Назва: КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (ОСОБЛИВА ЧАСТИНА)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету боротьби з організованою злочинністю і корупцією та Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА


Проект
ОСОБЛИВА ЧАСТИНА
1.
Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦIОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
-539- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Надати Розділу I номер ХV, назвати його "Злочини проти національної безпеки України" та помістити за розділом "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів та проти здоров'я населення".
Відхилено.
Такий підхід не відповідає Конституції України, ст. 1 та 2 якої визначають основи української державності та її безпеки.
Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ


-540- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із назви розділу I виключити слово "основ".
Відхилено.
У ст. 92 Конституції України (п. 17) міститься поняття "Основи національної безпеки", яким окреслено певний напрям законодавчої діяльності Верховної Ради України.

2.
Стаття 103. Дiї, спрямованi на насильницьку змiну чи повалення конституцiйного ладу або на захоплення державної влади
-541- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статті 103 та 105 поміняти місцями.
Відхилено.
Соціальні цінності, що охороняються ст. 103 більш важливі.
Стаття 107. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади
3.
(1) Дiї, вчиненi з метою насильницької змiни чи повалення конституцiйного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дiй -
-542- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
В диспозиції частини першій ст. 103 слова "а також змова про вчинення таких дій" виключити.
Відхилено.
"Змова" не менш небезпечна дія відносно інших, що названі в ч. 1 ст. 103.
(1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -
4.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
-543- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити ст. 103 частиною другою такого змісту:
"(2) Змова про вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, -
карається позбавленням волі до трьох років".
Відхилено.
Виділення відповідальності за змову в окрему частину статті 103 різко знижуватиме відповідальність за вказану дію.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
5.
(2) Публiчнi заклики до насильницької змiни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -


(2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -
6.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.


караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
7.
(3) Дiї, передбаченi частиною 2 цiєї статтi, вчиненi особою, яка є представником влади, або повторно, або органiзованою групою, або з використанням засобiв масової iнформацiї,


3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,
8.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
9.
Стаття 104. Посягання на територiальну цiлiснiсть i недоторканнiсть України


Стаття 108. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України
10.
(1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або лінії державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
-544- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В диспозиції частини першої статті 104 вилучити слово "лінії".
Враховано

(1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -
11.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.


караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
12.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi особою яка є представником влади, або за попереднiм змовленням групою осiб, або поєднанi з розпалюванням нацiональної чи релiгiйної ворожнечi, -
-545- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В частині 2 ст. 104 слова "за попереднім змовленням" замінити на слова "за попередньою змовою".
Враховано.
Текст приведено у відповідність до ст. 27 проекту КК.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -
13.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.
14.
(3) Дiї, передбаченi частинами 1 i 2 цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -


(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -
15.
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.
-546- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію частини 3 доповнити словами "або довічним позбавленням волі".
Враховано

караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі.
16.
Стаття 105. Державна зрада


Стаття 109. Державна зрада
17.
(1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканності, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
-547- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У частині першій статті 105 слова "на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України" замінити словами "на шкоду чи підрив національної безпеки у політичній, економічній, соціальній, воєнній, екологічній, науково-технологічній чи інформаційній сферах".
Відхилено. Запропонована зміна фактично відображає підхід авторів Проекту до формулювання диспозиції ст. 105, але дещо в іншій редакції.
(1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканості, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -
18.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


-548- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити статтю 105 частиною другою такого змісту:
"(2) Створення масонської організації будь-якої ложі, керівництво такою організацією або участь у ній, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років або смертною карою з конфіскацією майна".
Передбачену проектом частину другу відповідно вважати частиною третьою.
Відхилено


(2) Створення з метою передбаченою частиною першою цієї статті організації, керівництво нею або участь у ній, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
19.
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, завербований iноземною державою, iноземною органiзацiєю або їхнiм представником, якщо вiн на виконання одержаного злочинного завдання нiяких дiй не вчинив i добровiльно заявив органам влади про свiй зв'язок з ними.
-549- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Частину третю статті 105 викласти в наступні редакції:
"Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам влади про свiй зв'язок з ними."
Враховано

(3) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними.


-550- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У частині другій статті 105 слова "ніяких дій не вчинив" замінити словами "свої діяння припинив".
Відхилено.
У такому випадку особи, які вчинили державну зраду, будуть мати певну перевагу, що не відповідає суспільній небезпечності цього злочину.-551- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину другу статті 105 викласти у наступній редакції:
"(2) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, завербований іноземною державою, іноземною організацією, або їхнім представником, якщо він припинив діяльність передбачену частиною першою цієї статті, та добровільно заявив органам влади про свій зв'язок з ними, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України".
Відхилено.
Така формуліровка надає певних переваг суб'єкту злочину - громадянину України. Умови звільнення від кримінальної відповідальності повинні бути більш жорсткі ніж у іноземців, що займаються шпигунством.

20.
Стаття 106. Посягання на життя державного діяча
-552- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У назві статті 106 після слова "державного" доповнити словами "чи громадського".
Враховано

Стаття 110. Посягання на життя державного чи громадського діяча
21.
Убивство або замах на вбивство Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України, або Верховного Суду України, або вищих судiв України, Генерального прокурора України, вчиненi у зв'язку з їхньою державною діяльністю, -
-553- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції статті 106 слово "Убивство" замінити на "Вбивство".
-554- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Після слів "прокурора України" доповнити словами "Уповноваженого Верховної ради України з прав людини, Голови чи члена Рахункової Палати, Голови Всеукраїнської партії чи громадської організації"; після слова "державною" доповнити словами "чи громадською".
-555- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пiсля слiв "Генерального прокурора України" доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України, члена Вищої ради юстицiї, керівника політичної партії";
ВрахованоВраховано частково
Враховано частково

Вбивство або замах на вбивство Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, -
22.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.


карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.
23.
Варiант статтi:24.
Стаття . . . Посягання на життя державного чи громадського діяча25.
Убивство або замах на вбивство державного чи громадського дiяча або представника влади, вчинене у зв'язку з їхньою державною чи громадською дiяльнiстю, -
-556- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Варіант статті виключити.
Враховано


26.
карається позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi.

-557- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Викласти статтю 106 у наступній редакції:
"Стаття 106. Посягання на життя державного діяча
Вбивство або замах на вбивство державного чи громадського діяча, вчинене у зв'язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, -
карається ....".
Враховано частково-558- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Другий варіант статті - не прийнятний.
Враховано
-559- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 106 виключити.
Відхилено-560- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Залишити варіант, наведений в проекті під заголовком "Варіант статті".
Враховано частково


27.
Стаття 107. Диверсія


Стаття 111. Диверсія
28.
Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -


Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -
29.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна.
-561- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У санкції статті після слова "майна" доповнити словами "або довічним позбавленням волі".
Враховано
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.


-562- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
До статті 107:
Санкцію статті після слів "з конфіскацією майна" доповнити словами "або смертною карою з конфіскацією майна".
Відхилено


30.
Стаття 108. Шкiдництво


Стаття 112. Шкідництво
31.
Дiя або бездiяльнiсть, спрямованi на пiдрив промисловостi, транспорту, зв'язку, сільського господарства, грошової системи, торгiвлi або iнших галузей економiки України, а також дiяльностi органiв державної влади з метою ослаблення держави, якщо дiяння вчинене шляхом використання дiяльностi пiдприємств, установ, органiзацiй або шляхом протидiяння їх нормальнiй роботi, -
-563- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В диспозиції статті 108 після слів "інших галузей економіки" додати слова "та соціальної сфери".
-564- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В диспозиції статті 108 після слова "якщо" додати "таке".
Враховано


Враховано
Дія або бездіяльність, спрямовані на підрив промисловості, транспорту, зв'язку, сільського господарства, грошової системи, торгівлі або інших галузей економіки та соціальної сфери України, а також діяльності органів державної влади з метою ослаблення держави, якщо таке діяння вчинене шляхом використання діяльності підприємств, установ, організацій або шляхом протидії їх нормальній роботі, -
32.
карається позбавленням волi на строк вiд шести до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.


карається позбавленням волi на строк вiд шести до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
33.
Варiант: статтю до Кодексу не включати.
-565- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Варіант про невключення статті до Кодексу є не прийнятним.
Враховано
-566- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У статті 108 редакцію "Варіант" виключити.
Враховано


34.
Стаття 109. Шпигунство


Стаття 113. Шпигунство
35.
(1) Передавання або збирання з метою передавання іноземній державі, іноземній організації або їхнiм представникам відомостей, що становлять державну чи військову таємницю, а також передавання або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України, якщо шпигунство вчинене іноземним громадянином або особою без громадянства, -
-567- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
У частині першій статті 109 слово "передавання" замінити словом "передача" у відповідних відмінках; слова "якщо шпигунство вчинене" замінити словами "якщо ці дії вчинені" та вилучити слова "чи військову".
Враховано

(1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнiм представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -
36.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
37.
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, що припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.
-568- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В частині другій статті 109 слово "що" замінити на "яка".
Враховано
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.
38.
Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ
-569- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Назву розділу II Особливої частини викласти в такій редакції: "Злочини проти життя і здоров'я".
Відхилено. Запропонована редакція не акцентує уваги на охороні особистості.
Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ-570- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Статтю 110 поміняти місцем із статтею 111 "Умисне вбивство". Надати їй номер 111.
Враховано.
Зміна обумовлена логікою побудови норми КК. Перше за все повинен йти опис основного складу злочину (у даному випадку - умисне вбивство), потім - при обтяжуючих обставинах.
Стаття 114. Умисне вбивство
Умисне вбивство, вчинене за відсутності ознак, зазначених у статтях 115, 116, 117, 118 цього Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
39.
Стаття 110. Умисне вбивство за обставин, якi обтяжують вiдповiдальнiсть
-571- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Надати статті 110 номер "111". В назві статті замість слова "відповідальність" записати "покарання".
Враховано
Стаття 115. Умисне вбивство за обставин, які обтяжують покарання
40.
Умисне вбивство:


Умисне вбивство:
41.
1) двох або більше осіб;
-572- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Пункт 1 статті 110 викласти в такій редакції:
"1) однієї або більше осіб;".
Відхилено,
бо вбивство однієї особи не є обставиною, що обтяжує. Разом з тим, спираючись на цю пропозицію робоча група пропонує поміняти місцями ст. ст. 110 і 111 проекту.
1) двох або більше осіб;
42.
2) жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності;
-573- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У п. 2 статті 110 слово "зазнаки" замінити словом "свідомо".
Відхилено.
Пропозиція порушує встановлену термінологію.
2) жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності або малолітнього;-574- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 2 статті 110 доповнити словами "або малолітнього".
Враховано
-575- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити у статті 110 перелік обставин, що обтяжують відповідальність, зокрема після пункту 2 новим пунктом такого змісту: "неповнолітнього віком до чотирнадцяти років.".
Враховано частково
-576- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити статтю 110 пунктом 2-1 такого змісту: "2-1) заручника".
Враховано

3) заручника;
43.
3) вчинене з особливою жорстокістю;


4) вчинене з особливою жорстокістю або з садистських мотивів;
44.
4) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;


5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;
45.
5) з корисливих мотивів;


6) з корисливих мотивів;
46.
6) з хуліганських мотивів;
-577- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 6 статті 110 після слів "з хуліганських" доповнити словами "або садистських".
Враховано

7) з хуліганських мотивів;
47.
7) особи чи її близьких у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
-578- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У п.7) слово "близьких" замінити словами "близького родича".
Враховано

8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;
48.
8) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;


9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;
49.
9) поєднане iз зувалтуванням, насильним задоволенням статевої пристрастi неприродним способом або мужолозтвом;
-579- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В пункті 9 диспозиції статті 110 слово "насильним" замінити на "насильницьким".
Враховано

10) поєднане iз зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;


-580- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В пункті 9 в диспозиції статті 110 виключити слова "або мужолозтвом".
Враховано


50.
10) вчинене на замовлення;


11) вчинене на замовлення;
51.
11) вчинене за попередньою змовленою групою осіб;
-581- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Пункт 11 статті 110 доповнити словами "організованою групою або злочинною організацією".
Враховано частково
12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;


-582- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В пункті 11 диспозиції статті 110 слова "за попередньою змовленою" замінити на слова "за попередньою змовою".
Враховано-583- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У п. 11 статті 110 слово "змовленою" замінити словом "змовою".
Враховано
-584- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Пункт 11 статті 110 викласти в такій редакції: "11) вчинене за попередньою змовою групою осіб або організованою групою, або у складі злочинної організації".
Враховано частково
-585- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Пункт 11 статті 110 виключити.
Відхилено-586- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Після пункту 11 статті 110 доповнити новим пунктом такого змісту: "під час викрадення чи протиправного утримування викрадених з корисливою метою осіб" та "під час захоплення або протиправного утримання заручників".
Враховано частково. Див. п. 2-1: "заручника".

52.
12) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком убивства, передбаченого статтями 112- 114 цього Кодексу, -
-587- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
У пункті 12 статті 110 слово "убивства" замінити на "вбивство".
Враховано

13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -
53.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктами 5 або 10 цієї статті.
-588- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
До статті 110:
Санкцію статті після слів "передбачених пунктами 5 або 10 цієї статті" доповнити словами "або смертною карою у випадках передбачених пунктами 1, 3, 10 цієї статті, з конфіскацією майна, у випадку передбаченому пунктом 10".
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктами 6 або 11 цієї статті.
54.
Стаття 111. Умисне вбивство
-589- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Статтю 111 поміняти місцем із статтею 110 "Умисне вбивство за обставин, які обтяжують відповідальність ". Надати їй номер 110.
Враховано

55.
Умисне вбивство, вчинене за відсутностi ознак, зазначених у статтях 110, 112 - 114 цього Кодексу, -
-590- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В зв`язку з наданням статті 111 нового номеру в її диспозиції цифри "110, 112 - 114" замінити на "111, 112, 113, 114".
Враховано

56.
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.57.
Стаття 112. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання


Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання
58.
Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства чи тяжкої образи з боку потерпілого, -
-591- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 112 після слів "протизаконного насильства" доповнити словами "чи інших протиправних дій, систематичного знущання".
Враховано

Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -
59.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
60.
Стаття 113. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини


Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини
61.
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -
-592- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті доповнити словами ",якщо матір перебувала в обумовленому пологами стані обмеженої осудності".
Відхилено.
Питання обмеженої осудності вирішено в Загальній частині.
Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -
62.
карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
63.
Стаття 114. Вбивство у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця
-593- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В назві статті 114 перед словом "Вбивство" додати слово "Умисне", слово "Вбивство" розпочати з маленької літери "в".
Враховано
Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
64.
Умисне вбивство, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -
-594- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Викласти статтю 114 в наступній редакції: "(1) Вбивство, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, -
карається ...
(2) Вбивство у разі перевищення заходів необхідних для затримання злочинця, -
карається...".
Відхилено.
Наведена редакція нічого не змінює у тексті статті. За суспільною небезпечністю зазначені дії однакові.
Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -
65.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
66.
Стаття 115. Вбивство через необережнiсть


Стаття 119. Вбивство через необережність
67.
(1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -
-595- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 115 диференціювати залежно від виду необережності, і викласти в наступній редакції:
"(1) Вбивство, вчинене через злочинну недбалість, -
карається ...
(2) Вбивство через злочинну недбалість двох або більше осіб, -
карається ...
(3) Вбивство, вчинене через злочинну самонадіянність, -
карається ...
(4) Вбивство через злочинну самодіяність двох або більше осіб ,-
карається ...".
Відхилено.
Розподіл необережності на види зайвий, він не відбиває суспільної небезпечності необережної форми вини.
(1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -
68.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
-596- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції першої частини статті 115 замість слів "до трьох років" записати "від трьох до семи років".
Враховано

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
69.
(2) Вбивство, вчинене через необережнiсть двох або більше осіб -
-597- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В частині другій статті 115 слова "через необережність двох або більше осіб" замінити словами "двох або більше осіб, вчинене через необережність".
Враховано
(2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -
70.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-598- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції другої частини статті 115 замість слів "до п'яти років" записати "від п'яти до десяти років".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
71.
Стаття 116. Доведення до самогубства


Стаття 120. Доведення до самогубства
72.
(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство що є наслiдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської гідності -
-599- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 116 доповнити словами "або перешкодження реалізації її конституційних прав".
Відхилено


(1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської гідності -


-600- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини першої статті 116 після слова "наслідком" додати "особливо".
Відхилено73.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
74.
(2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винного, -


(2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -
75.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.


-601- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект КК статтею:
"Стаття... Доведення неповнолітнього до самогубства.
Доведення неповнолітнього до самогубства або до замаху на самогубство неповнолітнього батьками (опікуном), вчителем або іншою особою, яка здійснює функції по його вихованню, внаслідок жорстокого з ним поводження або систематичного психологічного знущання, -
карається позбавленням волі на строк від семі до дванадцяти років".
Враховано частково
(3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
76.
Стаття 117. Умисне тяжке тілесне ушкодження


Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження
77.
(1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння чи таке, що спричинило втрату будь-якого органа або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний з стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
-602- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В частині першій статті 117 слово "органа" замінити на слово "органу".
Враховано

(1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -
78.
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.


карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.
79.
(2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення, або заподіяне особi чи її близьким родичам у зв'язку з виконанням цією особою службового чи громадського обов'язку, -
-603- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 117 доповнити словами "або вчинене групою осіб".
-604- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Вилучити із диспозиції частини другої статті 117 слова "або заподіяне особi чи її близьким родичам у зв'язку з виконанням цією особою службового чи громадського обов'язку".
ВрахованоВраховано.
Зазначена обставина передбачена в ч. 3 ст. 324 проекту КК.
(2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або вчинене групою осіб, -
80.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
81.
(3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені органiзованою групою або спричинили смерть потерпілого, -
-605- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Викласти частину третю статті 117 в такій редакції: "Умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо воно вчинене організованою групою або спричинило смерть потерпілого".
Враховано.
Текст частини третьої приведено у відповідність із ч. 1 та ч. 2 цієї статті.
(3) Умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо воно вчинене організованою групою або спричинило смерть потерпілого, -


-606- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині третій статті 117 слова "або спричинили смерть потерпілого" виключити та доповнити частину словами "або злочинною організацією".
Відхилено.
Смерть потерпілого - специфічна ознака, яка потребує встановлення.

82.
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
-607- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
У санкції частини третьої статті 117 слово "дванадцяти" замінити словом "п'ятнадцяти".
Враховано частково


карається позбавленням волі на строк від семи до тринадцяти років.
83.
Стаття 118. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження


Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження
84.
Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 117 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -


Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -
85.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
86.
Стаття 119. Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання


Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання
87.
Умисне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -


Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -
88.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.
89.
Стаття 120. Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця
-608-Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В назві статті 120 перед словом "Заподіяння" додати слово "Умисне", слово "Заподіяння" розпочати з маленької літери "з".
Враховано
Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця
90.
Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -


Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -
91.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
92.
Стаття 121. Умисне легке тілесне ушкодження


Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження
93.
(1) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну стiйку втрату працездатності, -


(1) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -
94.
карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
95.
(2) Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених у частині перший цієї статті, -
-609- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч. 2 ст. 121 в слові "перший" букву "и" замінити на "і".
Враховано
(2) Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті, -


-610- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину другу статті 121 виключити.
Відхилено. Запропонована декриміналізація не має підстав.

96.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-611- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини другої ст. 121 слово "десяти" замінити на "двадцяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.


-612- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції другої частини статті 121 замість слова "десяти" записати "п'ятдесяти".
Враховано


97.
Стаття 122. Побої і мордування


Стаття 126. Побої і мордування
98.
(1) Умисне завдавання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю, -
-613- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Частину першу статті 122 після слова "болю" доповнити словами "і не спричинили тілесних ушкоджень, -".
Враховано
(1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -


-614- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину першу статті 122 виключити.
Відхилено. Декриміналізація не має підстав.

99.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-615- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції частини першої статті 122 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
100.
(2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, -
-616- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Частину другу статті 122 доповнити словами "і не призвели до наслідків, передбачених у статтях 117 і 118 цього Кодексу," -
Відхилено


(2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, -
101.
караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
102.
Стаття 123. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження


Стаття 127. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження
103.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -
-617- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 123 викласти у наступній редакції: "Тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне через злочинну недбалість, -
карається ....
Тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження, заподіяне через злочинну самовпевненість, -
карається ...".
Відхилено.
Розподіл статті на частини в залежності від виду необережної форми вини не відбиває суспільну небезпечності вини та нічого істотно не змінює.
Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -
104.
карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волі на строк до двох років.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років.
105.
Стаття 124. Погроза вбивством або заподіянням тяжкого тілесного ушкодження


Стаття 128. Погроза вбивством
106.
Погроза вбивством або заподіянням тяжкого тілесного ушкодження за наявності реальних підстав побоюватися здійснення цієї погрози -
-618- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції статті 124 слова "за наявності реальних підстав" замінити на слова "якщо були реальні підстави".
Враховано
(1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -


-619- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Із назви та диспозиції статті 124 виключити слова "або заподіянням тяжкого тілесного ушкодження".
Враховано


107.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-620- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції статті 124 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


-621- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 124 частиною другою такого змісту: "(2) Ті ж дії, вчинені членом організованої групи або злочинної організації в їх інтересах, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років."
Враховано

(2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.
108.
Стаття 125. Зараження вірусом імунодефіциту людини
-622- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву і диспозицію статті 125 доповнити "чи іншої невиліковної інфекційної хвороби".
Враховано

Стаття 129. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
109.
(1) Зазнаки поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини -
-623- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В частині першій статті 125 слово "зазнаки" замінити словом "свідоме".
Відхилено.
Автори проекту на пропозицію експертів з філології української мови ввели до КК поняття "зазнаки", яке більш точніше відбиває українською мовою зміст ставлення суб'єкта до злочину чи його окремих ознак.
(1) Зазнаки поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -
110.
карається арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
111.
(2) Зараження іншої особи вірусом імунодефіциту людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -
-624- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В частині другій статті 125 перед словом "зараження" додати "Необережне".
Враховано

(2) Необережне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -


-625- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В частині другій статті 125 перед словом "зараження" додати "необережне".
Враховано

112.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
113.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, при призначенні покарання, -
-626- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Із частини третьої статті 125 вилучити слова "при призначенні покарання".
Враховано

(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -


-627- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Із частини третьої статті 125 вилучити слова "при призначенні покарання".
Враховано-628- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити частину третю статті 125 словами "а також в разі захворювання потерпілого на імунодефіцит".
Відхилено.
Зазначений наслідок охоплюється поняттям "зараження".

114.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
115.
(4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини -


(4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -
116.
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.


карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.


-629- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 125 частиною п'ятою такого змісту:
"(5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, вчинені за умов, визначених частиною третьою цієї статті, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років".
Відхилено.
Частина 4 ст. 125 відбиває всі різновиди зараження, а санкція ч. 4 ст. 125 містить відповідні строки покарання.

117.
Стаття 126. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження вірусом імунодефіциту людини
-630- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Після слова "зараження" додати слово "особи" та доповнити назву і диспозицію словами "чи іншої невиліковної інфекційної хвороби".
Враховано

Стаття 130. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
118.
(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професiйних обов'язків унаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини, -


(1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, -
119.
карається позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-631- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини першої статті 126 слова "на строк до п'яти років" замінити словами "на строк від двох до шести років".
Враховано.
Таке посилення обумовлено тим, що злочин, передбачений ст. 126 є більш тяжким ніж передбачений ст. 125. Його здійснюють спеціальні суб'єкти.
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
120.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -
-632- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 126 доповнити словами "або захворювання особи".
Відхилено.
Поняттям зараження охоплюється і захворювання.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -
121.
карається позбавленням волі на строк вiд трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-633- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В санкції частини другої статті 126 слова "до восьми років" замінити словами "до десяти років".
Враховано.
Злочин передбачений ст. 126 більш тяжкий ніж передбачений ст. 125.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
122.
Стаття 127. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини
-634- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити назву і диспозицію "та іншої невиліковної інфекційної хвороби".
Враховано

Стаття 131. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби
123.
Розголошення службовою особою або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -


Розголошення службовою особою або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -
124.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-635- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Із санкції статті 127 вилучити слова "від двадцяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
125.
Стаття 128. Зараження венеричною хворобою


Стаття 132. Зараження венеричною хворобою
126.
(1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -


(1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -
127.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
128.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього -
-636- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу статті 128 доповнити після слова "вчинені" словами "вмисно, або".
Відхилено.
Немає суттєвої потреби виділяти навмисну дію по відношенню до необережної. При певних умовах дії винного умисно спрямовані на спричинення наслідку можна кваліфікувати як злочин проти особи.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -
129.
караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


-637- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу статті 128 доповнити словами "або ті ж дії, які призвели до тяжких наслідків для здоров'я потерпілого".
Враховано частково
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років.


-638- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити статтю 128 частиною третьою такого змісту:
"Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років".
Враховано
-639- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти життя та здоров'я особи" статтею ... "Ухилення від обов'язкового лікування".
Ухилення від лікування венеричної хвороби, захворювання на СНІД, що триває після попередження хворого лікувальним закладом, -
карається позбавленням волі на строк до двох років або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано частково

Стаття 133. Ухилення від лікування захворювання
Ухилення від лікування захворювання на СНІД, венеричної хвороби або туберкульозу, що триває після попередження хворого лікувальним закладом, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.


-640- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Стаття ... Ухилення від лікування захворювання
Ухилення від лікування захворювання на СНІД венеричної хвороби або туберкульозу, що триває після попередження хворого лікувальним закладом,
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років".
Враховано
-641- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти життя та здоров'я особи" статтею ...
"Стаття ... Ухилення від обов'язкового медичного обстеження або лікування
Ухилення від обов'язкового медичного обстеження або лікування венеричної хвороби, захворювання на СНІД чи туберкульоз, що триває після попередження лікувальним закладом, -
карається ...".
Враховано частково. Див. запропоновану ст. 133.

130.
Стаття 129. Незаконне проведення аборту


Стаття 134. Незаконне проведення аборту
131.
(1) Проведення аборту особою, що не має спеціальної медичної освіти, -
-642- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 129 слово "що" замінити на слово "яка".
Враховано
(1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -
132.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
133.
(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я або смерть потерпілої, -
-643- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 129 після слів "розлад здоров'я" доповнити "безплідність".
Враховано

(2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -
134.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-644- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини другої статті 129 слова "на строк до п'яти років" замінити на "на той самий строк".
Враховано
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
135.
Стаття 130. Залишення в небезпеці


Стаття 135. Залишення в небезпеці
136.
(1) Зазнаки залишення без допомоги особи, що перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був пiклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разi, коли він сам поставив потерпілого в небезпечне для життя становище, -
-645- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини першої статті 129 слово "що" замінити на "яка".

-646- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій статті 129 слово "зазнаки" замінити на "свідоме".

Враховано.
Редакційне уточнення.


Відхилено.
Поняття "зазнаки" запропоноване філологами.
(1) Зазнаки залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -
137.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.
-647- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції частини першої статті 130 слово "двадцяти" замінити на "сорока".
Враховано.

138.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть особи, залишеної без допомоги, або інші тяжкі наслідки, -139.
карається виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.
(2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -
караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
140.
Стаття 131. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані


Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані
141.
Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -
-648- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 131 доповнити після слів "особі, яка" словом "зазнаки".
Відхилено.
Умисел щодо поведінки особи обумовлено самим змістом цієї статті.
(1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -
142.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
-649- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції статті 131 слово "десяти" замінити словом "п'ятдесяти".
Враховано

караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.


-650- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект КК статтею:
"Стаття 131-1. Ненадання допомоги дитині, яка перебуває в небезпечному для життя стані
Враховано(1) Зазнаки залишення без допомоги малолітнього, який перебуває в небезпечному для життя стані батьками або опікуном дитини, -
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той же строк.
(2) Ті ж самі дії, вчинені матір`ю стосовно новородженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані обмеженої осудності, -
караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той же строк.
(3) Ненадання допомоги малолітньому, який зазнаки перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -

(2) Ненадання допомоги малолітньому, який зазнаки перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -


караються штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

караються штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.


(4) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.
(5) Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -


караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років".

караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.
143.
Стаття 132. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей


Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей
144.
(1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх через недбале або несумлінне до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -
-651- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В диспозиції частини першої статті 132 слово "через" замінити "внаслідок", слово "недбале" на "недбалого", слово "несумлінне" на "несумлінного".
Враховано

(1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -
145.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
-652- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини першої статті 132 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
146.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -
147.
караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.


караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.


-653- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект КК статтею:
"Стаття... Жорстоке поводження з дитиною
(1) Жорстоке поводження з дитиною, умисне завдання їй побоїв або вчинення інших насильницьких дій, а також систематичне психологічне знущання над дитиною, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
(2) Ті самі дії, вчинені батьками чи опікуном дитини -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той же строк.
(3) Дії, передбачені частинами першої і другої цієї статті, якщо вони потягли тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.".
Відхилено.
Дії, що передбачені в цій пропозиції, містяться в інших статтях про відповідальність за дії проти особи (див., зокрема, ст. ст. 116, 121, 122, 132, 162). Немає необхідності виділяти їх в самостійну норму.

148.
Стаття 133. Незаконне лікарювання
-654- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 133 виключити із проекту КК
Відхилено.
Зазначені у ст. 133 дії мають достатню небезпечність для переслідування їх кримінальним законом.
Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність


-655- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У назві і диспозиції слова "лікарювання" замінити на "лікувальна діяльність".
Враховано


149.
Заняття лікарюванням без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
-656- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 133 доповнити словами "обумовлені неналежним фаховим рівнем лікарювання чи його відсутністю".
Відхилено


Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
150.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
151.
Стаття 134. Ненадання допомоги хворому медичним працівником
-657- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Назву статті 134 доповнити словом "працівником".
Враховано

Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником
152.
(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -
-658- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій статті 134 слова "якщо йому зазнаки відомо" замінити на "якщо йому насамперед відомо".
Відхилено.
Пропозиція не відповідає позиції філологів.
(1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -
153.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-659- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини першої статті 134 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
154.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, залишеного без допомоги, або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -
155.
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
156.
Стаття 135. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником


Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником
157.
Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -


(1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -
158.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


-660- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект КК статтею:
"Стаття... Неналежне виконання обов`язків щодо охорони життя та здоров`я дітей та надання їм медичної допомоги
(1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов`язків щодо охорони життя та здоров`я неповнолітніх через недбале або несумлінне до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров`ю потерпілого, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п`яти років.
(2) Ненадання без поважних причин допомоги хворому неповнолітньому медичним працівником, який зобов`язаний згідно з установленими правилами надавати таку допомогу, якщо йому зазнаки відомо, що це може завдати істотну шкоду здоров`ю потерпілого, -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п`яти років.
(3) Дії (бездіяльність), передбачені частинами першою та другою цієї статті, які потягли тяжкі наслідки або вчинені стосовно малолітнього -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п`яти років.
(4) Дії (бездіяльність), передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони спричинили смерть хворого, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.".
Враховано частково. Див. Ч.2 ст.135.
(2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.-661- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити статтю 135 частиною 2:
"(2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано
-662- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Пропонується доповнити проект Кримінального кодексу статтею "Порушення законодавства про лікарські засоби.
Застосування в медичній практиці або реалізація лікарських засобів, які не зареєстровані в Україні, а також не відповідають вимогам якості, якщо ці дії спричинили смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.".
Відхилено
-663- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II "Злочини проти життя та здоров'я особи" статтею:
"Стаття ... Виготовлення та реалізація неякісних ліків.
(1) Виробництво ліків з неякісної сировини чи порушення технологій їх виготовлення, торгівля ліками, незареєстрованими в Україні, а так само відпуск з метою лікування таких ліків, вчинені протягом року після застосування заходів адміністративного стягнення за таке ж поручення, -
караються....
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричини розлад здоров'я або смерть потерпілого, -
караються...".
Враховано частково. Див. запропоновану статтю 135-1. Окрім того, певна частина дій, зазначених в статті, охоплюється ст. 206 цього проекту.-664- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Пропонується доповнити проект Кримінального кодексу статтею "Порушення прав пацієнта.
Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або без письмової згоди його законного представника, проведення таких випробувань з участю неповнолітнього чи недієздатного пацієнта, якщо ці дії спричинили смерть пацієнта або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.".
Враховано
Стаття 141. Порушення прав пацієнта
Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або без письмової згоди його законного представника, проведення таких випробувань з участю неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки для людини, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.-665- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти здоров'я особи" статтею ... "Незаконне проведення дослідів, об'єктом яких є людина.
(1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних чи інших дослідів над людиною, що становлять небезпеку для її життя або здоров'я, -
карається штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
(2) Те саме діяння, вчинене щодо двох чи більше осіб або шляхом обману, погрози чи іншого примусу, або якщо воно спричинило розлад здоров'я, масове захворювання або загибель людей, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або без такого".
Враховано частково

Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною
(1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-666- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити розділ ІІ Особливої частини статтею такого змісту:
"Стаття ... Незаконне проведення дослідів над людиною
(1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
Враховано


159.
Стаття 136. Порушення порядку трансплантації органів або тканин людини


Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини
160.
(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -
-667- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Із диспозиції частини першої статті 136 вилучити слово "законом".
Враховано.
Порядок трансплантації може регулюватися не лише законом а й підзаконними нормативними актами.
(1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -
161.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-668- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 136 слово "від семи до п'ятнадцяти" замінити "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
162.
(2) Примушування до вилучення органів або тканин людини з метою їх трансплантації -
-669- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Диспозицію частини другої статті 136 викласти в редакції:
"Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації".
Враховано

(2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -


-670- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Деталізувати диспозицію частини другої, давши відкритий перелік можливих форм примушування або його визначення.
Відхилено.
Зміст цього поняття дає теорія та практика застосування кримінального закону.

163.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.
-671- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини другої слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.
164.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи iншiй залежності від особи, що їх вчинила, -
-672- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині третій статті 136 слова "особи, що їх вчинила" замінити словом "винного".
Враховано
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -
165.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-673- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Санкцію частини третьої доповнити словами "або без такого".
Враховано
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-674- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити статтю 136 частиною четвертою:
"(4) Незаконне, без отримананої у встановленому порядку згоди, шляхом обману, фізичного чи психічного насильства, видалення у потерпілого органа (тканини),-
карається...".
Враховано частково. Дивись нову редакцію ч. 2 ст. 136, де вказано на обман, що стосується насильства, то воно охоплюється поняттям примушування.-675- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити статтю 136 частиною п'ятою:
"(5) Торгівля органами (тканинами) людини, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано.
Надана пропозиція додається до ст. 136 як частина четверта.
(4) Торгівля органами або тканинами людини, -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


-676- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити розділ ІІ статтею такого змісту:
"Стаття ... Насильницьке донорство
(1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
Враховано

Стаття 144. Насильницьке донорство
(1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-677- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти здоров'я особи" статтею ...:
"Примусове вилучення крові людини
(1) Незаконне вилучення у людини крові шляхом обману, фізичного або психічного насильства, -
карається позбавленням волі строком до чотирьох років.
(2) Те саме діяння, вчинене щодо неповнолітнього або особи, що перебуває у безпосередньому стані або організованою злочинною групою або повторно,
карається позбавленням волі строком від двох до семи років.".
Враховано частково
-678- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект статтею такого змісту:
"Стаття ... Примусове лікування зазнаки здорової людини
Примусове лікування зазнаки здорової людини -
карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого".
Відхилено166.
Стаття 137. Незаконне розголошення лікарської таємниці


Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці
167.
Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -


Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -
168.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.


-679- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти життя та здоров'я особи" статтею:
"Стаття ... Досліди з клонуванням людини.
Проведення дослідів з метою відтворення (реплікації) людини методом клонування, -
карається позбавленням волі від двох до семи років".
Враховано

Стаття 146. Досліди з клонуванням людини
Проведення дослідів з метою відтворення (реплікації) людини методом клонування, -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.


-680- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II Особливої частини "Злочини проти життя та здоров'я особи" наступною статтею:
"Стаття ... Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм.
(1) Порушення санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, якщо це створило небезпеку для життя і здоров'я людей, -
карається ...
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили розлад здоров'я людей, -
караються ...
(3) Ті самі діяння, якщо вони спричинили масове (понад 10 осіб) захворювання людей або їх загибель, -
караються ...".
Відхилено.
Це діяння спрямоване проти здоров'я населення, тому скоріше за все місце запропонованої норми у розділі ХIII. Однак, слід зазначити, що у таких випадках, враховуючи поширеність подібних дій і відсутність суттєвих наслідків від них, слід обмежитись виключно заходами адміністративного характеру.-681- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Доповнити розділ II "Злочини проти життя та здоров'я особи" статтею:
"Стаття ... Порушення правил виробництва, зберігання, транспортування чи реалізація продуктів харчування
(1) Порушення правил виробництва, зберігання, транспортування чи реалізація продуктів харчування або продовольчої сировини, що призвело до харчового отруєння людей, -
караються ...
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили масове (понад 10 осіб) захворювання людей або смерть потерпілого, -
караються ...".
Відхилено. Відповідальність за такі дії охоплюється ознаками ст. 206 проекту КК "Випуск або реалізація недоброякісної продукції".

169.
Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛI, ЧЕСТI ТА ГIДНОСТI ОСОБИ


Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ
170.
Стаття 138. Незаконне позбавлення волi


Стаття 147. Незаконне позбавлення волі
171.
(1) Незаконне позбавлення волi -


(1) Незаконне позбавлення волі -
172.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.
-682- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Посилити санкцію частини першої статті 138, збільшивши штраф і збільшивши строк позбавлення волі до трьох років. Слова "штрафом від семи до п'ятнадцяти" замінити "штрафом від п'ятдесяти до ста".
Враховано
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
173.
(2) Те саме дiяння, вчинене щодо двох або бiльше осiб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, -
-683- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 138 доповнити словами: "або здійснюване протягом тривалого часу, або вчинене за попередньою змовою групою осіб".
Враховано

(2) Те саме дiяння, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -


-684- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини другої статті 138 після слова "вчинене" доповнити словами "з корисливих мотивів", а слово "або" замінити на "чи".
Враховано


174.
карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.


карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.
175.
(3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -


(3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -
176.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.
177.
Стаття 139. Захоплення заручників


Стаття 148. Захоплення заручників
178.
(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукати державну або iншу установу, пiдприємство чи органiзацiю, або службову особу до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -


(1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -
179.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років.


караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років.
180.
(2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього, або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього, або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -
181.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


-685- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 139 новою статтею:
"Стаття ... Викрадення особи
(1) Викрадення або тримання особи з метою одержання за її звільнення викупу від інших осіб, -
карається ...
(2) Ті самі дії, якщо вони були вчинені щодо неповнолітнього або організованою групою, або спричинили тяжкі наслідки, -
караються ...".
Враховано частково

182.
Стаття 140. Викрадення або підміна дитини
-686- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Із назви статті 140 вилучити слова "викрадення або".
Враховано.
У зв'язку з тим, що ст. 147 "Незаконне позбавлення волі" та ст. 150 "Торгівля людьми" передбачають дії пов'язані з викраденням людини, стає недоцільним збереження в цій нормі вказівки на викрадення дитини.
Стаття 149. Підміна дитини
183.
Викрадення або підміна чужої дитини, вчиненi з корисливих або інших особистих мотивiв, -
-687- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Диспозицію статті 140 викласти в такій редакції: "Викрадення або підміна чужої дитини з особистих мотивів".
Враховано частково. З диспозиції ст. 140 вилучена вказівка на викрадення з корисливих мотивів.
Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -


-688- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 140 викласти в такій редакції:
"(1) Викрадення або підміна чужої дитини, -
караються ...
(2) Ті ж дії вчинені з корисливих мотивів, або за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони потягли тяжкі наслідки, або вчинені медичним працівником, чи працівником дитячих установ з використанням свого службового становища, -
караються...".
Враховано частково. Текст ст. 140 змінено, його приведено у відповідність зі ст. 138, 139 та 141 проекту КК.

184.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
185.
Стаття 141. Торгiвля неповнолiтнiми


Стаття 150. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини
186.
(1) Купiвля, продаж неповнолiтнього, а також здiйснення iнших незаконних угод щодо передачі неповнолiтнього iншим особам -
-689- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 141 "Торгівля неповнолітніми" трансформувати в статтю "Торгівля людьми" (див. ст. 124-1 діючого КК) і викласти у наступній редакції:
"Стаття 141. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачи людини
(1) Продажа, інша оплатна передача особи або здійснення любої незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам), пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордн України або без такого для подальшого продажу чи іншої оплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -
Враховано
(1) Продажа, інша оплатна передача особи або здійснення любої незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам), пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України або без такого для подальшого продажу чи іншої оплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -
187.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.

карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
188.
(2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -
(2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -

(2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -
189.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.

караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


-690- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Статтю 141 викласти в такій редакції:
"Стаття 141. Незаконна угода щодо людини
(1) Вчинення незаконної угоди щодо повнолітньої особи в формі її передачі іншій особі (особам) з метою втягнення її у злочинну діяльність, сексуальної експлуатації чи використання в порнобізнесі, або паразитування за рахунок її праці, залучення у боргову кабалу, використання в збройних конфліктах, або вчинення такої незаконної угоди з іншою метою щодо неповнолітнього, -
карається позбавленням волі на строк до 5 років або штрафом у розмірі від 100 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(2) Такі самі дії щодо повнолітньої особи, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або з використанням влади, посадового чи службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, або пов'язані з вивезенням потерпілого за межі України чи неповерненням в Україну, або групи осіб, або неповнолітнього з метою втягнення його у злочинну діяльність, сексуальної експлуатації чи використання в порнобізнесі, або паразитування за рахунок його праці, залучення у боргову кабалу, використання в збройних конфліктах, -
караються позбавленням волі на строк від 2 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.
Враховано частково.
У назву ст. 141 додані слова: "або інша незаконна угода щодо людини". Певні зміни, які відображають позицію н.д.-тів Лавриненка М. та Ющика О., внесені також і в текст цієї статті.(3) Дії, передбачені частиною 1 або 2, вчинені щодо неповнолітнього повторно або за попереднім зговором групою осіб, або з використанням влади, посадового чи службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, або пов'язані з вивезенням потерпілого за межі України чи неповерненням в Україну або вчинені щодо групи неповнолітніх,
караються позбавленням волі на строк від 3 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.
(4) Дії, передбачені частиною 1, 2 або 3, вчинені організованою групою або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації або насильницького донорства, або такі, що потягли тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від 5 до 15 років з конфіскацією майна".
-691- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 141 новою статтею такого змісту:
"Стаття ... Торгівля людьми
(1) Купівля-продаж людей а також здійснення інших дій, щодо їх передачі у власність іншими особам, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого чи із заподіянням йому фізичних страждань, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
(3) Діяння, передбачені частинами першою та другою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.".
Враховано частково. До ст. 140 внесені зміни, які відбивають у своїй більшості пропозицію Смірнова Є.-692- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Розділ III "Злочини проти волі, честі та гідності особи" доповнити статтями про відповідальність за торгівлю не лише дітьми, але й дорослими особами.
Враховано.
Див. ст. 141 проекту КК в новій редакції.-693- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити розділ ІІ "Злочини проти волі. Честі та гідності особи" наступною статтею:
"Стаття... Експлуатація дітей
(1) Експлуатація неповнолітніх, які не досягли віку, з якого чинним законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку, -
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті ж дії, вчинені щодо кількох дітей, або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані її використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п`яти років".
Враховано

Стаття 151. Експлуатація дітей
(1) Експлуатація неповнолітніх, які не досягли віку, з якого чинним законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку, -
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані її використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.
190.
Стаття 142. Незаконне поміщення в психiатричну лікарню
-694- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
У назві статті слова "психіатричну лікарню" замінити на "психіатричний заклад".
Враховано.
Ст. 142 приведена у відповідність із ст. 86 проекту КК.
Стаття 152. Незаконне поміщення в психіатричний заклад
191.
(1) Поміщення в психiатричну лікарню зазнаки психічно здорової особи -
-695- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
В частині першій статті 142 слова "психіатричну лікарню" замінити на "психіатричний заклад".
Враховано
(1) Поміщення в психiатричний заклад зазнаки психічно здорової особи -


-696- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій статті 142 слово "зазнаки" замінити на "свідомо".
Відхилено

192.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.
-697- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини першої статті 142 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на слова "від п'ятдесяти до ста".
Враховано
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.
193.
(2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -
194.
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
195.
Стаття 143. Наклеп


Стаття 153. Наклеп
196.
(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -
-698- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У частині першій статті 143 слово "зазнаки" замінити на "свідомо".
Відхилено
(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -


-699- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину першу статті 143 викласти в редакції:
"(1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивого обвинувачення у вчиненні злочину".
Враховано частково. Ідея, що закладена в цій пропозиції, втілена у ст. 355 "Зазнаки неправдиве повідомлення про вчинення злочину", а також в ч. 3 ст. 143. Запропонована ж редакція звужує зміст кримінальнокаранного наклепу.

197.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-700- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції частини першої статті 143 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти ".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
198.
(2) Наклеп у друкованому чи iншим способом розмноженому творi або з використанням iнших засобiв масової iнформацiї, а також учинений особою, ранiше судимою за наклеп, -


(2) Наклеп у друкованому чи iншим способом розмноженому творi або з використанням засобiв масової iнформацiї, а також учинений особою, ранiше судимою за наклеп, -
199.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-701- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини другої статті 143 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на слова "до п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
200.
(3) Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -
-702- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину третьою статті 143 викласти в такій редакції:
"(3) Наклеп у друкованому чи іншим способом розмноженому творі або з використанням інших засобів масової інформації, якщо потерпілого обвинувачено у вчинені тяжкого або особливо тяжкого злочину".
Враховано частково. Пропозиція знайшла відображення в ч. 2 цієї статті, повторювати цю обставину ще раз в ч. 3 є недоцільним.
(3) Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -
201.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
202.
Стаття 144. Образа


Стаття 154. Образа
203.
Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини, виражене в непристойній формі, -
-703- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Диспозицію статті 144 викласти в такій редакції:
"Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини діями або висловлюваннями".
Враховано частково

Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини діями або висловлюваннями, виражене в непристойній формі, -
204.
карається штрафом до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-704- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 144 слова "двадцяти п'яти" замінити на слово "тридцяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.


-705- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції статті 144 слова "двадцяти п'яти" замінити словом "п'ятдесяти".
Враховано


205.
Стаття 145. Розголошення таємниці усиновлення
-706- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Перенести цю статтю із розділу III "Злочини проти волі, честі та гідності особи" в розділ Y "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав громадян". Надати їй у проекті КК номер 162-1.
Враховано.
Пропозиція щодо переносу ст. 145 до розділу Y обумовлена тим, що зазначений злочин спричиняє
Стаття 145 - (див. розділ Y, ст. 147).
206.
Розголошення таємниці усиновлення всупереч волі усиновителя -

шкоду у першу чергу правам сім'ї, що є

207.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.

різновидом особистих прав. громадян.

208.
Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТI ОСОБИ
-707- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Назву розділу IY викласти в наступній редакції "Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканності особи".
Враховано

Розділ IY. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ
209.
Стаття 146. Зґвалтування


Стаття 155. Зґвалтування
210.
(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої, -
-708- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину першу статті 146 викласти в такій редакції:
"(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства і проти волі потерпілої, погроза застосування такого фізичного насильства або з використанням безпорадного стану потерпілої, -" .
Враховано частково, зокрема "погроза фізичного насильства" (див. ч. 1 ст. 146 проекту). Ознака "проти волі потерпілої" - притаманна поняттю "зґвалтування" і не потребує додаткового визначення.
(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -


-709- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 146 викласти в такій редакції:
"(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи".
Враховано
-710- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину першу статті 146 викласти в такій редакції:
"(1) Зґвалтування, тобто статеві зносини або оргенітальний чи аногенітальний контакт із застосуванням фізичного насильства, погроза його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої, -".
Враховано частково. Додаткові способи, на які вказано в пропозиції передбачені в ст. 147 проекту КК.-711- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої слова "його застосування" після слова "погрози" виключити.
Відхилено. Виключення слів "його застосування" різко поширює зміст погрози.-712- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини першої після слова "потерпілої" доповнити словами "чи потерпілого".
Відхилено211.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
212.
(2) Зґвалтування, вчинене особою, яка ранiше вчинила такий злочин, -
-713- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити диспозицію частини другої статті 146 кваліфікуючою ознакою більш широкою за змістом, тому слова "особою, яка раніше вчинила такий злочин" замінити словами "повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 147 або 150 цього Кодексу".
Враховано
(2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 156 або 159 цього Кодексу, -
213.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
214.
(3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої -
-714- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Із диспозиції частини третьої статті 147 виключити слова "або зґвалтування неповнолітньої".
Відхилено.
Така пропозиція знижує відповідальність.
(3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -


-715- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозицію частини третьої після слів " зґвалтування неповнолітньої" доповнити "чи неповнолітнього".
Враховано


215.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
216.
(4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої -
-716- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину четверту статті 146 викласти в редакції:
"(4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку, -".
Враховано частково

(4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -


-717- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини четвертої після слів "зґвалтування малолітньої" доповнити словами "чи малолітнього".
Відхилено

217.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
218.
Стаття 147. Насильне задоволення статевої пристрасті неприродним способом
-718- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В назві статті 147 слово "насильне" замінити на слово "насильницьке".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 156. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом


-719- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Назву статті 147 викласти в редакції:
"Насильне задоволення статевої пристрасті іншим способом".
Відхилено.
Поняття "іншим" має невизначений зміст.

219.
(1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої чи потерпiлого -
-720- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Викласти частину першу статті 147 в редакції:
"(1) Задоволення статевої пристрасті іншим способом, ніж зазначено у статті 146 цього Кодексу, із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -".
Відхилено
(1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -
220.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
221.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 146 або 150 цього Кодексу, або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також учинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -
-721- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Із диспозиції частини другої статті 147 вилучити слова "або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки".
Враховано
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 або 159 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -
222.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


-722- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 147 частиною третьою:
"(3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої (малолітнього), або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки,
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років".
Враховано
(3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
223.
Стаття 148. Примушування жінки до вступу в статевий зв'язок
-723- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Із назви статті 148 вилучити слово "жінки".
Враховано

Стаття 157. Примушування до вступу в статевий зв'язок
224.
(1) Примушування жінки до вступу в статевий зв'язок особою, вiд якої жінка матеріально або службово залежна, -
-724- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини першої статті 148 викласти в редакції:
"(1) Примушення жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -".
Враховано

(1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -
225.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
-725- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 148 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
226.
(2) Примушування жінки до вступу в статевий зв'язок, поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять її або близьких їй осіб, -
-726- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В частину другу ст. 148 додати кваліфікуючу ознаку. Після слів "близьких їй осіб" додати слова "а так само з погрозою знищення її майна або майна близьких їй осіб".
Враховано частково

(2) Примушування жінки або чоловіка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять їх або їх близьких родичів, а так само з погрозою знищення їх майна або майна їх близьких родичів -


-727- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 148 доповнити словами "або шантажування в інших формах".
Враховано частково-728- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини другої статті 148 викласти в наступній редакції:
"Примушування жінки або чоловіка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять їх або близьких їм осіб, а так само з погрозою знищення їх майна або майна близьких їм осіб".
Враховано


227.
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років.


карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років.
228.
Стаття 149. Примушування до зайняття проституцiєю


Стаття 158. Примушування чи втягнення особи у зайняття проституцією
229.
(1) Примушування жiнки до заняття проституцiєю, а також втягнення її до зайняття проституцiєю обманом -
-729- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 149 слово "обманом" замінити на слова "шляхом обману".
Враховано
Примушування особи до зайняття проституцiєю, а також втягнення її у зайняття проституцiєю шляхом обману, -


-730- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини першої слово "жінки" замінити на "особи".
Враховано


230.
караються штрафом вiд дванадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
-731- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 149 слова "від дванадцяти до сорока" замінити на слова "до п'ятдесяти".
Враховано


231.
(2) Втягнення неповнолiтньої в зайняття проституцiєю -
-732- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Вилучити із статті 149 частину другу. Передбачену в ній дію включити у статті 278 "Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність".
Враховано
-733- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини другої статті 149 слово "неповнолітньої" замінити на "неповнолітніх".
Враховано
(див. Ст.278 проекту КК)-734- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 149 після слова "неповнолітньої" доповнити словом "неповнолітнього".
Враховано частково. Див. текст ст. 278 проекту КК.

232.
карається позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-735- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Статтю 149 доповнити частиною третьою такого змісту:
"(3) Втягнення особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (варіант: яка не досягла статевої зрілості) в зайняття проституцією, -
карається ...".
Враховано частково. Див. текст ст. 278 проекту КК, у якому це питання вирішено взагалі стосовно усіх неповнолітніх.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.


-736- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 149 доповнити частиною третьою такого змісту:
"(3) Вчинення дій, передбачений частиною другою цієї статті, щодо малолітньої (малолітнього),-
карається ...".
Враховано частково.
В певній частині відображення цієї пропозиції надано в ст. 278 проекту КК.-737- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Доповнити проект Кодексу статтею:
"Стаття 149-1. Торгівля жінками з метою їх використання в цілях проституції".
Зазначена пропозиція знайшла своє вирішення в ст. 141 "Торгівля людьми або інші незаконна угода щодо людини".

233.
Стаття 150. Мужолозтво
-738- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 150 вилучити із проекту.
Враховано


234.
(1) Мужолозтво, тобто статеві зносини чоловіка з чоловіком, вчинене iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілого, а також мужолозтво, вчинене щодо неповнолітнього, -235.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.236.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 146 або 147 цього Кодексу, -237.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.

-739- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити статтю 150 частиною третьою, встановивши відповідальність за мужолозтво, здійснене у відношенні неповнолітнього.
Враховано
у статті 146
-740- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 150 частиною третьою:
"(3) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, яке потягло тяжкі наслідки або вчинене щодо малолітнього, -
карається...".
Враховано
в ст.147 проекту КК-741- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити статтю 150 частиною четвертою, встановивши відповідальність за мужолозтво, здійснене у відношенні малолітнього.
Враховано частково
в ст.147 проекту КК-742- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Викласти статтю 150 в редакції:
"(1) Мужолозтво, тобто статеві зносини чоловіка з чоловіком, -
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
(2) Те саме діяння, вчинене із застосуванням фізичного насильства, погроза його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілого, а також мужолозтво, вчинене щодо неповнолітнього, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
(3) Діяння, передбачене частиною другої цієї статті, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений статтею 146 цього Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
(4) Діяння, передбачене частиною другою цієї статті, що спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років або смертною карою.".
Відхилено-743- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Викласти статтю 150 в редакції:
"Стаття 150. Мужолозтво
(1) Мужолозтво, тобто орогенітальний або аногенітальний контакт чоловіка з чоловіком, вчинене із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілого, а також мужолозтво, вчинене щодо неповнолітнього, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 146 або 147 цього Кодексу, а також мужолозтво вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцятирічного віку (варіант: яка не досягла статевої зрілості), або таке, що спричинило особливо тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
Відхилено

238.
Стаття 151. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрiлостi


Стаття 159. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості
239.
Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -
-744- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 152 після слова "яка" доповнити "зазнаки".
Відхилено.
Пропозиція різко звужує обсяг вини.
(1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -
240.
караються позбавленням волi на строк до семи рокiв.
-745-Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції статті 151 слова "позбавлення волі на строк до семи років" замінити словами "обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано.
Додане ще одне основне покарання.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-746- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Зменшити за статтею 151 міру покарання.
Враховано-747- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 151 частиною другою:
"(2) Ті самі дії, які потягли тяжкі наслідки, зокрема, безплідність потерпілої, а також вчинені батьком чи матір'ю стосовно своєї дитини, -
караються позбавленням волі на строк від 2 до 7 років".
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
241.
Стаття 152. Розбещення неповнолітніх


Стаття 160. Розбещення неповнолітніх
242.
Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -
-748- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В диспозиції статті 152 перед словом "не досягла" додати "зазнаки".
Відхилено.
Пропозиція різко звужує обсяг вини.
(1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -
243.
карається арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.


караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.


-749- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Доповнити статтю 152 частиною другою такого змісту:
"(2) Вчинення тих же дій щодо малолітньої особи, або батьком чи матір'ю стосовно своєї дитини, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи, або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-750- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 152 частиною другою:
"(2) Вчинення тих же дій щодо особи, яка не досягла дванадцятирічного віку, або батьком стосовно своєї дитини, -
карається ...".
Враховано частково
-751- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Після розділу IY доповнити проект КК новим розділом IY-I під назвою "Злочини проти дитинства".
Відхилено.
Введення нового розділу призведе до розширення цілого ряду інших розділів, та зруйнує логічну структуру низки норм, де дії проти неповнолітніх виступають як обтяжуюча обставина. Тому необхідно приділити увагу окремим статтям, для вдосконалення відповідних статей проекту чи введення нових.

244.
Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ КОНСТИТУЦIЙНИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ ГРОМАДЯН
-752- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В назві розділу Y слово "конституційних" замінити на слово "виборчих".
Враховано
Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА


-753- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Із назви розділу Y слова "трудових та інших особистих" вилучити.
Відхилено-754- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву розділу V викласти у редакції назви глави IV чинного КК:
"Глава V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА"
Враховано


245.
Стаття 153. Перешкодження здійсненню виборчого права
-755- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Редакцію статті 153 викласти відповідно у редакції статті 127 чинного КК:
"Стаття 153. Перешкодження здійсненню виборчого права чи роботі виборчої комісії
Враховано частково


Стаття 161. Перешкодження здійсненню виборчого права
246.
(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, головою або депутатом органу мiсцевого самоврядування, вести передвиборну агітацію, а також перешкодження роботi виборчої комiсiї -
Перешкодження здійсненню громадянином України його виборчих прав або роботі виборчої комісії, вчинене з метою вплинути на результати виборів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Ті ж діяння, вчинені шляхом підкупу, обману, або поєднані з пошкодженням майна або з застосуванням насильства до громадянина, який здійснює свої виборчі права, або члена виборчої комісії чи їх близьких родичів, або з погрозою застосувати таке насильство чи знищити майно, а так само вчинені за попереднім зговором групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою посадовою особою з використанням влади або посадового становища, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років".

(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію, а також перешкодження роботi виборчої комiсiї -
247.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
248.
(2) Тi самi дiї, вчиненi особою з використанням свого службового становища або за попередньою зголюю групою осіб, -
-756- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині другій статті 153 слово "зголюю" замінити на "змовою".
-757- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
В частині другій статті 153 після слова "караються" доповнити словами "позбавленням волі на строк від семи до десяти років, а в разі обрання Президентом України або народним депутатом України - на строк від десяти до п'ятнадцяти років".
ВрахованоВідхилено
(2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -
249.
караються штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-758- Робоча група Кабміну
В санкції частини другої статті 153 слово "п'ятнадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


-759- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Після частини першої статті 153 додати частину 1а такого змісту:
"(1а) Ті самі дії, що привели до суттєвого впливу на результати голосування або виборів, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, а в разі обрання Президентом України або народним депутатом України - на строк від десяти до п'ятнадцяти років".
Враховано частково
(3) Діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
250.
Стаття 154. Підроблення виборчих документів, приписування або неправильний підрахунок голосів
-760- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Редакцію статті 154 викласти відповідно у редакції статті 128 чинного КК:
"Стаття 154. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів
Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа завідомо неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання завідомо підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою посадовою особою, а так само завідомо неправильний підрахунок голосів або завідомо неправильне оголошення результатів виборів -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
Враховано

Стаття 162. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів
251.
Підроблення виборчих документів, приписування або зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, учиненi членом виборчої комiсiї або iншою службовою особою, -
-761- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 154 після слів "виборчих документів" доповнити словом "вмисне".
Відхилено

(1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -


-762- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Із диспозиції статті 154 виключити слово "службовою".
Відхилено.
Вилучення вказівки на "службову особу" може призвести до довільного тлумачення кола суб'єктів цього злочину.

252.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-763- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Санкцію статті 154 після слова "караються" доповнити словами "позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, а в разі обрання Президентом України або народним депутатом України - на строк від семи до десяти років".
Враховано частково

караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

(2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа зазнаки неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання зазнаки підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само зазнаки неправильний підрахунок голосів або зазнаки неправильне оголошення результатів виборів -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
253.
Стаття 155. Порушення таємниці голосування
-764- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Редакцію статті 155 викласти відповідно у редакції статті 129 чинного КК:
"Стаття 155. Порушення таємниці голосування
Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законодавством України виборів -
карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
Ті ж діяння, вчинені членом виборчої комісії або іншою посадовою особою з використанням влади чи посадового становища, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
Враховано

Стаття 163. Порушення таємниці голосування
254.
Порушення таємниці голосування членом виборчої комісії або іншою службовою особою -
-765- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Із диспозиції статті 155 слово "службовою" виключити.
Відхилено.
В такому разі коло суб'єктів стане невизначеним.
(1) Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законодавством України виборів -
255.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-766- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 155 викласти в редакції:
"(1) Порушення таємниці голосування членом виборчої комісії або іншою службовою особою через необережність, -
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.
(2) Ті ж дії, вчинені вмисно, -
караються виправними роботами на строк до трьох років".
Враховано частково

карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

(2) Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
256.
Стаття 156. Порушення законодавства про референдум


Стаття 164. Порушення законодавства про референдум
257.
(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -
-767- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 156 слово "погрозами" замінити на "погрозою"
Враховано
(1) Перешкодження насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -
258.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
-768- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої ст. 156 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти ".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
259.
(2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою зголюю групою осіб, -
-769- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини другої статті 156 слово "зголюю" замінити на "змовою".
Враховано
(2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -
260.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
-770- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини другої статті 156 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.
261.
(3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -
-771- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 156 після слова "референдум" доповнити словом "вмисне".
Відхилено. "Приписування" може бути здійснене лише умисно.
(3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -


-772- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
В диспозиції частини третьої статті 156 слово "службовою" виключити.
Відхилено.
Вилучення слова "службовою" призведе до довільного тлумачення кола суб'єктів цього злочину.

262.
караються штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.
-773- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини третьої статті 156 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти ".
Враховано
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.
263.
Стаття 157. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії


Стаття 165. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії
264.
(1) Умиснi діяння, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності, або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними ознаками, -
-774- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 157 змінити відмінок слова "образа" і викласти його як "образу".


-775- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Частину першу статті 156 після слова "етнічного" доповнити словом "національного".
Відхилено.
Відмінок необхідно зберегти. Для усунення не вірного тлумачення тексту вилучити після слова "гідності" кому.
Відхилено.
Заключна частина диспозиції надана строго у відповідності зі ст. 24 Конституції України.
(1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -


-776- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 156 виключити.
Відхилено.
Немає обумовлюючих для цього підстав.

265.
караються штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-777- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 157 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
266.
(2) Ті самi діяння, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -
-778- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину другу статті 157 викласти в редакції:
"(1) Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової національної належності або ставлення до релігії поєднані з насильством, обманом чи погрозою, а також вчиненні службовою особою, -
караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до двох років.".
Відхилено.
(2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -
267.
караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.


караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.
268.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якi були вчиненi групою осiб або спричинили загибель людей чи іншi тяжкi наслідки, -
-779- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину третю статті 157 викласти в редакції:
"(2) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.".
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
269.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
270.
Стаття 158. Порушення недоторканності житла


Стаття 166. Порушення недоторканності житла
271.
(1) Незаконне виселення, незаконний огляд, незаконний обшук чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -


(1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне висилення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -
272.
караються штрафом до дванадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-780- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 158 слово "дванадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
273.
(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування,


(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -
274.
караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
275.
Стаття 159. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень, що передаються засобами зв'язку


Стаття 167. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку
276.
(1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень громадян, що передаються засобами зв'язку, -


(1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку, -
277.
караються штрафом від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.
-781- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Санкцію першої частини статті 159 викласти в наступній редакції:
"караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або з використання спеціальних засобів призначених для негласного зняття інформації".
Враховано
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років.


-782- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 159 слова "від двадцяти п'яти до тридцяти п'яти" замінити на слова "до тридцяти".
Враховано


278.
(2) Тi самi дiї, вчиненi службовою особою, крiм випадкiв, передбачених законом, -
-783- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції частини другої статті 159 слово "передбачених" замінити на "дозволених".
Враховано
(2) Тi самi дiї, вчиненi службовою особою, або з використання спеціальних засобів призначених для негласного зняття інформації, -
279.
караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


караються позбавленням волi на строк від двох до п'яти рокiв.


-784- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Доповнити статтю 159 частиною 3 такого змісту:
"(3) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфних та інших повідомлень державних чи громадських діячів, вказаних в статті 106 цього Кодексу, що передаються засобами зв'язку, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років".

Враховано

(3) Ті самі дії, вчиненні щодо державних чи громадських діячів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
280.
Стаття 160. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей


Стаття 168. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей
281.
(1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні, -


(1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні, -
282.
карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.
283.
(2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -


(2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
284.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
285.
Стаття 161. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв


Стаття 169. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв
286.
(1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -


(1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -
287.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
-785- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 161 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.
288.
(2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -
-786- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 16 доповнити словами: "або таке, яке поставило непрацездатну особу в тяжке матеріальне становище".
Відхилено.
Зазначене матеріальне становище притаманне для всіх батьків, коли справа доходить до захисту їх майнових прав судом.
(2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -
289.
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.


-787- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Ввести до проекту КК статтю:
"Стаття 161-1. Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за дитиною
(1) Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за малолітнім батьками, або опікунами дитини у формі систематичного ненадання життєво необхідного харчування, побутового догляду, перешкоди наданню необхідної медичної допомоги та освіти, систематичного залишення дитини без догляду в обставинах, що можуть загрожувати її здоров'ю, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
(2) Ті самі дії, що потягли тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до семи років".
Враховано
Стаття 170. Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за дитиною
(1) Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за малолітнім батьками, або опікунами дитини у формі систематичного ненадання життєво необхідного харчування, побутового догляду, необхідної медичної допомоги та освіти, систематичного залишення дитини без догляду в обстановці, що може загрожувати її здоров'ю, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
(2) Ті самі дії, що потягли тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до семи років.
290.
Стаття 162. Зловживання опікунськими правами і залишення підопічних без нагляду та допомоги


Стаття 171. Зловживання опікунськими правами
291.
Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) або залишення підопічних без нагляду і необхідної матеріальної допомоги -Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -
292.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.
-788- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В санкції статті 162 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на слова "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.


-789- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Із розділу III "Злочини проти волі, честі та гідності особи" перенести у розділ Y "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав громадян" статтю 145 "Розголошення таємниці усиновлення" надавши їй у проекті КК номер 162-1.
-790- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Привести статтю 145 (162-1) у відповідність із статтею 115-2 діючого КК України (в проекті це стаття 162-2 "Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)". Тому у назву статті додати слово "удочеріння".
ВрахованоВрахованоСтаття 172. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)
(1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) --791- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В диспозиції статті 145 (162-1) після слова "усиновлення" додати "(удочеріння)", а після слова "усиновителя" додати "(удочерителя)".
Враховано792- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 145 (162-1) слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.


-793- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 145 частиною другою:
"(2) Ті ж дії вчинені службовою особою або працівником медичного закладу, якому ці відомості стали відомі по службі, або такі, що потягли тяжкі наслідки, -
Враховано.
В запропоновану ч. 2 ст. 145 робочою групою внесені редакційні уточнення.
(2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -


караються обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або без такого.".


карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-794- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В зв'язку із доповненням діючого КК статтею 115-2 "Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)" доповнити проект КК статтею:
"Стаття ... Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
(1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до восьми років.".
Враховано
Стаття 173. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)
(1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -
караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до восьми років.
293.
Стаття 163. Перешкодження законній діяльності професійних спілок
-795- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В назві статті та диспозиції доповнити після слова "спілок" словами "партій, громадських організацій".
Враховано

Стаття 174. Перешкодження законній діяльності професійних спілок, партій, громадських організацій
294.
Умисне перешкодження законній діяльності професiйних спілок або їхніх органів -
-796- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції статті 163 слово "їхніх" замінити на "їх"
Враховано
Умисне перешкодження законній діяльності професiйних спілок, партій, громадських організацій або їх органів -
295.
карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.


карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-797- Н.д.Моісеєнко В.М. (Округ №53)
Статтю 163 доповнити частиною другою такого змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.".
Відхилено296.
Стаття 164. Перешкодження законнiй діяльності журналістів
-798- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 164 виключити із проекту КК.
Відхилено.
Незаконні дії щодо журналістів набули в останні роки поширеності.
Стаття 175. Перешкодження законній професійній діяльності журналістів
297.
Умисне перешкодження законній діяльності журналістів -


Умисне перешкодження законній професійній діяльності журналістів -
298.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-799- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 164 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
299.
Стаття 165. Порушення законодавства про працю
-800- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Назву статті 165 викласти в редакції: "Грубе порушення законодавства про працю".
Враховано
Стаття 176. Грубе порушення законодавства про працю
300.
(1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -
-801- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Диспозицію частини першої статті 165 викласти в такій редакції: "Незаконне звільнення працівника з роботи, інше грубе порушення законодавства про працю, вчинене з особистих мотивів".
Відхилено

(1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -


-802- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині першій статті 165 необхідно конкретизувати поняття "інше грубе порушення законодавства про працю".
Відхилено.
Поняття "інше грубе" є оціночним, тому конкретизувати його зміст можливо лише орієнтовно, що і зроблено в запропонованій нормі.

301.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
-803- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 165 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
302.
(2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, що має дитину грудного віку, -
-804-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини другої статті 165 слово "що" замінити на "яка".
Враховано.
(2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до трьох років, -
303.
караються штрафом вiд десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
-805- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
В санкції частини другої статті 165 слова "від десяти до двадцяти п'яти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
304.
Стаття 166. Грубе порушення угоди про працю
-806- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із назви статті 166 виключити слово "грубе".
Відхилено


Стаття 177. Грубе порушення угоди про працю
305.
(1) Порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -
-807- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині першій статті 166 необхідно конкретизувати поняття "Порушення угоди".
Відхилено. Конкретизація певних випадків "порушення" повинна здійснюватися на підставі трудового та цивільного законодавства.
(1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -


-808- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину першу доповнити словом "грубе".
Враховано


306.
карається штрафом вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
-809- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини першої статті 166 слова "від двадцяти до ста" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
307.
(2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -


(2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -
308.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
-810- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини другої статті 166 слово "двохсот" замінити на "ста".
Враховано
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.


-811- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект статтею у наступній редакції:
"Стаття ... Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в страйку
Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в законному страйку шляхом фізичного насильства або погрози його застосування -
карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років".
Враховано

Стаття 178. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в страйку
Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в законному страйку шляхом фізичного насильства або погрози його застосування -
карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-812- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Доповнити проект Кодексу статтею такого змісту:
"Стаття 166-1. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат
Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років".
Враховано

Стаття 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат
(1) Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.
309.
Стаття 167. Порушення прав на об'єкти права iнтелектуальної власностi
-813- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Назву статті 167 викласти в наступній редакції: "Порушення авторського права і суміжних прав".
Враховано

Стаття 180. Порушення авторського права і суміжних прав
310.
(1) Випуск пiд своїм iм'ям або iнше привласнення авторства на чужий твiр науки, лiтератури та мистецтва, незаконне вiдтворення або розповсюдження такого твору -
-814- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Диспозицію частини першої статті 167 після слів "такого твору" доповнити словами "або інше суттєве порушення авторських чи суміжних прав".
-815- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Статтю 167 викласти в наступній редакції:
"(1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само таке ж незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право та/або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
Враховано частковоВраховано(1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
311.
караються штрафом у розмiрi вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до одного року з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.

караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.
312.
(2) Привласнення авторства на чуже вiдкриття, винахiд, корисну модель, промисловий зразок чи рацiоналiзаторську пропозицiю або розголошення без згоди автора змiсту винаходу, корисної моделi чи промислового зразка до їх офiцiйного публiкування -
(2) Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
313.
караються штрафом у розмiрi вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення".

караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.


-816- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 167 частиною третьою:
"(3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -
караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.".
Враховано
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -
караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.-817- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
До статті 167 додати примітку наступного змісту:
"Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Враховано

Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-818- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею такого змісту:
"Стаття ... Порушення прав на об'єкти промислової власності
(1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, фірмового найменування, знака для товарів і послуг, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до одного року з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
(2) Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання матеріалів, призначених для її виготовлення.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано

Стаття 181. Порушення прав на об'єкти промислової власності
(1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -
караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -
караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання матеріалів, призначених для її виготовлення.
Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-819- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею такого змісту:
"Стаття ... Порушення рівноправності релігій, віросповідань та релігійних організацій
(1) Встановлення будь-яких переваг або обмежень однієї релігії, віросповідання чи релігійної організації щодо інших -
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
(2) Те саме діяння, вчинене повторно, або якщо воно викликало конфлікт між релігійними організаціями -
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років".
Враховано
у статті 164-820- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Порушення права на свободу совісті
(1) Обмеження конституційних прав особи з мотивів її принадлежності до того чи іншого віросповідання або атеїзму -
карається штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(2) Перешкодження вільному релігійному вибору чи відправленню релігійних культів -
карається штрафом до восьми мінімальних розмірів заробітної плати.".
Відхилено.
Дії, що зазначені в пропозиції н.д. Пилипчука І.М. містяться в ст. 157 проекту КК.-821- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Богохульство.
(1) Образа релігійних почуттів віруючих, що виразилася у публічному глумі над віровченням або його символами, -
карається штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(2) Ті ж самі дії,
а) вчинені під впливом релігійного фанатизму чи атеїзму;
б) поєднані з використанням засобів масової інформації;
в) що спричинили порушення громадського спокою або роботи громадського транспорту, -
караються позбавленням волі терміном до двох років, штрафом до сімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.".
Відхилено.
Дії, що зазначені в пропозиції н.д. Пилипчука І.М. містяться в ст. 157 проекту КК.-822- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ V статтею:
"Богохульство.
(1) Образа релігійних почуттів віруючих, що виразилася у публічному глумі над віровченням або його символами, -
карається штрафом до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
Відхилено.
Дії, що зазначені в пропозиції дії передбачені в ст. 157 проекту КК.-823- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею такого змісту:
"Образа священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду.
(1) Публічне приниження честі і гідності священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду, покладеного на нього духовним саном, -
карається позбавленням волі терміном до одного року, штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
(2) Те саме діяння, поєднане з глумом під час богослужіння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -
карається позбавленням волі терміном до трьох років.".
Враховано

Стаття 182. Образа священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду
(1) Публічне приниження честі і гідності священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду, покладеного на нього духовним саном, -
карається штрафом до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
(2) Те саме діяння, поєднане з глумом під час богослужіння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років.


-824- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею такого змісту:
"Стаття ... Незаконне пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
Незаконне умисне пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -
караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років".
Враховано

Стаття 183. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків
Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -
караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.


-825- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Викрадення, осквернення або знищення релігійних святинь.
Викрадення, незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь -
караються позбавленням волі строком до трьох років або штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано

Стаття 184. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь
Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
314.
Стаття 168. Перешкодження вiдправленню релiгiйних обрядiв
-826- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В назві статті 168 слова "відправленню релігійних обрядів" замінити на "здійсненню релігійного обряду".
Враховано
Стаття 185. Перешкодження здійсненню релігійного обряду
315.
Незаконне перешкодження вiдправленню релiгiйних обрядiв, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -
-827- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В диспозиції статті 168 слова "відправленню релігійних обрядів" замінити на "здійсненню релігійного обряду".
Враховано
(1) Незаконне перешкодження здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -
316.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
-828- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 168 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти ".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.


-829- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Викласти статтю 168 в редакції:
"Стаття 168. Порушення права на свободу світогляду та віросповідання.
Порушення права на свободу сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, безперешкодно відправляти одноособо чи колективно релігійні культи і ритуальні обряди або вести релігійну діяльність, якщо право на такі дії не обмежено законом, -
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.".
Відхилено.
Найбільш небезпечні дії із зазначених в запропонованій статті передбачені в ст. 157 КК та інших розділу V.-830- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити статтю 168 частиною другою такого змісту:
"(2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців".
Враховано

(2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


-831- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Примушування священнослужителя до проведення релігійного обряду.
Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного примусу до проведення релігійного обряду -
карається штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати.".
Враховано частково
-832- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Примушування священнослужителя до проведення релігійного обряду.
Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного примусу до проведення релігійного обряду -
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.".
Враховано частково-833- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею такого змісту:
"Порушення таємниці сповіді
(1) Примушування священнослужителя до порушення таємниці сповіді шляхом фізичного або психічного примусу, підкупу чи іншим протиправним способом -
карається позбавленням волі терміном до одного року, штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
(2) Встановлення, використання підслуховальних, передавальних або звукозаписних пристроїв чи приладів у місцях проведення сповіді -
карається позбавленням волі терміном до двох років, штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати".
Відхилено

-834- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Порушення таємниці сповіді.
Примушування священнослужителя до порушення таємниці сповіді шляхом фізичного або психічного примусу -
карається позбавленням волі строком до одного року або штрафом до 75 неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.".
Враховано частково
-835- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Незаконні дії, що призвели до конфліктів між релігійними організаціями.
(1) Розв`язання конфліктів між релігійними організаціями шляхом самоправства, насильства, проведення з порушенням встановленого законодавством порядку богослужінь, обрядів -
карається позбавленням волі терміном до трьох років, штрафом до двохсот п`ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
(2) Ті самі дії, поєднані з організацією та проведенням актів самомордування чи самознищення -
караються позбавленням волі терміном від п`яти до десяти років, штрафом від ста п`ятдесяти до семисот мінімальних розмірів заробітної плати.".
Відхилено.
Дії, що названі у запропонованій статті, передбачені іншими нормами, зокрема, статтею 157 проекту КК.-836- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Перенести ст. 301 із розділу "Злочини у сфері обігу наркотичних засобів та проти здоров`я населення" і розмістити в розділі V під номером у такій редакції:
"Стаття ... Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
(1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, поєднані із втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років".
Враховано

Стаття 186. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів
(1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -
карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.
(2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.


-837- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити проект Кримінального кодексу статтею:
"Посягання на життя, здоров`я, свободу і гідність особи під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів.
Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана з посяганням на життя, здоров`я, свободу і гідність особи або із статевою розпустою, -
карається позбавленням волі терміном до п`яти років, штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.".
Враховано частково


317.
Стаття 169. Порушення недоторканностi приватного життя


Стаття 187. Порушення недоторканності приватного життя
318.
(1) Незаконне збирання або розповсюдження вiдомостей про приватне життя особи, що становлять її особисту чи сiмейну таємницю, без її згоди або розповсюдження цих вiдомостей у публiчних виступах, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, якщо цi дiї вчиненi з корисливої або iншої особистої заінтересованостi, -
-838-Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Із диспозиції статті 169 вилучити "(1)".
-839- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Із диспозиції статті 169 вилучити слова "якщо ці дії вчинені з корисливої або іншої особистої заінтересованості".
-840- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину першу статті 188 після слова "збирання" доповнити "використання", слово "розповсюдження" замінити на "поширення".
Враховано.
Редакційне уточнення.

ВрахованоВраховано

Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або розповсюдження цієї інформації у публiчних виступах, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -
319.
караються штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-841- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції статті 169 слово "двадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


-842- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити розділ Y проекту КК статтею:
"Стаття ... Порушення права на соціальний захист
Невиплата, невчасна виплата, неповна виплата пенсій та інших видів соціальних виплат та допомог -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох, або позбавленням волі на строк від одного до п'яти років.".
Враховано
в ст. 179-843- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити розділ V проекту КК статтею:
"Стаття ... Порушення права на отримання освіти
(1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Незаконна вимога платні за навчання у державних і комунальних навчальних закладах, -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.".
Враховано

Стаття 188. Порушення права на отримання освіти
(1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років


-844- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У назві та тексті слова "навчального замінити на "освіти".
Враховано
-845- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити розділ Y проекту КК статтею:
"Стаття ... Порушення права на безоплатну медичну допомогу
(1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, -
карається до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
(2) Скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".
Враховано

Стаття 189. Порушення права на безоплатну медичну допомогу
(1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
(2) Скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -
карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
320.
Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТI
-846- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Норми розділу YI віднести до розділу III або розмістити зразу ж після цього розділу.
Відхилено. Порушується система Особливої частини, в основу якої покладено родовий об'єкт злочину.
Розділ YI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ
321.
Стаття 170. Крадіжка
-847- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Назву статті 170 викласти в редакції: "Викрадення майна шляхом крадіжки".
Відхилено

Стаття 190. Крадіжка
322.
(1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -


(1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -
323.
карається штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-848- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 170 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити "до п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
324.
(2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
325.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
326.
(3) Крадіжка, поєднана з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -


(3) Крадіжка, поєднана з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
327.
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.
328.
(4) Крадіжка, вчинена у великих розмірах, -
-849- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину четверту статті 170 викласти в редакції:
"(4) Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому або вчинена у великих розмірах, -"
Враховано

(4) Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому або вчинена у великих розмірах, -
329.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
330.
(5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -


(5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -
331.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
332.
Примітка: 1. У статтях 170, 171, 173- 175 повторним визнається злочин, учинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 172, 231 цього Кодексу.


Примітка: 1. У статтях 190, 191, 193 - 195 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 192, 270 цього Кодексу.
333.
2. У статтях 170-175 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, якщо вiн учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.


2. Діями, що завдали значну шкоду потерпілому (статті 190 - 195 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які враховуючи матеріальне становище потерпілого спричинили йому значні збитки.
334.
3. У статтях 170-175 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, якщо вiн учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент учинення злочину.
-850- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Примітку статті доповнити новим пунктом 3 такого змісту:
"3. Діями, що завдали значну шкоду потерпілому (статті 170 - 175 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які враховуючи матеріальне становище потерпілого спричинили йому значні збитки". В зв'язку з цим пункт 3 вважати пунктом 4.
Враховано

3. У статтях 190 - 195 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.
4. У статтях 190 - 195 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.


-851- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В примітці 3 до статті 170 слова "якщо він" замінити на "що".
Враховано.
Редакційне уточнення.

335.
Стаття 171. Грабіж


Стаття 191. Грабіж
336.
(1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -


(1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -
337.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-852- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В санкції частини першої ст. 171 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
338.
(2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -
339.
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.


карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.
340.
(3) Грабіж, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -


(3) Грабіж, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
341.
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
342.
(4) Грабіж, учинений у великих розмірах, -
-853- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину четверту статті 171 викласти в редакції:
"(4) Грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений у великих розмірах, -".
Враховано

(4) Грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений у великих розмірах, -
343.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої.
344.
(5) Грабіж, учинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -


(5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -
345.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
346.
Стаття 172. Розбiй


Стаття 192. Розбій
347.
(1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -


(1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -
348.
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без такої.
349.
(2) Розбій, учинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -


(2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -
350.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.
351.
(3) Розбій, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -


(3) Розбій, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -
352.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
353.
(4) Розбій, спрямований на заволодiння майном у великих розмірах або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -
-854- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину четверту статті 170 викласти в редакції:
"(4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або такий, що завдав значної шкоди потерпілому, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, -".
Враховано
(4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або вчинення організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -
354.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
355.
(5) Розбій, спрямований на заволодiння майном в особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, -
356.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.357.
Стаття 173. Вимагання


Стаття 193. Вимагання
358.
(1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi бажають зберегти в таємниці (вимагання), -
-855- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Із диспозиції частини першої статті 173 після слів "його близькими" вилучити слово "родичами".
Враховано
(1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -
359.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
360.
(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -


(2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
361.
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
362.
(3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я потерпілого, або таке, що завдало майнову шкоду у великих розмірах, -
-856- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В частині третій статті 173 слова "і здоров'я потерпілого" замінити на "чи здоров'я особи".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -


-857- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину третю статті 173 після слова "розмірах" доповнити словами "або таке, що завдало значної шкоди потерпілому."
Враховано


363.
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.
364.
(4) Вимагання, що завдало майнову шкоду в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -


(4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -
365.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
366.
Стаття 174. Шахрайство


Стаття 194. Шахрайство
367.
(1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -


(1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -
368.
карається штрафом вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-858- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В санкції частини першої ст. 174 слова "від десяти до тридцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
369.
(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
370.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-859- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини другої статті 174 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
371.
(3) Шахрайство, вчинене у великих розмірах, -
-860- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину третьою статті 174 викласти в редакції:
"(3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
Враховано


(3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, або вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -
372.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої".

карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.
373.
(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -


(4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -
374.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
375.
Стаття 175. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним через зловживання службовим становищем
-861- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В назві статті 175 слово "через" замінити на "шляхом".
Враховано

Стаття 195. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем
376.
(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винному чи було в його вiданнi, -


(1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -
377.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-862- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Із санкції частини першої статті 175 вилучити слова "від двадцяти".
Враховано.
Уточнена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
378.
(2) Заволодiння чужим майном через зловживання службової особи своїм службовим становищем -
-863- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини другої статті 175 слова "Заволодіння чужим майном через" замінити на слова "Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом".
Враховано.
Диспозиція ч. 2 ст. 175 приведена у відповідність із ч. 1 цієї статті.
(2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -
379.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
380.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -


(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
381.
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
382.
(4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -


(4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -
383.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
384.
(5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою, третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою осіб, -


(5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою осіб, -
385.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-864- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити статтю 175 частиною шостою:
"(6) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, якщо вони вчинені в особливо великих розмірах службовою особою або групою службових осіб, -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років або смертною карою з конфіскацією майна".
Враховано частково386.
Стаття 176. Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво
-865- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 176 виключити із проекту КК.
Відхилено.
Зазначені дії мають значну поширеність.
Стаття 196. Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво
387.
(1) Самовільне зайняття земельної дiлянки або самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, якщо такi дiї заподіяли iстотну шкоду громадянинові, пiдприємству, установi чи органiзацiї, -
-866- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 176 після слова "організації" додати "або державі".
Враховано

(1) Самовільне зайняття земельної дiлянки або самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, якщо такi дiї заподіяли iстотну шкоду громадянинові, пiдприємству, установi чи органiзацiї або державі, -
388.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.
389.
(2) Органiзацiя групових дiй, спрямованих на самовiльне зайняття земельної дiлянки або на самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, а також безпосередня участь у цих групових дiях, -
-867- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В диспозиції частини другої статті 176 слово "безпосередня" вилучити.
Враховано
(2) Органiзацiя групових дiй, спрямованих на самовiльне зайняття земельної дiлянки або на самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, а також участь у цих групових дiях, -
390.
караються штрафом вiд двадцяти п'яти до сімдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.
-868- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини другої статті 176 замість слів "вiд двадцяти п'яти до сімдесяти" записати "вiд п'ятдесяти до ста".
Враховано

караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.
391.
Стаття 177. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою


Стаття 197. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою
392.
(1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, а також самовiльним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергiї чи газу, -


(1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, а також самовiльним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергiї чи газу, -
393.
караються штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-869- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 177 слово "двадцяти" замінити на "п'ятдесяти" .
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
394.
(2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -


(2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -
395.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-870- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини другої статті 177 слова "до п'ятдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
396.
Примiтка. 1. Майнова шкода, заподiяна шляхом обману або зловживання довiрою, визнається значною, якщо вона у п'ять i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-871- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В примітці 1 до статті 177 слово "п'ять" замінити на "п'ятдесят".
Враховано.
Поняття значна шкода приведено у відповідність із іншими подібними визначеннями.
Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
397.
2. Майнова шкода, заподiяна шляхом обману або зловживання довiрою, визнається у великих розмiрах, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-872- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В примітці 2 до статті 177 слово "п'ятдесят" замінити на "сто".
Враховано.
Поняття шкода у великих розмірах приведено у відповідність із іншими подібними визначеннями.-873- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Примітки 1 та 2 об`єднати в одну та викласти в редакції: "Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.".
Враховано


398.
Стаття 178. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного
-874- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Виключити із проекту КК статтю 178.
Враховано частково.
В диспозицію ст. 198 внесені суттєві зміни.
Стаття 198. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного
399.
Привласнення знайденого або чужого цiнного майна, що випадково опинилося у винного, -
-875-Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції статті 178 замість слів "чужого цінного майна, що випадково опинилося у винного" вставити "такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу".
Враховано. Уточнено предмет злочину.
Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -
400.
карається штрафом вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-876- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції статті 178 слова "від семи до двадцяти" замінити на слова "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
401.
Стаття 179. Умисне знищення або пошкодження майна


Стаття 199. Умисне знищення або пошкодження майна
402.
(1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -


(1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -
403.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
404.
(2) Те саме діяння, якщо воно вчинене шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
405.
карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.


-877- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити статтю 179 приміткою, в якій визначити великий і особливо великий розмір майнової шкоди, а також тяжкі наслідки, передбачені у статтях 179, 181, 182.
Відхилено.
Зміст зазначених обставин різноманітний, тому їх не можна однозначно визначити.

406.
Стаття 180. Погроза знищення майна


Стаття 200. Погроза знищення майна
407.
Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -
408.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
-878-Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції статті 180 слово "п'яти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
409.
Стаття 181. Необережне знищення або пошкодження майна


Стаття 201. Необережне знищення або пошкодження майна
410.
(1) Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -
-879- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Об'єднати частини першу та другу статті 181. Викласти диспозицію цієї статті так: "Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.".
Враховано.
Підвищена суспільна небезпечність діяння, що підлягає кримінальному покаранню.
Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
411.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
412.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -413.
карається виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.414.
Стаття 182. Порушення обов'язків щодо охорони майна


Стаття 202. Порушення обов'язків щодо охорони майна
415.
Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це порушення спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -
-880- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Із диспозиції статті 182 вилучити слово "порушення".
Враховано.
У тексті диспозиції слово "порушення" є зайвим.
Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -
416.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-881- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 182 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
417.
Стаття 183. Придбання або збування майна, зазнали здобутого злочинним шляхом
-882- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У назві статті 183 замінити слово "зазнали" на "зазнаки".
Враховано.
Технічна помилка.
Стаття 203. Придбання або збування майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом


-883- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У назві та диспозиції статті 183 слово "зазнаки" замінити на "свідомо".
Відхилено.

418.
Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, зазнали здобутого злочинним шляхом, -
-884- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У диспозиції статті 183 замінити слово "зазнали" на "зазнаки".
Враховано.
Технічна помилка.
Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом, -
419.
караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.


караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
420.
Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI ГОСПОДАРСЬКОЇ ДIЯЛЬНОСТI
-885- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Розділ VIII перед статтею 184 доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття... Заподіяння істотної шкоди народному господарству
Порушення Конституції України або іншого чинного законодавства, що заподіяло істотну шкоду промисловості, транспорту, сільському господарству, грошовій системі чи іншій галузі народного господарства або призвело до значного погіршення соціального становища населення, вчинене посадовою особою, яка займає відповідальний стан, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років чи без такого.
Ті самі дії, вчинені Президентом України, Головою Верховної Ради України чи його заступником, Прем'єр-міністром України, міністром або прирівняної до нього посадовою особою, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років".
Відхилено,
не конкретизована істотна шкода.

Розділ YII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
421.
Стаття 184. Виготовлення або збування підроблених грошей чи цінних паперів
-886- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Перенести статтю 184 до розділу I Особливої частини.
Відхилено.
Злочин, передбачений ст. 184, спричиняє шкоду перш за все фінансово-кредитній системі України.
Стаття 204. Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів


-887- Національний банк України
Статтю 184 викласти в такій редакції:
"Стаття 184. Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей чи державних цінних паперів
Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти чи державних цінних паперів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.
Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб чи у великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчинені у великому розмірі, якщо сума їх у двісті і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України; в особливо великому розмірі - якщо сума їх у чотириста і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, встановлений законодавством України".
Враховано


422.
(1) Виготовлення з метою збування, а також збування зазнали підроблених білетів Національного банку України, металевої монети, державних цінних паперів або іноземної валюти -
-888- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 184 слово "зазнали" замінити на "зазнаки".

-889- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 184 слово "білетів" замінити на "банкнот".
Враховано.
Технічна помилка.Враховано.
Диспозиція ст. 184 приведена у відповідність із Указом Президента України від 10 вересня 1996 р. "Про виключне право банкнотно-монетного збору Національного банку України".
(1) Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів, -


-890- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини першої статті 184 слово "зазнаки" замінити на "свідомо".
Відхилено

423.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.


-891- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 184 доповнити частиною другою:
"(2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, -
караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна". В зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.

Враховано частково


424.
(2) Ті самi дії, вчинені органiзованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -
425.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
Примітка. 1. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчинені у великому розмірі, якщо сума їх у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума їх у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.-892- Н.д.Карпов О.М. (Реєстр.картка №400)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Н.д.Зарубінський О.О. (Реєстр.картка №398)
Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Розділ VII "Злочини у сфері господарської діяльності" доповнити новою статтею такого змісту:
"Стаття... Незаконне виготовлення з метою збуту, підроблення або збут незаконно виготовлених, підроблених документів на переказ, або засобів доступу до банківських рахунків
Незаконне виготовлення з метою збуту, підроблення або збут незаконно виготовлених, підроблених документів на переказ, або засобів доступу до банківських рахунків, -
карається штрафом до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років;
Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються штрафом до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.
Дії передбачені частиною першою цієї статті якщо вони заподіяли шкоду у великих розмірах, -
караються позбавлення волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або без такого.
Дії передбачені частиною першою цієї статті якщо вони заподіяли шкоду в особливо великих розмірах або вчинені організованою групою, -
караються позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або без такого.
Примітка. Під засобами доступу до банківських рахунків слід розуміти платіжні картки, інші засоби, які дають змогу переказувати грошові кошти.
Враховано
Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні повідомлення.
Під суб'єктами переказу грошових коштів слід розуміти клієнтів банків, банки та їх установи.
Під переказом грошових коштів слід розуміти процес руху певної суми грошових коштів з метою її зарахування або видачі у готівковій формі.
Під великим розміром шкоди визначається шкода, яка в триста разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.
Під особливо великим розміром шкоди визначається шкода, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину".

2. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні повідомлення.
426.
Стаття 185. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi
-893- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Статтю 185 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" помістити за статтею 192 "Протидія законній підприємницької діяльності", надавши їй номер 192-1 проекту КК.
Враховано. Переміщення ст. 185 в інше місце розділу VІІ обумовлено необхідністю згрупувати статті розділу за ознакою видового об`єкту.
Стаття 185. (стаття 185 перенесена в інше місце розділу VІІ, їй надано номер 212)


-894-Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Статтю 185 викласти у такій редакції:
"Стаття 185. Приховування доходів в іноземній валюті за межами України
Приховування доходів в іноземній валюті за межами України на приватних валютних рахунках або на валютних рахунках підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а так само на інших валютних рахунках, вчинене посадовою особою підприємства, установи чи організації, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а так само іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятисот до тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією майна або без такої.
Враховано частково
Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб або у великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом п'яти років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, яка раніше була засуджена за будь-який із злочинів, передбачених цією статтею або статтею 186 цього Кодексу, або в особливо великих розмірах, -
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом п'яти років.
Особа, яка приховувала за межами України доходи в іноземній валюті, незалежно від часу їх приховування, звільняється від кримінальної відповідальності за цією статтею, а також за статтю 195 цього Кодексу, якщо вона протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом повернула вказані доходи в Україну, якщо таке повернення передбачено законодавством України, а також сплатила передбачені законом податки з цих доходів.
Примітка. Великим розміром доходу в іноземній валюті вважається такий, що в тисячу і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати, а особливо великим - такий, що в десять тисяч і більше разів перевищує мінімальний розмір заробітної плати.


427.
(1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законодавством строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), а також приховування такої виручки будь-яким способом -428.
караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.429.
(2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi або приховування будь-яким способом такої виручки у великих розмiрах -430.
караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої.431.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -432.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.433.
Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi чи приховування такої виручки будь-яким способом визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо ця виручка в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).434.
2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi чи приховування такої виручки будь-яким способом визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка у три тисячi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).435.
Стаття 186. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв
-895-Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Статтю 186 "Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв" помістити за статтею 192-1 "Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi ", надавши їй номер 192-2 проекту КК.
Враховано. Переміщення ст. 186 в інше місце розділу VІІ обумовлено необхідністю згрупувати статті розділу за ознакою видового об`єкту.
Стаття 186. (стаття 186 перенесена в інше місце розділу VІІ, їй надано номер 213).


-896- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Статтю 186 викласти у такій редакції:
"Стаття 186. Незаконне відкриття або використання валютних рахунків за межами України.
Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку України за межами України приватних валютних рахунків, або валютних рахунків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, або інших валютних рахунків, вчинені посадовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -
караються позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятисот до тисячі мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією майна або без такої.
Ті самі дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Особа, яка відкрила або використовувала за межами України валютні рахунки, незалежно від часу їх відкриття або використання, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим законом у встановленому законодавством порядку звернулася до Національного банку України за дозволом на відкриття або використання валютних рахунків за межами України.
Враховано


436.
Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв пiдприємств, установ та органiзацiй незалежно вiд форм власностi без дозволу Нацiонального банку України службовими особами пiдприємств, установ та органiзацiй або за їхнім дорученням iншими особами, а також вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв без дозволу Нацiонального банку України особами, якi здійснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, а також iншими особами у разi, коли отримання дозволу передбачене законодавством, -437.
караються штрафом вiд двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.438.
Стаття 187. Контрабанда


Стаття 205. Контрабанда
439.
(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв або валютних цiнностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне перемiщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, вiйськового озброєння та майна, матерiалiв і обладнання до зброї масового ураження, а також контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -
-897- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
У диспозицію частини першої статті 187 після слів "Контрабанда, тобто" додати слово "незаконне". Замінити слова "незаконне перемiщення iсторичних" на слова "контрабанда iсторичних", а також після слів "масового ураження, а" слово "також" замінити на "так само".
-898- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Диспозицію частини першої статті 187 після слів "або вибухових речовин" доповнити словами "тіл померлих або компонентів тіла людини" (варіант "органів, тканин, клітин людини").
ВідхиленоВраховано

(1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв або валютних цiнностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, вiйськового озброєння та майна, матерiалiв і обладнання до зброї масового ураження, а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -


-899- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 187 після слова "тобто" та після слова "незаконне" доповнити словом "вмисне".
Відхилено. Контрабанда як дія, передбачає лише умисну поведінку.

440.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією майна.
-900- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 187 слова "з конфіскацією майна" замінити на "з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої".
Враховано.
Зміни внесені в санкцію ст. 187 за пропозицією Генпрокуратури України.
караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.


-901- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 187 частиною другою такого змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або повторно, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років". В зв'язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
Відхилено.
Немає потреби виділяти з ч. 2 проекту додаткові обставини. Таке виділення фактично пом'якшує кримінальну відповідальність.

441.
(2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -


(2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -
442.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
-902- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини другої статті 187 слово "майна" замінити словами "предметів контрабанди та з конфіскацією майна".
Враховано.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю предметів контрабанди та з конфіскацією майна.
443.
Примітка. Контрабанда товарiв або валютних цiнностей вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у двiстi i бiльше разiв перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-903- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У примітці до статті 187 слово "двісті" замінити на "чотириста".
Враховано частково


Примітка. Контрабанда товарiв або валютних цiнностей вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
444.
Варiант: Виключити з частини першої статті 187 та примiтки слова "або валютних цiнностей".
-904- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Виключити слова "Варіант" додати цифру 1.
Враховано-905- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Варіант про виключення з частини першої статті 187 та примітки до неї слова "або валютних цінностей" є не прийнятним.
Враховано
-906- Н.д.Богословська І.Г. (Округ №169)
Статтю 187 викласти в такій редакції (пропозиції виділені у тексті статті шляхом підкреслення):
"Стаття 187. Контрабанда
(1) Контрабанда, тобто незаконне переміщення товарів або валютних цінностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю у великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
(2) Контрабанда історичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, військового озброєння та майна, матеріалів та обладнань до зброї масового ураження, а також контрабанда у великих розмірах стратегічно важливих сировинних товарів, визначених законом, -
карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років з конфіскацією майна.
(3) Дії, передбачені частинами (1) або (2), вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна.
Примітка. Контрабанда товарів або валютних цінностей або стратегічно важливих сировинних товарів вважається вчиненою у великих розмірах, коли їхня вартість у три тисячі разів і більше перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян ".
Враховано частково.
У ч. 1 ст. 187 після слова "тобто" включено слово "незаконне"; після "а також" слова "незаконне переміщення" замінено на "контрабанда". Розподіл ч. 1 ст. 187 на дві частини є недоцільним.

445.
Стаття 188. Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю


Стаття 206. Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю
446.
(1) Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-907- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 188 після слів "або з" доповнити словом "грубим".
Відхилено.
Поняття "грубим" має невизначений зміст щодо такої дії, як "порушення умов ліцензування".
1) Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
447.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
448.
(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-908- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 188 після слів "або з" доповнити словом "грубим".
Відхилено.
Поняття "грубе" при описанні зазначених в ч. 2 ст. 188 дій є зайвим, зміст його має невизначений характер.
(2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
449.
карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.


карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
450.
Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
451.
Стаття 189. Зайняття забороненими видами підприємницької дiяльностi


Стаття 207. Зайняття забороненими видами підприємницької дiяльностi
452.
(1) Зайняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, крiм випадкiв, передбачених цим Кодексом, -
-909- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині першій статті 189 слова "цим Кодексом" замінити словами "іншими статтями цього Кодексу".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Зайняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -
453.
карається штрафом вiд десяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
-910- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В санкції частини першої статті 189 слова "від десяти до сорока" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
454.
(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли iстотну шкоду охоронюваним законом iнтересам фiзичних осiб чи державним iнтересам, чи iнтересам окремих юридичних осiб або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами пiдприємницької дiяльностi, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли iстотну шкоду охоронюваним законом iнтересам фiзичних осiб, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами пiдприємницької дiяльностi, -
455.
караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
456.
Стаття 190. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними


Стаття 208. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними
457.
Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього приготування, або виготовлення з цією метою апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами, -
-911- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції статті 190 слова "з метою продажу", які знаходяться за словом "зберігання", перенести за слово "Виготовлення". Після слів "або зберігання" додати слова "з цією метою"; після слів "або виготовлення" слова "з цією метою" замінити на "з метою продажу".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Виготовлення з метою продажу або зберігання з цією метою самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього приготування, або виготовлення з метою продажу апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами,-


-912- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із тексту статті 190 слово "Виготовлення" виключити.
Враховано частково.
В ч. 1 ст. 190 після слова "Виготовлення" додано "з метою продажу", після "зберігання" слова "з метою продажу" замінено на "з цією метою"; після слів "або виготовлення" слова "з цією метою" замінено на "з метою продажу" (Робоча група Кабміну).

458.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років з конфiскацiєю майна чи без такої, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
-913- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В санкції статті 190 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.


-914- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 190 викласти в наступній редакції:
"Стаття 190. Виготовлення спиртних напоїв або їх сурогатів і торгівля ними
(1) Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону, інших спиртних напоїв домашнього приготування чи сурогатів спиртних напоїв, а так само торгівля зазначеними напоями або спиртними напоями без документів, що підтверджують їх походження і якість, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або без такого.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили розлад здоров'я або загибель людей, -
караються штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або без такого.
(3) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені як промисел, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років, конфіскацією майна, знарядь і засобів вчинення злочину.".
Відхилено.
Дії, якими передбачається доповнити ст. 190, охоплюються у більшій частині поняттям обману покупців та замовників (ст. 204), решта запропонованих дій охоплюється ознаками ч. 3 ст. 190-2 "Незаконне виготовлення підакцизних товарів".-915- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття ... Спекуляція.
Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів, щодо яких здійснюється державне регулювання цін на підприємствах (організаціях торгівлі, інших підприємствах, що здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх перепродаж з метою наживи, а так само спекуляція квитками на спортивні чи інші культурно-видовищні заходи, або квитками чи іншими платіжними засобами на транспортні послуги, -".
Кваліфікуючі ознаки злочину та покарання залишити такі ж, як в чинному Кримінальному кодексі України. Замінивши розміри штрафів відповідно до проекту Закону №797, який було подано Комітетом на розгляд Верховної Ради України нового скликання у другому читання 14.04.98 р.
Відхилено.
Дії, зазначені в запропонованій статті протирічать розвитку відносин ринкової торгівлі.-916- Н.д.Ромовська З.В. (Округ №122)
Доповнити проект КК статтею такого змісту:
"Стаття ... Незаконне виготовлення підакцизних товарів.
(1) Виготовлення і (або) зберігання з метою збуту і (або) продаж алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, поєднане з незаконним використанням чужих або незареєстрованих товарних знаків, знаків обслуговування, фірмової назви або маркування, -
Враховано частково


Стаття 209. Незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів
(1) Незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -


карається штрафом від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої.

карається штрафом від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої.


(2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за частиною першою цієї статті, -

(2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за частиною першою цієї статті, -


карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна.

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна.


(3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -

(3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -


карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з конфіскацією майна і знищенням вироблених товарів."

карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна.


-917- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В частині першій статті 209 доповнити "Незаконне", "а також збут незаконно виготовлених".
Враховано


459.
Стаття 191. Фiктивне підприємництво


Стаття 210. Фіктивне підприємництво
460.
(1) Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi (юридичних осiб) без намiру здiйснювати статутну діяльність, а також укладання службовими особами або власниками дiючих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi господарських чи фiнансових угод без намiру їх виконання, якщо це заподіяло матерiальну шкоду державi, банкові, кредитнiй установi, iншим юридичним особам або громадянам, -
-918- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У диспозиції частини першої статті 191 слово "або громадян" замінити словами "або фізичними особами".
-919- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У диспозиції частини першої статті 191 замість слів "якщо це заподіяло матерiальну шкоду державi, банкові, кредитнiй установi, iншим юридичним особам або громадянам" записати "а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності".
Відхилено
Враховано


(1) Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi без намiру здiйснювати статутну діяльність, а також укладання службовими особами або власниками дiючих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi господарських чи фiнансових угод без намiру їх виконання, а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності, -
461.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-920- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини першої статті 191 слово "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
462.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матеріальноу шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -
-921- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В частині другій статті 191 слово "матеріальноу" замінити на "матеріальну".
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -
463.
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.


караються позбавленням волi на строк від трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
464.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-922- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Примітку до статті 191 викласти в редакції:
"Матеріальна шкода, яка заподіяна фізичними особами, вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."
Враховано

Примiтка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
465.
Стаття 192. Протидія законній підприємницькій діяльності
-923- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 192 виключити із проекту КК.
Відхилено.
Зазначені у ст. 192 дії мають значну поширеність і є небезпечними для підприємців.
Стаття 211. Протидія законній підприємницькій діяльності
466.
(1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -
-924- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини першої статті 192 слова "його близьким родичам" замінити на "близькими йому особами"
Враховано.
(1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -
467.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
468.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -


(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
469.
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.


караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.
470.
(3) Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -


(3) Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -
471.
карається позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.


-925- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття... Перешкодження законній підприємницькій діяльності
Неправомірна відмова в реєстрації підприємства або у видачі спеціального дозволу (ліцензії) на здійснення підприємницької діяльності, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
Відхилено.
Вказані в запропонованій статті дії містять ознаки як службового злочину, так і злочину, передбаченого ст. 211 "Протидія законній підприємницькій діяльності" (ч. 2).-926- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 185 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" помістити за статтею 192 "Протидія законній підприємницької діяльності", надавши їй номер 192-1.
Враховано.
Стаття 212. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi


-927- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133
В диспозиції частини першої статті 185 (тепер 192-1) замінити слова "а також приховування такої виручки будь-якими способами" на слова "товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -".
Враховано.
Поширено поняття предмету злочину.
(1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законодавством строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -
караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.


-928- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини другої статті 185 (тепер 192-1) після слів "в іноземній валюті" додати слова ", товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки,"; після слів "такої виручки" додати слова ", товарів або інших матеріальних цінностей".
Враховано.
(2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -
караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.


-929- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В примітці 1 до статті 185 (тепер 192-1) замінити слова "валютi чи приховування такої виручки будь-яким способом визнається вчиненим у великому розмiрi, якщо ця виручка в тисячу i бiльше разiв перевищує" на слова "валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують".
Враховано.
Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).


-930- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В примітці 2 до статті 185 (тепер 192-1) замінити слова "валютi чи приховування такої виручки будь-яким способом визнається вчиненим в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка у три тисячі i бiльше разiв перевищує" на слова "валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують".
Враховано.
2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).


-931- Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Статтю 186 "Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв" вважати ст. 192-2; помістити за статтею 192-1 "Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi".
Враховано.
Стаття 213. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв

(1) Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку України за межами України приватних валютних рахунків, або валютних рахунків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вчинені службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -
караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією майна або без такої.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-932- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Статтю 186 (тепер 192-2) доповнити частиною другою, в якій передбачити звільнення особи від відповідальності за добровільне повернення в Україну валюти.
Відхилено.
Важко знайти критерії у законодавстві, що регулюють відкриття рахунків за кордоном, вважаючи на які можна було б визначити умови звільнення від кримінальної відповідальності.

472.
Стаття 193. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих незаконним шляхом
-933- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В назві статті слово "незаконним" замінити на слово "злочинним".
Враховано

Стаття 214. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом
473.
Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобути зазнали незаконним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi -
-934- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У диспозиції статті 193 замінити слова "здобути зазнали" на "здобутих зазнаки".

-935- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У диспозиції статті 193 слова "здобутих зазнаки незаконним шляхом" замінити словами "свідомо здобутих незаконним шляхом".
Враховано.
Технічна помилка.Відхилено
Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -


-936- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В статті 193 у диспозиції після слів "господарської дiяльностi" додати слова "а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом,".
Враховано

474.
караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.
В санкції слова "вiд двохсот до тисячi" замінити на "вiд п'ятисот до трьох тисяч " і далі за текстом.

караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.
475.
Стаття 194. Ухилення вiд надання фiнансово-господарських документiв476.
(1) Злiсне ухилення службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi вiд надання фінансово-господарських документiв, незважаючи на повторну вимогу уповноважених органiв, що дiють у межах своєї компетенцiї, -477.
карається штрафом вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.
-937- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої вилучити слова "від десяти".
Враховано.
Уточнена санкція.

478.
(2) Те саме дiяння, якщо воно вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -479.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.480.
Варiант: Статтю не включати до Кодексу.
-938- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 194 виключити із проекту КК.
Враховано

-939- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття...Порушення законодавства про бюджетну систему України
(1) Використання посадовою особою бюджетних коштів невідповідно до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великому розмірі, -
Враховано частково
Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему України
(1) Використання службовою особою бюджетних коштів не відповідно до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -


карається позбавленням волі на строк від одного до чотирьох років або штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певне посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.


(2) Такі самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великому розмірі або повторно або за попереднім зговором групою осіб, -

(2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без такої.

караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.


Примітка: До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування, в тому числі кошти централізованих та децентралізованих фондів цільового призначення. Великим розміром бюджетних коштів вважається сума, що в сто і більше разів, а особливо великим розміром - сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.".

Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.
2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-940- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття... Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку.
(1) Видання службовою особою нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -
Враховано.
Відповідна стаття за № 80-4 додана до чинного КК 07.10.97 р. Робоча група Кабміну пропонує включити цю статтю до проекту КК під № 216 без суттєвих змін.
Стаття 216. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку
(1) Видання службовою особою нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


(2) Ті ж самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -

(2) Ті ж самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років."

караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
481.
Стаття 195. Ухилення від сплати податків, зборiв, iнших обов'язкових платежiв
-941- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Назву статті викласти в наступній редакції: "Умисна несплата податків і зборів".
Враховано

Стаття 217. Умисна несплата податків і зборів
482.
(1) Умисне ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi або фiзичною особою, якщо це дiяння призвело до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у значних розмiрах, -
-942- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 195 після слів "Умисне ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів" доповнити словами "введених у встановленому законом порядку".
-943- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В першій частині замість "Умисне ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, введених у" записати "Умисна несплата податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять в систему оподаткування введених у".
Враховано
Враховано

(1) Умисна несплата податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах , -


-944- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції першої частини статті 195 замість слів "або фiзичною особою, якщо це дiяння призвело до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у значних розмiрах" записати "або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах".
Враховано


483.
карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
В санкції частини першої замість слів "до трьохсот" записати "від трьохсот до п'ятисот".

карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.
484.
(2) Те саме дiяння, вчинене за попередньою замовою групою осiб, або якщо воно призвело до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -
-945- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини другої статті 195 слова "Те саме діяння, вчинене за попередньою замовою групою осіб, або якщо воно призвело" замінити на "Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб або повторно, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -


-946- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину другу статті 195 після слів "Те саме діяння, вчинене за попередньою змовою групою осіб" доповнити словами "або повторно".
Враховано


485.
карається штрафом до однiєї тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
-947- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В санкції частини другої статті 195 замість слів "до однієї тисячі" записати "від п'ятисот до однiєї тисячі".
Враховано

караються штрафом від п'ятисот до однiєї тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.
486.
(3) Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, вчинене особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо воно призвело до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -
-948- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В диспозиції частини третьої ст.195 слова "передбачене частиною 1 цiєї статтi, вчинене" замінити на "передбачені цiєю статтею, вчинені"; слова "воно призвело" замінити на "вони призвели".
Враховано.
У такому випадку положення щодо судимості буде охоплювати не лише ч. 1, а й ч. 2 і ч. 3 ст. 195. Ця пропозиція потребує також редакційного уточнення за текстом.
(3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -
487.
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв.


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
488.
Примiтка: 1. Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суму податку, збору чи iншого обов'язкового платежу, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-949- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Примітку викласти в наступній редакції:
"Примiтки: 1. Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), які в сімсот п'ятдесят i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
Враховано

Примiтка: Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), які в сімсот п'ятдесят i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
489.
2. Пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суму податку, збору чи iншого обов'язкового платежу, яка в двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.490.
3. Пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суму податку, збору чи iншого обов'язкового платежу, яка в тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.

-950- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити проект КК статтями в наступній редакції:
"Стаття .... Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності
(1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -
Враховано

Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності
(1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -


карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.

карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.


(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -


караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


Стаття ... Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності
(1) Необережна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою фізичною особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -
Враховано

Стаття 219. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності
(1) Необережна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою фізичною особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -


карається штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року.

карається штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.


(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -

(2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -


караються штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.

караються штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.


Примітка. У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують устанволений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Примітка. У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Стаття ... Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів
Враховано

Стаття 220. Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів


(1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -

(1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -


карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років.

карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років.


(2) Ті ж дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, -

(2) Ті ж дії, вчинені за попереднім змовою групою осіб, або у великих розмірах, -


караються виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років з конфіскацією майна чи без такої.

караються виправними роботами строком до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з конфіскацією майна чи без такої.


(3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за такі ж діяння або якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -

(3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за такі ж діяння або якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -


караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.


Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в двісті і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян".

Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-951- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Доповнити проект КК статтею в наступній редакції:
"Стаття ... Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння.
Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу державі видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння скоєно у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу державі скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -
Враховано.
Норма запропонована Державною пробірною палатою і підтримана Робочою групою Кабміну. Зазначені у статті діяння набули значної поширеності та спричиняють істотну шкоду державі. Стаття 221 пропонується з деякими редакційними уточненнями.
Стаття 221. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.

карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.


Примітка: Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних даною статтею предметів, не зданих або не проданих державі, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".

Примітка: Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих державі, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
491.
Стаття 196. Підроблення знаків поштової оплати i проїзних квитків


Стаття 222. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків
492.
Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнали підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -
-952- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Із диспозиції ст. 196 замінити слово "зазнали" на "зазнаки".
Враховано.
Технічна помилка.
Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнаки підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -
493.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
-953- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції статті 196 слово "п'яти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.
494.
Стаття 197. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору


Стаття 223. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок
495.
(1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору -


(1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм -
496.
караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.


караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.
497.
(2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою заявою групою осiб, -
-954- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
В диспозиції частини другої ст. 197 слова "за попередньою заявою" замінити на "за попередньою змовою".
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
498.
караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю майна.
-955- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
В статті 197 деталізувати об'єктивну сторону по кількості підроблених марок акцизного збору, або по збуту.
Відхилено.
Це питання повинно вирішуватися слідчою чи судовою практикою при застосуванні статті КК
караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна.


-956- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити проект КК статтею 197-1 в такій редакції:
"Стаття 197-1. Незаконне виготовлення, а також збут або використання державного пробірного клейма.
(1) Незаконне виготовлення, збут або використання підробленого державного пробірного клейма, -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
(2) Ті ж самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією майна або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років із конфіскацією майна."
Враховано
Стаття 224. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма
(1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -
караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, із конфіскацією майна.
499.
Стаття 198. Фiктивне банкрутство


Стаття 225. Фіктивне банкрутство
500.
(1) Зазнали неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом -
-957- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції частини першої статті 198 замінити слово "зазнали" на "зазнаки".
-958- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини першої статті 198 замінити слово "зазнаки" на "свідомо".
Враховано.
Технічна помилка.


Відхилено
(1) Зазнаки неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом -
501.
карається штрафом вiд сорока до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-959- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
В санкції частини першої статті 198 слова "від сорока до сімдесяти" замінити на "від ста до двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
502.
(2) Тi самi дiї, якщо вони завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -
503.
караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.


караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
504.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-960- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У примітці до статті 198 слова " у п'ятдесят і більше разів" замінити словами "у сто і більше разів".
Враховано

Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


-961- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити проект Кодексу новою статтею такого змісту:
"Стаття ... Доведення до банкрутства
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або посадовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -
карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна".
Враховано

Стаття 226. Доведення до банкрутства
Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -
карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
505.
Стаття 199. Приховування банкрутства


Стаття 227. Приховування банкрутства
506.
Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -


Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -
507.
карається штрафом до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв.
-962- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції ст.199 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв.
508.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-963- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У примітці до статті 199 слова "у п'ятдесят і більше разів" замінити слова "у сто і більше разів".
Враховано

Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
509.
Стаття 200. Неправомiрнi дiї у разі банкрутства


Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства
510.
(1) Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у разі банкрутства чи в передбаченнi банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -
-964- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 200 поняття "в передбаченні банкрутства" або уточнити певними об'єктивними ознаками, або виключити як надто непевне, таке, що створює підґрунтя для довільного, суб'єктивно забарвленого тлумачення.
Відхилено.
Вилучення цього поняття призведе до різкого обмеження застосування ст. 200.
(1) Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у разі банкрутства чи в передбаченнi банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -
511.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-965- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини першої статті 200 слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
512.
(2) Неправомiрне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторiв на шкоду iнтересам iнших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також прийняття такого задоволення особою, яка знала про перевагу, вiддану їй на шкоду iнтересам iнших кредиторiв, якщо цi дiї завдали великої матерiальної шкоди, -


(2) Неправомiрне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторiв на шкоду iнтересам iнших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також прийняття такого задоволення особою, яка знала про перевагу, вiддану їй на шкоду iнтересам iнших кредиторiв, якщо цi дiї завдали великої матерiальної шкоди, -
513.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд десяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
-966- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини другої статті 200 слова "від десяти до тридцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
514.
Стаття 201. Шахрайство з фiнансовими ресурсами


Стаття 229. Шахрайство з фінансовими ресурсами
515.
(1) Надання громадянином пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi зазнали неправдивої iнформацiї державним органам, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -
-967- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини першої статті 201 слово "зазнали" замінити на "зазнаки".
-968- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини першої статті 201 слово "зазнаки" замінити на "свідомо".
-969- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
В диспозиції частини першої статті 201 слово "зазнаки" замінити на "заздалегідь".
Враховано.
Технічна помилка.


Відхилено


Відхилено.
Така заміна не змінює зміст дій.
(1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi зазнаки неправдивої iнформацiї органам державної влади, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -


-970- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У диспозиції частини першої статті 201 після слів "пільг щодо податків" доповнити словами "якщо ці дії завдали великої матеріальної шкоди державі чи кредиторові", далі за текстом.
Відхилено.
Таке доповнення різко обмежить застосування ст. 201.

516.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
517.
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди державi чи кредиторові, -
-971- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У частині другій статті 201 слова "або завдали великої матеріальної шкоди державі чи кредиторові" виключити.
Відхилено
(2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди державi чи кредиторові, -
518.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
519.
Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-972- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У примітці до статті 201 слово "п'ятдесят" замінити на "сто".
Враховано

Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.


-973- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Доповнити розділ YII статтею, передбачивши кримінальну відповідальність посадових осіб, суб'єктів підприємницької діяльності, громадян-підприємців за використання не за цільовим призначенням кредитів, субсидій, субвенцій, дотацій, виділених з бюджетів усіх рівнів або наданих кредитно-фінансовими установами, фондами, заснованими на державній формі власності.
Враховано частково. Пропозиція н.д. Васильєва Г. певним чином відображена у статті 201 "Шахрайство з фінансовими ресурсами" та статті "Порушення законодавства про бюджетну систему України" (див. ст. 80-3 чинного КК).
-974- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття...Незаконне отримання кредиту
Отримання кредиту чи пільгових умов кредитування шляхом подання банку або іншому кредитору завідомо неправдивих відомостей щодо господарського чи фінансового стану суб'єкта господарської діяльності, -
карається позбавленням волі строком від одного до трьох років або штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.".
Враховано частково. Відповідальність за дії, що пропонуються в цій статті, передбачені в ст. 201 "Шахрайство з фінансовими ресурсами".

520.
Стаття 202. Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості
-975- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Виключити статтю 202 оскільки вона дублює статтю 401.

Стаття 230. Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості
521.
Злiсне ухилення керiвника органiзацiї або фiзичної особи вiд погашення за рiшенням суду, що набрало чинностi, кредиторської заборгованостi або вiд оплати цiнних паперiв у великому розмiрi -
-976- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції статті 202 після слова "керівника" додати "підприємства, установи,".
-977- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції статті 202 слова "фізичної особи" замінити на "громадянина-суб`єкта підприємницької діяльності".
Враховано.Враховано.
Зроблено редакційне уточнення.
Злiсне ухилення керiвника підприємства, установи, органiзацiї або громадянина-суб`єкта підприємницької діяльності вiд погашення за рiшенням суду, що набрало чинностi, кредиторської заборгованостi або вiд оплати цiнних паперiв у великому розмiрi -
522.
карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.


карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.
523.
Примiтка. Кредиторською заборгованістю у великому розмiрi вважається заборгованiсть фiзичної особи на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а органiзацiї - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
-978- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У примітці до статті 202 слово "п'ятдесят" замінити на "сто".
Враховано

Примiтка. Кредиторською заборгованістю у великому розмiрi вважається заборгованiсть фiзичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а органiзацiї - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.
524.
Стаття 203. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів
-979- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Статтю 203 поділити на дві статті:
Статтю 203. Порушення порядку випуску (емісії) цінних паперів та статтю 203-1. Виготовлення, збування чи використання підроблених недержавних цінних паперів.
Редакція статті 203:
"Стаття 203. Порушення порядку випуску (емісії) цінних паперів
Враховано.
Стаття 203 фактично містить ознаки двох злочинів, відповідальність за які доцільно передбачити у різних статтях КК.
Стаття 231. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів
525.
(1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому порядку -
(1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -

(1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому порядку -
526.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.


(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності в документи, які подаються для реєстрації емісії цінних паперів, зазнаки недостовірної інформації, а також затвердження таких документів, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди інвесторові, -
карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же самий строк.".
Редакція статті 203-1:
"Стаття 203-1. Виготовлення, збування чи використання підроблених недержавних цінних паперів
(1) Виготовлення з метою збування, збування або використання іншим шляхом підроблених недержавних паперів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
(2) Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені повторно або якщо вони завдали великої матеріальної шкоди інтересам юридичних осіб або громадянам, -
караються позбавленням вол і на строк від п'яти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
(3) Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або якщо вони завдали особливо великої матеріальної шкоди інтересам держави, інтересам юридичних осіб або громадянам, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Примітки: 1) Повторним у цій статті визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цією статтею або статтею 184 цього Кодексу.
2) Відповідно до цієї статті матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


527.
(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, зазнали недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -
-980- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини другої статті 203 слово "зазнаки" замінити словом "свідомо".
-981- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В диспозиції частини другої статті 203 слова "таких документів" замінити на "документів, які зазнаки містять таку інформацію".
Відхилено


Враховано

(2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, зазнаки недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -
528.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
529.
(3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -
-982- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 203 викласти в такій редакції:
"(3) Виготовлення з метою збуту чи збут іншим чином підроблених недержавних цінних паперів, а також використання цих документів, якщо вони є зазнаки підробленими, -".
Відхилено. Запропоновані зміни охоплюються змістом дій, які сформульовані у ч. 1 ст. 203-1 проекту КК.
(3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -
530.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
531.
(4) Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони заподіяли велику матерiальну шкоду iнтересам держави, iншим юридичним особам або громадянам, -
-983- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини четвертої статті 203 після слова "повторно" доповнити словами "або за попередньою змовою групою осіб"
Відхилено.
Введення цієї ознаки фактично призведе до незастосування ч. 1 і ч. 2 ст. 203.
(4) Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди iнтересам юридичних осіб або громадянам, -


-984- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У диспозиції частини четвертої статті 203 слова "або громадянина" замінити на "фізичними особами".
Відхилено-985- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Із диспозиції частини четвертої статті 203 вилучити слова "держави, іншим".
Враховано.
Вказівка на "інтереси держави" зайва, бо шкода їй може бути спричинена лише опосередковано, через спричинення шкоди "юридичним особам".

532.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
533.
(5) Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони заподіяли особливо велику матерiальну шкоду iнтересам держави, iншим юридичним особам або громадянам, -


(5) Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди iнтересам держави, юридичним особам або громадянам, -
534.
караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.
535.
Примiтка 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, учинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених частинами третьою, четвертою i п'ятою статтi 203 або статтею 184 цього Кодексу.


Примiтка 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 204 або 209 цього Кодексу.
536.
2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-986- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Пункт 2 примітки до статті 203 викласти в такій редакції:
"Відповідно до цієї статті матеріальна шкода, яка заподіяна фізичним особам, вважається великою якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а особливо великою - така, що у триста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Матеріальна шкода, яка заподіяна державі або юридичним особам, вважається великою, якщо вона у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян".
Враховано частково


2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
537.
Стаття 204. Обман покупців та замовників


Стаття 232. Обман покупців та замовників
538.
(1) Обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмiрах, -


(1) Обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмiрах, -
539.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
540.
(2) Тi самi дiяння, вчиненi особою, ранiше судимою за обман покупцiв чи замовникiв, -
-987- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 204 після слова "вчинене" доповнити словами "повторно або".
Відхилено.
При такому доповнені перестане діяти ч. 1 ст. 204. Крім того, попередня "судимість" є одним з видів повторності, тому ці обставини не можуть знаходитися в одній частині статті.
(2) Тi самi дiяння, вчиненi особою, ранiше судимою за обман покупцiв чи замовникiв, -
541.
караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням волi на строк до шести років з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням волi на строк до шести років, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
542.
Примiтка. Обманом покупців та замовників у значних розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадянинові матерiальну шкоду в сумi, що перевищує третину неоподатковуваного мiнiмуму доходiв громадян.
-988- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В примітці до статті 204 слова "що перевищує третину неоподатковуваного мінімуму" замінити на слова "що у один і більше разів перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум".
Враховано. Підвищення розміру шкоди надано за пропозицією Верховного Суду України.
Примiтка. Обманом покупців та замовників у значних розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадянинові матерiальну шкоду в сумi, що перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
543.
Стаття 205. Фальсифiкацiя засобiв вимiрювання


Стаття 233. Фальсифікація засобів вимірювання
544.
Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут явно фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -


Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -
545.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
-989- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції статті 205 вилучити слово "явно", а в санкції слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.
546.
Стаття 206. Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї


Стаття 234. Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї
547.
Випуск на товарний ринок або iнша реалiзацiя споживачам недоброякiсної, тобто такої, що не вiдповiдає встановленим стандартам, нормам, правилам i технiчним умовам, або некомплектної продукцiї та товарiв, здiйснений вiдповiдальними за це особами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах або спричинили тяжкi наслiдки, -
-990- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У диспозиції статті 206 конкретизувати, що є випуском або реалізацією недоброякісної продукції у значних розмірах.
Відхилено.
Поняття "великий розмір" є оціночним, воно встановлюється за допомогою декількох критеріїв, тому його зміст залежить від конкретних обставин.
Випуск на товарний ринок або iнша реалiзацiя споживачам недоброякiсної, тобто такої, що не вiдповiдає встановленим стандартам, нормам, правилам i технiчним умовам, або некомплектної продукцiї та товарiв, здiйснений вiдповiдальними за це особами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах або спричинили інші тяжкi наслiдки, -
548.
караються штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
-991- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 206 слова "ста п'ятдесяти" замінити на "двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
549.
Стаття 207. Змовлення про пiдвищення або фiксування цiн


Стаття 235. Змовлення про підвищення або фіксування цін
550.
(1) Змовлення про штучне пiдвищення або пiдтримання монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок, нацiнок з метою усунення конкуренцiї мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi -


(1) Змовлення про штучне пiдвищення або пiдтримання монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок, нацiнок з метою усунення конкуренцiї мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi -
551.
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
-992- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини першої статті 207 слово "тридцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
552.
(2) Насильство, заподiяння шкоди чи погроза ними з метою штучної змiни або штучного фiксування цiн -


(2) Насильство, заподiяння шкоди чи погроза ними з метою штучної змiни або штучного фiксування цiн -
553.
караються штрафом до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років з конфiскацiєю майна чи без такої.
-993- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини другої статті 207 слова "до сорока" замінити на "від сорока до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом від сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з конфiскацiєю майна чи без такої.
554.
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -
-994- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 207 після слова "вчинені" доповнити словами "за попередньою змовою групою осіб".
Відхилено.
Попередня змова є конститутивною ознакою цього злочину (див. ч. 1).
(3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -
555.
караються позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з конфіскацією майна.
556.
Стаття 208. Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань
-995- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 208 "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань" перенести у розділ XY "Злочини проти авторитету органів влади та управління"; помістити цю статтю за статтею 326 "Одержання незаконної винагороди працівником державної установи чи організації".
Враховано.
Уточнено об'єкт посягання.

557.
(1) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договiр, угоду чи iнше цивiльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпiлим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна у разі вiдсутностi ознак вимагання, -
-996- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 208 слова "його близькими родичами" замінити на слова "його близькими".
Враховано.
Уточнено коло потерпілих. Див. ч. 1 ст. 367.

558.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.559.
(2) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або iз погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -560.
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.561.
(3) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене органiзованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки, -562.
карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.563.
Стаття 209. Незаконне використання товарного знака


Стаття 236. Незаконне використання товарного знака
564.
Незаконне використання чужого товарного знака, знака обслуговування, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це завдало iстотної шкоди iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або було пов'язане з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-997- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В диспозиції статті 209 замінити слова "товарного знака, знака обслуговування" на слова "знака для товарів чи послуг".
-998- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 209 після слова "незаконне" доповнити словом "вмисне".
ВрахованоВідхилено.
Цей злочин може бути вчинено лише умисно. Вказівка на форму вини в диспозиції статті 209 зайва.
Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це завдало iстотної шкоди iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або було пов'язане з отриманням доходу у великих розмiрах, -
565.
карається штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
-999- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 209 слова "ста п'ятдесяти" замінити на "двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.
566.
Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi вважається, коли доход у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-1000- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В примітці до статті 209 замінити слова "у великому розмірі вважається" на слова "у великих розмірах вважається таким".

Примiтка. Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
567.
Стаття 210. Порушення антимонопольного законодавства


Стаття 237. Порушення антимонопольного законодавства
568.
Неподання або подання зазнали неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення вiд виконання законних рiшень цих органiв, якщо таке дiяння вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи керiвником (розпоряджувальником кредитiв) господарюючого суб'єкта, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам держави або iнтересам юридичних чи фiзичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -
-1001- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції статті 210 замінити слово "зазнали" словом "зазнаки", слова "органу державної влади, органу місцевого самоврядування чи керівником (розпоряджувальником кредитів) господарюючого суб'єкта, якщо це" замінити на слова "органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи, організації і якщо воно".
Враховано.
Технічна помилка. Текст ст. 210 приведено у відповідність із ст. 20 Закону України "Об обмеженні монополізму і недопущенні недобросовісної конкуренції в підприємницькій діяльності" в редакції від 3 березня 1998 р.
Неподання або подання зазнаки неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення вiд виконання законних рiшень цих органiв, якщо таке дiяння вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи, організації і якщо воно заподіяло iстотну шкоду iнтересам держави або iнтересам юридичних чи фiзичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -


-1002- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції статті 210 слово зазнаки" замінити на "свідомо".
Відхилено.-1003- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
В диспозиції статті 210 слово "розпоряджувальником" замінити на "розпорядником".
Враховано частково. Слово "розпоряджувальником" з тексту ст. 210 вилучено.

569.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-1004- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції статті 210 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "від сорока до сімдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
570.
Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi вважається, коли доход у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
-1005- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Викласти примітку до статті 210 в такій редакції:
"Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.".
Враховано.
Примiтка. Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
571.
Стаття 211. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю


Стаття 238. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю
572.
Збирання відомостей, що становлять комерційну таємницю, шляхом викрадення документів, підкупу чи погроз щодо осіб, які володіють комерцiйною таємницею, або їхніх близьких родичів, перехоплення інформації в засобах зв'язку, незаконного проникнення в комп'ютерні системи, використання спеціальних технічних засобів, а також іншим незаконним способом з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (підприємницьке шпигунство), якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або могло заподіяти таку шкоду, -
-1006- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Диспозицію статті 211 викласти у такій редакції:
"Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), якщо це спричинило велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, -"
Враховано
Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), якщо це спричинило велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, -
573.
караються штрафом вiд сорока до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на той самий строк.


караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на той самий строк.
574.
Стаття 212. Розголошення комерційної таємниці


Стаття 239. Розголошення комерційної таємниці
575.
Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів i завдало iстотної шкоди iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, -
-1007- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції статті 212 слова ",якщо воно вчинене з корисливих мотивів чи інших особистих мотивів" виключити.
Відхилено.
Вилучення вказівки на мотиви призведе до безпідставного розширення меж кримінальної відповідальності.
Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів i завдало iстотної шкоди iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, -
576.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1008- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції статті 212 слово "двадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.


-1009- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття...Незаконна приватизація майна державних підприємств або невеликих державних підприємств
(1) Незаконна приватизація майна державних підприємств або невеликих державних підприємств шляхом заниження вартості об'єкту приватизації або використання підроблених приватизаційних паперів чи іншим способом, а так само об'єкту, який не підлягає приватизації згідно з нормативно-правовими актами України, або неправомочною особою, -
карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з конфіскацією майна або без такої.
(2) Незаконна приватизація об'єктів державної власності у особливо великих розмірах або організованою групою, -
карається позбавленням волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: Особливо великим розміром, передбаченим у статтях 148-9,148-10 визнається незаконна приватизація об'єктів державної власності на суму, що у 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян."
Враховано

Стаття 240. Незаконна приватизація майна державних підприємств
(1) Приватизація майна державних підприємств шляхом заниження вартості об'єкту приватизації або використання підроблених приватизаційних паперів чи іншим незаконним способом, а так само об'єкту, який не підлягає приватизації згідно з законами України, або неправомочною особою, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
(2) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті якщо воно призвело до незаконної приватизації об'єкту державної власності в великих розмірах, або вчинене організованою групою чи службовою особою -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.
Примітка: Великим розміром, передбаченим у цій статті визнається незаконна приватизація об'єктів державної власності на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-1010- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття... Порушення законодавства про приватизацію
(1) Порушення законодавства про приватизацію майна державних підприємств або невеликих державних підприємств особою, у службові обов'язки якої входило виконання цього законодавства, -
карається позбавленням волі на строк до 3 років або штрафом у розмірі від 200 до 600 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(2) Таке саме діяння, вчинене посадою особою, -
карається позбавленням волі на строк від 1 до 5 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років або штрафом у розмірі від 300 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років.
(3) Діяння, передбачене частиною 1 або 2, якщо воно призвело до незаконної приватизації об'єкту державної власності в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від 3 до 7 років з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від трьох до п'яти років."
Враховано
у ст. 240
-1011- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття...Незаконні дії щодо приватизаційних паперів.
(1) Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу, -
караються позбавленням волі на строк до двох років або виправними роботами на той же строк або штрафом у розмірі від 100 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(2) Ті ж дії, вчинені систематично, або особою, що раніше судилася за один із злочинів, передбачених статтями..., або організованою групою, або з використанням посадового чи службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від 2 до 7 років з конфіскацією майна або без такої.
(3) Підробка приватизаційних паперів з будь-якою метою, -
карається позбавленням волі на строк від 3 до 10 років з конфіскацією майна.
(4) Викрадення приватизаційних паперів, -
карається позбавленням волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна."
Враховано

Стаття 241. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів
(1) Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу, -
караються штрафом у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 240, 242, або організованою групою, або з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна або без такої.
(3) Викрадення приватизаційних паперів, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.


-1012- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Доповнити розділ YII статтею:
"Стаття...Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації майна державних підприємств або невеликих державних підприємств та їх подальшого використання
Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкту та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених нормативно-правовими актами України, -
караються виправними роботами на строк до 2 років або штрафом у розмірі від 100 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
Враховано

Стаття 242. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації майна державних підприємств та їх подальшого використання
Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкту та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, -
караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
577.
Розділ VIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКIЛЛЯ
-1013- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Розмістити розділ YIII після розділу III, дати йому таку назву: "Розділ IY. Екологічні злочини".
Відхилено. Перенесення цього розділу в інше місце порушує концепцію формування системи Особливої частини КК. Назва розділу надана у відповідності із ст.50 Конституції України.
Розділ YIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ


-1014- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Розмістити розділ YIII після розділу "Злочини проти життя та здоров'я особи" (II). Надати йому назву "Екологічні злочини".
Відхилено.

578.
Стаття 213. Порушення правил екологічної безпеки


Стаття 243. Порушення правил екологічної безпеки
579.
(1) Порушення правил екологічної безпеки під час проведення екологічної експертизи, проектування, розміщення, будівництві, введенні в експлуатацію та експлуатації споруд, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій або інші тяжкі наслідки, -
-1015- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Із диспозиції статті 213 вилучити дужки та цифру "(1)".
-1016- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Викласти в редакції:
"Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки, -".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано
Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки, -


-1017- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 213 доцільно визначити суб'єкта відповідного злочину.
Відхилено.
Суб'єктом цього злочину може бути будь-яка фізична особа.

580.
карається обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1018- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Доповнити статтю 213 приміткою:
"Примітка: До тяжких наслідків у цьому розділі відносяться смерть однієї чи більше осіб, евакуація або тимчасове відселення людей у зв'язку з оголошенням місця їх проживання зоною екологічного лиха, масове їх захворювання, знищення родючого шару землі, втрата водою її природних властивостей, виснаження її джерел, втрата балансової вартості надр, масова загибель тварин і рослин."
Відхилено

-1019- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Статтю 213 викласти в такій редакції:
"(1) Порушення посадовою особою або іншою спеціально уповноваженою особою правил екологічної безпеки при виконанні професійних обов'язків, якщо це створило загрозу загибелі людей, екологічної катастрофи чи інші тяжкі наслідки, або скоєне в обстановці оголошеної надзвичайної екологічної ситуації, -
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.
(2) Ті самі порушення, якщо вони призвели до загибелі людей, масового їх захворювання, або інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 5 років.
(3) Суд може звільнити від відповідальності або пом'якшити відповідальність особи, якщо буде встановлено, що спричинення по необережності екологічної шкоди було допущено особою внаслідок впливу на неї несприятливих і небезпечних факторів природного середовища (радіоактивності чи інших небезпечних видів випромінювання, обстановки екологічної катастрофи і т.д.)".
Відхилено.
Зміст запропонованої статті суттєво не змінює текст ст.213, який надано у проекті. Навпаки, у запропонованій в проекті диспозиції більш конкретно описані об'єктивні ознаки злочину.

581.
Стаття 214. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення


Стаття 244. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення
582.
Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, яка зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-1020- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції статті 214 після слів "на території," вставити слово "що" замість "яка".
-1021- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Диспозицію статті 214 після слова "ухилення" доповнити словами "посадовою чи спеціально уповноваженою особою".
Враховано.
Редакційне уточнення.

Відхилено.
На суб'єкт злочину вказано в проекті. Запропонована зміна істотно нічого не змінює в визначенні суб'єкта.
Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
583.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1022- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції статті 214 після слів "волі на строк до" вставити "п'яти" замість "трьох"
Враховано.
Посилена санкція, приведена у відповідність із санкцією ст.213.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1023- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Доповнити статтю 214 частиною другою:
"(2) Ті самі діяння, вчинені повторно або такі, що спричинили аварію і призвели до людських жертв чи викликали стійкі негативні наслідки у навколишньому природному середовищі і призвели до неможливості проживання людей і ведення господарської діяльності, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
Відхилено,
охоплюється ч.1 ст.244.


584.
Стаття 215. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюванiсть населення


Стаття 245. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюванiсть населення
585.
(1) Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний стан, який пов'язаний із забрудненням землі, водних ресурсів, атмосферного повітря, продуктів харчування і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою -


(1) Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою, -
586.
караються штрафом вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1024- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції частини першої статті 215 слова "від семи до двадцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
587.
(2) Ті самi діяння, вчинені повторно або такі, що спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-1025- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Диспозицію частини другої статті 215 після слів "вчинені повторно" доповнити словами "або в зоні екологічного лиха".
Враховано.
(2) Ті самi діяння, вчинені повторно або в зоні екологічного лиха, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


-1026- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції частини другої статті 215 після слова "людей" замінити слово "або" на "чи".
Враховано.

588.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1027- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтю 215 частиною третьою такого змісту:
"(3) Порушення правил водокористування, якщо це призвело до вичерпання водного об'єкту або втрати ним своїх функцій, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 2 років, або позбавленням волі на той же строк.
Відхилено.
Пропозиція не має відношення до ст.215. Її треба розглядати стосовно щодо ст.219 проекту КК.

589.
Стаття 216. Забруднення або псування землі
-1028- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У назві і тексті статті 216 слово "земля" замінити словом "земель".
Відхилено. Використання слова "земель" у множені може призвести до помилок при тлумаченні тексту закону.
Стаття 246. Забруднення або псування земель


-1029- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Стаття 216. Забруднення або псування землі
Забруднення, отруєння або псування землі речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля, якщо розмір заподіяних збитків. розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує двадцять п'ять мінімальних розмірів заробітної плати, -
караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, якщо вони призвели до захворювання людей, масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу, або розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує сімдесят п'ять мінімальних розмірів заробітної плати, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.


590.
(1) Забруднення, отруєння або псування землі речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
-1030- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У частині першій статті 216 слова "спеціальних правил" виключити.
Відхилено.
Зазначена норма є бланкетною. Без застосування спеціальних правил неможливо встановити зміст відповідних дій.
(1) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
591.
караються штрафом вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1031- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції частини першої статті 216 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
592.
(2) Ті самi діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -
-1032- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Диспозицію частини другої статті 216 після слів "їх масове захворювання" доповнити словами "знищення родючого шару землі".
Відхилено. Запропоноване доповнення охоплюється поняттям "інші тяжкі наслідки".
(2) Ті самi діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки,
593.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
594.
Стаття 217. Порушення правил охорони надр
-1033- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 217 викласти у наступній редакції:
"Стаття 217. Незаконне видобування корисних копалин
Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку, видобування громадянами корисних копалин, крім місцевих, -
карається позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
Незаконне видобування корисних копалин, вчинене на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або якщо воно завдало великої шкоди державі, або вчинене повторно, або за попереднім зговором групою осіб, а так само організація посадовою особою видобування корисних копалин з порушенням установленого законом порядку, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

Стаття 247. Порушення правил охорони надр
595.
(1) Порушення правил охорони надр, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -
-1034- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Диспозицію частини першої статті 217 викласти в такій редакції:
"Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених".
Враховано.
(1) Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, -
596.
караються штрафом у розмірі вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
-1035- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції частини першої статті 217 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
597.
(2) Ті самi дії, вчиненi на територiях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони завдали iстотної шкоди, -
-1036- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини другої статті 217 слово "дії" замінити на діяння".
Враховано.
Уточнено опис злочинної поведінки.
(2) Ті самi діяння, вчиненi на територiях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -


-1037- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини другої статті 217 слова "завдали істотної шкоди" замінити словами "спричинили загибель людей, масове ушкодження їх здоров'я чи інші тяжкі наслідки".
Враховано.
У ч.2 ст.217 додана вказана пропозиція н.д. Медведчука В.В. з деякими редакційними уточненнями.

598.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.
599.
Стаття 218. Забруднення атмосфери
-1038- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статті 218 і 219 об'єднати і викласти у наступній редакції:
"Стаття 218. Забруднення водойм і атмосферного повітря
Забруднення рік, озер, водосховищ, каналів, ставків, тимчасових водотоків, джерел та інших водних об'єктів, підземних вод неочищеними та незнезараженими стічними водами, покидьками та відходами промислових, сільськогосподарських, комунальних та інших підприємств, установ та організацій, продуктами виробництва, пально-мастильними матеріалами, сировиною, а так само забруднення атмосферного повітря промисловими та іншими шкідливими речовинами, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку перевищує сто мінімальних розмірів заробітної плати, -
караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, якщо вони призвели до захворювання людей, масового знищення об'єктів тваринного і рослинного світу або розмірів заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує двісті мінімальних розмірів заробітної плата, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років.
Відхилено

Стаття 248. Забруднення атмосферного повітря
600.
(1) Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосфери шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
-1039- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Диспозицію частини першої статті 218 викласти в такій редакції:
"Перевищення лімітів та нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин, а також гранично допустимих рівнів шкідливого впливу фізичних та біологічних факторів на атмосферне повітря, що створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля".
Відхилено. Перераховані у пропозиції дії охоплюються поняттям "порушення спеціальних правил". Вичерпний перелік дій, який надано у пропозиції обмежує кримінальну відповідальність.
(1) Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
601.
караються штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
-1040-Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції частини першої статті 218 слова "ста п'ятдесяти" замінити на "двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.
602.
(2) Тi самi діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Тi самi діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
603.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
604.
Стаття 219. Порушення правил охорони вод


Стаття 249. Порушення правил охорони вод
605.
(1) Порушення правил охорони вод, якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або змiну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -


(1) Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або змiну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -
606.
карається штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
-1041- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини першої статті 219 слова "сто п'ятдесяти" замінити на "двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.
607.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель або захворювання людей, масову загибель тварин, риби або інші тяжкі наслідки, -
-1042- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Диспозицію частини другої статті 219 викласти в такій редакції: "Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель тварин, риби, рослин або інші тяжкі наслідки".
Враховано.
Внесено уточнення в опис діяння, а також до наслідків віднесено загибель рослин.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
608.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
609.
Стаття 220. Забруднення моря
-1043- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 220 викласти у наступній редакції:
"Стаття 220. Забруднення моря речовинами, шкідливими для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або іншими відходами і матеріалами
Незаконне скидання з метою приховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод України з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само незаконне скидання з метою поховання у відкритому морі з суден та інших плавучих, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій зазначених речовин, відходів і матеріалів, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує сто мінімальних розмірів заробітної плати, -
караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
Враховано частково

Стаття 250. Забруднення моря


Забруднення внутрішніх морських і територіальних вод України внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття відповідних заходів для відвернення втрат ними речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само забруднення вод відкритого моря внаслідок незаконного скидання з суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для відвернення втрат ними зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів на порушення міжнародних договорів України, якщо розмір заподіяних збитків, розрахованих на основі відповідних нормативних актів, затверджених у встановленому порядку, перевищує двісті мінімальних розмірів заробітної плати, -
караються позбавленням волі на строк до двох років, або виправними роботами на той же строк або штрафом від чотирьохсот до дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.
Ті самі дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи іншим законним видам використання моря, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних розмірів заробітної плати.
Неподання відповідальними за те особами суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання - і організацій, яка видає дозволи на скидання, відомостей про підготовлюване або здійснюване внаслідок крайньої потреби скидання або невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих ресурсів моря або інших відходів і матеріалів, які можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним видам використання моря, а так само неподання адміністрації найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання і організацій, яка видає дозволи на скидання, відповідальними за те посадовими особами суден та суден та інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі конструкцій відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання зазначених речовин, сумішей, відходів і матеріалів у відкритому морі, якщо за такі самі дії протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
Караються виправними роботами на строк до одного року або штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.


610.
(1) Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України матерiалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами виробничої чи іншої діяльності внаслiдок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матерiалiв, речовин і відходів -
-1044- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини першої статті 220 після слів "територіальних вод України" додати слова "або в межах вод виключної (морської) економічної зони України"

-1045- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
В диспозиції частини першої статті 220 слова "незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських і територіальних вод України" викласти в редакції "незаконне скидання або поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України".
Враховано.
У відповідності із ст.13 Конституції України поширено коло об'єктів природи, що потребують охорони

Враховано.
Серйозне редакційне уточнення, пов'язане із заміною союзу "і" на "чи"
(1) Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матерiалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслiдок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матерiалiв, речовин і відходів -


-1046- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У частині першій статті 220 слова "спеціальних правил" замінити словами "встановлених правил охорони морських вод".
Відхилено.
Більш вдалим вбачається поняття "спеціальних правил". Ним охоплюється більш широке коло можливих дій.

611.
караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.


караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.
612.
(2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель тварин, риби або інші тяжкі наслідки, -
-1047- Н.д.Кононов В.М. (Реєстр.картка №371)
В диспозиції частини другої статті 220 після слова "риби" додати ", рослин".
Враховано.
До наслідків віднесено спричинення шкоди також і рослинному світу.
(2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -
613.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.
614.
(3) Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншого уповноваженого органу або особи, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходiв i матеріалів, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкоджати іншим законним видам використання моря, -
-1048- Н.д.Кононов В.М. (Реєстр.картка №371)
В диспозиції частини третьої статті 220 слова "іншого уповноваженого органу або особи" викласти в редакції: "іншому уповноваженому органу або особі".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходiв, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря, -
615.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
616.
Стаття 221. Порушення законодавства про континентальний шельф України


Стаття 251. Порушення законодавства про континентальний шельф України
617.
(1) Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло iстотну шкоду, а також систематичне неприйняття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, -
-1049- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У частині першій статті 221 слова "що заподіяло істотну шкоду" виключити.
Відхилено.
Більш вагомою підставою для криміналізації діяння є вказівка на наслідки. Застосування, формальних складів злочину допускається в кримінальному законі лише тоді, коли наслідки діяння встановити важко.
(1) Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло iстотну шкоду, а також систематичне неприйняття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, -
618.
караються штрафом вiд ста до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв з конфіскацією всiх знарядь, якими користувався порушник для вчинення злочину або без такої.
-1050- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини першої слова "ста п'ятдесяти" замінити на "двохсот"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв, з конфіскацією всiх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої.
619.
(2) Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземними громадянами, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою або спецiальним дозволом, виданим компетентним органом України, -


(2) Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземцями, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або спецiальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, -
620.
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців з конфіскацією обладнання.
-1051- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої після слова "ста" вилучити "двадцяти"
Враховано.
Уточнена штрафна санкція
караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців з конфіскацією обладнання.
621.
Стаття 222. Знищення або пошкодження лісових масивів


Стаття 252. Знищення або пошкодження лісових масивів
622.
(1) Знищення або пошкодження лісових масивів, а також зелених насаджень вогнем або іншим загальнонебезпечним способом -
-1052- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
В частині першій статті 222 слова "а також зелених насаджень" замінити словами "а також зелених насаджень навколо міст та інших населених пунктів, вздовж залізних доріг, або інших аналогічних насаджень."
Враховано.
З деякими редакційними уточненнями. Слово "або" замінити на "чи"; слова "міст та інших" вилучені як зайві; слово "аналогічних " замінено на "таких".
(1) Знищення або пошкодження лісових масивів, а також зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізних доріг або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -
623.
караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв.


караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв.
624.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель лісових тварин або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель лісових тварин або інші тяжкі наслідки, -
625.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
626.
Стаття 223. Незаконна порубка лісу
-1053- Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Статтю 223 викласти у наступній редакції:
"Стаття 223. Незаконна порубка лісу
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, в лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення, природних пам'ятках, лісопарках, якщо шкода перевищує двадцять п'ять мінімальних розмірів заробітної плати, а в інших лісах, що належать до першої групи, - п'ятдесят мінімальних розмірів заробітної плати за таксою, встановленою для обчислення розміру стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в інших лісах, якщо шкода перевищує сто мінімальних розмірів заробітної плати за тією ж таксою, а також порубка дерев і чагарників у зазначених лісах, що потягла за собою заподіяння шкоди в меншому розмірі, але вчинена повторно, -
караються позбавленням волі на строк до одного року, або виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого.
Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах, вчинювана систематично, або така, що вчинена вперше, але спричинила велику шкоду, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або виправними роботами від одного року до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, а при корисливій заінтересованості - штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією незаконно добутого.
Враховано частково

Стаття 253. Незаконна порубка лісу
627.
(1) Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, що заподіяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -
-1054- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Із диспозиції статті 223 вилучити дужки та цифру "(1)".
-1055- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
В диспозиції статті 223 необхідно конкретизувати поняття "істотну шкоду".
Враховано.
Редакційне уточнення.

Відхилено.
Зробити запропоновану заміну важко. Поняття "істотна шкода" більш зручне. Воно охоплює різноманітні варіанти наслідків.
Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -


-1056- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Диспозицію статті 223 викласти в такій редакції: "Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що виконують водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду".
Відхилено.
Давати у диспозиції ст.223 перелік лісів першої групи не доцільно, бо такий перелік все одне не буде відбивати усі можливі різновиди лісів.-1057- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Диспозицію статті 223 після слів "у лісах" доповнити словами "захисних та інших зелених насадженнях".
Враховано.
Розширено предмет злочину.

628.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлення волi на той самий строк із конфіскацією незаконно добутого.
-1058- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції статті 223 союз "із" замінити на "з".
Враховано.
Редакційне уточнення.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.


-1059- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити статтю 223 частиною другою наступного змісту:
"(2)Ті самі дії, які спричинили тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк до 3 років або позбавленням волі на той же строк з конфіскацією засобів скоєння порушень, а також всього добутого".
Відхилено.
Майже неможливо буде відмежовувати поняття "істотна шкода" (ч.1) від "тяжких наслідків" (ч.2)

629.
Стаття 224. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин


Стаття 254. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин
630.
Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, що спричинило тяжкі наслідки, -
-1060- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Необхідно конкретизувати у диспозиції статті 224 поняття "тяжкі наслідки"
Відхилено.
Зазначене поняття дуже широке за змістом, воно не має однозначного визначення.
Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, що спричинило тяжкі наслідки, -
631.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1061- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції статті 224 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
632.
Стаття 225. Незаконне полювання


Стаття 255. Незаконне полювання
633.
(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звiрiв, птахів чи iншi види тваринного свiту, занесенi до Червоної книги України, -
-1062- Н.д.Кононов В.М. (Реєстр.картка №371)
В диспозиції частини першої статті 225 після слів "тваринного світу" додати "що".
-1063- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Необхідно конкретизувати в частині першій статті 225 поняття "тяжкі наслідки".
Враховано.
Редакційне уточнення.

Відхилено.
Зазначене поняття не має однозначних критеріїв для більш точного визначення наслідків.
(1) Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звiрiв, птахів чи iншi види тваринного свiту, що занесенi до Червоної книги України, -


-1064- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У диспозиції частини першої статті 225 слова "якщо воно заподіяло істотну шкоду" замінити словами "якщо за такі ж дії протягом року було застосоване адміністративне стягнення".
Відхилено.
Пропозиція протирічить загальній концепції проекту КК - відмови взагалі від адміністративної преюдиції.

634.
караються штрафом вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
-1065- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини першої статті 225 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
635.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені з використанням службового становища або за попередньою змовою групою осіб, або загальновинищувальним способом, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
-1066- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини другої статті 225 слова "загальновинищувальним способом" замінити на "способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу".
Враховано.
Внесено уточнення щодо визначення кваліфікуючої обставини.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -


-1067- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 225 перед словами "або особою раніше судимою" доповнити словами "або повторно".
Відхилено.
У ч.2 ст.225 достатньо вказівки на спеціальний вид повторності, пов'язаної із судимістю особи.

636.
караються штрафом вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
-1068- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В санкції частини другої статті 225 слово "тридцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано

караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
637.
Стаття 226. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом


Стаття 256. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом
638.
(1) Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, -
-1069- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині першій статті 226 необхідно конкретизувати поняття істотної шкоди.
Відхилено.
(1) Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, -


-1070- Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
У диспозиції частини першої слова "якщо воно заподіяло істотну шкоду" замінити словами "якщо за такі ж дії протягом року було застосоване адміністративне стягнення".
Відхилено.

639.
карається штрафом вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
-1071- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 226 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.
640.
(2) Те саме діяння, якщо воно вчинене загальновинищувальним способом або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -
-1072- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 226 слова "Те саме діяння, якщо воно вчинене" замінити на "Ті самі дії, якщо вони вчинені".
Враховано.
Опис дії у ч.2 узгоджено із ч.1 статті 226.
(2) Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -


-1073- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 226 слова "загальновинищувальним способом" замінити на "способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу".
Враховано.
Опис кваліфікуючої обставини надано в іншій редакції, яка уявляється більш вдалою.-1074- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 226 перед словами "або особою раніше судимою" доповнити словами "або повторно".
Відхилено.
У проекті КК вказано на спеціальну повторність.

641.
карається штрафом вiд тридцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого.


караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого.
642.
Стаття 227. Порушення правил охорони рибних запасiв


Стаття 257. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів
643.
Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -


Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -
644.
карається штрафом вiд двадцяти до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1075- Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
В санкції статті 227 слово "сорока" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Підвищена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
645.
Стаття 228. Порушення ветеринарних правил


Стаття 258. Порушення ветеринарних правил
646.
Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -


Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -
647.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1076- Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
В санкції статті 228 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Підвищена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
648.
Стаття 229. Знищення або пошкодження природних об'єктів, якi охороняються державою


Стаття 259. Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, природно-заповідного фонду
649.
(1) Знищення або пошкодження природних об'єктів, взятих пiд охорону держави, чи територiй та об'єктiв природно-заповідного фонду -
-1077- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 229 доповнити перед словом "знищення" словом "умисне".
Враховано.
(1) Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, взятих пiд охорону держави, та об'єктiв природно-заповідного фонду -
650.
карається штрафом вiд десяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1078- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 229 слова "від десяти до п'ятдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
651.
(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
652.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.


-1079- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
Доповнити розділ "Злочини проти довкілля" статтями наступного змісту:
Відхилено.
Норми, що наведені нижче багато в чому повторюють положення норм, які знаходяться як у розділі YIII проекту КК, так і в інших розділах проекту КК. Окрім того, більшість з запропонованих норм має дуже невизначене формулювання об'єктивних сторін злочинів, а це може призвести до вільного тлумачення їх змісту, серйозним помилкам при їх застосуванні. Ціла низка дій, які названі в запропонованих нормах, за ступенем суспільної небезпечності можуть бути визнані адміністративнокарними діяннями."Стаття... Незаконні дії на природне середовище або його елементи.
Незаконні дії на природне середовище або його елементи, які спричинили масову загибель людей, знищення населених пунктів, або створили реальну загрозу генетичного чи фізичного виродження нації або народності, а також інші особливо тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років".
Відхилено."Стаття... Незаконний експеримент з оточуючим природним середовищем.
(1) Незаконне проведення науково-технічного експерименту, якщо це створило реальну загрозу екологічної катастрофи, загибелі людей або інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років або обмеженням волі до трьох років.
(2) Ті ж самі дії, якщо вони спричинили екологічну катастрофу, загибель людей, знищення значних природних територій або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, чи без такого.
(3) Використання для проведення робіт в природному середовищі джерел підвищеної небезпеки з порушенням правил безпеки їх експлуатації, а також умисне приховування результатів досліджень, науково-технічних експериментів в природному середовищі, що створило небезпеку спричинення шкоди життю і здоров'ю людей або настання тяжких наслідків, -
карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або обмеженням волі на строк до трьох років".
Відхилено

"Стаття...Незаконні дії, які порушують екологічну безпеку.
(1) Скоєння особою дій, які не входять в коло її професійних обов'язків і вимагають спеціальних знань, крім випадків крайньої необхідності, якщо вони створили небезпеку загибелі людей, знищення природних територій або масової загибелі тварин чи рослин, а також інших тяжких наслідків, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років.
(2) Ті ж дії, якщо вони призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років або позбавленням волі на строк до 3 років".
Відхилено-1080- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
"Стаття... Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту природного середовища.
(1) Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику посадовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту природного середовища або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.
(2) Ті ж порушення, якщо вони спричинили наслідки, вказані в частині 1 даної статті, -
караються обмеженням волі на строк від 3 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 5 років".
Враховано

Стаття 260. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля
(1) Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, -
караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.


-1081- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
"Стаття... Незаконні дії з небезпечними речовинами або шкідливими фізичними впливами.
(1) Незаконні дії з надзвичайно небезпечними речовинами як штучного, так і природного походження (крім радіоактивних та наркотичних) або з такими ж шкідливими фізичними впливами, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.
(2) Незаконні дії з високонебезпечними речовинами як природного, так і штучного походження (крім радіоактивних та наркотичних) або з такими ж шкідливими фізичними впливами, якщо це створило реальну небезпеку для життя і здоров'я людей, існування екосистем, або настання іншої тяжкої шкоди, а також незаконне використання небезпечних чи малонебезпечних речовин, які не є наркотичними, скоєне після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
карається штрафом в розмірі до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до одного року, або позбавленням волі на той же строк.
(3) Дії, передбачені частинами 1 або 2 статті, якщо вони спричинили загибель людей, масове знищення тварин і рослин, або інші тяжкі наслідки, -
караються обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на той же строк.
(4) Навмисне приховування, перекручування, знищення спеціально уповноваженою особою інформації про небезпечні речовини або шкідливі фізичні впливи, якщо це створило загрозу безпеці людей, екологічних систем, або інших тяжких наслідків, -
карається штрафом в розмірі до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 2 років, або обмеженням волі на той же строк".
Відхилено

"Стаття...Незаконне дії з радіоактивним речовинами.
(1) Незаконні дії з радіоактивним речовинами, використання дії їх енергії, а також порушення посадовою чи спеціально уповноваженою особою правил експлуатації ядерних установок, технологій, приладів, які містять радіоактивні речовини, що створило реальну небезпеку забруднення оточуючого середовища, загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 5 років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади, або займатися певною діяльністю на строк до 5 років, чи без такого.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжку технологічну аварію, екологічну катастрофу, загибель або масове захворювання людей, або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від 3 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 3 до 5 років, чи без такого".
Враховано
у ст. 273 - 275."Стаття...Незаконні дії з радіоактивними продуктами харчування або іншою радіоактивно забрудненою продукцією.
(1) Заготівля, переробка з метою збуту або збут продуктів харчування, іншої продукції, радіоактивно забрудненої понад допустимі для їх використання норми, якщо ці дії вчинені після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили або могли спричинити загибель, масові захворювання людей або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 5 років, або без такого".
Відхилено"Стаття ... Забруднення природного середовища відходами, не визнаними небезпечними.
(1) Забруднення природного середовища відходами, не визнаними в відповідному порядку небезпечними, якщо це спричинило шкоду унікальним ландшафтам, місцям відпочинку або місцям традиційного проживання рідкісних чи зникаючих тварин, рослин, масову їх загибель, або інші тяжкі наслідки, -
карається обмеженням волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, або без такого.
(2) Незаконне утворення звалищ відходів в санітарній зоні захисту населених пунктів, відомств, джерел питної води, на орних землях або водоносних горизонтах, а також використання побутових звалищ для захоронення промислових відходів, якщо такі дії скоєні після накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 2 років, або арештом на строк до 3 місяців".
Відхилено"Стаття...Безгосподарське використання землі.
(1) Безгосподарське використання землі, якщо це спричинило тривале зниження або втрату її родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару на значних земельних участках, порушення структури грунту, скоєне після накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
карається штрафом в розмірі до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
(2) Ті самі дії, вчинені по відношенню до особливо цінних земель, або в зоні екологічного лиха, -
караються обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років, або без такого".
Враховано частково


Стаття 261. Безгосподарське використання земель
Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -
караються штрафом в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такого.


-1082- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
"Стаття ... Безгосподарське використання землі
Безгосподарське використання землі, якщо це спричинило тривале зниження або втрату її родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -
караються штрафом в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такого".
Враховано
-1083- Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
"Стаття... Незаконні угоди щодо землі.
(1)Незаконні угоди щодо землі, якщо це призвело до втрати або погіршення родючості значних земельних участків, неможливості їх використання на протязі тривалого часу за цільовим призначенням, а також самостійне захоплення землі, вчинене після накладення за ті ж дії адміністративного стягнення, -
карається штрафом в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до 2 років, або арештом на строк до 3 місяців.
(2)Ті самі дії, які спричинили тяжкі наслідки, вчинені повторно, або поєднані з використанням хімічних чи інших небезпечних для людини або довкілля способів впливу на грунт, -
караються обмеженням волі на строк від 2 до 3 років, або позбавленням волі на строк до 3 років".
ВідхиленоДоповнити Кодекс новими статтями такого змісту:
"Стаття...Незаконна відмова від надання інформації або надання недостовірної інформації, несвоєчасного надання або приховування інформації, а також незаконного віднесення інформації щодо безпеки ядерної установки чи об'єкта, призначеного для поводження з радіоактивними відходами, до категорій відомостей з обмеженим доступом, приховування посадовою особою факту виникнення аварії на ядерній установці, джерелі іонізуючого випромінювання, приховування та перекручення посадовою особою інформації про аварію або інших даних, що створило небезпеку для навколишнього природного середовища або для життя і здоров'я людей, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років".
Відхилено."Стаття ...Порушення вимог щодо забезпечення фізичного захисту ядерних матеріалів, джерел іонізуючого випромінювання, ядерної установки, ведення в експлуатацію несправного обладнання ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, ядерної установки, недотримання вимог щодо розміщення ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, перешкоджання персоналу та посадовим особам ядерних установок виконувати службові обов'язки, примушування посадовими особами оперативного персоналу до порушення реґламенту та інструкції з експлуатації ядерної установки, джерела іонізуючого випромінювання, направлення посадовою особою підлеглих в радіаційно небезпечні зони без їх згоди і без інформування про можливі рівні опромінювання, невиконання персоналом ядерних установок службових обов'язків у критичних ситуаціях, ухилення від виконання своїх обов'язків згідно з діючим планом захисту населення та персоналу на випадок аварії, -
карається позбавленням волі до одного року або штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Відхилено-1084- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки
"Стаття...(1) Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або створили загрозу життю чи здоров'ю людей або загрозу інших тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років або штрафом.
Враховано

Стаття 262. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики
Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або створили загрозу життю чи здоров'ю людей або загрозу інших тяжких наслідків, -
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
653.
Розділ IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ


Розділ IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ
654.
Стаття 230. Створення злочинної органiзацiї
-1085- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Назву статті 230 викласти в такій редакції: "Створення злочинного угрупування (групи)"
Відхилено.
Пропозиція відбиває спірну позицію, яка існує в теорії кримінального права і не набула широкої підтримки.
Стаття 263. Створення злочинної організації


-1086- Робоча група Кабміну
Із диспозиції частини першої статті 230 вилучити слова ", якщо зазначені дії не мають наслідком більш суворого покарання за статтями Особливої частини цього Кодексу".
Враховано.
Стаття 230 приведена у відповідність з іншими статтями проекту, якими передбачається кримінальна відповідальність за спеціальні види організованої злочинної діяльності.-1087- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 230 викласти в наступній редакції:
"Стаття 230. Створення злочинної організації та участь в ній.
Створення злочинної організації, тобто особливо стійкої групи осіб, що існує з метою скоєння у вигляді промислу тяжких чи особливо тяжких злочинів, так само як і участь в такій організації -
караються позбавленням волі на строк від п`яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
Враховано
-1088- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Чивюк М.В. (Реєстр.картка №300)
Статтю 230 викласти в наступній редакції:
"Стаття 230. Створення органiзованого злочинного угруповання, керування ним та участь у ньому
Створення органiзованого злочинного угруповання або керування ним чи його структурною ланкою, а так само участь у пiдготовцi або вчиненнi ним тяжких злочинiв - караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
iнша участь в органiзованому злочинному угрупованнi, тобто свiдомий вступ в угруповання i сприяння у будь-якiй формi дiяльностi i функцiонуванню угруповання, а так само участь у пiдготовцi і вчиненнi нетяжких злочинiв - караються позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi представником влади з використанням наданої йому влади чи посадового становища, - караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна i з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв.
Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за бандитизм або участь в органiзованому злочинному угрупованнi, а так само особливо небезпечним рецидивiстом, - караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами другою i третьою цiєї статтi, якщо вона добровiльно заявила про органiзоване злочинне угруповання i сприяла викриттю його злочинної дiяльностi.
Пом'якшується покарання особi, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою i четвертою цiєї статтi, якщо вона добровiльно заявила про органiзоване злочинне угруповання i сприяла викриттю його злочинної дiяльностi".
Відхилено


655.
(1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп, якщо за зазначені дії не мають наслідком більш суворе покарання за статтями Особливої частини цього Кодексу, -
-1089- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із диспозиції статті 230 вилучити слова "якщо зазначені дії не мають наслідком більш суворе покарання за статтями Особливої частини цього Кодексу".
-1090- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину першу статті 230 викласти у такій редакції: "(1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також керівництво такою організацією або участь у ній, -
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років".
Враховано


Відхилено. Запропонований текст значно спрощує опис злочину, а також безпідставно декриміналізує певні дії.
(1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого, чи особливо тяжкого злочину або декількох злочинів, а також керівництво такою організацією або участь у ній, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп, -


-1091- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 230 після слів "особливо тяжкого злочину" доповнити словами "або декількох таких злочинів".
Враховано
-1092- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині першій статті 230 слова "Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину" замінити словами "Створення злочинної організації з метою вчинення будь-якого злочину".
Враховано
-1093- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
У частині першій статті 230 після слів "організованих груп" додати слова "надання умов або усунення перепон"
Відхилено.
Зазначені у пропозиції дії охоплюються текстом статті 230.

656.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.
-1094- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 230 слово "дванадцяти" замінити на "п'ятнадцяти"
Враховано.
Посилена відповідальність за створення злочинної організації
караються позбавленням волі на строк від п`яти до п'ятнадцяти років.
657.
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа за вчинення злочину, передбаченого цією статтею, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації та активно сприяла її розкриттю.
-1095- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В частині другій статті 230 слова "та активно сприяла її розкриттю" замінити на слова ", активно сприяла її розкриттю, та якщо в її діях відсутні ознаки іншого закінченого злочину"
Враховано
(2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації, активно сприяла її розкриттю.


-1096- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Умови звільнення передбачити окремою статтею:
"Стаття ... Умови звільнення від кримінальної відповідальності чи пом'якшення покарання учаснику злочинної організації.
Особа, що вступила до злочинної організації, але не приймала участі в скоєні нею злочинів, якщо вона активно сприяла її розкриттю шляхом дачі правдивих показань про всі відомі їй обставини злочинної діяльності організації, від кримінальної відповідальності звільняється.
Особа, що вступила до злочинної організації, і скоїла в її складі злочини, не пов'язані з вбивством чи нанесенням тяжких тілесних ушкоджень, при наявності умов, зазначених в ч.1 цієї статті, може бути звільненна від покарання чи їй може бути призначено покарання, не пов'язане з позбавленням волі.
Особа, що вступила до злочинної організації і скоїла в її складі умисне вбивство чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень при наявності умов, вказаних в ч.1 цієї статті, може бути призначене покарання більш м'яке ніж передбачено законом.
Звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання, чи пом'якшення покарання учаснику злочинної організації при відсутності умов зазначених в цій статті, не допускається."
Враховано частково
-1097- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Доповнити розділ IX статтею:
"Стаття ... Сприяння учасникам організованих злочинних формувань та укриття їх злочинної діяльності.
(1) Раніше не обіцяне сприяння учасникам організованих злочинних формувань та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформацій, документів, технічних пристроїв, грошових коштів, цінних паперів, а равно здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна, позбавленням права займати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до трьох років, позбавленням військового чи спеціального звання.
(2) Ті ж дії, скоєні посадовою особою, -
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, позбавленням права займати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до п`яти років, позбавленням військового чи спеціального звання."
Враховано
Стаття 264. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності
(1) Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.
(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або повторно, -
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.


-1098- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити розділ IX статтею:
"Стаття ... Перешкодження законній діяльності працівників спеціальних підрозділів та інших працівників державних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю.
(1) Навмисне невиконання законної вимоги працівників спеціальних підрозділів та інших працівників державних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, або скоєння інших навмисних дій, що перешкоджають виконанню їх функції, -
карається позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права займати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті ж дії, пов`язані з використанням повноважень посадової особи, або з застосуванням насилля чи знищення майна, або загрозою скоєння вказаних дій по відношенню до працівників спеціальних підрозділів та інших працівників державних органів, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна, позбавленням права займати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до п`яти років, позбавленням військового чи спеціального звання.
(3) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, пов`язані з застосуванням зброї, -
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна, позбавленням права займати певні посади, або займатись певною діяльністю на строк до семи років, позбавленням військового чи спеціального звання".
Відхилено.
У своїй більшості дії, що зазначені в запропонованій статті, передбачені статтями розділу XY "Злочини проти авторитету органів державної влади.

658.
Стаття 231. Бандитизм
-1099- Н.д.Марчук Є.К. (Реєстр.картка №438)
Статтю 231 викласти в наступній редакції:
"Стаття 231. Бандитизм.
Створення банди, тобто озброєної злочинної організації для скоєння нападів на громадян, підприємства, установи чи організації, а так само участь у ній,
- карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна."
Враховано частково

Стаття 265. Бандитизм


-1100- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Н.д.Лантух В.І. (Реєстр.картка №308)
Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Омельченко Г.О. (Округ №146)
Н.д.Чивюк М.В. (Реєстр.картка №300)
Статтю 231 викласти в наступній редакції:
"Стаття 231. Бандитизм
Створення озброєної банди з метою нападу на окремих громадян, пiдприємства, установи, органiзацiї або керування бандою, а так само участь у пiдготовцi або вчиненнi нею нападiв та iнших умисних злочинiв - караються позбавленням волi на строк вiд дванадцяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Iнша участь у бандi, тобто свiдомий вступ у банду і сприяння у будь-якiй формi її дiяльностi, - карається позбавленням волi на строк вiд восьми до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi представником влади з використанням наданої йому влади чи посадового становища, - караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна i з позбавленням права займати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до п'яти рокiв.
Дiї, передбаченi частиною другою цiєї статтi, вчиненi особою, ранiше судимою за бандитизм або участь в органiзованому злочинному угрупованнi, або особливо небезпечним рецидивiстом, - караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами другою i третьою цiєї статтi, якщо вона добровiльно заявила про банду i сприяла викриттю її злочинної дiяльностi.
Пом'якшується покарання особi, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою i четвертою цiєї статтi, якщо вона добровiльно заявила про банду i сприяла викриттю її злочинної дiяльностi".
Відхилено


659.
Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi -
-1101- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Диспозицію статті 231 після слова "нападу" доповнити словами "чи його підготовці".
Відхилено.
Зазначена у пропозиції дія охоплюється диспозицією ст.231 Проекту КК.
Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi -
660.
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна
661.
Стаття 232. Тероризм
-1102- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Стаття 232. Терористичний акт
Вчинення або погроза вчинення вибуху, пiдпалу чи iнших дiй, що створюють небезпеку для життя або здоров'я людини чи загрозу настання iнших тяжких наслiдкiв, якщо вони здiйсненi з метою спонукання органу державної влади, органу мiсцевого самоврядування або їх посадових осiб, мiжнародної органiзацiї чи її представника, а так само фiзичної або юридичної особи чи групи осiб вчинити будь-яку дiю або утриматися вiд її вчинення чи спрямованi на залякування населення, провокацiю вiйни або воєнного конфлiкту, спричинення мiжнародних ускладнень, -
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.
Тi самi дiї, якщо вони спричинили шкоду здоров'ю людини чи моральнi страждання або завдали iншої значної шкоди, а так само вчиненi повторно чи з корисливих мотивiв або з використанням вогнепальної зброї, а також вчиненi iз застосуванням небезпечних для життя або здоров'я речовин, -
караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, спричинення тяжкого тiлесного ушкодження чи iнших тяжких наслiдкiв або вчиненi особливо небезпечним рецидивiстом, -
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі з конфiскацiєю майна.
Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -
караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене в частинi четвертiй цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника, яка добровiльно повiдомила про нього державний орган i сприяла припиненню iснування або дiяльностi терористичної групи чи органiзацiї або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.
Примiтка.
Пiд терористичною групою слiд розумiти групу з двох або бiльше осiб, якi попередньо домовилися про спiльне вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 123-1 цього Кодексу.
Пiд терористичною органiзацiєю слiд розумiти стiйке об'єднання осiб, якi з метою вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 123-1 цього Кодексу, здiйснили в межах об'єднання розподiл функцiй, досягли домовленостi про певнi правила поведiнки, обов'язковi для них пiд час пiдготовки i вчинення цих злочинiв.
Враховано частково

Стаття 266. Терористичний акт
662.
(1) Тероризм, тобто вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку загибелі людей або заподіяння значної майнової шкоди чи інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -
-1103- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 232 викласти в редакції:
"(1) Тероризм, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя, здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації громадянського чи воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення дій (бездіяльності) органами державної влади чи місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об'єднаннями громадян, юридичними особами чи групами осіб, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів терориста (терористів), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -"
Враховано.
З деякими редакційними уточненнями пропозиція н.д.Медведчука В.В. включена до проекту КК
(1) Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -


-1104- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 232 викласти в редакції:
"Тероризм, тобто умисне вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які призвели до загибелі або каліцтва людей чи створили небезпеку загибелі або каліцтва людей, якщо такі дії були вчинені з метою порушення національної чи громадської безпеки, залякування населення або впливу на прийняття рішень органами державної влади чи місцевого самоврядування, а також погроза вчинення зазначених дій з цією самою метою, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років або смертною карою з конфіскацією майна".
Враховано частково


663.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
664.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -
-1105- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У диспозиції частини другої статті 232 слова "організованою групою" замінити словами "за попередньою змовою групою осіб"
Враховано
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або попередньою змовою групою осіб, -
665.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
666.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони призвели до загибелі людей, заподіяння значної майнової шкоди або інших тяжких наслідків, -
-1106- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У частині третій статті 232 необхідно визначити розмір "значної майнової шкоди" та "великої матеріальної шкоди""
Відхилено
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, -


-1107- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину третю статті 232 виключити.
Відхилено-1108- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 232 після слів "цієї статті" доповнити словами "вчинені організованою групою"; після слова "заподіяння" доповнити словами "тяжких тілесних ушкоджень або", а слово "людей" замінити словами "однієї або кількох осіб".
Відхилено

667.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі з конфiскацiєю майна.


-1109- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 232 новою частиною четвертою такого змісту:
"(4) Створення організованої групи з метою вчинення актів тероризму, керівництво такою групою, участь в ній або організаційне, фінансове чи інше сприяння її діяльності, -
карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною п'ятою.
Відхилено.
Для боротьби з організованою злочинністю достатньо положень ст.230. Всі інші попередні форми злочинної діяльності повинні вирішуватися на підставі інститутів Загальної частини.

668.
(4) Звільняється від кримінальної відповідальності за злочин, передбачений цією статтею, особа, яка брала участь у підготовці акту тероризму, якщо вона своєчасним попередженням органу державної влади чи іншим чином сприяла відверненню акту тероризму.
-1110- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину четверту (за текстом н.д. Медведчук В.В. - п'яту) статті 232 після слів "у підготовці актів тероризму" доповнити словами "або вчинила злочин, передбачений частиною четвертою цієї статті", а після слів "відверненню акту тероризму" доповнити словами "та викриттю організованої групи, створеної для вчинення актів тероризму або припиненню її діяльності".
Враховано

(4) Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -

караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
(5) Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене в частинi четвертiй цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника, яка добровiльно повiдомила про нього правоохоронний орган i сприяла припиненню iснування або дiяльностi терористичної групи чи органiзацiї або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.
Примiтка.
1. Пiд терористичною групою слiд розумiти групу з двох або бiльше осiб, якi попередньо домовилися про спiльне вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу.
2. Пiд терористичною органiзацiєю слiд розумiти стiйке об'єднання осiб, якi з метою вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу, здiйснили в межах об'єднання розподiл функцiй, досягли домовленостi про певнi правила поведiнки, обов'язковi для них пiд час пiдготовки i вчинення цих злочинiв.
669.
Стаття 233. Зазнали неправдиве повiдомлення про акт тероризму
-1111- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У назві статті 233 замінити слово "зазнали" на "зазнаки"
Враховано. Технічна помилка.
Стаття 267. Зазнаки неправдиве повідомлення про терористичний акт
670.
(1) Зазнали неправдиве повiдомлення про підготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, -
-1112-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У диспозиції статті 233 замінити слово "зазнали" на "зазнаки"
Враховано.
Технічна помилка.
(1) Зазнаки неправдиве повiдомлення про підготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, -
671.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
-1113-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 233 слова "до десяти" замінити на "від п'ятдесяти до ста"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
672.
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
-1114- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 232 після слів "те саме діяння" доповнити словами "вчинене з корисливих мотивів".
Відхилено. Запропонований мотив не є характерним для цього злочину.
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки або вчинене повторно, -


-1115- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити другу частину статті 233 словами "або вчинене повторно".
Враховано


673.
карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.


карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
674.
Стаття 234. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення
-1116- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Надати статті 234 "Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення" номер 235 і розмістити її за статтею під назвою "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань"
Враховано.
Зроблено переміщення статті за ознакою безпосереднього об'єкту злочину.
Див. статтю під номером 235.

675.
Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберiгаються, використовуються або якими транспортуються радiоактивнi, хімічнi, біологічнi чи вибухонебезпечнi матерiали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктiв -676.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.677.
Стаття 235. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
-1117- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статті 235 Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань надати номер 234 і розмістити перед статтею із назвою "Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять пiдвищену небезпеку для оточення"
Враховано.
Зроблено переміщення статті за ознакою безпосереднього об'єкту злочину.
За пропозицією Робочої Групи Кабміну статтю 234 переміщено. Її поставлено в проекті КК під номером 269.
Стаття 268. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань
678.
(1) Створення не передбачених законом воєнізованих формувань чи груп або участь у їх діяльності -


(1) Створення не передбачених законом воєнізованих формувань чи груп або участь у їх діяльності -
679.
караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна чи без такої.


караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна чи без такої.
680.
(2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або участь у їх дiяльностi -


(2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або участь у їх дiяльностi -
681.
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.


карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.
682.
(3) Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, -


(3) Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, -
683.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
684.
(4) Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань чи груп у нападі на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян, -


(4) Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань чи груп у нападі на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян, -
685.
карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.


карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.
686.
(5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -


(5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
687.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
688.
(6) Звільняється від кримінальної відповідальності за цiєю статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань чи груп, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.


(6) Звільняється від кримінальної відповідальності за цiєю статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань чи груп, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.
689.
Примітка. Під воєнізованими слід розуміти формування або групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, i в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.


Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування або групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, i в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.


-1118- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Ввести пункт другий примітки:
"Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову іншого виду зброї".
Враховано

2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову іншого виду зброї.
Стаття 269. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.
Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів -
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
690.
Стаття 236. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства
-1119- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
У назві статті 236 після слів "шляхом шахрайства" додати "або зловживанням службовим становищем".
Враховано.
У перелік злочинних дій додана ще одна форма розкрадання: шляхом зловживання службовим становищем (див. ст.175 проекту КК)
Стаття 270. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
691.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шахрайством -
-1120- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини 1 статті 236 слово "шахрайством" замінити на "шляхом шахрайства"
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства -
692.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.


караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.
693.
(2) Ті самі діяння, вчинені повторно, -
-1121- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину другу статті 236 викласти у такій редакції: "Ті самі дії, вчинені повторно, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині 1 цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем".
Враховано.
У ч.2 додана ще одна форма розкрадання: шляхом зловживання службовим становищем.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -


-1122- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 236 після слів "вчинені повторно" доповнити "або за попередньою змовою групою осіб"
Враховано.

694.
караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.


караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.
695.
(3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або у великих розмірах, а також розбій з метою заволодіння вогнепальною зброєю (крім гладкоствольної мисливської), бойовими припасами, вибуховими речовинами або радіоактивними матеріалами, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, -
-1123- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частині третьої статті 236 слово "Діяння" замінити на "Дії".
-1124- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У диспозиції частини третьої статті 236 слова "з метою заволодіння вогнепальною зброєю (крім гладкоствольної мисливської), бойовими припасами, вибуховими речовинами або радіоактивними матеріалами" замінити на "з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано.
Опис розбою приведено у відповідність із загальним визначенням розбою, що надане в проекті КК.
(3) Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, а також розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, -
696.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.
697.
Стаття 237. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами


Стаття 271. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
698.
(1) Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без відповідного дозволу -


(1) Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без відповідного дозволу -
699.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
700.
(2) Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без відповідного дозволу -


(2) Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без відповідного дозволу -
701.
караються штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1125- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другій статті 237 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
702.
(3) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси або вибухові речовини.
-1126- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В частині третій статті 236 замість слів "бойові припаси або вибухові речовини" записати "бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої"
Враховано

(3) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.
703.
Стаття 238. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів


Стаття 272. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів
704.
Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
705.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
706.
Стаття 239. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами


Стаття 273. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами
707.
(1) Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізувального випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без відповідного дозволу -


(1) Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без відповідного дозволу -
708.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
709.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
710.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
711.
Стаття 240. Погроза вчинити розкрадання або використати радіоактивні матеріали


Стаття 274. Погроза вчинити розкрадання або використати радіоактивні матеріали
712.
(1) Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


(1) Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -


-1127- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу статті 240 виключити. Відповідно, змінити назву статті 240.
Відхилено.

713.
карається позбавленням волі на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк до трьох років.
714.
(2) Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були пiдстави для побоювання здiйснення цiєї погрози, -
-1128- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Із диспозиції частини другої статті 240 слова "для побоювання" замінити на "побоюватися".
Враховано.
Опис цієї дії приведено у відповідність із ч.1 статті 240 проекту КК.
(2) Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -
715.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
716.
Стаття 241. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами


Стаття 275. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами
717.
(1) Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або інших тяжких наслідкiв, -


(1) Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або настання інших тяжких наслідкiв, -
718.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1129- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 241 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
719.
(2) Ті самi діяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi діяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
720.
караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.
721.
Стаття 242. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини


Стаття 276. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини
722.
(1) Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу -


(1) Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу -
723.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-1130- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини першої статті 242 після слова "штрафом" додати "від тридцяти".
Враховано
Посилена штрафна санкція.

караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
724.
(2) Ввезення на територiю України речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -
-1131- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини другої статті 242 після слова "України" додати слова "чи транзит через її територію".
Враховано.
Згідно з пропозицією ч.2 цієї статті приведена у відповідність із ч.1.
(2) Ввезення на територiю України чи транзит через її територію речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -
725.
карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
-1132- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В санкцію частини другої статті 242 додати після слова "штрафом" слова "від п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
726.
Стаття 243. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин


Стаття 277. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин
727.
(1) Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин -


(1) Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин -
728.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1133- Н.д.Жир О.О. (Округ №35)
В санкції частини першої статті 243 слово "двадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.
729.
(2) Ті самi дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Ті самi дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
730.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
731.
Стаття 244. Порушення правил пожежної безпеки
-1134- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Статтю 244 викласти у редакції статті 220-1 чинного КК доповнивши приміткою:
"Стаття 244. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в великих розмірах, якщо прямі збитки складають суму, яка в 300 разів і більш перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки складають суму яка в 1000 разів і більше".
Враховано

Стаття 278. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки
732.
(1) Порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило виникнення пожежі, -
-1135-Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Диспозицію частини першої статті 244 викласти в такій редакції: "Порушення правил пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -"
Враховано.
Диспозиція статті 244 приведена у відповідність із змінами до ст.220-1 діючого КК.
(1) Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -
733.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1136- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції частини першої статті 244 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "п'ятдесяти до ста двадцяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
734.
(2) Порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -
735.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
-1137- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини другої статті 244 слово "десяти" замінити на "восьми"
Враховано.
Санкція ч.2 ст.244 приведена у відповідність із змінами до ст.220-1 діючого КК.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в великих розмірах, якщо прямі збитки складають суму, яка в триста разів і більш перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки складають суму яка в тисячу разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.
736.
Розділ X. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА


Розділ Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА
737.
Стаття 245. Порушення вимог законодавства про охорону безпеки праці


Стаття 279. Порушення вимог законодавства про охорону праці
738.
(1) Порушення вимог законодавчих та iнших нормативних актiв про охорону безпеки праці службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, громадянином - власником пiдприємства чи уповноваженою ним особою, якщо це порушення завдало шкоди здоров'ю потерпiлого, -
-1138-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини першої статті 245 слова "незалежно від форм власності, громадянином-власником підприємства чи уповноваженою ним особою" замінити на слова "або громадянином-суб'єктом підприємницької діяльності"
Враховано.
Більш точно сформульовано перелік суб'єктів кримінальної відповідальності.
(1) Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону праці службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї або громадянином-суб'єктом пiдприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -


-1139- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини першої статті 245 слова "завдало шкоди" замінити на "заподіяло шкоду".
Враховано.
Редакційне уточнення.

739.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
-1140- Робоча група Кабміну
В санкції частини першої статті 245 слово "п'яти" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
740.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-1141- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 245 після слів "те саме порушення" доповнити словами "вчинене щодо робіт пов'язаних з підвищеною небезпекою, або".
Враховано
у ста.246.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
741.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
742.
Стаття 246. Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпечністю


Стаття 280. Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою
743.
(1) Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпечністю в гірничому, будівельному чи іншому виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або зашкодило здоров'ю потерпiлого, -
-1142- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини першої статті 246 слово "зашкодило" замінити на слова "заподіяло шкоду".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою в гірничому, будівельному чи іншому виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
744.
карається штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-1143- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 246 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
745.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
746.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
747.
Стаття 247. Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки


Стаття 281. Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки
748.
(1) Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -


(1) Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
749.
карається штрафом до восьми неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1144- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини першої статті 247 слово "восьми" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням волі на строк до трьох років
750.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
751.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
752.
Стаття 248. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах


Стаття 282. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах
753.
(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -


(1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
754.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
755.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
756.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
757.
Стаття 249. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки


Стаття 283. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки
758.
(1) Порушення на виробництвi правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи iнших тяжких наслідків або завдало шкоди здоров'ю потерпiлого, -
-1145- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 249 слова "завдало шкоди" замінити на "заподіяло шкоду"
Враховано.
Редакційне уточнення з метою застосування єдиної термінології при визначенні тотожних наслідків.
(1) Порушення на виробництвi правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
759.
карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
760.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
761.
карається позбавленням волі на строк вiд трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк вiд трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
762.
Стаття 250. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд


Стаття 284. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд
763.
(1) Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи iнших тяжких наслідків або завдало шкоди здоров'ю потерпiлого, -
-1146- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини першої статті 250 слова "завдало шкоди" замінити на "заподіяло шкоду".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
764.
караються штрафом до семи неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
-1147- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції частини першої статті 250 слово "семи" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
765.
(2) Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -


(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
766.
карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
767.
Розділ XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦIЇ ТРАНСПОРТУ


Розділ XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ
768.
Стаття 251. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту


Стаття 285. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту
769.
(1) Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створювало небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -


(1) Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -
770.
караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.
771.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, -
-1148- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини другої статті 251 слово "дії" замінити на "діяння".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, -


-1149- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У частині другій статті 251 необхідно визначити розмір "значної майнової шкоди" та "великої матеріальної шкоди".
Відхилено.
Зазначені поняття є оціночними їх зміст залежить від багатьох чинників.

772.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
773.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
-1150- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини третьої слово "Дії" замінити на "Діяння".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


-1151- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини третьої слова "загибель людей" замінити на "людські жертви".
Враховано.
Редакційне уточнення.

774.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


-1152- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Статтю 251 викласти в наступній редакції:
"(1) Порушення працівником залізничного, водного чи повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятдесяти років".
Враховано частково


775.
Стаття 252. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів


Стаття 286. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів
776.
(1) Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю потягу, судна, або порушило нормальну роботу транспорту, або створювало небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, -
-1153- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В диспозиції частини першої статті 252 слова "спрямовані на" замінити словами "що призвели до"
Відхилено. Запропонована зміна розпоширює форми вини, припускає необережність.
(1) Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю поїзду, судна, або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, -
777.
караються штрафом до сімдесяти п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1154- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини першої статті 252 слова "сімдесяти п'яти" замінити на "ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
778.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкi тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
-1155- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В диспозиції частини другої статті 252 слово "дії" замінити на "діяння"
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкi тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
779.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
780.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -
-1156- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В диспозиції частини третьої статті 252 слово "Дії" замінити на "Діяння".
Враховано.
Опис діяння приведено у відповідність до тексту ч.1 статті 252.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


-1157- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини третьої слова "загибель людей" замінити на "людські жертви".
Враховано.
Редакційне уточнення.

781.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
782.
Стаття 253. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
-1158- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
В назві статті 253 слово "угон" замінити на "незаконе заволодіння".
Відхилено.
Поняття "незаконне
заволодіння" у більшій частині співпадає з поняттям "захоплення".
Стаття 287. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна
783.
(1) Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна -
-1159- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
В диспозиції частини першої статті 253 слово "угон" замінити словами "незаконне заволодіння".
Відхилено.
(1) Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна -
784.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
785.
(2) Ті самi дії, вчинені за попередньою замовою групою осiб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, -
-1160- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
В диспозиції частини другої статті 253 слова "попередньою замовою" замінити на "попередню змовою".
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Ті самi дії, вчинені за попередньою змовою групою осiб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, -
786.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
787.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-1161- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини третьої статті 253 слова "загибель людей" замінити на "людські жертви"
-1162- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 253 після слів "цієї статті" доповнити словами "вчинені організованою групою".
Враховано.
Редакційне уточнення.Враховано
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -

788.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
789.
Стаття 254. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства


Стаття 288. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства
790.
(1) Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту i створювало небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -


(1) Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -
791.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
792.
(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства -


(2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації -
793.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
794.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
-1163- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини третьої статті 254 слова "загибель людей" замінити на "людські жертви".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
795.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
796.
Стаття 255. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків


Стаття 289. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків
797.
(1) Примушування працівника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського чи магiстрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищення майна цього працiвника чи його близьких родичів -
-1164- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини першої статті 255 після слова "міського" додати "електричного".
-1165- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини першої статті 255 слова "його близьких родичів" замінити на "близьких йому осіб".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано

(1) Примушування працівника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського електричного чи магiстрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням майна цього працiвника чи його близьких родичів, -
798.
карається штрафом до сорока неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1166- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини першої статті 255 замінити слово "сорока" на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
799.
(2) Ті самi дії, вчиненi повторно або за попередньою заявою групою осiб, -
-1167- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції частини другої статті 255 слова "попередньою заявою" замінити на "попередньою змовою"
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Ті самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -
800.
караються виправними роботами на строк до семи рокiв або позбавленням волі на строк до семи років.
-1168- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої статті 255 після слів "роботами на строк до" слово "семи" замінити на "двох"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волі на строк до семи років.


-1169- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 255 доповнити частиною третьою наступного змісту:
"(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені організованою групою, або якщо вони були поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років."
Враховано.
За наданою пропозицією ст.255 доповнена ч.3 з деякими редакційними уточненнями.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
801.
Стаття 256. Порушення правил повітряних польотів


Стаття 290. Порушення правил повітряних польотів
802.
(1) Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, що не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створювало небезпеку для життя людей або інших тяжких наслідків, -
-1170-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини першій статті 256 слово "що" замінити на "які".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -
803.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-1171- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 256 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
804.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
-1172- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Частину другу статті 256 поділити на частину другу і частину третю. Викласти їх в редакції:
"(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
Враховано.
Розподіл ст.256 Проекту на три частини забезпечує більш диференційний підхід до кримінальної відповідальності
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
805.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
залежно від тяжкості наслідків.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили людські жертви, -

(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років."

караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
806.
Стаття 257. Порушення правил використання повітряного простору


Стаття 291. Порушення правил використання повітряного простору
807.
(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, -


(1) Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, -
808.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
-1173- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 257 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
809.
(2) Тi самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
-1174- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Частину другу статті 257 поділити на частину другу і частину третю.
Викласти їх в редакції:
"(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
Враховано.
Розподіл ст.257 на три частини забезпечує більш диференційний підхід до кримінальної відповідальності залежно від тяжкості наслідків.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -
810.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


(3) Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили людські жертви, -

(3) Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років."

караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
811.
Стаття 258. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда


Стаття 292. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда
812.
(1) Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном, шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створювало небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -
-1175- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Слова "створювало небезпеку для життя людей або настання інших наслідків" викласти в редакції: "створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого".
Враховано.
Уточнена редакція та додана вказівка на наслідок "заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого".
(1) Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -
813.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1176-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 258 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
814.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
-1177-Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції частини другої статті 258 слова "загибель людей" замінити на "людські жертви".
Враховано.

(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
815.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
816.
Стаття 259. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха


Стаття 293. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха
817.
Ненадання допомоги капітаном у разі зіткнення з iншим судном екіпажеві та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, що зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -
-1178-Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції статті 259 слово "що" замінити на "які".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Ненадання допомоги капітаном судна у разі зіткнення з iншим судном екіпажеві та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -
818.
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.
-1179- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції статті 259 слово "тридцяти" замінити на "ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.
819.
Стаття 260. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден


Стаття 294. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден
820.
Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -


Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -
821.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-1180- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 260 слово "п'яти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
822.
Стаття 261. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами


Стаття 295. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами
823.
(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкості тілесного ушкодження, -
-1181- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини першої статті 261 слово "тілесного" замінити на "тілесне".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -


-1182- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину першу статті 261 після слова "ушкодження" доповнити словами "значну матеріальну шкоду".
Відхилено.
Від вказівки на такі наслідки законодавець відмовився ще у 1983 році (див.ст.215 чинного КК).-1183- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 261 виключити.
Відхилено.
Пропозиція безпідставно звужує кримінальну відповідальність за ст.261 проекту.

824.
карається штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.
-1184- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В санкції частини першої статті 261 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
-1185- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В санкції частини першої статті 261 після слів "обмеження волі на строк до трьох років" додати ",або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.


Враховано.
Посилено покарання за рахунок введення до санкції вказівки на позбавлення волі на строк до трьох років.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.
825.
(2) Ті самi дії, що спричинили потерпiлому тяжке тілесне ушкодження, або його смерть -
-1186- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Диспозицію частини другої статті 261 викласти в редакції:
"(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -"
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -
826.
караються позбавленням волі на строк вiд двох до семи років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
-1187- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції частини другої статті 261 замість слова "семи" вставити "десяти".
Враховано.
Санкція ч.2 ст.261 посилена.
караються позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
827.
(3) Дії, передбаченi частиною першою цiєї статтi, що спричинили загибель кількох осіб, -
-1188- Н.д.Дворкіс Д.В. (Реєстр.картка №408)
Диспозицію частини третьої статті 261 викласти в редакції:
"(3) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -"
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -
828.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
829.
Примiтка. Пiд транспортними засобами в цiй статтi та статтях 262, 263 i 265 слiд розумiти всi види автомобiлiв, трактори, трамваї i тролейбуси, а також мотоцикли та iншi самохiднi машини.
-1189- Н.д.Дворкіс Д.В. (Реєстр.картка №408)
Викласти примітку до статті 261 в редакції діючої статті 215 Кримінального кодексу України:
"Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 262, 263 і 265 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби".
Враховано.
Примітка викладена у звичному для застосувальників КК розумінні.
Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 296, 298 і 299 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.
830.
Стаття 262. Керування транспортними засобами в станi сп'янiння
-1190- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 262 виключити із проекту.
Враховано.
Стаття 262 - виключена з проекту КК.


-1191- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 262 до Кримінального кодексу не включати.
Враховано.

831.
(1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатацiї транспорту особою, яка в станi сп'янiння керує транспортним засобом, що заподіяли потерпiлому легкi тiлеснi ушкодження або матерiальну шкоду, -832.
карається штрафом вiд семи до двадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв.833.
(2) Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у станi сп'янiння i яка ранiше була судима за злочин, передбачений цiєю статтею або статтею 261 цього Кодексу, -834.
карається обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв.835.
Варiант: статтю не включати до Кодексу.836.
Стаття 263. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інші порушення їх експлуатації
-1192- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В назві статті 263 слово "інші" замінити на "інше".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 296. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації
837.
Випуск в експлуатацію зазнали технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 261 цього Кодексу, -
-1193- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції статті 263 слово "зазнали" замінити на слово "зазнаки".
Враховано.
Технічна помилка.
Випуск в експлуатацію зазнаки технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 295 цього Кодексу, -
838.
караються штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати посади, пов'язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiєю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.
-1194- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 263 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на "до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати посади, пов'язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.
839.
Стаття 264. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху


Стаття 297. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху
840.
Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт або утримання шляхiв, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших шляхових споруд, якщо це спричинило наслiдки, зазначенi у статтi 266 цього Кодексу, -
-1195- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції статті 264 цифру "266" замінити на "261", а слово "або" на "чи".
-1196- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В диспозиції статті 264 розширити коло суб'єктів цього злочину, включивши туди не тільки осіб, які відповідають за перелічені в статті роботи, а й осіб, які їх безпосередньо здійснюють.
Враховано


Враховано.
Після слова "споруд" додані слова "або особою, яка виконує такі роботи" а після слів "якщо це" - слово "порушення".
Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт чи утримання шляхiв, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило наслiдки, зазначенi у статтi 295 цього Кодексу, -
841.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
-1197- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 264 слова "до п'яти" замінити на "до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.
842.
Стаття 265. Угiн транспортних засобiв
-1198- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 265 виключити.
Відхилено.
Зазначені в ст.265 проекту дії мають значну поширеність.
Стаття 298. Незаконне заволодiння транспортним засобом


-1199- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Статтю 265 перенести в розділ YI проекту.
Відхилено.
Основним об'єктом злочину, передбаченого ст.265 проекту, є безпека руху.-1200- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Статтю 265 викласти в наступній редакції:
"Стаття 265. Незаконне заволодiння транспортним засобом.
Незаконне заволодiння транспортним засобом з будь-якою метою, -
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв з конфiскацiєю майна або штрафом в розмiрi вiд семисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з конфiскацiєю майна чи без такої.
Незаконне заволодiння транспортним засобом, вчинене за попереднiм зговором групою осiб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими дiями, спрямованими на його привласнення чи збут, -
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з конфiскацiєю майна.
Незаконне заволодiння транспортним засобом, вчинене повторно, або з проникненням у примiщення чи iнше мiсце, призначене для зберiгання транспортних засобiв, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результатi таких дiй транспортний засiб не було знайдено чи не повернуто власнику тривалий час або вивезено за межi України, -
карається позбавленням волi на строк вiд семи до дев'яти рокiв з конфiскацiєю майна.
Незаконне заволодiння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене органiзованою групою чи особливо небезпечним рецидивiстом, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -
карається позбавленням волi на строк вiд дев'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Примiтка:
Вiдповiдно до частини 3 цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом будь-якої форми власностi або злочин, передбачений статтями 69, 81-84, 86, 86-1, 86-2, 140-144, 223, 228-3, 229-7, 229-17 (розкрадання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин), 229-19 цього Кодексу.
Тривалим часом, протягом якого транспортний засiб не було знайдено i повернуто власнику, зазначеним у частинi 3 цiєї статтi, вважається строк бiльше десяти днiв.
Втратою транспортного засобу, зазначеною у частинi 4, вважається факт незнайдення або неповернення транспортного засобу до моменту винесення вироку".

Враховано
-1201- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Статтю 265 викласти в такій редакції:
"Стаття 265. Угін транспортних засобів
Угін автомобілів усіх видів, мотоциклів, тракторів або інших самохідних машин без мети їх крадіжки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
Ті самі дії, вчинені повторно, а так само поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або щодо транспортних засобів вартість яких складає суму, передбачену поняттям великий розмір, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.
Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або поєднанні з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або щодо транспортних засобів вартість яких складає суму, передбачену поняттям особливо великий розмір, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.
Примітка. У статті 265 у великих розмірах визнається злочин, якщо він вчинений на суму, яка в двісті п'ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину.
У статті 265 у особливо великих розмірах визнається злочин, якщо він вчинений на суму, яка в шістсот разів і більше перевищує неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на момент вчинення злочину ".
Відхилено


843.
(1) Угiн автомобiлiв усiх видiв, мотоциклiв, тракторiв або iнших самохiдних машин без мети їх викрадення -


(1) Незаконне заволодiння транспортним засобом, -

844.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.
-1202- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
В санкції частини першої статті 265 після слів "до шести місяців, або" включити: "обмеженням волі на строк до п'яти років, або".
Враховано.
Додана вказівка ще на одне основне покарання - обмеження волі.
карається штрафом в розмiрi вiд семисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.


-1203- Н.д.Мазуренко В.І. (Округ №141)
В санкції ч.1 ст.265 слово "двох", що знаходиться після слів "позбавленням волі на строк до" замінити на "трьох".
Враховано.
Посилена санкція ст.265 проекту за пропозиціями Служби Безпеки України та н/д України В.Г.Черненка

845.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, а також поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, -
-1204- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 265 слово "яке" замінити на "що".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Те саме діяння, вчинене за попереднiм зговором групою осiб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими дiями, спрямованими на його привласнення чи збут, -


-1205- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої доповнити словами "або за попередньою змовою групою осіб".
Враховано.

846.
караються виправними роботами на строк вiд одного до двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1206-Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції частини другої статті 265 слово "п'яти" замінити на "шести"
Враховано.
Посилена санкція частини другої.
карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з конфiскацiєю майна.
847.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчиненi органiзованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, -
-1207- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Диспозицію частини третьої статті 265 поділити на частину третю і частину четверту та викласти їх в редакції:
"(3) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, -
Враховано.
Суттєво посилено покарання за угін транспортних засобів. Враховані пропозиції Служби Безпеки України та н/д України В.Г.Черненко.
(3) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, або з проникненням у примiщення чи iнше мiсце, призначене для зберiгання транспортних засобiв, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результатi таких дiй транспортний засiб було вивезено за межi України, -
848.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дев'яти рокiв з конфiскацiєю майна.


(4) Дії, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони були вчинені організованою групою, -

(4) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене органiзованою групою, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.

карається позбавленням волi на строк вiд дев'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.
Примiтка: Вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 190, 191, 192, 193, 194, 195, 270 цього Кодексу.


-1208- Н.д.Лавриненко М.Ф.(Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Доповнити розділ XI новою статтею: "Стаття... Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу компетентних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від сімдесяти п'яти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Враховано.
За наданою пропозицією розділ XI проекту доповнено ст.267-1. До санкції запропонованої статті внесені деякі зміни.
Стаття 299. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу
Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу компетентних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -
караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1209- Н.д.Горбачов В.С. (Округ №127)
Статтю 265 викласти в такій редакції:
"Стаття 265. Угін транспортних засобів.
(1) Угін автомобілів усіх видів, мотоциклів, тракторів, або інших самохідних машин, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно, а так само поєднанні з насильством, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або щодо транспортних засобів вартість яких складає суму, передбачену поняттям великий розмір, -
карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або щодо транспортних засобів вартість яких складає суму, передбачену поняттям особливо великий розмір, -
карається позбавленням волі нас строк від восьми до п'ятнадцяти років.
Примітка: У статті 265 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, якщо він вчинений на суму, яка в двісті п'ятдесят разів і більше перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. У статті 265 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, якщо він вчинений на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину ".
Відхилено.
Надана пропозиція стосовно відмови в диспозиції статті 265 від вказівки на мету злочину призведе до ототожнення посягань на власність у виді викрадення транспорту з угонами транспорту без мети його викрадення.-1210- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Статтю 265 викласти в такій редакції:
"Стаття 265. Незаконне заволодіння транспортним засобом
(1) Незаконне заволодіння транспортним засобом з будь-якою метою, -
карається позбавленням волі на строк від одного до п'яти років або виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
(2) Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попереднім зговором групою осіб, або якщо воно потягло пошкодження або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшим діями, спрямованими на його привласнення чи збут, -
карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.
Враховано частково
(3) Незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене повторно, або з проникненням у приміщення чи інше місце, призначене для зберігання транспортних засобів, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результаті таких дій транспортний засіб не було знайдено чи не повернуто власнику тривалий час або вивезено за межі України, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до дев'яти років з конфіскацією майна чи без такої.
(4) Незаконне заволодіння транспортним засобом, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене організованою групою чи особливо небезпечним рецидивістом, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -
карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
(5) Звільняється від кримінальної відповідальності за вчинення дій, передбачених частинами 1 або 2 цієї статті, особа, яка добровільно заявила про це правоохоронним органам, повернула транспортний засіб власнику і відшкодувала заподіяні збитки.
Примітка: Відповідно до частини 3 цієї статті під повторністю слід розуміти вчинення таких дій особою, яка раніше вчинила незаконне заволодіння транспортним засобом будь-якої форми власності або злочин, передбачений статтями ....цього Кодексу.
Тривалим часом, на протязі якого транспортний засіб не було знайдено і повернуто власнику, зазначеним у частині 3 цієї статті, вважається строк більше десяти днів.
Втратою транспортного засобу, зазначеною у частині 4 вважається факт незнайдення або неповернення транспортного засобу до моменту винесення вироку.
Підставами звільнення від кримінальної відповідальності, зазначеними в частині 5 цієї статті, вважається добровільна заява, подана правоохоронним органам до моменту фізичного або процесуального затримання особи, або порушення щодо неї кримінальної справи і фактичне повернення транспортного засобу власнику протягом десяти днів з дня незаконного заволодіння цим транспортним засобом. Відшкодування збитків може бути здійснено особою і після цього, але не пізніше оголошення обвинуваченому про закінчення попереднього слідства по кримінальній справі. При цьому особа повинна відшкодувати власнику спричинену майнову шкоду в повному обсязі, а також виплатити компенсацію власнику і грошові кошти на рахунок місцевого державного бюджету у розмірі відповідно п'ять і десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожний день незаконного володіння транспортним засобом. Не можуть бути визнані підставою звільнення від кримінальної відповідальності підготовчі дії до подання добровільної заяви, повернення особою транспортного засобу власникові та відшкодування йому збитків".


849.
Стаття 266. Порушення чинних на транспорті правил


Стаття 300. Порушення чинних на транспорті правил
850.
Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
-1211- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції статті 266 слова "загибель людей" замінити на "людські жертви".
Враховано

Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -
851.
карається штрафом вiд двадцяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
852.
Стаття 267. Пошкодження об'єктiв магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв


Стаття 301. Пошкодження об'єктiв магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв
853.
(1) Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо та нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв і спричинило небезпеку для життя людей або iнші тяжкі наслiдки,


(1) Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або спричинило небезпеку для життя людей або iнші тяжкі наслiдки, -
854.
карається штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років з конфiскацiєю майна чи без такої, або обмеженням волі на строк до п'яти років з конфiскацiєю майна чи без такої, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв із конфiскацiєю майна чи без такої.
-1212- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини першої статті 267 слова "до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, із конфiскацiєю майна чи без такої.
855.
(2) Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою замовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, -
-1213- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В диспозиції частини другої статті 267 слово "замовою" замінити на "змовою".
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, -
856.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.
857.
(3) Дії, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили людськi жертви, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв, -
-1214- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 267 доповнити словами "або вчинені організованою групою".
Враховано

(3) Дії, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв або вчинені організованою групою, -
858.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна.
859.
Розділ XII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТI
-1215- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Назву розділу XII викласти в такій редакції:
"Розділ XII. Злочини проти громадського порядку".
Враховано частково. Перед словом "моральності" додано "громадської".
Розділ XII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ
860.
Стаття 268. Групове порушення громадського порядку
-1216- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 268 виключити.
Відхилено.
Стаття 302. Групове порушення громадського порядку
861.
Організація групових дій, що грубо порушують громадський порядок або спричинюють порушення роботи транспорту, підприємств, установ чи організацій, а також активна участь у таких діях -
-1217- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 268 викласти в наступній редакції:
"Організація групових дій, заборонених чинним законодавством, або з порушенням передбаченого законом порядку вчинення певних дій, у разі грубого порушення ними громадського порядку або спричинення ними суттєвого порушення роботи транспорту, підприємств, установ чи організацій, а також активна участь у таких діях".
Враховано частково. Текст статті 268 пропонується надати без слів "або з порушенням передбаченого законом порядку вчинення певних дій".
Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях -
862.
караються штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1218- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 268 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на слова "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
863.
Стаття 269. Масовi заворушення


Стаття 303. Масовi заворушення
864.
(1) Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, опором представникам влади iз застосуванням зброї або інших предметів, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
-1219- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 269 після слова "майна" доповнити словами "захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян".
Враховано

(1) Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади iз застосуванням зброї або інших предметів, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -
865.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
866.
(2) Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -


(2) Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi однієї або кількох осіб або до iнших тяжких наслiдкiв, -
867.
караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.


караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.
868.
Стаття 270. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку


Стаття 304. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку
869.
Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, а також розповсюдження, виготовлення або зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту -
-1220- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
В диспозиції статті 270 слова "або зберігання" виключити.
Враховано

Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян або інших дій, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту -
870.
караються штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1221-Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції статті 270 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1222- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 270 викласти в новій редакції наступного змісту:
"Публічні заклики до масових заворушень, зокрема, до погромів, підпалів, знищення майна певної категорії осіб чи у великих розмірах, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян, опору представникам влади із застосуванням зброї або інших предметів, що можуть бути використані як зброя, а також розповсюдження матеріалів такого змісту, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п`яти років".
Відхилено. Запропоновані доповнення охоплюються іншими статтями проекту КК.

871.
Стаття 271. Хуліганство


Стаття 305. Хуліганство
872.
(1) Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспільства, яка вiдзначається особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, -
-1223- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 271 викласти в такій редакції:
"Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку, яке відзначається особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом".
Відхилено.
Відмова від вказівки у ст.271 на мотив унеможливлює відмежування хуліганства від суміжних складів злочинів.
(1) Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспільства, яка вiдзначається особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, -
873.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1224-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 271 слово "двадцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
874.
(2) Ті самі дії, вчинене групою осіб або особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов'язане з опором представниковi влади або представниковi громадськостi, який виконує обов'язки з охорони громадського порядку, чи iншим громадянам, якi перепиняють хулiганськi дiї, -
-1225- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини другої статті 271 слово "вчинене" замінити на слово "вчинені"; слово "пов'язане" на "пов'язані".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
-1226- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу розділити на дві окремі частини наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені групою осіб, -
Враховано875.
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


(3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою (особами),раніше судимою за хуліганство, чи пов`язане з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які перепиняли хуліганські дії, -

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов`язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які перепиняли хуліганські дії, -


карається позбавленням волі на строк до шести років."

карається позбавленням волі на строк до шести років.
876.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для завдання тілесних ушкоджень, -
У зв'язку з цим частину третю вважати частиною четвертою і доповнити її словами "а також якщо вони завдали значної моральної шкоди особам, щодо яких або в присутності яких вони вчинялись".

(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -
877.
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
878.
Стаття 272. Наруга над могилою


Стаття 306. Наруга над могилою
879.
Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покiйного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, -


Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покiйного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, -
880.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1227- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції статті 272 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
881.
Стаття 273. Нищення або псування пам'яток історії та культури


Стаття 307. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури
882.
(1) Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури, -


(1) Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури, -
883.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1228- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції статті 273 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
884.
(2) Ті самi дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культурною цінністю, -


(2) Ті самi дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культурною цінністю, -
885.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1229- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Робоча група Кабміну вважає за можливе доповнити КК положеннями частини другої статті 188 цього проекту, які стосуються посилення відповідальності службових осіб за діяння, пов'язані із прийняттям ними рішеннь по зруйнуванню пам'яток матеріальної або духовної культури або за бездіяльність у випадках, коли необхідно було діяти належним чином.
Враховано.
Ст.273 доповнено частиною три, якою посилюється відповідальність службових осіб, що злочинно діють, використовуючи своє службове становище.
(3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
886.
Стаття 274. Жорстоке поводження з тваринами
-1230- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В назві статті 274 перед словом "жорстоке" доповнити словом "особливо".
Враховано

Стаття 308. Жорстоке поводження з тваринами
887.
Жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель або каліцтво, а також мучення тварини, вчинені з хулiганських мотивiв або в присутностi малолiтнього, -
-1231- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції статті 274 перед словом "жорстоке" доповнити словом "особливо", далі за текстом.
Враховано.
(1) Мучення тварин, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням садистських методів, або із хуліганських мотивів, а так само нацькування зазначених тварин одна на іншу, вчинене із хуліганських чи корисливих мотивів, -


-1232- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Диспозицію статті 303 викласти в наступній редакції:
"Мучення тварин, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням садистських методів, або із хуліганських мотивів, а так само нацькування зазначених тварин одна на іншу, вчинене із хуліганських чи корисливих мотивів, -".
Враховано


888.
караються штрафом до тридцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
-1233- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції статті 274 слово "тридцяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.


-1234- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 274 викласти в такій редакції:
"(1) Жорстоке поводження з твариною, що спричинило її загибель або каліцтво, -
карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
(2) Мучення тварини, вчинене з садистських або хуліганських мотивів або в присутності малолітнього, -
нарається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано частково.
Із диспозиції статті вилучена вказівка на хуліганський мотив. Поділяти статтю 274 на дві частини нема потреби.-1235- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Доповнити статтю 274 частиною другою такого змісту:
"Ті самі дії вчинені у присутності малолітнього, -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років".
Враховано

(2) Ті самі дії вчинені у присутності малолітнього, -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
889.
Стаття 275. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості


Стаття 309. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості
890.
(1)Ввезення в Україну з метою збуту, розповсюдження виготовлення, збутя, розповсюдження або зберігання з метою збуту чи розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -
-1236- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Викласти частину першу статті 275 в такій редакції:
"(1) Ввезення в Україну творів , що пропагують культ насильства і жорстокості з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -
Враховано.
Диспозиція ч.1 ст.275 змінена за пропозиціями Генеральної прокуратури України та Верховного Суду України.
(1) Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -


-1237- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині першій статті 275 після слів "порнографічного характеру" доповнити словами "тобто таких, що містять опис або зображення статевого акту з описом чи зображенням при цьому статевих органів".
Відхилено.

891.
караються штрафом до ста тридцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
-1238- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини першої статті 275 слова "до ста тридцяти п'яти" замінити на "до ста п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.
892.
(2) Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, -
-1239- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 275 слово "пропагує" замінити на "пропагують".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -


-1240- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Доповнити диспозицію частини другої статті 275 словами "а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -"
Враховано.
Зазначене доповнення додано до ч.2 ст.275 на підставі пропозиції н.д. В.В.Медведчука

893.
караються штрафом від ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.
-1241- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини другої статті 275 слова "від ста тридцяти п'яти до двохсот двадцяти п'яти" замінити на "від ста до трьохсот"
Враховано.
Уточнена штрафна санкція.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.
894.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою замовою групою осіб, -
-1242-Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У диспозиції частини третьої статті 275 замінити букву "і" на слово "або", а слово "замовою" на "змовою".
Враховано.
Редакційне уточнення та виправлення помилки.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -


-1243- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити диспозицію частини третьою статті 275 словами "а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості".
Враховано.
Зазначене доповнення уведено до ч.3 ст.275 на підставі пропозиції н.д. В.В.Медведчука.

895.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією творів та кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування, з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1244- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 275 доповнити частиною четвертою, де передбачити в якості кваліфікуючої ознаки вчинення дій "злочинною організацією".
Відхилено
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1245- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект КК статтею:
"Стаття... Збут чи розповсюдження серед неповнолітніх порнографічних предметів, а також товарів, що пропагують культ насильства і жорстокості.
Збут чи розповсюдження серед неповнолітніх товарів, зображень або інших предметів порнографічного характеру або творів, що пропагують культ насильства і жорстокості -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією зазначених товарів, зображень, предметів та творів, засобів їх виготовлення та демонстрування".
Враховано частково. На підставі цієї пропозиції зроблені відповідні доповнення до ст.275 та ст.276 проекту.

896.
Стаття 276. Ввезення, виготовлення, збування і розповсюдження порнографічних предметів


Стаття 310. Ввезення, виготовлення, збування і розповсюдження порнографічних предметів
897.
(1)Ввезення в Україну з метою збуту або розповсюдження, виготовлення, збут чи розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру -
-1246- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Викласти частину першу статті 276 в такій редакції:
"(1) Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -"
Враховано

(1) Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -
898.
караються штрафом до дев'яноста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.
-1247-Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 276 слова "до дев'яноста" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.
899.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кіно та відеопродукції порнографічного характеру, -
-1248- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Доповнити частину другу статті 276 словами "а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -"
Враховано.
Зазначене доповнення введено до ч.2 ст.276 на підставі пропозиції н.д.В.В.Медведчука.
(2) Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -
900.
караються штрафом від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
-1249- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції частини другої статті 276 слова "від дев'яноста до двохсот двадцяти п'яти" замінити на "від ста до трьохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.
901.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою замовою групою осіб, -
-1250- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
У диспозиції частини третьої статті 276 замінити букву "і" на слово "або", а слово "замовою" на слово "змовою".
Враховано.
Редакційне уточнення та виправлення технічної помилки.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -


-1251-Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Доповнити диспозицію частини третьої статті 276 словами "а також примушування неповнолітніх до участі у створені творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -"
Враховано.
Зазначене доповнення додано до ч.3 ст.276 на підставі пропозиції н.д.Медведчука В.В.

902.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1252- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 276 доповнити частиною четвертою, де передбачити в якості кваліфікуючої ознаки вчинення дій "злочинною організацією".
Відхилено

903.
Стаття 277. Створення або утримання мiсць розпусти i звідництво


Стаття 311. Створення або утримання мiсць розпусти i звідництво
904.
(1) Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти -


(1) Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти -
905.
караються штрафом вiд п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1253- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В санкції частини першої статті 277 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
906.
(2) Ті самi дії, вчинені з метою наживи, -
-1254- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 277 доповнити словами "або повторно, або вчинені організованою групою".
Враховано

(2) Ті самi дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -


-1255- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Частину другу статті 277 викласти в наступній редакції:
"Ті самi дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -".
Враховано


907.
караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


-1256- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Доповнити Кодекс після статті 277 новою статтею "Добровільне зайняття проституцією".
Санкцію статті викласти в такій редакції:
"карається штрафом до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років".
Відхилено.
Такі дії, що зазначені у пропозиції, повинні переслідуватися на підставі адміністративного законодавства.-1257- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Доповнити статтю 277 частиною третьою такого змісту:
"Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років".

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


-1258- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 277 новою статтею такого змісту:
"Стаття... Проституція.
(1) Заняття проституцією, тобто здійснення особою статевого акту з іншою особою за платню, -
карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.
(2) Ті самі дії, здійснювані за пропозицією особи, або групою осіб, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, якщо вчинені в місцях розпусти і звідництва, або за сприяння осіб які утримують чи охороняють такі місця, -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк".
Враховано

Стаття 312. Проституція
(1) Систематичне заняття проституцією тобто здійснення сексуальних послуг з метою отримання доходу, -
карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.
(2) Втягнення у зайняття проституцією шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -
караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті,, вчиненні щодо неповнолітнього або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


-1259- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
"Стаття... Проституція
(1) Систематичне заняття проституцією тобто здійснення сексуальних послуг з метою отримання доходу, -
карається штрафом від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.
(2) Втягнення у зайняття проституцією шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -
караються штрафом від десяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті,, вчиненні щодо неповнолітнього або організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років".
Враховано


908.
Стаття 278. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність


Стаття 313. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність
909.
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми, а також використання неповнолітніх з метою паразитичного існування -
-1260- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції статті 278 після слова "жебрацтво" вставити "проституцією".
Враховано
в ст. 312
Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми, -


-1261- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Із статті 278 слова "проституція" та "а також використання неповнолітніх з метою паразитичного існування" вилучити.
Враховано
-1262- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У тексті статті 278 після слова "жебрацтва" доповнити словом "проституцією", а слова "паразитичного існування" замінити словами "з метою наживи".
Враховано частково-1263- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В диспозиції частини першої статті 278 слово "неповнолітніх" викласти в однині "неповнолітнього".
Відхилено

910.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1264- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 278 доповнити частиною другою наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені відносно кількох осіб, або малолітнього, або батьками відносно своїх дітей, або організованою групою, а також такі, що потягли тяжкі наслідки для фізичного, духовного та освітнього розвитку потерпілого, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років".
Відхилено.-1265- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Доповнити проект розділом ХІІІ, назву якого викласти у такій редакції:
"Розділ ХІІІ. Злочини проти громадської моральності".
Включити до розділу ХІІІ статті 272-278 цього проекту.
Враховано частково.
В назву розділу XII додані слова "громадської моральності" замість "моральності". Виділення окремого розділу недоцільно, так як певна частина злочинів спричиняє шкоду і громадському порядку" і "громадській моральності".

911.
Розділ XIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI ОБIГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБIВ ТА ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ
-1266- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У назві розділу після слова "засобів" додати "психотропних речовин, прекурсорів"
Враховано.
Уточнено предмет злочинів, що передбачені цим розділом.
Розділ XIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ


-1267- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Розділ XIII розмістити після розділу II. Дати вказаному розділу таку назву: "Розділ III. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів".
Враховано частково.
У назві розділу XIII перед словом "проти" додані слова "та ніші злочини". Тим самим підкреслено, що всі злочини, що передбачені цим розділом спрямовані проти здоров'я населення.

912.
Стаття 279. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів


Стаття 314. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
913.
(1) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю -
-1268- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В диспозиції частини першої статті 279 після слів "тобто їх" додати "незаконне".
Відхилено

(1) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю -
914.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
-1269-Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини першої статті 279 після слів "десяти років" вставити "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та"
Враховано.
Посилено додаткове покарання щодо конфіскації предметів контрабанди.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.
915.
(2)Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою замовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -
-1270- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
У диспозиції частини другої статті 279 слово "замовою" замінити на слово "змовою".
-1271- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
У диспозиції частини другої статті 279 після слова "речовини" (у друге) додати слова "чи прекурсори".
Враховано.
Технічна помилка.


Враховано.
Уточнено предмет злочину.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори у великих розмірах, -
916.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
-1272- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини другої статті 279 після слів "дванадцяти років" додати "з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та"
Враховано.
Введено ще одне додаткове покарання.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.
917.
(3)Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
-1273- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У диспозиції частині третьої статті 279 необхідно визначити розмір "особливо великого розміру".
Відхилено.
(3) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в особливо великих розмірах, -


-1274- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У диспозиції частини третьої статті 279 після слова "речовини" (у друге) додати слова "чи прекурсори".
Враховано.
Уточнено предмет злочину.

918.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.
-1275- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В санкції частини третьої статті 279 після слів "п'ятнадцяти років" додати "із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та".
Враховано.
Введено ще одне додаткове покарання.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.
919.
Стаття 280. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів


Стаття 315. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів
920.
(1) Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в інших організаціях та їх підрозділах незалежно від форм власності, або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів -
-1276- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В диспозиції частини першої статті 280 замінити слова "в інших організаціях та їх підрозділах" "в установах, чи організаціях та їх підрозділах".
-1277- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Після слова "важності" додати "та законності їх діяльності,".
Враховано.
Зроблена вказівка на установи, до яких можуть інколи направлятися кошти.
Враховано. Підкреслено, що характер діяльності підприємства не має значення для відповідальності.
(1) Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форм власності, або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів -
921.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.
-1278- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції замість "від трьох до десяти років" записати "від п'яти до дванадцяти років".
Враховано

караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
922.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -


(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -
923.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
924.
925.
Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двiстi та більше неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян.


Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двiстi та більше неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян.


-1279- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Статтю виключити.
Відхилено.-1280- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 280 слід значно розширити за змістом і перенести у Розділ YII - "Злочини у сфері господарської діяльності", об'єднавши зі статтею 193 - "Легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутого незаконним шляхом".
Відхилено.
Санкція ст.280 більш сувора ніж ст.193.

926.
Стаття 281. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 316. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин
927.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збування, а також незаконне збування наркотичних засобів або психотропних речовин -


(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збування, а також незаконне збування наркотичних засобів або психотропних речовин -
928.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
929.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою замовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 282, 284, 286, 288, 289, 291 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збування наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -
-1281- Н.д.Данильчук О.Ю. (Округ №156)
У диспозиції частини другої статті 281 слово "замовою" замінити на слово "змовою".
-1282- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 281 після слів "із залученням неповнолітнього" доповнити словами "або щодо неповнолітнього"
Враховано.
Технічна помилка.


Відхилено
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 317, 319, 321, 323, 324, 326 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збування наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -
930.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
931.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом цих діяти були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
-1283- Н.д.Данильчук О.Ю. (Округ №156)
У диспозиції частини третьої статті 281 слова "цих діяти" замінити на слова "таких дій".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -


-1284- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 281 доповнити словами "або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього".
Враховано


932.
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
933.
(4) Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини i вказала джерело їх придбання чи сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних із незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх виготовлення, придбання, зберiгання, пересилання (частина перша статтi 281, частина перша статтi 283 цього Кодексу).
-1285- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В частині четвертій статті 281 слово "чи" замінити на "або", після слів "пов'язаних з" додати слова "їх"; перед словом "виготовлення" додати слово "вироблення"; перед словом "пересилання" вставити слово "перевезення"
Враховано.
В ч.4 ст.281 дані редакційні уточнення, її текст приведено у відповідність з ч.1 ст.229-10 діючого КК.
(4) Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх вироблення, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша статтi 316, частина перша статтi 318 цього Кодексу).
934.
Стаття 282. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства
-1286- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В назві статті 282 після слів "шляхом шахрайства" додати "або зловживанням службовим становищем"
Враховано.
Уточнено способи заволодіння наркотичними засобами чи психотропними речовинами
Стаття 317. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем
935.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайство -
-1287- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 282 замінити слово "шахрайство" на "шахрайства".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства -
936.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
937.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою замовою групою осіб, або із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з викраденням наркотичних засобiв чи психотропних речовин, поєднаним з погрозою застосування такого насильства, або привласнення зазначених засобiв чи речовин особою, якій вони були довіренi у зв'язку з її службовим становищем чи під охорону, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 280, 281, 284, 285, 286, 288, 291 цього Кодексу, або у великих розмірах, -
-1288- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини другої статті 282 слово "замовою" замінити на "змовою".
-1289- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В диспозиції частини другої статті 282 замість слова "яке" записати "що".
-1290- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 282 слова "або привласнення зазначених засобів чи речовин особою, якій вони були довірені у зв'язку з її службовим становищем чи під охорону" вилучити; слова "а також" замінити на "або"; після слів "у великих розмірах" додати "а також заволодіння зазначеними засобами чи речовинами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем".
Враховано.
Технічна помилка.


ВрахованоУточнений спосіб заволодіння наркотичними засобами чи психотропними речовинами.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 319, 320, 321, 323, 326 цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння зазначеними засобами чи речовинами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -
938.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
939.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмірах, а також розбiй з метою заволодiння наркотичними засобами чи психотропними речовинами, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
-1291-Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В диспозиції статті 282 слова "заволодіння наркотичними засобами чи психотропними речовинами" замінити на "викрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин".
Враховано.
Уточнено опис розбою стосовно щодо складу злочину зазначеного у ст.282.
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмірах, або організованою групою, а також розбiй з метою викрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -


-1292- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 282 після слів "великих розмірах" доповнити словами "або організованою групою".
Враховано.

940.
караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна
941.
Стаття 283. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту


Стаття 318. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту
942.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -


(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -
943.
караються штрафом від двадцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
944.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 281, 282, 284, 291 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 326 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -
945.
караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.


караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.
946.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
-1293-Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В диспозиції частини третьої статті 283 після слова "другою" додати "цієї"
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -
947.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
948.
(4) Особа, яка добровiльно звернулася до медичного закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.


(4) Особа, яка добровiльно звернулася до лікувального закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.
949.
Стаття 284. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель


Стаття 319. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель
950.
(1) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -
-1294- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із тексту статті 284 слово "незаконний" виключити.
Відхилено.
(1) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -
951.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1295- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини першої статті 284 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на слова "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.
952.
(2) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 281, 283, 285, 291 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збутя, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -
-1296- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У диспозиції частини другої статті 284 слово "збутя" замінити на слово "збуту".
Враховано.
Технічна помилка.
(2) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 318, 320, 326 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -
953.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.


-1297- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 284 доповнити частиною третьою наступного змісту:
"(3) Ті самі дії, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до дванадцяти років з конфіскацією майна".
Відхилено

954.
Стаття 285. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів
-1298- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У назві статті 285 вилучити слово "або", а після слова "пересилання" додати "чи збування".
Враховано.
В назві ст.256 дано повний перелік злочинних дій.
Стаття 320. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорів


-1299- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У назві статті 285 та диспозиції частини першої вилучити слово "вироблення".
Відхилено.
В словах "вироблення" та "виготовлення" є свій певний зміст.

955.
(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів з метою їх використання для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -


(1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів з метою їх використання для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -
956.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1300- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В санкції частини першої статті 285 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
957.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збування, а також незаконне збування прекурсорів -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збування, а також незаконне збування прекурсорів -
958.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
959.
(3) Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, -


(3) Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, -
960.
караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.


-1301- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Додати до статті 285 частину четверту такого змісту:
"(4) Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів чи психотропних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)"
Враховано.
Додана заохочувальна норма, подібна нормі у статті 281.
(4) Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів чи психотропних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)
961.
Стаття 286. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства
-1302- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В назві статті 286 після слів "шляхом шахрайства" додати слова "або зловживання службовим становищем".
Враховано.
Уточнено способи незаконного заволодіння прекурсорами.
Стаття 321. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем
962.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збутя для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -
-1303-Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини першої статті 286 слово "збутя" замінити на слово "збут".
Враховано.
Технічна помилка.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -
963.
караються штрафом від тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією майна чи без такої.


караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією майна чи без такої.
964.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або особою, якій прекурсори було довірено у зв'язку із службовим становищем чи під охорону, або у великих розмірах -
-1304- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини другої статті 286 замість слова "яке" записати "що"; слова "або особою, якій прекурсори було довірено у зв'язку із службовим становищем чи під охорону" вилучити; після слів "або у великих розмірах" записати "а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем".
Враховано.
Уточнено спосіб незаконного заволодіння прекурсорами.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -
965.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
966.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, вчинені організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, розбiй з метою заволодiння прекурсорами, а також вимагання їх, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
-1305-Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В диспозиції частини третьої статті 286 після слів "великих розмірах" додати "а також"; слова "заволодіння прекурсорами" замінити на "викрадення прекурсорів"
Враховано.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, вчинені організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, а також розбiй з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
967.
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна i з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
968.
Стаття 287. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням
-1306- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В назві статті 287 після слів "шляхом шахрайства" додати слова "або зловживання службовим становищем"
Враховано.
Уточнені способи незаконного заволодіння обладнанням
Стаття 322. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням
969.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання -


(1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання -
970.
караються штрафом від тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
-1307- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В санкції частини першої статті 287 слова "від тридцяти до сімдесяти" замінити на "від п'ятдесяти до двохсот"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
971.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 280, 286, 288, 289, 291, 292 цього Кодексу, -
-1308- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В диспозиції частини другої статті 287 після слів "цього Кодексу" додати "а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхом зловживання особи своїм службовим становищем"
Враховано.
Додано спосіб незаконного заволодіння зазначеним обладнанням службовою особою.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 321, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -
972.
караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
973.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою всіх або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також розбiй з метою заволодiння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -
-1309- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини третьої статті 287 після слова "групою" вилучити слова "всіх"; слова "заволодіння обладнанням" замінити на "викрадення обладнання".
Враховано.
Уточнено опис розбою.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також розбiй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я,
974.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
975.
Стаття 288. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин
-1310- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У назві статті 288 після слова "незаконне" доповнити словом "вживання".
Відхилено.
Стаття 323. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин


-1311- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 288 доповнити частиною першою такого змісту:
"(1) Незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин, -
карається штрафом від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців".
Відхилено.

976.
(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів або психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі -


(1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів або психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі -
977.
карається штрафом від тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
978.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 289, 290, 291, 292 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпiлому, -
-1312- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини другої статті 288 після слів "самі дії" додати слова "якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або".
Враховано.
За пропозицією н.д.Г.А.Васильєва до ч.2 ст.288 додана додаткова обтяжуюча обставина.
(2) Ті самi дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпiлому, -
979.
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
980.
(3) Дії, передбачені частинами першою або дргугою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -
-1313- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини третьої статті 288 слово "дргугою" замінити на слово "другою".
-1314- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину третю статті 288 доповнити словами "якщо внаслідок таких дій настала наркотична залежність потерпілого".
Враховано.
Технічна помилка.

Враховано.
Ця обставина введена у ч.2 ст.288.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -
981.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
982.
Стаття 289. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 324. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин
983.
(1) Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -


(1) Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -
984.
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1315- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
Після слова "карається" додати "штрафом від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років, або".
Враховано.
Розширені види покарань.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
985.
(2) Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 281, 282, 284, 288, 290, 291 цього Кодексу, -


(2) Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 323 326 цього Кодексу, -
986.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1316- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 289 частиною третьою наступного змісту:
"(3) Дія, передбачена частиною першою цієї статті, вчинена стосовно малолітнього, -
карається позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років".
Відхилено987.
Стаття 290. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів


Стаття 325. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів
988.
(1) Відкрите або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -


(1) Відкрите або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -
989.
карається штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
-1317- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В санкції частини першої статті 290 слова "від п'ятнадцяти до сорока замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
990.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 281, 284, 288, 289, 291, 292 цього Кодексу, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 319, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, -
991.
караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.
992.
Стаття 291. Організація або утримання мiсць для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин
-1318- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У назві статті 291 слово "місць" замінити словом "кубел".
Відхилено

Стаття 326. Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин


-1319- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
У назві статті 291 після слова "вживання" додати ", вироблення".
Враховано.
Уточнено перелік дій.

993.
(1) Організація або утримання мiсць для вживання чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою -
-1320- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
В диспозиції частини першої статті 291 слово "місць" замінити на "кубел".
Відхилено

(1) Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою -


-1321- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В диспозиції частини першої статті 291 після слова "вживання" додати ", вироблення".
Враховано.
Уточнено перелік дій.

994.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
995.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або в корисливих цілях, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -
-1322- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
В диспозиції частини другої статті 291 слова "в корисливих цілях" замінити на "з корисливих мотивів".
Враховано.
Уточнено опис мотиву дії.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -
996.
караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.


караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.
997.
Варіант: Вилучити слова "групою осіб або із залученням неповнолітнього".998.
Стаття 292. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збування підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів


Стаття 327. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збування підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів
999.
(1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -


(1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
1000.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1323- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини першої статті 292 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.
1001.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291 цього Кодексу, -


(2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 цього Кодексу, -
1002.
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.


караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.
1003.
Стаття 293. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин


Стаття 328. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин
1004.
(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин в корисливих цілях чи в інших особистих інтересах -
-1324- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В частині першої статті 293 слова "в корисливих цілях" замінити на "з корисливих мотивів".
Враховано.
Уточнено опис мотиву дії.
(1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -
1005.
карається штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
-1325- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 293 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1006.
(2) Ті самi дії, вчиненi повторно, -
-1326- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 293 доповнити словами "або щодо неповнолітнього"
Відхилено.
Зазначена обставина не є характерною для цього злочину
(2) Та сама дія, вчинена повторно, -
1007.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1008.
Стаття 294. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів


Стаття 329. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
1009.
(1) Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
-1327- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 294 доповнити словами "що призвело до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодіння ними".
-1328- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 294 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"; після слова "громадян" додати "або обмеженням волі на строк до чотирьох років,".
Враховано частково. Див. зміни в диспозиції ч.2 цієї статті.
Враховано.
Посилена штрафна санкція. Розширена кількість основних покарань.
(1) Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -
1010.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1011.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або такi, що призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодiння ними, шляхом шахрайства, або до їх нестачi у великих розмірах, -
-1329- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Диспозицію частини другої статті 294 викласти в такій редакції:
"(2) Ті самі дії, вчинені повторно або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особою своїм службовим становищем, -"
Враховано.
Уточнено перелік способів викрадання предмету злочину та зміст кваліфікуючої обставини, пов'язаної із нестачею предмету злочину.
(2) Ті самi дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства чи зловживання особою своїм службовим становищем, -
1012.
караються штрафом від тридцяти до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1013.
Стаття 295. Повідомлення зазнали неправдивих відомостей про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
-1330- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Статтю 295 виключити.
Враховано.
Зазначені дії є різновидом службового підроблення документів, та самі по собі не мають значної поширеності.
Стаття 295 виключена із проекту


-1331- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Статтю 295 виключити.
Враховано1014.
Повідомлення в офіційних документах зазнали неправдивих відомостей, які стосуються обігу наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -1015.
карається штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від одного до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.1016.
Стаття 296. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збуту отруйних і сильнодіючих речовин
-1332- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В назві статті слова "збуту" замінити на "збування" (двічі)
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 330. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збування або збування отруйних і сильнодіючих речовин


-1333- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Назву статті 296 після слів "або збуту" доповнити словами "радіоактивних матеріалів".
Відхилено. Відповідальність за злочини предметом яких є "радіоактивні матеріали" передбачена в ст.239 і 241 цього Проекту.-1334- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У назві статті 296 слово "вироблення" замінити словом "виготовлення"
Відхилено.
Поняття "вироблення" і "виготовлення" відрізняються за змістом.-1335- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 296 перенести в розділ II.
Відхилено.
Інший об'єкт злочину.

1017.
(1) Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збуту, а також збуту отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодійних речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, -
-1336-Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 296 слово "збуту" замінити на "збування" (двічі).
-1337- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
В диспозиції частини першої статті 296 після слів "збуту" додати "радіоактивних матеріалів".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Відхилено

(1)Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збування, а також збування отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодійних речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, -


-1338- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
В диспозиції частини першої статті 296 слово "вироблення" замінити словом "виготовлення".
Відхилено-1339- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції ч.1 ст.296 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.

1018.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
1019.
(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, -
-1340- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
В диспозиції частини другої слово "вироблення" замінити словом "виготовлення"
Відхилено
(2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, -
1020.
карається штрафом до тридцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до одного року.
-1341- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції другої частини статті 296 замість слів "до тридцяти" записати "від тридцяти до ста", а замість слів "одного року" записати "двох років".
Враховано

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.
1021.
Стаття 297. Організація або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобів


Стаття 331. Організація або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобів
1022.
Організація або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лікарських та iнших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а також надання приміщень з такою метою -


Організація або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лікарських та iнших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а також надання приміщень з такою метою -
1023.
караються штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
-1342- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції статті 297 слова "від п'ятнадцяти до сорока" замінити на "від п'ятдесяти до ста".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.


-1343- Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Розділ XIII Особливої частини доповнити новою статтею 297-1 такого змісту:
"Стаття 297-1. Залучення або спонукання неповнолітніх до застосування допінгу.
(1) Залучення або спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, -
карається штрафом від п'ятнадцяти до сорока неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Та сама дія, вчинена повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів передбачених статтями 288, 289, 291, 297 Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк до двох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років".
Примітка. Допінг-засоби і методи, які входять до переліку заборонених Медичного Кодексу Міжнародного Олімпійського комітету, комітетів міжнародних спортивних федерацій.
Враховано

Стаття 332. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
(1) Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, -
карається штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Та сама дія, вчинена повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів передбачених статтями 323, 324, 326, 333 Кодексу, -
карається позбавленням волі на строк до двох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли тяжких наслідків, -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
Примітка. Допінг - це засоби і методи, які входять до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.


-1344- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
"Стаття 297-1. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу
(1) Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, -".
Враховано
-1345- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити проект статтею "Схиляння до вживання одурманюючих засобів неповнолітніх" наступного змісту:
"Схиляння неповнолітніх до вживання з метою одурманювання лікарських засобів, що не є наркотичними або психотропними, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк".
Враховано

Стаття 333. Схиляння до вживання одурманюючих засобів неповнолітніх
Схиляння неповнолітніх до вживання з метою одурманювання засобів, що не є наркотичними або психотропними, -
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.
1024.
Стаття 298. Порушення правил боротьби з епідеміями
-1346- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 298 виключити
Відхилено.
Стаття 334. Порушення правил боротьби з епідеміями
1025.
Порушення обов'язкових правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -
-1347- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Із диспозиції статті 298 вилучити слово "обов'язкових".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -
1026.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1348- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції статті 298 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1349- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю доповнити частинами другою та третьою наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, що призвели до особливо тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк до трьох років.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені особами, що за посадою або родом діяльності відповідають за забезпечення дотримання таких правил, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років".
Відхилено.
Зазначені дії певним чином передбачені диспозицією цієї статті.

1027.
Стаття 299. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами
-1350- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 299 перенести в розділ II проекту КК.
Відхилено.
Інший об'єкт злочину.
Стаття 335. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами
1028.
(1) Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, а також iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -


(1) Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, а також iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -
1029.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
-1351- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 299 слова "від семи до п'ятнадцяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.
1030.
(2) Ті самі порушення, якщо вони спричинили загибели людей чи iншi тяжкi наслiдки, -
-1352- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Викласти диспозицію частини другої статті 299 в такій редакції "Те саме порушення, якщо воно спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, -
1031.
карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


-1353- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю викласти в такій редакції:
"Стаття 299. Порушення правил поводження зі збудниками небезпечних інфекційних хвороб, токсинами, радіоактивними матеріалами, токсичними хімічними речовинами.
(1) Порушення правил поводження зі збудниками небезпечних інфекційних хвороб, токсинами, радіоактивними матеріалами, токсичними хімічними речовинами, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей, -
караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до одного року, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або без такого.
(2) Ті самі діяння, що спричинили захворювання людей або їх загибель, епізоотію чи масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -
караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк, або без такого.
Відхилено.
Дії, що пропонуються в цій статті передбачені як ст.299 так і іншими статтями (див.ст.241) проекту КК.

1032.
Стаття 300. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
-1354- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 300 перенести в розділ II
Відхилено.
Інший об'єкт посягання.
Стаття 336. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції
1033.
(1) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо ці дії створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяли шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1355- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 300 слова "якщо ці дії створили загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяли шкоду здоров'ю потерпілого" виключити.
Відхилено.
(1) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо ці дії створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяли шкоду здоров'ю потерпiлого, -
1034.
караються штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1356- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В санкції частини першої статті 300 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "до сімдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1035.
(2) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-1357- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини другої слова "якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки" замінити словами "у значних розмірах а також продуктів дитячого харчування чи іншої продукції, призначеної для споживання дітьми".
Відхилено.
(2) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
1036.
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1037.
Стаття 301. Посягання на здоров'я людей під приводом виконання релігійних обрядів
-1358- Комітет з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства
Статтю 301 перенести в розділ II.
Відхилено.
Інший об'єкт посягання.
Стаття 301. Перенесена до розділу "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав громадян" за номером 193.


-1359- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Перенести статтю 301 до розділу V проекту КК "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав громадян". Надати їй номер 168-1.
Враховано.
Виходячи із пропозиції н.д.Пилипчука І.М. щодо об'єднання злочинів проти свободи віросповідання та релігійних об'єднань у окремий розділ, Робоча група Кабміну пропонує статтю 301 помістити у розділ V, де знаходяться майже всі норми, що охороняють зазначені інтереси.

1038.
Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана iз заподіянням шкоди здоров'ю людей або статевою розпустою, -
-1360- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції статті 301 слова ",що здійснюється під приводом" замінити словами "спрямована на" (або "що полягає в" чи "пов'язана з").
Відхилено.

1039.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

-1361- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 301 частиною другою наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, поєднані зі втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років".
Враховано.
Див. частину другу статті 168-1.

1040.
Розділ XIV. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦI, НЕДОТОРКАННОСТI ДЕРЖАВНИХ КОРДОНIВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБIЛIЗАЦIЇ


Розділ XIY. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ
1041.
Стаття 302. Розголошення державної таємниці
-1362- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 302 викласти в такій редакції:
"(1) Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі по службі чи роботі , за відсутності ознак державної зради або шпигунства, вчинене з необережності, -
карається штрафом в розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Ті самі дії, якщо вони створили небезпеку завдання суттєвої шкоди інтересам держави, -
караються штрафом в розмірі до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк або без такого.
(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, що потягли тяжкі наслідки для інтересів держави, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
(4) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені вмисно, -
караються позбавленням волі на строк до чотирьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю.
(5) Дії, передбачені частинами другою і третьою цієї статті, вчинені вмисно, а також передбачені частиною першою цієї статті, вчинені вмисно з корисливих або інших особистих мотивів, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років".
Відхилено.
Стаття 337. Розголошення державної таємниці
1042.
Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі по службі чи роботі, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -


(1) Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -
1043.
карається позбавленням волі на строк вiд двох до семи років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-1363- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції першої частини статті 302 слово "семи" замінити на "п'яти".
Враховано

карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1364- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Статтю 302 доповнити другою частиною наступного змісту:
"Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі строком від п'яти до восьми років".
Враховано

(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі строком від п'яти до восьми років.
1044.
Стаття 303. Втрата документів, що містять державну таємницю


Стаття 338. Втрата документів, що містять державну таємницю
1045.
Втрата документів або матеріалів, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження із зазначеними документами, матеріалами або предметами, -


(1) Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або предметами, -
1046.
карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-1365- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції статті 303 слова "вiд двох до п'яти років" замінити на "до трьох років".
Враховано

карається позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1366- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Статтю 303 доповнити другою частиною наступного змісту:
"Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років".
Враховано

Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років.
1047.
Стаття 304. Передавання іноземним організаціям відомостей, що становлять службову таємницю


Стаття 339. Передавання іноземним організаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави
1048.
Передавання або збирання з метою передавання іноземним організаціям або їхнім представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять службову таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі по службі чи роботі, -
-1367- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції статті 304 після слів "по службі чи роботі" додати слова "за відсутності ознак державної зради або шпигунства"
Враховано.
За пропозицією Служби Безпеки України стаття 304 доповнена уточненням, що дає можливість відокремлювати її від злочинів, передбачених ст.105 і ст.109 проекту КК.
(1) Передавання або збирання з метою передавання іноземним організаціям або їхнім представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства, -


-1368- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
В диспозиції статті 304 слова "службову таємницю" замінити словами "конфіденційну інформацію, яка є власністю держави".
Враховано


1049.
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.


-1369- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю частиною другою наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що потягли тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років".
Враховано

(2) Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
1050.
Стаття 305. Незаконне перетинання державного кордону


Стаття 340. Незаконне перетинання державного кордону
1051.
(1) Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без установлених документів чи дозволу відповідних державних органів -
-1370- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Частину першу статті 305 викласти в наступній редакції:
"(1) Порушення встановленого порядку перетинання державного кордону України, здійснено повторно, після накладення адміністративного стягнення, -
карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років".
Відхилено.
Пропозиція протирічить загальній концепції проекту КК.
(1) Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -
1052.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1371- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини першої статті 305 слова "до десяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1053.
(2) Ті самi дії, вчинені особою, яка ранiше була засуджена за такий самий злочин, -
-1372- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини другої статті 305 слова "штрафом до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на "арештом на строк до шести місяців"
Враховано.
Посилена санкція за дії, що передбачені ч.2 ст.305.
(2) Ті самi дії, вчинені особою, яка ранiше була засуджена за такий самий злочин, -
1054.
караються штрафом до семи неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1055.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані iз застосуванням зброї, -
-1373- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 305 доповнити словами: "або вчинені за попередньою змовою з особою, яка по службі несе обов'язки по охороні державного кордону".
Відхилено.
Це службовий злочин.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані iз застосуванням зброї, -
1056.
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.


караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
1057.
Примітка. Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземцiв чи осiб без громадянства без установленого документа або дозволу для використання права притулку вiдповiдно до Конституцiї України, а також з метою набуття статусу бiженця.
-1374- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В примітці до статті 305 після слів "статусу біженця" додати речення "Чинність цієї статті також не поширюється на випадки прибуття в Україну її громадян без установленого документа які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми".
Враховано.
За пропозицією Міністерства із справ сім'ї та молоді України в примітці до ст.305 передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми.
Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземцiв чи осiб без громадянства без встановленого документа або дозволу для використання права притулку вiдповiдно до Конституцiї України, а також з метою набуття статусу бiженця. Чинність цієї статті також не поширюється на випадки прибуття в Україну без встановленого документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.


-1375- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Доповнити Кодекс новою статтею:
"Стаття... Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, або штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією майна або без такої.
Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину".
Враховано

Стаття 341. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України
(1) Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -
карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, з конфіскацією майна або без такої.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.
1058.
Стаття 306. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення озброєння, а також військової та спеціальної техніки
-1376- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У назві статті 306 слово "озброєння" замінити на слово "зброї".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 342. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки
1059.
(1) Порушення встановленого порядку вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, вiйськової та спеціальної техніки, а також незаконне вивезення зазначених предметів або запасних частин до них та військового майна за відсутності ознак контрабанди -
-1377- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Із диспозиції статті 306 вилучити дужки та цифру 1.
-1378- Н.д.Мішура В.Д. (Реєстр.картка №259)
Із диспозиції статті 306 виключити слова "а також незаконне вивезення зазначених предметів або запасних частин до них та військового майна за відсутності ознак контрабанди"
Враховано.
Технічна помилка.


Враховано


Порушення встановленого порядку вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, вiйськової та спеціальної техніки, -


-1379- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У диспозиції статті 306 слово "озброєння" замінити словом "зброю", та необхідно конкретизувати термін "спеціальна техніка".
Враховано частково.
В назві ст.306 слово "озброєння" замінено на "зброї". Поняття "спеціальна техніка" розкривається у спеціальних нормативних актах.

1060.
караються штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
-1380- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 306 слова "від семи до п'ятдесяти" замінити на слова "від ста до двохсот".
Враховано.
Суттєво посилена штрафна санкція.
караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
1061.
Стаття 307. Порушення правил міжнародних польотів


Стаття 343. Порушення правил міжнародних польотів
1062.
Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недотримання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних воріт або висоти польотів -
-1381- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В диспозиції статті 307 слова "воріт або висоти польотів" замінити словами "трас, коридорів або ешелонів".
Враховано

Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів, -
1063.
караються штрафом вiд п'ятисот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк із конфiскацiєю повiтряного судна або без такої.
-1382- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 307 слово "п'ятисот" замінити на "двохсот".
Враховано.
Розширені межі застосування штрафної санкції, враховуючи, що злочин може бути вчинено також з необережності.
караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфiскацiєю повiтряного судна або без такої.
1064.
Стаття 308. Ухилення від призову на строкову військову службу
-1383- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У статті 308 необхідно кримінальну відповідальність застосовувати після попередження, зробленого відповідним органом.
Відхилено.
Стаття 344. Ухилення від призову на строкову військову службу
1065.
Ухилення від призову на строкову військову службу -


Ухилення від призову на строкову військову службу -
1066.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
1067.
Стаття 309. Ухилення від призову за мобілізацією
-1384- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У статті 309 необхідно кримінальну відповідальність застосовувати після попередження, зробленого відповідним органом.
Відхилено.
Стаття 345. Ухилення від призову за мобілізацією
1068.
Ухилення від призову за мобілізацією до лав Збройних Сил України - карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


Ухилення від призову за мобілізацією -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1069.
Стаття 310. Ухилення від військового обліку або спецiальних зборів


Стаття 346. Ухилення від військового обліку або спецiальних зборів
1070.
(1) Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку, продовжуване пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, -


(1) Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, -
1071.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
-1385- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 310 слова "до десяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.
1072.
(2) Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборів -


(2) Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборів -
1073.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
-1386- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої статті 310 слова "до десяти" замінити на "від тридцяти до сімдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.
1074.
Варiант: Виключити iз статтi частину 1.
-1387- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 310 виключити
Враховано частково. Збережено варіант до ст.310 для вирішення питання Верховною Радою України.-1388- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 368 новою статтею такого змісту:
"Стаття... Незаконне втручання у військові навчання, маневри або операції.
(1) Незаконне втручання цивільної особи у військові навчання, маневри або операції, -
карається штрафом від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
(2) Ті самі дії, якщо вони спричинили істотну шкоду, або вчинені групою осіб, або службовою особою, -
караються штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
(3) Ті самі дії, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, стали причиною каліцтва або загибелі (смерті) людей, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.
(4) Ті самі дії, якщо вони спричинили особливо тяжкі наслідки, стали причиною масового каліцтва або смерті людей,
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років або смертною карою."
Відхилено


1075.
Розділ XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНIВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
-1389- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У назві розділу ХY слово "авторитету" виключити
Відхилено.
Таке вилучення призведе до зміни об'єкту охорони.
Розділ XY. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
1076.
Стаття 311. Наруга над державними символами


Стаття 347. Наруга над державними символами
1077.
(1) Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -


(1) Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -
1078.
карається штрафом до чотирьох неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1390- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
В санкції частини першої статті 311 слово "чотирьох" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Суттєво посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1079.
(2) Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави -


(2) Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави -
1080.
карається штрафом до чотирьох неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1391- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої статті 311 слово "чотирьох" замінити на "п'ятдесяти"
Враховано.
Суттєво посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1081.
Стаття 312. Посягання на честь i гiднiсть Президента України
-1392- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Статтю 312 виключити із проекту КК.
Відхилено.
Стаття 348. Посягання на честь i гiднiсть Президента України
1082.
Образа Президента України під час виконання ним своїх повноважень або з приводу їх виконання, а також наклеп на Президента України -
-1393- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Диспозицію статті 312 викласти в наступній редакції:
"Умисне приниження честі та гідності Президента України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять Президента України ".
Враховано
Умисне приниження честі та гідності Президента України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять Президента України, -


-1394- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
В диспозиції статті 312 потребує уточнення поняття "образа".
Відхилено.
Це поняття викладене в загальній нормі ст.144.

1083.
караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.


караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.


-1395- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю розділити на п'ять частин.
Частину першу викласти в такій редакції: "Образа Президента, -".
Частину другу викласти в такій редакції: "Образа, вчинена повторно, або у друкованому чи іншим способом розмноженому творі або з використанням засобів масової інформації, або іншим способом, поєднаним з поширенням інформації серед значного числа осіб, -".
Частину третю викласти в такій редакції: "Наклеп на Президента, -".
Частину четверту викласти в такій редакції: "Наклеп на Президента за обставин, зазначених в частині (2) статті 143,-".
Частину п'яту викласти в такій редакції: "Наклеп за обставин, зазначених в частині (3) статті 143,-".
Відповідно, диференціювати покарання, передбачивши його в діапазоні від штрафу та арешту за частинами (1), (3) до обмеження волі різних строків за частини (2) та позбавлення волі на строк, відповідно, до чотирьох і шести років за частинами (4) і (5).
Відхилено.
В такій деталізації немає нагальної потреби.

1084.
Стаття 313. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на річковому або морському судні


Стаття 349. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на річковому або морському судні
1085.
Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор -


Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор -
1086.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.
-1396- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції статті 313 слово "десяти" замінити на "п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.
1087.
Стаття 314. Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій


Стаття 350. Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій
1088.
Невиконання організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації, встановленого порядку їх організації та проведення, якщо його дiї призвели до грубого порушення громадського порядку, -
-1397- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини першої статті 314 перед словом " невиконання поставити дужки, в них цифру "1".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Невиконання організатором збору, мітингу, вуличного походу або демонстрації, встановленого порядку їх організації та проведення, якщо це призвело до грубого порушення громадського порядку, -


-1398- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В диспозиції частини першої статті 314 слова "якщо ці дії призвели" замінити на "якщо це призвело".
Враховано.
Редакційне уточнення.-1399- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Частину першу статті 314 виключити.
Відхилено-1400- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Частину першу статті 314 виключити.
Відхилено-1401- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу статті 314 виключити.
Відхилено

1089.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.
1090.
Варiант: Виключити iз цiєї статтi частину першу.1091.
(2) Незаконне перешкодження органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, -


(2) Незаконне перешкодження органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, -
1092.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.


карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.


-1402- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 314 виключити.
Відхилено-1403- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 314 виключити.
Відхилено

1093.
Стаття 315. Порушення законодавства про об'єднання громадян
-1404- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Статтю 315 виключити.
Відхилено
Стаття 351. Порушення законодавства про об'єднання громадян
1094.
Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося в установленому законом порядку, або якому відмовлено у легалізації, або яке примусово розпущене за рішенням суду, але продовжує діяти, -
-1405- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Із диспозиції статті 315 вилучити слова "яке не легалізувалося у встановленому законом порядку".
Враховано.
За пропозицією Науково-експертного управління Верховної Ради України в диспозицію ст.315 внесені уточнення, які дозволяють відокремлювати кримінально карані діяння від адміністративних правопорушень.
Керівництво об'єднанням громадян, якому відмовлено у легалізації або діяльність якого заборонена судом, -


-1406- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 315 доповнити словами ", якщо діяльність такого об'єднання є протизаконною за змістом".
Відхилено

1095.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1407- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити статтю частиною другою такого змісту:
"(2) Незаконне перешкодження організації або проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, якщо це діяння було вчинене службовою особою або із застосуванням фізичного насильства ,-
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років".
Враховано
у ст. 350

1096.
Стаття 316. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд


Стаття 352. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд
1097.
Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність державних органів, органів самоврядування та об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій -
-1408- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Із диспозиції статті 316 вилучити слово "та"
Враховано.
Редакційне уточнення.
Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій -


-1409- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У диспозиції статті 316 слова "або перешкодження нормальній роботі підприємств, установ, організацій" виключити.
Відхилено-1410- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У диспозиції статті 316 слова "з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій" виключити.
Відхилено

1098.
карається штрафом вiд семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
-1411-Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції статті 316 слова "штрафом від семи до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити на "арештом на строк до шести місяців".
Враховано.
Посилена санкція за дії, що передбачену ст.316.
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


-1412- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю доповнити частиною другою такого змісту:
"(2) ті самі дії, що призвели до тривалого порушення нормальної роботи підприємств, установ, організацій або завдали іншої суттєвої шкоди державним органам, органам самоврядування або об'єднанням громадян, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років".
Відхилено

1099.
Стаття 317. Опір особі, яка є представником влади, працівниковi правоохоронного органу, членові громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi
-1413- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Назву статті 317 викласти в такій редакції:
"Опір особі, яка є представником влади"
Відхилено
Стаття 353. Опір, представникові влади, працівниковi правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi
1100.
(1) Опір осіб, яка є представником влади під час виконання нею службових обов'язків -
-1414- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини першої статті 317 слово "осіб" замінити на "особі"; після слова "влади" поставити ",".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Опір представникові влади, під час виконання ним службових обов'язків -


-1415- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину першу статті 317 викласти у такій редакції:
"(1) Опір особі, яка є представником влади під час виконання нею визначених законом службових повноважень".
Частину другу після слів "покладених на них" доповнити словом "законом".
Враховано частково. Слово "осіб" замінено на "особі".-1416- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 317 доповнити словом "законного" перед словом "виконання".
Відхилено

1101.
карається штрафом вiд тридцяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
-1417- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції частини першої статті 317 слово "вісімдесяти" замінити на "сімдесяти"
Враховано.
Уточнена штрафна санкція.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
1102.
(2) Вчинення опору працівниковi правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язкiв, а також членові громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку -
-1418-Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції частини другої статті 317 слова "Вчинення опору" замінити словом "Опір".
-1419- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
В диспозиції частини другої статті 317 слово "членові" замінити на "члену".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано

(2) Опір працівниковi правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язкiв, а також члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку -


-1420- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Диспозицію частини другої статті 317 доповнити словом "законного" перед словом "виконання".
Відхилено

1103.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волi на той самий строк.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
1104.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані з примушенням цих осiб шляхом насильства або погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій, -
-1421- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Із диспозиції частини третьої статті 317 виключити слово "що".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осiб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -


-1422- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини третьої статті 317 передбачити в якості однієї з кваліфікуючих ознак завдання шкоди здоров'ю потерпілого ("дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті поєднані із завданням шкоди здоров'ю потерпілого або поєднані з ...(далі по тексту)").
Відхилено.
Ці наслідки передбачені в інших статтях проекту КК.-1423- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
У диспозиції частини третьої статті 317 слова "незаконних дій" замінити словами "незаконних вимог"
Відхилено

1105.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1106.
Стаття 318. Образа особи, яка є представником влади, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця
-1424- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В назві статті 318 слова "особи, яка є представником влади" замінити на "представника влади".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 354. Образа представника влади, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця


-1425- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 318 виключити.
Відхилено

1107.
(1) Образа особи, яка є представником влади під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням -
-1426-Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
В диспозиції частини першої статті 318 слова "особи, яка є представником влади" замінити на "представника влади".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Образа представника влади під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, -


-1427- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 318 доповнити словом "законного" перед словом "виконання".
Відхилено

1108.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
-1428- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини першої статті 318 слова "від п'ятдесяти до ста" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Уточнена штрафна санкція, яка приведена у відповідність із ступенем небезпечності дії, що передбачена в ст.318
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.
1109.
(2) Образа працiвника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участю в охороні громадського порядку -
-1429- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 318 доповнити словом "законного" перед словом "виконання".
Відхилено
(2) Образа працiвника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участю в охороні громадського порядку -
1110.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-1430- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції частини другої статті 318 слова "від п'ятдесяти до двохсот" замінити на "від тридцяти до сімдесяти".
Враховано.
Уточнена штрафна санкція.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
1111.
Стаття 319. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу


Стаття 355. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу
1112.
(1) Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень -


(1) Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -
1113.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.


-1431- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 319 після частини першої доповнити новою частиною наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища - караються обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк".
Враховано частково. До диспозицій частини другої статті 319 додано слово "службовою".

1114.
(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, -
-1432- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 319 (в нумерації із запропонованими змінами - частини (3)) доповнити словами "або вчинені за попередньою змовою групою осіб або організованою групою"; виключити з неї слова "або вчинені особою з використанням свого службового становища".
Відхилено.
Зазначені в пропозиції н.д.Медведчука В.В. обставини не є характерними для даного злочину.
(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -
1115.
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.


-1433- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю після частини другої - в нумерації із запропонованими змінами - частини третьої - доповнити новою частиною наступного змісту:
"(4) Дії, передбачені частиною другою та третьою цієї статті, вчинені службовими особами, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років."
Відхилено-1434- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Доповнити Кодекс новою статтею наступного змісту:
"Стаття ... Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України.
Враховано

Стаття 356. Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України


Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття неправомiрних рiшень, -

Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету, телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття незаконних рiшень, -


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.


Тi ж дiї, якщо вони вчиненi особою з використанням свого службового становища, -

Тi самі дiї, якщо вони вчиненi особою з використанням свого службового становища, -


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв".

караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.
1116.
Стаття 320. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу


Стаття 357. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу
1117.
(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
-1435- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині першій статті 320 слова "або знищенням майна" виключити.
Відхилено. Пом'якшується відповідальність за злочин.
(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -


-1436- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 320 доповнити словами "нанесення побоїв".
Враховано частково. Вказівку на побої надано в частині другій статті 320.

1118.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.


карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.
1119.
(2) Умисне заподiяння працівниковi правоохоронного органу або його близьким легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -
-1437- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини другої статті 320 після слова "близькими" доповнити "родичами".
Відхилено


(2) Умисне заподiяння працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичами побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, -
1120.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести рокiв.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести рокiв.
1121.
(3) Умисне заподiяння тим самим особам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням працівником правоохоронного органу службових обов'язків -
-1438- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Диспозицію частини третьої статті 320 викласти в такій редакції: "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу або його близьким тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -"
Враховано
(3) Умисне заподiяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -


-1439- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
Диспозицію частини третьої статті 320 після слова "близьким" доповнити словом "родичам"
Враховано


1122.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1440- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю доповнити частиною четвертою такого змісту:
"(4) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років".
Статтю доповнити частиною п'ятою такого змісту:
Враховано частково
"(5) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років".

(4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від шести до чотирнадцяти років.


Статтю доповнити частиною шостою такого змісту:
"(6) Дії, передбачені частиною третьою цієї статі, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
Статтю доповнити частиною сьомою такого змісту:
"(7) Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
-1441- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Доповнити Кодекс новою статтею такого змісту:
"Стаття ... Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України
Враховано

Стаття 358. Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України


Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, а також щодо їх близьких родичiв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -

Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, а також щодо їх близьких родичiв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.

карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.


Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також його близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -

Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -


карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.

карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.


Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -

Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -


карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв".

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.
1123.
Стаття 321. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
-1442- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Статтю 321 виключити із проекту КК
Відхилено.
Закон спеціально захищає майнові інтереси окремих службових осіб.
Стаття 359. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу
1124.
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу, його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків -
-1443- Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В диспозиції частини першої статті 321 слова ", його близьким родичам" замінити на "чи його близьким"
Відхилено

(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, -
1125.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1444-Н.д.Альохін В.І. (Округ №39)
В санкції частини першої статті 321 слово "ста" замінити на "двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
1126.
(2) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу або його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-1445- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В диспозиції частини другої статті 321 слова "або його близьким родичам" замінити на "чи його близьким".
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -


-1446- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу розділити на дві частини і викласти в такій редакції:
"(2) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам у зв'язку з виконанням цим працівником службового обов'язку, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим способом, що становив загальну небезпеку, або якщо воно завдало шкоду в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
(3) Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, які спричинили до загибелі людей, завдання їм тяжких тілесних ушкоджень чи інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
Відхилено.
Немає потреби у більшому ступеню диференціації кримінальної відповідальності за це діяння.

1127.
карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.


карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.
1128.
Стаття 322. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця


Стаття 360. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця
1129.
Убивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -
-1447-Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
Із диспозиції статті 322 вилучити слово "родичів".
Відхилено

Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -
1130.
карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.
1131.
Стаття 323. Захоплення особи, яка є представником влади або працівника правоохоронного органу як заручника
-1448- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В назві статті 323 слова "захоплення особи, яка є представником" замінити на "захопленого представника".
Враховано.
Редакційне уточнення.
Стаття 361. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника
1132.
Захоплення або тримання як заручника особи, яка є представником влади, працівника правоохоронного органу або їхніх близьких родичів з метою спонукання державної чи iншої установи, пiдприємства, органiзацiї або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -
-1449- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції статті 323 слова "особи, яка є представником" замінити на слово "представника".
-1450- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції статті 323 слова "або їхніх близьких родичів" замінити на "чи їх близьких".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано.
Редакційне уточнення.
Захоплення або тримання як заручника представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою спонукання державної чи iншої установи, пiдприємства, органiзацiї або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, -
1133.
карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.


-1451- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Доповнити статтю 323 другою частиною такого змісту:
"Особа не притягується до відповідальності за цією статтею у випадках, коли тримання представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника здійснювалось за ініціативою останніх, які запропонували себе як заручників як умову звільнення інших заручників".
Враховано

Особа не притягається до відповідальності за цією статтею у випадках, коли тримання представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника здійснювалось за ініціативою останніх, які запропонували себе як заручників як умову звільнення інших заручників.
1134.
Стаття 324. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
-1452- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Із назви статті 324 слова "Погроза або" виключити.
Відхилено
Стаття 362. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок
1135.
(1) Погроза вбивством, заподiянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких родичів або громадянина, який виконує громадський обов'язок, яка застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -
-1453- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Із диспозиції частини першої статті 324 вилучити слово "родичів".
-1454- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Частину першу статті 324 виключити.
-1455- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В частині першій слова "або знищення майна" виключити
Враховано.
Редакційне уточнення.

Відхилено.
Зазначені діяння мають поширеність.
Відхилено.
Зазначений вид погрози може мати місце.
(1) Погроза вбивством, заподiянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, яка застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -
1136.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
-1456- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини першої статті 324 після слова карається додати "арештом на строк до шести місяців або"; після слів "трьох років" поставити кому.
Враховано.
Розширено перелік основних покарань.
карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
1137.
(2) Заподiяння легкого тілесного ушкодження, побоїв або вчинення інших насильницьких дій щодо службової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дiй щодо їх близьких родичів -
-1457- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
В частині другій статті 324 передбачити відповідальність за заподіяння потерпілому середньої тяжкості тілесного ушкодження та викласти її в такій редакції:
"(2) Умисне заподіяння побоїв, легкого або середньої тяжкості тілесного ушкодження, щодо службової особи або громадянина, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк."
Враховано
(2) Умисне нанесення побоїв, або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, -
1138.
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-1458- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Додати до статті 324 частину третю в такій редакції:
"(3) Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадській обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років".
Враховано.
Стаття 324 приведена у відповідність до ст.320 проекту КК.
(3) Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадській обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.-1459- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 324 доповнити частиною третьою такого змісту:
"(3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років".
Статтю доповнити частиною четвертою такого змісту:
"(4) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років".
Статтю доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"(5) Дії, передбачені частиною третьою цієї статі, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
Статтю доповнити частиною шостою такого змісту:
"(6) Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна".
Відхилено.
У редакції наданої пропозиції до статті 324 не зрозуміло, яким чином узгоджуються ч.3 і ч.5 та ч.4 і ч.6.-1460- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 324 новою статтею такого змісту:
"Стаття ... Перешкоджання діяльності народного депутата України
(1) Невиконання законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому зазнаки неправдивої інформації, -
карається штрафом від десяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
(2) Ті самі дії, вчиненні повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою, -
карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.
(3) Ті самі дії, поєднанні із погрозами народному депутату України чи членам його родини з метою примусити його виконати якість дії чи відмовитись від них, -
караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
(4) Зазнаки незаконне порушення недоторканості народного депутата України, а саме - його затримання, арешт чи вміщення до слідчого ізолятору, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років".
Враховано частково


Стаття 363. Перешкоджання діяльності народного депутата України
Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому зазнаки неправдивої інформації, -
карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.


-1461- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити Кодекс після статті 324 новою статтею "Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок", сформульованою аналогічно статті 321.
Враховано. Пропонується включити до проекту ст.324-1, яка за змістом аналогічна ст.321 проекту КК.
Стаття 364. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок


-1462- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Викласти ст.324-1 наступним чином:
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, -
караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
Враховано
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів, -
караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.
(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
1139.
Стаття 325. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи


Стаття 365. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи
1140.
Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -


Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
1141.
карається штрафом до двадцяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1463- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 325 слова "до двадцяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1142.
Стаття 326. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації


Стаття 366. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації
1143.
Незаконне одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням службового становища -
-1464- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В диспозиції статті 326 слова "службового становища" замінити на "становище, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації".
-1465- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У диспозиції статті 326 слово "службового" замінити словом "професійного"
Враховано.
Уточнено опис положення особи, що не є службовою.

Враховано частково. Див.доповнення до диспозиції цієї статті.
Незаконне одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, -
1144.
карається штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1466- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції статті 326 слова "до десяти" замінити на "від тридцяти до сімдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


-1467- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 326 доповнити частиною другою наступного змісту:
"(2) Одержання винагороди за обставин, визначених частиною першою цієї статті, за незаконне виконання чи невиконання будь-яких дій, -
караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той же строк".
Відхилено.
Немає потреби у поділу дій на законні і незаконні, які можуть бути виконані особою - суб'єктом ст.326. Головною ознакою діяння є одержання незаконної винагороди.

1145.
Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-1468- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
Після статті 326 включити статтю "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань" Ця стаття під номером 208 знаходиться в проекті в розділі YII "Злочини у сфері господарської діяльності".
Враховано. Перенесення статті під назвою "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань" обумовлено уточненням об'єкту посягання. Розташування цієї норми в розділі "Злочини у сфері господарської діяльності" суттєво обмежує її практичне застосування.
Стаття 367. Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань
(1) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договiр, угоду чи iнше цивiльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпiлим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за вiдсутностi ознак вимагання, -
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
(2) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або iз погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.
(3) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене органiзованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки, -
карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.
1146.
Стаття 327. Самоправство


Стаття 368. Самоправство
1147.
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремими громадянами або пiдприємством, установою чи органiзацiєю, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським iнтересам або iнтересам власника, -
-1469- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
В диспозиції статті 327 слова "окремими громадянами" замінити на "окремим громадянином".
-1470- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої після слів "установою чи організацією" доповнити словами "до завершення розгляду спірного питання компетентним органом або всупереч його рішенню, постановленому згідно з законом".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Відхилено. Запропоноване доповнення призведе до обмеження кримінальної відповідальності за самоправство.
Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або пiдприємством, установою чи органiзацiєю, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським iнтересам або iнтересам власника, -
1148.
карається штрафом до сорока неоподатковуваних мінімумiв доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.
-1471- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
В санкції статті 327 слова "до сорока" замінити на "до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.


-1472- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Доповнити статтю 327 частинами другою та третьою, які викласти в такій редакції:
"(2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно або за попереднім зговором групою осіб, або під загрозою вбивства чи нанесення тяжких тілесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров`я, -
караються позбавленням волі на строк від одного до трьох років.
(3) Дії, передбачені частиною першою і другою цієї статті, вчинені організованою злочинною групою або особливо небезпечним рецидивістом, або поєднані з насильством, небезпечним для життя та здоров`я, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією майна".
Враховано
у інших статтях

1149.
Стаття 328. Викрадення або пошкодження документів, штампів, печаток
-1473- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Назву статті 328 викласти в такій редакції: "Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження".
Враховано.
Розширено опис незаконних дій із документами, штампами, печатками.
Стаття 369. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження
1150.
(1) Викрадення, а також умисне знищення, пошкодження або приховування офіційних чи приватних документів, штампів чи печаток, що знаходяться на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власностi, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, -
-1474- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Диспозицію частини першої статті 328 викласти в редакції:
"Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службової особи службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, вчинене з корисних мотивів або в інших особистих інтересах, -"
Враховано.
Розширено перелік незаконних дій з документами, штампами, печатками. Внесені деякі редакційні уточнення.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, -


-1475- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 328 після слів "форм власності" доповнити словами "чи у приватних підприємців".
Відхилено.
Зазначене доповнення певним чином охоплюється ч.3 цієї статті.

1151.
караються штрафом до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1476- Н.д.Нечипорук В.П. (Округ №194)
В санкції частини першої статті 328 слова "до десяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1152.
(2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, -
-1477- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В диспозиції частини другої статті 328 слово "діяння" замінити на "дії".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самi дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, -


-1478- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину другу статті 328 після слів "установ чи організацій" доповнити словами "чи приватним підприємцем".
Відхилено.

1153.
караються штрафом до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1479- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
В санкції частини другої статті 328 слова "до п'ятнадцяти" замінити на "від тридцяти до сімдесяти".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1154.
(3) Викрадення у громадян паспорта або іншого важливого особистого документа -
-1480- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Частину третю статті 329 викласти в наступній редакції:
"Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом".
Враховано

(3) Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом -
1155.
карається штрафом до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1481- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини третьої статті 328 слова "до п'яти" замінити на "до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1156.
Стаття 329. Підроблення документів, печаток, штампів та бланкiв, їх збування, використання підроблених документів


Стаття 370. Підроблення документів, печаток, штампів та бланкiв, їх збування, використання підроблених документів
1157.
(1) Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається підприємством, установою чи організацією усіх форм власностi і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою, збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів або бланкiв підприємств, установ чи організацій з тією самою метою або з метою їх збування -
-1482- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В диспозиції частини першої статті 329 слово "усіх" замінити на "незалежно від"; після слів "так і іншою особою" вилучити кому і додати слово "або".
-1483- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
В диспозиції частини першої статті 329 слова "або з метою їх збування" замінити на ""або їх збування".
Враховано.
Редакційне уточнення.Враховано.
Диспозиція ч.1 ст.329 приведена у відповідність із ст.194 діючого КК.
(1) Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається підприємством, установою чи організацією незалежно від форм власностi і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою або збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів або бланкiв підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власностi з тією самою метою або їх збування -


-1484- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Частину першу статті 329 після слів "форм власності" доповнити словами "чи приватним підприємцем".
Відхилено.-1485- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 329 доповнити після слів "який видається" словами "органом влади", а після слів "або бланків" доповнити словами "органу влади".
Відхилено.
У контексті диспозиції ст.329 поняття "орган влади" охоплюється поняттям "установа"

1158.
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1486- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В санкції частини першої статті 329 після слова "караються" додати слова "штрафом від тридцяти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або".
Враховано.
Розширена кількість основних покарань.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1159.
(2) Дії, передбачені частиною першої цієї статті, якщо вони вчинені повторно, -
-1487- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 329 доповнити словами "або за попередньою змовою групою осіб".
Враховано

(2) Дії, передбачені частиною першої цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
1160.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1161.
(3) Використання зазнаки підробленого документа -


(3) Використання зазнаки підробленого документа -
1162.
карається штрафом вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
-1488- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції частини третьої статті 329 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на "від двадцяти до п'ятдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
1163.
Стаття 330. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації


Стаття 371. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації
1164.
(1) Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -


(1) Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -
1165.
карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.


карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1166.
(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб, -
-1489- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 330 доповнити словами "за попередньою змовою групою осіб або організованою групою або".
Враховано

(2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою або заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -
1167.
караються штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк вiд трьох до семи рокiв.
-1490- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
В санкції частини другої статті 330 вилучити слова "штрафом від двохсот до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або".
Враховано

караються позбавленням волі на строк вiд трьох до семи рокiв.
1168.
Стаття 331. Пошкодження лiнiй зв'язку


Стаття 372. Пошкодження лiнiй зв'язку
1169.
Пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -
-1491- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 331 доповнити перед словом "пошкодження" словом "вмисне".
Відхилено.
Треба мати на увазі як умисну, так і необережну форму вини. Здійснення таких пошкоджень по необережності мають останнім часом певну поширеність.
Пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -
1170.
карається штрафом вiд сімдесяти п'яти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.
-1492- Н.д.Лісогорський О.І. (Округ №177)
В санкції статті 331 слова "від сімдесяти п'яти до ста п'ятдесяти" замінити на "від ста до двохсот".
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.
1171.
Розділ XVI. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННООБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ


Розділ XYI. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ
1172.
Стаття 332. Умисне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем
-1493- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
До статті 332:
Назву і диспозицію статті викласти у наступній редакції:
"Неправомірне втручання в роботу електронно-обчислювальних систем".
Враховано


Стаття 373. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем
1173.
(1) Умисне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, -
-1494- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої статті 332 доповнити словом "незаконне" після слова "вмисне"; словами ", якщо це потягло заподіяння істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб" після слів "носіїв такої інформації"; слово "незаконне" перед словом "розповсюдження" виключити.
Враховано частково. Поняття "незаконне" охоплюється поняттям "умисне", останнє в кримінальному законі пов'язане з усвідомленням незаконності своєї поведінки. Що стосується наслідків, то на них вказано у диспозиції ч.1 ст.332 проекту КК.
(1) Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження комп'ютерного вірусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, -


-1495- Проект Кримінального кодексу України, внесений н.д. Пилипчуком І.М.
Робоча група Кабміну вважає за можливе із статті 306 цього проекту "Внесення чи розповсюдження вірусних програм ЕОМ" включити до частини першої статті 332 Проекту КК "Умисне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем" - положення стосовно щодо злочинного використання комп'ютерного віруса. А саме, після слів "а також розповсюдження" додати слова "комп'ютерного віруса шляхом застосування".
Враховано-1496- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
В частині першій статті 332 слова "умисне" замінити на "неправомірне", а "перекручення чи знищення" на "порушення цілісності, блокування"; після слів "або носіїв такої інформації" доповнити словами "порушення або затримки роботи електронно-обчислювальних машин, їх систем або комп'ютерних мереж, в тому числі з застосуванням шляхів спеціального впливу"; після слів "а також" доповнити словами "умисне чи ненавмисне" та після слів "комп'ютерної інформації" доповнити словами "порушення або затримку роботи електронно-обчислювальних машин, їх систем або комп'ютерних мереж".
Відхилено


1174.
караються штрафом у розмiрi вiд п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.
-1497- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції частини першої статті 332 слова "у розмірі від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити на "від тридцяти до сімдесяти"
Враховано.
Посилена штрафна санкція.
караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.


-1498- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частини першої статті 332 слова "від п'ятнадцяти до тридцяти" замінити словами "від ста до тисячі" та після слів "на той самий строк" доповнити словами "а також відшкодування нанесених збитків в однократному розмірі, конфіскація майна".
Відхилено


1175.
(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли шкоду у великих розмiрах або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -
-1499- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Частину другу статті 332 після слів "змовою групою осіб" доповнити словами "або особою з використанням свого службового положення, а рівно маючою доступ до електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж".
Відхилено

(2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли шкоду у великих розмiрах або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -
1176.
караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
-1500- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частини другої після слів "від двох до п'яти років" доповнити словами "з конфіскацією майна, а також відшкодування нанесених збитків в однократному розмірі".
Відхилено

караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.


-1501- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 332 частиною третьою наступного змісту:
"(3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до семи років".
Відхилено

-1502- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Доповнити Кодекс статтею 332-1 наступного змісту:
"Стаття 332-1. Неправомірне використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем
(1) Неправомірне використання автоматизованих електронно-обчислювальних систем з метою передачі даних, моделювання злочинних дій, аналізу системи захисту, викрадення машинного часу чи ресурсів системи, а також використання інших можливостей застосування автоматизованих електронно-обчислювальних систем з корисливою або хуліганською метою, -
караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб або особою з використанням свого службового положення. а рівно маючою доступ до електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, -
караються штрафом у розмірі від чотирьохсот до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк".
Відхилено1177.
Стаття 333. Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шахрайством
-1503- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В назві статті 333 слово "шахрайством" замінити на "шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем"
Враховано.
Поширено перелік незаконного заволодіння інформацією.
Стаття 374. Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем


-1504- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Назву статті 333 викласти у наступній редакції:
"Здійснення несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, викрадення комп'ютерної інформації або заволодіння нею шахрайством".
Відхилено


1178.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шахрайством -
-1505- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В диспозиції частини першої статті 333 слово "шахрайством" замінити на "шляхом шахрайства чи зловживанням службової особи своїм службовим становищем"
Враховано.
Поширено перелік незаконного заволодіння інформацією.
(1) Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживанням особи своїм службовим становищем -


-1506- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Частину першу статті 333 перед словом "викрадення" доповнити словами "Здійснення несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації" та після слова "викрадення" доповнити словами "комп'ютерної інформації, враховуючи комп'ютерні паролі та програмні засоби, незаконне її копіювання, перехоплення будь-яким шляхом або здійснення несанкціонованого доступу до комп'ютерної інформації, заволодіння нею шляхом шахрайства, а також приховування чи розповсюдження добутої таким чином інформації".
Відхилено


1179.
караються строком від п`ятнадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1507- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
В санкції частини першої статті 333 слова "строком від п'ятнадцяти" замінити на "штрафом від п'ятдесяти"
Враховано.
Технічна помилка; посилена штрафна санкція.
караються штрафом від п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.


-1508- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частини першої статті 333 слова "від п'ятнадцяти до двохсот" замінити словами "від ста до тисячі", а після слів "на строк до трьох років" доповнити словами "а також відшкодування в однократному розмірі нанесених збитків, конфіскація майна".
Відхилено


1180.
(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
-1509- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Частину другу статті 333 після слів "групою осіб" доповнити словами "або особою з використанням свого службового положення, а рівно маючою доступ до електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж".
Відхилено

(2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -
1181.
караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
-1510- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частини другої статті 333 слова "від ста до чотирьохсот" замінити словами "чотирьохсот до десяти", а слова "або обмеженням волі на строк до п'яти років" вилучити; після слів позбавленням волі" доповнити словами "на строк від двох до п'яти років, а також відшкодування нанесених збитків в однократному розмірі нанесених збитків, конфіскація майна, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років".
Відхилено

караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.
1182.
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли шкоду у великому розмірі, -
-1511- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 333 доповнити словами "або вчинені організованою групою"
Відхилено
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли шкоду у великому розмірі, -


-1512- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Частину третю статті 333 після слів "до десяти років" доповнити словами "а також відшкодування нанесених збитків в однократному розмірі, конфіскація майна".
Відхилено


1183.
караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років.


караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років.


-1513- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
Доповнити Кодекс статтею 333-1 наступного змісту:
"Стаття 333-1. Втрата, розкриття, розголошення або передача атрибутів доступу до комп'ютерної інформації
(1) Втрата, розкриття, розголошення або передача атрибутів доступу до комп'ютерної інформації (паролів, ключів шифрування, ідентифікаційних карток і т. і. ), -
караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або виправними роботами на строк до двох років.
(2) Те саме діяння, якщо воно заподіяло шкоду у великому розмірі, -
карається штрафом у розмірі від ста до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років".
Відхилено1184.
Стаття 334. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем
-1514- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
До статті 334:
У назві статті слово "правил" замінити словом "технологічних вимог".
Відхилено

Стаття 375. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем
1185.
(1) Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж особою, що відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп'ютерної інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, -
-1515- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини першої доповнити словом "грубе" перед словом "порушення"-1516- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У частині першій статті 334 слово "правил" замінити словами "технологічних вимог" та слова "особою, що відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп'ютерної інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп'ютерних мереж" замінити словами "якщо це призвело до порушення цілісності чи блокування інформації або істотного порушення роботи електронно-обчислювальних машин, їх систем або комп'ютерних мереж, засобів їх захисту".
Відхилено.
Характер порушення не має значення, головне для криміналізації діяння - наслідки, які зазначені в ст.334 проекту КК.

Відхилено

(1) Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж особою, що відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп'ютерної інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, -
1186.
карається штрафом від десяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
-1517- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частини першої статті 334 слова "від десяти до тридцяти" замінити словами "від п'ятдесяти до чотирьохсот" та слова "до п'яти років" замінити словами "до двох років".
Відхилено

карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років.
1187.
(2) Те саме діяння, якщо воно заподіяло шкоду у великому розмірі, -


(2) Те саме діяння, якщо воно заподіяло шкоду у великому розмірі, -
1188.
карається штрафом від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
-1518- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
та народні депутати України - члени Комітету з питань промислової політики і підприємництва
У санкції частині другій статті 334 слова "від тридцяти до ста" замінити словами "від чотирьохсот до тисячі" та слова "або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого" замінити словами "або позбавленням волі на строк до двох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такого".
Відхилено

карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
1189.
Розділ XVII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРI СЛУЖБОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI
-1519- Комітет з питань національної безпеки і оборони
У тексті розділу XYII поняття "службові особи" замінити поняттям "посадові особи".
Відхилено.
Пропозиція не відповідає позиції, яку з цього питання зайняли розробники проекту КК.
Розділ XYII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1190.
Стаття 335. Визначення понять, що вживаються у статтях цього розділу
-1520- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
Статтю виключити, її положення дати у вигляді приміток до статей 336, 340.
Враховано. Запропонована стаття не відповідає структурі побудови розділів Особливої частини КК.
Стаття 335 - виключена із проекту КК.


-1521- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Перенести статтю 335 до Загальної частини Кримінального кодексу.
Враховано частково. Ст.335 виключена, її положення дані у якості приміток до ст.ст.336 і 340

1191.
(1) Під службовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях усіх форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
-1522-Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Після частини першої статті 335 (примітки 1 до ст.336) додати положення такого змісту: "Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки зазначені в ч.1 цієї примітки" (див. примітку 2 до статті 336 проекту КК).
Враховано.
Зазначений у пропозиції текст наданий на підставі проекту Конвенції про боротьбу з корупцією, який розроблений Радою Європи. В прим. до статті 336 проекту КК врахований цей додаток.

1192.
(2) Під службовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині 1 цієї статті, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно iз статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.1193.
(3) Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в десять і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками за тієї самої умови вважається шкода, яка у двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-1523- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В частині третій статті 335 (примітка 3 до статті 336) слово "десять" замінити на "сто".
Враховано.
Кількісний розмір поняття "істотна шкода" підвищено, тому що він повинен відображати суспільну небезпечність діяння, яке визнається службовим злочином.-1524- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині третій статті 335 (примітка 3 до статті 336) слово "десяти" замінити словом "п'ятдесят", а слова "двісті п'ятдесят" замінити словом "чотириста".
Враховано частково. Слово "десяти" замінено на "сто".-1525- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину третю статті 335 (примітку 3 до статті 336) викласти в наступній редакції:
"(3) Істотною шкодою в статтях цього розділу вважається матеріальна або моральна шкода, яка за вартісним виразом в п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; шкодою в особливо великих розмірах вважається шкода, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими наслідками вважається дезорганізація роботи певного органу влади, підприємства, установи, організації, суттєвий підрив їх авторитету в очах громадськості, суттєві довготривалі або чисельні порушення конституційних прав громадян, та інші наслідки, співставні з наведеними за ступенем ураження охоронюваних законом прав та інтересів громадян, юридичних осіб, органів влади."
Відхилено. Запропонована редакція ч.3 ст.335 (примітки 3 до статті 336) перенасичена оціночними поняттями, це може призвести до суттєвого ускладнення її застосування.-1526- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Ч.ч.3,4,5 та 6 включити до ст.340 у якості приміток: 1,2,3,4.
Враховано

1194.
(4) Великим розміром хабара вважається такий, що у двiстi і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
-1527- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині четвертій статті 335 (див.примітку 1 до статті 340) слово "двісті" замінити словами "триста п'ятдесят", а слово "п'ятсот" замінити словом "вісімсот".
Відхилено


1195.
(5) Повторним у статтях 340 і 341 цього Кодексу визнається злочин, учинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.1196.
(6) Вимаганням хабара визнається вимога службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
-1528- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині шостій статті 335 (див.примітку 4 до статті 340) слова "із погрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара" виключити.
Відхилено-1529- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину шосту статті 335 (див.примітку 4 до статті 340) викласти в такій редакції:
"(6) Вимаганням хабара визнається вимога службовою особою хабара із погрозою вчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, від кого вимагається хабар, або невчиненням за тих же умов дій, необхідних для реалізації його прав та задоволення його законних інтересів, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів чи з метою їх реалізації."
Враховано
в ст.340 у п4 примітки.


1197.
Стаття 336. Зловживання владою або службовим становищем


Стаття 376. Зловживання владою або службовим становищем
1198.
(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч iнтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
-1530- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину першу статті 336 викласти в такій редакції:
"(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища всупереч наданих їй законом повноважень, якщо таким діянням порушено права і свободи людини, або якщо в наслідок такого діяння заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -"
Відхилено. Запропоновані доповнення охоплюються диспозицією ч.1 ст.336 КК в редакції, що запропонована розробниками проекту.
(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч iнтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -


-1531- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину першу статті 336 поділити на дві частини наступного змісту:
"(1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використання службовою особою влади чи службового становища всупереч інтересам служби,
карається виправними роботами на строк до двох років, або штрафом у розмірі до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
(2) Ті самі дії або бездіяльність, якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -
караються обмеженням волі на строк від двох до п`яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п`яти років."
Одночасно частину другу вважати частиною третьою і доповнити її, виклавши в такій редакції:
"(3) Дії або бездіяльність, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони заподіяли шкоду в особливо великих розмірах або спричинили інші тяжкі наслідки, -
карається (далі по тексту)...на строк до п'яти років."
Відхилено.
Надана пропозиція підіймає численні дисциплінарні проступки до рівня кримінально-караних діянь.

1199.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
1200.
(2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -


(2) Ті самі діяння, якщо вона спричинила тяжкі наслідки, -
1201.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1532- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Доповнити статтю 336 частиною третьою такого змісту:
"Дії передбачені в першій та другій частинах цієї статті, якщо вони вчиненні працівником правоохоронного органу, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права займати певні посади, військового, спеціального звання або чину".
Враховано

(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1533- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Доповнити статтю 336 примітками наступного змісту:
"Примітки: 1. Під службовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.
Враховано.
Див. пропозицію до ст.335 проекту КК.

Примітка: 1. Під службовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.


2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки зазначені в п.1 цієї примітки.
3. Істотною шкодою у статтях 336,337,339, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
4. Тяжкими наслідками у статтях 336,337,338,339, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Введення п.2 приміток до статті 336 обумовлено Проектом Конвенції про боротьбу з корупцією, який розроблено Радою Європи.
2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки зазначені в пункті 1 цієї примітки.
3. Істотною шкодою у статтях 376, 377, 379, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
4. Тяжкими наслідками у статтях 376, 377, 378, 379, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.


-1534- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Доповнити Кодекс після статті 336 новою статтею такого змісту:
Варіант 1. "Стаття ... Порушення бюджетного законодавства України
Варіант 2.Порушення законодавства щодо бюджетної системи України
(1) Використання службовою особою бюджетних коштів на інші цілі, ніж це було передбачено, або в обсягах, що перевищують зазначені межі видатків, або невиконання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджетів усіх рівнів, скоєне у великих розмірах, -
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
(2) Такі самі діяння, вчинені повторно, або групою осіб ,-
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої".
Враховано частково. Пропозиція н.д. Смірнова Є. врахована в розділі "Злочини у сфері господарської діяльності". Див.ст.194-1 проекту КК.

1202.
Стаття 337. Перевищення влади або службових повноважень


Стаття 377. Перевищення влади або службових повноважень
1203.
(1) Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй законом прав чи повноважень, якщо воно заподіяло iстотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -
-1535- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
З частини першої статті 337 виключити слово "законом".
Враховано.
Оскільки права чи повноваження службової особи регулюються також іншими нормативними актами.
(1) Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо воно заподіяло iстотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -


-1536- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину першу статті 337 викласти у такій редакції:
"Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою діяння, що виходить за межі наданих їй законом повноважень, якщо внаслідок такого діяння порушено права і свободи людини, або заподіяно істотної шкоди охоронюваним законом інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб".
Відхилено.
Відмова в диспозиції ч.1 ст.337 від поняття "явно" може призвести до криміналізації діянь, що мають характер дисциплінарного правопорушення.

1204.
карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1205.
(2) Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або такими дiями, що завдають болю чи ображають особисту гiднiсть потерпiлого, -
-1537- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Викласти частину другу статті 337 в редакції "Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -".
Враховано.
Текст частини другої статті 337 приведено у відповідність до частини другої статті 166 чинного КК.
(2) Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -


-1538- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
У частині другій статті 337 слова "застосуванням зброї" виключити.
Відхилено. Застосування зброї є типовою поведінкою при перевищенні влади.

1206.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1207.
(3) Дiї, передбаченi частинами 1 або 2 цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -
-1539- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 337 доповнити словами "особливо велику шкоду або" після слова "спричинили".
Відхилено.
Зазначена обставина охоплюється поняттям "тяжкі наслідки"
(3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -
1208.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
1209.
Стаття 338. Службове підроблення


Стаття 378. Службове підроблення
1210.
(1) Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документiв зазнаки неправдивих відомостей, iнше пiдроблення документiв, а також складання і видача зазнаки неправдивих документів -
-1540- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої слова "інше підроблення документів" замінити словами "або підроблення будь-яких інших реквізитів документів або бланків, на яких вони виконуються".
Відхилено.
Пропозиція звужує можливі способи підроблення документів.
(1) Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документiв зазнаки неправдивих відомостей, iнше пiдроблення документiв, а також складання і видача зазнаки неправдивих документів -
1211.
карається штрафом вiд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.
1212.
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
-1541- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 338 доповнити словами "або було вчинене з корисливих мотивів або за попередньою змовою групою осіб".
Відхилено
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
1213.
карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.


карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.
1214.
Стаття 339. Службова недбалість


Стаття 379. Службова недбалість
1215.
(1) Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осiб, -


(1) Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осiб, -
1216.
карається штрафом вiд п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.


карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.
1217.
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
-1542- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 339 доповнити після слова "спричинило" словами "шкоду в особливо великих розмірах або,".
Відхилено.
Поняття "тяжкі наслідки" охоплює шкоду в особливо великих розмірах".
(2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -
1218.
карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зі штрафом вiд п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.


карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зі штрафом вiд ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
1219.
Стаття 340. Одержання хабара


Стаття 380. Одержання хабара
1220.
(1) Одержання службовою особою в будь-якому виглядi хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -


(1) Одержання службовою особою в будь-якому виглядi хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -
1221.
карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до восьми рокiв із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.
-1543- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У санкції частини першої статті 340 після слів "до восьми років" включити "(варіант: на строк до п'яти років)"
Відхилено

карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до восьми рокiв, із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.


-1544- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 340 доповнити новою частиною наступного змісту:
"(2) Одержання хабара поєднане з пропозицією службової особи дати хабар, якщо така пропозиція не містить ознак вимагання, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до п'яти років".
Відхилено.
Пропозиція може призвести до суттєвих труднощів при застосуванні ст.340

1222.
(2) Одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара -


(2) Одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара -
1223.
карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.


карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.
1224.
(3) Одержання хабара в особливо великому розмiрi або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
-1545- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Частину третю статті 340 викласти в такій редакції:
"(3) Одержання хабара в особливо великому розмірі або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, а також організованою групою або одержання хабара за виконання чи невиконання свідомо для винного в інтересах організованої злочинної групи чи злочинної організації будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, -
карається ..."
Відхилено.
Положення, що містяться в пропозиції н.д.Ківалова С. вирішуються за допомогою інституту співучасті.
(3) Одержання хабара в особливо великому розмiрi або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -


-1546- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини третьої статті 340 (в нумерації із запропонованими вище доповненнями - частини (4)) доповнити словами "або зазнаки від злочинної організації, від її представника чи в її інтересах".
Відхилено.
Немає потреби в таких обставинах, вони можуть призвести до суттєвих ускладнень при застосуванні ст.340.

1225.
карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.
-1547- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
У санкції частини третьої статті 340 після слів "від десяти" включити "(варіант: від восьми)".
Відхилено

карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.


-1548- Н.д.Развадовський В.Й. (Округ №69)
Додати до статті 340 примітки у такій редакції:
"Примітки: 1. Великим розміром хабара вважається такий, що у двiстi і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Під службовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у п.1 Примітки до статті 336, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно iз статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.
3. Повторним у статтях 340 і 341 цього Кодексу визнається злочин, учинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.
4. Вимаганням хабара визнається вимога службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення, з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів."
Враховано.
Примітка: 1. Великим розміром хабара вважається такий, що у двiстi і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
2. Під службовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у пункті 1 Примітки до статті 376, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно iз статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.
3. Повторним у статтях 380 і 381 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.
4. Вимаганням хабара визнається вимога службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.
1226.
Стаття 341. Давання хабара


Стаття 381. Давання хабара
1227.
(1) Давання хабара -


(1) Давання хабара, -
1228.
карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років.


карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років.
1229.
(2) Давання хабара, вчинене повторно, -
-1549- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 341 доповнити словами "або з метою досягти вчинення службовою особою незаконних дій (бездіяльності)".
Відхилено.
У даному випадку розподіл дій на законні та незаконні виглядає штучним.
(2) Давання хабара, вчинене повторно, -
1230.
карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.


карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.


-1550- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 341 після частини другої новою частиною наступного змісту:
"(3) Давання хабара в інтересах організованої групи, -
карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років".
Відхилено.
Питання щодо відповідальності хабародавців, що діють на користь організованих груп, повинно вирішуватися через інститут співучасті.

1231.
(3) Особа, яка дала хабар, у тому числi й валютними цiнностями, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося.
-1551- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
З частини третьої статті 341 виключити слова "у тому числі й валютними цінностями".
Враховано.
Автори проекту відмовилися від кримінальної відповідальності за порушення правил про валютні операції. Тому вказувати на валютні цінності у цій статті немає потреби.
(3) Особа, яка дала хабар, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося до порушення кримінальної справи щодо неї органу наділеному правом на порушення кримінальної справи.


-1552- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Частину третю статті 341 доповнити словами "до порушення кримінальної справи щодо неї органу наділеному правом на порушення кримінальної справи"
Враховано
-1553- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
У частині третій статті 341 слова "у тому числі й валютними цінностями" виключити.
Враховано

1232.
Стаття 342. Провокацiя хабара
-1554- Н.д.Смірнов Є.Л. (Округ №16)
Статтю 342 виключити.
Відхилено.
Ст.342 необхідна для боротьби з можливими зловживаннями з боку службових осіб, що зобов'язані вести боротьбу з хабарництвом.
Стаття 382. Провокацiя хабара
1233.
Провокацiя хабара, тобто свiдоме створення службовою особою обставин i умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потiм викрити того, хто дав або взяв хабара, -


Провокацiя хабара, тобто свiдоме створення службовою особою обставин i умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потiм викрити того, хто дав або взяв хабара, -
1234.
карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.


карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.
1235.
Розділ XVIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
-1555- Комітет з питань національної безпеки і оборони
Внести необхідні зміни до статей розділу XVIII щодо забезпечення державного захисту народних засідателів і присяжних.
Пропозиція заслуговує підтримки. Врахована у статті 351-1 проекту КК.
Розділ XYIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ
1236.
Стаття 343. Зазнаки незаконне затримання, привiд або арешт


Стаття 383. Зазнаки незаконне затримання, привiд або арешт
1237.
(1) Зазнаки незаконне затримання або незаконний привiд -


(1) Зазнаки незаконне затримання або незаконний привiд -
1238.
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.


караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.
1239.
(2) Зазнаки незаконний арешт або тримання пiд вартою -


(2) Зазнаки незаконний арешт або тримання пiд вартою -
1240.
карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
-1556- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
В санкції другої частини замість слів "до трьох років" записати "від трьох до п'яти років"

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.


-1557- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 343 доповнити після частини другої новою частиною наступного змісту:
"(3) Дії, передбачені частиною першою чи другою цієї статті, якщо вони потягли тяжкі наслідки для потерпілого, або заподіяння йому істотної шкоди, або були вчинені з корисливих, чи інших особистих мотивів, -
караються позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.".
Враховано частково.
Із пропозиції н.д. Медведчука В.В. вилучено посилання на "істотну шкоду", бо воно охоплюється поняттям "тяжкі наслідки".
(3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -
караються обмеженням волі на строк від п'яти до дванадцяти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1241.
Стаття 344. Притягнення зазнаки невинуватого до кримiнальної вiдповiдальностi


Стаття 384. Притягнення зазнаки невинуватого до кримiнальної вiдповiдальностi
1242.
(1) Притягнення зазнаки невинуватого до кримінальної відповідальності слідчим або прокурором з корисливих мотивiв чи в інших особистих інтересах -
-1558- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої виключити слова "з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах".
Відхилено.
Врахування цієї пропозиції може викликати суттєві труднощі для практичної діяльності.
(1) Притягнення зазнаки невинуватого до кримінальної відповідальності слідчим або прокурором з корисливих мотивiв чи в інших особистих інтересах -
1243.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1244.
(2) Притягнення завідомо невинуватого до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також у поєднаннi зi штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією -
-1559- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У частині другій статті 344 слово "завідомо" замінити на "зазнаки".
-1560- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У частині другій статті 344 слова "у поєднанні" замінити на слово "поєднане".
Враховано.
Редакційне уточнення.


Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Притягнення зазнаки невинуватого до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зi штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією -


-1561- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 344 після слів "до кримінальної відповідальності" доповнити словами "..., яке потягло заподіяння потерпілому шкоди в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки або".
Відхилено.

1245.
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.
-1562- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
В санкції другої частини замість слів "від трьох до восьми років" записати "від п'яти до дванадцяти років".
Враховано

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1563- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 344 після частини другої новою частиною наступного змісту:
"(3) Дії, передбачені частинами першою та другою цієї статті, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, або в інтересах організованої групи чи злочинної організації, або такі, що потягли особливо тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю довічно".
Відхилено.

1246.
Стаття 345. Примушування давати показання
-1564- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В назві і диспозиції ст.345 слово "показання" замінити на "свідчення".
Відхилено


Стаття 385. Примушування давати показання
1247.
(1) Примушування давати показання шляхом незаконних дій працівником правоохоронного органу -


(1) Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або попереднє слідство -
1248.
карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.


карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.
1249.
(2) Ті самi дії, поєднані із застосуванням фізичного насильства або із знущанням з особи, -
-1565- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У частині другій статті 345 слова "з особи" замінити "над особою".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самi дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, -
1250.
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.


-1566- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Доповнити статтю 345 частиною другою наступного змісту:
"(2) Примушування давати зазнаки неправдиві показання -
карається позбавленням волі на строк до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на той же строк.".
Диспозицію частини другої ((3) в нумерації із вищезапропонованим доповненням) доповнити словами "або спрямовані на приховування злочину чи перешкоду викриття особи, яка вчинила злочин".
Доповнити статтю після частини третьої ((3) - в нумерації із вищезапропонованим доповненням) новою частиною наступного змісту:
"(4) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони потягли тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.".
Відхилено.
Надмірна деталізація обставин призведе до певних ускладнень при застосуванні ст. 345.-1567- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Включити до проекту КК статтю:
"Стаття .... Порушення права на захист.
(1) Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка проводить дізнання, слідчим, прокурором або суддею, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
(2) Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у скоєнні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб або такі, що потягли інші тяжкі наслідки -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років.".
Враховано.
Робоча група пропонує включити статтю до розділу XYIII, з деякими уточненнями, а не до розділу Y.
Стаття 386. Порушення права на захист
(1) Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею, -
карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
(2) Ті самі дії, які призвели до засудження невинуватої у вчиненні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб або такі, що потягли інші тяжкі наслідки -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1251.
Стаття 346. Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови


Стаття 387. Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови
1252.
(1) Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови з корисливих мотивiв чи в інших особистих інтересах -
-1568- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 346 виключити слова "з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах".
Враховано

(1) Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, -
1253.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.


карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
1254.
(2) Ті самi дiї, що спричинили тяжкі наслідки, -
-1569- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 346 доповнити після слів "тяжкі наслідки" словами "або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах".
Враховано

(2) Ті самi дiї, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -
1255.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.


караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.
1256.
Стаття 347. Втручання в діяльність органу судової влади


Стаття 388. Втручання в діяльність судових оргганів
1257.
(1) Вплив у будь-якій формі на суддю з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправомірних рішень -
-1570- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій статті 347 слова "Вплив у будь-якій формі на суддю" замінити на слова "Втручання в будь-якій формі в діяльність судді".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -


-1571- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У частині першій статті 347 слова "неправомірних рішень" замінити на слова "неправосудного рішення".
Враховано.
Редакційне уточнення.

1258.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв.


карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв.


-1572- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 347 доповнити новою частиною наступного змісту:
"(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той же строк ".
Відхилено

1259.
(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, -
-1573- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У частині другій статті 347 слово "злочинові" замінити на "злочину".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, -


-1574- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Частину другу статті 337 розділити на дві частини і викласти в новій редакції наступного змісту:
"(3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, спрямовані на уникнення особою, яка вчинила злочин, відповідальності, або на перешкодження встановленню чи затриманню такої особи, або на визнання винною у скоєнні злочину зазнаки невинної особи, або на постановлення неправомірного рішення в цивільній справі, в якій предметом спору є майнові права чи обов'язки в особливо великих розмірах, або вчинені за попередньою змовою групою осіб, або організованою групою -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
(4) Дії, передбачені частиною першою та третьою цієї статті, вчиненні службовими особами, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років.".
Відхилено.

1260.
караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.


караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.
1261.
Стаття 348. Образа судді


Стаття 389. Неповага до суду
(1) Неповага до суду, що виявилася в образі учасників судового розгляду, -
карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.
1262.
Образа судді у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
-1575- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію статті 348 доповнити словом "належним" перед словом "виконанням".
Відхилено.
(2) Образа судді або народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю по здійсненню правосуддя, -
1263.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.


карається штрафом від ста до ста п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
1264.
Стаття 349. Погроза або насильство щодо судді
-1576- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Назву статті і текст доповнити словами "народного засідателя чи присяжного".
Враховано

Стаття 390. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного
1265.
(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо судді, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з діяльністю судді, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
-1577- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У частині першій статті 349 слово "родичів" виключити
Відхилено

(1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
1266.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1578- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
У санкції частини першої статті 349 після слів "до трьох років" додати слова "або позбавленням волі на той самий строк"
Враховано.
Санкція ч. 1 ст. 349 приведена у відповідність до санкції частини першої ст. 320 Проекту.
карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.
1267.
(2) Умисне заподiяння судді чи його близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з дiяльнiстю суддi, пов'язаною із здiйсненням правосуддя, -
-1579- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У частині другій статті 349 слово "родичам" виключити.
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Умисне заподiяння судді, народному засідателю чи присяжному чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з їх дiяльнiстю, пов'язаною із здiйсненням правосуддя, -


-1580- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У частині другій статті 349 після слова "близьким" додати "побоїв,".
Враховано.
Вказано ще на одну дію, яка може бути здійснена проти судді.

1268.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
-1581- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У санкції частини другої статті 349 слова "на той самий строк" замінити на слова "на строк до шести років".
Враховано.
Санкція до ч. 2 ст. 349 приведена у відповідність до санкції ч. 2 ст. 320 Проекту.
карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років.
1269.
(3) Умисне заподiяння тим самим особам у зв'язку з дiяльнiстю судді, пов'язаною із здiйсненням правосуддя, тяжкого тілесного ушкодження -
-1582- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Частину третю статті 349 викласти в редакції:
"(3) Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(3) Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
1270.
карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.
-1583- Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
У санкції частини третьої статті 349 слово "трьох" замінити на слово "п'яти".
Враховано.
Санкція ч. 3 ст. 349 приведена у відповідність до санкції ч. 3 ст. 320 Проекту.
карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.


-1584- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 349 доповнити частинами четвертою, п'ятою, шостою та сьомою наступного змісту:
"(4) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
(5) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.
(6) Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені групою осіб, -
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.
(7) Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, вчинені організованою групою -
караються позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.".
Відхилено.
Надмірна деталізація та переплетіння обставин може призвести до помилок при застосуванні ст. 349.

1271.
Стаття 350. Умисне знищення або пошкодження майна судді
-1585- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Назву статті і текст доповнити словами "народного засідателя чи присяжного".
Враховано

Стаття 391. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного
1272.
(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді або його близьким родичем, у зв'язку з діяльністю судді, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
-1586- Н.д.Король В.М. (Округ №202)
У частині першій статті 350 виключити слово "родичем".
Відхилено


(1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжним або їх близьким родичам, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
1273.
карається штрафом вiд двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
-1587- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У санкції частини першої статті 350 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на слова "від п'ятдесяти до двохсот".
Враховано.
Санкція ч. 1 ст. 350 узгоджена з санкцією ч. 1 ст. 321.
караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.
1274.
(2) Ті самi дiї, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
-1588- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Диспозицію частини другої статті 350 розділити на дві окремі частини:
"(2) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді або його близьким родичам у зв'язку з діяльністю судді, пов'язаною із здійсненням правосуддя, вчинене шляхом підпалу, вибуху або іншим способом, що становив загальну небезпеку, або, якщо воно завдало шкоду в особливо великих розмірах, -
карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
(3) Дії, передбачені частиною першою та другою цієї статті, які спричинили до загибелі людей, завдання тяжких тілесних пошкоджень чи настання інших тяжких наслідків, -
караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.".
Відхилено.
Зазначені в пропозиції дії вже враховані в ст. 350.
(2) Ті самi дiї, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -
1275.
караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.
-1589- Н.д.Бандурка О.М. (Округ №175)
У санкції частини другої статті 350 слова "від п'яти" замінити на слова "від шести".
Враховано.
Санкція ч. 2 ст. 350 узгоджена з санкцією ч. 2 ст. 321.
караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.
1276.
Стаття 351. Посягання на життя судді у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя
-1590- Н.д.Малєвський О.Т. (Реєстр.картка №295)
Н.д.Єрмак А.В. (Округ №83)
Назву статті і текст доповнити словами "народного засідателя чи присяжного".
Враховано

Стаття 392. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя
1277.
Убивство або замах на вбивство судді або його близьких родичів у зв`язку із діяльністю судді, пов'язаною із здійсненням правосуддя -
-1591- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У диспозиції статті 351 слово "Убивство" замінити на "Вбивство", слово "родичів" виключити.
Враховано частково.
Редакційне уточнення.
Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв`язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -
1278.
карається позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.
-1592- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У санкції статті 351 слова "від дев'яти" замінити на слова "від десяти".
Враховано.
караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.


-1593- Проект Кримінального кодексу України, внесений н.д. Пилипчуком І.М.
Робоча група Кабміну вважає за можливе доповнити КК нормою цього проекту "Неповага до суду (ст.237).
"1. Неповага до суду, що виявилася в образі учасників судового розгляду, -
карається штрафом від п`ятдесяти до ста мінімальних розмірів заробітної плати.
2. Образа судді, народного засідателя або іншої особи, яка бере участь у відправленні правосуддя, -
карається позбавленням волі терміном до одного року, штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати або іншого доходу іншого за період від двох до п`яти місяців.".
Враховано
у ст. 389.

1279.
Стаття 352. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, узятих під захист


Стаття 393. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист
1280.
Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, а також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -
-1594- Н.д.Пилипчук І.М. (Округ №124)
Із диспозиції статті 352 вилучити слово "родичів".
-1595- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Н.д.Ющик О.І. (Реєстр.картка №360)
Викласти в такій редакції:
"Стаття 352. Порушення законодавства про забезпечення безпеки осіб, які потребують державного захисту
Неприйняття рішення або несвоєчасне його прийняття, а також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки осіб, які, відповідно до законодавства України, потребують державного захисту, службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки -
Караються позбавленням волі на строк до п`яти років.".
Враховано.


Відхилено.
Надмірно розширюється коло потерпілих. Посягання, що передбачено у пропозиції, виходить за межи об'єкту кримінально-правової охорони розділу XYIII.
Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -


-1596- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
Статтю 352 викласти в наступній редакції:
"(1) Редакція проекту, в якій замінити слова "тяжкі наслідки" словами "шкоду здоров'ю потерпілого" -
караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті самі дій, якщо вони спричинили смерть потерпілого, або заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той же строк з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до п'яти років.".
Відхилено.
Зазначені наслідки повинні кваліфікуватися за сукупністю злочинів.

1281.
караються позбавленням волі на строк до п`яти років.


караються позбавленням волі на строк до п`яти років.
1282.
Стаття 353. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо осіб, узятих під захист


Стаття 394. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист
1283.
(1) Розголошення відомостей про заходи безпеки особою, якою прийнято рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, а також розголошення таких відомостей особою, взятою під захист, якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю потерпiлого, -
-1597- Н.д.Онопенко В.В. (Реєстр.картка №439)
У диспозиції частини першої статті 353 після слова "безпеки" додати слова "щодо особи, взятої під захист, службовою".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(1) Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під захист, -


-1598- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини першої статті 353 виключити слова "а також розголошення таких відомостей особою, взятою під захист".
Враховано-1599- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
Замість слова "потерпілого" включити "особи, взятої під захист".
Враховано

1284.
карається штрафом від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.
-1600- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції частини першої статті 353 слова "від двадцяти до п'ятдесяти" замінити на "від ста до трьохсот", а після слів "двох років" додати "або обмеженням волі на строк до трьох років".
Враховано.
Посилене покарання.
карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.
1285.
(2) Тi самi дiї, якщо вони спричинили смерть потерпiлого або iншi тяжкі наслідки, -
-1601- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
У диспозиції частини другої статті 353 замінити слово "потерпілого" на слова "особи, взятої під захист".
Враховано.
Редакційне уточнення.
(2) Тi самi дiї, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під захист або iншi тяжкі наслідки, -


-1602- Н.д.Медведчук В.В. (Округ №73)
У диспозиції частини другої статті 353 слова "або інші тяжкі наслідки" замінити словами "або заподіяння йому тяжких тілесних ушкоджень".
Відхилено

1286.
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.
-1603- Н.д.Червоній В.М. (Реєстр.картка №322)
В санкції частини другої статті 353 слово "трьох" замінити на "п'яти", після слова "років" додати "або позбавленням вола на той самий строк".
Враховано.
Посилене покарання.
караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
1287.
Стаття 354. Невиконання судового рішення
-1604- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 354 викласти у такій редакції:
"Стаття 354. Невиконання судового рішення
Враховано

Стаття 395. Невиконання судового рішення
1288.
Умисне невиконання службовою особою рішення, вироку, ухвали чи постанови суду або перешкоджання їх виконанню -
Умисне невиконання посадовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню --
карається позбавленням волі на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ті ж дії, вчинені посадовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб, -
караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, або виправними роботами на строк від одного до двох років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від двох до п'яти років.
Примітка. Під посадовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині другій статті 164 цього Кодексу".

(1) Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню -
1289.
карається штрафом вiд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.
-1605- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У санкцію статті 354 після слів "трьох років" додати слова "з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років".
Враховано
карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
(2) Ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб, -
караються виправними роботами на строк від одного до двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.


-1606- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Доповнити статтю 354 частиною третьою такого змісту:
"(3) Умисне невиконання посадовою особою рішення Європейського суду з прав людини, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років".
Враховано

(3) Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
1290.
Стаття 355. Зазнаки неправдиве повiдомлення про вчинення злочину


Стаття 396. Зазнаки неправдиве повiдомлення про вчинення злочину
1291.
(1) Зазнаки неправдиве повiдомлення суду, прокурора, слідчого або органу дізнання про вчинення злочину -
-1607- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
У диспозицію частини першої статті 355 слова "прокурора, слідчого" замінити на слова "прокурору, слідчому".
Враховано. Редакційне уточнення.
(1) Зазнаки неправдиве повiдомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину -
1292.
карається виправними роботами на строк до трьох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.


карається виправними роботами на строк до трьох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.
1293.
(2) Ті самi дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або зi штучним створенням доказів обвинувачення, а також учинені з корисливих мотивів, -


(2) Ті самi дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або зi штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -
1294.
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до семи років.


караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до семи років.