Назва: Про підтримку олімпійського, параолімпійськогоруху та спорту вищих досягнень в Україні
Автор: Народні депутати України В.Борзов, І.Кириленко
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні
1.
Закон забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, спрямованих на розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Закон створює необхідні передумови для успішної підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Параолімпійських іграх та відбіркових змаганнях до них, що сприяє вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.
-1- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Преамбула Закону потребує деяких уточнень, а саме:
Замість словосполучення "відносин у суспільстві" краще записати "суспільних відносин".
Закон не може створювати передумови, тому початок другого речення треба подати у такій редакції: "Закон сприятиме створенню передумов..." i далі за текстом.
Словосполучення "виховання засобами спорту" звучить погано. Тому після слів: "та вiдбiркових змаганнях до них", записати: "вихованню молоді в дусі олiмпiзму, пропаганді серед населення та залученню його до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави".

Враховано частково


Цей Закон забезпечує правове регулювання відносин, спрямованих на розвиток олімпійського та параолімпійського руху в Україні, гарантує державну підтримку його учасникам. Метою Закону є сприяння створенню передумов для успішної підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських, Параолімпійських іграх, вихованню молоді засобами спорту в дусі олімпізму, залученню населення до здорового способу життя, зростанню міжнародного авторитету держави.


-2- Н.д. Борзов(Реєстр.картка №335)
Преамбулу Закону почати словами "Цей Закон" і далі за текстом.
Слова "суспільних", "та відбіркових змаганнях до них" вилучити і далі за текстом.

Враховано

2.
ст.1. Визначення термінів.
-3- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка№383)
Стаття 1 не повинна мати назву "Визначення термінів", оскільки, по-перше, за своїм змістом вона швидше містить основні положення, по-друге, далеко не всі терміни, вжиті у Законі, знайшли своє роз'яснення у цій статті.
Пропоную першій статті дати назву "Основні положення", що в більшій мірі відповідатиме її призначенню та змісту.
Крім того, до першої статті необхідно внести цілий ряд поправок.

Відхилено
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


-4- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Назву статті 1 викласти в такій редакції:"Стаття 1.Визначення термінів і понять" , а також доповнити статтю1 частиною першою такого змісту :"У цьому Законі терміни і поняття вживаються у такому значені:"

Враховано-5- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту Закону слова "ст.1" замінити словами "стаття 1", оскільки у законі номери статей не можуть писатися скорочено.

Враховано-6- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Для зручності користування терміни передбачені в статті 1 розмістити в алфавітному порядку.

Враховано

3.
Олімпійський рух в Україні - суспільний рух, який базується на добровільному об"єднанні громадян та неурядових організацій з метою пропаганди серед населення країни ідей олімпізму та їх практичного втілення у житті і здійснюється під керівництвом Національного Олімпійського комітету України.
-7- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 1 ст. 1 після слів "ідей олімпізму" доповнити словами "(здорового способу життя, розвитку фізичної культури тощо)" і далі за текстом.

Враховано
база олімпійської та параолімпійської підготовки - комплекс споруд на території України, призначений для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України з належним спортивним інвентарем та обладнанням, що розташовані на відведеній для них території і які використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх;
4.
Параолімпійський рух в Україні - суспільний рух, який базується на добровільному об"єднанні громадян, головним чином інвалідів, та неурядових організацій з метою сприяння соціальній реабілітації інвалідів та поліпшення їхнього фізичного стану і здійснюється під керівництвом національного комітету спорту інвалідів України (НКСІУ).


відбіркові змагання до Олімпійських та Параолімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор;
5.
Учасники олімпійського та параолімпійського руху в Україні - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, національні спортивні федерації, спортивні клуби та особи, що належать до них, зокрема спортсмени. Олімпійський рух включає в себе й інші організації та установи, визнані НОКом України та НКСІУ.


змагання у спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Параолімпійські ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту;


-8- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В частинах першій і другій статті 1 замість слів "і здійснюється під керівництвом" записати слова "що координується" і далі за текстом.

Враховано


6.
Спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення у відповідному виді спорту або дисципліні та включені до складу збірних команд України.
-9- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Четвертий абзац першої статті вимагає доповнення. Пропоную таку редакцію: "Спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі (світові, європейські чи українські) досягнення у відповідному виді спорту або дисципліні, здобуті на офіційних змаганнях та зареєстровані згідно із затвердженими правилами. Спортсмени вищих категорій включаються до складу збірних команд України".

-10- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину п'яту статті 1 викласти в такій редакції:
"Змагання в спорті вищих досягнень - національні чемпіонати, чемпіонати (кубки) світу, Європи, Олімпійські та Параолімпійскі ігри, інші офіційні міжнародні змагання, що включені до календарів змагань міжнародних спортивних організацій та центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту."
Частину сьому статті 1 викласти в такій редакції:
Враховано в іншій редакціїВраховано


Враховано

7.
Змагання в спорті вищих досягнень - Олімпійські та Параолімпійські ігри, чемпіонати (кубки) світу, Європи та інші офіційні міжнародні змагання, які включені до календарів змагань міжнародних спортивних федерацій серед спортсменів вищих категорій.
"База олімпійської та параолімпійської підготовки - комплекс споруд на території України призначений для проживання, харчування, проведення змагань, навчально-тренувальних занять та зборів членів збірних команд України з належним спортивним інвентарем та обладнанням, що розташовані на відведеній для них території і які використовуються для підготовки членів збірних команд України до участі у національних і міжнародних змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх."


8.
Відбіркові змагання до Олімпійських та Параолімпійських ігор - чемпіонати (кубки) світу, Європи, інші офіційні міжнародні змагання, за підсумками яких здійснюється відбір учасників Олімпійських та Параолімпійських ігор.

-11- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У шостому абзаці необхідно внести уточнення, а саме, після слів "інші офіційні міжнародні змагання" додати "... та окремі залікові етапи цих змагання", а далі за текстом.

Відхилено
олімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян та організацій з метою сприяння розвитку в країні олімпійського руху, пропаганді здорового способу життя, розвитку фізичної культури та спорту, що координується Національним олімпійським комітетом України;


-12- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
Після частини сьомої статті 1 додати речення: "База підготовки олімпійського резерву - комплекс спортивних споруд, призначений для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву".
Відхилено

9.
База олімпійської підготовки - комплекс спортивних споруд, призначений для проведення навчально-тренувальних занять зі спортсменами вищих категорій з метою підготовки до участі у міжнародних змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх.

-13- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Сьомий абзац слід доповнити: "База олімпійської підготовки - комплекс спортивних споруд та відведені для них відповідні території, призначені..." i далі за текстом.

Враховано в іншій редакції
параолімпійський рух в Україні - громадський рух, який базується на добровільному об'єднанні громадян (головним чином інвалідів) та організацій з метою сприяння соціальній реабілітації інвалідів і поліпшення їх фізичного стану, що координується Національним комітетом спорту інвалідів України;


-14- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
У тексті проекту Закону слова "база олімпійської підготовки" замінити словами "база олімпійської та параолімпійської підготовки" у відповідних відмінках.

Враховано

організації, які забезпечують розвиток олімпійського та параолімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні, - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національні спортивні федерації з олімпійських та параолімпійських видів спорту;-15- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 7 ст.1 після слів "спортивних споруд" вилучити кому і доповнити словами "з належним спортивним інвентарем, тренажерами, басейнами тощо" і далі за текстом.

Враховано в іншій редакції
спортсмени вищих категорій - спортсмени, які мають найвищі досягнення на офіційних національних та міжнародних змаганнях і які включені згідно з спортивним рейтингом до складу збірних команд України.


-16- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Частину 7 статті 1 після слів "комплекс спортивних споруд", доповнити словами "згідно переліку визначеного Кабінетом Міністрів України".

Враховано


10.
Сума благодійної допомоги - сума коштів, у тому числі валютних, вартість матеріальних цінностей, нематеріальних активів, що передаються учасникам олімпійського та параолімпійського руху з метою благодійництва.
-17- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частини третю, восьму, дев'яту, десяту і одинадцяту статті 1 вилучити.

Враховано


11.
Необхідна сума фінансування - видатки на відповідний фінансовий рік, що пов'язані з підготовкою та участю спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки. Розрахунки необхідної суми фінансування здійснюються центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту і затверджуються Кабінетом Міністрів України.
-18- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту закону слова "центральний орган державної влади з фізичної культури i спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури i спорту". Згідно до Конституції України цей орган є органом виконавчої влади.


-19- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
У тексті проекту Закону слова "необхідна сума фінансування", "сума бюджетного фінансування", "недостатня сума фінансування " замінити відповідно словами "необхідні суми фінансування", "суми бюджетного фінансування", "недостатні суми фінансування" в належних відмінках, і далі по тексту.

Враховано

Відхилено
-20- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У частині дев'ятій статті 1 після слів "з фізичної культури і спорту" слід записати слова: "зі згодою з Національним Олімпійським комітетом України".
Відхилено
-21- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
До частини 9 статті 1 після слів "у відбіркових змаганнях" внести доповнення "відповідно".

Враховано в іншій редакції-22- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Речення 2 частини 9 статті 1 після слів "центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту" доповнити словами "за поданням НОКу України, НКСІУ і національних спортивних федерацій з Олімпійських та Параолімпійських видів спорту ".

Враховано в іншій редакції-23- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Доповнити статтю 1 наступними словами:
Організації які забезпечують розвиток Олімпійського та Параолімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні - Національний Олімпійський комітет України, Національний комітет спорту інвалідів України, центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національні спортивні федерації з олімпійських та параолімпійських видів спорту.
Частину десяту статті 1 викласти в такій редакції:

Враховано

12.
Сума бюджетного фінансування - видатки, що передбачені окремим рядком у Державному бюджеті України на відповідний фінансовий рік на підготовку та участь спортсменів України у відбіркових змаганнях, Олімпійських та Параолімпійських іграх, в тому числі на будівництво та реконструкцію спортивних баз олімпійської підготовки, забезпечення спортсменів інвентарем, обладнанням, екіпіровкою та медико-біологічними засобами, організацію науково-методичного забезпечення підготовки.
-24- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
До частини 10 статті 1 після слів "у відбіркових змаганнях" внести доповнення "відповідно".
Враховано в іншій редакції-25- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У частині десятій статті 1 після слів "окремим рядком у Державних бюджетах України" додати слова: "областей, Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя ".
Відхилено

13.
Недостатня сума фінансування - різниця між необхідною сумою фінансування і реально виділеною сумою бюджетного фінансування, що визначається на кожний фінансовий рік.

-26- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доцільніше зробити окрему статтю 1.1 "Порядок фінансування олімпійського та параолiмпiйського руху в Українi", куди слід було б включити зміст вказаних чотирьох абзаців першої статті, але не в такій редакції, як це подано у законопроекті. Також до такої статті треба перенести третій пункт другої статті ("Держава здійснює пряме фінансування..."), а також повністю статтю третю ("Підтримка олімпійського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами").

Відхилено

Стаття 2. Підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами.
З метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.
14.
ст.2. Державна підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.
-27- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту Закону слова "ст.2" замінити словами "стаття 2", оскільки у законі номери статей не можуть писатися скорочено.

Враховано
Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та параолімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Параолімпійська".
Кошти, залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська", включаються до спеціального фонду Державного бюджету України як власні надходження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки.


28- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Поміняти місцями статті 2 і 3.

Враховано
Використання коштів із спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням пропозицій відповідно Національного олімпійського комітету України і Національного комітету спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
15.
1. Держава стимулює розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень шляхом бюджетного фінансування, зміцнення матеріально-технічної бази, надання пільг щодо оподаткування та кредитування благодійників та інших суб'єктів фізкультурно-спортивної діяльності, а також морального та матеріального заохочення спортсменів, тренерів і фахівців галузі, що забезпечують підготовку та участь спортсменів у змаганнях спорту вищих досягнень.
-29- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Пропонуємо пункт 1 статті 2 законопроекту доповнити таким абзацом, який слід розмістити між першим і другим абзацом :
"Пільги щодо оподаткування встановлюються на будь-яку суму благодійницького фінансування цільового призначення, пов'язаного з будівництвом приміщень для тренування і проведення змагань спортсменів вищ
их категорій та придбанням спеціального обладнання та оснащення для баз олімпійської підготовки".

Враховано в іншій редакції
Про суми надходжень та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України.


-30- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335
Статтю 2 доповнити словами такого змісту: "Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України у порядку, визначеному цим Законом, товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), які не виробляються в Українi або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолiмпiйської підготовки, що виконуються у порядку, визначеному цим Законом.
Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг ( в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолiмпiйської підготовки, перелiк яких затверджується Кабінетом Міністрів України."

Враховано-31- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Доповнити статтю 2 словами такого змісту:

Враховано"Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватись платниками податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська".
Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська" враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.
Порядок обліку зазначених коштів та здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України."16.
Конкретні операції, до яких застосовуються пільги, загальна сума яких не перевищує недостатню суму фінансування, визначаються центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту. Механізм надання та обліку суми наданих пільг визначається Кабінетом Міністрів України.
-32- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту закону слова "центральний орган державної влади з фізичної культури i спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури i спорту". Згідно до Конституції України цей орган є органом виконавчої влади.

Враховано-33- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 2 п. 1 ст. 2 після слів "Кабінетом Міністрів України" доповнити словами "в порядку, визначеному законодавством".
Враховано в іншій редакції-34- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У частині другій пункту 1 статті 2 після слів "центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту" записати слова: "зі згодою з Національним Олімпійським комітетом України".
Враховано в іншій редакції

17.
Надання пільг щодо оподаткування здійснюється в межах недостатньої суми фінансування в порядку, визначеному законодавством.


Стаття 3 Державна підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.

1. Держава сприяє розвитку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень.
2. Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська".
Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.
Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. При ввезенні на митну територію України інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів, а також інших товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень (які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій) для організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, надаються передбачені цим Законом пільги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Організації, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху і спорту вищих досягнень, у разі нецільового використання зазначених товарів повинні сплатити податки, збори (обов'язкові платежі) у встановленому законодавством порядку.
Перелік товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.
4. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та параолімпійської підготовки, які використовуються для тренувань і змагань членів збірних команд України шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання.
Перелік баз олімпійської та параолімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
5. Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України у порядку, визначеному цим Законом, товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), які не виробляються в Українi або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
6. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолiмпiйської підготовки, що виконуються у порядку, визначеному цим Законом.
7. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з надання послуг ( в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолiмпiйської підготовки, перелiк яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
8. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та параолімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.
9. Стипендії, що встановлюються Президентом України для талановитих перспективних спортсменів України, чемпіонів Олімпійських та Параолімпійських ігор і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків, переданих їм у власність, звільняються від оподаткування.


18.
2. Держава сприяє зміцненню матеріально-технічного забезпечення олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень. Надходження на митну територію України спортивної форми, спорядження, спеціального обладнання, медичних засобів, які використовуються за цільовим призначенням для членів збірних команд і учасників змагань у спорті вищих досягнень, оснащення для баз олімпійської підготовки, інших товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень, а також надходження у вигляді безоплатної допомоги від іноземних юридичних та фізичних осіб організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень обкладаються ввізним митом, податком на додану вартість, акцизним збором на пільгових умовах. Їх митне оформлення також здійснюється на пільгових умовах.

-35- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину другу статті 2 викласти в такій редакції:
Враховано2."При ввезенні на митну територію України інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-біологічних засобів, а також інших товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень (які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій) для організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, надаються
передбачені цим законом пільги щодо сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).
Організації, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху і спорту вищих досягнень, у разі нецільового використання зазначених товарів повинні сплатити податки, збори (обов'язкові платежі) у встановленому законодавством порядку.
Перелік товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України."19.
Перелік товарів матеріально-технічного забезпечення спорту вищих досягнень визначається центральним органом державної влади з фізичної культури і спорту та затверджується Кабінетом Міністрів України.20.
3. Держава здійснює пряме фінансування на утримання баз олімпійської підготовки, які використовуються для тренування і змагань спортсменів вищих категорій.21.
Перелік основних спортивних баз олімпійської підготовки, порядок їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу державної влади з фізичної культури і спорту.22.
Бази олімпійської підготовки оподатковуються та здійснюють платежі і збори у державний і місцеві бюджети на пільгових умовах.

-36- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У пункт 3 вставити другу частину наступного змісту: "Регіональні державні адміністрації здійснюють пряме фінансування на утримання баз підготовки олімпійського резерву, які використовуються для проведення навчально-тренувальних занять з учнями дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спеціалізованих дитячо-юнацьких спортивних шкіл олімпійського резерву".
Відхилено
-37- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У частині третій пункту 3 статті 2 у кінці додати: "Національного Олімпійського комітету України. Перелік основних спортивних баз підхотовки олімпійського резерву, порядок їх фінансування і матеріально-технічного забезпечення визначається регіональними державними адміністраціями за поданням регіональних відділень Національного Олімпійського комітету України", і після слів "Баз олімпійської підготовки та" записати слова "бази підготовки олімпійського резерву".

Відхилено
-38- Н.д.Кириленко І.Г. (Округ №36)
Абзац третій статті 2 вилучити.
Частину третю статі 2 викласти в такій редакції:
Враховано"3. Держава забезпечує підтримку баз олімпійської та параолімпійської підготовки, які використовуються для тренування і змагань членів збірних команд України шляхом надання фінансової допомоги на їх поточне утримання (оплата комунальних послуг, поточні ремонти, транспортні витрати тощо), реконструкцію та придбання інвентарю і обладнання.
Перелік баз олімпійської та параолімпійської підготовки визначається Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту."


23.
4. Держава забезпечує соціальний захист спортсменів, збірних команд України шляхом обов'язкового державного та медичного страхування за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на утримання збірних команд в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

-39- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Доповнити пункт 4 цієї статті наступним абзацом:
"для спортсменів вищої категорії, які отримали під час тренувань чи змагань травми, що призвели до інвалідності, встановлюються на час інвалідності додаткове матеріальне забезпечення у розмірі 30% від призначеної пенсії".

Враховано чинним законодавством-40- Н.д.Лавриненко М.Ф. (Реєстр.картка №356)
Додати наступний абзац такого змісту:
"Спортсмени вищої категорії після завершення спортивної кар'єри мають право на безкоштовне (пільгове) отримання ними іншої професії за рахунок держави".

Враховано чинним законодавством-41- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 1 п. 4 ст. 2 вилучити.

Враховано-42- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Частину четверту і п'яту статті 2 викласти в такій редакції:
"4. Держава забезпечує соціальний захист членів збірних команд України з олімпійських та параолімпійських видів спорту шляхом фінансування витрат на обов'язкове державне та медичне страхування спортсменів вищих категорій.
Враховано5.Стипендії, що встановлюються Президентом України для талановитих перспективних спортсменів України, чемпіонів Олімпійських та Параолімпійських ігор і стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна і подарунків переданих їм у власність, звільняються від оподаткування".24.
Доходи спортсменів вищих категорій та тренерів збірних команд України (у тому числі в іноземній валюті), одержаних як призові винагороди за участь у змаганнях спорту вищих досягнень та за перемоги на них, стипендії Президента України оподатковуються на пільгових умовах.
-43- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
Пропонується виключити абзац другий пункту 4 статті 2 і пункт 5 статті 4 проекту закону. Особисті доходи спортсменів і тренерів недоцільно звільняти від оподаткування. Пільги по прибутковому податку, як правило, мають соціальне спрямування, як то: допомога соціально незахищеним верствам населення, багатодітним сім'ям, витрати на освіту і лікування тощо. Пільгове оподаткування доходів спортсменів і тренерів не пов'язане зі "створенням необхідних передумов для успішної підготовки та участі спортсменів України в Олімпійських, Параолімпійських іграх та відбіркових змаганнях до них". Крім того, сума таких пільг не може бути включена до так званої "недостатньої суми фінансування", якою обмежено надання податкових пільг.

Враховано-44- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Редакцію проекту Закону доповнити новою статтею 2.1 з такою назвою:
"Інформаційне забезпечення участі спортсменів в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх".
У цій статті записати, на яких умовах друковані засоби масової інформації, радіо та телебачення повинні забезпечити висвітлення участі спортсменів у цих іграх та відбіркових змаганнях до них.

Враховано чинним законодавством

25.
ст.3. Підтримка олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень юридичними та фізичними особами.
-45- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту Закону слова "ст.3" замінити словами "стаття 3", оскільки у законі номери статей не можуть писатися скорочено.

Враховано-46- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
ВрахованоДоповнити статтю 3 словами наступного змісту:
"Кошти залучені на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" включаються до спеціального фонду Державного бюджету України, як власні надходження центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та відповідні спеціальні видатки."26.
Сума коштів, перерахованих юридичними або фізичними особами, що підлягають репатріації як добровільні пожертвування на спеціальні рахунки організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, включаючи суму податку на прибутки нерезидентів, оподатковуються на пільгових умовах.27.
Товари, які безкоштовно передаються як добровільні пожертвування організаціям, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та товари, що протягом цього строку закуповуються за рахунок коштів, зосереджених на спеціальних рахунках для забезпечення підготовки та участі збірних команд України у змаганнях спорту вищих досягнень, обкладаються податками і зборами, у тому числі при їх ввезенні на митну територію України на пільгових умовах.
Про суми надходженнь та використання коштів на спеціальних рахунках "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту щомісячно інформує Кабінет Міністрів України."
-47- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частину першу статтті 3 викласти в редакції:
"Всі кошти для забезпечення розвитку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень зосереджувати на спеціальному рахунку Національного банку України, що забезпечить належне їх зберігання і контроль за раціональним використанням."
Враховано в іншій редакції

28.
При центральному органі державної влади з фізичної культури і спорту, з метою залучення позабюджетних коштів, можуть відкриватися спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" на підставі положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

-48- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту закону слова "центральний орган державної влади з фізичної культури i спорту" замінити словами "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури i спорту". Згідно до Конституції України цей орган є органом виконавчої влади.

Враховано
-49- Н.д.Кириленко І.Г. (Округ №36)
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції:
"Кошти, що призначені для підтримки олімпійського та параолімпійського руху, можуть перераховуватись юридичними або фізичними особами (у тому числі іноземними) на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" та "Україна Параолімпійська".

Враховано-50- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Статтю 3 доповнити частиною такого змісту :

Враховано в іншій редакції"Використання коштів з спеціальних рахунків "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" здійснюється центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту за поданням відповідно Національним олімпійським комітетом України і Національним комітетом спорту інвалідів України на заходи, пов'язані з підготовкою та участю членів збірних команд України в Олімпійських та Параолімпійських іграх у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України."

-51- Н.д.Сушкевич В.М. (Реєстр.картка №422)
Частину третю статті 3 записати частиною першою та доповнити словами в такій редакції:

Враховано в іншій редакції"Центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту з метою накопичення коштів для підготовки членів збірних команд України до участі в Олімпійських та Параолімпійських іграх відкриває спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" в Головному управлінні Державного казначейства України.


-52- Н.д. ХараВ.Г . (Реєстр.картка №238)
У кінці статі записати речення: "При Національному олімпійському комітеті України та його регіональних відділеннях з метою залучення бюджетних та позабюджетних коштів, можуть відкриватися спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолімпійська" на підставі положень, що затверджуються Кабінетом Міністрів України".

Відхилено

29.
ст. 4. Зміни і доповнення до деяких законодавчих актів України.

-53- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У редакції проекту Закону слова "ст.4" замінити словами "стаття 4", оскільки у законі номери статей не можуть писатися скорочено.

Враховано


30.
1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року N4 "Про Єдиний митний тариф України" доповнити частиною такого змісту:
-54- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Стаття 4.
Дану статтю почати такими словами:
"1. Внести такі зміни та доповнення до законодавчих актів України:" i далі за текстом.
У цій статті є пункт 2 i 3, але відсутній пункт 2, що являється неправильним.

Враховано частково


31.
"Мито не стягується при ввезенні товарів, обладнання та інвентарю організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійниками (в межах суми благодійної допомоги) для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень.
-55- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Підпункт 1)
Частину першу статті 2 декрету, до якого вносяться доповнення, після слів "при ввезенні товарів, обладнання та інвентарю," доповнити словами, що не виробляються в Україні і далі за текстом.

Враховано в іншій редакції-56- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Статтю 4 доповнити словами такого змісту:
Враховано1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №12, ст. 107) доповнити частиною такого змісту:
"Ввізне мито не стягується при ввезені на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України".
Статті 4 і 5 поміняти місцями.
Статті 5 і 6 об'єднати.


32.
Перелік товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) визначається Кабінетом Міністрів України".

-39-Н.д.ТкаченкоО.М.(Реєстр.картка 195)
Передбачити затвердження переліку пільг і товарів не Кабінетом Міністрів України, а Верховною Радою України.

Враховано

33.
2) статтю 4 Закону "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.96 (11.07.96) N313/96-ВР редакція з 11.12.98, доповнити частиною такого змісту:
-58- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Підпункт 2)
У новій частині статті 4 закону, до якої вносяться доповнення, слова "товари, обладнання та інвентар, які" замінити словами "товари, обладнання та інвентар, що не виробляються в Українi ".

Враховано
-59- Н.д. Хара В.Г . (Реєстр.картка №238)
Статтю 4 доповнити пунктом п'ятим наступного змісту: "Пункт 5.2.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону №283/97-ВР від 22.05.97 після слів: "...введених пунктом 5.8 дійсної статті" додати слова: "сума нарахованого податку на прибуток підприємств, яка підлягає сплаті по результатах попередніх податкових періодів, зменшується на суму коштів, перерахованих підприємствами, комерційними структурами (але не більш однієї в кожній адміністративно-територіальній одиниці) на рахунки регіональних відділень НОК України, без обмеження розмірів таких внесків у розвиток олімпійського руху в регіонах України, згідно Закону "Про підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні".
"Пункт шостий статті 4 доповнити наступними реченнями: "Доповнити статтю 10 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" словами: "Встановити, що сума прибуткового податку з громадян, підлягає сплаті дитячо- юнацькими спортивними школами, спортивними клубами, спортивними спорудами та іншими спортивними формуваннями будь-яких форм власності регіонів України зменшується на суму коштів, перерахованих цими організаціями на рахунки НОК України і регіональних відділень НОК України до 15 вересня 2000 року, як добровільні пожертвування, призначені для забезпечення спортсменів та тренерів в Іграх ХХVІІ Олімпіади 2000 року, без обмеження розміра таких внесків".

ВідхиленоВідхилено

34.
"Звільнити від обкладення акцизним збором ввезені на територію України організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, та благодійниками (в межах суми благодійної допомоги) товари, обладнання та інвентар, які призначені для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень".

-3C- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)
"2) статтю 4 Закону "Про ставки акцизного збору і ввізного мита на деякі товари (продукцію)" від 11.07.96 (11.07.96) №313/96-ВР редакція з 1.12.98, доповнити частиною такого змісту:
"Звільнити від обкладення акцизним збором ввезені на територію України організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень, та благодійниками (в межах суми благодійної допомоги) рушниці спортивні, мисливські та для стрільби по мішенях, інші, включаючи комбіновані дробовики-гвинтівки (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів - 9303 20) і гвинтівки спортивні, мисливські та для стрільби по мішенях (код виробів за Гармонізованою системою опису та кодування товарів - 9303 20), які призначені для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень".


Відхилено

35.
3) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" від 3 квітня 1997 року N168/97-ВР доповнити пунктами 5.5, 5.6 такого змісту:

-61- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Пункт другий частини першої статті 4 вилучити.

Враховано

36.
5.5 "Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України товарів, обладнання та інвентарю, що ввозяться в Україну організаціями, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійниками (в межах суми недостатнього фінансування, визначеного згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні") для підготовки та участі спортсменів України у змаганнях спорту вищих досягнень".
-62- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Підпункт 3)
Новий підпункт 5.5 статті 5 закону, до якого вносяться доповнення, після слів "товарів, обладнання та інвентарю," доповнити словами "що не виробляються в Українi" i далі за текстом.

Враховано в іншій редакції-63- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину третю статті 4 викласти в такій редакції:
Враховано"Статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156) доповнити пунктами 5.8, 5.9, 5.10 такого змісту:
"5.8 Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), які не виробляються в Українi або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
5.9. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолiмпiйської підготовки, що виконуються у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi".
5.10. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг ( в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолiмпiйської підготовки, відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні ".37.
5.6 "Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з виконання робіт (послуг) за рахунок коштів організацій, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень та благодійників (в межах суми недостатнього фінансування, визначеного згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні"), на будівництво, реконструкцію, ремонт та облаштування об'єктів, що використовуються на підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень".
-64- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У пункті 5.6 слова "з виконанням робіт (послуг)" замінити словами "з виконанням робіт (надання послуг), що не виконуються (надаються) в Українi),".

Враховано в іншій редакції

38.
Вважати пункти 5.6, 5.7 відповідно пунктами 5.8, 5.9.39.
4) Пункт 5.2.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" в редакції Закону N 283/97-ВР від 22.05.97 після слів: "Суми коштів або вартість майна, добровільно перераховані (передані) до Державного бюджету України або бюджетів територіальних громад" додати слова "суми коштів або вартість майна, безкоштовно перерахованих (переданих) як добровільні пожертвування на підтримку олімпійського, параолімпійського руху в Україні згідно з вимогами Закону України "Про підтримку олімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні".
-65- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Підпункт 4.
Підпункт 5.2.2 статті 5 Закону, до якого додаються слова, після слів "Про підтримку олімпійського" доповнити словом "параолiмпiйського" i далі за текстом, тобто дати правильну назву закону.

-66- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Статтю 4 доповнити статтею 4.1 в такій редакції:
"Пільги повинні надаватися тільки у випадках, що товари, обладнання та інвентар не виробляється в Українi, а також у випадках, що роботи не виконуються або послуги не надаються в Українi".

ВрахованоВраховано в іншій редакції-67- Н.д.СушкевичВ.М. (Реєстр.картка №422)
Пункт четвертий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
Враховано в іншій редакції"Статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181) доповнити пунктом 22.22 такого змісту:
22.22. Встановити, що кошти, перераховані платниками податку на прибуток на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська", "Україна Параолiмпiйська" враховуються у зменшення до 20% податкового зобов'язання такого платинка.
Норми цього пункту діють протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолiмпiйських ігор.


Порядок зарахування цих коштів у зменшення податкового зобов'язання платника податку на прибуток, процедура перерахування коштів, порядок їх обліку та контроль за використанням таких коштів встановлюються Кабінетом Міністрів України.
В зв'язку з цим, пункти 22.22, 22.23, 22.24 статті 22 цього Закону вважати відповідно пунктами 22.23, 22.24, 22.25".
40.
5) Доповнити пункт 3 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" словами: "Доходи спортсменів та тренерів, які представляють Україну у змаганнях спорту вищих досягнень, одержані в вигляді призових нагород за участь і перемогу у цих змаганнях, державні стипендії та стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів, вартість рухомого та нерухомого майна, переданих їм у власність".
-68- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Підпункт 5.
У пункті слова "пункт 3 статті 5" замінити словами "пункт 1 статті 5", оскільки в зазначеній статті тільки два пункти.
У редакції запропонованого доповнення слова "вартість рухомого та нерухомого майна, переданих їм у власність" замінити словами "вартість подарунків".

-69- Н.д.СизенкоЮ.П.(Реєстр.картка
№236)
Пункт п'ятий частини першої статті 4 викласти в такій редакції:
Доповнити пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян"(Відомості Верховної Ради України.1993 р., №10, ст.77) підпунктом "у" такого змісту:
Враховано


Враховано в іншій редакції

"у) Стипендії, що встановлюються Президентом України для талановитих перспективних спортсменів України, чемпіонів Олімпійських та Параолiмпiйських ігор i стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, вартість рухомого та нерухомого майна i подарунків, переданих їм у власність".
41.
Встановити, що законодавчі акти, які набиратимуть чинності після набрання чинності цим Законом в частині, що призводитиме до скорочення або змін пільг з оподаткуванням, передбачених цим Законом, не розповсюджується на оподаткування олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні.42.
В разі використання пільг не за призначенням (на здійснення не передбаченої статутом діяльності) або з метою отримання прибутку організації, які забезпечують розвиток олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень сплачують в повному обсязі всі податки, збори (обов"язкові платежі), що не сплачувались з дати надання їм пільгового режиму та притягуються до відповідальності за ухилення від сплати податків.43.
ст. 5. Відповідальність за порушення законодавства.


Стаття 4. Відповідальність за порушення цього Закону.
44.
За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.


За порушення цього Закону винні особи несуть відповідальність згідно з законодавством.


-70- Н.д. .Борзов В.П. (Реєстр.картка
№335 )
Доповнити статтю 6 абзацом наступного змісту:
"Кабінету Міністрів України до 1 липня цього року внести пропозиції щодо уточнення (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) "Переліку товарів матеріально-технічного забезпечення, що будуть використовуватись у 2000 році для підготовки та участі членів збірних команд України у ХХVІІ літніх Олімпійських та ХІ Параолімпійських іграх " затвердженого цим Законом " (додається)."


Враховано

45.
ст. 6. Прикінцеві положення.


Стаття 5. Прикінцеві положення.
46.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України до 1 липня цього року внести пропозиції щодо уточнення (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) "Переліку товарів матеріально-технічного забезпечення, що будуть використовуватись у 2000 році для підготовки та участі членів збірних команд України у ХХVІІ літніх Олімпійських та ХІ Параолімпійських іграх" затвердженого цим Законом " (додається).
3. Внести такі зміни до законодавчих актів України:
1) статтю 2 Декрету Кабінету Міністрів України "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №12, ст. 107) доповнити частиною такого змісту:
"Ввізне мито не стягується при ввезені на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), що використовуються для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
Перелік зазначених товарів (згідно з кодами Товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності) щорічно затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України."
2) статтю 5 Закону України "Про податок на додану вартість" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 21, ст.156) доповнити пунктами 5.8, 5.9, 5.10 такого змісту:
"5.8 Звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi", товарів (інвентарю, обладнання, екіпіровки та медико-бiологiчних засобів), які не виробляються в Українi або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, а також роботи i послуги, що виконуються (надаються) для підготовки та участі членів збірних команд України в Олімпійських та Параолiмпiйських іграх.
5.9. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг щодо будівництва, ремонту та облаштування баз олімпійської та параолiмпiйської підготовки, що виконуються у порядку, визначеному Законом України "Про підтримку олімпійського, параолiмпiйського руху та спорту вищих досягнень в Українi".
5.10. Звільняються від оподаткування операції з надання послуг ( в тому числі проживання, харчування), що надаються базами олімпійської та параолiмпiйської підготовки, відповідно до Закону України "Про підтримку олімпійського, параолімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні".
3) статтю 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст.181) після пункту 22.25 доповнити пунктом 22.26 такого змісту:
"22.26. Встановити, що до 20 відсотків суми податку на прибуток може перераховуватися платниками податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська".
Кошти, спрямовані платником податку на спеціальні рахунки "Україна Олімпійська" і "Україна Параолiмпiйська", враховуються у зменшення податкового зобов'язання платника податку.
Норми цього пункту діють протягом одного року до дня початку кожних наступних Олімпійських та Параолiмпiйських ігор.
Порядок обліку зазначених коштів і здійснення контролю за їх використанням встановлюється Кабінетом Міністрів України.
У зв'язку з цим, пункти 22.26 вважати пунктами 22.27".
4) доповнити пункт 1 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" (Вiдомостi Верховної Ради України. 1993 р., № 10, ст.77) підпунктом "ц" такого змісту:
"ц) стипендії Президента України, що одержані талановитими перспективними спортсменами України, чемпіонами Олімпійських та Параолiмпiйських ігор i стипендії Міжнародного Олімпійського Комітету, а також вартість рухомого та нерухомого майна i подарунків, переданих їм у власність".


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні