 28. Процентні ставки


Стаття 27. Процентні ставки

Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.


Національний банк встановлює порядок визначення облікової ставки та інших процентних ставок за своїми операціями.

Стаття 29. Управління золотовалютними резервами


Стаття 28. Управління золотовалютними резервами

Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні


Національний банк забезпечує управління золотовалютними резервами держави, здiйснюючи валютнi iнтервенцiї шляхом купiвлi-продажу валютних цінностей на валютних ринках з метою впливу на курс національної валюти відносно іноземних валют і на загальний попит та пропозицію грошей в Україні

Стаття 30. Операції відкритого ринку


Стаття 29. Операції відкритого ринку

Операцiями вiдкритого ринку Національного банку є купiвля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов`язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також визначених Правлінням комерцiйних векселiв, iнших цiнних паперiв та боргових зобов`язань.


Операцiями вiдкритого ринку Національного банку є купiвля-продаж казначейських зобов'язань, власних зобов`язань Національного банку (депозитних сертифікатів), а також визначених Правлінням Національного банку комерцiйних векселiв, iнших цiнних паперiв та боргових зобов`язань.


Стаття 31. Регулювання імпорту та експорту капіталу


Стаття 30. Регулювання імпорту та експорту капіталу

Національний банк відповідно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу.


Національний банк відповідно до законодавства про зовнішньоекономічну діяльність та систему валютного регулювання і валютного контролю регулює імпорт та експорт капіталу.

Стаття 32. Кошти Державного бюджету України


Стаття 31. Кошти Державного бюджету України

Кабінет Міністрів Украни зобов`язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Національному банку на рахунках Державного казначейства.


Кабінет Міністрів Украни зобов`язаний зберігати кошти Державного бюджету України та позабюджетних фондів у Національному банку на рахунках Державного казначейства.

Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджету України визначаються договором між Національним банком та Державним казначейством України.


Умови та порядок обслуговування коштів Державного бюджету України визначаються договором між Національним банком та Державним казначейством України.

Розділ V. Управління готівковим грошовим обігом


Розділ V. Управління готівковим грошовим обігом

Стаття 33. Грошова одиниця


Стаття 32. Грошова одиниця

Грошовою одиницею України є гривня‚ що дорівнює 100 копійкам.


Грошовою одиницею України є гривня‚ що дорівнює 100 копійкам.

Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць та використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.


Випуск та обіг на території України інших грошових одиниць та використання грошових сурогатів як засобу платежу забороняється.

Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.


Офіційне співвідношення між гривнею та золотом або іншими дорогоцінними металами не встановлюється.

Стаття 34. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу


Стаття 33. Повноваження Національного банку щодо організації готівкового грошового обігу

Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Національний банк здiйснює:


Для забезпечення органiзацiї готiвкового грошового обiгу Національний банк здiйснює:

1/ виготовлення та зберiгання банкнот i монет;


1/ виготовлення та зберiгання банкнот i монет;

2/ створення резервних фондiв банкнот і монет;


2/ створення резервних фондiв банкнот і монет;

3/ встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну грошових знакiв;


3/ встановлення номiналiв, систем захисту, платiжних ознак та дизайну грошових знакiв;

4/ встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;


4/ встановлення порядку замiни пошкоджених банкнот i монет;

5/встановлення правил випуску в обiг, зберiгання, перевезення, вилучення та iнкасацiї готiвки;


5/встановлення правил випуску в обiг, зберiгання, перевезення, вилучення та iнкасацiї готiвки;

6/ визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій.


6/ визначення порядку ведення касових операцiй для банкiв, фінансово-кредитних установ, підприємств і організацій.

7)визначення вимог з технічної укріпленості і організації охорони приміщень банківських установ


7)визначення вимог з технічної укріпленості і організації охорони приміщень банківських установ

Стаття 35. Емісія


Стаття 34. Емісія

Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку України.


Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить Національному банку України.

Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив.


Готівка знаходиться в обігу у вигляді грошових знаків - банкнот (паперових) і монет (металевих). Загальна сума введених в обіг банкнот і монет зазначається в рахунках Національного банку як його пасив.

Банкноти і монети є безумовними зобов"язаннями Національного банку України і забезпечуються всіма його активами.


Банкноти і монети є безумовними зобов"язаннями Національного банку України і забезпечуються всіма його активами.

Стаття 36. Обіг банкнот і монет


Стаття 35. Обіг банкнот і монет

Гривня (банкноти і монети), як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки , вклади, акредитиви та для переказів.


Гривня (банкноти і монети), як національна валюта, є єдиним законним платіжним засобом на території України, приймається усіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території за всіма видами платежів, а також для зарахування на рахунки , вклади, акредитиви та для переказів.

Стаття 37. Курс гривні


Стаття 36. Курс гривні

Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.


Національний банк України встановлює офіційний курс гривні до іноземних валют та оприлюднює його.

Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк України використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.


Для регулювання курсу гривні щодо іноземних валют Національний банк України використовує золотовалютний резерв, купує і продає цінні папери, встановлює і змінює ставку рефінансування та застосовує інші інструменти регулювання грошової маси в обігу.

Стаття 38. Конвертованість гривні


Стаття 37. Конвертованість гривні

Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до чинного законодавства про валютне регулювання.Умови та порядок конвертації (обміну) гривні на іноземну валюту встановлюються Національним банком відповідно до чинного законодавства про валютне регулювання.


Національний банк не може обмежувати права суб"єктів валютного ринку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані їм законом.Національний банк не може обмежувати права суб"єктів валютного ринку на здійснення операцій з іноземною валютою, гарантовані їм законом.


Стаття 39. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет


Стаття 38. Порядок заміни зношених і пошкоджених банкнот і монет

Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та комерційними банками України без обмежнь щодо сум та строків такої заміни.


Зношені і пошкоджені грошові знаки України приймаються й обмінюються безоплатно на нові грошові знаки Національним банком та комерційними банками України без обмежнь щодо сум та строків такої заміни.

Особливості і порядок визначення платіжності грошових знаків, а також порядок обміну зношених і пошкоджених грошових знаків встановлюються Національним банком.


Особливості і порядок визначення платіжності грошових знаків, а також порядок обміну зношених і пошкоджених грошових знаків встановлюються Національним банком.

Стаття 40. Вилучення з обігу банкнот і монет


Стаття 39. Вилучення з обігу банкнот і монет

Національний банк, комерційні банки України зобов"язані вилучати фальшиві , підроблені або такі , що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).


Національний банк, комерційні банки України зобов"язані вилучати фальшиві , підроблені або такі , що не мають необхідних ознак платіжності, грошові знаки (банкноти, монети).

Порядок вилучення таких грошових знаків встановлюється Національним банком і регулюється відповідними нормативними актами .


Порядок вилучення таких грошових знаків встановлюється Національним банком і регулюється відповідними нормативними актами .

Національний банк та комерційні банки не зобов"язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти та монети.


Національний банк та комерційні банки не зобов"язані відшкодовувати знищені, загублені, фальшиві, підроблені, а також такі, що стали недійсними, банкноти та монети.

Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу грошових знаків України(банкнот ,монет).


Національний банк офіційно повідомляє через засоби масової інформації про вилучення з обігу грошових знаків України(банкнот ,монет).

Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.


Виготовлення з метою введення в обіг або введення в обіг підроблених грошових знаків тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Розділ VІ. Організація розрахунків та бухгалтерського обліку


Розділ VІ. Організація розрахунків та бухгалтерського обліку

Стаття 41. Регулювання розрахунків


Стаття 40. Регулювання розрахунків

Національний банк встановлює правила‚ форми і стандарти розрахункiв банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так i електронних документів та готівки, координує органiзацiю розрахункiв, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків за допомогою електронних документів.


Національний банк встановлює правила‚ форми і стандарти розрахункiв банків та інших юридичних і фізичних осіб в економічному обігу України із застосуванням як паперових, так i електронних документів та готівки, координує органiзацiю розрахункiв, дає дозволи на здійснення клірингових операцій та розрахунків за допомогою електронних документів.

Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних банків та через їх власні розрахункові системи.


Національний банк забезпечує здійснення міжбанківських розрахунків через свої установи, дає дозвіл на проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини комерційних банків та через їх власні розрахункові системи.

Стаття 42. Регулювання бухгалтерського обліку


Стаття 41. Регулювання бухгалтерського обліку

Національний банк встановлює обов`язкові для банків та інших кредитних установ стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності , що відповідають вимогам законодавства України.


Національний банк встановлює обов`язкові для банків та інших кредитних установ стандарти та правила ведення бухгалтерського обліку та звітності , що відповідають вимогам законодавства України.

Розділ VІІ. Операції Національного банку


Розділ VІІ. Операції Національного банку

Стаття 43. Види операцій Національного банку
-18th- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У розділі VII статті 42 доповнити, які операції Національний банк не має право проводити, а саме: "пролонгація кредитів, займатись торговою і виробничою діяльністю, здійснювати банківські операції з юридичними особами, які не мають ліцензії на проведення банківських операцій."

Враховано у статті 71
Стаття 42 ( 43 ). Види операцій Національного банку

Національний банк здійснює такі операції для забезпечення виконання покладених на нього функцій:
-19th- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Частину 1 викласти у редакції: "надати кредити комерційним банкам та кредитним установам під боргові зобов'язання підприємств для підтримки ліквідності під забезпечення цінними паперами та іншими активами".

Враховано по суті.
Національний банк здійснює такі операції для забезпечення виконання покладених на нього функцій:


-20th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
До статті 42. Види операцій Національного банку.
До пункту 1 - конкретизувати джерела ресурсів для надання кредитів комерційним банкам і поняття "інші активи".

Частково враховано


1) надає кредити комерцiйним банкам та фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності пiд забезпечення цiнними паперами та iншими активами;
-21st- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Частину першу статті 42 після слів "іншими активами" доповнити словами "в порядку, визначеному Національним банком".
Враховано
1) надає кредити комерцiйним банкам та фінансово-кредитним установам для підтримки ліквідності по ставці не нижче ставки рефінансування Національного банку та в порядку, визначеному Національним банком;


-22nd- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Розділ VІІ. Стаття 42.
1) надає кредити комерцiйним банкам та кредитним установам для підтримки ліквідності строком до п'ятнадцяти днів пiд забезпечення цiнними паперами та iншими активами;

Відхилено,
оскільки це буде врегульовано нормативними актами України-23rd- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Пункт перший статті викласти у такій редакції:
"1) надає кредити комерційним банкам та кредитним установам лише для виконання затверджених Кабінетом Міністрів України державних програм розвитку промислового і сільськогосподарського виробництва та науки Пряме кредитування комерційних банків забороняється".

Відхилено. НБУ є кредитором останньої інстанції для банків і надає їм кредити не для виконання програм, а для підтримання їх ліквідності та забез-печення стабільності усієї банківської системи.2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ що мають не менше трьох підписів‚ зі строком погашення до шести місяців;
-24th- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт другий викласти в такій редакції:
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ в порядку визначенному Національним банком України.
Враховано
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками‚ в порядку визначенному Національним банком України;


-25th-Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 42 абзац 2 викласти у такій редакції: "Надає кредити комерційним банкам та кредиторським установам на строк не більше одного разу під забезпечення цінних паперів та іншими активами".

Відхилено-26th- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Додати окремий пункт 2:
"2) надання кредитів комерційним банкам та кредитним установам для підтримки ліквідності здійснюється лише під забезпечення товарних векселів".

Відхилено. Це па-ралізує кредитування, оскільки надійних товарних векселів зараз майже немає. В той же час позбавить можли-вості використовувати ОВДП
-27th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 2 статті 43 після слова "визначеному" додати слова "законодавством та".

Враховано по суті-28th- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Розділ VІІ. Стаття 42.
2) здійснює дисконтні операції з векселями і чеками, що мають не менше двох підписів, один з яких банк, зі строком погашення до шести місяців;

Відхилено


3) купує та продає на вторинному ринку цiннi папери;
-29th-Н.д.СусловВ.І. (Реєстр.картка №343)
В абзаці четвертому вилучити слова "на вторинному ринку".
Відхилено
3) купує та продає на вторинному ринку цiннi папери у порядку, передбаченому законодавством;


-30th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 3 статті 43 викласти у такій редакції "купує та продає цінні папери у порядку, передбаченому законодавством".
Враховано-31st- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 42:
у пункті "3" додати слова "з метою монетарного регулювання"
Враховано по суті


4) вiдкриває власнi кореспондентськi та металевi рахунки у закордонних банках і веде рахунки банкiв-кореспондентiв;
-32nd- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 4. Почати із слів "За погодженням із Радою Банку та відповідною комісією Верховної Ради України", а далі за текстом. Крім того, при розміщенні коштів НБУ у закордонних банках необхідне відповідне обгрунтування вибору банку та необхідності розміщення коштів на депозит.

Відхилено.
Рада Банку України є його керівним органом і матиме безпосереднє відношення до здійснення операції, тому немає потреби протиставляти її Банку України.
4) вiдкриває власнi кореспондентськi та металевi рахунки у закордонних банках і веде рахунки банкiв-кореспондентiв;-33rd- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункті 4 статті 42 ("Види операцій Національного банку") словосполучення "відкриває власні кореспондентські та металеві рахунки" замінити на словосполучення "відкриває власні кореспондентські рахунки та рахунки у дорогоцінних металах".

Враховано по суті-34th-Н.д.ЧерновецькийЛ.М. (Округ №219)
В пункті четвертому статті 42 проекту терміни "металевий рахунок" повинен бути розтлумачен.
Враховано


5) купує та продає iноземну валюту, платiжнi документи в iноземнiй валютi ‚ включаючи векселі і чеки‚ цінні папери;
-35th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
У статті 42:
у пункті "5" виключити слова "цінні папери" та додати "з метою монетарного регулювання"
-36th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частинах 5 і 6 статті 42 слова "- іноземна валюта; - золото та дорогоцінні метали" замінити відповідно на слова "валютні цінності" та "банківські метали".
Враховано
Враховано
5) купує та продає валютні цінності з метою монетарного регулювання;

6) зберiгає, а також купує та продає монетарні та дорогоцінні і метали, дорогоцiнні камені та iншi коштовностi, пам`ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрiшньому i зовнiшньому ринках без квотування i лiцензування;
-37th-Н.д.СусловВ.І. (Реєстр.картка №343)
Взаємоузгодити пункт 6 статті 42 запропонованого проекту, де мова йде про реалізацію дорогоцінних металів та дорогоцінних каменів без квотування і ліцензування із статтею 4 Закону України "Про підприємництво" і з зазначеним Положенням.
Враховано по суті, оскільки НБУ отримує дозвіл по Закону
6) зберiгає банківські метали, а також купує та продає банківські метали, дорогоцiнні камені та iншi коштовностi, пам`ятні та інвестиційні монети з дорогоцінних металів на внутрiшньому i зовнiшньому ринках без квотування i лiцензування;


-38th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті шостому частини першої статті 43 після слова « зберігає » доповнити словами « банківські метали » і далі по тексту.
-39th- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
У пункті 6 статті 42 слова "монетарні та дорогоційні метали" замінити словами «банківські метали».
Враховано

Враховано

-40th- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
В пункті шостому статті 42 проекту терміни "інвестиційна монета" повинен бути розтлумачений.
Враховано


7)розмiщує золотовалютнi резерви самостiйно або через банки, уповноваженi ним на ведення валютних операцiй, виконує операції з золотовалютними резервами України;
-41st-Н.д.ГубськийБ.В.(Реєстр.картка №443)
Пункт 7 статті 42 після слів "з золотовалютними резервами України" доповнити словами "з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентства відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А".
Враховано
7) розмiщує золотовалютнi резерви самостiйно або через банки, уповноваженi ним на ведення валютних операцiй, виконує операції з золотовалютними резервами України з банками, рейтинг яких за класифікацією міжнародних рейтингових агентств відповідає вимогам до першокласних банків не нижче категорії А;


-42nd- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В пункті 7 статті 42 обумовити перелік операцій з резервними фондами грошових знаків.
-43rd- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "7" є "економічною новелою" - потребує деталізації.
Враховано
Враховано


8) проводить операції з резервними фондами грошових знаків;
9) приймає на зберігання та в управління цінні папери й інші цінності;
-44th- Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункт 8 статті 42 викликає питання. Відповідно до 3акону України "Про Національну депозитарну систему" приймати на зберігання та в управління цінні папери можливо лише за наявності відповідних дозволів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Якщо на НБУ зазначене правило поширюватися не буде, потрібно це окремо визначити та внести зміни до зазначеного вище чинного 3акону. У противному разі цей пункт слід виключити.
Враховано по суті
8) приймає на зберігання та в управління державні цінні папери й інші цінності;


-45th- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Вилучити слова "цінні папери". Без вилучення зазначеного, необхідно буде внести значні зміни в ЗУ "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" та відповідно до ЗУ "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні".
Враховано по суті-46th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Пункт 9 статті 43 викласти у такій редакції "зберігає та обслуговує обіг державних цінних паперів, веде реєстр їх власників, здійснює діяльність з управління державними цінними паперами без спеціального дозволу (ліцензії)".

-47th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "8" може бути коректним тільки по відношенню до державних цінних паперів, стосовно яких НБУ виконує функції депозитарія, і, чомусь, реєстратора (?!). Потребує деталізації.
Враховано по суті


Враховано по суті


10) видає гарантії і поручительства;
-48th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У пункт 9 статті 42 ("Види операцій Національного банку") слово "поручительства" замінити на слово "поруки".
-49th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "9" є достатньо дивним -навряд чи НБУ має приймати на себе гарантійні ризики, й до чого тут "основна функція Національного банку"? Потребує виключення.
-50th- Н.д.Єльяшкевич О. С. (Округ №182)
Пункт 9 доповнити словами «відповідно до положення, затвердженого Радою Національного банку»
Враховано
Відхилено
Враховано

9) видає гарантії і поруки ,відповідно до положення ,затвердженого Радою Національного банку;

11) без оплати і нарахування відсотків веде рахунок Державного казначейства України відповідно до договору;


10) веде рахунок Державного казначейства України без оплати і нарахування відсотків;

12) виконує операції по обслуговуванню державного боргу;
-51st- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт "11" дублює пункт "8" - потребує узгодження.

Враховано по суті
11) виконує операції по обслуговуванню державного боргу, пов`язані із розміщенням державних цінних паперів, їх погашенням і виплатою доходу за ними ;

13) веде рахунки працівників Національного банку ;
-52nd- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 12. Вилучити. Незрозуміло, що конкретно мається на увазі під "веденням рахунків працівників Банку України". Даний пункт потребує обгрунтування доцільності і необхідності його включення та конкретизацію поняття "рахунки працівників".
Відхилено
12) веде особисті рахунки працівників Національного банку ;


-53rd- Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Вилучити п. 12 статті 42, тому що функція обслуговування населення належить комерційним банкам, а не НБУ, тим більше, якщо це стосується працівників Банку України.
Враховано по суті-54th- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
абзац 12, доповнити словом: веде "особисті" рахунки працівників банку.
Враховано


14) веде рахунки міжнародних організацій;
-55th- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Пункт 13 статті 42 - вилучити.
-56th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункти 13-14 мають бути виключений - НБУ не комерційний банк і не здійснює операцій з вкладами громадян чи "міжнародних організацій". Взагалі, було б доцільно прямо законом заборонити вести таку діяльність, у тому числі стосовно будь-яких небюджетних осіб.
Відхилено


Відхилено

13) веде рахунки міжнародних організацій;


-57th- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт 14 статті 42 - вилучити.
Відхилено


15) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів;
-58th- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Пункт 15 статті 42 викласти в такій редакції:
15) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства.
-59th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
пункт 15 має бути викладений у такій редакції "До прийняття спеціального закону щодо судової виконавчої служби, виконує функції виконання судових рішень". (відповідний закон знаходиться на розгляді ВРУ).

Враховано

Відхилено
14) здійснює безспірне стягнення коштів з рахунків своїх клієнтів відповідно до законодавства України за рішенням суду;

Національний банк має право здійснювати й інші операції‚ необхідні для забезпечення його діяльності або для потреб його клієнтів і працівників.
-60th- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Останню частину статті вилучити
Враховано частково
Національний банк має право здійснювати й інші операції‚ необхідні для забезпечення виконання своїх функцій.


-61st- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Передостанню частину статті 42 доповнити словами "якщо це не суперечить діючому законодавству".
Відхилено-62nd- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Розділ VII доповнити статтею -
Що може бути забезпеченням для кредитів Національного банку України:
-державні цінні папери;
-іноземна валюта;
-золото та дорогоцінні метали.
Відхилено-63rd-Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Статтю 42 проекту слід доповнити пунктами 16 та 17 відповідно такого змісту: "веде рахунки своїх кліентів" і "обслуговує бюджетні рахунки міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також рахунки державних позабюджетних фондів". Таким чином ця норма законопроекту буде відповідати частині другій статті 31 проекту.
Враховано редакційно-64th- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
В останній частині слова "діяльності або для потреб його клієнтів" замінити словами "виконання його конституційних повноважень"
Враховано по суті


Стаття 44. Участь в міжнародних організаціях


Стаття 43. Участь в міжнародних організаціях

Національний банк має право брати участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а також вiдповiдно до угод мiж ним та іноземними центральними банками.


Національний банк має право брати участь у формуваннi капiталу i дiяльностi мiжнародних органiзацiй вiдповiдно до мiжнародних договорів, учасниками яких є Україна, а також вiдповiдно до угод мiж ним та іноземними центральними банками.

Розділ VІІІ. Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями


Розділ VІІІ. Діяльність Національного банку щодо операцій з валютними цінностями

Стаття 45. Повноваження в сфері валютного регулювання


Стаття 44. Повноваження в сфері валютного регулювання

Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства про валютне регулювання і валютний контроль.


Національний банк діє як уповноважена державна установа при застосуванні законодавства про валютне регулювання і валютний контроль.

До компетенції Національного банку у сфері валютного регулювання входить:


До компетенції Національного банку у сфері валютного регулювання входить:

1) видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;


1) видання нормативних актів щодо ведення валютних операцій;

2) видача та відкликання ліцензій‚ здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ‚ які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;


2) видача та відкликання ліцензій‚ здійснення контролю за діяльністю банків та інших установ‚ які отримали ліцензію Національного банку на здійснення операцій з валютними цінностями;

3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ‚ що купують та продають іноземну валюту;


3) встановлення лімітів відкритої валютної позиції для банків та інших установ‚ що купують та продають іноземну валюту;

Стаття 46. Організація валютного ринку


Стаття 45. Організація валютного ринку

Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства про валютне регулювання


Національний банк визначає структуру валютного ринку України та організує торгівлю валютними цінностями на ньому відповідно до законодавства про валютне регулювання

Cтаття 47. Дисконтна та девізна валютна політика


Cтаття 46. Дисконтна та девізна валютна політика

Національний банк проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження.


Національний банк проводить дисконтну та девізну валютну політику і застосовує в необхідних випадках валютні обмеження.

Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи облікову ставку Національного банку для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов(язань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.


Національний банк здійснює дисконтну валютну політику, змінюючи облікову ставку Національного банку для регулювання руху капіталу та балансування платіжних зобов(язань, а також коригування курсу грошової одиниці України до іноземних валют.

Національний банк здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках.


Національний банк здійснює девізну валютну політику на підставі регулювання курсу грошової одиниці України до іноземних валют шляхом купівлі та продажу іноземної валюти на фінансових ринках.

Стаття 48. Структура золотовалютного резерву


Стаття 47. Структура золотовалютного резерву

Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв‚ що складається з таких активів:


Для забезпечення внутрішньої і зовнішньої стабільності грошової одиниці України Національний банк має золотовалютний резерв‚ що складається з таких активів:

-банківське золото;


-банківське золото;

-спеціальні права запозичення;


-спеціальні права запозичення;

-резервна позиція в Міжнародному Валютному Фонді;


-резервна позиція в Міжнародному Валютному Фонді;

-іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;


-іноземна валюта у вигляді банкнот та монет або кошти на рахунках за кордоном;

-цінні папери (крім акцій)‚ що оплачуються в іноземній валюті;


-цінні папери (крім акцій)‚ що оплачуються в іноземній валюті;

будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.


будь-які інші міжнародно визнані резервні активи за умови забезпечення їх надійності та ліквідності.

Стаття 49. Поповнення та використання золотовалютного резерву


Стаття 48. Поповнення та використання золотовалютного резерву

Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:


Поповнення золотовалютних резервів проводиться Національним банком шляхом:

1) купівлі банківського золота та іноземної валюти;


1) купівлі банківського золота та іноземної валюти;

2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;


2) отримання доходів від операцій з іноземною валютою, банківськими металами та іншими міжнародно визнаними резервними активами;

3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.


3) залучення Національним банком валютних коштів від міжнародних фінансових організацій, центральних банків іноземних держав та інших кредиторів.

Використання золотовалютного резерву здійснюється Національним банком на такі цілі:


Використання золотовалютного резерву здійснюється Національним банком на такі цілі:

1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики‚ включаючи політику обмінного курсу;


1) продаж валюти на фінансових ринках для проведення грошово-кредитної політики‚ включаючи політику обмінного курсу;

2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами.


2) витрати по операціях з іноземною валютою, монетарними металами, а також іншими міжнародно визнаними резервними активами.

Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів та гарантій і інших зобов`язань резидентам і нерезидентам України.


Не допускається використання золотовалютного резерву для надання кредитів та гарантій і інших зобов`язань резидентам і нерезидентам України.

Стаття 50. Зберігання золотовалютного запасу
Національний банк є єдиним зберігачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей, що належать державі.


Стаття 49. Зберігання золотовалютного запасу
Національний банк є єдиним зберігачем державного золотовалютного запасу, а також дорогоцiнних металiв, дорогоцiнних каменiв, iнших коштовностей, що належать державі.

Стаття 51. Позареалізаційні валютні доходи та збитки


Стаття 50. Позареалізаційні валютні доходи та збитки

Доходи та збитки Національного банку‚ пов`язані із зміною оцінки активів і пасивів‚ представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти‚ спеціальних прав запозичення‚ у зв`язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються таким чином:


Доходи та збитки Національного банку‚ пов`язані із зміною оцінки активів і пасивів‚ представлених у вигляді банківського золота та іноземної валюти‚ спеціальних прав запозичення‚ у зв`язку із змінами курсу іноземних валют та ціни золота враховуються і компенсуються таким чином:

1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку ;


1) чисті валютні доходи та збитки збалансовуються відповідною сумою на спеціальному резервному рахунку переоцінки валютних резервів в балансі Національного банку

2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку.


2) зазначені чисті доходи та збитки не враховуються при розрахунку річного доходу Національного банку.

Розділ ІХ. Взаємовідносини з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінету Міністрів України.


Розділ ІХ. Взаємовідносини з Президентом України, Верховною Радою України та Кабінету Міністрів України.

Стаття 52. Підзвітність


Стаття 51. Підзвітність

Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.


Національний банк підзвітний Президенту України та Верховній Раді України в межах їх конституційних повноважень.

Пiдзвiтнiсть означає:


Пiдзвiтнiсть означає:

1/ призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;


1/ призначення на посаду та звiльнення з посади Голови Національного банку Верховною Радою України за поданням Президента України;

2/ призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;


2/ призначення та звільнення Президентом України половини складу Ради Національного банку;

3/ призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;


3/ призначення та звільнення Верховною Радою України половини складу Ради Національного банку;

4/ доповiдi Голови Національного банку Верховнiй Радi України про дiяльнiсть Національного банку;


4/ доповiдi Голови Національного банку Верховнiй Радi України про дiяльнiсть Національного банку;

5/ подання Президенту України та Верховнiй Радi України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.


5/ подання Президенту України та Верховнiй Радi України двічі на рік інформації про стан грошово-кредитного ринку в державі.

Стаття 53. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України


Стаття 52. Взаємовідносини з Кабінетом Міністрів України

Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.
Національний банк України на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів.
Кабінет Міністрів України і міністерства на запит Національного банку України надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.


Національний банк та Кабінет Міністрів України проводять взаємні консультації з питань грошово-кредитної політики, розробки і здійснення загальнодержавної програми економічного та соціального розвитку.
Національний банк України на запит Кабінету Міністрів України надає інформацію щодо монетарних процесів.
Кабінет Міністрів України і міністерства на запит Національного банку України надають інформацію, що має вплив на стан платіжного балансу.

Національний банк України підтримує економiчну політику Кабінету Міністрів України доки вона не суперечить забезпеченню стабiльностi грошової одиниці України


Національний банк України підтримує економiчну політику Кабінету Міністрів України доки вона не суперечить забезпеченню стабiльностi грошової одиниці України

Голова Національного банку або за його дорученням один із заступників Голови Національного банку можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.


Голова Національного банку або за його дорученням один із заступників Голови Національного банку можуть брати участь у засіданнях Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

У засіданнях Правління банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.


У засіданнях Правління банку можуть брати участь члени Кабінету Міністрів України з правом дорадчого голосу.

Стаття 55. Гарантії невтручання
-65th- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Змінити назву на "Умови втручання Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України в діяльність банку".
Статтю викласти у редакції:
"Верховна Рада України та Кабінет Міністрів України можуть втручатися у діяльність банку та комерційних банків з метою запобігання прямого чи опосередкованого фінансування ними іноземних фірм в тих випадках, коли аналогічні товари є або можуть бути розроблені та виготовлені, а послуги можуть бути надані підприємствам та організаціям України. В інших випадках втручання в будь-якій формі органів законодавчої та виконавчої влади у діяльність банків забороняється.
Відхилено. Підривати-ме розвиток націо-нальної економіки в умовах відсутності конкурентного середо-вища. Такі функції ВР та КМ України Конституцією не передбачені і прямо їй суперечать.Стаття 53 (55). Гарантії невтручання

Втручання у будь-якiй формi органiв законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осiб у виконання функцiй i повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку забороняється.
-66th- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Після слів "Ради директорів" поставити кому і доповнити словами "визначених даним Законом", а далі за текстом.
-67th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 55 після слів « посадових осіб » доповнити такими словами « в межах їх конституційних повноважень » і далі за текстом.
Враховано частковоРедакційно враховано


Недопускається втручання органiв законодавчої та виконавчої влади або їх посадових осiб у виконання функцiй i повноважень Ради Національного банку чи Правління Національного банку інакше як в межах визначених цим Законом.


-68th- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Згідно з статтею 53 Банк України підзвітний Верховній Раді України, тому не зрозуміло, чому Верховна Рада України, як вищий законодавчий орган, не може контролювати діяльність Національного банку. З іншого боку, монетарна політика Банку України має підпорядковуватися макроекономічній політиці, що здійснює Уряд України. В разі виникнення протиріч Кабінет Міністрів України повинен мати право звертатися до Національного банку з пропозиціями щодо коригування його політики.
У зв'язку з цим пропоную цю статтю вилучити.
Відхилено-69th- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336, Н.д.Юшко І.О. (Округ № 42),Н.д.Сокерчак (Округ №142)
Пропоную в статті 55 слова «визначених даним Законом» замінити на слова «інакше як межах визначених Конституцією України та цим Законом.»
Враховано
Стаття 57. Надання кредитів державі .


Стаття 54. Надання кредитів державі .

Національному банку забороняється надавати прямі кредити як у національній так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.


Національному банку забороняється надавати прямі кредити як у національній так і в іноземній валюті на фінансування витрат Державного бюджету України.

Розділ Х. Банківське регулювання і банківський нагляд


Розділ Х. Банківське регулювання і банківський нагляд

Стаття 59. Мета та сфера банківського нагляду


Стаття 55. Мета та сфера банківського нагляду

Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів


Головна мета банківського регулювання і нагляду - безпека та фінансова стабільність банківської системи, захист інтересів вкладників і кредиторів

Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків а також інших фінансово-кредитних установ в межах та порядку передбаченних законодавством України


Національний банк здійснює функції банківського регулювання і нагляду за діяльністю банків а також інших фінансово-кредитних установ в межах та порядку передбаченних законодавством України

Національний банк здійснює постійний нагляд за додержанням банками та іншими фінансово-кредитними установами банківського законодавства, нормативних актів Національного банку і економічних нормативів..


Національний банк здійснює постійний нагляд за додержанням банками та іншими фінансово-кредитними установами банківського законодавства, нормативних актів Національного банку і економічних нормативів..

Стаття 60. Нормативні акти Національного банку


Стаття 56. Нормативні акти Національного банку

Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв влади, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб.


Національний банк видає нормативні акти з питань, що входять до його повноважень, якi є обов'язковими для органiв влади, банків, підприємств, організацій та установ незалежно від форм власності, а також фізичних осіб.

Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку , а також інструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України і іншими законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність.


Нормативні акти Національного банку видаються у формі постанов Правління Національного банку , а також інструкцiй, положень, правил, що затверджуються постановами Правління Національного банку. Вони не можуть суперечити законам України і іншими законодавчим актам України і не мають зворотної сили, крім випадків, коли вони пом`якшують або скасовують відповідальність.

Нормативні-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набувають чинності у відповідності до законодавства України .


Нормативні-правові акти Національного банку підлягають обов'язковій державній реєстрації в Міністерстві юстиції України та набувають чинності у відповідності до законодавства України .

Нормативні акти Національного банку оскаржуються у порядку, встановленому законодавством України.


Нормативні акти Національного банку оскаржуються у порядку, встановленому законодавством України.

Стаття 61. Доступ до інформації


Стаття 57. Доступ до інформації

Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків та фінансово-кредитних установ інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії та пояснення щодо отриманої інформації і проведених операцій.


Для здійснення своїх функцій Національний банк має право безоплатно одержувати від банків та фінансово-кредитних установ інформацію про їх діяльність відповідно до наданої ліцензії та пояснення щодо отриманої інформації і проведених операцій.

Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Національний банк має право одержувати необхідну інформацію від суб'єктів господарювання усіх форм власності та органів державного управління.


Для підготовки банківської та фінансової статистики, аналізу економічної ситуації Національний банк має право одержувати необхідну інформацію від суб'єктів господарювання усіх форм власності та органів державного управління.

Отримана інформація не підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.


Отримана інформація не підлягає розголошенню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 62. Економічні нормативи


Стаття 58. Економічні нормативи

З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків та інших фінансово-кредитних установ Національний банк відпоаідно до визначеного ним порядку, встановлює для них обов`язкові економічні нормативи. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов`язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам (пов`язаним особам), наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.


З метою захисту інтересів вкладників та кредиторів і забезпечення фінансової надійності банків та інших фінансово-кредитних установ Національний банк відповідно до визначеного ним порядку, встановлює для них обов`язкові економічні нормативи. Ці нормативи мають забезпечувати здійснення контролю за ризиками, пов`язаними з капіталом, ліквідністю, кредитами акціонерам та інсайдерам (пов`язаним особам), наданням великих кредитів, інвестиціями капіталу, а також за відсотковим та валютним ризиком.

Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку Національний банк офіційно повідомляє не пізніше, ніж за місяць до введення їх у дію.


Про подальші зміни нормативів та методики їх розрахунку Національний банк офіційно повідомляє не пізніше, ніж за місяць до введення їх у дію.

Стаття 63. Резерви забезпечення ризиків


Стаття 59. Резерви забезпечення ризиків

Національний банк визначає розміри‚ порядок формування та використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, процентних та інших фінансових ризиків банків.


Національний банк визначає розміри‚ порядок формування та використання резервів банків та кредитних установ для покриття можливих втрат за кредитами, резервів для покриття валютних, процентних та інших фінансових ризиків банків.

Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду страхування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до чинного законодавства України.


Резерви для покриття можливих фінансових ризиків, а також фонду гарантування вкладів громадян створюються за рахунок доходу до оподаткування відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 64. Визначення професійної придатності


Стаття 60. Визначення професійної придатності

Національний банк визначає своєми нормативнимиактами професійні вимоги до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків та кредитних установ і має право вимагати звільнення з цих посад осіб, які не відповідають встановленим вимогам для заміщення зазначених посад.


Національний банк визначає своїми нормативними актами професійні вимоги до керівників виконавчих органів, головних бухгалтерів банків та фінансово-кредитних установ і має право вимагати звільнення з цих посад осіб, які не відповідають встановленим вимогам для заміщення зазначених посад.

Якщо банк, кредитна установа або працівник, щодо якого пред`явлено вимогу про звільнення з посади, не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк. У цьому разі виконання вимоги про звільнення зупиняється до винесення судом рішення.


Я кщо банк, фінансово-кредитна установа або працівник, щодо якого пред`явлено вимогу про звільнення з посади, не згодні з цією вимогою, вони можуть оскаржити її до суду у двотижневий строк. У цьому разі виконання вимоги про звільнення зупиняється до винесення судом рішення.

Стаття 65. Повноваження щодо здійснення наглядових та регулятивних функцій


Стаття 61. Повноваження щодо здійснення наглядових та регулятивних функцій

Наглядові та регулятивні функції Національного банку, які встановлені цим Законом, можуть здійснюватись ним безпосередньо або через створений при ньому орган банківського нагляду.


Наглядові та регулятивні функції Національного банку, які встановлені цим Законом, можуть здійснюватись ним безпосередньо або через створений при ньому орган банківського нагляду.

Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації наступних повноважень:


Національний банк здійснює свої наглядові та регулятивні функції шляхом реалізації наступних повноважень:

1) здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, фінансово-кредитних установ та ліцензуванні банківських операцій;


1) здійснює всі види перевірок на місцях банків, інших фінансово-кредитних установ в Україні (крім перевірок і ревізій фінансово-господарської діяльності), а також перевірку достовірності інформації, що надається юридичними та фізичними особами при реєстрації банків, фінансово-кредитних установ та ліцензуванні банківських операцій;

2) може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;


2) може вимагати від банків та інших фінансово-кредитних установ проведення загальних зборів акціонерів (учасників) і визначає питання, за якими мають бути прийняті рішення;

3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку та іншої фінансово-кредитної установи з правом дорадчого голосу.


3) може брати участь у роботі зборів акціонерів (учасників), засідань спостережної ради, правління та ревізійної комісії банку та іншої фінансово-кредитної установи з правом дорадчого голосу.

Національний банк пред(являє вимоги щодо здійснення обов(язкових аудиторських перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та фінансово-кредитних установ.


Національний банк пред(являє вимоги щодо здійснення обов(язкових аудиторських перевірок банків та інших фінансово-кредитних установ, отримує висновки незалежних аудиторських організацій про результати діяльності банків та фінансово-кредитних установ.

Стаття 68. Заходи впливу


Стаття 62 ( 68 ). Заходи впливу

У разі порушення банком чи іншою фінансово-кредитною установою банківського законодавства України, нормативних актів Національного банку, проведення ризикових операцій, що загрожують інтересам вкладників та кредиторів, Національний банк має право оголосити письмове застереження та вимагати від банку та кредитної установи усунення виявлених порушень, укласти угоду з банком чи іншою кредитною установою щодо порядку та строків нормалізації фінансового стану банку.
-70th Н.д.Юшко І.О. (Округ № 42)
Пропонуємо після слів "ризикових операцій" додати слова " ... , що загрожує їх платоспроможності", а після слова "банк" вставити слова "зобов'язаний застосовувати адекватні допущеному порушенню заходів впливу відповідно до законодавства з метою захисту кредиторів та вкладників".
Частини 2,3,4,5 вилучити.
Враховано частково
У разі порушення банком чи іншою фінансово-кредитною установою банківського законодавства України, нормативних актів Національного банку, проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності та інтересам вкладників та кредиторів, Національний банк зобов'язаний застосовувати адекватні допущеному порушенню заходів впливу відповідно до законодавства з метою захисту кредиторів та вкладників.

У разі невиконання у встановлений Банком України строк вимог щодо усунення порушень, Банк України має право застосовувати такі заходи впливу:
-71st- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині 1 ст.68 ("Заходи впливу") вилучити слова "проведення ризикових операцій, що загрожує їх платоспроможності" виключити.

Відхилено
У разі невиконання у встановлений Національним банком строк вимог щодо усунення порушень, Національний банк має право застосовувати такі заходи впливу:

підвищувати норми резервів ;
2) накладати штраф на керівників банків та інших кредитних установ у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
-72nd- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Вилучити пункти 2 і 3 статті.
(Заходи фінансового впливу Банком України повинні вирішуватись лише шляхом розглядання їх у арбітражному суді, бо інакше виникає грунт для зловживань).
Відхилено
1) накладати штраф на керівників банків та інших фінансово-кредитних установ у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) накладати на банки чи інші кредитні установи штраф у розмірі неправомірно одержаного доходу (в т.ч. за порушення показників економічних нормативів) або у розмірі до 1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду (у випадках неможливості підрахування неправомірно одержаного доходу);
-73rd-Н.д.Рись С.М. (Реєстр.картка №378)
Вилучити п.2 та п.3 статті 68, тому що правомірність та розмір штрафів має право визначати тільки суд.
Відхилено
2) накладати на банки чи інші фінансово-кредитні установи штрафи відповідно до положень ,затверджених Правлінням Національного банку ,але у розмірі не більше 1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду ;


-74thН.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пункти другий та третій частини другої статті 68 проекту наділяє НБУ правами суду - штрафувати керівників банків, штрафувати банки. А частиною шостою статті 68 проекту встановлено: "Акти Національного банку щодо застосування заходів впливу мають силу виконавчого документа" (підкреслено мною). 0 такий собі "військово-польовий суд" в кредитно-фінансовій сфері. Такого ми не знайдемо в банківському законодавстві жодної країни світу. Вважаю введення в 3акон України "Про Національний банк України" подібних новел недоречним.
Враховано частково-75th- Н.д.Станков А.К. (Округ N365 )
Стаття 68, абзаци 2, 3 - виключити повністю, це не є функцією Центрального державного резервного банку, а державної податковоїї адміністрації.
Відхилено-76th- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 3. Текст в дужках вилучити. Розмір завданої шкоди та збитків має право визначати тільки суд.
Слова "або у розмірі до 1 відсотка від суми зареєстрованого статутного фонду (у випадках неможливості підрахування неправомірно одержаного доходу)" вилучити.
Враховано частково
-77th- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В пункті 3 частини 2 ст.68 ("Заходи впливу") після слів, "одержаного доходу" слово "до" замінити на слова "але не більше".

Враховано


4) відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком чи іншою кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію;
5) зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих чи усіх банківських операцій на строк до одного року;
Заходи впливу мають бути адекватними допущеному порушенню
У разі порушення законів чи інших нормативних актів, що спричинило значну втрату активів або доходів і настання неплатоспроможності банку чи іншої кредитної установи, або заподіяло істотну шкоду інтересам їх клієнтів, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів, Банк України має право відкликати ліцензію на здійснення усіх банківських операцій та прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, призначити ліквідатора.
-78th--Н.д.Черновецький Л.М. (Округ №219)
Пунктом четвертим статті 68 проекту передбачено право НБУ "відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком чи іншою кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію". А як бути з нормами КЗпП України, законів України "Про господарські товариства", "Про банки і банківську діяльність"? Взагалі відстороняти посадову особу від роботи можливо в порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, слідчим з санкції прокурора при наявності для цього підстав. Певен, що цього цілком достатньо і Національний банк повинен через правоохоронні органи використовувати у разі необхідності саме цю можливість. Вважаю, що цей пункт треба з проекту вилучити.

Відхилено
3) відстороняти керівництво (голову правління та головного бухгалтера) від управління банком чи іншою фінансово-кредитною установою і призначати тимчасову адміністрацію;
4) зупиняти дію ліцензії на здійснення окремих банківських операцій на строк до одного року;

У разі порушення законів чи інших нормативних актів, що спричинило значну втрату активів або доходів і настання неплатоспроможності банку чи іншої фінансово-кредитної установи, або заподіяло істотну шкоду інтересам їх клієнтів, приховування будь-яких рахунків, інших документів чи активів, Національний банк має право відкликати ліцензію на здійснення усіх банківських операцій та прийняти рішення про реорганізацію або ліквідацію банку, призначити ліквідатора.


-79th- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Стаття 68 п.5 доповнити: "відзив ліцензії".
Враховано частково-80th- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ N 61)
Частина 2 статті 68 доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) скасування притягнення кредитних ресурсів. "
Відхилено-81st- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 68, частину третю - вилучити повністю
Відхилено


Під неплатоспроможністю у цій статті мається на увазі:

- неспроможність протягом одного місяця виконати законні вимоги кредиторів;
- зменшення розміру власних коштів до суми, що складає менше однієї третини мінімально необхідної.
-82nd- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В останній частині після слів "мінімально необхідної" необхідно дати роз'яснення, яким чином розраховується мінімально необхідна сума власних коштів банку: чи по відношенню до зважених ризиків, чи до залучених коштів.
Відхилено-83rd- Н.д.Порошенко П.О. (Округ №12)
Необхідно винести зазначені абзаци в глосарій, оскільки в них наведено визначення, та вилучити слова "у цій статті".
Враховано


Акти Банку України щодо застосування заходів впливу мають силу виконавчого документа.
-84th-Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останній абз. Статті 68 ("Заходи впливу") необхідно узгодити з проектом Закону України "Про виконавче провадження" (реєстраційний №0946
Відхилено


Стаття 71. Обмеження вимог Національного банку


Стаття 63. Обмеження вимог Національного банку

Національний банк не має права вимагати від банків та інших кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку.


Національний банк не має права вимагати від банків та інших кредитних установ виконання операцій та інших дій, не передбачених законами України та нормативними актами Національного банку.

Розділ ХІ. Службовці Національного банку


Розділ ХІ. Службовці Національного банку

Стаття 75. Статус працівників Національного банку


Стаття 64 (75). Статус працівників Національного банку

Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку визначаються Законом України "Про державну службу".
Працівниками Національного банку є службовці та обслуговуючий персонал Національного банку. Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національного банку та займають посади, передбачені штатним розписом.


Умови найму, звільнення, оплати праці, надання відпусток, службові обов'язки та права, система дисциплінарних стягнень, питання соціального захисту службовців Національного банку визначаються Законом України "Про державну службу".
Працівниками Національного банку є службовці та обслуговуючий персонал Національного банку. Службовцями вважаються особи, які безпосередньо беруть участь у виконанні функцій Національного банку та займають посади, передбачені штатним розписом.

Службовці Національного банку є державними службовцями і до них застосовуються норми Закону України "Про державну службу", якщо цей Закон не встановлює іншого.


Службовці Національного банку є державними службовцями і до них застосовуються норми Закону України "Про державну службу", якщо цей Закон не встановлює іншого.

Питання функціонування державної служби у Національного банку та класифікації посад вирішує Правління Національного банку відповідно до законодавства України.


Питання функціонування державної служби у Національного банку та класифікації посад вирішує Правління Національного банку відповідно до законодавства України.

Ранги державних службовців Національного банку, що відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України. Інші ранги присвоюються Головою Національного банку.


Ранги державних службовців Національного банку, що відповідають посадам першої категорії, присвоюються Президентом України. Інші ранги присвоюються Головою Національного банку.

До складу обслуговуючого персоналу Національного банку входять працівники, обов`язки яких безпосередньо не пов`язані із виконанням функцій Національного банку.


До складу обслуговуючого персоналу Національного банку входять працівники, обов`язки яких безпосередньо не пов`язані із виконанням функцій Національного банку.

Стаття 76. Соціальний захист працівників Національного банку
-85th Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336, Н.д.Юшко І.О. (Округ № 42),Н.д.Сокерчак (Округ №142)
Статті 75 та 76 об'єднати.

-86th-Н.д.РисьС.М.(Реєстр.картка№378)
Статтю 76 вилучити.
Враховано
Враховано частково-87th-.д.КушнирО.Д.(Реєстр.картка№280)
статтю 76 виключити
Враховано частково-88th- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину першу і другу ст. 76 викласти в такій редакції:
Оплата праці державних службовців Національного банку України здійснюється згідно з Законом України "Про державну службу".
Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку України встановлюється Радою директорів Національного банку України відповідно до положень чинного законодавства про оплату праці."
Адже єдина державна політика в сфері оплати праці спирається на чинне законодавство України.
Враховано частково


Національний банк створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Національного банку , а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок отриманих Національним банком доходів, але не більше двадцяти відсотків їх річного обсягу, згідно з рішенням Правління .
-89th- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 76, абзац 1,2 замінити текстом слідуючого змісту:
Розмір оплати праці Голови Центрального
державного резервного банку, його заступників, директорів департаментів та керівників обласних управлінь і окремих підрозділів, службовців та обслуговуючого персоналу визначаються згідно з Законом України "Про державну службу".
Частково враховано
Розмір оплати праці Голови Національного банку, його заступників, директорів департаментів та керівників філій Національного банку встановлюється Радою Національного банку.


-90th-Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину першу статті 76 викласти в новій редакції:
"Розмір оплати Голови Національного банку, його заступників, директорів департаментів, керівників філій Національного банку та службовців визначаються згідно з Законом України "Про державну службу" та затвердженої шкали співвідношень посадових окладів працівників апарату органів державної виконавчої влади та інших органів.
Частково враховано-91st- Н.д.Павловський М.А. (Округ N 188)
Вилучити, оскільки працівники Банку не мають таких ризиків заради суспільства, коли суспільство повинно їм встановлювати особливості соціального захисту. Крім того, в проекті немає ніде врівноваження особливостей прав особливостями відповідальності.
Враховано частково

Розмір оплати праці службовців Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку відповідно до положень Закону України "Про державну службу" .


-92nd- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину другу статті 76 викласти в такій редакції:
"Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку України. Відповідно до норм чинного законодавства про оплату праці".
Враховано
Розмір оплати праці обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Правлінням Національного банку України відповідно до норм чинного законодавства про оплату праці.-93rd- Н.д.Чобіт Д.В. (Округ N 271)
Статтю 76 - вилучити.

Враховано частково--94th- Н.д.Буряк С.В. (Округ №193)
Змінити назву статті 76 та викласти її в наступній редакції:
"Стаття 76. Права та соціальний захист працівників Банку України.
Надоти працівникам Банку України статус державного службовця згідно Закону України "Про державну службу"
Враховано частково-95th- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Стаття 76 - доцільно вилучити, поскільки у окремо взятій державній установі не може бути законодавчо закріплено особливий пільговий статус соціально-побутового забезпечення службовців.
Враховано частково-96th- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Стаття 76. необхідно привести у відповідність з Законом України "Про державну службу" та Законом "Про пенсійне забезпечення ".
Враховано


Національний банк створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Національного банку, а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок отриманих Національним банком доходів, але не більш 20% їх річного обсягу, згідно з рішенням Правління Національного банку.
-97th- Н.д.Юшко І.О. (Округ №42)
Слово «створює» замінити на слова « має право створювати »
-98th-Н.д.СусловВ.І.(Реєстр.картка №343)
Оскільки додаткові відрахування з доходу зменшуватимуть прибуток Банку України, а відтак і надходження до Державного бюджету, пропоную слова "за рахунок отриманих Банком України доходів, але не більш 20% їх річного обсягу, згідно з рішенням Ради директорів" замінити словами "за рахунок власних доходів працівників Банку України".
ВідхиленоВраховано-99th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Частину третю статті 76 викласти в такій редакції:
"Національний банк України для добровільного страхування додаткової пенсії працівників банку має право створювати страховий фонд виключно за рахунок власних внесків працівників Національного банку.
Відхилено-100th- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Частину третю ст.76 виключити як таку, що спрямована на створення особливих пільг для працівників Національного банку, а також здійснення Національним банком не притаманних йому функцій.
-101st- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В частині четвертій статті 76 вилучити слова « а також проводить страхування життя та медичне страхування » і далі за текстом.
Зазначені види страхування уже регулюються чинним законодавством ,тому не варто дублювати їх для державних службовців в цьому Законі
Враховано


Враховано

-102nd- Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
В статті 76 "Соціальний захист працівників Національного банку" перший абзац викласти в наступній редакції:
"Розмір оплати праці Голови Національного банку і його заступників встановлюється Президентом України відповідно до положень законодавства України".
Частково враховано-103rd- НБУ
У частині 3 слова "за рахунок власних доходів працівників Національного банку" вилучити;
Відхилено-104th-Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Статтю 76 викласти в редакції:
"Банк України створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Банку України, а також проводить страхування життя та медичне страхування за рахунок перевищення доходів над видатками в межах діючого пенсійного законодавства".
Частково враховано-105th- Н.д.Стоян О.М. (Округ N18)
Частина друга статті 76 є повтором частини першої статті 75.
Враховано частково-106th-Н.д.Луценко В.І. (Реєстр.картка №243)
Ввести другий абзац і викласти його в наступній редакції:
"Розмір оплати праці директорів департаментів та керівників філій Національного банку встановлюється Радою Національного банку відповідно до положень Закону України "Про державну службу".
Другий абзац зробити третім абзацом і викласти його в наступній редакції:
"Розмір оплати праці службовців та обслуговуючого персоналу Національного банку встановлюється Радою директорів Національного банку відповідно до положень Закону України "Про державну службу".
В цьому абзаці виключені слова "та п.7 ст.5 цього Закону", тому що вони суперечать Закону України "Про державну службу".
Останній абзац цієї статті наступного змісту "Національний банк створює пенсійний фонд для додаткового пенсійного забезпечення службовців Національного банку, а також проводить страхування за рахунок власних доходів працівників Національного банку" необхідно із проекту Закону вилучити, тому що він суперечить чинному законодавству і такі дії не можуть здійснюватися в державному бюджетному органі, яким є Національний банк України.
Частково враховано


Стаття 77. Заборонена діяльність


Стаття 65. Заборонена діяльність

Голова Національного банку України, його заступники, члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку згідно із переліком посад, затвердженим Правління Національного банку , не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України , займатись підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.


Голова Національного банку України, його заступники, члени Правління Національного банку та інші службовці Національного банку згідно із переліком посад, затвердженим Правління Національного банку , не можуть бути народними депутатами України, членами Уряду України , займатись підприємницькою діяльністю, виконувати роботу за сумісництвом, крім викладацької, наукової та іншої творчої діяльності.

Службовцям Національного банку забороняється входити до керівних органів та бути акціонерами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.


Службовцям Національного банку забороняється входити до керівних органів та бути акціонерами комерційних банків та інших фінансово-кредитних установ.

Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку.


Голові Національного банку, його заступникам, членам Правління Національного банку та іншим службовцям Національного банку забороняється отримувати позики від будь-яких інших кредитних установ, за винятком Національного банку.

Стаття 78. Збереження таємниці


Стаття 66. Збереження таємниці

Службовцям Національного банку забороняється розголошувати iнформацiю, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер i стала відома їм у зв`язку з виконанням службових обов`язків і в разі припинення роботи в Національному банку, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України.


Службовцям Національного банку забороняється розголошувати iнформацiю, що становить службову таємницю або носить конфiденцiйний характер i стала відома їм у зв`язку з виконанням службових обов`язків і в разі припинення роботи в Національному банку, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством України.

Розділ ХІІ. Організація банківської статистики та статистики платіжного балансу


Розділ ХІІ. Організація банківської статистики та статистики платіжного балансу

Стаття 79. Визначення звітністі


Стаття 67. Визначення звітністі

Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає форми звiтностi та порядок її складання, якi є обов'язковими для виконання усiма суб'єктами господарювання, в тому числi:


Національний банк з метою виконання регулятивних та наглядових функцiй визначає форми звiтностi та порядок її складання, якi є обов'язковими для виконання усiма суб'єктами господарювання, в тому числi:

1/ для банкiв та фінансово-кредитних установ, розташованих на територiї України /резидентiв i нерезидентiв/, - для складання грошово-кредитної i банкiвської статистики;


1/ для банкiв та фінансово-кредитних установ, розташованих на територiї України /резидентiв i нерезидентiв/, - для складання грошово-кредитної i банкiвської статистики;

2/ усiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi /резидентiв i нерезидентiв/ - для складання статистики платiжного балансу та здiйснення валютного контролю.


2/ усiх суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi /резидентiв i нерезидентiв/ - для складання статистики платiжного балансу та здiйснення валютного контролю.

Надана банками та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi iнформацiя розголошенню не підлягає, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.


Надана банками та iншими суб'єктами пiдприємницької дiяльностi iнформацiя розголошенню не підлягає, крiм випадкiв, передбачених чинним законодавством.

Вимоги цiєї статтi не стосуються зведеної статистичної iнформацiї, яка пiдлягає вiдкритому опублiкуванню Національним банком.


Вимоги цiєї статтi не стосуються зведеної статистичної iнформацiї, яка пiдлягає вiдкритому опублiкуванню Національним банком.

Стаття 80. Публікації


Стаття 68. ( 80 ) Публікації

З метою забезпечення гласностi з питань банкiвської дiяльностi та статистики платiжного балансу Національний банк:


З метою забезпечення гласностi з питань банкiвської дiяльностi та статистики платiжного балансу Національний банк:

1/ публiкує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорiчний та квартальнi баланси Національного банку;


1/ публiкує в друкованих органах Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щорiчний та квартальнi баланси Національного банку;

2 / видає щомiсячний статистичний бюлетень та журнал "Вiсник Нацiонального банку України";


2 / видає щомiсячний статистичний бюлетень та журнал "Вiсник Нацiонального банку України";

3/ публiкує поточну банкiвську iнформацію в газетах і журналах;
-107th- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 80 об'єднати два пункти - третій і четвертий та викласти його в такій редакції :
« 3/ публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію , інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статистики , яка не відноситься до державної та банківської таємниці ».
Враховано
3/ публікує в офіційних виданнях поточну банківську інформацію , інформацію з питань грошово-кредитної та банківської статистики , яка не відноситься до державної та банківської таємниці;

4/ надає для опублікування міжнародним фінансовим організаціям інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу.
-108th- Н.д.Станков А.К. (Округ N365)
Стаття 80, абзац 4 - вилучити повністю (Ці дані є секретні, і центральний державний резервний банк не повинен її надавати міжнародним фінансовим організаціям в цілях їх впливу і підриву грошово-кредитної політики держави).
-109th Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр. картка №336, Н.д.Юшко І.О. (Округ № 42),Н.д.Сокерчак (Округ №142)
Пункт 4 викласти в такій редакції:
4/ надає для опублікування інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу відповідно до чинних міжнародних договорів .

Враховано по суті


Враховано
4/ надає для опублікування інформацію з питань грошово-кредитної і банківської статистики та статистики платіжного балансу відповідно до чинних міжнародних договорів .

Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Державним комітетом по статистиці вiдповiдно до чинного законодавства.
-110th-Н.д.Безсмертний Р.П. (Округ №397)
Пункт "Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Банком України вiдповiдно до чинного законодавства" - слова "Банком України" замінити словами "Державним комітетом по статистиці".
Враховано
Склад вiдомостей для опублiкування в засобах масової iнформацiї визначається Державним комітетом по статистиці вiдповiдно до чинного законодавства.

Власником зведеної iнформацiї з питань грошово-кредитної та банкiвської дiяльностi є Національний банк, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до чинного законодавства. Використання офiцiйної банкiвської iнформацiї iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Національного банку або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування.
-111th-Н.д.Чобіт Д.В. (Реєстр.картка №340)
Останню частину статті - вилучити.

Відхилено. Стаття повністю узгоджена із законом "Про інформацію"


Власником зведеної iнформацiї з питань грошово-кредитної та банкiвської дiяльностi є Національний банк, який встановлює режим доступу до неї вiдповiдно до чинного законодавства. Використання офiцiйної банкiвської iнформацiї Iншими органами для широкого публiкування можливе лише з дозволу Національного банку або з посиланням на джерело її офiцiйного опублiкування.

Роздiл ХIІІ. Аудит Національного банку


Роздiл ХIІІ. Аудит Національного банку

Стаття 81. Внутрішній аудит


Стаття 69. Внутрішній аудит

Національний банк контролює дiяльнiсть своїх структурних пiдроздiлiв шляхом проведення внутрiшнього аудиту, який здiйснюється ревiзiйним управлiнням Національного банку, безпосередньо пiдпорядкованим Головi Національного банку.


Національний банк контролює дiяльнiсть своїх структурних пiдроздiлiв шляхом проведення внутрiшнього аудиту, який здiйснюється ревiзiйним управлiнням Національного банку, безпосередньо пiдпорядкованим Головi Національного банку.

Комплекснi перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi структурних підрозділів Національного банку проводяться не рiдше одного разу на рік.


Комплекснi перевiрки господарсько-фiнансової дiяльностi структурних підрозділів Національного банку проводяться не рiдше одного разу на рік.

Стаття 82. Зовнішній аудит


Стаття 70. Зовнішній аудит

Рада Банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Національного банку і визначає аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку. Національний банк зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договору надавати звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки.


Рада Національного банку не пізніше 1 листопада звітного року приймає рішення про аудит Національного банку і визначає аудиторську фірму, яка має відповідний досвід роботи, для перевірки річного звіту і подання аудиторського висновку. Національний банк зобов'язаний відповідно до укладеного з аудиторською фірмою договору надавати звітність та інформацію, необхідну для проведення аудиторської перевірки.

В частині руху коштів Державного бюджету України, аналізу виконання кошторису фінансову перевірку Національного банку здійснює Рахункова палата Верховної Ради України.


В частині руху коштів Державного бюджету України, аналізу виконання кошторису фінансову перевірку Національного банку здійснює Рахункова палата Верховної Ради України.

Розділ ХІV. Особливі положення


Розділ ХІV. Особливі положення

Стаття 84. Обмеження діяльності


Стаття 71. Обмеження діяльності

Національному банку забороняється:


Національному банку забороняється:

1/ бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;


1/ бути акціонером або учасником банків та інших підприємств, установ;

2/ здiйснювати операцiї з нерухомiстю, крiм тих, що пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Національного банку та його установ;


2/ здiйснювати операцiї з нерухомiстю, крiм тих, що пов'язанi iз забезпеченням дiяльностi Національного банку та його установ;

3/ займатися торгівельною, виробничою, страховою та іншою дiяльнiстю, яка не вiдповiдає функцiям Національного банку.


3/ займатися торгівельною, виробничою, страховою та іншою дiяльнiстю, яка не вiдповiдає функцiям Національного банку.

Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, не стосуються:


Обмеження, встановлені частиною першою цієї статті, не стосуються:

1) набуття з метою покриття заборгованості Національного банку будь-яких прав та активів за умови їх відчуження в найкоротший строк;


1) набуття з метою покриття заборгованості Національного банку будь-яких прав та активів за умови їх відчуження в найкоротший строк;

2) випадків, передбачених статтею 43 цього закону;


2) випадків, передбачених статтею 42 цього закону;

3) участі у капіталах інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують діяльність Національного банку.


3) участі у капіталах інших підприємств, установ та організацій, що забезпечують діяльність Національного банку.

Стаття 85. Податковий режим


Стаття 72. Податковий режим

Національний банк сплачує податки відповідно до законів України з питань оподаткування.


Національний банк сплачує податки відповідно до законів України з питань оподаткування.

Розділ ХV. Заключні положення


Розділ ХV. Заключні положення

Стаття 86. Дія Закону.
Цей Закон набуває чинності з дня опублікування


Стаття 73. Дія Закону.
Цей Закон набуває чинності з дня опублікування

Рада Національного банку має бути сформована протягом двох місяців з дня набуття чинності цим Законом. На період формування Ради Національного банку ії функції щодо грошово-кредитної політики виконує Правління Національного банку.


Рада Національного банку має бути сформована протягом двох місяців з дня набуття чинності цим Законом. На період формування Ради Національного банку ії функції щодо грошово-кредитної політики виконує Правління Національного банку.

Після введення в дію цього Закону визнати такими, що втратили чинність розділи 2 та 5 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 рік, №25, статті 281) і Постанову Президії Верховної Ради України "Про затвердження Статуту Національного банку України" від 7 жовтня 1991 року № 1605-12".


Після введення в дію цього Закону визнати такими, що втратили чинність розділи 2 та 5 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 рік, №25, статті 281) і Постанову Президії Верховної Ради України "Про затвердження Статуту Національного банку України" від 7 жовтня 1991 року № 1605-12".


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні