Назва: Про внесення доповнень до статті 412 Цивільно-процесуального кодексу України
Автор: народний депутат України Стоян О.М.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
"Про внесення доповнень до статті 412 Цивільно-процесуального кодексу України"1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:2.
Доповнити статтю 412 Цивільно-процесуального кодексу України після слова "майно" словами "за винятком санаторіїв-профілакторіїв, дитячих оздоровчих таборів, дитячих санаторіїв різного профілю, баз і будинків відпочинку, спортивних споруд, будинків і палаців культури, що знаходяться на балансі юридичної особи та використовуються за призначенням".
-1- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Після слів "та використовуються" додати слово "повністю".
Відхилено

Відповідно до ст.6.6.9. Регламенту, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати Верховній Раді України законопроект відхилити.


-2- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
В кінці статті поставити кому і додати слова "а місцеві органи влади (згідно свого рішення) відмовилися від взяття їх на свій баланс".
Відхилено* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні