Редакція, прийнята у першому читанні


проп.

Зауваження та пропозиції до проекту

Висновки,
обгрунтування

Редакція, запропонована Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України

Глава 61
Послуги. Загальні положення

 

 

 

Глава 61
Послуги. Загальні положення

Стаття 958
Договір про надання послуг

 

 

 

Стаття 958
Договір про надання послуг

1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

1. За договором про надання послуг одна сторона (виконавець) зобов'язується за завданням іншої сторони (замовника) надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а замовник зобов'язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не передбачено договором.

2. Правила цієї глави застосовуються до всіх договорів про надання послуг, у тому числі й договорів, передбачених главами 62-64, 66 цього Кодексу, якщо це не суперечить суті цих зобов'язань.

561

д. Ніколаєнко С.М. (о.к.№185)

У пункті 2 статті 958 замінити слово "застосовуються" словами "можуть застосуватись".

Враховано

2. Правила цієї глави можуть застосовуватися до всіх договорів про надання послуг, у тому числі й договорів, передбачених главами 62-64, 66 цього Кодексу, якщо це не суперечить суті цих зобов'язань.

3. Правила, що містяться у главах 62-64, 66 цього Кодексу, можуть застосовуватися до інших договорів про надання послуг, якщо інше не передбачено законом, укладеним договором або не суперечить суті зобов'язання.

 

 

 

3. Правила, що містяться у главах 62-64, 66 цього Кодексу, можуть застосовуватися до інших договорів про надання послуг, якщо інше не передбачено законом, укладеним договором або не суперечить суті зобов'язання.

Стаття 959
Виконання договору про надання послуг

 

 

 

Стаття 959
Виконання договору про надання послуг

1. Виконавець повинен надати послугу особисто.

 

 

 

1. Виконавець повинен надати послугу особисто.

2. У випадках, передбачених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на третю особу, залишаючись відповідальним перед замовником за невиконання договору в повному обсязі.

 

 

 

2. У випадках, передбачених договором, виконавець має право покласти виконання договору про надання послуг на третю особу, залишаючись відповідальним перед замовником за невиконання договору в повному обсязі.

Стаття 960
Винагорода за договором про оплатне надання послуг

 

 

 

Стаття 960
Винагорода за договором про оплатне надання послуг

1. За договором про оплатне надання послуг замовник повинен оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що передбачені договором.

 

 

 

1. За договором про оплатне надання послуг замовник повинен оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що передбачені договором.

2. У разі неможливості виконати договір, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен виплатити виконавцеві розумну винагороду. У тих випадках, коли неможливість виконання виникла з вини замовника, винагорода підлягає виплаті у повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором.

 

 

 

2. У разі неможливості виконати договір, що виникла не з вини виконавця, замовник повинен виплатити виконавцеві розумну винагороду. У тих випадках, коли неможливість виконання виникла з вини замовника, винагорода підлягає виплаті у повному обсязі, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 961
Відшкодування виконавцеві фактично зазнаних витрат за договором про безоплатне надання послуг

 

 

 

Стаття 961
Відшкодування виконавцеві фактично зазнаних витрат за договором про безоплатне надання послуг

1. За договором про безоплатне надання послуг замовник повинен відшкодувати виконавцеві усі фактично зазнані витрати, необхідні для виконання договору.

 

 

 

1. За договором про безоплатне надання послуг замовник повинен відшкодувати виконавцеві усі фактично зазнані витрати, необхідні для виконання договору.

2. Правило, що міститься у п. 1 цієї статті, застосовується й у випадках, коли неможливість виконання договору про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок дії непереборної сили.

 

 

 

2. Правило, що міститься у п. 1 цієї статті, застосовується й у випадках, коли неможливість виконання договору про безоплатне надання послуг виникла з вини замовника або внаслідок дії непереборної сили.

Стаття 962
Строк договору про надання послуг

 

 

 

Стаття 962
Строк договору про надання послуг

Строк договору про надання послуг визначається погодженням сторін, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами.

 

 

 

Строк договору про надання послуг визначається погодженням сторін, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами.

Стаття 963
Відповідальність виконавця за невиконання або неналежне виконання договору про надання послуг

 

 

 

Стаття 963
Відповідальність виконавця за невиконання або неналежне виконання договору про надання послуг

1. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про оплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у повному обсязі, якщо інше не передбачено договором, лише за наявності його вини. У тих випадках, коли виконавцем у договорі про оплатне надання послуг виступає суб'єкт підприємницької діяльності, законом або договором може бути передбачено, що він несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили.

562

д. Ніколаєнко С.М. (о.к.№185)

Друге речення пункту 1 статті 963викласти в такій редакції:

"Якщо інше не передбачено законом або договором, виконавець, який порушив договір про оплатне надання послуг при здійсненні підприємницької діяльності несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили".

Враховано

1. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про оплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у повному обсязі, якщо інше не передбачено договором, лише за наявності його вини. Якщо інше не передбачено законом або договором, виконавець, який порушив договір про оплатне надання послуг при здійсненні підприємницької діяльності несе відповідальність, якщо не доведе, що належне виконання виявилося неможливим внаслідок дії непереборної сили.

2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, якщо договором не передбачений інший розмір відповідальності виконавця.

 

 

 

2. Збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням договору про безоплатне надання послуг, підлягають відшкодуванню виконавцем у розмірі, що не перевищує двох неоподатковуваних мінімумів заробітної плати, якщо договором не передбачений інший розмір відповідальності виконавця.

Стаття 964
Розірвання договору про надання послуг

 

 

 

Стаття 964
Розірвання договору про надання послуг

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі в односторонньому порядку, на підставах, передбачених цим Кодексом, законом або погодженням сторін.

 

 

 

Договір про надання послуг може бути розірваний, у тому числі в односторонньому порядку, на підставах, передбачених цим Кодексом, законом або погодженням сторін.

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються законом або погодженням сторін.

 

 

 

Порядок і наслідки розірвання договору про надання послуг визначаються законом або погодженням сторін.

Глава 62
Перевезення

 

 

 

Глава 62
Перевезення

Стаття 965
Загальні положення про перевезення

 

 

 

Стаття 965
Загальні положення про перевезення

1. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється за договором перевезення.

 

 

 

1. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу здійснюється за договором перевезення.

2. Загальні умови перевезення визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законодавчими актами та правилами, що видаються згідно з ними.

 

 

 

2. Загальні умови перевезення визначаються транспортними статутами та кодексами, іншими законодавчими актами та правилами, що видаються згідно з ними.

Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень визначаються погодженням сторін, якщо цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законодавчими актами та правилами, що видаються згідно з ними, не встановлено інше.

 

 

 

Умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу окремими видами транспорту, а також відповідальність сторін щодо цих перевезень визначаються погодженням сторін, якщо цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами, іншими законодавчими актами та правилами, що видаються згідно з ними, не встановлено інше.

Стаття 966
Договір перевезення вантажу

 

 

 

Стаття 966
Договір перевезення вантажу

1. За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довіреній йому іншою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його правоуповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

 

 

 

1. За договором перевезення вантажу одна сторона (перевізник) зобов'язується доставити довіреній йому іншою стороною (відправником) вантаж до пункту призначення та видати його правоуповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачеві), а відправник зобов'язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

2. Договір перевезення вантажу укладається в письмовій формі.

 

 

 

2. Договір перевезення вантажу укладається в письмовій формі.

3. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, передбаченого транспортними статутами та кодексами).

 

 

 

3. Укладення договору перевезення вантажу підтверджується складенням транспортної накладної (коносамента або іншого документа, передбаченого транспортними статутами та кодексами).

Стаття 967
Договір перевезення пасажира та багажу

 

 

 

Стаття 967
Договір перевезення пасажира та багажу

1. За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, що має право на одержання багажу; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здаванні багажу - й за провезення багажу.

 

 

 

1. За договором перевезення пасажира перевізник зобов'язується перевезти пасажира до пункту призначення, а в разі здавання багажу - також доставити багаж до пункту призначення та видати його особі, що має право на одержання багажу; пасажир зобов'язується сплатити встановлену плату за проїзд, а при здаванні багажу - й за провезення багажу.

2. Договір перевезення пасажира та багажу посвідчується відповідно квитком і багажною квитанцією, форми яких встановлюються у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

2. Договір перевезення пасажира та багажу посвідчується відповідно квитком і багажною квитанцією, форми яких встановлюються у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

Стаття 968
Права пасажира

 

 

 

Стаття 968
Права пасажира

Пасажир має право:

 

 

 

Пасажир має право:

1) купувати квиток на будь-який вид транспорту та за будь-яким маршрутом, відкритим для пасажирських перевезень;

563

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

Підпункт 1) статті 968 виключити і змінити нумерацію наступних підпунктів

Враховано

 

2) одержати місце згідно з придбаним квитком;

 

 

 

1) одержати місце згідно з придбаним квитком;

3) провозити із собою безплатно одну дитину віком до шести років, якщо вона не займає окремого місця;

 

 

 

2) провозити із собою безплатно одну дитину віком до шести років, якщо вона не займає окремого місця;

4) купувати на дітей віком від 6 до 12 років дитячі квитки зі сплатою у пільговому порядку;

 

 

 

3) купувати на дітей віком від 6 до 12 років дитячі квитки зі сплатою у пільговому порядку;

5) перевозити із собою безоплатно ручну кладь у межах норм, встановлених транспортними статутами та кодексами;

 

 

 

4) перевозити із собою безоплатно ручну кладь у межах норм, встановлених транспортними статутами та кодексами;

6) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів не більше ніж на 10 діб, а в разі хвороби - на весь час хвороби;

 

 

 

5) зробити не більше однієї зупинки в дорозі з подовженням строку чинності проїзних документів не більше ніж на 10 діб, а в разі хвороби - на весь час хвороби;

7) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка - залежно від строку здавання квитка згідно з правилами, встановленими транспортними статутами та кодексами;

 

 

 

6) відмовитися від поїздки, повернути квиток і одержати назад повну або часткову вартість квитка - залежно від строку здавання квитка згідно з правилами, встановленими транспортними статутами та кодексами;

8) мати інші права, передбачені цим Кодексом, іншими законами, транспортними статутами та кодексами і правилами, що видаються згідно з ними.

 

 

 

7) мати інші права, передбачені цим Кодексом, іншими законами, транспортними статутами та кодексами і правилами, що видаються згідно з ними.

Стаття 969
Договір чартеру (фрахтування)

 

 

 

Стаття 969
Договір чартеру (фрахтування)

За договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину вмісткості одного чи кількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить законові та іншим правовим актам.

 

 

 

За договором чартеру (фрахтування) одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій стороні (фрахтувальникові) за плату всю або частину вмісткості одного чи кількох транспортних засобів на один або кілька рейсів для перевезення пасажирів, багажу, вантажу та пошти або з іншою метою, якщо це не суперечить законові та іншим правовим актам.

Порядок укладення договору чартеру (фрахтування), а також форма зазначеного договору встановлюються транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

Порядок укладення договору чартеру (фрахтування), а також форма зазначеного договору встановлюються транспортними статутами та кодексами.

Стаття 970
Перевезення у прямому змішаному сполученні

 

 

 

Стаття 970
Перевезення у прямому змішаному сполученні

1. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення).

 

 

 

1. Перевезення вантажів, пасажирів і багажу може здійснюватися кількома видами транспорту за єдиним транспортним документом (пряме змішане сполучення).

2. Відносини транспортних організацій, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються погодженням між цими організаціями.

 

 

 

2. Відносини транспортних організацій, що здійснюють перевезення у прямому змішаному сполученні, визначаються погодженням між цими організаціями.

Стаття 971
Довгострокові договори

 

 

 

Стаття 971
Довгострокові договори

Перевізник і власник (володілець) вантажу в разі необхідності здійснення систематичних перевезнь можуть укласти довгострокові договори.

 

 

 

Перевізник і власник (володілець) вантажу в разі необхідності здійснення систематичних перевезнь можуть укласти довгострокові договори.

За довгостроковим договором перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажу - подавати до перевезення вантажі у встановленому обсязі. У довгостроковому договорі перевезень вантажів визначаються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і подання вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови перевезень.

 

 

 

За довгостроковим договором перевізник зобов'язується у встановлені строки приймати, а власник (володілець) вантажу - подавати до перевезення вантажі у встановленому обсязі. У довгостроковому договорі перевезень вантажів визначаються обсяги, строки та інші умови надання транспортних засобів і подання вантажів для перевезення, порядок розрахунків, а також інші умови перевезень.

Стаття 972
Перевезення транспортом загального користування

 

 

 

Стаття 972
Перевезення транспортом загального користування

1. Перевезення, що їх здійснює комерційна організація, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якої особи.

 

 

 

1. Перевезення, що їх здійснює комерційна організація, визнається перевезенням транспортом загального користування, якщо із закону, інших правових актів або ліцензії, виданої цій організації, випливає, що вона має здійснювати перевезення вантажів, пасажирів і багажу за зверненням будь-якої особи.

2. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

 

 

 

2. Договір перевезення транспортом загального користування є публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

Стаття 973
Провізна плата

 

 

 

Стаття 973
Провізна плата

1. За перевезення вантажів, пасажирів і багажу стягується провізна плата у розмірі, що визначається погодженням сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. У випадках коли розмір провізної плати не визначений, має стягуватися розумна чи домірна плата.

 

 

 

1. За перевезення вантажів, пасажирів і багажу стягується провізна плата у розмірі, що визначається погодженням сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. У випадках коли розмір провізної плати не визначений, має стягуватися розумна чи домірна плата.

2. Плата за перевезення вантажів, пасажирів і багажу, здійснюване транспортом загального користування, визначається погодженням сторін, якщо вона не встановлена тарифами, затвердженими у встановленому порядку.

 

 

 

2. Плата за перевезення вантажів, пасажирів і багажу, здійснюване транспортом загального користування, визначається погодженням сторін, якщо вона не встановлена тарифами, затвердженими у встановленому порядку.

Пільгові умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу транспортом загального користування можуть встановлюватися транспортною організацією за її рахунок або ж за рахунок відповідного бюджету у випадках, передбачених законами та іншими правовими актами.

 

 

 

Пільгові умови перевезення вантажів, пасажирів і багажу транспортом загального користування можуть встановлюватися транспортною організацією за її рахунок або ж за рахунок відповідного бюджету у випадках, передбачених законами та іншими правовими актами.

3. Робота та послуги, виконувані на вимогу вантажоволодільців і не передбачені тарифами, оплачуються за погодженням сторін.

 

 

 

3. Робота та послуги, виконувані на вимогу вантажоволодільців і не передбачені тарифами, оплачуються за погодженням сторін.

4. Перевізник має право утримувати передані йому для перевезення вантажі на забезпечення належних йому провізної плати та інших платежів із перевезення (стаття 615 цього Кодексу), якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

 

 

 

4. Перевізник має право утримувати передані йому для перевезення вантажі на забезпечення належних йому провізної плати та інших платежів із перевезення (стаття 615 цього Кодексу), якщо інше не встановлено законом, іншими правовими актами або не випливає із суті зобов'язання.

Стаття 974
Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення

 

 

 

Стаття 974
Надання транспортних засобів і пред'явлення вантажу до перевезення

1. Перевізник повинен надати транспортні засоби під навантаження у строк, встановлений договором.

 

 

 

1. Перевізник повинен надати транспортні засоби під навантаження у строк, встановлений договором.

Відправник вантажу має право відмовитися від поданих транспортних засобів, що не придатні для перевезення відповідного вантажу.

 

 

 

Відправник вантажу має право відмовитися від поданих транспортних засобів, що не придатні для перевезення відповідного вантажу.

2. Відправник повинен пред'явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог.

 

 

 

2. Відправник повинен пред'явити у встановлений строк вантаж, який підлягає перевезенню, в належній тарі та упаковці; вантаж має бути також замаркований відповідно до встановлених вимог.

3. Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі або упаковці, яка не відповідає встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу.

 

 

 

3. Перевізник має право відмовитися від прийняття вантажу, що поданий у тарі або упаковці, яка не відповідає встановленим вимогам, а також у разі відсутності або неналежного маркування вантажу.

Стаття 975
Вантаження та вивантаження вантажів

 

 

 

Стаття 975
Вантаження та вивантаження вантажів

1. Вантаження (вивантаження) вантажів здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, із додержанням правил, встановлених транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними.

 

 

 

1. Вантаження (вивантаження) вантажів здійснюється транспортною організацією або відправником (одержувачем) у порядку, передбаченому договором, із додержанням правил, встановлених транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними.

2. Вантаження (вивантаження) вантажу, що здійснюється відправником (одержувачем) вантажу, має провадитися у строки, передбачені договором, якщо такі строки не встановлені транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними.

 

 

 

2. Вантаження (вивантаження) вантажу, що здійснюється відправником (одержувачем) вантажу, має провадитися у строки, передбачені договором, якщо такі строки не встановлені транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними.

Стаття 976
Строк доставки вантажу, пасажира та багажу

 

 

 

Стаття 976
Строк доставки вантажу, пасажира та багажу

1. Перевізник повинен доставити вантаж, пасажира або багаж до пункту призначення у строк, встановлений погодженням сторін, якщо транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними, не передбачено інше, а в разі відсутності таких строків - у розумний строк.

 

 

 

1. Перевізник повинен доставити вантаж, пасажира або багаж до пункту призначення у строк, встановлений погодженням сторін, якщо транспортними статутами, кодексами та правилами, що видаються згідно з ними, не передбачено інше, а в разі відсутності таких строків - у розумний строк.

2. Вантаж, не виданий вантажоодержувачеві на його вимогу протягом тридцяти днів після спливу строку його доставки, якщо більш тривалий строк не передбачений погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, вважається втраченим.

 

 

 

2. Вантаж, не виданий вантажоодержувачеві на його вимогу протягом тридцяти днів після спливу строку його доставки, якщо більш тривалий строк не передбачений погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, вважається втраченим.

Проте вантажоодержувач, якщо інше не передбачено погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, повинен прийняти вантаж, що прибув після спливу зазначених вище строків, і повернути суму, виплачену йому перевізником за втрату вантажу.

 

 

 

Проте вантажоодержувач, якщо інше не передбачено погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, повинен прийняти вантаж, що прибув після спливу зазначених вище строків, і повернути суму, виплачену йому перевізником за втрату вантажу.

Стаття 977
Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із перевезення

 

 

 

Стаття 977
Відповідальність за зобов'язаннями, що випливають із перевезення

1. У разі порушення зобов'язань, що випливають із перевезення, сторони несуть відповідальність, встановлену погодженням сторін, якщо інше не передбачено цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

1. У разі порушення зобов'язань, що випливають із перевезення, сторони несуть відповідальність, встановлену погодженням сторін, якщо інше не передбачено цим Кодексом, транспортними статутами та кодексами.

2. Угоди транспортних організацій з пасажирами та вантажоволодільцями про обмеження або усунення відповідальності, передбачені законом, є нечинними, крім тих випадків, якщо транспортними статутами та кодексами передбачена можливість укладення таких угод при перевезенні вантажу.

 

 

 

2. Угоди транспортних організацій з пасажирами та вантажоволодільцями про обмеження або усунення відповідальності, передбачені законом, є нечинними, крім тих випадків, якщо транспортними статутами та кодексами передбачена можливість укладення таких угод при перевезенні вантажу.

Стаття 978
Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів

 

 

 

Стаття 978
Відповідальність перевізника за неподання транспортних засобів і відправника за невикористання поданих транспортних засобів

1. Перевізник за неподання транспортних засобів для перевезення вантажу, а відправник за ненадання вантажу (стаття 974 цього Кодексу) або невикористання поданих транспортних засобів з інших причин несуть відповідальність, передбачену погодженням сторін, якщо інше не передбачено транспортними статутами або кодексами.

 

 

 

1. Перевізник за неподання транспортних засобів для перевезення вантажу, а відправник за ненадання вантажу (стаття 974 цього Кодексу) або невикористання поданих транспортних засобів з інших причин несуть відповідальність, передбачену погодженням сторін, якщо інше не передбачено транспортними статутами або кодексами.

2. Перевізник і відправник вантажу звільняються від відповідальності, якщо неподання транспортних засобів або невикористання поданих транспортних засобів сталися внаслідок непереборної сили, інших явищ стихійного характеру, воєнних дій, припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановленої у випадках і порядку, що передбачені транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

2. Перевізник і відправник вантажу звільняються від відповідальності, якщо неподання транспортних засобів або невикористання поданих транспортних засобів сталися внаслідок непереборної сили, інших явищ стихійного характеру, воєнних дій, припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановленої у випадках і порядку, що передбачені транспортними статутами та кодексами.

Стаття 979
Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення

 

 

 

Стаття 979
Відповідальність перевізника за затримку відправлення пасажира та порушення строку доставлення пасажира до пункту призначення

1. За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі, встановленому погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, якщо не доведе, що зазначені порушення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправних транспортних засобів, що загрожують життю або здоров'ю пасажирів, та інших обставин, що не залежать від перевізника.

 

 

 

1. За затримку у відправленні транспортного засобу, що перевозить пасажира, або запізнення у прибутті такого транспортного засобу до пункту призначення перевізник сплачує пасажирові штраф у розмірі, встановленому погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами, якщо не доведе, що зазначені порушення сталися внаслідок непереборної сили, усунення несправних транспортних засобів, що загрожують життю або здоров'ю пасажирів, та інших обставин, що не залежать від перевізника.

2. У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути провізну плату.

 

 

 

2. У разі відмови пасажира від перевезення з причини затримки відправлення транспортного засобу перевізник зобов'язаний повернути провізну плату.

3. Якщо поїздка пасажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засобу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов'язаний відшкодувати пасажирові зазнані витрати.

 

 

 

3. Якщо поїздка пасажира з пункту пересадки не відбулася внаслідок запізнення транспортного засобу, який доставив його у цей пункт, перевізник зобов'язаний відшкодувати пасажирові зазнані витрати.

Стаття 980
Відповідальність перевізника за прострочення у доставці вантажу

 

 

 

Стаття 980
Відповідальність перевізника за прострочення у доставці вантажу

У разі прострочення у доставці вантажу перевізник зобов'язаний відшкодувати іншій стороні збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами не передбачені інші форми відповідальності.

 

 

 

У разі прострочення у доставці вантажу перевізник зобов'язаний відшкодувати іншій стороні збитки, завдані порушенням строку перевезення, якщо погодженням сторін, транспортними статутами та кодексами не передбачені інші форми відповідальності.

Стаття 981
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження вантажу і багажу

 

 

 

Стаття 981
Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування та пошкодження вантажу і багажу

1. Перевізник несе відповідальність за збереження вантажу або багажу з моменту прийняття його до перевезення та до видачі вантажоодержувачеві або особі, правоуповноваженій на одержання вантажу або багажу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу або багажу сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

 

 

 

1. Перевізник несе відповідальність за збереження вантажу або багажу з моменту прийняття його до перевезення та до видачі вантажоодержувачеві або особі, правоуповноваженій на одержання вантажу або багажу, якщо не доведе, що втрата, нестача, псування або пошкодження вантажу або багажу сталися внаслідок обставин, яким перевізник не міг запобігти та усунення яких від нього не залежало.

2. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу або багажу у розмірі фактичної шкоди.

 

 

 

2. Перевізник відповідає за втрату, нестачу, псування і пошкодження прийнятого до перевезення вантажу або багажу у розмірі фактичної шкоди.

Стаття 982
Пред'явлення претензій і вчинення позовів за договірними перевезеннями

 

 

 

Стаття 982
Пред'явлення претензій і вчинення позовів за договірними перевезеннями

1. До вчинення перевізникові позову, що випливає з перевезення вантажу, є обов'язковим пред'явлення йому претензії у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

1. До вчинення перевізникові позову, що випливає з перевезення вантажу, є обов'язковим пред'явлення йому претензії у порядку, передбаченому транспортними статутами та кодексами.

2. Позов до перевізника може бути вчинений вантажовідправником або вантажоодержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді у місячний строк.

 

 

 

2. Позов до перевізника може бути вчинений вантажовідправником або вантажоодержувачем у разі повної або часткової відмови перевізника задовольнити претензію або неодержання від перевізника відповіді у місячний строк.

3. Позовна давність за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається згідно з транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

3. Позовна давність за вимогами, що випливають із перевезення вантажу, встановлюється в один рік з моменту, що визначається згідно з транспортними статутами та кодексами.

Стаття 983
Позови щодо перевезення в закордонному сполученні

 

 

 

Стаття 983
Позови щодо перевезення в закордонному сполученні

Позовна давність, порядок вчинення позовів щодо спорів, пов'язаних з перевезеннями у закордонному сполученні, встановлюються міжнародними договорами, транспортними статутами та кодексами.

 

 

 

Позовна давність, порядок вчинення позовів щодо спорів, пов'язаних з перевезеннями у закордонному сполученні, встановлюються міжнародними договорами, транспортними статутами та кодексами.

Стаття 984
Страхування вантажів, пасажирів і багажу

 

 

 

Стаття 984
Страхування вантажів, пасажирів і багажу

Страхування вантажів, пасажирів і багажу вчиняється у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими актами законодавства.

 

 

 

Страхування вантажів, пасажирів і багажу вчиняється у порядку, передбаченому цим Кодексом та іншими актами законодавства.

Стаття 985
Відповідальність перевізника за заподіяння смерті
або ушкодження здоров'я пасажира

 

 

 

Стаття 985
Відповідальність перевізника за заподіяння смерті
або ушкодження здоров'я пасажира

Відповідальність перевізника за шкоду, завдану життю або здоров'ю пасажира, визначається за правилами, встановленими у главі 80 цього Кодексу, якщо законом або договором перевезення не передбачена підвищена відповідальність перевізника.

 

 

 

Відповідальність перевізника за шкоду, завдану життю або здоров'ю пасажира, визначається за правилами, встановленими у главі 80 цього Кодексу, якщо законом або договором перевезення не передбачена підвищена відповідальність перевізника.

Глава 63
Транспортна експедиція

 

 

 

Глава 63
Транспортна експедиція

Стаття 986
Договір транспортної експедиції

 

 

 

Стаття 986
Договір транспортної експедиції

1. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду та за рахунок іншої сторони (вантажовідправника або вантажоодержувача) виконати визначені договором експедиції допоміжні операції, пов'язані з перевезенням вантажу, а саме: оформлення накладних на вантажі, що відправляються, оформлення одержання вантажів, що прибувають, доставка вантажів перевізникові зі складів вантажовідправників і від перевізника - на склади одержувачів, а також інші операції, пов'язані з перевезенням вантажу.

564

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

Частину 1 пункта 1 статті986 викласти в такій редакції:

"1. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнтавантажовідправника або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з доставкою вантажів.

Враховано

1. За договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнтавантажовідправника або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з доставкою вантажів.

 

 

Договором можуть бути передбачені зобов'язання експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і по маршруту, вибраному експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від його імені договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням".

 

Договором можуть бути передбачені зобов'язання експедитора організувати перевезення вантажу транспортом і по маршруту, вибраному експедитором або клієнтом, зобов'язання експедитора укласти від його імені договір перевезення вантажу, забезпечити відправку і одержання вантажу, а також інші зобов'язання, пов'язані з перевезенням.

Як додаткові послуги договором транспортної експедиції може бути передбачене здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як перевірка кількості та стану вантажу, його вантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором.

 

 

 

Як додаткові послуги договором транспортної експедиції може бути передбачене здійснення таких необхідних для доставки вантажу операцій, як перевірка кількості та стану вантажу, його вантаження та вивантаження, сплата мита, зборів і витрат, покладених на клієнта, зберігання вантажу до його одержання у пункті призначення, одержання необхідних для експорту та імпорту документів, виконання митних формальностей, а також виконання інших операцій і послуг, передбачених договором.

2. Правила цієї глави поширюються і на випадки, коли згідно з договором обов'язки експедитора виконуються перевізником.

 

 

 

2. Правила цієї глави поширюються і на випадки, коли згідно з договором обов'язки експедитора виконуються перевізником.

3. Умови виконання договору транспортної експедиції визначаються погодженням сторін, якщо інше на встановлено законом, іншими правовими актами.

 

 

 

3. Умови виконання договору транспортної експедиції визначаються погодженням сторін, якщо інше на встановлено законом, іншими правовими актами.

Стаття 987
Форма договору

 

 

 

Стаття 987
Форма договору

1. Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі.

 

 

 

1. Договір транспортної експедиції укладається в письмовій формі.

2. Відправник (одержувач) вантажу повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків.

 

 

 

2. Відправник (одержувач) вантажу повинен видати експедиторові довіреність, якщо вона є необхідною для виконання його обов'язків.

Стаття 988
Винагорода за договором експедиції

 

 

 

Стаття 988
Винагорода за договором експедиції

За договором експедиції клієнт повинен виплатити експедиторові винагороду в розмірі, визначеному погодженням сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. У випадках коли розмір винагороди не визначений, клієнт повинен виплатити експедиторові домірну плату.

 

 

 

За договором експедиції клієнт повинен виплатити експедиторові винагороду в розмірі, визначеному погодженням сторін, якщо інше не встановлено законом або іншими правовими актами. У випадках коли розмір винагороди не визначений, клієнт повинен виплатити експедиторові домірну плату.

Стаття 989
Виконання договору експедиції

 

 

 

Стаття 989
Виконання договору експедиції

1. Експедитор повинен надати послугу особисто.

 

 

 

1. Експедитор повинен надати послугу особисто.

2. У випадках, передбачених договором експедиції, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб, залишаючись відповідальним перед клієнтом за виконання договору.

 

 

 

2. У випадках, передбачених договором експедиції, експедитор має право залучити до виконання своїх обов'язків інших осіб, залишаючись відповідальним перед клієнтом за виконання договору.

Стаття 990
Документи та інша інформація, що надається експедиторові

 

 

 

Стаття 990
Документи та інша інформація, що надається експедиторові

1. Клієнт повинен надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором.

 

 

 

1. Клієнт повинен надати експедиторові документи та іншу інформацію про властивості вантажу, умови його перевезення, а також інформацію, необхідну для виконання експедитором обов'язків, передбачених договором.

2. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти запросити у клієнта необхідну додаткову інформацію.

 

 

 

2. Експедитор повинен повідомити клієнта про виявлені недоліки одержаної інформації, а в разі її неповноти запросити у клієнта необхідну додаткову інформацію.

3. Ненадання клієнтом необхідної інформації дає право експедиторові на відкладення виконання відповідних обов'язків до її надання.

 

 

 

3. Ненадання клієнтом необхідної інформації дає право експедиторові на відкладення виконання відповідних обов'язків до її надання.

4. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язків щодо надання інформації, зазначеної у п. 1 цієї статті.

 

 

 

4. Клієнт несе відповідальність за збитки, завдані експедиторові у зв'язку з порушенням обов'язків щодо надання інформації, зазначеної у п. 1 цієї статті.

Стаття 991
Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції

 

 

 

Стаття 991
Відповідальність експедитора за договором транспортної експедиції

1. За порушення обов'язків за договором експедиції експедитор несе відповідальність перед клієнтом на підставах і в розмірах, що визначаються згідно з правилами глави 49 цього Кодексу.

 

 

 

1. За порушення обов'язків за договором експедиції експедитор несе відповідальність перед клієнтом на підставах і в розмірах, що визначаються згідно з правилами глави 49 цього Кодексу.

2. Відповідальність за невиконання та неналежне виконання обов'язків, що становлять зміст додаткових послуг, надання яких взяв на себе експедитор, визначається законодавством про відповідний договір.

 

 

 

2. Відповідальність за невиконання та неналежне виконання обов'язків, що становлять зміст додаткових послуг, надання яких взяв на себе експедитор, визначається законодавством про відповідний договір.

Стаття 992
Відмова від договору експедиції

 

 

 

Стаття 992
Відмова від договору експедиції

Клієнт або експедитор має право відмовитися від виконання договору експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. При цьому сторона, що заявила відмову, відшкодовує іншій стороні збитки, спричинені припиненням договору.

 

 

 

Клієнт або експедитор має право відмовитися від виконання договору експедиції, попередивши про це іншу сторону в розумний строк. При цьому сторона, що заявила відмову, відшкодовує іншій стороні збитки, спричинені припиненням договору.

Глава 64
Зберігання

 

 

 

Глава 64
Зберігання

§ 1. Загальні положення про зберігання

 

 

 

§ 1. Загальні положення про зберігання

Стаття 993
Договір зберігання

565

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 993 викласти в новій редакції:

"Стаття 993. Договір зберігання

Враховано

Стаття 993
Договір зберігання

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язана зберігати річ, що передана їй іншою стороною (поклажодавцем), і повернути йому цю річ у схоронності.

 

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, що належить другій стороні (поклажедавцеві).

 

1. За договором зберігання одна сторона (зберігач) зобов'язується зберігати річ, що належить другій стороні (поклажедавцеві).

2. У договорі зберігання, де зберігачем виступає особа, що здійснює зберігання на засадах підприємницької діяльності, може бути передбачений обов'язок зберігача взяти на зберігання річ від поклажодавця протягом строку, передбаченого договором.

 

2. У договорі зберігання може бути передбачений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде йому передана у майбутньому.

 

2. У договорі зберігання може бути передбачений обов'язок зберігача зберігати річ, яка буде йому передана у майбутньому.

 

 

3. Якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (камерах, інших приміщеннях) загального користування, такий договір є публічним (Стаття 665 цього Кодексу)".

 

3. Якщо зберігання речей здійснюється суб'єктом підприємницької діяльності на складах (камерах, інших приміщеннях) загального користування, такий договір є публічним (Стаття 665 цього Кодексу)".

Стаття 994
Форма договору зберігання

566

д. Медведчук В. (в.о.№171)

Статтю 994 викласти в новій редакції:

"Стаття 994
Форма договору зберігання

Враховано частково

Стаття 994
Форма договору зберігання

1. Договір зберігання має бути укладений в письмовій формі у випадках, передбачених у статті 199 цього Кодексу. Договір зберігання, що передбачає обов'язок зберігача взяти річ на зберігання, може бути укладений у письмовій формі - незалежно від складу учасників цього договору і вартості речі, що передається на зберігання.

 

1. Договір зберігання має бути укладений в письмовій формі у випадках, передбачених у статті 199 цього Кодексу. Договір зберігання, що передбачає обов'язок зберігача взяти річ на зберігання, може бути укладений у письмовій формі - незалежно від складу учасників цього договору і вартості речі, що передається на зберігання.

 

1. Договір зберігання має бути укладений в письмовій формі у випадках, передбачених у статті 199 цього Кодексу. Договір зберігання, що передбачає обов'язок зберігача взяти річ на зберігання, може бути укладений у письмовій формі - незалежно від складу учасників цього договору і вартості речі, що передається на зберігання.

Проста письмова форма договору вважається такою, що її додержано, якщо взяття речі на зберігання посвідчене видачею поклажодавцеві зберігальної розписки, квитанції або іншого документа, підписаного зберігачем.

 

Письмова форма договору вважається додержаною, якщо взяття речі на зберігання посвідчене видачею поклажедавцеві зберігальної розписки, квитанції або іншого документа, підписаного зберігачем.

 

Письмова форма договору вважається додержаною, якщо взяття речі на зберігання посвідчене видачею поклажедавцеві зберігальної розписки, квитанції або іншого документа, підписаного зберігачем.

2. Передання на зберігання речі при пожежі, повені, раптовому захворюванні та при інших надзвичайних обставинах може бути таким, що доводиться свідченням свідків незалежно від вартості зданої на зберігання речі.

 

2. Передання на зберігання речі при пожежі, повені, раптовому захворюванні та при інших надзвичайних обставин може доводитися свідченням свідків незалежно від вартості зданої на зберігання речі.

 

2. Передання на зберігання речі при пожежі, повені, раптовому захворюванні та при інших надзвичайних обставин може доводитися свідченням свідків незалежно від вартості зданої на зберігання речі.

3. Договір зберігання може бути укладений шляхом видачі зберігачем поклажодавцеві номерного жeтона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, - якщо це допускається законом, іншим правовим актом чи якщо це звично для цього виду зберігання.

 

3. Договір зберігання може бути укладений шляхом видачі зберігачем поклажедавцеві номерного жетона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, - якщо це допускається законом, іншим правовим актом чи якщо це звично для цього виду зберігання.

 

3. Договір зберігання може бути укладений шляхом видачі зберігачем поклажодавцеві номерного жeтона, іншого знака, що посвідчує прийняття речі на зберігання, - якщо це допускається законом, іншим правовим актом чи якщо це звично для цього виду зберігання.

4. У разі спору щодо тотожності речей, прийнятих на зберігання, і речей, що повертаються зберігачем, допускається свідчення свідків.

 

П.4 перенести до статті 1006 цього Кодексу.

 

 

Стаття 995
Строк зберігання

567

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 995:

1) У статті пункт 1 та пункт 2 викласти у новій редакції:

"Стаття 995
Строк зберігання

Враховано частково

Стаття 995
Строк зберігання

1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором зберігання строку.

 

1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором строку.

 

1. Зберігач зобов'язаний зберігати річ протягом обумовленого договором строку.

2. Якщо строк зберігання договором не передбачений і не може бути визначений виходячи з умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до зажадання її поклажодавцем.

 

2. Якщо строк зберігання договором не передбачений і не може бути визначений зберігати річ до зажадання її поклажедавцем".

 

2. Якщо строк зберігання договором не передбачений і не може бути визначений виходячи з умов, зберігач зобов'язаний зберігати річ до зажадання її поклажодавцем.

3. Якщо строк зберігання визначений моментом зажадання речі поклажодавцем, зберігач має право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання речі вимагати від поклажодавця забрати річ, надавши йому для цього розумний строк. Невиконання поклажодавцем цього обов'язку породжує наслідки, передбачені статтею 1005 цього Кодексу.

 

 

 

3. Якщо строк зберігання визначений моментом зажадання речі поклажодавцем, зберігач має право зі спливом звичайного за цих обставин строку зберігання речі вимагати від поклажодавця забрати річ, надавши йому для цього розумний строк. Невиконання поклажодавцем цього обов'язку породжує наслідки, передбачені статтею 1005 цього Кодексу.

Стаття 996
Наслідки порушення обов'язку щодо передання (прийняття) речі на зберігання у встановлений строк

 

 

 

Стаття 996
Наслідки порушення обов'язку щодо передання (прийняття) речі на зберігання у встановлений строк

1. Зберігач, який зобов'язався взяти річ на зберігання у передбачений договором строк, не має права вимагати передання йому цієї речі на зберігання.

 

 

 

1. Зберігач, який зобов'язався взяти річ на зберігання у передбачений договором строк, не має права вимагати передання йому цієї речі на зберігання.

2. Поклажодавець, який не передав річ на зберігання у визначений договором строк (п. 2 статті 993 цього Кодексу), відповідає перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, - якщо інше не передбачено законом або договором зберігання. Поклажодавець звільняється від цієї відповідальності, якщо в розумний строк він заявить зберігачеві про відмову від його послуг.

 

 

 

2. Поклажодавець, який не передав річ на зберігання у визначений договором строк (п. 2 статті 993 цього Кодексу), відповідає перед зберігачем за збитки, завдані у зв'язку з тим, що зберігання не відбулося, - якщо інше не передбачено законом або договором зберігання. Поклажодавець звільняється від цієї відповідальності, якщо в розумний строк він заявить зберігачеві про відмову від його послуг.

3. Якщо інше не передбачено договором, зберігач звільняється від обов'язку взяти річ на зберігання у випадках, коли в обумовлений договором строк річ не може бути передана йому на зберігання.

 

 

 

3. Якщо інше не передбачено договором, зберігач звільняється від обов'язку взяти річ на зберігання у випадках, коли в обумовлений договором строк річ не може бути передана йому на зберігання.

Стаття 997
Обов'язок взяти річ на зберігання

 

 

 

Стаття 997
Обов'язок взяти річ на зберігання

Особа, що здійснює на засадах підприємницької діяльності зберігання речей на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання. Договори, що підлягають укладенню в таких випадках, визнаються публічними договорами (стаття 665 цього Кодексу).

568

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

У першому реченні статті 997 після слів "договору зберігання" додати "за наявності у неї такої можливості".

Враховано

Особа, що здійснює на засадах підприємницької діяльності зберігання речей на складах (у камерах, приміщеннях) загального користування, не має права відмовитися від укладення договору зберігання за наявності у неї такої можливості. Договори, що підлягають укладенню в таких випадках, визнаються публічними договорами (стаття 665 цього Кодексу).

Стаття 998
Знеособлене зберігання речей

569

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 998 викласти в новій редакції:

"Стаття 998
Зберігання знеособлених речей

Враховано

Стаття 998
Зберігання знеособлених речей

1. При знеособленому зберіганні речей взяті на зберігання речі одного поклажодавця можуть бути змішані з речами того самого роду і тієї самої якості інших поклажодавців.

 

У випадках, передбачених договором, зберігач має право змішати речі одного і того ж роду та якості, які здані на зберігання кількома особами".

 

У випадках, передбачених договором, зберігач має право змішати речі одного і того ж роду та якості, які здані на зберігання кількома особами.

2. Знеособлене зберігання може бути лише у випадках, що прямо визначені договором.

 

 

 

 

Стаття 999
Виконання договору зберігання

 

 

 

Стаття 999
Виконання договору зберігання

1. Якщо договором не передбачено інше, зберігач зобов'язаний виконувати його особисто.

 

 

 

1. Якщо договором не передбачено інше, зберігач зобов'язаний виконувати його особисто.

2. Зберігач має право передати річ на зберігання третій особі у разі, якщо він через обставини вимушений зробити це в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду.

 

 

 

2. Зберігач має право передати річ на зберігання третій особі у разі, якщо він через обставини вимушений зробити це в інтересах поклажодавця і не має можливості отримати його згоду.

3. Про передання речі на зберігання третій особі зберігач зобов'язаний своєчасно сповістити поклажодавця.

 

 

 

3. Про передання речі на зберігання третій особі зберігач зобов'язаний своєчасно сповістити поклажодавця.

4. При переданні речі на зберігання третій особі умови договору зберігають чинність і первісний зберігач відповідає за дії третьої особи, якій він передав річ на зберігання, як за свої власні дії.

 

 

 

4. При переданні речі на зберігання третій особі умови договору зберігають чинність і первісний зберігач відповідає за дії третьої особи, якій він передав річ на зберігання, як за свої власні дії.

Стаття 1000
Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

 

 

 

Стаття 1000
Обов'язок зберігача щодо забезпечення схоронності речі

1. Зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, передбачених договором, законом, іншими правовими актами, для забезпечення схоронності речі, переданої йому на зберігання.

 

 

 

1. Зберігач зобов'язаний вживати усіх заходів, передбачених договором, законом, іншими правовими актами, для забезпечення схоронності речі, переданої йому на зберігання.

2. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про взяту на зберігання річ, як про свою власну.

 

 

 

2. Якщо зберігання здійснюється безоплатно, зберігач зобов'язаний піклуватися про взяту на зберігання річ, як про свою власну.

Стаття 1001
Користування річчю, переданою на зберігання

 

 

 

Стаття 1001
Користування річчю, переданою на зберігання

Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися переданою йому на зберігання річчю, а також надавати третім особам можливість користування нею.

 

 

 

Зберігач не має права без згоди поклажодавця користуватися переданою йому на зберігання річчю, а також надавати третім особам можливість користування нею.

Стаття 1002
Зміна умов зберігання

 

 

 

Стаття 1002
Зміна умов зберігання

1. Зберігач зобов'язаний негайно сповістити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі, які передбачені договором, і дочекатися його відповіді.

 

 

 

1. Зберігач зобов'язаний негайно сповістити поклажодавця про необхідність зміни умов зберігання речі, які передбачені договором, і дочекатися його відповіді.

2. У разі небезпеки, нестачі чи пошкодження речі зберігач зобов'язаний змінити спосіб, місце та інші умови зберігання речі, не чекаючи відповіді поклажодавця.

 

 

 

2. У разі небезпеки, нестачі чи пошкодження речі зберігач зобов'язаний змінити спосіб, місце та інші умови зберігання речі, не чекаючи відповіді поклажодавця.

3. У разі якщо річ, що є на зберіганні, пошкоджена або ж виникла реальна загроза її пошкодження, як виникли й інші зобов'язання, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо, зберігач має право реалізувати річ чи її частину самостійно. Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право за рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу речей.

 

 

 

3. У разі якщо річ, що є на зберіганні, пошкоджена або ж виникла реальна загроза її пошкодження, як виникли й інші зобов'язання, що не дають змоги забезпечити її схоронність, а вжиття заходів з боку поклажодавця очікувати неможливо, зберігач має право реалізувати річ чи її частину самостійно. Якщо зазначені обставини виникли з причин, за які зберігач не відповідає, він має право за рахунок купівельної ціни відшкодувати свої витрати з продажу речей.

Стаття 1003
Винагорода зберігачеві

570

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1003 викласти в новій редакції:

"Стаття 1003
Плата за зберігання

Враховано частково

Стаття 1003
Плата за зберігання

1. Винагорода за зберігання має бути сплачена зберігачеві із закінченням зберігання, а якщо оплата зберігання передбачена за періодами, вона має здійснюватися відповідними частинами зі спливом кожного періоду.

 

1. Плата за зберігання, строки її внесення визначаються договором.

 

1. Плата за зберігання, строки її внесення визначаються договором.

2. Якщо зберігання припиняється до спливу обумовленого строку через обставини, за які зберігач не відповідає, він має право на домірну частину винагороди.

 

2. У разі дострокового припинення договору через обставини за які зберігач не відповідає він має право на повернення домірної частини плати, що внесена ним.

 

2. Якщо зберігання припиняється до спливу обумовленого строку через обставини, за які зберігач не відповідає, він має право на домірну частину винагороди.

3. Якщо зі спливом строку зберігання річ, що є на зберіганні, не взято назад поклажодавцем, він зобов'язаний сплатити зберігачеві домірну винагороду за подальше зберігання речі. Це правило застосовується і в тих випадках, коли поклажодавець зобов'язаний забрати річ до спливу строку зберігання.

 

3. Якщо поклажедавець після закінчення строку договору не взяв річ назад, він зобов'язаний внести плату за весь час її зберігання.

 

3. Якщо поклажедавець після закінчення строку договору не взяв річ назад, він зобов'язаний внести плату за весь час її зберігання.

4. Правила цієї статті застосовуються, якщо договором зберігання не передбачено інше.

 

4. Статутом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберігання речі.

 

4. Статутом юридичної особи або договором може бути передбачено безоплатне зберігання речі.

Стаття 1004
Відшкодування витрат із зберігання

571

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1004 викласти в новій редакції:

"Стаття 1004
Право зберігача на відшкодування витрат на зберігання речі

Відхилено

Стаття 1004
Відшкодування витрат із зберігання

1. Якщо інше не визначено договором зберігання, витрати зберігача із зберігання речі включаються до винагороди за зберігання.

 

1. Зберігач має право на відшкодування йому другою стороною витрат, які він поніс для забезпечення зберігання речі. Це право має зберігач і у разі безоплатності договору.

 

1. Якщо інше не визначено договором зберігання, витрати зберігача із зберігання речі включаються до винагороди за зберігання.

2. Надзвичайні витрати, тобто витрати із зберігання речі, що їх сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання, відшкодовуються поза винагородою, яка належить зберігачеві, якщо інше не передбачено договором.

 

2. Витрати за зберігання речі можуть бути включені до суми плати за договором".

 

2. Надзвичайні витрати, тобто витрати із зберігання речі, що їх сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання, відшкодовуються поза винагородою, яка належить зберігачеві, якщо інше не передбачено договором.

3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати із зберігання речі, якщо законом або договором не передбачено інше.

 

 

 

3. При безоплатному зберіганні поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві здійснені ним витрати із зберігання речі, якщо законом або договором не передбачено інше.

 

572

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1005 і статтю 1006 поміняти місцями.

Враховано

 

Стаття 1005
Наслідки порушення обов'язку зворотного одержання майна поклажодавцем

573

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1005 викласти у новій редакції:

"Стаття 1006
Обов'язок поклажедавця забрати річ після закінчення строку зберігання

Враховано

Стаття 1006
Обов'язок поклажедавця забрати річ після закінчення строку зберігання.

1. Поклажодавець зі спливом строку, зазначеного у договорі, або строку, наданого зберігачем на підставі п. 3 статті 995 цього Кодексу, зобов'язаний взяти назад річ, що здана на зберігання.

 

1. Поклажедавець зобов'язаний забрати річ у зберігача після закінчення строку зберігання.

 

1. Поклажедавець зобов'язаний забрати річ у зберігача після закінчення строку зберігання.

2. Порушення поклажодавцем обов'язку зворотного одержання майна є підставою для самостійного продажу незажаданої після письмового попередження поклажодавця речі за ціною, що склалася у місці зберігання, якщо інше не передбачено договором. У тому разі, якщо вартість незажаданої поклажодавцем речі перевищує суму 50-кратного неоподатковуваного мінімуму заробітної плати, зберігач має право продати її з аукціону в порядку, передбаченому за правилами цього Кодексу.

 

2. Зберігач зобов'язаний письмово попередити поклажедавця про закінчення строку зберігання і запропонувати йому розумний строк для взяття речі.

 

2. Зберігач зобов'язаний письмово попередити поклажедавця про закінчення строку зберігання і запропонувати йому розумний строк для взяття речі.

Сума, одержана від продажу речі, передається поклажодавцеві з відрахуванням сум, належних зберігачеві, у тому числі його витрат щодо продажу речі.

 

 

 

 

 

 

3. Якщо поклажедавець у запропонований зберігачем строк не забрав речі, зберігач має право продати її за ціною, що склалася на день продажу.

 

3. Якщо поклажедавець у запропонований зберігачем строк не забрав речі, зберігач має право продати її за ціною, що склалася на день продажу.

 

 

Сума одержана від продажу речі, передається поклажедавцеві з відрахуванням сум, належних зберігачеві, у тому числі його витрат щодо продажу речі".

 

Сума одержана від продажу речі, передається поклажедавцеві з відрахуванням сум, належних зберігачеві, у тому числі його витрат щодо продажу речі.

Стаття 1006
Обов'язок зберігача повернути річ

574

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1006

1) Назву статті викласти в такій редакції:

"Стаття 1005
Обов'язок зберігача повернути річ
"

Враховано частково

Стаття 1005
Обов'язок зберігача повернути річ

1. Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, ту річ, що була передана на зберігання, а якщо договором було передбачено зберігання із знеособленням речей, - тотожна або обумовлена сторонами кількість речей того самого роду та якості.

 

 

 

1. Зберігач зобов'язаний повернути поклажодавцеві або особі, зазначеній ним як одержувач, ту річ, що була передана на зберігання, а якщо договором було передбачено зберігання із знеособленням речей, - тотожна або обумовлена сторонами кількість речей того самого роду та якості.

2. Річ має бути повернена зберігачеві у такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням її природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок її природних властивостей.

 

2) У п.2 слово "убутку" замінити словом "зменшення".

 

2. Річ має бути повернена зберігачеві у такому стані, в якому вона була прийнята на зберігання, з урахуванням її природного погіршення, природного убутку або іншої зміни внаслідок її природних властивостей.

3. Водночас із поверненням речі зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, одержані за час зберігання речі, якщо інше не передбачено договором.

 

3) П.З викласти в новій редакції:

"Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, одержані за час зберігання речі".

 

Зберігач зобов'язаний передати плоди та доходи, одержані за час зберігання речі.

 

 

4) Доповнити статтю пунктом 4 такого змісту:

"4. Тотожність речі, що прийнята на зберігання і речі, що повернута поклажедавцеві може підтверджуватись свідченням свідків".

 

4. Тотожність речі, що прийнята на зберігання і речі, що повернута поклажедавцеві може підтверджуватись свідченням свідків.

Стаття 1007
Відповідальність зберігача за втрату, нестачу чи пошкодження речі

 

 

 

Стаття 1007
Відповідальність зберігача за втрату, нестачу чи пошкодження речі

1. За втрату, нестачу чи пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач несе відповідальність на підставах, передбачених главою 49 цього Кодексу.

 

 

 

1. За втрату, нестачу чи пошкодження речі, прийнятої на зберігання, зберігач несе відповідальність на підставах, передбачених главою 49 цього Кодексу.

2. Зберігач, що здійснює зберігання речей на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), несе відповідальність за втрату, нестачу чи пошкодження речей, якщо не доведе, що втрата, нестача чи пошкодження відбулися внаслідок непереборної сили, або ж через властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на збереження, не знав і не повинен був знати, або ж у результаті умислу чи грубої необережності поклажодавця.

 

 

 

2. Зберігач, що здійснює зберігання речей на засадах підприємницької діяльності (професійний зберігач), несе відповідальність за втрату, нестачу чи пошкодження речей, якщо не доведе, що втрата, нестача чи пошкодження відбулися внаслідок непереборної сили, або ж через властивості речі, про які зберігач, приймаючи її на збереження, не знав і не повинен був знати, або ж у результаті умислу чи грубої необережності поклажодавця.

3. За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятих на зберігання речей після того, як настав обов'язок поклажодавця взяти ці речі назад (п. 1 статті 1005 цього Кодексу), зберігач несе відповідальність лише за наявності з його боку умислу чи грубої необережності.

 

 

 

3. За втрату, нестачу чи пошкодження прийнятих на зберігання речей після того, як настав обов'язок поклажодавця взяти ці речі назад (п. 1 статті 1005 цього Кодексу), зберігач несе відповідальність лише за наявності з його боку умислу чи грубої необережності.

Стаття 1008
Розмір відповідальності зберігача

575

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1008:

Враховано частково

Стаття 1008
Розмір відповідальності зберігача

1. Збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням речей, відшкодовуються зберігачем відповідно до статті 21 цього Кодексу, якщо законом або договором не передбачено інше.

 

1) П. 1 викласти у такій редакції:

"Збитки, завдані поклажедавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням речей, відшкодовуються зберігачем на загальних підставах".

 

1. Збитки, завдані поклажедавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням речей, відшкодовуються зберігачем на загальних підставах.

2. У разі безоплатного зберігання збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням речі, відшкодовуються:

 

2) П.2 виключити.

 

2. У разі безоплатного зберігання збитки, завдані поклажодавцеві втратою, нестачею чи пошкодженням речі, відшкодовуються:

1) за втрату та нестачу речей - у розмірі вартості втрачених або таких, що їх не вистачає, речей;

 

 

 

1) за втрату та нестачу речей - у розмірі вартості втрачених або таких, що їх не вистачає, речей;

2) за пошкодження речей - у розмірі суми, на яку знизилася їхня вартість.

 

 

 

2) за пошкодження речей - у розмірі суми, на яку знизилася їхня вартість.

3. У випадках коли внаслідок пошкодження, за яке зберігач несе відповідальність, якість речі змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від неї і зажадати від зберігача відшкодування вартості цієї речі, а також інших збитків, якщо інше не передбачено законом або договором.

 

3) П.З вважати п.2.

Відхилено

3. У випадках коли внаслідок пошкодження, за яке зберігач несе відповідальність, якість речі змінилася настільки, що вона не може бути використана за первісним призначенням, поклажодавець має право відмовитися від неї і зажадати від зберігача відшкодування вартості цієї речі, а також інших збитків, якщо інше не передбачено законом або договором.

Стаття 1009
Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

576

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1009:

Враховано

Стаття 1009
Відшкодування збитків, завданих зберігачеві

Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, яку здано на зберігання, якщо зберігач, приймаючи річ на зберігання, не знав і не повинен був знати про ці властивості.

 

В тексті статті замість слів "повинен був" дати слово "міг".

 

Поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, завдані властивостями речі, яку здано на зберігання, якщо зберігач, приймаючи річ на зберігання, не знав і не міг знати про ці властивості.

Стаття 1010
Припинення зобов'язання зберігання на вимогу поклажодавця

 

 

 

Стаття 1010
Припинення зобов'язання зберігання на вимогу поклажодавця

Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, що прийнята на зберігання, навіть якщо передбачений договором строк її зберігання ще не закінчився. Однак у цьому разі поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, спричинені достроковим припиненням зобов'язання, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

Зберігач зобов'язаний на першу вимогу поклажодавця повернути річ, що прийнята на зберігання, навіть якщо передбачений договором строк її зберігання ще не закінчився. Однак у цьому разі поклажодавець зобов'язаний відшкодувати зберігачеві збитки, спричинені достроковим припиненням зобов'язання, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 1011
Зберігання за законом

577

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1011:

Враховано

Стаття 1011
Зберігання за законом

Правила цієї глави відповідно застосовуються до зобов'язань зберігання, що виникають за законом, якщо законом не встановлені інші правила.

 

В тексті статті виключити слово "відповідно".

 

Правила цієї глави застосовуються до зобов'язань зберігання, що виникають за законом, якщо законом не встановлені інші правила.

Стаття 1012
Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів

 

 

 

Стаття 1012
Застосування загальних положень про зберігання до окремих його видів

Правила, що містяться у параграфі 1 цієї глави, застосовуються до окремих видів зберігання, якщо правилами про окремі види зберігання не встановлено інше.

 

 

 

Правила, що містяться у параграфі 1 цієї глави, застосовуються до окремих видів зберігання, якщо правилами про окремі види зберігання не встановлено інше.

§ 2. Зберігання в товарному складі

 

 

 

§ 2. Зберігання в товарному складі

Стаття 1013
Поняття товарного складу

 

 

 

Стаття 1013
Поняття товарного складу

1. Товарним складом визнається організація, що здійснює зберігання товарів та надає пов'язані зі зберіганням послуги на засадах підприємницької діяльності.

 

 

 

1. Товарним складом визнається організація, що здійснює зберігання товарів та надає пов'язані зі зберіганням послуги на засадах підприємницької діяльності.

2. Товарний склад визнається складом загального користування у випадках, коли із закону, інших правових актів або виданого підприємницькій організації дозволу (ліцензії) випливає, що вона зобов'язана приймати на зберігання товари від будь-якого товароволодільця.

 

 

 

2. Товарний склад визнається складом загального користування у випадках, коли із закону, інших правових актів або виданого підприємницькій організації дозволу (ліцензії) випливає, що вона зобов'язана приймати на зберігання товари від будь-якого товароволодільця.

Стаття 1014
Договір складського зберігання

578

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1014:

Враховано частково

Стаття 1014
Договір складського зберігання

1. За договором складського зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, що передані йому товароволодільцем (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності.

 

1) В п. 1 замість слів "товароволодільцем (поклажедавцем)" дати слово "поклажедавцем".

 

1. За договором складського зберігання товарний склад (зберігач) зобов'язується за винагороду зберігати товари, що передані йому товароволодільцем (поклажодавцем), і повернути ці товари в схоронності.

2. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, визнається публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

 

 

 

2. Договір складського зберігання, укладений складом загального користування, визнається публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

3. Договір складського зберігання укладається у письмовій формі. Проста письмова форма договору складського зберігання вважається такою, що додержана, якщо його укладення та прийняття товару на склад посвідчені складськими документами.

 

2) В п. З слово "Проста" вилучити.

 

3. Договір складського зберігання укладається у письмовій формі. Письмова форма договору складського зберігання вважається такою, що додержана, якщо його укладення та прийняття товару на склад посвідчені складськими документами.

Стаття 1015
Зберігання замінних речей з правом розпоряджання ними

 

 

 

Стаття 1015
Зберігання замінних речей з правом розпоряджання ними

Якщо із закону або договору випливає, що товарний склад має право розпоряджатися речами, зданими на зберігання зі знеособленням (очевидне зберігання), до відносин сторін застосовуються правила про позику, проте час та місце повернення товарів визначаються правилами про зберігання.

 

 

 

Якщо із закону або договору випливає, що товарний склад має право розпоряджатися речами, зданими на зберігання зі знеособленням (очевидне зберігання), до відносин сторін застосовуються правила про позику, проте час та місце повернення товарів визначаються правилами про зберігання.

Стаття 1016
Огляд товару сторонами договору

 

 

 

Стаття 1016
Огляд товару сторонами договору

1. Товарний склад зобов'язаний здійснити за свій рахунок огляд товарів при прийнятті їх на зберігання для визначення їх кількості та зовнішнього стану.

 

 

 

1. Товарний склад зобов'язаний здійснити за свій рахунок огляд товарів при прийнятті їх на зберігання для визначення їх кількості та зовнішнього стану.

2. Товарний склад зобов'язаний надати товароволодільцеві можливість огляду товарів або їх зразків (якщо зберігання здійснюється зі знеособленням), взяття проб та вжиття заходів, необхідних для забезпечення схоронності товарів.

 

 

 

2. Товарний склад зобов'язаний надати товароволодільцеві можливість огляду товарів або їх зразків (якщо зберігання здійснюється зі знеособленням), взяття проб та вжиття заходів, необхідних для забезпечення схоронності товарів.

3. Кожна із сторін договору при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов'язані з оглядом речей, несе сторона, що зажадала їх огляду та перевірки.

 

 

 

3. Кожна із сторін договору при поверненні товару має право вимагати його огляду та перевірки якості. Витрати, пов'язані з оглядом речей, несе сторона, що зажадала їх огляду та перевірки.

Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений сторонами, заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблена товароволодільцем у письмовій формі при одержанні товару, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, - протягом трьох днів після його одержання. Якщо немає заяви товароволодільця, вважається, що товар повернений складом відповідно до умов договору, оскільки товароволоділець не доведе інше.

 

 

 

Якщо при поверненні товару він не був спільно оглянутий або перевірений сторонами, заява про нестачу або пошкодження товару внаслідок його неналежного зберігання має бути зроблена товароволодільцем у письмовій формі при одержанні товару, а щодо нестачі та пошкодження, які не могли бути виявлені при звичайному способі прийняття товару, - протягом трьох днів після його одержання. Якщо немає заяви товароволодільця, вважається, що товар повернений складом відповідно до умов договору, оскільки товароволоділець не доведе інше.

Стаття 1017
Зміна умов зберігання та стан товарів

 

 

 

Стаття 1017
Зміна умов зберігання та стан товарів

1. У разі якщо для забезпечення схоронності товарів необхідною є термінова зміна умов зберігання, товарний склад зобов'язаний самостійно вжити термінових заходів, які вимагаються, та сповістити про них товароволодільця.

 

 

 

1. У разі якщо для забезпечення схоронності товарів необхідною є термінова зміна умов зберігання, товарний склад зобов'язаний самостійно вжити термінових заходів, які вимагаються, та сповістити про них товароволодільця.

2. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний негайно скласти акт і того самого дня сповістити про це товароволодільця.

 

 

 

2. У разі виявлення пошкоджень товару склад зобов'язаний негайно скласти акт і того самого дня сповістити про це товароволодільця.

Стаття 1018
Складські документи

 

 

 

Стаття 1018
Складські документи

1. Товарний склад на підтвердження прийняття товарів видає один із таких документів:

 

 

 

1. Товарний склад на підтвердження прийняття товарів видає один із таких документів:

- складську квитанцію;

 

 

 

- складську квитанцію;

- просте складське свідоцтво;

 

 

 

- просте складське свідоцтво;

- подвійне складське свідоцтво.

 

 

 

- подвійне складське свідоцтво.

2. Просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво, у тому числі й кожна з двох його частин, є цінними паперами.

 

 

 

2. Просте складське свідоцтво, подвійне складське свідоцтво, у тому числі й кожна з двох його частин, є цінними паперами.

3. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання товару шляхом застави відповідного свідоцтва.

 

 

 

3. Товар, прийнятий на зберігання за простим або подвійним складським свідоцтвом, може бути предметом застави протягом строку зберігання товару шляхом застави відповідного свідоцтва.

Стаття 1019
Подвійне складське свідоцтво

 

 

 

Стаття 1019
Подвійне складське свідоцтво

1. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від одного.

 

 

 

1. Подвійне складське свідоцтво складається з двох частин - складського свідоцтва та заставного свідоцтва (варанта), які можуть бути відокремлені одне від одного.

2. У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені:

 

 

 

2. У кожній з двох частин подвійного складського свідоцтва мають бути однаково зазначені:

1) найменування та місце знаходження товарного складу, що прийняв товар на зберігання;

 

 

 

1) найменування та місце знаходження товарного складу, що прийняв товар на зберігання;

2) поточний номер складського свідоцтва за реєстром складу;

 

 

 

2) поточний номер складського свідоцтва за реєстром складу;

3) найменування юридичної особи або ж ім'я фізичної особи, від якої прийнято товар на зберігання, а також місце знаходження (місце проживання) товароволодільця;

 

 

 

3) найменування юридичної особи або ж ім'я фізичної особи, від якої прийнято товар на зберігання, а також місце знаходження (місце проживання) товароволодільця;

4) найменування та кількість прийнятого на зберігання товару - число одиниць і (або) товарних місць та (або) міра (вага, об'єм) товару;

 

 

 

4) найменування та кількість прийнятого на зберігання товару - число одиниць і (або) товарних місць та (або) міра (вага, об'єм) товару;

5) строк, на який прийнято товар на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або ж вказівка, що товар прийнято на зберігання до запитання;

 

 

 

5) строк, на який прийнято товар на зберігання, якщо такий строк встановлюється, або ж вказівка, що товар прийнято на зберігання до запитання;

6) розмір винагороди за зберігання або ж тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок оплати зберігання;

 

 

 

6) розмір винагороди за зберігання або ж тарифи, на підставі яких вона обчислюється, та порядок оплати зберігання;

7) дата видачі складського свідоцтва;

 

 

 

7) дата видачі складського свідоцтва;

8) підпис правоуповноваженої особи та печатка товарного складу.

 

 

 

8) підпис правоуповноваженої особи та печатка товарного складу.

3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом.

 

 

 

3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є подвійним складським свідоцтвом.

Стаття 1020
Права утримувачів складського та заставного свідоцтва

579

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1020 викласти в новій редакції:

"Стаття 1020. Права осіб, які мають складське та заставне свідоцтво.

Враховано

частково

Стаття 1020
Права утримувачів складського та заставного свідоцтва

1. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі, у повному обсязі.

 

1. Особа, яка має складське та заставне свідоцтва, має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі.

 

1. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право розпоряджатися товаром, що зберігається на складі.

2. Утримувач складського свідоцтва, відокремленого від заставного, має право розпоряджатися товаром, але не може взяти його зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

 

2. Особа, яка має лише складське свідоцтво, має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

 

2. Утримувач, який має лише складське свідоцтво, має право розпоряджатися товаром, але цей товар не може бути взятий зі складу до погашення кредиту, виданого за заставним свідоцтвом.

3. Утримувач заставного свідоцтва, інший, ніж утримувач складського свідоцтва, має право застави на товар у розмірі виданого за заставним свідоцтвом кредиту та процентів за ним. У разі застави товару про це робиться відмітка на складському свідоцтві.

 

3. Особа, яка має лише заставне свідоцтво, має право застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави товару, відмітка про це робиться на складському свідоцтві".

 

3. Утримувач, який має лише заставне свідоцтво, має право застави на товар на суму відповідно до суми кредиту та процентів за користування ним. У разі застави товару, відмітка про це робиться на складському свідоцтві.

 

580

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

В пункті 1 статті 1020 виключити слова "у повному обсязі"

Враховано

 

 

581

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

В пункті 2 і пункті 3 статті 1020 замість слів "Особа, яка" зробити "Утримувач, який".

Враховано

 

Стаття 1021
Передання складського та заставного свідоцтва

 

 

 

Стаття 1021
Передання складського та заставного свідоцтва

Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами.

 

 

 

Складське та заставне свідоцтво можуть передаватися разом або окремо за передавальними написами.

Стаття 1022
Просте складське свідоцтво

 

 

 

Стаття 1022
Просте складське свідоцтво

1. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

 

 

 

1. Просте складське свідоцтво видається на пред'явника.

2. Просте складське свідоцтво має містити відомості, передбачені підпунктами 1, 2, 4-8 п. 2 статті 1019 цього Кодексу, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника.

 

 

 

2. Просте складське свідоцтво має містити відомості, передбачені підпунктами 1, 2, 4-8 п. 2 статті 1019 цього Кодексу, а також вказівку на те, що воно видане на пред'явника.

3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.

 

 

 

3. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є простим складським свідоцтвом.

Стаття 1023
Видача товару за подвійним складським свідоцтвом

582

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1023:

Відхилено

Стаття 1023
Видача товару за подвійним складським свідоцтвом

1. Товарний склад видає товар утримувачеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом.

 

1) До пункту 1 внести такі зміни:

замість слів "утримувачеві складського та заставного" дати "особі, яка має складське та заставне".

 

1. Товарний склад видає товар утримувачеві складського та заставного свідоцтва (подвійного складського свідоцтва) не інакше як в обмін на обидва свідоцтва разом.

2. Утримувачеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за ним, товар видається складом не інакше як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом із ним квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.

 

2) Пункт 2 викласти в новій редакції: "Особі, яка має лише складське свідоцтво, але внесла..." і далі за текстом.

 

2. Утримувачеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва, але вніс суму боргу за ним, товар видається складом не інакше як в обмін на складське свідоцтво та за умови надання разом із ним квитанції про сплату всієї суми боргу за заставним свідоцтвом.

3. Товарний склад, що видав товар утримувачеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суми боргу за ним, несе відповідальність перед утримувачем заставного свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми.

 

3) До пункту 3 внести такі зміни:

замість слів "утримувачі складського свідоцтва" дати слова "особі, що має складське свідоцтво"; замість слів "утримувачем складського свідоцтва" дати слова "особою, яка має заставне свідоцтво".

 

3. Товарний склад, що видав товар утримувачеві складського свідоцтва, який не має заставного свідоцтва та не вніс суми боргу за ним, несе відповідальність перед утримувачем заставного свідоцтва за платіж усієї забезпеченої за ним суми.

4. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товари, що залишилися на складі.

 

4) Внести зміни до пункту 4:

замість слів "утримувач складського та заставного свідоцтва" дати слова "особа, яка має складське та заставне свідоцтво".

 

4. Утримувач складського та заставного свідоцтва має право вимагати видачі товару частинами. При цьому в обмін на первісні свідоцтва йому видаються нові свідоцтва на товари, що залишилися на складі.

§ 3. Спеціальні види зберігання

 

 

 

§ 3. Спеціальні види зберігання

Стаття 1024
Зберігання речей у ломбарді

583

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1024:

Враховано частково

Стаття 1024
Зберігання речей у ломбарді

1. Договір зберігання речей, що прийняті ломбардом від фізичної особи, оформляється шляхом видачі ломбардом іменної схоронної квитанції.

 

1) В пункті 1 статті слово "охоронної" вилучити.

 

1. Договір зберігання речей, що прийняті ломбардом від фізичної особи, оформляється шляхом видачі ломбардом іменної схоронної квитанції.

2. Річ, що здається до ломбарду, підлягає оцінці за погодженням сторін.

 

2) В пункті 2 статті слова "підлягає оцінці" замінити на слово "оцінюється.

 

2. Річ, що здається до ломбарду, оцінюється за погодженням сторін.

3. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок прийняті на зберігання речі у повній сумі їх оцінки.

 

 

 

3. Ломбард зобов'язаний страхувати на користь поклажодавця за свій рахунок прийняті на зберігання речі у повній сумі їх оцінки.

Стаття 1025
Продаж речей, що не зажадані поклажодавцем із ломбарду

584

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1025 викласти в новій редакції:

"Стаття 1025. Продаж речей, не взятих поклажедавцем із ломбарда.

Враховано частково

Стаття 1025
Продаж речей, не взятих поклажедавцем із ломбарда

1. Річ, що не зажадана поклажодавцем із ломбарду зі спливом трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.

 

1. Річ, що не взята поклажедавцем із ломбарда до спливу трьох місяців від дня закінчення строку договору, може бути продана ломбардом.

 

1. Річ, що не зажадана поклажодавцем із ломбарду зі спливом трьох місяців від дня закінчення строку договору зберігання, може бути продана ломбардом у порядку, встановленому законом.

2. Із виторгу від продажу незажаданої речі погашається плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. Залишок суми повертається ломбардом поклажодавцеві.

 

2. Із виторгу від продажу речі ломбард погашає витрати на зберігання речі та її продаж. Залишок суми повертається ломбардом поклажедавцеві".

 

2. Із виторгу від продажу речі погашається плата за зберігання та інші платежі, які належить зробити ломбардові. Залишок суми повертається ломбардом поклажодавцеві.

 

585

д. Осташ І.І. (о.к.№126)

З пункту 2 статті 1025 виключити слово "незажаданої".

Враховано

 

Стаття 1026
Зберігання цінностей у банку

586

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1026:

Відхилено

Стаття 1026
Зберігання цінностей у банку

1. Банк може прийняти на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали та каміння, інші коштовності та інші цінності, у тому числі документи.

 

 

 

1. Банк може прийняти на зберігання цінні папери, дорогоцінні метали та каміння, інші коштовності та інші цінності, у тому числі документи.

2. Договір зберігання цінностей у банку оформляється видачею банком поклажодавцеві іменного зберігального документа, пред'явлення якого є підставою для видачі цінностей, що зберігаються, поклажодавцеві.

 

1) З пункту 2 виключити слово "зберігального".

 

2. Договір зберігання цінностей у банку оформляється видачею банком поклажодавцеві іменного зберігального документа, пред'явлення якого є підставою для видачі цінностей, що зберігаються, поклажодавцеві.

3. У випадках, передбачених договором зберігання цінних паперів, банк, окрім забезпечення їх збереження, може вчиняти щодо цих паперів юридично значущі дії.

 

2) Пункт 3 викласти у новій редакції:

"Якщо предметом зберігання є цінні папери, банк може вчиняти щодо них правочини, які обумовлені договором".

 

3. У випадках, передбачених договором зберігання цінних паперів, банк, окрім забезпечення їх збереження, може вчиняти щодо цих паперів юридично значущі дії.

4. Договором зберігання цінностей у банку може бути передбачено надання поклажодавцеві індивідуального банківського сейфа (частини сейфа, окремого приміщення для зберігання), що охороняється, а також право поклажодавця працювати у банку з цінностями, що зберігаються в індивідуальному банківському сейфі. При цьому банк зобов'язаний видати поклажодавцеві ключ від сейфа, картку, що ідентифікує поклажодавця, інший знак або документ, що посвідчує право пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей.

 

 

 

4. Договором зберігання цінностей у банку може бути передбачено надання поклажодавцеві індивідуального банківського сейфа (частини сейфа, окремого приміщення для зберігання), що охороняється, а також право поклажодавця працювати у банку з цінностями, що зберігаються в індивідуальному банківському сейфі. При цьому банк зобов'язаний видати поклажодавцеві ключ від сейфа, картку, що ідентифікує поклажодавця, інший знак або документ, що посвідчує право пред'явника на доступ до сейфа та одержання з нього цінностей.

5. За договором зберігання цінностей у банку з використанням поклажодавцем індивідуального банківського сейфа банк приймає від клієнта цінності, які мають зберігатися у сейфі, здійснює контроль за їх поміщенням у сейф та вилученням із сейфа клієнтом.

 

 

 

5. За договором зберігання цінностей у банку з використанням поклажодавцем індивідуального банківського сейфа банк приймає від клієнта цінності, які мають зберігатися у сейфі, здійснює контроль за їх поміщенням у сейф та вилученням із сейфа клієнтом.

6. До договору про надання банківського сейфа в користування особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила цього Кодексу про майновий найм (оренду).

 

3) До пункту 6 внести такі зміни: замість слова "вміст" дати слова "збереження вмісту".

 

6. До договору про надання банківського сейфа в користування особі без відповідальності банку за вміст сейфа застосовуються правила цього Кодексу про майновий найм (оренду).

Стаття 1027
Зберігання речей у камерах схову транспортних організацій

587

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1027:

Враховано частково

Стаття 1027
Зберігання речей у камерах схову транспортних організацій

1. Камери схову загального користування, що перебувають у віданні транспортних організацій, зобов'язані брати на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від наявності у них проїзних документів. Договір зберігання речей у камерах схову транспортних організацій визнається публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

 

1) У пункті 1 замість слова "визнається" дати слово "є".

 

1. Камери схову загального користування, що перебувають у віданні транспортних організацій, зобов'язані брати на зберігання речі пасажирів та інших осіб незалежно від наявності у них проїзних документів. Договір зберігання речей у камерах схову транспортних організацій є публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

2. На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери схову (крім автоматичних камер) поклажодавцеві видається квитанція або номерний жетон.

 

2) У пункті 2 замість слова "поклажедавцеві" дати слово "поклажедавцеві".

 

2. На підтвердження прийняття речі на зберігання до камери схову (крім автоматичних камер) поклажодавцеві видається квитанція або номерний жетон.

3. Збитки, зазнані поклажодавцем внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речей, зданих до камери схову, відшкодовуються поклажодавцеві протягом доби, якщо при здаванні речей на зберігання була здійснена їх оцінка або ж якщо сторони дійшли згоди щодо суми збитків, що підлягають відшкодуванню.

 

 

 

3. Збитки, зазнані поклажодавцем внаслідок втрати, нестачі або пошкодження речей, зданих до камери схову, відшкодовуються поклажодавцеві протягом доби, якщо при здаванні речей на зберігання була здійснена їх оцінка або ж якщо сторони дійшли згоди щодо суми збитків, що підлягають відшкодуванню.

4. Строк, протягом якого камера схову зобов'язана зберігати речі, визначається правилами, що видаються відповідно до транспортних статутів або кодексів, або ж погодженням сторін. Речі, не затребувані у зазначені строки, камера схову зобов'язана зберігати протягом трьох місяців. Зі спливом цього строку незажадані речі можуть бути продані у порядку, передбаченому законом.

 

3) У пункті 4 замість слів "не затребувані" дати слова "не одержані".

 

4. Строк, протягом якого камера схову зобов'язана зберігати речі, визначається правилами, що видаються відповідно до транспортних статутів або кодексів, або ж погодженням сторін. Речі, не затребувані у зазначені строки, камера схову зобов'язана зберігати протягом трьох місяців. Зі спливом цього строку незажадані речі можуть бути продані у порядку, передбаченому законом.

5. У разі втрати квитанції або жетона річ, здана до камери схову, видається поклажодавцеві із наданням доказів належності йому цієї речі.

 

 

 

5. У разі втрати квитанції або жетона річ, здана до камери схову, видається поклажодавцеві із наданням доказів належності йому цієї речі.

Стаття 1028
Зберігання речей у гардеробах організації

 

 

 

Стаття 1028
Зберігання речей у гардеробах організації

1. Зберігання у гардеробах організації передбачається безоплатним, якщо винагорода за зберігання не застережена або в інший очевидний спосіб не обумовлена при здаванні речей на зберігання.

 

 

 

1. Зберігання у гардеробах організації передбачається безоплатним, якщо винагорода за зберігання не застережена або в інший очевидний спосіб не обумовлена при здаванні речей на зберігання.

Зберігач речі, зданої до гардеробу, незалежно від того, здійснюється зберігання оплатно чи безоплатно, зобов'язаний вжити для забезпечення схоронності речі усіх необхідних заходів.

 

 

 

Зберігач речі, зданої до гардеробу, незалежно від того, здійснюється зберігання оплатно чи безоплатно, зобов'язаний вжити для забезпечення схоронності речі усіх необхідних заходів.

2. Правила цієї статті застосовуються також до зберігання верхнього одягу, головних уборів та інших подібних речей, що залишаються без здавання їх на зберігання громадянами у місцях, відведених для цих цілей в організаціях та засобах транспорту.

 

 

 

2. Правила цієї статті застосовуються також до зберігання верхнього одягу, головних уборів та інших подібних речей, що залишаються без здавання їх на зберігання громадянами у місцях, відведених для цих цілей в організаціях та засобах транспорту.

 

588

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити кодекс статтею 10281:

"Стаття 10281 Зберігання речей пасажира під час його перевезення

Відхилено

 

 

 

1. Перевізник зобов'язаний зберігати валізу, одяг та інші особисті речі пасажира (крім дорогоцінностей та грошей), які пасажир перевозить у відведеному йому місці.

 

 

 

 

2. У разі втрати речей, що перевозилися пасажиром, якщо не доведе, що це сталося внаслідок умислу пасажира або непереборної сили".

 

 

Стаття 1029
Зберігання речей у готелях

589

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1029:

Відхилено

Стаття 1029
Зберігання речей у готелях

1. Готель як зберігач несе відповідальність за схоронність майна, внесеного до готелю особою, яка проживає у ньому. Такою, що внесена до готелю, вважається річ, ввірена працівникам готелю, або ж річ, яка поміщена у призначеному для цього місці.

 

1) Викласти пункт 1 в такій редакції:

"Готель зобов'язаний зберігати речі особи, які є у кімнаті, відведеній неї, а також у іншому місці, що спеціально призначене для речей".

 

1. Готель як зберігач несе відповідальність за схоронність майна, внесеного до готелю особою, яка проживає у ньому. Такою, що внесена до готелю, вважається річ, ввірена працівникам готелю, або ж річ, яка поміщена у призначеному для цього місці.

2. Готель несе відповідальність за втрату грошей, інших валютних цінностей, цінних паперів та інших коштовностей особи, що проживає у готелі, тільки за умови, якщо вони були прийняті готелем на зберігання.

 

 

 

2. Готель несе відповідальність за втрату грошей, інших валютних цінностей, цінних паперів та інших коштовностей особи, що проживає у готелі, тільки за умови, якщо вони були прийняті готелем на зберігання.

3. Особа, що проживає у готелі, яка виявила втрату, нестачу або пошкодження своїх речей, зобов'язана негайно заявити про це готелю. В іншому випадку готель звільняється від відповідальності за незбереження речей.

 

 

 

3. Особа, що проживає у готелі, яка виявила втрату, нестачу або пошкодження своїх речей, зобов'язана негайно заявити про це готелю. В іншому випадку готель звільняється від відповідальності за незбереження речей.

4. Правила цієї статті відповідно застосовуються до зберігання речей громадян у мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, в яких особа тимчасово проживає.

 

 

 

4. Правила цієї статті відповідно застосовуються до зберігання речей громадян у мотелях, будинках відпочинку, пансіонатах, санаторіях та інших організаціях, в яких особа тимчасово проживає.

Стаття 1030
Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)

 

 

 

Стаття 1030
Зберігання речей, що є предметом спору (секвестр)

1. За договором про секвестр двоє або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, передають цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після розв'язання спору повернути річ тій особі, якій вона буде присуджена за рішенням суду або ж за погодженням усіх осіб, що спорять (договірний секвестр).

 

 

 

1. За договором про секвестр двоє або більше осіб, між якими виник спір про право на річ, передають цю річ третій особі, яка бере на себе обов'язок після розв'язання спору повернути річ тій особі, якій вона буде присуджена за рішенням суду або ж за погодженням усіх осіб, що спорять (договірний секвестр).

2. Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання в порядку секвестру за рішенням суду (судовий секвестр).

 

 

 

2. Річ, яка є предметом спору, може бути передана на зберігання в порядку секвестру за рішенням суду (судовий секвестр).

Зберігачем за судовим секвестром може бути як особа, призначена судом, так і особа, визначена за взаємною згодою сторін, що спорять. В обох випадках вимагається згода зберігача, якщо законом не встановлено інше.

 

 

 

Зберігачем за судовим секвестром може бути як особа, призначена судом, так і особа, визначена за взаємною згодою сторін, що спорять. В обох випадках вимагається згода зберігача, якщо законом не встановлено інше.

3. На зберігання в порядку секвестру можуть бути передані як рухомі, так і нерухомі речі.

 

 

 

3. На зберігання в порядку секвестру можуть бути передані як рухомі, так і нерухомі речі.

4. Зберігач, що здійснює зберігання речі в порядку секвестру, має право на винагороду за рахунок сторін, що спорять, якщо договором або рішенням суду, яким встановлюється секвестр, не передбачено інше.

 

 

 

4. Зберігач, що здійснює зберігання речі в порядку секвестру, має право на винагороду за рахунок сторін, що спорять, якщо договором або рішенням суду, яким встановлюється секвестр, не передбачено інше.

Глава 65
Страхування

 

 

 

Глава 65
Страхування

Стаття 1031
Поняття страхування

590

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Статтю 1031 викласти у такій редакції:

"Стаття 1031
Поняття страхування

Враховано

Стаття 1031
Поняття страхування

1. Страхування - це відносини щодо захисту майнових інтересів громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових внесків, страхових премій).

 

Страхування - це забезпечення майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових премій, страхових внесків)."

 

Страхування - це забезпечення майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати ними страхових платежів (страхових премій, страхових внесків).

2. Страхування здійснюється на основі договору між страховиком і страхувальником (добровільне страхування).

 

 

 

 

3. У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, провадиться страхування без укладення договору (обов'язкове страхування).

 

 

 

 

 

591

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Після статті 1031 додати увести нову статтю 10311 такого змісту:

"Стаття 10311
Підстави виникнення страхування

Враховано

Стаття 10311
Підстави виникнення страхування

 

 

1. Страхування здійснюється на основі договору між страховиком і страхувальником (добровільне страхування).

 

1. Страхування здійснюється на основі договору між страховиком і страхувальником (добровільне страхування).

 

 

2. У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, проводиться страхування без укладення договору (обов'язкове страхування). До зобов'язань із обов'язкового страхування застосовуються правила цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами."

 

2. У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, проводиться страхування без укладення договору (обов'язкове страхування). До зобов'язань із обов'язкового страхування застосовуються правила цього Кодексу, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами.

 

592

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Після статті 10311 увести нову статтю 10312 такого змісту:

"Стаття 10312
Договір страхування

Враховано

Стаття 10312
Договір страхування

 

 

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, уповноваженій на її одержання, а страхувальник зобов'язаний сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору."

 

За договором страхування одна сторона (страховик) зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування другій стороні (страхувальникові) або іншій особі, уповноваженій на її одержання, а страхувальник зобов'язаний сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору."

Стаття 1032
Страховики

 

 

 

Стаття 1032
Страховики

1. Страховиками визнаються юридичні особи, які спеціально створені для здійснення страхової діяльності та які одержали у встановленому порядку ліцензію на цей вид діяльності. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування та пов'язана з ним страхова діяльність. Іншими видами страхової діяльності страховик може займатися лише у випадках, передбачених законом або іншими правовими актами.

 

 

 

1. Страховиками визнаються юридичні особи, які спеціально створені для здійснення страхової діяльності та які одержали у встановленому порядку ліцензію на цей вид діяльності. Предметом безпосередньої діяльності страховика може бути лише страхування, перестрахування та пов'язана з ним страхова діяльність. Іншими видами страхової діяльності страховик може займатися лише у випадках, передбачених законом або іншими правовими актами.

2. Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання на правах юридичних осіб для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм.

 

 

 

2. Страховики можуть утворювати спілки, асоціації та інші об'єднання на правах юридичних осіб для координації своєї діяльності, захисту інтересів своїх членів та здійснення спільних програм.

3. Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування.

 

 

 

3. Громадяни та юридичні особи з метою страхового захисту своїх майнових інтересів можуть створювати товариства взаємного страхування.

Стаття 1033
Страхувальники, застраховані особи і вигодонабувачі

 

 

 

Стаття 1033
Страхувальники, застраховані особи і вигодонабувачі

1. Страхувальниками є фізичні особи, що володіють достатнім обсягом дієздатності, та юридичні особи, які страхують свій майновиий інтерес і вносять страхові платежі.

593

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункти 1 і 2 статті 1033 викласти в такій редакції:

"1. Страхувальниками є фізичні та юридичні особи, які страхують свій майновий інтерес і вносять страхові платежі.

Враховано

1. Страхувальниками є фізичні та юридичні особи, які страхують свій майновий інтерес і вносять страхові платежі.

2. Застрахованою особою визнається фізична особа, в житті якої може статися подія, що породжує обов'язок страховика виплатити їй або - в разі її смерті - іншій особі страхову суму. Застрахованою особою може бути як сам страхувальник, так і інша фізична особа.

 

2. Застрахованою особою за особистим страхуванням визнається фізична особа, в житті якої може статися подія, що породжує обов'язок страховика виплатити їй або - в разі її смерті - іншій особі страхову суму. Застрахованою особою може бути як сам страхувальник, так і інша фізична особа."

 

2. Застрахованою особою за особистим страхуванням визнається фізична особа, в житті якої може статися подія, що породжує обов'язок страховика виплатити їй або - в разі її смерті - іншій особі страхову суму. Застрахованою особою може бути як сам страхувальник, так і інша фізична особа."

3. Страхувальники мають право при укладенні договорів страхування призначати громадян чи юридичних осіб для одержання страхових сум або страхового відшкодування (вигодонабувачів), а також замінювати їх до настання страхового випадку.

 

 

 

3. Страхувальники мають право при укладенні договорів страхування призначати громадян чи юридичних осіб для одержання страхових сум або страхового відшкодування (вигодонабувачів), а також замінювати їх до настання страхового випадку.

Стаття 1034
Об'єкти страхування

 

 

 

Стаття 1034
Об'єкти страхування

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать законодавству і пов'язані:

 

 

 

Об'єктами страхування можуть бути майнові інтереси, які не суперечать законодавству і пов'язані:

1) з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

 

 

 

1) з життям, здоров'ям, працездатністю та пенсійним забезпеченням страхувальника або застрахованої особи (особисте страхування);

2) з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);

 

 

 

2) з володінням, користуванням і розпоряджанням майном (майнове страхування);

3) з відшкодуванням страхувальником завданої ним шкоди особі або майну фізичної особи, а також шкоди, завданої юридичній особі (страхування відповідальності).

 

 

 

3) з відшкодуванням страхувальником завданої ним шкоди особі або майну фізичної особи, а також шкоди, завданої юридичній особі (страхування відповідальності).

Стаття 1035
Види страхування

 

 

 

Стаття 1035
Види страхування

Відповідно до установчих документів та одержаної ліцензії страховики можуть здійснювати такі види страхування:

 

 

 

Відповідно до установчих документів та одержаної ліцензії страховики можуть здійснювати такі види страхування:

1) особисте:

 

 

 

1) особисте:

а) страхування життя;

 

 

 

а) страхування життя;

б) страхування від нещасних випадків;

 

 

 

б) страхування від нещасних випадків;

в) медичне страхування;

 

 

 

в) медичне страхування;

2) майнове:

 

 

 

2) майнове:

а) страхування засобів наземного, повітряного і водного транспорту;

 

 

 

а) страхування засобів наземного, повітряного і водного транспорту;

б) страхування вантажів;

 

 

 

б) страхування вантажів;

в) страхування інших видів майна;

 

 

 

в) страхування інших видів майна;

г) страхування фінансових ризиків;

 

 

 

г) страхування фінансових ризиків;

3) відповідальності:

 

 

 

3) відповідальності:

а) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

 

 

 

а) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

б) страхування інших видів відповідальності;

 

 

 

б) страхування інших видів відповідальності;

4) перестрахування;

 

 

 

4) перестрахування;

5) інші види особистого і майнового страхування.

 

 

 

5) інші види особистого і майнового страхування.

Стаття 1036
Страховий ризик і страховий випадок

 

 

 

Стаття 1036
Страховий ризик і страховий випадок

1. Страховий ризик - це певна подія, у зв'язку з якою провадиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання.

594

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункт 1 статті 1036 викласти в такій редакції:

"1. Страховий ризик - це ймовірність настання певної події, у зв'язку з якою проводиться страхування."

Враховано

1. Страховий ризик - це ймовірність настання певної події, у зв'язку з якою проводиться страхування.

 

 

 

 

 

2. Страховий випадок - це передбачена договором або законом чи іншими правовими актами подія, яка відбулася і з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові, застрахованій або іншій третій особі (вигодонабувачеві).

595

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Із пункту 2 статті1036 після слова "подія" виключити слова "яка відбулася і" (далі - за текстом).

Враховано

2. Страховий випадок - це передбачена договором або законом чи іншими правовими актами подія, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові, застрахованій або іншій третій особі (вигодонабувачеві).

Стаття 1037
Страхова сума, страхова оцінка і страхове відшкодування

 

 

 

Стаття 1037
Страхова сума, страхова оцінка і страхове відшкодування

1. Страхова сума - це сума грошових коштів, у межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

 

 

 

1. Страхова сума - це сума грошових коштів, у межах якої страховик відповідно до умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

2. Виплати страхових сум за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від сум, які виплачуються одержувачеві за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

 

 

 

2. Виплати страхових сум за договорами особистого страхування здійснюються незалежно від сум, які виплачуються одержувачеві за державним соціальним страхуванням, соціальним забезпеченням, і суми, що має бути йому сплачена як відшкодування збитків.

3. Страхова оцінка - це визначення вартості майна з метою його страхування. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладення договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.

 

 

 

3. Страхова оцінка - це визначення вартості майна з метою його страхування. При страхуванні майна страхова сума встановлюється в межах вартості майна за цінами і тарифами, що діють на момент укладення договору, якщо інше не обумовлено договором страхування або умовами обов'язкового страхування.

4. Страховим відшкодуванням вважається грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування при настанні страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову оцінку і розмір збитків, яких зазнав страхувальник. Інші збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування.

 

 

 

4. Страховим відшкодуванням вважається грошова сума, яка виплачується страховиком за умовами майнового страхування при настанні страхового випадку. Страхове відшкодування не може перевищувати страхову оцінку і розмір збитків, яких зазнав страхувальник. Інші збитки вважаються застрахованими, якщо це передбачено договором страхування.

5. У разі якщо страхова сума за договором майнового страхування є нижчою від страхової оцінки, страхове відшкодування зменшується у відповідній пропорції, якщо умовами страхування не передбачено інше.

 

 

 

5. У разі якщо страхова сума за договором майнового страхування є нижчою від страхової оцінки, страхове відшкодування зменшується у відповідній пропорції, якщо умовами страхування не передбачено інше.

Стаття 1038
Страховий платіж (внесок, премія) і страховий тариф

 

 

 

Стаття 1038
Страховий платіж (внесок, премія) і страховий тариф

1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові відповідно до умов договору страхування або умов обов'язкового страхування.

 

 

 

1. Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - це плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний внести страховикові відповідно до умов договору страхування або умов обов'язкового страхування.

2. Страховий тариф - це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування.

 

 

 

2. Страховий тариф - це ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за певний період страхування.

3. Страхові тарифи при добровільній формі страхування встановлюються страховиком самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за погодженням сторін.

 

 

 

3. Страхові тарифи при добровільній формі страхування встановлюються страховиком самостійно. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в договорі страхування за погодженням сторін.

4. Законами або іншими правовими актами про обов'язкове страхування встановлюються максимальні розміри страхових тарифів та мінімальні розміри страхових сум.

 

 

 

4. Законами або іншими правовими актами про обов'язкове страхування встановлюються максимальні розміри страхових тарифів та мінімальні розміри страхових сум.

Стаття 1039
Договір страхування

596

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Статтю 1039 виключити з проекту.

Враховано

Статтю 1039 виключено з проекту.

За договором страхування страховик зобов'язується при настанні страхового випадку виплатити страхову суму або страхове відшкодування страхувальникові або іншій особі, правоуповноваженій на її одержання, а страхувальник зобов'язаний у визначені строки сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови договору.

 

 

 

 

Стаття 1040
Форма та істотні умови договору страхування

 

 

 

Стаття 1040
Форма та істотні умови договору страхування

1. Договір страхування укладається в письмовій формі шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

 

 

 

1. Договір страхування укладається в письмовій формі шляхом видачі страховиком страхувальникові страхового свідоцтва (поліса, сертифіката).

2. Істотними умовами договору страхування, які зазначаються у страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті), визнаються об'єкт страхування, розмір страхової суми, страхового внеску і строки його сплати, страховий ризик (страхові випадки), строк страхування, початок і закінчення дії договору страхування. У договорі можуть бути також передбачені й інші умови страхування.

 

 

 

2. Істотними умовами договору страхування, які зазначаються у страховому свідоцтві (полісі, сертифікаті), визнаються об'єкт страхування, розмір страхової суми, страхового внеску і строки його сплати, страховий ризик (страхові випадки), строк страхування, початок і закінчення дії договору страхування. У договорі можуть бути також передбачені й інші умови страхування.

Стаття 1041
Момент набуття договором страхування чинності

 

 

 

Стаття 1041
Момент набуття договором страхування чинності

Договір страхування набуває чинності з моменту внесення страхового платежу (внеску, премії), якщо інше не передбачено умовами страхування.

 

 

 

Договір страхування набуває чинності з моменту внесення страхового платежу (внеску, премії), якщо інше не передбачено умовами страхування.

Стаття 1042
Співстрахування

 

 

 

Стаття 1042
Співстрахування

1. Зі згоди страхувальника об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі мають міститися умови, що визначають права та обов'язки кожного із страховиків.

 

 

 

1. Зі згоди страхувальника об'єкт страхування може бути застрахований за одним договором страхування кількома страховиками (співстрахування). При цьому в договорі мають міститися умови, що визначають права та обов'язки кожного із страховиків.

2. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у відносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним у розмірах своєї частки.

 

 

 

2. За наявності відповідної угоди між співстраховиками і страхувальником один із співстраховиків може представляти всіх інших у відносинах із страхувальником, залишаючись відповідальним перед ним у розмірах своєї частки.

Стаття 1043
Укладення кількох договорів страхування щодо одного й того самого об'єкта

 

 

 

Стаття 1043
Укладення кількох договорів страхування щодо одного й того самого об'єкта

1. Страхувальник має право укладати договори страхування одного й того самого об'єкта з іншими страховиками за умови повідомлення їх про те, що об'єкт уже застрахований.

 

 

 

1. Страхувальник має право укладати договори страхування одного й того самого об'єкта з іншими страховиками за умови повідомлення їх про те, що об'єкт уже застрахований.

2. Недодержання цього правила має наслідком недійсність нового договору страхування.

 

 

 

2. Недодержання цього правила має наслідком недійсність нового договору страхування.

Стаття 1044
Перестрахування

 

 

 

Стаття 1044
Перестрахування

1. Перестрахування - це страхування одним страховиком на умовах, визначених договором, ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика).

 

 

 

1. Перестрахування - це страхування одним страховиком на умовах, визначених договором, ризику виконання всіх або частини своїх обов'язків перед страхувальником в іншого страховика (перестраховика).

2. Страховик, який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до умов договору страхування.

 

 

 

2. Страховик, який уклав з перестраховиком договір про перестрахування, залишається відповідальним перед страхувальником у повному обсязі відповідно до умов договору страхування.

Стаття 1045
Обов'язки страховика

 

 

 

Стаття 1045
Обов'язки страховика

За договором страхування страховик зобов'язаний:

 

 

 

За договором страхування страховик зобов'язаний:

1) ознайомити страхувальника з умовами страхування;

 

 

 

1) ознайомити страхувальника з умовами страхування;

2) негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові;

 

 

 

2) негайно, як тільки стане відомо про настання страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхової суми або страхового відшкодування страхувальникові;

3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодуваня у встановлений договором строк;

 

 

 

3) при настанні страхового випадку здійснити виплату страхової суми або страхового відшкодуваня у встановлений договором строк;

4) за заявою страхувальника, у разі прийняття страховиком заходів, які зменшили страховий ризик, або в разі збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;

 

 

 

4) за заявою страхувальника, у разі прийняття страховиком заходів, які зменшили страховий ризик, або в разі збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування;

5) зберігати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом або іншими правовими актами.

 

 

 

5) зберігати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан, крім випадків, передбачених законом або іншими правовими актами.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

 

 

 

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.

Стаття 1046
Відповідальність страховика

597

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Статтю 1046 викласти у такій редакції:

"Стаття 1046
Відповідальність страховика

Враховано

Стаття 1046
Відповідальність страховика

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається умовами страхування або погодженням сторін, а також відшкодовує збитки, завдані страхувальникові при настанні страхового випадку у зв'язку з діями щодо їх запобігання або зменшення їх розміру.

 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається законом чи іншими правовими актами або погодженням сторін, а також відшкодовує збитки, завдані страхувальникові при настанні страхового випадку у зв'язку з діями щодо їх запобігання або зменшення їх розміру."

 

Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасну виплату страхової суми (страхового відшкодування) шляхом сплати страхувальникові неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається законом чи іншими правовими актами або погодженням сторін, а також відшкодовує збитки, завдані страхувальникові при настанні страхового випадку у зв'язку з діями щодо їх запобігання або зменшення їх розміру.

Стаття 1047
Обов'язки страхувальника

 

 

 

Стаття 1047
Обов'язки страхувальника

За договором страхування страхувальник зобов'язаний:

 

 

 

За договором страхування страхувальник зобов'язаний:

1) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії);

 

 

 

1) своєчасно вносити страхові платежі (внески, премії);

2) при укладенні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику;

 

 

 

2) при укладенні договору страхування надати інформацію страховикові про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового ризику;

3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

 

 

 

3) повідомити страховика про інші діючі договори страхування щодо цього об'єкта страхування;

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих настанням страхового випадку;

 

 

 

4) вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих настанням страхового випадку;

5) повідомити страховика про настання страхового випадку у строк, передбачений умовами страхування.

 

 

 

5) повідомити страховика про настання страхового випадку у строк, передбачений умовами страхування.

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

 

 

 

Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страхувальника.

Стаття 1048
Права страхувальника після настання страхового випадку

 

 

 

Стаття 1048
Права страхувальника після настання страхового випадку

Після настання страхового випадку страхувальник може, якщо це передбачено договором, законом або іншими правовими актами, заявити страховикові про відмову від своїх прав на майно, з яким пов'язаний страховий інтерес, і одержати повну суму страхового відшкодування.

 

 

 

Після настання страхового випадку страхувальник може, якщо це передбачено договором, законом або іншими правовими актами, заявити страховикові про відмову від своїх прав на майно, з яким пов'язаний страховий інтерес, і одержати повну суму страхового відшкодування.

Стаття 1049
Умови та порядок виплати страхових сум і страхового відшкодування

 

 

 

Стаття 1049
Умови та порядок виплати страхових сум і страхового відшкодування

1. Виплата страхових сум і страхового відшкодування провадиться страховиком згідно з умовами договору та правилами страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката).

 

 

 

1. Виплата страхових сум і страхового відшкодування провадиться страховиком згідно з умовами договору та правилами страхування на підставі заяви страхувальника і страхового акта (аварійного сертифіката).

2. Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою.

 

 

 

2. Страховий акт складається страховиком або уповноваженою ним особою.

Стаття 1050
Відмова у виплаті страхової суми або страхового відшкодування

 

 

 

Стаття 1050
Відмова у виплаті страхової суми або страхового відшкодування

1. Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) з таких підстав:

598

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

В пункті 1 статті 1050 підпункти а), б), в), г), д), е) вважати відповідно підпунктами 1), 2), 3), 4), 5), 6).

Враховано

1. Страховик має право відмовити у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) з таких підстав:

а) навмисних дій страхувальника або осіб, на користь яких укладено договір страхування, якщо ці дії спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського обов'язку або захисту майна, життя, здоров'я, честі та гідності;

 

 

 

1) навмисних дій страхувальника або осіб, на користь яких укладено договір страхування, якщо ці дії спрямовані на настання страхового випадку, крім дій, пов'язаних із виконанням ними громадянського обов'язку або захисту майна, життя, здоров'я, честі та гідності;

б) вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

 

 

 

2) вчинення страхувальником або особою, на користь якої укладено договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;

в) подання страхувальником зазнаки неправдивих відомостей про об'єкт страхування;

 

 

 

3) подання страхувальником зазнаки неправдивих відомостей про об'єкт страхування;

г) одержання страхувальником відповідного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в їх заподіянні;

 

 

 

4) одержання страхувальником відповідного відшкодування збитків за майновим страхуванням від особи, винної в їх заподіянні;

д) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

 

 

 

5) несвоєчасного повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на те причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;

е) невжиття можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, завданих при настанні страхового випадку.

 

 

 

6) невжиття можливих заходів щодо запобігання або зменшення збитків, завданих при настанні страхового випадку.

2. Договором страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови у виплаті страхових сум (страхового відшкодування), якщо це не суперечить законові або іншим правовим актам.

 

 

 

2. Договором страхування можуть бути передбачені й інші підстави для відмови у виплаті страхових сум (страхового відшкодування), якщо це не суперечить законові або іншим правовим актам.

3. Рішення страховика про відмову у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) повідомляється страхувальникові у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

 

 

 

3. Рішення страховика про відмову у виплаті страхової суми (страхового відшкодування) повідомляється страхувальникові у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови.

Стаття 1051
Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи,
відповідальної за завдані збитки

 

 

 

Стаття 1051
Перехід до страховика прав страхувальника щодо особи,
відповідальної за завдані збитки

1. До страховика, який виплатив страхове відшкодування за майновим страхуванням, у межах цієї суми переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдану шкоду.

 

 

 

До страховика, який виплатив страхове відшкодування за майновим страхуванням, у межах цієї суми переходить право вимоги, яке страхувальник або інша особа, що одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за завдану шкоду.

2. Якщо страхувальник відмовляється від претензій до зазначеної особи або від прав, що забезпечують ці вимоги, страховик може відмовити у виплаті тієї частини відшкодування, яку йому довелося б стягнути з третіх осіб.

599

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункт 2 статті 1051 виключити з проекту.

Враховано

 

Стаття 1052
Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

 

 

 

Стаття 1052
Зміна страхувальника - фізичної особи у договорі страхування

1. У разі смерті страхувальника - фізичної особи, який уклав договір майнового страхування, його права та обов'язки переходять до спадкоємців особи, що померла.

 

 

 

1. У разі смерті страхувальника - фізичної особи, який уклав договір майнового страхування, його права та обов'язки переходять до спадкоємців особи, що померла.

2. В інших випадках зміни страхувальника його права та обов'язки можуть перейти до інших осіб лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

 

 

 

2. В інших випадках зміни страхувальника його права та обов'язки можуть перейти до інших осіб лише за згодою страховика, якщо інше не передбачено договором страхування.

3. У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, права та обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

 

 

 

3. У разі смерті страхувальника, який уклав договір особистого страхування на користь третіх осіб, права та обов'язки можуть перейти як до цих осіб, так і до осіб, на яких відповідно до закону покладено обов'язки щодо охорони прав і законних інтересів застрахованих.

Стаття 1053
Наслідки реорганізації страхувальника - юридичної особи

600

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Статтю 1053 викласти у такій редакції:

"Стаття 1053
Наслідки припинення страхувальника - юридичної особи

Враховано

Стаття 1053
Наслідки припинення страхувальника - юридичної особи

Якщо в період дії договору страхування страхувальник втрачає права юридичної особи внаслідок реорганізації, його права та обов'язки, що випливають з цього договору, переходять до правонаступника.

 

Якщо в період дії договору страхування прининяється юридична особа - страхувальник з правонаступництвом, його права та обов'язки, що випливають з цього договору, переходять до правонаступника."

 

Якщо в період дії договору страхування прининяється юридична особа - страхувальник з правонаступництвом, його права та обов'язки, що випливають з цього договору, переходять до правонаступника.

Стаття 1054
Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи
недієздатним або обмеженим у дієздатності

601

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Статтю 1054 викласти у такій редакції:

"Стаття 1054
Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатним або обмеження його у дієздатності

Враховано

Стаття 1054
Наслідки визнання страхувальника - фізичної особи недієздатним або обмеження його у дієздатності

Якщо в період дії договору страхування страхувальника визнано недієздатним або обмеженим у дієздатності, його права та обов'язки здійснюються опікуном або піклувальником. При цьому дія договору страхування цивільної відповідальності припиняється з моменту втрати або обмеження дієздатності.

 

Якщо в період дії договору страхування страхувальника визнано недієздатним або його обмежено у дієздатності, його права та обов'язки здійснюються опікуном або піклувальником. При цьому зобов'язання із страхування цивільної відповідальності припиняється з моменту втрати або обмеження дієздатності."

 

Якщо в період дії договору страхування страхувальника визнано недієздатним або його обмежено у дієздатності, його права та обов'язки здійснюються опікуном або піклувальником. При цьому зобов'язання із страхування цивільної відповідальності припиняється з моменту втрати або обмеження дієздатності.

Стаття 1055
Припинення дії договору страхування

602

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Змінити назву статті 1055 і викласти її у такій редакції:

"Стаття 1055
Припинення зобов'язань із страхування".

Враховано

Стаття 1055
Припинення зобов'язань із страхування

Крім загальних підстав припинення зобов'язань, передбачених статтею 624 цього Кодексу, зобов'язання за договором страхування припиняються в разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки.

 

 

 

Крім загальних підстав припинення зобов'язань, передбачених статтею 624 цього Кодексу, зобов'язання за договором страхування припиняються в разі несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором строки.

Стаття 1056
Дострокове припинення дії договору страхування

 

 

 

Стаття 1056
Дострокове припинення дії договору страхування

1. Дія договору страхування може бути достроково припинена на вимогу страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору.

603

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункти 1 і 2 статті 1056 викласти у такій редакції:

"1. Зобов'язання за договором страхування може бути достроково припинене на вимогу страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору.

Враховано

1. Зобов'язання за договором страхування може бути достроково припинене на вимогу страхувальника або страховика, якщо це передбачено умовами цього договору.

2. Про намір дострокового припинення дії договору страхування будь-яка сторона повинна повідомити іншу сторону не пізніше як за 30 днів, якщо інше не передбачено договором.

 

2. Про намір дострокового припинення зобов'язання за договором страхування будь-яка сторона повинна повідомити іншу сторону не пізніше як за 30 днів, якщо інше не передбачено договором."

 

2. Про намір дострокового припинення зобов'язання за договором страхування будь-яка сторона повинна повідомити іншу сторону не пізніше як за 30 днів, якщо інше не передбачено договором.

3. У разі дострокового припинення дії договору на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням витрат, яких він зазнав. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням умов договору страховиком, останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

604

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

У пункті 3 статті 1056 замість слів "дії договору" написати "зобов'язання".

Враховано

3. У разі дострокового припинення зобов'язання на вимогу страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення строку договору, з вирахуванням витрат, яких він зазнав. Якщо вимога страхувальника обумовлена порушенням умов договору страховиком, останній повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі повністю.

4. При достроковому припиненні дії договору страхування на вимогу страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат, яких він зазнав.

605

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

У пункті 4 статті 1056 слова "дії договору" замінити на "зобов'язання із".

Враховано

4. При достроковому припиненні зобов'язання із страхування на вимогу страховика страхувальникові повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору страхування, страховик повертає страхувальникові страхові платежі за час дії договору з вирахуванням витрат, яких він зазнав.

Стаття 1057
Недійсність договору страхування

 

 

 

Стаття 1057
Недійсність договору страхування

Крім загальних підстав, за якими правочини визнаються недійсними (стаття 202 цього Кодексу), договір страхування визнається недійсним у разі, якщо:

606

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Замість слів "стаття 202" написати "стаття 206".

Враховано

Крім загальних підстав, за якими правочини визнаються недійсними (стаття 206 цього Кодексу), договір страхування визнається недійсним у разі, якщо:

1) він укладений після настання страхового випадку;

 

 

 

1) він укладений після настання страхового випадку;

2) об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набули законної сили.

 

 

 

2) об'єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, що набули законної сили.

Наслідки недійсності таких договорів визначаються за правилами про недійсність правочинів.

 

 

 

Наслідки недійсності таких договорів визначаються за правилами про недійсність правочинів.

Глава 66
Доручення

 

 

 

Глава 66
Доручення

Стаття 1058
Договір доручення

 

 

 

Стаття 1058
Договір доручення

1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені й за рахунок іншої особи (довірителя) певні юридичні дії. За правочином, вчиненим повіреним, прав та обов'язків набуває безпосередньо довіритель.

 

 

 

1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені й за рахунок іншої особи (довірителя) певні юридичні дії. За правочином, вчиненим повіреним, прав та обов'язків набуває безпосередньо довіритель.

2. Договором доручення може бути встановлене виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя усіх або частини юридичних дій, передбачених у ньому. У договорі можуть бути зазначені строк, протягом якого, або ж територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.

 

 

 

2. Договором доручення може бути встановлене виключне право повіреного на вчинення від імені та за рахунок довірителя усіх або частини юридичних дій, передбачених у ньому. У договорі можуть бути зазначені строк, протягом якого, або ж територія, у межах якої є чинним виключне право повіреного.

Стаття 1059
Строк договору доручення

 

 

 

Стаття 1059
Строк договору доручення

Договір доручення може бути укладений із зазначенням строку, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, або без такого зазначення.

 

 

 

Договір доручення може бути укладений із зазначенням строку, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, або без такого зазначення.

Стаття 1060
Винагорода повіреного

 

 

 

Стаття 1060
Винагорода повіреного

1. Довіритель повинен виплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

 

1. Довіритель повинен виплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

У тих випадках, коли договір доручення пов'язаний зі здійсненням обома сторонами або однією з них підприємницької діяльності, довіритель повинен виплатити повіреному винагороду, якщо договором не передбачено інше.

 

 

 

У тих випадках, коли договір доручення пов'язаний зі здійсненням обома сторонами або однією з них підприємницької діяльності, довіритель повинен виплатити повіреному винагороду, якщо договором не передбачено інше.

2. Якщо в оплатному договорі доручення немає умови про розмір винагороди або про порядок її виплати, винагорода виплачується після виконання доручення з урахуванням узвичаєних розцінок на такі послуги.

 

 

 

2. Якщо в оплатному договорі доручення немає умови про розмір винагороди або про порядок її виплати, винагорода виплачується після виконання доручення з урахуванням узвичаєних розцінок на такі послуги.

Стаття 1061
Вказівка довірителя

 

 

 

Стаття 1061
Вказівка довірителя

Вказівки довірителя на вчинення повіреним конкретних юридичних дій мають міститися в договорі, або у виданій на підставі договору довіреності, або ж в усних розпорядженнях. Вказівки мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

 

 

 

Вказівки довірителя на вчинення повіреним конкретних юридичних дій мають міститися в договорі, або у виданій на підставі договору довіреності, або ж в усних розпорядженнях. Вказівки мають бути правомірними, конкретними та здійсненними.

Стаття 1062
Виконання доручення згідно із вказівками довірителя

 

 

 

Стаття 1062
Виконання доручення згідно із вказівками довірителя

1. Повірений повинен виконати дане йому доручення згідно із вказівками довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або ж не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен сповістити довірителя про допущені порушення, як тільки це стане можливим.

 

 

 

1. Повірений повинен виконати дане йому доручення згідно із вказівками довірителя. Порушення цих вказівок може мати місце, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах довірителя і повірений не міг попередньо запитати довірителя або ж не одержав своєчасної відповіді на свій запит. У цьому разі повірений повинен сповістити довірителя про допущені порушення, як тільки це стане можливим.

2. Повіреному, що діє як комерційний представник (стаття 232 цього Кодексу), довірителем може бути надане право відступати в інтересах довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити довірителя про допущені відступи, якщо інше не передбачено договором доручення.

 

 

 

2. Повіреному, що діє як комерційний представник (стаття 232 цього Кодексу), довірителем може бути надане право відступати в інтересах довірителя від його вказівок без попереднього запиту про це. Комерційний представник повинен у розумний строк сповістити довірителя про допущені відступи, якщо інше не передбачено договором доручення.

Стаття 1063
Виконання договору доручення

 

 

 

Стаття 1063
Виконання договору доручення

1. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або ж якщо повірений примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це довірителя. У цьому разі повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.

 

 

 

1. Повірений повинен виконати дане йому доручення особисто. Він має право передати виконання доручення іншій особі (замісникові), якщо це передбачено договором або ж якщо повірений примушений до цього обставинами, з метою охорони інтересів довірителя. Повірений, що передовірив виконання іншій особі, повинен негайно сповістити про це довірителя. У цьому разі повірений несе відповідальність тільки за вибір замісника.

2. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного повіреним.

 

 

 

2. Довіритель має право у будь-який час відхилити замісника, обраного повіреним.

3. Якщо замісник повіреного був поіменований у договорі, повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ані за ведення ним справ.

 

 

 

3. Якщо замісник повіреного був поіменований у договорі, повірений не несе відповідальності ні за його вибір, ані за ведення ним справ.

4. Якщо ведення справ замісником повіреного у договорі не передбачене або ж передбачене, але замісник у ньому не поіменований, повірений несе відповідальність за вибір замісника.

 

 

 

4. Якщо ведення справ замісником повіреного у договорі не передбачене або ж передбачене, але замісник у ньому не поіменований, повірений несе відповідальність за вибір замісника.

Стаття 1064
Обов'язки повіреного

 

 

 

Стаття 1064
Обов'язки повіреного

Повірений зобов'язаний:

 

 

 

Повірений зобов'язаний:

1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

 

 

 

1) повідомляти довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення;

2) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплинув, і надати звіт із залученням виправдальних документів, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

 

 

 

2) після виконання доручення або в разі припинення договору доручення до його виконання негайно повернути довірителеві довіреність, строк чинності якої не сплинув, і надати звіт із залученням виправдальних документів, якщо це вимагається за умовами договору та характером доручення;

3) негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

 

 

 

3) негайно передати довірителеві все одержане у зв'язку з виконанням доручення.

Стаття 1065
Обов'язки довірителя

 

 

 

Стаття 1065
Обов'язки довірителя

1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

 

 

 

1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення.

2. Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором:

 

 

 

2. Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором:

1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

 

 

 

1) забезпечити повіреного засобами, необхідними для виконання доручення;

2) відшкодувати повіреному зазнані витрати.

 

 

 

2) відшкодувати повіреному зазнані витрати.

3. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного усе виконане ним згідно з договором.

 

 

 

3. Довіритель зобов'язаний негайно прийняти від повіреного усе виконане ним згідно з договором.

4. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному винагороду, якщо вона йому належить.

 

 

 

4. Довіритель зобов'язаний виплатити повіреному винагороду, якщо вона йому належить.

Стаття 1066
Припинення договору доручення

 

 

 

Стаття 1066
Припинення договору доручення

1. Договір доручення припиняється внаслідок:

 

 

 

1. Договір доручення припиняється внаслідок:

1) скасування доручення довірителем;

 

 

 

1) скасування доручення довірителем;

2) смерті довірителя або повіреного;

 

 

 

2) смерті довірителя або повіреного;

3) визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутнім.

 

 

 

3) визнання будь-кого з них недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутнім.

2. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений - відмовитися від нього у будь-який час. Угода про відмову від цих прав є нікчемною.

 

 

 

2. Довіритель має право скасувати доручення, а повірений - відмовитися від нього у будь-який час. Угода про відмову від цих прав є нікчемною.

3. Сторона, що відмовляється від договору з повіреним, який діє як підприємець, має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць, якщо триваліший строк не передбачений договором.

 

 

 

3. Сторона, що відмовляється від договору з повіреним, який діє як підприємець, має сповістити іншу сторону про припинення договору за один місяць, якщо триваліший строк не передбачений договором.

У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без такого попереднього сповіщення.

 

 

 

У разі реорганізації юридичної особи, яка виступає комерційним представником, довіритель має право скасувати доручення без такого попереднього сповіщення.

Стаття 1067
Наслідки припинення договору доручення

 

 

 

Стаття 1067
Наслідки припинення договору доручення

1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане повіреним, довіритель повинен відшкодувати повіреному зазнані при виконанні доручення витрати, а якщо повіреному належить винагорода, - також виплатити йому винагороду домірно виконаній ним роботі. Це правило не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або повинен був довідатися про припинення доручення.

 

 

 

1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення було повністю виконане повіреним, довіритель повинен відшкодувати повіреному зазнані при виконанні доручення витрати, а якщо повіреному належить винагорода, - також виплатити йому винагороду домірно виконаній ним роботі. Це правило не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він довідався або повинен був довідатися про припинення доручення.

2. Скасування довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадків припинення договору, що передбачає дії повіреного як комерційного представника.

 

 

 

2. Скасування довірителем доручення не є підставою для відшкодування збитків, завданих повіреному припиненням договору, крім випадків припинення договору, що передбачає дії повіреного як комерційного представника.

3. Відмова від виконання доручення довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови повіреного в умовах, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від виконання договору, що передбачає дії повіреного як комерційного представника.

 

 

 

3. Відмова від виконання доручення довірителя не є підставою для відшкодування збитків, завданих довірителеві припиненням договору, крім випадків відмови повіреного в умовах, коли довіритель позбавлений можливості інакше забезпечити свої інтереси, а також відмови від виконання договору, що передбачає дії повіреного як комерційного представника.

Стаття 1068
Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи, що є повіреним

 

 

 

Стаття 1068
Обов'язки спадкоємця повіреного та ліквідатора юридичної особи, що є повіреним

У разі смерті повіреного його спадкоємці повинні сповістити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема, зберегти його речі та документи, і потім передати його довірителеві.

 

 

 

У разі смерті повіреного його спадкоємці повинні сповістити довірителя про припинення договору доручення та вжити заходів, необхідних для охорони майна довірителя, зокрема, зберегти його речі та документи, і потім передати його довірителеві.

Такий самий обов'язок покладений на ліквідатора юридичної особи, що є повіреним.

 

 

 

Такий самий обов'язок покладений на ліквідатора юридичної особи, що є повіреним.

Стаття 1069
Договір комісії

607

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1069:

Відхилено

Стаття 1069
Договір комісії

1. За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити один або кілька правочинів від свого імені за рахунок комітента.

 

1) Пункт 1 викласти у новій редакції:

"За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням другої сторони (комітента) вчиняти один або кілька правочинів від свого імені, але за рахунок комітента".

 

1. За договором комісії одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої сторони (комітента) за винагороду вчинити один або кілька правочинів від свого імені за рахунок комітента.

2. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без зазначення строку його чинності, із зазначенням або без зазначення території його виконання, із зобов'язанням комітента не надавати третім особам права вчиняти в його інтересах і за його рахунок правочини, вчинення яких доручено комісіонерові, або без такого зобов'язання, з умовою чи без умов щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.

 

2) Пункт 2 статті вилучити.

 

2. Договір комісії може бути укладений на визначений строк або без зазначення строку його чинності, із зазначенням або без зазначення території його виконання, із зобов'язанням комітента не надавати третім особам права вчиняти в його інтересах і за його рахунок правочини, вчинення яких доручено комісіонерові, або без такого зобов'язання, з умовою чи без умов щодо асортименту товарів, які є предметом комісії.

3. Договір комісії має бути укладений у письмовій формі.

 

 

 

 

 

608

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Після статті 1069 дати нову статтю 10691 такого змісту:

"Стаття 10691. Форма договору

Відхилено

 

 

 

Договір комісії укладається письмово".

 

 

 

609

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Після статті 10691 дати нову статтю 10692 такого змісту:

"Стаття 10692
Зміст договору комісії

відхилено

 

 

 

1. Договір комісії може укладатися на визначений строк або на невизначений строк.

 

 

 

 

2. Сторони можуть обумовити вчинення комісіонером правочинів на певній території.

 

 

 

 

3. Сторони можуть обумовити спеціальні вимоги щодо предмета комісії.

 

 

 

 

4. Комітент має право обумовити в договорі заборону субкомісії".

 

 

Стаття 1070
Права та обов'язки комісіонера за правочином з третьою особою

 

 

 

Стаття 1070
Права та обов'язки комісіонера за правочином з третьою особою

За правочином, що вчиняється комісіонером з третьою особою, набуває права та стає зобов'язаним комісіонер, навіть якщо комітент і був названий у правочині або вступив з третьою особою у безпосередні відносини щодо виконання правочину.

 

 

 

За правочином, що вчиняється комісіонером з третьою особою, набуває права та стає зобов'язаним комісіонер, навіть якщо комітент і був названий у правочині або вступив з третьою особою у безпосередні відносини щодо виконання правочину.

Стаття 1071
Комісійна винагорода

610

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1071 викласти в новій редакції:

"Стаття 1071
Плата за послуги комісіонера

Відхилено

Стаття 1071
Комісійна винагорода

1. Комітент повинен виплатити комісіонерові винагороду в розмірі та в порядку, що встановлені у договорі комісії. Якщо комісіонер прийняв на себе поруку за виконання правочину третьою особою (стаття 1074 цього Кодексу), комітент повинен також виплатити комісіонерові й обумовлену в договорі додаткову винагороду. Якщо договором цей розмір або порядок не передбачений і розмір винагороди не може бути визначений, виходячи з умов договору, винагорода виплачується після виконання договору комісії, з урахуванням звичайно заведених (узвичаєних) розцінок за такі послуги.

 

1. Плата за послуги комісіонера визначається в договорі.

 

1. Комітент повинен виплатити комісіонерові винагороду в розмірі та в порядку, що встановлені у договорі комісії. Якщо комісіонер прийняв на себе поруку за виконання правочину третьою особою (стаття 1074 цього Кодексу), комітент повинен також виплатити комісіонерові й обумовлену в договорі додаткову винагороду. Якщо договором цей розмір або порядок не передбачений і розмір винагороди не може бути визначений, виходячи з умов договору, винагорода виплачується після виконання договору комісії, з урахуванням звичайно заведених (узвичаєних) розцінок за такі послуги.

2. Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер зберігає право на комісійну винагороду, а також на відшкодування зазнаних витрат.

 

2. Якщо сторони у договорі не обумовили плати за послуги комісіонера, вона визначається у відповідно до узвичаєної вартості цих послуг.

 

2. Якщо договір комісії не був виконаний з причин, які залежали від комітента, комісіонер зберігає право на комісійну винагороду, а також на відшкодування зазнаних витрат.

 

 

3. Комісіонер має право на додаткову плату у разі, якщо він поручився за виконання договору третьою особою.

 

 

 

 

4. Комісіонер має право на оплату і додаткову плату і тоді коли договір комісії не був виконаний з вини комітента".

 

 

Стаття 1072
Виконання комісійного доручення

611

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1072:

1) Назву статті викласти у новій редакції:

"Стаття 1072
Виконання договору комісії комісіонером".

Враховано частково

Стаття 1072
Виконання комісійного доручення

1. Взяте на себе доручення комісіонер повинен виконати на умовах найбільш вигідних для комітента і згідно з його вказівками. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, - згідно зі звичаями ділового обороту або іншими вимогами, що звичайно ставляться.

 

2) Пункт 1 статті 1072 викласти у новій редакції:

"1. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента і згідно з його вказівками. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, - згідно зі звичаями ділового обороту або іншими вимогам, що звичайно ставляться".

 

1. Комісіонер зобов'язаний вчиняти правочини на умовах, найбільш вигідних для комітента і згідно з його вказівками. Якщо у договорі комісії таких вказівок немає, - згідно зі звичаями ділового обороту або іншими вимогам, що звичайно ставляться.

2. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були зазначені комітентом, уся вигода надходить комітентові, якщо в договорі не передбачено інше.

 

3) В пункті 2 статті слова "якщо в договорі не передбачене інше" вилучити.

 

2. Якщо комісіонер вчинив правочин на умовах більш вигідних, ніж ті, що були зазначені комітентом, уся вигода надходить комітентові, якщо в договорі не передбачено інше.

 

 

4) Доповнити статтю пунктом 3 такого змісту:

"Комісіонер вчиняє свої обов'язки за договором особисто".

 

 

Стаття 1073
Субкомісія

612

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1073:

Враховано частково

Стаття 1073
Субкомісія

1. Якщо інше не передбачено договором, комісіонер має право з метою виконання договору комісії укласти договір субкомісії з третьою особою, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.

 

1) Пункт 1 викласти у такій редакції:

"За згодою комітента комісіонер має право перекласти виконання договору комісії на третю особу (субкомісіонера).

 

1. Якщо інше не передбачено договором, комісіонер має право з метою виконання договору комісії укласти договір субкомісії з третьою особою, залишаючись відповідальним за дії субкомісіонера перед комітентом.

За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента.

 

За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента".

 

За договором субкомісії комісіонер набуває щодо субкомісіонера права та обов'язки комітента.

2. До припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини із субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії.

 

2) Пункт 2 викласти у новій редакції:

"У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право перекласти виконання договору на третю особу, без згоди комітента".

 

2. У виняткових випадках, якщо цього вимагають інтереси комітента, комісіонер має право перекласти виконання договору на третю особу, без згоди комітента

 

 

3) Пункт 2 чинної редакції вважати пунктом 3

 

3. До припинення договору комісії комітент не має права без згоди комісіонера вступати у безпосередні відносини із субкомісіонером, якщо інше не передбачено договором комісії.

Стаття 1074
Виконання комісіонером правочину з третьою особою

613

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1074:

1) У назві замість слова "правочину" дати слово "договору".

Враховано частково

Стаття 1074
Виконання комісіонером договору з третьою особою

1. Комісіонер має виконати усі обов'язки та здійснити всі права, що випливають з правочину, вчиненого ним з третьою особою.

 

2) Пункт 1 викласти у новій редакції:

"Комісіонер зобов'язується до виконання договору, що був укладений ним з третьою особою".

 

1. Комісіонер має виконати усі обов'язки та здійснити всі права, що випливають з правочину, вчиненого ним з третьою особою.

2. Комісіонер не несе відповідальності перед комітентом за невиконання третьою особою правочину, вчиненого з ним за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи, прийняв на себе поруку за виконання правочину (делькредере).

 

3) Всі інші пункти віднести до статті 1079, адже в них йдеться про відповідальність.

 

2. Комісіонер не несе відповідальності перед комітентом за невиконання третьою особою правочину, вчиненого з ним за рахунок комітента, крім випадків, коли комісіонер не виявив необхідної обачності у виборі цієї особи, прийняв на себе поруку за виконання правочину (делькредере).

3. У разі порушення третьою особою правочину, вчиненого з нею комісіонером, комісіонер повинен негайно сповістити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази.

 

 

 

3. У разі порушення третьою особою правочину, вчиненого з нею комісіонером, комісіонер повинен негайно сповістити про це комітента, зібрати та забезпечити необхідні докази.

4. Комітент, сповіщений про порушення третьою особою правочину, вчиненого з нею комісіонером, має право зажадати передання йому вимог комісіонера до цієї особи щодо зазначеного правочину.

 

 

 

4. Комітент, сповіщений про порушення третьою особою правочину, вчиненого з нею комісіонером, має право зажадати передання йому вимог комісіонера до цієї особи щодо зазначеного правочину.

Стаття 1075
Відступи від вказівок комітента

 

 

 

Стаття 1075
Відступи від вказівок комітента

1. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах комітента і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або ж не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. Комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим.

 

 

 

1. Комісіонер має право відступити від вказівок комітента, якщо за обставинами справи це є необхідним в інтересах комітента і комісіонер не міг попередньо запитати комітента або ж не одержав у розумний строк відповіді на свій запит. Комісіонер повинен повідомити комітента про допущені відступи, як тільки повідомлення стане можливим.

Комісіонерові, що діє як підприємець, може бути надане комітентом право відступати від його вказівок без попереднього запиту. У цьому разі комісіонер повинен у розумний строк повідомити комітента про допущені відступи, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

Комісіонерові, що діє як підприємець, може бути надане комітентом право відступати від його вказівок без попереднього запиту. У цьому разі комісіонер повинен у розумний строк повідомити комітента про допущені відступи, якщо інше не передбачено договором.

2. Комісіонер, який продав майно за ціною, нижчою за погоджену з комітентом, повинен відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що у нього не було можливості продати майно за погодженою ціною і продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки. У випадках коли комісіонер був зобов'язаний попередньо запитати комітента, комісіонер має також довести, що він не мав можливості одержати попередньо згоду комітента на відступ від його вказівок.

 

 

 

2. Комісіонер, який продав майно за ціною, нижчою за погоджену з комітентом, повинен відшкодувати останньому різницю, якщо не доведе, що у нього не було можливості продати майно за погодженою ціною і продаж за нижчою ціною попередив ще більші збитки. У випадках коли комісіонер був зобов'язаний попередньо запитати комітента, комісіонер має також довести, що він не мав можливості одержати попередньо згоду комітента на відступ від його вказівок.

3. Якщо комісіонер купив майно за ціною, вищою за погоджену з комітентом, комітент, не бажаючи прийняти таку покупку, повинен заявити про це комісіонерові у розумний строк після отримання від нього повідомлення про вчинення правочину з третьою особою. Інакше покупка визнається такою, що прийнята комітентом.

 

 

 

3. Якщо комісіонер купив майно за ціною, вищою за погоджену з комітентом, комітент, не бажаючи прийняти таку покупку, повинен заявити про це комісіонерові у розумний строк після отримання від нього повідомлення про вчинення правочину з третьою особою. Інакше покупка визнається такою, що прийнята комітентом.

Якщо комісіонер повідомив, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, комітент не має права відмовлятися від вчиненого для нього правочину.

 

 

 

Якщо комісіонер повідомив, що приймає різницю в ціні на свій рахунок, комітент не має права відмовлятися від вчиненого для нього правочину.

Стаття 1076
Право власності комітента

614

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1076 викласти у новій редакції:

"Стаття 1076
Право власності комітента

Відхилено

Стаття 1076
Право власності комітента

Майно, що надійшло до комісіонера від комітента або ж придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього.

 

Майно, що надійшло до комісіонера від комітента або ж придбане комісіонером за його рахунок, є власністю комітента".

 

Майно, що надійшло до комісіонера від комітента або ж придбане комісіонером за рахунок комітента, є власністю останнього.

Стаття 1077
Право комісіонера на утримання речей

615

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1077:

1) В назві статті замість слова "утримання" дати слово "затримання" і далі у тексті.

Враховано редакційно

Стаття 1077
Право комісіонера на утримання речей

Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за договором комісії утримувати речі, які у нього знаходяться та підлягають переданню комітентові або тій особі, що зазначена комітентом.

 

2) В пункті 1 слова "які у нього знаходяться та підлягають переданню комітентові" замінити на слова "які є у нього та повинні бути передані комітентові".

 

Комісіонер має право для забезпечення своїх вимог за договором комісії утримувати речі, які є у нього та повинні бути передані комітентові або тій особі, що зазначена комітентом.

У разі оголошення комітента банкрутом зазначене право комісіонера припиняється, а його вимоги до комітента задовольняються нарівні з вимогами, забезпеченими заставою.

 

3) В пункті 2 замість слова "зазначене" дати слово "це".

 

У разі оголошення комітента банкрутом це право комісіонера припиняється, а його вимоги до комітента задовольняються нарівні з вимогами, забезпеченими заставою.

Стаття 1078
Утримання комісіонером належних комітентові сум

616

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1078 викласти у новій редакції:

"Стаття 1078. Затримання комісіонером належних комітентові сум.

Відхилено

Стаття 1078
Утримання комісіонером належних комітентові сум

Комісіонер має право утримувати належні йому за договором комісії суми з усіх сум, що надійшли до нього на рахунок комітента. Проте кредитори комітента, які мають щодо черговості задоволення їхніх вимог перевагу перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог із відрахованих комісіонером сум.

 

Комісіонер має право затримати суми, що складають плату за виконання договору, з сум, що надійшли до нього на рахунок комітента. Комісіонер не має права на таке затримання, якщо заявлені вимоги тими кредиторами комітента, які мають переважне право на їх задоволення".

 

Комісіонер має право утримувати належні йому за договором комісії суми з усіх сум, що надійшли до нього на рахунок комітента. Проте кредитори комітента, які мають щодо черговості задоволення їхніх вимог перевагу перед заставоутримувачами, не позбавляються права на задоволення цих вимог із відрахованих комісіонером сум.

Стаття 1079
Відповідальність комісіонера за збереження майна комітента

 

 

 

Стаття 1079
Відповідальність комісіонера за збереження майна комітента

1. Комісіонер несе відповідальність перед комітентом за будь-який недогляд, що спричинив втрату, нестачу або пошкодження майна комітента, яке знаходиться у нього.

617

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

У пункті 1 статті1079 слова "будь-який недогляд, що спричинив" вилучити.

Враховано

1. Комісіонер несе відповідальність перед комітентом за втрату, нестачу або пошкодження майна комітента, яке знаходиться у нього.

2. Якщо при прийнятті комісіонером майна, надісланого комітентом або такого, що надійшло до комісіонера для комітента, у цьому майні виявляються пошкодження або нестачі, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у разі завдання будь-ким шкоди майну комітента, яке знаходиться у комісіонера, комісіонер повинен вжити заходів щодо охорони прав комітента, зібрати необхідні докази та про все негайно сповістити комітента.

618

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

У пункті 2 статті 1079 після слова "прав" додати слова "та інтересів".

Враховано

2. Якщо при прийнятті комісіонером майна, надісланого комітентом або такого, що надійшло до комісіонера для комітента, у цьому майні виявляються пошкодження або нестачі, які можуть бути помічені при зовнішньому огляді, а також у разі завдання будь-ким шкоди майну комітента, яке знаходиться у комісіонера, комісіонер повинен вжити заходів щодо охорони прав та інтересів комітента, зібрати необхідні докази та про все негайно сповістити комітента.

3. Комісіонер, що не застрахував майно комітента, яке у нього знаходиться, несе відповідальність за це лише у випадках, коли комітент приписав йому застрахувати майно за рахунок комітента або ж страхування цього майна комісіонером передбачене договором чи звичаями ділового обороту.

 

 

 

3. Комісіонер, що не застрахував майно комітента, яке у нього знаходиться, несе відповідальність за це лише у випадках, коли комітент приписав йому застрахувати майно за рахунок комітента або ж страхування цього майна комісіонером передбачене договором чи звичаями ділового обороту.

 

619

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1079:

Відхилено

 

 

 

1) У пункті 1 слова "будь-який нагляд" замінити на слово "необережність".

 

 

 

 

2) У пункті 2 слово "знаходитися" замінити на слово "є".

 

 

Стаття 1080
Звіт комісіонера

620

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1080 викласти у новій редакції:

"Стаття 1080
Звіт комісіонера

Відхилено

Стаття 1080
Звіт комісіонера

Після виконання доручення комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Комітент, що має заперечення щодо звіту, повинен повідомити про них комісіонера у строк, не більший за тридцять днів від дня отримання звіту, якщо погодженням сторін не встановлений інший строк. Інакше звіт, за відсутності іншої угоди, вважається прийнятим.

 

1. Після виконання доручення комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії.

 

Після виконання доручення комісіонер повинен надати комітентові звіт і передати йому все одержане за договором комісії. Комітент, що має заперечення щодо звіту, повинен повідомити про них комісіонера у строк, не більший за тридцять днів від дня отримання звіту, якщо погодженням сторін не встановлений інший строк. Інакше звіт, за відсутності іншої угоди, вважається прийнятим.

 

 

2. Комітент, що не має заперечення щодо звіту, повинен повідомити про них комісіонера протягом одного місяця від дня отримання звіту, якщо погодження сторін не встановлений інший строк. Якщо такого повідомлення не надійшло, звіт вважається прийнятим".

 

 

Стаття 1081
Прийняття комітентом виконаного за договором

621

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1081:

1) У статті 1081 вилучити підпункт 3).

Відхилено

Стаття 1081
Прийняття комітентом виконаного за договором

Комітент повинен:

 

 

 

Комітент повинен:

1) прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії;

 

 

 

1) прийняти від комісіонера все належно виконане за договором комісії;

2) оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно сповістити останнього про виявлені у цьому майні недоліки;

 

 

 

2) оглянути майно, придбане для нього комісіонером, і негайно сповістити останнього про виявлені у цьому майні недоліки;

3) забезпечити комісіонера усім необхідним (передати йому товари, перевести кошти тощо) для виконання комісіонером зобов'язань, узятих ним на себе перед третьою особою на виконання доручення.

 

 

 

3) забезпечити комісіонера усім необхідним (передати йому товари, перевести кошти тощо) для виконання комісіонером зобов'язань, узятих ним на себе перед третьою особою на виконання доручення.

Стаття 1082
Відшкодування витрат на виконання комісійного доручення

622

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1082 викласти у новій редакції:

"Стаття 1082
Право комісіонера на відшкодування витрат, що ним понесені під час виконання договору

Враховано

Стаття 1082
Право комісіонера на відшкодування витрат, що ним понесені під час виконання договору

Комітент повинен, окрім виплати комісійної винагороди, а у відповідних випадках - і додаткової винагороди за делькредере, відшкодувати комісіонерові витрачені ним на виконання доручення суми.

 

1. Комісіонер має право на відшкодування витрат, які були ним понесені на виконання договору.

 

1. Комісіонер має право на відшкодування витрат, які були ним понесені на виконання договору.

Комісіонер не має права на відшкодування витрат на зберігання майна комітента, що у нього знаходиться, якщо в законі або договорі комісії не встановлено інше.

 

 

 

2. Комісіонер не має права на відшкодування витрат на зберігання майна комітента, що у нього знаходиться, якщо в законі або договорі не встановлене інше.

 

 

2. Комісіонер не має права на відшкодування витрат на зберігання майна комітента, що у нього знаходиться, якщо в законі або договорі не встановлене інше".

 

 

Стаття 1083
Припинення договору комісії

623

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1083:

Враховано

Стаття 1083
Припинення договору комісії

Договір комісії припиняється внаслідок:

 

 

 

Договір комісії припиняється внаслідок:

1) відмови комітента від виконання договору;

 

 

 

1) відмови комітента від виконання договору;

2) відмови комісіонера від виконання договору у випадках, передбачених законом або договором;

 

 

 

2) відмови комісіонера від виконання договору у випадках, передбачених законом або договором;

3) смерті комісіонера, визнання його недієздатним, обмеженим у дієздатності або безвісно відсутнім.

 

1) У підпункті 3) слова "обмеженим у дієздатності" замінити на "обмеження його дієздатності".

 

3) смерті комісіонера, визнання його недієздатним, обмеження його дієздатності або безвісно відсутнім.

 

 

2) Статтю доповнити підпунктом 4) такого змісту "неможливості його виконання".

 

4) неможливості його виконання.

Стаття 1084
Скасування доручення комітентом

624

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1084:

Враховано частково

Стаття 1084
Скасування доручення комітентом

1. Комітент має право у будь-який час відмовитися від виконання договору комісії, скасувавши дане комісіонерові доручення. Комісіонер має право вимагати відшкодування збитків, спричинених скасуванням доручення.

 

 

 

1. Комітент має право у будь-який час відмовитися від виконання договору комісії, скасувавши дане комісіонерові доручення. Комісіонер має право вимагати відшкодування збитків, спричинених скасуванням доручення.

2. У разі якщо договір комісії укладений без зазначення строку його чинності, комітент повинен сповістити комісіонера про припинення договору не пізніше ніж за тридцять днів, якщо більш тривалий строк повідомлення не передбачений договором.

 

 

 

2. У разі якщо договір комісії укладений без зазначення строку його чинності, комітент повинен сповістити комісіонера про припинення договору не пізніше ніж за тридцять днів, якщо більш тривалий строк повідомлення не передбачений договором.

У цьому разі комітент повинен виплатити комісіонерові винагороду за правочини, вчинені ним до припинення договору, а також відшкодувати комісіонерові зазнані ним до припинення договору витрати.

 

 

 

У цьому разі комітент повинен виплатити комісіонерові винагороду за правочини, вчинені ним до припинення договору, а також відшкодувати комісіонерові зазнані ним до припинення договору витрати.

3. У разі скасування доручення комітент повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, то негайно розпорядитися своїм майном, яке перебуває у віданні комісіонера.

 

1) В пункті 3 слово "віданні" замінити на слово "власності".

 

3. У разі скасування доручення комітент повинен у строк, встановлений договором, а якщо такий строк не встановлений, то негайно розпорядитися своїм майном, яке перебуває у віданні комісіонера.

Якщо комітент не виконає цього обов'язку, комісіонер має право або здати майно на зберігання за рахунок комітента, або ж продати його за якомога вигіднішою для комітента ціною.

 

2) В пункті 3 замість слів "якомога вигіднішого" дати "найвигіднішого".

 

Якщо комітент не виконає цього обов'язку, комісіонер має право або здати майно на зберігання за рахунок комітента, або ж продати його за найвигіднішою для комітента ціною.

Стаття 1085
Відмова комісіонера від виконання договору

625

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до назви статті 1085:

Замість слів "Відмова від виконання договору" дати "Відмова від договору" і далі у тексті.

Відхилено

Стаття 1085
Відмова комісіонера від виконання договору

1. Комісіонер не має права, якщо інше не передбачено договором, відмовитися від виконання, крім випадків, коли договір комісії укладений без зазначення строку його чинності. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про припинення договору не пізніше ніж за тридцять днів, якщо триваліший строк повідомлення не передбачений договором.

 

 

 

1. Комісіонер не має права, якщо інше не передбачено договором, відмовитися від виконання, крім випадків, коли договір комісії укладений без зазначення строку його чинності. У цьому разі комісіонер повинен повідомити комітента про припинення договору не пізніше ніж за тридцять днів, якщо триваліший строк повідомлення не передбачений договором.

Комісіонер повинен вжити заходів, необхідних для забезпечення збереження майна комітента.

 

 

 

Комісіонер повинен вжити заходів, необхідних для забезпечення збереження майна комітента.

2. Комітент має розпорядитися своїм майном, яке перебуває у віданні комісіонера, протягом п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера виконати доручення, якщо договором не встановлений інший строк. Якщо він не виконає цього обов'язку, комісіонер має право здати майно на зберігання за рахунок комітента або ж продати його за якомога вигіднішою для комітента ціною.

 

 

 

2. Комітент має розпорядитися своїм майном, яке перебуває у віданні комісіонера, протягом п'ятнадцяти днів від дня отримання повідомлення про відмову комісіонера виконати доручення, якщо договором не встановлений інший строк. Якщо він не виконає цього обов'язку, комісіонер має право здати майно на зберігання за рахунок комітента або ж продати його за якомога вигіднішою для комітента ціною.

3. Якщо договором не передбачено інше, комісіонер, що відмовився від виконання доручення, зберігає право на комісійну винагороду за правочини, вчинені ним до припинення договору, а також на відшкодування зазнаних до цього моменту витрат.

 

 

 

3. Якщо договором не передбачено інше, комісіонер, що відмовився від виконання доручення, зберігає право на комісійну винагороду за правочини, вчинені ним до припинення договору, а також на відшкодування зазнаних до цього моменту витрат.

Стаття 1086
Наслідки смерті фізичної особи або ж реорганізації
чи ліквідації юридичної особи - комісіонера

626

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1086:

1) У назві статті слово "реорганізації" виключити.

2) Пункт 2 статті 1086 виключити.

Відхилено

Стаття 1086
Наслідки смерті фізичної особи або ж реорганізації
чи ліквідації юридичної особи - комісіонера

У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - комісіонера договір комісії припиняється.

 

 

 

У разі смерті фізичної особи або ліквідації юридичної особи - комісіонера договір комісії припиняється.

У разі реорганізації юридичної особи - комісіонера її права та обов'язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом місяця від дня отримання повідомлення про реорганізацію, що сталася, комітент не повідомить про розірвання договору.

 

 

 

У разі реорганізації юридичної особи - комісіонера її права та обов'язки комісіонера переходять до правонаступників, якщо протягом місяця від дня отримання повідомлення про реорганізацію, що сталася, комітент не повідомить про розірвання договору.

Стаття 1087
Особливості окремих видів комісії

 

 

 

Стаття 1087
Особливості окремих видів комісії

Законом можуть бути передбачені особливості окремих видів договорів комісії.

 

 

 

Законом можуть бути передбачені особливості окремих видів договорів комісії.

Глава 68
Довірче управління майном

 

 

 

Глава 68
Довірче управління майном

Стаття 1088
Поняття довірчого управління майном

627

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1088 виключити.

Враховано

Статтю 1088 виключено.

1. Під довірчим управлінням майном розуміються будь-які юридичні та фактичні дії, вчинювані з цим майном довірчим управителем від свого імені, згідно з договором, укладеним за правилами цієї глави.

 

 

 

 

2. Законом або договором можуть бути передбачені обмеження щодо вчинення довірчим управителем окремих дій з управління майном.

 

 

 

 

3. Зобов'язання з правочинів, учинених довірчим управителем із перевищенням наданих йому повноважень і встановлених для нього обмежень, несе довірчий управитель особисто, крім випадків, коли треті особи, що беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не повинні були знати про перевищення довірчим управителем повноважень або встановлених обмежень (п. 3 статті 1104 цього Кодексу).

 

 

 

 

Стаття 1089
Договір довірчого управління майном

628

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1089 викласти в новій редакції:

"Стаття 1089
Договір довірчого управління майном

Враховано частково

Стаття 1089
Договір довірчого управління майном

1. За договором довірчого управління одна сторона (установник управління) передає іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно у довірче управління, а інша сторона зобов'язується за винагороду здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або особи, зазначеної ним (вигодонабувача).

 

1. За договором довірчого управління власник майна (установник управління) передає іншій стороні (управителеві) на певний строк майно в довірче управління, а управитель зобов'язується за винагороду здійснювати від свого імені управління майном в інтересах власника або особи, зазначеної ним.

 

1. За договором довірчого управління одна сторона (установник управління) передає іншій стороні (довірчому управителеві) на певний строк майно у довірче управління, а інша сторона зобов'язується за винагороду здійснювати від свого імені управління цим майном в інтересах установника управління або особи, зазначеної ним (вигодонабувача).

2. Передання майна у довірче управління не має наслідком перехід до довірчого управителя права власності на це майно.

 

2. Управитель майна не стає його власником".

 

2. Управитель майна не стає його власником.

 

629

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити проект статтею 10891:

"Стаття 10891
Сторони в договорі довірчого управління

Відхилено

 

 

 

1. Установниками довірчого управління можуть бути фізичні та юридичні особи, що є власниками майна.

 

 

 

 

2. Управліннями майна можуть бути фізична особа, а також юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності.

 

 

 

 

3. Органи державної влади та місцевого самоврядування не можуть передавати своє майно в довірче управління.

 

 

Стаття 1090
Здійснення довірчого управління майном

630

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1090:

Відхилено

Стаття 1090
Здійснення довірчого управління майном

1. Довірчий управитель здійснює довірче управління майном особисто, крім випадків, передбачених у статті 1102 цього Кодексу.

 

1) Пункт 1 статті 1090 викласти в такій редакції:

"Довірче управління включає вчинення управителями відповідних юридичних та фактичних дій, які передбачені договором або зумовлені потребою як найповнішого задоволення інтересів власника.

 

1. Довірчий управитель здійснює довірче управління майном особисто, крім випадків, передбачених у статті 1102 цього Кодексу.

 

 

Управитель здійснює свої права та обов'язки особисто, крім випадків передбачених статтею 1102".

 

 

2. Довірчий управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані зі здійсненням ним довірчого управління майном, зобов'язаний інформувати своїх контрагентів про те, що він хоч і виступає у відносинах з ними від свого імені, проте є не власником майна, а лише довірчим управителем.

 

2) Пункт 2 викласти у такій редакції:

"Управитель зобов'язаний інформувати осіб з якими він вчиняє правочини, про те, що є лише управителем, а не власником майна.

 

2. Довірчий управитель, вчиняючи фактичні та юридичні дії, пов'язані зі здійсненням ним довірчого управління майном, зобов'язаний інформувати своїх контрагентів про те, що він хоч і виступає у відносинах з ними від свого імені, проте є не власником майна, а лише довірчим управителем.

При вчиненні правочинів та інших дій, що потребують письмового оформлення, у документах в обов'язковому порядку має бути зазначено, що вони вчинені довірчим управителем.

 

При вчиненні правочинів, щодо яких за законом вимагається письмова форма, зазначення того, що договір укладається управителем є обов'язковим.

 

При вчиненні правочинів та інших дій, що потребують письмового оформлення, у документах в обов'язковому порядку має бути зазначено, що вони вчинені довірчим управителем.

Якщо немає вказівок про дії особи як довірчого управителя майном, довірчий управитель зобов'язується перед третіми особами особисто та несе відповідальність перед ними тільки належним йому майном.

 

Якщо у договорі не зазначено, що його укладає особа як управитель чужого майна, вважається, що цей договір укладено ним від свого імені".

 

Якщо немає вказівок про дії особи як довірчого управителя майном, довірчий управитель зобов'язується перед третіми особами особисто та несе відповідальність перед ними тільки належним йому майном.

3. Права, набуті довірчим управителем у результаті вчинення дії щодо довірчого управління майном, включаються до складу майна, переданого в довірче управління (стаття 1091 цього Кодексу), а обов'язки, що виникли в результаті таких дій, виконуються за рахунок цього майна.

 

3) Пункт 3 викласти у такій редакції:

"Права та обов'язки за договором, вчиненим управителем, є правами та обов'язками власника".

 

3. Права, набуті довірчим управителем у результаті вчинення дії щодо довірчого управління майном, включаються до складу майна, переданого в довірче управління (стаття 1091 цього Кодексу), а обов'язки, що виникли в результаті таких дій, виконуються за рахунок цього майна.

Стаття 1091
Об'єкт довірчого управління

631

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1091:

Відхилено

Стаття 1091
Об'єкт довірчого управління

1. Об'єктом довірчого управління можуть бути підприємства як майнові комплекси, окремі об'єкти, що належать до нерухомого майна, цінні папери, виключні майнові права та інше майно.

 

 

 

1. Об'єктом довірчого управління можуть бути підприємства як майнові комплекси, окремі об'єкти, що належать до нерухомого майна, цінні папери, виключні майнові права та інше майно.

2. Не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші.

 

 

 

2. Не можуть бути самостійним об'єктом довірчого управління гроші.

3. Майно, передане у довірче управління, має бути відокремлене як від іншого майна установника управління, так і від майна довірчого управителя.

 

 

 

3. Майно, передане у довірче управління, має бути відокремлене як від іншого майна установника управління, так і від майна довірчого управителя.

Майно, передане у довірче управління, має обліковуватися у довірчого управителя на окремому балансі, і по ньому має вестися самостійний облік.

 

1) У частині 2 пункту 3 замість слів "у довірчого управителя" дати управителем".

 

Майно, передане у довірче управління, має обліковуватися у довірчого управителя на окремому балансі, і по ньому має вестися самостійний облік.

Для розрахунків за діяльністю, пов'язаною з довірчим управлінням, довірчому управителеві відкривається окремий банківський рахунок.

 

2) У частині 3 пункту 3 виключити слово "довірчому".

 

Для розрахунків за діяльністю, пов'язаною з довірчим управлінням, довірчому управителеві відкривається окремий банківський рахунок.

Стаття 1092
Передання у довірче управління майна, обтяженого заставою

632

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1092:

Відхилено

Стаття 1092
Передання у довірче управління майна, обтяженого заставою

1. Майно, обтяжене заставою, може бути об'єктом довірчого управління.

 

 

 

1. Майно, обтяжене заставою, може бути об'єктом довірчого управління.

2. Довірчий управитель має бути попереджений про те, що майно, яке передається йому у довірче управління, обтяжене заставою. Якщо довірчий управитель не знав і не повинен був знати про обтяження заставою майна, переданого йому в довірче управління, він має право зажадати в суді розірвання договору довірчого управління майном та виплати належної йому за договором винагороди, домірно строку здійснення довірчого управління таким майном, а також відшкодування завданих збитків.

 

1) Пункт 2 викласти в такій редакції:

"Власник зобов'язаний попередити управителя про те, що майно, яке передається йому в управління обтяжене заставою.

 

2. Довірчий управитель має бути попереджений про те, що майно, яке передається йому у довірче управління, обтяжене заставою. Якщо довірчий управитель не знав і не повинен був знати про обтяження заставою майна, переданого йому в довірче управління, він має право зажадати в суді розірвання договору довірчого управління майном та виплати належної йому за договором винагороди, домірно строку здійснення довірчого управління таким майном, а також відшкодування завданих збитків.

 

 

Якщо управитель не застав і не міг знати про обтяження заставою майна, що передано йому в управління, він має право зажадати розірвання договору та плати за довірче управління майном протягом відповідного строку, а також відшкодування збитків".

 

 

Стаття 1093
Звернення стягнення на майно,
передане у довірче управління за боргами установника управління

633

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1093:

1) У назві статті замість слів "уставника управління" дати "власника".

2) У тексті статті тричі слова "уставника управління" замінити на "власника".

Відхилено

Стаття 1093
Звернення стягнення на майно,
передане у довірче управління за боргами установника управління

Звернення стягнення на майно, передане у довірче управління за боргами установника управління, не допускається, крім випадків банкрутства установника управління або звернення стягнення заставоутримувача на майно, обтяжене заставою.

 

 

 

Звернення стягнення на майно, передане у довірче управління за боргами установника управління, не допускається, крім випадків банкрутства установника управління або звернення стягнення заставоутримувача на майно, обтяжене заставою.

У разі банкрутства установника управління договір довірчого управління цим майном припиняється і воно включається до конкурсної маси.

 

 

 

У разі банкрутства установника управління договір довірчого управління цим майном припиняється і воно включається до конкурсної маси.

Стаття 1094
Суб'єкти довірчого управління

634

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1094 виключити.

Відхилено

Стаття 1094
Суб'єкти довірчого управління

Суб'єктами довірчого управління майном є установник управління, довірчий управитель, а у випадках, передбачених договором, - вигодонабувач.

 

 

 

Суб'єктами довірчого управління майном є установник управління, довірчий управитель, а у випадках, передбачених договором, - вигодонабувач.

Стаття 1095
Установник управління

635

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1095 викласти у новій редакції:

"Стаття 1095
Правові наслідки переходу права власності на майно, що передано за договором довірчого управління, до іншої особи

Відхилено

Стаття 1095
Установник управління

1. Установником довірчого управління є власник майна.

 

Перехід права власності на майно, що було передано у довірче управління, до іншої особи не припиняє договору, крім випадків, коли на це майно звернено стягнення за боргами інших осіб, або коли це майно конфісковано".

 

1. Установником довірчого управління є власник майна.

2. Перехід права власності на майно, що належить довірчому управлінню, від установника управління до іншої особи не має наслідком припинення управління майном, крім випадків, коли право власності на майно переходить внаслідок звернення на нього стягнення.

 

 

 

2. Перехід права власності на майно, що належить довірчому управлінню, від установника управління до іншої особи не має наслідком припинення управління майном, крім випадків, коли право власності на майно переходить внаслідок звернення на нього стягнення.

Стаття 1096
Довірчий управитель

 

 

 

Стаття 1096
Довірчий управитель

1. Довірчим управителем може бути як фізична, так і юридична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності, в тому числі й державне підприємство.

 

 

 

1. Довірчим управителем може бути як фізична, так і юридична особа, що є суб'єктом підприємницької діяльності, в тому числі й державне підприємство.

2. Майно не може передаватися в довірче управління державних органів та органів місцевого самоврядування.

 

 

 

2. Майно не може передаватися в довірче управління державних органів та органів місцевого самоврядування.

Стаття 1097
Особа, яка здобуває вигоди від майна, що передане у довірче управління

636

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1097:

Відхилено

Стаття 1097
Особа, яка здобуває вигоди від майна, що передане у довірче управління

1. Вигоди від майна, переданого у довірче управління, належать його установникові, якщо інше не передбачено у договорі про довірче управління майном.

 

 

 

1. Вигоди від майна, переданого у довірче управління, належать його установникові, якщо інше не передбачено у договорі про довірче управління майном.

2. Установник довірчого управління майном має право зазначити в договорі особу, яка має право здобувати вигоди від майна, переданого в довірче управління (вигодонабувач). У цьому разі такий договір визнається договором на користь третьої особи (стаття 667 цього Кодексу).

 

 

 

2. Установник довірчого управління майном має право зазначити в договорі особу, яка має право здобувати вигоди від майна, переданого в довірче управління (вигодонабувач). У цьому разі такий договір визнається договором на користь третьої особи (стаття 667 цього Кодексу).

3. Вигодонабувач не може бути довірчим управителем.

 

1) Пункт 3 викласти у такій редакції:

"Управитель не може бути вигодонабувачем".

 

3. Вигодонабувач не може бути довірчим управителем.

Стаття 1098
Форма договору

637

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1098:

Відхилено

Стаття 1098
Форма договору

1. Договір довірчого управління майном має бути укладений у письмовій формі.

 

 

 

1. Договір довірчого управління майном має бути укладений у письмовій формі.

2. Договір довірчого управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

 

 

 

2. Договір довірчого управління нерухомим майном має бути нотаріально посвідчений і підлягає державній реєстрації.

3. Недодержання форми договору довірчого управління або вимоги про його державну реєстрацію має наслідком його недійсність.

 

1) В пункті 3 виключити такі слова "або вимоги про державну реєстрацію".

 

 

Стаття 1099
Істотні умови договору про довірче управління майном

638

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1099:

Відхилено

Стаття 1099
Істотні умови договору про довірче управління майном

Договір довірчого управління майном має передбачати:

 

 

 

Договір довірчого управління майном має передбачати:

1) перелік майна, що передається у довірче управління;

 

 

 

1) перелік майна, що передається у довірче управління;

2) вказівку про вигодонабувача;

 

1) Підпункт 2 виключити.

 

2) вказівку про вигодонабувача;

3) строки надання звітів довірчим управителем;

 

2) Підпункт 3 виключити.

 

3) строки надання звітів довірчим управителем;

4) розмір і форму винагороди управителя;

 

3) Підпункт 4 викласти у новій редакції:

"4) розмір плати за управління майном".

 

4) розмір і форму винагороди управителя;

5) строк договору.

 

 

 

5) строк договору.

У разі відсутності хоча б однієї із зазначених умов договір вважається неукладеним.

 

 

 

У разі відсутності хоча б однієї із зазначених умов договір вважається неукладеним.

Стаття 1100
Строк договору

 

 

 

Стаття 1100
Строк договору

1. Строк договору довірчого управління майном не має перевищувати п'яти років. Для окремих видів майна, що передається в управління, законом можуть бути встановлені інші граничні строки дії договору.

 

 

 

1. Строк договору довірчого управління майном не має перевищувати п'яти років. Для окремих видів майна, що передається в управління, законом можуть бути встановлені інші граничні строки дії договору.

2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору після закінчення строку його чинності він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

 

 

 

2. У разі відсутності заяви однієї із сторін про припинення або зміну договору після закінчення строку його чинності він вважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах.

Стаття 1101
Права та обов'язки довірчого управителя

639

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1101:

1) Із назви виключити слово "договірчого".

Враховано частково

Стаття 1101
Права та обов'язки управителя

1. Довірчий управитель здійснює довірче управління майном відповідно до умов договору.

 

2) Із пункту 1 двічі виключити слово "довірчий".

 

1. Довірчий управитель (управитель) здійснює довірче управління майном відповідно до умов договору.

Відчуження та заставу нерухомого майна, переданого в довірче управління, довірчий управитель має право здійснювати лише у випадках, прямо передбачених у договорі.

 

 

 

Відчуження та заставу нерухомого майна, переданого в довірче управління, довірчий управитель має право здійснювати лише у випадках, прямо передбачених у договорі.

2. Довірчий управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, що перебуває в його управлінні, відповідно до статей 385-395 цього Кодексу.

 

3) Із пунктів 2 та 3 виключити слова "довірчий".

 

2. Управитель має право вимагати усунення будь-яких порушень його прав на майно, що перебуває в його управлінні, відповідно до статей 385-395 цього Кодексу.

3. Довірчий управитель зобов'язаний у строки та в порядку, що встановлені договором, надавати установникові управління та вигодонабувачеві звіти про свою діяльність.

 

4) В пунктах 3 та 4 слова "установник довірчого управління замінити на "власник", та виключити слово "довірчий".

 

3. Управитель зобов'язаний у строки та в порядку, що встановлені договором, надавати установникові управління та вигодонабувачеві звіти про свою діяльність.

4. У випадках, передбачених договором про довірче управління майном, довірчий управитель зобов'язаний внести заставу з метою забезпечення виконання його обов'язків щодо установника довірчого управління або вигодонабувача.

 

 

 

4. У випадках, передбачених договором про довірче управління майном, довірчий управитель зобов'язаний внести заставу з метою забезпечення виконання його обов'язків щодо установника довірчого управління або вигодонабувача.

 

640

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункт 1 статті 1102 почати словами: "Довірчий управитель (управитель)"...

Враховано

 

Стаття 1102
Передання довірчого управління майном

641

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1102 викласти в новій редакції:

"Стаття 1102
Передання довірчого управління майном

Відхилено

Стаття 1102
Передання довірчого управління майном

Довірчий управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від імені довірчого управителя дії, необхідні для управління майном, у випадках, коли він правоуповноважений на це договором довірчого управителя або примушений до цього обставинами для забезпечення інтересів установника управління або вигодонабувача та не має при цьому можливості отримати вказівки установника управління в розумний строк. Довірчий управитель несе відповідальність за дії обраного ним повіреного як за власні.

 

1. Управитель має право доручити іншій особі (замісникові) вчинити від імені управителя певні юридичні дії, якщо це передбачено договором.

 

Довірчий управитель може доручити іншій особі (замісникові) вчинити від імені довірчого управителя дії, необхідні для управління майном, у випадках, коли він правоуповноважений на це договором довірчого управителя або примушений до цього обставинами для забезпечення інтересів установника управління або вигодонабувача та не має при цьому можливості отримати вказівки установника управління в розумний строк. Довірчий управитель несе відповідальність за дії обраного ним повіреного як за власні.

 

 

2. За наявності обставин, які загрожують інтересам власника або вигодинабувача, управитель може перекласти вчинення певних дій на замісника самостійно, якщо одержання вказівки власника у розумний строк неможливо".

 

 

Стаття 1103
Винагорода довірчому управителеві

642

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1103 викласти в новій редакції:

"Стаття 1103
Плата за довірче управління

Відхилено

Стаття 1103
Винагорода довірчому управителеві

1. Довірчий управитель має право на винагороду, передбачену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зазнаних ним при довірчому управлінні майном.

 

1. Плата управителю визначається договором.

 

1. Довірчий управитель має право на винагороду, передбачену договором, а також на відшкодування необхідних витрат, зазнаних ним при довірчому управлінні майном.

 

 

Управитель має право на відшкодування витрат пов'язаних із виконанням обов'язків за договором.

 

 

2. Довірчий управитель, якщо це передбачено договором, має право відраховувати належні йому відповідно до п. 1 цієї статті суми безпосередньо з доходів від використання майна.

 

2. Управитель має право відрахувати плату та компенсацію витрат безпосередньо із доходів одержаних від використання майна".

 

2. Довірчий управитель, якщо це передбачено договором, має право відраховувати належні йому відповідно до п. 1 цієї статті суми безпосередньо з доходів від використання майна.

Стаття 1104
Відповідальність довірчого управителя

643

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1104:

1) Із назви статті виключити слово "довірчого".

Враховано частково

Стаття 1104
Відповідальність довірчого управителя

1. Довірчий управитель, який не виявив при довірчому управлінні майном належну дбайливість про інтереси установника управління або вигодонабувача, зобов'язаний відшкодувати установникові управління збитки, пов'язані із втратою або пошкодженням майна з урахуванням його природного зносу, вигодонабувачеві - упущену вигоду за час довірчого управління.

 

2) Пункт 1 викласти в новій редакції:

"Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботи про інтереси власника, або вигодонабувача зобов'язаний відшкодувати власникові заподіяні збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду".

 

1. Управитель, який не виявив при управлінні майном належної турботи про інтереси власника, або вигодонабувача зобов'язаний відшкодувати власникові заподіяні збитки, а вигодонабувачеві - упущену вигоду.

Довірчий управитель несе відповідальність за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача.

 

 

 

Довірчий управитель несе відповідальність за завдані збитки, якщо не доведе, що вони виникли внаслідок непереборної сили, винних дій установника управління або вигодонабувача.

2. Довірчий управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли в результаті здійснення ним довірчого управління, у тому разі, якщо вартості майна, що перебуває в довірчому управлінні, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

 

 

 

2. Довірчий управитель несе субсидіарну відповідальність за боргами, що виникли в результаті здійснення ним довірчого управління, у тому разі, якщо вартості майна, що перебуває в довірчому управлінні, недостатньо для задоволення вимог кредиторів.

3. Субсидіарна відповідальність довірчого управителя, передбачена у п. 2 цієї статті, настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не повинні були знати про перевищення повноважень або встановлених обмежень. Установник управління може в цьому разі зажадати від довірчого управителя відшкодування зазнаних ним збитків.

 

 

 

3. Субсидіарна відповідальність довірчого управителя, передбачена у п. 2 цієї статті, настає також у разі вчинення правочинів з перевищенням наданих йому повноважень або встановлених обмежень, за умови, що треті особи, які беруть участь у правочині, доведуть, що вони не знали і не повинні були знати про перевищення повноважень або встановлених обмежень. Установник управління може в цьому разі зажадати від довірчого управителя відшкодування зазнаних ним збитків.

Стаття 1105
Припинення договору довірчого управління

644

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1105:

 

.

Враховано частково

Стаття 1105
Припинення договору довірчого управління

1. Договір довірчого управління майном припиняється:

 

 

 

1. Договір довірчого управління майном припиняється:

1) заявою однієї із сторін про припинення договору у зв'язку зі спливом його строку;

 

 

 

1) заявою однієї із сторін про припинення договору у зв'язку зі спливом його строку;

2) смертю фізичної особи, що є вигодонабувачем, або ліквідацією юридичної особи - вигодонабувача, якщо інше не передбачено договором;

 

 

 

2) смертю фізичної особи, що є вигодонабувачем, або ліквідацією юридичної особи - вигодонабувача, якщо інше не передбачено договором;

3) відмовою вигодонабувача від одержання вигод за договором;

 

 

 

3) відмовою вигодонабувача від одержання вигод за договором;

4) смертю фізичної особи, що є довірчим управителем, визнанням її недієздатною, обмеженою у дієздатності, безвісно відсутньою або банкрутом;

 

1) Підпункт 4 пункту 1 викласти у такій редакції:

"4) Смертю упріавителя, визнанням його недієздатним, безвісно відсутнім, обмеженням його у дієздатності".

 

4) Смертю упріавителя, визнанням його недієздатним, безвісно відсутнім, обмеженням його у дієздатності.

5) відмовою довірчого управителя або установника управління від здійснення довірчого управління у зв'язку з неможливістю для довірчого управителя здійснювати довірче управління майном;

 

2) Підпункт 5 пункту 1 викласти у такій редакції:

"5) Визнанням банкрутом власника, або управителя майном".

 

5) відмовою довірчого управителя або установника управління від здійснення довірчого управління у зв'язку з неможливістю для довірчого управителя здійснювати довірче управління майном;

6) відмовою установника управління від договору з іншої причини, не зазначеної в підпункті 5 цього пункту, за умови виплати довірчому управителеві винагороди, передбаченої договором;

 

3) Пункти 5, 6, 7 виключити

 

6) відмовою установника управління від договору з іншої причини, не зазначеної в підпункті 5 цього пункту, за умови виплати довірчому управителеві винагороди, передбаченої договором;

7) визнання фізичної особи - установника управління банкрутом.

 

 

 

7) визнання фізичної особи - установника управління банкрутом.

2. У разі відмови сторони від договору довірчого управління майном інша сторона має бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк.

 

 

 

2. У разі відмови сторони від договору довірчого управління майном інша сторона має бути сповіщена про це за три місяці до припинення договору, якщо договором не встановлений інший строк.

3. Майно, що перебуває в довірчому управлінні, у разі припинення договору довірчого управління передається установникові управління, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

3. Майно, що перебуває в довірчому управлінні, у разі припинення договору довірчого управління передається установникові управління, якщо інше не передбачено договором.

 

645

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити проект кодексу новою статтею 11051 в такій редакції:

"Стаття 10051
Розірвання договору на вимогу однієї із сторін

Враховано

Стаття 10051
Розірвання договору на вимогу однієї із сторін

 

 

Кожна із сторін має право відмовитися від договору, попередивши про це другу сторону за 3 місяці".

 

Кожна із сторін має право відмовитися від договору, попередивши про це другу сторону за 3 місяці.

 

646

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити проект кодексу статтею 11052 такого змісту:

"Стаття 11052
Правові наслідки припинення договору довірчого управління

Враховано

Стаття 11052
Правові наслідки припинення договору довірчого управління

 

 

У разі припинення договору майно, що було в довірчому управлінні повертається власникові".

 

У разі припинення договору майно, що було в довірчому управлінні повертається власникові.

Стаття 1106
Довірче управління цінними паперами

 

 

 

Стаття 1106
Довірче управління цінними паперами

Особливості довірчого управління цінними паперами визначаються законом.

 

 

 

Особливості довірчого управління цінними паперами визначаються законом.

Глава 69
Позика. Кредит. Банківський вклад

 

 

 

Глава 69
Позика. Кредит. Банківський вклад

§ 1. Позика

 

 

 

§ 1. Позика

Стаття 1107
Договір позики

 

 

 

Стаття 1107
Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальникові) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошей (суму позики) або рівну кількість речей того самого роду та якості.

 

 

 

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність іншій стороні (позичальникові) гроші або речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку саму суму грошей (суму позики) або рівну кількість речей того самого роду та якості.

Договір позики вважається таким, що укладений, з моменту передання грошей або речей.

 

 

 

Договір позики вважається таким, що укладений, з моменту передання грошей або речей.

Стаття 1108
Форма договору позики

 

 

 

Стаття 1108
Форма договору позики

1. Договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного доходу, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

 

 

 

1. Договір позики має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш ніж у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного доходу, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

 

 

 

2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей.

Стаття 1109
Проценти за договором позики

 

 

 

Стаття 1109
Проценти за договором позики

1. Якщо інше не передбачено законом або договором, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, що передбачені договором. Якщо у договорі немає умови про розмір процентів, їх розмір визначається обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), яка існує у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, - у місці його знаходження, на день сплати позичальником суми боргу або його відповідної частини.

647

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

У пункті першому статті 1109 слова "яка існує у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, - у місці його знаходження, на день сплати позначальником суми боргу або його відповідної частини" замінити словами "встановленою Національним банком України".

Враховано

1. Якщо інше не передбачено законом або договором, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, що передбачені договором. Якщо у договорі немає умови про розмір процентів, їх розмір визначається обліковою ставкою банківського процента (ставкою рефінансування), встановленою Національним банком України.

2. У разі відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики.

 

 

 

2. У разі відсутності іншої угоди проценти виплачуються щомісяця до дня повернення суми позики.

3. Договір позики передбачається безпроцентним, якщо у ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:

 

 

 

3. Договір позики передбачається безпроцентним, якщо у ньому прямо не передбачено інше, у випадках, коли:

1) договір укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного доходу, що встановлений законом, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

 

 

 

1) договір укладений між фізичними особами на суму, яка не перевищує п'ятдесятикратного розміру неоподатковуваного доходу, що встановлений законом, і не пов'язаний із здійсненням підприємницької діяльності хоча б однією із сторін;

2) за договором позичальникові передаються речі, визначені родовими ознаками.

 

 

 

2) за договором позичальникові передаються речі, визначені родовими ознаками.

Стаття 1110
Обов'язок позичальника повернути суму позики

648

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1110:

1) В назві статті слово "суму" замінити на "предмет".

Враховано

Стаття 1110
Обов'язок позичальника повернути предмет позики

1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві одержану суму позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

 

2) В пункті 1 слова "одержану суму" замінити на "предмет".

 

1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві одержану предмет позики у строк та в порядку, що передбачені договором.

У випадках коли строк повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня виставлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

У випадках коли строк повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики має бути повернена позичальником протягом тридцяти днів від дня виставлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором.

2. Якщо інше не передбачено договором, сума безпроцентної позики може бути повернена позичальником достроково.

 

3) В пункті 2 слово "сума" замінити на "предмет".

 

2. Якщо інше не передбачено договором, предмет безпроцентної позики може бути повернена позичальником достроково.

Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця або ж якщо це передбачено договором.

 

 

 

Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця або ж якщо це передбачено договором.

3. Якщо інше не передбачено договором, сума позики вважається такою, що повернена, у момент передання її позикодавцеві або зарахування відповідних коштів на його банківський рахунок.

 

4) Пункт 3 викласти в такій редакції:

"Предмет позики вважається повернутим у момент її передачі поклажедавцеві або зарахування суми грошей, що позичалася на його банківський рахунок".

 

3. Предмет позики вважається повернутим у момент її передачі поклажедавцеві або зарахування суми грошей, що позичалася на його банківський рахунок.

Стаття 1111
Наслідки порушення договору позичальником

 

 

 

Стаття 1111
Наслідки порушення договору позичальником

1. Якщо інше не передбачено законом або договором, у випадках, коли позичальник не повертає своєчасно суму позики, на цю суму підлягають сплаті проценти у розмірі, що передбачений у статті 561 цього Кодексу, від дня, коли вона мала б бути повернена, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, що передбачені у п. 1 статті 1109 цього Кодексу.

 

 

 

1. Якщо інше не передбачено законом або договором, у випадках, коли позичальник не повертає своєчасно суму позики, на цю суму підлягають сплаті проценти у розмірі, що передбачений у статті 561 цього Кодексу, від дня, коли вона мала б бути повернена, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати процентів, що передбачені у п. 1 статті 1109 цього Кодексу.

2. Якщо договором передбачено повернення позики частинами (з розстроченням), то в разі порушення позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, позикодавець має право зажадати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася, разом з належними процентами.

 

 

 

2. Якщо договором передбачено повернення позики частинами (з розстроченням), то в разі порушення позичальником строку, встановленого для повернення чергової частини позики, позикодавець має право зажадати дострокового повернення всієї суми позики, що залишилася, разом з належними процентами.

Стаття 1112
Оспорювання договору позики

 

 

 

Стаття 1112
Оспорювання договору позики

Позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі.

 

 

 

Позичальник має право оспорити договір позики на тій підставі, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі.

У тих випадках, коли договір позики має бути укладений письмово, свідчення свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі, не допускаються. Це правило не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або через збіг тяжких обставин.

 

 

 

У тих випадках, коли договір позики має бути укладений письмово, свідчення свідків для підтвердження того, що гроші або речі насправді не були одержані ним від позикодавця або були одержані у меншій кількості, ніж зазначено у договорі, не допускаються. Це правило не застосовується до випадків, коли договір був укладений під впливом обману, насильства, зловмисної домовленості представника позичальника з позикодавцем або через збіг тяжких обставин.

Стаття 1113
Забезпечення виконання зобов'язання позичальника

 

 

 

Стаття 1113
Забезпечення виконання зобов'язання позичальника

У разі невиконання позичальником обов'язків, передбачених договором, щодо забезпечення повернення суми позики, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних процентів, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

У разі невиконання позичальником обов'язків, передбачених договором, щодо забезпечення повернення суми позики, а також у разі втрати забезпечення або погіршення його умов за обставин, за які позикодавець не несе відповідальності, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних процентів, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 1114
Новація боргу у позикове зобов'язання

 

 

 

Стаття 1114
Новація боргу у позикове зобов'язання

1. За погодженням сторін борг, що виник із купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням.

 

 

 

1. За погодженням сторін борг, що виник із купівлі-продажу, найму майна або з іншої підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням.

2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться із додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, передбаченій для договору позики (стаття 1108 цього Кодексу).

 

 

 

2. Заміна боргу позиковим зобов'язанням провадиться із додержанням вимог про новацію і здійснюється у формі, передбаченій для договору позики (стаття 1108 цього Кодексу).

§ 2. Кредит

 

 

 

§ 2. Кредит

Стаття 1115
Кредитний договір

 

 

 

Стаття 1115
Кредитний договір

1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитодавець) зобов'язується надати кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, що передбачені договором, а позичальник зобов'язується повернути грошову суму та сплатити проценти на неї.

 

 

 

1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитодавець) зобов'язується надати кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, що передбачені договором, а позичальник зобов'язується повернути грошову суму та сплатити проценти на неї.

2. До відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені параграфом 1 цієї глави, якщо інше не передбачено правилами цього параграфа і не випливає із суті кредитного договору.

 

 

 

2. До відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені параграфом 1 цієї глави, якщо інше не передбачено правилами цього параграфа і не випливає із суті кредитного договору.

Стаття 1116
Форма кредитного договору

 

 

 

Стаття 1116
Форма кредитного договору

Кредитний договір може бути укладений письмово.

649

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

В статті 1116 слова "може бути укладений" замінпити словами "укладається";

Враховано

Кредитний договір укладається письмово.

Недодержання письмової форми не має наслідком недійсність кредитного договору.

 

слова "не має" замінити словом "має".

 

Недодержання письмової форми має наслідком недійсність кредитного договору.

Стаття 1117
Відмова від надання або одержання кредиту

 

 

 

Стаття 1117
Відмова від надання або одержання кредиту

1. Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту повністю або частково у разі порушення процедури визнання позичальника неплатоспроможним або ж за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернена своєчасно.

 

 

 

1. Кредитодавець має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого договором кредиту повністю або частково у разі порушення процедури визнання позичальника неплатоспроможним або ж за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернена своєчасно.

2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, сповістивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

 

 

 

2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, сповістивши про це кредитодавця до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або договором.

3. У разі порушення позичальником передбаченого кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

 

 

 

3. У разі порушення позичальником передбаченого кредитним договором обов'язку цільового використання кредиту кредитодавець має право також відмовитися від подальшого кредитування позичальника за договором.

Стаття 1118
Комерційний кредит

 

 

 

Стаття 1118
Комерційний кредит

1. Договорами, виконання яких пов'язане з переданням у власність іншій стороні коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі як аванс, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

1. Договорами, виконання яких пов'язане з переданням у власність іншій стороні коштів або речей, які визначаються родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі як аванс, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом.

2. До комерційного кредиту відповідно застосовуються правила статей 1115-1117 цього Кодексу, якщо інше не передбачено правилами про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить суті такого зобов'язання.

 

 

 

2. До комерційного кредиту відповідно застосовуються правила статей 1115-1117 цього Кодексу, якщо інше не передбачено правилами про договір, з якого виникло відповідне зобов'язання, і не суперечить суті такого зобов'язання.

§ 3. Банківський вклад

 

 

 

§ 3. Банківський вклад

Стаття 1119
Договір банківського вкладу

 

 

 

Стаття 1119
Договір банківського вкладу

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплатити вкладникові таку суму та проценти на неї або доход в іншій формі на умовах та в порядку, що передбачені договором.

 

 

 

1. За договором банківського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що прийняла від іншої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), що надійшла, зобов'язується виплатити вкладникові таку суму та проценти на неї або доход в іншій формі на умовах та в порядку, що передбачені договором.

2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, визнається публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

 

 

 

2. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є фізична особа, визнається публічним договором (стаття 665 цього Кодексу).

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який зроблений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунка (глава 70 цього Кодексу), якщо інше не передбачено правилами цієї глави або не випливає із суті договору банківського вкладу.

 

 

 

3. До відносин банку та вкладника за рахунком, на який зроблений вклад, застосовуються правила про договір банківського рахунка (глава 70 цього Кодексу), якщо інше не передбачено правилами цієї глави або не випливає із суті договору банківського вкладу.

4. Правила цієї глави, що стосуються банків, застосовуються також до інших кредитних організацій при укладенні ними договору банківського вкладу.

 

 

 

4. Правила цієї глави, що стосуються банків, застосовуються також до інших кредитних організацій при укладенні ними договору банківського вкладу.

Стаття 1120
Форма договору банківського вкладу

 

 

 

Стаття 1120
Форма договору банківського вкладу

1. Договір банківського вкладу має бути укладений письмово.

 

 

 

1. Договір банківського вкладу має бути укладений письмово.

Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення суми посвідчено ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або ж іншим документом, що виданий банком вкладникові і відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими відповідно до них банківськими правилами та звичаями ділового обороту, які застосовуються у банківській практиці.

 

 

 

Письмова форма договору банківського вкладу вважається додержаною, якщо внесення суми посвідчено ощадною книжкою, ощадним або депозитним сертифікатом або ж іншим документом, що виданий банком вкладникові і відповідає вимогам, передбаченим для таких документів законом, встановленими відповідно до них банківськими правилами та звичаями ділового обороту, які застосовуються у банківській практиці.

2. Недодержання письмової форми договору банківського вкладу не має наслідком недійсність такого договору. Такий договір є нікчемним.

650

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

В пункті 2 статті 1120 замінити слова "не має" словом "має".

Враховано

2. Недодержання письмової форми договору банківського вкладу має наслідком недійсність такого договору. Такий договір є нікчемним.

Стаття 1121
Види вкладів

 

 

 

Стаття 1121
Види вкладів

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або ж на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад).

 

 

 

1. Договір банківського вкладу укладається на умовах видачі вкладу на першу вимогу (вклад на вимогу) або ж на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад).

Договором може бути передбачено внесення суми на інших умовах її повернення, які не суперечать законові.

 

 

 

Договором може бути передбачено внесення суми на інших умовах її повернення, які не суперечать законові.

2. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які передбачені договором.

 

 

 

2. За договором банківського вкладу будь-якого виду банк зобов'язаний видати вклад або його частину на першу вимогу вкладника, крім вкладів, зроблених юридичними особами на інших умовах повернення, які передбачені договором.

Умова договору про відмову фізичної особи від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

651

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

З частини другої пункта другого статті 1121 вилучити слова "фізичної особи".

Враховано

Умова договору про відмову від права на одержання вкладу на першу вимогу є нікчемною.

3. У випадках коли строковий вклад або ж вклад, інший, ніж вклад на вимогу, повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або ж до настання інших обставин, зазначених у договорі, проценти за вкладом виплачуються у розмірі, який відповідає розмірові процентів, що виплачуються банком за вкладами на вимогу, якщо договором не передбачений більш високий процент.

 

 

 

3. У випадках коли строковий вклад або ж вклад, інший, ніж вклад на вимогу, повертається вкладникові на його вимогу до спливу строку або ж до настання інших обставин, зазначених у договорі, проценти за вкладом виплачуються у розмірі, який відповідає розмірові процентів, що виплачуються банком за вкладами на вимогу, якщо договором не передбачений більш високий процент.

4. У випадках коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або ж суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - після настання передбачених договором обставин, договір вважається таким, що продовжений на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

4. У випадках коли вкладник не вимагає повернення суми строкового вкладу зі спливом строку або ж суми вкладу, внесеного на інших умовах повернення, - після настання передбачених договором обставин, договір вважається таким, що продовжений на умовах вкладу на вимогу, якщо інше не передбачено договором.

Стаття 1122
Проценти на вклад

 

 

 

Стаття 1122
Проценти на вклад

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, визначеному договором банківського вкладу.

 

 

 

1. Банк виплачує вкладникові проценти на суму вкладу в розмірі, визначеному договором банківського вкладу.

Якщо в договорі немає умови про розмір виплачуваних процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до п. 1 статті 1109 цього Кодексу.

 

 

 

Якщо в договорі немає умови про розмір виплачуваних процентів, банк зобов'язаний виплачувати проценти у розмірі, що визначається відповідно до п. 1 статті 1109 цього Кодексу.

2. Якщо інше не передбачено договором, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу.

 

 

 

2. Якщо інше не передбачено договором, банк має право змінити розмір процентів, які виплачуються на вклади на вимогу.

У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до сповіщення вкладників про зменшення процентів, зі спливом місяця з моменту відповідного сповіщення, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

У разі зменшення банком розміру процентів новий розмір процентів застосовується до вкладів, внесених до сповіщення вкладників про зменшення процентів, зі спливом місяця з моменту відповідного сповіщення, якщо інше не передбачено договором.

3. Визначений договором розмір процентів за вкладом, внесеним на умовах його видачі зі спливом визначеного строку або ж із настанням передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

3. Визначений договором розмір процентів за вкладом, внесеним на умовах його видачі зі спливом визначеного строку або ж із настанням передбачених договором обставин, не може бути односторонньо зменшений банком, якщо інше не передбачено законом.

4. Проценти на суму банківського вкладу нараховуються від дня, який іде за днем її надходження у банк, до дня, який передує її поверненню вкладникові або ж її списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

 

 

 

4. Проценти на суму банківського вкладу нараховуються від дня, який іде за днем її надходження у банк, до дня, який передує її поверненню вкладникові або ж її списанню з рахунка вкладника з інших підстав.

5. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, проценти на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.

 

 

 

5. Якщо інше не передбачено договором банківського вкладу, проценти на суму банківського вкладу виплачуються вкладникові на його вимогу зі спливом кожного кварталу окремо від суми вкладу, а невитребувані у цей строк проценти збільшують суму вкладу, на яку нараховуються проценти.

У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

 

 

 

У разі повернення вкладу виплачуються усі нараховані до цього моменту проценти.

Стаття 1123
Внесення третіми особами коштів на рахунок вкладника

 

 

 

Стаття 1123
Внесення третіми особами коштів на рахунок вкладника

Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом зараховуються кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунок за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник погодився на одержання коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.

 

 

 

Якщо договором банківського вкладу не передбачено інше, на рахунок за вкладом зараховуються кошти, які надійшли до банку на ім'я вкладника від третіх осіб із зазначенням необхідних даних про його рахунок за вкладом. При цьому передбачається, що вкладник погодився на одержання коштів від таких осіб, надавши їм необхідні дані про рахунок за вкладом.

Стаття 1124
Вклади на користь третіх осіб

 

 

 

Стаття 1124
Вклади на користь третіх осіб

1. Вклад може бути зроблений у банк на ім'я визначеної третьої особи. Якщо інше не передбачено договором, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що базується на цих правах, або ж вираження нею банку іншим способом наміру скористатися такими правами.

 

 

 

1. Вклад може бути зроблений у банк на ім'я визначеної третьої особи. Якщо інше не передбачено договором, така особа набуває права вкладника з моменту пред'явлення нею до банку першої вимоги, що базується на цих правах, або ж вираження нею банку іншим способом наміру скористатися такими правами.

Зазначення імені фізичної особи (стаття 28 цього Кодексу) або найменування юридичної особи (стаття 69 цього Кодексу), на користь якої здійснюється вклад, є суттєвою умовою відповідного договору банківського вкладу.

 

 

 

Зазначення імені фізичної особи (стаття 28 цього Кодексу) або найменування юридичної особи (стаття 69 цього Кодексу), на користь якої здійснюється вклад, є суттєвою умовою відповідного договору банківського вкладу.

2. Якщо інше не передбачено договором, третя особа, на ім'я якої зроблено вклад, набуває права вкладника з моменту надходження грошей на її рахунок.

 

 

 

2. Якщо інше не передбачено договором, третя особа, на ім'я якої зроблено вклад, набуває права вкладника з моменту надходження грошей на її рахунок.

3. У випадках коли третя особа, на ім'я якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на ім'я третьої особи, має право зажадати повернення вкладу або ж перевести його на своє ім'я.

 

 

 

3. У випадках коли третя особа, на ім'я якої зроблено вклад, відмовилася від нього, особа, яка уклала договір банківського вкладу на ім'я третьої особи, має право зажадати повернення вкладу або ж перевести його на своє ім'я.

Стаття 1125
Ощадна книжка

 

 

 

Стаття 1125
Ощадна книжка

1. Якщо угодою сторін не передбачено інше, укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення коштів на її рахунок за вкладом посвідчується ощадною книжкою. Договором банківського вкладу може бути передбачена видача іменної ощадної книжки або ощадної книжки на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером.

 

 

 

1. Якщо угодою сторін не передбачено інше, укладення договору банківського вкладу з фізичною особою і внесення коштів на її рахунок за вкладом посвідчується ощадною книжкою. Договором банківського вкладу може бути передбачена видача іменної ощадної книжки або ощадної книжки на пред'явника. Ощадна книжка на пред'явника є цінним папером.

В ощадній книжці мають бути зазначені та посвідчені банком найменування і місце знаходження банку, а якщо вклад зроблений у філії, - також його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, а також усі суми коштів, зараховані на рахунок, усі суми коштів, що списані з рахунка, та залишок коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

 

 

 

В ощадній книжці мають бути зазначені та посвідчені банком найменування і місце знаходження банку, а якщо вклад зроблений у філії, - також його відповідної філії, номер рахунка за вкладом, а також усі суми коштів, зараховані на рахунок, усі суми коштів, що списані з рахунка, та залишок коштів на рахунку на момент пред'явлення ощадної книжки у банк.

Оскільки не доведений інший стан вкладу, дані про вклад, зазначені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

 

 

 

Оскільки не доведений інший стан вкладу, дані про вклад, зазначені в ощадній книжці, є підставою для розрахунків за вкладом між банком і вкладником.

2. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюється банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

 

 

 

2. Видача вкладу, виплата процентів за ним і виконання розпоряджень вкладника про перерахування коштів з рахунка за вкладом іншим особам здійснюється банком у разі пред'явлення ощадної книжки.

Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

 

 

 

Якщо іменна ощадна книжка втрачена або приведена у непридатний для пред'явлення стан, банк за заявою вкладника видає йому нову ощадну книжку.

Поновлення прав за втраченою ощадною книжкою на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника.

 

 

 

Поновлення прав за втраченою ощадною книжкою на пред'явника здійснюється в порядку, передбаченому для цінних паперів на пред'явника.

Стаття 1126
Ощадний (депозитний) сертифікат

 

 

 

Стаття 1126
Ощадний (депозитний) сертифікат

1. Ощадний (депозитний) сертифікат є цінним папером, який посвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (утримувача сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, обумовлених у сертифікаті, у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку.

 

 

 

1. Ощадний (депозитний) сертифікат є цінним папером, який посвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (утримувача сертифіката) на одержання зі спливом встановленого строку суми вкладу та процентів, обумовлених у сертифікаті, у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку.

2. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути пред'явницькими або іменними.

 

 

 

2. Ощадні (депозитні) сертифікати можуть бути пред'явницькими або іменними.

3. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

 

 

 

3. У разі дострокового пред'явлення ощадного (депозитного) сертифіката до оплати банком виплачується сума вкладу та проценти, які виплачуються за вкладами на вимогу, якщо умовами сертифіката не встановлений інший розмір процентів.

Глава 70
Банківський рахунок

 

 

 

Глава 70
Банківський рахунок

Стаття 1127
Договір банківського рахунка

 

 

 

Стаття 1127
Договір банківського рахунка

1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), кошти, що надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

 

 

 

1. За договором банківського рахунка банк зобов'язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), кошти, що надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком.

2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

 

 

 

2. Банк може використовувати наявні на рахунку кошти, гарантуючи право клієнта безперешкодно розпоряджатися цими коштами.

3. Банк не має права визначати та контролювати напрямки використання коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом або договором обмеження його права розпоряджатися коштами на свій розсуд.

 

 

 

3. Банк не має права визначати та контролювати напрямки використання коштів клієнта та встановлювати інші не передбачені законом або договором обмеження його права розпоряджатися коштами на свій розсуд.

4. Правила цієї глави щодо банків застосовуються також і щодо інших кредитних організацій при укладенні ними договору банківського рахунка.

 

 

 

4. Правила цієї глави щодо банків застосовуються також і щодо інших кредитних організацій при укладенні ними договору банківського рахунка.

Стаття 1128
Укладення договору банківського рахунка

 

 

 

Стаття 1128
Укладення договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка укладається шляхом відкриття клієнтові або зазначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

 

 

 

1. Договір банківського рахунка укладається шляхом відкриття клієнтові або зазначеній ним особі рахунка у банку на умовах, погоджених сторонами.

2. Банк повинен укласти договір з клієнтом, який звернувся із пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленим згідно з ним банківським правилам.

 

 

 

2. Банк повинен укласти договір з клієнтом, який звернувся із пропозицією відкрити рахунок на оголошених банком для відкриття рахунків даного виду умовах, що відповідають вимогам, передбаченим законом і встановленим згідно з ним банківським правилам.

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та виданим йому дозволом (ліцензією), крім випадків, коли така відмова спричинена відсутністю в банку можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо вона допускається законом чи іншими правовими актами.

 

 

 

Банк не має права відмовити у відкритті рахунка, вчинення відповідних операцій за яким передбачено законом, установчими документами банку та виданим йому дозволом (ліцензією), крім випадків, коли така відмова спричинена відсутністю в банку можливості прийняти на банківське обслуговування або якщо вона допускається законом чи іншими правовими актами.

У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право виставити йому вимоги, передбачені статтею 21 цього Кодексу.

 

 

 

У разі необґрунтованого ухилення банку від укладення договору банківського рахунка клієнт має право виставити йому вимоги, передбачені статтею 21 цього Кодексу.

Стаття 1129
Операції за рахунком, що виконуються банком

 

 

 

Стаття 1129
Операції за рахунком, що виконуються банком

1. Банк повинен вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, за встановленими згідно з ним банківськими правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунка не передбачено інше.

 

 

 

1. Банк повинен вчиняти для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, за встановленими згідно з ним банківськими правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського рахунка не передбачено інше.

2. Банк повинен зараховувати кошти, що надійшли на рахунок клієнта, не пізніше дня, який іде за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо більш короткий строк не передбачений договором банківського рахунка.

 

 

 

2. Банк повинен зараховувати кошти, що надійшли на рахунок клієнта, не пізніше дня, який іде за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо більш короткий строк не передбачений договором банківського рахунка.

3. Банк повинен за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунка кошти клієнта не пізніше дня, що йде за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені договором банківського рахунка.

 

 

 

3. Банк повинен за розпорядженням клієнта видавати або перераховувати з рахунка кошти клієнта не пізніше дня, що йде за днем надходження до банку відповідного платіжного документа, якщо інші строки не передбачені договором банківського рахунка.

Стаття 1130
Кредитування рахунка

 

 

 

Стаття 1130
Кредитування рахунка

1. У випадках коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу клієнтові.

 

 

 

1. У випадках коли відповідно до договору банківського рахунка банк здійснює платежі з рахунка незважаючи на відсутність коштів (кредитування рахунка), банк вважається таким, що надав клієнтові кредит на відповідну суму від дня здійснення такого платежу клієнтові.

2. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються правилами про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 60 цього Кодексу), якщо договором не передбачено інше.

 

 

 

2. Права та обов'язки сторін, пов'язані з кредитуванням рахунка, визначаються правилами про позику та кредит (параграфи 1 і 2 глави 60 цього Кодексу), якщо договором не передбачено інше.

Стаття 1131
Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

 

 

 

Стаття 1131
Проценти за користування коштами, що знаходяться на рахунку

1. Якщо інше не передбачено договором банківського рахунка, за користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок.

 

 

 

1. Якщо інше не передбачено договором банківського рахунка, за користування коштами, що знаходяться на рахунку клієнта, банк сплачує проценти, сума яких зараховується на рахунок.

Сума процентів зараховується на рахунок у строки, передбачені договором, а у випадках, коли такі строки договором не передбачені, - зі спливом кожного кварталу.

 

 

 

Сума процентів зараховується на рахунок у строки, передбачені договором, а у випадках, коли такі строки договором не передбачені, - зі спливом кожного кварталу.

2. Проценти, зазначені у п. 1 цієї статті, сплачуються банком у розмірі, що визначається договором, а якщо в договорі немає відповідної умови, - в розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладами до запитання.

 

 

 

2. Проценти, зазначені у п. 1 цієї статті, сплачуються банком у розмірі, що визначається договором, а якщо в договорі немає відповідної умови, - в розмірі, що звичайно сплачується банком за вкладами до запитання.

Стаття 1132
Підстави списання коштів з рахунка

 

 

 

Стаття 1132
Підстави списання коштів з рахунка

1. Списання коштів з рахунка вчиняється банком на підставі розпорядження клієнта.

652

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1132:

Враховано частково

1. Списання коштів з рахунка вчиняється банком на підставі розпорядження клієнта.

2. Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом.

 

1) В пункті 2 виключити слова "а також у випадках, встановлених законом або передбачених договором між банком і клієнтом".

 

2. Без розпорядження клієнта списання коштів, що знаходяться на рахунку, допускається за рішенням суду, а також у випадках передбачених договором між банком і клієнтом.

Стаття 1133
Черговість списання коштів з рахунка

 

 

 

Стаття 1133
Черговість списання коштів з рахунка

1. За наявності на рахунку коштів, сума яких є достатньою для задоволення усіх вимог, що ставляться до рахунка, списання цих коштів з рахунка вчиняється в порядку надходження розпоряджень клієнта та інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

1. За наявності на рахунку коштів, сума яких є достатньою для задоволення усіх вимог, що ставляться до рахунка, списання цих коштів з рахунка вчиняється в порядку надходження розпоряджень клієнта та інших документів на списання (календарна черговість), якщо інше не передбачено законом.

2. У разі якщо коштів на рахунку недостатньо для задоволення всіх вимог, що ставляться до нього, списання коштів вчиняється у такій черговості:

653

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1133:

Враховано

2. У разі якщо коштів на рахунку недостатньо для задоволення всіх вимог, що ставляться до нього, списання коштів вчиняється у такій черговості:

1) у першу чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають перерахування або видачу коштів з рахунка для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про відрахування аліментів;

 

1) У підпункті 1 пункту 2 слово "відрахування" замінити на слово "стягнення".

 

1) у першу чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають стягнення коштів з рахунка для задоволення вимог про відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю, а також вимог про стягнення аліментів;

2) у другу чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають перерахування або видачу коштів для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, що працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, щодо виплати винагород за авторським договором;

 

 

 

2) у другу чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають перерахування або видачу коштів для розрахунків щодо виплати вихідної допомоги та оплати праці з особами, що працюють за трудовим договором, у тому числі за контрактом, щодо виплати винагород за авторським договором;

3) у третю чергу вчиняється списання за платіжними документами, які передбачають платежі до бюджету та до позабюджетних фондів;

 

 

 

3) у третю чергу вчиняється списання за платіжними документами, які передбачають платежі до бюджету та до позабюджетних фондів;

4) у четверту чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

 

 

 

4) у четверту чергу вчиняється списання за виконавчими документами, які передбачають задоволення інших грошових вимог;

5) у п'яту чергу вчиняється списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості.

654

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Доповнити підпункт 5) статті 1133 словами "їх надходження".

Враховано

5) у п'яту чергу вчиняється списання за іншими платіжними документами в порядку календарної черговості їх надходження.

Стаття 1134
Відповідальність банку за затримку
зарахування та необґрунтоване списання коштів

 

 

 

Стаття 1134
Відповідальність банку за затримку
зарахування та необґрунтоване списання коштів

У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок коштів, що надійшли клієнтові, або їх необґрунтованого списання банком з рахунка банк повинен на вимогу клієнта зарахувати відповідну суму на рахунок, а також сплатити на цю суму проценти та відшкодувати збитки відповідно до статті 631 цього Кодексу.

 

 

 

У випадках несвоєчасного зарахування на рахунок коштів, що надійшли клієнтові, або їх необґрунтованого списання банком з рахунка банк повинен на вимогу клієнта зарахувати відповідну суму на рахунок, а також сплатити на цю суму проценти та відшкодувати збитки відповідно до статті 631 цього Кодексу.

Стаття 1135
Обмеження розпорядження рахунком(арешт або призупинення операцій за рахунком)

655

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Внести зміни до статті 1135:

1) У назві виключити слова "арешт або призупинення операцій за рахунком".

2) У тексті статті слова "або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом".

Відхилено

Стаття 1135
Обмеження розпорядження рахунком(арешт або призупинення операцій за рахунком)

Обмеження прав клієнта щодо розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, крім випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом.

 

 

 

Обмеження прав клієнта щодо розпорядження коштами, що знаходяться на рахунку, не допускається, крім випадків накладення арешту на рахунок за рішенням суду або призупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених законом.

Стаття 1136
Розірвання договору банківського рахунка

 

 

 

Стаття 1136
Розірвання договору банківського рахунка

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.

 

 

 

1. Договір банківського рахунка розривається за заявою клієнта у будь-який час.

2. Банк має право зажадати розірвання договору банківського рахунка:

 

 

 

2. Банк має право зажадати розірвання договору банківського рахунка:

1) коли сума коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижчою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банку про це;

 

 

 

1) коли сума коштів, що зберігаються на рахунку клієнта, виявиться нижчою від мінімального розміру, передбаченого банківськими правилами або договором, якщо така сума не буде відновлена протягом місяця від дня попередження банку про це;

2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором.

 

 

 

2) у разі відсутності операцій за цим рахунком протягом року, якщо інше не передбачено договором.

 

656

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункт другий статті 1136 доповнити підпунктом 3 такого змісту:

"3) в інших випадках, передбачених договором або законом".

Враховано

3) в інших випадках, передбачених договором або законом

3. Залишок коштів на рахунку видається клієнтові або ж за його вказівкою перераховується на інший рахунок не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви клієнта.

657

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

В пункті 3 статті 1136 слова "не пізніше семи днів після одержання відповідної письмової заяви клієнта" замінити словами "в строки і в порядку, встановлені правовими актами".

Враховано

3. Залишок коштів на рахунку видається клієнтові або ж за його вказівкою перераховується на інший рахунок в строки і в порядку, встановленими правовими актами.

4. Розірвання договору є підставою закриття рахунка клієнта.

 

 

 

 

Стаття 1137
Банківська таємниця

 

 

 

Стаття 1137
Банківська таємниця

1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

 

 

 

1. Банк гарантує таємницю банківського рахунка, операцій за рахунком і відомостей про клієнта.

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а іншим особам, у тому числі державним органам (їхнім посадовим особам), - виключно у випадках і в порядку, що передбачені законом.

 

 

 

Відомості про операції та рахунки можуть бути надані тільки самим клієнтам або їхнім представникам, а іншим особам, у тому числі державним органам (їхнім посадовим особам), - виключно у випадках і в порядку, що передбачені законом.

2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт, права якого порушені, має право зажадати від банку повного відшкодування завданих збитків, а у випадках, передбачених законом, - також компенсації моральної шкоди.

 

 

 

2. У разі розголошення банком відомостей, що становлять банківську таємницю, клієнт, права якого порушені, має право зажадати від банку повного відшкодування завданих збитків, а у випадках, передбачених законом, - також компенсації моральної шкоди.

Глава 71
Факторинг

 

 

 

Глава 71
Факторинг

Стаття 1138
Поняття договору факторингу

 

 

 

Стаття 1138
Поняття договору факторингу

1. За договором факторингу одна сторона (фактор) передає або бере на себе зобов'язання передати кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта), а клієнт відступає або бере на себе зобов'язання відступити факторові ту свою грошову вимогу до третьої особи, яка випливає з відносин клієнта (кредитора) з цією третьою особою (боржником).

658

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Частиту 1 пункта 1 статті 1138 доповнити після слів "іншої сторони (клієнта)" словами "на платній основі".

Враховано

1. За договором факторингу одна сторона (фактор) передає або бере на себе зобов'язання передати кошти в розпорядження іншої сторони (клієнта) на платній основі, а клієнт відступає або бере на себе зобов'язання відступити факторові ту свою грошову вимогу до третьої особи, яка випливає з відносин клієнта (кредитора) з цією третьою особою (боржником).

Грошова вимога до боржника може бути передана клієнтом факторові також з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

 

 

 

Грошова вимога до боржника може бути передана клієнтом факторові також з метою забезпечення виконання зобов'язання клієнта перед фактором.

2. Зобов'язання фактора за договором, передбаченим п. 1 цієї статті, може включати дії щодо обслуговування боргу, що є предметом цього договору.

 

 

 

2. Зобов'язання фактора за договором, передбаченим п. 1 цієї статті, може включати дії щодо обслуговування боргу, що є предметом цього договору.

3. Фактором може виступати банк або інша організація, яка може здійснювати банківські операції.

659

д. Єльяшкевич О.С. (о.к.№182)

Пункт 3 статті 1138 викласти в такій редакції: "3. Фактором може виступати банк або інша юридична особа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції."

Враховано

3. Фактором може виступати банк або інша юридична особа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції.

Стаття 1139
Предмет договору факторингу

 

 

 

Стаття 1139
Предмет договору факторингу

1. Предметом договору факторингу може бути як грошова вимога, строк платежу якої сплинув (наявна вимога), так і право на одержання коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

 

 

 

1. Предметом договору факторингу може бути як грошова вимога, строк платежу якої сплинув (наявна вимога), так і право на одержання коштів, яке виникне в майбутньому (майбутня вимога).

2. При переданні майбутньої вимоги вона вважається такою, що перейшла до фактора після того, як виникло саме право на одержання з боржника грошових коштів, які є предметом передання вимоги, передбаченої договором.

 

 

 

2. При переданні майбутньої вимоги вона вважається такою, що перейшла до фактора після того, як виникло саме право на одержання з боржника грошових коштів, які є предметом передання вимоги, передбаченої договором.

Якщо передання грошової вимоги обумовлене певною подією, воно набирає чинності після настання цієї події. У цих випадках додатково передання вимоги не оформляється.

 

 

 

Якщо передання грошової вимоги обумовлене певною подією, воно набирає чинності після настання цієї події. У цих випадках додатково передання вимоги не оформляється.

Стаття 1140
Недійсність заборони відступлення вимоги

 

 

 

Стаття 1140
Недійсність заборони відступлення вимоги

1. Договір факторингу є дійсним, навіть якщо між клієнтом та його боржником існує угода про заборону передання грошової вимоги або її обмеження.

 

 

 

1. Договір факторингу є дійсним, навіть якщо між клієнтом та його боржником існує угода про заборону передання грошової вимоги або її обмеження.

2. Правила, передбачені у п. 1 цієї статті, не звільняють клієнта від зобов'язань або відповідальності перед боржником внаслідок передання грошової вимоги на порушення укладеної між ними угоди про заборону або обмеження факторингу.

 

 

 

2. Правила, передбачені у п. 1 цієї статті, не звільняють клієнта від зобов'язань або відповідальності перед боржником внаслідок передання грошової вимоги на порушення укладеної між ними угоди про заборону або обмеження факторингу.

Стаття 1141
Відповідальність клієнта перед фактором

 

 

 

Стаття 1141
Відповідальність клієнта перед фактором

1. Клієнт несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, що є предметом відступлення, якщо інше не передбачено договором факторингу.

 

 

 

1. Клієнт несе відповідальність перед фактором за дійсність грошової вимоги, що є предметом відступлення, якщо інше не передбачено договором факторингу.

2. Грошова вимога, що є предметом відступлення, визнається дійсною, якщо клієнт має право на передання грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не відомі обставини, внаслідок яких боржник має право її не виконувати.

 

 

 

2. Грошова вимога, що є предметом відступлення, визнається дійсною, якщо клієнт має право на передання грошової вимоги і в момент відступлення цієї вимоги йому не відомі обставини, внаслідок яких боржник має право її не виконувати.

3. Клієнт не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником вимоги, що є предметом відступлення, пред'явленої до виконання фактором, якщо інше не передбачено договором факторингу.

 

 

 

3. Клієнт не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання боржником вимоги, що є предметом відступлення, пред'явленої до виконання фактором, якщо інше не передбачено договором факторингу.

Стаття 1142
Виконання грошової вимоги боржником факторові

 

 

 

Стаття 1142
Виконання грошової вимоги боржником факторові

1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення грошової вимоги цьому факторові і в повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

 

 

 

1. Боржник зобов'язаний здійснити платіж факторові за умови, що він одержав від клієнта або фактора письмове повідомлення про відступлення грошової вимоги цьому факторові і в повідомленні визначена грошова вимога, яка підлягає виконанню, а також названий фактор, якому має бути здійснений платіж.

2. Боржник має право вимагати від фактора в розумні строки надання йому доказів того, що відступлення грошової вимоги факторові справді мала місце. Якщо фактор не виконує цього обов'язку, боржник має право здійснити цей платіж клієнтові на виконання свого зобов'язання перед ним.

 

 

 

2. Боржник має право вимагати від фактора в розумні строки надання йому доказів того, що відступлення грошової вимоги факторові справді мала місце. Якщо фактор не виконує цього обов'язку, боржник має право здійснити цей платіж клієнтові на виконання свого зобов'язання перед ним.

3. Виконання грошової вимоги боржником факторові відповідно до правил цієї статті звільняє боржника від його зобов'язання перед клієнтом.

 

 

 

3. Виконання грошової вимоги боржником факторові відповідно до правил цієї статті звільняє боржника від його зобов'язання перед клієнтом.

Стаття 1143
Наступне відступлення грошової вимоги

 

 

 

Стаття 1143
Наступне відступлення грошової вимоги

1. Наступне відступлення фактором грошової вимоги третім особам не допускається, якщо інше не передбачено договором факторингу.

 

 

 

1. Наступне відступлення фактором грошової вимоги третім особам не допускається, якщо інше не передбачено договором факторингу.

2. Якщо договором допускається наступне відступлення грошової вимоги, до нього застосовуються правила цієї глави.

 

 

 

2. Якщо договором допускається наступне відступлення грошової вимоги, до нього застосовуються правила цієї глави.

Стаття 1144
Права фактора

 

 

 

Стаття 1144
Права фактора

1. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом покупки у нього грошової вимоги фактором, останній набуває права на всі суми, які він одержить від клієнта на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором за те, що одержані останнім суми виявилися меншими від ціни, за яку фактор придбав вимогу.

 

 

 

1. Якщо відповідно до умов договору факторингу фінансування клієнта здійснюється шляхом покупки у нього грошової вимоги фактором, останній набуває права на всі суми, які він одержить від клієнта на виконання вимоги, а клієнт не відповідає перед фактором за те, що одержані останнім суми виявилися меншими від ціни, за яку фактор придбав вимогу.

2. Якщо відступлення грошової вимоги факторові здійснене з метою забезпечення виконання йому зобов'язання клієнта і договором факторингу не передбачено інше, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений відступленням вимоги.

 

 

 

2. Якщо відступлення грошової вимоги факторові здійснене з метою забезпечення виконання йому зобов'язання клієнта і договором факторингу не передбачено інше, фактор зобов'язаний надати клієнтові звіт і передати суму, що перевищує суму боргу клієнта, який забезпечений відступленням вимоги.

Якщо кошти, одержані фактором від боржника, виявилися меншими від суми боргу клієнта перед фактором, який забезпечений відступленням вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові залишок боргу.

 

 

 

Якщо кошти, одержані фактором від боржника, виявилися меншими від суми боргу клієнта перед фактором, який забезпечений відступленням вимоги, клієнт зобов'язаний сплатити факторові залишок боргу.

Стаття 1145
Зустрічні вимоги боржника

 

 

 

Стаття 1145
Зустрічні вимоги боржника

1. У випадку звернення фактора до боржника з вимогою здійснити платіж боржник має право пред'явити до заліку свої грошові вимоги, що ґрунтуються на договорі з клієнтом, які виникли у боржника до моменту, коли він був повідомлений про відступлення вимоги факторові.

 

 

 

1. У випадку звернення фактора до боржника з вимогою здійснити платіж боржник має право пред'явити до заліку свої грошові вимоги, що ґрунтуються на договорі з клієнтом, які виникли у боржника до моменту, коли він був повідомлений про відступлення вимоги факторові.

2. Вимоги, які боржник міг пред'явити клієнтові у зв'язку з порушенням останнім угоди про заборону або обмеження факторингу, не мають чинності супроти фактора.

 

 

 

2. Вимоги, які боржник міг пред'явити клієнтові у зв'язку з порушенням останнім угоди про заборону або обмеження факторингу, не мають чинності супроти фактора.

Стаття 1146
Захист прав боржника

 

 

 

Стаття 1146
Захист прав боржника

1. У разі порушення клієнтом своїх обов'язків за договором, укладеним з боржником, останній не має права вимагати від фактора повернення сум, уже заплачених йому на грошову вимогу, яка була передана, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від клієнта.

 

 

 

1. У разі порушення клієнтом своїх обов'язків за договором, укладеним з боржником, останній не має права вимагати від фактора повернення сум, уже заплачених йому на грошову вимогу, яка була передана, якщо боржник має право одержати ці суми безпосередньо від клієнта.

2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, сплачені факторові внаслідок відступлення грошової вимоги, однак має право вимагати повернення цих сум фактором, якщо доведено, що останній не виконав свого зобов'язання здійснити клієнтові платіж, пов'язаний із відступленням вимоги, або здійснив такий платіж, знаючи про порушення клієнтом того зобов'язання перед боржником, якого стосується платіж, пов'язаний із відступленням вимоги.

 

 

 

2. Боржник, який має право одержати безпосередньо від клієнта суми, сплачені факторові внаслідок відступлення грошової вимоги, однак має право вимагати повернення цих сум фактором, якщо доведено, що останній не виконав свого зобов'язання здійснити клієнтові платіж, пов'язаний із відступленням вимоги, або здійснив такий платіж, знаючи про порушення клієнтом того зобов'язання перед боржником, якого стосується платіж, пов'язаний із відступленням вимоги.

Глава 72
Розрахунки

 

 

 

Глава 72
Розрахунки

§ 1. Загальні положення про розрахунки

 

 

 

§ 1. Загальні положення про розрахунки

Стаття 1147
Форми розрахунків

 

 

 

Стаття 1147
Форми розрахунків

1. Розрахунки з участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою без обмеження суми або в безготівковому порядку.

 

 

 

1. Розрахунки з участю фізичних осіб, не пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, можуть провадитися готівкою без обмеження суми або в безготівковому порядку.

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки з участю фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковому порядку. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

 

 

 

2. Розрахунки між юридичними особами, а також розрахунки з участю фізичних осіб, пов'язані зі здійсненням ними підприємницької діяльності, провадяться в безготівковому порядку. Розрахунки між цими особами можуть провадитися також готівкою, якщо інше не встановлено законом.

Стаття 1148
Форма безготівкових розрахунків

 

 

 

Стаття 1148
Форма безготівкових розрахунків

1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

 

 

 

1. При здійсненні безготівкових розрахунків допускаються розрахунки платіжними дорученнями, за акредитивом, чеками, розрахунки за інкасо, а також розрахунки в інших формах, передбачених законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами та застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

2. Сторони за договором мають право обрати та встановити у договорі будь-яку з форм розрахунків, зазначених у п. 1 цієї статті.

 

 

 

2. Сторони за договором мають право обрати та встановити у договорі будь-яку з форм розрахунків, зазначених у п. 1 цієї статті.

3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші кредитні організації (далі - банки), в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не зумовлено використовуваною формою розрахунків.

 

 

 

3. Безготівкові розрахунки провадяться через банки, інші кредитні організації (далі - банки), в яких відкриті відповідні рахунки, якщо інше не випливає із закону та не зумовлено використовуваною формою розрахунків.

§ 2. Розрахунки платіжними дорученнями

 

 

 

§ 2. Розрахунки платіжними дорученнями

Стаття 1149
Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями

 

 

 

Стаття 1149
Загальні положення про розрахунки платіжними дорученнями

1. При розрахунках платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на рахунок зазначеної платником особи у цьому чи в іншому банку у строк, передбачений законом або встановлюваний згідно з ним, - якщо більш короткий строк не передбачений договором або ж не визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

 

 

 

1. При розрахунках платіжним дорученням банк зобов'язується за дорученням платника за рахунок коштів, що знаходяться на його рахунку, перевести певну грошову суму на рахунок зазначеної платником особи у цьому чи в іншому банку у строк, передбачений законом або встановлюваний згідно з ним, - якщо більш короткий строк не передбачений договором або ж не визначається застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

2. Правила цього параграфа застосовуються до відносин, пов'язаних із перерахуванням коштів через банк особою, що не має рахунка у даному банку, якщо інше не передбачено законом, встановленими згідно з ними банківськими правилами або не випливає із суті цих відносин.

 

 

 

2. Правила цього параграфа застосовуються до відносин, пов'язаних із перерахуванням коштів через банк особою, що не має рахунка у даному банку, якщо інше не передбачено законом, встановленими згідно з ними банківськими правилами або не випливає із суті цих відносин.

Стаття 1150
Умови виконання банком платіжного доручення

 

 

 

Стаття 1150
Умови виконання банком платіжного доручення

1. Зміст платіжного доручення та розрахункових документів, що подаються разом з ним, і їхня форма мають відповідати вимогам, передбаченим законом і встановленим згідно з ним банківським правилам.

 

 

 

1. Зміст платіжного доручення та розрахункових документів, що подаються разом з ним, і їхня форма мають відповідати вимогам, передбаченим законом і встановленим згідно з ним банківським правилам.

2. У разі невідповідності платіжного доручення вимогам, зазначеним у п. 1 цієї статті, банк може уточнити зміст доручення. Такий запит має бути зроблений платникові негайно з одержанням доручення. У разі неодержання відповіді у строк, встановлений згідно з банківськими правилами, а за їх відсутності - у розумний строк банк може залишити доручення без виконання і повернути його платникові, якщо інше не передбачено законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами або договором між банком і платником.

 

 

 

2. У разі невідповідності платіжного доручення вимогам, зазначеним у п. 1 цієї статті, банк може уточнити зміст доручення. Такий запит має бути зроблений платникові негайно з одержанням доручення. У разі неодержання відповіді у строк, встановлений згідно з банківськими правилами, а за їх відсутності - у розумний строк банк може залишити доручення без виконання і повернути його платникові, якщо інше не передбачено законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами або договором між банком і платником.

3. Доручення платника виконується банком за наявності коштів на рахунку платника, якщо інше не передбачено договором між платником і банком. Доручення виконується банком із додержанням черговості списування коштів з рахунка.

 

 

 

3. Доручення платника виконується банком за наявності коштів на рахунку платника, якщо інше не передбачено договором між платником і банком. Доручення виконується банком із додержанням черговості списування коштів з рахунка.

Стаття 1151
Виконання доручення

 

 

 

Стаття 1151
Виконання доручення

1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, повинен перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеної в дорученні, у строк, встановлений п. 1 статті 1149 цього Кодексу.

 

 

 

1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, повинен перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеної в дорученні, у строк, встановлений п. 1 статті 1149 цього Кодексу.

2. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій для перерахування коштів на рахунок, зазначений у дорученні клієнта.

 

 

 

2. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій для перерахування коштів на рахунок, зазначений у дорученні клієнта.

3. Банк повинен негайно інформувати платника на його вимогу про виконання доручення. Порядок оформлення та вимоги до змісту повідомлення про виконання доручення передбачаються законом, банківськими правилами, що встановлюються згідно з ним, або погодженням сторін.

 

 

 

3. Банк повинен негайно інформувати платника на його вимогу про виконання доручення. Порядок оформлення та вимоги до змісту повідомлення про виконання доручення передбачаються законом, банківськими правилами, що встановлюються згідно з ним, або погодженням сторін.

Стаття 1152
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення

 

 

 

Стаття 1152
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення

1. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несе відповідальність на підставах і в розмірах, передбачених главою 49 цього Кодексу.

 

 

 

1. У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несе відповідальність на підставах і в розмірах, передбачених главою 49 цього Кодексу.

2. У випадках коли невиконання або неналежне виконання доручення мало місце у зв'язку з порушенням правил вчинення розрахункових операцій банком, залученим для виконання доручення платником, відповідальність, передбачена п. 1 цієї статті, може бути покладена судом на цей банк.

 

 

 

2. У випадках коли невиконання або неналежне виконання доручення мало місце у зв'язку з порушенням правил вчинення розрахункових операцій банком, залученим для виконання доручення платником, відповідальність, передбачена п. 1 цієї статті, може бути покладена судом на цей банк.

3. Якщо порушення правил здійснення розрахункових операцій банком спричинило неправомірне відрахування коштів, на нього покладається відповідальність, передбачена статтею 561 цього Кодексу.

 

 

 

3. Якщо порушення правил здійснення розрахункових операцій банком спричинило неправомірне відрахування коштів, на нього покладається відповідальність, передбачена статтею 561 цього Кодексу.

§ 3. Розрахунки за акредитивом

 

 

 

§ 3. Розрахунки за акредитивом

Стаття 1153
Акредитив

 

 

 

Стаття 1153
Акредитив

1. При розрахунках за акредитивом банк, що відкрив акредитив за дорученням клієнта (платника) і згідно з його вказівками (банк-емітент), зобов'язується провести платіж у разі подання одержувачем коштів або зазначеною ним особою (одержувач коштів) документів і виконання інших умов, передбачених акредитивом.

 

 

 

1. При розрахунках за акредитивом банк, що відкрив акредитив за дорученням клієнта (платника) і згідно з його вказівками (банк-емітент), зобов'язується провести платіж у разі подання одержувачем коштів або зазначеною ним особою (одержувач коштів) документів і виконання інших умов, передбачених акредитивом.

2. У разі відкриття покритого (депонованого) акредитива банк-емітент при його відкритті повинен перерахувати власні кошти клієнта або наданий йому кредит у розпорядження виконуючого банку на весь строк чинності зобов'язання банку-емітента.

 

 

 

2. У разі відкриття покритого (депонованого) акредитива банк-емітент при його відкритті повинен перерахувати власні кошти клієнта або наданий йому кредит у розпорядження виконуючого банку на весь строк чинності зобов'язання банку-емітента.

У разі відкриття непокритого (гарантованого) акредитива виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з рахунка, що у нього ведеться, банку-емітента.

 

 

 

У разі відкриття непокритого (гарантованого) акредитива виконуючому банку надається право списувати всю суму акредитива з рахунка, що у нього ведеться, банку-емітента.

Стаття 1154
Відкличний акредитив

 

 

 

Стаття 1154
Відкличний акредитив

1. Відкличним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього сповіщення одержувача коштів. Відкликання акредитива не створює жодних зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів.

 

 

 

1. Відкличним визнається акредитив, який може бути змінений або скасований банком-емітентом без попереднього сповіщення одержувача коштів. Відкликання акредитива не створює жодних зобов'язань банку-емітента перед одержувачем коштів.

2. Виконуючий банк повинен здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

 

 

 

2. Виконуючий банк повинен здійснити платіж або інші операції за відкличним акредитивом, якщо до моменту їх здійснення ним не одержано повідомлення про зміну умов або скасування акредитива.

Стаття 1155
Безвідкличний акредитив

 

 

 

Стаття 1155
Безвідкличний акредитив

1. Безвідкличним визнається акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.

 

 

 

1. Безвідкличним визнається акредитив, який не може бути скасований без згоди одержувача коштів.

2. На прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь у проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличний акредитив (гарантований акредитив). Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж згідно з умовами акредитива.

 

 

 

2. На прохання банку-емітента виконуючий банк, що бере участь у проведенні акредитивної операції, може підтвердити безвідкличний акредитив (гарантований акредитив). Таке підтвердження означає прийняття виконуючим банком додаткового до зобов'язання банку-емітента зобов'язання провести платіж згідно з умовами акредитива.

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

 

 

 

Безвідкличний акредитив, підтверджений виконуючим банком, не може бути змінений або скасований без згоди виконуючого банку.

Стаття 1156
Виконання акредитива

 

 

 

Стаття 1156
Виконання акредитива

1. Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. У разі порушення хоча б однієї з цих умов виконання акредитива не провадиться.

 

 

 

1. Для виконання акредитива одержувач коштів подає до виконуючого банку документи, що підтверджують виконання всіх умов акредитива. У разі порушення хоча б однієї з цих умов виконання акредитива не провадиться.

2. Якщо виконуючий банк провів платіж або здійснив іншу операцію згідно з умовами акредитива, банк-емітент повинен відшкодувати йому зазнані витрати. Зазначені витрати, а також усі інші витрати банку-емітента, пов'язані з виконанням акредитива, відшкодовуються платником.

 

 

 

2. Якщо виконуючий банк провів платіж або здійснив іншу операцію згідно з умовами акредитива, банк-емітент повинен відшкодувати йому зазнані витрати. Зазначені витрати, а також усі інші витрати банку-емітента, пов'язані з виконанням акредитива, відшкодовуються платником.

3. Якщо виконуючий банк відмовляє у прийнятті документів, які за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива, він повинен негайно проінформувати про це одержувача коштів і банк-емітент із зазначенням причин відмови.

 

 

 

3. Якщо виконуючий банк відмовляє у прийнятті документів, які за зовнішніми ознаками не відповідають умовам акредитива, він повинен негайно проінформувати про це одержувача коштів і банк-емітент із зазначенням причин відмови.

4. Якщо банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива, він має право відмовитися від їх прийняття і зажадати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачеві коштів з порушенням умов акредитива, а за непокритим акредитивом відмовитися від відшкодування виплачених сум.

 

 

 

4. Якщо банк-емітент, одержавши прийняті виконуючим банком документи, вважає, що вони не відповідають за зовнішніми ознаками умовам акредитива, він має право відмовитися від їх прийняття і зажадати від виконуючого банку суму, сплачену одержувачеві коштів з порушенням умов акредитива, а за непокритим акредитивом відмовитися від відшкодування виплачених сум.

Стаття 1157
Відповідальність банку, що виконує акредитив

 

 

 

Стаття 1157
Відповідальність банку, що виконує акредитив

У разі неправильної виплати коштів за акредитивом або ж необґрунтованої відмови у виплаті сум одержувачеві коштів, внаслідок порушення виконуючим банком умов акредитива, виконуючий банк несе відповідальність перед банком-емітентом.

 

 

 

У разі неправильної виплати коштів за акредитивом або ж необґрунтованої відмови у виплаті сум одержувачеві коштів, внаслідок порушення виконуючим банком умов акредитива, виконуючий банк несе відповідальність перед банком-емітентом.

Якщо виконуючим банком допущено порушення умов покритого акредитива або ж підтвердженого ним безвідкличного акредитива, відповідальність перед платником може бути покладена судом на виконуючий банк.

 

 

 

Якщо виконуючим банком допущено порушення умов покритого акредитива або ж підтвердженого ним безвідкличного акредитива, відповідальність перед платником може бути покладена судом на виконуючий банк.

Стаття 1158
Закриття акредитива

 

 

 

Стаття 1158
Закриття акредитива

1. Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

 

 

 

1. Закриття акредитива у виконуючому банку провадиться:

1) після спливу строку акредитива;

 

 

 

1) після спливу строку акредитива;

2) за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до спливу строку його чинності, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;

 

 

 

2) за заявою одержувача коштів про відмову від використання акредитива до спливу строку його чинності, якщо можливість такої відмови передбачена умовами акредитива;

3) на вимогу платника про певне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.

 

 

 

3) на вимогу платника про певне або часткове відкликання акредитива, якщо таке відкликання можливе за умовами акредитива.

Про закриття акредитива виконуючий банк має повідомити банк-емітент.

 

 

 

Про закриття акредитива виконуючий банк має повідомити банк-емітент.

2. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітентові негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

 

 

 

2. Невикористана сума покритого акредитива підлягає поверненню банку-емітентові негайно одночасно із закриттям акредитива. Банк-емітент повинен зарахувати повернені суми на рахунок платника, з якого депонувалися кошти.

§ 4. Розрахунки за інкасо

 

 

 

§ 4. Розрахунки за інкасо

Стаття 1159
Загальні положення про розрахунки за інкасо

 

 

 

Стаття 1159
Загальні положення про розрахунки за інкасо

1. При розрахунках за інкасо клієнт направляє своєму банку (банку-емітентові) доручення про вчинення за рахунок клієнта дій щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу.

 

 

 

1. При розрахунках за інкасо клієнт направляє своєму банку (банку-емітентові) доручення про вчинення за рахунок клієнта дій щодо одержання від платника платежу та (або) акцепту платежу.

2. Банк-емітент, що одержав інкасове доручення, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк).

 

 

 

2. Банк-емітент, що одержав інкасове доручення, має право залучати для його виконання інший банк (виконуючий банк).

Порядок здійснення розрахунків за інкасо регулюється законом, а також банківськими правилами, що видаються згідно з ними, і застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

 

 

 

Порядок здійснення розрахунків за інкасо регулюється законом, а також банківськими правилами, що видаються згідно з ними, і застосовуваними у банківській практиці звичаями ділового обороту.

Стаття 1160
Виконання інкасового доручення

 

 

 

Стаття 1160
Виконання інкасового доручення

1. У разі відсутності будь-якого документа або невідповідності документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк повинен негайно повідомити про це особу, від якої було отримано інкасове доручення. У разі неусунення зазначених недоліків банк має право повернути документи без виконання.

 

 

 

1. У разі відсутності будь-якого документа або невідповідності документів за зовнішніми ознаками інкасовому дорученню виконуючий банк повинен негайно повідомити про це особу, від якої було отримано інкасове доручення. У разі неусунення зазначених недоліків банк має право повернути документи без виконання.

2. Документи подаються платникові у тій формі, в якій вони отримані, за винятком банківських відміток і написів, необхідних для оформлення інкасової операції.

 

 

 

2. Документи подаються платникові у тій формі, в якій вони отримані, за винятком банківських відміток і написів, необхідних для оформлення інкасової операції.

3. Якщо документи підлягають оплаті при поданні, виконуючий банк повинен зробити подання до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.

 

 

 

3. Якщо документи підлягають оплаті при поданні, виконуючий банк повинен зробити подання до платежу негайно з отриманням інкасового доручення.

Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника надати документи до акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимога платежу має бути зроблена не пізніше дня настання зазначеного у документі строку платежу.

 

 

 

Якщо документи підлягають оплаті в інший строк, виконуючий банк повинен для одержання акцепту платника надати документи до акцепту негайно з отриманням інкасового доручення, а вимога платежу має бути зроблена не пізніше дня настання зазначеного у документі строку платежу.

4. Часткові платежі можуть бути прийняті у випадках, коли це встановлено банківськими правилами, або ж за наявності спеціального дозволу в інкасовому дорученні.

 

 

 

4. Часткові платежі можуть бути прийняті у випадках, коли це встановлено банківськими правилами, або ж за наявності спеціального дозволу в інкасовому дорученні.

5. Одержані (інкасовані) суми мають бути негайно передані виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому винагороду та відшкодування витрат і видатків.

 

 

 

5. Одержані (інкасовані) суми мають бути негайно передані виконуючим банком у розпорядження банку-емітента, який повинен зарахувати ці суми на рахунок клієнта. Виконуючий банк має право відрахувати з інкасованих сум належні йому винагороду та відшкодування витрат і видатків.

Стаття 1161
Повідомлення про проведені операції

 

 

 

Стаття 1161
Повідомлення про проведені операції

1. Якщо платіж і (або) акцепт не були отримані, виконуючий банк повинен негайно повідомити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту.

 

 

 

1. Якщо платіж і (або) акцепт не були отримані, виконуючий банк повинен негайно повідомити банк-емітент про причини неплатежу або відмови від акцепту.

Банк-емітент повинен негайно поінформувати про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій.

 

 

 

Банк-емітент повинен негайно поінформувати про це клієнта, запитавши у нього вказівки щодо подальших дій.

2. У разі неотримання вказівок про подальші дії у строк, встановлений банківськими правилами, а якщо він не встановлений, - у розумний строк виконуючий банк має право повернути документи банку-емітентові.

 

 

 

2. У разі неотримання вказівок про подальші дії у строк, встановлений банківськими правилами, а якщо він не встановлений, - у розумний строк виконуючий банк має право повернути документи банку-емітентові.

§ 5. Розрахунки чеками

 

 

 

§ 5. Розрахунки чеками

Стаття 1162
Загальні положення про розрахунки чеками

 

 

 

Стаття 1162
Загальні положення про розрахунки чеками

1. Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної у ньому суми чекоутримувачеві.

 

 

 

1. Чеком визнається цінний папір, що містить нічим не обумовлене розпорядження чекодавця банку провести платіж зазначеної у ньому суми чекоутримувачеві.

2. Платником за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків.

 

 

 

2. Платником за чеком може бути зазначений тільки банк, де чекодавець має кошти, якими він має право розпоряджатися шляхом виставлення чеків.

3. Відкликання чека до спливу строку для його подання не допускається.

 

 

 

3. Відкликання чека до спливу строку для його подання не допускається.

4. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий.

 

 

 

4. Видача чека не погашає грошового зобов'язання, на виконання якого він виданий.

5. Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються цим Кодексом, а в частині, ним не врегульованій, - іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами.

 

 

 

5. Порядок та умови використання чеків у платіжному обороті регулюються цим Кодексом, а в частині, ним не врегульованій, - іншими законами і встановлюваними згідно з ними банківськими правилами.

6. Чек повинен мати реквізити, передбачені банківськими правилами. Відсутність будь-якого реквізиту або ж наявність у чеку виправлень позбавляє його чинності чека.

 

 

 

6. Чек повинен мати реквізити, передбачені банківськими правилами. Відсутність будь-якого реквізиту або ж наявність у чеку виправлень позбавляє його чинності чека.

7. Форма чека та порядок його заповнення визначаються законом і встановлюваними згідно з ним банківськими правилами.

 

 

 

7. Форма чека та порядок його заповнення визначаються законом і встановлюваними згідно з ним банківськими правилами.

Стаття 1163
Оплата чека

 

 

 

Стаття 1163
Оплата чека

1. Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця.

 

 

 

1. Чек оплачується за рахунок коштів чекодавця.

У разі депонування коштів порядок та умови депонування коштів для покриття чека встановлюються банківськими правилами.

 

 

 

У разі депонування коштів порядок та умови депонування коштів для покриття чека встановлюються банківськими правилами.

2. Чек підлягає оплаті платником за умови подання його до оплати у строк, встановлений законом.

 

 

 

2. Чек підлягає оплаті платником за умови подання його до оплати у строк, встановлений законом.

3. Платник за чеком повинен пересвідчитися усіма приступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що пред'явник чека є правоуповноваженою за ним особою.

 

 

 

3. Платник за чеком повинен пересвідчитися усіма приступними йому способами у справжності чека, а також у тому, що пред'явник чека є правоуповноваженою за ним особою.

У разі оплати індосованого чека платник повинен перевірити правильність індосаментів, але не підписи індосантів.

 

 

 

У разі оплати індосованого чека платник повинен перевірити правильність індосаментів, але не підписи індосантів.

4. Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника або чекодавця - залежно від того, з чиєї вини вони були завдані.

 

 

 

4. Збитки, що виникли внаслідок оплати платником підробленого, викраденого або втраченого чека, покладаються на платника або чекодавця - залежно від того, з чиєї вини вони були завдані.

5. Особа, що оплатила чек, має право зажадати передання їй чека з розпискою про одержання платежу.

 

 

 

5. Особа, що оплатила чек, має право зажадати передання їй чека з розпискою про одержання платежу.

Стаття 1164
Передання прав за чеком

 

 

 

Стаття 1164
Передання прав за чеком

1. Передання прав за чеком провадиться у порядку, встановленому статтею 180 цього Кодексу, із додержанням правил, передбачених цією статтею.

 

 

 

1. Передання прав за чеком провадиться у порядку, встановленому статтею 180 цього Кодексу, із додержанням правил, передбачених цією статтею.

2. Іменний чек не підлягає переданню.

 

 

 

2. Іменний чек не підлягає переданню.

3. У перевідному чеку індосамент на платника має силу розписки про одержання платежу.

 

 

 

3. У перевідному чеку індосамент на платника має силу розписки про одержання платежу.

Індосамент, вчинений платником, є нечинним.

 

 

 

Індосамент, вчинений платником, є нечинним.

Особа, що володіє перевідним чеком, одержаним за індосаментом, вважається його законним володільцем, якщо вона застосовує своє право на безперервному ряді індосаментів.

 

 

 

Особа, що володіє перевідним чеком, одержаним за індосаментом, вважається його законним володільцем, якщо вона застосовує своє право на безперервному ряді індосаментів.

Стаття 1165
Гарантія платежу

 

 

 

Стаття 1165
Гарантія платежу

1. Платіж за чеком може бути гарантований повністю або частково авалем.

 

 

 

1. Платіж за чеком може бути гарантований повністю або частково авалем.

Гарантія платежу за чеком (аваль) може надаватися будь-якою особою, крім платника.

 

 

 

Гарантія платежу за чеком (аваль) може надаватися будь-якою особою, крім платника.

2. Особа, що гарантує платіж за чеком, несе солідарну відповідальність з особою, яка видала чек.

 

 

 

2. Особа, що гарантує платіж за чеком, несе солідарну відповідальність з особою, яка видала чек.

3. Зобов'язання особи, що гарантувала платіж за чеком, чинне також у разі визнання зобов'язання, за яким є належним платіж, забезпечений гарантією бути нечинним на будь-якій іншій підставі, ніж дефект форми.

 

 

 

3. Зобов'язання особи, що гарантувала платіж за чеком, чинне також у разі визнання зобов'язання, за яким є належним платіж, забезпечений гарантією бути нечинним на будь-якій іншій підставі, ніж дефект форми.

4. Особа, що гарантувала платіж та оплатила чек, набуває права, які випливають із чека, як проти того, за кого вона дала гарантію, так і проти тих, хто зобов'язаний перед останнім.

 

 

 

4. Особа, що гарантувала платіж та оплатила чек, набуває права, які випливають із чека, як проти того, за кого вона дала гарантію, так і проти тих, хто зобов'язаний перед останнім.

Стаття 1166
Інкасування чека

 

 

 

Стаття 1166
Інкасування чека

1. Подання чека до банку, який обслуговує чекоутримувача, на інкасо для одержання платежу вважається поданням чека до платежу.

 

 

 

1. Подання чека до банку, який обслуговує чекоутримувача, на інкасо для одержання платежу вважається поданням чека до платежу.

Оплата чека провадиться у порядку, встановленому статтею 1160 цього Кодексу.

 

 

 

Оплата чека провадиться у порядку, встановленому статтею 1160 цього Кодексу.

2. Зарахування коштів за інкасованим чеком на рахунок чекоутримувача провадиться після одержання платежу від платника, якщо інше не передбачено договором між чекоутримувачем і банком.

 

 

 

2. Зарахування коштів за інкасованим чеком на рахунок чекоутримувача провадиться після одержання платежу від платника, якщо інше не передбачено договором між чекоутримувачем і банком.

Стаття 1167
Посвідчення відмови від оплати чека

 

 

 

Стаття 1167
Посвідчення відмови від оплати чека

1. Відмова від оплати чека має бути посвідчена одним із таких способів:

 

 

 

1. Відмова від оплати чека має бути посвідчена одним із таких способів:

1) вчиненням нотаріусом протесту або ж складенням рівнозначного акта у порядку, встановленому законом;

 

 

 

1) вчиненням нотаріусом протесту або ж складенням рівнозначного акта у порядку, встановленому законом;

2) відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати подання чека до оплати;

 

 

 

2) відміткою платника на чеку про відмову в його оплаті із зазначенням дати подання чека до оплати;

3) відміткою банку, що інкасує, із зазначенням дати про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений.

 

 

 

3) відміткою банку, що інкасує, із зазначенням дати про те, що чек своєчасно виставлений і не оплачений.

2. Протест або рівнозначний акт має бути вчинений до спливу строку для подання чека.

 

 

 

2. Протест або рівнозначний акт має бути вчинений до спливу строку для подання чека.

Якщо подання чека мало місце в останній день строку, протест або рівнозначний акт може бути вчинений наступного робочого дня.

 

 

 

Якщо подання чека мало місце в останній день строку, протест або рівнозначний акт може бути вчинений наступного робочого дня.

Стаття 1168
Повідомлення про неоплату чека

 

 

 

Стаття 1168
Повідомлення про неоплату чека

1. Чекоутримувач повинен сповістити свого індосанта та чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, що йдуть за днем вчинення протесту або рівнозначного акта.

 

 

 

1. Чекоутримувач повинен сповістити свого індосанта та чекодавця про неплатіж протягом двох робочих днів, що йдуть за днем вчинення протесту або рівнозначного акта.

2. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, що йдуть за днем отримання ним повідомлення, сповістити своєму індосантові отримане ним повідомлення. У цей самий строк надсилається повідомлення тому, хто дав аваль за цю особу.

 

 

 

2. Кожний індосант повинен протягом двох робочих днів, що йдуть за днем отримання ним повідомлення, сповістити своєму індосантові отримане ним повідомлення. У цей самий строк надсилається повідомлення тому, хто дав аваль за цю особу.

3. Особа, що не надіслала повідомлення у зазначений строк, не втрачає своїх прав. Вона відшкодовує збитки, які можуть статися внаслідок неповідомлення про неоплату чека. Розмір відшкодовуваних збитків не може перевищувати суми чека.

 

 

 

3. Особа, що не надіслала повідомлення у зазначений строк, не втрачає своїх прав. Вона відшкодовує збитки, які можуть статися внаслідок неповідомлення про неоплату чека. Розмір відшкодовуваних збитків не може перевищувати суми чека.

Стаття 1169
Наслідки неоплати чека

 

 

 

Стаття 1169
Наслідки неоплати чека

1. У разі відмови платника в оплаті чека чекоутримувач має право на свій вибір вчинити позов до однієї, кількох або усіх зобов'язаних за чеком осіб (чекодавцеві, авалістам, індосантам), які несуть перед ним солідарну відповідальність.

 

 

 

1. У разі відмови платника в оплаті чека чекоутримувач має право на свій вибір вчинити позов до однієї, кількох або усіх зобов'язаних за чеком осіб (чекодавцеві, авалістам, індосантам), які несуть перед ним солідарну відповідальність.

2. Чекоутримувач має право зажадати від зазначених осіб оплати суми чека, своїх витрат на одержання оплати, а також процентів згідно зі статтею 561 цього Кодексу.

 

 

 

2. Чекоутримувач має право зажадати від зазначених осіб оплати суми чека, своїх витрат на одержання оплати, а також процентів згідно зі статтею 561 цього Кодексу.

3. Позов чекоутримувача до осіб, зазначених у п. 1 цієї статті, може бути вчинений протягом шести місяців від дня закінчення строку подання чека до платежу.

 

 

 

3. Позов чекоутримувача до осіб, зазначених у п. 1 цієї статті, може бути вчинений протягом шести місяців від дня закінчення строку подання чека до платежу.

Глава 73
Ліцензії на право користування
об'єктами інтелектуальної власності

 

 

 

Глава 73
Ліцензії на право користування
об'єктами інтелектуальної власності

Стаття 1170
Поняття ліцензійного договору

 

 

 

Стаття 1170
Поняття ліцензійного договору

1. За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

 

 

 

1. За ліцензійним договором сторона, що володіє виключним правом на об'єкт інтелектуальної власності (ліцензіар), надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл на право використання відповідного об'єкта інтелектуальної власності.

У ліцензійному договорі мають бути визначені права, що надаються за ліцензійним договором, межі та строки їх використання.

 

 

 

У ліцензійному договорі мають бути визначені права, що надаються за ліцензійним договором, межі та строки їх використання.

Ліцензійний договір передбачається оплатним.

 

 

 

Ліцензійний договір передбачається оплатним.

2. Договір про надання ліцензіатом права використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі визнається субліцензійним договором. Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

 

 

 

2. Договір про надання ліцензіатом права використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі визнається субліцензійним договором. Ліцензіат має право укласти субліцензійний договір лише у випадках, передбачених ліцензійним договором.

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

 

 

 

Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо ліцензійним договором не передбачено інше.

Стаття 1171
Види ліцензійних договорів

 

 

 

Стаття 1171
Види ліцензійних договорів

1. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути у формі простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії.

 

 

 

1. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності можуть бути у формі простої невиключної ліцензії або виключної ліцензії.

2. За простою невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта інтелектуальної власності і при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта і видачі ліцензії на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

 

 

 

2. За простою невиключною ліцензією ліцензіар передає ліцензіатові право на використання об'єкта інтелектуальної власності і при цьому зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта і видачі ліцензії на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

3. Виключна ліцензія передбачає видачу дозволу на право використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату). При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта, але не має права видавати ліцензію на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

 

 

 

3. Виключна ліцензія передбачає видачу дозволу на право використання об'єкта інтелектуальної власності іншій особі (ліцензіату). При цьому ліцензіар зберігає за собою право на використання цього самого об'єкта, але не має права видавати ліцензію на право використання цього самого об'єкта іншим особам.

Виключна ліцензія може бути обмежена територією, строком або кількістю виробів. У такому разі ліцензіар має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

 

 

 

Виключна ліцензія може бути обмежена територією, строком або кількістю виробів. У такому разі ліцензіар має право видати ліцензію іншим особам за межами виданих ліцензій.

4. Допускаються інші види ліцензійних договорів, що не суперечать чинному законодавству.

 

 

 

4. Допускаються інші види ліцензійних договорів, що не суперечать чинному законодавству.

Стаття 1172
Умови ліцензійного договору

 

 

 

Стаття 1172
Умови ліцензійного договору

1. Ліцензійний договір має передбачати: способи використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на які передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити у договір.

 

 

 

1. Ліцензійний договір має передбачати: способи використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за таким договором; строк дії і територія, на які передається право); розмір винагороди і (або) порядок визначення розміру винагороди за кожний спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності, порядок і строки її виплати, а також інші умови, які сторони вважатимуть за доцільне включити у договір.

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що були викладені при укладенні договору.

 

 

 

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про спосіб використання об'єкта інтелектуальної власності (конкретні права, що передаються за договором), договір вважається укладеним на такі способи використання об'єкта інтелектуальної власності, які можуть вважатися необхідними для досягнення наміру сторін, що були викладені при укладенні договору.

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про строк, на який видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром зі спливом п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

 

 

 

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про строк, на який видається право, договір може бути розірваний ліцензіаром зі спливом п'яти років від дати його укладення, якщо користувач буде письмово повідомлений про це за шість місяців до розірвання договору.

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

 

 

 

Якщо в ліцензійному договорі немає умови про територію, на яку видається право, чинність його поширюється на територію України.

2. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

 

 

 

2. Предметом ліцензійного договору не можуть бути права на використання об'єкта інтелектуальної власності, які на момент укладення договору були невідомі.

3. Розмір винагороди за використання об'єкта інтелектуальної власності визначається погодженням сторін у ліцензійному договорі.

 

 

 

3. Розмір винагороди за використання об'єкта інтелектуальної власності визначається погодженням сторін у ліцензійному договорі.

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

 

 

 

Якщо в ліцензійному договорі про видання або інше відтворення твору винагорода визначається у вигляді фіксованої суми, то в договорі має бути встановлений максимальний тираж твору.

4. Відмова суб'єктів права на використання об'єктів інтелектуальної власності від права на одержання винагороди за використання зазначених об'єктів є нікчемною (недійсною).

 

 

 

4. Відмова суб'єктів права на використання об'єктів інтелектуальної власності від права на одержання винагороди за використання зазначених об'єктів є нікчемною (недійсною).

5. Права, передані за ліцензійним договором, можуть передаватися будь-якою стороною договору третім особам повністю або частково лише у випадках, коли це прямо передбачено таким договором.

 

 

 

5. Права, передані за ліцензійним договором, можуть передаватися будь-якою стороною договору третім особам повністю або частково лише у випадках, коли це прямо передбачено таким договором.

6. Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, є недійсними.

 

 

 

6. Умови ліцензійного договору, що обмежують авторів або винахідників у створенні в майбутньому нових об'єктів інтелектуальної власності на певну тему або в певній галузі, є недійсними.

7. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є недійсними.

 

 

 

7. Умови ліцензійного договору, які суперечать положенням цього Кодексу, є недійсними.

Стаття 1173
Форма ліцензійного договору

 

 

 

Стаття 1173
Форма ліцензійного договору

1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін.

 

 

 

1. Ліцензійний договір має бути укладений у письмовій формі, якщо інше не передбачено погодженням сторін.

Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

 

 

 

Письмова форма не є обов'язковою для авторських ліцензійних договорів про опублікування твору в періодичних виданнях та енциклопедичних словниках.

2. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації в патентному відомстві України.

 

 

 

2. Ліцензійні договори на право використання об'єктів промислової власності набувають чинності після їх реєстрації в патентному відомстві України.

Стаття 1174
Строки чинності ліцензійних договорів

 

 

 

Стаття 1174
Строки чинності ліцензійних договорів

1. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності діють протягом передбачених у договорі строків, але не довше дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

 

 

 

1. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності діють протягом передбачених у договорі строків, але не довше дії виключних прав на об'єкти інтелектуальної власності.

2. Автор твору або його спадкоємці незалежно від включення в авторський ліцензійний договір умови про строк мають право зі спливом десяти років від дати укладення договору розірвати його в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це свого контрагента за шість місяців до розірвання договору. Таке право виникає у автора чи його спадкоємців кожні десять років.

 

 

 

2. Автор твору або його спадкоємці незалежно від включення в авторський ліцензійний договір умови про строк мають право зі спливом десяти років від дати укладення договору розірвати його в односторонньому порядку, письмово сповістивши про це свого контрагента за шість місяців до розірвання договору. Таке право виникає у автора чи його спадкоємців кожні десять років.

3. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності можуть передбачати строки їх використання, порушення яких дає підставу правоволодільцеві розірвати договір.

 

 

 

3. Ліцензійні договори на право використання об'єктів інтелектуальної власності можуть передбачати строки їх використання, порушення яких дає підставу правоволодільцеві розірвати договір.

Стаття 1175
Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва

 

 

 

Стаття 1175
Типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва

1. Відповідними відомствами і творчими спілками можуть розроблятися і затверджуватися у встановленому порядку типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.

 

 

 

1. Відповідними відомствами і творчими спілками можуть розроблятися і затверджуватися у встановленому порядку типові ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва.

2. Ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами. Умови договору, які погіршують становище автора (або його правонаступників) порівняно із становищем, визначеним чинним законодавством, визнаються недійсними.

 

 

 

2. Ліцензійні договори на використання творів науки, літератури і мистецтва можуть містити умови, не передбачені типовими ліцензійними договорами. Умови договору, які погіршують становище автора (або його правонаступників) порівняно із становищем, визначеним чинним законодавством, визнаються недійсними.

Стаття 1176
Договори про створення і використання результатів інтелектуальної діяльності

 

 

 

Стаття 1176
Договори про створення і використання результатів інтелектуальної діяльності

1. Автор може за договором взяти на себе зобов'язання створити у майбутньому твір, винахід або інший результат інтелектуальної діяльності і передати замовникові, що не є його роботодавцем, виключні права на використання цього результату.

 

 

 

1. Автор може за договором взяти на себе зобов'язання створити у майбутньому твір, винахід або інший результат інтелектуальної діяльності і передати замовникові, що не є його роботодавцем, виключні права на використання цього результату.

2. Договір, передбачений у п. 1 цієї статті, повинен визначати характер, призначення та інші вимоги до результату інтелектуальної діяльності, що має бути створений на замовлення, а також цілі або способи його використання.

 

 

 

2. Договір, передбачений у п. 1 цієї статті, повинен визначати характер, призначення та інші вимоги до результату інтелектуальної діяльності, що має бути створений на замовлення, а також цілі або способи його використання.

3. Договори, що зобов'язують автора надавати іншим особам виключні права на використання будь-яких результатів інтелектуальної діяльності, які автор створить у майбутньому, є недійсними.

 

 

 

3. Договори, що зобов'язують автора надавати іншим особам виключні права на використання будь-яких результатів інтелектуальної діяльності, які автор створить у майбутньому, є недійсними.

Стаття 1177
Відповідальність за порушення ліцензійного договору

 

 

 

Стаття 1177
Відповідальність за порушення ліцензійного договору

1. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

 

 

 

1. Сторона, що не виконала або неналежним чином виконала зобов'язання за ліцензійним договором, зобов'язана відшкодувати завдані іншій стороні збитки, включаючи втрачену вигоду.

2. Якщо автор не передав замовлений результат інтелектуальної діяльності в обумовлений строк і відповідно до встановлених договором вимог, він зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану замовникові.

 

 

 

2. Якщо автор не передав замовлений результат інтелектуальної діяльності в обумовлений строк і відповідно до встановлених договором вимог, він зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану замовникові.

Глава 74
Франчайзинг

 

 

 

Глава 74
Франчайзинг

Стаття 1178
Договір франчайзингу

660

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1178 викласти в такій редакції:

"Стаття 1178

Договір франчайзингу

Враховано

Стаття 1178
Договір франчайзингу

1. За договором франчайзингу одна сторона (правоволоділець) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без визначення строку право використання в підприємницькій діяльності користувача комплекс виключних прав, належних правоволодільцеві, в тому числі право на фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця, на комерційну інформацію, що охороняється, а також інші передбачені договором об'єкти виключних прав - знак для товарів і послуг тощо.

 

1. За франчайзинговим договором один підприємець - франчайзер (правоволоділець) - надоє іншому підприємцеві - франчайзі (користувачеві) - за певну винагороду право експлуатувати франчизу з метою продажу визначеного сторонами виду товарів та/або послуг.

 

1. За франчайзинговим договором один підприємець - франчайзер (правоволоділець) - надоє іншому підприємцеві - франчайзі (користувачеві) - за певну винагороду право експлуатувати франчизу з метою продажу визначеного сторонами виду товарів та/або послуг.

2. Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду правоволодільця в певному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або без зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від правоволодільця або вироблених користувачем, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).

 

2. Франчиза є комплекс виключних прав (право на найменування торговельного підприємства (фірму), право на знак для товарів і послуг, конфіденційну торговельну інформацію, винаходи, корисні моделі, авторські права ті інші об'єкти інтелектуальної власності, що підлягають використанню користувачем (франчайзі).

 

2. Франчиза є комплекс виключних прав (право на найменування торговельного підприємства (фірму), право на знак для товарів і послуг, конфіденційну торговельну інформацію, винаходи, корисні моделі, авторські права ті інші об'єкти інтелектуальної власності, що підлягають використанню користувачем (франчайзі).

3. Сторонами в договорі комерційної концесії можуть бути комерційні організації та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальні підприємці.

 

3. Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду франчайзера (правоволодільця) в повному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від франчайзера або вироблених франчайзі, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).

 

3. Договір франчайзингу передбачає використання комплексу виключних прав, ділової репутації і комерційного досвіду франчайзера (правоволодільця) в повному обсязі (зокрема, з визначенням мінімального чи максимального обсягу використання) із зазначенням або зазначення території використання стосовно певної сфери підприємницької діяльності (продаж товарів, одержаних від франчайзера або вироблених франчайзі, здійснення іншої торгової діяльності, виконання робіт, надання послуг).

 

 

4. Сторонами в договорі франчайзингу можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, зареєстровані як індивідуальні підприємці."

 

4. Сторонами в договорі франчайзингу можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, зареєстровані як індивідуальні підприємці.

Стаття 1179
Форма і реєстрація договору франчайзингу

 

 

 

Стаття 1179
Форма і реєстрація договору франчайзингу

1. Договір франчайзингу має бути укладений у письмовій формі.

 

 

 

1. Договір франчайзингу має бути укладений у письмовій формі.

Недодержання письмової форми договору має наслідком його недійсність. Такий договір вважається нікчемним.

 

 

 

Недодержання письмової форми договору має наслідком його недійсність. Такий договір вважається нікчемним.

2. Договір франчайзингу реєструється органом, який здійснює реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що виступає за договором як правоволоділець.

 

 

 

2. Договір франчайзингу реєструється органом, який здійснює реєстрацію юридичної особи або індивідуального підприємця, що виступає за договором як правоволоділець.

Якщо правоволоділець зареєстрований як юридична особа або індивідуальний підприємець в іноземній державі, реєстрація договору франчайзингу здійснюється органом, який зареєстрував юридичну особу або індивідуального підприємця, що є користувачем.

 

 

 

Якщо правоволоділець зареєстрований як юридична особа або індивідуальний підприємець в іноземній державі, реєстрація договору франчайзингу здійснюється органом, який зареєстрував юридичну особу або індивідуального підприємця, що є користувачем.

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на договір лише з моменту його реєстрації.

 

 

 

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на договір лише з моменту його реєстрації.

Договір франчайзингу на використання об'єкта, що охороняється відповідно до патентного законодавства, підлягає реєстрації також у центральному органі виконавчої влади в галузі патентів і знаків для товарів і послуг. При недодержанні цієї вимоги договір вважається нікчемним.

 

 

 

Договір франчайзингу на використання об'єкта, що охороняється відповідно до патентного законодавства, підлягає реєстрації також у центральному органі виконавчої влади в галузі патентів і знаків для товарів і послуг. При недодержанні цієї вимоги договір вважається нікчемним.

Стаття 1180
Субфранчайзинг

661

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1180 викласти в такій редакції:
"Стаття 1180
Мастер франчайзинговий договір. Субфранчайзинг

Враховано

Стаття 1180

Мастер франчайзинговий договір. Субфранчайзинг

1. Договором франчайзингу може бути передбачено право користувача дозволяти іншим особам користування наданим йому комплексом виключних прав або частки цього комплексу на умовах субфранчайзингу, погоджених ним із правоволодільцем або визначених у договорі франчайзингу. У договорі може бути передбачений обов'язок користувача надати протягом певного строку певній кількості осіб право користування зазначеними правами на умовах субконцесії.

 

1. Мастер франчайзинговий договір означає договір, за яким один підприємець (франчайзер) надає іншому (мастер франчайзі/ субфранчайзеру) за обумовлену винагороду право експлуатувати франчизу з метою укладення франчайзингових договорів з третіми особами (франчайзі).

 

1. Мастер франчайзинговий договір означає договір, за яким один підприємець (франчайзер) надає іншому (мастер франчайзі/ субфранчайзеру) за обумовлену винагороду право експлуатувати франчизу з метою укладення франчайзингових договорів з третіми особами (франчайзі).

Договір франчайзингу не може бути укладений на більш тривалий строк, ніж договір комерційної концесії, на підставі якого він укладається.

 

 

 

 

2. Якщо договір франчайзингу є недійсним, недійсними є і укладені на його основі договори субфранчайзингу.

 

2. Мастер франчайзі несе субсідіарну відповідальність за шкоду, завдану франчайзеру діями франчайзі, якщо інше не передбачено договором мастер франчайзингу.

 

2. Мастер франчайзі несе субсідіарну відповідальність за шкоду, завдану франчайзеру діями франчайзі, якщо інше не передбачено договором мастер франчайзингу.

3. Якщо інше не передбачено договором франчайзингу, укладеним на строк, при його достроковому припиненні права та обов'язки похідного правоволодільця за договором франчайзингу (користувача за договором франчайзингу) переходять до правоволодільця, якщо він не відмовиться взяти на себе права та обов'язки за цим договором. Це правило відповідно застосовується при розірванні договору франчайзингу, укладеного без визначення строку.

 

3. Положення цієї глави стосовно правовідносин франчайзера та франчайзі поширюються на правовідносини франчайзера та мастер франчайзі та на правовідносини мастер франчайзі та франчайзі.

 

3. Положення цієї глави стосовно правовідносин франчайзера та франчайзі поширюються на правовідносини франчайзера та мастер франчайзі та на правовідносини мастер франчайзі та франчайзі.

4. Користувач несе субсидіарну відповідальність за шкоду, завдану правоволодільцеві діями похідних користувачів, якщо інше не передбачено договором франчайзингу.

 

4. Якщо договір франчайзингу є недійсним, то недійсними визнаються і укладені на його основі договори субфранчайзингу.

 

4. Якщо договір франчайзингу є недійсним, то недійсними визнаються і укладені на його основі договори субфранчайзингу.

5. До договору субфранчайзингу застосовуються передбачені цією главою правила про договір франчайзингу, якщо інше не випливає з особливостей субфранчайзингу.

 

5. Якщо інше не передбачено договором франчайзингу, укладеним на строк, при його достроковому припиненні права та обов'язки похідного правоволодільця за договором франчайзингу (користувача за договором франчайзингу) переходять до правоволодільця, якщо він не відмовиться взяти на себе права та обов'язки за цим договором. Це правило застосовується при розірванні договору франчайзингу, укладеного без визначення строку."

 

5. Якщо інше не передбачено договором франчайзингу, укладеним на строк, при його достроковому припиненні права та обов'язки похідного правоволодільця за договором франчайзингу (користувача за договором франчайзингу) переходять до правоволодільця, якщо він не відмовиться взяти на себе права та обов'язки за цим договором. Це правило застосовується при розірванні договору франчайзингу, укладеного без визначення строку.

Стаття 1181
Винагорода за договором франчайзингу

 

 

 

 

Винагорода за договором франчайзингу може виплачуватися користувачем правоволодільцеві у формі разових або періодичних платежів, відрахувань від виторгу, націнки на оптову ціну товарів, що передаються правоволодільцем для перепродажу, або в іншій формі, передбаченій договором.

 

 

 

 

Стаття 1182
Обов'язки правоволодільця

662

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1182 викласти в ткаії редакції:

"Стаття 1182

Права та обов'язки правоволодільця (франчайзера)

Враховано

Стаття 1182

Права та обов'язки правоволодільця (франчайзера)

1. Правоволоділець зобов'язаний:

 

1. Правоволоділець (франчайзер) зобов'язаний:

 

1. Правоволоділець (франчайзер) зобов'язаний:

1) передати користувачеві технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором комерційної концесії, а також проінструктувати користувача і його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

 

1) передати користувачеві (франчайзі) технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором франчайзингу, а також проінструктувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

 

1) передати користувачеві (франчайзі) технічну та комерційну документацію і надати іншу інформацію, необхідну користувачеві для здійснення прав, наданих йому за договором франчайзингу, а також проінструктувати користувача та його працівників з питань, пов'язаних зі здійсненням цих прав;

2) видати користувачеві передбачені договором ліцензії, забезпечивши їх оформлення у встановленому порядку.

 

2) інформувати користувача про основні аспекти франчизи, які повинні забезпечити її повне і ефективне використання;

 

2) інформувати користувача про основні аспекти франчизи, які повинні забезпечити її повне і ефективне використання;

 

 

3) надавати франчайзі постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи проведення спеціальних навчальних курсів для персоналу франчайзі;

 

3) надовати франчайзі постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи проведення спеціальних навчальних курсів для персоналу франчайзі;

 

 

4) забезпечити реєстрацію договору франчайзингу відповідно до цього Кодексу.

 

4) забезпечити реєстрацію договору франчайзингу відповідно до цього Кодексу.

2. Якщо договором франчайзингу не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний:

 

2. Франчайзер має право проводити постійну перевірку якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) франчайзі споживачам відповідно до франчайзингового договору."

 

2. Франчайзер має право проводити постійну перевірку якості товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) франчайзі споживачам відповідно до франчайзингового договору.

1) забезпечити реєстрацію договору франчайзингу (п. 2 статті 1179 цього Кодексу);

 

 

 

 

2) надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

 

 

 

 

3) контролювати якість товарів (робіт, послуг), що виробляються (виконуються або надаються) користувачем на підставі договору франчайзингу.

 

 

 

 

Стаття 1183
Обов'язки користувача

663

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1183 викласти в такій редакції:

"Стаття 1183

Права та обов'язки користувача (франчайзі)

Враховано

Стаття 1183

Права та обов'язки користувача (франчайзі)

З урахуванням характеру та особливостей діяльності, що здійснюється користувачем за договором франчайзингу, користувач зобов'язаний:

 

1. Користувач (франчайзі) зобов'язаний:

 

1. Користувач (франчайзі) зобов'язаний:

1) використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмове найменування і (або) комерційне позначення правоволодільця зазначеним у договорі способом;

 

1) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця (франчайзера) та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

 

1) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця (франчайзера) та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

2) забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, що виробляються, виконуються або надаються безпосередньо правоволодільцем;

 

2) інформувати франчайзера про свій досвід експлуатації франчизи на договірній території та можливе її поліпшення;

 

2) інформувати франчайзера про свій досвід експлуатації франчизи на договірній території та можливе її поліпшення;

3) додержуватися інструкцій і вказівок правоволодільця, спрямованих на забезпечення відповідності характеру, способів та умов використання комплексу виключних прав тому, як він використовується правоволодільцем, у тому числі вказівок, що стосуються зовнішнього і внутрішнього оформлення комерційних приміщень, що використовуються користувачем при здійсненні наданих йому за договором прав;

 

3) експлуатувати передану франчизу виключно з договірних приміщень/засобів транспортування; додержуватися вимог франчайзера до обладнання та загального оформлення договірних приміщень/засобів транспортування; не змінювати без згоди франчайзера місця знаходження договірних приміщень;

 

3) експлуатувати передану франчизу виключно з договірних приміщень/засобів транспортування; додержуватися вимог франчайзера до обладнання та загального оформлення договірних приміщень/засобів транспортування; не змінювати без згоди франчайзера місця знаходження договірних приміщень;

4) надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купуючи (замовляючи) товар (роботу, послуги) безпосередньо у правоволодільця;

 

4) використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмове найменування і/або комерційне позначення правоволодільця (франчайзера) визначеним в договорі способом;

 

4) використовувати при здійсненні передбаченої договором діяльності фірмове найменування і/або комерційне позначення правоволодільця (франчайзера) визначеним в договорі способом;

5) не розголошувати секрети виробництва правоволодільця та іншу одержану від нього конфіденційну комерційну інформацію;

 

5) забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, що виробляються, надаються або надаються правоволодільцем (франчайзером);

 

5) забезпечити відповідність якості товарів, що виробляються ним на основі договору, виконуваних робіт, послуг, що надаються, якості аналогічних товарів, робіт і послуг, що виробляються, надаються або надаються правоволодільцем (франчайзером);

6) надати обумовлену кількість субфранчайзингу, якщо такий обов'язок передбачений договором;

 

6) надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купляючи (замовляючи) безпосередньо у правоволодільця;

 

6) надавати покупцям (замовникам) усі додаткові послуги, на які вони могли б розраховувати, купляючи (замовляючи) безпосередньо у правоволодільця;

7) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації за договором франчайзингу.

 

7) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації за договором франчайзингу;

 

7) інформувати покупців (замовників) найбільш очевидним для них способом про те, що він використовує фірмове найменування, комерційне позначення, знак для товарів і послуг або інший засіб індивідуалізації за договором франчайзингу;

 

 

8) утримуватися від пошуку споживачів (замовників) за межами надоної договірної території (території, закріпленої за франчайзі).

 

8) утримуватися від пошуку споживачів (замовників) за межами надоної договірної території (території, закріпленої за франчайзі).

 

 

Франчайзі зобов'язаний продати товари або надати послуги споживачу, який безпосередньо звернувся до нього, якщо такий споживач має постійне місце знаходження за межами договірної території;

 

Франчайзі зобов'язаний продати товари або надати послуги споживачу, який безпосередньо звернувся до нього, якщо такий споживач має постійне місце знаходження за межами договірної території;

 

 

9) не брати участі та не мати будь-якого майнового інтересу прямо або опосередковано в будь-якій підприємницькій діяльності, що може конкурувати з діяльністю членів франчайзингової мережі, включаючи самого франчайзера;

 

9) не брати участі та не мати будь-якого майнового інтересу прямо або опосередковано в будь-якій підприємницькій діяльності, що може конкурувати з діяльністю членів франчайзингової мережі, включаючи самого франчайзера;

 

 

10) дозволяти франчайзеру інспектувати договірні приміщення/транспортні засоби, товари та послуги, що надаються, свої інвентаризаційні та фінансові документи.

 

10) дозволяти франчайзеру інспектувати договірні приміщення/транспортні засоби, товари та послуги, що надаються, свої інвентаризаційні та фінансові документи.

 

 

2. Користувач (франчайзі) має право:

 

2. Користувач (франчайзі) має право:

 

 

1) отримувати товари від іншого франчайзі з франчайзингової мережі або будь-якої іншої збутової мережі франчайзера;

 

1) отримувати товари від іншого франчайзі з франчайзингової мережі або будь-якої іншої збутової мережі франчайзера;

 

 

2) купувати товари у будь-якого постачальника, якщо продаж таких товарів не пов'язаний з торговим найменуванням або маркою франчайзера, або не є суттєвими для цілей експлуатації франчизи. При цьому франчайзі зобов'язаний дотримуватися кваліфікаційних вимог, сформульованих франчайзером до якості товарів.

 

2) купувати товари у будь-якого постачальника, якщо продаж таких товарів не пов'язаний з торговим найменуванням або маркою франчайзера, або не є суттєвими для цілей експлуатації франчизи. При цьому франчайзі зобов'язаний дотримуватися кваліфікаційних вимог, сформульованих франчайзером до якості товарів.

Стаття 1184
Обмеження прав сторін за договором франчайзингу

 

 

 

Стаття 1184
Обмеження прав сторін за договором франчайзингу

1. Договором франчайзингу можуть бути передбачені обмеження прав сторін за цим договором, зокрема:

 

 

 

1. Договором франчайзингу можуть бути передбачені обмеження прав сторін за цим договором, зокрема:

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

 

 

 

1) обов'язок правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні комплекси виключних прав для їх використання на закріпленій за користувачем території або утримуватися від власної аналогічної діяльності на цій території;

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору франчайзингу стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правоволодільцеві виключних прав;

 

 

 

2) обов'язок користувача не конкурувати з правоволодільцем на території, на яку поширюється чинність договору франчайзингу стосовно підприємницької діяльності, що здійснюється користувачем з використанням належних правоволодільцеві виключних прав;

3) відмова користувача від одержання за договором франчайзингу аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

 

 

 

3) відмова користувача від одержання за договором франчайзингу аналогічних прав у конкурентів (потенційних конкурентів) правоволодільця;

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування комерційних приміщень, які мають використовуватися при здійсненні наданих за договором виключних прав, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

 

 

 

4) обов'язок користувача погоджувати з правоволодільцем місце розташування комерційних приміщень, які мають використовуватися при здійсненні наданих за договором виключних прав, а також їх внутрішнє і зовнішнє оформлення.

Обмежувальні умови можуть бути визнані недійсними на вимогу антимонопольного органу або іншої заінтересованої особи, якщо ці умови з урахуванням стану відповідного ринку та економічного стану сторін суперечать антимонопольному законодавству.

 

 

 

Обмежувальні умови можуть бути визнані недійсними на вимогу антимонопольного органу або іншої заінтересованої особи, якщо ці умови з урахуванням стану відповідного ринку та економічного стану сторін суперечать антимонопольному законодавству.

2. Визнаються нікчемними такі умови, що обмежують права сторін за договором франчайзингу, в силу яких:

 

 

 

2. Визнаються нікчемними такі умови, що обмежують права сторін за договором франчайзингу, в силу яких:

1) правоволоділець має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (тих, що надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін;

 

 

 

1) правоволоділець має право визначати ціну продажу товару користувачем або ціну робіт (послуг), виконуваних (тих, що надаються) користувачем, або встановлювати верхню чи нижню межу цих цін;

2) користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місце знаходження (місце проживання) на визначеній у договорі території.

 

 

 

2) користувач має право продавати товари, виконувати роботи або надавати послуги виключно певній категорії покупців (замовників) або виключно покупцям (замовникам), що мають місце знаходження (місце проживання) на визначеній у договорі території.

Стаття 1185
Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувачів

 

 

 

Стаття 1185
Відповідальність правоволодільця за вимогами, що заявляються до користувачів

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувачів, про невідповідність якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем за договором франчайзингу.

 

 

 

Правоволоділець несе субсидіарну відповідальність за вимогами, що заявляються до користувачів, про невідповідність якості товарів (робіт, послуг), які продаються (виконуються, надаються) користувачем за договором франчайзингу.

За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

 

 

 

За вимогами, що заявляються до користувача як виробника продукції (товарів) правоволодільця, правоволоділець відповідає солідарно з користувачем.

Стаття 1186
Право користувача укласти договір комерційної концесії на новий строк

664

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В статті 1186 слова "комерційної концесії" на слова "франчайзингу"

Враховано

Стаття 1186
Право користувача укласти договір фпанчайзингу на новий строк

1. Користувач, що належним чином виконував свої обов'язки, має після спливу строку договору франчайзингу право на укладення договору на новий строк на тих самих умовах.

 

 

 

1. Користувач, що належним чином виконував свої обов'язки, має після спливу строку договору франчайзингу право на укладення договору на новий строк на тих самих умовах.

2. Правоволоділець має право відмовити в укладенні договору франчайзингу на новий строк за умови, що протягом трьох років від дня спливу строку даного договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори франчайзингу і погоджуватися на укладення аналогічних договорів франчайзингу, дія яких поширюватиметься на ту саму територію, на якій мав чинність договір, що припинив свою дію. У разі якщо до спливу трирічного строку правоволоділець забажає надати кому-небудь ті самі права, які були надані користувачеві за договором, що припинив свою чинність, він зобов'язаний запропонувати користувачеві укласти новий договір або відшкодувати зазнані ним збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливі для користувача, ніж умови договору, що припинив свою чинність.

 

 

 

2. Правоволоділець має право відмовити в укладенні договору франчайзингу на новий строк за умови, що протягом трьох років від дня спливу строку даного договору він не буде укладати з іншими особами аналогічні договори франчайзингу і погоджуватися на укладення аналогічних договорів франчайзингу, дія яких поширюватиметься на ту саму територію, на якій мав чинність договір, що припинив свою дію. У разі якщо до спливу трирічного строку правоволоділець забажає надати кому-небудь ті самі права, які були надані користувачеві за договором, що припинив свою чинність, він зобов'язаний запропонувати користувачеві укласти новий договір або відшкодувати зазнані ним збитки. При укладенні нового договору його умови мають бути не менш сприятливі для користувача, ніж умови договору, що припинив свою чинність.

Стаття 1187
Зміна договору франчайзингу

 

 

 

Стаття 1187
Зміна договору франчайзингу

Договір франчайзингу може бути змінений відповідно до правил, передбачених главою 52 цього Кодексу.

 

 

 

Договір франчайзингу може бути змінений відповідно до правил, передбачених главою 52 цього Кодексу.

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на зміни договору лише з моменту реєстрації цієї зміни в порядку, встановленому п. 2 статті 1179 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати про зміну договору раніше.

 

 

 

У відносинах з третіми особами сторони договору франчайзингу мають право посилатися на зміни договору лише з моменту реєстрації цієї зміни в порядку, встановленому п. 2 статті 1179 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати про зміну договору раніше.

Стаття 1188
Припинення договору франчайзингу

 

 

 

Стаття 1188
Припинення договору франчайзингу

1. Кожна із сторін договору франчайзингу, укладеного без зазначеного строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором не передбачений більш тривалий строк.

 

 

 

1. Кожна із сторін договору франчайзингу, укладеного без зазначеного строку, має право у будь-який час відмовитися від договору, повідомивши про це іншу сторону за шість місяців, якщо договором не передбачений більш тривалий строк.

2. Дострокове розірвання договору франчайзингу, укладеного із визначенням строку, а також розірвання договору, укладеного без визначення строку, підлягають реєстрації у порядку, встановленому п. 2 статті 1179 цього Кодексу.

 

 

 

2. Дострокове розірвання договору франчайзингу, укладеного із визначенням строку, а також розірвання договору, укладеного без визначення строку, підлягають реєстрації у порядку, встановленому п. 2 статті 1179 цього Кодексу.

3. У разі припинення належних правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами договір франчайзингу припиняється.

 

 

 

3. У разі припинення належних правоволодільцеві прав на фірмове найменування і комерційне позначення без заміни їх новими аналогічними правами договір франчайзингу припиняється.

4. При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом) договір франчайзингу припиняється.

 

 

 

4. При оголошенні правоволодільця або користувача неплатоспроможним (банкрутом) договір франчайзингу припиняється.

Стаття 1189
Збереження договором франчайзингу чинності при зміні сторін

 

 

 

Стаття 1189
Збереження договором франчайзингу чинності при зміні сторін

1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав, не визнається підставою для зміни або розірвання договору франчайзингу. Новий правоволоділець стає стороною цього договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права.

 

 

 

1. Перехід до іншої особи будь-якого виключного права, що входить до комплексу наданих користувачеві прав, не визнається підставою для зміни або розірвання договору франчайзингу. Новий правоволоділець стає стороною цього договору в частині прав і обов'язків, що стосуються відчуженого виключного права.

2. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором франчайзингу переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як індивідуальний підприємець. Інакше договір припиняється.

 

 

 

2. У разі смерті правоволодільця його права та обов'язки за договором франчайзингу переходять до спадкоємця за умови, що він зареєстрований або протягом шести місяців від дня відкриття спадщини зареєструється як індивідуальний підприємець. Інакше договір припиняється.

Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до прийняття спадкоємцем цих прав та обов'язків або до реєстрації спадкоємця як індивідуального підприємця здійснюється управителем, якого призначає нотаріус.

 

 

 

Здійснення прав і виконання обов'язків особи, яка померла, до прийняття спадкоємцем цих прав та обов'язків або до реєстрації спадкоємця як індивідуального підприємця здійснюється управителем, якого призначає нотаріус.

Стаття 1190
Наслідки зміни фірмового найменування
або комерційого позначення правоволодільця

 

 

 

Стаття 1190
Наслідки зміни фірмового найменування
або комерційого позначення правоволодільця

У разі зміни правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, договір франчайзингу зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування або комерційного позначення правоволодільця, якщо користувач не зажадає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

 

 

 

У разі зміни правоволодільцем свого фірмового найменування або комерційного позначення, права на використання яких входять у комплекс виключних прав, договір франчайзингу зберігає чинність стосовно нового фірмового найменування або комерційного позначення правоволодільця, якщо користувач не зажадає розірвання договору і відшкодування збитків. У разі продовження чинності договору користувач має право вимагати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

Стаття 1191
Наслідки припинення виключного права,
користування яким надано за договором франчайзингу

 

 

 

Стаття 1191
Наслідки припинення виключного права,
користування яким надано за договором франчайзингу

Якщо в період дії договору франчайзингу сплинув строк дії виключного права, користування яким надано за цим договором, або таке право припинилося за іншою підставою, договір франчайзингу продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право зажадати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

 

 

 

Якщо в період дії договору франчайзингу сплинув строк дії виключного права, користування яким надано за цим договором, або таке право припинилося за іншою підставою, договір франчайзингу продовжує свою чинність, крім положень, що стосуються права, яке припинилося, а користувач, якщо інше не передбачено договором, має право зажадати відповідного зменшення належної правоволодільцеві винагороди.

У разі припинення належних правоволодільцеві прав на фірмове найменування або комерційне позначення настають наслідки, передбачені п. 2 статті 1188 і статтею 1190 цього Кодексу.

 

 

 

У разі припинення належних правоволодільцеві прав на фірмове найменування або комерційне позначення настають наслідки, передбачені п. 2 статті 1188 і статтею 1190 цього Кодексу.

Глава 75
Спільна діяльність

 

 

 

Глава 75
Спільна діяльність

§ 1. Загальні положення про спільну діяльність

 

 

 

§ 1. Загальні положення про спільну діяльність

Стаття 1192
Договір про спільну діяльність

 

 

 

Стаття 1192
Договір про спільну діяльність

1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення будь-якої мети, що не суперечить законові.

 

 

 

1. За договором про спільну діяльність сторони (учасники) зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення будь-якої мети, що не суперечить законові.

2. Спільна діяльність може здійснюватися як на основі поєднання вкладів учасників (просте товариство), так і без поєднання вкладів учасників.

 

 

 

2. Спільна діяльність може здійснюватися як на основі поєднання вкладів учасників (просте товариство), так і без поєднання вкладів учасників.

Стаття 1193
Форма та умови договору про спільну діяльність

 

 

 

Стаття 1193
Форма та умови договору про спільну діяльність

1. Договір про спільну діяльність укладається письмово.

 

 

 

1. Договір про спільну діяльність укладається письмово.

2. Якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності, умови договору, в тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий режим виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх відношення до результатів спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін.

 

 

 

2. Якщо інше не встановлено законом про окремі види спільної діяльності, умови договору, в тому числі координація спільних дій учасників або ведення їхніх спільних справ, правовий режим виділеного для спільної діяльності майна, покриття витрат та збитків учасників, їх відношення до результатів спільних дій та інші умови визначаються за домовленістю сторін.

§ 2. Просте товариство

 

 

 

§ 2. Просте товариство

Стаття 1194
Договір простого товариства

 

 

 

Стаття 1194
Договір простого товариства

За договором простого товариства учасники беруть зобов'язання поєднати свої вклади та спільно діяти для здобування прибутку або досягнення іншої мети.

 

 

 

За договором простого товариства учасники беруть зобов'язання поєднати свої вклади та спільно діяти для здобування прибутку або досягнення іншої мети.

Стаття 1195
Вклади учасників

 

 

 

Стаття 1195
Вклади учасників

1. Вкладом учасника визнається все те, що він вносить у спільну справу, в тому числі гроші, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

 

 

 

1. Вкладом учасника визнається все те, що він вносить у спільну справу, в тому числі гроші, інше майно, професійні та інші знання, навички та вміння, а також ділова репутація та ділові зв'язки.

2. Вклади учасників передбачаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками.

 

 

 

2. Вклади учасників передбачаються рівними за вартістю, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних обставин. Грошова оцінка вкладу учасника провадиться за погодженням між учасниками.

Стаття 1196
Спільне майно учасників

 

 

 

Стаття 1196
Спільне майно учасників

1. Внесене учасниками майно, яким вони володіли за правом власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено законом або договором простого товариства.

 

 

 

1. Внесене учасниками майно, яким вони володіли за правом власності, а також вироблена у результаті спільної діяльності продукція та одержані від такої діяльності плоди і доходи визнаються їхньою спільною частковою власністю, якщо інше не встановлено законом або договором простого товариства.

Внесене учасниками майно, яким вони володіли з підстав, відмінних від прав власності, використовується в інтересах усіх учасників і становить поряд із майном, що перебуває у їхній спільній власності, спільне майно учасників.

 

 

 

Внесене учасниками майно, яким вони володіли з підстав, відмінних від прав власності, використовується в інтересах усіх учасників і становить поряд із майном, що перебуває у їхній спільній власності, спільне майно учасників.

2. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників може бути доручено ними одній з осіб, що беруть участь у договорі простого товариства.

 

 

 

2. Ведення бухгалтерського обліку спільного майна учасників може бути доручено ними одній з осіб, що беруть участь у договорі простого товариства.

3. Користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що встановлюється судом.

 

 

 

3. Користування спільним майном учасників здійснюється за їх спільною згодою, а в разі недосягнення згоди - у порядку, що встановлюється судом.

4. Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, визначаються договором простого товариства.

 

 

 

4. Обов'язки учасників щодо утримання спільного майна та порядок відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням цих обов'язків, визначаються договором простого товариства.

Стаття 1197
Ведення спільних справ учасників

 

 

 

Стаття 1197
Ведення спільних справ учасників

1. При веденні спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або ж спільно всіма учасниками договору простого товариства.

 

 

 

1. При веденні спільних справ кожний учасник має право діяти від імені всіх учасників, якщо договором простого товариства не встановлено, що ведення справ здійснюється окремими учасниками або ж спільно всіма учасниками договору простого товариства.

У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

 

 

 

У разі спільного ведення справ для вчинення кожного правочину потрібна згода всіх учасників.

2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства.

 

 

 

2. У відносинах із третіми особами повноваження учасника вчиняти правочини від імені всіх учасників посвідчується довіреністю, виданою йому іншими учасниками, або договором простого товариства.

3. У відносинах із третіми особами учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або повинна була знати про наявність таких обмежень.

 

 

 

3. У відносинах із третіми особами учасники не можуть посилатися на обмеження прав учасника, який вчинив правочин, щодо ведення спільних справ учасників, крім випадків, коли вони доведуть, що на момент вчинення правочину третя особа знала або повинна була знати про наявність таких обмежень.

4. Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочини, щодо яких його право на ведення спільних справ учасників було обмежене, або ж учинив в інтересах усіх учасників правочини від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, якщо існували достатні підстави вважати, що ці правочини були необхідними в інтересах усіх учасників. Учасники, які внаслідок таких правочинів зазнали збитків, мають право вимагати їх відшкодування.

 

 

 

4. Учасник, який вчинив від імені всіх учасників правочини, щодо яких його право на ведення спільних справ учасників було обмежене, або ж учинив в інтересах усіх учасників правочини від свого імені, може вимагати відшкодування здійснених ним за свій рахунок витрат, якщо існували достатні підстави вважати, що ці правочини були необхідними в інтересах усіх учасників. Учасники, які внаслідок таких правочинів зазнали збитків, мають право вимагати їх відшкодування.

5. Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не передбачено договором простого товариства.

 

 

 

5. Рішення щодо спільних справ учасників приймаються учасниками за спільною згодою, якщо інше не передбачено договором простого товариства.

Стаття 1198
Право учасника на інформацію

 

 

 

Стаття 1198
Право учасника на інформацію

Кожний учасник незалежно від того, чи правоуповноважений він вести спільні справи учасників, має право ознайомлюватися з усією документацією з ведення справ. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за погодженням учасників, є нікчемною.

 

 

 

Кожний учасник незалежно від того, чи правоуповноважений він вести спільні справи учасників, має право ознайомлюватися з усією документацією з ведення справ. Відмова від цього права або його обмеження, в тому числі за погодженням учасників, є нікчемною.

Стаття 1199
Спільні витрати та збитки учасників

 

 

 

Стаття 1199
Спільні витрати та збитки учасників

Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається їхньою угодою. За відсутності такої угоди кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.

 

 

 

Порядок покриття витрат і збитків, пов'язаних із спільною діяльністю учасників, визначається їхньою угодою. За відсутності такої угоди кожний учасник несе витрати та збитки пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.

Угода, яка повністю звільняє будь-кого із учасників від участі у сплаченні спільних витрат або збитків, є нікчемною.

665

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В частині другій статті 1199 останнє слово "нікчемною" замінити на слово "недійсною".

Враховано

Угода, яка повністю звільняє будь-кого із учасників від участі у сплаченні спільних витрат або збитків, є недійсною.

Стаття 1200
Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

 

 

 

Стаття 1200
Відповідальність учасників за спільними зобов'язаннями

1. Якщо договір простого товариства не пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.

 

 

 

1. Якщо договір простого товариства не пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, кожний учасник відповідає за спільними договірними зобов'язаннями усім своїм майном пропорційно вартості його вкладу у спільну справу.

За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

 

 

 

За спільними зобов'язаннями, що виникли не з договору, учасники відповідають солідарно.

2. Якщо договір простого товариства пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

 

 

 

2. Якщо договір простого товариства пов'язаний зі здійсненням його учасниками підприємницької діяльності, учасники відповідають солідарно за всіма спільними зобов'язаннями незалежно від підстав їх виникнення.

Стаття 1201
Розподіл прибутку

 

 

 

Стаття 1201
Розподіл прибутку

Прибуток, одержаний учасниками в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільну справу, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншою угодою учасників. Угода про усунення будь-кого з учасників від участі в прибутку є нікчемною.

666

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В тексті статті 1201останнє слово "нікчемною" замінити на слово "недійсною".

Врахованео

Прибуток, одержаний учасниками в результаті їх спільної діяльності, розподіляється пропорційно вартості вкладів учасників у спільну справу, якщо інше не передбачено договором простого товариства або іншою угодою учасників. Угода про усунення будь-кого з учасників від участі в прибутку є недійсною.

Стаття 1202
Виділ частки учасника на вимогу його кредитора

 

 

 

Стаття 1202
Виділ частки учасника на вимогу його кредитора

Кредитор учасника договору простого товариства має право поставити вимогу про виділ його частки у спільному майні відповідно до положень цього Кодексу.

 

 

 

Кредитор учасника договору простого товариства має право поставити вимогу про виділ його частки у спільному майні відповідно до положень цього Кодексу.

Стаття 1203
Припинення договору простого товариства

 

 

 

Стаття 1203
Припинення договору простого товариства

1. Договір простого товариства припиняється внаслідок:

 

 

 

 

1) оголошення будь-кого з учасників недієздатним, таким, дієздатність якого є обмеженою, або безвісно відсутнім, якщо договором простого товариства або наступною угодою не передбачено збереження договору у відносинах між іншими учасниками;

667

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Підпункт 1) пункту 1 статті 1203 викласти у такій редакції:

"1) визнання будь-кого з учасників недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження у дієздатності, якщо договором простого товариства або наступною угодою не передбачено збереження договору у відносинах між іншими учасниками;"

Враховано

1) визнання будь-кого з учасників недієздатним, безвісно відсутнім, обмеження у дієздатності, якщо договором простого товариства або наступною угодою не передбачено збереження договору у відносинах між іншими учасниками;

2) огошення будь-кого з учасників банкрутом, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

 

 

 

2) огошення будь-кого з учасників банкрутом, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

3) смерті учасника чи ліквідації юридичної особи, що бере участь у договорі простого товариства, якщо договором або наступною угодою не передбачено збереження договору у відносинах між іншими учасниками або ж заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);

 

 

 

3) смерті учасника чи ліквідації юридичної особи, що бере участь у договорі простого товариства, якщо договором або наступною угодою не передбачено збереження договору у відносинах між іншими учасниками або ж заміщення учасника, який помер (ліквідованої юридичної особи), його спадкоємцями (правонаступниками);

4) відмови будь-кого з учасників від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

 

 

 

4) відмови будь-кого з учасників від подальшої участі у договорі простого товариства або розірвання договору на вимогу одного з учасників, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

5) спливу строку договору простого товариства;

 

 

 

5) спливу строку договору простого товариства;

6) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту.

 

 

 

6) виділу частки учасника на вимогу його кредитора, за винятком, зазначеним у підпункті 1 цього пункту;

 

668

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункт 1 статті увести новий підпункт 7 такого змісту:

"7) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим.".

Враховано

7) досягнення мети товариства або настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим

2. У разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін.

 

 

 

2. У разі припинення договору простого товариства речі, передані у спільне володіння та (або) користування учасників, повертаються учасникам, які їх надали, без винагороди, якщо інше не передбачено угодою сторін.

Поділ майна, що перебуває у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому положеннями цього Кодексу.

 

 

 

Поділ майна, що перебуває у спільній власності учасників, і спільних прав вимоги, які виникли у них, здійснюється в порядку, встановленому положеннями цього Кодексу.

Учасник, який вніс у спільну власність індивідуально-визначену річ, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і кредиторів.

 

 

 

Учасник, який вніс у спільну власність індивідуально-визначену річ, має право у разі припинення договору простого товариства вимагати в судовому порядку повернення йому цієї речі за умови додержання інтересів інших учасників і кредиторів.

3. З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.

 

 

 

3. З моменту припинення договору простого товариства його учасники несуть солідарну відповідальність за невиконаними спільними зобов'язаннями щодо третіх осіб.

Стаття 1204
Відмова учасника від подальшої участі
в договорі простого товариства та розірвання договору

 

 

 

Стаття 1204
Відмова учасника від подальшої участі
в договорі простого товариства та розірвання договору

1. Заява про відмову учасника від безстрокового договору простого товариства має бути зроблена ним не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного виходу із договору.

 

 

 

1. Заява про відмову учасника від безстрокового договору простого товариства має бути зроблена ним не пізніше ніж за три місяці до передбачуваного виходу із договору.

Угода про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є нікчемною.

669

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В частині другій пункту 1 статті 1204 останнє слово "нікчемною" замінити словом "недійсною".

Враховано

Угода про обмеження права на відмову від безстрокового договору простого товариства є недійсною.

2. Учасник договору простого товариства, укладеного із зазначенням строку або із зазначенням мети як скасувальної умови, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реального збитку, завданого розірванням договору.

 

 

 

2. Учасник договору простого товариства, укладеного із зазначенням строку або із зазначенням мети як скасувальної умови, має право вимагати розірвання договору у відносинах з іншими учасниками через поважну причину з відшкодуванням іншим учасникам реального збитку, завданого розірванням договору.

Стаття 1205
Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства розірвано

 

 

 

Стаття 1205
Відповідальність учасника, щодо якого договір простого товариства розірвано

У разі якщо договір простого товариства не був припинений у результаті заяви будь-кого з учасників про відмову від подальшої у ньому участі або ж розірвання договору на вимогу одного з учасників, особа, участь якої в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період її участі у договорі, так, ніби вона залишилася учасником договору простого товариства.

 

 

 

У разі якщо договір простого товариства не був припинений у результаті заяви будь-кого з учасників про відмову від подальшої у ньому участі або ж розірвання договору на вимогу одного з учасників, особа, участь якої в договорі припинилася, відповідає перед третіми особами за спільними зобов'язаннями, які виникли в період її участі у договорі, так, ніби вона залишилася учасником договору простого товариства.

Підрозділ 2
Недоговірні зобов'язання

 

 

 

Підрозділ 2
Недоговірні зобов'язання

Глава 76
Публічне обіцяння нагороди

 

 

 

Глава 76
Публічне обіцяння нагороди

§ 1. Загальні положення про публічне обіцяння нагороди

 

 

 

§ 1. Загальні положення про публічне обіцяння нагороди

Стаття 1206
Поняття та зміст зобов'язання
із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу

 

 

 

Стаття 1206
Поняття та зміст зобов'язання
із публічного обіцяння нагороди без оголошення конкурсу

1. Особа, що виступила з публічним обіцянням нагороди за досягнення зазначеного у сповіщенні результату (знайдення речі, що пропала, повідомлення необхідних відомостей тощо), зобов'язана виплатити (передати) обіцяну нагороду особі, що надала цей результат.

 

 

 

1. Особа, що виступила з публічним обіцянням нагороди за досягнення зазначеного у сповіщенні результату (знайдення речі, що пропала, повідомлення необхідних відомостей тощо), зобов'язана виплатити (передати) обіцяну нагороду особі, що надала цей результат.

2. Обіцяння нагороди вважається публічним, якщо воно сповіщене будь-яким чином невизначеному колу осіб.

 

 

 

2. Обіцяння нагороди вважається публічним, якщо воно сповіщене будь-яким чином невизначеному колу осіб.

3. Нагорода може бути виражена у грошовій або іншій формі. Передання нагороди відбувається одночасно з переданням результату, якщо інше не випливає з характеру нагороди або публічного сповіщення.

 

 

 

3. Нагорода може бути виражена у грошовій або іншій формі. Передання нагороди відбувається одночасно з переданням результату, якщо інше не випливає з характеру нагороди або публічного сповіщення.

4. Особа, що виступила з публічним обіцянням нагороди, не має права його скасувати або змінити. Якщо в публічному обіцянні нагороди не встановлений строк його чинності, воно є чинним протягом розумного часу.

 

 

 

4. Особа, що виступила з публічним обіцянням нагороди, не має права його скасувати або змінити. Якщо в публічному обіцянні нагороди не встановлений строк його чинності, воно є чинним протягом розумного часу.

5. У разі надання результату кількома особами нагорода розподіляється між ними порівну.

 

 

 

5. У разі надання результату кількома особами нагорода розподіляється між ними порівну.

§ 2. Публічне обіцяння нагороди через конкурс

 

 

 

§ 2. Публічне обіцяння нагороди через конкурс

Стаття 1207
Публічне обіцяння нагороди через конкурс

 

 

 

Стаття 1207
Публічне обіцяння нагороди через конкурс

1. Публічне обіцяння нагороди через конкурс має місце, коли обіцяна особою (засновником конкурсу) спеціальна нагорода (премія) має бути виплачена (передана) особі, що бере участь у конкурсі (здобувачеві), яка досягла кращого результату згідно з умовами конкурсу.

 

 

 

1. Публічне обіцяння нагороди через конкурс має місце, коли обіцяна особою (засновником конкурсу) спеціальна нагорода (премія) має бути виплачена (передана) особі, що бере участь у конкурсі (здобувачеві), яка досягла кращого результату згідно з умовами конкурсу.

2. Оголошення про конкурс має містити виклад завдання, строк його виконання, розмір і форму нагороди, місце представлення результатів, порядок і строк їхньої порівняльної оцінки. Оголошення про конкурс може містити й інші його умови.

 

 

 

2. Оголошення про конкурс має містити виклад завдання, строк його виконання, розмір і форму нагороди, місце представлення результатів, порядок і строк їхньої порівняльної оцінки. Оголошення про конкурс може містити й інші його умови.

Стаття 1208
Скасування або зміна умов конкурсу

 

 

 

Стаття 1208
Скасування або зміна умов конкурсу

1. Засновник конкурсу не має права скасувати його.

 

 

 

1. Засновник конкурсу не має права скасувати його.

2. Зміна умов конкурсу допускається у межах першої половини строку, встановленого для представлення результату. Про зміну умов конкурсу має бути сповіщено учасникам конкурсу в тому самому порядку, в якому конкурс був оголошений.

 

 

 

2. Зміна умов конкурсу допускається у межах першої половини строку, встановленого для представлення результату. Про зміну умов конкурсу має бути сповіщено учасникам конкурсу в тому самому порядку, в якому конкурс був оголошений.

Стаття 1209
Рішення про виплату нагороди (премії)

 

 

 

Стаття 1209
Рішення про виплату нагороди (премії)

Рішення про виплату нагороди (премії) має бути винесене та сповіщене здобувачам у строк, встановлений оголошенням про конкурс, і в порядку, зазначеному цим оголошенням.

 

 

 

Рішення про виплату нагороди (премії) має бути винесене та сповіщене здобувачам у строк, встановлений оголошенням про конкурс, і в порядку, зазначеному цим оголошенням.

Стаття 1210
Використання премійованих витворів творчості, що представлені на конкурс

 

 

 

Стаття 1210
Використання премійованих витворів творчості, що представлені на конкурс

Якщо конкурс оголошений на витвори творчості, засновник конкурсу набуває право використовувати премійовані витвори, що представлені на конкурс, передбаченим в оголошенні про конкурс способом, тільки на підставі договору зі здобувачем, крім випадків, передбачених законом та іншими правовими актами.

 

 

 

Якщо конкурс оголошений на витвори творчості, засновник конкурсу набуває право використовувати премійовані витвори, що представлені на конкурс, передбаченим в оголошенні про конкурс способом, тільки на підставі договору зі здобувачем, крім випадків, передбачених законом та іншими правовими актами.

Стаття 1211
Повернення здобувачам результатів, які представлені на конкурс

 

 

 

Стаття 1211
Повернення здобувачам результатів, які представлені на конкурс

Якщо інше не передбачено оголошенням про конкурс, засновники конкурсу після його закінчення зобов'язані повернути здобувачам результати, що представлені ними на конкурс, у строк, зазначений в оголошенні про конкурс.

 

 

 

Якщо інше не передбачено оголошенням про конкурс, засновники конкурсу після його закінчення зобов'язані повернути здобувачам результати, що представлені ними на конкурс, у строк, зазначений в оголошенні про конкурс.

Глава 77
Ведення чужих справ без доручення

 

 

 

Глава 77
Ведення чужих справ без доручення

Стаття 1212
Ведення чужих справ без доручення

 

 

 

Стаття 1212
Ведення чужих справ без доручення

1. Особа, що діє в майнових інтересах іншої особи без її доручення, незалежно від того, знає вона про це чи ні, зобов'язана при першій нагоді сповістити цю іншу (заінтересовану) особу про свої дії. Якщо заінтересована особа схвалить ці дії, надалі до відносин сторін застосовуються правила відповідного договору.

 

 

 

1. Особа, що діє в майнових інтересах іншої особи без її доручення, незалежно від того, знає вона про це чи ні, зобов'язана при першій нагоді сповістити цю іншу (заінтересовану) особу про свої дії. Якщо заінтересована особа схвалить ці дії, надалі до відносин сторін застосовуються правила відповідного договору.

2. У разі неможливості сповіщення заінтересованої особи той, хто почав дії без доручення, зобов'язаний довести їх до кінця, вживаючи усіх залежних від нього заходів щодо попередження негативних майнових наслідків для цієї особи. При цьому особа, що діє без доручення, зобов'язана взяти на себе все, що пов'язане із веденням справи, у тому числі обов'язки щодо вчинених правочинів.

 

 

 

2. У разі неможливості сповіщення заінтересованої особи той, хто почав дії без доручення, зобов'язаний довести їх до кінця, вживаючи усіх залежних від нього заходів щодо попередження негативних майнових наслідків для цієї особи. При цьому особа, що діє без доручення, зобов'язана взяти на себе все, що пов'язане із веденням справи, у тому числі обов'язки щодо вчинених правочинів.

3. Якщо особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не сповістить про це заінтересовану особу, вона не має права вимагати відшкодування зазнаних витрат.

 

 

 

3. Якщо особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, при першій нагоді не сповістить про це заінтересовану особу, вона не має права вимагати відшкодування зазнаних витрат.

Стаття 1213
Відшкодування витрат, зазнаних при веденні чужих справ без доручення

 

 

 

Стаття 1213
Відшкодування витрат, зазнаних при веденні чужих справ без доручення

Особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від неї відшкодування у межах фактично зазнаних витрат, якщо вони були виправдані обставинами ведення справи.

 

 

 

Особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, має право вимагати від неї відшкодування у межах фактично зазнаних витрат, якщо вони були виправдані обставинами ведення справи.

Стаття 1214
Надання звіту про ведення чужих справ без доручення

 

 

 

Стаття 1214
Надання звіту про ведення чужих справ без доручення

Особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана негайно після закінчення ведення справи надати заінтересованій особі звіт про свої дії і передати їй усе, що при цьому було одержано.

 

 

 

Особа, що діє в інтересах іншої особи без її доручення, зобов'язана негайно після закінчення ведення справи надати заінтересованій особі звіт про свої дії і передати їй усе, що при цьому було одержано.

Глава 78
Запобігання загрозі шкоди чужому майну,
рятування здоров'я та життя іншій особі

 

 

 

Глава 78
Запобігання загрозі шкоди чужому майну,
рятування здоров'я та життя іншій особі

Стаття 1215
Зобов'язання, що виникають із запобігання загрозі шкоди чужому майну

 

 

 

Стаття 1215
Зобов'язання, що виникають із запобігання загрозі шкоди чужому майну

Якщо особа без відповідних уповноважень запобігала реальній загрозі шкоди майну іншої особи в умовах, які виключали можливість попередження про таку загрозу, вона має право зажадати від цієї іншої особи відшкодування збитків, зазнаних у зв'язку із запобіганням шкоді.

 

 

 

Якщо особа без відповідних уповноважень запобігала реальній загрозі шкоди майну іншої особи в умовах, які виключали можливість попередження про таку загрозу, вона має право зажадати від цієї іншої особи відшкодування збитків, зазнаних у зв'язку із запобіганням шкоді.

Відшкодування шкоди може мати місце, якщо ця інша особа має змогу його надати, а також якщо майно, від якого була відвернена реальна загроза шкоди, мало істотну цінність. При цьому відшкодування шкоди не повинне перевищувати вартості цього майна.

 

 

 

Відшкодування шкоди може мати місце, якщо ця інша особа має змогу його надати, а також якщо майно, від якого була відвернена реальна загроза шкоди, мало істотну цінність. При цьому відшкодування шкоди не повинне перевищувати вартості цього майна.

Стаття 1216
Зобов'язання, що виникають внаслідок
рятування здоров'я та життя іншої людини

 

 

 

Стаття 1216
Зобов'язання, що виникають внаслідок
рятування здоров'я та життя іншої людини

Шкода, що її зазнала особа, яка без відповідних уповноважень запобігала реальній загрозі здоров'ю та життю фізичної особи, підлягає відшкодуванню у повному обсязі державою.

 

 

 

Шкода, що її зазнала особа, яка без відповідних уповноважень запобігала реальній загрозі здоров'ю та життю фізичної особи, підлягає відшкодуванню у повному обсязі державою.

Глава 79
Створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб,
а також їхньому майну і майну юридичних осіб

 

 

 

Глава 79
Створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб,
а також їхньому майну і майну юридичних осіб

Стаття 1217
Загальні положення про зобов'язання,
що виникають внаслідок створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб

670

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Викласти назву статті 1217 в новій редакції:

"Стаття 1217
Відповідальність юридичних і фізичних осіб за створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб"

Враховано

Стаття 1217
Відповідальність юридичних і фізичних осіб за створення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, а також їхньому майну і майну юридичних осіб

1. Небезпека заподіяння шкоди надалі може стати підставою для позову про заборону дій, що створюють таку небезпеку.

 

 

 

1. Небезпека заподіяння шкоди надалі може стати підставою для позову про заборону дій, що створюють таку небезпеку.

2. Юридичні та фізичні особи, які займаються підприємницькою та іншою господарською діяльністю, порушуючи при цьому довкілля, умови безпеки і створюючи внаслідок цього загрозу життю і здоров'ю громадян, їхньому майну і майну інших юридичних осіб, зобов'язані усунути цю загрозу.

 

 

 

2. Юридичні та фізичні особи, які займаються підприємницькою та іншою господарською діяльністю, порушуючи при цьому довкілля, умови безпеки і створюючи внаслідок цього загрозу життю і здоров'ю громадян, їхньому майну і майну інших юридичних осіб, зобов'язані усунути цю загрозу.

3. Вимогу про усунення небезпеки (загрози) мають право висувати будь-які фізичні та юридичні особи, які їй піддаються або інтересам яких вона загрожує, а також опікуни і піклувальники неповнолітніх.

 

 

 

3. Вимогу про усунення небезпеки (загрози) мають право висувати будь-які фізичні та юридичні особи, які їй піддаються або інтересам яких вона загрожує, а також опікуни і піклувальники неповнолітніх.

Стаття 1218
Наслідки неусунення небезпеки (загрози) життю
і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб

 

 

 

Стаття 1218
Наслідки неусунення небезпеки (загрози) життю
і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб

1. У разі неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну інших юридичних осіб суд має право з урахуванням конкретних обставин справи ухвалити рішення:

 

 

 

1. У разі неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну інших юридичних осіб суд має право з урахуванням конкретних обставин справи ухвалити рішення:

1) щодо вжиття належних заходів для усунення загрози в строк, передбачений у рішенні суду;

 

 

 

1) щодо вжиття належних заходів для усунення загрози в строк, передбачений у рішенні суду;

2) щодо стягнення збитків, фактично зазнаних особою, яка піддавалася небезпеці (загрозі) і своїми діями запобігла цій небезпеці (загрозі);

 

 

 

2) щодо стягнення збитків, фактично зазнаних особою, яка піддавалася небезпеці (загрозі) і своїми діями запобігла цій небезпеці (загрозі);

3) щодо повної заборони діяльності, яка створює небезпеку (загрозу).

 

 

 

3) щодо повної заборони діяльності, яка створює небезпеку (загрозу).

2. У разі відмови в позові про заборону згаданої діяльності у зв'язку з тим, що це суперечить громадським інтересам, відповідач зобов'язаний таким чином задовольнити варті уваги вимоги особи, яка піддається небезпеці (загрозі), щоб було виключено подальший вплив на неї обставин, що створюють цю небезпеку (загрозу).

 

 

 

2. У разі відмови в позові про заборону згаданої діяльності у зв'язку з тим, що це суперечить громадським інтересам, відповідач зобов'язаний таким чином задовольнити варті уваги вимоги особи, яка піддається небезпеці (загрозі), щоб було виключено подальший вплив на неї обставин, що створюють цю небезпеку (загрозу).

Стаття 1219
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб

 

 

 

Стаття 1219
Відшкодування шкоди, завданої внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб

Шкода, завдана внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб, підлягає відшкодуванню за правилами глави 80 цього Кодексу.

 

 

 

Шкода, завдана внаслідок неусунення небезпеки (загрози) життю і здоров'ю фізичних осіб, їхньому майну і майну юридичних осіб, підлягає відшкодуванню за правилами глави 80 цього Кодексу.

Глава 80
Завдання шкоди

 

 

 

Глава 80
Завдання шкоди

§ 1. Загальні положення про завдання шкоди

 

 

 

§ 1. Загальні положення про завдання шкоди

Стаття 1220
Загальні підстави відповідальності за завдання майнової шкоди

 

 

 

Стаття 1220
Загальні підстави відповідальності за завдання майнової шкоди

1. Майнова шкода, завдана неправомірними діями (бездіяльністю) особистим немайновим правам фізичних та юридичних осіб, а також шкода, завдана майну фізичних та юридичних осіб, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

 

 

 

1. Майнова шкода, завдана неправомірними діями (бездіяльністю) особистим немайновим правам фізичних та юридичних осіб, а також шкода, завдана майну фізичних та юридичних осіб, підлягає відшкодуванню в повному обсязі особою, яка її завдала.

2. Обов'язок відшкодування шкоди може бути покладений законом на інших осіб, а також законом або договором може бути встановлена підвищена відповідальність того, хто завдав шкоду.

671

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із тексту статті1220 пункт 2 виключити.

Враховано

 

3. Той, хто завдав шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з його вини, - оскільки законом не передбачено відшкодування шкоди і за відсутності вини.

672

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із тексту пункту 3 статті 1220 виключити слова ",? оскільки законом не передбачено відшкодування шкоди і за відсутності вини".

Враховано

3. Той, хто завдав шкоду, звільняється від її відшкодування, якщо доведе, що шкоду завдано не з його вини.

4. Шкода, завдана правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

 

 

 

4. Шкода, завдана правомірними діями, підлягає відшкодуванню у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами.

 

672

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Після статті 1220 поставити12201 (статтю 1262 з внесеними до неї змінами).

Враховано

Стаття 12201

( редакція стаття 1262 зі змінами)
Підстави відповідальності за завдання моральної шкоди

 

 

 

 

1. Моральна шкода, завдана фізичній чи юридичній особі неправомірними діями, компенсується завдавачем при наявності його вини, (ст. 1220 цього Кодексу) за винятком випадків, передбачених пунктом 2 цієї статті.

 

 

 

 

2. Моральна шкода компенсується незалежно від вини завдавача, якщо:

 

 

 

 

1) шкоду завдано життю і здоров'ю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки;

 

 

 

 

2) шкоду завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт;

 

 

 

 

3) в інших випадках, передбачених законом.

Стаття 1221
Шкода, завдана у стані необхідної оборони

 

 

 

Стаття 1221
Шкода, завдана у стані необхідної оборони

1. Не підлягає відшкодуванню шкода, завдана у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі.

 

 

 

1. Не підлягає відшкодуванню шкода, завдана у стані необхідної оборони, якщо при цьому не були перевищені її межі.

 

673

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

До статті 1221 включити новий пункт 2 і викласти його в такій редакції:

"2. Якщо при захисті від протиправного посягання той, хто обороняється, заподіяв шкоду третім особам, вона відшкодовується нападавшим.", відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

2. Якщо при захисті від протиправного посягання той, хто обороняється, заподіяв шкоду третім особам, вона відшкодовується нападавшим.

2. Не підлягає відшкодуванню також шкода, завдана особі у зв'язку з перепиненням її злочинних дій або її затриманням і приведенням у відповідні органи влади.

 

 

 

3. Не підлягає відшкодуванню також шкода, завдана особі у зв'язку з перепиненням її злочинних дій або її затриманням і приведенням у відповідні органи влади.

 

674

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Після статті 1221 дати нову статтю 12211 такого змісту:

"Стаття 12211
Відшкодування шкоди, заподіяної прийняттям закону про припинення права власності

Враховано

Стаття 12211
Відшкодування шкоди, заподіяної прийняттям закону про припинення права власності

 

 

В разі прийняття закону, що припиняє право власності, завдані власникові внаслідок прийняття такого закону збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі відповідно до реальної вартості на момент припинення права власності державою за рахунок загальнодержавної скарбниці, Автономною Республікою Крим за рахунок її скарбниці, територіальною громадою за рахунок її скарбниці."

 

В разі прийняття закону, що припиняє право власності, завдані власникові внаслідок прийняття такого закону збитки підлягають відшкодуванню у повному обсязі відповідно до реальної вартості на момент припинення права власності державою за рахунок загальнодержавної скарбниці, Автономною Республікою Крим за рахунок її скарбниці, територіальною громадою за рахунок її скарбниці.

Стаття 1222
Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої
необхідності

 

 

 

Стаття 1222
Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої
необхідності

1. Шкода, завдана у стані крайньої необхідності, має бути відшкодована особою, яка її завдала. У цьому разі той, хто завдав шкоду, має право регресу (зворотної вимоги) до третьої особи, в інтересах якої він діяв.

 

 

 

1. Шкода, завдана у стані крайньої необхідності, має бути відшкодована особою, яка її завдала. У цьому разі той, хто завдав шкоду, має право регресу (зворотної вимоги) до третьої особи, в інтересах якої він діяв.

2. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, або зобов'язати відшкодувати шкоду частково як того, хто її завдав, так і третю особу, або звільнити від відшкодування шкоди повністю чи частково як третю особу, так і того, хто її завдав.

 

 

 

2. Враховуючи обставини, за яких було завдано шкоду, суд може покласти обов'язок її відшкодування на третю особу, або зобов'язати відшкодувати шкоду частково як того, хто її завдав, так і третю особу, або звільнити від відшкодування шкоди повністю чи частково як третю особу, так і того, хто її завдав.

Стаття 1223
Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, завдану її працівником

 

 

 

Стаття 1223
Відповідальність юридичної або фізичної особи за шкоду, завдану її працівником

1. Юридичні та фізичні особи відшкодовують шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових, посадових) обов'язків.

 

 

 

1. Юридичні та фізичні особи відшкодовують шкоду, завдану їхнім працівником під час виконання ним своїх трудових (службових, посадових) обов'язків.

2. Відповідно до правил цієї глави працівниками визнаються фізичні особи, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту), а також цивільно-правового договору, якщо при цьому вони діяли або повинні були діяти за завданням юридичної чи фізичної особи і під її контролюванням безпечного ведення робіт.

 

 

 

2. Відповідно до правил цієї глави працівниками визнаються фізичні особи, які виконують роботу на підставі трудового договору (контракту), а також цивільно-правового договору, якщо при цьому вони діяли або повинні були діяти за завданням юридичної чи фізичної особи і під її контролюванням безпечного ведення робіт.

3. Підприємницькі товариства відшкодовують шкоду, завдану їхніми учасниками (членами) під час здійснення останніми підприємницької або іншої діяльності товариства чи кооперативу.

 

 

 

3. Підприємницькі товариства відшкодовують шкоду, завдану їхніми учасниками (членами) під час здійснення останніми підприємницької або іншої діяльності товариства чи кооперативу.

Стаття 1224
Відповідальність за шкоду,
завдану державними органами та органами місцевого самоврядування

 

 

 

Стаття 1224
Відповідальність за шкоду,
завдану державними органами та органами місцевого самоврядування

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування на підставі рішення суду незалежно від вини органів і службових осіб.

 

 

 

Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування на підставі рішення суду незалежно від вини органів і службових осіб.

Стаття 1225
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями
службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування

 

 

 

Стаття 1225
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями
службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування

Державні органи та органи місцевого самоврядування відшкодовують шкоду, завдану незаконними діями їхніх службових осіб у галузі адміністративного управління, за рахунок власних коштів і незалежно від вини цих службових осіб. У разі нестачі коштів шкода відшкодовується субсидіарно за рахунок загальнодержавної скарбниці, скарбниці Автономної Республіки Крим, скарбниці відповідного адміністративно-територіального утворення.

 

 

 

Державні органи та органи місцевого самоврядування відшкодовують шкоду, завдану незаконними діями їхніх службових осіб у галузі адміністративного управління, за рахунок власних коштів і незалежно від вини цих службових осіб. У разі нестачі коштів шкода відшкодовується субсидіарно за рахунок загальнодержавної скарбниці, скарбниці Автономної Республіки Крим, скарбниці відповідного адміністративно-територіального утворення.

Стаття 1226
Відшкодування шкоди, завданої власникові актом державного органу або органу місцевого самоврядування, який визнано недійсним

675

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1226 викласти у новій редакції:

"Стаття 1226
Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами, органами місцевого самоврядування в галузі нормотворчої діяльності

Враховано

Стаття 1226
Відповідальність за шкоду, заподіяну державними органами, органами місцевого самоврядування в галузі нормотворчої діяльності

Шкода, завдана власникові актом державного органу або органу місцевого самоврядування, який визнано недійсним, відшкодовується за правилами статті 1202 цього Кодексу.

 

Шкода, завдана в результаті прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування правових актів (постанов, наказів, інструкцій), що не відповідають закону або іншому нормативному акту і визнані недійсними у судовому порядку, підлягає відшкодуванню незалежно від вини органів і посадових осіб за рахунок загальнодержавної скарбниці або скарбниці територіальної громади (ст. 394 цього Кодексу)."

 

Шкода, завдана в результаті прийняття державними органами або органами місцевого самоврядування правових актів (постанов, наказів, інструкцій), що не відповідають закону або іншому нормативному акту і визнані недійсними у судовому порядку, підлягає відшкодуванню незалежно від вини органів і посадових осіб за рахунок загальнодержавної скарбниці або скарбниці територіальної громади (ст. 394 цього Кодексу).

Стаття 1227
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду

 

 

 

Стаття 1227
Відповідальність за шкоду, завдану незаконними діями службових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду

1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту чи підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою, якщо законом не передбачено покладення відповідальності на Автономну Республіку Крим або на відповідні адміністративно-територіальні утворення в повному обсязі незалежно від вини службових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

 

 

 

1. Шкода, завдана фізичній особі внаслідок незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту чи підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт, відшкодовується державою, якщо законом не передбачено покладення відповідальності на Автономну Республіку Крим або на відповідні адміністративно-територіальні утворення в повному обсязі незалежно від вини службових осіб органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду.

2. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі внаслідок прийняття незаконного рішення, ухвали, постанови з цивільної справи, відшкодовується державою, якщо законом не передбачено покладення відповідальності на Автономну Республіку Крим чи на відповідне адміністративно-територіальне утворення в повному обсязі - лише за наявності у діях судді (суддів) складу злочину, встановленого вироком, що набрав чинності.

 

 

 

2. Шкода, завдана фізичній чи юридичній особі внаслідок прийняття незаконного рішення, ухвали, постанови з цивільної справи, відшкодовується державою, якщо законом не передбачено покладення відповідальності на Автономну Республіку Крим чи на відповідне адміністративно-територіальне утворення в повному обсязі - лише за наявності у діях судді (суддів) складу злочину, встановленого вироком, що набрав чинності.

3. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, відшкодовується на загальних підставах.

 

 

 

3. Шкода, завдана фізичній або юридичній особі внаслідок іншої незаконної діяльності органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, відшкодовується на загальних підставах.

4. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органів розслідування та суду, виникає при постановленні виправдального вироку, припиненні кримінальної справи органами розслідування або судом за реабілітуючими підставами, а також у разі припинення справи про адміністративне правопорушення.

 

 

 

4. Право на відшкодування шкоди, завданої фізичній особі незаконними діями органів розслідування та суду, виникає при постановленні виправдального вироку, припиненні кримінальної справи органами розслідування або судом за реабілітуючими підставами, а також у разі припинення справи про адміністративне правопорушення.

5. У разі припинення кримінальної справи відповідно до акта про амністію та з інших нереабілітуючих підстав право на відшкодування шкоди не виникає.

 

 

 

5. У разі припинення кримінальної справи відповідно до акта про амністію та з інших нереабілітуючих підстав право на відшкодування шкоди не виникає.

6. Завдана шкода не підлягає відшкодуванню, якщо фізична особа в процесі дізнання, досудового слідства та судового розгляду шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і тим сприяла своєму незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконному затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт.

 

 

 

6. Завдана шкода не підлягає відшкодуванню, якщо фізична особа в процесі дізнання, досудового слідства та судового розгляду шляхом самообмови перешкоджала з'ясуванню істини і тим сприяла своєму незаконному засудженню, незаконному притягненню до кримінальної відповідальності, незаконному застосуванню як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконному затриманню, незаконному накладенню адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт.

Самообмова, що стала наслідком застосування до фізичної особи насильства, погроз та інших незаконних заходів, не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. Зазначені незаконні дії мають бути встановлені органами розслідування, прокурором або судом.

 

 

 

Самообмова, що стала наслідком застосування до фізичної особи насильства, погроз та інших незаконних заходів, не є підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. Зазначені незаконні дії мають бути встановлені органами розслідування, прокурором або судом.

Стаття 1228
Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду

676

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Назву і текст статті 1228 викласти у новій редакції:

"Стаття 1228
Відшкодування шкоди, завданої діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

Враховано

Стаття 1228
Відшкодування шкоди, завданої діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду

Порядок відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, визначається спеціальним законом.

 

Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, визначається спеціальним законом.".

 

Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, визначається спеціальним законом.".

Стаття 1229
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім,
який не досяг чотирнадцяти років

 

 

 

Стаття 1229
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім,
який не досяг чотирнадцяти років

1. За шкоду, завдану неповнолітнім, який не досяг чотирнадцяти років, відповідають його батьки (усиновлювачі) або опікун чи інші фізичні особи, які зобов'язані відповідно до закону здійснювати виховання неповнолітнього, - якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

 

 

 

1. За шкоду, завдану неповнолітнім, який не досяг чотирнадцяти років, відповідають його батьки (усиновлювачі) або опікун чи інші фізичні особи, які зобов'язані відповідно до закону здійснювати виховання неповнолітнього, - якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

2. Під виною згаданих осіб слід розуміти несумлінне здійснення або нездійснення нагляду за неповнолітнім, а також нехтування своїми обов'язками щодо його виховання.

 

 

 

2. Під виною згаданих осіб слід розуміти несумлінне здійснення або нездійснення нагляду за неповнолітнім, а також нехтування своїми обов'язками щодо його виховання.

3. Якщо неповнолітній завдав шкоду тоді, коли перебував під наглядом навчального, виховного, лікувального чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за ним, а також під наглядом особи, яка здійснювала нагляд на підставі договору, ці заклади та особи відповідають за шкоду - якщо не доведуть, що шкода при здійсненні нагляду виникла не з їхньої вини.

 

 

 

3. Якщо неповнолітній завдав шкоду тоді, коли перебував під наглядом навчального, виховного, лікувального чи іншого закладу, що зобов'язаний здійснювати нагляд за ним, а також під наглядом особи, яка здійснювала нагляд на підставі договору, ці заклади та особи відповідають за шкоду - якщо не доведуть, що шкода при здійсненні нагляду виникла не з їхньої вини.

4. Якщо неповнолітній, що потребує опіки, перебував у виховному, лікувальному закладі, який за законом є його опікуном, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім, - якщо не доведе, що шкода виникла не з вини закладу.

 

 

 

4. Якщо неповнолітній, що потребує опіки, перебував у виховному, лікувальному закладі, який за законом є його опікуном, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду, завдану неповнолітнім, - якщо не доведе, що шкода виникла не з вини закладу.

5. Якщо неповнолітній, який не досяг чотирнадцяти років, завдав шкоду як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини дитячого закладу, згадані особи можуть бути притягнені до часткової відповідальності.

 

 

 

5. Якщо неповнолітній, який не досяг чотирнадцяти років, завдав шкоду як з вини батьків (усиновлювачів) або опікуна, так і з вини дитячого закладу, згадані особи можуть бути притягнені до часткової відповідальності.

6. Обов'язок батьків (усиновлювачів), опікунів, навчальних, виховних, лікувальних та інших закладів з відшкодування шкоди не припиняється досягненням неповнолітніми повноліття або одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди.

 

 

 

6. Обов'язок батьків (усиновлювачів), опікунів, навчальних, виховних, лікувальних та інших закладів з відшкодування шкоди не припиняється досягненням неповнолітніми повноліття або одержанням ним майна, достатнього для відшкодування шкоди.

7. Якщо батьки (усиновлювачі), опікуни померли або вони, - а також інші фізичні особи, згадані у п. 3 цієї статті, - не мають достатніх коштів для відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю потерпілого, а сам завдавач, який став повністю дієздатним, має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин має право ухвалити рішення про відшкодування шкоди повністю чи частково за рахунок майна самого завдавача.

 

 

 

7. Якщо батьки (усиновлювачі), опікуни померли або вони, - а також інші фізичні особи, згадані у п. 3 цієї статті, - не мають достатніх коштів для відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю потерпілого, а сам завдавач, який став повністю дієздатним, має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин має право ухвалити рішення про відшкодування шкоди повністю чи частково за рахунок майна самого завдавача.

Стаття 1230
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім віком
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

 

 

 

Стаття 1230
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім віком
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років

1. Неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідає за завдану ним шкоду на загальних підставах.

 

 

 

1. Неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідає за завдану ним шкоду на загальних підставах.

2. У випадках коли неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років не має майна чи заробітку (доходу), достатнього для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в частині, якої не вистачає, його батьками (усиновлювачем) або піклувальником, - якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

 

 

 

2. У випадках коли неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років не має майна чи заробітку (доходу), достатнього для відшкодування шкоди, шкода має бути відшкодована повністю або в частині, якої не вистачає, його батьками (усиновлювачем) або піклувальником, - якщо вони не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

Якщо неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, який потребує піклування, перебував у виховному, лікувальному чи в іншому аналогічному закладі, який за законом є його піклувальником, ці заклади зобов'язані відшкодувати шкоду повністю або в частині, якої не вистачає, - якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

 

 

 

Якщо неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, який потребує піклування, перебував у виховному, лікувальному чи в іншому аналогічному закладі, який за законом є його піклувальником, ці заклади зобов'язані відшкодувати шкоду повністю або в частині, якої не вистачає, - якщо не доведуть, що шкода виникла не з їхньої вини.

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і дитячого закладу відшкодовувати шкоду припиняється після досягнення завдавачем шкоди повноліття, або коли у нього до досягнення повноліття з'явиться майно чи інші джерела доходу, достатні для відшкодування шкоди, або коли він до досягнення повноліття став дієздатним.

 

 

 

3. Обов'язок батьків (усиновлювачів), піклувальника і дитячого закладу відшкодовувати шкоду припиняється після досягнення завдавачем шкоди повноліття, або коли у нього до досягнення повноліття з'явиться майно чи інші джерела доходу, достатні для відшкодування шкоди, або коли він до досягнення повноліття став дієздатним.

 

677

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Після статті 1230 дати нову статтю 12301 такого змісту:

"Стаття 12301
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що набув повної цивільної дієздатності

Враховано

Стаття 12301
Відповідальність за шкоду, завдану неповнолітнім у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що набув повної цивільної дієздатності

 

 

Шкода, завдана неповнолітнім у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що набув повної цивільної дієздатності у встановленому порядку (ст. 32 Кодексу), відшкодовується ним самим.

 

Шкода, завдана неповнолітнім у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, що набув повної цивільної дієздатності у встановленому порядку (ст. 32 Кодексу), відшкодовується ним самим.

 

 

При недостатності коштів у такого неповнолітнього обов'язок відшкодувати завдану ним шкоду може бути покладений повністю або частково на його батьків (усиновлювачів) або піклувальника, якщо вони дали згоду на набуття ним повної цивільної дієздатності і не доведуть, що шкода сталася не з їх вини.

 

При недостатності коштів у такого неповнолітнього обов'язок відшкодувати завдану ним шкоду може бути покладений повністю або частково на його батьків (усиновлювачів) або піклувальника, якщо вони дали згоду на набуття ним повної цивільної дієздатності і не доведуть, що шкода сталася не з їх вини.

 

 

Така відповідальність припиняється з досягненням завдачем шкоди повноліття."

 

Така відповідальність припиняється з досягненням завдачем шкоди повноліття.

Стаття 1231
Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома неповнолітніми

 

 

 

Стаття 1231
Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома неповнолітніми

1. За шкоду, завдану спільними діями кількох неповнолітніх, які походять від різних батьків (усиновлювачів), батьки (усиновлювачі), а також опікун або піклувальник несуть часткову відповідальність перед потерпілим.

 

 

 

1. За шкоду, завдану спільними діями кількох неповнолітніх, які походять від різних батьків (усиновлювачів), батьки (усиновлювачі), а також опікун або піклувальник несуть часткову відповідальність перед потерпілим.

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають перед потерпілим солідарно.

 

 

 

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають перед потерпілим солідарно.

2. Якщо на момент завдання шкоди неповнолітні перебували в дитячому закладі, цей заклад разом з батьками (усиновлювачами) або опікуном чи піклувальником несе часткову відповідальність перед потерпілим.

678

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 1231 після слова "піклувальником" додати слова: "інших неповнолітніх, що спільно заподіяли шкоду"; слово "несе" замінити на "несуть".

Враховано

2. Якщо на момент завдання шкоди неповнолітні перебували в дитячому закладі, цей заклад разом з батьками (усиновлювачами) або опікуном чи піклувальником інших неповнолітніх, що спільно заподіяли шкоду, несуть часткову відповідальність перед потерпілим.

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають за правилами, передбаченими у п. 1 цієї статті.

 

 

 

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають за правилами, передбаченими у п. 1 цієї статті.

3. Якщо у спільному завданні шкоди брали участь неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які перебували в дитячих закладах, ці заклади разом із батьками (усиновлювачами) чи опікуном або піклувальником несуть часткову відповідальність перед потерпілим.

679

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 3 статті 1231 після слова "перебували" додати слова "на піклуванні", після слова "піклувальником" додати слова "інших неповнолітніх, що спільно заподіяли шкоду".

Враховано

3. Якщо у спільному завданні шкоди брали участь неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які перебували на піклуванні в дитячих закладах, ці заклади разом із батьками (усиновлювачами) чи опікуном або піклувальником інших неповнолітніх, що спільно заподіяли шкоду несуть часткову відповідальність перед потерпілим.

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають за правилами, передбаченими у п. 1 цієї статті.

 

 

 

Неповнолітні віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років відповідають за правилами, передбаченими у п. 1 цієї статті.

Стаття 1232
Відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав,
за шкоду, завдану неповнолітніми

 

 

 

Стаття 1232
Відповідальність батьків, позбавлених батьківських прав,
за шкоду, завдану неповнолітніми

На батьків, позбавлених батьківських прав, суд може покласти відповідальність за шкоду, завдану їхніми неповнолітніми дітьми, протягом трьох років після позбавлення батьків батьківських прав, якщо поведінка неповнолітнього, що спричинила завдання шкоди, стала наслідком неналежного здійснення ними обов'язку виховання неповнолітнього.

 

 

 

На батьків, позбавлених батьківських прав, суд може покласти відповідальність за шкоду, завдану їхніми неповнолітніми дітьми, протягом трьох років після позбавлення батьків батьківських прав, якщо поведінка неповнолітнього, що спричинила завдання шкоди, стала наслідком неналежного здійснення ними обов'язку виховання неповнолітнього.

Стаття 1233
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною

 

 

 

Стаття 1233
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною

1. За шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною, відповідають опікун або установа, що зобов'язані здійснювати за нею нагляд, - якщо не доведуть, що шкоду завдано не з їхньої вини.

 

 

 

1. За шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною, відповідають опікун або установа, що зобов'язані здійснювати за нею нагляд, - якщо не доведуть, що шкоду завдано не з їхньої вини.

2. Обов'язок опікуна чи закладу відшкодувати шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною, не припиняється й у разі відновлення її дієздатності.

 

 

 

2. Обов'язок опікуна чи закладу відшкодувати шкоду, завдану фізичною особою, що визнана недієздатною, не припиняється й у разі відновлення її дієздатності.

3. Якщо опікун помер або не має достатніх коштів для відшкодування шкоди, а сам завдавач має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин має право ухвалити рішення про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю потерпілого, повністю або частково за рахунок майна самого завдавача.

 

 

 

3. Якщо опікун помер або не має достатніх коштів для відшкодування шкоди, а сам завдавач має такі кошти, суд з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин має право ухвалити рішення про відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю потерпілого, повністю або частково за рахунок майна самого завдавача.

Стаття 1234
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою,
дієздатність якої визнана обмеженою

 

 

 

Стаття 1234
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою,
дієздатність якої визнана обмеженою

Шкода, завдана особою, дієздатність якої визнана обмеженою внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, відшкодовується самим завдавачем на загальних підставах.

 

 

 

Шкода, завдана особою, дієздатність якої визнана обмеженою внаслідок зловживання спиртними напоями або наркотичними засобами, відшкодовується самим завдавачем на загальних підставах.

Стаття 1235
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою,
що не здатна розуміти значення своїх дій

 

 

 

Стаття 1235
Відповідальність за шкоду, завдану фізичною особою,
що не здатна розуміти значення своїх дій

1. Повнолітній, а також неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які завдали шкоду в такому стані, коли вони не могли розуміти значення своїх дій чи керувати ними, не відповідають за завдану ними шкоду.

 

 

 

1. Повнолітній, а також неповнолітній віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, які завдали шкоду в такому стані, коли вони не могли розуміти значення своїх дій чи керувати ними, не відповідають за завдану ними шкоду.

Якщо шкоду завдано життю та здоров'ю потерпілого, суд може з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин покласти обов'язок відшкодування шкоди повністю або частково на самого завдавача.

 

 

 

Якщо шкоду завдано життю та здоров'ю потерпілого, суд може з урахуванням майнового становища потерпілого і завдавача, а також інших обставин покласти обов'язок відшкодування шкоди повністю або частково на самого завдавача.

2. Завдавач не звільняється від відповідальності, якщо сам довів себе до такого стану вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів чи в інший спосіб.

 

 

 

2. Завдавач не звільняється від відповідальності, якщо сам довів себе до такого стану вживанням спиртних напоїв, наркотичних засобів чи в інший спосіб.

3. Якщо шкода завдана особою, яка не могла розуміти значення своїх дій або керувати ними внаслідок психічної хвороби чи недоумства, обов'язок відшкодувати шкоду може бути покладений судом на тих, що з нею проживають, працездатних і спроможних відшкодувати шкоду іншого з подружжя, батьків, повнолітніх дітей, що знали про її стан, але не порушували питання про визнання завдавача недієздатним і встановлення над ним опіки.

 

 

 

3. Якщо шкода завдана особою, яка не могла розуміти значення своїх дій або керувати ними внаслідок психічної хвороби чи недоумства, обов'язок відшкодувати шкоду може бути покладений судом на тих, що з нею проживають, працездатних і спроможних відшкодувати шкоду іншого з подружжя, батьків, повнолітніх дітей, що знали про її стан, але не порушували питання про визнання завдавача недієздатним і встановлення над ним опіки.

Стаття 1236
Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки

680

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Назву і пункт1 статті 1236 викласти в такій редакції:

"Стаття 1236

Обов' язок відшкодувати шкоду, завдану джерелом підвищенної небезпеки

Враховано редакційно

Стаття 1236
Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки

1. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням транспортних засобів, обладнання, механізмів, споруд, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо, що створюють підвищену небезпеку для оточення, відповідають за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, - якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

 

1. Юридичні та фізичні особи, які своїми діями в процесі експлуатації об' єктів, що створюють підвищену небезпеку для оточуючих (транспортних засобів, промислового обладнання, механізмів, будівництв, радіоактивних, вибухо- ті вогненебезпечних, отруйних речовин, тощо), завдали шкоду, зобов' язані відшкодувати її, якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого."

 

1. Юридичні та фізичні особи, діяльність яких пов'язана з використанням транспортних засобів, обладнання, механізмів, споруд, радіоактивних, вибухо- і вогненебезпечних речовин тощо, що створюють підвищену небезпеку для оточення, відповідають за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, - якщо не доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або умислу потерпілого.

2. Якщо законом передбачене обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників відповідних видів джерел підвищеної небезпеки, то обов'язок відшкодування завданої шкоди потерпілому несе страхувальник.

681

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті1236 слово "власників" замінити на "володільців"; слово "страхувальник" замінити словом "страховик".

Враховано

2. Якщо законом передбачене обов'язкове страхування цивільної відповідальності володільців відповідних видів джерел підвищеної небезпеки, то обов'язок відшкодування завданої шкоди потерпілому несе страховик.

 

682

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити кодекс новою статтею 12361 такого змісту:

"Стаття 12361

Відповідальність за створення можливості заволодіння джерелом підвищеної небезпеки, яким завдано шкоду

Відхилено

 

 

 

Особа, яка створила своїми діями можливість протиправного заволодіння джерелом підвищеної небезпеки іншою особою, у випадку завдання останньою шкоди відповідає перед потерпілим солідарно із заподіювачем шкоди, якщо не доведе, що джерело підвищеної небезпеки вибуло з її володіння не з її вини."

 

 

Стаття 1237
Особа, відповідальна за завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки

 

 

 

Стаття 1237
Особа, відповідальна за завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки

1. Юридична чи фізична особа, якій належить джерело підвищеної небезпеки на певній правовій основі і яка здійснює його експлуатацію (володіння, користування, зберігання, транспортування тощо), визнається володільцем джерела підвищеної небезпеки і несе перед потерпілим відповідальність за завдану шкоду. До згаданих вище осіб належать ті, хто здійснює експлуатацію джерела підвищеної небезпеки на підставі належного їм права власності (права спільної власності); права володіння та користування джерелом підвищеної небезпеки на підставі договору підряду або оренди, довіреності на управління транспортним засобом та інших договорів; права володіння й користування джерелом підвищеної небезпеки, що ґрунтується на адміністративному акті чи іншій правовій підставі.

 

 

 

1. Юридична чи фізична особа, якій належить джерело підвищеної небезпеки на певній правовій основі і яка здійснює його експлуатацію (володіння, користування, зберігання, транспортування тощо), визнається володільцем джерела підвищеної небезпеки і несе перед потерпілим відповідальність за завдану шкоду. До згаданих вище осіб належать ті, хто здійснює експлуатацію джерела підвищеної небезпеки на підставі належного їм права власності (права спільної власності); права володіння та користування джерелом підвищеної небезпеки на підставі договору підряду або оренди, довіреності на управління транспортним засобом та інших договорів; права володіння й користування джерелом підвищеної небезпеки, що ґрунтується на адміністративному акті чи іншій правовій підставі.

2. Особою, відповідальною за завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки, також визнається особа, яка самочинно (протиправно і винно) заволоділа джерелом підвищеної небезпеки.

 

 

 

2. Особою, відповідальною за завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки, також визнається особа, яка самочинно (протиправно і винно) заволоділа джерелом підвищеної небезпеки.

3. За наявності вини володільця у протиправному вилученні з його володіння джерела підвищеної небезпеки відповідальність може бути покладена як на володільця, так і на осіб, що заволоділи джерелом підвищеної небезпеки, у частковому відношенні залежно від ступеня вини кожного з них.

 

 

 

3. За наявності вини володільця у протиправному вилученні з його володіння джерела підвищеної небезпеки відповідальність може бути покладена як на володільця, так і на осіб, що заволоділи джерелом підвищеної небезпеки, у частковому відношенні залежно від ступеня вини кожного з них.

 

683

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Доповнити Кодекс новими статтями 12371, 12372 такого змісту:

Відхилено

 

 

 

"Стаття 12371

Відповідальність за передачу за договором неналежному контрагенту або в неналежному стані джерела підвищеної небезпеки, яким завдано шкоду

 

 

 

 

Особа, яка передала джерело підвищеної небезпеки за договорм неналежному контрагенту (суб' єкту, який не має прав на управління транспортним засобом, чи перебував у станні сп' яніння, чи страждав психічним захворюванням, дальтонізмом і т.ін.) або в неналежному стані (технічно несправному, тощо) відповідає перед потерпілим за шкоду, завдану джерелом підвищеної небезпеки, солідарно з заподіювачем шкоди, якщо не доведе, що що зазначені обставини не були і не могли бути їй відомими при передаванні джерела підвищеної небезпеки.

 

 

 

 

Стаття 12372

Відповідальність за створення небезпечних умов, які потіягли завдання шкоди джерелом підвищеної небезпеки

 

 

 

 

Особи, які створили своїми діями небезпечні умови, що потягли порушення процесу нормальної експлуатації джерела підвищеної небезпеки (пішоходи, водії, дорожньо-експлуатаційні служби, підприємства,що здійснюють випуск та технічне обслуговування об' єктів, що є джерелом підвищенної небезпеки тощо), у випадку завдання останнім шкоди зобов' язані відшкодувати її солідарно з заподіювачем , якщо не доведуть, що зазначені умови були створені не з їх вини."

 

 

Стаття 1238
Відповідальність за шкоду, завдану взаємодією джерел підвищеної небезпеки

 

 

 

Стаття 1238
Відповідальність за шкоду, завдану взаємодією джерел підвищеної небезпеки

1. Шкода, завдана внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки, відшкодовується їх володільцям на загальних підставах:

684

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 1 статті 1238 після слова "небезпеки" додати слова: "як самим джерелам підвищеної небезпеки, так і їх володільцям, відшкодовується останніми." Слова "їх володільцям" виключити.

Враховано

1. Шкода, завдана внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки, як самим джерелам підвищеної небезпеки, так і їх володільцям, відшкодовується останніми, відшкодовується на загальних підставах, тобто лише за умови винного завдання шкоди:

 

685

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Пункт 1 статті 1238 доповнити словами:

",тобто лише за умови винного завдання шкоди"

Враховано

 

 

686

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

В пункті 1 статті 1238 слово "володільцям" замінити словами "особам, які їх експлуатували на момент заподіяння шкоди, а також їх власникам";

Віхилено

 

1) шкода, завдана одному з володільців з вини іншого, відшкодовується винним;

 

в підпункті 1) пункту1 слова "одному з володільців з вини іншого" замінити словами "одній із зазначених осіб з вини іншої"

 

1) шкода, завдана одному з володільців з вини іншого, відшкодовується винним;

2) за наявності вини лише володільця, якому завдано шкоди, її йому не відшкодовують;

 

в підпункті 2) пункту1слова "володільця, якому завдано шкоди, її йому" замінити слловами "особи, якій завдано шкоди, ій шкоду"

 

2) за наявності вини лише володільця, якому завдано шкоди, її йому не відшкодовують;

3) за наявності вини обох володільців розмір відшкодування визначається відповідно до ступеня вини кожного;

 

в підпункті 3) пункту1слова "обох володільців" замінити словами "всіх заподіювачів шкоди"

 

3) за наявності вини обох володільців розмір відшкодування визначається відповідно до ступеня вини кожного;

4) за відсутності вини володільців джерел підвищеної небезпеки у взаємному завданні шкоди (незалежно від її розміру) жоден з них не має права на відшкодування.

 

в підпункті 4) пункту1слова "володільців джерел підвищеної небезпеки" замінити словами "спвзаподіювачів шкоди"

 

4) за відсутності вини володільців джерел підвищеної небезпеки у взаємному завданні шкоди (незалежно від її розміру) жоден з них не має права на відшкодування.

2. У разі завдання шкоди внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки третім особам володільці, які спільно завдали шкоду, несуть перед потерпілим солідарну відповідальність незалежно від вини.

 

В пункті 2 слово "володільці" щзамінити словом "співзаподіювачі"

 

2. У разі завдання шкоди внаслідок взаємодії джерел підвищеної небезпеки третім особам володільці, які спільно завдали шкоду, несуть перед потерпілим солідарну відповідальність незалежно від вини.

Стаття 1239
Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома особами

 

 

 

Стаття 1239
Відповідальність за шкоду, завдану спільно кількома особами

1. Особи, які спільно завдали шкоду, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Спільно завданою визнається загальна й неподільна шкода.

 

 

 

1. Особи, які спільно завдали шкоду, несуть солідарну відповідальність перед потерпілим. Спільно завданою визнається загальна й неподільна шкода.

 

687

д. Медведчук В.В. (в.о.№73)

Статтю 1239 доповнити новим пунктом 2 такого змісту:

"2.У випадках, прямо передбачених законом, солідарний порядок відшкодування застосовується і щодо осіб, які безпосередньо шкоду не завдали, але дії яких створили умови для завдання шкоди іншою особою.", відповідно змінити нумерацію пунктів.

Відхилено

 

2. За заявою потерпілого і в його інтересах суд має право покласти на осіб, що спільно завдали шкоду, часткову відповідальність відповідно до ступеня їхньої вини.

 

 

 

2. За заявою потерпілого і в його інтересах суд має право покласти на осіб, що спільно завдали шкоду, часткову відповідальність відповідно до ступеня їхньої вини.

Стаття 1240
Право регресу до винної особи

 

 

 

Стаття 1240
Право регресу до винної особи

1. Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

 

 

 

1. Особа, яка відшкодувала шкоду, завдану іншою особою, має право зворотної вимоги (регресу) до винної особи у розмірі виплаченого відшкодування, якщо інший розмір не встановлений законом.

2. Держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи мають право регресу до особи, винної у вчиненні злочину, у частині стягнення коштів, витрачених на лікування особи, що потерпіла від цього злочину.

 

 

 

2. Держава, Автономна Республіка Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи мають право регресу до особи, винної у вчиненні злочину, у частині стягнення коштів, витрачених на лікування особи, що потерпіла від цього злочину.

3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану службовими особами органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, має право регресу до цих осіб тільки при встановленні в їхніх діях складу злочину за вироком суду.

 

 

 

3. Держава, відшкодувавши шкоду, завдану службовими особами органів дізнання, досудового слідства, прокуратури та суду, має право регресу до цих осіб тільки при встановленні в їхніх діях складу злочину за вироком суду.

4. Батьки (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклади, згадані в п. 3 статті 1229 цього Кодексу, які відшкодували шкоду, завдану неповнолітнім або особою, яка визнана недієздатною, не мають права регресу до цих осіб.

 

 

 

4. Батьки (усиновлювачі), опікун або піклувальник, а також заклади, згадані в п. 3 статті 1229 цього Кодексу, які відшкодували шкоду, завдану неповнолітнім або особою, яка визнана недієздатною, не мають права регресу до цих осіб.

Стаття 1241
Способи відшкодування шкоди, завданої майну

 

 

 

Стаття 1241
Способи відшкодування шкоди, завданої майну

Присуджуючи відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за шкоду, відшкодувати її в натурі (віддати річ того самого роду і якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або повністю відшкодувати завдані збитки.

 

 

 

Присуджуючи відшкодування шкоди, суд відповідно до обставин справи зобов'язує особу, відповідальну за шкоду, відшкодувати її в натурі (віддати річ того самого роду і якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або повністю відшкодувати завдані збитки.

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи, виконання робіт, необхідних для виправлення пошкодження речей.

 

 

 

Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначається відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи, виконання робіт, необхідних для виправлення пошкодження речей.

Стаття 1242
Врахування вини потерпілого і майнового становища особи, яка завдала шкоду

 

 

 

Стаття 1242
Врахування вини потерпілого і майнового становища особи, яка завдала шкоду

1. Шкода, яка виникла внаслідок умислу потерпілого, відшкодуванню не підлягає.

 

 

 

1. Шкода, яка виникла внаслідок умислу потерпілого, відшкодуванню не підлягає.

2. Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а з вини завдавача - і залежно від ступеня його вини) розмір відшкодування має бути зменшений, якщо інше не передбачено законом.

 

 

 

2. Якщо груба необережність потерпілого сприяла виникненню або збільшенню шкоди, то залежно від ступеня вини потерпілого (а з вини завдавача - і залежно від ступеня його вини) розмір відшкодування має бути зменшений, якщо інше не передбачено законом.

3. Вина потерпілого не враховується при відшкодуванні додаткових витрат (п. 1 статті 1244 цього Кодексу), при відшкодуванні шкоди у зв'язку зі смертю годувальника (стаття 1249 цього Кодексу), при відшкодуванні витрат на поховання (стаття 1250).

 

 

 

3. Вина потерпілого не враховується при відшкодуванні додаткових витрат (п. 1 статті 1244 цього Кодексу), при відшкодуванні шкоди у зв'язку зі смертю годувальника (стаття 1249 цього Кодексу), при відшкодуванні витрат на поховання (стаття 1250).

4. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її майнового становища, крім випадків, коли шкоду завдано злочином.

 

 

 

4. Суд може зменшити розмір відшкодування шкоди, завданої фізичною особою, залежно від її майнового становища, крім випадків, коли шкоду завдано злочином.

Стаття 1243
Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність

 

 

 

Стаття 1243
Відшкодування шкоди особою, яка застрахувала свою відповідальність

Юридична чи фізична особа, яка застрахувала свою відповідальність за добровільним або обов'язковим страхуванням, у разі недостатності страхової суми для повного відшкодування шкоди покриває різницю між страховою сумою і фактичним розміром шкоди.

 

 

 

Юридична чи фізична особа, яка застрахувала свою відповідальність за добровільним або обов'язковим страхуванням, у разі недостатності страхової суми для повного відшкодування шкоди покриває різницю між страховою сумою і фактичним розміром шкоди.

 

688

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити Кодекс новою статтею 12431 такого змісту:

"Стаття 12431

Обов' язок держави відшкодувати шкоду, завдану особі внаслідок злочину

Враховано

Стаття 12431

Обов' язок держави відшкодувати шкоду, завдану особі внаслідок злочину

 

 

В разі завдання шкоди особі злочином, шкода відшкодовується потерпілому державою за правилами цієї глави, якщо не встановлено особу, що вчинила злочин, або вона є наплатоспроможною."

 

В разі завдання шкоди особі злочином, шкода відшкодовується потерпілому державою за правилами цієї глави, якщо не встановлено особу, що вчинила злочин, або вона є наплатоспроможною.

§ 2. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю

 

 

 

§ 2. Відшкодування шкоди, завданої життю і здоров'ю

Стаття 1244
Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я

 

 

 

Стаття 1244
Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я

1. У разі заподіяння каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я юридична або фізична особа, відповідальна за шкоду, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, спричинені ушкодженням здоров'я (посилене харчування, санаторно-курортне лікування, придбання ліків, протезування, сторонній догляд тощо).

 

 

 

1. У разі заподіяння каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я юридична або фізична особа, відповідальна за шкоду, зобов'язана відшкодувати потерпілому заробіток (дохід), втрачений ним внаслідок втрати чи зменшення професійної працездатності, а також відшкодувати додаткові витрати, спричинені ушкодженням здоров'я (посилене харчування, санаторно-курортне лікування, придбання ліків, протезування, сторонній догляд тощо).

2. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується незалежно від одержуваних нею пенсії (допомоги) та інших доходів.

 

 

 

2. Шкода, завдана фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, відшкодовується незалежно від одержуваних нею пенсії (допомоги) та інших доходів.

3. Законом або договором може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування, що належить потерпілому внаслідок ушкодження здоров'я.

689

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із пункту 3 статті 1244 виключити слова "або договором".

Враховано

3. Законом або договором може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування, що належить потерпілому внаслідок ушкодження здоров'я.

Стаття 1245
Відповідальність за ушкодження здоров'я
і смерть фізичної особи під час виконання договірних зобов'язань

690

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1245 викласти в новій редакції:

"Стаття 1245
Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть фізичної особи під час виконання договірних зобов'язань

Враховано

Стаття 1245
Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть фізичної особи під час виконання договірних зобов'язань

Шкода, завдана життю і здоров'ю фізичної особи під час виконання нею договірних зобов'язань (договір перевезення, трудовий договір тощо), підлягає відшкодуванню за правилами цієї глави, якщо законом або договором не передбачена підвищена відповідальність.

 

1. Шкода, завдана життю і здоров'ю фізичної особи під час виконання нею договірних зобов'язань (договір перевезення, трудовий договір тощо), підлягає відшкодуванню за підставами, передбаченими статтями 1220, 1236 цього Кодексу.

 

1. Шкода, завдана життю і здоров'ю фізичної особи під час виконання нею договірних зобов'язань (договір перевезення, трудовий договір тощо), підлягає відшкодуванню за підставами, передбаченими статтями 1220, 1236 цього Кодексу.

 

 

2. У випадках, передбачених законом, відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров'я і заподіянні смерті фізичної особи настає і за дії непереборної сили."

 

2. У випадках, передбачених законом, відповідальність за шкоду при пошкодженні здоров'я і заподіянні смерті фізичної особи настає і за дії непереборної сили."

Стаття 1246
Визначення заробітку, втраченого внаслідок
завдання шкоди здоров'ю осіб, які працюють за наймом

 

 

 

Стаття 1246
Визначення заробітку, втраченого внаслідок
завдання шкоди здоров'ю осіб, які працюють за наймом

1. Розмір втраченого заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу) до каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, які відповідають ступеню втрати потерпілим професійної працездатності, а за відсутності її - загальної працездатності.

691

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 1 статті 1246 доповнити частиною другою в такій редакції:

"Середньомісячний заробіток для визначення розміру відшкодування потерпілому втраченого заробітку (або його частини) береться за дванадцять останніх або, за бажанням потерпілого, за три останніх календарних місяця роботи, що передують пошкодженню здоров'я або настанню втрати працездатності у зв'язку з даним пошкодженням здоров'я.".

Враховано

1. Розмір втраченого заробітку (доходу), що підлягає відшкодуванню, визначається у відсотках від середнього місячного заробітку (доходу) до каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, які відповідають ступеню втрати потерпілим професійної працездатності, а за відсутності її - загальної працездатності.

Середньомісячний заробіток для визначення розміру відшкодування потерпілому втраченого заробітку (або його частини) береться за дванадцять останніх або, за бажанням потерпілого, за три останніх календарних місяця роботи, що передують пошкодженню здоров'я або настанню втрати працездатності у зв'язку з даним пошкодженням здоров'я.

 

692

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Доповнити статтю 1246 новим пунктом 2 статті викласти у новій редакції:

"2. У випадку професійного захворювання за бажанням потерпілого для визначення розміру відшкодування може прийматися до уваги середньомісячний заробіток за дванадцять останніх або за три останніх календарних місяця перед припиненням роботи, що викликала це захворювання.", відповідно змінити нумерацію пунктів.

Враховано

2. У випадку професійного захворювання за бажанням потерпілого для визначення розміру відшкодування може прийматися до уваги середньомісячний заробіток за дванадцять останніх або за три останніх календарних місяця перед припиненням роботи, що викликала це захворювання.

2. До складу втраченого заробітку (доходу) включаються всі види оплати праці за трудовими і цивільно-правовими договорами, як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом, з яких сплачується прибутковий податок. Не враховуються виплати одноразового характеру (компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні тощо). За період тимчасової непрацездатності і відпустки по вагітності й пологах враховується виплачена допомога. Доходи від підприємницької діяльності та авторський гонорар включаються до складу втраченого заробітку, при цьому доходи від підприємницької діяльності включаються на підставі даних податкової інспекції.

693

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

З пункту 2 статті 1246 вилучити останню фразу: "Доходи від підприємницької діяльності..." (і далі - за текстом) і зробити її другою частиною статті 1247.

Враховано

3. До складу втраченого заробітку (доходу) включаються всі види оплати праці за трудовими і цивільно-правовими договорами, як за місцем основної роботи, так і за сумісництвом, з яких сплачується прибутковий податок. Не враховуються виплати одноразового характеру (компенсації за невикористану відпустку, вихідна допомога при звільненні тощо). За період тимчасової непрацездатності і відпустки по вагітності й пологах враховується виплачена допомога.

3. Середньомісячний заробіток (дохід) підраховують шляхом ділення загальної суми заробітку (доходу) за дванадцять місяців роботи, що передувала ушкодженню здоров'я, на дванадцять.

 

 

 

4. Середньомісячний заробіток (дохід) підраховують шляхом ділення загальної суми заробітку (доходу) за дванадцять місяців роботи, що передувала ушкодженню здоров'я, на дванадцять.

У разі якщо потерпілий на момент завдання шкоди не працював, враховується за його бажанням заробіток до звільнення або звичайний розмір винагороди працівника його кваліфікації у цій місцевості, але не менший від п'ятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці.

 

 

 

У разі якщо потерпілий на момент завдання шкоди не працював, враховується за його бажанням заробіток до звільнення або звичайний розмір винагороди працівника його кваліфікації у цій місцевості, але не менший від п'ятикратного встановленого законом мінімального розміру оплати праці.

4. Якщо в заробітку (доходах) потерпілого до заподіяння йому каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я відбулися стійкі зміни, які поліпшують його майнове становище (підвищено заробітну плату за посадою, переведений на більш високо оплачувану роботу, став до роботи після закінчення освіти на денному відділенні), і в інших випадках, коли буде доведено стійкість зміни оплати праці, при визначенні середньомісячного заробітку враховується лише заробіток (дохід), який він одержав або мав одержати після відповідної зміни.

 

 

 

5. Якщо в заробітку (доходах) потерпілого до заподіяння йому каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я відбулися стійкі зміни, які поліпшують його майнове становище (підвищено заробітну плату за посадою, переведений на більш високо оплачувану роботу, став до роботи після закінчення освіти на денному відділенні), і в інших випадках, коли буде доведено стійкість зміни оплати праці, при визначенні середньомісячного заробітку враховується лише заробіток (дохід), який він одержав або мав одержати після відповідної зміни.

Стаття 1247
Визначення доходу, який підлягає відшкодуванню
внаслідок завдання шкоди здоров'ю осіб, що є учасниками (членами) підприємницького товариства або підприємцями, та осіб вільних професій

 

 

 

Стаття 1247
Визначення доходу, який підлягає відшкодуванню
внаслідок завдання шкоди здоров'ю осіб, що є учасниками (членами) підприємницького товариства або підприємцями, та осіб вільних професій

Упущена вигода, яка підлягає відшкодуванню потерпілому учасникові (членові) підприємницького товариства, підприємцеві та особі вільної професії, визначається виходячи з їхнього річного доходу, одержаного в попередньому господарському році, поділеного на дванадцять. Якщо згадані особи мали дохід менш ніж дванадцять місяців, то їхній втрачений дохід визначається шляхом визначення сукупної суми доходів за фактичний час (відповідну кількість місяців).

 

 

 

Упущена вигода, яка підлягає відшкодуванню потерпілому учасникові (членові) підприємницького товариства, підприємцеві та особі вільної професії, визначається виходячи з їхнього річного доходу, одержаного в попередньому господарському році, поділеного на дванадцять. Якщо згадані особи мали дохід менш ніж дванадцять місяців, то їхній втрачений дохід визначається шляхом визначення сукупної суми доходів за фактичний час (відповідну кількість місяців).

 

 

 

 

Доходи від підприємницької діяльності та авторський гонорар включаються до складу втраченого заробітку, при цьому доходи від підприємницької діяльності включаються на підставі даних податкової інспекції.

 

 

 

 

Усі види заробітку (доходу) враховуються в сумах, нарахованих до вирахування податків.

Стаття 1248
Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього

 

 

 

Стаття 1248
Відшкодування шкоди при ушкодженні здоров'я неповнолітнього

1. У разі ушкодження здоров'я неповнолітнього, який не досяг чотирнадцяти років (учень - вісімнадцяти років) і не має заробітку на час завдання шкоди, юридичні та фізичні особи, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодувати витрати, пов'язані з ушкодженням здоров'я потерпілого (лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування тощо).

 

 

 

1. У разі ушкодження здоров'я неповнолітнього, який не досяг чотирнадцяти років (учень - вісімнадцяти років) і не має заробітку на час завдання шкоди, юридичні та фізичні особи, відповідальні за шкоду, зобов'язані відшкодувати витрати, пов'язані з ушкодженням здоров'я потерпілого (лікування, протезування, постійний догляд, посилене харчування тощо).

2. Після досягнення потерпілим чотирнадцяти років (учнем - вісімнадцяти років) юридична або фізична особа, відповідальна за шкоду, зобов'язана відшкодувати потерпілому також шкоду, пов'язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи із встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходів.

 

 

 

2. Після досягнення потерпілим чотирнадцяти років (учнем - вісімнадцяти років) юридична або фізична особа, відповідальна за шкоду, зобов'язана відшкодувати потерпілому також шкоду, пов'язану із втратою або зменшенням його працездатності, виходячи із встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходів.

3. Якщо на момент ушкодження здоров'я неповнолітній, який досяг чотирнадцяти років, мав заробіток, шкода має бути відшкодована йому виходячи з розміру його заробітку, але не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

 

 

 

3. Якщо на момент ушкодження здоров'я неповнолітній, який досяг чотирнадцяти років, мав заробіток, шкода має бути відшкодована йому виходячи з розміру його заробітку, але не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

4. Після початку трудової діяльності відповідно до одержаної потерпілим кваліфікації він має право вимагати збільшення відшкодування шкоди, пов'язаної із зменшенням його професійної працездатності внаслідок ушкодження здоров'я, виходячи з розміру заробітної плати працівників його кваліфікації, але не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

 

 

 

4. Після початку трудової діяльності відповідно до одержаної потерпілим кваліфікації він має право вимагати збільшення відшкодування шкоди, пов'язаної із зменшенням його професійної працездатності внаслідок ушкодження здоров'я, виходячи з розміру заробітної плати працівників його кваліфікації, але не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

5. Потерпілі, що не мають професійної кваліфікації і після досягнення повноліття лишаються непрацездатними внаслідок ушкодження здоров'я, заподіяного їм до повноліття, мають право вимагати сплати відшкодування в обсязі не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

 

 

 

5. Потерпілі, що не мають професійної кваліфікації і після досягнення повноліття лишаються непрацездатними внаслідок ушкодження здоров'я, заподіяного їм до повноліття, мають право вимагати сплати відшкодування в обсязі не нижче встановленого законом розміру неоподатковуваного мінімуму доходу.

Стаття 1249
Відшкодування шкоди, спричиненої смертю особи

 

 

 

Стаття 1249
Відшкодування шкоди, спричиненої смертю особи

1. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, що були на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, дитина померлого, яка народилася після його смерті.

 

 

 

1. У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, що були на утриманні померлого або мали на день його смерті право на одержання від нього утримання, дитина померлого, яка народилася після його смерті.

Шкоду відшкодовують:

 

 

 

Шкоду відшкодовують:

1) неповнолітнім особам - до досягнення вісімнадцяти років (учням професійно-технічних училищ, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними двадцятитрьохрічного віку);

 

 

 

1) неповнолітнім особам - до досягнення вісімнадцяти років (учням професійно-технічних училищ, середніх спеціальних і вищих навчальних закладів - до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними двадцятитрьохрічного віку);

2) жінкам понад 55 і чоловікам понад 60 років - довічно;

 

 

 

2) жінкам понад 55 і чоловікам понад 60 років - довічно;

3) інвалідам - на строк інвалідності;

 

 

 

3) інвалідам - на строк інвалідності;

4) одному з батьків, іншому з подружжя чи іншому членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, онуками померлого, - до досягнення цими останніми чотирнадцяти років;

 

 

 

4) одному з батьків, іншому з подружжя чи іншому членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, онуками померлого, - до досягнення цими останніми чотирнадцяти років;

5) особам, які були на утриманні особи, що померла, і стали непрацездатними, - протягом п'яти років після її смерті.

 

 

 

5) особам, які були на утриманні особи, що померла, і стали непрацездатними, - протягом п'яти років після її смерті.

2. Згаданим особам шкоду відшкодовують у розмірі середньомісячного заробітку (доходу) особи, що померла, з вирахуванням частки, яка припадає на неї саму, працездатних осіб, що перебували на її утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів померлого разом із заробітком включають пенсію, довічне утримання та інші аналогічні виплати, які він одержував за життя.

 

 

 

2. Згаданим особам шкоду відшкодовують у розмірі середньомісячного заробітку (доходу) особи, що померла, з вирахуванням частки, яка припадає на неї саму, працездатних осіб, що перебували на її утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До складу доходів померлого разом із заробітком включають пенсію, довічне утримання та інші аналогічні виплати, які він одержував за життя.

3. Відшкодування шкоди особам, які втратили годувальника, виплачують у повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії внаслідок втрати годувальника та інших доходів.

 

 

 

3. Відшкодування шкоди особам, які втратили годувальника, виплачують у повному розмірі без урахування призначеної їм пенсії внаслідок втрати годувальника та інших доходів.

4. Розмір відшкодування, обчислений для кожного з тих, хто має право на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, не підлягає подальшому перерахункові, крім випадків: народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті годувальника; призначення (припинення) виплати відшкодування особам, що займаються доглядом за дітьми, онуками, братами і сестрами годувальника, який помер.

 

 

 

4. Розмір відшкодування, обчислений для кожного з тих, хто має право на відшкодування шкоди у зв'язку зі смертю годувальника, не підлягає подальшому перерахункові, крім випадків: народження дитини, зачатої за життя і народженої після смерті годувальника; призначення (припинення) виплати відшкодування особам, що займаються доглядом за дітьми, онуками, братами і сестрами годувальника, який помер.

Законом або договором може бути збільшений обсяг і розмір відшкодування.

694

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

З другої частини пункту 4 статті 1249 виключити слова: "або договором" та "обсяг і".

Враховано

Законом може бути збільшений розмір відшкодування.

Стаття 1250
Відшкодування витрат на поховання

 

 

 

Стаття 1250
Відшкодування витрат на поховання

Особи, відповідальні за шкоду, пов'язану зі смертю потерпілого, зобов'язані відшкодувати необхідні витрати на поховання особі, яка зробила ці витрати. Допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці витрати, до суми відшкодування шкоди не зараховується.

 

 

 

Особи, відповідальні за шкоду, пов'язану зі смертю потерпілого, зобов'язані відшкодувати необхідні витрати на поховання особі, яка зробила ці витрати. Допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці витрати, до суми відшкодування шкоди не зараховується.

Стаття 1251
Платежі з відшкодування шкоди

 

 

 

Стаття 1251
Платежі з відшкодування шкоди

1. Відшкодування шкоди, пов'язаної із зниженням працездатності або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами.

 

 

 

1. Відшкодування шкоди, пов'язаної із зниженням працездатності або смертю потерпілого, здійснюється щомісячними платежами.

За наявності поважних причин суд с урахуванням можливостей завдавача шкоди може на вимогу фізичної особи, яка має право на відшкодування, присудити їй належні платежі одноразово, але не більш як за три роки.

 

 

 

За наявності поважних причин суд с урахуванням можливостей завдавача шкоди може на вимогу фізичної особи, яка має право на відшкодування, присудити їй належні платежі одноразово, але не більш як за три роки.

2. Стягнення додаткових витрат може бути здійснене наперед у межах строків, встановлених на основі висновку медичної експертизи, а також у разі необхідності попередньої оплати послуг і майна (придбання путівки, оплата проїзду, оплата спеціальних транспортних засобів тощо).

 

 

 

2. Стягнення додаткових витрат може бути здійснене наперед у межах строків, встановлених на основі висновку медичної експертизи, а також у разі необхідності попередньої оплати послуг і майна (придбання путівки, оплата проїзду, оплата спеціальних транспортних засобів тощо).

 

695

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Після статті 1251 поставити статтю 12511 в редакції статті 1263 з внесеними змінами

Враховано

Стаття12511

(Стаття 1263 з внесеними змінами)
Розмір компенсації моральної шкоди

 

 

 

 

1. Моральна шкода компенсується у розмірі, що визначається судом.

 

 

 

 

2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру правопорушення, глибини фізичних та моральних страждань, погіршення або позбавлення можливості реалізації потерпілим своїх здібностей, а також ступеня вини завдавача у випадках, коли вина є підставою відшкодування. При визначенні розміру шкоди мають враховуватися вимоги розумності і справедливості.

 

 

 

 

Характер фізичних і душевних страждань оцінюється судом з урахуванням фактичних обставин, за яких було завдано моральної шкоди, та особистості потерпілого.

 

 

 

 

3. Моральна шкода компенсується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає відшкодуванню, і не пов'язується із сумою цієї компенсації.

 

 

 

 

4. Моральна шкода компенсується одноразово.

 

 

 

 

 

Стаття 1252
Зміна розміру відшкодування шкоди
на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності

 

 

 

Стаття 1252
Зміна розміру відшкодування шкоди
на вимогу потерпілого у разі зміни стану його працездатності

Потерпілий, який частково втратив працездатність, має право в будь-який час зажадати від особи, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру відшкодування, якщо працездатність потерпілого знизилася у зв'язку із завданим ушкодженням здоров'я порівняно з тією, що залишалася у нього на момент присудження йому відшкодування.

 

 

 

Потерпілий, який частково втратив працездатність, має право в будь-який час зажадати від особи, на яку покладено обов'язок відшкодування шкоди, відповідного збільшення розміру відшкодування, якщо працездатність потерпілого знизилася у зв'язку із завданим ушкодженням здоров'я порівняно з тією, що залишалася у нього на момент присудження йому відшкодування.

Стаття 1253
Зміна розміру відшкодування на вимогу осіб, що завдали шкоду

 

 

 

Стаття 1253
Зміна розміру відшкодування на вимогу осіб, що завдали шкоду

Особи, на яких покладено обов'язок відшкодування шкоди, пов'язаної з ушкодженням здоров'я потерпілого, мають право зажадати відповідного зниження розміру відшкодування, якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, що залишалася в нього на момент присудження відшкодування за шкоду.

 

 

 

Особи, на яких покладено обов'язок відшкодування шкоди, пов'язаної з ушкодженням здоров'я потерпілого, мають право зажадати відповідного зниження розміру відшкодування, якщо працездатність потерпілого зросла порівняно з тією, що залишалася в нього на момент присудження відшкодування за шкоду.

Стаття 1254
Відшкодування шкоди у разі ліквідації
юридичної особи, зобов'язаної до відшкодування

696

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

У назві статті 1254 слово "ліквідації" замінити на слово "припинення".

Враховано

Стаття 1254
Відшкодування шкоди у разі припинення
юридичної особи, зобов'язаної до відшкодування

1. У разі реорганізації юридичної особи виплата щомісячних платежів, належних з неї у зв'язку із заподіянням каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або заподіянням смерті, покладається на правонаступників юридичної особи.

697

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 1 статті 1254 слово "реорганізації" замінити словами: "злиття, приєднання, розділення".

Враховано

1. У разі злиття, приєднання, розділення юридичної особи виплата щомісячних платежів, належних з неї у зв'язку із заподіянням каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я або заподіянням смерті, покладається на правонаступників юридичної особи.

2. У разі ліквідації юридичної особи належні потерпілому або особам, зазначеним у статті 1249 цього Кодексу, платежі мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому за правилами, встановленими законом чи іншими правовими актами.

 

 

 

2. У разі ліквідації юридичної особи належні потерпілому або особам, зазначеним у статті 1249 цього Кодексу, платежі мають бути капіталізовані для виплати їх потерпілому за правилами, встановленими законом чи іншими правовими актами.

 

698

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Включити у статтю1254 новий пункт 3 і викласти його в такій редакції:

"3. При відсутності у юридичної особи, що припиняє свою діяльність, коштів для капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов'язок по їх капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілого (ст. 92 цього Кодексу, п. 4).

Враховано

3. При відсутності у юридичної особи, що припиняє свою діяльність, коштів для капіталізації платежів, які підлягають сплаті, обов'язок по їх капіталізації покладається на ліквідаційну комісію на підставі рішення суду за позовом потерпілого (ст. 92 цього Кодексу, п. 4).

3. Вимоги про збільшення або зменшення розміру відшкодування шкоди, передбачені статтями 1252, 1253 цього Кодексу, заявляються у разі ліквідації юридичної особи її правонаступникам.

699

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 3 статті 1254 слово "ліквідації" замінити словом "припинення".

Враховано

4. Вимоги про збільшення або зменшення розміру відшкодування шкоди, передбачені статтями 1252, 1253 цього Кодексу, заявляються у разі припинення юридичної особи її правонаступникам.

Стаття 1255
Відшкодування витрат на стаціонарне лікування особи, що потерпіла від злочину

700

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із назви та тексту статті 1255 вилучити слово "стаціонарне".

Враховано

Стаття 1255
Відшкодування витрат на лікування особи, що потерпіла від злочину

1. Витрати закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування особи, що потерпіла від злочину, - крім випадку завдання такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або в стані сильного душевного хвилювання, яке раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, - підлягають відшкодуванню особою, що вчинила злочин, у розмірі фактичних витрат.

 

 

 

1. Витрати закладу охорони здоров'я на лікування особи, що потерпіла від злочину, - крім випадку завдання такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони або в стані сильного душевного хвилювання, яке раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, - підлягають відшкодуванню особою, що вчинила злочин, у розмірі фактичних витрат.

2. У разі завдання шкоди здоров'ю потерпілого неповнолітніми (статті 1229, 1230 цього Кодексу) витрати на його лікування в стаціонарі відшкодовуються особами, які за законом несуть матеріальну відповідальність за дії неповнолітніх.

 

 

 

2. У разі завдання шкоди здоров'ю потерпілого неповнолітніми (статті 1229, 1230 цього Кодексу) витрати на його лікування відшкодовуються особами, які за законом несуть матеріальну відповідальність за дії неповнолітніх.

3. Стягнуті кошти зараховуються залежно від джерела фінансування закладу охорони здоров'я, який зробив витрати, до відповідного бюджету (державний, Автономної Республіки Крим, відповідного адміністративно-територіального утворення) або на користь юридичної особи, якій належить відомчий заклад охорони здоров'я.

701

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 3 статті замість слів "відповідного адміністративно-територіального утворення" написати "відповідної територіальної громади"; вилучити слово "відомчий".

Враховано

3. Стягнуті кошти зараховуються залежно від джерела фінансування закладу охорони здоров'я, який зробив витрати, до відповідного бюджету (державний, Автономної Республіки Крим, відповідної територіальної громади або на користь юридичної особи, якій належить заклад охорони здоров'я.

Порядок обчислення розміру фактичних витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину, а також зарахування стягнутих коштів до відповідного бюджету і їх цільового використання визначається Кабінетом Міністрів України.

702

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із пункту 3 статті 1255 другий абзац вилучити.

Враховано

 

 

703

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Включити в статтю 1255 пункт 4 в такій редакції:

"4. Підлягають відшкодуванню витрати на лікування особи, що потерпіла від злочинної дії, і у випадках припинення кримінальної справи або при відмові в порушенні кримінальної справи з нереабілітуючих підстав".

Враховано

4. Підлягають відшкодуванню витрати на лікування особи, що потерпіла від злочинної дії, і у випадках припинення кримінальної справи або при відмові в порушенні кримінальної справи з нереабілітуючих підстав

Стаття 1256
Обов'язок держави відшкодувати шкоду,
завдану життю та здоров'ю особи внаслідок злочину

 

 

 

Стаття 1256
Обов'язок держави відшкодувати шкоду,
завдану життю та здоров'ю особи внаслідок злочину

У разі ушкодження здоров'я, а також смерті внаслідок злочину шкода відшкодовується потерпілому або особам, які втратили годувальника, державою відповідно до положень глави 80 цього Кодексу, якщо не встановлено особу, що вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною.

 

 

 

У разі ушкодження здоров'я, а також смерті внаслідок злочину шкода відшкодовується потерпілому або особам, які втратили годувальника, державою відповідно до положень глави 80 цього Кодексу, якщо не встановлено особу, що вчинила злочин, або якщо вона є неплатоспроможною.

Стаття 1257
Збільшення відшкодування шкоди у зв'язку
з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру оплати праці

 

 

 

Стаття 1257
Збільшення відшкодування шкоди у зв'язку
з підвищенням вартості життя і збільшенням розміру оплати праці

Суми відшкодування шкоди, яка сплачується особам у зв'язку з ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, підлягають індексації у встановленому законом порядку при підвищенні вартості життя.

 

 

 

Суми відшкодування шкоди, яка сплачується особам у зв'язку з ушкодженням здоров'я або смертю потерпілого, підлягають індексації у встановленому законом порядку при підвищенні вартості життя.

У разі підвищення у встановленому законом порядку розміру оплати праці суми відшкодування втраченого заробітку (доходу), інших платежів, присуджених у зв'язку з ушкодженням здоров'я і смертю потерпілого, збільшуються пропорційно підвищенню розміру оплати праці.

 

 

 

У разі підвищення у встановленому законом порядку розміру оплати праці суми відшкодування втраченого заробітку (доходу), інших платежів, присуджених у зв'язку з ушкодженням здоров'я і смертю потерпілого, збільшуються пропорційно підвищенню розміру оплати праці.

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт, послуг

 

 

 

§ 3. Відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт, послуг

Стаття 1258
Підстави відповідальності за шкоду,
завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

 

 

 

Стаття 1258
Підстави відповідальності за шкоду,
завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну фізичної чи юридичної особи через конструкційні, рецептурні чи інші недоліки товарів (робіт, послуг), а також через недостовірну чи недостатню інформацію про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником (виконавцем) незалежно від їхньої вини і від того, перебував потерпілий з ними у договірних відносинах чи не перебував.

 

 

 

Шкода, завдана життю, здоров'ю або майну фізичної чи юридичної особи через конструкційні, рецептурні чи інші недоліки товарів (робіт, послуг), а також через недостовірну чи недостатню інформацію про товар (роботу, послугу), підлягає відшкодуванню продавцем або виробником (виконавцем) незалежно від їхньої вини і від того, перебував потерпілий з ними у договірних відносинах чи не перебував.

Стаття 1259
Особи, відповідальні за шкоду, завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

 

 

 

Стаття 1259
Особи, відповідальні за шкоду, завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

1. Шкода, завдана через недоліки товару, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого - продавцем або виготовлювачем товару.

 

 

 

1. Шкода, завдана через недоліки товару, підлягає відшкодуванню за вибором потерпілого - продавцем або виготовлювачем товару.

2. Шкода, завдана через недоліки робіт (послуг), підлягає відшкодуванню їх виконавцем.

 

 

 

2. Шкода, завдана через недоліки робіт (послуг), підлягає відшкодуванню їх виконавцем.

3. Шкода, завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, підлягає відшкодуванню відповідно до правил пп. 1, 2 цієї статті.

 

 

 

3. Шкода, завдана внаслідок ненадання повної чи достовірної інформації щодо властивостей і правил користування товаром, підлягає відшкодуванню відповідно до правил пп. 1, 2 цієї статті.

Стаття 1260
Строки відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт, послуг

 

 

 

Стаття 1260
Строки відшкодування шкоди, завданої через недоліки товарів, робіт, послуг

1. Шкода підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановлених строків придатності товару (роботи, послуги), а якщо вони не встановлені, - протягом десяти років від дня вироблення товару (виконання роботи, надання послуги).

 

 

 

1. Шкода підлягає відшкодуванню, якщо її завдано протягом встановлених строків придатності товару (роботи, послуги), а якщо вони не встановлені, - протягом десяти років від дня вироблення товару (виконання роботи, надання послуги).

2. За межами зазначених строків шкода підлягає відшкодуванню:

 

 

 

2. За межами зазначених строків шкода підлягає відшкодуванню:

1) якщо на порушення вимог закону строку придатності не встановлено;

 

 

 

1) якщо на порушення вимог закону строку придатності не встановлено;

2) якщо особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання згаданих дій.

 

 

 

2) якщо особу не було попереджено про необхідні дії після спливу строку придатності і про можливі наслідки в разі невиконання згаданих дій.

Стаття 1261
Підстави звільнення від відповідальності за шкоду,
завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

 

 

 

Стаття 1261
Підстави звільнення від відповідальності за шкоду,
завдану через недоліки товарів, робіт, послуг

Продавець або виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відповідальності лише у випадках, якщо доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).

 

 

 

Продавець або виготовлювач товару, виконавець робіт (послуг) звільняються від відповідальності лише у випадках, якщо доведуть, що шкода виникла внаслідок непереборної сили або порушення потерпілим правил користування або зберігання товару (результатів робіт, послуг).

§ 4. Компенсація моральної шкоди

 

 

 

§ 4. Компенсація моральної шкоди

Стаття 1262
Підстави відповідальності за завдання моральної шкоди

704

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1262 помістити за статтею 1220 цього Кодексу.

Враховано

Стаття 1262 поставлена після статті 1220 (з внесеними змінами)

1. Моральна шкода, завдана фізичній чи юридичній особі неправомірними діями, компенсується завдавачем за правилами цієї глави Кодексу.

705

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 1 статті1262 викласти в новій редакції: замість слів "за правилами цієї глави Кодексу" написати: "при наявності його вини, (ст. 1220 цього Кодексу) за винятком випадків, передбачених пунктом 2 цієї статті".

Враховано

 

2. Моральна шкода компенсується незалежно від вини завдавача, якщо:

 

 

 

 

1) шкоду завдано життю і здоров'ю фізичної особи джерелом підвищеної небезпеки;

 

 

 

 

2) шкоду завдано фізичній особі внаслідок її незаконного засудження, незаконного притягнення до кримінальної або адміністративної відповідальності, незаконного застосування як запобіжного заходу взяття під варту або підписки про невиїзд, незаконного затримання, незаконного накладення адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт;

706

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Із підпункта 2) пункта 2 статті 1262 вилучити слова "або адміністративної".

Враховано

 

3) в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

 

3. Моральна шкода, завдана діями (бездіяльністю), що порушують майнові права особи, компенсації не підлягає, крім випадків, передбачених законом.

707

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 3 статті 1262 виключити.

Враховано

 

Стаття 1263
Розмір компенсації моральної шкоди

708

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Помістити статтю 1263 після статті 1251 "Платежі з відшкодування шкоди".

Враховано

Стаття 1263 поставлена після статті 1251 ( з внесеними змінами)

1. Моральна шкода компенсується у розмірі, що визначається судом.

 

 

 

 

2. Розмір компенсації моральної шкоди визначається судом залежно від характеру завданих потерпілому страждань, а також ступеня вини завдавача у випадках, коли вина є підставою відшкодування. При визначенні розміру шкоди мають враховуватися вимоги розумності і справедливості.

709

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 1263 замість слів "завданих потерпілому страждань" написати "правопорушення, глибини фізичних і душевних страждань, погіршення або позбавлення можливості реалізації потерпілим своїх здібностей" (далі - за текстом п. 2 статті).

Враховано

 

Характер фізичних і душевних страждань оцінюється судом з урахуванням фактичних обставин, за яких було завдано моральної шкоди, та особи потерпілого.

710

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В частині другій пункту 2 статті 1263 внести доповнення: після слова "та" написати "особистості"; слово "особи" виключити.

Враховано

 

3. Моральна шкода компенсується незалежно від майнової шкоди, яка підлягає компенсації, і не пов'язується із сумою цієї компенсації.

711

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункт 3 статті слово "компенсації" замінити словом "відшкодуванню".

Враховано

 

4. У разі смерті фізичної особи моральна шкода компенсується членам її сім'ї.

712

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Пункт 4 статті1263 викласти в новій редакціі

"4. Моральна шкода компенсується одноразово.".

Враховано

 

 

713

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Після статті 1263 дати нову статтю 12631 такого змісту:

"Стаття 12631
Компенсація моральної шкоди, завданої смертю особи

Враховано

"Стаття 12631
Компенсація моральної шкоди, завданої смертю особи

 

 

Моральна шкода, завдана смертю (втратою) дружини (чоловіка), дітей, в тому числі усиновлених, батьків компенсується особам, які зв'язані із загиблим (загиблою) сімейними відносинами (стаття 1270 цього Кодексу).

 

Моральна шкода, завдана смертю (втратою) дружини (чоловіка), дітей, в тому числі усиновлених, батьків компенсується особам, які зв'язані із загиблим (загиблою) сімейними відносинами (стаття 1270 цього Кодексу).

 

 

Підстави відповідальності та розмір компенсації моральної шкоди визначаються на підставі статтей 1262, 1263 цього Кодексу".

 

Підстави відповідальності та розмір компенсації моральної шкоди визначаються на підставі статтей 1262, 1263 цього Кодексу".

Глава 81
Безпідставне збагачення

 

 

 

Глава 81
Безпідставне збагачення

Стаття 1264
Загальні положення про зобов'язання із безпідставного збагачення

 

 

 

Стаття 1264
Загальні положення про зобов'язання із безпідставного збагачення

1. Особа, яка набула майно (набувач) за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої підстави, встановленої законом, іншими правовими актами або правочином, зобов'язана повернути безпідставно набуте майно цій особі.

 

 

 

1. Особа, яка набула майно (набувач) за рахунок іншої особи (потерпілого) без достатньої підстави, встановленої законом, іншими правовими актами або правочином, зобов'язана повернути безпідставно набуте майно цій особі.

2. Такий самий обов'язок виникає, коли підстава, за якою набуте майно, згодом відпала.

 

 

 

2. Такий самий обов'язок виникає, коли підстава, за якою набуте майно, згодом відпала.

3. Правила цієї глави застосовуються незалежно від того, чи стало безпідставне збагачення результатом поведінки набувача майна, самого потерпілого або третіх осіб, чи наслідком події.

 

 

 

3. Правила цієї глави застосовуються незалежно від того, чи стало безпідставне збагачення результатом поведінки набувача майна, самого потерпілого або третіх осіб, чи наслідком події.

Стаття 1265
Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно
набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав

 

 

 

Стаття 1265
Співвідношення вимог щодо повернення безпідставно
набутого майна з іншими вимогами захисту цивільних прав

Оскільки інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами чи правовими актами і не випливає із суті відповідних відносин, правила цієї глави підлягають застосуванню також до вимог:

 

 

 

Оскільки інше не встановлено цим Кодексом, іншими законами чи правовими актами і не випливає із суті відповідних відносин, правила цієї глави підлягають застосуванню також до вимог:

1) щодо повернення виконаного за недійсним правочином;

 

 

 

1) щодо повернення виконаного за недійсним правочином;

2) щодо витребування майна власником з чужого незаконного володіння;

 

 

 

2) щодо витребування майна власником з чужого незаконного володіння;

3) однієї сторони у зобов'язанні до іншої щодо повернення виконаного у зв'язку з цим зобов'язанням;

 

 

 

3) однієї сторони у зобов'язанні до іншої щодо повернення виконаного у зв'язку з цим зобов'язанням;

4) відшкодування шкоди, у тому числі завданої недобросовісною поведінкою збагатілої особи.

 

 

 

4) відшкодування шкоди, у тому числі завданої недобросовісною поведінкою збагатілої особи.

Стаття 1266
Повернення безпідставно набутого майна в натурі

 

 

 

Стаття 1266
Повернення безпідставно набутого майна в натурі

1. Безпідставно набуте майно має бути повернене набувачем потерпілому в натурі.

 

 

 

1. Безпідставно набуте майно має бути повернене набувачем потерпілому в натурі.

2. Набувач відповідає перед потерпілим за будь-яку, в тому числі і за випадкову, недостачу або погіршення безпідставно набутого чи збереженого майна, які трапилися після того, як він дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність збагачення. До цього моменту він відповідає лише за умисел і грубу необережність.

714

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Сформулювати пункт 2 статті 1266 в новій редакції:

"2. В разі неможливості повернути безпідставно набуте майно в натурі повинна бути відшкодована його вартість, яка визначається на момент розгляду справи в суді про повернення майна."

Враховано

2. В разі неможливості повернути безпідставно набуте майно в натурі повинна бути відшкодована його вартість, яка визначається на момент розгляду справи в суді про повернення майна.

Стаття 1267
Відшкодування вартості безпідставно набутого майна

715

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Статтю 1267 виключити.

Враховано

Стаття 1267 виключена.

У разі неможливості повернути в натурі безпідставно збережене чи набуте майно має бути відшкодовано його вартість, яка визначається на момент придбання майна, а також відшкодовано збитки, спричинені наступним збільшенням вартості майна, якщо набувач не відшкодував його вартість негайно після того, як дізнався про безпідставне збагачення.

 

 

 

 

Стаття 1268
Відшкодування доходів від безпідставно
набутого майна і витрат на його утримання

 

 

 

Стаття 1268
Відшкодування доходів від безпідставно
набутого майна і витрат на його утримання

1. Особа, яка безпідставно набула чи зберегла майно, зобов'язана також повернути або відшкодувати всі доходи, які вона одержала або повинна була одержати від цього майна відтоді, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про безпідставне збагачення. Від цього ж часу вона відповідає за допущене нею погіршення майна.

 

 

 

1. Особа, яка безпідставно набула чи зберегла майно, зобов'язана також повернути або відшкодувати всі доходи, які вона одержала або повинна була одержати від цього майна відтоді, як ця особа дізналася або повинна була дізнатися про безпідставне збагачення. Від цього ж часу вона відповідає за допущене нею погіршення майна.

Зі свого боку, ця особа має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від того часу, від якого вона зобов'язана повернути доходи.

 

 

 

Зі свого боку, ця особа має право вимагати відшкодування зроблених нею необхідних витрат на майно від того часу, від якого вона зобов'язана повернути доходи.

2. На суму безпідставного грошового збагачення підлягають нарахуванню проценти за користування чужими коштами від того часу, коли набувач дізнався або повинен був дізнатися про безпідставність одержання або збереження коштів.

716

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

В пункті 2 статті 1268 виключити слова: "... від того часу, коли набувач дазнався або повинний був дізнатися про безпідставність одержання майна...", і замість них написати: "(стаття 561 цього Кодексу)."

Враховано

2. На суму безпідставного грошового збагачення підлягають нарахуванню проценти за користування чужими коштами (стаття 561 цього Кодексу).

Стаття 1269
Майно, що не підлягає поверненню

 

 

 

 

Не підлягає поверненню як безпідставно набуте:

 

 

 

 

1) майно, передане на виконання зобов'язання до настання строку виконання, якщо зобов'язанням не передбачено інше;

717

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Підпункт 1) статті 1269 викласти в такій редакції:

"1) заробітна плата і прирівнені до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю, аліменти і інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо виплата сум проведена юридичною чи фізичною особою добровільно, при відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача."

Враховано

1) заробітна плата і прирівнені до неї платежі, пенсії, допомоги, стипендії, відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю, аліменти і інші грошові суми, надані фізичній особі як засіб до існування, якщо виплата сум проведена юридичною чи фізичною особою добровільно, при відсутності рахункової помилки з її боку і недобросовісності з боку набувача;

2) майно, передане на виконання зобов'язання після спливу позовної давності;

718

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Підпункти 2) і 3) статті 1269 виключити, змінити відповідно нумерацію підпунктів.

Враховано

 

3) грошові суми та інше майно, надані фізичній особі, за відсутності недобросовісності з її боку, як засіб для існування (заробітна плата, відшкодування шкоди життю та здоров'ю, аліменти тощо) і використані набувачем;

 

 

 

 

4) в інших випадках, передбачених законом.

 

 

 

2) в інших випадках, передбачених законом.

 

719

д. Онопенко В.В. (о.к.№439)

Включити в главу 81 статтю 12691 в такій редакції:

"Стаття 12691
Збереження майна за рахунок іншої особи

Враховано

"Стаття 12691
Збереження майна за рахунок іншої особи

 

 

Правила цієї глави поширюються на випадки збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав, встановлених законом або договором.".

 

Правила цієї глави поширюються на випадки збереження майна за рахунок іншої особи без достатніх підстав, встановлених законом або договором.