Назва: Про внесення змін та доповнень до Закону України ''Про цінні папери і фондову біржу''
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
-1- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
В назві Закону виключити слова "та доповнень"
Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу"
1.
Верховна Рада України постановляє:


Верховна Рада України постановляє:
2.
I. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93; 1996 р., N 40, ст.185) такі зміни та доповнення:


I. Внести до Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 38, ст.508; 1992 р., N 47, ст.645; 1995 р., N 14, ст.ст.90, 93; 1996 р., N 40, ст.185) такі зміни:
3.
1. З преамбули Закону слова "на території України" виключити.


1. З преамбули Закону слова "на території України" виключити.
4.
2. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:


2. Частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
5.
"Емітент цінних паперів - держава в особі уповноваженого органу, юридична особа, яка від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску (надалі - емітент)".
-2- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
Викласти частину першу статті 2 у такій редакції:
- "Емітент цінних паперів (надалі - емітент) - держава, в особі уповноваженого органу, або юридична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску".

Враховано

Емітент цінних паперів (надалі - емітент) - держава, в особі уповноваженого органу, юридична особа, і у випадках, передбачених законодавством, фізична особа. Емітент від свого імені випускає цінні папери і зобов'язується виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску.


-3- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину першу ст.2 викласти у такій редакції:
"Емітент цінних паперів - юридичні і у випадках, передбачених законодавством, фізичні особи, які від свого імені випускають цінні папери і зобов'язуються виконувати обов'язки, що випливають з умов їх випуску".
Враховано частково
-4- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 3 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" викласти в такій редакції:
"Стаття 3. Види цінних паперів
Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:
- акції;
- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;
- облігації місцевих позик;
- облігації підприємств;
- казначейські зобов'язання республіки;
- ощадні сертифікати;
- інвестиційні сертифікати;
- векселі;
- приватизаційні папери".

Враховано

Статтю 3 Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" викласти в такій редакції:
Стаття 3. Види цінних паперів
Відповідно до цього Закону в Україні можуть випускатися такі види цінних паперів:
- акції;
- облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик;
- облігації місцевих позик;
- облігації підприємств;
- казначейські зобов'язання республіки;
- ощадні сертифікати;
- інвестиційні сертифікати;
- векселі;
- приватизаційні папери.

6.
3. Статтю 3 доповнити частиною другою такого змісту:
-5- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину другу ст. 3 вилучити.
Враховано


7.
"Відповідно до цього Закону можуть також випускатися і обертатися облігації зовнішніх державних позик України".

-6- Кабінет Міністрів України
Доповнити статтю 14 новим абзацом такого змісту:
"Облігації державних позик можуть також випускатися з метою заміни раніше випущених облігацій державних позик".
Відхилено,
оскільки враховано в другому пункті статті 143


8.
4. Доповнити Закон новою главою 3-1 такого змісту:


4. Доповнити Закон новою главою 3-1 такого змісту:
9.
"Глава 3-1. Облігації зовнішніх державних позик України
-7- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
В законопроекті пропонується доповнити закон новою главою 3-1, яка створює законодавчу основу для існування облігацій зовнішніх державних позик. Структура статей існуючого закону, в яких йдеться як про державні облігації, так і про облігації підприємств, дає можливість розширити їх і на предмет облігацій зовнішніх державних позик. Створення нової глави 3-1 буде мати вигляд закону в законі, тому пропонуємо весь зміст глави 3-1 законопроекту внести в існуючі статті чинного законодавства наступним чином:
- пункт 1-4 статті 14-1 законопроекту додати в кінець статті 10 існуючого закону, як пункти 12-15:
- пункт 5 статті 14-1 законопроекту додати до статті 14 існуючого закону, як пункт 2, із перейменування існуючого другого пункту на третій:
- всі чотири пункти статті 14-2 законопроекту записати як пункти 2-5 статті 11 між першим та наступними пунктами існуючого закону, із зсувом нумерації останніх вниз:
- два пункти статті 14-3 законопроекту додати до статті 10, існуючого закону, як її пункти 16 і 17.
Відхилено,
оскільки змінюється структура законопроекту

"Глава 3-1. Облігації зовнішніх державних позик України
10.
Стаття 141. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України


Стаття 141. Основні характеристики облігацій зовнішніх державних позик України
11.
Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.
-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В частині першій ст. 14-1 редакції Закону, слово "відшкодувати" замінити на слово "виплатити".
Відхилено

Облігації зовнішніх державних позик України - цінні папери, що розміщуються на міжнародних та іноземних фондових ринках і підтверджують зобов'язання України відшкодувати пред'явникам цих облігацій їх номінальну вартість з виплатою доходу відповідно до умов випуску облігацій.
12.
Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній, національній валюті.
-9- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
В пункті другому ст.14-1 після слова "іноземній" вилучити слово "національній".

Враховано

Облігації зовнішніх державних позик України можуть деномінуватися у конвертованій іноземній валюті.


-10- Н.д.Алексєєв В.Г. (Округ №172)
В пункті другому ст.14-1 слова "у конвертованій іноземній" замінити словами "у іноземній валюті першої групи Класифікатора іноземних валют Національного банку України".

Відхилено


13.
Облігації зовнішніх державних позик України випускаються процентними та можуть бути іменними або на пред'явника, з вільним або обмеженим колом обігу.
-11- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
В пункті третьому ст. 14-1 після слова "процентними" доповнити словом "дисконтними" і далі за текстом.

Враховано

Облігації зовнішніх державних позик України випускаються процентними, дисконтними та можуть бути іменними або на пред'явника, з вільним або обмеженим колом обігу.


-12- Н.д.Суслов В.І. (Реєстр.картка №343)
Доповнити ст.14-1 новим четвертим пунктом в такій редакції:
"Облігації зовнішніх державних позик України оплачуються виключно в конвертованих іноземних валютах відповідно до умов їх випуску"
Відповідно пункти 4 та 5 будуть пунктами 5 та 6.
Враховано

Облігації зовнішніх державних позик України оплачуються виключно в конвертованій іноземній валюті відповідно до умов їх випуску.
14.
Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава в особі Міністерства фінансів України. На Міністерство фінансів України не поширюються вимоги, встановлені статтями 24 і 25 цього Закону.


Емітентом облігацій зовнішніх державних позик України є держава в особі Міністерства фінансів України. На Міністерство фінансів України не поширюються вимоги, встановлені статтями 24 і 25 цього Закону.
15.
Грошові кошти, одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються виключно до Державного бюджету України.


Грошові кошти, одержані від розміщення облігацій зовнішніх державних позик України, спрямовуються виключно до Державного бюджету України.
16.
Стаття 142. Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України


Стаття 142. Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України
17.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України приймається Кабінетом Міністрів України щодо кожного випуску.
-13- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину першу статті 142 після слів "позик України" доповнити словами "в межах передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України"

Враховано

Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України в межах передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України приймається Кабінетом Міністрів України щодо кожного випуску.
18.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України оформлюється постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджуються умови випуску. Умовами випуску облігацій зовнішніх державних позик України визначаються загальний обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта, в якій деномінуються облігації, строк виплати та розмір доходу, строк погашення тощо.


Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України оформлюється постановою Кабінету Міністрів України, якою затверджуються умови випуску. Умовами випуску облігацій зовнішніх державних позик України визначаються загальний обсяг випуску, номінальна вартість однієї облігації, валюта, в якій деномінуються облігації, строк виплати та розмір доходу, строк погашення тощо.
19.
Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення, підлягає затвердженню Верховною Радою України і набирає чинності після такого затвердження.
-14- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Частину третю статті 142 викласти у такій редакції:
"Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України шляхом прийняття відповідного закону України та внесенням змін до закону України про державний бюджет України на поточний рік".

Відхилено


Рішення про випуск облігацій зовнішніх державних позик України поза межами передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік зовнішніх джерел фінансування дефіциту Державного бюджету України має визначати мету випуску та джерело погашення, підлягає затвердженню Верховною Радою України і набирає чинності після такого затвердження.
20.
Первинне розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України. Для цього Міністерство фінансів України може залучати іноземні організації (банки, інвестиційні компанії тощо). Відносини між Міністерством фінансів України та такими організаціями регулюються відповідними угодами згідно із законодавством України.
-15- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
В другому реченні пункту четвертого ст.14-2 після слова "залучати" вилучити слова "іноземні організації".
Враховано

Первинне розміщення, обслуговування та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснює Міністерство фінансів України. Для цього Міністерство фінансів України може залучати банки, інвестиційні компанії тощо. Відносини між Міністерством фінансів України та такими організаціями регулюються відповідними угодами згідно із законодавством України.
21.
Стаття 143. Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплату доходу


Стаття 143. Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України та виплату доходу
22.
Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України, виплату доходу та інші необхідні витрати здійснюються відповідно до умов випуску облігацій за рахунок коштів Державного бюджету України".
-16- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Частину першу статті доповнити словами: "передбачених на ці цілі".

Враховано

Витрати на підготовку випуску, випуск, погашення облігацій зовнішніх державних позик України, виплату доходу та інші необхідні витрати здійснюються відповідно до умов випуску облігацій за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці цілі.


-17- Н.д.Терьохін С.А. (Округ №214)
Статтю 143 доповнити частиною другою такого змісту:
"Виплата доходів та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснюється виключно за кошти або за інші цінні папери на добровільних умовах позичальника".

Враховано редакційно

Виплата доходів та погашення облігацій зовнішніх державних позик України здійснюється виключно за кошти або за інші облігації державних позик за добровільною згодою сторін.


-18- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Статтю 143 доповнити частиною другою такого змісту:
"Забороняється виплата доходів та погашення облігацій зовнішніх державних позик України безпосередньо майном державних підприємств, підприємств, що приватизуються, матеріально-технічними, сировинними та природними ресурсами України".

Відхилено

-19- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
У чинному Закону України "Про цінні папери і фондову біржу" у статті 4 вилучити частину десяту: "Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість акції більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості акції"; у статті 10 вилучити частину другу: "Мінімальна номінальна вартість облігації не може бути меншою 50 карбованців. Номінальна вартість облігації більша 50 карбованців повинна бути кратною мінімальній вартості облігації".

Враховано

5. Частину десяту статті 4 та частину другу статті 10 виключити.
6. В частинах третій та сьомій статті 10, першій статті 11, першій статті 14 слово "республіканських" виключити.
7. В частині першій статті 11 та в частині першій статті 14 слова "Рад народних депутатів" замінити на слово "рад".
23.
5. У тексті Закону слово "карбованці" в усіх відмінках замінити словом "гривні" у відповідних відмінках.


8. У статтях 8, 12 слово "карбованцях" в усіх відмінках замінити словом "гривнях" у відповідних відмінках.
24.
ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
-20- Н.д.Квятковський І.В. (Округ N 49)
Ввести розділ "Прикінцеві положення" з наступним змістом:
"ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців після набрання чинності цього Закону України розробити:
Положення "Щодо обліку прав власності на облігації зовнішніх державних позик України";
Положення "Про механізм погашення та розрахунків по облігаціях зовнішніх державних позик України";
Положення "Про порядок обігу на вторинному ринку облігацій зовнішніх державних позик України".
Враховано

ІІ. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку протягом двох місяців після набрання чинності цим Законом розробити:
Положення "Щодо обліку прав власності на облігації зовнішніх державних позик України";
Положення "Про механізм погашення та розрахунків по облігаціях зовнішніх державних позик України";
Положення "Про порядок обігу на вторинному ринку облігацій зовнішніх державних позик України".


1


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні