Назва: Про Концепцію відродження та розвитку електронної промисловості в Україні.
Автор: Народні депутати України М.А.Павловський, О.А.Мазур
Головний комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
(16.12.99)


Проект

1.
Закон України
" Про Концепцію відродження та розвитку електронної промисловості в Україні"
-1-Н.д.ПавловськийМ.А. (Округ №188)
Викласти назву у наступній редакції Закон України "Про засади відродження та розвитку електронної промисловості в Україні"


Враховано
Закон України
"Про засади відродження та розвитку електронної промисловості в Україні"


-2-Н.д.ПавловськийМ.А. (Округ №188)
Доповнити після назви Закону словами:
"Цей Закон визначає засади відродження та розвитку електронної промисловості в Україні і спрямований на використання її економічних, науково-технологічних та соціальних показників як пріоритетної галузі економіки для забезпечення національних інтересів держави"
Враховано
Цей Закон визначає засади відродження та розвитку електронної промисловості в Україні і спрямований на використання її економічних, науково-технологічних та соціальних показників як пріоритетної галузі економіки для забезпечення національних інтересів держави.
2.
Стаття 1. Вступ.
-3- Н.д.ПавловськийМ.А. (Округ №188)
Слово "Вступ" замінити на слова "Загальні положення"
Враховано
Стаття 1. Загальні положення
3.
В сучасному економічному стані Україна швидко втрачає можливості розвивати належним чином наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх результати у практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та ефективно використовувати їх у національних інтересах. Недостатність обсягів фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт привела до того, що якість значної частини вітчизняних виробів не відповідає сучасному рівню наукового та технологічного забезпечення, що в свою чергу зумовило їх неконкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.


У сучасному економічному стані Україна швидко втрачає можливості розвивати належним чином наукові дослідження, оперативно впроваджувати їх результати у практику, реагувати на світові науково-технологічні досягнення та ефективно використовувати їх у національних інтересах. Недостатність обсягів фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт призвела до того, що якість значної частини вітчизняних виробів не відповідає сучасному рівню наукового та технологічного забезпечення, що в свою чергу зумовило їх неконкурентоспроможність як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

4.
Завдяки цьому основний показник - цінова енергоємність та металоємність одиниці національного продукту в Україні в декілька разів перевищує середньоєвропейський рівень.


Завдяки цьому основний показник - цінова енергоємність та металоємність одиниці національного продукту в Україні в декілька разів перевищує середньоєвропейський рівень.

5.
Зазначений стан можна змінити шляхом надання пріоритетів наукоємним галузям, які виробляють або в перспективі здатні випускати конкурентоспроможну продукцію. Необхідною умовою гарантії цього успіху є насичення всіх галузей народного господарства продукцією вітчизняної сучасної електроніки, яка є основним засобом зниження енергоємності продукції та ресурсозбереження і якій немає альтернативи. Лише електронна техніка на основі новітніх досягнень фундаментальної та прикладної науки дає можливість створити конкурентоспроможними такі галузі, як інформатика, зв'язок, кольорова металургія, аерокосмонавтика, авіа-, судо-, автомобілебудування, освіта, екологія, медичне, сільськогосподарське, енергетичне приладобудування, системи озброєнь. Важливим моментом економічної доцільності повсюдного використання засобів електроніки при її застосуванні є той факт, що, наприклад, на збереження певної кількості енергоресурсів треба затратити втричі менше коштів, ніж на виробництво такої ж їх кількості.
-4- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У частині 1, абзац 3 слова ", яка є основним засобом" замінити словами "та мікроелектроніки, які є основними засобами"

Враховано
Такий стан можна змінити шляхом надання пріоритетів наукоємним галузям, які виробляють або в перспективі здатні випускати конкурентоспроможну продукцію. Необхідною умовою гарантії цього успіху є насичення всіх галузей народного господарства продукцією вітчизняної сучасної електроніки та мікроелектроніки, які є основними засобами зниження енергоємності продукції та ресурсозбереження і якій немає альтернативи. Лише електронна техніка на основі новітніх досягнень фундаментальної та прикладної науки дає можливість створити конкурентоспроможними такі галузі, як інформатика, зв'язок, кольорова металургія, аерокосмонавтика, авіа-, судо-, автомобілебудування, освіта, екологія, медичне, сільськогосподарське, енергетичне приладобудування, системи озброєнь. Важливим моментом економічної доцільності повсюдного використання засобів електроніки є той факт, що, наприклад, на збереження певної кількості енергоресурсів треба витратити втричі менше коштів, ніж на виробництво такої ж їх кількості.

6.
Нинішній стан глибокої економічної кризи в електронній промисловості України, різке скорочення державних замовлень, в тому числі оборонного, (а для багатьох підприємств оборонно-промислового комплексу його повна відсутність) поставили країну перед фактом можливості повної втрати науково-технічного, промислового та інтелектуального потенціалу національної електроніки. Саме на відродження та розвиток науково-технічного, промислового і інтелектуального потенціалу має бути націлена Державна програма відродження та розвитку електронної промисловості (далі Програма), як складова частина Національної програми відродження України.
-5- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Друге речення читати в наступній редакції: "Саме на відродження та розвиток науково-технічного, промислоого і інтелектуального потенціалу має бути націлена Державна програма відродження та розвитку електронної промисловості в Україні (далі по тексту Закону у відповідних відмінках - Державна програма)"

Враховано
Нинішній стан глибокої економічної кризи в електронній промисловості України, різке скорочення державних замовлень, в тому числі оборонних (а для багатьох підприємств оборонно-промислового комплексу їх повна відсутність), поставили країну перед фактом можливості повної втрати науково-технічного, промислового та інтелектуального потенціалу національної електроніки. Саме на відродження та розвиток науково-технічного, промислового та інтелектуального потенціалу має бути націлена Державна програма розвитку електронної промисловості в Україні (далі - Державна програма).

7.
Враховуючи економічну ефективність електроніки і велику залежність від неї національної безпеки, обороноздатності та економічного суверенітету держави, реалізація цієї Програми дозволить в короткий термін здійснити комплекс організаційних, законодавчих та економічних заходів, які активізують діяльність наукових організацій та підприємств, сприятимуть інтенсифікації процесу створення високоякісної продукції, нових прогресивних технологій, подальшому розвитку науково-технічного потенціалу України та його практичного використання.


Враховуючи економічну ефективність електроніки і велику залежність від неї національної безпеки, обороноздатності та економічного суверенітету держави, реалізація Державної програми дозволить в короткий термін здійснити комплекс організаційних, законодавчих та економічних заходів, які активізують діяльність наукових організацій та підприємств, сприятимуть інтенсифікації процесу створення високоякісної продукції, нових прогресивних технологій, подальшому розвитку науково-технічного потенціалу України та його практичному використанню.

8.
Важливим результатом реалізації даної Програми для України буде збереження кадрового, науково-технічного та виробничого потенціалу електронної промисловості, що залишився, створення масових робочих місць на виробництві та широке впровадження електронних технологій обробки і представлення інформації в навчальні процеси системи освіти для підготовки висококваліфікованих кадрів.


Важливим результатом реалізації Державної програми для України буде збереження кадрового, науково-технічного та виробничого потенціалу електронної промисловості, що залишився, створення масових робочих місць на виробництві та широке впровадження електронних технологій обробки і представлення інформації в навчальні процеси системи освіти для підготовки висококваліфікованих кадрів.

9.
Стаття 2. Мета Програми та основні завдання.


Стаття 2. Мета та основні завдання Державної Програми
10.
Метою Програми є створення організаційних і правових умов відродження вітчизняної електронної промисловості для забезпечення інтенсифікації економічного розвитку України та національної безпеки, обороноздатності і її суверенітету шляхом прискореного пріоритетного відродження та розвитку вітчизняної електроніки і застосування її досягнень в усіх галузях виробництва, науки, освіти і суспільства в цілому. Для досягнення цієї мети мають бути вирішені такі взаємопов'язані першочергові завдання:
-6- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слово "першочергові" на "основні"
Враховано
Метою Державної програми є створення організаційних і правових умов відродження вітчизняної електронної промисловості для забезпечення інтенсифікації економічного розвитку України та національної безпеки, обороноздатності і її суверенітету шляхом прискореного пріоритетного розвитку вітчизняної електроніки і застосування її досягнень в усіх галузях виробництва, науки, освіти і суспільства в цілому. Для досягнення цієї мети мають бути вирішені такі взаємопов'язані основні завдання:

12.
1. Обов'язкове державне правове та нормативне формування внутрішнього ринку збуту вітчизняної продукції в Україні (в т.ч. і через держзамовлення).
-7- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Ст.2. Частина 2.
Виключити слово "нормативне".

Відхилено-8- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слова "правове та нормативне" на "нормативно-правове"

Враховано
1. Обов'язкове державне нормативно-правове формування внутрішнього ринку збуту вітчизняної продукції в Україні (в тому числі і через державне замовлення).

13.
2. Обов'язкове державне регулювання (управління і контроль) процесів збереження профілю, переорієнтації і використання наявних виробничих потужностей після реструктуризації підприємств та їх нарощування відповідно до сучасних вимог.
-9- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Стаття 2. Частина 2.
Доповнити словами "в тому числі" перед словом "...управління..."

Враховано
2. Обов'язкове державне регулювання (в тому числі управління і контроль) процесів збереження профілю, переорієнтації і використання наявних виробничих потужностей після реструктуризації підприємств та їх нарощування відповідно до сучасних вимог.


-10- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Стаття 2.
Виключити пункт 2

Відхилено

14.
3. Реструктуризація управління електронною галуззю та боргів конкретно визначених стратегічно важливих підприємств і установ цієї галузі. Відновлення державної власності на цих підприємствах, зважаючи на їх стратегічне значення.
-11- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Пункт 3. Виключити слова "Відновлення державної власності на цих підприємствах, зважаючи на їх стратегічне значення"

Враховано
3. Реструктуризація управління електронною галуззю та боргів конкретно визначених стратегічно важливих підприємств і установ цієї галузі.


-12- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Стаття 2. Пункт 3
Виключити слова "Відновлення державної власності на цих підприємствах, зважаючи та їх стратегічне значення".

Враховано

15.
4. Проведення експертизи науководослідних розробок за останні 10 - 15 років, виконаних НАНУ, Міннауки, Міносвіти, науковими установами Міноборони і СБУ та іншими галузевими інститутами і прийняття рішення про їх подальше використання у виробництві.
-13- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 2 пункт 4 після слів "виконаних" доповнити слова "галузевими науково-дослідними інститутами Держкомітету промполітики України,"

Враховано
4. Проведення експертизи науково-дослідних розробок за останні 10 - 15 років, виконаних галузевими науково-дослідними інститутами Державного комітету промислової політики України, Національної Академії наук України, Міністерства освіти і науки України, науковими установами Міністерства оборони України і Служби безпеки України та іншими галузевими інститутами і прийняття рішення про їх подальше використання у виробництві.
16.
5. Законодавче надання податкових пільг для вітчизняних підприємств-експортерів електронної техніки та застосування жорсткої цінової та податкової політики щодо імпорту електронної техніки в Україну:
-14- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 5 викласти у такій редакції: "Законодавче створення сприятливих умов для вітчизняних підприємств-експортерів електронної техніки:"

Враховано
5. Законодавче створення сприятливих умов для вітчизняних підприємств-експортерів електронної техніки:
17.
-скасування податку з прибутку пiдприємств виконавцiв Програми з 2000 до 2005 року i використання його для розвитку пiдприємств;
-15- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 5. Абзац 2 викласти у такій редакції: " - зменшення суми прибутку підприємств виконавців Програми з 2000 до 2005 року на суми відрахувань на розвиток підприємтва;"

Відхилено
сума витрат на розвиток підприємств-виконавців Державної програми з 2000 до 2005 року включаються до складу валових витрат таких підприємств при визначенні суму податку на прибуток;


-16- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Пункт 5 абзацу 2 викласти в наступній редакції:
"сума витрат на розвиток підприємств-виконавців Державної програми з 2000 до 2005 року включаються до складу валових витрат таких підприємств при визначенні суму податку на прибуток;"
Враховано

18.
-скасування пенi та штрафiв з пiдприємств виконавцiв Програми та реструктуризацiя їх боргiв;


скасування пенi та штрафiв з пiдприємств-виконавцiв Державної програми та реструктуризацiя їх боргiв;
19.
-видiлення цiльових ресурсiв, iновацiйних кредитiв та фонду енергозбереження на виробництво та впровадження вiтчизняної електронiки;


видiлення цiльових ресурсiв, iнновацiйних кредитiв та фонду енергозбереження на виробництво та впровадження вiтчизняної електронiки;
20.
-прийняття законiв, спрямованих на сприяння впровадженню енерго- та ресурсозберiгаючих виробiв вiтчизняної електронiки;


прийняття законiв, спрямованих на сприяння впровадженню енерго- та ресурсозберiгаючих виробiв вiтчизняної електронiки;

21.
-заборона закупiвлi пiдприємствами та державними установами iмпортної технiки за рахунок видiлених бюджетних коштiв, окрiм закупки лiцензiй з передовими технологiями;
-17- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 5. Абзац 5 викласти у такій редакції: "-заборона закупівлі підприємствами та державними установами імпортної техніки за рахунок виділених бюджетних коштів, аналоги якої виробляються в Україні;"

Враховано
заборона закупівлі підприємствами та державними установами імпортної техніки за рахунок виділених бюджетних коштів, аналоги якої виробляються в Україні;
22.
-звiльнення пiдприємств вiд ПДВ на продукцiю електронної галузi;
-18- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 2. Частина 5.
Сьомий абзац викласти у такій редакції:
"- звільнення підприємств від ПДВ на продукцію електронної галузі на термін з 2000 до 2010 року;"

Враховано частково
Звiльнення операцій з продажу продукцiї електронної галузi на території України та за її межами на термін з 2000 до 2005 року від податку на додану вартість;-19- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 5. Абзац 6 вилучити

Відхилено

23.
-щорiчне видiлення 10% цiльового фiнансування на розробку i впровадження вiтчизняної електронiки в складi коштiв, що визначенi бюджетом на розвиток окремих галузей (наприклад, ПЕК, кораблебудування, лiтакобудування, ракетобудування, сiльського господарства, оборони та iнше);


10 відсотків коштів , що визначені Державним бюджетом України на відповідний рік на розвиток окремих галузей народного господарства (наприклад паливно-енергетичного комплексу, суднобудування, лiтакобудування, ракетобудування, сiльського господарства, оборони та iнше) щорічно спрямовуються на розвиток електронної промисловості;
24.
-надання дозволу на прiоритетне постачання iмпортних електронних виробiв фiрмам, якi вкладають iнвестицiї, спрямованi на органiзацiю вiтчизняного виробництва, в галузi електронiки;


надання дозволу на прiоритетне постачання iмпортних електронних виробiв фiрмам, якi вкладають iнвестицiї, спрямованi на органiзацiю вiтчизняного виробництва, в галузi електронiки;

25.
-накладання пiдвищенного мита на вироби фiрм, якi не вкладають iнвестицiй у вiтчизняне виробництво, частка якого спрямовується на розвиток вiдповiдного напряму електронiки України;
-20- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Дев'ятий абзац виключити

Враховано


26.
-цiльове пряме бюджетне фiнансування окремих першочергових проектiв Програми: розробка стандартiв, створення центрiв сертифiкацiї, формування iнформацiйно-патентного фонду (в т.ч. скасування плати за патенти).


цiльове пряме бюджетне фiнансування окремих першочергових проектiв Державної програми: розробка нормативної документації по стандартизації та метрології.

27.
6. Для вирiшення питань пiльгового кредитування пiдприємств електронної галузi, зокрема, i промисловостi взагалi, створити Державний банк кредитування промисловостi України. Державний банк кредитування промисловостi надає кредити за ставками нижчими вiд ставки НБУ.
-21- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 6. Викласти у такій редакції:
"Для вирішення питань кредитування підприємств електронної галузі, зокрема, і промисловості взагалі законодавчо створити умови для комерційних банків, які б стимулювали їх до надання таких кредитів"

Враховано
6. Для вирішення питань кредитування підприємств електронної галузі, зокрема, і промисловості взагалі законодавчо створити умови для комерційних банків, які б стимулювали їх до надання таких кредитів
28.
7. Забезпечення пріоритетного фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з електронної техніки, що виконуються на замовлення в межах державних і галузевих програм усіх рівнів.
-22- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Слова "усіх рівнів" замінити на "інших галузей"

Враховано
7. Забезпечення пріоритетного фінансування науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт з електронної техніки, що виконуються на замовлення в межах державних і галузевих програм інших галузей .

29.
8. Забезпечення пріоритетного надання інноваційних кредитів підприємствам електронної промисловості. Надання їм пільгових довгострокових кредитів комерційними банками. Реінвестування діючих кредитів. Повернення комерційними банками (оборотних) обігових коштів, вкладених в статутні кошти цих банків підприємствами електронної промисловості.
-23- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 8. Вилучити речення "Повернення комерційними банками (оборотних) обігових коштів, вкладених у статутні кошти цих банків підприємствами електронної промисловості"

Відхилено
8. Забезпечення пріоритетного надання інноваційних кредитів підприємствам електронної промисловості. Надання їм пільгових довгострокових кредитів комерційними банками. Реінвестування діючих кредитів. Повернення комерційними банками обігових (оборотних) коштів, вкладених в статутні фонди цих банків підприємствами електронної промисловості.

30.
9. Прийняття концепції стандартизації в сфері електроніки та електронного приладобудування.


9. Прийняття концепції стандартизації в сфері електроніки та електронного приладобудування.

31.
10. У виробах де застосовується електронiка, установити слiдуючi норми вiтчизняної комплектацiї електронної галузi (у вiдсотках вiд загальної кiлькостi електронної комплектацiї по специфiкацiям):
-24- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Виключити пункт 10

Відхилено-25- Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
У статті 2 пункт 10 слово "установити" замінити на слово "рекомендувати"

Враховано
10. У виробах, де застосовується електронiка, рекомендувати такі норми вiтчизняної комплектацiї електронної галузi (у вiдсотках вiд загальної кiлькостi електронної комплектацiї по специфiкацiях:
32.
- лiтакобудування - не менше 50%
-26- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У частині 10 включити слова " - космічна галузь - не менше 50%"

Враховано
лiтакобудування - не менше 50%;
космічна галузь - не менше 50%;
33.
- суднобудування - не менше 50%


суднобудування - не менше 50%;
34.
- сiльськогосподарське машинобудування - не менше 50%


сiльськогосподарське машинобудування - не менше 50%;
35.
- оборонна технiка - не менше 60%


оборонна технiка - не менше 60%;
36.
- зв'язок i телекомунiкацiї - не менше 50%


зв'язок i телекомунiкацiї - не менше 50%;
37.
- телевiзiйна i радiоапаратура - не менше 50%


Теле- i радiоапаратура - не менше 50%;
38.
- всi види транспорту - не менше 60%


всi види транспорту - не менше 60%;
39.
- товари народного вжитку - не менше 60%


товари народного вжитку - не менше 60%;
40.
- у всiх iнших виробах - не менше 50%


у всiх iнших виробах - не менше 50%.
41.
11. Проведення моніторингу науковотехнічного потенціалу НДІ та підприємств вітчизняного виробництва електроніки, електронного приладобудування, електронних систем управління та інформатики, за якими будуть прийняті конкретні заходи уряду щодо необхідності поновлення їх виробництва на сучасному рівні.


11. Проведення моніторингу науково-технічного потенціалу науково-дослідних інститутів та підприємств вітчизняного виробництва електроніки, електронного приладобудування, електронних систем управління та інформатики, за якими будуть прийняті конкретні заходи Уряду щодо необхідності поновлення їх виробництва на сучасному рівні.

42.
12. Залучення передових технологій в галузі електроніки на основі взаємовигідних інвестиційних проектів з країнами СНД та далекого зарубіжжя.


12. Залучення передових технологій у галузі електроніки на основі взаємовигідних інвестиційних проектів з іноземними державами.

43.
13. Проведення першочергових заходів технологічного забезпечення, в т. ч. закупівля дефіцитного імпортного обладнання, для відновлення випуску вітчизняної електронної техніки і нарощування обсягів випуску та впровадження нових видів продукції.
-27- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 13. Після слів "... в т.ч. закупівля..." текст надати в редакції: "сучасного імпортного обладнання"

Враховано
13. Проведення першочергових заходів технологічного забезпечення, в тому числі закупівля сучасного імпортного обладнання, для відновлення випуску вітчизняної електронної техніки і нарощування обсягів випуску та впровадження нових видів продукції.

44.
14. Створення вітчизняної науковотехнічної і виробничої бази машинобудування з випуску технологічного устаткування для електронної промисловості.


14. Створення вітчизняної науково-технічної і виробничої бази машинобудування з випуску технологічного устаткування для електронної промисловості.

45.
15. Створення ефективної державної системи ціноутворення, спрямованої на збільшення частки заробітної плати в ціні продукції та збільшення реальної заробітної плати працюючих.


15. Створення ефективної державної системи ціноутворення, спрямованої на збільшення частки заробітної плати в ціні продукції та збільшення реальної заробітної плати працюючих.

46.
Стаття 3. Загальні принципи державної політики у сфері розвитку електронної промисловості в Україні
-28- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Назву статті 3 після слів "... у сфері" доповнити словами "відродження та"

Враховано
Стаття 3. Загальні принципи державної політики у сфері відродження та розвитку електронної промисловості в Україні
47.
Державна політика у сфері відродження і розвитку електронної промисловості в Україні повинна формуватися як складова частина соціально-економічної політики держави в цілому і спрямовуватися на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної електронної індустрії в інтересах вирішення комплексу поточних та перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою економікою.


Державна політика у сфері відродження та розвитку електронної промисловості в Україні повинна формуватися як складова частина соціально-економічної політики держави в цілому і спрямовуватися на раціональне використання промислового та науково-технічного потенціалу, матеріально-технічних і фінансових ресурсів для створення сучасної електронної індустрії в інтересах вирішення комплексу поточних і перспективних завдань розвитку України як незалежної демократичної держави з ринковою економікою.

48.
В основу державної політики має бути покладено державне регулювання процесів розробок, впровадження, виробництва та споживання засобів електроніки на основі поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку, самофінансування та самоокупності, державної підтримки через систему сприятливих умов, пільг, обов'язків, кредитів, прямого бюджетного фінансування.


В основу державної політики має бути покладено державне регулювання процесів розробок, впровадження, виробництва та реалізація засобів електроніки на основі поєднання принципів централізації і децентралізації, саморозвитку, самофінансування та самоокупності, державної підтримки через систему сприятливих умов, пільг, обов'язків, кредитів, прямого бюджетного фінансування.

49.
Бюджетні кошти мають бути спрямовані в першу чергу на забезпечення стратегічних напрямів розвитку електронної промисловості.
-29-Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 3 абзаци 3, 4 вилучити
Враховано

50.
Державне регулювання повинно забезпечити системність, комплексність, галузеву і регіональну узгодженість розвитку всіх напрямів електроніки з використанням при цьому традиційних та нетрадиційних форм і методів створення засобів електроніки.51.
Програмою мають бути визначені пріоритети, основні цілі, завдання та шляхи розвитку електронної галузі в Україні.
-30- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Після слів "... та шляхи" доповнити словами "відродження та"

Враховано
Державною програмою мають бути визначені пріоритети, основні цілі, завдання та шляхи відродження та розвитку електронної галузі в Україні.

52.
Основне завдання Програми є створення механізму формування та активного розвитку внутрішнього ринку споживання продукції насиченою вітчизняною електронною технікою, вихід на світовий ринок з власною продукцією та послугами, інтеграцію України у міжнародне співтовариство.
-31- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
стаття 3. абзац 6. Замінити слова "Основне завдання" на слова "Основним завданням" та слово "насиченою" на слово "насиченої"

Враховано
Основним завданням Державної програми є створення механізму формування та активного розвитку внутрішнього ринку споживання продукції, насиченої вітчизняною електронною технікою, вихід на світовий ринок з власною продукцією та послугами, інтеграцію України у міжнародне співтовариство.
53.
Програма повинна передбачати такі питання, як стимулювання попиту населення, організацію робочих місць, припинення витратної економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, вирішення питань кредитного забезпечення вітчизняного виробника.
-32- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 3 абзац 7 слово "повинна" замінити на слово "має"

Враховано
Державна програма має передбачати такі питання, як стимулювання попиту населення, організація робочих місць, припинення витратної економіки, створення сприятливого інвестиційного клімату, вирішення питань кредитного забезпечення вітчизняного виробника.

54.
Здійснення процесу відродження та розвитку електроніки в період становлення України як незалежної держави в умовах кризового стану економіки і обмеженості ресурсів має забезпечуватися визначенням пріоритетів розвитку з концентрацією на них фінансових, матеріальних і трудових ресурсів виходячи із:
-33- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 3 абзац 8 слова "в період становлення України як незалежної держави " вилучити
Враховано
Здійснення процесу відродження та розвитку електроніки в умовах кризового стану економіки і обмеженості ресурсів має забезпечуватися визначенням пріоритетів розвитку з концентрацією на них фінансових, матеріальних і трудових ресурсів виходячи із:

55.
- значення електроніки для забезпечення рівня життя суспільства на сучасному етапі, в тому числі потреби суспільства в результатах розвитку електроніки;


значення електроніки для забезпечення рівня життя суспільства на сучасному етапі, в тому числі потреби суспільства в досягненнях електроніки;

56.
- сучасних світових тенденцій, перспектив та пріоритетів розвитку електроніки;


сучасних світових тенденцій, перспектив і пріоритетів розвитку електроніки;
57.
- потенціалу електроніки України в системі національних цінностей держави та принципів її розвитку і використання;


потенціалу електроніки України в системі національних цінностей держави та принципів її розвитку і використання;
58.
- пріоритетів державної політики в галузі розвитку електроніки на сучасному етапі, в тому числі пріоритетів галузевого застосування електроніки в Україні.


пріоритетів державної політики в галузі розвитку електроніки на сучасному етапі, в тому числі пріоритетів галузевого застосування електроніки в Україні.
59.
Стаття 4. Принципи формування та виконання Програми розвитку електронної промисловості в Україні


Стаття 4. Принципи формування та виконання Державної програми
60.
Програма має передбачати комплекс взаємоузгоджених галузевих і регіональних цільових програм, напрямів і проектів, концентрацію ресурсів і засобів на обмеженій кількості підприємств і організацій та державних замовлень з відповідним законодавчим забезпеченням.
-34- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 4 абзац 1 замінити слова"галузевих і регіональних цільових програм" на "державних і галузевих програм"

Враховано
Державна програма має передбачати комплекс взаємоузгоджених державних і галузевих програм , напрямів і проектів, концентрацію ресурсів і засобів на обмеженій кількості підприємств і організацій та державних замовлень з відповідним законодавчим забезпеченням.

61.
Реалізація програми повинна здійснюватися відповідними етапами з додержанням таких основних принципів:


Реалізація Державної програми повинна здійснюватися поетапно з додержанням таких основних принципів:

62.
- підтримка вітчизняного виробника;


підтримка вітчизняного виробника;
63.
- розробка і реалізація цільових міжгалузевих та галузевих програм;
-35- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 4 абзац 3 замінити слова "цільових міжгалузевих" на "державних і"

Враховано
розробка і реалізація державних і галузевих програм;
64.
- випереджаючий розвиток законодавчої нормативно-правової бази.


випереджаючий розвиток нормативно-правової бази.
65.
Етапи визначаються пріоритетами, складністю завдань, економічною доцільністю та фінансовим забезпеченням робіт.


Етапи визначаються пріоритетами, складністю завдань, економічною доцільністю та фінансовим забезпеченням робіт.
66.
Стаття 5. Пріоритетні напрями Програми розвитку електронної промисловості в Україні та її виконавці


Стаття 5. Пріоритетні напрями Державної програми та її виконавці
67.
Пріоритетними напрямами розвитку електроніки, насамперед, є напрями, пов'язані з обороноздатністю країни, безпекою державного управління, банківською безпекою та соціальним розвитком і реалізуються через міжгалузеві та галузеві цільові програми.
-36- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 5 абзац 1 замінити слова "електроніки" на "електронної промисловості", а також "міжгалузеві та галузеві цільові" на "державні та галузеві"

Враховано
Пріоритетними напрямами розвитку електронної промисловості, насамперед, є напрями, пов'язані з обороноздатністю країни, безпекою державного управління, банківською безпекою та соціальним розвитком і реалізуються через державні та галузеві програми.

68.
1. Критерії, що мають бути використані в програмі для визначення пріоритетів розвитку електроніки в умовах кризового стану в Україні:


1. Критерії, що мають бути використані в Державній програмі для визначення пріоритетів розвитку електроніки в Україні:

69.
забезпечення економічної безпеки та обороноздатності держави;


забезпечення економічної безпеки та обороноздатності держави;
70.
виробництво продукції спеціального і подвійного призначення;


виробництво продукції спеціального і подвійного призначення;
71.
забезпечення безпеки державного управління;


забезпечення безпеки державного управління;
72.
забезпечення безпеки фінансової системи;


забезпечення безпеки фінансової системи;
73.
забезпечення здоров'я людини;


забезпечення здоров'я людини;
74.
забезпечення ресурсо- і енергозбереження;


забезпечення ресурсо- і енергозбереження;
75.
збереження наукового і виробничого кадрового потенціалу;


збереження наукового і виробничого кадрового потенціалу;
76.
створення і збереження робочих місць;


створення і збереження робочих місць;
77.
забезпечення екологічних, пожежних вимог та техніки безпеки;


забезпечення екологічних, пожежних вимог та техніки безпеки;
78.
забезпечення коротких термінів окупності фінансових витрат.


забезпечення коротких термінів окупності фінансових витрат.
79.
Базуючись на зазначених критеріях мають бути визначені рівні пріоритетних напрямів електроніки:


Виходячи із зазначених критеріїв мають бути визначені рівні пріоритетних напрямів електроніки:
80.
-національні (державні) пріоритетні напрями;
-37- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 5, пункт 1 замінити слова "національні (державні)" на "державні"

Враховано
державні пріоритетні напрями;
81.
-галузеві пріоритетні напрями;


галузеві пріоритетні напрями;
82.
-регіональні пріоритетні напрями.


регіональні пріоритетні напрями.
83.
На період до 2005 р. в Програмі необхідно передбачити такі Державні (національні) пріоритетні напрями:
-38- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 5, пункт 1 замінити слова "державні (національні)" на "державні"

Враховано
На період до 2005 року в Державній програмі необхідно передбачити такі державні пріоритетні напрями:
84.
1. Базові електронні технології і стандарти та компоненти мікроелектроніки, оптоелектроніки, кріоелектроніки, СВЧ-електроніки.


1. Базові електронні технології і стандарти та компоненти мікроелектроніки, оптоелектроніки, кріоелектроніки, СВЧ-електроніки.
85.
2. Матеріали електронної техніки.


2. Матеріали електронної техніки.
86.
3. Інформаційні та телекомунікаційні системи.
-39- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
У статті 5 доповнити пункт 3 після слів "системи" словами ", зокрема вітчизняної розробки типу "МІТРІС"

Враховано
3. Інформаційні та телекомунікаційні системи, зокрема вітчизняної розробки типу "МІТРІС".
87.
4. Вимірювальна техніка та метрологія.


4. Вимірювальна техніка та метрологія.
88.
5. Обладнання для електроніки та наукове приладобудування.


5. Обладнання для електроніки та наукове приладобудування.
89.
6. Базові технології приладобудування та енергозбереження.


6. Базові технології приладобудування та енергозбереження.
90.
7. Розробка апаратних засобів кріптозахисту засобів електронної пошти Національного банку України.
-40- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Стаття 5. Пункт 1. В розділі про пріоритетні напрямки пункт 7 після слів "пошти Національного банку України" додати слова: "Адміністрації Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України"

Враховано


7. Розробка апаратних засобів кріптозахисту засобів електронної пошти Національного банку України, Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, державних установ та інших споживачів.-41- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Стаття 5. Пункт 1 доповнити словами "..., державних установ та інших споживачів"

Враховано-42- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Доповнити пунктом 8 такого змісту: "Створення базової української магістралі для Internet"

Враховано
8. Створення базової української магістралі для Internet.


-43- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
У статтю 5 ввести новий пункт "Створення інфокомунікаційної мережі України на базі новітніх пакетних технологій"
Враховано частково

91.
Державні (національні) пріоритетні напрями повинні одержувати першочергову організаційно-правову та фінансову підтримку державних органів.
-44- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 5, пункт 1 вилучити слово "(національні)"

Враховано
Державні пріоритетні напрями повинні одержувати першочергову організаційно-правову та фінансову підтримку державних органів.
92.
На базі державних пріоритетних напрямів будуть відроджуватись і розвиватись наступні галузеві пріоритетні напрями:


На базі державних пріоритетних напрямів будуть відроджуватися і розвиватися наступні галузеві пріоритетні напрями:
93.
1. Мікроелектроніка.


1. Мікроелектроніка.
94.
2. Інформаційна техніка.


2. Інформаційна техніка.
95.
3.Електронна техніка для забезпечення екології довкілля та здоров'я людини.


3.Електронна техніка для забезпечення екології довкілля та здоров'я людини.
96.
4. Силова електроніка та енергоперетворювальна техніка.


4. Силова електроніка та енергоперетворювальна техніка.
97.
5. Електроніка для промислового комплексу.


5. Електроніка для промислового комплексу.
98.
6. Електроніка для агропромислового комплексу.


6. Електроніка для агропромислового комплексу.
99.
7. Електроніка для транспорту.


7. Електроніка для транспорту.
100.
8. Авіакосмічне приладобудування.


8. Авіакосмічне приладобудування.
101.
9. Радіоелектронні побутові та комунальні прилади.


9. Радіоелектронні побутові та комунальні прилади.
102.
10.Спеціальне оптико-електронне приладобудування.


10.Спеціальне оптико-електронне приладобудування.
103.
11.Електронні пожежно-охоронні системи та системи захисту в інформаційних засобах.


11.Електронні пожежно-охоронні системи та системи захисту в інформаційних засобах.
104.
Поточні пріоритети визначаються в галузевих комплексних та цільових програмах, і захищаються відповідними бізнес-планами.
-45- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слова "галузевих комплексних та цільових" на "державних та галузевих"

Враховано
Поточні пріоритети визначаються в державних та галузевих програмах, і захищаються відповідними бізнес-планами.
105.
2. Критерії визначення учасників реалізації Програми.


2. Критерії визначення учасників реалізації Державної програми.
106.
Вибір учасників реалізації Програми необхідно передбачити на основі наступних основних критеріїв відновлення вітчизняного ринку:
-46- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Пункт 2. В абзаці 2 після слів "необхідно передбачити" викласти у такій редакції: "на конкурсній основі та на основі", далі за текстом

Враховано
Вибір учасників реалізації Державної програми необхідно передбачити на конкурсній основі та на основі наступних основних критеріїв відновлення вітчизняного ринку:
107.
підприємства (організації), що випускають техніку в інтересах відомств, які визначають обороноздатність та національну безпеку держави;


підприємства (організації), що випускають техніку в інтересах відомств, які визначають обороноздатність та національну безпеку держави;
108.
підприємства (організації), які виконують "Українські проекти";


підприємства (організації), які виконують "українські проекти";
109.
підприємства (організації), які володіють новітніми технологіями, що зможуть забезпечити виробничий прорив в Україні;


підприємства (організації), які володіють новітніми технологіями, що зможуть забезпечити виробничий прорив в Україні;
110.
підприємства (організації), у яких є замовник (замовники) на продукцію;


підприємства (організації), у яких є замовник (замовники) на продукцію;
111.
підприємства (організації), які володіють унікальними розробками, спроможними забезпечити випуск масової продукції;


підприємства (організації), які володіють унікальними розробками, спроможними забезпечити випуск масової продукції;
112.
підприємства, які експортують продукцію або є потенційними експортерами;


підприємства, які експортують продукцію або є потенційними експортерами;
113.
підприємства, продукція яких забезпечує швидкий обіг коштів.


підприємства, продукція яких забезпечує швидкий обіг коштів.
114.
Стаття 6. Створення ринку вітчизняної електроніки


Стаття 6. Створення ринку вітчизняної електроніки
115.
Для створення сприятливих умов на всіх етапах розробки, виготовлення та застосування енерго- та ресурсозберігаючої електронної техніки з метою розвитку вітчизняного ринку потрібно реалізувати такі заходи:


Для створення сприятливих умов на всіх етапах розробки, виготовлення та застосування енерго- та ресурсозберігаючої електронної техніки з метою розвитку вітчизняного ринку потрібно реалізувати такі заходи:
116.
1. Посилити на законодавчому рівні протекціоністську політику держави щодо вітчизняних виробів електроніки та підприємств-виробників:
-47- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Із статті 6 виключити пункти 1, 2, 3, 4 і 6

Враховано
1. Визнати електронну промисловість пріоритетною галуззю економіки і віднести науково-дослідні дослідно-конструкторські роботи по створенню нової електронної техніки та програмного забезпечення до категорії високих і критичних технологій.-48- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 6 пункт 1 замінити на пункт такого змісту:
" Визнати електронну промисловість пріоритетною галуззю економіки і віднести науково-дослідні дослідно-конструкторські роботи по створенню нової електронної техніки та програмного забезпечення до категорії високих і критичних технологій."


Враховано

117.
підвищити ввізне мито на вироби електроніки, аналоги яких виробляються або можуть вироблятися в Україні;
-49- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 6. У частині 1 другий абзац викласти у такій редакції:
"підвищити ввізне мито та акцизи на вироби електроніки, аналоги яких виробляються або можуть вироблятися в Україні.
Це не поширюється на високоякісні комплектуючі до конкурентно-спроможної продукції вітчизняних виробників, якщо їх частка у складі цієї продукції у грошовому розрахунку складає менше 30%.
Забезпечити 100% компенсацію розміру суми підвищеного ввізного мита та акцизів вітчизняним виробникам за комплектуючі у разі експорту їх продукції"

Відхилено

118.
відмінити на певний період ПДВ з обов'язковим цільовим використанням вивільнених коштів на розробку та освоєння виробництва нових виробів електронної техніки;119.
скасувати податок на частину прибутку, що використовується для розробки та освоєння виробництва виробів електронної техніки (ВЕТ);120.
скасувати на певний період ввізне мито на імпортні комплектуючі вироби, "напівфабрикати" і матеріали для електроніки, які не виробляються в Україні та системи автоматизованого проектування ACTEL, XILINX, ALTERA, що дозволить вітчизняним розробникам сучасного електронного обладнання накопичувати досвід розробки надскладних систем у період відсутності в Україні субмікронних технологій.
121.
2. Скасувати або реструктуризувати борги підприємств-виробників перед бюджетом, пенсійним фондом, енергоспоживанням та цільовими кредитами, наданими під державні програми.122.
3. Для підприємств-споживачів передбачити скасування податку на частину прибутку, отриману за рахунок використання ВЕТ з умовою, що частина прибутку буде спрямована на придбання нових ВЕТ і подальше розширення їх використання.123.
4. Законодавчими актами надати гарантії інвесторам щодо пільгового оподаткування прибутків, одержаних за рахунок інвестицій.
124.
5. Ввести обов'язкову централізовану сертифікацію виробів електроніки, що ввозяться в Україну.


2. Ввести обов'язкову централізовану сертифікацію виробів електроніки, що ввозяться в Україну.

125.
6. Скасувати на законодавчому рівні плату за видачу патентів та їх підтримку в продовж терміну дії з віднесенням цієї плати за рахунок державного бюджету.126.
Для опрацювання викладених заходів у порядку експерименту мають бути створені технопарки з мікроелектроніки - у м. Києві, з силової електроніки - у м. Запоріжжі, оптоелектроніки - у м. Чернівці.
-50- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Вилучити другий абзац пункту 6 в статті 6

Враховано

127.
Стаття 7. Кадри
-51- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Стаття 7 вилучити

Відхилено-52- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У назві статті 7 замінити слова "Кадри" на "Кадрова політика"

Враховано
Стаття 7. Кадрова політика
128.
З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу, розвитку та поширення наукової та технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та науково-технічної діяльності в галузі електроніки програмою має бути передбачено забезпечення розвитку кадрового науково-технічного потенціалу в галузі електроніки, що відповідає Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності".
-53- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Вилучити слова "... що відповідає Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності"

Враховано
З метою постійного поновлення інтелектуального потенціалу, розвитку та поширення наукової та технічної культури, розвитку новаторства, сприяння творчості працівників наукової та науково-технічної діяльності в галузі електроніки Державною програмою має бути передбачено забезпечення розвитку кадрового науково-технічного потенціалу в галузі електроніки.

129.
Кадрова політика повинна бути спрямована на створення умов збереження кадрів, які пройшли наукову та виробничу школу в галузі електроніки і спроможні забезпечувати вирішення питань з відродження та розвитку електроніки, а також на забезпечення підготовки в вузах фахівців з пріоритетних напрямів електроніки за державним замовленням.
-54- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слова "вузах" на "навчальних закладах "

Враховано
Кадрова політика повинна бути спрямована на створення умов збереження кадрів, які пройшли наукову та виробничу школу в галузі електроніки і спроможні забезпечувати вирішення питань з відродження та розвитку електроніки, а також на забезпечення підготовки в навчальних закладах фахівців з пріоритетних напрямів електроніки за державним замовленням.

130.
Починаючи з 2000 р. Програмою в електронній промисловості необхідно передбачити систему ротації та конкурсного заняття керівних посад усіх рівнів управління.


Починаючи з 2000 року Державною програмою в електронній промисловості необхідно передбачити систему ротації та конкурсного заняття керівних посад усіх рівнів управління.

131.
Стаття 8. Управління Програмою та її корекція


Стаття 8. Управління Державною програмою та її корекція
132.
В механізмі реалізації Програми треба передбачити:


У механізмі реалізації Державної програми слід передбачити:
133.
затвердження органу управління Програмою;
-55- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 8 вилучити слова "затвердження органу управління Програмою"

Враховано

134.
визначення Головних наукових установ та Головних (Генеральних) конструкторів з напрямів розвитку електроніки;


визначення головних наукових установ та головних (генеральних) конструкторів з напрямів розвитку електроніки;
135.
затвердження щорічних і довгострокових завдань Кабінетом Міністрів України на впровадження вітчизняної електроніки в галузях, які мають державне фінансування за рахунок коштів держбюджету;


затвердження Кабінетом Міністрів України щорічних і довгострокових завдань на впровадження вітчизняної електроніки в галузях, які мають державне фінансування за рахунок коштів державного бюджету;
136.
розроблення та впровадження вітчизняних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами;


розроблення та впровадження вітчизняних стандартів, гармонізованих з європейськими та міжнародними стандартами;
137.
обов'язкову сертифікацію вітчизняних виробів;


обов'язкову сертифікацію вітчизняних виробів;
138.
обов'язкову сертифікацію імпортних електронних комплектуючих виробів та електронної техніки в центрах сертифікації України;


обов'язкову сертифікацію імпортних електронних комплектуючих виробів та електронної техніки в центрах сертифікації України;
139.
удосконалення системи атестації виробництв усіх форм власності;


удосконалення системи атестації виробництв усіх форм власності;
140.
удосконалення структури управління електронною галуззю;


удосконалення структури управління електронною галуззю;
141.
приведення у відповідність з вимогами міжнародних норм (стандарти СО МЕГ) законодавчі та нормативні акти України щодо конфіденційності умов міжнародних контрактів;
-56- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Стаття 8, абзац 10.
Доповнити словом "інші" після слів "...законодавчі та..."

Враховано
приведення у відповідність з вимогами міжнародних норм (стандарти СО МЕГ) законодавчі та інші нормативно-правові акти України щодо конфіденційності умов міжнародних контрактів;


-57- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слова "законодавчі та інші нормативні акти" словами "нормативно-правових актів"

Враховано

142.
створення інформативної системи розвитку електронної промисловості в світі.


створення інформативної системи розвитку електронної промисловості в світі.
143.
Стаття 9. Стратегія та джерела фінансування Програми


Стаття 9. Стратегія та джерела фінансування Державної програми
144.
Стратегія фінансування Програми має базуватися на принципі самофінансування і самоокупності.
-58- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Статтю 9 викласти в наступній редакції:
"Стратегія фінансування Державної програми має базуватися в першу чергу на принципі самофінансування і самоокупності.
Основними джерелами фінансування Державної програми є такі:
кошти Державного бюджету;
кошти підприємств;
кошти фізичних та юридичних осіб.
Фінансування Державної програми повинно здійснюватися безпосередньо через Генеральних замовників, яких визначати головними розпорядниками коштів у Законі України "Про Державний бюджет України" на поточний рік (Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Національне космічне агентство України, Державний комітет зв'язку та інформатизації України та інші)."
Враховано
Стратегія фінансування Державної програми має базуватися в першу чергу на принципі самофінансування і самоокупності.
Основними джерелами фінансування Державної програми є такі:
кошти Державного бюджету;
кошти підприємств;
кошти фізичних та юридичних осіб.
Фінансування Державної програми повинно здійснюватися безпосередньо через Генеральних замовників, яких визначати головними розпорядниками коштів у Законі України "Про Державний бюджет України" на поточний рік (Міністерство оборони України, Служба безпеки України, Національне космічне агентство України, Державний комітет зв'язку та інформатизації України та інші).


145.
Основні джерела фінансування Програми необхідно передбачити наступні:146.
кредити державних та комерційних банків;147.
частина прибутків самих підприємств;148.
кошти підприємств;149.
кошти позабюджетних фондів енергозбереження згідно Закону України "Про енергозбереження", створення та наповнення яких слід прискорити;150.
частина коштів, що виділяються з бюджету на підтримку та розвиток потужностей паливно-енергетичного комплексу, сільського господарства, водного господарства, екологію, тобто переадресація цих коштів на розвиток електроніки;151.
пряме бюджетне фінансування унікальних критичних технологій, які в значній мірі визначають технічний рівень елементної бази електронної техніки;152.
кошти інноваційного фонду;153.
кошти фізичних та юридичних осіб;154.
частина коштів УНТЦ;155.
інвестиційні кошти.156.
Фінансування Програми повинно здійснюватись безпосередньо через Генеральних замовників, яких визначати розпорядниками коштів у Законі України "Про Державний бюджет України" на поточний рік (Міністерство оборони, Служба безпеки України, Національне космічне агентство, Державний комітет зв'язку та інформатизації, Генеральних підрядників - виконавців проектів, та інші).157.
Стаття 10. Етапи реалізації Програми


Стаття 10. Етапи реалізації Державної програми
158.
Виходячи з мети і основних завдань, реалізацію Програми необхідно здійснювати в три етапи.


Виходячи з мети і основних завдань реалізацію Державної програми слід здійснювати в три етапи.
159.
Перший етап - 2000 - 2001 роки в умовах економічної кризи.


Перший етап - 2000 - 2001 роки в умовах економічної кризи.
160.
На цьому етапі мають бути реалізовані задачі, що не потребують значних коштів та повинні стати базою (основою) подальшого розвитку електроніки. Основні з них:


На цьому етапі мають бути реалізовані завдання, що не потребують значних коштів та повинні стати основою подальшого розвитку електроніки. Основні з них:

161.
1. Прийняття законів, що створюють сприятливі умови розвитку електроніки.


1. Прийняття законів, що створюють сприятливі умови розвитку електроніки.

162.
2. Розробка нових та приведення чинних державних стандартів і нормативних актів у відповідність до публікацій МЕК, узгодження їх з країнами СНД.
-59- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слово "нормативних" на "нормативно-правових"

Враховано
2. Розробка нових та приведення чинних державних стандартів і нормативно-правових актів у відповідність з публікаціми МЕК, узгодження їх з країнами СНД.

163.
3. Виконання обмеженої кількості найбільш ефективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і впровадження їх результатів у виробництво з метою різкого підвищення ефективності провідних галузей народного господарства - енергетики, сільського господарства, транспорту, галузей, що забезпечують обороноздатність держави, а також створення базових технологій, які забезпечують подальший прискорений розвиток електроніки.


3. Виконання обмеженої кількості найбільш ефективних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт і впровадження їх результатів у виробництво з метою різкого підвищення ефективності провідних галузей народного господарства - енергетики, сільського господарства, транспорту, галузей, що забезпечують обороноздатність держави, а також створення базових технологій, які забезпечують подальший прискорений розвиток електроніки.

164.
4. Для більш ефективного виконання першого етапу створюються у 2000 році технопарки з мікроелектроніки у м. Києві, з силової електроніки - у м. Запоріжжі., оптоелектроніки у м. Чернівці, досвід яких має стати основою для створення системи технопарків в Україні при виконанні послідуючих етапів Програми. Відпрацьовується державна політика щодо збільшення заробітної плати в електронній промисловості.
-60- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Вилучити слова "Відпрацьовується державна політика щодо збільшення заробітної плати в електронній промисловості";
Заменити слово "послідуючих" на слово "наступних"
Враховано
4. Для більш ефективного виконання завдань першого етапу Державної програми створення у 2000 році технопарків з мікроелектроніки у м. Києві, з силової електроніки - у м. Запоріжжі, оптоелектроніки у м. Чернівці, досвід яких має стати основою для створення системи технопарків в Україні при виконанні наступних етапів Державної програми.-61-Н.д.ПавловськийМ.А. (Округ №188)
В пункті 4 статті 10 після після слова "мікроелектроніки" доповнити словами: "(електронні прилади, обладнання і системи)"
Враховано
4. Для більш ефективного виконання завдань першого етапу Державної програми створення у 2000 році технопарків з мікроелектроніки (електронні прилади, обладнання і системи) у м. Києві, з силової електроніки - у м. Запоріжжі, оптоелектроніки у м. Чернівці, досвід яких має стати основою для створення системи технопарків в Україні при виконанні наступних етапів Державної програми.

165.
5. Реалізуються першочергові завдання науково-технологічної та інноваційної політики України з відродження і розвитку електронної промисловості:


5. Реалізація першочергових завдань науково-технологічної та інноваційної політики України з відродження і розвитку електронної промисловості:

166.
реформування структури науковотехнічного комплексу, і в першу чергу, мережі державних наукових установ та організацій, адаптацію галузевої науки до сучасних вимог економічного розвитку, реструктуризацію організацій, які втратили науковий і виробничий потенціал;


реформування структури науково-технічного комплексу, і в першу чергу, мережі державних наукових установ та організацій, адаптацію галузевої науки до сучасних вимог економічного розвитку, реструктуризацію організацій, які втратили науковий і виробничий потенціал;

167.
розробка та здійснення комплексу заходів, спрямованих на використання наявного потенціалу у галузі технологій подвійного використання;


розробка та здійснення комплексу заходів, спрямованих на використання наявного потенціалу у галузі технологій подвійного використання;

168.
першочергова фінансова і організаційна підтримка унікальних науководослідницьких та виробничих установ національного значення;


першочергова фінансова і організаційна підтримка унікальних науково-дослідницьких та виробничих установ національного значення;

169.
реалізація державної політики з міжнародного науково-технічного співробітництва у повній відповідності з національними інтересами та реальним геополітичним станом у світі, орієнтація її на спільні конкурентноспроможні розробки і просування української продукції на світовий ринок;


реалізація державної політики з міжнародного науково-технічного співробітництва у повній відповідності з національними інтересами та реальним геополітичним станом у світі, орієнтація її на спільні конкурентоспроможні розробки і просування української продукції на світовий ринок;

170.
розвиток інноваційної інфраструктури, включаючи створення національного інформаційного фонду інноваційних проектів, інноваційно-технологічних центрів, технопарків та системи їх фінансування з залученням державних і приватних вітчизняних та іноземних інвестицій;


розвиток інноваційної інфраструктури, включаючи створення національного інформаційного фонду інноваційних проектів, інноваційно-технологічних центрів, технопарків та системи їх фінансування з залученням державних і приватних вітчизняних та іноземних інвестицій;

171.
створення умов для успішного функціонування малих високотехнологічних організацій та підприємств, надання їм державної підтримки на початковому етапі діяльності, гармонізація норм, стандартів і систем сертифікації продукції з світовими аналогами;


створення умов для успішного функціонування малих високотехнологічних організацій та підприємств, надання їм державної підтримки на початковому етапі діяльності, гармонізація норм, стандартів і систем сертифікації продукції з світовими аналогами;

172.
проведення експертизи технологій електронної галузі за ознаками новизни та рівня використання, екологічної безпеки, конкурентоспроможності;


проведення експертизи технологій електронної галузі за ознаками новизни та рівня використання, екологічної безпеки, конкурентоспроможності;

173.
створення баз і банків даних технологій та підприємств електронної галузі з наступною їх сертифікацією і державною реєстрацією;


створення баз і банків даних технологій та підприємств електронної галузі з наступною їх сертифікацією і державною реєстрацією;

174.
створення державного центру сертифікації і реєстрації технологій електронної галузі з покладанням на нього обов'язків виконання контрольних та реєстраційних функцій при експортно-імпортних операціях з електронними технологіями та виробами електронної техніки.


створення державного центру сертифікації і реєстрації технологій електронної галузі з покладанням на нього обов'язків виконання контрольних та реєстраційних функцій при експортно-імпортних операціях з електронними технологіями та виробами електронної техніки.

175.
6. Запроваджуються під егідою центру такі форми кооперації в галузі міжнародного співробітництва щодо створення і використання електронних технологій:
-62- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слово "центру" на "державного центру сертифікації ї реєстрації технологій електронної галузі"

Враховано
6. Запровадження під егідою державного центру сертифікації ї реєстрації технологій електронної галузі таких форм кооперації в галузі міжнародного співробітництва щодо створення і використання електронних технологій:

176.
взаємний обмін науково-технічними досягненнями і науково-виробничим досвідом;


взаємний обмін науково-технічними досягненнями і науково-виробничим досвідом;
177.
співробітництво в галузі науковотехнічної інформації;


Співробітництво в галузі науково-технічної інформації;
178.
взаємні консультації з основних питань науково-технічних і науково-виробничих проблем;


взаємні консультації з основних питань науково-технічних і науково-виробничих проблем;
179.
придбання і продаж ліцензій, ноу-хау, спільні випробування продукції;


придбання і продаж ліцензій, ноу-хау, спільні випробування продукції;
180.
спільне виробництво та кооперація поставок в рамках ліцензійних договорів;


спільне виробництво та кооперація поставок в рамках ліцензійних договорів;
181.
розподіл виробничих програм.


розподіл виробничих програм.
182.
7. Запроваджуються організаційні форми міжнародного співробітництва при створенні і використанні технологій та виробів електронної галузі:
-63- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Слово "організаційні" замінити на слово "організаційно-правові"

Враховано
7. Запровадження організаційно-правових форм міжнародного співробітництва при створенні і використанні технологій та виробів електронної галузі:
183.
консорціуми;


консорціуми;
184.
транснаціональні компанії;


Транснаціональні компанії;
185.
фінансово-промислові групи;
-64- Н.д.Ківалов С.В. (Округ №135)
Взамін словосполучення "фінансово-промислові групи" вжити словосполучення "промислово-фінансові групи"

Враховано
промислово-фінансові групи;

186.
міжнародні технопарки і інкубатори інноваційного бізнесу;


міжнародні технопарки і інкубатори інноваційного бізнесу;
187.
міжнародні центри підготовки кадрів;


міжнародні центри підготовки кадрів;
188.
міждержавні і міжфірмові науково-технічні програми і проекти.


міждержавні і міжфірмові науково-технічні програми і проекти.
189.
Другий етап - 2002 - 2005 р.р. - етап економічного зростання.


Другий етап - 2002 - 2005 роки - етап економічного зростання.

190.
На цьому етапі мають бути проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи на технологічні розробки, впровадження яких у виробництво забезпечить власні потреби України у виробах електроніки до 70 - 80 %, а з більшості номенклатури до 100 %.


На цьому етапі мають бути проведені науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи на технологічні розробки, впровадження яких у виробництво забезпечить власні потреби України у виробах електроніки до 70 - 80 відсотків, а з більшості номенклатури до 100 відсотків.

191.
Поступове підвищення обсягів виробництва забезпечить самоокупність Програми і за рахунок прибутку створиться економічна база виконання третього етапу.
-65- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Після слова "виконання" доповнити словами "завдань її"

Враховано
Поступове підвищення обсягів виробництва забезпечить самоокупність Державної програми і за рахунок прибутку створиться економічна база виконання завдань її третього етапу.

192.
Третій етап - 2006 - 2010 р.р.- етап входження в коло розвинутих країн.


Третій етап - 2006 - 2010 роки- етап входження в коло розвинутих країн.

193.
Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень і реалізація результатів науково-дослідних робіт, проведених на другому етапі має забезпечити застосування виробів електроніки у високих технологіях та підвищення технологічного і технічного рівня економіки України до рівня розвинутих країн.


Розвиток фундаментальних та прикладних досліджень і реалізація результатів науково-дослідних робіт, проведених на другому етапі має забезпечити застосування виробів електроніки у високих технологіях та підвищення технологічного і технічного рівня економіки України до рівня розвинутих країн.

194.
Стаття 11. Фактори, які визначають ефективність Програми


Стаття 11. Фактори, які визначають ефективність Державної програми
195.
В середньому окупність проектів Програми мають бути оцінені в 1 - 3 роки, тобто на момент закінчення дії Програми, вона повинна бути майже повністю самоокуплена.


В середньому окупність проектів Державної програми мають бути оцінені в 1 - 3 роки, тобто на момент закінчення дії програми, вона повинна бути майже повністю самоокуплена.

196.
Тільки за рахунок реалізації енергозберігаючого потенціалу електроніки, за умови повного виконання першого етапу Програми, можливо запобігти капіталовкладенням у паливно-енергетичний комплекс у розмірі 5 - 6 млрд. дол. США, що значно перевищує необхідні фінансові вкладення у розвиток електроніки на першому етапі.


Тільки за рахунок реалізації енергозберігаючого потенціалу електроніки, за умови повного виконання завдань першого етапу Державної програми, можливо запобігти капіталовкладенням у паливно-енергетичний комплекс у розмірі 5 - 6 млрд. дол. США, що значно перевищує необхідні фінансові вкладення у розвиток електроніки на першому етапі.

197.
Одним із основних чинників, що повинні визначати ефективність впровадження Програми, є формування структури електронної промисловості в Україні в умовах відсутності коштів у держбюджеті і валютних коштів.


Одним із основних чинників, що повинні визначати ефективність впровадження Державної програми, є формування структури електронної промисловості в Україні в умовах відсутності коштів у Державном бюджеті і валютних коштів.

198.
Реалізація Програми відповідно до Концепції дозволить відновити вітчизняну електронну галузь, суттєво зменшити імпорт виробів електронної техніки та створити масові робочі місця (більше 2-х мільйонів робочих місць) для населення України з реальним зростанням заробітної плати, що в цілому поліпшить соціальне становище.
-66-Н.д.ПавловськийМ.А. (Округ №188)
В абзаці 4 статті 11 слово "Концепції" замінити словами "цього Закону"Реалізація Державної програми відповідно до цього Закону дозволить відновити вітчизняну електронну галузь, суттєво зменшити імпорт виробів електронної техніки та створити масові робочі місця (більше 2 мільйонів робочих місць) для населення України з реальним зростанням заробітної плати, що в цілому поліпшить соціальне становище.

199.
Ще один із факторів, що визначає ефективність Програми - це забезпечення інтелектуальної підготовки національних фахівців та гарантія забезпечення їх працевлаштування. Тому напрацювання, які будуть мати місце в результаті реалізації Програми, створять базу для подальшого розвитку вітчизняної науки і техніки та забезпечення населення, і в першу чергу молоді, роботою.


Ще один із факторів, що визначає ефективність Державної програми, є забезпечення інтелектуальної підготовки національних фахівців і гарантія забезпечення їх працевлаштування. Тому напрацювання, які будуть мати місце в результаті реалізації Державної програми, створять базу для подальшого розвитку вітчизняної науки і техніки та забезпечення населення і, в першу чергу, молоді роботою.

200.
Важливою особливістю реалізації Програми має стати відновлення внутрішнього основного інвестора, яким повинно бути населення України, так як заробітна плата буде використовуватись на придбання вітчизняного товару і своєчасну оплату податків, комунальних послуг, плату за енергоносії тощо. Саме відміна податків на ПДВ та прибуток, збільшення заробітної плати, цінової частки продукції, дозволить підвищити купівельну спроможність населення. Це стане стабільним джерелом наповнення державного бюджету і чергового кола фінансування розвитку електронної промисловості.
-67- Н.д.Матвієнков С.А. (Округ №55)
Стаття 11. З останнього абзацу виключити слова "відміна податків на ПДВ та прибуток"

Відхилено
-68- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
Замінити слова "комунальних послуг, плату за енергоносії тощо" на "та житлово-комунальних послуг"; замінити слова "Саме відміна податків на ПДВ та прибуток" на "Законодавче створення сприятливих податкових умов забезпечить"

Враховано
Важливою особливістю реалізації Державної програми має стати відновлення внутрішнього основного інвестора, яким повинно бути населення України, оскільки заробітна плата буде використовуватись на придбання вітчизняного товару, своєчасну оплату податків та житлово-комунальних послуг. Законодавче створення сприятливих податкових умов забезпечить збільшення заробітної плати, цінової частки продукції, дозволить підвищити купівельну спроможність населення. Це стане стабільним джерелом наповнення державного бюджету і чергового кола фінансування розвитку електронної промисловості.
201.
Стаття 12. Державний контроль за виконанням Програми та відповідальність її учасників


Стаття 12. Державний контроль за виконанням Державної програми та відповідальність учасників її реалізаціії
202.
Контроль за виконанням Програми та відповідальність учасників її реалізації мають бути визначені умовами виконання Національної програми відродження України до 2010 року та чинним законодавством України.
-69- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244)
У статті 12 слова "Національної програми відродження України до 2010 року " замінити слова "держаних програм".


Враховано
Контроль за виконанням Державної програми та відповідальність учасників її реалізації мають бути визначені умовами виконання державних програм та чинним законодавством України.


-70- Н.д.Павловський М.А. (Округ № 188
Після слів "законодавством України ввести нову статтю.
"Стаття 13. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
- подати на розгляд Верховної Ради України Закон України "Про Державну програму розвитку електронної промисловості в Україні";
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону"
Враховано
Стаття 13. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
- підготувати та подати на розгляд Верховної України Ради пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом);
- подати на розгляд Верховної Ради України Закон України "Про Державну програму розвитку електронної промисловості в Україні";
- забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону".


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні