Назва: Про поштовий зв'язок
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

1.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про поштовий зв'язок


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про поштовий зв'язок
2.
Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку і споживачами їх послуг.
1. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "операторами поштового зв'язку і" слово "споживачами" замінити словом "користувачами".
Враховано
Цей Закон визначає правові, соціально-економічні та організаційні основи діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, а також регулює відносини між органами державної влади та органами місцевого самоврядування, операторами поштового зв'язку і користувачами їх послуг.
3.
Стаття 1. Визначення основних термінів


Стаття 1. Визначення основних термінів
4.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
5.
абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку і орендується адресатом на визначений термін для одержання на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;


абонементна скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, що встановлюється в об'єктах поштового зв'язку і орендується адресатом на визначений термін для одержання на його ім'я поштових відправлень, поштових переказів, періодичних друкованих видань;
6.
поштова абонентська скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
2. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Термін "поштова абонентська скринька" викласти у редакції: "абонентська поштова скринька", розмістити його в статті за абеткою.
Враховано
абонентська поштова скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
7.
абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з поштовими абонентськими скриньками із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у під'їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
3. Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Абзац третій статті 1 доповнити словами "які використовуються виключно національним оператором поштового зв'язку".

4. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У визначенні терміну "абонентська поштова шафа" слова "поштовими абонентськими" замінити словами "абонентськими поштовими".
Відхилено, оскільки це порушує права власника розпоряджатися своїм майном
Враховано
абонентська поштова шафа - спеціальна шафа з абонентськими поштовими скриньками із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у під'їздах, вестибюлях житлових та адміністративних будинків для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
8.
адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, телеграфне чи інше повідомлення;


адресат (одержувач) - юридична або фізична особа, якій адресується поштове відправлення, телеграфне чи інше повідомлення;
9.
бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;


бандероль - поштове відправлення з друкованими виданнями, діловими паперами, предметами культурно-побутового та іншого призначення, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;
10.
дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;


дрібний пакет - міжнародне рекомендоване поштове відправлення із зразками товарів, дрібними предметами подарункового та іншого характеру, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;
11.
засоби поштового зв'язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку;


засоби поштового зв'язку - поштові пристрої та обладнання, транспортні засоби поштового зв'язку, поштові марки, марковані конверти та картки, а також будівлі (приміщення в будівлях), що використовуються для надання послуг поштового зв'язку;
12.
лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України;


лист - поштове відправлення у вигляді поштового конверта з вкладенням письмового повідомлення або документа, розміри і масу якого встановлено відповідно до законодавства України;
13.
маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу інформацію;


маркувальна машина - пристрій, призначений для нанесення на письмову кореспонденцію відбитку державного знака, що підтверджує оплату послуг поштового зв'язку, дату приймання та іншу інформацію;
14.
мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів;


мережа поштового зв'язку - сукупність об'єктів поштового зв'язку і поштових маршрутів;
15.
національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території країни і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
5. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством", слово "країни" замінити словом "України".
Враховано
національний оператор поштового зв'язку (національний оператор) - оператор, який в установленому законодавством порядку надає універсальні послуги поштового зв'язку на всій території України і якому надаються виключні права на провадження певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
16.
об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку;


об'єкти поштового зв'язку - поштамти, центри обробки та перевезення пошти, зональні вузли, вузли поштового зв'язку, відділення поштового зв'язку, пункти поштового зв'язку та інші підрозділи, задіяні у єдиному виробничо-технологічному процесі з надання послуг поштового зв'язку;
17.
оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому порядку надає послуги поштового зв'язку;
6. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "в установленому" доповнити словом "законодавством".
Враховано
оператор поштового зв'язку (оператор) - суб'єкт підприємницької діяльності, який в установленому законодавством порядку надає послуги поштового зв'язку;
18.
переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення споживача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей;
7. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживача" замінити словом "користувача".
Враховано
переказ грошових коштів (поштовий переказ) - послуга поштового зв'язку щодо виконання доручення користувача на пересилання та виплату адресату зазначеної ним суми грошей;
19.
пересилання поштових відправлень (поштових переказів) - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів);


пересилання поштових відправлень (поштових переказів) - сукупність операцій з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (поштових переказів);
20.
письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;


письмова кореспонденція - прості та рекомендовані листи, поштові картки, бандеролі, секограми та дрібні пакети;
21.
посилка - поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, дозволеними до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;
8. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "дозволеними" замінити текстом "не забороненими законодавством".
Враховано
посилка - поштове відправлення з предметами культурно-побутового та іншого призначення, не забороненими законодавством до пересилання, розміри, маса і порядок упакування якого встановлені відповідно до законодавства України;
22.
послуги поштового зв'язку - пересилання оператором у встановленому порядку поштових відправлень, виконання доручень щодо поштових переказів на замовлення споживачів;
9. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "у встановленому" доповнити текстом "відповідно до законодавства".
10. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Визначення терміну "послуги поштового зв'язку " викласти у такій редакції:
"послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів; "
Відхилено у зв'язку із зміною редакції

Враховано
послуги поштового зв'язку - продукт діяльності оператора поштового зв'язку з приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій, спрямований на задоволення потреб користувачів;
23.
поштова абонентська скринька - спеціальна скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, призначена для одержання адресатами простих поштових відправлень, періодичних друкованих видань, повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень;
11. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Термін "поштова абонентська скринька" викласти у редакції: "абонентська поштова скринька", розмістити його в статті за абеткою.
Враховано

24.
поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв'язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв'язку;


поштова безпека - визначений законодавством комплекс заходів, спрямованих на захист таємниці інформації у поштовому зв'язку, збереження поштових відправлень, грошових коштів та засобів поштового зв'язку;
25.
поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;


поштова картка - поштове відправлення у вигляді стандартного бланка, що містить відкрите письмове повідомлення;
26.
поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому порядку із зазначенням його номінальної вартості та країни, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором;
12. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством", а слово "країни" замінити словом "держави".
Враховано
поштова марка - державний знак, виготовлений у встановленому законодавством порядку із зазначенням його номінальної вартості та держави, який є засобом оплати послуг поштового зв'язку, що надаються національним оператором;
27.
поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;


поштова скринька - скринька із засобами для запобігання несанкціонованому доступу, яка встановлюється у відведених місцях і призначена для збирання від відправників простих листів і поштових карток;
28.
поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України;


поштові відправлення - листи, поштові картки, бандеролі, секограми, дрібні пакети, міжнародні відправлення з оголошеною цінністю, посилки, прямі поштові контейнери, оформлені відповідно до законодавства України;
29.
поштовий зв'язок - здійснення єдиного виробничо-технологічного комплексу робіт з приймання, обробки, перевезення та доставки поштових відправлень, виконання доручень споживачів щодо поштових переказів;
13. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Термін "поштовий зв'язок" викласти у редакції:
"поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;".
Враховано
поштовий зв'язок - приймання, обробка, перевезення та доставка (вручення) поштових відправлень, виконання доручень користувачів щодо поштових переказів, банківських операцій;
30.
поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку відповідного рівня якості всім споживачам;
14. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачам" замінити словом "користувачам".
15. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У визначенні терміну "поштовий зв'язок загального користування" слово "відповідного" замінити словом "встановленого".
Враховано


Враховано

поштовий зв'язок загального користування - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості всім користувачам;
31.
поштовий зв'язок спеціального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям споживачів;
16. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
Враховано
поштовий зв'язок спеціального призначення - складова частина поштового зв'язку України, призначена для надання послуг поштового зв'язку окремим категоріям користувачів;
32.
поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об'єктів поштового зв'язку, в тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення зв'язку;


поштовий індекс - код поштової адреси у вигляді умовного цифрового позначення об'єктів поштового зв'язку, в тому числі сільських населених пунктів, у яких відсутні відділення зв'язку;
33.
секограми - письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їхню адресу;


секограми - письмові повідомлення, написані секографічним способом, друковані видання для сліпих, кліше із знаками секографії, що подаються у відкритому вигляді, а також звукові записи та спеціальний папір, призначені виключно для сліпих, за умови, що вони відправляються офіційно визнаними установами для сліпих або на їх адресу;
34.
споживачі послуг поштового зв'язку (споживачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв'язку;
17. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В ст.1 термін "споживач послуг поштового зв'язку" замінити на "користувач послуг поштового зв'язку".
18. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачі" двічі замінити словом "користувачі".
Враховано


Враховано
користувачі послуг поштового зв'язку (користувачі) - фізичні та юридичні особи, які користуються послугами поштового зв'язку;
35.
універсальні послуги поштового зв'язку - перелік обов'язкових послуг поштового зв'язку загального користування, які надаються на всій території України.
19. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Термін викласти в такій редакції:
"універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою."
Враховано
універсальні послуги поштового зв'язку - набір послуг поштового зв'язку загального користування встановленого рівня якості, які надаються усім користувачам на всій території України за тарифами, що регулюються державою.
36.
Стаття 2. Законодавство про поштовий зв'язок


Стаття 2. Законодавство про поштовий зв'язок України
37.
Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
20. Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Викласти ч.1 ст.2 у такій редакції:
"Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких дана Верховною Радою України."


21. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч.1 ст.2 викласти в такій редакції:
"Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, Законами України "Про зв'язок" та "Про природні монополії", цим та іншими законами і нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них."
22. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 1 статті 2 викласти у такій редакції:
"Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.".
Відхилено Нема потреби в такій поправці, оскільки за статтею 9 Конституції України міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.
Відхилено, оскільки не можливо визначити повний перелік законів.Враховано
Відносини у сфері надання послуг поштового зв'язку регулюються Конституцією України, цим та іншими законами і прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
38.
Діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку спеціального призначення (фельд'єгерського і спеціального зв'язку) провадиться відповідно до законодавства України.


Діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку спеціального призначення (фельд'єгерського і спеціального зв'язку) провадиться відповідно до законодавства України.
39.

23. Н.д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Статтю доповнити новою частиною такого змісту:
"Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору."
Враховано
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені в цьому Законі, застосовуються правила міжнародного договору.
40.
Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 3. Основні засади діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку
41.
Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є:


Основними засадами діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку є:
42.
захист інтересів споживачів у сфері надання послуг поштового зв'язку;
24. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
Враховано
захист інтересів користувачів у сфері надання послуг поштового зв'язку;
43.
забезпечення надання послуг поштового зв'язку відповідного рівня якості;
25. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "відповідного рівня" замінити словом "належної".
Враховано редакційно
забезпечення надання послуг поштового зв'язку встановленого рівня якості;
44.
доступність до ринку послуг поштового зв'язку;


доступність до ринку послуг поштового зв'язку;
45.
законодавче і нормативно-правове регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку;
26. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "і нормативно-правове".
Враховано
законодавче регулювання відносин у сфері надання послуг поштового зв'язку;
46.
забезпечення прав споживачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;
27. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
Враховано
забезпечення прав користувачів на таємницю інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;
47.
забезпечення прав та інтересів операторів поштового зв'язку;
28. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "прав та" доповнити словом "законних".
Враховано редакційно
забезпечення прав операторів поштового зв'язку;
48.
єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг поштового зв'язку.


єдність правил, стандартів і норм у сфері надання послуг поштового зв'язку.
49.
Стаття 4. Вживання мов у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 4. Вживання мов у сфері надання послуг поштового зв'язку
50.
У сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні вживаються українська мова та мови інших національностей відповідно до законодавства України.
29. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Відхилено, оскільки звужує суть норми, не додаючи посилань на конкретний закон.
У сфері надання послуг поштового зв'язку в Україні вживаються українська мова та мови інших національностей відповідно до законодавства України.
51.
Питання про застосування мов у міжнародному поштовому зв'язку вирішується відповідно до міжнародних договорів України.
30. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано
Питання про застосування мов у міжнародному поштовому зв'язку вирішується відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
52.
Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв'язку


Стаття 5. Обліково-звітний час у поштовому зв'язку
53.
У технологічних процесах пересилання поштових відправлень та виконання операторами доручень споживачів щодо поштових переказів застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.
31. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
32. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Статтю 5 проекту викласти у такій редакції:
"У сфері надання послуг поштового зв'язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні."
Відхилено у зв'язку зі зміною редакції

Враховано
У сфері надання послуг поштового зв'язку застосовується єдиний обліково-звітний час, що діє в Україні.
54.
Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 6. Охорона таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку
55.
Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, охороняється законодавством України.
33. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В ч. 1 ст. 6 замість слів "охороняється законодавством України" записати "гарантується Конституцією України".
34. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "охороняється законодавством України" замінити текстом "Гарантується Конституцією України та охороняється законом".
35. Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Частину 1 статті 6 викласти у такій редакції:
"Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, гарантується Конституцією України."
ВрахованоВраховано у редакції
Враховано у редакції

Таємниця поштових відправлень, у тому числі листування та іншої письмової кореспонденції, електронних повідомлень, що пересилаються (передаються) засобами зв'язку, гарантується Конституцією та законодавством України.
56.
Оператори вживають організаційно-технічних заходів до захисту інформації згідно із законодавством України.


Оператори вживають організаційно-технічних заходів до захисту інформації згідно із законодавством України.
57.
Виймання та огляд письмової кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, установлених законодавством України.
36. Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
У частині 3 ст. 6 законопроекту замінити слово "законодавство" на "закон".
37. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавством України" замінити словом "законом".
38. Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано

Враховано


Враховано
Виймання та огляд письмової кореспонденції, вкладень в інших поштових відправленнях, одержання будь-яких довідок щодо них заборонено, крім випадків, визначених законом.
58.
Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях (зброя, отруйні, легкозаймисті речовини тощо) операторами вилучаються у встановленому порядку в присутності відправника, крім випадків, установлених законодавством України.
39. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "у встановленому" доповнити словом "законодавством", а текст "законодавством України" замінити словом "законом".
40. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14
Частину четверту після слів "в присутності відправника" доповнити словами "або уповноваженої ним особи і далі за текстом.
41. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину викласти у редакції:
"Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях вилучаються операторами із поштового відправлення у встановленому законодавством порядку в присутності відправника або уповноваженої ним особи, крім випадків, установлених законом."
Враховано
Враховано


Враховано
Заборонені до пересилання вкладення в поштових відправленнях вилучаються операторами із поштового відправлення у встановленому законодавством порядку в присутності відправника або уповноваженої ним особи, крім випадків, установлених законом.
59.
Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 7. Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку
60.
Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється з метою формування орієнтованого на споживача ринку послуг поштового зв'язку шляхом:
42. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживача" замінити словом "користувача".
Враховано
Державне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється з метою формування орієнтованого на користувача ринку послуг поштового зв'язку шляхом:
61.
нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
43. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "нормативно-правового" замінити словом "законодавчого".
Відхилено, оскільки для регулювання потрібні крім законодавчих актів також нормативно-технічні документи.
нормативно-правового забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
62.
контролю за додержанням законодавства про поштовий зв'язок;


контролю за додержанням законодавства про поштовий зв'язок;
63.
формування єдиної науково-технічної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку;


формування єдиної науково-технічної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку;
64.
ліцензування певних видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
44. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "певних" замінити текстом "визначених законом".
Враховано
ліцензування визначених законодавством видів діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку;
65.

45. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Статтю 7 доповнити абзацом 4 такого змісту:
"формування переліку показників якості послуг поштового зв'язку та встановлення їх рівня;"
Враховано
формування переліку показників якості послуг поштового зв'язку та встановлення їх рівня;
66.
стандартизації та сертифікації засобів поштового зв'язку;


стандартизації та сертифікації засобів поштового зв'язку;
67.
регулювання тарифів на послуги поштового зв'язку;


регулювання тарифів на послуги поштового зв'язку;
68.
забезпечення конкуренції у сфері надання послуг поштового зв'язку.


забезпечення конкуренції у сфері надання послуг поштового зв'язку.
69.
Стаття 8. Компетенція органів управління у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 8. Компетенція органів управління у сфері надання послуг поштового зв'язку
70.
Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.


Кабінет Міністрів України відповідно до своїх повноважень забезпечує загальне регулювання діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку.
71.
Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.
46. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "уповноважений центральний орган виконавчої влади" замінити текстом "центральний орган виконавчої влади". Аналогічно у всьому тексті.
Відхилено, оскільки це внесе невизначеність в системі управління і регулювання в галузі зв'язку
Реалізацію державної політики у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.
72.
На уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку покладається:


На уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку покладається:
73.
розроблення державних програм розвитку поштового зв'язку;74.
нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку, здійснення контролю за додержанням законодавства України про поштовий зв'язок;
47. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "нормативно-правове забезпечення" замінити текстом "сприяння нормативно-правовому забезпеченню".
Враховано по суті
Розроблення нормативно-правових актів, які регулюють діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку;
75.

48. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 3 статті 8 доповнити абзацом 3 такого змісту:
"визначення порядку введення та виведення з обігу поштових марок;"
Враховано
визначення порядку введення та виведення з обігу поштових марок;
76.
контроль за якістю послуг поштового зв'язку, забезпеченням поштової безпеки та таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;


контроль за якістю послуг поштового зв'язку, забезпечення поштової безпеки та таємниці інформації у сфері надання послуг поштового зв'язку;
77.
організація роботи, пов'язаної із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв'язку;


організація роботи, пов'язаної із стандартизацією та сертифікацією засобів поштового зв'язку;
78.
забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів для надання послуг поштового зв'язку;


забезпечення підготовки та перепідготовки кадрів для надання послуг поштового зв'язку;
79.
сприяння розвитку ринку послуг поштового зв'язку.


сприяння розвитку ринку послуг поштового зв'язку.
80.

49. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю доповнити таким новим пунктом: "забезпечує ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку, що перебуває у стані природної монополії". Відповідно частини 4, 5, 6 - виключити.
Відхилено, оскільки відповідно до Закону "Про природні монополії" і прийнятій у першому читанні ідеології законопроекту регулювання ринку послуг поштового зв'язку повинно виконуватися Національною комісією України з питань зв'язку.

81.
Ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку, що перебуває у стані природної монополії, забезпечує Національна комісія України з питань регулювання зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та споживачів послуг поштового зв'язку.
50. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У частині 4 статті 8 слова ", що перебуває у стані природної монополії" вилучити.
Враховано
Ефективність функціонування ринку послуг поштового зв'язку забезпечує Національна комісія України з питань регулювання зв'язку на основі збалансування інтересів суспільства, операторів та користувачів послуг поштового зв'язку.
82.
Компетенція Національної комісії України з питань регулювання зв'язку та її повноваження визначаються цим та іншими законами України.


Компетенція Національної комісії України з питань регулювання зв'язку та її повноваження визначаються цим та іншими законами України.
83.
На Національну комісію України з питань регулювання зв'язку покладаються:


На Національну комісію України з питань регулювання зв'язку покладаються:
84.
видача ліцензій на надання послуг поштового зв'язку, визначених законодавством України;


видача ліцензій на надання послуг поштового зв'язку, визначених законодавством України;
85.
ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку;


ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку;
86.
формування цінової політики та регулювання відповідно до законодавства тарифів на послуги поштового зв'язку.


формування цінової політики та регулювання відповідно до законодавства тарифів на послуги поштового зв'язку.
87.
Нормативно-правові акти уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку і рішення Національної комісії України з питань регулювання зв'язку, прийняті в установленому порядку в межах її повноважень, обов'язкові для виконання операторами та споживачами послуг поштового зв'язку.
51. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "і рішення Національної комісії України з питань регулювання зв'язку", а також текст "в установленому порядку", слово "її" замінити словом "його", а слово "споживачами" - "користувачами".
Враховано частково в частині термінології.
Відповідно до Закону "Про природні монополії" і прийнятій у першому читанні ідеології законопроекту регулювання ринку послуг поштового зв'язку повинно здійснюватися Національною комісією України з питань регулювання зв'язку.
Нормативно-правові акти уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку і рішення Національної комісії України з питань регулювання зв'язку, прийняті в установленому порядку в межах її повноважень, обов'язкові до виконання операторами та користувачами послуг поштового зв'язку.
88.
Стаття 9. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку


Стаття 9. Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку
89.
Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється Національною комісією України з питань регулювання зв'язку відповідно до законодавства України і повинно стимулювати впровадження операторами новітніх технологій, підвищення якості надання послуг, збільшення обсягів і розширення номенклатури послуг.
52. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "Національною комісією України з питань регулювання зв'язку" замінити текстом "центральним органом виконавчої влади у галузі", текст "законодавства України" замінити словом "закону".
53. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Частину доповнити словами "та їх здешевлення".
Відхилено, оскільки відповідно до Закону "Про природні монополії" і прийнятій у першому читанні ідеології законопроекту регулювання ринку послуг поштового зв'язку повинно виконуватися Національною комісією України з питань зв'язку.
Відхилено, оскільки універсальні послуги по визначенню мають бути доступними для всіх соціальних прошарків населення
Тарифне регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється Національною комісією України з питань регулювання зв'язку відповідно до законодавства України і повинно стимулювати впровадження операторами новітніх технологій, підвищення якості надання послуг, збільшення обсягів і розширення номенклатури послуг.
90.
Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв'язку підлягають універсальні послуги поштового зв'язку.
54. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 2 після тексту "зв'язку підлягають" доповнити словом "виключно".
Враховано
Тарифному регулюванню у сфері надання послуг поштового зв'язку підлягають виключно універсальні послуги поштового зв'язку.
91.
Стаття 10. Стандартизація і сертифікація у сфері надання послуг поштового зв'язку, контроль за їх якістю
55. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Назву статті 10 викласти в редакції:
"Стандартизація і сертифікація засобів поштового зв'язку"
Враховано
Стаття 10. Стандартизація і сертифікація засобів поштового зв'язку
92.
Усі засоби та обладнання поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України. Стандартизація повинна забезпечувати єдність та взаємозв'язок засобів і послуг поштового зв'язку для становлення єдиної мережі поштового зв'язку.
56. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину першу викласти в редакції:
"Засоби поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України згідно з переліком, який встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.".
Враховано
Засоби поштового зв'язку, що застосовуються у мережах поштового зв'язку загального користування, підлягають стандартизації та сертифікації відповідно до законодавства України згідно з переліком, який встановлюється уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.
93.
Контроль за якістю послуг поштового зв'язку здійснюється шляхом:
57. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину другу виключити.
Враховано

94.
формування показників якості послуг з урахуванням інтересів споживачів;
58. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
59. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Пункт після слів "урахуванням інтересів" доповнити словами "та можливостей".
Відхилено у зв'язку з виключенням частини другої.

Відхилено у зв'язку з виключенням частини другої.

95.
приведення рівня показників якості послуг поштового зв'язку у відповідність з актами Всесвітнього поштового союзу;96.
забезпечення об'єктивних і незалежних від операторів показників якості послуг поштового зв'язку.97.
Стаття 11. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку


Стаття 11. Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку
98.
Розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв'язку України з урахуванням її пріоритетних напрямів та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.


Розвиток та реконструкція мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється відповідно до державних програм розвитку єдиної національної системи зв'язку України з урахуванням її пріоритетних напрямів та на основі сучасних досягнень науково-технічного прогресу в цій сфері.
99.
Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів, кошти державного та місцевих бюджетів, а також залучені або запозичені в установленому законодавством порядку кошти фізичних і юридичних осіб.
60. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України", слово "законодавством" замінити словом "законом".
Враховано частково
Розвиток мереж і засобів поштового зв'язку здійснюється за рахунок інвестицій, джерелами яких є ресурси операторів, кошти Державного бюджету України та місцевих бюджетів, а також залучені або запозичені в установленому законодавством порядку кошти фізичних і юридичних осіб.
100.
Фізичним і юридичним особам, які беруть участь у здійсненні проектів розвитку та реконструкції мереж і засобів поштового зв'язку, можуть надаватися податкові та інші пільги відповідно до законодавства.
61. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 виключити.
Враховано

101.
Стаття 12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування


Стаття 12. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування
102.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:


Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень:
103.
надають допомогу операторам у розміщенні на відповідних територіях об'єктів поштового зв'язку;


надають допомогу операторам у розміщенні на відповідних територіях об'єктів поштового зв'язку;
104.
погоджують розміщення національним оператором поштових скриньок у зручних для споживачів місцях;
62. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
Враховано
погоджують розміщення національним оператором поштових скриньок у зручних для користувачів місцях;
105.
сприяють операторам в укладенні договорів оренди приміщень у житлових і не житлових будинках з їх власниками для надання послуг поштового зв'язку;


сприяють операторам в укладенні договорів оренди приміщень у житлових і не житлових будинках з їх власниками для надання послуг поштового зв'язку;
106.
погоджують режим роботи об'єктів поштового зв'язку, які надають послуги споживачам;
63. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 4 виключити.
Враховано

107.
надають допомогу операторам у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів;
64. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "надають допомогу" замінити словом "сприяють".
Враховано
сприяють операторам у доставці поштових відправлень до віддалених населених пунктів;
108.
розглядають пропозиції операторів щодо створення сприятливих економічних умов для їх діяльності.
65. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити слово "економічних".
Враховано
розглядають пропозиції операторів щодо створення сприятливих умов для їх діяльності.
109.
Під час проектування розвитку населених пунктів, будівництва та реконструкції житлових масивів у містах, а також окремих житлових будинків місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів до забезпечення проектування і будівництва об'єктів поштового зв'язку, призначених для організації надання універсальних послуг поштового зв'язку, відповідно до встановлених нормативів з наступною передачею їх національному операторові у безоплатне користування.
66. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "з наступною передачею їх національному операторові у безоплатне користування".
Враховано редакційно
Під час проектування розвитку населених пунктів, будівництва та реконструкції житлових масивів у містах, а також окремих житлових будинків місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів до забезпечення проектування і будівництва об'єктів поштового зв'язку, призначених для організації надання універсальних послуг поштового зв'язку, відповідно до встановлених нормативів з можливістю наступної передачі їх національному операторові користування на пільгових умовах.
110.
Перенесення чи переобладнання об'єктів поштового зв'язку, які належать національному операторові, у зв'язку з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією населених пунктів чи окремих будівель, розробкою корисних копалин здійснюються замовником цих робіт за рахунок власних коштів відповідно до технічних умов національного оператора.
67. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 3 статті 12 викласти у такій редакції:
"Перенесення чи переобладнання об'єктів поштового зв'язку, які належать операторам, пов'язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією населених пунктів, окремих будівель, шляхів, комунікацій, розробкою корисних копалин здійснюється та фінансується замовником цих робіт відповідно до технічних умов оператора."
Враховано
Перенесення чи переобладнання об'єктів поштового зв'язку, які належать операторам, пов'язаних з новим будівництвом, розширенням, реконструкцією населених пунктів, окремих будівель, шляхів, комунікацій, розробкою корисних копалин здійснюється та фінансується замовником цих робіт відповідно до технічних умов оператора.
111.
Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебічно сприяють ефективній діяльності та розвитку об'єктів поштового зв'язку на відповідних територіях.


Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування у межах своїх повноважень всебічно сприяють ефективній діяльності та розвитку об'єктів поштового зв'язку на відповідних територіях.
112.
Стаття 13. Ліцензування діяльності з надання послуг поштового зв'язку
68. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Статтю 13 вилучити, оскільки існує загальне законодавство стосовно ліцензування господарської діяльності.
Враховано

113.
У сфері надання послуг поштового зв'язку підлягає ліцензуванню діяльність з надання універсальних послуг поштового зв'язку та послуг з виконання доручень споживачів щодо поштових переказів.
69. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачів" замінити словом "користувачів".
Відхилено у зв'язку із виключенням статті

114.
Надання зазначених послуг поштового зв'язку без ліцензії не допускається.115.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які провадять діяльність у сфері надання послуг поштового зв'язку, що не підлягає ліцензуванню, інформують про початок діяльності з надання послуг поштового зв'язку Національну комісію України з питань регулювання зв'язку в установленому нею порядку.
70. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "Національну комісію України з питань регулювання зв'язку в установленому нею порядку" замінити текстом "центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку чи його відповідне місцеве відділення в установленому ним порядку".
Відхилено у зв'язку із виключенням статті

116.
Стаття 14. Порядок надання послуг поштового зв'язку


Стаття 13. Порядок надання послуг поштового зв'язку
117.
Оператори надають споживачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства України, актів Всесвітнього поштового союзу та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому порядку.
71. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
В ч. 1 ст. 14 вилучити слова "актів Всесвітнього поштового союзу".
72. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Викласти в редакції:
"Оператори надають користувачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства України".
Враховано


Враховано частково
Оператори надають користувачам послуги поштового зв'язку відповідно до законодавства України та провадять іншу підприємницьку діяльність в установленому порядку.
118.
Послуги поштового зв'язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам і стандартам.
73. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст ", та повинні відповідати встановленим нормам і стандартам."
Враховано частково, оскільки послуги поштового зв'язку не стандартизуються.
Послуги поштового зв'язку надаються на договірній основі згідно з Правилами надання послуг поштового зв'язку, що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та повинні відповідати встановленим нормам.
119.
Договір про надання послуг поштового зв'язку укладається у простій письмовій формі (квитанція, касовий чек тощо).
74. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину третю і четверту об'єднати та викласти у редакції:
"У договорі про надання послуг поштового зв'язку, якщо він укладається у письмовій формі, та у квитанції, касовому чеку тощо, якщо договір укладається в усній формі, обов'язково зазначаються найменування оператора та об'єкту поштового зв'язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість."
Враховано
У договорі про надання послуг поштового зв'язку, якщо він укладається у письмовій формі, та у квитанції, касовому чеку тощо, якщо договір укладається в усній формі, обов'язково зазначаються найменування оператора та об'єкта поштового зв'язку, які надають послуги, дата та вид послуги, її вартість.
120.
У договорі про надання послуг поштового зв'язку обов'язково зазначаються найменування оператора, адреса, за якою надана послуга, дата та вид послуги, її вартість.121.
Договір про надання послуги поштового зв'язку вважається укладеним після оплати споживачем вартості цієї послуги.
75. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "споживачем" замінити словом "користувачем".
76. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14
Частину п'яту доповнити такими словами "якщо інше не передбачене відповідними договорами".
ВрахованоВраховано
Договір про надання послуги поштового зв'язку вважається укладеним після оплати користувачем вартості цієї послуги, якщо інше не передбачене відповідними договорами.
122.
Стаття 15. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів


Стаття 14. Забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів
123.
Оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.


Оператори забезпечують схоронність поштових відправлень і грошових коштів.
124.
Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами охоронно-пожежної сигналізації, а також повинні відповідати діючим технічним вимогам.


Приміщення, в яких здійснюється обробка поштових відправлень і зберігання грошових коштів, повинні бути оснащені необхідним обладнанням і засобами охоронно-пожежної сигналізації, а також повинні відповідати діючим технічним вимогам.
125.
Для охорони об'єктів поштового зв'язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони. Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об'єктів поштового зв'язку, персоналу оператора і транспортних засобів поштового зв'язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів. Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв'язку предметів і речей.


Для охорони об'єктів поштового зв'язку, забезпечення схоронності поштових відправлень і грошових коштів оператор може мати підрозділи поштової безпеки та воєнізованої охорони. Підрозділи воєнізованої охорони забезпечують безпеку об'єктів поштового зв'язку, персоналу оператора і транспортних засобів поштового зв'язку, а також охорону поштових відправлень і грошових коштів. Підрозділи поштової безпеки здійснюють заходи щодо запобігання втратам та крадіжкам поштових відправлень і грошових коштів, контролюють дотримання вимог пересилання мережею поштового зв'язку предметів і речей.
126.
З метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів надається право використовувати зброю і спеціальні засоби охорони. Порядок придбання, обліку, зберігання, застосування, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів регулюються законодавством України.
77. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У реченні 2 вилучити текст "застосування", а текст "засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів регулюються" замінити текстом "спеціальних засобів охорони визначаються". Наприкінці доповнити цю частину реченням такого змісту "Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законом".
78. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Слова "персоналу операторів" замінити словами "працівниками воєнізованої охорони".

79. Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Після слів "персоналу операторів" доповнити словами ", які пройшли спеціальну підготовку," і далі за текстом.
80. Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Після слів "(у тому числі під час перевезень)" частину статті викласти у такій редакції6
"персоналу підрозділів воєнізованої охорони згідно з законом надається право використовувати зброю і спеціальні засоби охорони" і далі за текстом.
81. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 4 статті 15 викласти у такій редакції:
"З метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів, який пройшов спеціальну підготовку, надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту. Перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку. Порядок придбання, обліку, зберігання, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів встановлюється відповідно до закону. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законом ."
Враховано частково, оскільки правильним терміном є "засоби самооборони та індивідуального захисту".Відхилено, оскільки воєнізована охорона використовується тільки для охорони об'єктів, а перевезення або супроводження поштових відправлень та грошової готівки здійснює персонал оператора.
Враховано


Враховано частково
Враховано
З метою захисту об'єктів поштового зв'язку, поштових відправлень і грошових коштів (у тому числі під час перевезень) персоналу операторів, який пройшов спеціальну підготовку, надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту. Перелік працівників оператора, яким надається право використовувати зброю і засоби самооборони та індивідуального захисту, визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку. Порядок придбання, обліку, зберігання, ремонту та знищення вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, а також засобів самооборони та індивідуального захисту персоналу операторів встановлюється відповідно до закону. Порядок застосування вогнепальної зброї визначається законом .
127.
У разі виявлення дефектів поштового відправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною в супровідних документах, пошкодження упаковки, печаток, обов'язок тощо) оператор в установленому порядку зобов'язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходів до вручення даного поштового відправлення адресату або відправнику.
82. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч. 5 ст. 15 після слів "в установленому порядку" доповнити словами "визначеному центральним органом влади у галузі зв'язку".
83. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "установленому порядку" замінити текстом "порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку".
84. Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Після слова "оператор" доповнити словами "згідно діючому положенню цієї галузі" і далі за текстом".
Враховано редакційно

Враховано редакційно


Відхилено
У разі виявлення дефектів поштового відправлення (розходження фактичної маси з масою, зазначеною у супровідних документах, пошкодження упаковки, печаток, обв'язок тощо) оператор у порядку, встановленому уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку, зобов'язаний письмово оформити факт дефекту та вжити заходів до вручення даного поштового відправлення адресату або відправнику.
128.
Оператори мають право вилучати поштові відправлення, вкладення яких відповідно до законодавства України заборонені до пересилання, а також знищувати або давати дозвіл на знищення поштових відправлень, вкладення яких створюють небезпеку для здоров'я і життя працівників або третіх осіб, якщо цю небезпеку неможливо усунути іншим шляхом. Перелік предметів, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
85. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Частину після слів "заборонених до пересилання у поштових відправленнях" доповнити словами "порядок їх вилучення і знищення".
86. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину викласти у редакції:
"Не можуть пересилатися предмети, які становлять загрозу життю, здоров'ю людей, знищення чи пошкодження майна. Перелік предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок вилучення із поштових відправлень предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях та порядок розпорядження ними визначається законом."
Враховано редакційно


Враховано
Не можуть пересилатися предмети, які становлять загрозу життю, здоров'ю людей, знищення чи пошкодження майна. Перелік предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порядок вилучення із поштових відправлень предметів, які заборонені до пересилання у поштових відправленнях та порядок розпорядження ними визначається законом.
129.
Стаття 16. Особливості діяльності національного оператора


Стаття 15. Особливості діяльності національного оператора
130.
Національний оператор забезпечує надання на всій території країни універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
87. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Слово "універсальні" замінити на "обов'язкові" по всьому тексту законопроекту.
Відхилено, оскільки універсальні послуги по визначенню є обов'язковими.
Національний оператор забезпечує надання на всій території країни універсальних послуг поштового зв'язку за переліком, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
131.
Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні універсальних послуг поштового зв'язку.


Держава забезпечує фінансову підтримку національного оператора у наданні універсальних послуг поштового зв'язку.
132.
Національний оператор має виключне право на:


Національний оператор має виключне право на:
133.
видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;


видання, введення в обіг та організацію розповсюдження поштових марок, маркованих конвертів і карток, а також виведення їх з обігу;
134.
видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;
88. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
На початку пункту додати слово "офіційне".
Враховано
Офіційне видання каталогів і цінників колекційних поштових марок та іншої філателістичної продукції;
135.
пересилання простих листів масою до 350 грамів та простих поштових карток;


пересилання простих листів масою до 350 грамів та простих поштових карток;
136.
розміщення поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території країни відповідно до встановлених нормативів;
89. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "країни" замінити словом держави", а текст "встановлених нормативів" замінити текстом "нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку".
90. Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Абзац п'ятий частини третьої викласти в такій редакції:
"розміщення та використання поштових скриньок, абонементних скриньок та абонентських поштових шаф на всій території країни відповідно до встановлених правил;"
Враховано
Враховано частково
розміщення та використання поштових скриньок для збирання листів і поштових карток на всій території держави відповідно до нормативів, встановлених центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку;
137.
використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам;


використання маркувальних машин та надання дозволу на їх використання іншим фізичним та юридичним особам;
138.
нанесення зображення Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв'язку, а також на використання у своїй діяльності контрольно-гербових та страхових печаток із зображенням Державного Герба України.


нанесення зображення Державного Герба України на поштові скриньки, транспортні засоби поштового зв'язку, а також на використання у своїй діяльності контрольно-гербових та страхових печаток із зображенням Державного Герба України.
139.
Персоналу національного оператора під час виконання службових обов'язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знака, зразки яких затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.
91. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити слово "уповноваженим".
Відхилено
Персоналу національного оператора під час виконання службових обов'язків надається право носіння форменого одягу та нагрудного знака, зразки яких затверджуються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.
140.
Вартість виготовлення форменого одягу та нагрудних знаків відноситься на валові витрати національного оператора.


Вартість виготовлення форменого одягу та нагрудних знаків відноситься на валові витрати національного оператора.
141.
Для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може надавати інші послуги відповідно до законодавства України.
92. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "державних потреб" та потреб населення", наприкінці додати нове речення: "Надання зазначених послуг не є виключним правом національного оператора, Перенести цю частину після частини 3.
93. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Слова "інші послуги відповідно до законодавства України" замінити словами "інші послуги, перелік яких затверджується центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку".
94. Н.д.Кухарчук М.А. (Реєстр.картка №302)
Частину шосту викласти в редакції:
"Для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може здійснювати діяльність, пов'язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати інші послуги відповідно до законодавства України."
Враховано по суті в частині 1 статті 17
Відхилено, оскільки така норма буде звужувати права оператора на підприємницьку діяльність, не заборонену законом.
Враховано
Для задоволення державних потреб національний оператор на договірних засадах може здійснювати діяльність, пов'язану з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, надавати інші послуги відповідно до законодавства України.
142.
Функції національного оператора здійснює Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта".
95. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити текстом: ", статут якого затверджується Кабінетом Міністрів України".
96. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Частину викласти в редакції:
"Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" здійснює функції національного оператора згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України".
Враховано редакційно

Враховано редакційно
Функції національного оператора здійснює Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта" згідно з положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
143.
Стаття 17. Персонал оператора


Стаття 16. Персонал оператора
144.
До персоналу оператора належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв'язку.


До персоналу оператора належать його працівники, які забезпечують надання послуг поштового зв'язку.
145.
Трудові відносини персоналу оператора регулюються трудовим законодавством України, статутом про дисципліну та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
97. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст ",статутом про дисципліну"
Враховано
Трудові відносини персоналу оператора регулюються трудовим законодавством України та правилами внутрішнього трудового розпорядку.
146.
За втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, недостачу грошових коштів, порушення контрольних строків доставки поштових відправлень та поштових переказів персонал оператора, з вини якого завдані збитки, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.


За втрату, недостачу або пошкодження вкладень поштових відправлень, недостачу грошових коштів, порушення контрольних строків доставки поштових відправлень та поштових переказів персонал оператора, з вини якого завдані збитки, несе відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.
147.

98. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Статтю 17 доповнити частиною 4 такого змісту:
"Керівник національного оператора та керівники його філіалів наймаються на роботу за контрактом."
Враховано
Керівник національного оператора та керівники його філіалів наймаються на роботу за контрактом.
148.
Національний оператор створює робочі місця для працевлаштування інвалідів відповідно до загальної чисельності в розмірі, визначеному законодавством України, за винятком чисельності листонош та водіїв транспортних засобів поштового зв'язку.
99. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину четверту викласти в редакції:
"Національний оператор створює робочі місця для працевлаштування інвалідів в обсязи, встановленому законом, виходячи із загальної кількості персоналу за винятком чисельності листонош, водіїв та працівників, які зайняті на роботах з важкими та небезпечними умовами праці."
100. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Слова "за винятком чисельності листонош та водіїв транспортних засобів поштового зв'язку" замінити словами "за винятком чисельності працівників поштового зв'язку, характер роботи яких протипоказаний інвалідам відповідно до заключення медико-соціальної експертної комісії".
101. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавством України" замінити словом "законом".
ВрахованоВраховано редакційно
Враховано
Національний оператор створює робочі місця для працевлаштування інвалідів в обсязі, встановленому законом, виходячи із загальної кількості персоналу за винятком чисельності листонош, водіїв та працівників, які зайняті на роботах з важкими та небезпечними умовами праці.
149.
Стаття 18. Права та обов'язки операторів


Стаття 17. Права та обов'язки операторів
150.
Оператори користуються правами і виконують обов'язки відповідно до законодавства України.
102. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Викласти в редакції:
"Всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених цим Законом."
103. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Враховано


Відхилено, оскільки звужує суть норми, не додаючи посилань на конкретний закон.
Всі оператори незалежно від їх організаційно-правової форми користуються рівними правами і виконують однакові обов'язки відповідно до законодавства України, крім виключних прав і обов'язків національного оператора, визначених цим Законом.
151.
Оператори забезпечують доступ споживачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об'єктів поштового зв'язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед споживачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку тощо.
104. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слова "споживачів", "споживачами" замінити словами "користувачів", "користувачами".
Враховано
Оператори забезпечують доступ користувачів до інформації про тарифи, правила надання послуг поштового зв'язку, строки пересилання поштових відправлень, режими роботи об'єктів поштового зв'язку, заборонені до пересилання предмети, відповідальність операторів перед користувачами, номер і строк дії ліцензії на надання послуг поштового зв'язку тощо.
152.
Оператори мають право інформувати споживачів про надання ними послуг поштового зв'язку через засоби масової інформації та шляхом розповсюдження рекламних повідомлень відповідно до законодавства України.
105. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "відповідно до законодавства України".
Враховано
Оператори мають право інформувати користувачів про надання ними послуг поштового зв'язку через засоби масової інформації та шляхом розповсюдження рекламних повідомлень.
153.
Стаття 19. Відповідальність операторів


Стаття 18. Відповідальність операторів
154.
Оператори несуть відповідальність згідно із законодавством України
106. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Викласти у редакції:
"Оператори несуть адміністративну, кримінальну, цивільно-правову відповідальність відповідно до закону."
Враховано у редакції
За порушення законодавства у сфері надання послуг поштового зв'язку оператори несуть відповідальність згідно із законами України
155.
За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень споживачів щодо поштових переказів оператори несуть таку матеріальну відповідальність перед споживачами:
107. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 2, 3 викласти як такі, що мають бути включені до кодексу адміністративних правопорушень.
У разі відхилення цієї пропозиції частину 3 наприкінці доповнити текстом: ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Врахована друга частина цієї пропозиції.
За невиконання чи неналежне виконання послуг з пересилання внутрішніх поштових відправлень, доручень користувачів щодо поштових переказів оператори несуть таку матеріальну відповідальність перед користувачами:
156.
за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;
108. Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
Підп.1 п.1 ст.19 доповнити реченням:
"у випадку втрати цінних для відправника документів, оператор погашає грошову суму для їх відновлення."
Відхилено, оскільки для страхування поштових вкладень передбачені послуги з оголошеною цінністю вкладень.
за повну втрату реєстрованих поштових відправлень (рекомендованого листа, бандеролі, поштової картки, повідомлення про вручення поштового відправлення), посилок та прямих контейнерів без оголошеної цінності - відшкодування вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 100 відсотків вартості цих послуг;
157.
за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;


за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки без оголошеної цінності - відшкодування його вартості пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення шляхом ділення розміру тарифу за пересилання на чисту масу вкладення та штраф у розмірі 100 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;
158.
за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;


за повну втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю - відшкодування в розмірі суми оголошеної цінності поштового відправлення, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг;
159.
за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У разі не зазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;


за часткову втрату (пошкодження) вкладення посилки з оголошеною цінністю, листа або бандеролі з оголошеною цінністю з описом вкладення - повернення (відшкодування) вартості вкладення або його пошкодженої частини згідно з описом, вартості послуг поштового зв'язку та штраф у розмірі 25 відсотків вартості цих послуг. Якщо пошкоджене вкладення може бути використане, сума відшкодування зменшується за домовленістю з відправником або адресатом. У разі відмови відправника або адресата від одержання частково пошкодженого вкладення воно реалізується оператором. У разі не зазначення в описі вартості вкладених предметів або пересилання без опису розмір відшкодування визначається пропорційно масі втраченої або пошкодженої частини вкладення незалежно від її фактичної вартості, але не більше оголошеної цінності посилки, листа або бандеролі. В цьому випадку вартість одиниці маси визначається шляхом ділення суми оголошеної цінності на чисту масу вкладення;
160.
за невиплату грошей за поштовими переказами - відшкодування у розмірі невиплаченої суми переказу і вартості послуг поштового зв'язку. Крім того, за кожну добу затримки доставки понад контрольні строки у межах України виплачується пеня, яка обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня;
109. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Абзац 5 частини 2 статті 19 викласти у такій редакції:
"за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання поштових переказів відповідно до законодавства України".
Враховано
за невиплату грошей за поштовими переказами, а також порушення строків пересилання поштових переказів - відповідно до законодавства України;
161.
за затримку у виплаті грошей за поштовими переказами - пеня, яка обчислюється відповідно до простроченого платежу в розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який нараховується пеня, та штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;
110. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Абзац 6 вилучити, оскільки ця відповідальність визначається у новій редакції попереднього абзацу.
Враховано

162.
за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;


за несвоєчасну доставку усіх видів реєстрованих поштових відправлень - штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку;
163.
у разі порушення контрольних строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - різниця між платою за пересилання повітряним і наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку.
111. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У абзаці 8 слово "контрольних" замінити словом "встановлених".
Враховано
у разі порушення встановлених строків пересилання поштових відправлень повітряним транспортом - відшкодування у розмірі різниці між платою за пересилання повітряним та наземним транспортом і штраф у розмірі 25 відсотків вартості послуг поштового зв'язку.
164.
За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України.
112. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 наприкінці доповнити текстом: ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
113. Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.3 ст.19 доповнити словами:
"після чого непридатний зміст знищується по акту, а інші речі зберігаються на пошті до вимоги протягом 3-х років і також знищуються."
ВрахованоВідхилено, оскільки пропозиція не відповідає суті частини третьої. До того ж термін зберігання поштових відправлень відповідно абзацу 8 частини 6 цієї статі встановлений шість місяців, що відповідає актам Всесвітнього поштового союзу не
За втрату (пошкодження) міжнародних поштових відправлень і посилок оператори несуть відповідальність відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу та законодавства України, за невиплату міжнародних поштових переказів - відповідно до міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
165.
Вартість послуг поштового зв'язку відшкодовується споживачеві на підставі квитанції про оплату цих послуг.
114. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину викласти у редакції:
"Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документу про оплату цих послуг."
Враховано
Вартість попередньо оплачених користувачем послуг, що фактично не були йому надані, відшкодовується користувачеві у повному обсязі на підставі квитанції чи іншого документа про оплату цих послуг
166.
У разі незгоди споживача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між споживачами та операторами розглядаються у судовому порядку.
115. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слова "споживача", "споживачами" замінити словами "користувача", "користувачами".

Враховано
У разі незгоди користувача з визначеним цією статтею розміром відшкодування питання про відшкодування завданих йому фактичних збитків, моральної шкоди, втраченої вигоди через неналежне виконання операторами своїх зобов'язань, а також інші спори між користувачами та операторами розглядаються у судовому порядку.
167.
Оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:


Оператор не несе матеріальної відповідальності за поштові відправлення, якщо:
168.
поштове відправлення в установленому законодавством України порядку підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
116. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Викласти у редакції:
"поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації чи знищенню".
Враховано
поштове відправлення на підставі закону підлягає вилученню, конфіскації або знищенню;
169.
втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);


втрата або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок дії непереборної сили (землетрус, ураган, повінь тощо);
170.
нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;
117. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт після тексту "правил щодо" доповнити текстом "встановлених законодавством".
Враховано редакційно
нестача або пошкодження вкладення поштового відправлення сталися внаслідок порушення відправником встановлених законодавством правил щодо обмежень у пересиланні предметів та речей;
171.
поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;


поштове відправлення (поштовий переказ) видано (виплачено) адресату під розписку про одержання;
172.
заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку після закінчення терміну її подання (шести місяців - для внутрішніх поштових відправлень та дванадцяти місяців - для міжнародних);
118. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У статті 19 абзац 5 частини 5 викласти у такій редакції:
"заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку після шести місяців з дня приймання;"
Враховано
заяву про розшук поштового відправлення (поштового переказу) подано до об'єкта поштового зв'язку після шести місяців з дня приймання;
173.
поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.


поштове відправлення з оголошеною цінністю, прямий контейнер були прийняті від відправника закритими, оболонка поштового відправлення або сам контейнер, печатка чи пломба відправника не пошкоджені, а маса поштового відправлення або прямого контейнера відповідає масі, визначеній під час його приймання до пересилання.
174.
У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об'єктах поштового зв'язку: внутрішні - протягом шести місяців, а міжнародні - протягом дванадцяти місяців з дня їх приймання.
119. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину наприкінці доповнити текстом "Порядок подальшого розпорядження зазначеними відправленнями встановлюється Кабінетом Міністрів України."
120. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У частині 6 статті 19 друге речення викласти у такій редакції:
"У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об'єктах поштового зв'язку протягом шести місяців з дня їх приймання."
Відхилено, оскільки запропонована норма визначена в наступній частині.

Враховано
У разі неможливості вручити адресатам поштові відправлення (поштові перекази) вони повертаються відправникам. У разі неможливості вручити адресатам та відправникам поштові відправлення (поштові перекази) вони зберігаються в об'єктах поштового зв'язку протягом шести місяців з дня їх приймання.
175.
Порядок розкриття не вручених поштових відправлень визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку та інформатизації. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з не вручених поштових відправлень установлюється Кабінетом Міністрів України.
121. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У реченні 1 виключити слово "уповноваженим".
122. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Частину після слів "Порядок розкриття не вручених поштових відправлень" доповнити словами "їх реалізація та знищення" і далі за текстом.
123. Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Після слів "у галузі зв'язку" слова "та інформатизації" вилучити.
Відхилено


Враховано по суті у другому реченні цієї частини


Враховано
Порядок розкриття не вручених поштових відправлень визначається уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку. Порядок розпорядження грошовими коштами за невиплаченими поштовими переказами, вкладеннями з не вручених поштових відправлень установлюється Кабінетом Міністрів України.
176.
Стаття 20. Права та обов'язки споживачів
124. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві та тексті статті слово "споживачів" замінити словом "користувачів" у відповідних відмінках.
Враховано
Стаття 19. Права та обов'язки користувачів
177.
Споживачі мають рівні права на користування послугами поштового зв'язку на всій території України.


Користувачі мають рівні права на користування послугами поштового зв'язку на всій території України.
178.
Споживачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок.
125. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину після тексту "на свою домашню адресу" доповнити текстом ", службову".
Враховано
Користувачі мають право на одержання поштових відправлень на свою домашню, службову адресу, до запитання чи з використанням абонементних скриньок.
179.
Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, вручаються цим адресатам у найближчому до них об'єкті поштового зв'язку.


Поштові відправлення для адресатів, які перебувають за межами населених пунктів, вручаються цим адресатам у найближчому до них об'єкті поштового зв'язку.
180.
Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до законодавства України.
126. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Відхилено, оскільки звужує суть норми, не додаючи посилань на конкретний закон.
Поштові відправлення належать відправникам до моменту вручення адресатам, якщо вони не вилучені відповідно до законодавства України.
181.
Споживачі відповідно до законодавства України несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.
127. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Відхилено, оскільки звужує суть норми, не додаючи посилань на конкретний закон.
Користувачі відповідно до законодавства України несуть відповідальність за збитки, завдані операторам або третім особам внаслідок вкладення до поштових відправлень предметів, заборонених до пересилання, або неналежного упакування вкладення, що пересилається.
182.
Стаття 21. Функціонування мереж поштового зв'язку в умовах надзвичайного стану, надзвичайних ситуацій та у воєнний час
128. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві статті текст "стану, надзвичайних ситуацій та у воєнний час" замінити текстом "чи воєнного стану, при оголошенні окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації".
Враховано редакційно з урахуванням пунктів 20 і 21 статті 106 Конституції України.
Стаття 20. Функціонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного чи надзвичайного стану або надзвичайних ситуацій
183.
Забезпечення функціонування мереж поштового зв'язку у воєнний час та їх мобілізаційна готовність здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
129. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "у воєнний час" замінити текстом "в умовах воєнного стану".
Враховано
Забезпечення функціонування мереж поштового зв'язку в умовах воєнного стану та їх мобілізаційна готовність здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
184.
В умовах надзвичайного стану чи у воєнний час за рішенням уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України надання послуг поштового зв'язку може бути обмежено або припинено, а мережа поштового зв'язку скорочена.
130. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "стану чи у воєнний час" замінити текстом "чи воєнного стану", слово "уповноваженого" виключити, а тест "законодавства України" замінити словом "закону".
Враховано частково

В умовах надзвичайного чи воєнного стану за рішенням уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України надання послуг поштового зв'язку може бути обмежено або припинено, а мережа поштового зв'язку скорочена.
185.
Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об'єктах поштового зв'язку внаслідок катастроф, стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства України.


Ліквідація наслідків аварій, пошкоджень на об'єктах поштового зв'язку внаслідок катастроф, стихійного лиха здійснюється відповідно до законодавства України.
186.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та пошкодження об'єктів поштового зв'язку.


Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень надають операторам допомогу в ліквідації наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха та пошкодження об'єктів поштового зв'язку.
187.
Стаття 22. Поштові марки


Стаття 21. Поштові марки
188.
Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором.


Поштові марки (в тому числі надруковані на поштових конвертах і поштових картках) є засобом оплати послуг поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції, що надаються національним оператором.
189.
Національний оператор видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою, номіналом і тиражами, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов'язки, якої визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.
131. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити текст "Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов'язки, якої визначаються уповноваженим".
132. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину другу викласти у такій редакції:
" Національний оператор видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов'язки, якої визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку."
Враховано частково,
оскільки зазначена продукція відноситься до художніх виробів.
Враховано
Національний оператор видає поштові марки, марковані конверти і картки за тематикою і зразками, які погоджуються з Редакційно-художньою радою, склад, функції, права та обов'язки, якої визначаються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку.
190.
Стаття 23. Транспортні засоби поштового зв'язку


Стаття 22. Транспортні засоби поштового зв'язку
191.
Оператори для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб.


Оператори для перевезення пошти використовують власні транспортні засоби, а також на договірних засадах транспорт інших фізичних та юридичних осіб.
192.
Відповідно обладнані транспортні засоби, які використовуються операторами для надання послуг поштового зв'язку відповідно до законодавства України, є транспортними засобами поштового зв'язку.
133. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 2 статті 23 викласти у такій редакції:
"Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами для надання послуг поштового зв'язку, є спеціалізованими транспортними засобами поштового зв'язку."
Враховано
Спеціально обладнані транспортні засоби із нанесеними на них розпізнавальними знаками та кольорографічним оформленням, які використовуються операторами для надання послуг поштового зв'язку, є спеціалізованими транспортними засобами поштового зв'язку.
193.
Транспортні засоби поштового зв'язку повинні мати розпізнавальні знаки. Правила нанесення розпізнавальних знаків на автомобільні транспортні засоби поштового зв'язку, що використовуються національним оператором, встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України.
134. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У реченні 2 виключити слово "уповноваженим" і текст "відповідно до законодавства".
135. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 3 статті 23 викласти у такій редакції:
"Вимоги щодо обладнання транспортних засобів та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення встановлюються уповноваженим централь-ним органом виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України."
ВідхиленоВраховано
Вимоги щодо обладнання транспортних засобів та нанесення на них розпізнавальних знаків і кольорографічного оформлення встановлюються уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі зв'язку відповідно до законодавства України.
194.
Перевезення поштових відправлень автомобільним, водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства України.
136. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Відхилено, оскільки звужує суть норми, не додаючи посилань на конкретний закон.
Перевезення поштових відправлень автомобільним, водним, залізничним та авіаційним транспортом здійснюється на договірних засадах відповідно до законодавства України.
195.
Перевезення поштових відправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових відправлень здійснюються в першочерговому порядку.
137. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слово "Перевезення" замінити текстом "При перевезенні".
Відхилено, оскільки граматично не узгоджується з другою частиною речення.
Перевезення поштових відправлень транспортом загального користування, перевантаження поштових відправлень здійснюються у першочерговому порядку.
196.
Приймання поїздів, у складі яких курсують вагони, що використовуються для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.
138. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "вагони, що використовуються" замінити текстом "спеціально обладнані вагони".
Враховано
Приймання поїздів, у складі яких курсують спеціально обладнані вагони для перевезення пошти, повинно здійснюватися на платформи і колії, де забезпечуються необхідні умови для обміну пошти.
197.
Проїзд транспортних засобів поштового зв'язку до об'єктів поштового зв'язку, розташованих при вокзалах, станціях та портах транспорту, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.
139. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Частину 7 статті 23 після слів "об'єктів поштового зв'язку" доповнити словами "в тому числі".
Враховано
Проїзд транспортних засобів поштового зв'язку до об'єктів поштового зв'язку, в тому числі розташованих при вокзалах, станціях та портах, а також у пунктах пропуску через державний кордон України, з метою обміну поштових відправлень здійснюється безперешкодно, позачергово і безоплатно.
198.
Стаття 24. Особливості використання засобів поштового зв'язку


Стаття 23. Особливості використання засобів поштового зв'язку
199.
Поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до встановлених стандартів.


Поштові скриньки, абонементні скриньки, абонентські поштові шафи виготовляються відповідно до встановлених стандартів.
200.
Доставка простих листів, поштових карток, бандеролей, періодичних друкованих видань та повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень здійснюється до абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) адресатів.
140. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
У частинах 2, 3, 4 та 5 статті 24 слова "поштових абонентських" замінити словами "абонентських поштових" у відповідних відмінках.
Враховано
Доставка простих листів, поштових карток, бандеролей, періодичних друкованих видань та повідомлень про надходження реєстрованих поштових відправлень здійснюється до абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) адресатів.
201.
Придбання, установка і утримання в належному стані абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) здійснюється власниками житлових та адміністративних будинків.
141. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "здійснюється власниками" доповнити текстом "орендарями та іншими користувачами".
Відхилено, оскільки при декількох відповідальних не ясно буде з кого питати за невиконання цієї норми.
Придбання, установка і утримання в належному стані абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) здійснюється власниками житлових та адміністративних будинків.
202.
Абонентські поштові шафи (поштові абонентські скриньки) встановлюються у місцях, зручних для доставки пошти.


Абонентські поштові шафи (абонентські поштові скриньки) встановлюються у місцях, зручних для доставки пошти.
203.
Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф (поштових абонентських скриньок) звільняє оператора від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень.
142. Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Ч. 5 ст. 24 доповнити словами "В цьому разі оператор зобов'язаний повідомити споживачів про свою відмову від доставки поштових відправлень і про умови їх отримання безпосередньо на об'єктах поштового зв'язку".
143. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 5 після тексту "невиконання вимог" доповнити словом "стандартів" - узгодження із частиною 1 цієї ж статті.
144. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Частину доповнити словами "якщо відсутність поштових абонентських скриньок не дає можливості оператору доставляти адресату поштові відправлення".
145. Н.д.Франчук А.Р. (Округ №10)
П.5 ст. 24 доповнити словами "про що письмово повідомляється користувач."
Враховано частково
Відхилено, оскільки зазначене обладнання виготовляється відповідно до стандартів, а встановлюється відповідно до вимог нормативно-правових документів нижчого рівня.

Відхилено, оскільки відсутність зазначених пристроїв унеможливлює відповідальність та гарантованість доставки.
Враховано редакційно
Невиконання вимог щодо розміщення абонентських поштових шаф (абонентських поштових скриньок) звільняє оператора від відповідальності за доставку адресату поштових відправлень. У цьому разі оператор зобов'язаний повідомити користувачів про свою відмову від доставки поштових відправлень.
204.
Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються у зручних місцях, визначених національним оператором за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.


Поштові скриньки, призначені для збирання від відправників простих листів і поштових карток, розміщуються у зручних місцях, визначених національним оператором за погодженням з місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування.
205.
Стаття 25. Економічні основи діяльності операторів


Стаття 24. Економічні основи діяльності операторів
206.
Оператори відповідно до законодавства України самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв'язку та замовлень держави на ці послуги.


Оператори відповідно до законодавства України самостійно планують свою діяльність і визначають перспективи свого розвитку виходячи з попиту на послуги поштового зв'язку та замовлень держави на ці послуги.
207.
Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережі поштового зв'язку оператор має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.


Для забезпечення сталих умов роботи та розвитку власної мережі поштового зв'язку оператор має право здійснювати внутрішньогосподарську централізацію, перерозподіл та використання власних ресурсів.
208.
Доходи філіалів національного оператора від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподілених між філіалами у порядку, який затверджується уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі зв'язку.
146. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Слова "філіалів", "філіалами" замінити словами "філій", "філіями", а слово "уповноваженим" виключити.
147. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Вилучити слова " у порядку, який затверджується уповноваженим центральним органам виконавчої влади у галузі зв'язку".
Відхилено, оскільки суперечить Закону "Про підприємства в Україні".

Враховано
Доходи філіалів національного оператора від господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку визначаються у межах доходних надходжень, перерозподілених між філіалами.
209.
Стаття 26. Виконання замовлень держави щодо надання послуг поштового зв'язку


Стаття 25. Виконання замовлень держави щодо надання послуг поштового зв'язку
210.
Замовлення держави щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором.
148. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити слово "уповноваженим".
Відхилено
Замовлення держави щодо надання послуг поштового зв'язку обумовлюється державним контрактом між уповноваженим центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України, та оператором.
211.
Оператори надають відповідно до законодавства України окремим категоріям громадян послуги на пільговій основі з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок державного і місцевих бюджетів.
149. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "законодавства України" замінити текстом "закону, рішення представницького органу місцевого самоврядування", а текст "державного і" замінити текстом "відповідно "Державного бюджету України чи".
150. Н.д.Кухарчук М.А. (Реєстр.картка №302)
Із частини другої виключити слова "окремим категоріям громадян".
Враховано частково
Враховано
Оператори надають відповідно до законодавства України послуги на пільговій основі з покриттям пов'язаних з цим витрат за рахунок Державного бюджету України і місцевих бюджетів.
212.
Стаття 27. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень


Стаття 26. Митний контроль та митне оформлення міжнародних поштових відправлень
213.
Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю.


Міжнародні поштові відправлення під час переміщення через митний кордон України пред'являються операторами для митного контролю.
214.
Митні органи мають право вилучати в установленому порядку предмети, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях, або відправлені з порушеннями митних правил.
151. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після тексту "в установленому" додати слово "законодавством", після тексту "предмети, заборонені" додати слово "законом", а текст "митних правил" замінити текстом "митним законодавством".
Враховано
Митні органи мають право вилучати в установленому законодавством порядку предмети, заборонені законом до пересилання у міжнародних поштових відправленнях або відправлені з порушеннями митного законодавства.
215.
Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв'язку внаслідок прийняття митними органами рішень щодо поштових відправлень під час здійснення митного контролю.


Оператори не відповідають за ненадання чи неналежне надання послуг поштового зв'язку внаслідок прийняття митними органами рішень щодо поштових відправлень під час здійснення митного контролю.
216.
Стаття 28. Міжнародне співробітництво


Стаття 27. Міжнародне співробітництво
217.
Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України.
152. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину наприкінці доповнити текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України ".
Враховано
Міжнародне співробітництво у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється відповідно до законодавства України та відповідних міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
218.
Правові, організаційні, технологічні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв'язку, а також представництво України в міжнародних організаціях поштового зв'язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв'язку в межах своїх повноважень здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.
153. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Виключити слово "уповноважений".
Відхилено
Правові, організаційні, технологічні та фінансові відносини з міжнародними організаціями поштового зв'язку, а також представництво України у міжнародних організаціях поштового зв'язку, міжнародний правовий захист інтересів України у питаннях поштового зв'язку в межах своїх повноважень здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.
219.
Національний оператор в порядку, визначеному законодавством, підтримує співробітництво з операторами поштового зв'язку інших держав, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу.
154. Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Частину 3 ст. 28 законопроекту після слів "... Всесвітнього поштового союзу" доповнити словами: "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
155. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину 3 наприкінці доповнити текстом "визнаними в Україні".

ВрахованоВраховано по суті
Національний оператор у порядку, визначеному законодавством, підтримує співробітництво з операторами поштового зв'язку інших держав, забезпечує виконання рішень, визначених нормативними актами Всесвітнього поштового союзу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
220.
Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв'язок


Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про поштовий зв'язок
221.
Порушення правил надання послуг поштового зв'язку, виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених поштових марок та кліше державних знаків маркувальних машин, псування засобів поштового зв'язку, крадіжка чи пошкодження поштових відправлень тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства України.
156. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Наприкінці текст "законодавства України" замінити словом "закону".
Враховано
Порушення правил надання послуг поштового зв'язку, виготовлення з метою збуту чи збут свідомо підроблених поштових марок та кліше державних знаків маркувальних машин, псування засобів поштового зв'язку, крадіжка чи пошкодження поштових відправлень тягне за собою відповідальність відповідно до закону.
222.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
223.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
157. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Доповнити частину словами "крім частини шостої статті 14, яка набирає чинності із 1 січня 2003 року."
Враховано
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частини шостої статті 14, яка набирає чинності із 1 січня 2003 року.
224.

158. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Додати частину другу такого змісту:
"До утворення Національної комісії з питань регулювання зв'язку виконання її функцій покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку."
Враховано
2. До утворення Національної комісії з питань регулювання зв'язку виконання її функцій покладається на уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі зв'язку.
225.

159. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Доповнити новою частиною такого змісту:
"До приведення законодавства України та інших нормативно-правових актів у відповідність з нормами цього Закону вони застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону."
Враховано у редакції
3. До приведення законодавства України у відповідність з нормами цього Закону воно застосовуються у частині, що не суперечать цьому Закону.
226.

160. Н.д.Поліщук О.В. (Реєстр.картка №387)
Доповнити новою частиною такого змісту:
"Пункт 46 частини першої статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності викласти у такій редакції:
"пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;"
Враховано
4. Пункт 46 частини першої статті 9 Закону України (Відомості Верховної Ради України, 2000р., №36, ст.299, №45, ст. 397) "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" викласти у такій редакції:
"пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів".
227.
2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:


5. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
228.
внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;


внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
229.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
230.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
161. Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Текст "перегляд і скасування" замінити словом "приведення", текст "що суперечать цьому" замінити текстом "у відповідність до цього".
Враховано
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
231.

162. Н..д.Шпак О.Г. (Округ №14)
Доповнити абзацом такого змісту:
"прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону".
Враховано
прийняти нормативно-правові акти, необхідні для реалізації цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні