Назва: Про трансплантацію електрокардіостимуляторів серця
Автор: Народні депутати Борзих О.І.,Іоффе Ю.Я.
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про трансплантацію електрокардіостимуляторів серця
-1- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Борзих О.І (Округ №103 )
Н.д.ІоффеЮ.Я. (Округ№ 111 ).
Назву законопроекту викласти в такій редакції: «Про імплантацію електрокардіостимуляторів». У тексті законопроекту словосполучення «електрокардіостимулятор серця» замінити словом «електрокардіостимулятор» у відповідному числі та відмінку, а слово «трансплантація» замінити словом «імплантація» у відповідному відмінку.
Враховано
Про імплантацію електрокардіостимуляторів
3.
І. Цей Закон визначає організаційні, економічні та соціальні основи трансплантації (вживлення) електрокардіостимуляторів серця.
-2- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Савенко М.М. (Реєстр. Картка №425)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр. Картка №272)
Преамбулу законопроекту вилучити, замість неї доповнити законопроект новою статтею 1 у такій редакції: «Стаття 1. Визначення термінів
В цьому Законі термін «електрокардіостимулятор» означає штучний водій ритму серця або кардіовертер-дефібрілятор, які імплантуються (вживляються) людині з метою відновлення та нормалізації ритму серця»
Змінити подальшу нумерацію статей.
Враховано
Стаття 1. Визначення термінів
В цьому Законі термін «електрокардіостимулятор» означає штучний водій ритму серця або кардіовертер-дефібрілятор, які імплантуються (вживляються) людині з метою відновлення та нормалізації ритму серця.

4.
Стаття 1. Умови трансплантації електрокардіостимуляторів серця.


Стаття 2. Умови та порядок імплантації електрокардіостимуляторів
5.
Трансплантація (вживлення) електрокардіостимуляторів може здійснюватися лише за медичними показаннями відповідно до загальних правил проведення хірургічних операцій, встановлених чинним законодавством.


Імплантація (вживлення) електрокардіостимуляторів здійснюється лише за медичними показаннями відповідно до загальних правил проведення хірургічних операцій, встановлених законодавством України.
6.
Медичні показання встановлюються консиліумом лікарів відповідної установи охорони здоров'я, що має право на проведення таких операцій.
-3- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Савенко М.М. (Реєстр. Картка №425)
Н.д.Синенко С.І. . (Реєстр. Картка №272))
Частину другу статті 1 виключити.
Враховано

7.
Стаття 2. Компетенція центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я щодо трансплантації електрокардіостимуляторів серця.


Стаття 3. Компетенція центрального органу виконавчої влади з охорони здоров'я щодо імплантації електрокардіостимуляторів
8.
Центральний орган виконавчої влади у галузі охорони здоров'я в особі Міністерства охорони здоров'я визначає:
-4- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині першій статті 2 слова «в особі Міністерства охорони здоров'я» виключити.
Враховано
Центральний орган виконавчої влади з охорони здоров'я:
9.
- облік хворих, що потребують трансплантації;
-5- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац другий статті 2 викласти в такій редакції: «порядок ведення обліку хворих, які потребують імплантації електрокардіостимуляторів;»
Враховано
редакційно
затверджує порядок створення та ведення загальнодержавного реєстру хворих, які потребують імплантації електрокардіостимуляторів;
10.
- порядок визначення необхідних показань здоров'я для трансплантації електрокардіостимуляторів;
-6- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац третій статті 2 викласти в такій редакції: «медичні показання для імплантації електрокардіостимуляторів;»
Враховано
редакційно
визначає з урахуванням міжнародно визнаних науково обгрунтованих критеріїв перелік медичних показань для застосування імплантації електрокардіостимуляторів, забезпечує періодичний перегляд цього переліку і доведення його до місцевих органів виконавчої влади з охорони здоров'я та закладів охорони здоров'я;
11.
- джерела фінансування придбання електрокардіостимуляторів та інших матеріалів, необхідних для даної операції;
-7- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
В абзаці четвертому статті 2 слова «даної операції» замінити словами: «проведення імплантації;»
Враховано
редакційно
розробляє пропозиції щодо джерел та обсягів фінансування, необхідних для забезпечення закупівлі достатньої кількості електрокардіостимуляторів та здійснення операцій по їх імплантації і щорічно подає зазначені пропозиції до Кабінету Міністрів України для врахування відповідних видатків у Державному бюджеті України;


-8- Н.д.Борзих О.І (Округ №103 )
Н.д.ІоффеЮ.Я. (Округ№ 111 ).
Абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції: « визначає обсяги фінансування для придбання електрокардіостимуляторів, проведення операції по їх імплантації, та надає ці відомості до Кабінету Міністрів України з метою включення в проект Закону України «Про Державний бюджет України» на наступний рік»;
Враховано
редакційно

12.
- порядок здійснення постійного контролю за станом здоров'я хворого після трансплантації;
-9- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
В абзаці п'ятому слово «контролю» замінити словами «медичного нагляду.»
Відхилено
визначає порядок здійснення медичного контролю за станом здоров'я хворих, які живуть з електрокардіостимуляторами, умови та порядок заміни електрокардіостимуляторів таким хворим;
13.
- визначення терміну наступної трансплантації.
-10- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац шостий статті 2 викласти в такій редакції: «умови та порядок заміни електрокардіостимуляторів.»
Враховано
редакційно
-11- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Савенко М.М. (Реєстр. Картка №425)
Н.д.Синенко С.І. (Реєстр. Картка №272)
Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту: «координує діяльність закладів охорони здоров'я з питань проведення імплантації електрокардіостимуляторів»
Враховано
координує діяльність закладів охорони здоров'я з питань проведення імплантації електрокардіостимуляторів;


-12- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту: «сприяє розвитку та удосконаленню вітчизняної промисловості по випуску сучасних електрокардіостимуляторів.»
Враховано редакційно
бере участь у розробці пропозицій щодо розвитку вітчизняного виробництва сучасних електрокардіостимуляторів.
14.
Стаття 3. Фінансування трансплантації.
-13- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 3 викласти в такій редакції: «Стаття 3. «Фінансування імплантації електрокардіостимуляторів «
Враховано редакційно
Стаття 4. Фінансування імплантації електрокардіостимуляторів
15.
Держава забезпечує цільове бюджетне фінансування трансплантації електрокардіостимуляторів.
-14- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзац перший статті 3 викласти в такій редакції: «Держава забезпечує цільове бюджетне фінансування імплантації електрокардіостимуляторів та заміну їх виключно стимуляторами вітчизняного виробництва. «

Враховано редакційно


Держава забезпечує цільове фінансування імплантації та заміни електрокардіостимуляторів за рахунок коштів Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів. Контроль за використанням зазначених бюджетних коштів здійснюється центральним та місцевими органами виконавчої влади з охорони здоров'я.


-15- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити статтю 3 реченням такого змісту «Контроль за використанням бюджетних коштів покласти на обласні відділи охорони здоров'я»
Враховано редакційно-16- Н.д.Борзих О.І (Округ №103 )
Н.д.ІоффеЮ.Я. (Округ№ 111 )
Статтю 3 викласти в такій редакції: «Стаття 3. Фінансування імплантації електрокардіостимуляторів
Держава забезпечує цільове бюджетне фінансування імплантації електрокардіостимуляторів, передбачаючи для цього необхідні кошти у Державному бюджеті України «
Враховано редакційно

16.
Операція з трансплантації електрокардіостимуляторів серця по медичних показаннях має фінансуватися у першочерговому порядку.
-17- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Після слів «з трансплантації» доповнити частину другу статті 3 словами «та заміни», перед словом «медичними» доповнити словом «невідкладними».
Враховано
редакційно
Операції з імплантації та заміни електрокардіостимуляторів за невідкладними медичними показаннями фінансуються у першочерговому порядку.
17.
Стаття 4. Відповідальність за відмову медичного закладу в трансплантації електростимуляторів.
-18- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Н.д.Борзих О.І (Округ №103 )
Н.д.ІоффеЮ.Я. (Округ№ 111 ).
Статтю 4 виключити.
Враховано

18.
Лікарі, керівники медичного закладу, які відмовили хворому в трансплантації електрокардіостимулятора, при наявності висновку консиліуму лікарів про необхідність трансплантації, несуть кримінальну відповідальність.19.
ІІ. Прикінцеві положення.


Прикінцеві положення.
20.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-19- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Борзих О.І (Округ №103
Н.д.ІоффеЮ.Я. (Округ№ 111 ).
У прикінцевих положеннях слова «з дня його опублікування» замінити словами: «з 1 січня 2001 року».
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні