Назва: Про доповнення Закону України ''Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення''
Автор: Народні депутати України Л.Стрижко, С.Потімков
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань свободи слова та інформації

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Стаття 12. Голова Національної ради


Стаття 12. Голова Національної ради
1.
Голова Національної ради обирається таємним голосуванням членами Національної ради за спільним поданням Верховної Ради України та Президента України.


Голова Національної ради обирається таємним голосуванням членами Національної ради за спільним поданням Верховної Ради України та Президента України.
2.
Кандидатуру голови Національної ради письмово погоджують Президент України і Голова Верховної Ради України.


Кандидатуру голови Національної ради письмово погоджують Президент України і Голова Верховної Ради України.
3.
Якщо протягом місяця з початку функціонування Національної ради або з появою вакансії на посаду голови Національної ради не запропоновано погодженої кандидатури на посаду голови Національної ради чи голову Національної ради не обрано відповідно до частини першої цієї статті, кандидатура на посаду голови Національної ради визначається рейтинговим голосуванням у Верховній Раді України або Президентом України при неприйнятті рішення в установлений термін Верховною Радою України.


Якщо протягом місяця з початку функціонування Національної ради або з появою вакансії на посаду голови Національної ради не запропоновано погодженої кандидатури на посаду голови Національної ради чи голову Національної ради не обрано відповідно до частини першої цієї статті, кандидатура на посаду голови Національної ради визначається рейтинговим голосуванням у Верховній Раді України або Президентом України при неприйнятті рішення в установлений термін Верховною Радою України.
До обрання Голови новообрані члени Національної ради обирають зі свого складу тимчасово виконуючого обов'язки Голови, який після призначення повного її складу зобов'язаний протягом десяти днів провести підсумкове засідання із звітом про діяльність та скласти повноваження.
4.
Голова Національної ради:


Голова Національної ради:
5.
організує діяльність Національної ради та її апарату;


організує діяльність Національної ради та її апарату;
6.
здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду;


здійснює керівництво підготовкою питань до розгляду;
7.
вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного;


вносить на розгляд Національної ради питання порядку денного;
8.
головує на засіданнях Національної ради;


головує на засіданнях Національної ради;
9.
скликає позачергові засідання Національної ради на вимогу Верховної Ради України, Президента України, за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради;


скликає позачергові засідання Національної ради на вимогу Верховної Ради України, Президента України, за власною ініціативою або на вимогу не менше трьох членів Національної ради;
10.
подає Верховній Раді України та Президентові України щорічний звіт про діяльність Національної ради;


подає Верховній Раді України та Президентові України щорічний звіт про діяльність Національної ради;
11.
представляє Національну раду в органах державної влади і місцевого самоврядування та у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;


представляє Національну раду в органах державної влади і місцевого самоврядування та у відносинах з фізичними та юридичними особами в Україні та за кордоном;
12.
видає накази і розпорядження, які не суперечать рішенням Національної ради;


видає накази і розпорядження, які не суперечать рішенням Національної ради;
13.
підписує спільно з відповідальним секретарем рішення Національної ради;


підписує спільно з відповідальним секретарем рішення Національної ради;
14.
підписує ліцензії на телерадіомовлення;


підписує ліцензії на телерадіомовлення;
15.
представляє Україну в міжнародних організаціях з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;


представляє Україну в міжнародних організаціях з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;
16.
бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, Державної комісії з питань зв'язку та радіочастот і Ради регіонів з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;


бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, Державної комісії з питань зв'язку та радіочастот і Ради регіонів з питань, які стосуються телебачення і радіомовлення;
17.
укладає угоди з фізичними та юридичними особами для забезпечення діяльності Національної ради;


укладає угоди з фізичними та юридичними особами для забезпечення діяльності Національної ради;

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні