Назва: Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
Автор: Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту
Головний комітет: Комітет з питань молодіжної політики, фізичної культури і спорту

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
Внести до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №6 , ст.35, 1999 р., №4, ст.35) зміни та доповнення, виклавши їх в такій редакції:
" Стаття 1. Органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи, які здійснюють соціальний захист і профілактику правопорушень серед неповнолітніх

-1- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В назві законопроекту вилучити слова: "та доповнень"

Враховано
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
І. Внести до Закону України "Про органи і служби у справах неповнолітніх та спеціальні установи для неповнолітніх" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6 , ст.35; 1999 р., № 4, ст.35) такі зміни:

1. Частини першу і другу статті 1 викласти в такій редакції:

1.
(Частина перша) Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на:
-2- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на:
- Міністерство України у справах сім'ї та молоді, служби у справах неповнолітніх Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, міських, районних, районних у містах державних адміністрацій;
- загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації при органах освіти ;
- центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх при органах охорони здоров'я;
- притулки для неповнолітніх при службах у справах неповнолітніх;
- кримінальну міліцію у справах неповнолітніх при органах внутрішніх справ;
- приймальники-розподільники для неповнолітніх при органах внутрішніх справ;
- виховно-трудові колонії Міністерства внутрішніх справ України."

Враховано частково

"Здійснення соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх покладається на:
2.
- служби у справах неповнолітніх Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій;
-3- Н.д.Абрамов Ф.М. (Округ №59)
Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Абзац другий частини першої статті 1 викласти в такій редакції:
"- служби у справах неповнолітніх Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, міських та районних у містах рад;"

Враховано

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських, районних державних адміністрацій, виконавчих органів районних у містах Києві та Севастополі, міських і районних у містах рад;


-4- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В абзаці другому частини першої статті 1 перед словом "служби" записати "Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим", слова "Ради міністрів Автономної Республіки Крим" - вилучити. Тут і далі по всьому тексту законопроекту терміни щодо районних у містах Києві та Севастополі, міських та районних у містах рад привести у відповідність з чинним законодавством.

Враховано

3.
- загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти;


школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації органів освіти;
4.
- центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх органів охорони здоров'я;


центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх закладів охорони здоров'я;
5.
- притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх;


притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх;

- суди;


суди;
6.
- кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;


кримінальну міліцію у справах неповнолітніх органів внутрішніх справ;
7.
- приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ;


приймальники-розподільники для неповнолітніх органів внутрішніх справ;
8.
виховно-трудові колонії Міністерства внутрішніх справ України.


виховно-трудові колонії Державного департаменту України з питань виконання покарань.
9.
(Частина друга) У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації незалежно від форм власності та окремі громадяни.


У здійсненні соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх беруть участь у межах своєї компетенції інші органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, окремі громадяни".
10.
Стаття 2. Основні принципи діяльності органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх


2. Абзац четвертий статті 2 викласти в такій редакції:
11.
(Частина перша) Діяльність органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх здійснюється на принципах:12.
(Абзац четвертий частини першої) - гласності, тобто систематичного інформування про стан правопорушень серед неповнолітніх, роботу служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх у відкритій державній статистиці, засобах масової інформації;
-5- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Абзац четвертий частини першої статті 2 викласти в такій редакції:
"- гласності, тобто систематичного інформування про стан правопорушень серед неповнолітніх, роботу Міністерства України у справах сім'ї та молоді і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх у відкритій державній статистиці, засобах масової інформації;"

Враховано

"гласності, тобто систематичного інформування про стан правопорушень серед неповнолітніх, роботу Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служб у справах неповнолітніх і спеціальних установ для неповнолітніх у відкритій державній статистиці, засобах масової інформації".


-6- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В абзаці четвертому частини першої статті 2 після слів "серед неповнолітніх" додати слова: "Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим", далі за текстом.

Враховано

13.
Стаття 4. Служби у справах неповнолітніх
-7- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Назву статті 4 викласти в такій редакції:
"Державний комітет України у справах сім'ї та молоді , Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх".

Враховано
3. Статтю 4 викласти в такій редакції:
"Стаття 4. Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх

14.
(Частина перша) Служби у справах неповнолітніх утворюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
-8- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В частині першій, абзаці першому частини другої, абзаці першому частини третьої, частинах четвертій, п'ятій, шостій статті 4 передбачити визначення повноважень Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, в частинах 3,5 - Державного комітету України у справах сім'ї та молоді.
Викласти зміст статті 4 в остаточній редакції повністю з врахуванням всіх внесених змін.
Враховано
Служби у справах неповнолітніх створюються Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
15.
(Частина друга) Головними завданнями служб у справах неповнолітніх є:


Головними завданнями Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служб у справах неповнолітніх є:
16.
(абзац другий частини другої) - розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів;


розроблення і здійснення самостійно або разом з відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями заходів щодо забезпечення прав, свобод і законних інтересів неповнолітніх, запобігання вчиненню ними правопорушень; контроль за виконанням цих заходів;
17.
(абзац третій частини другої) - координація зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них;


координація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та організації роботи щодо запобігання бездоглядності і правопорушенням серед них;
18.
(абзац четвертий частини другої) - здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи в закладах освіти і за місцем проживання;
-9- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абзаці четвертому частини другої статті 4 замість слів "закладах освіти" записати слова "навчальних закладах", далі за текстом.

Враховано

здійснення контролю за умовами утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх, організацією виховної роботи в навчальних закладах і за місцем проживання;
здійснення контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності;
ведення державної статистики щодо неповнолітніх відповідно до законодавства України та міжнародних стандартів;
19.
(абзац сьомий частини другої) - надання органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам і організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх.


надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям незалежно від форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту і профілактики правопорушень серед неповнолітніх.
20.
(Частина третя) Служби у справах неповнолітніх мають право:


Державний комітет України у справах сім'ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим і служби у справах неповнолітніх мають право:
21.
(абзац другий частини третьої) - приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами і громадянами;
-10- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Н.д.Абрамов Ф.М. (Округ №59)
Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Абзац другий частини третьої статті 4 викласти в такій редакції:
"- приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами і громадянами;"

Враховано

приймати з питань, віднесених до їх компетенції, рішення, які є обов'язковими для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, посадовими особами і громадянами;
22.
(абзац третій частини третьої) - звертатися у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, подання їм іншої допомоги до відповідних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності;


звертатися у разі порушення прав та інтересів неповнолітніх, а також з питань працевлаштування, подання їм іншої допомоги до відповідних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності;
23.
(абзац четвертий частини третьої) - перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми в закладах освіти, за місцем проживання, а також на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності, де працюють неповнолітні;
-11- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абзаці четвертому частини третьої статті 4 замість слів "закладах освіти" записати слова "навчальних закладах", далі за текстом.

Враховано

перевіряти стан виховної роботи з неповнолітніми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності, де працюють неповнолітні;
перевіряти умови утримання і виховання неповнолітніх у спеціальних установах для неповнолітніх;
порушувати перед відповідними органами клопотання про застосування передбачених законодавством санкцій до суб'єктів підприємницької діяльності, засобів масової інформації, які здійснюють продаж порнографічної продукції, пропагують насильство, жорстокість, сексуальну розпусту;
24.
(абзац сьомий частини третьої) - ставити перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих службами у справах неповнолітніх;


ставити перед відповідними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих Державним комітетом України у справах сім`ї та молоді, Республіканським комітетом у справах сім`ї та молоді Автономної Республіки Крим, службами у справах неповнолітніх;
визначати потребу регіонів у створенні та функціонуванні спеціальних установ для неповнолітніх.
25.
(Частина четверта) Міністерство України у справах сім'ї та молоді контролює і координує діяльність служб у справах неповнолітніх Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
-12- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
В частині четвертій статті 4 замість слів "Міністерство України" записати слова "Державний комітет України", далі за текстом.

Враховано

Державний комітет України у справах сім'ї та молоді контролює і координує діяльність Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служб у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.
26.
Частину п'яту виключено.
-13- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Поновити частину п'яту статті 4, виклавши її в такій редакції:
"Служби у справах неповнолітніх Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міські та районні ради контролюють і координують діяльність служб у справах неповнолітніх районних державних адміністрацій, міських, районних у містах рад, а також подають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи".

Враховано

Республіканський комітет у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, міські та районні ради контролюють і координують діяльність служб у справах неповнолітніх районних державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, а також подають їм практичну і методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи.


-14- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Поновити частину п'яту статті 4, виклавши її в такій редакції:
"Служби у справах неповнолітніх Уряду Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій контролюють і координують діяльність служб у справах неповнолітніх районних, районних у містах органів місцевого самоврядування, а також подають їм та службам у справах неповнолітніх міських (міст обласного підпорядкування), районних у містах та районних органів місцевого самоврядування практичну і методичну допомогу, узагальнюють і поширюють позитивний досвід роботи".

Враховано в іншій редакції


27.
(Частина п'ята) Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, посадові особи зобов'язані у визначений службами у справах неповнолітніх термін повідомляти про заходи, вжиті на виконання прийнятих рішень.


Центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, посадові особи зобов'язані у визначений Державним комітетом України у справах сім'ї та молоді, Республіканським комітетом у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, відповідними службами у справах неповнолітніх термін повідомляти про заходи, вжиті на виконання прийнятих рішень.
28.
(Частина шоста) Штатна чисельність працівників районних і міських служб у справах неповнолітніх установлюється залежно від кількості неповнолітніх, які проживають у районі, місті (один працівник служби на 2 - 3 тис. неповнолітніх у районах та на 5 - 6 тис. у містах і районах у містах).


Штатна чисельність працівників районних і міських служб у справах неповнолітніх установлюється залежно від кількості неповнолітніх, які проживають у районі, місті (один працівник служби на 2 - 3 тис. неповнолітніх у районах та на 5 - 6 тис. - у містах і районах у містах).
29.
(Частина сьома) Служби у справах неповнолітніх мають права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.


Державний комітет у справах сім`ї та молоді, Республіканський комітет у справах сім`ї та молоді Автономної Республіки Крим, служби у справах неповнолітніх мають права юридичної особи, власний бланк, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.
30.
(Частина восьма) Положення про служби у справах неповнолітніх затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про служби у справах неповнолітніх затверджується Кабінетом Міністрів України".
31.
Стаття 5. Кримінальна міліція у справах неповнолітніх.


4. У частині другій статті 5:
абзац сімнадцятий викласти в такій редакції:
32.
(Частина друга) Кримінальна міліція у справах неповнолітніх зобов'язана:33.
(Абзац сімнадцятий частини другої) - вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;
-15- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Абзац сімнадцятий частини другої статті 5 викласти в такій редакції:
"- виявляти, вести облік та притягувати до відповідальності осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність;"

Враховано частково

"виявляти, вести облік осіб, які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність";
34.
(Абзац вісімнадцятий частини другої )- проводити обшуки, вилучення та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;
-16- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В абзаці вісімнадцятому частини другої статті 4 після слова "вилучення" додати слова "речових доказів", далі за текстом.

Відхилено


35.
(Абзац двадцятий частини другої) - вилучати документи і предмети, що можуть бути речовими доказами правопорушення або використані на шкоду їх здоров'ю;
-17- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В абзаці двадцятому частини другої статті 4 замість слів "їх здоров'ю" записати слова "здоров'ю неповнолітніх".

Враховано

в абзаці двадцятому слова "їх здоров'ю" замінити словами "здоров'ю неповнолітніх".


36.
Стаття 6. Суди
-18- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
В статті 6 дозволити судам приймати рішення про направлення неповнолітнього до спеціального учбового закладу не тільки за скоєння злочину, а й за злісне та систематичне порушення правил громадської поведінки, бродяжництво, жебракування, ухилення від навчання без поважних причин.

Відхилено

37.
(Частина друга) Справи, зазначені у частині першій цієї статті, розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом суддів).
-19- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
Частину другу статті 6 доповнити словами:
"за участю представників служб у справах неповнолітніх"

Враховано

5. Частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Справи, зазначені у частині першій цієї статті, розглядаються спеціально уповноваженими на те суддями (складом суддів) за участю представників служб у справах неповнолітніх".
38.
Стаття 7. Приймальники-розподільники для неповнолітніх39.
(Частина третя) Не підлягають поміщенню у приймальники-розподільники неповнолітні, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, неповнолітні, які вчинили правопорушення у віці, з якого за такі діяння можлива кримінальна відповідальність, крім випадків припинення кримінальної справи і направлення винних осіб у спеціальні установи для неповнолітніх за рішенням суду.
-20- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В частині третій статті 7 після слів "симптомами хвороби" додати слова "хворі заразливими хворобами", далі за текстом.

Відхилено


40.
Стаття 8. Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації
-21- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У назві і в тексті статті 8 замість слів "професійні училища" записати слова "професійно-технічні училища"

Відхилено

6. Частину одинадцяту статті 8 викласти в такій редакції:
41.
(Частина одинадцята) Загальноосвітні школи та професійні училища соціальної реабілітації створюються відповідно до законодавства.


"Школи соціальної реабілітації та професійні училища соціальної реабілітації створюються відповідно до законодавства".
42.
Стаття 9. Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх


7. Частину першу статті 9 викласти в такій редакції:
43.
(Частина перша) Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх створюються в державній системі охорони здоров'я за визначенням Міністерства України у справах сім'ї та молоді і Міністерства охорони здоров'я України для неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотики, а також для неповнолітніх, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.
-22- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
В частині першій статті 9 замість слів "Міністерства України" записати слова "Державного комітету України", далі за текстом.

Враховано

"Центри медико-соціальної реабілітації неповнолітніх створюються в державній системі охорони здоров'я за визначенням Державного комітету України у справах сім'ї та молоді і Міністерства охорони здоров'я України для неповнолітніх, які вживають алкоголь, наркотики, а також для неповнолітніх, які за станом здоров'я не можуть бути направлені до шкіл соціальної реабілітації та професійних училищ соціальної реабілітації".


-23- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В частині першій статті 9 замість слів "професійних училищ" записати слова "професійно-технічних училищ", далі за текстом.

Відхилено


44.
Стаття 11. Притулки для неповнолітніх служб у справах неповнолітніх8. У статті 11:

45.
(Частина третя) Термін перебування неповнолітнього у притулку залежить від конкретних обставин, але не може перевищувати 30 діб.
-24- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
В частині третій статті 11 термін перебування неповнолітнього в притулку визначити не більше 60 діб.

Враховано частково

у частині третій цифри "30" замінити цифрами "90";-25- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Н.д.Абрамов Ф.М. (Округ №59)
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
"Термін перебування неповнолітнього в притулку залежить від конкретних обставин, але не може превищувати 90 діб."

Враховано
-26- Н.д.Шеховцов О.Д. (Округ №52)
Частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
"Термін перебування неповнолітнього в притулку залежить від конкретних обставин"

Враховано частково


46.
(Частина четверта) Не підлягають розміщенню у притулках неповнлітні, які перебувають у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. психічно хворі з вираженими симптомами хвороби, а також ті, які вчинили правопорушення і що до яких є відомості про винесене компетентними органами чи посадовими особами рішення про затримання, арешт або поселення в приймальник-розподільник для неповнолітніх.

-27- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В частині четвертій статті 11 після слів "симптомами хвороби" записати слова "хворі заразливими хворобами, а також", далі за текстом.

Відхилено

.
47.
(Частина п'ята) Основним завданням притулків для неповнолітніх є створення належних житлово-побутових та психологічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності неповнолітніх, тимчасово відчужених від сім"ї, сприятливих умов розвитку за місцем роботи, а також надання їм можливостей для навчання, праці, змістовного дозвілля.

-28- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
В частині п'ятій статті 11 замість слів "за місцем роботи" записати слова "медичного обслуговування", далі за тестом.

Відхилено

у частині п'ятій вилучити слова "сприятливих умов розвитку за місцем роботи".


-29- Н.д.Сизенко Ю.П. (Реєстр.картка №236)
В частині п'ятій статті 11 вилучити слова "сприятливих умов розвитку за місцем роботи".

Враховано


48.
Стаття 16. Контроль за діяльністю органів і служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх


9. Статтю 16 викласти в такій редакції:
49.
Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації у межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю Міністерства України у справах сім'ї та молоді, служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх і подають їм необхідну допомогу.


"Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні державні адміністрації, виконавчі органи міських, районних у містах рад у межах своєї компетенції здійснюють контроль за діяльністю Державного комітету України у справах сім'ї та молоді, Республіканського комітету у справах сім'ї та молоді Автономної Республіки Крим, служб у справах неповнолітніх та спеціальних установ для неповнолітніх і подають їм необхідну допомогу".


-30- Н.д.Красняков Є.В. (Реєстр.картка №301)
Н.д.Абрамов Ф.М. (Округ №59)
В статті 16 після слів "державні адміністрації" додати слова: "міські, районні у містах ради", далі за текстом.

Враховано

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


-31- Н.д.Місюра В.Я. (Реєстр.картка №363)
В статті 16 після слів "державні адміністрації" додати слова: "органи місцевого самоврядування".

Враховано в іншій редакції
-32- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
В статті 16 замість слів "Міністерства України" записати слова "Державного комітету України", далі за текстом.

Враховано* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні