Редакція, прийнята у першому читанні


проп.

Зауваження та пропозиції до проекту

Висновки,
обгрунтування

Редакція, запропонована Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

 

 

ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

 

 

 

 

 

КНИГА ПЕРША
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

 

 

КНИГА ПЕРША
ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Розділ I
Основні положення

 

 

 

Розділ I
Основні положення

Глава 1
Цивільні відносини.
Цивільне законодавство України

 

 

 

Глава 1
Цивільні відносини.
Цивільне законодавство України

Стаття 1
Цивільні відносини

 

 

 

Стаття 1
Цивільні відносини

Цивільними є майнові та особисті немайнові відносини, основані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, у тому числі відносини, які складаються у сфері підприємництва.

 

 

 

Цивільними є майнові та особисті немайнові відносини, основані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників, у тому числі відносини, які складаються у сфері підприємництва.

Підприємництвом є самостійна, на власний ризик систематична діяльність з виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, передання майна у користування - з метою одержання прибутку.

 

 

 

Підприємництвом є самостійна, на власний ризик систематична діяльність з виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, передання майна у користування - з метою одержання прибутку.

Стаття 2
Учасники цивільних відносин

 

 

 

Стаття 2
Учасники цивільних відносин

1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи, юридичні особи.

 

 

 

1. Учасниками цивільних відносин є фізичні особи, юридичні особи.

2. Учасниками цивільних відносин можуть бути: держава Україна, Автономна Республіка Крим, адміністративно-територіальні утворення, іноземні держави.

1

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 2 слова "можуть бути" замінити на слово "є".

Враховано

2. Учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.

 

2

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В тексті Кодексу слова "адміністративно-територіальні утворення" замінити словами "територіальні громади".

Враховано

 

 

3

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити пункт 2 статті 2 словами "та інші суб'єкти публічного права."

Враховано

 

Стаття 3
Загальні принципи цивільного законодавства

 

 

 

Стаття 3
Загальні принципи цивільного законодавства

Загальними принципами цивільного законодавства є:

 

 

 

Загальними принципами цивільного законодавства є:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи;

 

 

 

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя фізичної особи;

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених виключно законом;

 

 

 

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, передбачених виключно законом;

3) свобода договору;

 

 

 

3) свобода договору;

4) свобода підприємництва;

 

 

 

4) свобода підприємництва;

5) судовий захист будь-якого цивільного права у разі його порушення.

 

 

 

5) судовий захист будь-якого цивільного права у разі його порушення.

 

4

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити статтю 3 підпунктом 6:

"6) справедливість, добросовісність та розумність."

Враховано

6) справедливість, добросовісність та розумність.

Стаття 4
Акти цивільного законодавства України

 

 

 

Стаття 4
Акти цивільного законодавства України

 

5

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити статтю 4 новим пунктом 1:

"1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України."

Враховано

1. Основу цивільного законодавства України становить Конституція України.

1. Основу цивільного законодавства України становить Цивільний кодекс України.

6

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В частину першу пункту1 статті 4 внести редакційні зміни і викласти його в такій редакції:

"2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.".

Відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

2. Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.

Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які видаються відповідно до цього Кодексу (далі - закони).

 

 

 

Актами цивільного законодавства є також інші закони України, які видаються відповідно до цього Кодексу (далі - закони).

2. У разі прийняття закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, закон набуває чинності, якщо відповідні зміни внесені до цього Кодексу.

 

 

 

3. У разі прийняття закону, який регулює цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, закон набуває чинності, якщо відповідні зміни внесені до цього Кодексу.

3. Актами цивільного законодавства є укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України (далі - інші правові акти).

 

 

 

4. Актами цивільного законодавства є укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України (далі - інші правові акти).

У разі якщо указ Президента України або постанова Кабінету Міністрів України суперечать положенням цього Кодексу або іншому законові, застосовуються відповідно положення цього Кодексу або іншого закону.

 

 

 

У разі якщо указ Президента України або постанова Кабінету Міністрів України суперечать положенням цього Кодексу або іншому законові, застосовуються відповідно положення цього Кодексу або іншого закону.

4. Міністерства, відомства, інші вищі органи державної виконавчої влади України можуть видавати акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, передбачених цим Кодексом, іншими законами та іншими правовими актами.

 

 

 

5. Міністерства, відомства, інші вищі органи державної виконавчої влади України можуть видавати акти, що регулюють цивільні відносини, лише у випадках і в межах, передбачених цим Кодексом, іншими законами та іншими правовими актами.

5. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України.

 

 

 

6. Цивільні відносини регулюються однаково на всій території України.

Стаття 5
Дія цивільного законодавства у часі

 

 

 

Стаття 5
Дія цивільного законодавства у часі

1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з моменту надання чинності цим актам.

 

 

 

1. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли з моменту надання чинності цим актам.

2. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли до моменту надання їм чинності (зворотна дія) лише у випадках, прямо передбачених цими актами.

7

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 5 слова "прямо передбачених цими актами" замінити словами "передбачених Конституцією і законами України."

Враховано

2. Акти цивільного законодавства регулюють відносини, які виникли до моменту надання їм чинності (зворотна дія) лише у випадках, передбачених Конституцією і законами України.

3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту надання йому чинності.

 

 

 

3. Якщо цивільні відносини виникли раніше і регулювалися актом цивільного законодавства, який втратив чинність, новий акт цивільного законодавства застосовується до прав та обов'язків, що виникли з моменту надання йому чинності.

Стаття 6
Акти цивільного законодавства і договір

 

 

 

Стаття 6
Акти цивільного законодавства і договір

1. Сторони у договорі мають право врегулювати ті відносини, які не визначені у положеннях актів цивільного законодавства.

8

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Зі статті виключити пункт 1. Замість нього зробити два нових пункти і викласти їх в такій редакції:

"1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачено актами цивільного законодавства.

Враховано

1. Сторони мають право укласти договір, який не передбачено актами цивільного законодавства.

 

 

2. Сторони мають право врегулювати у договорі, що передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами."

Відповідно змінити нумерацію пунктів.

 

2. Сторони мають право врегулювати у договорі, що передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, які не врегульовані цими актами.

2. Сторони в договорі мають право відступити від положень, які визначені в актах цивільного законодавства, і самостійно врегулювати свої відносини.

 

 

 

3. Сторони в договорі мають право відступити від положень, які визначені в актах цивільного законодавства, і самостійно врегулювати свої відносини.

Сторони в договорі не можуть відступити від положень, які визначені в актах цивільного законодавства, якщо у них прямо зазначено про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

 

 

 

Сторони в договорі не можуть відступити від положень, які визначені в актах цивільного законодавства, якщо у них прямо зазначено про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень актів цивільного законодавства випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

Стаття 7
Звичай ділового обороту

9

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 7 викласти в новій редакції:

"Стаття 7

Звичай

Враховано

Стаття 7
Звичай

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм ділового обороту.

 

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм (наприклад звичаєм ділового обороту).

 

1. Цивільні відносини можуть регулюватися звичаєм (наприклад звичаєм ділового обороту).

Звичаєм ділового обороту визнається правило поведінки, яке не передбачене актами законодавства, але є усталеним, таким, що широко застосовується у певній сфері підприємництва.

 

Звичаєм визнається правило поведінки, яке не передбачене актами законодавства, але є усталеним, таким, що широко застосовується у певній сфері відносин.

 

Звичаєм визнається правило поведінки, яке не передбачене актами законодавства, але є усталеним, таким, що широко застосовується у певній сфері відносин.

Звичай ділового обороту може бути зафіксований у відповідному документі.

 

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

 

Звичай може бути зафіксований у відповідному документі.

2. Звичай ділового обороту, що суперечить положенням актів цивільного законодавства або договору, не застосовується.

 

2. Звичай, що суперечить положенням актів цивільного законодавства або договору, не застосовується."

 

2. Звичай, що суперечить положенням актів цивільного законодавства або договору, не застосовується.

Стаття 8
Аналогія

 

 

 

Стаття 8
Аналогія

1. Якщо певні цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства та договором, їх регулювання здійснюється правовими нормами, які регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

 

 

 

1. Якщо певні цивільні відносини не врегульовані цим Кодексом, іншими актами цивільного законодавства та договором, їх регулювання здійснюється правовими нормами, які регулюють подібні за змістом цивільні відносини (аналогія закону).

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до принципів цивільного законодавства, вимог справедливості, добросовісності та розумності (аналогія права).

10

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Виключити із пункту 2 статті 8 слова "вимог справедливості, добросовісності та розумності", оскільки їх місце у статті 3.

Враховано

2. У разі неможливості використати аналогію закону для регулювання цивільних відносин вони регулюються відповідно до принципів цивільного законодавства (аналогія права).

Стаття 9
Застосування Цивільного кодексу до врегулювання інших відносин

11

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Назву статті 9 змінити і викласти в такій редакції:

"Стаття 9
Застосування Цивільного кодексу до врегулювання відносин у сферах найманої праці, використання природних ресурсів та охорони довкілля"

Враховано

Стаття 9
Застосування Цивільного кодексу до врегулювання відносин у сферах найманої праці, використання природних ресурсів та охорони довкілля

1. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у зв'язку з укладенням трудового договору, якщо ці відносини не врегульовані спеціальним законом.

12

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 1 статті 9 слова "у зв'язку з укладанням трудового договору" замінити словами "у сферах найманої праці, використання природних ресурсів та охорони довкілля,".

Враховано

Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у сферах найманої праці, використання природних ресурсів та охорони довкілля, якщо ці відносини не врегульовані спеціальним законом.

2. Положення цього Кодексу застосовуються до врегулювання відносин, які виникають у зв'язку з охороною довкілля, якщо ці відносини не врегульовані спеціальним законом.

13

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 2 статті 9 виключити.

Враховано

 

Стаття 10
Цивільне законодавство та міжнародні договори

 

 

 

Стаття 10
Цивільне законодавство та міжнародні договори

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені актами цивільного законодавства, то застосовуються правила міжнародного договору.

 

 

 

Якщо міжнародним договором України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені актами цивільного законодавства, то застосовуються правила міжнародного договору.

Глава 2
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків.
Здійснення цивільних прав

14

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Назву глави 2 доповнити словами "і виконання обов'язків" і викласти в такій редакції:

"Глава 2
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків
"

Враховано

Глава 2
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків. Здійснення цивільних прав і виконання обов'язків

Стаття 11
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

 

 

 

Стаття 11
Підстави виникнення цивільних прав та обов'язків

1. Цивільні права та обов'язки виникають із тих дій осіб, що передбачені законами та іншими правовими актами, а також із тих їхніх дій, які не передбачені ними, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

 

 

 

1. Цивільні права та обов'язки виникають із тих дій осіб, що передбачені законами та іншими правовими актами, а також із тих їхніх дій, які не передбачені ними, але за аналогією породжують цивільні права та обов'язки.

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:

 

 

 

2. Підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є:

1) договори та інші правочини;

 

 

 

1) договори та інші правочини;

2) створення витворів науки, літератури, мистецтва, винаходів та інших результатів інтелектуальної праці;

 

 

 

2) створення витворів науки, літератури, мистецтва, винаходів та інших результатів інтелектуальної праці;

3) заподіяння шкоди іншій особі;

 

 

 

3) заподіяння шкоди іншій особі;

4) безпідставне збагачення тощо.

 

 

 

4) безпідставне збагачення;

 

15

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 2 статті 11 доповнити підпунктом 5) такого змісту:

" 5) інші юридичні факти."

В піднункті 4) слово "тощо" виключити.

Враховано

5) інші юридичні факти.

3. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з підстав, передбачених цим Кодексом, законами або іншими правовими актами.

 

 

 

3. Цивільні права та обов'язки можуть виникати безпосередньо з підстав, передбачених цим Кодексом, законами або іншими правовими актами.

4. У випадках, передбачених законами та іншими правовими актами, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

 

 

4. У випадках, передбачених законами та іншими правовими актами, цивільні права та обов'язки виникають безпосередньо з актів державних органів та органів місцевого самоврядування.

5. У випадках, передбачених законами, іншими правовими актами, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду.

 

 

 

5. У випадках, передбачених законами, іншими правовими актами, цивільні права та обов'язки можуть виникати з рішення суду.

6. У випадках, передбачених законами, іншими правовими актами та договором, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання певної події.

 

 

 

6. У випадках, передбачених законами, іншими правовими актами та договором, підставою виникнення цивільних прав та обов'язків може бути настання певної події.

Стаття 12
Здійснення цивільних прав

 

 

 

Стаття 12
Здійснення цивільних прав

1. Особи здійснюють свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

 

 

 

1. Особи здійснюють свої цивільні права вільно, на власний розсуд.

2. Відмова від здійснення (нездійснення) особами своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

2. Відмова від здійснення (нездійснення) особами своїх цивільних прав не є підставою для їх припинення, крім випадків, передбачених законом.

 

16

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити статтю новими пунктами 3 і 4:

"3. Особа може відмовитися від свого майнового права.

Враховано

3. Особа може відмовитися від свого майнового права.

 

 

Відмова від права власності на транспортні засоби, нерухомі речі здійснюється у порядку, визначеному законом.

 

Відмова від права власності на транспортні засоби, нерухомі речі здійснюється у порядку, визначеному законом.

 

 

4. Особа може за відплатним чи безвідплатним договором передати свої майнові права іншій особі, крім випадків, передбачених законом."

 

4. Особа може за відплатним чи безвідплатним договором передати свої майнові права іншій особі, крім випадків, передбачених законом.

3. Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного чи нерозумного здійснення особою своїх прав, поведінка особи припускається добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом.

 

Пункт 3 статті 12 зробити пунктом 5.

 

5. Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного чи нерозумного здійснення особою своїх прав, поведінка особи припускається добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом.

Стаття 13
Межі вільного здійснення цивільних прав

 

 

 

Стаття 13
Межі вільного здійснення цивільних прав

1. Цивільні права здійснюються у межах, наданих особі законами, іншими правовими актами та договором.

 

 

 

1. Цивільні права здійснюються у межах, наданих особі законами, іншими правовими актами та договором.

 

17

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити статтю 13 новим пунктом 2:

"2. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які б порушували права інших осіб, заподіювали б шкоду природі та культурній спадщині."

Пункт 2 статті зробити пунктом 3, відповідно змінити нумерацію інших пунктів.

Враховано

2. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які б порушували права інших осіб, заподіювали б шкоду природі та культурній спадщині.

2. Не допускаються дії осіб, що вчиняються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

 

 

 

3. Не допускаються дії осіб, що вчиняються виключно з наміром заподіяти шкоду іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

3. При здійсненні цивільних прав особа має додержуватися моральних засад суспільства.

18

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 3 статті 13 після слова "засад" доповнити словом "громадянського".

Враховано

4. При здійсненні цивільних прав особа має додержуватися моральних засад громадянського суспільства.

4. Не допускається використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання домінуючим становищем на ринку.

 

 

 

5. Не допускається використання цивільних прав з метою обмеження конкуренції, а також зловживання домінуючим становищем на ринку.

5. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які передбачені пп. 2, 3, 4 цієї статті, суд може зобов'язати її до припинення зловживання своїми правами та застосувати інші наслідки, передбачені законом.

 

 

 

6. У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які передбачені пп. 2, 3, 4 цієї статті, суд може зобов'язати її до припинення зловживання своїми правами та застосувати інші наслідки, передбачені законом.

 

19

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити главу 2 новою статтею 131 і викласти її в такій редакції:

"Стаття 131
Виконання цивільних обов'язків

Враховано

Стаття 131
Виконання цивільних обов'язків

 

 

1. Цивільні обов'язки виконуються у межах, визначених цим Кодексом, законами, іншими правовими актами і договором.

 

1. Цивільні обов'язки виконуються у межах, визначених цим Кодексом, законами, іншими правовими актами і договором.

 

 

2. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов`язковим для неї.

 

2. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов`язковим для неї.

 

 

3. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та застосування санкцій, які передбачені цим Кодексом, законами, іншими правовими актами або договором.

 

3. Виконання цивільних обов'язків забезпечується засобами заохочення та застосування санкцій, які передбачені цим Кодексом, законами, іншими правовими актами або договором.

 

 

4. Особа може бути звільнена від обов'язку або його виконання у випадках, передбачених цим Кодексом, законами, іншими правовими актами або договором."

 

4. Особа може бути звільнена від обов'язку або його виконання у випадках, передбачених цим Кодексом, законами, іншими правовими актами або договором.

Глава 3
Захист цивільних прав

 

 

 

Глава 3
Захист цивільних прав

Стаття 14
Право на захист

 

 

 

Стаття 14
Право на захист

1. Кожна особа має право на захист свого права у разі його порушення, невизнання чи оспорювання.

 

 

 

1. Кожна особа має право на захист свого права у разі його порушення, невизнання чи оспорювання.

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить принципам цивільного законодавства, вимогам справедливості, добросовісності та розумності.

 

 

 

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить принципам цивільного законодавства, вимогам справедливості, добросовісності та розумності.

Стаття 15
Захист цивільних прав та інтересів судом

 

 

 

Стаття 15
Захист цивільних прав та інтересів судом

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого чи майнового права або інтересу.

 

 

 

1. Кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого чи майнового права або інтересу.

2. Суд здійснює захист шляхом:

20

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 2 статті 15 викласти в такій редакції:

"2. Способами захисту може бути:

Враховано

2. Способами захисту може бути:

1) визнання права;

 

1) визнання права;

 

1) визнання права;

2) визнання правочину недійсним;

 

2) визнання правочину недійсним;

 

2) визнання правочину недійсним;

3) відновлення становища, яке існувало до порушення права, та припинення дій, які порушують право;

 

3) припинення дій, які порушують право;

 

3) припинення дій, які порушують право;

4) примусового виконання обов'язку в натурі;

 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

 

4) відновлення становища, яке існувало до порушення;

5) припинення або зміни правовідносин;

 

5) примусового виконання обов'язку особи в натурі;

 

5) примусового виконання обов'язку особи в натурі;

6) відшкодування збитків;

 

6) зміни правовідношення;

 

6) зміни правовідношення;

7) компенсації моральної шкоди;

 

7) припинення правовідношення;

 

7) припинення правовідношення;

8) визнання незаконним акта державного органу або органу місцевого самоврядування.

 

8) відшкодування збитків, в тому числі завданих у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам чи правам фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами (статті 1222, 1241 цього Кодексу) ;

 

8) відшкодування збитків, в тому числі завданих у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що загрожує інтересам чи правам фізичної або юридичної особи, якщо цю небезпеку за даних обставин не можна було усунути іншими засобами (статті 1222, 1241 цього Кодексу) ;

Суд здійснює захист цивільних прав та інтересів іншими способами, що передбачені законом.

 

9) компенсації моральної шкоди;

 

9) компенсації моральної шкоди;

 

 

10) визнання незаконним акта державного органу або органу місцевого самоврядування.

 

10) визнання незаконним акта державного органу або органу місцевого самоврядування.

 

 

Суд здійснює захист цивільних прав та інтересів іншими способами, що передбачені законом."

 

Суд здійснює захист цивільних прав та інтересів іншими способами, що передбачені законом.

3. Суд може відмовити у захисті особі, якщо вона вчинила дії, заборонені положеннями пп. 2, 3 і 4 статті 13 цього Кодексу.

 

 

 

3. Суд може відмовити у захисті особі, якщо вона вчинила дії, заборонені положеннями пп. 2, 3 і 4 статті 13 цього Кодексу.

Стаття 16
Захист цивільних прав державними органами
та органами місцевого самоврядування

 

 

 

Стаття 16
Захист цивільних прав державними органами
та органами місцевого самоврядування

1. У випадках, передбачених законом, захист цивільних прав може здійснюватися відповідними державними органами або органами місцевого самоврядування.

21

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 1 статті 16 викласти в такій редакції:

"1. У випадках, передбачених законом, особа має право звернутися за захистом до відповідних державних органів або органів місцевого самоврядування.".

Враховано

1. У випадках, передбачених законом, особа має право звернутися за захистом до відповідних державних органів або органів місцевого самоврядування.

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють захист цивільних прав шляхом скасування актів державних органів чи органів місцевого самоврядування нижчого рівня, а також іншими способами, що визначені законом.

22

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 16 виключити слова "нижчого рівня".

Враховано

2. Державні органи та органи місцевого самоврядування здійснюють захист цивільних прав шляхом скасування актів державних органів чи органів місцевого самоврядування, а також іншими способами, що визначені законом.

Стаття 17
Захист цивільних прав нотаріусами

 

 

 

Стаття 17
Захист цивільних прав нотаріусами

Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі, у випадках і в порядку, визначених законом.

 

 

 

Нотаріус здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі, у випадках і в порядку, визначених законом.

Стаття 18
Самозахист цивільних прав

 

 

 

Стаття 18
Самозахист цивільних прав

1. Особа має право на самозахист своїх прав від їх порушень і протиправних посягань.

23

д. Мусіяка В.Л. (в.о.№378)

Додати до пункту 1 статті 18 другу та третю частини:

 

1. Особа має право на самозахист своїх прав від їх порушень і протиправних посягань.

 

 

"Самозахистом є застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

Враховано

Самозахистом є застосування особою, право якої порушено, засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства.

 

 

Самозахистом (необхідною обороною) є заподіяння шкоди майновим і особистим благам правопорушника, яке здійснюється особою з метою захисту своїх прав від протиправних посягань і визнається цим Кодексом правомірним."

 

Самозахистом (необхідною обороною) є заподіяння шкоди майновим і особистим благам правопорушника, яке здійснюється особою з метою захисту своїх прав від протиправних посягань і визнається цим Кодексом правомірним.

2. Способи самозахисту мають відповідати змісту права, що порушене, та характерові дій, якими ці права порушені, і не можуть суперечити вимогам закону.

24

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Викласти пункт 2 статті 18 у новій редакції:

"2. Способи самозахисту мають відповідати змістові права, що порушене, та характерові дій, якими воно порушене.

Враховано

2. Способи самозахисту мають відповідати змістові права, що порушене, та характерові дій, якими воно порушене.

 

 

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою або визначатися законом, іншими правовими актами чи договором."

 

Способи самозахисту можуть обиратися самою особою або визначатися законом, іншими правовими актами чи договором.

Стаття 19
Здійснення права на захист

 

 

 

Стаття 19
Здійснення права на захист

1. Право на захист особа здійснює на свій розсуд.

 

 

 

1. Право на захист особа здійснює на свій розсуд.

2. Відмова (нездійснення) особи від здійснення права на захист не є підставою для припинення права, що порушене, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

2. Відмова (нездійснення) особи від здійснення права на захист не є підставою для припинення права, що порушене, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 20
Визнання недійсними актів державного органу
або органу місцевого самоврядування

 

 

 

Стаття 20
Визнання недійсними актів державного органу
або органу місцевого самоврядування

1. Суд може визнати незаконним ненормативний акт державного органу або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить положенням закону або інших правових актів і порушує цивільні права та інтереси певної особи.

25

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 1 статті 20 слова "ненормативний акт" замінити на слова "правовий акт індивідуальної дії".

Враховано

1. Суд може визнати незаконним правовий акт індивідуальної дії державного органу або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить положенням закону або інших правових актів і порушує цивільні права та інтереси певної особи.

2. Суд може визнати незаконним нормативний акт державного органу або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить положенням цього Кодексу, законів, інших актів цивільного законодавства і порушує права фізичних або юридичних осіб.

 

 

 

2. Суд може визнати незаконним нормативний акт державного органу або органу місцевого самоврядування, якщо він суперечить положенням цього Кодексу, законів, інших актів цивільного законодавства і порушує права фізичних або юридичних осіб.

Стаття 21
Відшкодування збитків

 

 

 

Стаття 21
Відшкодування збитків

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

 

 

 

1. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками вважаються:

 

 

 

2. Збитками вважаються:

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

 

 

 

1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

 

 

 

2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушене (упущена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо законом або договором не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

 

 

 

3. Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо законом або договором не передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.

Якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням нею доходів, не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав порушник права.

 

 

 

Якщо особа, що порушила право, одержала завдяки цьому доходи, то розмір збитків, які відшкодовуються потерпілій особі у зв'язку з неодержанням нею доходів, не може бути меншим від тих доходів, що їх одержав порушник права.

Стаття 22
Відшкодування збитків, завданих державними органами
та органами місцевого самоврядування

26

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 22 вилучити, оскільки її зміст поглинається статтею 1224.

Враховано

Стаття 22 вилучена.

 

 

 

 

 

1. Особа має право на відшкодування збитків, а також компенсацію моральної шкоди, що завдані їй незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами при здійсненні ними своїх повноважень.

 

 

 

 

2. Відшкодування збитків і компенсація моральної шкоди проводиться державою або органом місцевого самоврядування.

 

 

 

 

Стаття 23
Компенсація моральної шкоди

 

 

 

Стаття 23
Компенсація моральної шкоди

1. У випадках, передбачених законом або договором, особа має право на компенсацію моральної шкоди, завданої їй у зв'язку з порушенням її права.

27

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 1 статті 23 викласти в такій редакції:

"1. Фізичні і юридичні особи мають право на компенсацію моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок порушення їх прав."

Враховано

1. Фізичні і юридичні особи мають право на компенсацію моральної шкоди, заподіяної їм внаслідок порушення їх прав.

2. Моральна шкода полягає:

 

 

 

2. Моральна шкода полягає:

1) у фізичному болю, якого фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

 

 

 

1) у фізичному болю, якого фізична особа зазнала у зв'язку з каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я;

2) у душевних стражданнях, які фізична особа перетерпіла у зв'язку з протиправною поведінкою як щодо неї самої, так і щодо членів її сім'ї та близьких родичів;

 

 

 

2) у душевних стражданнях, які фізична особа перетерпіла у зв'язку з протиправною поведінкою як щодо неї самої, так і щодо членів її сім'ї та близьких родичів;

3) у душевних стражданнях, які фізична особа перетерпіла у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

 

 

 

3) у душевних стражданнях, які фізична особа перетерпіла у зв'язку із знищенням чи пошкодженням її майна;

4) у приниженні честі, гідності і ділової репутації фізичної або юридичної особи.

 

 

 

4) у приниженні честі, гідності і ділової репутації фізичної або юридичної особи.

3. Моральна шкода компенсується грішми або іншим майном, відповідно до положень параграфа 4 глави 80 цього Кодексу.

 

 

 

3. Моральна шкода компенсується грішми або іншим майном, відповідно до положень параграфа 4 глави 80 цього Кодексу.

Розділ ІІ
Особи

 

 

 

Розділ ІІ
Особи

Підрозділ 1
Фізичні особи

 

 

 

Підрозділ 1
Фізичні особи

Глава 4
Загальні положення про фізичних осіб

 

 

 

Глава 4
Загальні положення про фізичних осіб

Стаття 24
Поняття фізичної особи

 

 

 

Стаття 24
Поняття фізичної особи

Фізичною особою визнається людина.

 

 

 

Фізичною особою визнається людина.

Стаття 25
Цивільна правоздатність фізичної особи

 

 

 

Стаття 25
Цивільна правоздатність фізичної особи

1. Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність) визнається за всіма фізичними особами.

 

 

 

1. Здатність мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність) визнається за всіма фізичними особами.

2. Цивільна правоздатність виникає у момент народження.

 

 

 

2. Цивільна правоздатність виникає у момент народження.

У випадках, передбачених законом, охороняються інтереси дитини, що зачата, але ще не народилася.

 

 

 

У випадках, передбачених законом, охороняються інтереси дитини, що зачата, але ще не народилася.

3. У випадках, передбачених законом, здатність мати окремі права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

 

 

 

3. У випадках, передбачених законом, здатність мати окремі права та обов'язки може пов'язуватися з досягненням фізичною особою відповідного віку.

4. Цивільна правоздатність припиняється у момент смерті.

 

 

 

4. Цивільна правоздатність припиняється у момент смерті.

Стаття 26
Обсяг цивільної правоздатності

 

 

 

Стаття 26
Обсяг цивільної правоздатності

1. За всіма фізичними особами визнається рівна здатність мати цивільні права та обов'язки.

 

 

 

1. За всіма фізичними особами визнається рівна здатність мати цивільні права та обов'язки.

2. Фізична особа посідає усі особисті немайнові права, передбачені цим Кодексом.

 

 

 

2. Фізична особа посідає усі особисті немайнові права, передбачені цим Кодексом.

3. Фізична особа здатна посідати усі майнові права, передбачені цим Кодексом, зокрема право приватної власності, право користування житловими приміщеннями, право на підприємництво, право заповідати та успадковувати майно, бути стороною в договорах.

 

 

 

3. Фізична особа здатна посідати усі майнові права, передбачені цим Кодексом, зокрема право приватної власності, право користування житловими приміщеннями, право на підприємництво, право заповідати та успадковувати майно, бути стороною в договорах.

Фізична особа здатна посідати інші цивільні права, не передбачені цим Кодексом, якщо вони не суперечать законам України та моральним засадам суспільства.

 

 

 

Фізична особа здатна посідати інші цивільні права, не передбачені цим Кодексом, якщо вони не суперечать законам України та моральним засадам суспільства.

4. Фізична особа здатна мати обов'язки як власник, підприємець, сторона у договорі, а також в інших випадках, передбачених законом.

28

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункті 4 статті 26 слова "в інших випадках" замінити словами "як учасник інших цивільних правовідносин" і викласти цей пункт у такій редакції:

"4. Фізична особа здатна мати обов`язки як власник, підприємець, сторона у договорі, а також як учасник інших цивільних правовідносин, передбачених законом."

Враховано

4. Фізична особа здатна мати обов'язки як власник, підприємець, сторона у договорі, а також як учасник інших цивільних правовідносин, передбачених законом.

Стаття 27
Недійсність правочинів, актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ними обмежений обсяг цивільних прав та обов'язків фізичної особи

 

 

 

Стаття 27
Недійсність правочинів, актів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що ними обмежений обсяг цивільних прав та обов'язків фізичної особи

Правочини, а також акти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, що обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законами цивільні права та обов'язки, є недійсними.

29

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 27 викласти в такій редакції:

" Правочини, акти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування а також посадових осіб, що обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законами цивільні права та обов'язки, є недійсними."

Враховано

Правочини, акти органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування а також посадових осіб, що обмежують можливість фізичної особи мати не заборонені законами цивільні права та обов'язки, є недійсними.

Стаття 28
Ім'я фізичної особи

 

 

 

Стаття 28
Ім'я фізичної особи

1. Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм іменем.

 

 

 

1. Фізична особа набуває прав та обов'язків і здійснює їх під своїм іменем.

Ім'я фізичної особи, що є громадянином України, включає прізвище, власне ім'я та по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю.

30

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В частині другій пункту 1 статті 28 слово "що" замінити словом "яка", відповідні зміни внести в тексті Кодексу.

Враховано

Ім'я фізичної особи, яка є громадянином України, включає прізвище, власне ім'я та по батькові, якщо інше не випливає із закону або національного звичаю.

2. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я).

 

 

 

2. При здійсненні окремих цивільних прав фізична особа відповідно до закону може використовувати псевдонім (вигадане ім'я).

3. Ім'я дитині надається відповідно до положень Книги шостої цього Кодексу.

 

 

 

3. Ім'я дитині надається відповідно до положень Книги шостої цього Кодексу.

Стаття 29
Місце проживання фізичної особи

 

 

 

Стаття 29
Місце проживання фізичної особи

1. Місцем проживання визнається місце, де фізична особа постійно або переважно проживає.

31

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 1 статті 29 викласти в такій редакції:

"1. Місцем проживання визначається житловий будинок, квартира, інше помешкання у відповідному населеному пункті, де фізична особа постійно або переважно проживає."

Враховано

1. Місцем проживання визначається житловий будинок, квартира, інше помешканняння у відповідному населеному пункті, де фізична особа постійно або переважно проживає.

2. Фізична особа, якій виповнилося 14 років, вільно обирає собі місце проживання.

 

 

 

2. Фізична особа, якій виповнилося 14 років, вільно обирає собі місце проживання.

3. Місцем проживання дитини віком від десяти до чотирнадцяти років визнається місце проживання її батьків, усиновлювача, опікуна або місце знаходження навчального чи лікувально-профілактичного закладу, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не передбачене погодженням між дитиною та батьками, усиновлювачем або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

 

 

 

3. Місцем проживання дитини віком від десяти до чотирнадцяти років визнається місце проживання її батьків, усиновлювача, опікуна або місце знаходження навчального чи лікувально-профілактичного закладу, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не передбачене погодженням між дитиною та батьками, усиновлювачем або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

У разі спору питання вирішується органами опіки та піклування і судом.

 

 

 

У разі спору питання вирішується органами опіки та піклування і судом.

4. Місцем проживання дитини, яка не досягла десятирічного віку, визнається місце проживання її батьків, усиновлювача чи опікуна або місце знаходження навчального чи лікувально-профілактичного закладу, в якому вона проживає.

 

 

 

4. Місцем проживання дитини, яка не досягла десятирічного віку, визнається місце проживання її батьків, усиновлювача чи опікуна або місце знаходження навчального чи лікувально-профілактичного закладу, в якому вона проживає.

5. Місцем проживання недієздатної особи визнається місце проживання її опікуна або місце знаходження лікувального закладу, який виконує щодо неї функції опікуна.

 

 

 

5. Місцем проживання недієздатної особи визнається місце проживання її опікуна або місце знаходження лікувального закладу, який виконує щодо неї функції опікуна.

Стаття 30
Цивільна дієздатність фізичної особи

 

 

 

Стаття 30
Цивільна дієздатність фізичної особи

1. Цивільна дієздатність визнається за фізичними особами, які розуміють значення своїх дій та можуть керувати ними.

32

д. Шевчук С.В. (о.к.№23)

В статті 30 слова "розуміють значення своїх дій" замінити словами "усвідомлюють значення своїх дій".

Враховано редакційно

1. Цивільна дієздатність визнається за фізичними особами, які розуміють значення своїх дій та можуть керувати ними.

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та відповідати у разі їх невиконання.

 

 

 

Цивільною дієздатністю фізичної особи є її здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та відповідати у разі їх невиконання.

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб визначається цим Кодексом і не може бути обмежений інакше ніж у випадках і в порядку, передбачених законом.

 

 

 

2. Обсяг цивільної дієздатності фізичних осіб визначається цим Кодексом і не може бути обмежений інакше ніж у випадках і в порядку, передбачених законом.

Стаття 31
Повна цивільна дієздатність

33

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Із статті 31 виключити слово "досягнення", виключити частину третю пункту 2 і викласти цю статтю в такій редакції:

"Стаття 31
Повна цивільна дієздатність

Враховано

Стаття 31
Повна цивільна дієздатність

1. Повна цивільна дієздатність настає з виповненням 18 років (досягненням повноліття).

 

1. Повна цивільна дієздатність настає з виповненням 18 років (повноліттям).

 

1. Повна цивільна дієздатність настає з виповненням 18 років (повноліттям).

2. У разі одруження до досягнення повноліття фізична особа набуває повної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

 

2. У разі одруження до повноліття фізична особа набуває повної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

 

2. У разі одруження до повноліття фізична особа набуває повної дієздатності з моменту реєстрації шлюбу.

У разі розірвання шлюбу до досягнення повноліття набута повна дієздатність зберігається.

 

У разі розірвання шлюбу до повноліття набута повна дієздатність зберігається".

 

У разі розірвання шлюбу до повноліття набута повна дієздатність зберігається

У разі визнання шлюбу недійсним з підстав, не пов'язаних із протиправною поведінкою одного з подружжя, що є неповнолітнім, повна дієздатність, яка була ним набута, зберігається.

 

 

 

 

Стаття 32
Набуття повної цивільної дієздатності

 

 

 

Стаття 32
Набуття повної цивільної дієздатності

1. Повна цивільна дієздатність може бути надана особі, якій виповнилося 16 років і яка працює за трудовим договором або бажає займатися підприємництвом.

34

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункті 1 статті 32 після слів "Повна цивільна дієздатність" додати слова ",як виняток,".

Враховано

1. Повна цивільна дієздатність ,як виняток, може бути надана особі, якій виповнилося 16 років і яка працює за трудовим договором або бажає займатися підприємництвом.

2. Надання повної дієздатності провадиться органом опіки та піклування за письмовою згодою батьків (усиновлювача) або піклувальника, а за відсутності такої згоди - судом.

 

 

 

2. Надання повної дієздатності провадиться органом опіки та піклування за письмовою згодою батьків (усиновлювача) або піклувальника, а за відсутності такої згоди - судом.

3. Якщо особа, якій виповнилося 16 років, бажає займатися підприємництвом, то за наявності згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування вона може бути зареєстрована як підприємець.

 

 

 

3. Якщо особа, якій виповнилося 16 років, бажає займатися підприємництвом, то за наявності згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування вона може бути зареєстрована як підприємець.

Особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту її державної реєстрації як підприємця.

 

 

 

Особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту її державної реєстрації як підприємця.

4. Повна цивільна дієздатність, надана особі, стосується усіх її цивільних прав та обов'язків.

 

 

 

4. Повна цивільна дієздатність, надана особі, стосується усіх її цивільних прав та обов'язків.

Стаття 33
Часткова цивільна дієздатність осіб, яким не виповнилося 14 років (малолітніх)

35

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В назві статті 33 слово "Часткова" замінити словом "Мінімальна".

Враховано

Стаття 33
Мінімальна цивільна дієздатність осіб, яким не виповнилося 14 років (малолітніх)

1. Діти, яким не виповнилося 14 років (малолітні), мають право:

 

 

 

1. Діти, яким не виповнилося 14 років (малолітні), мають право:

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, стосується предмета, який має невисоку вартість, та відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвиткові;

 

 

 

1) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини. Правочин вважається дрібним побутовим, якщо він задовольняє побутові потреби особи, стосується предмета, який має невисоку вартість, та відповідає її фізичному, духовному чи соціальному розвиткові;

2) вкладати кошти у кредитні установи та розпоряджатися ними.

36

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

У підпункт 2) пункту 1 статті 33 внести редакційні зміни і викласти їх в такій редакції:

"2) вкладати кошти у банківські (кредитні) установи та розпоряджатися ними."

Враховано

2) вкладати кошти у банківські (кредитні) установи та розпоряджатися ними."

Якщо кошти внесені на ім'я дитини іншими особами, ними мають право розпоряджатися батьки, або один з них, що проживає з дитиною, або опікун.

 

 

 

Якщо кошти внесені на ім'я дитини іншими особами, ними мають право розпоряджатися батьки, або один з них, що проживає з дитиною, або опікун.

2. Малолітні не відповідають за заподіяну ними шкоду.

 

 

 

2. Малолітні не відповідають за заподіяну ними шкоду.

Стаття 34
Неповна цивільна дієздатність осіб віком від 14 до 18 років (неповнолітніх)

 

 

 

Стаття 34
Неповна цивільна дієздатність осіб віком від 14 до 18 років (неповнолітніх)

1. Крім правочинів, передбачених у статті 33 цього Кодексу, особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні) мають право:

 

 

 

1. Крім правочинів, передбачених у статті 33 цього Кодексу, особи віком від 14 до 18 років (неповнолітні) мають право:

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

 

 

 

1) самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами;

 

37

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 1 статті 34 доповнити новим підпунктом 2 і викласти його в такій редакції:

"2) самостійно розпоряджатися майном, яке вони купили на свій заробіток, стипендію чи інший дохід, окрім нерухомих речей та транспортних засобів;", відповідно змінити нумерацію.

Враховано

2) самостійно розпоряджатися майном, яке вони купили на свій заробіток, стипендію чи інший дохід, окрім нерухомих речей та транспортних засобів;

2) посідати права автора на свої витвори науки, літератури та мистецтва, об'єкти промислової власності або інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;

38

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Підпункт 2) статті 34 зробити підпунктом 3 і викласти в такій редакції:

"3) самостійно здійснювати права автора на твори науки, літератури та мистецтва, об`єкти промислової власності або інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;"

Враховано

3) самостійно здійснювати права автора на твори науки, літератури та мистецтва, об`єкти промислової власності або інші результати своєї творчої діяльності, що охороняються законом;

3) бути членами та засновниками громадських і кооперативних організацій відповідно до закону про такі організації та до їхніх статутів.

 

 

 

4) бути членами та засновниками громадських і кооперативних організацій відповідно до закону про такі організації та до їхніх статутів.

2. Неповнолітні особи вчиняють інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

 

 

 

2. Неповнолітні особи вчиняють інші правочини за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

На правочини щодо транспортних засобів або нерухомого майна, які вчиняються неповнолітніми особами, згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників має бути дана письмово і нотаріально посвідчена.

 

 

 

На правочини щодо транспортних засобів або нерухомого майна, які вчиняються неповнолітніми особами, згода батьків (усиновлювачів) або піклувальників має бути дана письмово і нотаріально посвідчена.

3. Неповнолітні особи можуть розпоряджатися коштами, що внесені іншими особами на їхнє ім'я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

39

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 3 статті 34 викласти в такій редакції:

"3. Неповнолітні особи можуть розпоряджатися коштами, що внесені іншими особами у банківські (кредитні) установи на їхнє ім`я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників."

Враховано

3. Неповнолітні особи можуть розпоряджатися коштами, що внесені іншими особами у банківські (кредитні) установи на їхнє ім`я, за згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

4. Якщо неповнолітня особа проживає з одним із батьків, згода на вчинення нею правочину має бути одержана від того з батьків, з ким вона проживає.

40

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 4 статті 34 викласти в такій редакції:

"4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків."

Враховано

4. Згода на вчинення неповнолітньою особою правочину має бути одержана від будь-кого з батьків.

5. За наявності достатніх підстав суд за клопотанням батьків (усиновлювачів), піклувальників, органів опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи або позбавити її права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

41

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункті 5 статті 34 слово "клопотанням" замінити словом "заявою".

Враховано

5. За наявності достатніх підстав суд за заявою батьків (усиновлювачів), піклувальників, органів опіки та піклування може обмежити право неповнолітньої особи або позбавити її права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами.

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою прийняття такого рішення.

 

 

 

Суд скасовує своє рішення про обмеження або позбавлення цього права, якщо відпали обставини, які були підставою прийняття такого рішення.

 

42

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Доповнити пункт 5 статті 34 новою частиною третьою у такій редакції:

"Порядок обмеження дієздатності неповнолітньої особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України".

Враховано

Порядок обмеження дієздатності неповнолітньої особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

Стаття 35
Цивільна відповідальність осіб віком від 14 до 18 років (неповнолітніх)

43

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 35 викласти в новій редакції:

Враховано

Стаття 35
Цивільна відповідальність осіб віком від 14 до 18 років (неповнолітніх)

1. У разі невиконання договору, укладеного неповнолітнім самостійно, неповнолітній відповідає сам.

 

"1. Неповнолітній сам відповідає за невиконання договору, укладеного ним самостійно на законних підставах.

 

1. Неповнолітній сам відповідає за невиконання договору, укладеного ним самостійно на законних підставах.

2. У разі невиконання договору, на укладення якого батьки (усиновлювачі), піклувальники дали згоду, неповнолітній відповідає сам. Якщо у неповнолітнього немає майна, якого було б достатньо для відшкодування шкоди, додатково відповідають батьки (усиновлювачі) або піклувальники.

 

2. Неповнолітній сам відповідає за невиконання договору, укладеного зі згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітнього немає майна, якого було б достатньо для відшкодування збитків, додатково відповідають батьки (усиновлювачі) або піклувальники.

 

2. Неповнолітній сам відповідає за невиконання договору, укладеного зі згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника. Якщо у неповнолітнього немає майна, якого було б достатньо для відшкодування збитків, додатково відповідають батьки (усиновлювачі) або піклувальники.

Припускається, що договір укладено неповнолітнім без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, якщо інше не встановлено судом.

 

 

 

 

3. У разі завдання шкоди неповнолітнім він відповідає за правилом статті 1230 цього Кодексу.

 

3. Неповнолітній відповідає за шкоду, що заподіяна ним іншим особам, за правилом статті 1230 цього Кодексу".

 

3. Неповнолітній відповідає за шкоду, що заподіяна ним іншим особам, за правилом статті 1230 цього Кодексу.

Стаття 36
Підстави обмеження цивільної дієздатності фізичної особи,
що зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами

44

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Змінити назву статті 36, виключивши слово "Підстави", і викласти її в такій редакції:

"Стаття 36
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, що зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами
"

Враховано

редакційно

Стаття 36
Обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона повинна утримувати, у скрутне матеріальне становище.

45

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункт 1 статті 36 внести редакційні зміни і викласти в такій редакції:

"1. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище."

Враховано

редакційно

1.Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

 

 

 

 

2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає спиртними напоями або наркотичними речовинами і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших осіб, яких вона за законом зобов'язана утримувати, у скрутне матеріальне становище

2. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 

 

3. Порядок обмеження цивільної дієздатності фізичної особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

3. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набуття чинності рішенням суду.

 

 

 

4. Цивільна дієздатність фізичної особи є обмеженою з моменту набуття чинності рішенням суду.

 

46

д. Шевчук С.В. (о.к.№23)

Статтю 36 виклдасти в такій редакції:

"Стаття 36

Підстави обмеження цивільної дієздатності фізичних осіб

Враховано редакційно

 

 

 

"1.Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на психічний розлад, який суттєво впливає на її здатність усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

 

 

 

 

2. Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона страждає на алкоголізм або наркоманію і тим ставить себе чи свою сім' ю, а також інших осіб, яких вона повинна утримувати, у скрутне матеріальне становище."

 

 

Стаття 37
Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

 

 

 

Стаття 37
Правові наслідки обмеження цивільної дієздатності фізичної особи

1. Над фізичною особою, яка обмежена у дієздатності, встановлюється піклування.

 

 

 

1. Над фізичною особою, яка обмежена у дієздатності, встановлюється піклування.

2. Особа, яка обмежена у дієздатності, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.

 

 

 

2. Особа, яка обмежена у дієздатності, може самостійно вчиняти лише дрібні побутові правочини.

3. Правочини щодо розпорядження майном вчиняються нею за згодою піклувальника.

 

 

 

3. Правочини щодо розпорядження майном вчиняються нею за згодою піклувальника.

Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, яка обмежена у дієздатності, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником.

 

 

 

Одержання заробітку, пенсії, стипендії, інших доходів особи, яка обмежена у дієздатності, та розпоряджання ними здійснюються піклувальником.

Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оспорена особою, дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду.

 

 

 

Відмова піклувальника дати згоду на вчинення правочинів, що виходять за межі дрібних побутових, може бути оспорена особою, дієздатність якої обмежена, до органу опіки та піклування або суду.

4. До призначення піклувальника заробіток, пенсію, стипендію або інші доходи особи, обмеженої у дієздатності, одержує та розпоряджається ними орган опіки та піклування.

47

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 4 статті 37 виключит відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

Пункт 4 статті 37 виключено.

5. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію й інші доходи та розпоряджатися ними.

 

 

 

4. Піклувальник може письмово дозволити фізичній особі, дієздатність якої обмежена, самостійно одержувати заробіток, пенсію, стипендію й інші доходи та розпоряджатися ними.

6. Особа, яка обмежена у дієздатності, самостійно відповідає за невиконання своїх договірних зобов'язань або за заподіяння шкоди.

 

 

 

5. Особа, яка обмежена у дієздатності, самостійно відповідає за невиконання своїх договірних зобов'язань або за заподіяння шкоди.

Стаття 38
Поновлення цивільної дієздатності особи, дієздатність якої обмежена

 

 

 

Стаття 38
Поновлення цивільної дієздатності особи, дієздатність якої обмежена

1. У разі припинення особою зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами суд поновлює її дієздатність.

48

д. Шевчвук С.В. (о.к.№23)

Пункт 1 статті 38 викласти в такій редакції:

"1. У разі видужання фізичної особи або такого поліпшення її психічного стану, який призводить до відновлення у повному обсязі здатності цієї особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, суд поновлює її дієздатність."

Враховано

1. У разі видужання фізичної особи або такого поліпшення її психічного стану, який призводить до відновлення у повному обсязі здатності цієї особи усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними, суд поновлює її дієздатність

 

49

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 1 статті 38 викласти в такій редакції:

"1. У разі припинення особою зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами суд, за заявою зацікавлених осіб (в тому числі самої особи, яка обмежена у дієздатності), поновлює її дієздатність."

Враховано редакційно

2. У разі припинення особою зловживання спиртними напоями або наркотичними речовинами суд, за заявою зацікавлених осіб (в тому числі самої особи, яка обмежена у дієздатності), поновлює її дієздатність.

2. На підставі рішення суду скасовується встановлене над нею піклування.

50

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 2 статті 38 викласти в такій редакції:

"2. На підставі рішення суду встановлене над особою піклування припиняється."

Враховано

Редакційно

 

3. На підставі рішення суду встановлене над особою піклування припиняється.

3. Порядок поновлення цивільної дієздатності особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 

 

4. Порядок поновлення цивільної дієздатності особи визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

Стаття 39
Підстави визнання фізичної особи недієздатною

51

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Змінити назву статті 39, вилучивши слово "Підстави" і викласти її в такій редакції:

"Стаття 39
Визнання фізичної особи недієздатною
"

Враховано

Стаття 39
Визнання фізичної особи недієздатною

1. Повнолітня, а також неповнолітня фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок психічної хвороби або недоумства не здатна розуміти значення своїх дій або керувати ними.

52

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 1 статті 39 викласти в такій редакції:

"1. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного психічного розладу не здатна розуміти значення своїх дій або керувати ними.".

Враховано

Редакційно

1. Фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічної психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

 

53

д. Шевчук С.В. (о.к.№23)

Пункт 1 статті 39 викласти у такій редакції:

"1. Повнолітня, а також неповнолітня фізична особа може бути визнана судом недієздатною, якщо вона внаслідок хронічного психічного розладу нездатна усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними".

Враховано редакційно

 

 

54

д. Черненко В.Г. (в.о.№48)

В пункті 1 статті 39 слова "психічної хвороби аба недоумства" замінити словами "хронічного психічного розладу або тимчасового психічного розладу"

Враховано редакційно

 

2. Порядок визнання фізичної особи недієздатною визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 

 

2. Порядок визнання фізичної особи недієздатною визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

3. Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно, особа, якій такими діями була заподіяна моральна шкода, має право вимагати від заявника її компенсації.

 

 

 

3. Якщо суд відмовить у задоволенні заяви про визнання особи недієздатною і буде встановлено, що вимога була заявлена недобросовісно, особа, якій такими діями була заподіяна моральна шкода, має право вимагати від заявника її компенсації.

Стаття 40
Момент визнання фізичної особи недієздатною

 

 

 

Стаття 40
Момент визнання фізичної особи недієздатною

1. Фізична особа визнається недієздатною з моменту набуття чинності рішенням суду.

 

 

 

Фізична особа визнається недієздатною з моменту набуття чинності рішенням суду.

2. Якщо від часу виникнення недієздатності залежить визнання недійсним шлюбу, договору або іншого правочину, суд з урахуванням висновку судово-психіатричної експертизи та інших доказів про психічний стан особи може визначити у рішенні день, з якого вона визнається недієздатною.

55

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 2 статті 40 виключити.

Враховано

Пункт 2 статті 40 виключено.

Стаття 41
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

 

 

 

Стаття 41
Правові наслідки визнання фізичної особи недієздатною

1. Над недієздатною особою встановлюється опіка.

 

 

 

1. Над недієздатною особою встановлюється опіка.

2. Недієздатна особа позбавляється права на вчинення будь-яких правочинів.

 

 

 

2. Недієздатна особа позбавляється права на вчинення будь-яких правочинів.

3. Правочини від імені недієздатної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.

 

 

 

3. Правочини від імені недієздатної особи та в її інтересах вчиняє її опікун.

Стаття 42
Поновлення дієздатності особи, яка визнана недієздатною

 

 

 

Стаття 42
Поновлення дієздатності особи, яка визнана недієздатною

За позовом опікуна, органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність особи, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її здоров'я у неї поновилася здатність розуміти значення своїх дій і керувати ними. На підставі рішення суду встановлена над особою опіка скасовується.

56

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

У статті 42 слово "скасовується" замінити словом "припиняється".

Частина стає пунктом 1.

Враховано

1. За позовом опікуна, органу опіки та піклування суд поновлює цивільну дієздатність особи, якщо буде встановлено, що внаслідок видужання або значного поліпшення її психічного стану у неї поновилася здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними. На підставі рішення суду встановлена над особою опіка припиняється.

 

57

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Доповнити статтю 42 пунктом 2 і викласти його в такій редакції:

"2. Порядок поновлення цивільної дієздатності визначається Цивільним процесуальним кодексом України".

Враховано

2. Порядок поновлення цивільної дієздатності визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

58

д. Шевчук С.В. (о.к.№23)

В статті 42 слова "її здоров' я" замінити словами "її психічного стану"; слово "розуміти" замінити словом "усвідомлювати".

Враховано

 

Стаття 43
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

 

 

 

Стаття 43
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою

1. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

 

 

 

1. Фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою, якщо протягом одного року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

2. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про особу початком безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані останні відомості про неї, а в разі неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року.

 

 

 

2. У разі неможливості встановити день одержання останніх відомостей про особу початком безвісної відсутності вважається перше число місяця, що йде за тим, у якому були одержані останні відомості про неї, а в разі неможливості встановити цей місяць - перше січня наступного року.

3. Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 

 

3. Порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

Стаття 44
Опіка над майном фізичної особи, що визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце знаходження якої невідоме

 

 

 

Стаття 44
Опіка над майном фізичної особи, що визнана безвісно відсутньою, а також фізичної особи, місце знаходження якої невідоме

1. На підставі рішення суду державний нотаріус за останнім місцем проживання фізичної особи, що визнана безвісно відсутньою, описує належне їй майно та встановлює над ним опіку.

 

 

 

1. На підставі рішення суду державний нотаріус за останнім місцем проживання фізичної особи, що визнана безвісно відсутньою, описує належне їй майно та встановлює над ним опіку.

2. За заявою заінтересованих осіб, органів опіки та піклування опіка може бути встановлена нотаріусом над майном фізичної особи, місце знаходження якої невідоме, до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

 

 

 

2. За заявою заінтересованих осіб, органів опіки та піклування опіка може бути встановлена нотаріусом над майном фізичної особи, місце знаходження якої невідоме, до ухвалення судом рішення про визнання її безвісно відсутньою.

3. Опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, приймає виконання цивільних обов'язків на їхню користь, погашає за рахунок їхнього майна борги, управляє цим майном в їхніх інтересах.

 

 

 

3. Опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, приймає виконання цивільних обов'язків на їхню користь, погашає за рахунок їхнього майна борги, управляє цим майном в їхніх інтересах.

4. За заявою заінтересованих осіб опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких ті за законом повинні були утримувати.

59

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункт 4 статті44 внести редакційні зміни і викласти його в такій редакції:

"4. За заявою заінтересованих осіб опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати".

Враховано

4. За заявою заінтересованих осіб опікун над майном особи, що визнана безвісно відсутньою, або особи, місце знаходження якої невідоме, надає за рахунок цього майна утримання особам, яких вони за законом зобов'язані утримувати.

5. Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, місце перебування якої було невідомим.

 

 

 

5. Опіка над майном припиняється у разі скасування рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою, а також у разі появи особи, місце перебування якої було невідомим.

Стаття 45
Скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою

 

 

 

Стаття 45
Скасування рішення про визнання особи безвісно відсутньою

Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або одержані відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, скасовує його.

60

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Викласти статтю 45 в такій редакції:

"Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої зацікавленої особи, скасовує його".

Враховано

Якщо особа, яка була визнана безвісно відсутньою, з'явилася або одержано відомості про місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про визнання цієї особи безвісно відсутньою, за заявою цієї особи або іншої зацікавленої особи, скасовує його.

Стаття 46
Оголошення фізичної особи такою, що померла

 

 

 

Стаття 46
Оголошення фізичної особи такою, що померла

1. Фізична особа може бути оголошена судом такою, що померла, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісно за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців.

 

 

 

1. Фізична особа може бути оголошена судом такою, що померла, якщо у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування протягом трьох років, а якщо вона пропала безвісно за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців.

2. Фізична особа, що пропала безвісно у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом такою, що померла, після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи, що заслуговують на увагу, суд може оголосити фізичну особу такою, що померла, і до спливу цього строку.

61

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Останнє речення пункту 2 статті 46 доповнити словами "але не раніше спливу шести місяців".

Враховано

2. Фізична особа, що пропала безвісно у зв'язку з воєнними діями, може бути оголошена судом такою, що померла, після спливу двох років від дня закінчення воєнних дій. З урахуванням конкретних обставин справи, що заслуговують на увагу, суд може оголосити фізичну особу такою, що померла, і до спливу цього строку, але не раніше спливу шести місяців.

3. Фізична особа оголошується такою, що померла, від дня набуття чинності рішенням суду про це. Фізична особа, що пропала безвісно за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку, може бути оголошена такою, що померла, від дня її припустимої смерті.

62

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункті 3 статті 46 після слів "нещасного випадку" додати слова "або в зв'язку з воєнними діями".

Враховано

3. Фізична особа оголошується такою, що померла, від дня набуття чинності рішенням суду про це. Фізична особа, що пропала безвісно за обставин, що загрожували їй смертю або дають підстави припустити її загибель від певного нещасного випадку або в зв язку з воєнними діями , може бути оголошена такою, що померла, від дня її припустимої смерті.

4. Порядок оголошення фізичної особи такою, що померла, визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

 

 

 

4. Порядок оголошення фізичної особи такою, що померла, визначається Цивільним процесуальним кодексом України.

Стаття 47
Правові наслідки оголошення особи такою, що померла

 

 

 

Стаття 47
Правові наслідки оголошення особи такою, що померла

1. Правові наслідки оголошення фізичної особи такою, що померла, прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті.

 

 

 

1. Правові наслідки оголошення фізичної особи такою, що померла, прирівнюються до правових наслідків, які настають у разі смерті.

2. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена такою, що померла, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини.

 

 

 

2. Спадкоємці фізичної особи, яка оголошена такою, що померла, не мають права відчужувати протягом п'яти років нерухоме майно, що перейшло до них у зв'язку з відкриттям спадщини.

 

63

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Доповнити пункт 2 статті 47 новою частиною другою:

"Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження".

Враховано

Нотаріус, який видав спадкоємцеві свідоцтво про право на спадщину на нерухоме майно, накладає на нього заборону відчуження.

Стаття 48
Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена такою, що померла

 

 

 

Стаття 48
Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена такою, що померла

1. Якщо особа, яка була визнана такою, що померла, з'явилася або якщо виявлено місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про оголошення її такою, що померла, скасовує його.

64

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункті 1 статті 48 слово "визнана" замінити на слово "оголошена" і викласти такій редакції:

"1. Якщо особа, яка була визнана такою, що померла, з'явилася або якщо виявлено місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про оголошення її такою, що померла, за заявою цієї особи або іншої зацікавленої особи скасовує його".

Враховано

1. Якщо особа, яка була визнана такою, що померла, з'явилася або якщо виявлено місце її перебування, суд за місцем перебування цієї особи або суд, що ухвалив рішення про оголошення її такою, що померла, за заявою цієї особи або іншої зацікавленої особи скасовує його.

2. Незалежно від часу своєї появи особа може зажадати від будь-кого повернення майна, що збереглося та безоплатно перейшло до нього після оголошення фізичної особи такою, що померла, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на пред'явника.

 

 

 

2. Незалежно від часу своєї появи особа може зажадати від будь-кого повернення майна, що збереглося та безоплатно перейшло до нього після оголошення фізичної особи такою, що померла, за винятком майна, придбаного за набувальною давністю, а також грошей та цінних паперів на пред'явника.

3. Особи, до яких майно перейшло за оплатним правочином, зобов'язані повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття майна вони знали, що фізична особа, яка оголошена такою, що померла, жива. У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена такою, що померла, відшкодовується вартість цього майна.

 

 

 

3. Особи, до яких майно перейшло за оплатним правочином, зобов'язані повернути його, якщо буде встановлено, що на момент набуття майна вони знали, що фізична особа, яка оголошена такою, що померла, жива. У разі неможливості повернути майно в натурі особі, яка була оголошена такою, що померла, відшкодовується вартість цього майна.

4. Якщо майно фізичної особи, яка оголошена такою, що померла, перейшло до адміністративно-територіального утворення і було реалізоване ним, їй повертається сума, виторгувана від реалізації майна.

 

 

 

4. Якщо майно фізичної особи, яка оголошена такою, що померла, перейшло до територіальної громади і було реалізоване ним, їй повертається сума, виторгувана від реалізації майна.

Стаття 49
Опіка

 

 

 

Стаття 49
Опіка

1. Опіка встановлюється над малолітніми особами віком до 14 років та над особами, які визнані судом недієздатними.

 

 

 

1. Опіка встановлюється над малолітніми особами віком до 14 років та над особами, які визнані судом недієздатними.

2. Порядок встановлення опіки, призначення опікуна, обсяг його прав та обов'язків визначаються правилами розділу ІІІ Книги шостої.

65

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В статті 49 слово зробити посилання на глави 96 та 97.

Враховано

2. Порядок встановлення опіки, призначення опікуна, обсяг його прав та обов'язків визначаються правилами глав 96 та 97 Книги шостої.

Стаття 50
Піклування

 

 

 

Стаття 50
Піклування

1. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років та над особами, які обмежені судом у дієздатності.

 

 

 

1. Піклування встановлюється над неповнолітніми особами віком від 14 до 18 років та над особами, які обмежені судом у дієздатності.

2. Порядок встановлення піклування, призначення піклувальника, обсяг його прав та обов'язків визначаються правилами розділу ІІІ Книги шостої.

66

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В статті 49 слово зробити посилання на глави 96 та 97.

Враховано

2. Порядок встановлення піклування, призначення піклувальника, обсяг його прав та обов'язків визначаються правилами глав 96 та 97 Книги шостої.

Стаття 51
Надання дієздатній фізичній особі допомоги
у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

 

 

 

Стаття 51
Надання дієздатній фізичній особі допомоги
у здійсненні її прав та виконанні обов'язків

1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права, у тому числі право на захист, та виконувати свої обов'язки, має право обрати собі помічника.

 

 

 

1. Дієздатна фізична особа, яка за станом здоров'я не може самостійно здійснювати свої права, у тому числі право на захист, та виконувати свої обов'язки, має право обрати собі помічника.

2. Помічником може бути дієздатна фізична особа.

 

 

 

2. Помічником може бути дієздатна фізична особа.

За заявою особи, яка потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється в органі опіки та піклування, про що видається відповідний документ.

67

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В частині другій пункту 2 статті 51 слово "документ" замінити словом "посвідчення".

Враховано

За заявою особи, яка потребує допомоги, ім'я її помічника реєструється в органі опіки та піклування, про що видається відповідний посвідчення.

Помічник може бути відкликаний, а його повноваження анульовані особою, яка потребувала допомоги, у будь-який час.

 

 

 

Помічник може бути відкликаний, а його повноваження анульовані особою, яка потребувала допомоги, у будь-який час.

3. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено домовленістю сторін.

 

 

 

3. Послуги помічника є оплатними, якщо інше не визначено домовленістю сторін.

4. Якщо в особи, якій необхідна допомога, є майно, яке потребує догляду та управління, помічник за договором з нею здійснює довірче управління цим майном відповідно до правил глави 68 Книги п'ятої.

 

 

 

4. Якщо в особи, якій необхідна допомога, є майно, яке потребує догляду та управління, помічник за договором з нею здійснює довірче управління цим майном відповідно до правил глави 68 Книги п'ятої.

Стаття 52
Акти цивільного стану

68

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В статті 51 слово "цивільного" замінити словом "громадянського"

Враховано

Стаття 52
Акти громадянського стану

1. Актами цивільного стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з особою і започатковують, змінюють, доповнюють, припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

 

 

 

1. Актами громадянського стану є події та дії, які нерозривно пов'язані з особою і започатковують, змінюють, доповнюють, припиняють її можливість бути суб'єктом цивільних прав та обов'язків.

2. Актами цивільного стану є народження дитини, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть.

69

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

В пункт 2 статті 52 внести доповнення і викласти його в такій редакції:
"2. Актами громадянського стану є народження дитини, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної дієздатності, обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть, тощо."

Враховано

2. Актами громадянського стану є народження дитини, встановлення її походження, набуття громадянства, вихід з громадянства та його втрата, досягнення відповідного віку, надання повної дієздатності, обмеження у дієздатності, визнання особи недієздатною, шлюб, розірвання шлюбу, усиновлення, зміна імені, інвалідність, смерть, тощо.

3. Державній реєстрації підлягають народження дитини та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.

 

 

 

3. Державній реєстрації підлягають народження дитини та її походження, громадянство, шлюб, розірвання шлюбу, зміна імені, смерть.

4. Реєстрація актів цивільного стану провадиться відповідно до закону.

 

 

 

4. Реєстрація актів цивільного стану провадиться відповідно до закону.

Глава 5
Фізична особа як підприємець

 

 

 

Глава 5
Фізична особа як підприємець

Стаття 53
Право фізичної особи на заняття підприємництвом

 

 

 

Стаття 53
Право фізичної особи на заняття підприємництвом

1. Право на заняття підприємництвом має фізична особа з повною дієздатністю.

 

 

 

1. Право на заняття підприємництвом має фізична особа з повною дієздатністю.

2. Законом може бути встановлений перелік посад, обіймання яких є перешкодою до заняття підприємництвом.

70

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Пункт 2 статті53 викласти в такій редакції:

"2. В окремих випадках, визначених законом, дозволяється участь осіб з неповною дієздатність в громадських і кооперативних організаціях."

Враховано

2. В окремих випадках, визначених законом, дозволяється участь осіб з неповною дієздатність в громадських і кооперативних організаціях

Стаття 54
Державна реєстрація фізичної особи як підприємця

 

 

 

Стаття 54
Державна реєстрація фізичної особи як підприємця

1. Фізична особа здійснює своє право на підприємництво за умови державної реєстрації її як підприємця.

 

 

 

1. Фізична особа здійснює своє право на підприємництво за умови державної реєстрації її як підприємця.

Реєстрація фізичної особи як підприємця провадиться органами юстиції. Дані державної реєстрації включаються до єдиного реєстру фізичних осіб, що займаються підприємництвом, і є відкритими для загального ознайомлення.

 

 

 

Реєстрація фізичної особи як підприємця провадиться органами юстиції. Дані державної реєстрації включаються до єдиного реєстру фізичних осіб, що займаються підприємництвом, і є відкритими для загального ознайомлення.

2. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду.

 

 

 

2. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду.

3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори з тих міркувань, що не є підприємцем.

 

 

 

3. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори з тих міркувань, що не є підприємцем.

Суд при вирішенні спору може застосувати до таких договорів правила Книги п'ятої про зобов'язання, які пов'язані з підприємницькою діяльністю.

 

 

 

Суд при вирішенні спору може застосувати до таких договорів правила Книги п'ятої про зобов'язання, які пов'язані з підприємницькою діяльністю.

Стаття 55
Обмеження права фізичної особи на заняття підприємництвом

71

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 55 виключити.

Враховано

Статтю 55 виключено.

1. Суд може за заявою дружини, повнолітніх дітей, батьків обмежити фізичну особу в праві займатися підприємництвом, якщо вона діє нерозважливо, як марнотратник.

 

 

 

 

2. У разі задоволення такої заяви суд призначає над особою, яка займається підприємництвом, піклувальника.

 

 

 

 

Особа, яка займається підприємництвом, може укладати підприємницькі договори лише за згодою піклувальника.

 

 

 

 

3. У разі припинення нерозважливого заняття підприємництвом суд за заявою самого підприємця або його піклувальника скасовує це обмеження.

 

 

 

 

Стаття 56
Правові наслідки порушення особою,
яка займається підприємництвом, законодавства та прав інших осіб

72

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 56 виключити.

Враховано

Статтю 56 виключено.

1. За заявою органу, який здійснив державну реєстрацію фізичної особи як підприємця, суд може анулювати державну реєстрацію її як підприємця в разі систематичного або грубого порушення нею законодавства, прав інших осіб.

 

 

 

 

2. Фізична особа може бути повторно зареєстрована як підприємець у загальному порядку.

 

 

 

 

Стаття 57
Підприємницька діяльність голови селянського (фермерського) господарства

 

 

 

Стаття 57
Підприємницька діяльність голови селянського (фермерського) господарства

1. Голова селянського (фермерського) господарства, яке не є юридичною особою, займається підприємництвом від імені усіх його членів за їхньою згодою.

 

 

 

1. Голова селянського (фермерського) господарства, яке не є юридичною особою, займається підприємництвом від імені усіх його членів за їхньою згодою.

2. Голова селянського (фермерського) господарства має право на заняття підприємництвом з моменту державної реєстрації його як підприємця.

 

 

 

2. Голова селянського (фермерського) господарства має право на заняття підприємництвом з моменту державної реєстрації його як підприємця.

Стаття 58
Право подружжя на майно, яке використовується
для підприємництва, та на доходи, одержані від нього

73

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 58 виключити.

Враховано

Статтю 58 виключено

Права подружжя на майно, яке використовується для підприємництва, та на доходи, одержані від нього, регулюються правилами Книги шостої.

 

 

 

 

Стаття 59
Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб правил, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

 

 

 

Стаття 59
Застосування до підприємницької діяльності фізичних осіб правил, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються усі правила, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає із закону або суті правовідносин.

 

 

 

До підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються усі правила, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не випливає із закону або суті правовідносин.

Стаття 60
Майнова відповідальність фізичної особи - підприємця

 

 

 

Стаття 60
Майнова відповідальність фізичної особи - підприємця

1. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

 

 

 

1. Фізична особа - підприємець відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім своїм майном, крім майна, на яке згідно із законом не може бути звернено стягнення.

2. Фізична особа - підприємець, що перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у спільній сумісній власності подружжя, яка належатиме йому при поділі цього майна.

 

 

 

2. Фізична особа - підприємець, що перебуває у шлюбі, відповідає за зобов'язаннями, пов'язаними з цією діяльністю, усім своїм особистим майном і часткою у спільній сумісній власності подружжя, яка належатиме йому при поділі цього майна.

Стаття 61
Банкрутство фізичної особи, що є підприємцем

 

 

 

Стаття 61
Банкрутство фізичної особи, що є підприємцем

1. Фізична особа, яка неспроможна задовольнити вимог кредиторів, що пов'язані зі здійсненням підприємницької діяльності, може бути визнана судом банкрутом.

74

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Статтю 61 викласти в такій редакції:

"Фізична особа, яка неспроможна задовільнити вимоги кредиторів, що пов язані із здійсненням підприємницької діяльності, може бути визнана банкрутом, на підставах, передбачених законом."

Враховано

Фізична особа, яка неспроможна задовільнити вимоги кредиторів, що пов язані із здійсненням підприємницької діяльності, може бути визнана банкрутом, на підставах, передбачених законом

2. Фізична особа, яка визнана банкрутом, втрачає право на заняття підприємництвом і виключається з реєстру фізичних осіб, що є підприємцями.

 

 

 

 

3. Порядок визнання фізичної особи банкрутом визначається законом.

 

 

 

 

4. Фізична особа, яка визнана банкрутом, може бути повторно зареєстрована як підприємець у загальному порядку.

 

 

 

 

Стаття 62
Довірче управління майном, що використовується у підприємництві

75

д. Головатий С.П. (в.о.№222)

Назву статтю 62 викласти в такій редакції:

"Встановлення довірчого управління майном, що використовується в підприємництві, органами опіки та піклування"

Враховано

Стаття 62
Встановлення довірчого управління майном, що використовується в підприємництві, органами опіки і піклування

1. Якщо особа, яка займалася підприємництвом, визнана безвісно відсутньою, недієздатною чи такою, що обмежена у дієздатності, або якщо майно, яке використовувалося у підприємництві, перейшло до неповнолітніх (малолітніх) осіб, органом опіки та піклування може бути призначений управитель цього майна.

 

 

 

1. Якщо особа, яка займалася підприємництвом, визнана безвісно відсутньою, недієздатною чи такою, що обмежена у дієздатності, або якщо майно, яке використовувалося у підприємництві, перейшло до неповнолітніх (малолітніх) осіб, органом опіки та піклування може бути призначений управитель цього майна.

Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про довірче управління цим майном.

 

 

 

Орган опіки та піклування укладає з управителем договір про довірче управління цим майном.

2. При здійсненні повноважень щодо управління майном управитель діє від свого імені, але в інтересах осіб, які є його власниками.

 

 

 

2. При здійсненні повноважень щодо управління майном управитель діє від свого імені, але в інтересах осіб, які є його власниками.

3. У договорі про довірче управління майном визначаються конкретні права та обов'язки управителя. Органи опіки та піклування контролюють діяльність управителя майном відповідно до правил про контроль за діяльністю опікуна і піклувальника.

 

 

 

3. У договорі про довірче управління майном визначаються конкретні права та обов'язки управителя. Органи опіки та піклування контролюють діяльність управителя майном відповідно до правил про контроль за діяльністю опікуна і піклувальника.

4. Довірче управління майном припиняється, якщо відпали обставини, на підставі яких воно було встановлене.

 

 

 

4. Довірче управління майном припиняється, якщо відпали обставини, на підставі яких воно було встановлене.

Підрозділ 2
Юридичні особи

 

 

 

Підрозділ 2
Юридичні особи

Глава 6
Загальні положення про юридичних осіб

 

 

 

Глава 6
Загальні положення про юридичних осіб

 

 

 

 

 

Стаття 63
Поняття юридичної особи

 

 

 

Стаття 63
Поняття юридичної особи

Юридичними особами визнаються організації, що як такі можуть мати право власності, інші майнові та особисті немайнові права, а також нести обов'язки, бути позивачами та відповідачами у суді.

76

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти статтю 63 у новій редакції:

"Юридична особа є об'єднанням осіб та/або майна у відокремлену організацію, яка наділяється правоздатністю і яка внаслідок цього як така може мати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді."

Враховано

Юридична особа є об'єднанням осіб та/або майна у відокремлену організацію, яка наділяється правоздатністю і яка внаслідок цього як така може мати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді.

Стаття 64
Види юридичних осіб

77

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти статтю 64 в новій редакції:

"Стаття 64
Види юридичних осіб

Враховано

Стаття 64
Види юридичних осіб

1. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення або інших підстав, зазначених у законі та інших правових актах, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

 

1. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

 

1. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

 

 

Юридичні особи приватного права створюються на підставі установчих документів відповідно до пп. 2 і 3 статті 72 цього Кодексу.

 

Юридичні особи приватного права створюються на підставі установчих документів відповідно до пп. 2 і 3 статті 72 цього Кодексу.

 

 

Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як юридичні особи публічного права визначаються такими і діють на підставі закону. Інші юридичні особи публічного права можуть створюватися розпорядчим способом державними органами, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

 

Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади як юридичні особи публічного права визначаються такими і діють на підставі закону. Інші юридичні особи публічного права можуть створюватися розпорядчим способом державними органами, органами Автономної Республіки Крим та органами місцевого самоврядування.

2. Цим Кодексом регулюється порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб приватного права, тобто організацій, що створюються та(або) управляються за ініціативою приватних осіб (фізичні особи та юридичні особи приватного права).

 

2. Цим Кодексом регулюється порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб приватного права.

 

2. Цим Кодексом регулюється порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб приватного права.

Окремі винятки можуть встановлюватися законом для організацій, в управлінні та формуванні майна яких поряд з приватними особами беруть участь державні органи та органи місцевого самоврядування (змішані юридичні особи).

 

Порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб публічного права визначаються законом."

 

Порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб публічного права визначаються законом.

3. Юридичні особи публічного права, тобто організації, створені розпорядчим способом державними органами та органами місцевого самоврядування, або організації, віднесені до цього виду юридичних осіб за інших підстав, зазначених у законі або інших правових актах, беручи участь у цивільних правовідносинах, повністю підлягають правилам цього Кодексу, якщо окремі винятки не будуть встановлені законом.

 

 

 

 

Порядок створення, організаційно-правові форми, правове становище юридичних осіб публічного права визначаються публічним законом.

 

 

 

 

 

78

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Главу 6 доповнити статтею 641, виклавши її в такій редакції:

"Стаття 641
Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

Враховано

Стаття 641
Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах

 

 

Юридичні особи публічного права у цивільних відносинах підлягають правилам цього Кодексу, якщо окремі винятки не будуть встановлені законом."

 

Юридичні особи публічного права у цивільних відносинах підлягають правилам цього Кодексу, якщо окремі винятки не будуть встановлені законом."

Стаття 65
Організаційно-правові форми юридичних осіб

 

 

 

Стаття 65
Організаційно-правові форми юридичних осіб

1. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств або установ.

 

 

 

1. Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств або установ.

2. Товариством є об'єднання осіб (учасників), яке має корпоративний устрій та управляється його учасниками. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не заборонено.

 

 

 

2. Товариством є об'єднання осіб (учасників), яке має корпоративний устрій та управляється його учасниками. Товариство може бути створене й однією особою, якщо законом це прямо не заборонено.

 

79

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 2 статті 65 доповнити новим реченням: "Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі."

Враховано

Товариства поділяються на підприємницькі та непідприємницькі.

3. Установа - це організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в її управлінні. Установа створюється для досягнення визначеної мети та одержання вигоди третіми особами (дестинаторами).

80

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 3 статті 65 викласти у новій редакції:

"3. Установою є об'єднання майна у відокремлену організацію, без членів, створену однією або кількома особами (засновниками) для досягнення визначеної засновниками мети за рахунок цього майна. Установа може задовольняти культурні, соціальні чи економічні потреби суспільства (суспільно-корисна установа) чи потреби третіх осіб-дестинаторів (приватно-корисна установа)."

Враховано

3. Установою є об'єднання майна у відокремлену організацію, без членів, створену однією або кількома особами (засновниками) для досягнення визначеної засновниками мети за рахунок цього майна. Установа може задовольняти культурні, соціальні чи економічні потреби суспільства (суспільно-корисна установа) чи потреби третіх осіб-дестинаторів (приватно-корисна установа).

4. До всіх товариств та установ застосовуються положення цієї глави Кодексу, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені цим Кодексом й іншими законами.

 

 

 

4. До всіх товариств та установ застосовуються положення цієї глави Кодексу, якщо інші правила для окремих видів товариств або установ не встановлені цим Кодексом й іншими законами.

Стаття 66
Підприємницькі товариства

 

 

 

Стаття 66
Підприємницькі товариства

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання та наступного розподілу між учасниками прибутку (підприємницькі товариства), можуть бути організовані тільки як господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, повне товариство та командитне товариство) або виробничі кооперативи.

 

 

 

Товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою одержання та наступного розподілу між учасниками прибутку (підприємницькі товариства), можуть бути організовані тільки як господарські товариства (акціонерне товариство, товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, повне товариство та командитне товариство) або виробничі кооперативи.

Стаття 67
Здійснення підприємницької діяльності іншими товариствами та установами

81

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Назву статті 67 та її зміст викласти в новій редакції:

"Стаття 67
Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

Враховано

Стаття 67
Здійснення підприємницької діяльності непідприємницькими товариствами та установами

Усі інші товариства (непідприємницькі товариства) та установи можуть, поряд зі своєю основною діяльністю, займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, якщо інше не встановлено законом.

 

Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть, поряд зі своєю основною діяльністю, займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, якщо інше не встановлено законом."

 

Непідприємницькі товариства (споживчі кооперативи, об'єднання громадян тощо) та установи можуть, поряд зі своєю основною діяльністю, займатися будь-якими видами підприємницької діяльності, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 68
Правоздатність юридичної особи

 

 

 

Стаття 68
Правоздатність юридичної особи

1. Юридична особа, відповідно до її здатності мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність), може мати такі самі цивільні права та обов'язки, як і особа фізична, за винятком тих прав та обов'язків, необхідною передумовою яких є природні властивості людини.

 

 

 

1. Юридична особа, відповідно до її здатності мати цивільні права та обов'язки (цивільна правоздатність), може мати такі самі цивільні права та обов'язки, як і особа фізична, за винятком тих прав та обов'язків, необхідною передумовою яких є природні властивості людини.

2. Юридична особа може бути обмежена у правах не інакше ніж у випадках і в порядку, встановлених законом. Рішення про обмеження прав може бути оскаржене юридичною особою до суду.

 

 

 

2. Юридична особа може бути обмежена у правах не інакше ніж у випадках і в порядку, встановлених законом. Рішення про обмеження прав може бути оскаржене юридичною особою до суду.

3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

 

 

 

3. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, юридична особа може займатися тільки після одержання спеціального дозволу (ліцензії).

4. Правоздатність юридичної особи виникає в момент її створення і припиняється в момент внесення запису до єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

 

 

 

4. Правоздатність юридичної особи виникає в момент її створення і припиняється в момент внесення запису до єдиного державного реєстру про припинення юридичної особи.

Стаття 69
Найменування юридичної особи

 

 

 

Стаття 69
Найменування юридичної особи

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити вказівку на характер її діяльності. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

 

 

 

1. Юридична особа повинна мати своє найменування, яке містить вказівку на її організаційно-правову форму. Найменування установи має містити вказівку на характер її діяльності. Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування.

2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, повинна мати фірмове найменування.

 

 

 

2. Юридична особа, що є підприємницьким товариством, повинна мати фірмове найменування.

Порядок реєстрації та використання фірмового найменування визначається положеннями глави 42 цього Кодексу, іншими законами та іншими правовими актами.

 

 

 

Порядок реєстрації та використання фірмового найменування визначається положеннями глави 42 цього Кодексу, іншими законами та іншими правовими актами.

3. Найменування юридичної особи зазначається в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 

 

 

3. Найменування юридичної особи зазначається в її установчих документах і вноситься до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

4. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це в органах друку, в яких публікуються дані про державну реєстрацію юридичної особи, та сповістити про це всіх осіб, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

 

 

 

4. У разі зміни свого найменування юридична особа, крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язана помістити оголошення про це в органах друку, в яких публікуються дані про державну реєстрацію юридичної особи, та сповістити про це всіх осіб, з якими вона перебуває у договірних відносинах.

5. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

 

 

 

5. Юридична особа не має права використовувати найменування іншої юридичної особи.

Стаття 70
Особисті немайнові права юридичної особи

 

 

 

Стаття 70
Особисті немайнові права юридичної особи

Права юридичної особи на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати юридичній особі, визначаються та захищаються так само, як і аналогічні права фізичних осіб (Книга друга).

 

 

 

Права юридичної особи на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати юридичній особі, визначаються та захищаються так само, як і аналогічні права фізичних осіб (Книга друга).

Стаття 71
Місце знаходження юридичної особи

 

 

 

Стаття 71
Місце знаходження юридичної особи

1. Місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації.

 

 

 

1. Місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації.

2. Місце знаходження юридичної особи зазначається в її установчих документах.

 

 

 

2. Місце знаходження юридичної особи зазначається в її установчих документах.

Стаття 72
Створення юридичної особи

 

 

 

Стаття 72
Створення юридичної особи

1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи.

82

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункти 1 і 2 статті 72 викласти в новій редакції:

"1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлений інший порядок затвердження установчих документів.

Враховано

1. Для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками, якщо законом не встановлений інший порядок затвердження установчих документів.

2. Установчими документами товариства є засновницький договір між учасниками та затверджений ними статут, якщо інше не встановлено цим Кодексом та іншими законами.

 

2. Установчими документами товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

 

2. Установчими документами товариства є затверджений учасниками статут або засновницький договір між учасниками, якщо інше не встановлено законом.

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

 

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою."

 

Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.

3. Установа створюється на основі індивідуального або спільного установчого акта. Установчий акт може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами, може бути у будь-який час скасований засновником.

 

 

 

3. Установа створюється на основі індивідуального або спільного установчого акта. Установчий акт може міститися також і в заповіті. До створення установи установчий акт, складений однією або кількома особами, може бути у будь-який час скасований засновником.

4. Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.

 

 

 

4. Юридична особа вважається створеною з моменту її державної реєстрації.

Стаття 73
Державна реєстрація юридичної особи

 

 

 

Стаття 73
Державна реєстрація юридичної особи

1. Юридична особа підлягає державній реєстрації органами юстиції у порядку, що визначається законом про реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритого для загального ознайомлення.

 

 

 

1. Юридична особа підлягає державній реєстрації органами юстиції у порядку, що визначається законом про реєстрацію юридичних осіб. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру юридичних осіб, відкритого для загального ознайомлення.

2. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів законові є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації за іншими мотивами (недоцільність тощо) не допускається.

 

 

 

2. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів законові є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації за іншими мотивами (недоцільність тощо) не допускається.

3. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду.

 

 

 

3. Відмова у державній реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені до суду.

 

83

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 73 новим пунктом 4 такого змісту:

"4. До єдиного державного реєстру юридичних осіб вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування (фірмове найменування), місце знаходження, органи управління, філії та представництва, предмет діяльності товариства чи мета установи, а також інші відомості, якщо цього вимагає закон."

Враховано

4. До єдиного державного реєстру юридичних осіб вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування (фірмове найменування), місце знаходження, органи управління, філії та представництва, предмет діяльності товариства чи мета установи, а також інші відомості, якщо цього вимагає закон.

 

84

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 73 новим пунктом 5, який перенести із статті 74 (пункт 4), і викласти його в такій редакції:

"5. Зміни установчих документів набувають чинності для третіх осіб із моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - із моменту сповіщення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Однак юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін."

Враховано

5. Зміни установчих документів набувають чинності для третіх осіб із моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - із моменту сповіщення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Однак юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Стаття 74
Вимоги до змісту установчих документів

 

 

 

Стаття 74
Вимоги до змісту установчих документів

1. Статут товариства, якщо додаткові вимоги щодо його змісту не встановлені цим Кодексом або іншими законами, має включати найменування юридичної особи, вказівку на її місце знаходження, адресу, визначати органи управління товариством, їхню компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього.

 

 

 

1. Статут товариства, якщо додаткові вимоги щодо його змісту не встановлені цим Кодексом або іншими законами, має включати найменування юридичної особи, вказівку на її місце знаходження, адресу, визначати органи управління товариством, їхню компетенцію, порядок прийняття ними рішень, порядок вступу до товариства та виходу з нього.

2. Засновницький договір товариства, якщо додаткові вимоги до його змісту не встановлені цим Кодексом та іншими законами, має містити обов'язок учасників створити юридичну особу, визначати порядок спільної діяльності щодо її створення, умови передання їй свого майна.

 

 

 

2. Засновницький договір товариства, якщо додаткові вимоги до його змісту не встановлені цим Кодексом та іншими законами, має містити обов'язок учасників створити юридичну особу, визначати порядок спільної діяльності щодо її створення, умови передання їй свого майна.

3. В установчому акті установи зазначається її мета, визначається, як правило, майно, яке передається установі, необхідне для досягнення цієї мети, організація управління установою. Якщо в установчому акті, який міститься у заповіті, відсутні деякі із зазначених вище положень, їх встановлює відповідний орган юстиції, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб.

 

 

 

3. В установчому акті установи зазначається її мета, визначається, як правило, майно, яке передається установі, необхідне для досягнення цієї мети, організація управління установою. Якщо в установчому акті, який міститься у заповіті, відсутні деякі із зазначених вище положень, їх встановлює відповідний орган юстиції, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб.

4. Зміни установчих документів створених товариств набувають чинності для третіх осіб з моменту їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту сповіщення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Однак юридичні особи та їх учасники не мають права посилатися на відсутність реєстрації таких змін у відносинах з третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

85

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 4 статті 74 виключити, оскільки він повинен бути перенесений до статті 73.

Враховано

Пункт 4 статті 74 виключити, оскільки він перенесений до статті 73.

Стаття 75
Дієздатність юридичної особи

 

 

 

Стаття 75
Дієздатність юридичної особи

1. Юридична особа набуває цивільних прав та бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, які діють відповідно до закону або установчих документів.

 

 

 

1. Юридична особа набуває цивільних прав та бере на себе цивільні обов'язки через свої органи, які діють відповідно до закону або установчих документів.

Порядок створення органів юридичної особи визначається законом та установчими документами.

 

 

 

Порядок створення органів юридичної особи визначається законом та установчими документами.

2. У передбачених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав та брати на себе цивільні обов'язки через своїх учасників.

 

 

 

2. У передбачених законом випадках юридична особа може набувати цивільних прав та брати на себе цивільні обов'язки через своїх учасників.

3. Особа, яка за законом або установчими документами юридичної особи виступає від її імені, повинна діяти в інтересах юридичної особи, яку вона представляє, добросовісно і розумно. Вона зобов'язана на вимогу органів юридичної особи, якщо інше не передбачено законом або установчими документами юридичної особи, відшкодувати збитки, завдані нею юридичній особі.

86

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти пункт 3 статті 75 у новій редакції:

"3. Органи, які за законом чи установчими документами юридичної особи виступають від її імені, повинні діяти в інтересах юридичної особи, яку вони представляють, добросовісно і розумно, й не перевищувати повноважень.

Враховано

3. Органи, які за законом чи установчими документами юридичної особи виступають від її імені, повинні діяти в інтересах юридичної особи, яку вони представляють, добросовісно і розумно, й не перевищувати повноважень.

 

 

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень на представництво юридичної особи не має правової сили, за винятком випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження."

 

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень на представництво юридичної особи не має правової сили, за винятком випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження."

 

86

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Додати до статті 75 новий пункт 4:

"4. Члени органу юридичної особи які порушують свої обов'язки по представництву, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі."

Враховано

4. Члени органу юридичної особи які порушують свої обов'язки по представництву, несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

Стаття 76
Філії та представництва

 

 

 

Стаття 76
Філії та представництва

1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює усі або частину її функцій.

 

 

 

1. Філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює усі або частину її функцій.

2. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

 

 

 

2. Представництвом є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза місцем її знаходження та здійснює представництво і захист інтересів юридичної особи.

3. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

 

 

 

3. Філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

4. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

 

 

 

4. Керівники філій та представництв призначаються юридичною особою і діють на підставі виданої нею довіреності.

5. Відомості про відкриті філії та представництва мають бути внесені до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 

 

 

5. Відомості про відкриті філії та представництва мають бути внесені до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

Стаття 77
Відповідальність юридичних осіб

 

 

 

Стаття 77
Відповідальність юридичних осіб

1. Юридична особа несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями.

 

 

 

1. Юридична особа несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями.

2. Юридична особа за своїми зобов'язаннями відповідає усім належним їй майном.

 

 

 

2. Юридична особа за своїми зобов'язаннями відповідає усім належним їй майном.

3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями учасника (засновника) юридичної особи, крім випадків, передбачених законами та установчими документами.

 

 

 

3. Учасник (засновник) юридичної особи не відповідає за зобов'язаннями юридичної особи, а юридична особа не відповідає за зобов'язаннями учасника (засновника) юридичної особи, крім випадків, передбачених законами та установчими документами.

 

87

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Додати до статті 77 новий пункт 4 такого змісту:

"4. Особи, що створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації юридичної особи.

Юридична особа несе відповідальність за зобов' язаннями учасників (засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення іхніх дій відповідними органами."

Відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

4. Особи, що створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації юридичної особи.

Юридична особа несе відповідальність за зобов'язаннями учасників (засновників), що пов'язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення іхніх дій відповідними органами.

4. Якщо банкрутство юридичної особи спричинене недобросовісними діями учасників юридичної особи, то в разі недостатності майна юридичної особи на таких учасників може бути покладена додаткова (субсидіарна) відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи.

 

 

 

5. Якщо банкрутство юридичної особи спричинене недобросовісними діями учасників юридичної особи, то в разі недостатності майна юридичної особи на таких учасників може бути покладена додаткова (субсидіарна) відповідальність за зобов'язаннями юридичної особи.

Стаття 78
Управління товариством

 

 

 

Стаття 78
Управління товариством

У товаристві мають бути такі органи управління, як загальні збори учасників і правління, якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

У товаристві мають бути такі органи управління, як загальні збори учасників і правління, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 79
Загальні збори учасників товариства

 

 

 

Стаття 79
Загальні збори учасників товариства

1. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління.

 

 

 

1. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління.

2. Якщо інше не встановлено законом або установчими документами, рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, крім рішень про зміну статуту товариства та про його ліквідацію, які приймаються більшістю у 3/4 голосів.

 

 

 

2. Якщо інше не встановлено законом або установчими документами, рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників, крім рішень про зміну статуту товариства та про його ліквідацію, які приймаються більшістю у 3/4 голосів.

Рішення, що приймається без скликання загальних зборів, вважається прийнятим, якщо всі учасники товариства письмово висловили свою згоду з цим рішенням.

 

 

 

Рішення, що приймається без скликання загальних зборів, вважається прийнятим, якщо всі учасники товариства письмово висловили свою згоду з цим рішенням.

Якщо інше не встановлено в установчих документах, для зміни мети товариства вимагається згода всіх учасників товариства. Згода учасників, які не з'явилися, має бути висловлена письмово.

 

 

 

Якщо інше не встановлено в установчих документах, для зміни мети товариства вимагається згода всіх учасників товариства. Згода учасників, які не з'явилися, має бути висловлена письмово.

3. Учасник товариства не має права голосу з питань щодо вчинення з ним правочину, будь-яких дій у спорі між ним і товариством.

 

 

 

3. Учасник товариства не має права голосу з питань щодо вчинення з ним правочину, будь-яких дій у спорі між ним і товариством.

4. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. У будь-якому разі скликання загальних зборів можуть вимагати не менше десяти відсотків учасників товариства. Ця вимога має бути виражена у письмовій формі із зазначенням мети та підстав.

88

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти пункт 4 статті 79 у новій редакції:

"4. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. У будь-якому разі скликання загальних зборів можуть вимагати учасники, що мають не менше десяти відсотків голосів.

Враховано

4. Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. У будь-якому разі скликання загальних зборів можуть вимагати учасники, що мають не менше десяти відсотків голосів.

Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не задоволена, відповідний орган юстиції може уповноважити на скликання загальних зборів тих учасників, які висунули таку вимогу.

 

Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не задоволена, ці учасники мають право самі скликати загальні збори."

 

Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не задоволена, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.

 

89

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 79 новим пунктом 5:

"5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене до суду учасником, який був відсутній не зі своєї вини на загальних зборах або голосував проти такого рішення. Рішення може бути оскаржене до суду протягом двох місяців від дня, коли рішення було доведене до учасника, який звертається до суду."

Враховано

5. Рішення загальних зборів може бути оскаржене до суду учасником, який був відсутній не зі своєї вини на загальних зборах або голосував проти такого рішення. Рішення може бути оскаржене до суду протягом двох місяців від дня, коли рішення було доведене до учасника, який звертається до суду.

Стаття 80
Правління товариства

 

 

 

Стаття 80
Правління товариства

1. Загальні збори своїм рішенням створюють правління та встановлюють його компетенцію і склад.

 

 

 

1. Загальні збори своїм рішенням створюють правління та встановлюють його компетенцію і склад.

2. Правління може складатися з однієї або кількох осіб. Правління, що складається з кількох осіб, приймає рішення відповідно до положень п. 2 статті 79 цього Кодексу.

 

 

 

2. Правління може складатися з однієї або кількох осіб. Правління, що складається з кількох осіб, приймає рішення відповідно до положень п. 2 статті 79 цього Кодексу.

3. Члени правління у будь-який час можуть бути усунені, якщо в статуті не зазначені підстави, з яких допускається усунення членів правління.

 

 

 

3. Члени правління у будь-який час можуть бути усунені, якщо в статуті не зазначені підстави, з яких допускається усунення членів правління.

 

90

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 80 новим пунктом 4:

"4. За законом або за установчим документом назва виконавчого органу може бути іншою ніж "правління"."

Враховано

4. За законом або за установчим документом назва виконавчого органу може бути іншою ніж "правління".

Стаття 81
Право участі у товаристві

 

 

 

Стаття 81
Право участі у товаристві

1. Право участі у товаристві не може бути передане іншим особам і не спадкується, якщо установчими документами товариства не передбачено інше.

91

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти пункт 1 статті 81 у такій редакції:

"1. Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може передаватись іншим особам або успадковуватись.

Враховано

1. Право участі у товаристві є особистим немайновим правом і не може передаватись іншим особам або успадковуватись.

 

 

Передача частки, акцій товариства тощо іншим особам не є передачею або успадкуванням права участі у товаристві."

 

Передача частки, акцій товариства тощо іншим особам не є передачею або успадкуванням права участі у товаристві.

2. Учасники можуть вільно вийти з товариства, якщо у статуті не встановлений обов'язок учасника письмово попередити товариство про свій вихід у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

 

 

 

2. Учасники можуть вільно вийти з товариства, якщо у статуті не встановлений обов'язок учасника письмово попередити товариство про свій вихід у визначений строк, який не може перевищувати одного року.

 

92

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 81 новим пунктом 3:

"3. Учасник товариства у випадках та порядку, передбачених законом та/або установчими документами, може бути виключений з товариства."

Враховано

3. Учасник товариства у випадках та порядку, передбачених законом та/або установчими документами, може бути виключений з товариства.

Стаття 82
Управління установою

 

 

 

Стаття 82
Управління установою

1. Органи управління установою, порядок їх формування та склад визначаються установчим актом.

93

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункти 1 і 2 статті поєднати та викласти у такій редакції:

"1. Засновники установи не беруть участі в її управлінні. В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовується положення п. 2 статті 80 цього Кодексу. Установчий акт може передбачати створення й інших органів, визначати порядок формування органів та їх склад.".

Відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

1. Засновники установи не беруть участі в її управлінні. В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовується положення п. 2 статті 80 цього Кодексу. Установчий акт може передбачати створення й інших органів, визначати порядок формування органів та їх склад.

2. В установі обов'язково створюється правління, до якого застосовуються положення п. 2 статті 80 цього Кодексу.

94

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 82 новим пунктом 2 такого змісту:

"2. Наглядає за діяльністю установи її наглядова рада.

Враховано

2. Наглядає за діяльністю установи її наглядова рада.

 

 

Наглядова рада наглядає за управлінням майном, додержанням мети установи та за іншою її діяльністю, відповідно до установчого акта."

 

Наглядова рада наглядає за управлінням майном, додержанням мети установи та за іншою її діяльністю, відповідно до установчого акта.

Стаття 83
Передання майна установі

 

 

 

Стаття 83
Передання майна установі

Якщо в установчому акті зазначається майно, яке передається установі, то засновник (а в разі його смерті - зобов'язана особа відповідно до положень Книги сьомої цього Кодексу) зобов'язаний передати його установі після державної реєстрації установи.

 

 

 

Якщо в установчому акті зазначається майно, яке передається установі, то засновник (а в разі його смерті - зобов'язана особа відповідно до положень Книги сьомої цього Кодексу) зобов'язаний передати його установі після державної реєстрації установи.

Стаття 84
Зміна мети установи та її структури управління

 

 

 

Стаття 84
Зміна мети установи та її структури управління

1. Якщо здійснення мети установи стало неможливим або воно загрожує суспільним інтересам, то відповідний орган юстиції може визначити їй іншу мету.

95

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 84 після слова "може" додати слова "звернутися до суду з заявою про визначення"; слово "визначити" виключити.

Враховано

1. Якщо здійснення мети установи стало неможливим або воно загрожує суспільним інтересам, то відповідний орган юстиції може звернутися до суду з заявою про визначення їй іншої мети.

2. При зміні мети установи орган юстиції повинен по можливості враховувати наміри засновника та особливо піклуватися про те, щоб вигоди від використання майна установи передавалися тим дестинаторам, яким ці вигоди призначалися наміром засновника.

96

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пунктах 2, 3, 4 статті 84 слова "органи юстиції" замінити словом "суд".

Враховано

2. При зміні мети установи суд повинен по можливості враховувати наміри засновника та особливо піклуватися про те, щоб вигоди від використання майна установи передавалися тим дестинаторам, яким ці вигоди призначалися наміром засновника.

3. Орган юстиції може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно внаслідок зміни мети установи або з інших поважних причин.

 

 

 

3. Суд може змінити структуру управління установи, якщо це необхідно внаслідок зміни мети установи або з інших поважних причин.

4. При зміні мети установи або її структури орган юстиції повинен мати письмову думку правління установи про це.

 

 

 

4. При зміні мети установи або її структури суд повинен мати письмову думку правління установи про це.

Стаття 85
Припинення юридичної особи

 

 

 

Стаття 85
Припинення юридичної особи

1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, розділення), або в результаті ліквідації.

 

 

 

1. Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам (злиття, приєднання, розділення), або в результаті ліквідації.

2. Юридична особа вважається такою, що припинила існування, після внесення про це запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 

 

 

2. Юридична особа вважається такою, що припинила існування, після внесення про це запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб.

 

97

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 85 новим пунктом 3 такого змісту:

"3. Припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом."

Враховано

3. Припинення юридичної особи в процесі відновлення її платоспроможності або банкрутства визначається законом.

Стаття 86
Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи

 

 

 

Стаття 86
Обов'язки особи, що прийняла рішення про припинення юридичної особи

1. Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

 

 

 

1. Учасники юридичної особи або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, який вносить до єдиного державного реєстру юридичних осіб відомості про те, що юридична особа перебуває у процесі припинення.

2. Учасники юридичної особи або орган, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, комісію щодо припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор, зовнішній управляючий тощо) та встановлюють відповідно до цього Кодексу порядок та строки припинення.

 

 

 

2. Учасники юридичної особи або орган, що прийняли рішення про припинення юридичної особи, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, комісію щодо припинення юридичної особи (ліквідаційна комісія, ліквідатор, зовнішній управляючий тощо) та встановлюють відповідно до цього Кодексу порядок та строки припинення.

 

98

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

До пункту 2 статті 86 додати речення:

"Виконання функцій комісії щодо припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи".

Враховано

Виконання функцій комісії щодо припинення юридичної особи може бути покладено на орган управління юридичної особи.

3. З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія від імені юридичної особи, яка припиняється, виступає у суді.

 

 

 

3. З моменту призначення відповідної комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Комісія від імені юридичної особи, яка припиняється, виступає у суді.

4. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в органах друку, в яких публікуються дані про реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації про припинення.

 

 

 

4. Комісія з припинення юридичної особи поміщає в органах друку, в яких публікуються дані про реєстрацію юридичних осіб, повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення вимог її кредиторами. Цей строк не може бути меншим двох місяців з моменту публікації про припинення.

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає кредиторів про припинення юридичної особи.

 

 

 

Комісія вживає усіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово сповіщає кредиторів про припинення юридичної особи.

Стаття 87
Злиття, приєднання та розділення юридичної особи

 

 

 

Стаття 87
Злиття, приєднання та розділення юридичної особи

1. Злиття, приєднання та розділення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої не те установчими документами, а в передбачених законом випадках - за рішенням суду або відповідних органів державної виконавчої влади.

99

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 87 у словосполученні "правоуповноваженої не те установчими документами" замінити слово "не" на слово "на".

Враховано

1. Злиття, приєднання та розділення юридичної особи здійснюються за рішенням його учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те установчими документами, а в передбачених законом випадках - за рішенням суду або відповідних органів державної виконавчої влади.

2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної виконавчої влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

 

 

 

2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних органів державної виконавчої влади на припинення юридичної особи шляхом злиття або приєднання.

Стаття 88
Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання та розділення

 

 

 

Стаття 88
Порядок припинення юридичної особи шляхом злиття, приєднання та розділення

1. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язання та відшкодування збитків.

 

 

 

1. Кредитор юридичної особи, що припиняється, може вимагати від неї припинення або дострокового виконання зобов'язання та відшкодування збитків.

2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (злиття, приєднання) або роздільний баланс (розділення), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно до всіх її кредиторів та боржників, враховуючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

 

 

 

2. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення цих вимог комісія з припинення юридичної особи складає передавальний акт (злиття, приєднання) або роздільний баланс (розділення), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань юридичної особи, що припиняється, стосовно до всіх її кредиторів та боржників, враховуючи зобов'язання, які оспорюються сторонами.

3. Передавальний акт та роздільний баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про її припинення.

 

 

 

3. Передавальний акт та роздільний баланс затверджуються учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про її припинення.

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та роздільного балансу передаються в органи, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, як за місцем реєстрації юридичної особи, що припиняється, так і за місцем реєстрації юридичної особи-правонаступника.

 

 

 

Нотаріально посвідчені копії передавального акта та роздільного балансу передаються в органи, які здійснюють державну реєстрацію юридичних осіб, як за місцем реєстрації юридичної особи, що припиняється, так і за місцем реєстрації юридичної особи-правонаступника.

4. Порушення правил пп. 2 та 3 цієї статті є підставою для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи та створюваних юридичних осіб-правонаступників.

 

 

 

4. Порушення правил пп. 2 та 3 цієї статті є підставою для відмови у державній реєстрації припинення юридичної особи та створюваних юридичних осіб-правонаступників.

5. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб, а точно з'ясувати правонаступника юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи-правонаступники солідарно відповідають перед кредиторами юридичної особи, що припинила існування.

 

 

 

5. Якщо правонаступниками юридичної особи є кілька юридичних осіб, а точно з'ясувати правонаступника юридичної особи, що припинилася, неможливо, юридичні особи-правонаступники солідарно відповідають перед кредиторами юридичної особи, що припинила існування.

Стаття 89
Виділення

100

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В статті 89 слово "виділення " замінити словом "виокремлення".

Враховано

Стаття 89
Виокремлення

Якщо частина майна, прав та обов'язків юридичної особи переходять до створюваних нових юридичних осіб (виділення), то за аналогією застосовуються правила пп. 1, 2, 4 статті 86 та статей 87 і 88.

 

 

 

Якщо частина майна, прав та обов'язків юридичної особи переходять до створюваних нових юридичних осіб (виокремлення), то за аналогією застосовуються правила пп. 1, 2, 4 статті 86 та статей 87 і 88.

Стаття 90
Ліквідація юридичної особи

 

 

 

Стаття 90
Ліквідація юридичної особи

1. Юридична особа може бути ліквідована:

101

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 89 слова "може бути ліквідована " замінити словом "ліквідовується"; далі в тексті внести відповідні правки.

Враховано

1. Юридична особа ліквідовується:

1) за рішенням її учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те установчими документами, в тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який створено юридичну особу, з досягненням мети, для якої її створено, або з визнанням судом недійсною реєстрації юридичної особи у зв'язку з допущеними при її створенні порушеннями закону або інших правових актів, які мають характер таких, що їх не можна позбутися, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

 

 

 

1) за рішенням її учасників або ж органу юридичної особи, правоуповноваженої на те установчими документами, в тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який створено юридичну особу, з досягненням мети, для якої її створено, або з визнанням судом недійсною реєстрації юридичної особи у зв'язку з допущеними при її створенні порушеннями закону або інших правових актів, які мають характер таких, що їх не можна позбутися, а також в інших випадках, передбачених установчими документами;

2) за рішенням суду в разі заняття діяльністю без належного дозволу (ліцензії) чи діяльністю, забороненою законом, або у зв'язку з іншими неодноразовими чи грубими порушеннями закону чи інших правових актів, або ж при занятті діяльністю, що загрожує суспільним інтересам, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.

102

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Підпункт 2) пункту 1 статті 90 викласти у новій редакції:

"2) за рішенням суду в разі заняття діяльністю без належного дозволу (ліцензії) чи діяльністю, забороненою законом, а також в інших випадках передбачених законом."

Враховано

2) за рішенням суду в разі заняття діяльністю без належного дозволу (ліцензії) чи діяльністю, забороненою законом, а також в інших випадках передбачених законом.

2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у підпункті 2 п. 1 цієї статті, може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб.

103

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Частину першу пункту 2 статті 90 доповнити такими словами:

", а також учасником юридичної особи."

Враховано

2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у підпункті 2 п. 1 цієї статті, може бути пред'явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, а також учасником юридичної особи.

Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його учасників або орган, правоуповноважений на ліквідацію юридичної особи її установчими документами, можуть бути покладені обов'язки щодо здійснення ліквідації юридичної особи.

 

 

 

Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи на його учасників або орган, правоуповноважений на ліквідацію юридичної особи її установчими документами, можуть бути покладені обов'язки щодо здійснення ліквідації юридичної особи.

3. Юридична особа ліквідовується також відповідно до статті 93 цього Кодексу внаслідок визнання її банкрутом.

104

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 3 статті 90 викласти в новій редакції:

"3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа може ліквідуватися тільки у порядку, передбаченому законодавством про неспроможність."

Враховано

3. Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа може ліквідуватися тільки у порядку, передбаченому законодавством про неспроможність.

Якщо вартість майна юридичної особи є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа може бути ліквідована тільки у порядку, передбаченому статтею 93 цього Кодексу.

 

 

 

 

Положення про ліквідацію юридичних осіб внаслідок банкрутства не поширюється на окремих юридичних осіб, зазначених у законі.

 

 

 

 

Стаття 91
Порядок ліквідації юридичної особи

 

 

 

Стаття 91
Порядок ліквідації юридичної особи

1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідовується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

 

 

 

1. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідовується, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

 

 

 

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками юридичної особи або органом, який прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

2. Якщо наявні кошти юридичної особи, яка ліквідовується, є недостатніми для задоволення вимог кредиторів, ліквідаційна комісія здійснює продаж майна юридичної особи з публічних торгів у порядку, встановленому для виконання судових рішень.

105

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 2 статті 91 виключити, відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

Пункт 2 виключено.

Нумерцію наступних пунктів змінено.

3. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, яка ліквідовується, провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 92 цього Кодексу, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів п'ятої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

 

 

 

2. Виплата грошових сум кредиторам юридичної особи, яка ліквідовується, провадиться у порядку черговості, встановленої статтею 92 цього Кодексу, відповідно до проміжного ліквідаційного балансу, починаючи від дня його затвердження, за винятком кредиторів п'ятої черги, виплати яким провадяться зі спливом місяця від дня затвердження проміжного ліквідаційного балансу.

4. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

 

 

 

3. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується учасниками юридичної особи або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

5. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

 

 

 

4. Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається її учасникам, якщо інше не передбачено законом або установчими документами юридичної особи.

6. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною після внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб про припинення юридичної особи.

 

 

 

5. Ліквідація юридичної особи вважається завершеною після внесення запису до єдиного державного реєстру юридичних осіб про припинення юридичної особи.

Стаття 92
Задоволення вимог кредиторів

 

 

 

Стаття 92
Задоволення вимог кредиторів

1. При ліквідації юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

106

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 92 після слова "ліквідації" вставити слово "платоспроможної".

Враховано

1. При ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

 

 

 

 

1) у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечені заставою майна юридичної особи, що ліквідується, а також за зобов'язаннями, які забезпечені іншими способами;

1) у першу чергу задовольняються вимоги фізичних осіб, перед якими юридична особа, яка ліквідовується, несе відповідальність за заподіяння шкоди життю чи здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів;

 

 

 

2) у другу чергу задовольняються вимоги фізичних осіб, перед якими юридична особа, яка ліквідовується, несе відповідальність за заподіяння шкоди життю чи здоров'ю, шляхом капіталізації відповідних почасових платежів;

2) у другу чергу провадяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, що працюють за трудовим договором, і з виплати винагороди авторам об'єктів інтелектуальної власності;

 

 

 

3) у третю чергу провадяться розрахунки з виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, що працюють за трудовим договором, і з виплати винагороди авторам об'єктів інтелектуальної власності;

3) у третю чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечені заставою майна юридичної особи, що ліквідовується;

107

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Підпункт 3) пункту 1 статті 92 вважати підпунктом 1); викласти його у новій редакції:

"1) у першу чергу задовольняються вимоги кредиторів за зобов'язаннями, які забезпечені заставою майна юридичної особи, що ліквідується, а також за зобов'язаннями, які забезпечені іншими способами;"; відповідно змінити нумерацію та зміст підпунктів.

Враховано

 

4) у четверту чергу погашається заборгованість за обов'язковими платежами до бюджету та до небюджетних фондів;

 

 

 

4) у четверту чергу погашається заборгованість за обов'язковими платежами до бюджету та до небюджетних фондів;

5) у п'яту чергу провадяться розрахунки з іншими кредиторами.

 

 

 

5) у п'яту чергу провадяться розрахунки з іншими кредиторами.

2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги.

108

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункти 2 і 3 статті 92 виключити, відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

Пункти 2 і 3 статті 92 виключені, нумерацію пунктів змінено.

3. У разі недостатності майна юридичної особи, яка ліквідовується, це майно розподіляється між кредиторами відповідної черги пропорційно тим сумам вимог, які підлягають задоволенню, якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

 

4. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ж ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося, юридичної особи, яку ліквідували.

 

 

 

2. У разі відмови ліквідаційної комісії у задоволенні вимог кредитора або ж ухилення від їх розгляду кредитор має право до затвердження ліквідаційного балансу юридичної особи звернутися в суд із позовом до ліквідаційної комісії. За рішенням суду вимоги кредитора можуть бути задоволені за рахунок майна, що залишилося, юридичної особи, яку ліквідували.

5. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

 

 

 

3. Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред'явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

6. Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна юридичної особи, яку ліквідовують, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених законом. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, а також вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено.

 

 

 

4. Вимоги кредиторів, не задоволені через недостатність майна юридичної особи, яку ліквідовують, вважаються погашеними, крім випадків, передбачених законом. Погашеними вважаються також вимоги кредиторів, не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор не звертався до суду з позовом, а також вимоги, у задоволенні яких рішенням суду кредиторові відмовлено.

Стаття 93
Банкрутство юридичної особи

109

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 93 виключити.

Враховано

Стаття 93 виключена.

1. Юридична особа відповідно до закону може бути визнана банкрутом, якщо вона не здатна задовольнити пред'явлені до неї вимоги кредиторів через недостатність активів у ліквідній формі.

 

 

 

 

2. Визнання юридичної особи банкрутом провадиться судом за позовом кредиторів.

 

 

 

 

Юридична особа може також спільно з кредиторами прийняти рішення оголосити про своє банкрутство та про добровільну ліквідацію.

 

 

 

 

3. Підстави визнання судом юридичної особи банкрутом або ж оголошення нею про своє банкрутство, а також порядок ліквідації такої юридичної особи встановлюються законом про банкрутство. Вимоги кредиторів задовольняються у черговості, встановленій п. 1 статті 92 цього Кодексу.

 

 

 

 

Глава 7
Підприємницькі товариства

 

 

 

Глава 7
Підприємницькі товариства

§ 1. Господарські товариства

 

 

 

§ 1. Господарські товариства

1. Загальні положення

 

 

 

1. Загальні положення

Стаття 94
Поняття та види господарського товариства

 

 

 

Стаття 94
Поняття та види господарського товариства

1. Господарськими товариствами визнаються юридичні особи з поділеним на частки учасників статутним (складеним) капіталом.

 

 

 

1. Господарськими товариствами визнаються юридичні особи з поділеним на частки учасників статутним (складеним) капіталом.

2. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

 

 

 

2. Господарські товариства можуть бути створені у формі повного товариства, командитного товариства, товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерного товариства.

Стаття 95
Учасники господарських товариств

 

 

 

Стаття 95
Учасники господарських товариств

Учасниками господарських товариств можуть бути юридичні та фізичні особи - крім випадків, передбачених законом.

110

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В частині 1 статті 95 виключити слова "крім випадків, передбачених законом".

Враховано

Учасниками господарських товариств можуть бути юридичні та фізичні особи.

Законом може бути заборонена чи обмежена участь окремих категорій громадян у господарських товариствах, за винятком відкритих акціонерних товариств.

 

 

 

Законом може бути заборонена чи обмежена участь окремих категорій громадян у господарських товариствах, за винятком відкритих акціонерних товариств.

Господарське товариство (за винятком повного і командитного товариств) може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

 

 

 

Господарське товариство (за винятком повного і командитного товариств) може бути створене однією особою, яка стає його єдиним учасником.

Стаття 96
Майно господарського товариства

 

 

 

Стаття 96
Майно господарського товариства

1. Товариство є власником:

 

 

 

1. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому учасниками у власність;

 

 

 

1) майна, переданого йому учасниками у власність;

2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

 

 

 

2) продукції, виробленої товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних доходів;

 

 

 

3) одержаних доходів;

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

 

 

 

4) іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законом.

2. Внеском до майна господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або ж майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

 

 

 

2. Внеском до майна господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або ж майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку.

Грошова оцінка внеску учасника господарського товариства здійснюється за угодою між учасниками товариства; у випадках, передбачених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

 

 

 

Грошова оцінка внеску учасника господарського товариства здійснюється за угодою між учасниками товариства; у випадках, передбачених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Стаття 97
Права учасників господарського товариства

 

 

 

Стаття 97
Права учасників господарського товариства

Учасники товариства мають право:

 

 

 

Учасники товариства мають право:

1) брати участь у керуванні справами товариства у порядку, визначеному в установчих документах, - крім випадків, передбачених законом;

 

 

 

1) брати участь у керуванні справами товариства у порядку, визначеному в установчих документах, - крім випадків, передбачених законом;

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

 

 

 

2) брати участь у розподілі прибутку товариства і одержувати його частину (дивіденди);

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

 

 

 

3) вийти у встановленому порядку з товариства;

 

111

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Після підпункту 3) частини першої статті 97 додати новий підпункт 4):

"4) здійснити відчуження часток, пайових цінних паперів у порядку, передбаченому установчими документами;", відповідно змінити нумерацію підпунктів.

Враховано

4) здійснити відчуження часток, пайових цінних паперів у порядку, передбаченому установчими документами;

4) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, передбаченому установчими документами.

 

 

 

5) одержувати інформацію про діяльність товариства у порядку, передбаченому установчими документами.

Учасники можуть також мати інші права, що передбачені законом та установчими документами товариства.

 

 

 

Учасники можуть також мати інші права, що передбачені законом та установчими документами товариства.

Стаття 98
Обов'язки учасників господарського товариства

 

 

 

Стаття 98
Обов'язки учасників господарського товариства

Учасники товариства зобов'язані:

 

 

 

Учасники товариства зобов'язані:

1) додержуватися установчих документів товариства та виконувати рішення загальних зборів;

 

 

 

1) додержуватися установчих документів товариства та виконувати рішення загальних зборів;

2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити внески (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, які передбачені установчими документами;

 

 

 

2) виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю, а також робити внески (оплачувати акції) у розмірі, в порядку та засобами, які передбачені установчими документами;

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

 

 

 

3) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;

4) нести інші зобов'язання, якщо це передбачено законом і установчими документами.

 

 

 

4) нести інші зобов'язання, якщо це передбачено законом і установчими документами.

2. Повне товариство

 

 

 

2. Повне товариство

Стаття 99
Поняття повного товариства

 

 

 

Стаття 99
Поняття повного товариства

1. Повним визнається товариство, учасники якого (повні учасники) відповідно до укладеного між ними договору займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і солідарно відповідають за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

 

 

 

1. Повним визнається товариство, учасники якого (повні учасники) відповідно до укладеного між ними договору займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і солідарно відповідають за його зобов'язаннями усім майном, що їм належить.

2. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

 

 

 

2. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства.

3. Учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності товариства.

 

 

 

3. Учасник повного товариства не має права без згоди інших учасників вчиняти від свого імені та у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб правочини, що є однорідними з тими, які становлять предмет діяльності товариства.

При порушенні цього правила товариство має право за своїм вибором вимагати від такого учасника або відшкодування завданих товариству збитків, або ж передання товариству усієї набутої за такими правочинами вигоди.

 

 

 

При порушенні цього правила товариство має право за своїм вибором вимагати від такого учасника або відшкодування завданих товариству збитків, або ж передання товариству усієї набутої за такими правочинами вигоди.

4. Фірмове найменування повного товариства має містити:

 

 

 

4. Фірмове найменування повного товариства має містити:

імена (найменування) всіх його учасників, а також слова "повне товариство", або ж ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".

 

 

 

імена (найменування) всіх його учасників, а також слова "повне товариство", або ж ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".

Стаття 100
Засновницький договір повного товариства

 

 

 

Стаття 100
Засновницький договір повного товариства

Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується всіма його учасниками.

 

 

 

Повне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується всіма його учасниками.

Засновницький договір повного товариства має містити, крім відомостей, що зазначені у статті 74
цього Кодексу, умови про розмір і склад складеного капіталу товариства; про розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у цьому капіталі; про розмір, склад, строки і внесення ними вкладів.

 

 

 

Засновницький договір повного товариства має містити, крім відомостей, що зазначені у статті 74 цього Кодексу, умови про розмір і склад складеного капіталу товариства; про розмір та порядок зміни часток кожного з учасників у цьому капіталі; про розмір, склад, строки і внесення ними вкладів.

Стаття 101
Управління повним товариством

 

 

 

Стаття 101
Управління повним товариством

1. Управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Засновницьким договором товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників.

 

 

 

1. Управління діяльністю повного товариства здійснюється за спільною згодою всіх учасників. Засновницьким договором товариства можуть бути передбачені випадки, коли рішення приймається більшістю голосів учасників.

2. Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення кількості голосів.

 

 

 

2. Кожний учасник повного товариства має один голос, якщо засновницьким договором не передбачений інший порядок визначення кількості голосів.

3. Кожний учасник товариства, незалежно від того, чи уповноважений він вести загальні справи, має право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ товариства. Відмова від цього права чи його обмеження - у тому числі за домовленістю учасників товариства - є недійсними.

 

 

 

3. Кожний учасник товариства, незалежно від того, чи уповноважений він вести загальні справи, має право ознайомлюватися з усією документацією щодо ведення справ товариства. Відмова від цього права чи його обмеження - у тому числі за домовленістю учасників товариства - є недійсними.

Стаття 102
Ведення справ повного товариства

 

 

 

Стаття 102
Ведення справ повного товариства

1. Кожний учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або ж що ведення справ доручено окремим учасникам.

 

 

 

1. Кожний учасник повного товариства має право діяти від імені товариства, якщо засновницьким договором не визначено, що всі учасники ведуть справи спільно або ж що ведення справ доручено окремим учасникам.

При спільному веденні учасниками справ товариства для вчинення кожного правочину необхідною є згода всіх учасників товариства.

 

 

 

При спільному веденні учасниками справ товариства для вчинення кожного правочину необхідною є згода всіх учасників товариства.

У відносинах з третіми особами товариство не має права посилатися на положення засновницького договору, які обмежують повноваження учасників товариства, - крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа на момент вчинення правочину знала чи наперед повинна була знати про відсутність в учасника товариства права діяти від імені товариства.

 

 

 

У відносинах з третіми особами товариство не має права посилатися на положення засновницького договору, які обмежують повноваження учасників товариства, - крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа на момент вчинення правочину знала чи наперед повинна була знати про відсутність в учасника товариства права діяти від імені товариства.

2. Учасник повного товариства, що діяв на спільний інтерес, але не мав повноважень, має право у разі, якщо його дії не були схвалені іншими учасниками, зажадати від товариства відшкодування здійснених ним витрат - якщо він доведе, що завдяки його діям товариство зберегло чи набуло майно, яке за вартістю перевищує ці витрати.

 

 

 

2. Учасник повного товариства, що діяв на спільний інтерес, але не мав повноважень, має право у разі, якщо його дії не були схвалені іншими учасниками, зажадати від товариства відшкодування здійснених ним витрат - якщо він доведе, що завдяки його діям товариство зберегло чи набуло майно, яке за вартістю перевищує ці витрати.

3. У разі спору між учасниками товариства повноваження на ведення справ товариства, надані одному чи кільком учасникам, можуть бути припинені судом на вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за наявності для цього достатніх підстав, зокрема внаслідок грубого порушення управоможеною особою своїх обов'язків чи виявленої його (їхньої) нездатності до розумного ведення справ. На підставі судового рішення до засновницького договору товариства вносяться необхідні зміни.

 

 

 

3. У разі спору між учасниками товариства повноваження на ведення справ товариства, надані одному чи кільком учасникам, можуть бути припинені судом на вимогу одного чи кількох інших учасників товариства за наявності для цього достатніх підстав, зокрема внаслідок грубого порушення управоможеною особою своїх обов'язків чи виявленої його (їхньої) нездатності до розумного ведення справ. На підставі судового рішення до засновницького договору товариства вносяться необхідні зміни.

Стаття 103
Розподіл прибутку та збитків повного товариства

 

 

 

Стаття 103
Розподіл прибутку та збитків повного товариства

Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором або іншою угодою учасників. Не допускається угода про усунення будь-кого з учасників товариства від участі в прибутку чи у розподілі збитків.

 

 

 

Прибуток та збитки повного товариства розподіляються між його учасниками пропорційно до їхніх часток у складеному капіталі, якщо інше не передбачено засновницьким договором або іншою угодою учасників. Не допускається угода про усунення будь-кого з учасників товариства від участі в прибутку чи у розподілі збитків.

Стаття 104
Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями

 

 

 

Стаття 104
Відповідальність учасників повного товариства за його зобов'язаннями

1. Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна недостатньо для виплати усіх боргів, за товариство у частині, якої не вистачає, несуть солідарну відповідальність його учасники усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. Учасник товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги після чи до його вступу в товариство.

 

 

 

1. Якщо при ліквідації повного товариства виявиться, що наявного майна недостатньо для виплати усіх боргів, за товариство у частині, якої не вистачає, несуть солідарну відповідальність його учасники усім своїм майном, на яке може бути звернене стягнення. Учасник товариства відповідає за боргами товариства незалежно від того, виникли ці борги після чи до його вступу в товариство.

2. Учасник повного товариства, який не є його засновником, рівною мірою з іншими учасниками відповідає і за боргами, що виникли до його вступу в товариство.

 

 

 

2. Учасник повного товариства, який не є його засновником, рівною мірою з іншими учасниками відповідає і за боргами, що виникли до його вступу в товариство.

3. Учасник, який вибув із товариства, відповідає за боргами товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

 

 

 

3. Учасник, який вибув із товариства, відповідає за боргами товариства, що виникли до моменту його вибуття, рівною мірою з учасниками, що залишилися, протягом трьох років з дня затвердження звіту про діяльність товариства за рік, у якому він вибув із товариства.

4. Учасник, який сплатив повністю борги товариства, має право звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до інших учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїм часткам у майні товариства.

 

 

 

4. Учасник, який сплатив повністю борги товариства, має право звернутися з регресною вимогою у відповідній частині до інших учасників, які несуть перед ним відповідальність пропорційно своїм часткам у майні товариства.

Стаття 105
Зміни у складі учасників повного товариства

 

 

 

Стаття 105
Зміни у складі учасників повного товариства

1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з:

 

 

 

1. Зміни у складі учасників повного товариства можуть бути у зв'язку з:

1) виходом учасника товариства із його складу з власної ініціативи;

 

 

 

1) виходом учасника товариства із його складу з власної ініціативи;

2) виключенням із числа повних учасників;

 

 

 

2) виключенням із числа повних учасників;

3) вибуттям із числа повних учасників з причин, що не залежать від учасника.

 

 

 

3) вибуттям із числа повних учасників з причин, що не залежать від учасника.

2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття повних учасників зі складу товариства визначаються цим Кодексом, законом чи засновницьким договором.

 

 

 

2. Порядок і особливості виходу, виключення та вибуття повних учасників зі складу товариства визначаються цим Кодексом, законом чи засновницьким договором.

Стаття 106
Вихід з повного товариства

 

 

 

Стаття 106
Вихід з повного товариства

1. Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу із товариства. Дострокова відмова від участі у повному товаристві, що засноване на певний строк, допускається лише з поважних причин.

 

 

 

1. Учасник повного товариства, яке було створене на невизначений строк, може у будь-який момент вийти з товариства, заявивши про це не пізніше ніж за три місяці до фактичного виходу із товариства. Дострокова відмова від участі у повному товаристві, що засноване на певний строк, допускається лише з поважних причин.

2. Угода між учасниками товариства про відмову від права вийти з товариства є нікчемною.

 

 

 

2. Угода між учасниками товариства про відмову від права вийти з товариства є нікчемною.

Стаття 107
Відступлення частки (її частини) у майні повного товариства

 

 

 

Стаття 107
Відступлення частки (її частини) у майні повного товариства

1. Учасник повного товариства має право за згодою інших його учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або ж третій особі.

 

 

 

1. Учасник повного товариства має право за згодою інших його учасників передати свою частку у складеному капіталі чи її частину іншому учасникові товариства або ж третій особі.

2. При переданні частки (її частини) новому учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (її частину). Особа, якій передано частку (її частину), несе відповідальність за зобов'язаннями товариства у порядку, встановленому п. 2 статті 104 цього Кодексу.

 

 

 

2. При переданні частки (її частини) новому учасникові до нього переходять повністю чи у відповідній частині права, що належали учасникові, який передав частку (її частину). Особа, якій передано частку (її частину), несе відповідальність за зобов'язаннями товариства у порядку, встановленому п. 2 статті 104 цього Кодексу.

3. Передання учасником товариства усієї частки іншій особі припиняє участь цього учасника в товаристві і породжує для нього наслідки, передбачені п. 3 статті 104 цього Кодексу.

 

 

 

3. Передання учасником товариства усієї частки іншій особі припиняє участь цього учасника в товаристві і породжує для нього наслідки, передбачені п. 3 статті 104 цього Кодексу.

Стаття 108
Виключення зі складу повних учасників

 

 

 

Стаття 108
Виключення зі складу повних учасників

1. Учасник повного товариства, який систематично не виконує чи виконує неналежним чином обов'язки, покладені на нього товариством, або ж який перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей товариства, може бути виключений із товариства у порядку, передбаченому установчими документами.

 

 

 

1. Учасник повного товариства, який систематично не виконує чи виконує неналежним чином обов'язки, покладені на нього товариством, або ж який перешкоджає своїми діями (бездіяльністю) досягненню цілей товариства, може бути виключений із товариства у порядку, передбаченому установчими документами.

2. Рішення про виключення з повного товариства може бути оскаржене виключеним учасником у суді.

 

 

 

2. Рішення про виключення з повного товариства може бути оскаржене виключеним учасником у суді.

Стаття 109
Вибуття з повного товариства

 

 

 

Стаття 109
Вибуття з повного товариства

1. Повне товариство може ухвалити рішення про визнання учасника повного товариства таким, що вибув із його складу, у випадках:

 

 

 

1. Повне товариство може ухвалити рішення про визнання учасника повного товариства таким, що вибув із його складу, у випадках:

1) смерті учасника, оголошення його таким, що помер, - за відсутності правонаступництва;

 

 

 

1) смерті учасника, оголошення його таким, що помер, - за відсутності правонаступництва;

2) ліквідації юридичної особи, що є учасником товариства, в тому числі у зв'язку з оголошенням її банкрутом;

 

 

 

2) ліквідації юридичної особи, що є учасником товариства, в тому числі у зв'язку з оголошенням її банкрутом;

3) визнання учасника недієздатним, обмежено дієздатним або ж безвісно відсутнім;

 

 

 

3) визнання учасника недієздатним, обмежено дієздатним або ж безвісно відсутнім;

4) призначення примусової реорганізації юридичної особи-учасника, в тому числі у зв'язку з її неплатоспроможністю.

 

 

 

4) призначення примусової реорганізації юридичної особи-учасника, в тому числі у зв'язку з її неплатоспроможністю.

2. Рішення про вибуття приймається одноголосно і може бути оскаржене заінтересованими особами в суді.

 

 

 

2. Рішення про вибуття приймається одноголосно і може бути оскаржене заінтересованими особами в суді.

3. При вибутті учасника з повного товариства за підставами, передбаченими у п. 1 цієї статті, товариство може продовжити свою діяльність, якщо інше не передбачено засновницьким договором товариства чи іншою угодою учасників, що залишаються.

 

 

 

3. При вибутті учасника з повного товариства за підставами, передбаченими у п. 1 цієї статті, товариство може продовжити свою діяльність, якщо інше не передбачено засновницьким договором товариства чи іншою угодою учасників, що залишаються.

Стаття 110
Розрахунки при виході, виключенні та вибутті з повного товариства

 

 

 

Стаття 110
Розрахунки при виході, виключенні та вибутті з повного товариства

1. Учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув за підставами, передбаченими у статтях 106, 108, 109 цього Кодексу, виплачується вартість частини майна товариства, яка відповідає частці цього учасника у складеному капіталі товариства, - якщо інше не передбачено засновницьким договором.

 

 

 

1. Учасникові, що вийшов, якого виключено або який вибув за підставами, передбаченими у статтях 106, 108, 109 цього Кодексу, виплачується вартість частини майна товариства, яка відповідає частці цього учасника у складеному капіталі товариства, - якщо інше не передбачено засновницьким договором.

2. Розрахунки з такими, що не вступили у товариство, спадкоємцем учасника повного товариства та правонаступником юридичної особи, яка є його учасником, здійснюються відповідно до п. 1 цієї статті.

 

 

 

2. Розрахунки з такими, що не вступили у товариство, спадкоємцем учасника повного товариства та правонаступником юридичної особи, яка є його учасником, здійснюються відповідно до п. 1 цієї статті.

3. Порядок визначення вартості частки учасника у майні товариства та строки її виплати встановлюються законом і засновницьким договором.

 

 

 

3. Порядок визначення вартості частки учасника у майні товариства та строки її виплати встановлюються законом і засновницьким договором.

4. У разі виникнення спору учасник, його спадкоємець, правонаступник мають право звернутися до суду.

 

 

 

4. У разі виникнення спору учасник, його спадкоємець, правонаступник мають право звернутися до суду.

Стаття 111
Звернення стягнення на частку учасників у майні повного товариства

 

 

 

Стаття 111
Звернення стягнення на частку учасників у майні повного товариства

Звернення стягнення на частку учасника повного товариства за його власними зобов'язаннями не допускається. При недостатності майна учасника для покриття його боргів за зобов'язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку ліквідації товариства або виділення частки учасника-боржника.

 

 

 

Звернення стягнення на частку учасника повного товариства за його власними зобов'язаннями не допускається. При недостатності майна учасника для покриття його боргів за зобов'язаннями кредитори можуть вимагати у встановленому порядку ліквідації товариства або виділення частки учасника-боржника.

Інші учасники мають право з метою збереження товариства виділити частку учасника-боржника у грошовій чи натуральній формі відповідно до балансу, складеного на момент виходу такого учасника з товариства.

 

 

 

Інші учасники мають право з метою збереження товариства виділити частку учасника-боржника у грошовій чи натуральній формі відповідно до балансу, складеного на момент виходу такого учасника з товариства.

Стаття 112
Ліквідація повного товариства

 

 

 

Стаття 112
Ліквідація повного товариства

1. Повне товариство ліквідовується за підставами, зазначеними у статті 85 цього Кодексу, а також у разі якщо в товаристві залишається один-єдиний учасник. Останній має право протягом шести місяців з моменту, коли він став одним-єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.

 

 

 

1. Повне товариство ліквідовується за підставами, зазначеними у статті 85 цього Кодексу, а також у разі якщо в товаристві залишається один-єдиний учасник. Останній має право протягом шести місяців з моменту, коли він став одним-єдиним учасником товариства, перетворити таке товариство в інше господарське товариство у порядку, встановленому цим Кодексом.

2. У разі виходу з товариства чи смерті кого-небудь із учасників повного товариства, виключення одного з його учасників із товариства, ліквідації тієї, що бере участь у товаристві, юридичної особи або ж звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину майна, яка відповідає його частці у складеному капіталі, товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким договором товариства чи угодою учасників, що залишаються.

 

 

 

2. У разі виходу з товариства чи смерті кого-небудь із учасників повного товариства, виключення одного з його учасників із товариства, ліквідації тієї, що бере участь у товаристві, юридичної особи або ж звернення кредитором одного з учасників стягнення на частину майна, яка відповідає його частці у складеному капіталі, товариство може продовжити свою діяльність, якщо це передбачено засновницьким договором товариства чи угодою учасників, що залишаються.

3. Командитне товариство

 

 

 

3. Командитне товариство

Стаття 113
Основні положення про командитне товариство

 

 

 

Стаття 113
Основні положення про командитне товариство

1. Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів та не беруть участі в діяльності товариства.

112

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

У пункті 1 статті 113 зробити зміни і викласти його в такій редакції:

"1. Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства солідарно усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів, та не беруть участі в діяльності товариства".

Враховано

1. Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і відповідають за зобов'язаннями товариства солідарно усім своїм майном (повними учасниками), є один чи кілька учасників (вкладників), які несуть ризик збитків, пов'язаних із діяльністю товариства, у межах сум зроблених ними вкладів, та не беруть участі в діяльності товариства.

2. Фірмове найменування командитного товариства має містити:

 

 

 

2. Фірмове найменування командитного товариства має містити:

імена (найменування) усіх повних учасників, а також слова "командитне товариство", або ж ім'я (найменування) не менш як одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

 

 

 

імена (найменування) усіх повних учасників, а також слова "командитне товариство", або ж ім'я (найменування) не менш як одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

Якщо у фірмове найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником.

 

 

 

Якщо у фірмове найменування командитного товариства включене ім'я вкладника, такий вкладник стає повним учасником.

3. До командитного товариства застосовуються правила цього Кодексу про повне товариство - наскільки це не суперечить положенням цього Кодексу про командитне товариство.

 

 

 

3. До командитного товариства застосовуються правила цього Кодексу про повне товариство - наскільки це не суперечить положенням цього Кодексу про командитне товариство.

Стаття 114
Засновницький договір командитного товариства

 

 

 

Стаття 114
Засновницький договір командитного товариства

1. Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками.

 

 

 

1. Командитне товариство створюється і діє на підставі засновницького договору. Засновницький договір підписується усіма повними учасниками.

2. Засновницький договір командитного товариства має містити, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, умови про розмір та склад складеного капіталу товариства, про розмір і порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, про сукупний розмір вкладу вкладників.

 

 

 

2. Засновницький договір командитного товариства має містити, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, умови про розмір та склад складеного капіталу товариства, про розмір і порядок зміни часток кожного з повних учасників у складеному капіталі, про сукупний розмір вкладу вкладників.

3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноосібну заяву, підписану повним учасником. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то засновницьким документом є одноосібна заява (меморандум), яка містить усі реквізити, встановлені цією статтею для командитного товариства.

 

 

 

3. Якщо внаслідок виходу, виключення чи вибуття у командитному товаристві залишився один повний учасник, засновницький договір переоформляється в одноосібну заяву, підписану повним учасником. Якщо командитне товариство створюється одним повним учасником, то засновницьким документом є одноосібна заява (меморандум), яка містить усі реквізити, встановлені цією статтею для командитного товариства.

Стаття 115
Учасники командитного товариства

 

 

 

Стаття 115
Учасники командитного товариства

1. Становище повних учасників, які беруть участь у командитному товаристві, та їхня відповідальність за зобов'язаннями товариства визначаються правилами цього Кодексу про учасників повного товариства.

 

 

 

1. Становище повних учасників, які беруть участь у командитному товаристві, та їхня відповідальність за зобов'язаннями товариства визначаються правилами цього Кодексу про учасників повного товариства.

2. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.

 

 

 

2. Особа може бути повним учасником тільки в одному командитному товаристві.

Учасник повного товариства не може бути повним учасником командитного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

 

 

 

Учасник повного товариства не може бути повним учасником командитного товариства. Повний учасник командитного товариства не може бути вкладником цього самого товариства.

3. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків майна товариства, зазначеного у засновницькому договорі.

 

 

 

3. Сукупний розмір часток вкладників не повинен перевищувати п'ятдесяти відсотків майна товариства, зазначеного у засновницькому договорі.

На момент реєстрації командитного товариства кожний із вкладників повинен зробити внесок у розмірі, визначеному законом.

 

 

 

На момент реєстрації командитного товариства кожний із вкладників повинен зробити внесок у розмірі, визначеному законом.

Стаття 116
Управління командитним товариством

 

 

 

Стаття 116
Управління командитним товариством

1. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками у порядку, встановленому для повного товариства.

 

 

 

1. Управління діяльністю командитного товариства здійснюється повними учасниками у порядку, встановленому для повного товариства.

2. Вкладники не мають права брати участь в управлінні справами командитного товариства та заперечувати дії повних учасників щодо управління справами товариства. Вони можуть виступати від імені товариства тільки за довіреністю.

 

 

 

2. Вкладники не мають права брати участь в управлінні справами командитного товариства та заперечувати дії повних учасників щодо управління справами товариства. Вони можуть виступати від імені товариства тільки за довіреністю.

Стаття 117
Права та обов'язки вкладника командитного товариства

 

 

 

Стаття 117
Права та обов'язки вкладника командитного товариства

1. Вкладник зобов'язаний зробити вклад до складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь, яке видається вкладникові товариства.

 

 

 

1. Вкладник зобов'язаний зробити вклад до складеного капіталу. Внесення вкладів посвідчується свідоцтвом про участь, яке видається вкладникові товариства.

2. Вкладник командитного товариства має право:

 

 

 

2. Вкладник командитного товариства має право:

1) одержувати частину прибутку товариства, яка належить на його вклад, у порядку, передбаченому засновницьким договором;

 

 

 

1) одержувати частину прибутку товариства, яка належить на його вклад, у порядку, передбаченому засновницьким договором;

2) діяти від імені командитного товариства тільки у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї;

 

 

 

2) діяти від імені командитного товариства тільки у разі видачі йому довіреності та відповідно до неї;

3) вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;

 

 

 

3) вимагати першочергового повернення вкладу у разі ліквідації товариства;

4) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;

 

 

 

4) ознайомлюватися з річними звітами та балансами товариства;

5) після закінчення фінансового року вийти з товариства й одержати свій вклад у порядку, передбаченому засновницьким договором;

 

 

 

5) після закінчення фінансового року вийти з товариства й одержати свій вклад у порядку, передбаченому засновницьким договором;

6) передати свою частку у майні чи її частину іншому вкладникові чи третій особі зі сповіщенням про це товариства.

 

 

 

6) передати свою частку у майні чи її частину іншому вкладникові чи третій особі зі сповіщенням про це товариства.

Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у товаристві.

 

 

 

Передання вкладником усієї своєї частки іншій особі припиняє його участь у товаристві.

Засновницьким договором командитного товариства можуть бути передбачені й інші права вкладника.

 

 

 

Засновницьким договором командитного товариства можуть бути передбачені й інші права вкладника.

Стаття 118
Відповідальність вкладника командитного товариства

 

 

 

Стаття 118
Відповідальність вкладника командитного товариства

1. Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством разом з повними учасниками він відповідає за правочин перед кредиторами усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

 

 

 

1. Якщо вкладник командитного товариства вчиняє правочин від імені та в інтересах товариства без відповідних повноважень, то в разі схвалення його дій командитним товариством разом з повними учасниками він відповідає за правочин перед кредиторами усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

2. Якщо схвалення не буде отримано, вкладник відповідає перед третіми особами самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

 

 

 

2. Якщо схвалення не буде отримано, вкладник відповідає перед третіми особами самостійно усім своїм майном, на яке відповідно до закону може бути звернене стягнення.

3. Вкладник, який не зробив передбаченого засновницьким договором чи заявою (меморандумом) відповідного внеску, несе відповідальність перед товариством у порядку, передбаченому засновницьким договором чи меморандумом.

 

 

 

3. Вкладник, який не зробив передбаченого засновницьким договором чи заявою (меморандумом) відповідного внеску, несе відповідальність перед товариством у порядку, передбаченому засновницьким договором чи меморандумом.

Стаття 119
Ліквідація командитного товариства

 

 

 

Стаття 119
Ліквідація командитного товариства

1. Командитне товариство ліквідовується при вибутті усіх вкладників. Однак повні учасники мають право замість ліквідації перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також за підставами ліквідації повного товариства (стаття 112). Командитне товариство зберігається, якщо в ньому залишається один повний учасник і один вкладник.

 

 

 

1. Командитне товариство ліквідовується при вибутті усіх вкладників. Однак повні учасники мають право замість ліквідації перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також за підставами ліквідації повного товариства (стаття 112). Командитне товариство зберігається, якщо в ньому залишається один повний учасник і один вкладник.

2. При ліквідації кошти, що є у командитного товариства, включаючи і виторг від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а потім - між повними учасниками у порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом і засновницьким договором. При недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток у майні товариства.

 

 

 

2. При ліквідації кошти, що є у командитного товариства, включаючи і виторг від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків з кредиторами у першу чергу розподіляються між вкладниками для повернення їм їхніх вкладів, а потім - між повними учасниками у порядку та на умовах, передбачених цим Кодексом і засновницьким договором. При недостатності коштів товариства для повного повернення вкладникам їхніх вкладів наявні кошти розподіляються між вкладниками пропорційно до їхніх часток у майні товариства.

4. Товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю

 

 

 

4. Товариство з обмеженою відповідальністю і товариство з додатковою відповідальністю

Стаття 120
Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 120
Поняття товариства з обмеженою відповідальністю

1. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

 

 

 

1. Товариством з обмеженою відповідальністю визнається засноване одним або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю за своїми зобов'язаннями відповідає самостійно усім своїм майном.

 

 

 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю за своїми зобов'язаннями відповідає самостійно усім своїм майном.

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

 

 

 

Учасники товариства з обмеженою відповідальністю не відповідають за його зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості внесених ними вкладів.

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

 

 

 

Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

3. Фірмове найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова "товариство з обмеженою відповідальністю".

 

 

 

3. Фірмове найменування товариства з обмеженою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова "товариство з обмеженою відповідальністю".

Стаття 121
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 121
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю

1. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

 

 

 

1. Максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю встановлюється законом. При перевищенні цієї кількості товариство з обмеженою відповідальністю підлягає перетворенню на акціонерне товариство протягом року, а зі спливом цього строку - ліквідації у судовому порядку, якщо кількість його учасників не зменшиться до встановленої межі.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати одним-єдиним учасником інше господарське товариство, що складається з однієї особи.

 

 

 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю не може мати одним-єдиним учасником інше господарське товариство, що складається з однієї особи.

 

113

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 2 статті 121 доповнити частиною другою:

"Одна особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке складається з одного-єдиного учасника."

Враховано

Одна особа може бути учасником лише одного товариства з обмеженою відповідальністю, яке складається з одного-єдиного учасника.

 

114

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 122 замінити двома новими статтями:

"Стаття 1221
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

Враховано

Стаття 1221
Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

1. При необхідності визначити взаємовідносини між собою, особи, що засновують товариство з обмеженою відповідальністю, укладають письмовий договір, який передбачає порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності по створенню товариства, розмір статутного капіталу, частку кожного з них, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.

 

1. При необхідності визначити взаємовідносини між собою, особи, що засновують товариство з обмеженою відповідальністю, укладають письмовий договір, який передбачає порядок заснування товариства, умови здійснення спільної діяльності по створенню товариства, розмір статутного капіталу, частку кожного з них, строки та порядок внесення вкладів та інші умови.

 

 

2. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації не є обов'язковим.

 

2. Договір про заснування товариства з обмеженою відповідальністю не є установчим документом. Подання цього договору при державній реєстрації не є обов'язковим.

 

 

Умови цього договору є обов'язковими для нових учасників товариства, якщо інше не передбачене договором."

 

Умови цього договору є обов'язковими для нових учасників товариства, якщо інше не передбачене договором.

 

 

"Стаття 1222
Статут товариства з обмеженою відповідальністю

 

Стаття 1222
Статут товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

1. Статут товариства з обмеженою відповідальністю є установчим документом.

 

1. Статут товариства з обмеженою відповідальністю є установчим документом.

 

 

Крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, статут повинен визначати умови щодо розміру статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенції органів управління і порядок прийняття ними рішень - у тому числі і з питань, рішення з яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, відомості про розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передачі (переходу) часток у статутному фонді.

 

Крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, статут повинен визначати умови щодо розміру статутного капіталу, з визначенням частки кожного учасника, склад та компетенції органів управління і порядок прийняття ними рішень - у тому числі і з питань, рішення з яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, відомості про розмір і порядок формування резервного фонду, порядок передачі (переходу) часток у статутному фонді.

 

 

2. Статут товариства зі всіма наступними змінами і доповненнями зберігається в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, і є відкритим для ознайомлення".

 

2. Статут товариства зі всіма наступними змінами і доповненнями зберігається в органі, що здійснює державну реєстрацію юридичних осіб, і є відкритим для ознайомлення.

Стаття 122
Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

 

1. Установчими документами товариства з обмеженою відповідальністю є засновницький договір та затверджений учасниками статут. Якщо товариство засновується однією особою, її установчим документом є тільки статут.

 

 

 

 

2. Установчі документи товариства з обмеженою відповідальністю мають містити, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, умови щодо розміру статутного капіталу, щодо розміру, складу, строків і порядку внесення вкладів учасників, щодо відповідальності учасників за порушення обов'язку внесення вкладів, щодо складу і компетенції органів управління товариства і прийняття ними рішень - у тому числі і з питань, рішення щодо яких приймається одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів, - а також інші відомості, передбачені законом.

 

 

 

 

Стаття 123
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 123
Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю

1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників.

 

 

 

1. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з вартості вкладів його учасників.

Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу товариства не може бути меншим від суми, що визначається законом.

 

 

 

Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Розмір статутного капіталу товариства не може бути меншим від суми, що визначається законом.

2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом урахування вимог до товариства.

 

 

 

2. Не допускається звільнення учасника товариства з обмеженою відповідальністю від обов'язку внесення вкладу до статутного капіталу товариства, у тому числі шляхом урахування вимог до товариства.

3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю має бути на момент реєстрації товариства сплачений його учасниками не менш як наполовину. Та частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті його учасниками протягом першого року діяльності товариства. У разі невиконання цього обов'язку товариство має або оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати це зменшення у встановленому порядку, або ж припинити свою діяльність шляхом ліквідації.

 

 

 

3. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю має бути на момент реєстрації товариства сплачений його учасниками не менш як наполовину. Та частина статутного капіталу, що залишилася несплаченою, підлягає сплаті його учасниками протягом першого року діяльності товариства. У разі невиконання цього обов'язку товариство має або оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати це зменшення у встановленому порядку, або ж припинити свою діяльність шляхом ліквідації.

4. Якщо на закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від зареєстрованого статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати це зменшення у встановленому порядку - якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу (п. 1 цієї статті), товариство підлягає ліквідації.

 

 

 

4. Якщо на закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від зареєстрованого статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати це зменшення у встановленому порядку - якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу (п. 1 цієї статті), товариство підлягає ліквідації.

5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після оповіщення у порядку, передбаченому законом, усіх його кредиторів. У цьому випадку останні мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

 

 

 

5. Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після оповіщення у порядку, передбаченому законом, усіх його кредиторів. У цьому випадку останні мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

6. Збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів визначається законом.

 

 

 

6. Збільшення статутного капіталу товариства допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі. Порядок внесення додаткових вкладів визначається законом.

Стаття 124
Управління товариством з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 124
Управління товариством з обмеженою відповідальністю

1. Найвищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

 

 

 

1. Найвищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори його учасників.

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний не зі складу учасників товариства.

 

 

 

У товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників. Виконавчий орган товариства може бути обраний не зі складу учасників товариства.

2. Компетенція виконавчих органів товариства, а також порядок ухвалення ними рішень і порядок виступання від імені товариства визначаються відповідно до цього Кодексу, закону та установчих документів.

 

 

 

2. Компетенція виконавчих органів товариства, а також порядок ухвалення ними рішень і порядок виступання від імені товариства визначаються відповідно до цього Кодексу, закону та установчих документів.

3. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

 

 

 

3. До виключної компетенції загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю належить:

1) визначення основних напрямів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

 

 

 

1) визначення основних напрямів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю, затвердження його планів і звітів про їх виконання;

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

 

 

 

2) внесення змін до статуту товариства, зміна розміру його статутного капіталу;

3) утворення та відкликання виконавчих органів товариства;

 

 

 

3) утворення та відкликання виконавчих органів товариства;

 

115

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 124 після підпункту 3) доповнити новим підпунктом такого змісту:

"визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу або утворення відповідних контрольних органів;"

Враховано

4)визначення форм контролю за діяльністю виконавчого органу або утворення відповідних контрольних органів;

4) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

 

 

 

5) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів, розподіл прибутку та збитків товариства;

5) прийняття рішення про ліквідацію товариства;

116

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Підпункт 5) статті 124 викласти в такій редакції:

"прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;",

змінити структуру статті, зробивши підпункт 5 останнім підпунктом статті, відповідно змінити нумерацію підпунктів.

Враховано

 

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

 

 

 

6) вирішення питання про придбання товариством частки учасника;

7) виключення учасника із товариства.

 

 

 

7) виключення учасника із товариства.

 

 

 

 

8)прийняття рішення про ліквідацію товариства, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.

Законом та статутом товариства до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

 

 

 

Законом та статутом товариства до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчим органам товариства.

 

 

 

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів учасників товариства, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчим органам товариства.

 

117

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Доповнити статтю 124 новою частиною 4 такого змісту:

"Черговість та порядок скликання зборів визначаються законом та статутом товариства."

Враховано

Черговість та порядок скликання зборів визначаються законом та статутом товариства.

Стаття 125
Контроль за діяльністю виконавчого органу
товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 125
Контроль за діяльністю виконавчого органу
товариства з обмеженою відповідальністю

1. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється у порядку, передбаченому установчими документами товариства.

118

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 125 слова "передбаченому установчими документами товариства" замінити словами "визначеному статутом".

Враховано

1. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється у порядку, визначеному статутом.

2. Загальні збори можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

 

 

 

2. Загальні збори можуть формувати органи, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу.

Порядок утворення та повноваження контрольного органу визначаються загальними зборами учасників.

 

 

 

Порядок утворення та повноваження контрольного органу визначаються загальними зборами учасників.

3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю згідно з рішенням загальних зборів, а також в інших випадках, передбачених законом чи установчими документами товариства, може призначатися аудиторська перевірка.

 

 

 

3. Для здійснення контролю за фінансовою діяльністю згідно з рішенням загальних зборів, а також в інших випадках, передбачених законом чи установчими документами товариства, може призначатися аудиторська перевірка.

4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності товариства визначається законом і статутом товариства.

 

 

 

4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності та звітності товариства визначається законом і статутом товариства.

На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками (зовнішній аудит).

 

 

 

На вимогу будь-кого з учасників товариства може бути проведено аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства із залученням професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками (зовнішній аудит).

5. Публічна звітність товариства про результати ведення його справ не вимагається, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

5. Публічна звітність товариства про результати ведення його справ не вимагається, крім випадків, передбачених законом.

Стаття 126
Перехід частки учасника у майні товариства
з обмеженою відповідальністю до іншої особи

 

 

 

Стаття 126
Перехід частки учасника у майні товариства
з обмеженою відповідальністю до іншої особи

1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку у майні товариства, яка відповідає його вкладові у статутний капітал товариства, чи її частину одному або кільком учасникам цього товариства.

 

 

 

1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право продати чи іншим чином відступити свою частку у майні товариства, яка відповідає його вкладові у статутний капітал товариства, чи її частину одному або кільком учасникам цього товариства.

2. Відчуження учасником товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається - якщо інше не передбачено статутом товариства - у порядку, передбаченому установчими документами.

119

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 2 статті 126 вилучити слова "- у порядку, передбаченому установчими документами."

Враховано

2. Відчуження учасником товариства своєї частки (її частини) третім особам допускається - якщо інше не передбачено статутом товариства.

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи угодою його учасників не передбачений інший порядок здійснення цього права. У разі якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня сповіщення або ж протягом іншого строку, передбаченого статутом товариства чи угодою його учасників, частка учасника може бути відчужена будь-якій третій особі.

 

 

 

Учасники товариства користуються переважним правом купівлі частки учасника (її частини) пропорційно до розмірів своїх часток, якщо статутом товариства чи угодою його учасників не передбачений інший порядок здійснення цього права. У разі якщо учасники товариства не скористаються своїм переважним правом протягом місяця з дня сповіщення або ж протягом іншого строку, передбаченого статутом товариства чи угодою його учасників, частка учасника може бути відчужена будь-якій третій особі.

3. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

 

 

 

3. Частка учасника товариства з обмеженою відповідальністю може бути відчужена до повної її сплати лише у тій частині, в якій її уже сплачено.

4. У разі придбання частки учасника (її частини) самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, що передбачені законом та установчими документами товариства, або ж зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 123 цього Кодексу.

120

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 4 та 5 статті 126 слова "установчими документами" замінити словом "статутом".

Враховано

4. У разі придбання частки учасника (її частини) самим товариством з обмеженою відповідальністю воно зобов'язане реалізувати її іншим учасникам або третім особам протягом строку та в порядку, що передбачені законом та статутом, або ж зменшити свій статутний капітал відповідно до статті 123 цього Кодексу.

5. Частки у майні товариства з обмеженою відповідальністю переходять до спадкоємців фізичних осіб і правонаступників юридичних осіб, які є учасниками товариства, якщо установчими документами товариства не передбачено, що такий перехід допускається тільки за згодою інших учасників товариства.

 

 

 

5. Частки у майні товариства з обмеженою відповідальністю переходять до спадкоємців фізичних осіб і правонаступників юридичних осіб, які є учасниками товариства, якщо статутом товариства не передбачено, що такий перехід допускається тільки за згодою інших учасників товариства.

Стаття 127
Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 127
Вихід учасника із товариства з обмеженою відповідальністю

1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, сповістивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений установчими документами.

121

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 та 2 статті 127 слова "установчими документами" замінити словом "статутом".

Враховно

1. Учасник товариства з обмеженою відповідальністю має право вийти з товариства, сповістивши товариство про свій вихід не пізніше ніж за три місяці до виходу, якщо інший строк не встановлений статутом.

2. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, яка відповідає його частці у статутному капіталі товариства.

 

 

 

2. Учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, яка відповідає його частці у статутному капіталі товариства.

Порядок і спосіб визначення вартості частки, а також строки її виплати встановлюються законом та установчими документами.

 

 

 

Порядок і спосіб визначення вартості частки, а також строки її виплати встановлюються законом та статутом.

3. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори про порядок визначення частки, її розмір і строки виплати, вирішуються судом.

 

 

 

3. Спори, що виникають у зв'язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори про порядок визначення частки, її розмір і строки виплати, вирішуються судом.

Стаття 128
Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю

 

 

 

Стаття 128
Ліквідація товариства з обмеженою відповідальністю

1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, у зв'язку із досягненням мети, заради якої воно було створене, а також за рішенням суду - в інших випадках, передбачених цим Кодексом і законом.

 

 

 

1. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути ліквідоване за рішенням загальних зборів його учасників, у тому числі у зв'язку зі спливом строку, на який товариство було створене, у зв'язку із досягненням мети, заради якої воно було створене, а також за рішенням суду - в інших випадках, передбачених цим Кодексом і законом.

2. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

 

 

 

2. Товариство з обмеженою відповідальністю може бути перетворене в акціонерне товариство чи у виробничий кооператив.

Стаття 129
Поняття товариства з додатковою відповідальністю

 

 

 

Стаття 129
Поняття товариства з додатковою відповідальністю

1. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений установчими документами.

122

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 та 2 статті 129 слова "установчими документами" замінити словом "статутом".

Враховно

1. Товариством з додатковою відповідальністю визнається засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких визначений статутом.

2. Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному до вартості внесених ними вкладів, який визначається установчими документами товариства.

 

 

 

2. Учасники товариства з додатковою відповідальністю несуть субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому для всіх розмірі, кратному до вартості внесених ними вкладів, який визначається статутом.

3. Фірмове найменування товариства з додатковою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова "товариство з додатковою відповідальністю".

 

 

 

3. Фірмове найменування товариства з додатковою відповідальністю має містити найменування товариства, а також слова "товариство з додатковою відповідальністю".

4. До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила цього Кодексу про товариства з обмеженою відповідальністю - оскільки інше не передбачено цією статтею та установчими документами товариства.

 

 

 

4. До товариства з додатковою відповідальністю застосовуються правила цього Кодексу про товариства з обмеженою відповідальністю - оскільки інше не передбачено цією статтею та установчими документами товариства.

5. Акціонерне товариство

 

 

 

5. Акціонерне товариство

Стаття 130
Поняття акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 130
Поняття акціонерного товариства

1. Акціонерним визнається товариство, статутний капітал якого поділений на певне число акцій однакової номінальної вартості.

123

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 130 вилучити слова "однакової номінальної вартості".

Враховно

1. Акціонерним визнається товариство, статутний капітал якого поділений на певне число акцій.

2. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

 

 

 

2. Акціонерне товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть у випадках, передбачених статутом, відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Акціонери мають право відчужувати акції, що їм належать, без згоди інших акціонерів.

 

 

 

Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть у випадках, передбачених статутом, відповідальність за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Акціонери мають право відчужувати акції, що їм належать, без згоди інших акціонерів.

3. Фірмове найменування акціонерного товариства має містити його найменування і вказівку на те, що товариство є акціонерним.

 

 

 

3. Фірмове найменування акціонерного товариства має містити його найменування і вказівку на те, що товариство є акціонерним.

4. Особливості правового становища акціонерних товариств, створених шляхом приватизації державних підприємств, визначаються також законами та іншими правовими актами про приватизацію державних підприємств.

 

 

 

4. Особливості правового становища акціонерних товариств, створених шляхом приватизації державних підприємств, визначаються також законами та іншими правовими актами про приватизацію державних підприємств.

5. Акціонерне товариство зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок, прибутки і збитки.

124

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 5 статті 130 викласти в такій редакції:

"5. Акціонерне товариство, яке проводить відкриту підписку на акції, зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом".

Враховно

5. Акціонерне товариство, яке проводить відкриту підписку на акції, зобов'язане щорічно публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

Стаття 131
Створення акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 131
Створення акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство може бути створене юридичними та фізичними особами.

 

 

 

1. Акціонерне товариство може бути створене юридичними та фізичними особами.

Обмеження щодо участі у заснуванні акціонерних товариств можуть встановлюватися законом.

 

 

 

Обмеження щодо участі у заснуванні акціонерних товариств можуть встановлюватися законом.

2. Особи, що створюють акціонерне товариство, укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства, відповідальність перед особами, які підписалися на акції, і перед третіми особами. Договір не є установчим документом.

125

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 2 статті 131 вилучити слова

", відповідальність перед особами, які підписалися на акції, і перед третіми особами".

Враховно

2. Особи, що створюють акціонерне товариство, укладають між собою договір, який визначає порядок здійснення ними спільної діяльності щодо створення товариства. Договір не є установчим документом.

Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними особами, - договір підлягає нотаріальному посвідченню.

 

 

 

Договір про створення акціонерного товариства укладається в письмовій формі, а якщо товариство створюється фізичними особами, - договір підлягає нотаріальному посвідченню.

3. Особи, що створюють акціонерне товариство, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства.

 

 

 

3. Особи, що створюють акціонерне товариство, несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до реєстрації товариства.

Товариство несе відповідальність за такими, що пов'язані з його створенням, зобов'язаннями учасників тільки у разі наступного схвалення їхніх дій загальними зборами акціонерів.

 

 

 

Товариство несе відповідальність за такими, що пов'язані з його створенням, зобов'язаннями учасників тільки у разі наступного схвалення їхніх дій загальними зборами акціонерів.

4. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це мають міститися у статуті товариства, мають бути зареєстровані і підлягають опублікуванню для загального відома.

126

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 4 статті 131 вилучити слова "мають міститися у статуті товариства".

Враховно

4. Акціонерне товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це мають бути зареєстровані і підлягають опублікуванню для загального відома.

Акціонерне товариство не може мати одним-єдиним учасником інше акціонерне товариство, що складається з однієї особи.

127

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 4 статті 131 слово "акціонерне" замінити словом "підприємницьке"

Враховно

Акціонерне товариство не може мати одним-єдиним учасником інше підприємницьке товариство, що складається з однієї особи.

5. Порядок і строки вчинення дій щодо створення акціонерного товариства, у тому числі порядок проведення відкритої підписки, порядок проведення установчих зборів та їхня компетенція визначаються законом.

128

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 5 статті 131 вилучити слова "порядок проведення відкритої підписки,".

Враховно

5. Порядок і строки вчинення дій щодо створення акціонерного товариства, у тому числі порядок проведення установчих зборів та їхня компетенція визначаються законом.

Стаття 132
Статут акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 132
Статут акціонерного товариства

1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

 

 

 

1. Установчим документом акціонерного товариства є його статут.

2. Статут акціонерного товариства, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, має містити відомості про розмір статутного капіталу, умови про категорії акцій, що випускаються товариством, про їхню номінальну вартість і кількість, про права акціонерів, про склад і компетенцію органів управління товариством і про порядок ухвалення ними рішень - у тому числі з питань, рішення щодо яких приймається кваліфікованою більшістю голосів. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законодавчими актами про господарські товариства.

129

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 2 статті 132 слова "законодавчими актами про господарські товариства" замінити словм "законом"

Враховно

2. Статут акціонерного товариства, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, має містити відомості про розмір статутного капіталу, умови про категорії акцій, що випускаються товариством, про їхню номінальну вартість і кількість, про права акціонерів, про склад і компетенцію органів управління товариством і про порядок ухвалення ними рішень - у тому числі з питань, рішення щодо яких приймається кваліфікованою більшістю голосів. У статуті акціонерного товариства мають також міститися інші відомості, передбачені законом.

Стаття 133
Статутний капітал акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 133
Статутний капітал акціонерного товариства

1. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

 

 

 

1. Статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим, ніж розмір, передбачений законом.

 

 

 

Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів. Він не може бути меншим, ніж розмір, передбачений законом.

2. Не допускається звільнення акціонера від обов'язку оплати акцій товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

 

 

 

2. Не допускається звільнення акціонера від обов'язку оплати акцій товариства, у тому числі шляхом зарахування вимог до товариства.

3. При заснуванні акціонерного товариства усі його акції мають бути розподілені між засновниками. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не провадиться до повної сплати статутного капіталу. Порядок проведення відкритої підписки визначається законом.

 

 

 

3. При заснуванні акціонерного товариства усі його акції мають бути розподілені між засновниками. Відкрита підписка на акції акціонерного товариства не провадиться до повної сплати статутного капіталу. Порядок проведення відкритої підписки визначається законом.

4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити та зареєструвати у встановленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу (п. 1 цієї статті), товариство підлягає ліквідації.

 

 

 

4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити та зареєструвати у встановленому порядку зменшення свого статутного капіталу. Якщо вартість зазначених активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу (п. 1 цієї статті), товариство підлягає ліквідації.

5. Законом чи статутом товариства можуть бути встановлені обмеження кількості, сумарної номінальної вартості акцій чи максимальної кількості голосів, які можуть належати одному акціонерові.

 

 

 

5. Законом чи статутом товариства можуть бути встановлені обмеження кількості, сумарної номінальної вартості акцій чи максимальної кількості голосів, які можуть належати одному акціонерові.

Стаття 134
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 134
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій.

130

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 1 статті 134 доповнити реченням такого змісту: "У випадках, передбачених законом, рішення про збільшення статутного капіталу може прийматися також іншими органами акціонерного товариства"

Враховно

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом збільшення номінальної вартості акцій або випуску додаткових акцій. У випадках, передбачених законом, рішення про збільшення статутного капіталу може прийматися також іншими органами акціонерного товариства.

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття зазнаних ним збитків не допускається.

 

 

 

2. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу товариства для покриття зазнаних ним збитків не допускається.

3. У випадках, передбачених законом або статутом товариства, може бути встановлене переважне право акціонерів на купівлю акцій, що додатково випускаються товариством.

 

 

 

3. У випадках, передбачених законом або статутом товариства, може бути встановлене переважне право акціонерів на купівлю акцій, що додатково випускаються товариством.

Стаття 135
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 135
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або ж шляхом купівлі частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

 

 

 

1. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або ж шляхом купівлі частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після оповіщення всіх його кредиторів у порядку, що визначається законом. При цьому кредитори товариства мають право зажадати або дострокового припинення, або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

 

 

 

Зменшення статутного капіталу товариства допускається після оповіщення всіх його кредиторів у порядку, що визначається законом. При цьому кредитори товариства мають право зажадати або дострокового припинення, або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

 

 

 

2. Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом купівлі та погашення частини акцій допускається, якщо така можливість передбачена у статуті товариства.

3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від визначеного законом мінімального розміру (п. 1 статті 133 цього Кодексу) має наслідком ліквідацію товариства.

 

 

 

3. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче від визначеного законом мінімального розміру (п. 1 статті 133 цього Кодексу) має наслідком ліквідацію товариства.

Стаття 136
Обмеження на випуск цінних паперів
і на виплату дивідендів акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 136
Обмеження на випуск цінних паперів
і на виплату дивідендів акціонерного товариства

1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не може перевищувати десяти відсотків.

131

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В пункті 1 статті 136 слова "десяти відсотків" замінити словами "двадцяти п яти відсотків"

Враховно

1. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не може перевищувати двадцяти п яти відсотків.

2. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або ж розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.

 

 

 

2. Акціонерне товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру статутного капіталу або ж розміру забезпечення, що надається товариству з цією метою третіми особами.

3. Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

 

 

 

3. Акціонерне товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

1) до повної сплати всього статутного капіталу;

 

 

 

1) до повної сплати всього статутного капіталу;

2) при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду, розміру;

 

 

 

2) при зменшенні вартості чистих активів акціонерного товариства до меншого, ніж розмір статутного капіталу і резервного фонду, розміру;

3) в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

3) в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 137
Загальні збори акціонерів

 

 

 

Стаття 137
Загальні збори акціонерів

1. Найвищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

 

 

 

1. Найвищим органом акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний учасник.

 

 

 

Акціонери (їхні представники), які беруть участь у загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний учасник.

2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

 

 

 

2. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

 

 

 

1) внесення змін до статуту товариства, у тому числі зміна розміру його статутного капіталу;

2) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

 

 

 

2) обрання членів наглядової ради, а також утворення і відкликання виконавчого та інших органів товариства;

3) затвердження річних звітів, бухгалтерських балансів, розподіл прибутку і збитків товариства;

132

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В підпункті 3) пункту 2 статті 137 слова "річних звітів, бухгалтерських балансів" замінити словами "річної фінансової звітності"

Враховно

3) затвердження річної фінансової звітності, розподіл прибутку і збитків товариства;

4) рішення про ліквідацію товариства.

 

 

 

4) рішення про ліквідацію товариства.

До виключної компетенції загальних зборів законом може бути також віднесене вирішення інших питань.

 

 

 

До виключної компетенції загальних зборів законом може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчим органам товариства.

 

 

 

Питання, віднесені законом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані ними для вирішення виконавчим органам товариства.

3. Порядок голосування на загальних зборах визначається законом.

 

 

 

3. Порядок голосування на загальних зборах визначається законом.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у найвищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

 

 

 

Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника у найвищому органі товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з питань:

 

 

 

4. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах, з питань:

1) внесення змін до статуту товариства;

 

 

 

1) внесення змін до статуту товариства;

2) ухвалення рішення про ліквідацію.

 

 

 

2) ухвалення рішення про ліквідацію.

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

 

 

 

З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.

 

 

 

5. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше ніж один раз на рік, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

 

 

 

Позачергові збори акціонерів скликаються у разі неплатоспроможності товариства, а також за наявності обставин, визначених у статуті товариства, та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства в цілому.

Збори мають бути також скликані виконавчим органом на вимогу ради акціонерів (наглядової ради).

133

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В статті 137 виключити частини третю та четверту пункту 5.

Враховано

 

Акціонери, які володіють у сукупності більш ніж 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час на будь-яку вимогу.

 

 

 

 

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та оповіщення акціонерів визначаються законом і статутом товариства.

 

 

 

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів та оповіщення акціонерів визначаються законом і статутом товариства.

Стаття 138
Наглядова рада акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 138
Наглядова рада акціонерного товариства

1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу.

134

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Пункт 1 статті 138 доповнити словами "та захист прав акціонерів товариства".

Враховано

1. В акціонерному товаристві може бути створена наглядова рада акціонерного товариства, яка здійснює контроль за діяльністю його виконавчого органу та захист прав акціонерів товариства.

Випадки обов'язкового створення наглядової ради встановлюються законом.

 

 

 

Випадки обов'язкового створення наглядової ради встановлюються законом.

2. Законом і статутом товариства встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

 

 

 

2. Законом і статутом товариства встановлюється виключна компетенція наглядової ради. Питання, віднесені статутом до виключної компетенції наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення виконавчому органу товариства.

3. Члени наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу.

 

 

 

3. Члени наглядової ради не можуть бути членами виконавчого органу.

4. Наглядова рада товариства визначає форми контролю за діяльністю виконавчого органу.

 

 

 

4. Наглядова рада товариства визначає форми контролю за діяльністю виконавчого органу.

Стаття 139
Виконавчий орган акціонерного товариства

 

 

 

Стаття 139
Виконавчий орган акціонерного товариства

1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.

 

 

 

1. Виконавчим органом акціонерного товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління або інший орган, визначений статутом.

Роботою правління керує голова правління, який призначається чи обирається відповідно до статуту акціонерного товариства.

135

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Вилучити частину другу пункту 1 статті 139 .

Враховано

 

Правління вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

136

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В частинах третій та четвертій пункту 1 статті 139 слово "Правління" замінити словами "Виконавчий орган".

Враховано

Виконавчий орган вирішує всі питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції загальних зборів і наглядової ради товариства.

Правління є підзвітне загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, передбачених законом і статутом акціонерного товариства.

 

 

 

Виконавчий орган є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді акціонерного товариства та організовує виконання їхніх рішень. Правління діє від імені акціонерного товариства у межах, передбачених законом і статутом акціонерного товариства.

2. Виконавчий орган товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

 

 

 

2. Виконавчий орган товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) чи одноособовим (директор, генеральний директор).

Стаття 140
Аудиторська перевірка в акціонерному товаристві

 

 

 

Стаття 140
Аудиторська перевірка в акціонерному товаристві

Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до цього Кодексу або закону публікувати для загального відома документи, зазначені у п. 5 статті 130 цього Кодексу, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками (зовнішній аудит).

 

 

 

Акціонерне товариство, яке зобов'язане відповідно до цього Кодексу або закону публікувати для загального відома документи, зазначені у п. 5 статті 130 цього Кодексу, повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати професійного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з товариством чи з його учасниками (зовнішній аудит).

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі й такого, що не зобов'язане публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які володіють 20 відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства визначається законом і статутом товариства.

136

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В частині другій статті 140 слова "20 відсотками акцій" замінити словами "10 відсотками акцій".

Враховано

Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства, у тому числі й такого, що не зобов'язане публікувати для загального відома документи, має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які володіють 10 відсотками акцій. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності акціонерного товариства визначається законом і статутом товариства.

§ 2. Виробничий кооператив

 

 

 

§ 2. Виробничий кооператив

Стаття 141
Поняття виробничого кооперативу

 

 

 

Стаття 141
Поняття виробничого кооперативу

1. Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній власній трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Законом і установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачена участь у його діяльності на засадах членства також інших осіб.

 

 

 

1. Виробничим кооперативом визнається добровільне об'єднання громадян на засадах членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності, яка базується на їхній власній трудовій участі та об'єднанні його членами майнових пайових внесків. Законом і установчими документами виробничого кооперативу може бути передбачена участь у його діяльності на засадах членства також інших осіб.

2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах та порядку, передбачених законом і статутом кооперативу.

 

 

 

2. Члени виробничого кооперативу несуть за зобов'язаннями кооперативу субсидіарну відповідальність у розмірах та порядку, передбачених законом і статутом кооперативу.

3. Фірмове найменування кооперативу має містити його найменування, а також слова "виробничий кооператив".

 

 

 

3. Фірмове найменування кооперативу має містити його найменування, а також слова "виробничий кооператив".

4. Правове становище виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів визначаються відповідно до цього Кодексу і Законом про кооперацію.

 

 

 

4. Правове становище виробничих кооперативів, права та обов'язки їх членів визначаються відповідно до цього Кодексу і Законом про кооперацію.

Стаття 142
Установчі документи виробничого кооперативу

 

 

 

Стаття 142
Установчі документи виробничого кооперативу

1. Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що затверджується загальними зборами його членів.

 

 

 

1. Установчим документом виробничого кооперативу є його статут, що затверджується загальними зборами його членів.

2. Статут кооперативу має містити, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, умову про розмір пайового внеску членів кооперативу, відомості про склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайового внеску, відомості про характер і порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі, відомості про порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу, відомості про розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу, відомості про склад і компетенцію органів управління кооперативу і про порядок ухвалення ним рішень, у тому числі щодо питань, рішення з яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.

 

 

 

2. Статут кооперативу має містити, крім відомостей, зазначених у статті 74 цього Кодексу, умову про розмір пайового внеску членів кооперативу, відомості про склад і порядок внесення пайових внесків членами кооперативу та про їхню відповідальність за порушення зобов'язання щодо внесення пайового внеску, відомості про характер і порядок трудової участі його членів у діяльності кооперативу та їхньої відповідальності за порушення зобов'язань щодо особистої трудової участі, відомості про порядок розподілу прибутку і збитків кооперативу, відомості про розмір і умови субсидіарної відповідальності його членів за боргами кооперативу, відомості про склад і компетенцію органів управління кооперативу і про порядок ухвалення ним рішень, у тому числі щодо питань, рішення з яких приймаються одноголосно чи кваліфікованою більшістю голосів.

3. Кількість членів кооперативу не може бути меншою ніж та, що встановлена у законі.

 

 

 

3. Кількість членів кооперативу не може бути меншою ніж та, що встановлена у законі.

Стаття 143
Майно виробничого кооперативу

 

 

 

Стаття 143
Майно виробничого кооперативу

1. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.

 

 

 

1. Майно, що перебуває у власності виробничого кооперативу, поділяється на паї його членів відповідно до статуту кооперативу.

2. Член кооперативу зобов'язаний внести на момент реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, - протягом року з моменту реєстрації, якщо статутом кооперативу не передбачений інший строк.

 

 

 

2. Член кооперативу зобов'язаний внести на момент реєстрації кооперативу не менше десяти відсотків пайового внеску, а частину, що залишилася, - протягом року з моменту реєстрації, якщо статутом кооперативу не передбачений інший строк.

Порядок внесення пайових внесків членами кооперативу встановлюється законом і статутом.

 

 

 

Порядок внесення пайових внесків членами кооперативу встановлюється законом і статутом.

3. Кооператив не має права випускати акції.

 

 

 

3. Кооператив не має права випускати акції.

Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений статутом кооперативу.

 

 

 

Прибуток кооперативу розподіляється між його членами відповідно до їхньої трудової участі, якщо інший порядок не передбачений статутом кооперативу.

У такому самому порядку розподіляється майно, що залишилося після ліквідації кооперативу та задоволення вимог його кредиторів.

 

 

 

У такому самому порядку розподіляється майно, що залишилося після ліквідації кооперативу та задоволення вимог його кредиторів.

Стаття 144
Управління виробничим кооперативом

 

 

 

Стаття 144
Управління виробничим кооперативом

1. Найвищим органом кооперативу є загальні збори його членів.

 

 

 

1. Найвищим органом кооперативу є загальні збори його членів.

У кооперативі з кількістю членів, що є більшою ніж 50 осіб, створюється наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу кооперативу. Члени наглядової ради не мають права діяти від імені кооперативу.

 

 

 

У кооперативі з кількістю членів, що є більшою ніж 50 осіб, створюється наглядова рада, яка здійснює контроль за діяльністю виконавчого органу кооперативу. Члени наглядової ради не мають права діяти від імені кооперативу.

Виконавчим органом кооперативу є правління чи голова кооперативу. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу і є підзвітними наглядовій раді та загальним зборам членів кооперативу.

 

 

 

Виконавчим органом кооперативу є правління чи голова кооперативу. Вони здійснюють поточне керівництво діяльністю кооперативу і є підзвітними наглядовій раді та загальним зборам членів кооперативу.

Членами наглядової ради та правління кооперативу, а також головою кооперативу можуть бути тільки члени кооперативу.

 

 

 

Членами наглядової ради та правління кооперативу, а також головою кооперативу можуть бути тільки члени кооперативу.

Член кооперативу не може бути членом наглядової ради і членом правління або головою кооперативу одночасно.

 

 

 

Член кооперативу не може бути членом наглядової ради і членом правління або головою кооперативу одночасно.

2. Компетенція органів управління кооперативу, а також порядок ухвалення ними рішень та виступання від імені кооперативу визначається законом і статутом кооперативу.

 

 

 

2. Компетенція органів управління кооперативу, а також порядок ухвалення ними рішень та виступання від імені кооперативу визначається законом і статутом кооперативу.

3. До виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

 

 

 

3. До виключної компетенції загальних зборів членів кооперативу належить:

1) зміна статуту кооперативу;

 

 

 

1) зміна статуту кооперативу;

2) формування наглядової ради і виконавчих органів та відкликання їх членів;

 

 

 

2) формування наглядової ради і виконавчих органів та відкликання їх членів;

3) прийняття у члени кооперативу та виключення з членів кооперативу;

 

 

 

3) прийняття у члени кооперативу та виключення з членів кооперативу;

4) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів кооперативу і розподіл його прибутку та збитків;

 

 

 

4) затвердження річних звітів та бухгалтерських балансів кооперативу і розподіл його прибутку та збитків;

5) рішення про припинення діяльності кооперативу.

 

 

 

5) рішення про припинення діяльності кооперативу.

Законом і статутом кооперативу до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

 

 

 

Законом і статутом кооперативу до виключної компетенції загальних зборів може бути також віднесене вирішення інших питань.

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради кооперативу, не можуть бути передані ними на вирішення виконавчим органам кооперативу.

 

 

 

Питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради кооперативу, не можуть бути передані ними на вирішення виконавчим органам кооперативу.

4. Член кооперативу має один голос при ухваленні рішень загальними зборами.

 

 

 

4. Член кооперативу має один голос при ухваленні рішень загальними зборами.

Стаття 145
Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю

 

 

 

Стаття 145
Припинення членства у виробничому кооперативі і перехід паю

1. Член кооперативу має право на свій розсуд вийти з кооперативу. У цьому разі йому має бути виплачена вартість паю або видане майно, яке відповідає його паю, а також здійснені інші виплати, передбачені статутом кооперативу.

 

 

 

1. Член кооперативу має право на свій розсуд вийти з кооперативу. У цьому разі йому має бути виплачена вартість паю або видане майно, яке відповідає його паю, а також здійснені інші виплати, передбачені статутом кооперативу.

Видача паю та іншого майна такому, що виходить, членові кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому законом і статутом кооперативу.

 

 

 

Видача паю та іншого майна такому, що виходить, членові кооперативу здійснюється у порядку, передбаченому законом і статутом кооперативу.

2. Член кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, передбачених законом і статутом кооперативу. Член кооперативу, що його виключили, має відповідно до п. 1 цієї статті право на одержання паю та інших виплат, передбачених статутом кооперативу.

 

 

 

2. Член кооперативу може бути виключений із кооперативу за рішенням загальних зборів у разі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, покладених на нього статутом кооперативу, а також в інших випадках, передбачених законом і статутом кооперативу. Член кооперативу, що його виключили, має відповідно до п. 1 цієї статті право на одержання паю та інших виплат, передбачених статутом кооперативу.

3. Член кооперативу має право передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не передбачено законом і статутом кооперативу.

 

 

 

3. Член кооперативу має право передати свій пай чи його частину іншому членові кооперативу, якщо інше не передбачено законом і статутом кооперативу.

Передання паю (його частини) особі, що не є членом кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється законом чи статутом кооперативу.

 

 

 

Передання паю (його частини) особі, що не є членом кооперативу, допускається лише за згодою кооперативу. У цьому разі інші члени кооперативу користуються переважним правом купівлі такого паю (його частини). Порядок відчуження паю чи його частини іншому членові кооперативу або третій особі встановлюється законом чи статутом кооперативу.

4. У разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємців може бути прийнято у члени кооперативу, якщо інше не визначено статутом кооперативу. При відмові прийняти спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу.

 

 

 

4. У разі смерті члена виробничого кооперативу його спадкоємців може бути прийнято у члени кооперативу, якщо інше не визначено статутом кооперативу. При відмові прийняти спадкоємців у члени кооперативу кооператив виплачує спадкоємцям вартість паю померлого члена кооперативу.

5. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу за його власними боргами допускається лише при нестачі іншого його майна для покриття
таких боргів - у порядку, передбаченому законом і статутом кооперативу.

 

 

 

5. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу за його власними боргами допускається лише при нестачі іншого його майна для покриття таких боргів - у порядку, передбаченому законом і статутом кооперативу.

6. При заставі паю та наступному зверненні заставоутримувачем стягнення на цей пай відповідно застосовується правило частини другої п. 3 цієї статті.

 

 

 

6. При заставі паю та наступному зверненні заставоутримувачем стягнення на цей пай відповідно застосовується правило частини другої п. 3 цієї статті.

Підрозділ 3
Участь держави, Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних утворень у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

137

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

У назві підрозділа 3 замінити слова "адміністративно-територіальних утворень" на "територіальних громад". Після слова "держави" додати слово "Україна".

Враховано

Підрозділ 3
Участь держави Україна, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Глава 8
Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних утворень у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

138

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

У назві глави 8 замінити слова "адміністративно-територіальних утворень" на "територіальних громад".

Враховано

Глава 8
Правові форми участі держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Стаття 146
Правові форми участі держави у відносинах,
що регулюються цивільним законодавством

139

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 146 викласти у новій редакції:

"Стаття 146
Правові форми участі держави у відносинах,
що регулюються цивільним законодавством

Враховано

Стаття 146
Правові форми участі держави у відносинах,
що регулюються цивільним законодавством

Держава бере участь у відносинах, що регулюються цивільним законодавством, у формі загальнодержавної скарбниці та у формі створюваних державою юридичних осіб, за якими закріплюється визначена частина державного майна.

 

1. Держава діє у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

1. Держава діє у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

 

2. Матеріальною основою участі держави у цивільних відносинах є державна скарбниця.

 

2. Матеріальною основою участі держави у цивільних відносинах є державна скарбниця.

 

 

3. Держава може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

3. Держава може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

 

4. Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

 

4. Держава може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

Стаття 147
Правові форми участі Автономної Республіки Крим
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

140

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 147 викласти у новій редакції:

"Стаття 147
Правові форми участі Автономної Республіки Крим
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Враховано

Стаття 147
Правові форми участі Автономної Республіки Крим
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Автономна Республіка Крим бере участь у відносинах, що регулюються цивільним законодавством, у формі скарбниці Автономної Республіки Крим та у формі створюваних Автономною Республікою Крим юридичних осіб, за якими закріплюється визначена частина її майна.

 

1. Автономна Республіка Крим діє у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

1. Автономна Республіка Крим діє у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

 

2. Матеріальною основою участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах є скарбниця Автономної Республіки Крим.

 

2. Матеріальною основою участі Автономної Республіки Крим у цивільних відносинах є скарбниця Автономної Республіки Крим.

 

 

3. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

3. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

 

4. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

 

4. Автономна Республіка Крим може створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

Стаття 148
Правові форми участі адміністративно-територіальних утворень
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

141

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

У назві статті 148 замінити слова "адміністративно-територіальних утворень" на "територіальних громад".

Викласти статтю 148 в новій редакції:

"Стаття 148
Правові форми участі територіальних громад
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Враховано

Стаття 148
Правові форми участі територіальних громад
у відносинах, що регулюються цивільним законодавством

Адміністративно-територіальні утворення беруть участь у відносинах, що регулюються цивільним законодавством, у формі скарбниці відповідного адміністративно-територіального утворення та у формі створюваних ними юридичних осіб, за якими закріплюється визначена частина майна адміністративно-територіальних утворень.

 

1. Територіальні громади діють у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

1. Територіальні громади діють у відносинах, що регулюються цивільним законодавством як юридична особа публічного права.

 

 

2. Матеріальною основою участі територіальних громад у цивільних відносинах є скарбниці територіальних громад.

 

2. Матеріальною основою участі територіальних громад у цивільних відносинах є скарбниці територіальних громад.

 

 

3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, передбачених законом.

 

 

4. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

 

4. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом".

Стаття 149
Скарбниці як юридичні особи публічного права

142

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 149 виключити.

Враховано

Стаття 149 виключена.

Загальнодержавна скарбниця, скарбниці Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних утворень виступають як юридичні особи публічного права.

 

 

 

 

Стаття 150
Майно загальнодержавної скарбниці

143

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В статті 150 слово "загальнодержавної" замінити "державної".

Враховано

Стаття 150
Майно державної скарбниці

Майно загальнодержавної скарбниці становлять кошти державного бюджету та інше державне майно, не закріплене за створеними державою юридичними особами.

 

 

 

Майно державної скарбниці становлять кошти державного бюджету та інше державне майно, не закріплене за створеними державою юридичними особами.

Стаття 151
Майно скарбниці Автономної Республіки Крим

 

 

 

Стаття 151
Майно скарбниці Автономної Республіки Крим

Майно скарбниці Автономної Республіки Крим становлять кошти бюджету Автономної Республіки Крим та інше майно, не закріплене за створеними нею юридичними особами.

 

 

 

Майно скарбниці Автономної Республіки Крим становлять кошти бюджету Автономної Республіки Крим та інше майно, не закріплене за створеними нею юридичними особами.

Стаття 152
Майно скарбниць адміністративно-територіальних утворень

144

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В статті 152 слова "адміністративно-територіальних утворень" замінити на "територіальних громад".

Враховано

Стаття 152
Майно скарбниць територіальних громад

Майно скарбниць адміністративно-територіальних утворень становлять кошти бюджету цих адміністративно-територіальних утворень та інше майно, не закріплене за створеними ними юридичними особами.

 

 

 

Майно скарбниць територіальних громад становлять кошти бюджету цих територіальних громад та інше майно, не закріплене за створеними ними юридичними особами.

Глава 9
Органи та представники, через яких діють скарбниці

145

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти назву глави 9 у такій редакції:

"Глава 9
Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади"

Враховано

Глава 9
Органи та представники, через яких діють держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади

Стаття 153
Органи, через які діє загальнодержавна скарбниця

146

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

В статті 153 слова "загальнодержавна скарбниця" замінити словом "держава".

Враховано

Стаття 153
Органи, через які діє держава

Загальнодержавна скарбниця діє через державні органи у межах їхньої компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

 

 

 

Держава діє через державні органи у межах їхньої компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

Стаття 154
Органи, через які діє скарбниця Автономної Республіки Крим

147

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Виключити із назви статті 154 слово "скарбниця" та дати її в такій редакції:

"Стаття 154
Органи, через які діє Автономна Республіка Крим".

Враховано

Стаття 154
Органи, через які діє Автономна Республіка Крим

Скарбниця Автономної Республіки Крим діє через відповідні республіканські органи у межах їхньої компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

 

"Автономна Республіка Крим діє через відповідні республіканські органи у межах їхньої компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів."

 

Автономна Республіка Крим діє через відповідні республіканські органи у межах їхньої компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

Стаття 155
Органи, через які діють скарбниці адміністративно-територіальних утворень

148

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Встатті 155 слова "скарбниці адміністративно-територіальних утворень" замінити на "територіальні громади".

Враховано

Стаття 155
Органи, через які діють територіальні громади

Скарбниці адміністративно-територіальних утворень діють через органи місцевого самоврядування цих утворень у межах компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

 

 

 

Територіальні громади діють через органи місцевого самоврядування цих утворень у межах компетенції, встановленої актами, які визначають статус цих органів.

Стаття 156
Представники скарбниць

149

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Внести зміни у назву та зміст статті 156 і викласти її в новій редакції:

"Стаття 156
Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

Враховано

Стаття 156
Представники держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

У випадках і в порядку, що передбачені законами, іншими правовими актами, нормативними актами адміністративно-територіальних утворень, від імені скарбниць за спеціальними дорученнями держави, Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних утворень можуть виступати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також фізичні та юридичні особи.

 

У випадках і в порядку, що передбачені законами, іншими правовими актами, нормативними актами територіальних громад, від імені держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, державні органи, органи Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування."

 

У випадках і в порядку, що передбачені законами, іншими правовими актами, нормативними актами територіальних громад, від імені держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад за спеціальними дорученнями можуть виступати фізичні та юридичні особи, державні органи, органи Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування.

Глава 10
Відповідальність за зобов'язаннями скарбниць

150

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти назву глави 10 у новій редакції:

"Глава 10 Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад"

Враховано

Глава 10
Відповідальність за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад

Стаття 157
Відповідальність за зобов'язаннями загальнодержавної скарбниці

151

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

У назві та тексті статті 157 слова "загальнодержавної скарбниці" та "загальнодержавна скарбниця" замінити відповідно словами "держави" та "Держава" і викласти цю статтю в такій редакції:

"Стаття 157 Відповідальність за зобов'язаннями держави

Враховано

Стаття 157
Відповідальність за зобов'язаннями держави

Загальнодержавна скарбниця відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення.

 

Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення".

 

Держава відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення.

Стаття 158
Відповідальність за зобов'язаннями скарбниці Автономної Республіки Крим

152

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Виключити із назви статті 158 слово "скарбниця" та дати її в такій редакції:

"Стаття 158
Відповідальність за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим".

Враховано

Стаття 158
Відповідальність за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим

Скарбниця Автономної Республіки Крим відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення.

 

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Виключити із статті 158 слово "скарбниця" та дати її в такій редакції:

"Автономна Республіка Крим відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення."

Враховано

Автономна Республіка Крим відповідає за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення.

Стаття 159
Відповідальність за зобов'язаннями скарбниць адміністративно-територіальних утворень

153

д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Статтю 159 викласти в новій редакції:

"Стаття 159 Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад

Враховано

Стаття 159
Відповідальність за зобов'язаннями територіальних громад

Скарбниці адміністративно-територіальних утворень відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення.

 

Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення".

 

Територіальні громади відповідають за своїми зобов'язаннями своїм майном, крім майна, на яке законом заборонено звертати стягнення".

Стаття 160
Розмежування відповідальності за зобов'язаннями скарбниць
та юридичних осіб, створених державою, Автономною Республікою Крим, адміністративно-територіальними утвореннями

154

Д. Чукмасов С.О. (в.о.№24)

Викласти назву та зміст статті 160 у новій редакції:

"Стаття 160 Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

Враховано

Стаття 160
Розмежування відповідальності за зобов'язаннями держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад та створених ними юридичних осіб

1. Відповідні скарбниці не відповідають за зобов'язаннями юридичних осіб, створених державою, Автономною Республікою Крим, адміністративно-територіальними утвореннями, крім випадків, передбачених законом.

 

1. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, передбачених законом.

 

1. Держава, Автономна Республіка Крим, територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями створених ними юридичних осіб, крім випадків, передбачених законом.

2. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою Крим, адміністративно-територіальними утвореннями, не відповідають за зобов'язаннями відповідних скарбниць.

 

2. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

 

2. Юридичні особи, створені державою, Автономною Республікою Крим, територіальними громадами, не відповідають за зобов'язаннями відповідно держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад.

3. Загальнодержавна скарбниця не відповідає за зобов'язаннями скарбниць Автономної Республіки Крим і адміністративно-територіальних утворень.

 

3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.

 

3. Держава не відповідає за зобов'язаннями Автономної Республіки Крим і територіальних громад.

4. Скарбниці Автономної Республіки Крим та адміністративно-територіальних утворень не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями загальнодержавної скарбниці.

 

4. Автономна Республіка Крим та територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями держави."

 

4. Автономна Республіка Крим та територіальні громади не відповідають за зобов'язаннями одна одної, а також за зобов'язаннями держави."

Розділ ІІІ
Об'єкти цивільних прав

 

 

 

Розділ ІІІ
Об'єкти цивільних прав

Глава 11
Загальні положення про об'єкти цивільних прав

 

 

 

Глава 11
Загальні положення про об'єкти цивільних прав

Стаття 161
Види об'єктів цивільних прав

155

д. Жовтяк Є.Д. (в.о.№94)

Викласти статтю 161 в новій редакції:

Враховано

Стаття 161
Види об'єктів цивільних прав

До об'єктів цивільних прав належать речі, включаючи гроші та цінні папери, інше майно, у тому числі майнові права, роботи та послуги, результати творчої діяльності, службова та комерційна таємниця, особисті немайнові блага, а також інші матеріальні та нематеріальні блага.

 

"Об'єктами цивільного права є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної діяльності, конфіденційна інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага."

 

Об'єктами цивільного права є речі, у тому числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати інтелектуальної діяльності, конфіденційна інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Стаття 162
Оборотоздатність об'єктів цивільних прав

 

 

 

Стаття 162
Оборотоздатність об'єктів цивільних прав

1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку універсального правонаступництва (успадкування) або іншим чином, якщо вони не вилучені з обороту, або не обмежені в обороті, або є невід'ємними від фізичної або юридичної особи.

 

 

 

1. Об'єкти цивільних прав можуть вільно відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої в порядку універсального правонаступництва (успадкування) або іншим чином, якщо вони не вилучені з обороту, або не обмежені в обороті, або є невід'ємними від фізичної або юридичної особи.

2. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких в обороті не допускається (об'єкти, вилучені з обороту), мають бути прямо зазначені у законі.

 

 

 

2. Види об'єктів цивільних прав, перебування яких в обороті не допускається (об'єкти, вилучені з обороту), мають бути прямо зазначені у законі.

Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких в обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти обмежено оборотоздатні), визначаються у порядку, встановленому законом.

 

 

 

Види об'єктів цивільних прав, які можуть належати лише певним учасникам обороту або перебування яких в обороті допускається за спеціальним дозволом (об'єкти обмежено оборотоздатні), визначаються у порядку, встановленому законом.

3. Земля та інші природні ресурси можуть іншим чином відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої тією мірою, якою їхній оборот допускається законом про землю та інші природні ресурси.

 

 

 

3. Земля та інші природні ресурси можуть іншим чином відчужуватися або переходити від однієї особи до іншої тією мірою, якою їхній оборот допускається законом про землю та інші природні ресурси.

Глава 12
Речі. Майно

 

 

 

Глава 12
Речі. Майно

Стаття 163
Поняття речі

 

 

 

Стаття 163
Поняття речі

Річчю визнається предмет матеріального світу, який задовольняє потреби людей і щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

 

 

 

Річчю визнається предмет матеріального світу, який задовольняє потреби людей і щодо якого можуть виникати цивільні права та обов'язки.

Стаття 164
Нерухомі та рухомі речі

 

 

 

Стаття 164
Нерухомі та рухомі речі

1. До нерухомих речей належать земельні ділянки та все, що розташоване на них і міцно з ними пов'язане, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційного збитку їх призначенню є неможливим.

 

 

 

1. До нерухомих речей належать земельні ділянки та все, що розташоване на них і міцно з ними пов'язане, тобто об'єкти, переміщення яких без непропорційного збитку їх призначенню є неможливим.

Режим нерухомої речі може бути поширений законом і на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, - як такі, що підлягають державній реєстрації.

 

 

 

Режим нерухомої речі може бути поширений законом і на інші речі, зокрема на повітряні та морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти, - як такі, що підлягають державній реєстрації.

2. Рухомими речами визнаються такі, що їх можна вільно переміщувати у просторі.

 

 

 

2. Рухомими речами визнаються такі, що їх можна вільно переміщувати у просторі.

Стаття 165
Державна реєстрація нерухомості

 

 

 

Стаття 165
Державна реєстрація нерухомості

1. Право власності та інші речеві права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

 

 

 

1. Право власності та інші речеві права на нерухомі речі, обмеження цих прав, їх виникнення, перехід і припинення підлягають державній реєстрації.

2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів з нею є публічною. Реєструвальний орган зобов'язаний надавати інформацію про здійснену реєстрацію та зареєстровані права будь-якій особі.

 

 

 

2. Державна реєстрація прав на нерухомість і правочинів з нею є публічною. Реєструвальний орган зобов'язаний надавати інформацію про здійснену реєстрацію та зареєстровані права будь-якій особі.

3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочинів з нею, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду.

 

 

 

3. Відмова у державній реєстрації права на нерухомість або правочинів з нею, ухилення від реєстрації, відмова від надання інформації про реєстрацію можуть бути оскаржені до суду.

4. Порядок державної реєстрації та підстави відмови у реєстрації визначаються цим Кодексом.

 

 

 

4. Порядок державної реєстрації та підстави відмови у реєстрації визначаються цим Кодексом.

Стаття 166
Речі подільні та неподільні

 

 

 

Стаття 166
Речі подільні та неподільні

1. Подільною визнається річ, внаслідок користування якою кожна її частина зберігає свої властивості цілого та не втрачає при цьому свого господарського (цільового) призначення.

 

 

 

1. Подільною визнається річ, внаслідок користування якою кожна її частина зберігає свої властивості цілого та не втрачає при цьому свого господарського (цільового) призначення.

2. Неподільною визнається річ, внаслідок поділу якої її частини втрачають властивості первісної речі та змінюють господарське (цільове) призначення.

 

 

 

2. Неподільною визнається річ, внаслідок поділу якої її частини втрачають властивості первісної речі та змінюють господарське (цільове) призначення.

Стаття 167
Індивідуально-визначені речі та речі, що визначаються родовими ознаками

 

 

 

Стаття 167
Індивідуально-визначені речі та речі, що визначаються родовими ознаками

1. Індивідуально-визначеною визнається річ, наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з безлічі однорідних речей і тим самим індивідуалізують цю річ. Індивідуально-визначені речі є незамінними.

 

 

 

1. Індивідуально-визначеною визнається річ, наділена тільки їй властивими ознаками, що вирізняють її з безлічі однорідних речей і тим самим індивідуалізують цю річ. Індивідуально-визначені речі є незамінними.

2. Родовими визнаються речі, що визначаються родовими ознаками, властивими усім речам того самого роду, та вимірюються числом, вагою, мірою. Речі, що визначаються родовими ознаками, є замінними.

 

 

 

2. Родовими визнаються речі, що визначаються родовими ознаками, властивими усім речам того самого роду, та вимірюються числом, вагою, мірою. Речі, що визначаються родовими ознаками, є замінними.

Стаття 168
Речі споживні та неспоживні

 

 

 

Стаття 168
Речі споживні та неспоживні

1. Споживними визнаються речі, які внаслідок одноразового їх використання знищуються або припиняють існувати у первісному вигляді.

 

 

 

1. Споживними визнаються речі, які внаслідок одноразового їх використання знищуються або припиняють існувати у первісному вигляді.

2. Неспоживними визнаються речі, призначені для неодноразового використання, які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

 

 

 

2. Неспоживними визнаються речі, призначені для неодноразового використання, які зберігають при цьому свій первісний вигляд протягом тривалого часу.

Стаття 169
Головна річ і приналежність

 

 

 

Стаття 169
Головна річ і приналежність

1. Головною річчю визнається самостійна річ, пов'язана з іншою річчю (приналежністю), що покликана слугувати головній речі та пов'язана з нею спільним господарським призначенням, цінність якої помітно перевищує цінність приналежності.

156

д. Жовтяк Є.Д. (в.о.№94)

У пункті 1 статті 169 після слова "призначенням" поставити крапку, а фразу "цінність якої помітно перевищує цінність приналежності" - вилучити.

Враховано

1. Головною річчю визнається самостійна річ, пов'язана з іншою річчю (приналежністю), що покликана слугувати головній речі та пов'язана з нею спільним господарським призначенням.

2. Приналежність поділяє долю головної речі, якщо інше не визначено законодавчими актами або договором.

 

 

 

2. Приналежність поділяє долю головної речі, якщо інше не визначено законодавчими актами або договором.

Стаття 170
Складові частини речі

 

 

 

Стаття 170
Складові частини речі

Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від неї без пошкодження або істотного знецінення речі.

 

 

 

Складовою частиною речі є все те, що не може бути відокремлене від неї без пошкодження або істотного знецінення речі.

При переході права на річ складові частини не підлягають відокремленню.

 

 

 

При переході права на річ складові частини не підлягають відокремленню.

Стаття 171
Складні речі

 

 

 

Стаття 171
Складні речі

Якщо різнорідні речі утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, яке визначається сутністю з'єднання, вони вважаються за одну річ (складна річ).

 

 

 

Якщо різнорідні речі утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням, яке визначається сутністю з'єднання, вони вважаються за одну річ (складна річ).

Дія правочину, вчиненого щодо складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо договором не визначено інше.

 

 

 

Дія правочину, вчиненого щодо складної речі, поширюється на всі її складові частини, якщо договором не визначено інше.

Стаття 172
Продукція, плоди та доходи

 

 

 

Стаття 172
Продукція, плоди та доходи

1. Продукцією, плодами та доходами визнається все те, що виробляється, добувається, дістається з речі або приноситься річчю.

 

 

 

1. Продукцією, плодами та доходами визнається все те, що виробляється, добувається, дістається з речі або приноситься річчю.

2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не визначено законом або договором власника з іншою особою.

 

 

 

2. Продукція, плоди та доходи належать власникові речі, якщо інше не визначено законом або договором власника з іншою особою.

Стаття 173
Майно

 

 

 

Стаття 173
Майно

Майном як особливим об'єктом визнаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

 

 

 

Майном як особливим об'єктом визнаються окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки.

Стаття 174
Підприємство як майновий комплекс

 

 

 

Стаття 174
Підприємство як майновий комплекс

1. Підприємством визнається єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

 

 

 

1. Підприємством визнається єдиний майновий комплекс, що використовується для здійснення підприємницької діяльності.

2. До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, що індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи та послуги (фірмові найменування, знаки для товарів і послуг), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором.

 

 

 

2. До складу підприємства як майнового комплексу входять усі види майна, призначені для його діяльності, включаючи земельні ділянки, будівлі, споруди, устаткування, інвентар, сировину, продукцію, права вимоги, борги, а також права на позначення, що індивідуалізують підприємство, його продукцію, роботи та послуги (фірмові найменування, знаки для товарів і послуг), та інші виключні права, якщо інше не передбачено законом або договором.

3. Підприємство в цілому як майновий комплекс визнається нерухомістю.

 

 

 

3. Підприємство в цілому як майновий комплекс визнається нерухомістю.

4. Підприємство в цілому або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів, пов'язаних із встановленням, зміною та припиненням речевих прав.

 

 

 

4. Підприємство в цілому або його частина можуть бути об'єктом купівлі-продажу, застави, оренди та інших правочинів, пов'язаних із встановленням, зміною та припиненням речевих прав.

Стаття 175
Гроші (валюта)

 

 

 

Стаття 175
Гроші (валюта)

1. Гривня - це законний платіжний засіб, обов'язковий до приймання за номінальною вартістю на всій території України.

 

 

 

1. Гривня - це законний платіжний засіб, обов'язковий до приймання за номінальною вартістю на всій території України.

2. Іноземна валюта може використовуватися у випадках і в порядку, передбачених законом України.

 

 

 

2. Іноземна валюта може використовуватися у випадках і в порядку, передбачених законом України.

Стаття 176
Валютні цінності

 

 

 

Стаття 176
Валютні цінності

Види майна, що визнаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочину з ними визначаються законом.

 

 

 

Види майна, що визнаються валютними цінностями, та порядок вчинення правочину з ними визначаються законом.

Право власності на валютні цінності захищається на загальних підставах.

 

 

 

Право власності на валютні цінності захищається на загальних підставах.

Глава 13
Цінні папери

 

 

 

Глава 13
Цінні папери

§ 1. Загальні положення про цінні папери

 

 

 

§ 1. Загальні положення про цінні папери

Стаття 177
Поняття цінних паперів

 

 

 

Стаття 177
Поняття цінних паперів

1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, здійснення або передання якого можливі тільки у разі пред'явлення цінного паперу.

 

 

 

1. Цінним папером є документ встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчує грошове або інше майнове право, здійснення або передання якого можливі тільки у разі пред'явлення цінного паперу.

З переданням цінного паперу переходять усі права, які посвідчуються ним, у сукупності.

 

 

 

З переданням цінного паперу переходять усі права, які посвідчуються ним, у сукупності.

2. У випадках, передбачених законом, для здійснення та передання прав, посвідчених цінним папером, достатньо доказів їх закріплення у спеціальному реєстрі (звичайному або комп'ютеризованому) особи, яка здійснює випуск цінного паперу від свого імені та несе відповідальність згідно з вираженим у ньому зобов'язанням.

 

 

 

2. У випадках, передбачених законом, для здійснення та передання прав, посвідчених цінним папером, достатньо доказів їх закріплення у спеціальному реєстрі (звичайному або комп'ютеризованому) особи, яка здійснює випуск цінного паперу від свого імені та несе відповідальність згідно з вираженим у ньому зобов'язанням.

 

157

д. Жовтяк Є.Д. (в.о.№94)

Статтю 177 доповнити пунктом 3 такого змісту:

"3. Віднесення окремих об'єктів/документів до цінних паперів здійснюється в порядку, передбаченому законом."

Враховано

3. Віднесення окремих об'єктів/документів до цінних паперів здійснюється в порядку, передбаченому законом.

Стаття 178
Види цінних паперів

158

д. Жовтяк Є.Д. (в.о.№94)

Назву і текст статті 178 викласти в такій редакції:

"Стаття 178
Групи та види цінних паперів

Враховано

Стаття 178
Групи та види цінних паперів

До цінних паперів належать:

 

В Україні можуть випускатися і знаходитися в обігу такі групи і види цінних паперів:

 

В Україні можуть випускатися і знаходитися в обігу такі групи і види цінних паперів:

облігація, вексель, чек, ощадний сертифікат, коносамент, варант, акція та інші документи.

 

1) пайові цінні папери - такі папери, які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам корпоративні права з управління справами емітента і одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації емітента. До пайових цінних паперів належать акції, інвестиційні сертифікати та інші цінні папери, передбачені законом;

 

1) пайові цінні папери - такі папери, які засвідчують участь у статутному фонді, надають їх власникам корпоративні права з управління справами емітента і одержання частини прибутку у вигляді дивідендів та частини майна при ліквідації емітента. До пайових цінних паперів належать акції, інвестиційні сертифікати та інші цінні папери, передбачені законом;

 

 

2) боргові цінні папери - такі папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента повернути у визначений строк кошти, інвестовані в його діяльність. До боргових цінних паперів належать облігації, державні казначейські зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі та інші, передбачені законом;

 

2) боргові цінні папери - такі папери, які засвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента повернути у визначений строк кошти, інвестовані в його діяльність. До боргових цінних паперів належать облігації, державні казначейські зобов'язання, ощадні (депозитні) сертифікати, векселі та інші, передбачені законом;

 

 

3) похідні цінні папери (деривативи) - такі папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, визначеного договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. До похідних цінних паперів належать опціони, ф'ючерсні контракти, форвардні контракти, варанти, депозитарні свідоцтва, інші види документів, передбачені законом;

 

3) похідні цінні папери (деривативи) - такі папери, механізм випуску та обігу яких пов'язаний з правом на придбання чи продаж протягом строку, визначеного договором, цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів. До похідних цінних паперів належать опціони, ф'ючерсні контракти, форвардні контракти, варанти, депозитарні свідоцтва, інші види документів, передбачені законом;

 

 

4) товаророзпорядчі цінні папери - документи, які надають їх держателю право розпоряджатися майном, зазначеним в цих документах. До товаророзпорядчих цінних паперів належать коносамент, складське свідоцтво та інші документи, визнані таким законом.

 

4) товаророзпорядчі цінні папери - документи, які надають їх держателю право розпоряджатися майном, зазначеним в цих документах. До товаророзпорядчих цінних паперів належать коносамент, складське свідоцтво та інші документи, визнані таким законом.

 

 

Законом можуть визначатися й інші групи цінних паперів.

 

Законом можуть визначатися й інші групи цінних паперів.

Стаття 179
Вимоги до цінного паперу

 

 

 

Стаття 179
Вимоги до цінного паперу

1. Види прав, які посвідчуються цінними паперами, обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги до форми цінного паперу та інші необхідні вимоги визначаються законом або у встановленому порядку.

 

 

 

1. Види прав, які посвідчуються цінними паперами, обов'язкові реквізити цінних паперів, вимоги до форми цінного паперу та інші необхідні вимоги визначаються законом або у встановленому порядку.

2. Відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або невідповідність цінного паперу встановленій для нього формі має наслідком його недійсність.

 

 

 

2. Відсутність обов'язкових реквізитів цінного паперу або невідповідність цінного паперу встановленій для нього формі має наслідком його недійсність.

Стаття 180
Передання прав за цінним папером

 

 

 

Стаття 180
Передання прав за цінним папером

1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:

 

 

 

1. Права, посвідчені цінним папером, можуть належати:

1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);

 

 

 

1) пред'явникові цінного паперу (цінний папір на пред'явника);

2) названій у цінному папері особі (іменний цінний папір);

 

 

 

2) названій у цінному папері особі (іменний цінний папір);

3) названій у цінному папері особі, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу управоможену особу (ордерний цінний папір).

 

 

 

3) названій у цінному папері особі, яка може сама здійснити ці права або призначити своїм розпорядженням (наказом) іншу управоможену особу (ордерний цінний папір).

2. Законом може бути виключена можливість випуску цінних паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на пред'явника.

 

 

 

2. Законом може бути виключена можливість випуску цінних паперів визначеного виду як іменних, або як ордерних, або як паперів на пред'явника.

3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.

 

 

 

3. Для передання іншій особі прав, посвідчених цінним папером на пред'явника, достатньо вручення цінного паперу цій особі.

4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення вимог (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером, несе відповідальність за недійсність відповідної вимоги, але не за її невиконання.

 

 

 

4. Права, посвідчені іменним цінним папером, передаються у порядку, встановленому для відступлення вимог (цесії). Особа, яка передає право за цінним папером, несе відповідальність за недійсність відповідної вимоги, але не за її невиконання.

5. Права за ордерним цінним папером передаються через учинення на цьому папері передавального напису - індосаменту. Індосант несе відповідальність не лише за існування права, а й за його здійснення.

 

 

 

5. Права за ордерним цінним папером передаються через учинення на цьому папері передавального напису - індосаменту. Індосант несе відповідальність не лише за існування права, а й за його здійснення.

Індосамент, учинений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на особу, якій або за наказом якої передаються права за цінним папером - індосата. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих прав індосату. У цьому разі індосат виступає як представник.

 

 

 

Індосамент, учинений на цінному папері, переносить усі права, посвідчені цінним папером, на особу, якій або за наказом якої передаються права за цінним папером - індосата. Індосамент може бути бланковим (без зазначення особи, якій має бути здійснене виконання) або ордерним (із зазначенням особи, якій або за наказом якої має бути здійснене виконання). Індосамент може бути обмежений тільки дорученням здійснювати права, посвідчені цінним папером, без передання цих прав індосату. У цьому разі індосат виступає як представник.

Стаття 181
Виконання за цінним папером

 

 

 

Стаття 181
Виконання за цінним папером

1. Особа, що видала цінний папір, та всі особи, що індосували його, відповідають перед її законним володільцем солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця цінного паперу про виконання посвідченого цим папером обов'язку однією або кількома особами з числа тих, хто зобов'язався за цінним папером, вони набувають права зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним папером.

 

 

 

1. Особа, що видала цінний папір, та всі особи, що індосували його, відповідають перед її законним володільцем солідарно. У разі задоволення вимоги законного володільця цінного паперу про виконання посвідченого цим папером обов'язку однією або кількома особами з числа тих, хто зобов'язався за цінним папером, вони набувають права зворотної вимоги (регресу) щодо інших осіб, які зобов'язалися за цінним папером.

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

 

 

 

2. Відмова від виконання зобов'язання, посвідченого цінним папером, з посиланням на відсутність підстави зобов'язання або на його недійсність не допускається.

Володілець такого цінного паперу, щодо якого встановлено фальшування або підробку, має право виставити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.

 

 

 

Володілець такого цінного паперу, щодо якого встановлено фальшування або підробку, має право виставити особі, яка передала йому папір, вимоги про належне виконання зобов'язання, посвідченого цим папером, та про відшкодування збитків.

Стаття 182
Бездокументарні цінні папери

 

 

 

Стаття 182
Бездокументарні цінні папери

1. У випадках, визначених законом, або в порядку, що ним встановлений, організація-депозитарій, яка має спеціальну ліцензію, може за договором з емітентом (депозитарним договором) провадити фіксацію прав, які закріплюються іменним або ордерним цінним папером, у тому числі в бездокументарній формі (за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки тощо). До такої форми фіксації прав застосовуються правила, встановлені цим Кодексом й іншими законами для цінних паперів, якщо інше не випливає з особливостей фіксації.

 

 

 

1. У випадках, визначених законом, або в порядку, що ним встановлений, організація-депозитарій, яка має спеціальну ліцензію, може за договором з емітентом (депозитарним договором) провадити фіксацію прав, які закріплюються іменним або ордерним цінним папером, у тому числі в бездокументарній формі (за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки тощо). До такої форми фіксації прав застосовуються правила, встановлені цим Кодексом й іншими законами для цінних паперів, якщо інше не випливає з особливостей фіксації.

Фіксація, що провадиться за клопотанням емітента або особи, яка зареєстрована як така, що володіє відповідними правами, прирівнюється до цінного паперу і є достатньою для здійснення та передання прав за цінним папером. На вимогу володільця права депозитарій зобов'язаний видати йому документ, який свідчить про закріплені права.

 

 

 

Фіксація, що провадиться за клопотанням емітента або особи, яка зареєстрована як така, що володіє відповідними правами, прирівнюється до цінного паперу і є достатньою для здійснення та передання прав за цінним папером. На вимогу володільця права депозитарій зобов'язаний видати йому документ, який свідчить про закріплені права.

Права, що посвідчуються фіксацією у депозитарія, порядок діяльності депозитарія цінних паперів і видачі ліцензій на проведення операцій з цінними паперами, порядок офіційної фіксації прав і правоволодільців депозитарієм, порядок документального підтвердження напису у депозитарія та порядок вчинення операцій з бездокументарними цінними паперами визначаються законом або у встановленому порядку.

 

 

 

Права, що посвідчуються фіксацією у депозитарія, порядок діяльності депозитарія цінних паперів і видачі ліцензій на проведення операцій з цінними паперами, порядок офіційної фіксації прав і правоволодільців депозитарієм, порядок документального підтвердження напису у депозитарія та порядок вчинення операцій з бездокументарними цінними паперами визначаються законом або у встановленому порядку.

2. Операції з бездокументарними цінними паперами можуть вчинятися тільки при зверненні до депозитарія, який офіційно вчиняє написи прав. Здійснення, передання, надання та обмеження прав мають офіційно фіксуватися депозитарієм. Депозитарій несе відповідальність за збереження офіційних написів, забезпечення їх конфіденційності, подання правильних даних про такі написи та за вчинення офіційних написів про проведені операції.

 

 

 

2. Операції з бездокументарними цінними паперами можуть вчинятися тільки при зверненні до депозитарія, який офіційно вчиняє написи прав. Здійснення, передання, надання та обмеження прав мають офіційно фіксуватися депозитарієм. Депозитарій несе відповідальність за збереження офіційних написів, забезпечення їх конфіденційності, подання правильних даних про такі написи та за вчинення офіційних написів про проведені операції.

 

159

д. Жовтяк Є.Д. (в.о.№94)

Змінити структуру §2 "Окремі види цінних паперів", внести зміни до статей цього параграфу і викласти його в такій редакції:

"§2 "Окремі види цінних паперів

Враховано

§2. Окремі види цінних паперів

 

 

Стаття 183
Акція

 

Стаття 183
Акція

 

 

Акція - пайовий цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує участь у статутному фонді акціонерного товариства, закріплює права її власника (акціонера) на одержання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством та відповідну частку майна при його ліквідації."

 

Акція - пайовий цінний папір без установленого строку обігу, що засвідчує участь у статутному фонді акціонерного товариства, закріплює права її власника (акціонера) на одержання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів, на участь в управлінні акціонерним товариством та відповідну частку майна при його ліквідації."

 

 

Стаття 184
Інвестиційні сертифікати

 

Стаття 184
Інвестиційні сертифікати

 

 

Інвестиційний сертифікат - пайовий цінний папір, який засвідчує право власності на частку в інвестиційному фонді чи відповідному фонді іншого інституційного інвестора.

 

Інвестиційний сертифікат - пайовий цінний папір, який засвідчує право власності на частку в інвестиційному фонді чи відповідному фонді іншого інституційного інвестора.

 

 

Стаття 185
Облігації

 

Стаття 185
Облігації

 

 

Облігація - борговий цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів, визначає відносини позики між власником облігацій та емітентом і підтверджує зобов'язання повернути власникові облігацій номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в умовах строк. Облігація може передаватися з премією або з дисконтом до номінальної вартості з подальшим погашенням за номіналом та/або з купоном (купонним листом), за яким передбачається виплата процентних доходів. Список майнових прав, що надаються власникові облігацій, визначається умовами випуску.

 

Облігація - борговий цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів, визначає відносини позики між власником облігацій та емітентом і підтверджує зобов'язання повернути власникові облігацій номінальну вартість цього цінного паперу в передбачений в умовах строк. Облігація може передаватися з премією або з дисконтом до номінальної вартості з подальшим погашенням за номіналом та/або з купоном (купонним листом), за яким передбачається виплата процентних доходів. Список майнових прав, що надаються власникові облігацій, визначається умовами випуску.

 

 

Стаття 186
Казначейські зобов'язання України

 

Стаття 186
Казначейські зобов'язання України

 

 

Казначейські зобов'язання України (надалі - казначейські зобов'язання) - боргові цінні папери, що розміщуються на добровільних засадах виключно серед резидентів України - фізичних і юридичних осіб, засвідчують факт заборгованості Державного бюджету України перед їх власниками, дають право останнім на одержання грошового доходу і погашаються при здійсненні обов'язкових платежів до Державного бюджету.

 

Казначейські зобов'язання України (надалі - казначейські зобов'язання) - боргові цінні папери, що розміщуються на добровільних засадах виключно серед резидентів України - фізичних і юридичних осіб, засвідчують факт заборгованості Державного бюджету України перед їх власниками, дають право останнім на одержання грошового доходу і погашаються при здійсненні обов'язкових платежів до Державного бюджету.

 

 

Стаття 187
Ощадний (депозитний) сертифікат

 

Стаття 187
Ощадний (депозитний) сертифікат

 

 

Ощадний (депозитний) сертифікат - борговий цінний папір, який містить письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів і засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та процентів по ньому.

 

Ощадний (депозитний) сертифікат - борговий цінний папір, який містить письмове свідоцтво банку про депонування грошових коштів і засвідчує право вкладника на одержання після закінчення встановленого строку депозиту та процентів по ньому.

 

 

Стаття 188
Вексель

 

Стаття 188
Вексель

 

 

Вексель - борговий цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

 

Вексель - борговий цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити після настання строку визначену суму грошей власнику векселя (векселедержателю).

 

 

Стаття 1891
Закладна

 

Стаття 1891
Закладна

 

 

Закладна - борговий цінний папір, який посвідчує право його володільця на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, що забезпечене заставою (іпотекою) майна, зазначеного у закладній, а також право на звернення стягнення на заставлене майно, зазначене у заставній, з метою одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим заставою цього майна.

 

Закладна - борговий цінний папір, який посвідчує право його володільця на одержання виконання за грошовим зобов'язанням, що забезпечене заставою (іпотекою) майна, зазначеного у закладній, а також право на звернення стягнення на заставлене майно, зазначене у заставній, з метою одержання виконання за грошовим зобов'язанням, забезпеченим заставою цього майна.

 

 

Стаття 1892
Чек

 

Стаття 1892
Чек

 

 

Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця банкові видати утримувачеві чека зазначену в ньому суму.

Чек має бути поданий до виплати протягом строку, встановленого законом.

 

Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця банкові видати утримувачеві чека зазначену в ньому суму.

Чек має бути поданий до виплати протягом строку, встановленого законом.

 

 

Стаття 1893. Опціони

 

Стаття 1893. Опціони

 

 

Опціон - похідний цінний папір у формі контракту, який передбачає право однієї особи придбати у іншої особи чи продати іншій особі цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси протягом визначеного часу з фіксацією ціни реалізації на дату укладення (придбання) опціону. Продавець опціону несе зобов'язання щодо збереження безумовної та безвідкличної пропозиції про реалізацію права покупця опціону на придбання (продаж) цінних паперів протягом строку дії опціону. Покупець опціону має право на відмову від придбання (продажу) цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

 

Опціон - похідний цінний папір у формі контракту, який передбачає право однієї особи придбати у іншої особи чи продати іншій особі цінні папери, інші фінансові та/або товарні ресурси протягом визначеного часу з фіксацією ціни реалізації на дату укладення (придбання) опціону. Продавець опціону несе зобов'язання щодо збереження безумовної та безвідкличної пропозиції про реалізацію права покупця опціону на придбання (продаж) цінних паперів протягом строку дії опціону. Покупець опціону має право на відмову від придбання (продажу) цінних паперів, інших фінансових та/або товарних ресурсів.

 

 

Стаття 1894
Ф'ючерсні контракти

 

Стаття 1894
Ф'ючерсні контракти

 

 

Ф'ючерсний контракт (далі - ф'ючерс) - похідний цінний папір у формі строкового контракту, який передбачає зобов'язання щодо майбутнього продажу (купівлі) цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів, або на оплату чи одержання плати, розрахованим у залежності до ціни цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів у визначений час у майбутньому. Покупець (продавець) ф'ючерсу має право на відмову від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони.

 

Ф'ючерсний контракт (далі - ф'ючерс) - похідний цінний папір у формі строкового контракту, який передбачає зобов'язання щодо майбутнього продажу (купівлі) цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів, або на оплату чи одержання плати, розрахованим у залежності до ціни цінних паперів, інших фінансових або товарних ресурсів у визначений час у майбутньому. Покупець (продавець) ф'ючерсу має право на відмову від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони.

 

 

Стаття 1895
Форвардні контракти

 

Стаття 1895
Форвардні контракти

 

 

Форвардні контракти (далі - форварди) - похідний цінний папір, який засвідчує безумовне зобов'язання особи щодо продажу (придбання) відповідної кількості цінних паперів на зафіксований в момент укладання ціни у визначений час у майбутньому. Покупець (продавець) форварду має право на відмову від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони.

 

Форвардні контракти (далі - форварди) - похідний цінний папір, який засвідчує безумовне зобов'язання особи щодо продажу (придбання) відповідної кількості цінних паперів на зафіксований в момент укладання ціни у визначений час у майбутньому. Покупець (продавець) форварду має право на відмову від його виконання виключно за наявності згоди іншої сторони.

 

 

Стаття 1896
Варанти

 

Стаття 1896
Варанти

 

 

Варант - похідний цінний папір (різновид опціону), який випускається емітентом щодо власних цінних паперів і дає його власникам право на придбання акцій чи боргових цінних паперів даного емітанта протягом певного періоду за певною ціною.

 

Варант - похідний цінний папір (різновид опціону), який випускається емітентом щодо власних цінних паперів і дає його власникам право на придбання акцій чи боргових цінних паперів даного емітанта протягом певного періоду за певною ціною.

 

 

Стаття 1897
Депозитарні свідоцтва (розписки)

 

Стаття 1897
Депозитарні свідоцтва (розписки)

 

 

Депозитарне свідоцтво (розписка) - похідний цінний папір, випущений в установленому порядку, який свідчить про право власності інвестора - резидента України на певну кількість депонованих у цій іноземній фінансовій установі акцій чи облігацій емітента, який не є резидентом України.

 

Депозитарне свідоцтво (розписка) - похідний цінний папір, випущений в установленому порядку, який свідчить про право власності інвестора - резидента України на певну кількість депонованих у цій іноземній фінансовій установі акцій чи облігацій емітента, який не є резидентом України.

§ 2. Окремі види цінних паперів

 

 

 

 

Стаття 183
Облігація

 

 

 

 

Облігацією визнається цінний папір, що посвідчує права її утримувача на одержання від особи, яка випустила облігацію, у передбачений у ній строк номінальної вартості облігації або іншого майнового еквівалента. Облігація надає її утримувачеві також права на одержання фіксованого в ній процента номінальної вартості облігації або інші майнові права.

 

 

 

 

Облігації можуть бути на пред'явника або іменними.

 

 

 

 

Стаття 184
Чек

 

 

 

 

Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене письмове розпорядження чекодавця банкові видати утримувачеві чека зазначену в ньому суму.

 

 

 

 

Чек має бути поданий до виплати протягом строку, встановленого законом.

 

 

 

 

Стаття 185
Вексель

 

 

 

 

1. Векселем визнається цінний папір, що посвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого зазначеного у векселі платника (переказний вексель) виплатити з настанням передбаченого векселем строку певну суму володільцеві векселя (векселеутримувачу).

 

 

 

 

Стаття 186
Акція

 

 

 

 

1. Акцією визнається цінний папір, що посвідчує право її утримувача (акціонера) на одержання частини прибутку акціонерного товариства у формі дивідендів, на участь в управлінні справами акціонерного товариства та на частину майна, що залишилося після його ліквідації.

 

 

 

 

2. Акції можуть бути або на пред'явника, або іменними, або такими, що перебувають у вільному обігу, або з обмеженим колом обігу.

 

 

 

 

Стаття 187
Ощадний сертифікат

 

 

 

 

Ощадним сертифікатом визнається письмове свідоцтво банку про вкладення коштів, яке посвідчує право вкладника на одержання у будь-якому закладі цього банку або в іншій кредитній установі суми вкладу та процентів за цим вкладом - після спливу встановленого строку.

 

 

 

 

Ощадні сертифікати можуть бути на пред'явника або іменними.

 

 

 

 

Стаття 188
Коносамент

 

 

 

 

Коносаментом визнається товаророзпорядчий документ, що посвідчує право його утримувача розпоряджатися зазначеним у коносаменті вантажем і одержати вантаж після завершення перевезення.

 

 

 

 

Коносамент може бути на пред'явника, ордерним або іменним.

 

 

 

 

При складанні коносамента у кількох дійсних примірниках видача вантажу за першим поданим коносаментом зупиняє дію інших примірників.

 

 

 

 

Стаття 189
Варант

 

 

 

 

Варантом визнається цінний папір (товаророзпорядчий документ), що посвідчує право його утримувача розпоряджатися майном, зазначеним у варанті, використовуючи останній як спосіб забезпечення зобов'язання.

 

 

 

 

Глава 14
Нематеріальні блага

 

 

 

Глава 14
Нематеріальні блага

Стаття 190
Результати творчої діяльності

 

 

 

Стаття 190
Результати творчої діяльності

У випадках і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами, визнається виключне право фізичної або юридичної особи на результати творчої діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції фізичної або юридичної особи, виконуваних ними робіт і послуг, що надаються (фірмове найменування, знак для товарів і послуг).

 

 

 

У випадках і в порядку, встановлених цим Кодексом та іншими законами, визнається виключне право фізичної або юридичної особи на результати творчої діяльності та прирівняні до них засоби індивідуалізації юридичної особи, індивідуалізації продукції фізичної або юридичної особи, виконуваних ними робіт і послуг, що надаються (фірмове найменування, знак для товарів і послуг).

Використання результатів творчої діяльності та засобів індивідуалізації, що є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правоутримувача.

 

 

 

Використання результатів творчої діяльності та засобів індивідуалізації, що є об'єктом виключних прав, може здійснюватися третіми особами тільки за згодою правоутримувача.

Стаття 191
Службова та комерційна таємниця

 

 

 

Стаття 191
Службова та комерційна таємниця

1. Підлягає захисту інформація, яка становить службову та комерційну таємницю, якщо така інформація має реальну та потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам, відсутність вільного доступу до неї на законних підставах і її володілець вживає заходів щодо збереження її конфіденційності. Службова та комерційна таємниця є об'єктом цивільного обороту. Відомості, що не є службовою та комерційною таємницею, визначаються законом й іншими правовими актами.

 

 

 

1. Підлягає захисту інформація, яка становить службову та комерційну таємницю, якщо така інформація має реальну та потенційну комерційну цінність через її невідомість третім особам, відсутність вільного доступу до неї на законних підставах і її володілець вживає заходів щодо збереження її конфіденційності. Службова та комерційна таємниця є об'єктом цивільного обороту. Відомості, що не є службовою та комерційною таємницею, визначаються законом й іншими правовими актами.

2. Інформація, що становить службову або комерційну таємницю, захищається у способи, передбачені цим Кодексом й іншими законами.

 

 

 

2. Інформація, що становить службову або комерційну таємницю, захищається у способи, передбачені цим Кодексом й іншими законами.

Особи, що незаконними методами одержали інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю, повинні відшкодувати завдані збитки. Такий самий обов'язок покладається на працівників, які розголосили службову або комерційну таємницю всупереч трудовому договору, в тому числі контракту, і на контрагентів, які зробили це всупереч цивільно-правовому договору.

 

 

 

Особи, що незаконними методами одержали інформацію, яка становить службову або комерційну таємницю, повинні відшкодувати завдані збитки. Такий самий обов'язок покладається на працівників, які розголосили службову або комерційну таємницю всупереч трудовому договору, в тому числі контракту, і на контрагентів, які зробили це всупереч цивільно-правовому договору.

Стаття 192
Особисті немайнові блага фізичної особи

 

 

 

Стаття 192
Особисті немайнові блага фізичної особи

1. Особистими немайновими благами фізичної особи є життя і здоров'я; честь, гідність і ділова репутація; ім'я; вільний розвиток своєї особистості; свобода та особиста недоторканність; недоторканність житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; сім'я; недоторканність особистого і сімейного життя; таємниця свого особистого життя; вільний вибір роду занять; свобода пересування, вільний вибір місця проживання; інформація; свобода об'єднань; авторство; безпечне для життя і здоров'я довкілля; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються законом.

 

 

 

1. Особистими немайновими благами фізичної особи є життя і здоров'я; честь, гідність і ділова репутація; ім'я; вільний розвиток своєї особистості; свобода та особиста недоторканність; недоторканність житла; таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції; сім'я; недоторканність особистого і сімейного життя; таємниця свого особистого життя; вільний вибір роду занять; свобода пересування, вільний вибір місця проживання; інформація; свобода об'єднань; авторство; безпечне для життя і здоров'я довкілля; свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, а також інші блага, які охороняються законом.

2. Відповідно до Конституції життя і здоров'я людини та її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

 

 

 

2. Відповідно до Конституції життя і здоров'я людини та її честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Розділ IV
Правочини. Представництво

 

 

 

Розділ IV
Правочини. Представництво

Глава 15
Правочини

 

 

 

Глава 15
Правочини

§ 1. Загальні положення про правочини

 

 

 

§ 1. Загальні положення про правочини

Стаття 193
Поняття та види правочинів

 

 

 

Стаття 193
Поняття та види правочинів

1. Правочином визнається дія особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

 

 

 

1. Правочином визнається дія особи, яка спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків.

2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

 

 

 

2. Правочини можуть бути односторонніми та дво- чи багатосторонніми (договори).

Одностороннім правочином є дія однієї сторони. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, що його вчинила.

160

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Викласти частину другу пункту 2 статті 193 в такій редакції:

"Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами. Односторонній..." і далі за текстом.

Враховано

Одностороннім правочином є дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.. Односторонній правочин може створювати обов'язки лише для особи, що його вчинила.

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

 

 

 

Дво- чи багатостороннім правочином є погоджена дія двох або більше сторін.

3. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні правила про зобов'язання та договори, якщо це не суперечить законам та іншим правовим актам або суті одностороннього правочину.

 

 

 

3. До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, застосовуються загальні правила про зобов'язання та договори, якщо це не суперечить законам та іншим правовим актам або суті одностороннього правочину.

Стаття 194
Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

 

 

 

Стаття 194
Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину

1. Зміст правочину не може суперечити положенням закону, інших правових актів, що є обов'язковими для сторін, а також моральним засадам суспільства.

 

 

 

1. Зміст правочину не може суперечити положенням закону, інших правових актів, що є обов'язковими для сторін, а також моральним засадам суспільства.

2. Особи, що вчиняють правочин, повинні мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

 

 

 

2. Особи, що вчиняють правочин, повинні мати необхідний обсяг цивільної дієздатності.

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

 

 

 

3. Волевиявлення учасника правочину має бути вільним і відповідати його внутрішній волі.

4. Правочин має вчинятися у формі, передбаченій законом.

 

 

 

4. Правочин має вчинятися у формі, передбаченій законом.

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

 

 

 

5. Правочин має бути спрямований на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним.

6. Правочини, що вчиняються батьками (усиновлювачами), не можуть суперечити інтересам їхніх неповнолітніх дітей.

 

 

 

6. Правочини, що вчиняються батьками (усиновлювачами), не можуть суперечити інтересам їхніх неповнолітніх дітей.

Стаття 195
Презумпція правомірності правочину

161

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Замінити слово "правомірності" на "правозгідності", виклавши назву статті 195 в такій редакції:

Стаття 195
Презумпція правозгідності правочину

Враховано

Стаття 195
Презумпція правозгідності правочину

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не випливає із закону, інших правових актів або якщо він не визнаний судом недійсним.

162

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В статті 195 замінити слово "правомірним" на "правозгідним".

Враховано

Правочин є правозгідним, якщо його недійсність прямо не випливає із закону, інших правових актів або якщо він не визнаний судом недійсним.

 

 

 

 

 

Стаття 196
Форма правочину

 

 

 

Стаття 196
Форма правочину

1. Правочини можуть вчинятися усно або письмово.

 

 

 

1. Правочини можуть вчинятися усно або письмово.

2. Правочин, для якого законом не встановлена письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання певних правових наслідків.

 

 

 

2. Правочин, для якого законом не встановлена письмова форма, вважається вчиненим, якщо поведінка сторін засвідчує їхню волю до настання певних правових наслідків.

3. У випадках, передбачених законом або договором, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

 

 

 

3. У випадках, передбачених законом або договором, воля сторони до вчинення правочину може виражатися її мовчанням.

4. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

4. Сторони мають право обирати форму правочину, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 197
Правочини, які можуть вчинятися усно

 

 

 

Стаття 197
Правочини, які можуть вчинятися усно

1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент його вчинення, за винятком правочинів, щодо яких потрібне нотаріальне посвідчення або державна реєстрація, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

 

 

 

1. Усно можуть вчинятися правочини, які повністю виконуються сторонами у момент його вчинення, за винятком правочинів, щодо яких потрібне нотаріальне посвідчення або державна реєстрація, а також правочинів, для яких недодержання письмової форми має наслідком їх недійсність.

2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з іншою стороною, має бути виданий документ, що підтверджує підставу та суму одержаних коштів.

 

 

 

2. Юридичній особі, що сплатила за товари та послуги на підставі усного правочину з іншою стороною, має бути виданий документ, що підтверджує підставу та суму одержаних коштів.

3. Правочини на виконання договору, укладеного письмово, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить положенням закону та договору.

 

 

 

3. Правочини на виконання договору, укладеного письмово, можуть за домовленістю сторін вчинятися усно, якщо це не суперечить положенням закону та договору.

Стаття 198
Вимоги до письмової форми правочину

 

 

 

Стаття 198
Вимоги до письмової форми правочину

1. Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

 

 

 

1. Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо його зміст зафіксований в одному або кількох документах, у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони.

Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного та іншого технічного засобу зв'язку.

 

 

 

Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо воля сторін виражена за допомогою телетайпного, електронного та іншого технічного засобу зв'язку.

2. Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо він підписаний його учасниками.

 

 

 

2. Правочин вважається таким, що вчинений письмово, якщо він підписаний його учасниками.

Правочин, який вчиняється юридичною особою, підписується особами, що правоуповноважені на те законом, іншими правовими актами або установчими документами, та скріплюється печатками.

163

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 2 статті 198 замінити слово "печатками" на "печаткою".

Враховано

Правочин, який вчиняється юридичною особою, підписується особами, що правоуповноважені на те законом, іншими правовими актами або установчими документами, та скріплюється печаткою.

3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або домовленістю сторін.

164

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 3 статті 198 замінити слова "домовленістю сторін" на "письмовою згодою сторін, яка містить зразки відповідного аналога власноручного підпису."

Враховано

3. Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-числового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках, передбачених законом, іншими правовими актами або письмовою згодою сторін, яка містить зразки відповідного аналога власноручного підпису.

4. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину підписує інша особа.

 

 

 

4. Якщо фізична особа у зв'язку з хворобою або фізичною вадою не може підписатися власноручно, за її дорученням текст правочину підписує інша особа.

Підпис цієї особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний його учасниками.

 

 

 

Підпис цієї особи на тексті правочину, що посвідчується нотаріально, засвідчується нотаріусом або посадовою особою, яка має право на вчинення такої нотаріальної дії, із зазначенням причин, з яких текст правочину не може бути підписаний його учасниками.

Підпис такої особи на тексті правочину, стосовно якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений керівником підприємства, установи або організації за місцем роботи чи навчання, або ж за місцем проживання, або керівником лікувально-профілактичного закладу за місцем лікування учасника правочину чи особи, що підписала правочин замість нього.

 

 

 

Підпис такої особи на тексті правочину, стосовно якого не вимагається нотаріального посвідчення, може бути засвідчений керівником підприємства, установи або організації за місцем роботи чи навчання, або ж за місцем проживання, або керівником лікувально-профілактичного закладу за місцем лікування учасника правочину чи особи, що підписала правочин замість нього.

Стаття 199
Правочини, що мають вчинятися письмово

 

 

 

Стаття 199
Правочини, що мають вчинятися письмово

1. Письмово мають вчинятися:

 

 

 

1. Письмово мають вчинятися:

1) правочини між юридичними особами;

 

 

 

1) правочини між юридичними особами;

2) правочини між фізичними та юридичними особами, за винятком правочинів, передбачених у п. 1 статті 197 цього Кодексу;

 

 

 

2) правочини між фізичними та юридичними особами, за винятком правочинів, передбачених у п. 1 статті 197 цього Кодексу;

3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує щонайменше у десять разів розмір доходу, який не оподатковується, за винятком правочинів, передбачених у п. 1 статті 197 цього Кодексу;

 

 

 

3) правочини фізичних осіб між собою на суму, що перевищує щонайменше у десять разів розмір доходу, який не оподатковується, за винятком правочинів, передбачених у п. 1 статті 197 цього Кодексу;

4) інші правочини, щодо яких законом, іншими правовими актами вимагається письмова форма.

 

 

 

4) інші правочини, щодо яких законом, іншими правовими актами вимагається письмова форма.

2. Правочини, які вчинені письмово, потребують нотаріального посвідчення лише у випадках, передбачених законом.

165

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 2 статті 199 додати слова "або договором"

Враховано

2. Правочини, які вчинені письмово, потребують нотаріального посвідчення лише у випадках, передбачених законом або договором.

Стаття 200
Нотаріальне посвідчення правочину

 

 

 

Стаття 200
Нотаріальне посвідчення правочину

1. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, на якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

 

 

 

1. Нотаріальне посвідчення правочину здійснюється нотаріусом або іншою посадовою особою, яка відповідно до закону має право на вчинення такої нотаріальної дії, шляхом вчинення на документі, на якому викладено текст правочину, посвідчувального напису.

2. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, що містяться у статті 194 цього Кодексу.

 

 

 

2. Нотаріальне посвідчення може бути вчинене на тексті лише такого правочину, який відповідає загальним вимогам, що містяться у статті 194 цього Кодексу.

3. На вимогу особи будь-який правочин з її участю може бути посвідчений нотаріально.

 

 

 

3. На вимогу особи будь-який правочин з її участю може бути посвідчений нотаріально.

Стаття 201
Державна реєстрація правочину

 

 

 

Стаття 201
Державна реєстрація правочину

1. Державній реєстрації підлягають лише правочини, передбачені законом.

 

 

 

1. Державній реєстрації підлягають лише правочини, передбачені законом.

2. Правочин, щодо якого вимагається державна реєстрація, визнається вчиненим з моменту державної реєстрації.

 

 

 

2. Правочин, щодо якого вимагається державна реєстрація, визнається вчиненим з моменту державної реєстрації.

3. Органи, які проводять реєстрацію, порядок реєстрації, а також ведення відповідних реєстрів, визначаються Кабінетом Міністрів.

166

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 3 статті 201 слова "Кабінетом Міністрів" замінити словами "законами, постановами Кабінету Міністрів України"

Враховано

3. Органи, які проводять реєстрацію, порядок реєстрації, а також ведення відповідних реєстрів, визначаються законами, постановами Кабінету Міністрів України.

Стаття 202
Місце вчинення правочину

 

 

 

Стаття 202
Місце вчинення правочину

1. Місцем вчинення одностороннього правочину є місце вираження волі особи.

167

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Статтю 202 викласти в такій редакції:

"Якщо у правочині не вказане місце його вчинення, то:

1) місцем вчинення одностороннього правочину є місце вираження волі сторони;

 

Якщо у правочині не вказане місце його вчинення, то:

1) місцем вчинення одностороннього правочину є місце вираження волі сторони;

2. Місцем вчинення дво- чи багатостороннього правочину є місце одержання згоди (акцепту) на пропозицію укласти договір.

 

2) місцем вчинення двостороннього правочину є місце одержання згоди (акцепту) на пропозицію укласти договір (стаття 679 цього Кодексу)."

 

2) місцем вчинення двостороннього правочину є місце одержання згоди (акцепту) на пропозицію укласти договір (стаття 679 цього Кодексу)."

Стаття 203
Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються
з настанням певної обставини

 

 

 

Стаття 203
Правочини, щодо яких правові наслідки пов'язуються
з настанням певної обставини

1. Особи, що вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

 

 

 

1. Особи, що вчиняють правочин, мають право обумовити настання або зміну прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (відкладальна обставина).

2. Особи, що вчиняють правочин, мають право обумовити припинення прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (скасувальна обставина).

 

 

 

2. Особи, що вчиняють правочин, мають право обумовити припинення прав та обов'язків обставиною, щодо якої невідомо, настане вона чи ні (скасувальна обставина).

3. Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала.

 

 

 

3. Якщо настанню обставини недобросовісно перешкоджала сторона, якій це невигідно, обставина вважається такою, що настала.

4. Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала.

 

 

 

4. Якщо настанню обставини недобросовісно сприяла сторона, якій це вигідно, обставина вважається такою, що не настала.

Стаття 204
Тлумачення змісту правочину

 

 

 

Стаття 204
Тлумачення змісту правочину

1. Зміст правочину може бути витлумачений самими сторонами.

 

 

 

1. Зміст правочину може бути витлумачений самими сторонами.

2. На вимогу однієї або обох сторін суд може винести рішення про тлумачення змісту правочину.

 

 

 

2. На вимогу однієї або обох сторін суд може винести рішення про тлумачення змісту правочину.

3. При тлумаченні змісту правочину береться до уваги буквальне значення слів, що їх використовують сторони.

168

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 3 статтю 204 викласти в такій редакції:

"3. При тлумаченні змісту правочину береться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і виразів, загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.

Враховано

3. При тлумаченні змісту правочину береться до уваги однакове для всього змісту правочину значення слів і виразів, загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів.

Якщо буквальне значення слів не дає змоги з'ясувати змісту окремих частин правочину, цей зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину з усім його змістом.

 

Якщо буквальне значення слів і виразів, загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати змісту окремих частин правочину, цей зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину з змістом інших його частин,усім його змістом, наміром сторін."

 

Якщо буквальне значення слів і виразів, загальноприйняте у відповідній сфері відносин значення термінів не дає змоги з'ясувати змісту окремих частин правочину, цей зміст встановлюється порівнянням відповідної частини правочину з змістом інших його частин,усім його змістом, наміром сторін.

4. Якщо за правилами, передбаченими у п. 3 цієї статті, немає можливості встановити справжню волю особи, що вчинила правочин, до уваги береться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін та інші обставини, що мають істотне значення.

169

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 4 статтю 204 викласти в такій редакції:

"4. Якщо за правилами, передбаченими у п. 3 цієї статті, немає можливості встановити справжню волю особи, що вчинила правочин, до уваги береться характер і мета правочину, зміст попередніх переговорів, заяв і намірівсторін, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін та інші обставини, що мають істотне значення. "

Враховано

4. Якщо за правилами, передбаченими у п. 3 цієї статті, немає можливості встановити справжню волю особи, що вчинила правочин, до уваги береться мета правочину, зміст попередніх переговорів, усталена практика відносин між сторонами, звичаї ділового обороту, подальша поведінка сторін та інші обставини, що мають істотне значення.

Стаття 205

Відмова від правочину

 

 

 

 

1. Особа, яка вчинила односторонній правочин, має право відмовитися від нього. Якщо такою відмовою від правочину порушено права іншої особи, ці права підлягають захисту.

 

 

 

1. Особа, яка вчинила односторонній правочин, має право відмовитися від нього. Якщо такою відмовою від правочину порушено права іншої особи, ці права підлягають захисту.

2. Особи, які вчинили дво- чи багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою відмовитися від нього навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані.

 

 

 

2. Особи, які вчинили дво- чи багатосторонній правочин, мають право за взаємною згодою відмовитися від нього навіть і в тому разі, якщо його умови повністю ними виконані.

3. Відмова від правочину вчиняється у тій самій формі, в якій правочин було вчинено.

 

 

 

3. Відмова від правочину вчиняється у тій самій формі, в якій правочин було вчинено.

4. Правові наслідки відмови від правочину визначаються домовленістю сторін.

 

 

 

4. Правові наслідки відмови від правочину визначаються домовленістю сторін.

§ 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

 

 

 

§ 2. Правові наслідки недодержання сторонами при вчиненні правочину вимог закону

Стаття 206
Поняття недійсності правочину

 

 

 

Стаття 206
Поняття недійсності правочину

1. Підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які передбачені у пп. 1-3, 5, 6 статті 194 цього Кодексу, в момент вчинення правочину.

 

 

 

1. Підставою недійсності правочину є недодержання стороною (сторонами) вимог, які передбачені у пп. 1-3, 5, 6 статті 194 цього Кодексу, в момент вчинення правочину.

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність прямо випливає із закону, інших правових актів (нікчемний правочин). У цьому разі визнання судом правочину недійсним не вимагається. У випадках, передбачених у п. 3 статті 17, п. 2 статті 210, п. 1 статті 211, п. 2 статті 212, п. 3 статті 216, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

170

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Вилучити із пункту 2 статті 206 слова "п. 3 статті 17".

Враховано

2. Недійсним є правочин, якщо його недійсність прямо випливає із закону, інших правових актів (нікчемний правочин). У цьому разі визнання судом правочину недійсним не вимагається. У випадках, передбачених у п. 2 статті 210, п. 1 статті 211, п. 2 статті 212, п. 3 статті 216, нікчемний правочин може бути визнаний судом дійсним.

3. Якщо недійсність правочину прямо не випливає із закону, інших правових актів, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність, то такий правочин може бути визнаний судом недійсним (заперечуваний правочин).

 

 

 

3. Якщо недійсність правочину прямо не випливає із закону, інших правових актів, але одна із сторін або інша заінтересована особа заперечує його дійсність, то такий правочин може бути визнаний судом недійсним (заперечуваний правочин).

4. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути виставлена будь-якою заінтересованою особою.

 

 

 

4. Вимога про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину може бути виставлена будь-якою заінтересованою особою.

Суд має право застосувати такі наслідки з власної ініціативи.

 

 

 

Суд має право застосувати такі наслідки з власної ініціативи.

Стаття 207
Правові наслідки недійсності правочину

 

 

 

Стаття 207
Правові наслідки недійсності правочину

1. У разі недійсності правочину сторони зобов'язані повернути одна одній у натурі все, що одержали на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, у тому числі тоді, коли те, що одержано, полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент взаємних розрахунків.

 

 

 

1. У разі недійсності правочину сторони зобов'язані повернути одна одній у натурі все, що одержали на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, у тому числі тоді, коли те, що одержано, полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент взаємних розрахунків.

2. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину завдано збитків іншій стороні або третій особі, вони підлягають відшкодуванню винною стороною на загальних підставах у повному обсязі.

 

 

 

2. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину завдано збитків іншій стороні або третій особі, вони підлягають відшкодуванню винною стороною на загальних підставах у повному обсязі.

3. Правові наслідки, передбачені у пп. 1, 2 цієї статті, застосовуються завжди, якщо положеннями закону стосовно окремих видів недійсних правочинів не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки.

 

 

 

3. Правові наслідки, передбачені у пп. 1, 2 цієї статті, застосовуються завжди, якщо положеннями закону стосовно окремих видів недійсних правочинів не встановлені особливі умови їх застосування або особливі правові наслідки.

4. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину завдано моральної шкоди, сторона, що є винною у вчиненні цього правочину, зобов'язана її компенсувати у випадках, передбачених законом.

 

 

 

4. Якщо у зв'язку із вчиненням недійсного правочину завдано моральної шкоди, сторона, що є винною у вчиненні цього правочину, зобов'язана її компенсувати у випадках, передбачених законом.

5. Законом можуть встановлюватися додаткові правові наслідки недійсності правочинів.

 

 

 

5. Законом можуть встановлюватися додаткові правові наслідки недійсності правочинів.

6. Правові наслідки, передбачені законом, не можуть змінюватися домовленістю сторін.

171

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 6 статті 207 викласти в новій редакції:

"6. Правові наслідки недійсності правочину, передбачені законом, не можуть змінюватися домовленістю сторін."

Враховано

6. Правові наслідки недійсності правочину, передбачені законом, не можуть змінюватися домовленістю сторін.

Стаття 208
Правові наслідки недійсності окремих частин правочину

 

 

 

Стаття 208
Правові наслідки недійсності окремих частин правочину

Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсність решти його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

 

 

 

Недійсність окремої частини правочину не має наслідком недійсність решти його частин і правочину в цілому, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.

Стаття 209
Наслідки недодержання письмової форми правочину

 

 

 

Стаття 209
Наслідки недодержання письмової форми правочину

1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка передбачена цим Кодексом, іншими законами, не має наслідком його недійсність.

 

 

 

1. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка передбачена цим Кодексом, іншими законами, не має наслідком його недійсність.

У разі заперечення однією із сторін самого факту вчинення правочину або оспорювання окремих його частин сторони не мають права посилатися на свідчення свідків. Як наявність самого правочину, так і його зміст можуть доводитися письмовими доказами або за допомогою засобів аудіо- та відеозапису.

172

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Викласти частину 2 пункту 1статті 209 у такій редакції:

"У разі заперечення однією із сторін наявності правочину або оспорювання окремих його частин сторони не мають права посилатися на свідчення свідків. Наявність самого правочину, його зміст можуть доводитися письмовими доказами або за допомогою засобів аудіо- та відеозапису."

Враховано

У разі заперечення однією із сторін наявності правочину або оспорювання окремих його частин сторони не мають права посилатися на свідчення свідків. Наявність самого правочину, його зміст можуть доводитися письмовими доказами або за допомогою засобів аудіо- та відеозапису.

2. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка передбачена цим Кодексом, має наслідком його недійсність лише у випадках, що прямо зазначені у законі.

 

 

 

2. Недодержання сторонами письмової форми правочину, яка передбачена цим Кодексом, має наслідком його недійсність лише у випадках, що прямо зазначені у законі.

Стаття 210
Наслідки недодержання вимоги закону
про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину

 

 

 

Стаття 210
Наслідки недодержання вимоги закону
про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину

1. Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину має наслідком його недійсність.

 

 

 

1. Недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення одностороннього правочину має наслідком його недійсність.

2. У виняткових випадках суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.

 

 

 

2. У виняткових випадках суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він відповідав справжній волі особи, яка його вчинила, а нотаріальному посвідченню правочину перешкоджала обставина, яка не залежала від її волі.

Стаття 211
Наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

 

 

 

Стаття 211
Наслідки недодержання вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору

1. Недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору має наслідком його недійсність.

 

 

 

1. Недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору має наслідком його недійсність.

2. Якщо сторони домовилися щодо усіх суттєвих умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним.

173

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 2 статті 211 доповнити словами:

"В цьому випадку наступне нотаріальне посвідчення договору не потребується."

Враховано

2. Якщо сторони домовилися щодо усіх суттєвих умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухиляється від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. В цьому випадку наступне нотаріальне посвідчення договору не потребується.

Стаття 212
Правові наслідки вчинення правочину особою,
яка не досягла 14 років (малолітнім), за межами її дієздатності

 

 

 

Стаття 212
Правові наслідки вчинення правочину особою,
яка не досягла 14 років (малолітнім), за межами її дієздатності

1. Правочин, який вчинено малолітнім за межами його дієздатності (стаття 33 цього Кодексу), може бути згодом схвалений його батьками (усиновлювачами), або одним з них, з ким він проживає, або опікуном.

174

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 1 статті 212 викласти в такій редакції:

"1. Правочин, який вчинено малолітнім за межами його дієздатності (стаття 33 цього Кодексу), може бути згодом схвалений його батьками (усиновлювачами), або одним із них, з ким він проживає, або опікуном. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи дізналися про вчинення правочину, у строк до трьох місяців заявили про це іншій стороні. У разі відсутності такого схвалення правочин є недійсним."

Враховано

1. Правочин, який вчинено малолітнім за межами його дієздатності (стаття 33 цього Кодексу), може бути згодом схвалений його батьками (усиновлювачами), або одним із них, з ким він проживає, або опікуном. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи дізналися про вчинення правочину, у строк до трьох місяців заявили про це іншій стороні. У разі відсутності такого схвалення правочин є недійсним.

Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про вчинення правочину, протягом трьох місяців не заявили претензії іншій стороні.

 

 

 

Правочин вважається схваленим, якщо ці особи, дізнавшись про вчинення правочину, протягом трьох місяців не заявили претензії іншій стороні.

У разі відсутності такого схвалення правочин є недійсним.

 

 

 

У разі відсутності такого схвалення правочин є недійсним.

2. За позовом заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він не суперечить інтересам малолітнього.

 

 

 

2. За позовом заінтересованої особи суд може визнати такий правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він не суперечить інтересам малолітнього.

3. Якщо правочин з малолітнім вчинила особа з повною дієздатністю, то в разі його недійсності вона зобов'язана повернути особам, що перелічені в п. 1 цієї статті, все те, що вона одержала за таким правочином від малолітнього.

 

 

 

3. Якщо правочин з малолітнім вчинила особа з повною дієздатністю, то в разі його недійсності вона зобов'язана повернути особам, що перелічені в п. 1 цієї статті, все те, що вона одержала за таким правочином від малолітнього.

4. Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або могла знати про вік іншої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікуни малолітнього зобов'язані повернути дієздатній стороні майно, яке було одержане ним за цим правочином, а якщо майно не збереглося, - відшкодувати його вартість за цінами, що існують на момент відшкодування.

175

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В пункті 4 статті 212 слово "могла" замінити словами "повинна була".

Враховано

4. Дієздатна сторона зобов'язана також відшкодувати збитки, завдані укладенням недійсного правочину, якщо у момент вчинення правочину вона знала або повина була знати про вік іншої сторони. Батьки (усиновлювачі) або опікуни малолітнього зобов'язані повернути дієздатній стороні майно, яке було одержане ним за цим правочином, а якщо майно не збереглося, - відшкодувати його вартість за цінами, що існують на момент відшкодування.

5. Якщо обома сторонами правочину є малолітні, то в разі його недійсності кожна з них зобов'язана повернути одна одній усе, що одержала за цим правочином. У разі неможливості повернення майна в натурі відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами) чи опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.

 

 

 

5. Якщо обома сторонами правочину є малолітні, то в разі його недійсності кожна з них зобов'язана повернути одна одній усе, що одержала за цим правочином. У разі неможливості повернення майна в натурі відшкодування його вартості провадиться батьками (усиновлювачами) чи опікуном, якщо буде встановлено, що вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла їхня винна поведінка.

6. Якщо правочин з малолітнім вчинила особа віком від 14 до 18 років, то в разі його недійсності настають наслідки, передбачені п. 3 статті 213 цього Кодексу.

 

 

 

6. Якщо правочин з малолітнім вчинила особа віком від 14 до 18 років, то в разі його недійсності настають наслідки, передбачені п. 3 статті 213 цього Кодексу.

Стаття 213
Правові наслідки вчинення правочину особою віком
від 14 до 18 років (неповнолітнім) за межами її дієздатності

 

 

 

Стаття 213
Правові наслідки вчинення правочину особою віком
від 14 до 18 років (неповнолітнім) за межами її дієздатності

1. Правочин, який неповнолітній вчинив без згоди батьків (усиновлювачів), піклувальника, може бути згодом схвалений ними (п. 1 статті 212 цього Кодексу). Якщо такого схвалення немає, суд за позовом самого неповнолітнього або іншої сторони може визнати правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він не суперечить інтересам цього неповнолітнього.

176

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 1 статті 213 викласти в такій редакції:

"1. Правочин, який неповнолітній вчинив без згоди батьків, усиновлювачів, піклувальника (стаття 34 цього Кодексу), може бути згодом схвалений ними. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи дізнавшися про вчинення правочину, протягом трьох місяців не заявили претензій іншій стороні. Якщо такого схвалення немає, суд за позовом самого неповнолітнього або іншої сторони може визнати правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він не суперечить інтересам цього неповнолітнього."

 

1.Правочин, який неповнолітній вчинив без згоди батьків, усиновлювачів, піклувальника (стаття 34 цього Кодексу), може бути згодом схвалений ними. Правочин вважається схваленим, якщо ці особи дізнавшися про вчинення правочину, протягом трьох місяців не заявили претензій іншій стороні. Якщо такого схвалення немає, суд за позовом самого неповнолітнього або іншої сторони може визнати правочин дійсним, якщо буде встановлено, що він не суперечить інтересам цього неповнолітнього.

2. За позовом осіб, що перелічені в п. 1 цієї статті, суд може визнати правочин недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам неповнолітнього.

 

 

 

2. За позовом осіб, що перелічені в п. 1 цієї статті, суд може визнати правочин недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам неповнолітнього.

3. Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути одна одній усе, що одержала за цим правочином. У разі неможливості повернення майна в натурі відшкодовується його вартість за ціною, що існує на момент відшкодування. Якщо у неповнолітнього відсутні кошти, необхідні для відшкодування, його виплата провадиться батьками (усиновлювачами), піклувальниками, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину.

 

 

 

3. Якщо обома сторонами недійсного правочину є неповнолітні особи, то кожна з них зобов'язана повернути одна одній усе, що одержала за цим правочином. У разі неможливості повернення майна в натурі відшкодовується його вартість за ціною, що існує на момент відшкодування. Якщо у неповнолітнього відсутні кошти, необхідні для відшкодування, його виплата провадиться батьками (усиновлювачами), піклувальниками, якщо вони своєю винною поведінкою сприяли вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину.

 

 

 

 

 

Стаття 214
Правові наслідки вчинення правочину особою,
що обмежена у дієздатності, за межами її дієздатності

 

 

 

Стаття 214
Правові наслідки вчинення правочину особою,
що обмежена у дієздатності, за межами її дієздатності

Правочин, який вчинила особа, що обмежена у дієздатності, без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним (п. 1 статті 212 цього Кодексу).

 

 

 

Правочин, який вчинила особа, що обмежена у дієздатності, без згоди піклувальника, може бути згодом схвалений ним (п. 1 статті 212 цього Кодексу).

Якщо такого схвалення немає, правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам самого підопічного та членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.

 

 

 

Якщо такого схвалення немає, правочин за позовом піклувальника може бути визнаний судом недійсним, якщо буде встановлено, що він суперечить інтересам самого підопічного та членів його сім'ї або осіб, яких він відповідно до закону зобов'язаний утримувати.

Стаття 215
Правові наслідки вчинення правочину дієздатною особою,
яка не розуміла значення своїх дій або не могла керувати ними

177

д. Шевчук С.В. (в.о.№23)

Назву статті 215 і пункт 1 викласти в такій редакції:

"Стаття 215

Правові наслідки вчинення правочину дієздатною особою, яка не усвідомлювала значення своїх дій та не була здатною керувати ними

Врахованео редакційно

Стаття 215
Правові наслідки вчинення правочину дієздатною особою,
яка не умсвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними

1. Правочин, який дієздатна особа вчинила у момент, коли вона не розуміла значення своїх дій або не могла керувати ними, визнається судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї права або інтереси, що охороняються законом, порушені.

 

1. Правочин, який діздатна особа вчинила в момент, коли вона внаслідок психічного ролпаду не усвідомлювала значення своїх дій та не була здатною керувати ними" і далі за текстом.

 

1. Правочин, який дієздатна особа вчинила у момент, коли вона не усвідомлювала значення своїх дій або не могла керувати ними, визнається судом недійсним за позовом цієї особи, а в разі її смерті - за позовом інших осіб, чиї права або інтереси, що охороняються законом, порушені.

2. У разі наступного визнання особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може вчинити її опікун.

 

 

 

2. У разі наступного визнання особи, яка вчинила правочин, недієздатною позов про визнання правочину недійсним може вчинити її опікун.

3. Сторона, яка знала про стан особи у момент вчинення правочину, зобов'язана компенсувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.

 

 

 

3. Сторона, яка знала про стан особи у момент вчинення правочину, зобов'язана компенсувати їй моральну шкоду, завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину.

Стаття 216
Правові наслідки вчинення правочину недієздатною особою

 

 

 

Стаття 216
Правові наслідки вчинення правочину недієздатною особою

1. Правочин, який вчинила недієздатна особа, є недійсним.

 

 

 

1. Правочин, який вчинила недієздатна особа, є недійсним.

2. Опікун має право схвалити дрібну побутову угоду, яку уклала недієздатна особа (п. 1 статті 212 цього Кодексу).

 

 

 

2. Опікун має право схвалити дрібну побутову угоду, яку уклала недієздатна особа (п. 1 статті 212 цього Кодексу).

3. На вимогу опікуна правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо він вчинений на користь недієздатної особи.

 

 

 

3. На вимогу опікуна правочин може бути визнаний судом дійсним, якщо він вчинений на користь недієздатної особи.

4. Дієздатна сторона зобов'язана повернути опікунові недієздатної особи все те, що вона одержала за цим правочином, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість майна за цінами, які існували на момент відшкодування.

 

 

 

4. Дієздатна сторона зобов'язана повернути опікунові недієздатної особи все те, що вона одержала за цим правочином, а в разі неможливості такого повернення - відшкодувати вартість майна за цінами, які існували на момент відшкодування.

Опікун зобов'язаний повернути дієздатній стороні все те, що недієздатна особа одержала за цим правочином. Якщо майно не збереглося, опікун зобов'язаний відшкодувати його вартість, якщо вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла його винна поведінка.

 

 

 

Опікун зобов'язаний повернути дієздатній стороні все те, що недієздатна особа одержала за цим правочином. Якщо майно не збереглося, опікун зобов'язаний відшкодувати його вартість, якщо вчиненню правочину або втраті майна, яке було предметом правочину, сприяла його винна поведінка.

5. Дієздатна сторона зобов'язана компенсувати опікунові недієздатної особи або членам його сім'ї моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічну хворобу або недоумство іншої сторони або могла припустити такий стан особи.

178

д. Шевчук С.В. (в.о.№23)

В пункті 5 статті 216 слова "психічну хворобу" замінити словами "психічний розлад".

Враховано

5. Дієздатна сторона зобов'язана компенсувати опікунові недієздатної особи або членам його сім'ї моральну шкоду, якщо буде встановлено, що вона знала про психічну розлад або недоумство іншої сторони або могла припустити такий стан особи.

Стаття 217
Правові наслідки укладення юридичною особою правочину,
якого вона не мала права вчиняти

 

 

 

Стаття 217
Правові наслідки укладення юридичною особою правочину,
якого вона не мала права вчиняти

1. Правочин юридичної особи, який заборонений її установчими документами, а також правочин, який вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), є недійсним.

 

 

 

1. Правочин юридичної особи, який заборонений її установчими документами, а також правочин, який вчинений нею без відповідного дозволу (ліцензії), є недійсним.

2. Якщо юридична особа ввела іншу сторону в оману щодо свого права на вчинення такого правочину, вона зобов'язана компенсувати їй моральну шкоду, завдану таким правочином.

 

 

 

2. Якщо юридична особа ввела іншу сторону в оману щодо свого права на вчинення такого правочину, вона зобов'язана компенсувати їй моральну шкоду, завдану таким правочином.

Стаття 218
Правові наслідки вчинення правочину,
який порушує публічний порядок і суперечить моральним засадам суспільства

179

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Змінити назву і зміст статті 218 і викласти її в такій редакції:

"Стаття 218
Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок

Враховано

Стаття 218
Правові наслідки вчинення правочину, який порушує публічний порядок

1. Правочин, який порушує публічний порядок і суперечить моральним засадам суспільства, є недійсним.

1. Правочин, який порушує публічний порядок, є недійсним.

1. Правочин, який порушує публічний порядок, є недійсним.

2. Збитки, завдані таким правочином державі, Автономній Республіці Крим, адміністративно-територіальним утворенням, а також іншим особам, відшкодовуються стороною, що є винною у вчиненні такого правочину, на загальних підставах і в повному обсязі.

 

2. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо дії сторін (або однієї з них), що його вчинили, були спрямовані на ушкодження здоров'я, заподіяння смерті громадян, приниження їх честі та гідності, знищення, пошкодження майна фізичної чи юридичної особи, незаконне заволодіння ним, приниження ділової репутації, організацію масових беспорядків та вчинення інших дій на підрив існуючого суспільного ладу.

 

2. Правочин вважається таким, що порушує публічний порядок, якщо дії сторін (або однієї з них), що його вчинили, були спрямовані на ушкодження здоров'я, заподіяння смерті громадян, приниження їх честі та гідності, знищення, пошкодження майна фізичної чи юридичної особи, незаконне заволодіння ним, приниження ділової репутації, організацію масових беспорядків та вчинення інших дій на підрив існуючого суспільного ладу.

 

 

3. Якщо правочин виконано сторонами, то при наявності умислу в обидвох сторін, все те, що взаємно передано ними, стягується до державного бюджету.

При наявності умислу однієї сторони, все те, що вона передала другій стороні, повертається їй. А все те, що вона мала одержати або одержала від другої сторони, яка діяла умисно, стягується до державного бюджету.

 

3. Якщо правочин виконано сторонами, то при наявності умислу в обидвох сторін, все те, що взаємно передано ними, стягується до державного бюджету.

При наявності умислу однієї сторони, все те, що вона передала другій стороні, повертається їй. А все те, що вона мала одержати або одержала від другої сторони, яка діяла умисно, стягується до державного бюджету.

 

 

4. Збитки і моральна шкода, які були заподіяні правочином, що порушив публічний порядок, відшкодовуються на загальних підставах."

 

4. Збитки і моральна шкода, які були заподіяні правочином, що порушив публічний порядок, відшкодовуються на загальних підставах.

Стаття 219
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки

 

 

 

Стаття 219
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом помилки

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо особа, що вчинила його, помилялася щодо обставин, які мають істотне значення.

 

 

 

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо особа, що вчинила його, помилялася щодо обставин, які мають істотне значення.

Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей предмета, які значно знижують його цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, передбачених законом.

 

 

 

Істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов'язків сторін, таких властивостей і якостей предмета, які значно знижують його цінність або можливість використання за цільовим призначенням. Помилка щодо мотивів правочину не має істотного значення, крім випадків, передбачених законом.

2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилялася, зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані їй збитки, якщо буде встановлено, що помилка позивача була результатом його власного недбальства.

 

 

 

2. У разі визнання правочину недійсним особа, яка помилялася, зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані їй збитки, якщо буде встановлено, що помилка позивача була результатом його власного недбальства.

 

 

 

 

 

3. Особа, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані їй збитки.

 

 

 

3. Особа, яка своєю необережною поведінкою сприяла помилці, зобов'язана відшкодувати іншій стороні завдані їй збитки.

Стаття 220
Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману

 

 

 

Стаття 220
Правові наслідки вчинення правочину під впливом обману

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо буде встановлено, що одна із сторін навмисно ввела іншу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (п. 1 статті 219 цього Кодексу).

 

 

 

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо буде встановлено, що одна із сторін навмисно ввела іншу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (п. 1 статті 219 цього Кодексу).

Обман має місце як тоді, коли сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, так і тоді, коли вона замовчує їх існування.

 

 

 

Обман має місце як тоді, коли сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкодити вчиненню правочину, так і тоді, коли вона замовчує їх існування.

2. Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана компенсувати іншій стороні завдану їй у зв'язку із вчиненням такого правочину моральну шкоду.

 

 

 

2. Сторона, яка застосувала обман, зобов'язана компенсувати іншій стороні завдану їй у зв'язку із вчиненням такого правочину моральну шкоду.

Стаття 221
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства

 

 

 

Стаття 221
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом насильства

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений внаслідок застосування до однієї із сторін фізичного чи психічного тиску з боку іншої сторони або з боку іншої особи, що призвело до вчинення правочину однією із сторін проти її справжньої волі.

 

 

 

1. Правочин визнається судом недійсним, якщо буде встановлено, що він вчинений внаслідок застосування до однієї із сторін фізичного чи психічного тиску з боку іншої сторони або з боку іншої особи, що призвело до вчинення правочину однією із сторін проти її справжньої волі.

2. Сторона, яка застосувала фізичний або психічний тиск до іншої сторони, зобов'язана компенсувати їй завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину моральну шкоду.

 

 

 

2. Сторона, яка застосувала фізичний або психічний тиск до іншої сторони, зобов'язана компенсувати їй завдану у зв'язку із вчиненням такого правочину моральну шкоду.

Стаття 222
Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті
зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною

 

 

 

Стаття 222
Правові наслідки правочину, який вчинено у результаті
зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною

1. Правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною, визнається судом недійсним.

 

 

 

1. Правочин, який вчинено внаслідок зловмисної домовленості представника однієї сторони з іншою стороною, визнається судом недійсним.

2. Довіритель має право вимагати від свого представника та іншої сторони солідарного відшкодування збитків та компенсації моральної шкоди, які завдані йому у зв'язку із вчиненням такого правочину.

 

 

 

2. Довіритель має право вимагати від свого представника та іншої сторони солідарного відшкодування збитків та компенсації моральної шкоди, які завдані йому у зв'язку із вчиненням такого правочину.

Стаття 223
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом збігу тяжких обставин

 

 

 

Стаття 223
Правові наслідки правочину, який вчинено під впливом збігу тяжких обставин

Правочин, який вчинено особою через збіг тяжких для нього обставин і на вкрай невигідних умовах, визнається судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

180

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

В статті 223 слово "нього" замінити словом "неї".

Враховано

Правочин, який вчинено особою через збіг тяжких для неї обставин і на вкрай невигідних умовах, визнається судом недійсним незалежно від того, хто був ініціатором такого правочину.

Стаття 224
Правові наслідки фіктивного правочину

 

 

 

Стаття 224
Правові наслідки фіктивного правочину

1. Фіктивним є правочин, який вчинено однією стороною або усіма сторонами без наміру настання правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

 

 

 

1. Фіктивним є правочин, який вчинено однією стороною або усіма сторонами без наміру настання правових наслідків, які обумовлювалися цим правочином.

2. Фіктивний правочин є недійсним.

 

 

 

2. Фіктивний правочин є недійсним.

Стаття 225
Правові наслідки удаваного правочину

 

 

 

Стаття 225
Правові наслідки удаваного правочину

1. Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

 

 

 

1. Удаваним є правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили.

2. Удаваний правочин є недійсним. Відносини сторін у цьому разі регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

 

 

 

2. Удаваний правочин є недійсним. Відносини сторін у цьому разі регулюються правилами щодо правочину, який сторони насправді вчинили.

Стаття 226
Момент недійсності правочину

 

 

 

Стаття 226
Момент недійсності правочину

1. Правочин вважається недійсним з моменту його вчинення.

 

 

 

1. Правочин вважається недійсним з моменту його вчинення.

2. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється.

 

 

 

2. Якщо за недійсним правочином права та обов'язки передбачалися лише на майбутнє, можливість настання їх у майбутньому припиняється.

Глава 16
Представництво

 

 

 

Глава 16
Представництво

Стаття 227
Поняття та підстави представництва

 

 

 

Стаття 227
Поняття та підстави представництва

1. Представництвом є правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов'язана за повноваженнями вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє.

 

 

 

1. Представництвом є правовідношення, у якому одна сторона (представник) зобов'язана за повноваженнями вчинити правочин від імені іншої сторони, яку вона представляє.

2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

 

 

 

2. Не є представником особа, яка хоч і діє в чужих інтересах, але від власного імені, а також особа, уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів.

3. Представництво може ґрунтуватися на законі, договорі, акті органу юридичної особи або адміністративному акті.

181

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Пункт 3 статті 227 викласти в такій редакції:

"3. Представництво виникає на підставі закону, договору, акті органу юридичної особи та з інших законних підстав."

Враховано

3. Представництво виникає на підставі закону, договору, акті органу юридичної особи та з інших законних підстав.

Стаття 228
Правочини, які можуть вчинятися представником

 

 

 

Стаття 228
Правочини, які можуть вчинятися представником

1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

 

 

 

1. Представник може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право на вчинення яких має особа, яку він представляє.

2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

 

 

 

2. Представник не може вчиняти правочин, який відповідно до його змісту може бути вчинений лише особисто тією особою, яку він представляє.

3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, ні щодо себе особисто, ні щодо іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва.

 

 

 

3. Представник не може вчиняти правочин від імені особи, яку він представляє, ні щодо себе особисто, ні щодо іншої особи, представником якої він одночасно є, за винятком комерційного представництва.

Стаття 229
Правові наслідки вчинення правочину представником

 

 

 

Стаття 229
Правові наслідки вчинення правочину представником

Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.

 

 

 

Правочин, вчинений представником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки особи, яку він представляє.

Стаття 230
Передоручення

 

 

 

Стаття 230
Передоручення

1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин особисто. Він може перекласти свої повноваження повністю або частково на іншу особу, якщо це передбачено законом чи договором між особою, яку представляють, і представником або ж якщо представник був примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яку представляє.

 

 

 

1. Представник зобов'язаний вчиняти правочин особисто. Він може перекласти свої повноваження повністю або частково на іншу особу, якщо це передбачено законом чи договором між особою, яку представляють, і представником або ж якщо представник був примушений до цього обставинами для охорони інтересів особи, яку представляє.

2. Представник, який переклав свої повноваження на іншу особу, повинен сповістити про це особу, яку представляють, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку накладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за власні.

 

 

 

2. Представник, який переклав свої повноваження на іншу особу, повинен сповістити про це особу, яку представляють, та надати їй необхідні відомості про особу, якій передані повноваження (замісника). Невиконання цього обов'язку накладає на особу, яка передала повноваження, відповідальність за дії замісника як за власні.

3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки безпосередньо для особи, яку представляють.

 

 

 

3. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки безпосередньо для особи, яку представляють.

Стаття 231
Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

 

 

 

Стаття 231
Вчинення правочинів з перевищенням повноважень

1. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки для особи, яку представляють, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин визнається схваленим також у тому разі, якщо особа, яку представляють, учинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

 

 

 

1. Правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює, змінює або припиняє цивільні права та обов'язки для особи, яку представляють, лише у разі наступного схвалення правочину цією особою. Правочин визнається схваленим також у тому разі, якщо особа, яку представляють, учинила дії, що свідчать про прийняття його до виконання.

2. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє для цієї особи цивільні права та обов'язки щодо даного правочину з моменту його вчинення.

 

 

 

2. Наступне схвалення правочину особою, яку представляють, створює, змінює і припиняє для цієї особи цивільні права та обов'язки щодо даного правочину з моменту його вчинення.

Стаття 232
Комерційне представництво

 

 

 

Стаття 232
Комерційне представництво

1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.

 

 

 

1. Комерційним представником є особа, яка постійно та самостійно виступає представником від імені підприємців при укладенні ними договорів у сфері підприємницької діяльності.

2. Одночасне комерційне представництво різних сторін правочину допускається за згодою цих сторін і в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

2. Одночасне комерційне представництво різних сторін правочину допускається за згодою цих сторін і в інших випадках, передбачених законом.

3. Повноваження комерційного представника може бути підтверджене письмовою угодою між ним та особою, яку представляють, або довіреністю.

 

 

 

3. Повноваження комерційного представника може бути підтверджене письмовою угодою між ним та особою, яку представляють, або довіреністю.

4. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом та іншими правовими актами.

 

 

 

4. Особливості комерційного представництва в окремих сферах підприємницької діяльності встановлюються законом та іншими правовими актами.

Стаття 233
Представництво за довіреністю

 

 

 

Стаття 233
Представництво за довіреністю

1. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

 

 

 

1. Представництво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю.

2. Довіреністю визнається окреме письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надане особою, яку представляють, безпосередньо відповідній третій особі.

 

 

 

2. Довіреністю визнається окреме письмове уповноваження, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надане особою, яку представляють, безпосередньо відповідній третій особі.

Стаття 234
Форма довіреності

 

 

 

Стаття 234
Форма довіреності

1. Форма довіреності має відповідати тій формі, в якій вчиняється правочин.

 

 

 

1. Форма довіреності має відповідати тій формі, в якій вчиняється правочин.

2. Довіреність, що видається у порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, передбачених у п. 4 цієї статті.

 

 

 

2. Довіреність, що видається у порядку передоручення, має бути нотаріально посвідчена, крім випадків, передбачених у п. 4 цієї статті.

3. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

 

 

 

3. До нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються:

1) довіреності військовослужбовців та інших осіб, що перебувають на лікуванні у госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальником такого закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;

 

 

 

1) довіреності військовослужбовців та інших осіб, що перебувають на лікуванні у госпіталях, санаторіях та інших військово-лікувальних закладах, посвідчені начальником такого закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем;

2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їхніх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ і закладів;

 

 

 

2) довіреності військовослужбовців, а в пунктах дислокації військових частин, з'єднань, установ і військово-навчальних закладів, де немає нотаріусів чи органів, що вчиняють нотаріальні дії, також довіреності робітників і службовців, членів їхніх сімей і членів сімей військовослужбовців, посвідчені командирами (начальниками) цих частин, з'єднань, установ і закладів;

3) довіреності осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі.

 

 

 

3) довіреності осіб, що перебувають у місцях позбавлення волі, посвідчені начальниками місць позбавлення волі.

4. Довіреність на одержання заробітної плати й інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів осіб у банках і на одержання кореспонденції, в тому числі грошової і посилкової, може бути посвідчена також організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

 

 

 

4. Довіреність на одержання заробітної плати й інших платежів, пов'язаних з трудовими відносинами, на одержання винагороди авторів і винахідників, пенсій, допомог і стипендій, вкладів осіб у банках і на одержання кореспонденції, в тому числі грошової і посилкової, може бути посвідчена також організацією, в якій довіритель працює або навчається, житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання та адміністрацією стаціонарного лікувального закладу, в якому він перебуває на лікуванні.

Стаття 235
Довіреність юридичної особи

 

 

 

Стаття 235
Довіреність юридичної особи

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, управоможеною на це її установчими документами, з прикладенням печатки цієї юридичної особи.

 

 

 

Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, управоможеною на це її установчими документами, з прикладенням печатки цієї юридичної особи.

Стаття 236
Строк довіреності

 

 

 

Стаття 236
Строк довіреності

1. Строк дії довіреності зазначається у довіреності. Якщо строк її дії не зазначений, довіреність зберігає чинність до її припинення.

 

 

 

1. Строк дії довіреності зазначається у довіреності. Якщо строк її дії не зазначений, довіреність зберігає чинність до її припинення.

2. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

 

 

 

2. Строк дії довіреності, виданої в порядку передоручення, не може перевищувати строку дії основної довіреності, на підставі якої вона видана.

3. Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

 

 

 

3. Довіреність, у якій не зазначена дата її вчинення, є нікчемною.

Стаття 237
Припинення представництва за довіреністю

 

 

 

Стаття 237
Припинення представництва за довіреністю

1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:

 

 

 

1. Представництво за довіреністю припиняється у разі:

1) закінчення строку довіреності;

 

 

 

1) закінчення строку довіреності;

2) скасування довіреності особою, що її видала;

 

 

 

2) скасування довіреності особою, що її видала;

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

 

 

 

3) відмови представника від вчинення дій, що були визначені довіреністю;

4) ліквідації юридичної особи, від імені якої видана довіреність;

 

 

 

4) ліквідації юридичної особи, від імені якої видана довіреність;

5) ліквідації юридичної особи, якій видана довіреність;

 

 

 

5) ліквідації юридичної особи, якій видана довіреність;

6) смерті особи, яка видала довіреність, визнання особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до збитків;

 

 

 

6) смерті особи, яка видала довіреність, визнання особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою. У разі смерті особи, яка видала довіреність, представник зберігає свої повноваження за довіреністю для ведення невідкладних справ або таких дій, невиконання яких може призвести до збитків;

7) смерті особи, якій видана довіреність, визнання особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою.

 

 

 

7) смерті особи, якій видана довіреність, визнання особи недієздатною, обмеженою у дієздатності або безвісно відсутньою.

2. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

 

 

 

2. З припиненням представництва за довіреністю втрачає чинність передоручення.

3. З припиненням представництва за довіреністю представник або його правонаступники повинні негайно повернути довіреність.

 

 

 

3. З припиненням представництва за довіреністю представник або його правонаступники повинні негайно повернути довіреність.

Стаття 238
Скасування довіреності

 

 

 

Стаття 238
Скасування довіреності

1. Особа, що видала довіреність, може у будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Угода про відмову від цього права є нікчемною.

 

 

 

1. Особа, що видала довіреність, може у будь-який час скасувати довіреність або передоручення. Угода про відмову від цього права є нікчемною.

2. Особа, що видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно сповістити про скасування представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими видана довіреність.

 

 

 

2. Особа, що видала довіреність і згодом скасувала її, повинна негайно сповістити про скасування представника, а також відомих їй третіх осіб, для представництва перед якими видана довіреність.

3. Права та обов'язки, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або повинен був довідатися про її припинення, зберігають чинність для особи, що видала довіреність, і її правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася.

 

 

 

3. Права та обов'язки, що виникли внаслідок вчинення правочину представником до того, як він довідався або повинен був довідатися про її припинення, зберігають чинність для особи, що видала довіреність, і її правонаступників щодо третіх осіб. Це правило не застосовується, якщо третя особа знала або повинна була знати, що дія довіреності припинилася.

4. Законом можуть бути передбачені випадки, коли дозволяється видавати безвідкличні довіреності на певний час.

 

 

 

4. Законом можуть бути передбачені випадки, коли дозволяється видавати безвідкличні довіреності на певний час.

Стаття 239
Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю

 

 

 

Стаття 239
Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю

1. Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

 

 

1. Представник має право відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

2. Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

 

 

 

2. Представник зобов'язаний негайно повідомити особу, яку він представляє, про відмову від вчинення дій, які були визначені довіреністю.

3. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними, такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, або іншим особам.

 

 

 

3. Представник не може відмовитися від вчинення дій, які були визначені довіреністю, якщо ці дії були невідкладними, такими, що спрямовані на запобігання завданню збитків особі, яку він представляє, або іншим особам.

4. Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, передбачених у пп. 2, 3 цієї статті.

 

 

 

4. Представник відповідає перед особою, яка видала довіреність, за завдані їй збитки у разі недодержання ним вимог, передбачених у пп. 2, 3 цієї статті.

Розділ V
Строки та терміни. Позовна давність

 

 

 

Розділ V
Строки та терміни. Позовна давність

Глава 17
Визначення та обчислення строків

 

 

 

Глава 17
Визначення та обчислення строків

Стаття 240
Поняття строку та терміну

 

 

 

Стаття 240
Поняття строку та терміну

1. Строком визнається період у часі, зі спливом якого пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне значення.

 

 

 

1. Строком визнається період у часі, зі спливом якого пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне значення.

2. Терміном визнається момент у часі, із настанням якого пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне значення.

 

 

 

2. Терміном визнається момент у часі, із настанням якого пов'язана певна дія чи подія, яка має юридичне значення.

Стаття 241
Визначення строку та терміну

182

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Викласти статтю 241 в новій редакції:

Стаття 241
Визначення строку і терміну

Враховано

Стаття 241
Визначення строку та терміну

Установлений законом, іншими правовими актами, правочином або такий, що встановлюється судом, строк визначається періодом, що обчислюється роками, місяцями, тижнями, днями чи годинами.

 

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями чи годинами.

 

1. Строк визначається роками, місяцями, тижнями, днями чи годинами.

Початок строку чи його закінчення може визначатися також вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

 

Початок строку чи його закінчення можуть визначатись вказівкою на календарну дату або подію, яка має неминуче настати.

 

Початок строку чи його закінчення можуть визначатись вказівкою на календарну дату або подію, яка має неминуче настати.

Установлений законом, іншими правовими актами, правочином або такий, що призначається судом, термін визначається календарною датою або ж вказівкою на подію, яка має неминуче настати.

 

2. Термін, установлений законом, іншими правовими актами, правочином або судом, визначається календарною датою або ж вказівкою на подію, яка має неминуче настати."

 

2. Термін, установлений законом, іншими правовими актами, правочином або судом, визначається календарною датою або ж вказівкою на подію, яка має неминуче настати."

Стаття 242
Початок строку

 

 

 

Стаття 242
Початок строку

Строк починається або наступного дня після календарної дати, або з настанням події, якими визначено його початок.

 

 

 

Строк починається або наступного дня після календарної дати, або з настанням події, якими визначено його початок.

Стаття 243
Закінчення строку

 

 

 

Стаття 243
Закінчення строку

1. Строк, що обчислюється роками, спливає у відповідні місяць і число останнього року строку.

 

 

 

1. Строк, що обчислюється роками, спливає у відповідні місяць і число останнього року строку.

2. До строку, визначеного півроком або кварталами року, застосовуються правила для строків, які обчислюються місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.

 

 

 

2. До строку, визначеного півроком або кварталами року, застосовуються правила для строків, які обчислюються місяцями. При цьому відлік кварталів ведеться з початку року.

3. Строк, що обчислюється місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

 

 

 

3. Строк, що обчислюється місяцями, спливає у відповідне число останнього місяця строку.

Строк, що визначається у півмісяця, розглядається як строк, який обчислюється днями, і вважається таким, що дорівнює п'ятнадцяти дням.

 

 

 

Строк, що визначається у півмісяця, розглядається як строк, який обчислюється днями, і вважається таким, що дорівнює п'ятнадцяти дням.

Якщо закінчення строку, що обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, то строк спливає в останній день цього місяця.

 

 

 

Якщо закінчення строку, що обчислюється місяцями, припадає на такий місяць, у якому немає відповідного числа, то строк спливає в останній день цього місяця.

4. Строк, що обчислюється тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

 

 

 

4. Строк, що обчислюється тижнями, спливає у відповідний день останнього тижня строку.

Стаття 244
Закінчення строку в неробочий день

 

 

 

Стаття 244
Закінчення строку в неробочий день

Якщо останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку вважається найближчий наступний за ним робочий день.

183

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

У статті 244 після слів "неробочий день" додати слова ", що офіційно визначений таким у місці подання заяви або вчинення певної дії" і викласти цю статтю в такій редакції:

"Якщо останній день строку припадає на неділю або неробочий день, що офіційно визначений таким у місці подання заяви або вчинення певної дії, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день".

Враховано

Якщо останній день строку припадає на неділю або неробочий день, що офіційно визначений таким у місці подання заяви або вчинення певної дії, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий деньЯкщо останній день строку припадає на неділю або неробочий день, що офіційно визначений таким у місці подання заяви або вчинення певної дії, днем закінчення строку вважається найближчий за ним робочий день.

Стаття 245
Порядок вчинення дій в останній день строку

 

 

 

Стаття 245
Порядок вчинення дій в останній день строку

1. Якщо строк встановлено для вчинення будь-якої дії, вона може бути виконана до нуля годин останнього дня строку. Проте якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

184

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

У статті 245 замість слів "до нуля годин" написати "до закінчення 24 години".

Враховано

1. Якщо строк встановлено для вчинення будь-якої дії, вона може бути виконана до закінчення 24 години останнього дня строку. Проте якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

2. Письмові заяви та повідомлення, що їх здали до установи зв'язку до нуля годин останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

 

 

 

2. Письмові заяви та повідомлення, що їх здали до установи зв'язку до закінчення 24 години останнього дня строку, вважаються такими, що здані своєчасно.

Глава 18
Позовна давність

 

 

 

Глава 18
Позовна давність

Стаття 246
Поняття позовної давності

 

 

 

Стаття 246
Поняття позовної давності

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може захистити своє порушене право шляхом вчинення позову.

 

 

 

Позовна давність - це строк, у межах якого особа може захистити своє порушене право шляхом вчинення позову.

Стаття 247
Загальна позовна давність

 

 

 

Стаття 247
Загальна позовна давність

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

 

 

 

Загальна позовна давність встановлюється тривалістю у три роки.

Стаття 248
Спеціальна позовна давність

 

 

 

Стаття 248
Спеціальна позовна давність

1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність - скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

 

 

 

1. Для окремих видів вимог законом може встановлюватися спеціальна позовна давність - скорочена або більш тривала порівняно із загальною позовною давністю.

2. Зокрема, позовна давність тривалістю у:

 

 

 

2. Зокрема, позовна давність тривалістю у:

1) шість місяців - на вимогу про стягнення неустойки (штрафу, пені);

 

 

 

1) шість місяців - на вимогу про стягнення неустойки (штрафу, пені);

2) один рік:

 

 

 

2) один рік:

- на вимогу про спростування поміщених у засобах масової інформації відомостей, що ганьблять честь, гідність, ділову репутацію, який обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи повинна була довідатися про ці відомості;

 

 

 

- на вимогу про спростування поміщених у засобах масової інформації відомостей, що ганьблять честь, гідність, ділову репутацію, який обчислюється від дня поміщення цих відомостей у засобах масової інформації або від дня, коли особа довідалася чи повинна була довідатися про ці відомості;

- на вимогу у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 711 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимогу у зв'язку з недоліками проданого товару (стаття 711 цього Кодексу);

- на вимогу про скасування договору дарування (стаття 780 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимогу про скасування договору дарування (стаття 780 цього Кодексу);

- на вимоги про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачів за договором найму, а також на вимогу про відшкодування витрат на поліпшення цієї речі (п. 1 статті 829 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимоги про відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачів за договором найму, а також на вимогу про відшкодування витрат на поліпшення цієї речі (п. 1 статті 829 цього Кодексу);

- на вимоги щодо неналежної якості робіт, виконаних за договором підряду (стаття 918 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимоги щодо неналежної якості робіт, виконаних за договором підряду (стаття 918 цього Кодексу);

- на вимоги, що виникають у зв'язку з перевезенням вантажу (стаття 982 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимоги, що виникають у зв'язку з перевезенням вантажу (стаття 982 цього Кодексу);

- на вимоги про оскарження дій виконавця заповіту (п. 2 статті 1535 цього Кодексу);

 

 

 

- на вимоги про оскарження дій виконавця заповіту (п. 2 статті 1535 цього Кодексу);

3) п'ять років - на вимогу про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків його недійсності, якщо він був вчинений під впливом насильства, погрози, обману;

 

 

 

3) п'ять років - на вимогу про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків його недійсності, якщо він був вчинений під впливом насильства, погрози, обману;

4) десять років - на вимогу про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

 

 

 

4) десять років - на вимогу про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину.

Стаття 249
Недійсність угоди про скорочення позовної давності

185

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

Назву і текст статті 249 викласти в такій редакції:

"Стаття 249
Зміна тривалості позовної давності

Враховано

Стаття 249
Зміна тривалості позовної давності

Не допускається скорочення позовної давності угодою сторін.

 

"1. За взаємною згодою сторони можуть збільшувати позовну давність, встановлену законом.

2. Скорочення позовної давності за угодою сторін не допускається."

 

1. За взаємною згодою сторони можуть збільшувати позовну давність, встановлену законом.

2. Скорочення позовної давності за угодою сторін не допускається.

Стаття 250
Обчислення позовної давності

 

 

 

Стаття 250
Обчислення позовної давності

1. Порядок обчислення позовної давності визначається за загальними правилами обчислення строків, передбаченими статтями 242-245 цього Кодексу.

 

 

 

1. Порядок обчислення позовної давності визначається за загальними правилами обчислення строків, передбаченими статтями 242-245 цього Кодексу.

2. Не допускається зміна порядку обчислення позовної давності угодою сторін.

 

 

 

2. Не допускається зміна порядку обчислення позовної давності угодою сторін.

Стаття 251
Застосування позовної давності

 

 

 

Стаття 251
Застосування позовної давності

1. Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно від спливу позовної давності.

 

 

 

1. Вимога про захист порушеного права приймається до розгляду судом незалежно від спливу позовної давності.

2. Позовна давність застосовується судом тільки за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення.

 

 

 

2. Позовна давність застосовується судом тільки за заявою сторони у спорі, зробленою до винесення судом рішення.

3. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

 

 

 

3. Сплив позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі, є підставою для відмови у позові.

Стаття 252
Початок перебігу позовної давності

 

 

 

Стаття 252
Початок перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася чи повинна була довідатися про порушення свого права.

 

 

 

1. Перебіг позовної давності починається від дня, коли особа довідалася чи повинна була довідатися про порушення свого права.

2. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

 

 

 

2. За зобов'язаннями з визначеним строком виконання перебіг позовної давності починається зі спливом строку виконання.

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом зажадання, перебіг позовної давності починається від моменту, коли у кредитора виникає право поставити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, обчислення позовної давності починається зі спливом зазначеного строку.

 

 

 

За зобов'язаннями, строк виконання яких не визначений або визначений моментом зажадання, перебіг позовної давності починається від моменту, коли у кредитора виникає право поставити вимогу про виконання зобов'язання. Якщо боржникові надається пільговий строк для виконання такої вимоги, обчислення позовної давності починається зі спливом зазначеного строку.

3. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним та застосування наслідків недійсності правочину, вчиненого під впливом насильства, погрози або обману, починається від дня припинення насильства, погрози, обману або від дня, коли позивач довідався або повинен був довідатися про ці обставини.

 

 

 

3. Перебіг позовної давності за вимогами про визнання недійсним та застосування наслідків недійсності правочину, вчиненого під впливом насильства, погрози або обману, починається від дня припинення насильства, погрози, обману або від дня, коли позивач довідався або повинен був довідатися про ці обставини.

4. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

 

 

 

4. Перебіг позовної давності за вимогами про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину починається від дня, коли почалося його виконання.

5. Винятки з правил, передбачених у пп. 1, 2 цієї статті, можуть бути встановлені цим Кодексом, законом або іншими правовими актами.

 

 

 

5. Винятки з правил, передбачених у пп. 1, 2 цієї статті, можуть бути встановлені цим Кодексом, законом або іншими правовими актами.

6. У разі порушення права чи такого, що охороняється законом, інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

 

 

 

6. У разі порушення права чи такого, що охороняється законом, інтересу неповнолітньої особи позовна давність починається від дня досягнення нею повноліття.

7. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від моменту виконання основного зобов'язання.

 

 

 

7. За регресними зобов'язаннями перебіг позовної давності починається від моменту виконання основного зобов'язання.

Стаття 253
Позовна давність при зміні осіб у зобов'язанні

 

 

 

Стаття 253
Позовна давність при зміні осіб у зобов'язанні

Зміна осіб у зобов'язанні не має наслідком зміни позовної давності та порядку її обчислення.

 

 

 

Зміна осіб у зобов'язанні не має наслідком зміни позовної давності та порядку її обчислення.

Стаття 254
Зупинення перебігу позовної давності

 

 

 

Стаття 254
Зупинення перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності зупиняється:

 

 

 

1. Перебіг позовної давності зупиняється:

1) якщо вчиненню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила);

 

 

 

1) якщо вчиненню позову перешкоджала надзвичайна або невідворотна за цих умов подія (непереборна сила);

2) за встановленим Кабінетом Міністрів України відстроченням виконання зобов'язання (мораторій);

 

 

 

2) за встановленим Кабінетом Міністрів України відстроченням виконання зобов'язання (мораторій);

3) за зупиненням дії закону або іншого правового акта, який регулює відповідні відносини;

 

 

 

3) за зупиненням дії закону або іншого правового акта, який регулює відповідні відносини;

4) якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил України, що переведені на воєнний стан.

 

 

 

4) якщо позивач або відповідач перебувають у складі Збройних Сил України, що переведені на воєнний стан.

2. Перебіг позовної давності зупиняється за умови, що зазначені у цій статті обставини виникли чи продовжували існувати в останні шість місяців давності, а якщо ця давність дорівнює шести місяцям чи є меншою ніж шість місяців, - протягом давності.

 

 

 

2. Перебіг позовної давності зупиняється за умови, що зазначені у цій статті обставини виникли чи продовжували існувати в останні шість місяців давності, а якщо ця давність дорівнює шести місяцям чи є меншою ніж шість місяців, - протягом давності.

3. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення давності, перебіг позовної давності продовжується. При цьому частина строку, що залишилася, подовжується до шести місяців, а якщо позовна давність була меншою ніж шість місяців, - до позовної давності.

 

 

 

3. Від дня припинення обставин, що були підставою для зупинення давності, перебіг позовної давності продовжується. При цьому частина строку, що залишилася, подовжується до шести місяців, а якщо позовна давність була меншою ніж шість місяців, - до позовної давності.

Стаття 255
Переривання перебігу позовної давності

 

 

 

Стаття 255
Переривання перебігу позовної давності

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням позову у встановленому порядку, а також вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу чи іншого зобов'язання.

 

 

 

1. Перебіг позовної давності переривається вчиненням позову у встановленому порядку, а також вчиненням зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу чи іншого зобов'язання.

2. Після переривання перебіг позовної давності починається заново, - час, що сплинув до переривання, до нового строку не зараховується.

 

 

 

2. Після переривання перебіг позовної давності починається заново, - час, що сплинув до переривання, до нового строку не зараховується.

Стаття 256
Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

 

 

 

Стаття 256
Перебіг позовної давності у разі залишення позову без розгляду

1. Залишення позову без розгляду не перериває перебігу позовної давності.

 

 

 

1. Залишення позову без розгляду не перериває перебігу позовної давності.

2. Якщо судом залишений без розгляду позов, вчинений у кримінальній справі, то перебіг позовної давності, що почався до вчинення позову, зупиняється до набуття чинності вироком, яким позов було залишено без розгляду, а час, протягом якого давність була зупинена, не зараховується до тривалості позовної давності. При цьому, якщо частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона подовжується до шести місяців.

 

 

 

2. Якщо судом залишений без розгляду позов, вчинений у кримінальній справі, то перебіг позовної давності, що почався до вчинення позову, зупиняється до набуття чинності вироком, яким позов було залишено без розгляду, а час, протягом якого давність була зупинена, не зараховується до тривалості позовної давності. При цьому, якщо частина строку, що залишилася, є меншою ніж шість місяців, вона подовжується до шести місяців.

Стаття 257
Застосування позовної давності щодо додаткових вимог

 

 

 

Стаття 257
Застосування позовної давності щодо додаткових вимог

Зі спливом позовної давності щодо головної вимоги вважається, що позовна давність спливла і щодо додаткової вимоги (стягнення неустойки, звернення стягнення на заставлене майно тощо).

 

 

 

Зі спливом позовної давності щодо головної вимоги вважається, що позовна давність спливла і щодо додаткової вимоги (стягнення неустойки, звернення стягнення на заставлене майно тощо).

Стаття 258
Вимоги, на які позовна давність не поширюється

 

 

 

Стаття 258
Вимоги, на які позовна давність не поширюється

1. Позовна давність не поширюється:

 

 

 

1. Позовна давність не поширюється:

1) на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, - крім випадків, передбачених законодавчими актами;

 

 

 

1) на вимоги, що випливають з порушення особистих немайнових прав, - крім випадків, передбачених законодавчими актами;

2) на вимоги вкладників до кредитних установ про видачу вкладів;

 

 

 

2) на вимоги вкладників до кредитних установ про видачу вкладів;

3) на вимоги про відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров'ю фізичної особи, - крім випадків, передбачених законом;

 

 

 

3) на вимоги про відшкодування шкоди, завданої життю чи здоров'ю фізичної особи, - крім випадків, передбачених законом;

4) на вимоги власника або іншого володільця про усунення будь-яких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння;

186

д. Сирота М.Д. (в.о.№200)

У пункті 4 статті 258 дати посилання на пункт 1 статті 392.

Враховано

4) на вимоги власника або іншого володільця про усунення будь-яких порушень його права, хоча б ці порушення і не були поєднані з позбавленням володіння (п 1. Статті 392);

5) на вимогу власника або інших осіб про визнання недійсними актів державних органів або актів органів місцевого самоврядування, якими порушуються права зазначених осіб щодо володіння, користування та розпоряджання належним їм майном.

 

 

 

5) на вимогу власника або інших осіб про визнання недійсними актів державних органів або актів органів місцевого самоврядування, якими порушуються права зазначених осіб щодо володіння, користування та розпоряджання належним їм майном.

2. Законодавчими актами можуть бути передбачені й інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.

 

 

 

2. Законодавчими актами можуть бути передбачені й інші вимоги, на які не поширюється позовна давність.

Стаття 259
Наслідки спливу позовної давності

 

 

 

Стаття 259
Наслідки спливу позовної давності

1. Особа, яка виконала зобов'язання після закінчення позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, хоча б у момент виконання вона не знала про її закінчення.

 

 

 

1. Особа, яка виконала зобов'язання після закінчення позовної давності, не має права вимагати повернення виконаного, хоча б у момент виконання вона не знала про її закінчення.

2. Якщо суд визнає поважними причини прогаяння позовної давності, порушене право підлягає захисту.

 

 

 

2. Якщо суд визнає поважними причини прогаяння позовної давності, порушене право підлягає захисту.

3. Законом може бути встановлено, що сплив позовної давності погашає не тільки можливість захисту по суті порушеного права, а й саме це право.

 

 

 

3. Законом може бути встановлено, що сплив позовної давності погашає не тільки можливість захисту по суті порушеного права, а й саме це право.