Назва: Про внесення змін до частини 1 статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України
Автор: народний депутат України Райковський Б.С.
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змiн до частини 1


Про внесення змiни до
3.
статтi 2 Арбiтражного процесуального


Арбiтражного процесуального
4.
кодексу України


кодексу України

5.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

6.
1. Частину першу статтi 2 Арбiтражного процесуального кодексу України доповнити пунктом 4 такого змiсту:


1. Частину першу статтi 2 Арбiтражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56: 1997р. №25, ст.171; 1999р., №42-43, ст.378) доповнити абзацем п'ятим такого змiсту:
7.
"Рахункової палати України, яка звертається до арбiтражного суду в iнтересах держави".
-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В тексті законопроекту слова "Рахункової палати" замінити словами "Голови Рахункової палати".

Відхилено
"Рахункової палати, яка звертається до Вищого арбiтражного суду в iнтересах держави".


-2- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вважаємо неприйнятним покладення на Рахункову палату повноважень бути позивачем у Вищому арбітражному суді в інтересах держави, оскільки згідно п.2 ст.121 Конституції України "представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, покладається на Прокуратуру України".

Відхилено-3- Н.д.Райковський Б.С. (Реєстр.картка №290)
Перед словом "Арбітражного" додати слово "Вищого".

Враховано


8.
Про внесення змін до частини 3 статті 5 Арбітражного процесуального кодексу України народний депутат України Райковський Б.С.Комітет з питань правової політикиДруге читанняПроект9.
ЗАКОН УКРАЇНИ10.
Про внесення змін до частини 3 статті 511.
Арбітражного процесуального кодексу України12.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
13.

2. Частину третю статті 5 Арбітражного процесуального кодексу України після слів "справи за заявою прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової палати".

-4- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
В тексті законопроекту слова "Рахункової палати" замінити словами "Голови Рахункової палати".


Відхилено

2. Частину третю статті 5 Арбітражного процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради України 1992р., №6, ст.56; 1997р., №25, ст.171) після слів "справи за заявою прокурора чи його заступника" доповнити словами "Рахункової палати".


-5- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Вважаємо неприйнятним покладення на Рахункову палату повноважень бути позивачем у Вищому арбітражному суді в інтересах держави, оскільки згідно п.2 ст.121 Конституції України "представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом, покладається на Прокуратуру України".

Відхилено

14.
3. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


3. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні