Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про фізичну культуру і спорт''
Автор: Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335) Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №14, ст. 80) такі зміни:


І. Внести до Закону України "Про фізичну культуру і спорт" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №14, ст. 80) такі зміни:
3.
1.Статтю 23 викласти в такій редакції:


1.Статтю 23 викласти в такій редакції:
4.
"Стаття 23. Професіональна діяльність у спорті
-1- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Назву статті 23 викласти в іншій редакції: "Діяльність у професіональному спорті".
Враховано

"Стаття 23. Діяльність у професіональному спорті
5.
Професіональна діяльність спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка пов'язана з підготовкою та участю у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їх доходів, здійснюється відповідно до цього Закону і законодавства України.
-2- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину першу статті 23 проекту доповнити словами "про працю".
-3- Н.д. Борзов В.П. (Реєстр.картка №335
В частині першій статті 23 слова "професіональна діяльність" замінити словами "діяльність у професіональному спорті", а далі за текстом.
Враховано


Враховано
Діяльність у професіональному спорті спортсменів, тренерів та інших фахівців, яка пов'язана з підготовкою та участю у спортивних змаганнях серед спортсменів-професіоналів і є основним джерелом їхніх доходів, здійснюється відповідно до цього Закону, Кодексу законів про працю України та інших нормативно-правових актів.


-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 23, частина 1. Після тексту "цього Закону" слово "і" замінити текстом ", інших актів".
Враховано

6.
Особи, які здійснюють професіональну діяльність у спорті, працюють за (індивідуальними трудовими договорами) контрактами. Порядок укладення контрактів та інших форм встановлення договірних відносин із спортсменами, умови організації занять спортом на професіональних засадах визначаються цим Законом, законодавством України, статутами, положеннями та іншими реґламентними документами відповідних українських і міжнародних спортивних організацій.
-5- Н.д. Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину другу статті 23 вилучити.
Враховано-6- Н.д.Беспалий Б.Я. реєстр.картка№404)
Стаття 23, частина 2, речення 1. Слово "контрактами" перенести після тексту "працюють за".
Враховано
в іншій редакції
в статті 233 .-7- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частині другій статті 23 слова "індивідуальними трудовими договорами (контрактами), що укладаються в письмовій формі, відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України". Друге речення в цій частині виключити.
Враховано в іншій редакції в статті 233.

7.
Контракти, що укладаються спортсменами-професіоналами, повинні містити умови, що відповідають цьому Закону та законодавству України.
-8-Н.д. Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину третю статті 23 вилучити.
Враховано

8.
Створення і функціонування спортивних клубів, професіональних спортивних ліг (асоціацій, спілок тощо), статути яких передбачають організацію діяльності із спортсменами-професіоналами, здійснюється відповідно до цього Закону та законодавства України".
-9- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В частині четвертій статті 23 після слів "професіональних спортивних ліг" додати слово "федерацій", далі за текстом, а після слова "спілок" додати слово " об'єднань" , а далі за текстом.
Враховано
Створення і функціонування спортивних клубів, професіональних спортивних ліг, федерацій (асоціацій, спілок, об'єднань тощо), статути яких передбачають організацію діяльності спортсменів-професіоналів, здійснюються відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів".
9.
2.Доповнити Закон статтями 231, 232, 233.


2.Доповнити Закон статтями 231, 232, 233.
10.
"Стаття 231. Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала


"Стаття 231. Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала
11.
Суб'єктами організації діяльності спортсмена-професіонала в Україні є спортивні клуби, професіональні спортивні ліги (асоціації, спілки тощо), національні спортивні федерації, статути яких передбачають цей вид діяльності, органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
-10- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
До статті 231. В абзаці першому замість слів: "національні спортивні федерації" - вжити слова: "національні професіональні спортивні федерації".
В тому ж абзаці, після слів "...статути яких передбачають цей вид діяльності..." додати слова: відповідно до вимог міжнародних професіональних спортивних організацій з виду спорту".
Враховано
в іншій редакції
Суб'єктами організації діяльності спортсмена-професіонала в Україні є органи виконавчої влади з фізичної культури і спорту, спортивні клуби, професіональні спортивні ліги, федерації (асоціації, спілки, об'єднання тощо), національні спортивні федерації, статути яких передбачають цей вид діяльності згідно з вимогами відповідних міжнародних спортивних організацій з виду спорту.


-11-Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр. картка №236)
В статті 231 в першому абзаці після слів "професіональні спортивні ліги" додати слово "федерації" , далі за текстом, а після слова "спілки" додати слово "об'єднання", а далі за текстом.
Враховано-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 231. Частину 1 після тексту "виконавчої влади з" доповнити словом "питань". Аналогічно у всьому тексті Закону.
Відхилено

12.
Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала в своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами України та власними статутами (положеннями).
-13- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
В абзаці другому після слів "...іншими нормативно-правовими актами..." додати слова "і міжнародними угодами".
Враховано
в іншій редакції
Суб'єкти організації діяльності спортсмена-професіонала в своїй роботі керуються Конституцією України, законами України, іншими нормативно-правовими актами, міждержавними угодами та власними статутами (положеннями).
13.
Статут спортивного клубу, незалежно від форми власності, в частині організації роботи із спортсменами-професіоналами, має відповідати статутним та реґламентним документам професіональної спортивної ліги, національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності, а також передбачати організацію підготовки спортивних резервів та спортсменів вищої категорії.


Статут спортивного клубу незалежно від форми власності в частині організації діяльності спортсменів-професіоналів має відповідати статутним та реґламентним документам професіональної спортивної ліги, національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності, а також включати норми щодо підготовки спортивних резервів та спортсменів вищої категорії.
14.
Спортивні клуби виступають засновниками професіональних спортивних ліг, які організують змагання серед спортсменів-професіоналів.
-14- Н.д. Борзов В.П. (Реєстр.картка №335)
Частину четверту статті 231 викласти в наступній редакції:
"Організація всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-професіоналів та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях проводиться виключно за рішенням відповідної всеукраїнської спортивної організації, яка наділена таким правом у встановленому порядку".
ВрахованоОрганізація всеукраїнських спортивних змагань серед спортсменів-професіоналів та їх участь в міжнародних спортивних змаганнях проводиться виключно за рішенням відповідної всеукраїнської спортивної організації, яка наділена таким правом у встановленому порядку.


-15-Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
В абзаці четвертому, в кінці додати слова: "за дозволом національних професіональних федерацій".
Враховано в іншій редакції

15.
Професіональна спортивна ліга є об'єднанням спортивних клубів, має статус юридичної особи і створюється:


Професіональна спортивна ліга є об'єднанням спортивних клубів, має статус юридичної особи і створюється:
16.
у складі національної спортивної федерації, статут якої передбачає організацію роботи із спортсменами-професіоналами;
-16-Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
В абзац шостий, після слів "спортсменами-професіоналами" перенести із абзацу сьомого частину слів: "...якщо це обумовлено..." - і до кінця абзацу сьомого.
Враховано в
іншій редакції
у складі національної спортивної федерації, статут якої передбачає організацію діяльності спортсменів-професіоналів, якщо це обумовлено статутними та регламентними документами відповідної міжнародної спортивної організації;
17.
поза складом національної спортивної федерації, якщо це обумовлено статутними та реґламентними документами відповідної міжнародної спортивної організації;


поза складом національної спортивної федерації, якщо це обумовлено статутними та реґламентними документами відповідної міжнародної спортивної організації;


-17- Н.д. Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В статті 231 абзац восьмий викласти в наступній редакції:
"як спортивне об'єднання з місцевим або всеукраїнським статусом".
Враховано

18.
як всеукраїнське спортивне об'єднання, що згідно з законодавством може набувати статусу і повноважень національного у разі відсутності в Україні національної спортивної федерації з відповідного виду спорту.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 231. Частина 5, пункт 3. Після тексту "що згідно з" слово "законодавством" замінити словом "законом".
Відхилено
як спортивне об'єднання з місцевим або всеукраїнським статусом.


-19- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
В абзаці восьмому після слів: "...відсутності в Україні..." вставити слово "професіональної".
Відхилено

19.
Статутні та регламентні документи професіональної спортивної ліги в частині організації роботи із спортсменами-професіоналами мають відповідати статутним та регламентним документам національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з відповідного виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності.


Статутні та регламентні документи професіональної спортивної ліги в частині організації діяльності спортсменів-професіоналів мають відповідати статутним та регламентним документам національної спортивної федерації та міжнародної спортивної організації з відповідного виду спорту, статути яких передбачають цей вид діяльності.
20.
Стаття 232. Статус спортсмена-професіонала


Стаття 232. Статус спортсмена-професіонала
21.
Спортсмен України набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту офіційного оформлення контракту з відповідним суб'єктом організації цієї діяльності з метою участі у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.


Спортсмен України набуває статусу спортсмена-професіонала з моменту офіційного оформлення контракту з відповідним суб'єктом організації цієї діяльності з метою участі у змаганнях серед спортсменів-професіоналів.
22.
Спортсмен, включений до основного чи резервного складів збірних команд України, для заключення контракту про діяльність у професіональному спорті має отримати офіційну згоду центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національної спортивної федерації з виду спорту.
-20- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 232 , частина 2. Текст "для заключення контракту про діяльність у професіональному спорті" замінити текстом ", який не оформив контракту про діяльність у професіональному спорті, для заключення такого контракту", після тексту "виконавчої влади з" додати слово "питань", а після тексту "спортивної федерації з" додати слово "даного".
Відхилено
Спортсмен, включений до основного чи резервного складів збірних команд України, для укладення контракту про діяльність у професіональному спорті має отримати офіційну згоду центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту та національної спортивної федерації з відповідного виду спорту.


-21- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Частину другу статті 232 необхідно виключити, оскільки вона не узгоджується із Кодексом законів про працю України, з частиною першою цієї статті.
Відхилено

23.
Права та обов'язки спортсмена-професіонала, який бере участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях у складі збірних команд України, визначаються Положенням про національні збірні команди, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

-22- Н.д.Сафронов С.О. (Округ №30)
До статті 232. У передостанньому абзаці, після слів: "...спортсмена-професіонала, який...." - вставити слова "згідно із міжнародними вимогами".
Враховано
в іншій редакції
Права та обов'язки спортсмена-професіонала, який бере участь у всеукраїнських або, при наявності допуску, в міжнародних змаганнях у складі збірних команд України, визначаються Положенням про національні збірні команди, що затверджується центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.


-23- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В статті 232 в третій частині після слів "всеукраїнських" додати слова "або, при наявності допуску, в", а далі за текстом.
Враховано

24.
Діяльність спортсмена-професіонала регулюється законодавством України, статутними і реґламентними документами суб'єктів організації такої діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації.


Діяльність спортсмена-професіонала регулюється законодавством України, статутними і реґламентними документами суб'єктів організації такої діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації.
25.
Стаття 233. Трудові відносини у професіональному спорті


Стаття 233. Трудові відносини у професіональному спорті
26.
Трудові відносини між спортсменом-професіоналом та відповідним суб'єктом організації цієї діяльності оформляються у формі контракту з мінімальним терміном дії 12 місяців.
-24- Н.д.Борзов В.П. (Реєстр.картка №235)
Частину першу статті 233 викласти в такій редакції:
"Особи, які здійснюють діяльність у професіональному спорті, працюють за трудовими договорами (контрактами), що укладаються в письмовій формі відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України з врахуванням вимог відповідних українських і міжнародних спортивних організацій".
Враховано
Особи, які здійснюють діяльність у професіональному спорті, працюють за трудовими договорами (контрактами), що укладаються в письмовій формі відповідно до порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України з врахуванням вимог відповідних українських і міжнародних спортивних організацій.
27.
Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання суб'єкта організації діяльності спортсмена-професіонала щодо виплати спортсмену-професіоналу заробітної плати, пенсійних виплат після закінчення спортивної професіональної діяльності, забезпечення соціальним та медичним страхуванням і обслуговуванням, надання для його спортивної підготовки кваліфікованого персоналу, а також фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання та спортивних споруд, створення відповідних житлово-побутових умов, дотримання його особистих прав.
-25- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Статтю 233 викласти в такій редакції:
...Трудовий договір /контракт/ в обов'язковому порядку має визначити зобов'язання суб'єкта організації діяльності спортсмена-професіонала щодо виплати йому заробітної плати, пенсійних виплат після закінчення спортивної професіональної діяльності, забезпечення усіма передбаченими чинним законодавством, видами соціального страхування і обслуговуванням та обов'язковим додатковим страхуванням його здоров'я і життя... (і далі за текстом).
Враховано
Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання суб'єкта організації діяльності спортсмена-професіонала щодо виплати йому заробітної плати, пенсійних виплат після закінчення спортивної професіональної діяльності, забезпечення усіма передбаченими законодавством видами соціального страхування та обов'язковим особистим страхуванням його здоров'я і життя, надання для його спортивної підготовки кваліфікованого персоналу, а також фізкультурно-спортивного спорядження і обладнання та спортивних споруд, створення відповідних житлово-побутових умов, дотримання його особистих прав.
28.
Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання спортсмена-професіонала щодо дотримання вимог статутних та регламентних документів суб'єктів організації цієї діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації, виконання програм підготовки та календарного плану змагань, бережливого ставлення до наданого спортивного та іншого майна.


Контракт в обов'язковому порядку має визначати зобов'язання спортсмена-професіонала щодо дотримання вимог статутних та регламентних документів суб'єктів організації цієї діяльності та відповідної міжнародної спортивної організації, виконання програм підготовки та календарного плану змагань, бережливого ставлення до наданого спортивного та іншого майна.
29.
При порушенні спортсменом-професіоналом зобов'язань, обумовлених контрактом, суб'єкт організації цієї діяльності може застосувати до нього наступні санкції: попередження, штраф, відсторонення від участі у змаганнях.
-26-Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
В частині четвертій статті 233 слова "наступні санкції" замінити словами "такі заходи дисциплінарного впливу", в зв'язку з тим, що передбачена цією частиною "санкція" як штраф суперечить Кодексу законів про працю.
Враховано
частково
При порушенні спортсменом-професіоналом таких зобов'язань суб'єкт організації цієї діяльності може застосувати до нього заходи дисциплінарного впливу, передбачені контрактом.
30.
Контракт повинен містити умови припинення його дії в односторонньому порядку.


Контракт повинен містити умови припинення його дії в односторонньому порядку.
31.
Контракт не може містити положення, які прямо чи опосередковано порушують або обмежують конституційні права спортсмена-професіонала, як громадянина України.


Контракт не може містити положення, які прямо чи опосередковано порушують або обмежують конституційні права спортсмена-професіонала як громадянина України.
32.
Для представництва і захисту своїх прав та законних інтересів спортсмени-професіонали можуть об'єднуватись у професіональні спортивні спілки.


Для представництва і захисту своїх прав та законних інтересів спортсмени-професіонали можуть об'єднуватися у професіональні спортивні спілки.
33.
Спортсмен-професіонал має право на перехід до іншого спортивного клубу, що знаходиться на території України або за її межами, у разі:


Спортсмен-професіонал має право на перехід до іншого спортивного клубу, що знаходиться на території України або за її межами, у разі:
34.
закінчення терміну дії контракту і виконання вказаних у такому контракті зобов'язань;


закінчення терміну дії контракту і виконання вказаних у такому контракті зобов'язань;
35.
офіційного оформлення взаємної угоди між клубами та спортсменом-професіоналом до закінчення терміну дії контракту або невиконанні вказаних у такому контракті зобов'язань.


офіційного оформлення взаємної угоди між клубами та спортсменом-професіоналом до закінчення терміну дії контракту або невиконанні зазначених у такому контракті зобов'язань щодо спортсмена-професіонала.
36.
Перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу здійснюється відповідно до умов, які затверджуються професіональною спортивною лігою (асоціацією, спілкою, тощо) та національною спортивною федерацією за офіційним погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
-27-Н.д. Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В статті 233 в частині 9 після слова "спілкою" додати слово "об'єднанням", а далі за текстом.

Перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу здійснюється відповідно до умов, які затверджуються професіональною спортивною лігою (асоціацією, спілкою, об'єднанням тощо) та національною спортивною федерацією за офіційним погодженням з центральним органом виконавчої влади з фізичної культури і спорту.
37.
Спортивний клуб має право на компенсаційні виплати за перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу. Розміри і порядок таких компенсаційних виплат визначаються реґламентними документами суб'єктів організації діяльності спортсмена-професіонала.
-28-Н.д. Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В статті 233 в частині 10 після слів "документами" додати слово "відповідних", а далі за текстом.
Враховано
Спортивний клуб має право на компенсаційні виплати за перехід спортсмена-професіонала до іншого клубу. Розміри і порядок таких компенсаційних виплат визначаються реґламентними документами відповідних суб'єктів організації діяльності спортсмена-професіонала.
38.
Спортивна організація, що здійснювала підготовку спортсмена, з яким суб'єкт організації діяльності у професіональному спорті оформив відповідний контракт, отримує від останнього компенсацію в обсязі витрат, порядок обрахування і сплати яких встановлюється відповідним нормативним документом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту".
-29-Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину 11 статті 233 викласти в такій редакції: "Спортивна організація, що здійснювала підготовку спортсмена, якого запросив інший спортивний клуб для офіційного оформлення контракту, отримує від останнього компенсаційну виплату".
Враховано
Спортивна організація, що здійснювала підготовку спортсмена, якого запросив інший спортивний клуб для офіційного оформлення контракту, отримує від останнього компенсаційну виплату в обсязі витрат, порядок обрахування і сплати яких встановлюється відповідним нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту".


-30-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 233, частина 11. Текст "відповідним нормативним документом" замінити текстом "нормативно-правовим актом".
Враховано

39.
ІІ. Прикінцеві положення


ІІ. Прикінцеві положення
40.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
41.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, пункт 2. Перший абзац після тексту "у двомісячний строк" доповнити текстом "з дня набрання чинності цим законом".
Враховано
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим законом:
42.
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;


подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність з цим Законом;
43.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
44.
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;


забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
45.
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
-32- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, пункт 2, підпункт 4. Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", текст "що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".
Враховано
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їхніх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом;
46.
внести необхідні доповнення до класифікатора професій щодо професії спортсмен-професіонал з виду спорту.


внести необхідні доповнення до класифікатора професій щодо професії спортсмен-професіонал з відповідного виду спорту.
47.
Суб'єктам організації діяльності спортсмена-професіонала у тримісячний термін привести свої статутні та реґламентні документи у відповідність до цього Закону.
-33-Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення. Пункт 3. Після тексту "у тримісячний термін" доповнити текстом "з дня набрання чинності цим Законом".
Враховано
3.Суб'єктам організації діяльності спортсмена-професіонала у тримісячний термін з дня набрання чинності цим Законом привести свої статутні та реґламентні документи у відповідність з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні