Назва: Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні
Автор: Народний депутат України М.Павловський
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ПРОЕКТ
(15.06.99)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в УкраїніЗАКОН УКРАЇНИ
Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні
1.
Преамбула


Преамбула
2.
Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні.
-1- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Преамбулу викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в умовах об'єднаної енергетичної системи України".
Враховано

Цей Закон визначає правові, організаційні та економічні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в умовах об'єднаної енергетичної системи Україні.
3.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
5.
У цьому Законі наведені нижче терміни мають таке значення:


У цьому Законі наведені нижче терміни мають таке значення:
6.
виробник електричної енергії (виробник) - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, якому належать на праві власності або на іншій законній підставі генеруючі потужності (електростанції), потужність чи обсяг відпуску електричної енергії якими більші за встановлені НКРЕ граничні показники електростанцій, та отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;
-2- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Визначення терміну "виробник електричної енергії (виробник)" пропонуємо викласти так:
"виробник електричної енергії (виробник) - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, якому належать на праві власності або на іншій законній підставі генеруючі потужності (електростанції), потужність чи обсяг відпуску електричної енергії, які більші за встановлені Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі НКРЕ) граничні показники електростанцій, та який отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії".
В законопроекті розкриття скорочення НКРЕ надано лише у ст.23, ми пропонуємо зробити це одразу в ст.1.
Враховано
виробник електричної енергії (виробник) - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, якому належать на праві власності або на іншій законній підставі генеруючі потужності (електростанції), потужність чи обсяг відпуску електричної енергії якими більші за встановлені Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ) граничні показники для електростанцій, та отримав ліцензію на право здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії;
7.
граничні рівні цін на електричну енергію - встановлені НКРЕ на відповідний період максимальні розміри оптової ціни електричної енергії;
-3-Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Абзац другий частини 1 статті 1 додати словами:
"яка продається виробниками;";

Враховано

граничні рівні цін на електричну енергію - встановлені НКРЕ на відповідний період максимальні розміри оптової ціни електричної енергії, яка продається виробниками;
8.
диспетчерський центр управління енергосистемою (диспетчерський центр) - юридична особа, створена Міністерством енергетики України для здійснення централізованого диспетчерського управління енергосистемою України;
-4- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 3 вилучи ти.
Відхилено
у зв'язку з необхідністю визначення терміну
та з метою врахування подальших поправок автора поправки
диспетчерський центр управління енергосистемою (диспетчерський центр) - державне підприємство, створене уповноваженим Кабінетом Міністрів України центральним органом виконавчої влади, для здійснення централізованого диспетчерського управління енергосистемою України;


-5- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
В абзаці (3) слова "юридична особа, створена" замінити на: "державне підприємство, створене" та доповнити словами: "що входить до складу Компанії"
Враховано частково
Юридична особа не може входити до складу іншої юридичної особи Ст. 1 Закону "Про підприємства"

9.
енергопостачальник - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, який купує електричну енергію на оптовому ринку з метою її наступного продажу в обсягах, не менше встановлених НКРЕ граничних показників;
-6- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Абзац 5 статті 1 викласти у такій редакції:
енергопостачальники за регульованим тарифом - енергопостачальники, що відповідно до ліцензій здійснюють постачання електричної енергії за тарифом, встановленим органом державного регулювання в галузі електроенергетики для окремих категорій споживачів, перелік яких встановлюється Верховною Радою України;


Враховано редакційно в терміні «регульований тариф»

енергопостачальник - суб'єкт оптового ринку електричної енергії, який купує електричну енергію на оптовому ринку з метою її наступного продажу в обсягах, не менше встановлених НКРЕ граничних показників;-7- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац (5) доповнити словами:
"та одержав ліцензію НКРЕ на купівлю-продаж електричної енергії"
Відхилено
Ліцензії на купівлю-продаж електроенергії законом не передбачено

10.
комерційний облік електричної енергії - дії по збору, обробці та передачі, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, даних щодо точного обсягу виробленої, поставленої та спожитої електричної енергії;
-8- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Абзац 6 статті 1 викласти у такій редакції:
комерційний облік електричної енергії - облік електричної енергії для здійснення розрахунків за її виробництво, передачу та постачання на оптовому ринку електричної енергії України;

Відхилено
оскільки поняття "облік" визначається
через таке ж саме поняття
комерційний облік електричної енергії - дії по збору, обробці та передачі, за допомогою контрольно-вимірювальних приладів, даних щодо точного обсягу виробленої, поставленої та спожитої електричної енергії;
11.
оптова ціна електричної енергії - ціна продажу електричної енергії на оптовому ринку;

-9- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Абзац 7 статті 1 викласти у такій редакції:
оптова ціна електричної енергії - ціна продажу електричної енергії на оптовому ринку в умовах об'єднаної енергетичної системи України;


Враховано у терміні «оптовий ринок»


оптова ціна електричної енергії - ціна продажу електричної енергії на оптовому ринку;
12.
оптовий ринок електричної енергії України (оптовий ринок) - система правових відносин, які виникають між його суб'єктами в процесі купівлі-продажу електричної енергії в межах об'єднаної енергетичної системи України;
-10- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247), Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 1 термін «оптовий ринок електричної енергії України» викласти у наступній редакції:
«оптовий ринок електричної енергії України (оптовий ринок) - система правових відносин, які виникають між його суб'єктами в процесі купівлі-продажу електричної енергії в межах об'єднаної енергетичної системи України та функціонує на засадах продажу електроенергії її виробниками енергопостачальникам (споживачам) за ціною, яка самостійно визначається сторонами договору купівлі-продажу (з урахуванням її верхньої межі, яка встановлюється НКРЕ), або за ціною, яка розраховується українською електроенергетичною Асоціацією за правилами, що встановлюються Радою директорів Асоціації та погоджуються НКРЕ;»
Враховано


Враховано
оптовий ринок електричної енергії України (оптовий ринок) - система правових відносин, які виникають між його суб'єктами в процесі купівлі-продажу електричної енергії в межах об'єднаної енергетичної системи України та функціонує на засадах продажу електроенергії її виробниками енергопостачальникам (споживачам) за ціною, яка самостійно визначається сторонами договору купівлі-продажу (з урахуванням її верхньої межі, у разі її встановлення НКРЕ), або за ціною, яка розраховується українською електроенергетичною Асоціацією за правилами, що встановлюються Радою директорів Асоціації та погоджуються НКРЕ;
13.
передача електричної енергії - транспортування електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі договору;
-11- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
В абзаці 9 вилучити слова: "на підставі договору"
Відхилено
Протирічить ст.21 Закону "Про підприємства"
передача електричної енергії - транспортування електричної енергії за допомогою електричних мереж на підставі договору;
14.
постачання електричної енергії - здійснення діяльності направленої на купівлю електричної енергії з метою її наступного продажу;
-12- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пропонуємо визначення терміну "постачання електричної енергії" викласти в такій редакції:
"постачання електричної енергії - продаж електричної енергії, придбаної для цього на оптовому ринку електричної енергії".
Вважаємо, що в редакції законопроекту невірний наголос на купівлю електричної енергії. На нашу думку, в такому контексті треба переробити і визначення терміну "енергопостачальник".

Враховано редакційно
постачання електричної енергії - здійснення діяльності з продажу електричної енергії на підставі договорів;


-13- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 10 вилучити.
Відхилено
У зв'язку з необхідністю уточнення поняття "постачання" в умовах енергоринку

15.
регульований тариф - встановлена НКРЕ ціна продажу електричної енергії для окремих категорій споживачів, перелік яких встановлюється Верховною Радою України;
-14- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Після слова "споживачів" додати "відповідно до законодавства України", а далі слова вилучити

Враховано

регульований тариф - встановлена НКРЕ, ціна продажу електричної енергії для окремих категорій споживачів, відповідно до законодавства Українии;
16.
суб'єкти оптового ринку електричної енергії - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність по виробництву, передачі, купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії в Україні на підставі укладених договорів;
-15- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Абзац одинадцятий частини 1 статті 1 викласти в наступній редакції: "суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, купівлі-продажу, диспетчеризації електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії в Україні на підставі укладених договорів;";

Враховано

суб'єкти оптового ринку електричної енергії - суб'єкти господарювання, що здійснюють діяльність з виробництва, передачі, купівлі-продажу, диспетчеризації електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії в Україні на підставі укладених договорів;


-16- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Абзац 12 статті 1 викласти у такій редакції:
суб'єкти оптового ринку електричної енергії України - суб'єкти підприємницької діяльності, які отримали відповідні ліцензії і здійснюють діяльність з виробництва, передачі та постачання електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України на підставі укладених договорів;
Враховано редакційно в ст. 21
Законопроекту

17.
споживачі електричної енергії - юридичні та фізичні особи що купують електричну енергію на підставі договору для власних потреб, без наступного продажу (окрім продажу чи передачі електричної енергії в користування субспоживачам);
-17- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Термін "споживачі електричної енергії" викласти в такій редакції: "споживачі електричної енергії - юридичні та фізичні особи, що купують електричну енергію на підставі договору лише для власних потреб"

Враховано

споживачі електричної енергії - юридичні та фізичні особи, що купують електричну енергію на підставі договору лише для власних потреб;
18.
тариф на передачу електричної енергії - встановлені НКРЕ максимальні граничні розміри плати за передачу електричної енергії електричними мережами;
-18- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
У абзаці 16 статті 1 слово "максимальні граничні" вилучити
Враховано

тариф на передачу електричної енергії - встановлені НКРЕ розміри плати за передачу електричної енергії електричними мережами;
19.
технічні стандарти на електричну енергію (технічні стандарти) - вимоги до якості та технічних параметрів електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись при виробництві, передачі, купівлі та продажу електричної енергії на оптовому ринку.


технічні стандарти на електричну енергію (технічні стандарти) - вимоги до якості та технічних параметрів електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись при диспетчеризації, виробництві та передачі електричної енергії на оптовому ринку.
20.
транспортувальник електричної енергії (транспортувальник) - суб'єкт оптового ринку, якому належать на праві власності чи інших законних підставах електричні мережі, отримав відповідну ліцензію і надає послуги з передачі електричної енергії на підставі відповідного договору.
-19- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 16 викласти у наступній редакції: "транспортувальники електричної енергії (транспортувальник) - суб'єкт оптового ринку, якому належать на праві власності чи інших законних підставах електричні мережі, отримав відповідну ліцензію і надає послуги з передачі електричної енергії на підставі відповідного договору
Враховано
транспортувальник електричної енергії (транспортувальник) - суб'єкт оптового ринку, якому належать на праві власності чи інших законних підставах електричні мережі, та який отримав відповідну ліцензію і надає послуги з передачі електричної енергії на підставі відповідного договору.


-20- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
У статті 1 додати визначення: "Українська електроенергетична компанія - державне підприємство створене для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії України, централізації функцій продажу електроенергії, координації діяльності виробників електроенергії, створення умов для оптового продажу електроенергії (диспетчеризації, резервування потужностей, передачі електроенергії)".
Відхилено
Протирічить концепції законопроекту, схваленому у першому читанні-21- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 1 доповнити абзацами такого змісту, розмістивши їх у алфавітному порядку:
саморегулівна організація в електроенергетичній галузі - договірне об'єднання суб'єктів оптового ринку електричної енергії України без права юридичної особи, яке організує свою діяльність на принципах самоврядування відповідно до цього Закону та статусу, що надається центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики;
договір оптового ринку електричної енергії України - договір, який регулює відносини між суб'єктами оптового ринку електричної енергії у разі, коли він функціонує як саморегулівна організація в електроенергетичній галузі;
Відхилено

Протирічить концепції законопроекту, схваленому у першому читанні та п.3, ст.3 Закону "Про підприємства в Україні"
система комерційного обліку електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України - єдиний інформаційний комплекс для визначення із заданою точністю обсягів виробництва, передачі та постачання електричної енергії на оптовий ринок електричної енергії України;
правила оптового ринку електричної енергії України - додаток до договору оптового ринку електричної енергії України, де визначається механізм функціонування цього ринку, порядок розподілу навантажень між генеруючими джерелами електричної енергії та формування ринкової ціни на електричну енергію, а також порядок проведення комерційного обліку та фінансових операцій;
Враховано редакційно у ст.1 законопроектуарбітражна комісія (третейський суд) оптового ринку електричної енергії України - орган, який обирається загальними зборами оптового ринку електричної енергії з числа його суб'єктів для вирішення спорів, які виникають у процесі його діяльності;
виконавчий орган оптового ринку електричної енергії - державне підприємство, яке створене для забезпечення діяльності оптового ринку електричної енергії України;
банкір оптового ринку електричної енергії України - визначений на конкурсних засадах комерційний банк, який здійснює обслуговування фінансових операцій на цьому ринку;
Приведені терміни у законопроекті не приводяться.юрист оптового ринку електричної енергії України - визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка здійснює правове обслуговування на цьому ринку;
аудитор оптового ринку електричної енергії України - визначена на конкурсних засадах юридична особа, яка створена відповідно до Закону України "Про аудиторську діяльність" і провадить діяльність з аудиту виконавчого органу цього ринку;
Порядок та механізм врегулювання спорів, вибору банку, аудитора та юриста врегульовано спеціальним законодавством Україниопціон - стандартизований контракт, який закріплює право його власника на придбання від емітенту опціону - енергогенеруючої компанії - у термін, визначений у ньому, зазначеної в ньому кількості електричної енергії за зафіксованою при укладанні опціону ціною;
ф'ючерсний контракт - стандартизований контракт, який засвідчує зобов'язання сторін (енергогенеруючої компанії та енергопостачальника або споживача електричної енергії) продати (придбати) відповідну кількість електричної енергії у визначений термін в майбутньому з фіксацією ціни електричної енергії під час укладання контракту;

Терміни розкриті у ст.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"
Можливість застосування враховано у
Ст.15 законопроекту
-22- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзаци розмістити в такому порядку: (1), (8), (12), (2), (5), (13), (4), (6), (9), (16), (11), (14), (7), (15);
Між абзацами (2) і (5) вставити абзац:
"Українська електроенергетична компанія - суб'єкт оптового ринку електроенергії, державне підприємство створене для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії України, централізації функцій продажу електроенергії, координації діяльності виробників електроенергії, створення умов для оптового продажу електроенергії (диспетчеризації, резервування потужностей, передачі електроенергії)".
Між абзацами (7) і (15) вставити абзац: "Спеціальні розподільчі рахунки в розрахунках за електричну енергію:
Відхилено
Існуюча практика передбачає розташування термінів в алфавітному порядку

Протирічить концепції законопроекту, схваленому у першому читанні

- рахунки відкриті постачальниками, виключно на які споживачі вносять плату за куплену ними у постачальників електричну енергію;
- рахунок, відкритий Компанією, виключно на який автоматично перераховуються кошти зі спеціальних рахунків постачальників відповідно до обсягу електричної енергії, оплаченої споживачами і ціни за якою енергія була закуплена
Протирічить Законам України "Про власність" (ч.4, ст.4), "Про підприємства в Україні" (ст.27) та концепції законопроекту, схваленому у першому читанні

21.
Стаття 2. Нормативно-правове регулювання функціонування оптового ринку електричної енергії України


Стаття 2. Нормативно-правове регулювання функціонування оптового ринку електричної енергії України
22.
Відносини, пов'язані з функціонуванням оптового ринку електричної енергії України, регулюються Конституцією України, Законом України "Про електроенергетику", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.


Відносини, пов'язані з функціонуванням оптового ринку електричної енергії України, регулюються Конституцією України, Законом України "Про електроенергетику", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.
23.
Стаття 3. Сфера дії Закону


Стаття 3. Сфера дії Закону
24.
Цей Закон регулює відносини суб'єктів оптового ринку, що пов'язані з їх діяльністю на оптовому ринку електричної енергії в Україні.
-23- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
У статті 3 додати у кінці речення слова: "в умовах об'єднаної енергетичної системи".


Враховано

Цей Закон регулює відносини суб'єктів оптового ринку, що пов'язані з їх діяльністю на оптовому ринку електричної енергії в умовах об'єднаної енергетичної системи України.


-24- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після слів "Цей Закон регулює відносини суб'єктів оптового ринку, що пов'язані з їх" вставити слово "статутною", абзац доповнити словами: "в умовах об'єднаної енергетичної системи".
Враховано частково
Застосування слова "статутною" штучно обмежує сферу діяльності цієї статті законопроекту.

25.
Стаття 4. Цілі і завдання Закону


Стаття 4. Цілі і завдання Закону
26.
Цілями цього Закону є:


Цілями цього Закону є:


-25- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Доопрацювати статті 4 та 6 редакційно, з урахуванням суті цих статей, та викласти їх у наступній редакції,
Враховано


із статті 6
запровадження ринкових відносин в галузі виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії в поєднанні з державним регулюванням і державним контролем;із статті 6
встановлення та визначення обов'язкових умов і правил здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії;
27.
створення оптового ринку електричної енергії в Україні на засадах поєднання державного регулювання, конкуренції та інтересів суб'єктів оптового ринку і споживачів електричної енергії;
-26- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Абзац другий частини першої статті 4 викласти в наступній редакції:
"забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів оптового ринку та споживачів електричної енергії;"
Враховано

забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії на засадах поєднання вільної конкуренції та державного регулювання з метою збалансування інтересів суб'єктів оптового ринку та споживачів електричної енергії;
28.
забезпечення надійного енергопостачання електричної енергії на принципах доступності, достатності та оплатності;
-27- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Абзац третій частини першої ст.4 перенести до статті 6
Враховано


29.
забезпечення рівних умов суб'єктам оптового ринку при здійсненні їх статутної діяльності.
-28- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пропонуємо останній абзац "цілей Закону" викласти так:
"забезпечення рівних умов суб'єктам оптового ринку при здійсненні їх діяльності на ринку електричної енергії".
Слова "статутної діяльності" змінені на "діяльності на ринку електричної енергії", оскільки у статутах суб'єктів оптового ринку можуть бути записані положення, котрі не мають відношення до ринку електричної енергії.
Враховано

забезпечення рівних умов суб'єктам оптового ринку при здійсненні їх діяльності на ринку електричної енергії;із статті 6
поєднання нормативно-регульованого і ринкового механізмів формування цін та тарифів на електричну енергію;
30.
Завданнями цього Закону є:


Завданнями цього Закону є:
31.
встановлення єдиного організаційно-правового та економічного механізмів функціонування оптового ринку електричної енергії;
-29- Н.д.Александровська А.О. (Реєстр.картка №247)
Абзац п'ятий викласти в редакції:
"встановлення організаційно-правовових механізмів функціонування оптового ринку електричної енергії;"
Враховано

встановлення організаційно-правовових механізмів функціонування оптового ринку електричної енергії;
32.
встановлення принципів ціноутворення і тарифікації на принципах економічної ефективності та обгрунтованості;
В абзаці шостому словосполучення "на принципах" замінити на "на основі".
Враховано
встановлення принципів ціноутворення і тарифікації на основі економічної ефективності та обгрунтованості;
33.
Стаття 5. Міжнародні договори


Стаття 5. Міжнародні договори
34.
Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
35.
Стаття 6. Мета створення оптового ринку електричної енергії України
-30- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Назву статті 6 викласти в редакції:
"Мета функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні"
Враховано

Стаття 6. Мета функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні
36.
Метою створення оптового ринку електричної енергії в Україні є:


Метою функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні є:
37.
запровадження ринкових відносин в галузі виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії в поєднанні з інститутами державного регулювання і державного контролю;

Перенесено до ст.4

38.
розмежування функцій виробництва, транспортування та постачання електричної енергії;
-31- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
В статті 6 вилучити частину третю "розмежування функцій виробництва, транспортування та постачання електричної енергії"
(Бо вийде так, що "у семи нянек дитя без глазу" - виробник буде у гірших умовах, ніж постачальник чи посередник. Все це логічно з точки зору економіки і управління тримати в одних "руках")
Враховано


39.
встановлення та визначення обов'язкових умов і правил здійснення діяльності на оптовому ринку електричної енергії;

Перенесено до ст.4

Забезпечення прозорості системи формування цін і тарифів на електричну енергію;
40.
створення умов для розвитку прямих двосторонніх договорів між виробниками електричної енергії та іншими суб'єктами оптового ринку;
-32- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Абзац п'ятий статті 6 викласти в наступній редакції:
"встановлення та розвиток прямих договірних взаємовідносин з купівлі-продажу електричної енергії між суб'єктами оптового ринку електричної енергії;"

Враховано

встановлення та розвиток прямих договірних взаємовідносин з купівлі-продажу електричної енергії між суб'єктами оптового ринку електричної енергії;
41.
поєднання нормативно-контрольованого і ринкового механізмів формування цін і тарифів на електричну енергію;

Перенесено до статті 4


42.
створення умов для надходження інвестицій в електроенергетику.


створення умов для надходження інвестицій в електроенергетику.


-33- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 6 доповнити абзацом наступного змісту:
"вдосконалення системи розрахунків між суб'єктами оптового ринку".Враховановдосконалення системи розрахунків між суб'єктами оптового ринку.


-34- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319) Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 6 "Мета створення оптового ринку електричної енергії України" викласти в такій редакції:
"Оптовий ринок електричної енергії України створюється з метою:
- здійснення надійного забезпечення споживачів електричною енергією в умовах об'єднаної енергетичної системи України;
- запровадження ринкових відносин в галузі виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії в поєднанні з державним регулюванням і державним контролем;
- встановлення та визначення обов'язкових умов і правил діяльності на оптовому ринку електричної енергії;
- створення умов для оптимізації ціни електричної енергії, яка б відповідала її економічній вартості, на основі конкуренції між виробниками електричної енергії, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці;
- формування цін і тарифів на електричну енергію в залежності від попиту і пропозицій;
- забезпечення прозорості системи формування цін і тарифів на електричну енергію;
- забезпечення рівноправності суб'єктів оптового ринку електричної енергії України при здійсненні їх статутної діяльності;
- створення умов для надходження інвестицій в електроенергетику."
Враховано редакційно
У статтях 4 і 6 законопроекту

оптимізація ціни електричної енергії на основі її формування в залежності від попиту і пропозиції, конкуренції між суб'єктами оптового ринку, державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій в електроенергетиці;

43.
Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ


Розділ II ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
44.
Стаття 7. Принципи діяльності суб'єктів оптового ринку


Стаття 7. Принципи діяльності суб'єктів оптового ринку
45.
Діяльність суб'єктів оптового ринку електричної енергії здійснюється на засадах:


Діяльність суб'єктів оптового ринку електричної енергії здійснюється на засадах:
46.
рівності прав на придбання електричної енергії безпосередньо у виробника, Корпорації або за межами України;
-35- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Друге речення статті пропонуємо викласти в такій редакції:
"рівності прав на придбання електричної енергії безпосередньо у виробника, Української електроенергетичної копорації (далі Корпорація) або за межами України".
В законопроекті розкриття скорочення Корпорація надано лише у наступній статті.
Враховано редакційно

рівності прав на купівлю-продаж електричної енергії;
47.
впровадження вільного ціноутворення на електричну енергію;
-36- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
В статті 7 вилучити третю частину, а саме: "впровадження вільного ціноутворення на електричну енергію."
(Це повинно визначатися у законодавстві, у всьому має бути правовий порядок)
Враховано частково

48.
вільного вибору суб'єктами оптового ринку контрагентів і укладання з ними цивільно-правових договорів;
-37- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Абзаци 4 і 5 статті 7 об'єднати і викласти у наступній редакції
вільного вибору суб'єктами оптового ринку контрагентів (зокрема покупців і продавців) , укладання з ними цивільно-правових договорів та визначення умов цих договорів відповідно до законів України;
Враховано
вільного вибору суб'єктами оптового ринку контрагентів (зокрема покупців і продавців), укладання з ними цивільно-правових договорів та визначення умов цих договорів відповідно до законів України;
49.
вільного вибору виробниками електричної енергії обсягів та напрямів її продажу;50.
здійснення державного регулювання цін і тарифів на електричну енергію виключно шляхом встановлення граничного рівня цін і регульованих тарифів на її продаж окремим категоріям споживачів;
-38- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Абзац шостий ст.7 викласти в редакції: "поєднання вільного ціноутворення та державного регулювання цін і тарифів на електричну енергію виключно шляхом встановлення граничного рівня цін і регульованих тарифів на її продаж окремим категоріям споживачів;"
Враховано
поєднання вільного ціноутворення та державного регулювання цін і тарифів на електричну енергію виключно шляхом встановлення граничних рівнів цін і регульованих тарифів на її продаж окремим категоріям споживачів;
51.
впровадження роздільного обліку електричної енергії за зонами добових графіків;
-39- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Абзац сьомий статті 7 викласти в наступній редакції:
"впровадження роздільного обліку електричної енергії за погодинними графіками";
Враховано
впровадження роздільного обліку електричної енергії за погодинними графіками;
52.
регулювання електричних режимів на основі переходу на диференційований у часі (зонний) облік активної і реактивної електричної енергії на всіх етапах її проходження (виробництво (генерація), передача, постачання);
-40- Н.д. Панасовський О.Г. (Реєстраційна картка №263)
Абзац восьмий статті 7 викласти в наступній редакції:
регулювання електричних режимів на основі переходу на диференційований у часі облік активної і реактивної електричної енергії (потужності) на всіх етапах її проходження (виробництво, передача, постачання);
Враховано
регулювання електричних режимів на основі переходу на диференційований у часі облік активної і реактивної електричної енергії (потужності) на всіх етапах її проходження (виробництво, передача, постачання);
53.
впровадження механізму відповідальності органів державної влади і управління за негативні наслідки (шкоду), заподіяні в результаті їх рішень стосовно діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії.


впровадження механізму відповідальності органів державної влади і управління за негативні наслідки (шкоду), заподіяні в результаті їх рішень стосовно діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії.


-41- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 7 проекту Закону викласти у такій редакції:
Структура та основні принципи функціонування оптового ринку електричної енергії України.
Оптовий ринок електричної енергії України може діяти в одній з двох форм:
на підставі договору між суб'єктами оптового ринку електричної енергії України (договору оптового ринку електричної енергії України) як саморегулівна організація в електроенергетичній галузі на підставі правил здійснення операцій купівлі-продажу електричної енергії, розроблених центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики та затверджених Кабінетом Міністрів України.


Враховано частково

Відхилено
Суперечить концепції законопроекту, схваленому у першому читанні
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть бути суб'єктами оптового ринку електричної енергії України тільки за умов отримання ними ліцензій на виробництво, передачу та постачання електричної енергії.
Оптовий ринок електричної енергії України, як саморегулівна організація в електроенергетичній галузі, передбачає наявність договору оптового ринку, підписаного всіма суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють діяльність за ліцензіями з виробництва електричної енергії та її постачання за регульованим тарифом.
Договір складається з урахуванням умов, які повинні бути виконані для отримання статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі, і включає правила здійснення операцій на оптовому ринку.
Статус саморегулівної організації в електроенергетичній галузі надає центральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики за погодженням з органом державного регулювання в галузі електроенергетики. Він же виступає ініціатором створення саморегулівної організації в електроенергетичній галузі.
Отримання статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі здійснюється відповідно до порядку, який розробляється центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики та реєструється в встановленому законодавством порядку.
Статус саморегулівної організації дозволяє суб'єктам оптового ринку організовувати свою діяльність на принципах самоврядування у відповідності до цього Закону, договору оптового ринку та в межах умов, визначених при наданні статусу центральним органом виконавчої влади в електроенергетичній галузі.
Умовами надання статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі передбачається, зокрема, виконання вимог з боку держави щодо:
виконання технологічних правил з забезпечення сталої роботи об'єднаної енергетичної системи країни;
виконання правил здійснення діяльності при виникненні надзвичайних ситуацій;
участі в загальногалузевих програмах;
розпоряджень державних інспекцій в електроенергетичній галузі;
дотримання стандартів обліку електричної енергії;
розрахунково-платіжної дисципліни;
звітності до органів виконавчої влади.
Статус саморегулівної організації в електроенергетичній галузі надається оптовому ринку, як договірному об'єднанню суб'єктів оптового ринку, центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики у вигляді свідоцтва терміном на 3 (три) роки. Продовження терміну дії свідоцтва здійснюється у порядку, встановленому при його одержанні.
В структурі оптового ринку електричної енергії України як саморегулівної організації в електроенергетичній галузі передбачається:
наявність органів управління, арбітражної комісії (третейського суду) та виконавчого органу;
Враховано редакційно у ст.9-12 законопроектузалучення на договірних засадах юридичних осіб для виконання окремих функцій з забезпечення його діяльності, що не передані виконавчому органу.
Виконавчий орган діє на підставі повноважень, які надаються йому органами управління оптового ринку.
Договірні відносини із будь-якими юридичними особами не мають відношення до структури організаціїНа безконкурентній основі залучається підприємство, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України та передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами.

Враховано у ст.20 законопроектуЗалучення інших юридичних осіб проводиться на конкурентних засадах. Серед них обов'язкова наявність банкіра, юриста та аудитора оптового ринку електричної енергії.
Арбітражна комісія (третейський суд) створюється з числа суб'єктів оптового ринку електричної енергії для вирішення спорів у процесі їх діяльності.
Врегульовано спеціальним законодавствомСистема договірних відносин оптового ринку як саморегулівної організації в електроенергетичній галузі передбачає договори між:
суб'єктами оптового ринку електричної енергії;
суб'єктами ринку електричної енергії та виконавчим органом;
виконавчим органом та іншими юридичними особами, які не є суб'єктами оптового ринку електричної енергії.
Функціонування оптового ринку електричної енергії України на підставі правил, затверджених Кабінетом Міністрів України, передбачається в тих випадках, коли договір оптового ринку електричної енергії України не вступив в силу або центральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики з причин невиконання умов, наданих оптовому ринку при отриманні ним статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі, припиняє її дію.
В цьому випадку в структурі оптового ринку електричної енергії передбачається:
наявність виконавчого органу, який діє за правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів і підпорядковується центральному органу виконавчої влади в галузі електроенергетики;
залучення на договірних засадах юридичних осіб для виконання окремих функцій з забезпечення діяльності оптового ринку.
Система договірних відносин оптового ринку електричної енергії України для цього випадку передбачає договори між:
суб'єктами оптового ринку електричної енергії та виконавчим органом;
виконавчим органом та іншими юридичними особами, які не є суб'єктами оптового ринку електричної енергії.
Купівля-продаж електричної енергії здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України за двома схемами:
Врегульовано ст.14 законопроектуна основі договорів-доручень, договорів комісії, договорів купівлі-продажу електричної енергії та інших договорів, що передбачаються законодавством, які укладаються між енергогенеруючими компаніями та енергопостачальниками з виконавчим органом оптового ринку;
на основі купівлі-продажу енергопостачальниками опціонів та ф'ючерсних контрактів на електричну енергію, що виробляється енергогенеруючими компаніями.
Ці схеми можуть використовуватись суб'єктами оптового ринку одночасно.
Порушує ст.21 закону "Про підприємства в Україні"Купівля-продаж електричної енергії на основі договорів з виконавчим органом оптового ринку електричної енергії передбачає фактичну поставку електричної енергії від енергогенеруючої компанії до енергопостачальника за єдиною оптовою ціною і є обов'язковою для всіх суб'єктів оптового ринку електричної енергії України. В договорах в обов'язковому порядку повинна визначатися відповідальність сторін у випадку невиконання ними взятих на себе зобов'язань. Ці договори є підставою для звернення суб'єктів оптового ринку до арбітражної комісії (третейського суду) та інших судових інстанцій, передбачених законодавством, у випадку невиконання зобов'язань за ними.
Враховано у ст.16 законопроектуКупівля-продаж електричної енергії за опціонами та ф'ючерсними контрактами є фінансовим механізмом, за допомогою якого певна кількість електричної енергії може бути продана енергогенеруючою компанією, що її виробила, за фіксованою вільною ціною, яка може відрізнятися від поточної ціни оптового ринку електричної енергії.
Враховано у ст.15 законопроектуЕмітентами опціонів виступають енергогенеруючі компанії.
Емітентами ф'ючерсних контрактів виступають енергогенеруючі компанії теплових електричних станцій.
Купівля-продаж опціонів проводиться на конкурентних засадах і їх ціна визначається з урахуванням попиту та пропозиції.
Врегульовано ст.1 Закону "Про оподаткування прибутку підприємств"Купівля-продаж ф'ючерсних контрактів може здійснюватися безпосередньо між енергогенеруючими компаніями теплових електричних станцій та енергопостачальниками. Ф'ючерсні контракти можуть використовуватись при розрахунках за паливо, при виконанні операцій з експорту електричної енергії тощо.
Купівля-продаж опціонів та ф'ючерсних контрактів оформляється прямими договорами між енергогенеруючими компаніями та енергопостачальниками, які є суб'єктами оптового ринку електричної енергії України.
Обсяги електричної енергії, що продаються за опціонами та ф'ючерсними контрактами, не враховуються в розрахунках єдиної оптової ціни електричної енергії, що продається через оптовий ринок електричної енергії України.
З метою недопущення неконтрольованого зростання роздрібних тарифів на електричну енергію орган державного регулювання в галузі електроенергетики за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики встановлює для енергогенеруючих компаній квоти на обсяги електричної енергії, яка може бути продана ними за опціонами.
Перепродаж опціонів та ф'ючерсних контрактів забороняється.
Враховано у статті 15-42- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
"Діяльність суб'єктів оптового ринку електричної енергії здійснюється на засадах:
- впровадження договірних відносин між учасниками оптового ринку електричної енергії України з врахуванням особливостей регулювання відносин в електроенергетиці і особливостей електричної енергії як товару;
- визнання необхідності збереження об'єднаної енергетичної системи України;
- формування оптової ціни на електричну енергію відповідно до правил ринку з врахуванням всіх складових, необхідних для перетворення електричної енергії у товарну продукцію, придатну до оптової купівлі;
- здійснення державного регулювання цін і тарифів на електричну енергію;
- впровадження роздільного обліку електричної енергії за зонами добових графіків;
- регулювання електричних режимів на основі переходу на диференційований у часі (зонний) обліку активної і реактивної електричної енергії на всіх етапах її проходження (виробництво (генерація), передача, постачання);
- впровадження механізму відповідальності органів державної влади і управління за негативні наслідки (шкоду), заподіяні в результаті їх рішень стосовно діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії;
- встановлення механізму відповідальності оптових постачальників електричної енергії за постачання споживачам електричної енергії і розрахунків за придбану на оптовому ринку електричної енергії.
Враховано редакційно у ст.4, 6,7 законопроекту
-43- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Після статті 7 додати статтю 7а
"Стаття 7а. Суб'єкти оптового ринку електричної енергії (ОРЕУ)
Суб'єкти оптового ринку електричної енергії - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють діяльність по виробництву, передачі, купівлі-продажу, постачанні електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії в Україні на підставі Договору оптового ринку електричної енергії, укладених двосторонніх договорів і відповідної ліцензії;
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть бути суб'єктами оптового ринку електричної енергії України за умови дотримання ними фінансових нормативів і вимог, визначених цим Законом, дотримання яких є однією з ліцензійних умов та одержання ліцензії НКРЕ на відповідну діяльність."
Враховано редакційно у статті 1 законопроекту

54.
Стаття 8. Українська електроенергетична Корпорація
-44- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 8 викласти у наступній редакції: "Стаття 8. Електроенергетична Асоціація - оператор оптового ринку електричної енергії України
Враховано
Стаття 8. Електроенергетична Асоціація - оператор оптового ринку електричної енергії України

55.
Українська електроенергетична корпорація є договірним неприбутковим об'єднанням виробників електричної енергії, яка створюється з метою координації їх діяльності та продажу частини виробленої ними електричної енергії і фінансується за рахунок внесків їх учасників.
Оператор оптового ринку електричної енергії України - юридична особа, договірне об'єднання виробників електричної енергії, та транспортувальників, що володіють місцевими (локальними) електричними мережами, яке створюється у формі Асоціації (Асоціація) з метою координації діяльності її учасників, не має на меті отримання прибутку і діє на підставі договору про створення та діяльність Асоціації, що укладається її засновниками.

Оператор оптового ринку електричної енергії України - юридична особа, договірне об'єднання виробників електричної енергії, та транспортувальників, що володіють місцевими (локальними) електричними мережами, яке створюється у формі Асоціації (Асоціація) з метою координації діяльності її учасників, не має на меті отримання прибутку і діє на підставі договору про створення та діяльність Асоціації, що укладається її засновниками.


Асоціація не здійснює інших видів діяльності, крім передбачених цим Законом.

Асоціація не здійснює інших видів діяльності, крім передбачених цим Законом.
56.
Інші суб'єкти оптового ринку також можуть стати асоційованими учасниками Корпорації. Права та обов'язки таких учасників визначаються в договорі про створення та діяльність Корпорації.
Учасниками Асоціації можуть бути інші суб'єкти оптового ринку.

Учасниками Асоціації можуть бути інші суб'єкти оптового ринку.
57.
Корпорація діє на підставі Договору про створення та діяльність Української електроенергетичної корпорації, що укладається її учасниками.58.
Українська енергетична Корпорація:
Договір про створення та діяльність Асоціації повинен передбачати:

Договір про створення та діяльність Асоціації повинен передбачати:
59.
формує ціни на частину електричної енергії що передається Корпорації для подальшого продажу;
права та обов'язки її учасників;

права та обов'язки її учасників;


Права, обов'язки та відповідальність Асоціації

права, обов'язки та відповідальність Асоціації.
60.
від імені учасників, здійснює продаж електричної енергії іншим суб'єктам оптового ринку;
порядок затвердження Радою директорів правил формування ціни електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами (Правила);

порядок затвердження Радою директорів правил формування ціни електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами (Правила);
61.
акумулює кошти отримані від продажу Корпорацією електричної енергії і розподіляє їх між учасниками Корпорації, якщо інше не передбачене Договором;
процедуру затвердження порядку проведення розрахунків за електричну енергію між виробниками та її покупцями, яка була продана енергопостачальникам (споживачам) опосередковано за участю Асоціації;

процедуру затвердження порядку проведення розрахунків за електричну енергію між виробниками та її покупцями, яка була продана енергопостачальникам (споживачам) опосередковано за участю Асоціації;
62.
надає консультації та допомогу членам Корпорації в їх діяльності, сприяє встановленню ділових контактів;
Порядок фінансування учасниками її діяльності;

порядок фінансування учасниками діяльності Асоціації;
63.
координує діяльність своїх учасників у сфері спільних інтересів.
Порядок вирішення спорів між учасниками Асоціації;

порядок вирішення спорів між учасниками Асоціації;


Відповідальність учасників Асоціації у разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань.

відповідальність учасників Асоціації у разі невиконання чи неналежного виконання своїх зобов'язань.


Асоціація:

Асоціація:


від імені виробників на підставі доручення може укладати договори купівлі-продажу електроенергії, яка не була продана виробниками безпосередньо; ціна за такими договорами встановлюється Асоціацією за Правилами, що приймаються Радою директорів Асоціації;

від імені виробників на підставі доручення може укладати договори купівлі-продажу електроенергії, яка не була продана виробниками безпосередньо; ціна за такими договорами встановлюється Асоціацією за Правилами, що приймаються Радою директорів Асоціації та погоджуються з НКРЕ;


надає консультації та допомогу учасникам Асоціації в їх діяльності, сприяє встановленню ділових контактів;

надає консультації та допомогу учасникам Асоціації в їх діяльності, сприяє встановленню ділових контактів;


координує діяльність своїх учасників у сфері спільних інтересів.

координує діяльність своїх учасників у сфері спільних інтересів;


готує пропозиції із координації цінової політики в галузі електроенергетики;

готує пропозиції із координації цінової політики в галузі електроенергетики;


проводить аналіз та підготовку пропозицій з питань розробки та вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують питання електроенергетики;

проводить аналіз та підготовку пропозицій з питань розробки та вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують питання електроенергетики;


розробляє пропозиції із створення і вдосконалення системи контролю якості та кількості виробленої електричної енергії;

розробляє пропозиції із створення і вдосконалення системи контролю якості та кількості виробленої електричної енергії;


сприяє технічному розвитку та здійсненню науково-дослідних програм;

сприяє технічному розвитку та здійсненню науково-дослідних програм;


відповідно до Правил, прийнятих Радою директорів Асоціації та погоджених НКРЕ, розраховує ціну електричної енергії, що не була продана виробниками за вільними цінами, доводить її до суб'єктів оптового ринку, та надає розрахунок належних до сплати сум за таку електроенергію;
інформує суб'єктів оптового ринку щодо їхньої взаємної заборгованості стосовно купівлі-продажу електричної енергії за ціною, яка розраховується Асоціацією, та інформує органи виконавчої і законодавчої влади, за їх вимогою, про стан проведення розрахунків за таку електричну енергію;

відповідно до Правил, прийнятих Радою директорів Асоціації та погоджених НКРЕ, розраховує ціну електричної енергії, що не була продана виробниками за вільними цінами, доводить її до суб'єктів оптового ринку, та надає розрахунок належних до сплати сум за таку електроенергію;
інформує суб'єктів оптового ринку щодо їхньої взаємної заборгованості стосовно купівлі-продажу електричної енергії за ціною, яка розраховується Асоціацією, та інформує органи виконавчої і законодавчої влади, за їх вимогою, про стан проведення розрахунків за таку електричну енергію;


на підставі договорів, укладених суб'єктами оптового ринку складає баланси всіх поставок і покупок електричної енергії та потужності на оптовому ринку та погоджує їх з Диспетчерським центром.
Асоціація, при виконанні покладених на неї функцій, взаємодіє з Диспетчерським центром.

на підставі договорів, укладених суб'єктами оптового ринку складає баланси всіх поставок і покупок електричної енергії та потужності на оптовому ринку та погоджує їх з Диспетчерським центром.
Асоціація, при виконанні покладених на неї функцій, взаємодіє з Диспетчерським центром.


Асоціація не має права отримувати кошти за електричну енергію, продану виробниками опосередковано за участю Асоціації.

Асоціація не має права отримувати кошти за електричну енергію, продану виробниками опосередковано за участю Асоціації.


Кабінет Міністрів України, для здійснення Асоціацією покладених на неї функцій, забезпечує передачу в користування їй необхідного майна, що знаходиться в державному управлінні.

Кабінет Міністрів України, для здійснення Асоціацією покладених на неї функцій, забезпечує передачу в користування їй необхідного майна, що знаходиться в державному управлінні.


-45- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
В тексті Законопроекту слова "Корпорація", "Корпорації", "Корпорацією", замінити відповідно словами "Асоціація", "Асоціації", "Асоціацією".
Враховано-46- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 8 викласти в такій редакції:
"Українська електроенергетична корпорація є договірним об'єднанням виробників електричної енергії, яка створюється з метою координації їх діяльності та не має на меті отримання прибутків.
Асоційованими учасниками корпорації можуть стати інші суб'єкти оптового ринку. Права та обов'язки таких учасників визначаються в договорі про створення та діяльність Корпорації.
Корпорація діє на підставі договору про створення та діяльність Корпорації, що укладається її засновниками.
Враховано редакційно
-47- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Частину 7 статті 8 відредагувати таким чином: вилучити сполучення слів "якщо інше не передбачене Договором", і після слів "розподіляє між учасниками корпорації" замість вилученого додати "у відповідності з чинним законодавством та на підставі договору".
Враховано редакційно.
Порядок проведення розрахунків за електроенергію віднесено до компетенції органів Асоціації.-48- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 8 викласти у наступній редакції:
"Стаття 8. Українська енергетична компанія
Для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії в умовах об'єднаної енергетичної системи України державою створюється Українська енергетична компанія.

Відхилено
Суперечить концепції законопроекту, схваленому у першому читанніУкраїнська енергетична компанія купує всю електричну енергію, вироблену на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники (крім електричної енергії, виробленої на теплоелектроцентралях, які входять до складу енергопостачальників, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності), і продає всю електричну енергію постачальникам відповідно до двосторонніх договорів купівлі-продажу.
Українська енергетична компанія:
- забезпечує розрахунки та нарахування платежів енергогенеруючим компаніям відповідно до правил оптового ринку та двосторонніх договорів;
- відкриває спеціальний (розподільчий) рахунок оптового ринку електричної енергії України;
- надає допоміжні засоби;
- управляє зовнішніми перетоками;
- припиняє продаж електроенергії постачальникам у разі несплати ними коштів за отриману електроенергію.

Порушуються права генерації щодо розпорядження виробленою електроенергієюУкраїнська енергетична компанія не є суб'єктом підприємницької діяльності і виконує функції розпорядника коштів, розпорядника системи розрахунків та організаційного і матеріально-технічного забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії України згідно з договором оптового ринку електричної енергії України.
Фінансування діяльності Української енергетичної компанії здійснюється за рахунок суб'єктів оптового ринку електричної енергії України в межах кошторису, що затверджується органом державного регулювання в галузі електроенергетики.
В Україні створюється єдиний оптовий ринок електричної енергії на підставі договору. Договір оптового ринку електричної енергії України не виключає можливості укладання інших договорів, які не суперечать умовам зазначеного договору, цьому Закону та іншим законам України.
-49- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 11 викласти у такій редакції:
"Стаття 11. Українська енергетична компанія
Для забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії в умовах об'єднаної енергетичної системи України державою створюється Українська енергетична компанія (Компанія), яка є суб'єктом Договору оптового ринку електричної енергії.
Українська енергетична компанія купує всю електричну енергію, вироблену енергогенеруючими компаніями, і продає всю електричну енергію постачальникам відповідно до двосторонніх договорів купівлі-продажу.
Українська енергетична компанія:
- забезпечує розрахунки та нарахування платежів енергогенеруючим компаніям відповідно до правил оптового ринку електричної енергії та двосторонніх договорів між нею та іншими суб'єктами оптового ринку електричної енергії;
- відкриває спеціальний (розподільчий) рахунок оптового ринку електричної енергії України відповідно до статті "Фінансові операції на оптовому ринку електричної енергії";
- надає допоміжні засоби, які забезпечують підтримання необхідних параметрів для функціонування об'єднаної енергетичної системи України (диспетчеризація, резервування потужностей, умови для перетоків реактивної енергії, сталості режимів, передача електричної енергії та інші.);
- управляє зовнішніми перетоками;
- припиняє продаж електроенергії постачальникам у разі несплати ними коштів за отриману електроенергію.
Українська енергетична компанія не є суб'єктом підприємницької діяльності і виконує функції розпорядника коштів, розпорядника системи розрахунків та організаційного і матеріально-технічного забезпечення функціонування оптового ринку електричної енергії України згідно з Договором оптового ринку електричної енергії України.
Фінансування діяльності Української енергетичної компанії здійснюється за рахунок суб'єктів оптового ринку електричної енергії України в межах кошторису, що затверджується НКРЕ та Загальними зборами учасників оптового ринку електричної енергії.
Керівник Компанії призначається Міністерством енергетики України".
Відхилено
Суперечить концепції законопроекту прийнятому у першому читанні
Порушуються права генерації розпоряджатися виробленою електроенергією-50- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 8. Українська електроенергетична Корпорація викласти в такій редакції:
"Договір учасників оптового ринку електричної енергії (далі - Договір) регулює діяльність суб'єктів оптового ринку електричної енергії.
Учасниками Договору є:
генеруючі електрокомпанії, що виробляють електроенергію;
Українська енергетична компанія;
Постачальники електричної енергії за регульованим тарифом;
Постачальники електричної енергії за нерегульованим тарифом.
Учасником Договору може стати лише власник ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності в енергетиці, виданої Національною комісією з питань регулювання електроенергетики (НКРЕ).
Основними питаннями Договору є наступні означення:
Відхилено
Протирічить концепції законопроекту, схваленому у першому читанні
- Вся вироблена електроенергія повинна бути продана в Державне підприємство Українську енергетичну компанію, незалежно від місця розташування виробника, відомчої належності, юридичного статусу, форми власності і інших особливостей (за винятком електростанцій із потужністю 20 МВт і менше).
- Вся електроенергія, що закуповується постачальниками, повинна закуповуватися виключно на ОРЕУ у Української енергетичної компанії.
- Електроенергія, що експортується, закуповується тільки на ОРЕУ, а електроенергія, що імпортується, продається тільки через ОРЕУ безпосередньо через Українську енергетичну компанію.
Порушуються права генерації щодо розпорядження виробленою електроенергією- Кожен учасник ОРЕУ повинен мати ліцензію, що видається Національною комісією з питань регулювання електроенергетики (НКРЕ). Крім регламентації діяльності, ліцензія зобов'язує підписувати і виконувати правила ОРЕУ та Договір між членами ОРЕУ.
Не норма цього законопроекту- Оптова ціна на електроенергію не встановлюється державою, а погодинно визначається в процесі роботи ОРЕУ, фіксується Українською енергетичною компанією і доводиться до відома всіх суб'єктів оптового ринку електричної енергію, що підписали Договір.
Оптова покупна ціна (ОПЦ) є сумою граничної системної ціни (ГПЦ) і ціни робочої потужності (ЦРП):
ОПЦ=ГПЦ+ЦРП, де
ГПЦ - заявлена ціна найбільш дорогого енергоблоку, що включений НДЦ у графік для покриття попиту. ГПЦ визначається на конкурсній основі між усіма генеруючими блоками, що готові продати електроенергію, на основі змінних витрат (палива, води тощо).
ЦРП - визначається з необхідності покриття для блоку частини або усіх постійних витрат. До ціни робочої потужності (ЦРП) включаються витрати на блоки, які не були прийняті у графік для покриття попиту.
- Контроль за рівнем цін здійснюється НКРЕ.
- Державне підприємство Українська енергетична компанія має виключне право користування і управління електричними мережами високої напруги.
Повноваження Асоціації щодо розрахунку ціни та питання ціноутворення відображені у ст.8 та ст.18 законопроекту- На Українську енергетичну компанію покладається відповідальність за чітку роботу енергосистеми.
- Управління оптовим ринком електричної енергії здійснюється Радою, до складу якої входять представники виробників електроенергії, постачальників і Української енергетичної компанії.
- Всі зміни в роботі ОРЕУ схвалюються Національною комісією регулювання електроенергетики (НКРЕ), яка захищає інтереси споживачів.
У додатку №1 Договору визначене членство в ОРЕУ, закріплене підписами.
У додатку №2 Договору докладно подані:
- правила визначення потужності для постачальників електроенергії;
- правила складання прогнозу покриття графіка споживання на наступний день;
- правила визначення цін і інше.
Договір погоджується з центральними органами виконавчої влади, що здійснюють управління в галузі електроенергетики, НКРЕ і Антимонопольним комітетом".


64.
Стаття 9. Вищий орган Корпорації
-51- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 9 викласти у наступній редакції:
«Стаття 9. Вищий орган Асоціації»
Враховано
Стаття 9. Вищий орган Асоціації
65.
Вищим органом Української електроенергетичної Корпорації є Загальні збори учасників.
Вищим органом Української електроенергетичної Асоціації є Загальні збори її учасників.

Вищим органом Української електроенергетичної Асоціації є Загальні збори учасників.
66.
Інтереси учасників на Зборах представляють їх уповноважені представники.
Інтереси учасників на Зборах представляють їх уповноважені представники.

Інтереси учасників на Зборах представляють їх уповноважені представники.
67.
На Загальних зборах можуть бути присутніми представники Антимонопольного комітету України, Ради національної безпеки й оборони України, Міністерства енергетики та НКРЕ.
На Загальних зборах можуть бути присутніми представники органів влади і об'єднань громадян. Представники центральних органів державної влади приймають участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

На Загальних зборах можуть бути присутніми представники органів влади і об'єднань громадян. Представники центральних органів державної влади приймають участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.
68.
Учасник Корпорації на Загальних зборах має один голос незалежно від кількості його уповноважених представників на Зборах.
Порядок розподілу голосів між учасниками Асоціації визначається Договором про створення та діяльність Асоціації.

Порядок розподілу голосів між учасниками Асоціації визначається Договором про створення та діяльність Асоціації.
69.
Збори скликаються не рідше двох разів на рік.
Збори скликаються не рідше двох разів на рік.

Збори скликаються не рідше двох разів на рік.
70.
Позачергові Збори скликаються на вимогу не менше 1/3 учасників, Ради та Правління Корпорації.
Позачергові Збори Асоціації скликаються на вимогу не менше 1/3 її учасників, за рішеннями Ради директорів Асоціації чи Правління Асоціації.

Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників учасників-виробників та більшість представників кожної з інших категорій (транспортувальники, енергопостачальники) учасників Асоціації.
71.
Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників учасників.
Збори вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників учасників-виробників та більшість представників кожної з інших категорій (транспортувальники, енергопостачальники) учасників Асоціації.

Позачергові Збори Асоціації скликаються на вимогу не менше 1/3 її учасників, за рішеннями Ради директорів Асоціації чи Правління Асоціації.

72.
До компетенції Зборів належить:
До компетенції Зборів належить:

До компетенції Зборів належить:
73.
а) внесення змін і доповнень до договору про створення та діяльність Корпорації;
а) внесення змін і доповнень до договору про створення та діяльність Асоціації;

а) внесення змін і доповнень до договору про створення та діяльність Асоціації;
74.
б) обрання та відкликання членів Ради Корпорації та затвердження Положення про неї;
б) обрання та відкликання членів Ради директорів Асоціації та затвердження Положення про неї;

б) обрання та відкликання членів Ради директорів Асоціації та затвердження Положення про неї;
75.
в) затвердження звіту Ради;
в) затвердження звіту Ради директорів Асоціації;

в) затвердження звіту Ради директорів Асоціації;
76.
г) створення, реорганізація, та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, а також інших структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;

п г)-ї) віднесено до компетенції Ради директорів, ст. 10 законопроекту

77.
д) обрання Правління Корпорації та затвердження Положення про нього;78.
е) затвердження внутрішніх документів Корпорації;79.
є) затвердження правил формування ціни на електричну енергію, що продається Корпорацією;80.
ж) прийняття до Корпорації нових учасників;81.
з) підготовка пропозицій із координації цінової політики в галузі електроенергетики;82.
і) аналіз та підготовка пропозицій з питань розробки та вдосконалення законодавчих і нормативно-правових актів, що регламентують питання електроенергетики;83.
и) підготовка пропозицій із створення і вдосконалення системи інспекцій якості та кількості виробленої електричної енергії;84.
ї) створення умов для технічного розвитку та здійснення науково-дослідних програм;85.
к) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та Договором про створення та діяльність Корпорації.
г) обрання ревізійної комісії та затвердження Положення про неї;

з) обрання ревізійної комісії та затвердження Положення про неї;
86.
л) обрання ревізійної комісії та затвердження Положення про неї.
д) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та Договором про створення та діяльність Асоціації.

і) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та Договором про створення та діяльність Асоціації.
87.
З питань, зазначених у пункті "а" цієї статті необхідна одностайність на Загальних зборах.
З питань, зазначених у пункті "а" цієї статті рішення приймається 3/4 голосів учасників-виробників та 2/3 голосів кожної з інших категорій учасників Асоціації, які беруть участь у Зборах.

З питань, зазначених у пункті "а" цієї статті рішення приймається 3/4 голосів учасників-виробників та 2/3 голосів кожної з інших категорій учасників Асоціації, які беруть участь у Зборах.
88.
З решти питань рішення приймається більшістю у 2/3 голосів учасників, що приймають участь у Загальних зборах.
З решти питань рішення приймається 2/3 голосів учасників-виробників та простою більшістю голосів кожної з інших категорій учасників Асоціації, які беруть участь у Зборах.

З решти питань рішення приймається 2/3 голосів учасників-виробників та простою більшістю голосів кожної з інших категорій учасників Асоціації, які беруть участь у Зборах.


-52- Н.д. Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абзац третій статті 9 викласти у редакції:
На Загальних зборах можуть бути присутніми представники органів влади і об'єднань громадян. Представники центральних органів державної влади приймають участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу.
ВрахованоАбзац шостий статті 9 викласти у редакції:
Позачергові Збори Асоціації скликаються на вимогу не менше 1/3 її учасників, на вимогу Наглядової Ради Асоціації чи Правління Асоціації.
Враховано-53- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Частину 7 статті 9 викласти в редакції: "Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні не менше 2/3 представників учасників-виробників та більшість представників інших учасників Асоціації."
Враховано-54- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
До статті 9 частини сьомої у тексті: "Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні" доповнити "не менш, як по одному уповноваженому представнику від кожного учасника, а разом - не менше - 2/3 від усього складу представників учасників".
(Це необхідно для того, щоб інтереси посередників, постачальників не могли домінувати над інтересами виробника електроенергії. Тобто зміна умов має відбуватися за консенсусом)
Враховано редакційно-55- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Частину 10 статті 9 викласти в наступній редакції:
"З решти питань рішення приймається 2/3 голосів учасників-виробників та простою більшістю голосів інших учасників Асоціації."
Враховано-56- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 9 викласти у редакції:
"Стаття 9. Органи управління оптовим ринком електроенергії
Вищим органом управління оптовим ринком електричної енергії є загальні збори учасників (суб'єктів) цього ринку.
У період між загальними зборами учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії управління цим ринком здійснює рада оптового ринку електроенергії".
Враховано редакційно-57- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Назву статті 9. "Вищий орган Корпорації" замінити на "Органи управління оптовим ринком електричної енергії"
Статтю 9 викласти в такій редакції:
"Вищим органом управління оптовим ринком електричної енергії є Загальні збори учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії.
Порядок, періодичність скликання та проведення Загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії, розподіл голосів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії та порядок прийняття рішень визначається Договором оптового ринку електричної енергії.
Учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії на Загальних зборах пре дставляють їх повноважні представники. Брати участь у Загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть представники Міністерства енергетики України, Антимонопольного комітету України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, інших органів влади, а також громадських організацій.
Враховано частковоЗагальні збори вважаються правомочними, коли на них присутні не менше 2/3 представників учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії. При цьому кількість представників будь-якої категорії учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії не може перевищувати половини загальної кількості учасників Загальних зборів.
Враховано редакційно

Враховано в ст. 10 законопроекту
До компетенції Загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії належить:
а) прийняття Договору оптового ринку електричної енергії;
б) внесення змін та доповнень до Договору оптового ринку електричної енергії;
в) обрання та відкликання членів ради оптового ринку електричної енергії;
г) визначення основних принципів та стратегії розвитку оптового ринку електричної енергії;
д) прийняття обов'язкових для учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії умов та правил їх діяльності на оптовому ринку електричної енергії;
е) підготовка пропозицій щодо цінової політики та урегулювання інших питань в галузі електроенергетики;
є) затвердження звіту ради оптового ринку електричної енергії;
ж) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та договором оптового ринку електричної енергії.
Рішення загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії з питань, передбачених у пунктах а), б) і д) приймаються одностайно, а з інших питань - більшістю у 3/4 голосів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії, які беруть участь у Загальних зборів.
У період між Загальними зборами учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії управління цим ринком здійснює Рада оптового ринку електричної енергії".
Враховано редакційно-58- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Замість статей 10,11,12,13 додати статті наступного змісту, нумерацію вважити відповідною:

Враховано частково
"Стаття . Загальні збори учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії
Порядок, періодичність скликання та проведення загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії, розподіл голосів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії та порядок прийняття рішень визначається договором оптового ринку електричної енергії.
Враховано
Учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії на загальних зборах представляють їх повноважні представники. Брати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу можуть представники Міністерства енергетики України, Антимонопольного комітету України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, інших органів влади, а також громадських організацій.
Учасник (суб'єкт) оптового ринку електричної енергії на загальних зборах має один голос незалежно від кількості його повноважних представників на зборах.
ВрахованоДо компетенції загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії належить:
а) прийняття договору оптового ринку електроенергії;
б) внесення змін та доповнень до договору оптового ринку електроенергії;
в) обрання та відкликання членів ради оптового ринку електроенергії;
г) визначення основних принципів та стратегії розвитку оптового ринку електроенергії;
д) прийняття обов'язкових для учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії умов та правил їх діяльності на оптовому ринку електроенергії;
е) підготовка пропозицій щодо цінової політики та урегулювання інших питань в галузі електроенергетики;
є) затвердження звіту ради оптового ринку електричної енергії;
ж) здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та договором оптового ринку електроенергії.
Враховано частковоРішення загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії з питань, передбачених у пунктах а), б) і д) приймаються одностайно, а з інших питань - більшістю у 3/4 голосів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії, які беруть участь у загальних зборів.
Процедура голосування
визначена в статті 9 законопроекту
Стаття . Рада оптового ринку електричної енергії
У період між загальними зборами інтереси учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії представляє рада цього ринку, утворена загальними зборами учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії.
ВрахованоКількісний склад ради оптового ринку електроенергії та порядок її роботи визначається договором оптового ринку електроенергії.
До компетенції ради оптового ринку електричної енергії належить:
а) здійснення функцій з координації взаємовідносин учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії;
б) оперативне вирішення питань, що виникають у зв'язку із виконанням договору оптового ринку електроенергії;
в) підготовка та проведення загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електроенергії;
г) розгляд заяв суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір проводити діяльність на оптовому ринку електроенергії;
д) контроль за виконанням умов договору оптового ринку електроенергії;
е) контроль за виконанням рішень загальних зборів та ради оптового ринку електроенергії;
Врахованоє) здійснення інших повноважень, передбачених договором оптового ринку електроенергії та наданих загальними зборами
На засіданнях ради оптового ринку електричної енергії з правом дорадчого голосу можуть бути присутні представники Міністерства енергетики України, Антимонопольного комітету України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, інших органів влади, а також громадських організацій.
Враховано89.
Стаття 10. Наглядова рада Корпорації
-59- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 10 викласти у наступній редакції:
«Стаття 10. Наглядова рада - Рада директорів Асоціації»
Враховано
Стаття 10. Наглядова рада - Рада директорів Асоціації
90.
У період між Загальними зборами учасників Корпорації, їх функції виконує Наглядова рада Корпорації (Рада), яка здійснює контроль за діяльністю Правління Корпорації.
У період між Загальними зборами учасників Асоціації, їх інтереси представляє Наглядова рада - Рада директорів Асоціації (Рада директорів), яка діє відповідно до Положення про Раду директорів.

У період між Загальними зборами учасників Асоціації, їх інтереси представляє Наглядова рада - Рада директорів Асоціації (Рада директорів), яка діє відповідно до Положення про Раду директорів.
91.
Рада обирається Загальними зборами. Компетенція, кількісний склад та повноваження Ради визначаються Загальними зборами і зазначаються в Положенні про наглядову раду Української електроенергетичної корпорації.
Рада директорів обирається Загальними зборами.
Порядок виборів Ради директорів, її кількісний склад визначаються в Договорі про створення та діяльність Асоціації.

Рада директорів обирається Загальними зборами.
Порядок виборів Ради директорів, її кількісний склад визначаються в Договорі про створення та діяльність Асоціації.


При цьому, кількість директорів, що представляють будь-яку з категорій учасників Асоціації не може перевищувати половини загальної кількості Директорів Ради.

При цьому, кількість директорів, що представляють будь-яку з категорій учасників Асоціації не може перевищувати половини загальної кількості Директорів Ради.

На засіданнях Ради можуть бути присутніми представники Антимонопольного комітету України, Ради національної безпеки й оборони України, Міністерства енергетики, НКРЕ.
На засіданнях Ради можуть бути присутніми, з правом дорадчого голосу, представники центральних органів державної влади.

На засіданнях Ради можуть бути присутніми, з правом дорадчого голосу, представники центральних органів державної влади.


До компетенції Ради Директорів належить:

До компетенції Ради Директорів належить:


а) затвердження, після погодження НКРЕ, правил формування ціни електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами (Правила);

а) затвердження, після погодження НКРЕ, правил формування ціни електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами (Правила);


б) затвердження порядку проведення розрахунків за електричну енергію між виробниками та її покупцями, яка була продана енергопостачальникам (споживачам) опосередковано за участю Асоціації;

б) затвердження порядку проведення розрахунків за електричну енергію між виробниками та її покупцями, яка була продана енергопостачальникам (споживачам) опосередковано за участю Асоціації;


в) обрання Правління Асоціації та затвердження Положення про нього;

в) обрання Правління Асоціації та затвердження Положення про нього;


г) затвердження внутрішніх документів Асоціації;

г) затвердження внутрішніх документів Асоціації;


д) встановлення правил формування ціни на електричну енергію, що не була продана виробниками за вільними цінами. Правила набувають чинності після їх погодження НКРЕ;

д) встановлення правил формування ціни на електричну енергію, що не була продана виробниками за вільними цінами. Правила набувають чинності після їх погодження НКРЕ;


е) прийняття до Асоціації нових учасників;

е) прийняття до Асоціації нових учасників;


ж) створення, реорганізація, та ліквідація представництв, а також інших структурних підрозділів, затвердження положень про них;

ж) створення, реорганізація, та ліквідація представництв, а також інших структурних підрозділів, затвердження положень про них;


з) затвердження Положення про Обліково-розрахунковий центр;

з) затвердження Положення про Обліково-розрахунковий центр;


і) контроль за діяльністю правління Асоціації.

і) контроль за діяльністю правління Асоціації.

Рада Корпорації має право вето на рішення Правління Корпорації з питань, визначених цим Законом та Загальними зборами.
Рада директорів Асоціації має право вето на рішення Правління Асоціації.

Рада директорів Асоціації має право вето на рішення Правління Асоціації.


-60- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
По тексту законопроекту словосполучення «Рада», «Рада Асоціації» замінити словами »Рада директорів» у відповідних відмінках.
Враховано

92.

-61- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 10 викласти у такій редакції:


93.

"Стаття 10. Рада оптового ринку електричної енергії.
У період між Загальними зборами інтереси учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії представляє рада цього ринку, утворена Загальними зборами учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії. Кількісний склад ради оптового ринку електричної енергії та порядок її роботи визначається Договором оптового ринку електричної енергії.
Враховано редакційно частково
До компетенції ради оптового ринку електричної енергії належить:
а) здійснення функцій з координації взаємовідносин учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії;
б) оперативне вирішення питань, що виникають у зв'язку із виконанням договору оптового ринку електричної енергії;
в) підготовка та проведення загальних зборів учасників (суб'єктів) оптового ринку електричної енергії;
г) розгляд заяв суб'єктів підприємницької діяльності, які мають намір проводити діяльність на оптовому ринку електричної енергії;
д) контроль за виконанням умов Договору оптового ринку електричної енергії;
е) контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Ради оптового ринку електричної енергії;
є) здійснення інших повноважень, передбачених Договором оптового ринку електричної енергії та наданих Загальними зборами;
ж) заслуховування щоквартальних звітів про діяльність Компанії.
Рада може висловити недовіру діяльності Компанії. Якщо недовіра виражена 2/3 голосів Ради, Міненерго зобов'язане запропоновувати нове керівництво Компанії.
На засіданнях Ради оптового ринку електричної енергії з правом дорадчого голосу можуть бути присутні представники Міністерства енергетики України, Антимонопольного комітету України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, інших органів влади, а також громадських організацій" .
Перелік функцій Ради є нормою Договору про створення Асоціації-62- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 10 пропонується вилучити.
Відхилено
Стаття встановлює механізм контролю за діяльністю Правління Асоціації

94.
Стаття 11. Виконавчий орган Корпорації
-63- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 11 викласти у наступній редакції:
«Стаття 11. Виконавчий орган Асоціації

Стаття 11. Виконавчий орган Асоціації
95.
Виконавчим органом Корпорації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.
Виконавчим органом Асоціації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.

Виконавчим органом Асоціації, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є правління.
96.
Роботою правління керує голова правління, який обирається Загальними зборами Корпорації.
Роботою правління керує голова правління, який обирається Радою директорів Асоціації.

Роботою правління керує голова правління, який обирається Радою директорів Асоціації.
97.
Правління вирішує всі питання діяльності Корпорації, крім тих, що належать до компетенції загальних зборів і ради Корпорації. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції правління.
Правління вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Ради директорів Асоціації. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.

Правління вирішує всі питання діяльності Асоціації, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів і Ради директорів Асоціації. Загальні збори можуть винести рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління.
98.
Правління підзвітне загальним зборам і раді Корпорації та організує виконання їх рішень.
Правління підзвітне Загальним зборам і Раді директорів Асоціації та організує виконання їх рішень.

Правління підзвітне Загальним зборам і Раді директорів Асоціації та організує виконання їх рішень.
99.
Правління діє від імені Корпорації в межах, передбачених цим Законом, Договором про створення та діяльність Української електроенергетичної Корпорації та Положення про нього.
Правління діє від імені Асоціації в межах, передбачених цим Законом, Договором про створення та діяльність Асоціації та Положенням про Правління.

Правління діє від імені Асоціації в межах, передбачених цим Законом, Договором про створення та діяльність Асоціації та Положенням про Правління.
100.
Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Корпорації. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із договором.
Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Асоціації. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із Договором про створення та діяльність Асоціації.

Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Асоціації. Інші члени правління також можуть бути наділені цим правом згідно із Договором про створення та діяльність Асоціації.
101.
Голова правління Корпорації організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учаснику Корпорації. На вимогу учасника Корпорації йому видаються засвідчені витяги з книги протоколів.
Голова правління Асоціації організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учаснику Асоціації. На вимогу учасника Асоціації йому видаються засвідчені витяги з книги протоколів.


Голова правління Асоціації організує ведення протоколів засідань правління. Книга протоколів повинна бути в будь-який час надана учаснику Асоціації. На вимогу учасника Асоціації йому видаються засвідчені витяги з книги протоколів.


-64- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 11 пропонується вилучити.
Відхилено
Наявна стаття встановлює загальні засади функціонування виконавчого органу

102.
Стаття 12. Ревізійна комісія Корпорації


Стаття 12. Ревізійна комісія Асоціації
103.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Корпорації і Торгово-розрахункового центру здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з представників учасників Корпорації і дії відповідно до Положення про неї, що затверджується Загальними зборами Корпорації.
-65- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 12 слова "Торгово-розрахункового центру" замінити словами "обліково-розрахункового центру".
Враховано
Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління Асоціації і обліково-розрахункового центру здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з представників учасників Асоціації і діє відповідно до Положення про неї, яке затверджується Загальними зборами Асоціації.
104.
Порядок діяльності ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами згідно з договором Корпорації.


Порядок діяльності ревізійної комісії затверджуються Загальними зборами згідно з договором Асоціації.-66- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Стаття 12. Ревізійна комісія Корпорації.
В назві статті вилучити слово "Корпорація"
Стаття лишається в попередній редакції, замінюються лише назви організацій:
"Контроль за фінансово-господарською діяльністю Компанії здійснюється ревізійною комісією, яка обирається з представників учасників ОРЕ і діє відповідно до Положення про неї, що затверджується Загальними зборами оптового ринку.
Порядок діяльності ревізійної комісії затверджується Загальним зборами згідно з Договором ОРЕ."
Враховано частково
Вилучення слова з назви статті робить її неконкретною та незрозумілою, а законопроект не передбачає створення "Компанії"-67- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 12 пропонується вилучити.
Відхилено
Наявність стаття грунтується на необхідності здійснення контролю за діяльністю Асоціації

105.
Стаття 13. Торгово-розрахунковий центр
-68- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 13 викласти у наступній редакції:
Стаття 13. Обліково-розрахунковий центр

Враховано
Стаття 13. Обліково-розрахунковий центр
106.
З метою продажу електричної енергії Корпорацією утворюється Торгово-розрахунковий центр, який діє у відповідності з Положенням, затвердженим Загальними зборами Корпорації.
Обліково-розрахунковий центр (Центр) є структурним підрозділом Асоціації, який створюється з метою організації продажу електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами.

Обліково-розрахунковий центр (Центр) є структурним підрозділом Асоціації, який створюється з метою організації продажу електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами.
107.
Фінансування діяльності Торгово-розрахункового центру здійснюється за рахунок Корпорації в межах кошторису, що затверджується Загальними зборами учасників Корпорації.
Центр діє відповідно до Положення, затвердженого згідно до цього Закону.

Центр діє відповідно до Положення, затвердженого згідно до цього Закону.
108.
З метою виконання покладених на нього функцій Торгово-розрахунковий центр:
З метою виконання покладених на нього функцій Центр:

З метою виконання покладених на нього функцій Центр:


отримує від суб'єктів оптового ринку на договірній основі інформацію, необхідну для складання балансу всіх поставок і покупок електричної енергії та потужності на ОРЕ;

отримує від суб'єктів оптового ринку на договірній основі інформацію, необхідну для складання балансу всіх поставок і покупок електричної енергії та потужності на ОРЕ;
109.
отримує інформацію від учасників Корпорації щодо обсягів виробленої і запропонованої учасниками Корпорації до продажу електричної енергії;
отримує від виробників інформацію, щодо електричної енергії, яка не була продана виробником за вільними цінами, але яка була відпущена до об'єднаної енергетичної системи України;

отримує від виробників інформацію, щодо електричної енергії, яка не була продана виробником за вільними цінами, але яка була відпущена до об'єднаної енергетичної системи України;
110.
здійснює продаж електричної енергії шляхом укладення договорів купівлі-продажу електричної енергії з іншими суб'єктами оптового ринку та споживачами;
веде облік договорів купівлі-продажу електричної енергії укладених Асоціацією від імені виробників;

веде облік договорів купівлі-продажу електричної енергії укладених Асоціацією від імені виробників;
111.
розподіляє кошти між учасниками Корпорації, веде бухгалтерський облік розрахунків та платежів.
за Правилами, прийнятими Радою директорів та погодженими НКРЕ, визначає і доводить суб'єктам оптового ринку ціну електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами, та надає порядок її розрахунку;

за Правилами, прийнятими Радою директорів та погодженими НКРЕ, визначає і доводить суб'єктам оптового ринку ціну електричної енергії, яка не була продана виробниками за вільними цінами, та надає порядок її розрахунку;


Надає сторонам договорів купівлі-продажу електроенергії, яка продається за ціною розрахованою Асоціацією, відповідні розрахункові документи, на підставі яких здійснюються розрахунки з виробниками.

надає сторонам договорів купівлі-продажу електроенергії, яка продається за ціною розрахованою Асоціацією, відповідні розрахункові документи, на підставі яких здійснюються розрахунки з виробниками.
112.
Розподіл коштів, отриманих від продажу електричної енергії Корпорацією між виробниками здійснюється пропорційно переданої Корпорації для продажу електричної енергії в порядку, затвердженому Загальними зборами Корпорації.
-69- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Пропонується опустити повністю статтю 13 і викласти в новій редакції:
"Стаття 13. Спеціалізований розрахунковий центр.
Спеціалізований розрахунковий центр (Центр) є структурним підрозділом Корпорації та створюється з метою організації продажу електричної енергії, яка не була продана виробниками безпосередньо.
З метою виконання покладених на нього функцій Центр:
отримує інформацію від виробників щодо обсягів виробленої і запропонованої ними до продажу електричної енергії;
веде облік укладених Корпорацією договорів купівлі-продажу електричної енергії;
за правилами, прийнятими Загальними зборами учасників Корпорації, здійснює: розрахунок оптової ціни електричної енергії, яка продається виробниками опосередковано за участю Корпорації, готує та надає сторонам договору купівлі-продажу відповідні розрахункові документи, на підставі яких здійснюється оплата безпосередньо виробникам.
Враховано редакційно-70- Н.д. Акопян В.Г. ( Округ № 131)
В ч.1 ст. 13 після слів "який діє" вилучити слова до кінця речення і записати наступне: "відповідно до Положення, затвердженого Загальними зборами Корпорації".
Враховано-71- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319) Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 13. Торгово-розрахунковий центр вилучити.
Відхилено
Стаття врегульовує реалізацію суттєвих функцій Асоціації


113.
Розділ III. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ


Розділ III. ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ НА ОПТОВОМУ РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ
114.
Стаття 14. Відносини між суб'єктами оптового ринку


Стаття 14. Відносини між суб'єктами оптового ринку
115.
Відносини між суб'єктами оптового ринку грунтуються на договорах, що укладаються у відповідності з положеннями цього Закону та інших Законів України.


Відносини між суб'єктами оптового ринку грунтуються на договорах, що укладаються у відповідності з нормами цього Закону та інших законів України.
116.
На оптовому ринку електричної енергії в Україні можуть укладатись такі договори:


На оптовому ринку електричної енергії в Україні можуть укладатись такі договори:
117.
а) договір купівлі-продажу електричної енергії між енергопостачальником та виробником;


а) договір купівлі-продажу електричної енергії між енергопостачальником та виробником;
118.
б) договір купівлі-продажу електричної енергії між енергопостачальником та Корпорацією;
-72- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Цей пункт вступає в протиріччя із ст. 8, бо Корпорація не є стороною Договору, а діє від імені виробників.
Відсутність споживача серед суб'єктів енергоринку суперечить ст. 15.

б) договір купівлі-продажу електричної енергії між виробником та споживачем


Цей пункт викласти так: "договір купівлі-продажу електричної енергії між виробником та споживачем у випадках, передбачених цим Законом".
Враховано

119.
в) договір на передачу електричної енергії електричними мережами;


в) договір на передачу електричної енергії електричними мережами;
120.
г) договір про надання послуг з диспетчеризації;


г) договір про надання послуг з диспетчеризації;
121.
д) інші договори, що не суперечать чинному законодавству.


д) інші договори, що не суперечать чинному законодавству.


-73- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Доповнити статтю 14 частиною наступного змісту:
"Суб'єкти оптового ринку електричної енергії, що здійснюють централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України чи передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами не можуть здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії.
Припинення транспортувальником, що володіє на правах власності місцевими (локальними) електричними мережами, підприємницької діяльність з постачання електричної енергії споживачам, які знаходяться на території розташування його мереж можливо тільки у випадках, передбачених законами України.
Враховано

Суб'єкти оптового ринку електричної енергії, що здійснюють централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України чи передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами не можуть здійснювати діяльність з купівлі-продажу електричної енергії.
Припинення транспортувальником, що володіє на правах власності місцевими (локальними) електричними мережами, підприємницької діяльність з постачання електричної енергії споживачам, які знаходяться на території розташування його мереж можливо тільки у випадках, передбачених законами України.


-74- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 14. Викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Фінансові операції на оптовому ринку електричної енергії України
Фінансові операції на оптовому ринку електричної енергії України здійснює Українська енергетична компанія.
Враховано частково у ст.8 законопроекту
Розрахунки за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України, здійснюються виключно через спеціальні (розподільчі) рахунки.
Українська енергетична компанія, постачальники електричної енергії, які здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та їх структурні підрозділи (далі - постачальники за регульованим тарифом) відкривають в установах банків спеціальні (розподільчі) рахунки.
Споживачі, які купують електричну енергію у постачальників за регульованим тарифом, здійснюють оплату за поставлену їм електричну енергію виключно на спеціальні (розподільчі) рахунки, який зазначається у договорах на постачання електричної енергії.
Кошти з спеціальних (розподільчих) рахунків постачальників за регульованим тарифом перераховуються відповідно до обсягу електричної енергії оплаченої споживачами і ціни за якою енергія була закуплена постачальником на оптовому ринку електричної енергії (її оптової вартості виключно на спеціальний (розподільчий) рахунок Української енергетичної компанії.
Впровадження розрахунків за електричну енергію через спеціальні (розподільчі) рахунки суперечить Законам України "Про власність" (ч.4, ст.4), "Про підприємства в Україні" (ст.27) та концепції законопроекту, схваленому у першому читанніКошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії постачальниками, що здійснюють діяльність за нерегульованим тарифом, перераховуються виключно на спеціальний (розподільчий) рахунок Української енергетичної компанії.
Зі спеціального (розподільчого) рахунку Української енергетичної компанії зазначені кошти спрямовуються на поточні рахунки виключно учасників оптового ринку електричної енергії України згідно з Договором оптового ринку електричної енергії України.
Виробник є власником електричної енергії до сплати її вартості в повному обсязі Українською електроенергетичною компанією.
Зважаючи на специфіку електроенергії, яка не може утримуватися на складі, а споживається миттєво, цей товар ставкою ПДВ 20% не оподатковується.
Бартерні операції оподатковуються ставкою ПДВ 20% тільки на Споживача електроенергії.
В разі неповного платежу за електроенергію за підсумками роботи за кожний місяць, Українська енергетична компанія повинна довести до Виробників графік погашення заборгованості, що склалася.
Не є нормою цього законопроектуУкраїнська енергетична компанія зобов'язана забезпечити інформування учасників оптового ринку електричної енергії та органів виконавчої і законодавчої влади про стан проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України.
ВрахованоПорядок відкриття спеціальних (розподільчих) рахунків для зарахування на них коштів за електричну енергію визначається Кабінетом Міністрів та Національним банком України.
Кошти, які надходять на спеціальний (розподільчий) рахунок Компанії, є спільною власністю всіх суб'єктів оптового ринку електричної енергії України і розподіляються між ними Українською енергетичною компанією, як розпорядником коштів згідно з Договором оптового ринку електричної енергії України.
Рада ОРЕ через Ревізійну комісію і самостійно здійснює контроль за розподілом коштів, що надходять на спеціальний рахунок ОРЕ в оплату за закуплену електричну енергію. У випадку порушення з боку Компанії порядку виплат, що мають відбуватись відповідно до Договору ОРЕ, Рада може висловити недовіру Компанії. Недовіра Ради стосовно діяльності Компанії є обов'язковою до виконання Міненерго, якщо вона прийнята 2\3 від складу Ради ОРЕ.
Постачальники електричної енергії зобов'язані внести авансовий платіж за електричну енергію на спеціальний рахунок у формі та розмірах, визначених Договором оптового ринку електричної енергії України.
Враховано у ст.10 законопроекту
На спеціальний (розподільчий) рахунок не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями як суб'єктів оптового ринку електричної енергії України, так і Української енергетичної компанії, яка забезпечує функціонування цього ринку."
Суперечить ст.21 Закону "Про підприємства в Україні"-75- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 14 пропонується вилучити.
Відхилено
-76- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Додати законопроект ст. 15 наступного змісту, відповідно змінивши нумерацію наступних статей:
"Стаття 15. Оптова біржа електричної енергії
Для впорядкування відносин між суб'єктами оптового ринку електричної енергії може бути створена оптова біржа електроенергії (біржа), яка є юридичною особою і функціонує на засадах самоврядування.
Біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Біржа створюється і здійснює свою діяльність згідно цього Закону, Закону України "Про товарні біржі" та Статуту біржі який розробляється Радою біржі та затверджується її Загальними зборами.
Порядок здійснення біржових операцій та ведення біржової торгівлі регулюються правилами біржової торгівлі, які затверджуються Загальними зборами біржі після їх погодження з НКРЕ.
Договори купівлі-продажу електричної енергії які укладаються на біржі, підлягають біржовій реєстрації. Для реєстрації на біржі договору купівлі-продажу електричної енергії його сторонами має бути надана наступна інформація:
термін дії договору;
кількість електроенергії, що є предметом договору;
адреса пункту призначення з визначенням шляху передачі електроенергії;
ціна електроенергії або порядок її визначення;
інформація про укладення необхідних договорів на передачу електроенергії.
На біржі може здійснюватися обіг товарних деривативів, зокрема ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів. Випуск та обіг товарних деривативів здійснюється в порядку, встановленому законодавством України. "

Враховано
Стаття 15. Оптова біржа електричної енергії
Для впорядкування відносин між суб'єктами оптового ринку електричної енергії може бути створена оптова біржа електроенергії (біржа), яка є юридичною особою і функціонує на засадах самоврядування.
Біржа не займається комерційним посередництвом і не має на меті одержання прибутку.
Біржа створюється і здійснює свою діяльність згідно цього Закону, Закону України "Про товарні біржі" та Статуту біржі який розробляється Радою біржі та затверджується її Загальними зборами.
Порядок здійснення біржових операцій та ведення біржової торгівлі регулюються правилами біржової торгівлі, які затверджуються Загальними зборами біржі після їх погодження з НКРЕ.
Договори купівлі-продажу електричної енергії які укладаються на біржі, підлягають біржовій реєстрації. Для реєстрації на біржі договору купівлі-продажу електричної енергії його сторонами має бути надана наступна інформація:
термін дії договору;
кількість електроенергії, що є предметом договору;
адреса пункту призначення з визначенням шляху передачі електроенергії;
ціна електроенергії або порядок її визначення;
інформація про укладення необхідних договорів на передачу електроенергії.
На біржі може здійснюватися обіг товарних деривативів, зокрема ф'ючерсних та форвардних контрактів, опціонів. Випуск та обіг товарних деривативів здійснюється в порядку, встановленому законодавством України. "
122.
Стаття 15. Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку. Договір купівлі-продажу електричної енергії


Стаття 16. Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку. Договір купівлі-продажу електричної енергії
123.
Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку здійснюються на підставі відповідних договорів між суб'єктами оптового ринку.


Операції купівлі-продажу електричної енергії на оптовому ринку здійснюються на підставі відповідних договорів між суб'єктами оптового ринку.
124.
Договір купівлі-продажу електричної енергії містить умови щодо:
-77- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Після слова "містить" додати слово "істотні"
Враховано
Договір купівлі-продажу електричної енергії містить істотні умови щодо:
125.
ціни електричної енергії або порядку її визначення (формування);


ціни електричної енергії або порядку її визначення (формування);
126.
кількості та параметрів якості електричної енергії;


кількості та параметрів якості електричної енергії;
127.
строків та порядку постачання електричної енергії;
-78- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Слово "постачання" замінити на "купівлі-продажу"
Враховано

строків та порядку купівлі-продажу електричної енергії;
128.
порядку та форми розрахунків;


порядку та форми розрахунків;
129.
терміну дії договору;


терміну дії договору;
130.
умов припинення договору;


умов припинення договору;
131.
відповідальності сторін за порушення умов договору;


відповідальності сторін за порушення умов договору;
зобов'язань сторін (або однієї із сторін) стосовно укладання договорів про надання послуг з диспетчеризації та послуг з передачі електричної енергії електричними мережами;
132.
інші умови, що вважаються сторонами договору суттєвими.
-79- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Слово "суттєвими" замінити словом "істотними"

інші умови, що вважаються сторонами договору істотними.
133.
Договір купівлі-продажу електричної енергії вважається укладеним з моменту його підписання сторонами і набирає чинності з моменту укладання договору про надання послуг з диспетчеризації.
-80- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Абзац 3 викласти так: "Договір купівлі-продажу електричної енергії набирає чинності з моменту укладення договору про надання послуг з передачі електричної енергії мережами, який повинен передбачати умови оплати за утримання резервних мереж, при їх наявності"
Враховано редакційно
Купівля-продаж електричної енергії здійснюється при наявності необхідних договорів про надання послуг з передачі електричної енергії мережами, які повинні передбачати умови оплати за утримання резервних мереж, при їх наявності
134.
Обов'язковою умовою укладання договорів про надання послуг з диспетчеризації є наявність договорів про надання послуг з передачі електричної енергії які повинні передбачати умови оплати за утримання резервних мереж, при їх наявності.
Абзац 4 викласти так: "Обов'язковою умовою укладання договорів про надання послуг з передачі електричної енергії мережами є наявність договорів про надання послуг з диспетчеризації"
Пропонована редакція абзаців 3 і 4 більш повно враховує реальні економічні і технологічні зв'язки суб'єктів підприємства в електроенергетиці.
Враховано редакційно в абз.11 статті 16 законопроекту

135.
Суб'єкти оптового ринку самостійно встановлюють умови договору.
-81- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
В частині 5 статті 15 слова " встановлюють умови" замінити на слова "визначають зміст умов" і далі за текстом.
Умови визначені цим Законом, а конкретне наповнення умов чи їх зміст визначаються сторонами договору купівлі-продажу
Враховано
Суб'єкти оптового ринку самостійно визначають зміст умов договору.
136.
Продаж електричної енергії населенню здійснюється енергопостачальниками що володіють місцевими (локальними) мережами.


Продаж електричної енергії населенню здійснюється енергопостачальниками що володіють місцевими (локальними) мережами.
137.
У разі порушення споживачами умов договору, енергопостачальник має право зупинити або обмежити продаж електричної енергії при умові попереднього повідомлення, відповідно до умов укладеного договору.
-82- Н.д. Акопян В.Г.(Округ № 131)
В частині 7 статті 15 слова "при умові" замінити на слова "за умови" і далі за текстом.

Враховано
У разі порушення споживачами умов договору, енергопостачальник має право зупинити або обмежити продаж електричної енергії за умови попереднього повідомлення, відповідно до умов укладеного договору.
138.
Споживач який купує електричну енергію для власних потреб, в обсязі не менше встановленого НКРЕ, може укладати договори купівлі-продажу електричної енергії з виробником при умові укладання договорів про надання послуг з передачі та послуг диспетчеризації.
-83- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Частину 8 статті 15 викласти у наступній редакції:
"Споживач який купує електричну енергію для власних потреб, в обсязі не менше встановленого НКРЕ, та використовує прилади, що забезпечують погодинний облік спожитої ним електроенергії, має право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку."
Враховано
Споживач який купує електричну енергію для власних потреб, в обсязі не менше встановленого НКРЕ, та використовує прилади, що забезпечують погодинний облік спожитої ним електроенергії, має право здійснювати купівлю-продаж електричної енергії на оптовому ринку.


-84- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 15 доповнити частинами наступного змісту:
"У випадку перевищення договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії (потужності) на оптовому ринку енергопостачальники (споживачі) здійснюють оплату обсягів перевищення, які були зафіксовані протягом розрахункового періоду, над договірною величиною, по ціні, що розраховується Асоціацією.
Суб'єкт оптового ринку електричної енергії, що здійснює функції з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України чи з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами не вправі безпідставно відмовити суб'єкту оптового ринку в укладенні договорів на надання відповідних послуг. Відмова у наданні відповідних послуг повинна бути обгрунтована в письмовій формі"
Враховано
У випадку перевищення договірних обсягів купівлі-продажу електричної енергії (потужності) на оптовому ринку енергопостачальники (споживачі) здійснюють оплату обсягів перевищення, які були зафіксовані протягом розрахункового періоду, над договірною величиною, по ціні, що розраховується Асоціацією.
Суб'єкт оптового ринку електричної енергії, що здійснює функції з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України чи з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами не вправі безпідставно відмовити суб'єкту оптового ринку в укладенні договорів на надання відповідних послуг. Відмова у наданні відповідних послуг повинна бути обгрунтована в письмовій формі


-85- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 15 викласти у такій редакції:
Купівля - продаж електричної енергії здійснюється на підставі договору. Типовий договір купівлі продажу затверджується Кабінетом Міністрів України.
Істотними умовами договору купівлі-продажу електричної енергії є:
- ціна електроенергії або порядок її визначення (формування);
- кількість електричної енергії та параметри її якості;
- строки та порядок постачання електричної енергії;
- порядок та форми платежів;
- термін дії договору;
- умови припинення договору;
- наявність засобів забезпечення виконання грошових зобов'язань покупцем за договором ;
- відповідальність сторін за порушення умов договору (пеня за несвоєчасну оплату, штрафи за перевищення граничних величин споживання та інші).
За згодою сторін у договорі купівлі-продажу електричної енергії можуть бути передбачені й інші умови.
Договір купівлі-продажу електричної енергії вважається укладеним з моменту досягнення домовленості з усіх істотних умов і підписання сторонами тексту договору.
Враховано частково
Як засоби забезпечення виконання грошових зобов'язань покупцем за договором можуть бути використані:
- гарантія банку, який входить до переліку, визначеного Кабінетом Міністрів України;
- поручительство;
- застава.
Засоби забезпечення виконання грошових зобов'язань покупцем за договором купівлі-продажу електричної енергії можуть не застосовуватись у разі використання сторонами розрахунків акредитивами.
Врегульовано гл.16 Цивільного кодексу
Стягнення заборгованості за куповану електричну енергію здійснюється у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса.
Не є нормою цього законопроекту. Регулюється Законом "Про нотаріат"-86- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Додати статтю такого змісту:
"Стаття . Фінансові операції на оптовому ринку електричної енергії України
Суб'єкти підприємницької діяльності можуть бути суб'єктами оптового ринку електричної енергії України за умови дотримання ними фінансових нормативів і вимог, визначених цим Законом, дотримання яких є однією з ліцензійних умов.
Фінансові операції на оптовому ринку електричної енергії України здійснює Українська енергетична компанія.

ВідхиленоРозрахунки за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії України, здійснюються виключно через спеціальні (розподільчі) рахунки.
Українська енергетична компанія, постачальники електричної енергії, які здійснюють діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та їх структурні підрозділи (далі - постачальники за регульованим тарифом) відкривають в установах банків спеціальні (розподільчі) рахунки.
Споживачі, які купують електричну енергію у постачальників за регульованим тарифом, здійснюють оплату за поставлену їм електричну енергію виключно на спеціальні (розподільчі) рахунки, який зазначається у договорах на постачання електричної енергії.
Суперечить Законам України "Про власність" (ч.4, ст.4), "Про підприємства в Україні" (ст.27) та концепції законопроекту, схваленому у першому читанні
Кошти з спеціальних (розподільчих) рахунків постачальників за регульованим тарифом перераховуються в повному обсязі виключно на спеціальний (розподільчий) рахунок Української енергетичної компанії.
Кошти за електричну енергію, закуплену на оптовому ринку електричної енергії постачальниками, що здійснюють діяльність за нерегульованим тарифом, перераховуються виключно на спеціальний (розподільчий) рахунок Української енергетичної компанії.
З спеціального (розподільчого) рахунку Української енергетичної компанії зазначені кошти спрямовуються на поточні рахунки виключно учасників оптового ринку електричної енергії України згідно з договором оптового ринку електричної енергії України.
Українська енергетична компанія зобов'язана забезпечити інформування учасників оптового ринку і органів виконавчої і законодавчої влади про стан проведення розрахунків на оптовому ринку електричної енергії України.
Порядок відкриття спеціальних (розподільчих) рахунків для зарахування на них коштів за електричну енергію визначається Кабінетом Міністрів та Національним банком України.
Кошти, які надходять на спеціальний (розподільчий) рахунок, є спільною власністю всіх суб'єктів оптового ринку електричної енергії України і розподіляються між ними Українською енергетичною компанією, як розпорядником коштів згідно з договором оптового ринку електричної енергії України.
Враховано у ст.8 законопроекту
Постачальники електричної енергії зобов'язані внести авансовий платіж за електричну енергію на спеціальний рахунок у формі та розмірах, визначених договором оптового ринку електричної енергії України.
На спеціальний (розподільчий) рахунок не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями як суб'єктів оптового ринку електричної енергії України, так і Української енергетичної компанії, яка забезпечує функціонування цього ринку.
Суперечить ст.21 Закону "Про підприємства в Україні"
У разі виникнення на оптовому ринку електричної енергії України надзвичайних ситуацій, обставини яких визначаються згідно з договором оптового ринку електричної енергії України, порядок фінансових розрахунків на цьому ринку може бути тимчасово змінений органом державного регулювання в галузі електроенергетики за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики.
Суперечить ст.24 Закону "Про підприємства в Україні"


Стаття 16. Експорт та імпорт електричної енергії.


Стаття 17. Експорт та імпорт електричної енергії

Купівля електричної енергії для експорту здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України за цінами що склалися.

Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається споживачам та на оптовому ринку електричної енергії України за вільними цінами, що визначаються контрактом (договором) купівлі-продажу електричної енергії.
-87- Н.д. Сокерчак (Округ № 142)
Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Статтю 16 проекту "Експорт та імпорт електричної енергії" викласти в такій редакції:
"Стаття 16. Експорт та імпорт електричної енергії.
Експорт та імпорт електричної енергії здійснюється на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладаються між українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності - експортерами електричної енергії та іноземними субўєктами господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
При здійсненні експортних та імпортних операцій застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни.
Купівля електроенергії з метою її подальшого експорту здійснюється експортером у виробника або іншого продавця електричної енергії за цінами, які встановлюються за угодою сторін у відповідних договорах між експортером та виробником або іншим продавцем електричної енергії.
Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається за вільними цінами, що визначаються в договорі купівлі-продажу електричної енергії.

Враховано редакційно
Експорт та імпорт електричної енергії здійснюється на підставі зовнішньоекономічних договорів (контрактів), які укладаються між українськими суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності - експортерами електричної енергії та іноземними субўєктами господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України про зовнішньоекономічну діяльність.
При здійсненні експортних та імпортних операцій застосовуються контрактні (зовнішньоторговельні) ціни.
Купівля електроенергії з метою її подальшого експорту здійснюється експортером у виробника або іншого продавця електричної енергії за цінами, які встановлюються за угодою сторін у відповідних договорах між експортером та виробником або іншим продавцем електричної енергії.
Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається за вільними цінами, що визначаються в договорі купівлі-продажу електричної енергії.-88- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
У першому абзаці замість слів "що склалися" вжити слова
"встановленими НКРЕ".
Відхилено
-89- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Другий абзац статті 16 викласти у редакції: "Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається на оптовому ринку електричної енергії України за цінами, що визначаються органом державного регулювання в галузі електроенергетики".
Відхилено

Редакція статті викладена у відповідності до Закону "Про зовнішньоекономічну діяльність"-90- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 16 викласти у такій редакції:
Купівля електричної енергії для експорту здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України з використанням механізму опціонів та ф'ючерсних контрактів.
Електрична енергія, що імпортується в Україну, продається на оптовому ринку електричної енергії України за квотами, що встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики.
Враховано частково в статті 15 законопроекту-91- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Доповнити Розділ III проекту новою Статтею 17 такого змісту:
"Стаття 17. Міжсистемний технологічний обмін електричною енергією.
Міжсистемний технологічний обмін електричною енергією при паралельній роботі енергосистем України та інших країн, в тому числі і тією електроенергією, яка підлягає поверненню у натуральному вигляді, здійснює диспетчерський центр у відповідності до двосторонніх та багатосторонніх міжнародних договорів України, що регулюють паралельну роботу енергосистем, зокрема і тих, які укладаються Міністерством енергетики України в межах його повноважень з відповідними органами інших держав, митних союзів чи економічних міждержавних організацій."
Пропонується доопрацювати для подальшого внесення в якості змін до Закону України "Про електроенергетику"
-92- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Вважати Статті проекту 17-25 відповідно Статтями 18-26.
Відхилено


Розділ IV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ


Розділ IV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ

Стаття 17. Ціноутворення на оптовому ринку електричної енергії


Стаття 18. Ціноутворення на оптовому ринку електричної енергії


-93- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Доповнити статтю 17 абзацами наступного змісту: "На оптовому ринку електричної енергії України продаж електроенергії здійснюється як за вільними цінами, щодо електроенергії, продаж якої здійснюється без участі Асоціації, так і цінами, які розраховуються Асоціацією на весь обсяг електроенергії, що не був проданий за вільними цінами.
Враховано
На оптовому ринку електричної енергії України купівля-продаж електроенергії здійснюється як за вільними цінами, щодо електроенергії, продаж якої здійснюється без участі Асоціації, так і за цінами, які розраховуються Асоціацією на весь обсяг електроенергії, що не був проданий за вільними цінами.
139.
Купівля та продаж електричної енергії, надання послуг з передачі електричної енергії, надання послуг з диспетчеризації здійснюється за цінами, та тарифами, що визначаються в відповідному договорі з урахуванням обмежень, встановлених цим Законом.
-94- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 17 викласти в наступній редакції: "Вільні ціни на електричну енергію визначаються виробником та енергопостачальником (споживачем) з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом."
Враховано
Вільні ціни на електричну енергію визначаються виробником та енергопостачальником (споживачем) з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
140.
Ціна на оптовому ринку електричної енергії формується виходячи з витрат на виробництво та співвідношення попиту і пропозиції на електричну енергію.
Ціна на електричну енергію, яка не була продана виробниками за вільними цінами, визначається Асоціацією відповідно до Правил та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

Ціна на електричну енергію, яка не була продана виробниками за вільними цінами, визначається Асоціацією відповідно до Правил та з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
141.
Граничні рівні ціни на електричну енергію, яка продається на оптовому ринку, тарифів на передачу електричної енергії та послуги з диспетчеризації встановлюються НКРЕ на підставі економічного обгрунтування. Ціни та тарифи на електричну енергію, послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчеризації, що формуються на оптовому ринку електричної енергії, не можуть перевищувати граничні рівні цін та тарифів на відповідний період.
НКРЕ має право встановлювати, на відповідний період, на підставі економічного обгрунтування, граничні рівні цін на електричну енергію, що продається виробниками на оптовому ринку та граничні рівні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами. Ціни та тарифи на електричну енергію, послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, що формуються на оптовому ринку електричної енергії, не можуть перевищувати граничні рівні цін та тарифів встановлених НКРЕ на відповідний період.

НКРЕ має право встановлювати, на відповідний період, на підставі економічного обгрунтування, граничні рівні цін на електричну енергію, що продається виробниками на оптовому ринку та граничні рівні тарифів на передачу електричної енергії місцевими (локальними) мережами. Ціни та тарифи на електричну енергію, послуги з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, що формуються на оптовому ринку електричної енергії, не можуть перевищувати граничні рівні цін та тарифів встановлених НКРЕ на відповідний період.

142.
Якщо ціна електричної енергії на оптовому ринку перевищує граничні рівні, продаж електричної енергії за такою ціною потребує затвердження договорів купівлі-продажу НКРЕ.
Тарифи з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами визначаються сторонами договору на передачу електроенергії з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Послуги з диспетчеризації та послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними мережами надаються за фіксованими цінами, які встановлюються НКРЕ, виходячи з прямих економічно обгрунтованих витрат.
НКРЕ має право встановлювати гранічні рівні роздрібних тарифів (мінімальні, максимальні) для споживачів.

Тарифи з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами визначаються сторонами договору на передачу електроенергії з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Послуги з диспетчеризації та послуги з передачі електричної енергії магістральними і міждержавними мережами надаються за фіксованими цінами, які встановлюються НКРЕ, виходячи з економічно обгрунтованих витрат.
НКРЕ має право встановлювати гранічні рівні роздрібних тарифів (мінімальні, максимальні) для споживачів.
143.
У випадку встановлення державою цін та тарифів, які нижчі від звичайних цін та тарифів, що склались на ринку електричної енергії, держава відшкодовує різницю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в тому числі шляхом видачі векселів державного казначейства України, а також відповідно до дотаційних та компенсаційних програм які затверджуються Кабінетом Міністрів України.
У випадку встановлення державою цін та тарифів, які нижчі від звичайних цін та тарифів, що склались на ринку електричної енергії, держава відшкодовує різницю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів шляхом видачі векселів державного казначейства України, зарахування цієї різниці в рахунок сплати податків та інших платежів до бюджету, або за рахунок інших джерел які не суперечать чинному законодавству."

У випадку встановлення державою цін та тарифів, які нижчі від звичайних цін та тарифів, що склались на ринку електричної енергії, держава відшкодовує різницю за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, в тому числі і шляхом видачі векселів державного казначейства України, зарахування цієї різниці в рахунок сплати податків та інших платежів до бюджету, або за рахунок інших джерел які не суперечать чинному законодавству."


-95- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Перший абзац статті замінити абзацами:
"Порядок формування оптової ціни на електричну енергію встановлюється відповідно до Договору оптового ринку електричної енергії України.
ВідхиленоОптова ринкова ціна на електричну енергію формується на погодинній основі згідно з правилами оптового ринку електричної енергії України виходячи з платежів:
виробникам електричної енергії, які продають електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;
імпортерам електричної енергії, які продають електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;
Українській енергетичній компанії, яка здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України та передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними
мережами згідно з кошторисом, затвердженим НКРЕ і Загальними зборами учасників оптового ринку".
Суперечить ст.23 Закону "Про підприємства в Україні"-96- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
В третьому абзаці речення "Ціни та тарифи на електричну енергію, послуги з передачі електричної енергії, послуги з диспетчеризації, що формуються на оптовому ринку електричної енергії, не можуть перевищувати граничні рівні цін та тарифів на відповідний період." замінити на "Оптові ціни на електричну енергію, що складаються з суми витрат на генерацію, тарифів на передачу та на диспетчеризацію, витрат на утримання Компанії, витрат на екологію та інших витрат не можуть перевищувати граничні рівні цін на відповідний період."
Відхилено
Суперечить ст.23 Закону "Про підприємства в Україні"-97- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
Оптова ціна на електричну енергію формується на оптовому ринку електричної енергії на погодинній основі, виходячи з наступних платежів:
виробникам та імпортерам електричної енергії, які продають електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;
підприємству, яке здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України та передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами;
виконавчому органу, який забезпечує функціонування оптового ринку електричної енергії України;
на реалізацію екологічних програм у галузі електроенергетики;
на відшкодування технологічних втрат електричної енергії у магістральних та міждержавних електричних мережах;
на виплату дотацій з відшкодування витрат постачальників електричної енергії за регульованим тарифом.
Порядок формування оптової ціни на електричну енергію встановлюється відповідно до правил діяльності на оптовому ринку електричної енергії України.
Суб'єкти оптового ринку електричної енергії України для розрахунку оптової ринкової ціни повинні щоденно надавати виконавчому органу відповідну інформацію, передбачену правилами діяльності на оптовому ринку електричної енергії України.
Враховано частково


Суперечить ст.23 Закону "Про підприємства в Україні"
Орган державного регулювання в галузі електроенергетики може встановлювати граничний рівень ціни на електричну енергію, вироблену суб'єктами оптового ринку електричної енергії України.
Враховано у ст.18 законопроекту-98- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 17 викласти у редакції:
"Оптова ринкова ціна на електричну енергію формується на погодинній основі згідно з правилами оптового ринку електричної енергії України виходячи з платежів:
- виробникам та імпортерам електричної енергії, які продають електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії України;
- Українській енергетичній компанії, яка здійснює централізоване диспетчерське управління об'єднаною енергетичною системою України та передачу електричної енергії магістральними і міждержавними електричними мережами;
- на створення нетрадиційних та поновлюваних джерел електричної енергії;
- на реалізацію екологічних програм у галузі електроенергетики;
- на відшкодування технологічних втрат електричної енергії у магістральних та міждержавних електричних мережах;
- на виплату дотацій з відшкодування витрат постачальників електричної енергії за регульованим тарифом згідно з відповідними програмами.
Порядок формування оптової ціни на електричну енергію встановлюється відповідно до договору оптового ринку електричної енергії України.
Суб'єкти оптового ринку електричної енергії України для розрахунку оптової ринкової ціни повинні щоденно надавати Українській енергетичній компанії відповідну інформацію, передбачену договором оптового ринку електричної енергії України.
Враховано частковоСуперечить ст.23 Закону "Про підприємства в Україні"Орган державного регулювання в галузі електроенергетики може встановлювати граничний рівень ціни на електричну енергію, вироблену суб'єктами оптового ринку електричної енергії України.
Витрати на постачання електричної енергії окремим категоріям споживачів, роздрібні тарифи для яких регулюються органом державного регулювання в галузі електроенергетики і які є нижчими від тарифів, сформованих згідно з умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, відшкодовуються згідно з дотаційними програмами за рахунок оптової ціни на електричну енергію.
Контроль за формуванням цін на оптовому ринку електричної енергії України здійснює орган державного регулювання в галузі електроенергетики".
Враховано у ст.18 законопроекту-99- Н.д.Жовтяк Є.Д. (Округ №94)
Доповнити Статтю 17 проекту "Ціноутворення на оптовому ринку електричної енергії" новою частиною шостою такого змісту:
"Засади ціноутворення при проведенні операцій, пов'язаних з експортом та імпортом електроенергії визначаються статтею 16 цього Закону."
Враховано
Засади ціноутворення при проведенні операцій, пов'язаних з експортом та імпортом електроенергії визначаються статтею 17 цього Закону.
144.
Стаття 18. Технічні стандарти


Стаття 19. Технічні стандарти
145.
Міністерство енергетики визначає та затверджує технічні стандарти, що містять вимоги до якості електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись суб'єктами оптового ринку електричної енергії.


Центральний орган виконавчої влади, уповноважений Кабінетом Міністрів України, визначає та затверджує технічні стандарти, що містять вимоги до якості електричної енергії, вимоги до забезпечення безпеки, що мають виконуватись суб'єктами оптового ринку електричної енергії.
146.
Стаття 19. Централізоване диспетчерське управління енергосистемою
-100- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Статтю 19 викласти в наступній редакції:
Враховано
Стаття 20. Диспетчерський центр
147.
Централізоване диспетчерське управління узгодженою роботою енергетичної системи України здійснює диспетчерський центр на підставі договорів про надання послуг з диспетчеризації.
"Стаття 19. Диспетчерський центр здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України на підставі законодавства України та укладених договорів.

Диспетчерський центр здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління об'єднаною енергетичною системою України на підставі законодавства України та укладених договорів.
148.
Виключними завданнями диспетчерського центру є:
Відповідно до цього Закону завданнями диспетчерського центру є забезпечення:

Відповідно до цього Закону завданнями диспетчерського центру є забезпечення:
149.
визначення порядку розподілу навантажень між виробниками електричної енергії;
Технічної можливості здійснення суб'єктами оптового ринку купівлі-продажу електричної енергії;

технічної можливості здійснення суб'єктами оптового ринку купівлі-продажу електричної енергії;
150.
розробка графіків режимів роботи електростанцій та електромереж з метою забезпечення надійного та безперебійного електропостачання;
Безперервного електропостачання електроенергії;

безперервного електропостачання електроенергії;
151.
розробка графіків навантаження електростанцій;
Якості енергії (частоти та напруги) згідно вимог стандартів;

якості енергії (частоти та напруги) згідно вимог стандартів;
152.
забезпечення сталості енергосистеми;
Раціонального використання енергоресурсів при складанні графіків навантаження.

раціонального використання енергоресурсів при складанні графіків навантаження.
153.
контроль за порядком і режимами роботи єдиної енергетичної системи;154.
визначення величини резервної потужності;
На підставі законодавства та відповідно до договорів диспетчерський центр здійснює розміщення визначеної величини резервної потужності, узгодження з оператором оптового ринку балансів енергії та потужності, реєстрацію інформації про кількісні параметри електричної енергії, що була продана кожним виробником в режимі реального часу (погодинно) та здійснює інші функції.

На підставі законодавства та відповідно до договорів диспетчерський центр здійснює розміщення визначеної величини резервної потужності, узгодження з оператором оптового ринку балансів енергії та потужності, реєстрацію інформації про кількісні параметри електричної енергії, що була продана кожним виробником в режимі реального часу (погодинно) та здійснює інші функції.
155.
запобігання і ліквідація аварій та технологічних порушень при виробництві, передачі і розподілі електричної енергії;
Диспетчерський центр несе юридичну відповідальність перед суб'єктами оптового ринку за невиконання чи неналежне виконання функцій та обов'язків відповідно до законодавства України та укладених договорів.

Диспетчерський центр несе юридичну відповідальність перед суб'єктами оптового ринку за невиконання чи неналежне виконання функцій та обов'язків відповідно до законодавства України та укладених договорів.
156.
здійснення централізованої реєстрації інформації про кількісні та якісні параметри електричної енергії що призначена для продажу.
Диспетчерський центр має право у встановленому законодавством порядку та відповідно укладених з ним договорів отримувати у суб'єктів оптового ринку та Асоціації інформацію, необхідну для виконання його завдань та зобов'язань.


Диспетчерський центр має право у встановленому законодавством порядку та відповідно укладених з ним договорів отримувати у суб'єктів оптового ринку та Асоціації інформацію, необхідну для виконання його завдань та зобов'язань.
157.
Граничні тарифи послуг з диспетчеризації встановлюються НКРЕ.
Диспетчерський центр зобов'язаний надавати суб'єктам оптового ринку на їх вимогу інформацію щодо обсягів виробництва та розподілу електричної енергії на оптовому ринку.

Диспетчерський центр зобов'язаний надавати суб'єктам оптового ринку на їх вимогу інформацію щодо обсягів виробництва та розподілу електричної енергії на оптовому ринку.
158.
Стаття 20. Ліцензування діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії
-101- Н.д.Мармазов Є.В. (Реєстр.картка №253)
Статтю 20 викласти в наступній редакції:
Враховано
Стаття 21. Ліцензування діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії
159.
Ліцензуванню підлягають такі види діяльності на оптовому ринку електричної енергії:
"Ліцензування діяльності на оптовому ринку електричної енергії здійснюється відповідно до Законів України."

Ліцензування діяльності на оптовому ринку електричної енергії здійснюється відповідно до законів України.
160.
виробництво електричної енергії;161.
передача електричної енергії.
-102- Н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131)
Частину 1 статті 20 доповнити пунктом "купівля - продаж електричної енергії".
Відхилено
Ліцензування купівлі-продажу суперечить частині 3 статті 4 Закону України "Про підприємництво"

162.
Ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності на оптовому ринку електричної енергії видаються Національною комісією з питань регулювання електроенергетики відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.163.
Розмір плати за видачу ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України.164.
Стаття 21. Комерційний облік електричної енергії


Стаття 22. Комерційний облік електричної енергії
165.
Комерційний облік електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії здійснюється виробниками електричної енергії, диспетчерським центром, транспортувальниками, енергопостачальниками та споживачами електричної енергії з метою отримання достовірної інформації про обсяги виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії.
-103- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 21 викласти у такій редакції:
Комерційний облік електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії України здійснюється з метою отримання достовірної інформації про обсяги виробництва, передачі та постачання електричної енергії.
Комерційний облік здійснюється в кожній точці мережі, де визначаються обсяги електричної енергії, що передається від одного суб'єкта цього ринку до іншого.
Суб'єкти оптового ринку електричної енергії України мають право доступу до засобів обліку системи комерційного обліку електричної енергії на цьому ринку.
Враховано частково


Механізм здіснення та вимоги, щодо забезпечення комерційного обліку регламентуються Правилами комерційного обліку.
Комерційний облік електричної енергії на оптовому ринку електричної енергії здійснюється з метою отримання достовірної інформації про обсяги виробництва, передачі, постачання та споживання електричної енергії.
Вимоги до засобів обліку, процедури вимірювання обсягів електричної енергії, зчитування показань лічильників, а також порядок експлуатації засобів обліку системи комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України визначаються Правилами комерційного обліку електричної енергії.


Вимоги до засобв обліку, процедури вимірювання обсягів електричної енергії, зчитування показань лічильників, а також порядок експлуатації засобів обліку системи комерційного обліку оптового ринку електричної енергії України визначаються правилами діяльності на оптовому ринку електричної енергії України та умовами і правилами здійснення ліцензованої діяльності.
-104- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Пропонуємо перший абзац скасувати.
Цей абзац непотрібний, оскільки в наступному абзаці розповідається, що правила комерційного обліку розробляються та затверджуються НКРЕ.
Якщо діяти, як зазначено в першому абзаці, достовірної інформації ніколи не отримаєш, оскільки, наприклад, виробник зацікавлений показати якнайбільше електричної енергії, а споживач - якнайменше.
Враховано

166.
Правила комерційного обліку, відповідно до вимог цієї статті розробляються та затверджуються НКРЕ.


Правила комерційного обліку, відповідно до вимог цієї статті розробляються та затверджуються НКРЕ.
167.
Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ


Розділ V. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОПТОВОГО РИНКУ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ УКРАЇНИ
168.
Стаття 22. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії
-105- Н.д. Павловський М.А. (Округ №188)
Об'єднати статті 22, 23, 24, виклавши їх в редакції та відповідно змінивши нумерацію наступних статей:
Враховано
Стаття 23. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії
169.
Державне регулювання оптового ринку електричної енергії здійснюється шляхом ліцензування окремих видів діяльності, встановлення граничних та регульованих цін, тарифів та граничних показників.
"Державне регулювання діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії України здійснює орган державного регулювання в галузі електроенергетики (НКРЕ) шляхом ліцензування окремих видів діяльності, встановлення граничних та регульованих цін, тарифів та граничних показників відповідно до законів України.

Державне регулювання діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії України здійснює орган державного регулювання в галузі електроенергетики (НКРЕ) шляхом ліцензування окремих видів діяльності, встановлення граничних та регульованих цін, тарифів та граничних показників відповідно до законів України.


В своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України цим Законом та іншими законами України."

В своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України цим Законом та іншими законами України.


-106- Н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131 )
Частину 1 ст.22 після слів "електричної енергії" доповнити словами "в межах об'єднаної енергетичної системи України" і далі за текстом.
Враховано
у визначенні терміну -
"оптовий ринок електричної енергії" та у ст.3 законопроекту

170.
Державне регулювання в галузі електроенергетики здійснює Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України.
-107- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 22 викласти у наступній редакції: "Державне регулювання діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії України здійснює орган державного регулювання в галузі електроенергетики відповідно до законодавства.
Враховано частковоЦентральні органи виконавчої влади та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів оптового ринку електричної енергії у межах своїх повноважень, визначених актами законодавства."
Відхилено
Врегульовано статтею 11 Закону України "Про електроенергетику"-108- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Статтю 22 викласти у такій редакції:
Орган державного регулювання в галузі електроенергетики:
Відповідно до законодавства здійснює регулювання діяльності суб'єктів оптового ринку електричної енергії через механізм ліцензування;
регулює граничний рівень оптових цін на електричну енергію та контролює порядок їх розрахунків;
встановлює за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики енергогенеруючим компаніям квоти на обсяги електричної енергії, яка може бути продана ними за опціонами.
Центральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики розробляє:
- умови і порядок отримання, припинення, поновлення та продовження дії статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі;
- склад та ознаки надзвичайних ситуацій на оптовому ринку електричної енергії та вимоги до правил здійснення діяльності при їх виникненні, які включаються до умов отримання статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі;
- правила здійснення операцій купівлі-продажу електричної енергії у випадку припинення дії статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі, отриманого оптовим ринком електричної енергії України.
Враховано частковоНорми статті врегульовано затвердженими Президентом України положеннями про відповідні органи владиЦентральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики:
- за погодженням з органом державного регулювання в галузі електроенергетики надає оптовому ринку електричної енергії статус саморегулівної організації в електроенергетичній галузі та здійснює контроль за виконанням умов, визначених при отриманні цього статусу;
- встановлює квоти для суб'єктів оптового ринку на обсяги електричної енергії, що імпортуються в Україну.
-109- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Статтю 22. Державне регулювання оптового ринку електричної енергії почати з абзаців:
"Загальний нагляд і відповідальність за функціонуванням ОЕС України несе Міністерство енергетики України.
Основним завданням Міненерго України є забезпечення необхідних обсягів виробництва та споживання електричної енергії та створення системи, яка забезпечить оплату за спожиту електроенергію.
Міністерство енергетики України та інші державні органи здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів оптового ринку електричної енергії у межах своїх повноважень, визначених актами законодавства.
У випадку зупинення чи анулювання дії ліцензії на здійснення діяльності в електроенергетиці, якщо діяльність, яка ліцензується не може бути припинена, здійснення цієї діяльності відбувається у порядку, встановленому Міненерго та НКРЕ.
При цьому Міненерго має першочергове право на створення тимчасового суб'єкту ОРЕ замість того, діяльність якого зупинена, незалежно від форми власності ліцензіата, діяльність якого зупинена . Міненерго оголошує тендер на створення нового суб'єкта ОРЕ замість вибувшого."
Відхилено
За Законом "Про електроенергетику" та положенням "Про Минпаливенерго" на цей орган покладається управління в електроенергетиці (управління галуззю).
А ринок функціонує за цим Законом, який і встановлює систему розрахунків.
Обсяги виробництва забезпечують генеруючі компанії з тим, щоб задовольнити споживання.
Питання зупинення, поновлення, анулювання ліцензії врегульовані ст.4 Закону "Про підприємництво".

Норма незрозуміла і має внутрішнє протиріччя. Міненерго має право на створення але ним же оголошується тендер на створення.

171.
Стаття 23. Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України172.
Національна комісія з питань регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є позавідомчим державним органом, що уповноважений здійснювати державне регулювання діяльності на оптовому ринку електричної енергії.173.
В своїй діяльності НКРЕ керується Конституцією України цим Законом та чинним законодавством України.174.
НКРЕ формується у складі 10 осіб. Члени НКРЕ призначаються Верховною Радою України кількості 5 осіб та Президентом України, у кількості 5 осіб.
-110- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Абзац 3 статті 23 викласти у такій редакції:
"Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) формується у складі 5 осіб, включаючи її Голову, які працюють на професійній основі і призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Голова та інші члени Національної комісії регулювання електроенергетики України (НКРЕ) мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її компетенції."
Відхилено в зв'язку зі зміною структури законопроекту : статті 22, 23, 24 об'єднані


175.
Строк повноважень членів НКРЕ становить 7 років.176.
Члени НКРЕ, здійснюють свої повноваження на постійній основі; є державними службовцями і не можуть займати посади в інших державних і недержавних установах, організаціях та на підприємствах, одержувати разові винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність і позаштатну викладацьку (лекційну) роботу), займатися підприємницькою діяльністю у сфері електроенергетики, бути членами політичних партій.177.
Члени НКРЕ та працівники її апарату не можуть бути засновниками (співзасновниками) суб'єктів підприємницької діяльності в галузі електроенергетики.178.
Повноваження члена НКРЕ достроково припиняються у разі:179.
подання заяви про відставку;180.
втрати громадянства України;181.
висловлення недовіри Верховною Радою України;
-111- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Третю умову дострокового припинення повноважень члена НКРЕ пропонуємо викласти так: "висловлення недовіри Верховною Радою України або Президентом України".
Президент України має такі ж права на призначення членів НКРЕ, як і Верховна Рада України (по п'ять осіб), чому ж він позбавлений в законопроекті права на висловлення недовіри ?
Відхилено в зв'язку з зміною структури законопроекту : статті 22, 23, 24 об'єднанні


182.
невиконання службових обов'язків, професійної невідповідності;183.
винесення щодо нього звинувачувального вироку суду, який набрав чинності.184.
У разі припинення повноважень члена НКРЕ призначення нового кандидата відбуваються у порядку, визначеному цією статтею.185.
Члени НКРЕ обирають із свого складу Голову НКРЕ, першого заступника та заступника Голови.186.
Голова НКРЕ і перший заступник мають представляти різні гілки влади.187.
Голова НКРЕ та заступники Голови підзвітні НКРЕ.188.
Голова НКРЕ:189.
організовує діяльність НКРЕ, здійснює керівництво її діяльністю;190.
скликає засідання НКРЕ за власною ініціативою або за пропозицією не менш як двох членів НКРЕ, вносить на розгляд НКРЕ питання і головує на її засіданнях;191.
організовує роботу апарату НКРЕ;192.
видає накази та розпорядження з питань внутрішньої діяльності НКРЕ, підписує ліцензії та постанови НКРЕ;193.
приймає на роботу і звільняє з посад, укладає контракти з працівниками апарату НКРЕ;194.
є розпорядником бюджету НКРЕ.195.
Перший заступник та заступник Голови НКРЕ:196.
відповідають за окремі напрями діяльності НКРЕ;197.
організують діяльність робочих груп, створених НКРЕ для вирішення покладених на неї завдань.198.
виконують інші функції, покладені на них НКРЕ та/або Головою НКРЕ.


-112- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Статтю 23 викласти у такій редакції:
"Національна комісія регулювання електроенергетики України (НКРЕ) є позавідомчим державним органом, що уповноважений здійснювати державне регулювання діяльності на оптовому ринку електричної енергії України.
НКРЕ утворюється Президентом України за погодженням з Верховною Радою України.
НКРЕ формується у складі 5 осіб, включаючи її Голову, які працюють на професійній основі і призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за погодженням з Верховною Радою України. Голова та інші члени НКРЕ мають рівні права при вирішенні питань, що належать до її компетенції.
Строк повноважень членів НКРЕ становить сім років. Одна й та сама особа не може бути членом НКРЕ більше двох термінів підряд.
На членів НКРЕ та працівників її апарату поширюється правовий статус державних службовців, вони не можуть займати посади в інших державних та недержавних установах, організаціях та на підприємствах, одержувати разові винагороди за виконання робіт (крім гонорарів за творчу діяльність і позаштатну викладацьку (лекційну) роботу), займатися підприємницькою діяльністю у сфері електроенергетики, бути членами політичних партій.
Члени НКРЕ та працівники її апарату не можуть бути засновниками (співвласниками) суб'єктів підприємницької діяльності в галузі електроенергетики.
Повноваження членів НКРЕ достроково припиняються у разі:
- подання заяви про відставку;
- грубого порушення службових обов'язків, професійної невідповідності;
- втрати громадянства;
- неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- винесення щодо нього звинувачувального вироку суду, який набрав чинності;
- виходу на пенсію.
Відхилено в зв'язку з зміною структури законопроекту : статті 22, 23, 24 об'єднанні
У разі припинення повноважень члена НКРЕ призначення нового кандидата відбувається у порядку, визначеному цією статтею.
Діяльність Комісії забезпечує апарат, який складається з центрального апарату та територіальних підрозділів.
Територіальні підрозділи Комісії діють на основі положення, що затверджується Головою Комісії.
Рішення НКРЕ приймаються на засіданнях, які проводяться у формі закритих або відкритих слухань.
У разі розгляду питань, що мають важливе суспільне значення, засідання проводяться у формі відкритих слухань, в яких беруть участь представники суб'єктів природних монополій та суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність на суміжних ринках, об'єднань споживачів, громадськості і засобів масової інформації.
Рішення НКРЕ підлягають виконанню у визначені терміни.
Фінансування діяльності НКРЕ здійснюється за рахунок плати за здійснення державного регулювання, яка включається до спеціального фонду Державного бюджету України.
Розмір і порядок здійснення зазначених відрахувань на утримання НКРЕ визначається Кабінетом Міністрів України".


199.
Стаття 24. Основні завдання та повноваження Національної комісії регулювання електроенергетики України200.
Національна комісія регулювання електроенергетики України:201.
розробляє та затверджує правила користування електричною енергією;202.
видає суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на виробництво, та передачу електричної енергії;
-113- Н.д. Акопян В.Г. (Округ № 131)
В абзаці 2 частини 1 статті 24 після слів "на виробництво" вилучити слова до кінця речення і записати наступне: передачу та купівлю-продаж електричної енергії".
Відхилено в зв'язку з зміною структури законопроекту : статті 22, 23, 24 об'єднанні

203.
здійснює контроль за додержанням ліцензіатами умов здійснення ліцензованої діяльності.204.
встановлює граничні рівні цін на електричну енергію;205.
встановлює граничні тарифи на передачу електричної енергії;206.
встановлює граничні тарифи послуг диспетчеризації;207.
встановлює регульовані тарифи на реалізацію електричної енергії окремим категоріям споживачів;208.
розглядає справи про порушення умов ліцензій і за результатами розгляду приймає рішення в межах своєї компетенції;209.
затверджує граничні показники щодо електростанцій, енергопостачальників і споживачів;210.
затверджує правила і умови здійснення ліцензованої діяльності;
-114- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Останні два положення завдань НКРЕ пропонуємо викласти в такій редакції:
" розробляє та затверджує правила і умови здійснення ліцензованої діяльності;
розробляє та затверджує правила комерційного обліку електричної енергії".
Стосовно першого положення незрозуміло, хто в законопроекті здійснює розробку "правил та умов здійснення ліцензованої діяльності". Ми гадаємо, що це повинна робити НКРЕ.
Стосовно другого положення у ст.21 зазначено, що "правила комерційного обліку ... розробляються та затверджуються НКРЕ"
Відхилено в зв'язку з зміною структури законопроекту : статті 22, 23, 24 об'єднанні


211.
затверджує правила комерційного обліку електричної енергії.212.
НКРЕ в межах своєї компетенції видає постанови, що підлягають державній реєстрації в установленому порядку.213.
Стаття 25. Майнова відповідальність органів державної влади


Стаття 24. Майнова відповідальність органів державної влади
214.
Збитки, завдані суб'єктам оптового ринку електричної енергії і споживачам електричної енергії внаслідок виконання рішень органів державної влади, органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадових осіб, що порушують права суб'єктів оптового ринку електричної енергії чи споживачів електричної енергії, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами державної влади, органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадовими особам передбачених законодавством обов'язків щодо оптового ринку електричної енергії, підлягають відшкодуванню цими органами.


Збитки, завдані суб'єктам оптового ринку електричної енергії і споживачам електричної енергії внаслідок виконання рішень органів державної влади, органу державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадових осіб, що порушують права суб'єктів оптового ринку електричної енергії чи споживачів електричної енергії, а також внаслідок невиконання чи неналежного виконання органами державної влади, органом державного регулювання діяльності в електроенергетиці або їх посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо оптового ринку електричної енергії, підлягають відшкодуванню цими органами.
215.
Спори з питань відшкодування збитків вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством.
-115- Н.д. Мармазов Є.В. (Реєстр. Картка № 253)
Слова "чинним законодавством" замінити на "Законами України"
Враховано
Спори з питань відшкодування збитків вирішуються в порядку, встановленому Законами України.


-116- Н.д.Ємець О.І. (Реєстр.картка №392)
Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Доповнити проект Закону статтею 26 такого змісту :
"Стаття 26. Відповідальність за порушення законодавства про основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії
За порушення законодавства про основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії суб'єкти оптового ринку електричної енергії несуть відповідальність, передбачену цим Законом та іншими законодавчими актами".
Враховано редакційно
Стаття 25. Відповідальність за порушення Закону "Про основні засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні".
За порушення Закону України "Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії в Україні" суб'єкти оптового ринку електричної енергії несуть відповідальність, передбачену законами України.
216.
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
217.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
218.
До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії України" акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


До приведення законодавства України у відповідність із Законом України "Про засади функціонування оптового ринку електричної енергії України" акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.


-117- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Доповнити проект Закону розділом такого змісту:
Розділ . Організаційні основи діяльності оптового ринку електричної енергії України без статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі
Стаття. Передумови діяльності оптового ринку електричної енергії України без статусу саморегулівної організації
Діяльність оптового ринку електричної енергії України без статусу саморегулівної організації виконується за таких обставин:
договір оптового ринку електричної енергії України не підписаний суб'єктами підприємницької діяльності на протязі трьох місяців з терміну ініціювання центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики питання про створення саморегулівної організації в електроенергетичній галузі;
дія статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі, яку отримав оптовий ринок електричної енергії, припинена центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики при порушенні умов, визначених при наданні оптовому ринку статусу саморегулівної організації, в тому числі у разі порушення чинного законодавства.
Стаття . Принципи діяльності оптового ринку електричної енергії України без статусу саморегулівної організації
У разі припинення дії статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі, отриманого оптовим ринком електричної енергії, договір оптового ринку електричної енергії України перестає діяти. Державне підприємство, яке виконувало роль виконавчого органу оптового ринку за повноваженнями, наданими загальними зборами суб'єктів оптового ринку, виконує свої функції, керуючись правилами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України на основі подання центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики за погодженням з органом державного регулювання в галузі електроенергетики.
У разі зволікань з підписанням суб'єктами підприємницької діяльності договору оптового ринку електричної енергії України, виконавчий орган, який створено для забезпечення його діяльності, виконує свої функції, керуючись правилами, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Державне підприємство, що діє за правилами, затвердженими Кабінетом Міністрів України, виконує, зокрема, функції розпорядника коштів, розпорядника системи розрахунків, організаційного та матеріально-технічного забезпечення операцій купівлі-продажу електричної енергії на основі двосторонніх договорів з суб'єктами підприємницької діяльності.
Центральний орган виконавчої влади в галузі електроенергетики розробку правил здійснення операцій на оптовому ринку електричної енергії України виконує відповідно до цього Закону.
Термін дії правил припиняється у разі поновлення центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі для оптового ринку електричної енергії України.
Відхилено
Суперечить концепції законопроекту, прийнятому у першому читанні

219.
Розділ VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
220.
Протягом трьох років з моменту прийняття цього Закону, виробники електричної енергії здійснюють продаж до 50% виробленої електричної енергії через Українську електроенергетичну Корпорацію у порядку, визначеному цим Законом.
-118- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Розділ VI викласти в наступній редакції:
"Протягом трьох років з моменту прийняття цього Закону, кожен виробник (крім електростанцій, які входять до складу енергопостачальників на правах власності, користування, або на інших законних підставах, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності) здійснює продаж до 50% виробленої ним електричної енергії за ціною, що розрахована Асоціацією згідно умов цього Закону. Кожен енергопостачальник (споживач) купує у виробників за ціною, що розраховується Асоціацією, не менше 50% загальної кількості електроенергії, яка купується ним на оптовому ринку.
Встановити на період двох років з моменту прийняття цього Закону граничні обсяги купівлі електричної енергії на оптовому ринку для енергопостачальників (споживачів) на рівні що перевищує 20 млн.квт.год. щомісячно."
Враховано
Протягом трьох років з моменту прийняття цього Закону, кожен виробник (крім електростанцій, які входять до складу енергопостачальників на правах власності, користування, або на інших законних підставах, для споживання на території здійснення ліцензованої діяльності) здійснює продаж до 50% виробленої ним електричної енергії за ціною, що розрахована Асоціацією згідно умов цього Закону. Кожен енергопостачальник (споживач) купує у виробників за ціною, що розраховується Асоціацією, не менше 50% загальної кількості електроенергії, яка купується ним на оптовому ринку.
Встановити на період двох років з моменту прийняття цього Закону граничні обсяги купівлі електричної енергії на оптовому ринку для енергопостачальників (споживачів) на рівні що перевищує 20 млн.квт.год. щомісячно.
221.

-119- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Розділ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ доповнити абзацом
"Привести у відповідальність до цього Закону Договір оптового ринку електричної енергії України".
Враховано редакційно в розділі V.

222.

-120- Н.д.Панасовський О.Г. (Реєстр.картка №263)
Розділ VI викласти у такій редакції:
1. На період стабілізації економіки України, але не менш ніж на 2 роки, квоти на продаж електричної енергії за опціонами, які встановлюються органом державного регулювання в галузі електроенергетики для енергогенеруючих компаній гідроелектростанцій та атомних електричних станцій, не можуть перевищувати 30% від обсягів реалізації електричної енергії на кожну поточну дату.
2. Діючий договір оптового ринку електричної енергії України перестає діяти:
при набутті оптовим ринком електроенергії України, як договірним об'єднанням, статусу саморегулівної організації в електроенергетичній галузі;
якщо після ініціювання центральним органом виконавчої влади в галузі електроенергетики питання про надання статусу саморегулівної організації оптового ринку електричної енергії України, як договорному об'єднанню, такий статус не надано і вступили в дію правила діяльності оптового ринку електричної енергії України, затверджені Кабінетом Міністрів України.
3. На протязі 2 (двох) місяців з дати набуття чинності цього Закону центральному органу виконавчої влади в галузі електроенергетики розробити та затвердити у відповідності до законодавства Положення про саморегулівну організацію в електроенергетичній галузі.
Відхилено
Обсяги продажу електроенергії за опціонами, як складової біржової торгівлі, визначається встановленими перехідними положеннями законопроекту пропорціями продажу електроенергії як виробниками безпосередньо, так і за участю Асоціації.

Норми суперечать концепції законопроекту, прийнятому у першому читанні


223.

-121- Н.д.Юхновський І.Р. (Реєстр.картка №319)
Розділ VI. ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ вилучити
Відхилено
Перехідні положення встановлюють засади функціонування ринку у перехідний період


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні