Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів''
Автор: Народний депутат України Марковська Н.С.
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров`я, материнства та дитинства

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
1.
Закон України
Закон України


Закон України
2.
Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60)
Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"


Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"
3.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.

1. Внести до Закону України"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60) такі зміни:
-1- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропоную внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"(Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60), виклавши його в такій редакції:
"Закон України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".
Враховано
Внести зміни до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.60), виклавши його у такій редакції:
"Закон України
"Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів"

Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов`язань України регулює суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає права та обов`язки державних органів, юридичних осіб і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України.


-2- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Преамбулу викласти у такій редакції: "Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов`язань України регулює суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки юридичних осіб і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України".
Враховано
Цей Закон з урахуванням міжнародних зобов`язань України регулює суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, визначає повноваження органів виконавчої влади, права та обов`язки юридичних осіб і громадян, які беруть участь у такому обігу на території України.

Розділ І. Загальні положенняРозділ І. Загальні положення

Стаття 1. Основні терміни, які застосовуються в цьому Законі
Для цілей цього Закону вживаються такі терміни:
наркотичні засоби - рослини, сировина і речовини, природні або синтетичні, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші рослини, сировина і речовини, які становлять небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров`я України (далі - Комітет);

-3- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Пропонуємо статтю 1 чинного Закону викласти у такій редакції:
"Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які підлягають контролю в Україні (далі - Перелік), - згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що підлягають контролю в Україні, включені до таблиць, згідно з законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я і публікується в офіційному виданні;
наркотичні засоби - включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними;
Враховано
Стаття 1. Визначення термінів
У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають контролю в Україні (далі - Перелік), - згруповані в списки наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що підлягають контролю в Україні, включені до таблиць, згідно з законодавством України та міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Перелік затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я і публікується в офіційному виданні;
наркотичні засоби - включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, рослини, які становлять небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними;


психотропні речовини - будь-які природні або синтетичні речовини та матеріали, класифіковані як такі в міжнародних конвенціях, а також інші речовини і матеріали, які становлять небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними і віднесені до зазначеної категорії Комітетом;

психотропні речовини - включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становити небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними;

препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Переліку;

наркотичний (психотропний) лікарський засіб - лікарський засіб, що містить наркотичні або психотропні препарати і прекурсори, включені до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку;

психотропні речовини - включені до Переліку речовини природного чи синтетичного походження, препарати, природні матеріали, які здатні викликати стан залежності та справляти депресивний або стимулюючий вплив на центральну нервову систему або викликати порушення сприйняття, або емоцій, або мислення, або поведінки і становити небезпеку для здоров`я населення у разі зловживання ними;
препарат - суміш речовин у будь-якому фізичному стані, що містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, включених до Переліку;
наркотичний (психотропний) лікарський засіб - лікарський засіб, що містить наркотичні або психотропні препарати і прекурсори, включені до таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку;


прекурсори - речовини та їх солі, класифіковані в міжнародних конвенціях як хімічні матеріали, які використовуються для виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також хімічні речовини та їх солі, які використовуються з цією ж метою і віднесені до зазначеної категорії Комітетом;

прекурсори - речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку;


прекурсори - речовини та їх солі, що використовуються при виробництві, виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку;

аналоги наркотичних і психотропних речовин - синтетичні або виділені з природної сировини продукти, що мають хімічну структуру і властивості, подібні до структури і властивостей речовин, включених до таблиць І, ІІ, ІІІ, призводять до стимулюючого, депресуючого або галюциногенного стану, є небезпечними для здоров`я населення в разі зловживання ними і не затверджені як наркотичні засоби чи психотропні речовини міжнародними конвенціями ООН, а також рішенням Комітету;

аналоги наркотичних і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють;
особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - включені до списків № 1 і № 2 таблиці І Переліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які є особливо небезпечними для здоров`я населення;

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - дозволені згідно з цим Законом окремі види діяльності, пов`язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку;
культивування рослин, що містять наркотичні речовини, - посів і вирощування рослин, в тому числі снотворного маку і конопель, включених до Переліку;
виробництво наркотичних засобів та (або) психотропних речовин - усі дії, пов`язані з серійним одержанням наркотичних засобів чи психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин;
виготовлення наркотичних засобів та (або) психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування та екстракцію, в результаті яких одержуються наркотичні засоби та (або) психотропні речовини, а також відбувається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів на готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх вміщують".

аналоги наркотичних і психотропних речовин - заборонені до обігу в Україні речовини природного чи синтетичного походження, не включені до Переліку, хімічна структура і властивості яких подібні до хімічної структури і властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких ці речовини відтворюють;
особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - включені до списків № 1 і № 2 таблиці І Переліку наркотичні засоби і психотропні речовини, які є особливо небезпечними для здоров`я населення;
5.
обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів - діяльність державних органів, підприємств та установ, пов`язана з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини, виробленням, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, торгівлею, ввезенням, вивезенням і використанням наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів з метою задоволення медичних і наукових потреб;
1. Абзац 6 статті 1 викласти у такій редакції:
"обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів - діяльність, пов`язана з культувуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробленням, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, відпусканням, реалізацією, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, дозволених згідно з законодавством України;".
-4- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Запропоновані зміни до абзацу шостого статті 1 не суттєві, оскільки визначення обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів у чинному Законі України викладено на підставі Конвенцій ООН і пройшло належну експертну оцінку, тому пропоную статтю 1 Закону вилучити і відповідним чином змінити нумерацію наступних статей.

Відхилено
обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - дозволені згідно з цим Законом окремі види діяльності, пов`язані з культивуванням рослин, що містять наркотичні речовини; розробкою, виробництвом, виготовленням, зберіганням, розподілом, перевезенням, пересиланням, придбанням, реалізацією, відпуском, ввезенням на територію України, вивезенням з території України, використанням, знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до Переліку;-5-Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Абзац шостий статті 1 після слів "діяльність державних" доповнити словами "а в передбачених цим Законом випадках і недержавних".
Враховано
редакційно

6.
культивування - посів і вирощування рослин снотворного (опійного, в тому числі олійного та інших, що містять опій) маку та конопель, інших рослин, передбачених міжнародними конвенціями ООН;

-6- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370),
Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
"культивування - посів і вирощування снотворного маку, який може бути опійним або олійним, конопель та інших рослин з вмістом наркотичних речовин, передбачених міжнародними конвенціями ООН".
Враховано
редакційно
культивування рослин, що містять наркотичні речовини, - посів і вирощування рослин, в тому числі снотворного маку і конопель, включених до Переліку;

-7- Н.д.Круценко В.Я. (Реєстр.картка №276)
У абзаці сьомому статті 1 внести доповнення такого змісту "крім сортів конопель, внесених до реєстру сортів рослин України".

Відхиленовироблення наркотичних засобів - відокремлення макової соломи чи соку (опію) від рослин маку або листя, суцвіття та смоли від конопель;виробництво наркотичних засобів та (або) психотропних речовин - усі дії, пов`язані з серійним одержанням наркотичних засобів чи психотропних речовин із хімічних речовин та (або) рослин;

виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин - всі процеси, за винятком вироблення, за допомогою яких можуть бути отримані наркотичні чи психотропні речовини, в тому числі шляхом екстракції або рафінування, а також перетворення одних наркотичних або психотропних речовин в інші наркотичні засоби і психотропні речовини;виготовлення наркотичних засобів та (або) психотропних речовин - усі дії, включаючи рафінування та екстракцію, в результаті яких одержуються наркотичні засоби та (або) психотропні речовини, а також відбувається перетворення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів на готові до використання форми наркотичних засобів чи психотропних речовин або лікарські засоби, що їх вміщують;

ввезення (імпорт) і вивезення (експорт) - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів за межі України або ввезення їх до України з іншої держави;

-8- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Абзаци десятий та одинадцятий статті 1 викласти у такій редакції: "Імпорт (ввезення) або експорт (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів із-за меж іншої держави у межі України або з меж України у межі іншої держави;
Враховано
імпорт (ввезення) або експорт (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів із-за меж іншої держави у межі України або з меж України у межі іншої держави;

перевезення і пересилання - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів з одного місця в інше в межах України;

Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів з однієї території до іншої в межах України".

перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів - переміщення наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів з однієї території до іншої в межах України.
7.
таблиці класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - відповідно пронумеровані їх переліки, що затверджуються Комітетом на основі міжнародних конвенцій. Будь-які зміни та доповнення до цих таблиць проводяться за рішенням Комітету і публікуються в офіційному виданні;
2. Абзац 12 статті 1 після слова "затверджуються" доповнити словами: "Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету" і новим реченням у такій редакції:
"Порядок внесення змін і доповнень до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що підлягають контролю в Україні, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
-9- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
У абзаці дванадцятому статті 1 слово "Комітетом" замінити словами Кабінетом Міністрів України за поданням Комітету".
Крім цього, враховуючи, що змінами пропонується надання Кабінету Міністрів України повноважень щодо затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вважаємо, що друге речення абзацу дванадцятого статті 1 Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" та другий абзац статті 2 проекту слід також виключити, оскільки будь-які зміни або доповнення до рішень Кабінету Міністрів України можуть бути внесені лише Кабінетом Міністрів України.
Враховано
-10- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац 11 статті 1 викласти у такій редакції:
"таблиці класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів - відповідно пронумеровані їх переліки, що затверджуються Комітетом на основі міжнародних конвенцій. Будь-які зміни та доповнення до цих таблиць, а також порядок внесення змін і доповнень до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів, що підлягають контролю в Україні, встановлюються за рішенням Комітету і публікуються в офіційному виданні".
Відхилено


особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини - речовини і препарати, які є особливо небезпечними для здоров`я людини і занесені до списків № 1 і № 2 таблиці І міжнародними конвенціями ООН, а також рішенням Комітету;


препарат - суміш у твердому або рідкому стані, яка містить один чи декілька наркотичних засобів або психотропних речовин, стосовно яких встановлено заходи контролю.

Стаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що підлягають контролю, та їх класифікаціяСтаття 2. Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори, що підлягають контролю, та їх класифікація

Рослини, речовини і препарати класифікуються як наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори згідно з міжнародними конвенціями і заносяться Комітетом до відповідних таблиць залежно від ступеня небезпеки для здоров`я, яку вони можуть становити у разі зловживання ними, а також з урахуванням того, чи використовуються вони з медичною метою:


-11- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23),
Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 2 викласти у такій редакції: "Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням їх корисності для використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я, яку вони можуть становити у разі зловживання ними, і застосовуваних державою заходів контролю включаються до відповідно пронумерованих списків і таблиць Переліку:
Враховано
Наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням їх корисності для використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я, яку вони можуть становити у разі зловживання ними, і застосовуваних державою заходів контролю включаються до відповідно пронумерованих списків і таблиць Переліку:

таблиця І - наркотичні засоби, заборонені для застосування на людях і вироблення, включені до списку № 1, в тому числі і психотропні речовини, занесені до списку № 2, а також рослини і сировина, що містять наркотичні або психотропні речовини, які включені до списку № 3 і не підлягають включенню до рецептурних довідників, довідників лікарських засобів і Державної Фармакопеї України;

таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2, обіг яких в Україні заборонено згідно з законодавством, а також наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списку № 3, обіг яких в Україні допускається лише в цілях, передбачених статтею 7 цього Закону;

таблиця І містить особливо небезпечні наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1, № 2, обіг яких в Україні заборонено згідно з законодавством, а також наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списку № 3, обіг яких в Україні допускається лише в цілях, передбачених статтею 7 цього Закону;

таблиця ІІ - речовини і препарати, які є небезпечними для здоров`я і становлять інтерес для використання з медичною метою;

таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством;

таблиця ІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством;

таблиця ІІІ - речовини і препарати, які є менш небезпечними для здоров`я і становлять інтерес для використання з медичною метою;

таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких допускається виключення із сфери дії деяких заходів контролю згідно з законодавством;

таблиця ІІІ містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких допускається виключення із сфери дії деяких заходів контролю згідно з законодавством;

таблиця ІV - хімічні речовини та їх солі, які використовуються в процесі виготовлення наркотичних або психотропних речовин і реєструються в міжнародних конвенціях як прекурсори, занесені Комітетом до списків № 1 і № 2 цієї таблиці.
Прекурсори, включені до списку № 1, - це хімічні речовини та їх солі, під час яких одержують синтетичні наркотичні або психотропні речовини.
Прекурсори, включені до списку № 2, - це розчинники, окислювачі та інші хімікати промислового або побутового призначення, які використовуються в процесі виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.

таблиця ІV містить включені до списків № 1 і № 2 прекурсори, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством.таблиця ІV містить включені до списків № 1 і № 2 прекурсори, обіг яких в Україні обмежено і відносно яких встановлюються заходи контролю згідно з законодавством.

Зазначені рослини, речовини і препарати підлягають контролю згідно з цим Законом.


Стаття 3. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону і виданих відповідно до нього інших нормативних актів.
Кабінет Міністрів України, міністерства і відомства видають нормативні акти з питань обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України.

-12- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону і виданих відповідно до нього інших нормативно-правових актів.
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші відповідні центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України".
Враховано
Стаття 3. Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
Законодавство про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів складається з цього Закону і виданих відповідно до нього інших нормативно-правових актів.
Кабінет Міністрів України, міністерства та інші відповідні центральні органи виконавчої влади видають нормативно-правові акти щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів лише у випадках, передбачених законами України.

Стаття 4. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, на території України дозволяється лише з метою медичного застосування або для науково-дослідної роботи в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативними актами Кабінету Міністрів України та інших органів державної виконавчої влади.

-13- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
У назві та тексті статті 4 вилучити слово "аналогів", слово "застосування" замінити словом "використання", слово "нормативні" замінити словами "нормативно-правовими", слова "та інших органів державної виконавчої влади" замінити словами "та відподвідних центральних органів виконавчої влади".

Враховано
Стаття 4. Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, на території України дозволяється лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи в порядку, встановленому цим Законом, а у передбачених ним випадках - у порядку, що встановлюється нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та відподвідних центральних органів виконавчої влади.

Стаття 5. Контроль за обігом препаратів
Використання препаратів, які містять наркотичні засоби або психотропні речовини, здійснюється з обов`язковим дотриманням вимог контролю за використанням наркотиків, встановлених цим Законом та іншими законодавчими актами України.
Стосовно препаратів, які містять два і більше наркотичних засобів або психотропних речовин, щодо яких встановлено різний режим контролю, застосовується більш суворий режим контролю.

-14- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 5 викласти у такій редакції:
"Препарати, які містять наркотичні засоби або психотропні речовини, підлягають тим самим заходам контролю, що й наркотичні засоби або психотропні речовини, які в них містяться.
Стосовно препаратів, які містять кілька наркотичних засобів або психотропних речовин, щодо яких встановлено різний режим контролю, вони підпадають під дію заходів контролю, які застосовуються щодо тієї з речовин, яка підлягає більш суворим заходам контролю.
Враховано

Стаття 5. Контроль за обігом препаратів
Препарати, які містять наркотичні засоби або психотропні речовини, підлягають тим самим заходам контролю, що й наркотичні засоби або психотропні речовини, які в них містяться.
Стосовно препаратів, які містять кілька наркотичних засобів або психотропних речовин, щодо яких встановлено різний режим контролю, вони підпадають під дію заходів контролю, які застосовуються щодо тієї з речовин, яка підлягає більш суворим заходам контролю.

Лікарські препарати, які за своїм складом становлять незначну небезпеку у разі вживання, але містять речовини, занесені до таблиці ІІІ, і які не можуть бути видобуті легкодоступними способами в кількостях, що дозволяють зловживати ними, можуть бути виключені Комітетом із сфери дії заходів контролю за обігом наркотичних засобів чи психотропних речовин.

Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, до складу яких входять препарати, які містять малі кількості наркотичних засобів чи психотропних речовин і прекурсорів, включених до списків таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами в кількостях, що дозволяють зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю, передбачених цим Законом. Порядок застосування заходів контролю за обігом цих лікарських засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, які входять до складу наркотичних (психотропних) лікарських засобів, зазначених у частині третій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я".
Враховано
Наркотичні (психотропні) лікарські засоби, до складу яких входять препарати, які містять малі кількості наркотичних засобів чи психотропних речовин і прекурсорів, включених до списків таблиць ІІ, ІІІ і ІV Переліку, із яких ці засоби чи речовини не можуть бути видобуті легкодоступними способами в кількостях, що дозволяють зловживати ними, можуть виключатися із сфери дії деяких заходів контролю, передбачених цим Законом. Порядок застосування заходів контролю за обігом цих лікарських засобів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Гранично допустима кількість наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що міститься в препаратах, які входять до складу наркотичних (психотропних) лікарських засобів, зазначених у частині третій цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я.


Розділ ІІ. Умови здійснення окремих видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
8.
Стаття 6. Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівСтаття 6. Порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
9.
Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, здійснюється виключно державними підприємствами, установами і організаціями в обсязі, який встановлюється державним замовленням.
Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Основні види діяльності, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: культивування рослин, що містять наркотичні речовини; розробка, розподіл, ввезення, вивезення, знищення наркотичних засобів і психотропних речовин, а також виготовлення наркотичних засобів таблиці ІІ, психотропних речовин таблиці ІІ і ІІІ, прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV здійснюється державними підприємствами, установами, організаціями в порядку, встановленому цим Законом і нормативно-правовими актами, що приймаються відповідно до нього.
Виготовлення і реалізація психотропних речовин, занесених до списку № 2 таблиці ІІІ, а також препаратів, зазначених у пункті 3 статті 5 цього Закону, здійснюються підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності при наявності ліцензії на право виготовлення і реалізації конкретного засобу чи речовини.
Всі види діяльності, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і їх прекурсорів здійснюються відповідно до законодавства України лише після одержання ліцензії на конкретний вид діяльності. Порядок здійснення цієї діяльності та видачі зазначених ліцензій встановлюються Кабінетом Міністрів України".
-15-Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин (крім придбання занесених до списку № 3 таблиці ІІІ) і прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, здійснюється виключно державними підприємствами, установами і організаціями в обсязі, який встановлюється державними замовленнями.
Недержавним фармакологічним підприємствам, які створені в процесі приватизації на виробничій базі відповідних державних підприємств (правонаступникам), діяльність яких пов`язана з забезпеченням діяльності щодо виготовлення і реалізації наркотичних засобів, психотропних, сильнодіючих та отруйних речовин і прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, дозволяється на підставі спеціального дозволу (ліцензії), що видається органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України, за погодженням з Міністерством внутрішніх справ України та Службою безпеки України, придбавати і використовувати психотропні речовини, занесені до списку № 3 таблиці ІІІ, для власного виробництва лікарських засобів, що не є наркотичними чи психотропними препаратами. Обсяг і асортимент психотропних речовин, які використовуються в процесі виготовлення лікарських засобів, мають відповідати технологічним вимогам такого виробництва.
Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховано
редакційно

Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІІ Переліку) і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється виключно підприємствами державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Діяльність, пов`язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, імпортом, експортом, знищенням психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, здійснюється підприємствами всіх форм власності, що займаються виробництвом лікарських засобів або психотропних речовин, за наявності у них ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності.
Ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами за погодженням з органом внутрішніх справ, якщо інше не передбачено цим Законом. Порядок видачі зазначених ліцензій на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлюється Кабінетом Міністрів України.-16- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370),
Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами і організаціями, які володіють необхідними матеріально-технічною базою та кадрами, на основі спеціального дозволу (ліцензії), який надається уповноваженим на це органом Кабінету Міністрів України.
Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Враховано
редакційно
-17- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та культивування рослин, що містять наркотичні речовини, здійснюють державні підприємства, установи та організації в порядку, встановленому цим Законом та відповідними нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.
Виготовлення та реалізація психотропних речовин, занесених до списку № 2 таблиці ІІІ, а також препаратів, зазначених у частині 3 статті 5 цього Закону, здійснюється підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності при наявності ліцензії на право виготовлення і реалізації речовини чи препарату.
Лікувально-профілактичні заклади усіх форм власності за переліком та порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, здійснюють придбання, зберігання, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, що занесені до таблиць ІІ і ІІІ та прекурсорів списку № 1 таблиці ІV.
Аптечні заклади усіх форм власності, за переліком та порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, що обслуговують лікувально-профілактичні заклади, можуть займатися діяльністю, пов`язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, що занесені до таблиць ІІ і ІІІ та прекурсорів списку № 1 таблиці ІV.
Всі види діяльності, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюються відповідно до законодавства України лише після одержання ліцензії на конкретний вид діяльності. Порядок здійснення цієї діяльності та видачі зазначених ліцензій встановлюється Кабінетом Міністрів України".

Враховано
редакційно
-18-Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23),
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропонуємо назву розділу ІІ і зміст статті 6 викласти у такій редакції:
"Розділ ІІ. Умови здійснення окремих видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Стаття 6. Порядок здійснення діяльності у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин (за винятком психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІІ Переліку) і прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється виключно підприємствами державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо інше не передбачено цим Законом.
Діяльність, пов`язана з виробництвом, виготовленням, зберіганням, перевезенням, придбанням, відпуском, оптовою реалізацією, імпортом, експортом, знищенням психотропних речовин, включених до списку № 2 таблиці ІІІ Переліку, наркотичних (психотропних) лікарських засобів, зазначених у частині третій статті 5 цього Закону, здійснюється підприємствами всіх форм власності, що займаються виробництвом лікарських засобів або психотропних речовин, за наявності у них ліцензій на здійснення відповідних видів діяльності.
Ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видаються за наявності відповідної матеріально-технічної бази, кваліфікованого персоналу, умов для забезпечення обліку та схоронності наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
Ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, видаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженими ним органами за погодженням з органом внутрішніх справ, якщо інше не передбачено цим Законом. Порядок видачі зазначених ліцензій на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано


Стаття 7. Заборона обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, занесених до таблиці І
Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, занесених до таблиці І, на території України забороняється, за винятком культивування снотворного маку і конопель, яке може здійснюватися тільки на підствах і в обсязі, передбачених державним замовленням.
Культивування снотворного маку і конопель визначається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з щорічної потреби у сировині, необхідної для промислових цілей.
Культивування снотворного маку може бути дозволено лише державним підприємствам лікарського рослинництва для виробництва макової соломи, необхідної для виготовлення наркотичних лікарських засобів підприємствам медичної промисловості.
Культивування конопель дозволяється лише для промислових потреб і одержання насіння.
Підприємства, які займаються культивуванням снотворного маку і конопель, а також переробкою сировини, одержуваної з цих рослин, зобов`язані вжити заходів щодо забезпечення встановленого режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки врожаю.
Культивування снотворного маку і конопель, замовлення на яке не оформлено належним чином, а також понад обсяги, встановлені державним замовленням, забороняється.
Власники або землекористувачі земельних ділянок, на яких ростуть дикорослі або незаконно посіяні рослини, які містять наркотичні речовини, зобов`язані в разі виявлення таких рослин знищити їх негайно або у термін, встановлений посадовою особою органу внутрішніх справ.

-19- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370),
Н.д.Буждиган П.П. (Реєстр.картка №271)
Статтю 7 пропонуємо викласти у такій редакції:
"Обіг наркотичних засобів і психотропних речовин, занесених до таблиці І, на території України забороняється, за винятком:
- культивування спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами сортів снотворного маку опійної групи, які занесені до Реєстру сортів рослин України, в розділ "Наркотичні культури", або їх зарубіжних аналогів, завезених на територію України згідно чинного законодавства з метою виробництва макової соломки, необхідної для виготовлення наркотичних лікарських засобів підприємствами медичної промиловості, в кількості визначеній контрактами. Обсяги виролництва маоковї соломки, необхідної для переробки підприємствами медичної промисловості, визначається органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України, виходячи з щорічної потреби в наркотичних лікувальних засобах;
- культивування спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами сортів снотворного маку олійної групи з низьким вмістом наркотичних речовин, які занесені до Реєстру сортів рослин України в розділ "Олійні культури" або їх зарубіжних аналогів, завезених на територію України згідно чинного законодавства з метою виробництва зерна для задоволення потреб внутрішнього ринку та експорту;
- культивування конопель спеціалізованими сільськогосподарськими підприємствами для одержання насіння і виробництва волокна за рахунок сортів і гібридів з низьким вмістом наркотичних речовин, які занесені до Реєстру сортів рослин України в розділ "Прядивні культури".
Перелік спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, що займаються культивуванням сортів снотворного маку опійної групи для виробництва макової соломки затверджується Кабінетом Міністрів України.
Перелік спеціалізованих сільськогосподарських підприємств, що займаються культивуванням сортів снотворного маку олійної групи для виробництва зерна та конопель для виробництва насіння і волокна затверджується органом, уповноваженим Кабінетом Міністрів України.
Посів снотворного маку та конопель може здійснюватися виключно атестованим насінням не нижче 1 репродукції, що забезпечує збереження якісних показників сорту, щорічно придбаним в спеціалізованих селекційних центрах та насінницьких господарствах, які мають відповідний патент на його вирощення і реалізацію.
Підприємства, які займаються культивуванням снотворного маку опійної групи для виробництва макової соломки, а також переробкою сировини, одержуваної з цієї рослини, повинні забезпечити посилений режим охорони посівів, місць зберігання, переробки і транспортування врожаю та сировини під контролем органів Міністерства внутрішніх справ України.
Спеціалізовані сільськогосподарські підприємства, що займаються культивуванням снотворного маку олійної групи і конопель для виробництва зерна та волокна для промислового використання, зобов`язані вжити заходів по забезпеченню встановленого режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки врожаю та знищення пожнивних рештків.
Усі посіви снотворного маку та конопель, які проведені неатестованим насінням або насінням, одержаним із промислових посівів, є незаконними і підлягають знищенню або конфіскації в залежності від розмірів.
Культивування снотворного маку для виробництва макової соломки по неналежним чином оформленим контрактам або їх відсутності, а також понад обсяги, встановлені контрактами, забороняється.
Власники або землекористувачі земельних ділянок, на яких ростуть дикорослі або незаконні посіви снотворного маку, коноплі та інших рослин, що містять наркотичні речовини, зобов`язані в разі їх виявлення знищити негайно або у термін, встановлений посадовою особою органу внутрішніх справ".

Враховано
редакційно
Стаття 7. Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку
Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов`язаної з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей на підставах, зазначених частинами другою, третьою, четвертою цієї статті.
Діяльність, пов`язана з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин дозволяється підприємствам державної та комунальної форми власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності.
Діяльність, пов`язана з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних речовин, для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, може здійснюватися підприємствами усіх форм власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Гранично допустима кількість наркотичних речовин у наркотикомістких рослинах встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я.
Ліцензії на культивування та (або) використання конкретних рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, видаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов`язану з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до Переліку, зобов`язані вжити заходів до забезпечення встановленого режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки рослин, включених до Переліку.
Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування рослин, включених до Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов`язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України.-20- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Назву та зміст частин першої та другої статті 7 викласти у такій редакції:

"Стаття 7. Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку
Діяльність, пов`язана з обігом наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиці І Переліку, на території України забороняється, за винятком діяльності, пов`язаної з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, для промислових цілей на підставах, зазначених частинами другою, третьою, четвертою цієї статті.
Діяльність, пов`язана з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, з метою виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин дозволяється підприємствами державної та комунальної форми власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності".
Враховано
-21- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частини третю та четверту статті 7 викласти у такій редакції:
"Діяльність, пов`язана з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, з низьким вмістом наркотичних речовини, для промислових цілей, за винятком виробництва та (або) виготовлення наркотичних засобів і психотропних речовин, може здійснюватися підприємствам усіх форм власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Гранично допустима кількість наркотичних речовин у наркотикомістких рослинах встановлюється Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я.
Ліцензії на культивування та (або) використання конкретних рослин, включених до списку № 3 таблиці І Переліку, видаються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".
Враховано
-22- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Частини п`яту та шосту статті 7 викласти у такій редакції:
"Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов`язану з культивуванням та (або) використанням рослин, включених до Переліку, зобов`язані вжити заходів до забезпечення встановленого режиму охорони посівів, місць зберігання і переробки рослин, включених до Переліку.
Юридичні особи, які не мають ліцензії на культивування рослин, включених до Переліку, та фізичні особи, які є власниками або землекористувачами земельних ділянок, на яких ростуть ці рослини, зобов`язані їх знищити. Порядок знищення рослин, включених до Переліку, встановлюється Кабінетом Міністрів України".
Враховано


Стаття 8. Діяльність у сфері обігу аналогів наркотичних засобів чи психотропних речовин
Обіг аналогів наркотичних засобів або психотропних речовин (за винятком дослідного їх виготовлення) на території України забороняється.
Діяльність, пов`язана з дослідним виготовленням аналогів наркотичних засобів чи психотропних речовин або їх зберіганням і використанням, здійснюється лише державними установами відповідно до замовлення Міністерства охорони здоров`я України.
Порядок здійснення цієї діяльності встановлюється Міністерством охорони здоров`я України, Міністерством внутрішніх справ України та іншими відповідними міністерствами.
Адміністрації державних установ, які виготовляють аналоги наркотичних засобів або психотропних речовин, зобов`язані в місячний термін офіційно повідомити про це Комітет. При виготовленні дослідної партії таких аналогів державні установи в 10-денний термін направляють їх до Комітету для проведення експертизи і вирішення питання про реєстрацію та занесення до таблиць І, ІІ, ІІІ.
В разі виявлення аналогів наркотичних засобів чи психотропних речовин у користуванні інших юридичних осіб або окремих громадян питання про віднесення їх до таблиць І, ІІ, ІІІ вирішується таким же чином.

-23- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 8 пропоную доповнити новою статтею, відповідно змінившу подальшу нумерацію статей, назву і зміст яких викласти у такій редакції:
"Стаття 8. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється.
Стаття 9. Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин
Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин дозволяється лише для науково-дослідної роботи та застосування у медичній практиці.
Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин здійснюється за державним замовленням згідно з законодавством про лікарські засоби державними науково-дослідними інститутами за наявності ліцензії на цей вид діяльності.
Клінічні дослідження розроблених нових наркотичних засобів чи психотропних речовин, що передбачаються для застосування у медичній практиці, та їх державна реєстрація здійснюються відповідно до законодавства про лікарські засоби".
Враховано
Стаття 8. Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин
Обіг аналогів наркотичних засобів і психотропних речовин на території України забороняється.
Стаття 9. Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин
Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин дозволяється лише для науково-дослідної роботи та застосування у медичній практиці.
Розробка нових наркотичних засобів чи психотропних речовин здійснюється за державним замовленням згідно з законодавством про лікарські засоби державними науково-дослідними інститутами за наявності ліцензії на цей вид діяльності.
Клінічні дослідження розроблених нових наркотичних засобів чи психотропних речовин, що передбачаються для застосування у медичній практиці, та їх державна реєстрація здійснюються відповідно до законодавства про лікарські засоби.

Стаття 9. Виготовлення і використання наркотичних засобів і психотропних речовин

-24- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Назву статті 9 викласти у такій редакції: "Діяльність, пов`язана з використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів".

Враховано
Стаття 10. Діяльність, пов`язана з використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Наркотичні засоби і психотропні речовини можуть виготовлятися лише з метою медичного застосування або для науково-дослідної роботи. Їх кількість визначається Міністерством охорони здоров`я України. Ці вимоги не поширюються на наркотичні засоби і психотропні речовини, що використовуються для проведення їх експертизи в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державного митного комітету України та в Комітеті з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров`я України, а також у випадках контрольованих поставок і оперативних закупок наркотичних засобів і психотропних речовин та для забезпечення навчального процесу у спеціалізованих кінологічних центрах.

-25- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 9 викласти у такій редакції: "Діяльність, пов`язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ Переліку, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для проведення експертиз дозволяється юридичним особам за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Проведення таких експертиз в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та в спеціально уповноваженому органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я, а також проведення контрольованих поставок і оперативних закупок та відбору зразків для дослідження органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин в наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Враховано


Діяльність, пов`язана з використанням наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ, ІІІ Переліку, допускається лише з метою застосування у медичній практиці або для науково-дослідної роботи.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин для проведення експертиз дозволяється юридичним особам за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Проведення таких експертиз в установах Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства юстиції України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України, Державного комітету у справах охорони державного кордону України, Державної митної служби України та в спеціально уповноваженому органу виконавчої влади в галузі охорони здоров`я, а також проведення контрольованих поставок і оперативних закупок та відбору зразків для дослідження органами, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, дозволяється без ліцензії.
Використання наркотичних засобів і психотропних речовин в наукових та навчальних цілях дозволяється юридичним особам в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.-26- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину другу статті 9 викласти у такій редакції:
"У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку";
доповнити новими частинами у такій редакції:
"На правовідносини, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.
Лікувально-профілактичні заклади та установи усіх форм власності здійснюють діяльність, пов`язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України".

Враховано
У медичній практиці можуть використовуватися наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсори, включені до таблиці ІV Переліку.
На правовідносини, пов`язані з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, дозволених до застосування в медичній практиці, поширюється дія законодавства про лікарські засоби в частині, що не суперечить цьому Закону.
Лікувально-профілактичні заклади та установи усіх форм власності здійснюють діяльність, пов`язану з придбанням, перевезенням, зберіганням, відпуском, використанням і знищенням наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, визнаних непридатними для подальшого використання або переробки, а також відходів, що містять наркотичні засоби чи психотропні речовини, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Перелік медикаментів, які містять наркотичні або психотропні речовини і дозволені для використання на території України, встановлюється та періодично переглядається Комітетом і публікується в офіційному виданні.


Розділ ІІ. Умови здійснення окремих видів діяльності у сфері обігу наркотичних засобів і психотропних речовин

-27- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Пропонується назву розділу ІІ перенести після статті 5 остаточної редакції проекту закону, доповнивши словом "прекурсорів".

ВрахованоСтаття 10. Обмеження обсягів виготовлення, розподілу, використання та зберігання наркотичних засобів чи писхотропних речовин, занесених до таблиць ІІ і ІІІ

-28- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву і зміст статті 10 викласти у такій редакції: "Стаття 10. Обмеження обсягів виробництва, виготовлення, розподілу, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку

Враховано
Стаття 11. Обмеження обсягів виробництва, виготовлення, розподілу, зберігання, ввезення та вивезення наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку
10.
Міністерство охорони здоров`я України щорічно встановлює максимальну кількість наркотичних засобів і психотропних речовин, занесених до таблиць ІІ і ІІІ, яка може виготовлятися та зберігатися державними підприємствами.
Порядок виготовлення, розподілу, використання та зберігання наркотичних лікарських засобів і психотропних речовин, занесених до таблиць ІІ і ІІІ, визначається Кабінетом Міністрів України.
4. У частині першій статті 10 слово "державними" вилучити.
Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоту на наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, на підставі розрахунків потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, в межах яких може здійснюватись їх обіг.
Правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, встановлюються Кабінетом Міністрів України".


Кабінет Міністрів України щорічно визначає квоту на наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, на підставі розрахунків потреби України в наркотичних засобах і психотропних речовинах, в межах яких може здійснюватися їх обіг.
Правила обігу наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 11. Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорівСтаття 12. Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Імпорт (ввезення) або експорт (вивезення) наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів має право здійснювати лише орган, уповноважений на те Кабінетом Міністрів України.

Імпорт або експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого Комітетом для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Порядок видачі сертифіката та його зразок встановлюються Кабінетом Міністрів України. Копія сертифіката, завірена у встановленому порядку, додається до кожної партії вантажу і надсилається урядові країни-експортера.

-29- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 11 вилучити, а в частині другій слово "Комітетом" замінити словами "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я".


Враховано

Імпорт або експорт наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється відповідно до сертифіката (окремого дозволу), виданого спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я для кожного такого випадку, незалежно від того, стосується це одного чи кількох наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів.
Порядок видачі сертифіката та його зразок встановлюються Кабінетом Міністрів України. Копія сертифіката, завірена у встановленому порядку, додається до кожної партії вантажу і надсилається урядові країни-експортера.

Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Державним митним комітетом України.

-30- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
У частині четвертій статті 11 слова "Державним митним комітетом України" замінити словами "Державною митною службою України".
Враховано

Імпорт, експорт або транзит наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються лише через митниці, визначені Державною митною службою України.

Транзитне перевезення через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів може здійснюватися лише за наявності сертифіката, копія якого передається державою-експортером Державному митному комітету України.

-31- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині п`ятій статті 11 слова "Державному митному комітету України" замінити словами "Державній митній службі України".
Враховано

Транзитне перевезення через територію України наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів може здійснюватися лише за наявності сертифіката, копія якого передається державою-експортером Державній митній службі України.

Партія наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає розпакуванню і переробці, яка може змінити природу наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсорів.
Дія частини п`ятої цієї статті не поширюється на випадки перевезення на суднах чи літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, необхідних для надання першої медичної допомоги, а також у випадках, коли літак, що здійснює транзит повітряним шляхом партії наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, пролітає над територією країни без посадки.Партія наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, що транзитом перевозиться через територію України, не підлягає розпакуванню і переробці, яка може змінити природу наркотичного засобу, психотропної речовини чи прекурсора.
Дія частини четвертої цієї статті не поширюється на випадки перевезення на суднах чи літаках міжнародного сполучення обмеженої кількості наркотичних засобів і психотропних речовин, необхідних для надання невідкладної допомоги, а також у випадках, коли літак, що здійснює транзит повітряним шляхом партії наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, пролітає над територією країни без посадки.

Стаття 12. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України
Право здійснювати перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України мають лише державні підприємства, що займаються культивуванням снотворного маку, конопель, виготовленням, зберіганням, розподілом, торгівлею, вивезенням і ввезенням, використанням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. У разі залучення до перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів транспортних підприємств, які не є підрозділами зазначених державних підприємств, відповідальність за збереження вантажу покладається на державні підприємства, які уповноважені здійснювати обіг наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів.


-32- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину першу статті 12 викласти у такій редакції:
"Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюють підприємства та установи державної та комунальної форми власності, що займаються діяльністю, пов`язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності".
Враховано
Стаття 13. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України
Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України здійснюють підприємства та установи державної та комунальної форми власності, що займаються діяльністю, пов`язаною з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а також підприємства, установи та організації всіх форм власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності. Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на території України може здійснюватися за умови збереження схоронності вантажу, що перевозиться.

Для перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів складаються документи суворої звітності.


-33- Н.д.Синенко С.І. (Реєстр.картка №272)
Частину другу статті 12 викласти у такій редакції: "Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються на підставі документів суворої звітності".
Враховано
Перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюються на підставі документів суворої звітності.

З метою медичного застосування дозволяється зберігати і перевозити наркотичні чи психотропні речовини громадянами, які придбали їх в порядку, встановленому статтями 13 і 14 цього Закону.

-34- Н.д.Григорович Л.С. (Реєстр.картка №320)
Частину третю статті 12 викласти у такій редакції: "За медичними показаннями громадянам дозволяється використовувати, зберігати і перевозити наркотичні засоби чи психотропні речовини, придбані ними в порядку, встановленому статтями 14 і 15 цього Закону".
Враховано

За медичними показаннями громадянам дозволяється використовувати, зберігати і перевозити наркотичні засоби чи психотропні речовини, придбані ними в порядку, встановленому статтями 14 і 15 цього Закону.

Пересилання наркотичних засобів і психотропних речовин поштовими відправленнями забороняється.

-35- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину четверту статті 12 викласти у такій редакції:
"Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у поштових відправленнях, у тому числі міжнародних, забороняється".
Враховано

Пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у поштових відправленнях, у тому числі міжнародних, забороняється.

Стаття 13. Придбання наркотичних засобів і психотропних речовин громадянами

-36- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Статтю 13 викласти у такій редакції:
"Стаття 13. Придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Враховано
Стаття 14. Придбання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Громадяни мають право придбавати наркотичні або психотропні лікарські препарати лише за рецептом лікаря.

Роздрібна реалізація наркотичних
засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, дозволених до застосування з медичною ціллю, громадянам здійснюється через аптечні заклади державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.
Громадяни мають право придбавати наркотичні засоби чи психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, лише за рецептом лікаря".

Роздрібна реалізація наркотичних
засобів, психотропних речовин, включених до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, та прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, дозволених до застосування з медичною ціллю, громадянам здійснюється через аптечні заклади державної та комунальної форми власності за наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.
Громадяни мають право придбавати наркотичні засоби чи психотропні речовини, включені до таблиць ІІ і ІІІ Переліку, лише за рецептом лікаря.-37- Н.д.Зубов В.С. (Реєстр.картка №348)
Вважаю за доцільне статтю 13 доповнити абзацом у такій редакції: "Відпуск наркотичних засобів, отруйних, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів здійснюється через державні, комунальні, державні відомчі аптечні заклади".

Враховано
редакційно


Стаття 14. Облік рецептів на право придбання наркотичних і психотропних лікарських препаратів
Видача лікарем рецептів громадянам на право придбання ними наркотичних чи психотропних лікарських препаратів здійснюється на підставі правил, встановлених Міністерством охорони здоров`я України.
Рецепт, виписаний з порушенням установлених правил, є недійсним.

-38- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 14 викласти у такій редакції:
"Стаття 14. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів
Рецепти на наркотичні засоби засоби чи психотропні речовини виписуються на спеціальних рецептурних бланках. Форма рецептурних бланків, правила їх обліку, зберігання та оформлення встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Видача рецептів на наркотичні засоби чи психотропні речовини фізичним особам без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється".
Враховано

Стаття 15. Рецепти на право придбання наркотичних (психотропних) лікарських засобів
Рецепти на наркотичні засоби чи психотропні речовини виписуються на спеціальних рецептурних бланках. Форма рецептурних бланків, правила їх обліку, зберігання та оформлення встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним органом.
Видача рецептів на наркотичні засоби чи психотропні речовини фізичним особам без відповідних медичних показань та з порушенням встановлених правил забороняється.


Стаття 15. Порядок обігу прекурсорів
Виготовлення, розподіл, оптова торгівля, ввезення (вивезення) прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, здійснюється в порядку, встановленому для обігу наркотичних засобів і психотропних речовин.

-39- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 15 викласти у такій редакції:
"Діяльність, пов`язана з обігом прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється підприємствами, установами, організаціями державної та комунальної форми власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності".
Враховано

Стаття 16. Порядок обігу прекурсорів
Діяльність, пов`язана з обігом прекурсорів, включених до списку № 1 таблиці ІV Переліку, здійснюється підприємствами, установами, організаціями державної та комунальної форми власності за наявності ліцензії на цей вид діяльності.

Державні підприємства, які виробляють і реалізують прекурсори, занесені до списку № 2 таблиці IV, звітують про їх обіг Комітету і відповідному органу Кабінету Міністрів України. Реалізація цих прекурсорів здійснюється підприємцям-споживачам лише за наявності у них ліцензій.

-40- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частини другу і третю статті 15 викласти у такій редакції:
"Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, занесених до таблиці IV Переліку, звітують про їх обіг спеціально уповноваженому Кабінетом Міністрів України органу виконавчої влади.
Юридичні особи всіх форм власності можуть здійснювати діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, при наявності у них ліцензії на цей вид діяльності".
Враховано
Юридичні особи, які здійснюють діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, звітують про їх обіг спеціально уповноваженому Кабінетом Міністрів України органу виконавчої влади.
11.
Підприємці (юридичні особи) можуть придбавати і використовувати у власному виробництві прекурсори, занесені до списку № 2 таблиці IV, за наявності ліцензії на даний вид діяльності.
5. Частину третю статті 15 після слова "придбавати" доповнити "виготовляти".
-41- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац третій статті 15 викласти у такій редакції:
"Підприємці (юридичні особи) мають право придбавати, виготовляти..." і далі за текстом.
Враховано
редакційно
Юридичні особи всіх форм власності можуть здійснювати діяльність, пов`язану з обігом прекурсорів, включених до списку № 2 таблиці IV Переліку, при наявності у них ліцензії на цей вид діяльності.-42- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397)
Частину третю статті 15 після слова "придбавати" доповнити словом "виготовляти".
Враховано


Підприємцям (юридичним особам) не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженні таку кількість даних прекурсорів, що перевищує їх виробничі потреби.
Підприємствам роздрібної торгівлі забороняється оптовий продаж зазначених прекурсорів.

-43- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частини четверту та п`яту викласти у такій редакції:
"Підприємцям (юридичним особам) не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, що перевищує їх виробничі потреби.
Підприємствам роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація зазначених прекурсорів".
Враховано

Підприємцям (юридичним особам) не дозволяється зосереджувати в своєму розпорядженні кількість прекурсорів, включених до таблиці ІV Переліку, що перевищує їх виробничі потреби.
Підприємствам роздрібної торгівлі забороняється оптова реалізація зазначених прекурсорів.

Розділ ІІІ. Державний контроль за діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Стаття 16. Контроль за виконанням вимог цього Закону
Контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється Комітетом відповідно до Положення про його діяльність, затверджуваного Кабінетом Міністрів України, а у випадках, передбачених цим Законом, - органами, визначеними Кабінетом Міністрів України. Ці органи не менше одного разу на рік зобов`язані перевіряти підприємства, які займаються такою діяльністю.

-44- Н.д.Шевчук С.В. (Округ №23)
Назву і зміст статті 16 викласти у такій редакції:
"Стаття 16. Контроль за додержанням вимог цього Закону
Контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється державними органами в межах їх компетенції".

Враховано

Розділ ІІІ. Державний контроль за діяльністю у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Стаття 17. Контроль за додержанням вимог цього Закону
Контроль за порядком обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здійснюється державними органами в межах їх компетенції.
12.
Стаття 17. Звітність про діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за встановленою Комітетом формою звітують перед ним і відповідними органами Кабінету Міністрів України.
Стаття 18. Інвентаризація і баланси
Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов`язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні.
Дані про розходження в балансі або невідповідність результатів балансу та проведеної інвентаризації доводяться до відома органів, уповноважених на те Кабінетом Міністрів України.
6. У статтях 17 і 18 слова "Державні підприємства" вилучити і доповнити словами "юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності".
-45- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 17 викласти у такій редакції:
"Юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, зобов`язані подати такі відомості:
про кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України, щоквартально;
про культивування та використання рослин, виробництво, виготовлення, ввезення, вивезення, реалізацію чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин щорічно з зазначенням залишків наркотичних засобів чи психотропних речовин на кінець року", а у статті 18 "Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері обігу" замінити словами "Юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом".
Враховано

Стаття 18. Звітність про діяльність у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, за формою та в порядку, встановленими Кабінетом Міністрів України, зобов`язані подати такі відомості:
про кількість наркотичних засобів чи психотропних речовин, що виробляються, виготовляються, ввозяться на територію України чи вивозяться з території України, щоквартально;
про культивування та використання рослин, включених до Переліку, виробництво, виготовлення, ввезення, вивезення, реалізацію чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин щорічно з зазначенням залишків наркотичних засобів чи психотропних речовин на кінець року.
Стаття 19. Інвентаризація і баланси
Юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зобов`язані проводити щоквартальну інвентаризацію наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які є в їх розпорядженні, та складати баланс товарно-матеріальних цінностей.
Відомості про розбіжності в балансі або невідповідність даних балансу результатам проведеної інвентаризації доводяться до відома органів, уповноважених на те Кабінетом Міністрів України.-46- (Реєстр.картка №397),
Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Статтю 17 і частину першу статті 18 після слова "державні" доповнити словами "а в передбачених цим Законом випадках і недержавні".
Враховано
редакційно
-47- Н.д.Безсмертний Р.П. (Реєстр.картка №397),
У статтях 17 і 18 "Державні підприємства, які здійснюють діяльність у сфері обігу" замінити словами "Юридичні особи, які мають ліцензії на здійснення діяльності, пов`язаної з обігом".
Враховано


Стаття 19. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Порядок ведення реєстраційних журналів встановлюється органом, уповноваженим на це Кабінетом Міністрів України. Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису і можуть бути перевірені посадовою особою Комітету.

-48- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статті 19 і 20 викласти у такій редакції:
"Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису. Порядок ведення і зберігання реєстраційних журналів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Враховано

Стаття 20. Реєстрація операцій з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами
Операції, здійснені в процесі діяльності щодо обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, підлягають реєстрації у спеціальних журналах. Реєстраційні журнали зберігаються протягом десяти років після внесення до них останнього запису. Порядок ведення і зберігання реєстраційних журналів встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Стаття 20. Заборона реклами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів
Будь-яке рекламування в засобах масової інформації наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів забороняється.
Стаття 21. Відповідальність за порушення цього Закону
Особи, винні у порушеннях вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Стаття 20. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин
Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється згідно з Законом України "Про рекламу".

Стаття 21. Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин
Реклама наркотичних засобів і психотропних речовин здійснюється згідно з Законом України "Про рекламу".
Стаття 22. Відповідальність за порушення цього Закону
Особи, винні у порушеннях вимог цього Закону, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Розділ ІV. Міжнародні договори
Стаття 22. Міжнародні договори України
Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в цьому Законі та інших актах законодавства України про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору.

-49- Н.д.Спіженко Ю.П. (Округ №67)
Пропоную статтю 22 викласти у такій редакції: "Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору".
Враховано
Розділ ІV. Міжнародні договори
Стаття 23. Міжнародні договори України
Якщо міжнародним договором, згода на обов`язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством про обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, то застосовуються правила міжнародного договору.
13.

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-50- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Розділ ІІ проекту Закону викласти як прикінцеві положення у такій редакції:
"Стаття 23. Набрання чинності цим Законом
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативних актів у відповідність з цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.
4. Частину першу статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 14, ст.168) викласти у такій редакції:
слова "прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, психотропних речовин (за винятком занесених до списку № 2 таблиці ІІІ)" замінити словами: "психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".
5. У абзаці другому статті 1 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.62) слово "виробленням" замінити словами "розробкою, виробництвом, відпуском".
6. У назві та частині першій статей 229-1, 229-6, 229-8, у статті 229-10 Кримінального кодексу України слово "вироблення" замінити словом "виробництво".
Враховано
Розділ V. Прикінцеві положення
Стаття 24. Набрання чинності цим Законом
1. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" набирає чинності з дня його опублікування.
2. До приведення законів України, інших нормативних актів у відповідність з цим Законом, вони застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня прийняття цього Закону:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
забезпечити прийняття відповідно до компетенції нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону.
4. Частину першу статті 4 Закону України "Про підприємництво" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 14, ст.168) викласти у такій редакції:
слова "прекурсорів, занесених до списку № 1 таблиці ІV, психотропних речовин (за винятком занесених до списку № 2 таблиці ІІІ)" замінити словами: "психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється в порядку, встановленому Законом України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів".
5. У абзаці другому статті 1 Закону України "Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 10, ст.62) слово "виробленням" замінити словами "розробкою, виробництвом, відпуском".
6. У назві та частині першій статей 229-1, 229-6, 229-8, у статті 229-10 Кримінального кодексу України слово "вироблення" замінити словом "виробництво".
7. У примітках до статей 229-1, 229-8, 229-19 Кримінального кодексу України, до статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України слова "Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві охорони здоров`я України" замінити словами "спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні