Назва: Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України"
Автор: Народні депутати України Шевченко В.Ф., Кулик О.В.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань свободи слова та інформації

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України"

Вносяться народними депутатами України -членами Комітету О.Зінченком, В.Понеділком та іншими

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про підсумки парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України"


Верховна Рада України відзначає, що парламентські слухання "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України", проведені 16 січня 2001 року, стали важливим практичним заходом щодо аналізу ситуації в цій сфері, узагальнення проблем та визначення шляхів їхнього розв'язання, а також удосконалення форм і методів законотворчої діяльності парламенту, спрямованої на забезпечення інформаційної безпеки держави та дотримання конституційних прав громадян України на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, отримання повної і об'єктивної інформації про життя суспільства та діяльність органів влади.
Верховна Рада України констатує, що стан справ та тенденції в цій сфері свідчать про формування в Україні тоталітарного суспільства. Не уособлюючи собою жодну з гілок влади - законодавчу, виконавчу чи судову, - Президент України та його оточення підпорядкували собі найвпливовіші засоби масової інформації і використовують їх для дезорієнтації населення щодо ситуації в країні, нав'язування політичних оцінок, маніпулювання громадською думкою. Державні засоби масової інформації, що утримуються на бюджетні кошти, перетворено на знаряддя боротьби Президента України з Верховною Радою України, спрямовано на дозоване й кон'юнктурне висвітлення діяльності Кабінету Міністрів України, захист керівників скомпрометованих правоохоронних органів, підтримку одних політичних осіб і політичних сил та замовну критику інших.
Державні органи та посадові особи, відповідальні за формування інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки, позбавлені можливості повноцінно виконувати свої функції, оскільки перебувають у залежності від Президента України і його адміністрації. Водночас засоби масової інформації, які прагнуть бути об'єктивними і висвітлюють негативні явища в країні, нерідко під сумнівними приводами притягаються до судової відповідальності, переслідуються податковими та іншими режимними органами, а над незалежними журналістами чиняться фізичні розправи.
Відсутність реальної свободи слова в Україні, ігнорування прав її громадян на об'єктивну інформацію викликають занепокоєння Ради Європи, численних міжнародних інституцій, професійних та правозахисних організацій.
Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
-1-
Викласти преамбулу у новій редакції
Врахо-вано
Верховна Рада України відзначає, що парламентські слухання "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України", проведені 16 січня 2001 року, стали важливим практичним заходом щодо аналізу ситуації в цій сфері, узагальнення проблем та визначення шляхів їхнього розв'язання, а також удосконалення форм і методів законотворчої діяльності парламенту, спрямованої на забезпечення інформаційної безпеки держави та дотримання конституційних прав громадян України на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань, отримання повної і об'єктивної інформації про життя суспільства та діяльність органів влади.
Верховна Рада України констатує, що стан справ та тенденції в цій сфері свідчать про серйозну кризу і значні відхилення від нормального демократичного розвитку. Зокрема широко поширена практика використання найвпливовіших засобів масової інформації для дезорієнтації населення щодо ситуації в країні, нав'язування політичних оцінок, маніпулювання громадською думкою. Державні засоби масової інформації фактично перетворено на знаряддя політичної боротьби.
Державні органи та посадові особи, відповідальні за формування інформаційної політики та забезпечення інформаційної безпеки, позбавлені можливості повноцінно виконувати свої функції, оскільки перебувають у залежності від Президента України і його адміністрації.
Засоби масової інформації, які прагнуть бути об'єктивними нерідко під сумнівними приводами притягаються до судової відповідальності, переслідуються податковими та іншими контролюючими органами, а над незалежними журналістами чиняться фізичні розправи.
Стан справ стосовно забезпечення в Україні реальної свободи слова і права громадян на об'єктивну інформацію викликає занепокоєння Ради Європи, численних міжнародних інституцій, професійних та правозахисних організацій.
Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України", Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


1. Визнати незадовільним стан справ у сфері забезпечення діяльності засобів масової інформації, свободи слова і додержання прав громадян на вільний доступ до інформації.
Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити рішучих заходів, спрямованих на неухильне дотримання вимог законодавства України в інформаційній сфері, забезпечення конституційних прав громадян України на свободу слова та вільне збирання, використання і поширення інформації.1. Визнати незадовільним стан справ у сфері забезпечення діяльності засобів масової інформації, свободи слова і додержання прав громадян на вільний доступ до інформації.
Рекомендувати Кабінету Міністрів України, Генеральній прокуратурі України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення вжити рішучих заходів, спрямованих на неухильне дотримання вимог законодавства України в інформаційній сфері, забезпечення конституційних прав громадян України на свободу слова та вільне збирання, використання і поширення інформації.


2. Взяти до відома та виконання адресовані органам влади в Україні рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, що містяться в Резолюції 1239 "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" від 25 січня 2001 року, зокрема, щодо
невідкладного і прозорого розслідування усіх випадків насильства над журналістами та смерті журналістів;
негайного скасування положень і практики, що дозволяє позасудове закриття засобів масової інформації та припинення трансляції програм телерадіоорганізацій;
прийняття без будь-яких зволікань змін до законодавства щодо штрафів чи відшкодувань за наклеп та декриміналізації наклепу;

внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" у відповідності з експертним висновком, наданим Радою Європи;
створення рівних умов для функціонування всіх засобів масової інформації (внесення змін до Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів");
припинення практики тиску на засоби масової інформації через важелі друкування та поширення;
сприяння громадським засобам мовлення;
ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення.

-2-
Змінити редакцію четвертого абзацу пункту 2


-3-
З шостого абзацу пункту 2 вилучити посилання на Закон


Врахо-вано
Врахо-вано

2. Взяти до відома та виконання адресовані органам влади в Україні рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи, що містяться в Резолюції 1239 "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" від 25 січня 2001 року, зокрема, щодо
невідкладного і прозорого розслідування усіх випадків насильства над журналістами та смерті журналістів;
негайного скасування положень і практики, що дозволяє позасудове закриття засобів масової інформації та припинення трансляції програм телерадіоорганізацій;
необхідності змін до законодавства щодо відшкодування моральної шкоди, кримінальної, цивільної, адміністративної відповідальності за поширення недостовірної інформації, наклеп, образу;
внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" у відповідності з експертним висновком, наданим Радою Європи;
створення рівних умов для функціонування всіх засобів масової;
припинення практики тиску на засоби масової інформації через важелі друкування та поширення;
сприяння громадським засобам мовлення;
ратифікації Європейської конвенції про транскордонне телебачення.


3. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів України на невиконання нормативних актів, прийнятих за результатами парламентських слухань "Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи" (10 квітня 1997 року), "Інформаційна політика України: стан і перспективи" (15 січня 1999 року) та Дня Уряду на тему "Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні" (9 лютого 1999 року), - зокрема, Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин".
Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України про причини невиконання цих нормативних актів та вжиті заходи щодо винних у їх невиконанні.3. Звернути увагу Президента України, Кабінету Міністрів України на невиконання нормативних актів, прийнятих за результатами парламентських слухань "Свобода слова в Україні: стан, проблеми, перспективи" (10 квітня 1997 року), "Інформаційна політика України: стан і перспективи" (15 січня 1999 року) та Дня Уряду на тему "Про діяльність Кабінету Міністрів України щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні" (9 лютого 1999 року), - зокрема, Указу Президента України "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 червня 1997 року "Про невідкладні заходи щодо впорядкування системи здійснення державної інформаційної політики та удосконалення державного регулювання інформаційних відносин".
Кабінету Міністрів України поінформувати Верховну Раду України про причини невиконання цих нормативних актів та вжиті заходи щодо винних у їх невиконанні.

4. Визнати незадовільною діяльність Національної телекомпанії України (НТКУ).
Запропонувати Президенту України, Прем'єр-міністру України, голові Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України звільнити Долганова В.О. з посади президента НТКУ та зміцнити керівництво НТКУ.

-4-
З пункту 4 вилучити пропозиції про звільнення Долганова до Прем'єр-міністра і голови Держкомінформу
Врахо-вано

4. Визнати незадовільною діяльність Національної телекомпанії України (НТКУ).
Запропонувати Президенту України, звільнити Долганова В.О. з посади президента НТКУ та зміцнити керівництво НТКУ.5. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на порушення законодавства в діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України (відсутність статутів цих телерадіоорганізацій, концепцій їхнього мовлення, монопольне використання ними кількох каналів мовлення, порушення порядку фінансування їх за рахунок коштів Державного бюджету на 2001 рік тощо).
Запропонувати Генеральній прокуратурі України та Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України протягом березня-квітня 2001 року вжити відповідних заходів для забезпечення діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України у повній відповідності з вимогами законодавства України і повідомити про вжиті заходи Верховну Раду України.

-5-
В першій частині пункту п'ять конкретизувати приклади порушення законодавства в діяльності НТКУ та НРКУ та змінити терміни доручень
Врахо-вано

5. Звернути увагу Кабінету Міністрів України, Генеральної прокуратури України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, на порушення законодавства в діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України, зокрема:
систематичне ігнорування з боку керівництва цих організацій вимог Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" і відповідних постанов про висвітлення роботи Верховної Ради України;
невідповідність вимогам законодавства статутів цих телерадіоорганізацій;
монопольне використання ними кількох каналів мовлення;
порушення порядку їх фінансування за рахунок коштів Державного бюджету.
Запропонувати Генеральній прокуратурі України, Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення протягом червня-вересня 2001 року вжити відповідних заходів для забезпечення діяльності Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України у повній відповідності з вимогами законодавства України і повідомити про вжиті заходи Верховну Раду України.-6-
Доповнити Постанову пунктом 6 щодо передбачення можливості припинення бюджетного фінансування НТКУ та НРКУ та приведення у відповідність до законодавства їх статутних документів
Врахо-вано

6. Передбачити припинення бюджетного фінансування Національної телекомпанії України та Національної радіокомпанії України в разі невиконання ними Постанови Верховної Ради України "Про порядок висвітлення роботи сьомої сесії Верховної Ради України третього скликання".
Доручити профільним комітетам у двомісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти рішень стосовно механізмів припинення бюджетного фінансування цих державних телерадіокомпаній і приведення їх статутних документів відповідно до вимог законодавства.


6. Визнати незадовільним стан національної безпеки України в інформаційній сфері, що виявляється передусім у втраті контролю за використанням національного радіочастотного ресурсу, уповільненні розвитку новітніх інформаційних технологій, протекціонізмі зарубіжним суб'єктам інформаційних відносин на національному ринку інформаційних послуг, ігноруванні посадовими особами органів державної влади, керівниками засобів масової інформації норм законодавства України в інформаційній сфері.
Запропонувати Президенту України звільнити Марчука Є.К. з посади Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
-7-
Вилучити другий абзац пункту 6

Врахо-вано

7. Визнати незадовільним стан національної безпеки України в інформаційній сфері, що виявляється передусім у втраті контролю за використанням національного радіочастотного ресурсу, уповільненні розвитку новітніх інформаційних технологій, протекціонізмі зарубіжним суб'єктам інформаційних відносин на національному ринку інформаційних послуг, ігноруванні посадовими особами органів державної влади, керівниками засобів масової інформації норм законодавства України в інформаційній сфері.


7. Запропонувати Кабінету Міністрів України денонсувати Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення від 23 жовтня 2000 року як таку, що суперечить національним інтересам України і спрямована проти вітчизняних телерадіомовлеників, які діють у повній відповідності з вимогами законодавства України в інформаційній сфері.

-8-
Змінити редакцію пункту 7

Врахо-вано
8. Запропонувати Кабінету Міністрів України денонсувати Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі телебачення і радіомовлення від 23 жовтня 2000 року як таку, що суперечить законодавству України і спрямована проти вітчизняних телерадіомовлеників, які діють у повній відповідності з вимогами законодавства України в інформаційній сфері.8. Схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо законодавчого оформлення результатів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" і за поданням цього Комітету розглянути на сьомій сесії Верховної Ради України третього скликання проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань діяльності засобів масової інформації.
З цією метою Верховній Раді України в першочерговому порядку:


розглянути проект Концепції роздержавлення засобів масової інформації в Україні;

забезпечити законодавчу базу для запровадження в Україні системи Суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням пропозицій Президента України до Закону України "Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України", який прийнятий 19 жовтня 2000 року, але не набув чинності;
розв'язати проблему забезпечення конституційних прав громадян на інформацію та захисту журналістів і засобів масової інформації від переслідування в суді за критику (відповідальність за поширення недостовірної інформації, її спростування та відшкодування пов'язаної з її поширенням моральної шкоди).

-9-
Внести редакційні зміни до пункту 8
Врахо-вано
9. Схвалити пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації щодо законодавчого оформлення результатів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України".
З цією метою:
внести до порядку денного сьомої сесії та невідкладно розглянути проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України за результатами парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки" (реєстр. №7338 від 28.05.2001р.);
внести до порядку денного сьомої сесії та невідкладно розглянути проект Концепції роздержавлення засобів масової інформації в Україні;
забезпечити законодавчу базу запровадження в Україні системи Суспільного телебачення і радіомовлення з урахуванням пропозицій Президента України до Закону України "Про створення системи Суспільного телебачення і радіомовлення України";


законодавчо розв'язати проблему забезпечення конституційних прав громадян на інформацію та захисту журналістів і засобів масової інформації від переслідування в суді за критику (відповідальність за поширення недостовірної інформації, її спростування та відшкодування пов'язаної з її поширенням моральної шкоди).


9. Рекомендувати Кабінету Міністрів України на підставі матеріалів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією Постановою:
переглянути механізм та порядок надання засобам масової інформації державної підтримки і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо відповідних змін до законодавства;
з урахуванням пропозицій та побажань працівників друкованих засобів масової інформації врегулювати проблеми, пов'язані з встановленням граничних розмірів тарифів на прийом передплати та доставку передплатникам друкованих видань;
розглянути можливість надання Жидачівському целюлозно-паперовому комбінату кредиту Державної інноваційної компанії України на закупівлю та встановлення обладнання для збільшення виробництва вітчизняного паперу для потреб українських друкованих засобів масової інформації;

зменшити розміри орендної плати за землекористування для організацій - розповсюджувачів преси і заборонити встановлення для них будь-яких не передбачених законодавством зборів та платежів та спростити порядок встановлення кіосків з розповсюдження (роздрібного продажу) періодики.


-10-
Доповнити пункт 9 абзацем третім
-11-
Редакційно доповнити і змінити абзаци п'ятий і шостий пункту 9


Врахо-вано

Врахо-вано
10. Рекомендувати Кабінету Міністрів України на підставі матеріалів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки України" протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією Постановою:
переглянути механізм та порядок надання засобам масової інформації державної підтримки і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо відповідних змін до законодавства;
вжити заходів щодо забезпечення дійового соціального захисту журналістів, внести відповідні зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 березня 1999 р. № 377 "Про реалізацію статей 14 і 16 Закону України "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів";
з урахуванням пропозицій та побажань працівників друкованих засобів масової інформації врегулювати проблеми, пов'язані з встановленням граничних розмірів тарифів на прийом передплати та доставку передплатникам друкованих видань;
з метою безперебійного забезпечення українських друкованих засобів масової інформації папером вітчизняного виробництва розглянути можливість надання Жидачівському целюлозно-паперовому комбінату кредиту Державної інноваційної компанії України на закупівлю та встановлення обладнання для збільшення виробництва паперу;
для створення сприятливих умов діяльності вітчизняних розповсюджувачів преси зменшити розміри орендної плати за землекористування і заборонити встановлення будь-яких не передбачених законодавством зборів та платежів для цих підприємств, спростити порядок розповсюдження преси.


10. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації опрацювати висловлені під час парламентських слухань пропозиції та відповідно до них:
спільно з Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення завершити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України проекти Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України (перше півріччя 2001 року), Концепції розвитку в Україні глобальних інформаційних мереж (перше півріччя 2001 року), Концепції інформаційної безпеки України (червень-липень 2001 р.), Інформаційного кодексу України (друге півріччя 2001 року);
за погодженнями з депутатськими фракціями і групами парламенту, відповідно до Статуту редакції журналу Верховної Ради України "Віче", у встановленому порядку та за визначеною процедурою протягом двох місяців з дня набрання чинності цією Постановою подати на затвердження Голови Верховної Ради України проекти розпоряджень про призначення головного редактора та редакційної колегії цього журналу;
протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою внести на розгляд Верховної Ради України в другому читанні проект положення про редакційну раду газети Верховної Ради України "Голос України", а після його прийняття - підготувати матеріали щодо формування редакційної ради за пропозиціями депутатських фракцій і груп парламенту.


-12-
В другому абзаці пункту 10 змінити строки подання законопроектів

Врахо-вано
11. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації опрацювати висловлені під час парламентських слухань пропозиції та відповідно до них:
спільно з Кабінетом Міністрів України, Радою національної безпеки і оборони України, Державним комітетом інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення завершити підготовку і внести на розгляд Верховної Ради України проекти Концепції розвитку телерадіоінформаційного простору України (друге півріччя 2001 року), Концепції розвитку в Україні глобальних інформаційних мереж (друге півріччя 2001 року), Концепції інформаційної безпеки України (перше півріччя 2001 р.), Інформаційного кодексу України;

за погодженням з депутатськими фракціями і групами парламенту, відповідно до Статуту редакції журналу Верховної Ради України "Віче" у встановленому порядку та за визначеною процедурою протягом двох місяців з дня набрання чинності цією Постановою подати на затвердження Голови Верховної Ради України проекти розпоряджень про призначення головного редактора та редакційної колегії цього журналу;
протягом місяця з дня набрання чинності цією Постановою внести на розгляд Верховної Ради України в другому читанні проект положення про редакційну раду газети Верховної Ради України "Голос України", а після його прийняття - підготувати матеріали щодо формування редакційної ради за пропозиціями депутатських фракцій і груп парламенту.


11. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності спільно з Міністерством фінансів України прискорити доопрацювання проекту Закону про стабілізацію фінансового стану Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і в місячний термін з дня набрання чинності цією Постановою внести його на розгляд Верховної Ради України.12. Комітету Верховної Ради України з питань фінансів та банківської діяльності спільно з Міністерством фінансів України прискорити доопрацювання проекту Закону про стабілізацію фінансового стану Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і в місячний термін з дня набрання чинності цією Постановою внести його на розгляд Верховної Ради України.


12. Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи в місячний термін з дня набрання чинності цією Постановою внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", інших нормативно-правових актів, що стосуються відповідальності журналістів та засобів масової інформації за поширення недостовірної інформації, з урахуванням рекомендацій Верховного Суду України.

-13-
Редакційно доповнити пункт 12
Врахо-вано
13. Комітету Верховної Ради України з питань правової реформи опрацювати пропозиції учасників слухань щодо відповідальності журналістів та засобів масової інформації за поширення недостовірної інформації, наклеп, образу і в місячний термін з дня набрання чинності цією Постановою підготувати та внести на розгляд Верховної Ради України відповідні пропозиції щодо змін до Кримінального кодексу України, Цивільного кодексу України, Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито", інших нормативно-правових актів з урахуванням рекомендацій Верховного Суду України.


13. Вказати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення на порушення нею вимог законодавства з питань діяльності засобів масової інформації, що виявилося у затвердженні суперечливого положення про ліцензування телерадіоорганізацій та невиваженій процедурі проведення конкурсу на використання радіочастот телерадіомовниками.
Зобов'язати Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації здійснювати контроль за дотриманням законодавства в діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення під час ліцензування телерадіоорганізацій і в разі виявлених порушень негайно інформувати про них Верховну Раду України.
Запропонувати Державному комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України у межах наданих йому повноважень забезпечити гласність процесу ліцензування телерадіоорганізацій та прозорість конкурсних процедур.
-14-
Редакційно змінити абзац перший пункту 13
-15-
Вилучити абзац третій пункту 13


Врахо-ваноВрахо-вано


14. Вказати Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення на обов'язковість чіткого дотримання всіх вимог законодавства при розробці нормативних документів, визначенні процедури проведення конкурсів, а також безпосередньо в процесі ліцензування телерадіоорганізацій.


Зобов'язати Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації здійснювати контроль за дотриманням законодавства в діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення під час ліцензування телерадіоорганізацій і в разі виявлених порушень негайно інформувати про них Верховну Раду України.

14. Звернути увагу Державного Комітету зв'язку та інформатизації України і Ліцензійної палати України на неприпустимість подвійного ліцензування діяльності телерадіоорганізацій та на необхідність безумовного виконання ними рішення Вищого арбітражного суду України від 12 квітня 2000 року щодо неправочинності наказу Держкомзв'язку та інструкції Ліцензійної палати "Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їхнім дотриманням".
15. Звернути увагу Державного Комітету зв'язку та інформатизації України і Ліцензійної палати України на неприпустимість подвійного ліцензування діяльності телерадіоорганізацій та на необхідність безумовного виконання ними рішення Вищого арбітражного суду України від 12 квітня 2000 року щодо неправочинності наказу Держкомзв'язку та інструкції Ліцензійної палати "Про порядок видачі суб'єктам підприємницької діяльності ліцензії на використання радіочастот, умови та правила здійснення цієї діяльності і контроль за їхнім дотриманням".15. На виконання частини шостої Резолюції N 1239 Парламентської асамблеї Ради Європи "Свобода вираження поглядів та переконань і функціонування парламентської демократії в Україні" від 25 січня 2001 року та відповідно до Рекомендації N 1497 Парламентської асамблеї Ради Європи від 25 січня 2001 року з метою об'єктивного і всебічного розслідування обставин зникнення в Україні журналіста Г.Гонгадзе звернутися до Ради Європи з проханням:
виконати аналіз ДНК тіла, знайденого в листопаді 2000 року поблизу м.Таращі Київської області;
провести незалежну експертизу для встановлення автентичності оригіналів магнітофонних записів розмов у кабінеті Президента України, здійснених колишнім охоронцем Президента М.Мельниченком.

-16-
Вилучити пункт 15
Врахо-вано


16. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації проаналізувати хід виконання цієї Постанови в першому півріччі 2001 року і до 1 липня 2001 року подати Верховній Раді України аналітичну довідку з цього приводу.

-17-
Змінити термін подання аналітичної довідки
Врахо-вано
16. Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації проаналізувати хід виконання цієї Постанови в першому півріччі 2001 року і до 1 жовтня 2001 року подати Верховній Раді України аналітичну довідку з цього приводу.


17. Видавництву Верховної Ради України до 1 червня 2001 року видати збірник матеріалів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки".
Апарату Верховної Ради України забезпечити вручення цього збірника народним депутатам України, учасникам парламентським слухань, а також органам державної влади, організаціям та установам сфери інформаційної діяльності за списком Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.

-18-
Змінити термін видання збірника матеріалів парламентських слухань

17. Видавництву Верховної Ради України до 1 серпня 2001 року видати збірник матеріалів парламентських слухань "Проблеми інформаційної діяльності, свободи слова, дотримання законності та стану інформаційної безпеки".
Апарату Верховної Ради України забезпечити вручення цього збірника народним депутатам України, учасникам парламентським слухань, а також органам державної влади, організаціям та установам сфери інформаційної діяльності за списком Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації.


18. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на заступника Голови Верховної Ради України Гавриша С.Б.


18. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на заступника Голови Верховної Ради України Гавриша С.Б.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні