Назва: ''Про внесення змін до Закону України ''Про Антимонопольний комітет України'' (витяг статей 9, 10, 11 та 27)
Автор: .
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


8. Статтю 9 викласти в такій редакції:8. Статтю 9 викласти в такій редакції:


"Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України


"Стаття 9. Голова Антимонопольного комітету України


Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.


Голова Антимонопольного комітету України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України.


Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років.


Строк повноважень Голови Антимонопольного комітету України становить сім років.


Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.


Після закінчення строку повноважень Голова Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення нового Голови.


Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.


Голова Антимонопольного комітету України може бути звільнений з посади у разі вчинення ним злочину, грубого порушення службових обов'язків та у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків за станом здоров'я. Голова Антимонопольного комітету України має право заявити про свою відставку Президенту України. Припинення повноважень Голови Комітету не тягне за собою складання повноважень державними уповноваженими Антимонопольного комітету України.


Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився.


Замість Голови Антимонопольного комітету України, повноваження якого достроково припинено, має бути призначено нового Голову на строк, що залишився.


Голова Антимонопольного комітету України:


Голова Антимонопольного комітету України:


очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність;


очолює Антимонопольний комітет України та спрямовує його діяльність;


вносить Президенту України подання щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України;
-1- Президент України
Пропоную в абзаці третьому частини шостої статті 9 Закону слова "Президенту України подання" замінити словами "Прем'єр-міністру України пропозиції".
Враховано
вносить Прем'єр-міністру України пропозиції щодо призначення та звільнення з посад заступників Голови та державних уповноважених Антимонопольного комітету України;
розподіляє обов'язки між заступниками Голови та державними уповноваженими Антимонопольного комітету України;

подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;


подає на затвердження Антимонопольному комітету України кошторис доходів і видатків Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;


є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;


є розпорядником бюджетних асигнувань на утримання і забезпечення діяльності Антимонопольного комітету України;


здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;


здійснює прийняття, переведення та звільнення працівників апарату Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, застосовує заходи заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників апарату Комітету та його територіальних відділень відповідно до закону;

утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету;


утворює територіальні відділення в межах кошторису, тимчасові адміністративні колегії Антимонопольного комітету України для розгляду справ про порушення антимонопольного законодавства та інших питань відповідно до компетенції Комітету;

видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;


видає накази, розпорядження, положення, інструкції та інші акти, обов'язкові для працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень;

представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян;


представляє Антимонопольний комітет України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами адміністративно-господарського управління та контролю, суб'єктами господарювання, громадянами та об'єднаннями підприємців чи громадян;


здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України.


здійснює інші дії, передбачені законодавством про Антимонопольний комітет України.


Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.


Голова Антимонопольного комітету України на вимогу Верховної Ради України, але не рідше одного разу на рік, звітує перед Верховною Радою України про діяльність Комітету.


Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом".


Голова Антимонопольного комітету України має статус державного уповноваженого, передбачений цим Законом".


9. Статтю 10 викласти в такій редакції:


9. Статтю 10 викласти в такій редакції:


"Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України"Стаття 10. Заступники Голови Антимонопольного комітету України


Заступників Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених за поданням Голови Антимонопольного комітету України призначає на посади та звільняє з посад Президент України за згодою Верховної Ради України.
Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.
У разі відсутності заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України".
-2- Президент України
Пропоную частину першу статті 10 Закону викласти в такій редакції:
"Заступників Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України".
Враховано
Заступників Голови Антимонопольного комiтету України з числа державних уповноважених призначає на посади та звільняє з посад Президент України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.

Заступники Голови Антимонопольного комітету України виконують за дорученням Голови окремі його функції і заступають Голову Комітету у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

У разі відсутності заступників обов'язки Голови Антимонопольного комітету України виконує державний уповноважений Антимонопольного комітету України".


10. Статтю 11 викласти в такій редакції:


10. Статтю 11 викласти в такій редакції:


"Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України


"Стаття 11. Державні уповноважені Антимонопольного комітету України


Державні уповноважені Антимонопольного комітету України за поданням Голови Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за згодою Верховної Ради України.
Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України становить сім років.
Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого.
-3- Президент України
Пропоную частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
"Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України".
Враховано
Державні уповноважені Антимонопольного комітету України призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, яке вноситься на підставі пропозицій Голови Антимонопольного комітету України.

Строк повноважень державних уповноважених Антимонопольного комітету України становить сім років.

Після закінчення строку повноважень державний уповноважений Антимонопольного комітету України продовжує виконувати свої обов'язки до призначення на цю посаду нового державного уповноваженого.


Замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу Комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився.


Замість державного уповноваженого, який достроково вибув зі складу Комітету, має бути призначено нового державного уповноваженого на строк, що залишився.


Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два строки підряд.


Державні уповноважені не можуть призначатися більше ніж на два строки підряд.


Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.


Державним уповноваженим може бути призначено громадянина України, який досяг тридцяти років, має вищу, як правило, юридичну чи економічну освіту, стаж роботи за фахом не менше п'яти років протягом останніх десяти років.


Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.


Державні уповноважені є членами Антимонопольного комітету України як вищого колегіального органу.


Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України".


Державні уповноважені очолюють або входять до складу адміністративних колегій, виконують інші обов'язки за дорученням Голови Антимонопольного комітету України".


22. Статтю 27 викласти в такій редакції:


22. Статтю 27 викласти в такій редакції:


"Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матерiально-побутового та іншого забезпечення


"Стаття 27. Структура, гранична чисельність, штатний розпис, умови оплати праці, матерiально-побутового та іншого забезпечення


Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.


Структура, гранична чисельність працівників, штатний розпис Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень затверджується Головою Антимонопольного комітету України в межах видатків згідно з кошторисом доходів і видатків.


За посадою, умовами оплати праці, матерiально-побутового забезпечення, транспортного та медичного обслуговування, соціальних гарантій Голова Антимонопольного комiтету України прирівнюється до міністрів; перший заступник Голови - до перших заступників міністрів; заступники Голови та державні уповноважені Антимонопольного комiтету України - до заступників міністрів; інші працівники центрального апарату Антимонопольного комiтету України - до відповідних категорій спеціалістів міністерств; голова територіального відділення Антимонопольного комiтету України в Автономній Республіці Крим i його заступники - відповідно до заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; голови обласних, Київського та Севастопольського міських територiальних вiддiлень Антимонопольного комітету України - відповідно до заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступники голів територiальних вiддiлень в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно до начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; інші працівники територіальних відділень - відповідно до спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
Посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів державних службовців.
Умови оплати праці працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень встановлюються Кабінетом Мiнiстрiв України відповідно до закону".
-4- Президент України
Пропоную частини другу та третю статті 27 Закону замінити однією частиною такого змісту:
"Оплата праці, матерiально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Антимонопольного комiтету України здійснюється на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; першому заступнику Голови - для перших заступників міністрів; заступникам Голови та державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України - для заступників міністрів; іншим працівникам центрального апарату Антимонопольного комiтету України - для відповідних категорій спеціалістів міністерств; голові територіального відділення Антимонопольного комiтету України в Автономній Республіці Крим i його заступникам - відповідно для заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; головам обласних, Київського та Севастопольського міських територiальних вiддiлень Антимонопольного комітету України - відповідно для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступникам голів територiальних вiддiлень в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно для начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; іншим працівникам територіальних відділень - відповідно для спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. При цьому посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів державних службовців".
У зв'язку з цим частину четверту статті 27 вважати частиною третьою.
Враховано
Оплата праці, матерiально-побутове забезпечення, транспортне та медичне обслуговування, надання соціальних гарантій Голові Антимонопольного комiтету України здійснюється на умовах і в порядку, визначених законодавством для міністрів; першому заступнику Голови - для перших заступників міністрів; заступникам Голови та державним уповноваженим Антимонопольного комiтету України - для заступників міністрів; іншим працівникам центрального апарату Антимонопольного комiтету України - для відповідних категорій спеціалістів міністерств; голові територіального відділення Антимонопольного комiтету України в Автономній Республіці Крим i його заступникам - відповідно для заступника Голови Ради Міністрів та міністрів Автономної Республіки Крим; головам обласних, Київського та Севастопольського міських територiальних вiддiлень Антимонопольного комітету України - відповідно для заступників голів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; заступникам голів територiальних вiддiлень в областях, містах Києві та Севастополі - відповідно для начальників управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій; іншим працівникам територіальних відділень - відповідно для спеціалістів міністерств Автономної Республіки Крим, управлінь, самостійних відділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій. При цьому посадові оклади працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень, службові обов'язки яких полягають у безпосередньому виконанні функцій, визначених статтею 2 Закону України "Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів", встановлюються на тридцять відсотків вище відповідних окладів державних службовців.

Умови оплати праці працiвникiв Антимонопольного комiтету України та його територiальних вiддiлень встановлюються Кабінетом Мiнiстрiв України відповідно до закону".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні