Назва: Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства
Автор: Народні депутати України Крук Ю.Б., Кухарчук М.А., Костржевський Д.Б., Мельник П.В.
Головний комітет: Народні депутати України – члени Комітету з питань будівництва, транспорту і зв’язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарстваЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування дорожнього господарства
2.
Верховна Рада України постановляє :


Верховна Рада України постановляє :
3.
І. Внести зміни до таких Законів України:І. Внести зміни до таких Законів України:
4.
1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст.648; 1998 р., № 14, ст. 60; 1998 р., № 25, ст.147; 1999 р., № 5-6, ст.39, ст.42; №40, ст.361):


1. У Законі України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст.648; 1998 р., № 14, ст. 60; 1998 р., № 25, ст.147; 1999 р., № 5-6, ст.39, ст.42; №40, ст.361):
5.
1) частину третю статті 2 викласти у такій редакції:


1) частину третю статті 2 викласти у такій редакції:
6.
"Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства. Посадові особи, винні у нецільовому використанні таких коштів, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством"."Зазначені кошти не підлягають вилученню або витрачанню на цілі, не пов'язані з потребами дорожнього господарства. Посадові особи, винні у нецільовому використанні таких коштів, несуть відповідальність згідно з законами України".
7.
2) у статті 4:

частину третю після слів "машин і механізмів", доповнити словами "податку на користувачів доріг";
доповнити статтю після частини третьої новими частинами четвертою та п'ятою такого змісту:
-1- Н.д. В. Альошин (в/о № 39), н.д. С.Матвієнков (в/о №55), н.д. О. Свирида (в/о № 22), н.д. В. Сокерчак (в/о № 142), н.д. С. Терьохін (в/о № 214)
Підпункт 2) пункту 1 законопроекту вилучити.
Відхилено. Це одна із ключових норм законопроекту, яка компенсує втрату фінансових ресурсів від зменшення податку з власників транспортних засобів та розширює права органів місцевої влади щодо додаткових джерел фінансування місцевих автодоріг.

2) у статті 4:
частину третю після слів "машин і механізмів", доповнити словами "податку на користувачів доріг".

8.
"Податок на користувачів автомобільних доріг до територіальних дорожніх фондів сплачують суб'єкти підприємницької діяльності, за винятком установ і організацій, які мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України.
Податок на користувачів автомобільних доріг встановлюється у розмірі до 0,5 процента з усіх видів діяльності від обсягу реалізації товарів (робіт, послуг), за виключенням послуг по перевезенню автомобільним транспортом пасажирів та вантажів, без податку на додану вартість та акцизного збору. Конкретний розмір податку на користувачів автомобільних доріг щорічно визначається Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними Радами та міськрадами міст Києва та Севастополя. Податок на користувачів автомобільних доріг включається до складу валових витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і сплачується суб'єктами підприємницької діяльності, філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб за місцем їх розташування на рахунок територіального дорожнього фонду. 50 відсотків податку, що сплачується в місті Києві, спрямовується до спеціального фонду місцевого бюджету м.Києва, а 50 відсотків - до Державного дорожнього фонду у складі Державного бюджету".
У зв'язку з цим частину четверту вважати частиною шостою.
-2- Н.д. І.Шаров (реєстр. картка №399)
Доповнити частину четверту підпункту 2) пункту 1 законопроекту положенням:
"Податок на користувачів автомобільних доріг належить до податків з обігу, базою оподаткування яких є кінцевий фінансовий результат діяльності підприємств."

- 3 - Н.д. А. Хмельовий (реєстр. картка № 306)
У підпункті 2) пункту 1 доповнити частиною п'ятою у такій редакції:
"Територіальні дорожні фонди в Автономній республіці Крим, областях України (за винятком Київської області) та в м. Севастополі 15 відсотків податку на користувачів доріг від платників, що зареєстровані у цих регіонах, спрямовують до спеціального фонду в обласних центрах, містах обласного підпорядкування і сільськогосподарських районах для фінансування ремонту і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності."

- 4 - Н.д. І.Ткаленко(в/о №90), н.д.
О.Борзих (в/о №103)
Останнє речення частини четвертої підпункту 2) пункту 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Територіальний дорожній фонд Київської області 50 відсотків податку на користувачів доріг від платників, що зареєстровані в місті Києві, спрямовує до спеціального фонду місцевого бюджету міста Києва".

- 5 - Н.д. П. Мельник.(реєстр. картка № 394)
Передбачити, що до спеціального територіального дорожнього фонду місцевого бюджету м. Києва спрямовується 85 відсотків податку на користувачів доріг, а до Державного
дорожнього фонду у складі Державного бюджету - 15 відсотків.

-6- Н.д. О.Литвак (в/о №87), н.д. А.Снігач (в/о №186)
Передбачити надходження акцизного збору і ввізного мита з нафтопродуктів та транспортних засобів виключно на фінансування потреб дорожнього господарства або доповнити існуючу систему фінансування новим джерелом фінансування.

Враховано частково.


Враховано частково


Враховано частковоВраховано частково

Враховано

2. У Декреті Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 56-93 "Про місцеві податки і збори" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 30, ст. 336; 2000 р., № 39, ст. 333):
статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
"податок на користувачів автомобільних доріг";

доповнити Декрет статтею 17-2 такого змісту:
"Стаття 17-2. Податок на користувачів автомобільних доріг.
Податок на користувачів автомобільних доріг до територіальних дорожніх фондів сплачують суб'єкти підприємницької діяльності за винятком тих, що надають послуги по перевезенню автомобільним транспортом пасажирів і вантажів.
Установи і організації, які мають дипломатичний статус або імунітет згідно з міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, не сплачують податок на користувачів автомобільних доріг.
Податок на користувачів автомобільних доріг встановлюється у розмірі до 0,5 процента від загального обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) без врахування податку на додану вартість та акцизного збору. Розмір податку на користувачів автомобільних доріг встановлюється щорічно при затвердженні відповідних бюджетів Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними радами та міськими радами міст Києва та Севастополя.
Податок на користувачів автомобільних доріг включається до складу валових витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) і сплачується суб'єктами підприємницької діяльності, філіями, відділеннями та іншими відокремленими підрозділами юридичних осіб за місцем їх розташування на рахунок територіального дорожнього фонду."

9.
2. У Законі України "Про систему оподаткування України" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №16, ст.119):
1) у статті 15 розділу ІІ:
доповнити пункт 1 підпунктом "3) податок на користувачів автомобільних доріг",
пункт 3 після слів "та екскурсійного збору, які встановлюються обласними радами" доповнити словами "а також податку на користувачів автомобільних доріг, який встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними Радами та міськрадами міст Києва та Севастополя".
-7- Н.д. В. Альошин (в/о № 39), н.д. С.Матвієнков (в/о №55), н.д. О. Свирида (в/о № 22), н.д. В. Сокерчак (в/о № 142), н.д. С. Терьохін (в/о № 214)
Підпункт 1) пункту 2 законопроекту вилучити.
Відхилено. Це одна із ключових норм законопроекту, яка компенсує втрату фінансових ресурсів від зменшення податку з власників транспортних засобів та розширює права органів місцевої влади щодо додаткових джерел фінансування місцевих автодоріг.
3. У статті 15 Закону України "Про систему оподаткування України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст. 510; 1997 р., №16, ст.119):
частину першу доповнити пунктом 3 такого змісту: "3) податок на користувачів автомобільних доріг";

пункт 3 після слів " обласними радами" доповнити словами "та податку на користувачів автомобільних доріг, який встановлюється Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними Радами та міськрадами міст Києва та Севастополя".

10.
3. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 11, ст.150; 1997 р., № 15, ст.117; 1998 р., № 25, ст.147; 1999 р., № 5-6, ст.39, № 40, ст.361):


4. У Законі України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 11, ст.150; 1997 р., № 15, ст.117; 1998 р., № 25, ст.147; 1999 р., № 5-6, ст.39, № 40, ст.361):
11.
1) доповнити частину 2 статті 2 після слів "машини і механізми для сільськогосподарських робіт - коди 84 32; 84 33;" наступними абзацами:


1) частину другу статті 2 доповнити абзацами такого змісту:
12.
"автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею - код 87 04 10;


"автомобілі-самоскиди для використання поза шляховою мережею - код 87 04 10;
13.
"транспортні засоби, які перебувають на консервації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України""транспортні засоби, які перебувають на консервації у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України"
14.
2) у статті 3:


2) у статті 3:
15.
у частині першій ставки податку по коду 8704 викласти у такій редакції:


у частині першій ставки податку по коду 8704 викласти у такій редакції:
16.
"87 04 Автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:
до 8200 см3 7 грн. з 100 см3
від 8201 см3 до 15000 см3 10 грн. з 100 см3
від 15001 см3 і більше 12 грн. з 100 см3"


"87 04 Автомобілі вантажні з об'ємом циліндрів двигуна:
до 8200 см3 7 грн. з 100 см3
від 8201 см3 до 15000 см3 10 грн. з 100 см3
від 15001 см3 і більше 12 грн. з 100 см3"
17.
частину другу доповнити новим другим реченням такого змісту: "Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, місцезнаходженням (місцем проживання) яких є місто Київ, сплачується на рахунок спеціального дорожнього фонду Київського міського бюджету".
-8- Н.д.І.Ткаленко (в/о №90), н.д. О.Борзих (в/о №103)
Останній абзац підпункту 2 пункту 3 законопроекту викласти в наступній редакції: " Територіальний дорожній фонд Київської області із суми надходжень цього податку від платників, зареєстрованих в місті Києві, перераховує 50 відсотків надходжень до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету".

Враховано
частину другу доповнити новим другим реченням такого змісту:
"Територіальний дорожній фонд Київської області із суми надходжень цього податку від платників, зареєстрованих в місті Києві, перераховує 50 відсотків надходжень до доходів спеціального фонду бюджету міста Києва."
18.

- 9 - Н.д.А.Хмельовий (реєстр.карт. №306), н.д. О. Марченко (в/о № 201)
У частині другій статті 3 Закону України "Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів" слова "і суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення" виключити.

Враховано.
частину третю викласти у такій редакції:
"Територіальні дорожні фонди 85 відсотків із суми цього податку спрямовують на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням автомобільних доріг загального користування, а також сільських доріг, а 15 відсотків - до бюджетів місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць в населених пунктах, що належать до комунальної власності."
19.
3) У статті 4 доповнити пункт "а" словами: "а також підприємства, на базі яких створені автомобільні колони військового типу (спеціального формування) відповідно до переліку і порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України - щодо транспортних засобів, які включені до вказаних колон і не експлуатуються".

-10- Н.д. І.Шаров (реєстр.картка №399)
Підпункт 3) пункту 3 законопроекту вилучити.
Враховано

20.
4. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України 1993, № 10, ст. 82) доповнити пункт "б" статті 4 абзацом такого змісту: "Суми акцизного збору, що справляються при реалізації вироблених в Україні чи ввезенні на митну територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них зараховуються до державного бюджету України та акумулюються і обліковуються на рахунках Державного дорожнього фонду України та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України".5. Статтю 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 року № 18-92 "Про акцизний збір" (Відомості Верховної Ради України 1993, № 10, ст. 82) доповнити частиною такого змісту:
"Суми акцизного збору, що справляються при реалізації вироблених в Україні чи ввезенні на митну територію України нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них зараховуються до державного бюджету України та акумулюються і обліковуються на рахунках Державного дорожнього фонду України та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України".
21.
5. У Законі України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82, 1997 р., № 36, ст. 231, 1998 р., № 30-31, ст. 193, 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 50, ст. 437):


6. Частину першу статті 6 Закону України "Про патентування деяких видів підприємницької діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 20, ст. 82, 1997 р., № 36, ст. 231, 1998 р., № 30-31, ст. 193, 1999 р., № 5-6, ст. 39, № 50, ст. 437) викласти в такій редакції:
22.
Частину першу статті 6 викласти в такій редакції:23.
"Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту, за виключенням коштів, одержаних від продажу патентів пунктам реалізації нафтопродуктів (автозаправним станціям, заправочним пунктам), які спрямовуються до територіальних дорожніх фондів за місцем оплати торгового патенту"."Кошти, одержані від продажу торгових патентів, зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування (місцевих бюджетів) за місцем оплати торгового патенту, за виключенням коштів, одержаних від продажу патентів пунктам реалізації нафтопродуктів (автозаправним станціям, заправочним пунктам), які спрямовуються до територіальних дорожніх фондів, створених відповідно до закону у складі спеціальних фондів відповідних бюджетів".
24.
6. У Декреті Кабінету Міністрів України "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України 1993, № 13, ст.113).


7. Статтю 6 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України 1993, № 13, ст.113; 1995 р., № 13, ст. 85; 1996 р., № 52, ст. 302) доповнити частиною такого змісту:
"Державне мито за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується до територіальних дорожніх фондів, створених відповідно до закону у складі спеціальних фондів відповідних бюджетів."
25.
Статтю 6 доповнити абзацом такого змісту:26.
"Державне мито за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів сплачується за місцем розгляду та оформлення документів і зараховується на спеціальні рахунки територіальних дорожніх фондів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів міст Києва та Севастополя".
27.
7. У Законі України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259) частину другу статті 17 викласти в редакції: "Суми ввізного мита, що справляються з нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, що ввозяться на митну територію України, зараховуються до Державного бюджету України та акумулюються на рахунках Державного дорожнього фонду України та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України".8. Частину другу статті 17 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 19, ст. 259) викласти в такій редакції: "Суми ввізного мита, що справляються з нафтопродуктів, транспортних засобів та шин до них, що ввозяться на митну територію України, зараховуються до Державного бюджету України та акумулюються на рахунках Державного дорожнього фонду України та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України".
28.
8. У Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ":


9. У статті 19 Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 11, ст. 79):
29.
1) підпункт другий пункту 9 статті 19 викласти у редакції:
- 11 - Н. д. П. Мельник (реєстр. картка № 394)
Підпункт 1 пункту 8 викласти у такій редакції:
"У пункті 9 статті 19 вилучити підпункт 3.
У зв'язку з цим підпункт 3 вважати підпунктом 2."
Враховано частково
1) пункт 2 частини дев'ятої викласти у такій редакції:
30.
"2) надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, коштів, одержаних від продажу торгових патентів пунктам реалізації нафтопродуктів (автозаправним станціям, заправочним пунктам), державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що спрямовуються на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства.


"2) надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, коштів, одержаних від продажу торгових патентів пунктам реалізації нафтопродуктів (автозаправним станціям, заправочним пунктам), державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, що спрямовуються на реалізацію програм розвитку дорожнього господарства.
31.
Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремому рахунку (спеціального територіального дорожнього фонду)".


Ці кошти акумулюються та обліковуються на окремому рахунку спеціального фонду бюджету м. Києва.";
32.
2) Підпункт 10 статті 19 викласти в такій редакції:
- 12 - Н. д. П. Мельник (реєстр. картка № 394)
Підпункт 2 пункту 8 викласти у такій редакції:
"2) Підпункт 10 статті 19 викласти в такій редакції:
Враховано
2) Частину десяту статті викласти в такій редакції:
33.
"10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти:
"10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти:

"10. В бюджеті міста Києва окремо передбачаються кошти:
34.
1) на фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста;
1) на фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста;

1) на фінансування витрат бюджетних установ та організацій за послуги, які надаються підприємствами життєзабезпечення міста;
35.
2) на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них. Зазначені витрати здійснюються за рахунок коштів, передбачених підпунктом 2 пункту 9 статті 19 цього Закону."
2) на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них. Зазначені витрати здійснюються за рахунок надходжень податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податку з користувачів автомобільних доріг, коштів, одержаних від продажу торгових патентів пунктам реалізації нафтопродуктів (автозаправним станціям, заправним пунктам), державного мита за посвідчення договорів відчуження транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів."


2) на фінансування витрат, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, ремонтом і утриманням міських доріг та вулиць, що суміщаються з дорогами державного значення, та споруд на них. Зазначені витрати здійснюються за рахунок коштів, передбачених пунктом 2 частини дев'ятої цієї статті."
36.
ІІ. Прикінцеві положення
-13- Н.д. С.Матвієнков (в/о №55)
Враховано частково.
ІІ. Прикінцеві положення
37.
1. Цей Закон України набирає чинності з дня його опублікування. Строк дії пункту 2 та підпункту 2) пункту 1 розділу І Закону встановлюється до дати введення в дію всіх без виключення норм Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №47, ст.648; 1998 р., № 14, ст. 60; 1999 р., № 5-6, ст. 39, ст. 42; № 40, ст.361):
Викласти "Прикінцеві положення" в такій редакції:
1. Цей Закон України набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
2. Цей Закон України вступає в дію з 1 січня 2002 року.

Пункт другий запропонованої норми протирічить пункту першому.
1. Цей Закон України набирає чинності з 1 січня 2002 року.
38.
2. Кабінету Міністрів України:
3. Кабінету Міністрів України:

2. Кабінету Міністрів України:
39.
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
у трьохмісячний термін розробити та подати на розгляд Верховної Ради України загальнодержавну програму організації громадських робіт на будівництві і реконструкції доріг;

Сучасна технологія виконання дорожніх робіт потребує використання кваліфікованих кадрів і не може проводитись на громадських засадах.
прийняти нормативно-правові акти, спрямовані на виконання цього Закону, та привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
40.
не допускати перерозподілу, в тому числі при розробці проекту Державного бюджету України, та використання коштів, які формуються для фінансування дорожнього господарства, на інші цілі.
не допускати, в тому числі при розробці проекту Державного бюджету України, перерозподілу та нецільового використання коштів, що формуються для фінансування дорожнього господарства.

не допускати, в тому числі при розробці проекту Державного бюджету України, перерозподілу та нецільового спрямування коштів, що формуються для фінансування дорожнього господарства.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні