Назва: Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(21.05.98)2.
Закон України


Закон України
3.
"Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"


"Про інститути спільного інвестування
(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)"
4.
5.
РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯРОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.
Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності суб`єктів спільного інвестування, залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів.


-1- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
Необхідно передбачити окремою статтею відповідальність за порушення законодавства про спільні інвестиційні фонди.

Враховано в тексті Закону

Цей Закон визначає правові та організаційні основи діяльності та відповідальності суб`єктів спільного інвестування, залучення та ефективного розміщення фінансових ресурсів на ринку цінних паперів.


-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Проект Закону пропоную доповнити розділом про відповідальність інститутів спільного інвестування (ІСІ) перед їх учасниками (вкладниками).
Враховано частково
в тексті Закону-3- Н.д.Тимошенко Ю.В. (Округ №99)
Пропонуємо доповнити проект Закону розділом, який би передбачав адміністративну і кримінальну відповідальність інвесторів інституту спільного інвестування та посадових осіб ІСІ перед своїми вкладниками.
Відхилено
-4- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.1 розділу 1 після слова "діяльності" доповнити словом "відповідальність" .
Враховано


7.

Стаття 1. Завдання ЗаконуСтаття 1. Завдання Закону
8.

Завданням Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.Завданням Закону є регулювання суспільних відносин, що виникають у сфері спільного інвестування щодо створення та діяльності суб'єктів спільного інвестування, забезпечення гарантій прав власності на цінні папери та захист прав учасників фондового ринку.

9.
Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування


Стаття 2. Законодавство у сфері спільного інвестування
10.
Відносини у сфері спільного інвестування регулюються Законами України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про господарські товариства", а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативними актами.
-5- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств в частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами".
-6- -Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Враховано

Відносини у сфері спільного інвестування регулюються законами України з питань функціонування фондового ринку та з питань діяльності акціонерних товариств в частині, що не суперечить нормам цього Закону, а також цим Законом та прийнятими відповідно до нього іншими нормативно-правовими актами.


У статті 2 замість слів "прийнятими відповідно до нього іншими нормативними актами" записати слова ""та іншими законодавчими та нормативними актами".
Враховано редакційно


11.
Стаття 3. Визначення термінів і понять


Стаття 3. Визначення термінів і понять
12.
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:


Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
13.
кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів інституту спільного інвестування (далі - ІСІ), прибутки від здійснення операцій з активами ІСІ та прибутки, нараховані за активами ІСІ;

-7- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3:
в абз.2 слово "прибутки" замінити словом "доходи";

Враховано

кошти спільного інвестування - кошти, залучені від інвесторів інституту спільного інвестування, доходи від здійснення операцій з активами інституту спільного інвестування та доходи, нараховані за активами інституту спільного інвестування;
14.
активи ІСІ - сукупність майна та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;
абз.3 після слова "майна" доповнити словами "корпоративних прав"
-8- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

активи інституту спільного інвестування - сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування;
15.
афілійована особа:
В абз.4 статті 3 та по всьому тексту Закону слово "афілійована" замінити словом "пов'язана" у відповідних відмінках.
Враховано

пов'язана особа:
16.
а) юридична особа, яка здійснює контроль над юридичною особою або контролюється юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;
-9- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
В п.а) статті 3 уточнити, про яку саме юридичну мову йде мова.
-10- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Враховано редакційно

а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;


П. а) статті 3 викласти в такій редакції:
"а) юридична особа, яка здійснює контроль за відповідною юридичною особою або контролюється відповідною юридичною особою, або перебуває під спільним контролем з такою юридичною особою;".
Враховано


17.
б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль над юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;
-11- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
В п.б) статті 3 узгодити визначення посадової особи з визначенням, приведеним у статті 23 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про господарські товариства", прийнятого Верховною Радою України 23.12.1997р. №769/97-ВР.
Відхилено

б) фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за відповідною юридичною особою. Членами сім'ї фізичної особи вважаються її чоловік або дружина, прямі родичі (діти або батьки) як фізичної особи, так і її чоловіка або дружини, а також чоловік або дружина будь-якого прямого родича фізичної особи;
18.
в) посадова особа юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;
-12- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
В п. в)абзацу четвертого статті 3 слово "зупинення" замінити словом "припинення".
В тексті слова "зміни і доповнення", "зміни та доповнення" в усіх відмінках замінити відповідно словом "зміни" у відповідних відмінках.
Враховано редакційно

в) посадова особа відповідної юридичної особи, уповноважена провадити від її імені юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або зупинення правових відносин, а також члени сім'ї такої особи;
19.
здійснення контролю - володіння безпосередньо або через афілійованих осіб найбільшою часткою (паєм, пакетом акцій) статутного фонду юридичної особи або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків від статутного фонду (капіталу) юридичної особи;
-13- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.2 п. в) статті 3 викласти в такій редакції:
"здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків від статутного фонду (капіталу) юридичної особи, або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи ;".
Враховано

здійснення контролю - володіння безпосередньо або через пов'язаних осіб часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 20 відсотків статутного фонду (капіталу) юридичної особи або управління найбільшою кількістю голосів у керівному органі юридичної особи.
20.
Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума прав голосу, що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;


Для фізичної особи загальна сума володіння часткою статутного фонду (капіталу) юридичної особи (голосів у керівному органі) визначається як загальна сума корпоративних прав (голосів), що належить цій фізичній особі, членам її сім'ї та юридичним особам, які контролюються цією фізичною особою або членами її сім'ї;
21.
відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;


відкрита підписка - розміщення цінних паперів шляхом відкритого продажу;
22.
відкритий продаж - відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам з використанням оприлюдненої пропозиції завжди вважається відкритим продажем;


відкритий продаж - відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам, коло яких заздалегідь не визначене. Будь-яке відчуження цінних паперів як первинним, так і наступним власникам з використанням оприлюдненої пропозиції завжди вважається відкритим продажем;
23.
викуп цінних паперів ІСІ - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів ІСІ пропорційно кількості цінних паперів ІСІ, що належать інвесторові;


викуп цінних паперів інституту спільного інвестування - сплата емітентом інвестору вартості частини чистих активів інституту спільного інвестування пропорційно кількості цінних паперів інституту спільного інвестування, що належать інвесторові;
24.
випуск цінних паперів - сукупність певного виду цінних паперів одного емітента та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);


випуск цінних паперів - сукупність певного виду цінних паперів одного емітента та однієї номінальної вартості, що забезпечує їх власникам однаковий обсяг прав і можливість мати однакові умови розміщення на фондовому ринку відповідно до порядку, встановленого цим Законом та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія);
25.
конвертація цінних паперів ІСІ - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);


конвертація цінних паперів інституту спільного інвестування - вилучення емітентом з обігу та анулювання цінних паперів одного виду шляхом їх обміну на цінні папери іншого виду цього ж емітента або на цінні папери іншого емітента (у разі реорганізації цього емітента);
26.
розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових угод;


компанія з управління активами - юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інституту спільного інвестування на підставі дозволу (ліцензії), що видається в установленому Комісією порядку;
27.
інвестиційна декларація - складова частина регламенту пайового інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду;


-14- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити статтю 3 новим абзацом такого змісту:


Враховано

інвестиційна декларація - складова частина регламенту пайового та корпоративного інвестиційного фонду, в якій визначаються основні напрями та обмеження інвестиційної діяльності фонду;
28.
інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається керуючим активами інвестиційного фонду і засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;
"компанія з управління активами -юридична особа, яка здійснює професійну діяльність з управління активами інституту спільного інвестування на підставі дозволу (ліцензії), що видається в порядку, встановленому Комісією";

інвестиційний сертифікат - цінний папір, який випускається компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду і засвідчує право власності інвестора на частку в пайовому інвестиційному фонді;


по всьому тексту замінити "керуючий активами" на "компанію з управління активами" у відповідних відмінках;
абз.16 статті 3 після слова "пайового" доповнити словами "та корпоративного".
-15- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 3:
доповнити статтю новими абзацами такого змісту:
"інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - це організаційно-правова форма діяльності, пов'язана з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права (паї) та нерухомість;


Враховано


інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) - це організаційно-правова форма діяльності, пов'язана з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів, корпоративні права (паї) та нерухомість;


початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд, сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Реєстр ІСІ ведеться Комісією;

початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду - статутний фонд, сплачений засновниками до його реєстрації в реєстрі ІСІ. Ведення реєстру ІСІ здійснюється Комісією;


приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;

приватне розміщення - розміщення цінних паперів без відкритого продажу шляхом безпосередньої пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб;
29.
прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб, або пропозиція щодо передачі прав власності на цінні папери, звернена більш як до 100 осіб;
в абзаці 18 виключити слова: "або пропозиція щодо передачі прав власності на цінні папери, звернена більш як до 100 осіб ".


прилюдна пропозиція - повідомлення про відкритий продаж цінних паперів, зроблене у засобах масової інформації або іншим чином та звернене до невизначеної кількості осіб;
30.
проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка;


проголошені цінні папери ІСІ - цінні папери ІСІ, на які пропонується відкрита підписка;
31.
проспект емісії цінних паперів ІСІ - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;


проспект емісії цінних паперів ІСІ - документ, який містить інформацію про відкриту підписку на цінні папери ІСІ;
32.
розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових угод;
-16- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.21 статті 3 вилучити.
Враховано щодо абз.15

розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів первинним власникам шляхом укладення цивільно-правових договорів ;
33.
розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;


розміщені цінні папери - цінні папери ІСІ, придбані інвесторами під час розміщення;
34.
регламент - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;


регламент - документ, який визначає особливості діяльності ІСІ;
35.
цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду;


цінні папери ІСІ - акції корпоративного інвестиційного фонду та інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду;
36.
вартість чистих активів ІСІ - величина, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ.


вартість чистих активів ІСІ - величина, що визначається як різниця між сумою активів ІСІ з урахуванням їх ринкової вартості і розміром зобов'язань ІСІ.
37.
Стаття 4. Інститут спільного інвестування38.
Інститут спільного інвестування (ІСІ) - це організаційно-правова форма діяльності, пов'язана з об'єднанням (залученням) грошових коштів інвесторів з метою отримання прибутку від вкладення їх у цінні папери інших емітентів та нерухомість.
-17- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 4 вилучити, змінивши наступну нумерацію статей.
Враховано


39.
Стаття 5. Класифікація інститутів спільного інвестування


Стаття 4. Класифікація інститутів спільного інвестування
40.
Інститути спільного інвестування залежно від виду їх діяльності можуть бути відкритого, інтервального та закритого типу.
-18- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
В статті 5 дати визначення терміну "вид" фонду.
Враховано редакційно

ІСІ залежно від порядку здійснення їх діяльності можуть бути відкритого, інтервального та закритого типу.


-19- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.1 статті 5 слово "виду" замінити словами "порядку здійснення".
Враховано


41.
ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або його керуючий активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його керуючим активами).


ІСІ належить до відкритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) бере на себе зобов'язання здійснювати у будь-який час за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами).
42.
ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або його керуючий активами) бере на себе зобов'язання здійснювати за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (його керуючий активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.
-20- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.4 статті 5 викласти в такій редакції:

ІСІ належить до інтервального типу, якщо він (або його компанія з управління активами) бере на себе зобов'язання здійснювати за вимогою інвесторів викуп цінних паперів, емітованих цим ІСІ (його компанією з управління активами) протягом обумовленого у проспекті емісії строку, але не рідше одного разу на рік.
43.
ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його керуючий активами) не здійснює до моменту його реорганізації або ліквідації викуп власних цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його керуючий активами).
"ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанія з управлінням активами) до моменту його реорганізації або ліквідації."
Враховано

ІСІ належить до закритого типу, якщо він (або його компанія з управління активами) не бере на себе зобов'язань щодо викупу цінних паперів, емітованих цим ІСІ (або його компанією з управління активами) до моменту його реорганізації або ліквідації.
44.
Інститути спільного інвестування можуть бути строковими та безстроковими.


ІСІ можуть бути строковими та безстроковими.
45.
Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.


Строковий ІСІ створюється на певний строк, встановлений у проспекті емісії, після закінчення якого зазначений ІСІ ліквідується або реорганізується.
46.
ІСІ закритого типу може створюватися лише на визначений строк.


ІСІ закритого типу може створюватися лише на визначений строк.
47.
Інститути спільного інвестування можуть бути диверсифікованими і недиверсифікованими.


ІСІ можуть бути диверсифікованими і недиверсифікованими.
48.
ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:


ІСІ вважається диверсифікованим, якщо він одночасно відповідає таким вимогам:
49.
вартість цінних паперів одного емітента (за винятком державних цінних паперів) не перевищує 10 відсотків сумарної вартості активів ІСІ;
-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.10 статті 4 вилучити.
Враховано


50.
кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;

-22- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.12 статті 5 викласти в такій редакції:


Враховано

кількість цінних паперів одного емітента в активах ІСІ не перевищує 10 відсотків загального обсягу їх емісії;
51.
сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ у кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
"сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ у кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості активів ІСІ.

сумарна вартість цінних паперів, що становлять активи ІСІ у кількості, більшій, ніж 5 відсотків загального обсягу їх емісії, на момент їх придбання не перевищує 40 відсотків вартості чистих активів ІСІ;
52.
не менш як 90 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, державні цінні папери, цінні папери інших емітентів, що пройшли лістинг на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.
-23- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.13 статті 5 цифру "90" замінити на цифру "80".
-24- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
У статті 5:
абз.13 викласти в такій редакції:
"не менш як 80 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації органів місцевого самоврядування, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі ";
Враховано


Враховано

не менш як 80 відсотків вартості всіх активів становлять грошові кошти, ощадні сертифікати, облігації підприємств та облігації органів місцевого самоврядування, державні цінні папери, а також цінні папери, що допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.


статтю доповнити абзацами такого змісту:
"Диверсифікованим ІСІ забороняється:
тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;

Диверсифікованим ІСІ забороняється:

тримати в грошових коштах, на банківських депозитних рахунках, в ощадних сертифікатах та облігаціях, емітентами яких є комерційні банки, більше ніж 30 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери одного емітента більше ніж 5 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати у державні цінні папери, доходи за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, більше ніж 25 відсотків загальної вартості активів ІСІ. При цьому забороняється інвестувати кошти ІСІ менше ніж у три види державних цінних паперів;


придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери органів місцевого самоврядування більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в корпоративні облігації, емітентами яких є резиденти України (крім комерційних банків), більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції українських емітентів більше ніж 40 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядами іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або додатково інвестувати в акції та облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав, більше ніж 20 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або додатково інвестувати в інші активи, дозволені законодавством України, більше ніж 5 відсотків активів ІСІ;


придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;
придбавати або міняти цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами ІСІ та зберігача".

придбавати або додатково інвестувати в цінні папери, доходи за якими гарантовано урядом однієї іноземної держави, більше ніж 10 відсотків загальної вартості активів ІСІ;

придбавати або міняти цінні папери, емітентами яких є пов'язані особи ІСІ, компанії з управління активами та зберігача.
53.
Інститути спільного інвестування, які не мають ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.
-25- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.14 статті 5 перед словом "ознак" вставити слово "усіх".
Враховано

ІСІ, які не мають усіх ознак диверсифікованого ІСІ, є недиверсифікованими.
54.
Інститутами спільного інвестування відкритого типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.
-26- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити статтю 5 новими абзацами такого змісту:
"У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш, ніж на 50% складаються з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.
Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються";
останню частину статті 4 доповнити словом "інтервального".
Враховано

У разі якщо недиверсифікований ІСІ закритого типу здійснює виключно приватне розміщення цінних паперів власного випуску та активи якого більш, ніж на 50 відсотків складаються з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі він вважається венчурним фондом. Учасниками венчурного фонду можуть бути тільки юридичні особи.

Дивіденди по цінних паперах ІСІ відкритого та інтервального типу не нараховуються і не сплачуються.

ІСІ відкритого та інтервального типу можуть бути тільки диверсифіковані ІСІ.

55.
Стаття 6. Аудиторська перевірка ІСІ


Стаття 5. Аудиторська перевірка ІСІ
56.
З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності керуючий активами повинен щорічно залучати професійного аудитора для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.


З метою перевірки і підтвердження правильності річної фінансової звітності компанія з управління активами повинна щорічно залучати професійного аудитора для встановлення відповідності зазначеної звітності результатам своєї діяльності з активами ІСІ.
57.
Аудитор не може бути афілійованою особою керуючого активами.


Аудитор не може бути пов'язаною особою компанії з управління активами.
58.
Аудит результатів діяльності керуючого активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність".


Аудит результатів діяльності компанії з управління активами з активами відповідного ІСІ здійснюється відповідно до вимог, установлених Законом України "Про аудиторську діяльність".

59.
Стаття 7. Державне регулювання у сфері спільного інвестування


Стаття 6. Державне регулювання у сфері спільного інвестування
60.
Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".Державне регулювання у сфері спільного інвестування здійснює Комісія відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні".

61.
РОЗДІЛ ІI. КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД


РОЗДІЛ ІI. КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД

62.
Стаття 8. Поняття корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 7. Поняття корпоративного інвестиційного фонду
63.
Корпоративний інвестиційний фонд - це відкрите акціонерне товариство, для якого спільне інвестування є виключним видом діяльності.


Корпоративний інвестиційний фонд - це відкрите акціонерне товариство, для якого спільне інвестування є виключним видом діяльності.

64.
Стаття 9. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 8. Порядок створення корпоративного інвестиційного фонду
65.
Корпоративний інвестиційний фонд створюється виключно у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до Закону України "Про господарські товариства" з урахуванням особливостей цього Закону.


Корпоративний інвестиційний фонд створюється виключно у формі відкритого акціонерного товариства відповідно до законодавства з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей цього Закону.
66.
Чисельність акціонерів корпоративного інвестиційного фонду не може бути меншою, ніж 100 акціонерів.
-27- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз. 2 статті 9 виключити.
Враховано


67.
Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.


Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному фонді яких частка держави або органів місцевого самоврядування перевищує 25 відсотків.

68.
Стаття 10. Документи корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 9. Документи корпоративного інвестиційного фонду
69.
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі установчого договору, статуту та регламенту.


Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність на підставі установчого договору, статуту та регламенту.
70.
Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:


Статут корпоративного інвестиційного фонду, крім положень, передбачених законодавством, повинен також містити відомості про:
71.
тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);


тип корпоративного інвестиційного фонду (відкритий, інтервальний чи закритий);
72.
вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);


вид корпоративного інвестиційного фонду (диверсифікований, недиверсифікований);
73.
спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;


спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного інвестиційного фонду;
74.
обмеження у діяльності відповідно до цього Закону;


обмеження у діяльності відповідно до цього Закону;
75.
акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості;


акції корпоративного інвестиційного фонду, які повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості;
76.
розмір початкового капіталу та кількість акцій, що становлять початковий капітал корпоративного інвестиційного фонду.


розмір початкового статутного фонду (капіталу) та кількість акцій, що становлять початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду.
77.
Зміни та доповнення до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.


Зміни та доповнення до статуту корпоративного інвестиційного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов'язковим повідомленням Комісії.
78.
Регламент повинен містити відомості про:
-28- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Регламент повинен містити відомості про:
79.
умови, за яких може бути проведена зміна керуючого активами або зберігача, та порядок такої зміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;
Частину 4 статті 10 доповнити абзацом такого змісту:
"напрями інвестицій (інвестиційна декларація)".
Враховано

умови, за яких може бути проведена заміна компанії з управління активами або зберігача, та порядок такої заміни із зазначенням дій, спрямованих на захист прав акціонерів;
80.
порядок визначення вартості чистих активів та вартості розміщення (викупу) акцій;


порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) акцій;
81.
розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені керуючому активами фонду;


розмір винагороди та/або покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами фонду;
82.
порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;


порядок розподілу прибутку корпоративного інвестиційного фонду;
83.
порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогою інвесторів.


порядок та строки викупу корпоративним інвестиційним фондом своїх акцій на вимогу інвесторів;
напрями інвестицій (інвестиційна декларація).
84.
Регламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни та доповнення до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент, зміни та доповнення до нього підлягають реєстрації у Комісії.


Регламент затверджується засновниками корпоративного інвестиційного фонду. Зміни та доповнення до регламенту затверджуються загальними зборами акціонерів. Регламент, зміни та доповнення до нього підлягають реєстрації у Комісії.
85.
У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.


У документах корпоративного інвестиційного фонду в його назві обов'язково зазначаються слова " корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

86.

Стаття 11. Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду


-29- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 11 викласти в такій редакції:


Стаття 10. Статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду
87.
Статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формується виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.


Розмір початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду встановлюється Комісією і не може бути менше розміру, передбаченого Законом України "Про господарські товариства" для акціонерних товариств відкритого типу.
"Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.
Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, передбаченого Законом України "Про господарські товариства" для акціонерних товариств відкритого типу.
Збільшення статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій."
Враховано

Початковий статутний фонд (капітал) корпоративного інвестиційного фонду формується за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів, цінних паперів інших емітентів, що допущені до торгів на фондовій біржі або в торговельно-інформаційній системі, та об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності.
Розмір початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду не може бути менше розміру, передбаченого законодавством для акціонерних товариств відкритого типу.


88.
Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду сплачується засновниками до його реєстрації.
-30- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У частині 2 статті 11 доцільно визначити конкретне значення мінімального розміру початкового статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду.
Враховано редакційно

Збільшення статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій.
90.
Стаття 12. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 11. Діяльність корпоративного інвестиційного фонду
91.
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на правах власності, вкладені у цінні папери.-31- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність, якщо 70 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на правах власності, вкладені у цінні папери.
92.
Вимоги цього Закону та нормативних актів Комсії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через 6 місяців після його реєстрації, порядок якої встановлюється Комісією.
Абз.2 статті 12 після слів "його реєстрації" доповнити словами "в Комісії".
Враховано

Вимоги цього Закону та нормативних актів Комісії щодо складу активів ІСІ застосовуються до корпоративного інвестиційного фонду через 6 місяців після його реєстрації в Комісії, порядок якої встановлюється Комісією.
93.
Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність через керуючого активами.


Корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність через компанію з управління активами.
94.
У відносинах з третіми особами керуючий активами повинен діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду.

-32- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

У відносинах з третіми особами компанія з управління активами повинна діяти від імені та в інтересах корпоративного інвестиційного фонду на підставі договору про управління активами.
95.
Договір з керуючим активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду укладається на строк не більш як три роки і може бути пролонгований тільки рішенням загальних зборів акціонерів фонду.
П'ятий абзац статті 12 викласти в такій редакції:
"Договори з керуючим активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду та зберігачем укладаються..." - далі по тексту.
Враховано

Договір між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами про управління активами корпоративного інвестиційного фонду і зберігачем укладається на строк не більш як три роки і може бути пролонгований тільки рішенням загальних зборів акціонерів фонду.

Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.


Корпоративний інвестиційний фонд не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями корпоративного інвестиційного фонду.
97.

Стаття 13. Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фондуСтаття 12. Обмеження діяльності корпоративного інвестиційного фонду
98.
Корпоративний інвестиційний фонд не має права:


Корпоративний інвестиційний фонд не має права:
99.
випускати та розміщувати інші цінні папери;


випускати та розміщувати інші цінні папери;
100.
залучати позики у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
-33- Національний банк України
У абз.3 статті 13 слово "позики" замінити словами "позики або кредит".
Враховано

залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
101.
надавати активи під заставу;
-34- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.4 статті 13 додати слова:
"в інтересах третіх осіб."
Враховано

надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості;
102.
розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду, що припадають на одну акцію;
-35- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.5 статті 13 викласти в редакції:
"Розміщувати акції за ціною, нижчою від номінальної вартості".
Враховано

розміщувати акції за ціною, нижчою від вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду, що припадають на одну акцію;
103.
розміщувати акції понад проголошену кількість;


розміщувати акції понад проголошену кількість;
104.
відмовитись від викупу власних акцій за підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативних актах Комісії;


відмовитись від викупу власних акцій за підстав, не зазначених у цьому Законі або у нормативних актах Комісії;
105.
створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.


створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
106.
Стаття 14. Акції корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 13. Акції корпоративного інвестиційного фонду
107.
Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості.


-36- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними однакової номінальної вартості.
108.
Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду у реєстрі ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації у реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною вартості чистих активів, що припадають на одну акцію.
У статті 14:
у абз.2 після слів "за ціною" доповнити фразою "яка складається з номінальної вартості акцій та вартості чистих активів, що припадає на одну акцію" і поставити крапку;
Враховано частково

Відкрита підписка на акції провадиться після реєстрації фонду у реєстрі ІСІ. Корпоративні інвестиційні фонди інтервального або відкритого типу після реєстрації у реєстрі ІСІ розміщують свої акції за ціною вартості чистих активів, що припадають на одну акцію.
109.
Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Розміщені акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.
у другому реченні абз.3 вилучити слово "Розміщені...".

Кожна розміщена акція корпоративного інвестиційного фонду надає її власникові однаковий обсяг прав. Акції корпоративного інвестиційного фонду, що розміщуються, можуть придбаватися лише за грошові кошти. Неповна сплата розміщених акцій не дозволяється.
110.
Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.

-37- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Порядок проведення відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду визначається законодавством з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом і нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на акції корпоративного інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується.
111.
Після прийняття рішення про скликання загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняється за 30 днів до проголошеної дати проведення зборів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення зборів.
Визначений статтею 14 термін призупинення обігу акцій на 30 днів до проведення зборів акціонерів не відповідає необхідному для оповіщення акціонерів АТ (45 днів) згідно зі статтею 43 Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про господарські товариства", прийнятого Верховною Радою України 23.12.1997р.
Відхилено

Після прийняття рішення про скликання загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду викуп та розміщення акцій фонду припиняється за 30 днів до проголошеної дати проведення зборів з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення зборів.
112.
Стаття 15. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є вищий та наглядовий орган фонду.
№769/97-ВР. Введення запропонованого у проекті терміну приведе до порушення товариством вимог чинного законодавства щодо оповіщення акціонерів про скликання загальних зборів.

Стаття 14. Органи корпоративного інвестиційного фонду

Органами корпоративного інвестиційного фонду є вищий та наглядовий орган фонду.
114.
Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.


Утворення інших органів корпоративного інвестиційного фонду, не передбачених цим Законом, забороняється.

115.
Стаття 16. Вищий орган корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 15. Вищий орган корпоративного інвестиційного фонду
116.
Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.


Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів.
117.
До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім передбаченого Законом України "Про господарські товариства", належать:


До компетенції загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, крім передбаченого законодавством з питань діяльності акціонерних товариств, належать:
118.
затвердження укладених договорів з керуючим активами та зберігачем;


затвердження укладених договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
119.
затвердження рішень про припинення або розірвання договорів з керуючим активами та зберігачем;


затвердження рішень про припинення або розірвання договорів з компанією з управління активами та зберігачем;
120.
затвердження змін і доповнень до регламенту фонду.


затвердження змін і доповнень до регламенту фонду.
121.
Загальні збори акціонерів обирають членів наглядового органу корпоративного інвестиційного фонду.


-38- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Загальні збори акціонерів обирають членів наглядового органу корпоративного інвестиційного фонду.
122.
Повноваження загальних зборів акціонерів, визначені цим Законом, не можуть бути передані наглядовому органу фонду.
Сьомий абзац статті 16 викласти в наступній редакції:
"Повноваження загальних зборів акціонерів, визначених Законом України "Про господарські товариства" та цим Законом,..." - далі по тексту.
Враховано редакційно


Повноваження загальних зборів акціонерів, визначені законодавством з питань діяльності акціонерних товариств та цим Законом, не можуть бути передані наглядовому органу фонду.
123.
У випадках, передбачених установчими документами, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.


-39- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Дев'ятий абзац статті 16 викласти в наступній редакції:

У випадках, передбачених установчими документами, допускається прийняття рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів корпоративного інвестиційного фонду, шляхом опитування.
124.

У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники керуючого активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.
"У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду беруть участь керуючий активами, зберігач та незалежний оцінювач майна корпоративного інвестиційного фонду. На вимогу загальних зборів акціонерів зазначені особи повинні проінформувати їх про діяльність фонду".
Враховано редакційно


У загальних зборах акціонерів корпоративного інвестиційного фонду можуть брати участь з правом дорадчого голосу представники компанії з управління активами, реєстратора, зберігача та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.

Зазначені особи повинні проінформувати загальні збори акціонерів про діяльність фонду.

125.
Стаття 17. Скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду

-40- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)


Стаття 16. Скликання загальних зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду
126.
Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів визначаються Законом України "Про господарські товариства".
Частину 1 статті 17 викласти в такій редакції:
"Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом";
Враховано

Порядок скликання і проведення загальних зборів, а також умови скликання і проведення позачергових зборів акціонерів визначаються законодавством з питань діяльності акціонерних товариств з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
127.
Позачергові збори акціонерів можуть скликатися за вимогою спостережної ради, керуючого активами або зберігача у разі:
доповнити статтю 17 після абзацу 5 новим абзацом такого змісту:
"зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;".
Враховано

Позачергові збори акціонерів можуть скликатися за вимогою спостережної ради, компанії з управління активами або зберігача у разі:
128.
неплатоспроможності товариства;


неплатоспроможності товариства;
129.
зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);


зменшення вартості чистих активів більш як на 25 відсотків порівняно з останньою оцінкою (для фондів закритого або інтервального типу);
130.
зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний період (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);


-41- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Шостий абзац статті 17 доповнити словом "зберігачем", виклавши в такій редакції:
Враховано редакційно

зменшення вартості чистих активів більш як на 15 відсотків за семиденний період (для корпоративних інвестиційних фондів відкритого типу);
зменшення вартості чистих активів нижче їх номінальної вартості;
131.
необхідності затвердження або розірвання договору з керуючим активами;
"Необхідності затвердження або розірвання договору з керуючим активами, зберігачем".

необхідності затвердження рішення про укладання або розірвання договору з компанією з управління активами, зберігачем;
132.
необхідності обрання нових членів спостережної ради, якщо кількість обраних загальними зборами членів ради має меншість у її складі;


необхідності обрання нових членів спостережної ради, якщо кількість обраних загальними зборами членів ради має меншість у її складі;
133.
наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.


наявності обставин, визначених у статуті корпоративного інвестиційного фонду.

134.
Стаття 18. Наглядовий орган корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 17. Наглядовий орган корпоративного інвестиційного фонду
135.
Нагляд за діяльністю керуючого активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна рада.


-42- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

Нагляд за діяльністю компанії з управління активами здійснює на підставі статуту корпоративного інвестиційного фонду спостережна рада.
136.
Спостережна рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної ради організовує ведення протоколу.
В тексті слова "спостережна рада" у всіх відмінках замінити словом "наглядова рада" у відповідних відмінках.
Відхилено

Спостережна рада збирається на свої засідання в строки, передбачені статутом, але не рідше одного разу на квартал. Голова спостережної ради організовує ведення протоколу.
137.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.


Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.
138.
Розмір винагороди членам спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.


Розмір винагороди членам спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду затверджується загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.

139.
Стаття 19. Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду

-43- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 18. Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду
140.
Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом, 2/3 якого обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду.
Статтею 19 визначено, що 2/3 складу спостережної ради обирається загальними зборами акціонерів КІФ. Вважали б за доцільне уточнити, ким обирається решта складу (1/3) спостережної ради.
-44- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Враховано редакційно

Склад спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду визначається його статутом, не менше 2/3 якого обираються загальними зборами акціонерів корпоративного інвестиційного фонду, а решта членів спостережної ради може за рішенням загальних зборів призначатися компанією з управління активами.


Абз.1 статті 19 доповнити словами:
"а решта членів спостережної ради може за рішенням загальних зборів призначатися компанією з управління активами.".
Враховано


141.
Представники керуючого активами, торговців цінними паперами корпоративного інвестиційного фонду, їх афілійованих осіб не можуть становити більшість спостережної ради.


Представники компанії з управління активами, торговців цінними паперами корпоративного інвестиційного фонду, їх пов'язаних осіб не можуть становити більшість спостережної ради
142.
Будь-яка особа не може одночасно працювати у спостережних радах декількох корпоративних інвестиційних фондів, за винятком випадку, коли ці фонди мають того ж самого керуючого активами і ця особа є представником керуючого активами.
Будь-яка особа не може одночасно працювати у спостережних радах декількох корпоративних інвестиційних фондів, за винятком випадку, коли ці фонди мають ту ж саму компанію з управління активами і ця особа є представником компанії з управління активами.
143.
До складу спостережної ради не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора та незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду.
-45- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 19 останню частину доповнити словами "то пов'язаних з ними осіб".


Враховано

До складу спостережної ради не можуть входити представники зберігача, реєстратора, аудитора, незалежного оцінювача майна корпоративного інвестиційного фонду та пов'язаних з ними осіб.
144.

Стаття 20. Компетенція спостережної ради корпоративного інвестиційного фондуСтаття 19. Компетенція спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду
145.
До компетенції спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду належать:
-46- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
Статтю 20 доповнити новим абзацом такого змісту:

Враховано

До компетенції спостережної ради корпоративного інвестиційного фонду належать:
скликання загальних зборів акціонерів;
146.
підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;
"скликання загальних зборів акціонерів";

підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів;
147.
визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;
абз.6 статті 20 викласти в такій редакції:
"укладення та розірвання договору з компанія з управлінням активами, затвердження договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;".

визначення дати проведення загальних зборів, дати складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах, та інші питання, пов'язані з організацією проведення загальних зборів;
148.
обрання голови спостережної ради (президента корпоративного інвестиційного фонду);


обрання голови спостережної ради (президента корпоративного інвестиційного фонду) та заступника голови;
149.
підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати;


підготовка для затвердження загальними зборами проекту рішення загальних зборів акціонерів про розмір дивідендів та порядок їх виплати (для закритих корпоративних інвестиційних фондів);
150.
укладення та розірвання договору з керуючим активами, зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;


укладення та розірвання договорів з компанією з управління активами, зберігачем, затвердження договорів з реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;
151.
прийняття змін і доповнень до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.


прийняття змін і доповнень до проспекту емісії акцій корпоративного інвестиційного фонду.
152.
Спостережна рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів про управління фондом, зберігання його активів, ведення реєстру власників акцій, проведенням аудиторських перевірок його діяльності та оцінки його майна.


Спостережна рада корпоративного інвестиційного фонду забезпечує контроль за належним виконанням умов договорів про управління фондом, зберігання його активів, ведення реєстру власників акцій, проведенням аудиторських перевірок його діяльності та оцінки його майна.

153.
Стаття 21. Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду


Стаття 20. Припинення діяльності корпоративного інвестиційного фонду
154.
Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття і приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства.
-47- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
В статті 21 зазначити, що корпоративний інвестиційний фонд може бути ліквідований у разі визнання його банкрутом.
Враховано редакційно

Корпоративний інвестиційний фонд припиняє свою діяльність шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації з дотриманням вимог антимонопольного законодавства, а також у випадку визнання його банкрутом за рішенням арбітражного суду у разі, якщо арбітражний суд виніс ухвалу про ліквідацію.
155.
Реорганізація та ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про господарські товариства", з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.


Реорганізація або ліквідація корпоративного інвестиційного фонду здійснюється в порядку, визначеному законодавством про акціонерні товариства, з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.
156.
Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:

-48- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Враховано частково
Корпоративний інвестиційний фонд ліквідується, якщо:
157.
внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його чистих активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного капіталу, встановлений Комісією;
У абз.4 статті 21 слово "вартість" доповнити словом "ринкова", а слово "чистих" вилучити.
-49- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
В абз.4 статті 21 виключити слова: "встановлений Комісією".
Враховано

внаслідок викупу акцій корпоративним інвестиційним фондом вартість його активів стала меншою, ніж початковий розмір статутного фонду (капіталу);
158.
спостережною радою корпоративного інвестиційного фонду у тримісячний строк не були укладені договори з керуючим активами або зберігачем.


спостережною радою корпоративного інвестиційного фонду у тримісячний строк не були укладені договори з компанією з управління активами або зберігачем.
159.
Комісія може порушувати питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі коли:


Комісія може порушувати питання про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду у разі коли:
160.
корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації у реєстрі ІСІ;


корпоративний інвестиційний фонд провадить свою діяльність без реєстрації у реєстрі ІСІ;
161.
корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену цим Законом та іншими законодавчими актами, які регулюють відносини спільного інвестування.


корпоративний інвестиційний фонд провадить діяльність, заборонену цим Законом та іншими законодавчими актами, які регулюють відносини спільного інвестування.
162.
До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники керуючого активами, зберігача та Комісії.
-50- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 5 статті 21 викласти в такій редакції:


Враховано

До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача.
163.
З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.
"До складу ліквідаційної комісії обов'язково повинні входити представники Комісії, а також можуть входити представники компанії з управління активами та зберігача".

З моменту прийняття рішення про ліквідацію корпоративного інвестиційного фонду, йому забороняється розміщувати та викуповувати свої акції.

164.
Стаття 22. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації
-51- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)

Стаття 21. Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації
165.
Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом. У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.
У статті 22 не передбачено майнової відповідальності засновників КІФ та інвестиційного керуючого перед акціонерами у разі відсутності коштів для розрахунку з останніми.
Враховано редакційно щодо відповідальності керуючого
Розподіл активів корпоративного інвестиційного фонду у разі його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому цим Законом. У разі ліквідації корпоративного інвестиційного фонду ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс.
166.
Після затвердження ліквідаційного балансу активи фонду у строк, що встановлюється Комісією, але не більшій, як 6 місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, що залишилися після закінчення розрахунків з бюджетом та задоволення вимог кредиторів, розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, відповідно до порядку, встановленого законодавством.
-52- Н.д.Удовенко Г.Й. (Реєстр.картка №311)
В статті 22 врахувати специфіку ліквідаційної процедури (у випадку банкрутства) професійного учасника ринку цінних паперів, яким є інвестиційний корпоративний фонд.
-53- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 22:
у другому реченні частини першої слова "що залишилися після закінчення розрахунків з бюджетом та задоволення вимог кредиторів" замінити словами "що отримані від реалізації активів, в першу чергу", а слово "законодавством" замінити словом "Комісією";
Враховано по сутіВраховано

Після затвердження ліквідаційного балансу активи фонду у строк, що встановлюється Комісією, але не більший, як 6 місяців, підлягають продажу за грошові кошти. Кошти, отримані від реалізації активів, в першу чергу розподіляються між акціонерами пропорційно кількості акцій, що їм належать, в порядку, встановленому Комісією.

У разі недостатності коштів для викупу акцій по вартості чистих активів у акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам.
167.
Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.

доповнити частиною такого змісту:
"У разі недостатності коштів для викупу акцій по вартості чистих активів у акціонерів, які не є засновниками фонду, різниця відшкодовується за рахунок частини коштів, що належить засновникам".

Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, ліквідаційна комісія подає Комісії звіт про результати ліквідації, який є підставою для вилучення фонду з реєстру ІСІ. Корпоративний інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.

168.
РОЗДІЛ ІIІ. ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНДРОЗДІЛ ІIІ. ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
169.
Стаття 23. Поняття пайового інвестиційного фонду

-54- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Стаття 22. Поняття пайового інвестиційного фонду
170.
Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що одночасно перебувають у власності не менш як 100 інвесторів на праві спільної часткової власності та обліковуються керуючим активами окремо від обліку результатів його господарської діяльності.


Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.
Абз.1 статті 23 викласти в такій редакції:
"Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що перебувають у власності інвесторів на праві спільної часткової власності, знаходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останнім окремо від результатів її господарської діяльності
Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду".

Враховано


Пайовий інвестиційний фонд - це активи, що перебувають у власності інвесторів на праві спільної часткової власності, знаходяться в управлінні компанії з управління активами та обліковуються останньою окремо від результатів її господарської діяльності.
Мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду не може бути меншим розміру початкового статутного фонду (капіталу) корпоративного інвестиційного фонду.
Пайовий інвестиційний фонд не є юридичною особою.
172.
Стаття 24. Порядок створення та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом


Стаття 23. Порядок створення та провадження діяльності з управління пайовим інвестиційним фондом
173.
Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою керуючого активами шляхом придбання інвесторами випущених ним інвестиційних сертифікатів.


Пайовий інвестиційний фонд створюється за ініціативою компанії з управління активами шляхом придбання інвесторами випущених ним інвестиційних сертифікатів.
174.
Для створення пайового інвестиційного фонду керуючий активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором, зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, визначеного законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу, не обмежується.
-55- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Перше речення ч.2 статті 24 в кінці доповнити словами "або їх приватне розміщення".
Доповнити частину другу реченням такого змісту:
"Приватне розміщення здійснюється у порядку, встановленому компанією з управлінням активами".
Враховано

Для створення пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами має розробити та зареєструвати в Комісії регламент інвестиційного фонду, укласти договори з аудитором, зберігачем, реєстратором, оцінювачем майна, зареєструвати пайовий інвестиційний фонд у реєстрі ІСІ та організувати відкриту підписку на інвестиційні сертифікати фонду або їх приватне розміщення. Відкрита підписка на інвестиційні сертифікати здійснюється відповідно до порядку проведення відкритої підписки на цінні папери, визначеного законодавством, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом та нормативними актами Комісії. Строк відкритої підписки на інвестиційні сертифікати пайового інвестиційного фонду відкритого або інтервального типу не обмежується. Приватне розміщення здійснюється у порядку, встановленому компанією з управління активами.
175.
Активи пайового інвестиційного фонду повинні бути не меншими ніж мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду, розмір якого встановлюється Комісією.
-56- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
У частині 3 статті 24 доцільно визначити конкретне значення мінімального обсягу активів пайового інвестиційного фонду.
Враховано редакційно


Активи пайового інвестиційного фонду повинні бути не меншими ніж мінімальний обсяг активів пайового інвестиційного фонду.
176.

Вимоги щодо мінімального обсягу активів та кількості учасників застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше, ніж через 6 місяців з дня його реєстрації.
-57- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 24: щодо встановлення розміру активів ПІФ. Перенесення встановлення вимог до розміру мінімального обсягу активів через 6 місяців після його реєстрації створить умови для різного зловживань, тому вважали б за доцільне в цій статті проекту Закону встановити розмір мінімального обсягу активів ПІФ.
Враховано редакційно


Вимоги щодо мінімального обсягу активів застосовуються до пайового інвестиційного фонду не раніше, ніж через 6 місяців з дня його реєстрації.
177.
Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним після реєстрації його у встановленому Комісією порядку.
-58- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.4 статті 24 слова "та кількості учасників" вилучити.
Враховано

Пайовий інвестиційний фонд вважається створеним після реєстрації його у встановленому Комісією порядку.
178.
Облік результатів діяльності з управління майном пайовим інвестиційним фондом здійснюється керуючим активами окремо від обліку результатів його особистої господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в його управлінні.


Облік результатів діяльності з управління майном пайовим інвестиційним фондом здійснюється компанією з управління активами окремо від обліку результатів її особистої господарської діяльності та обліку результатів діяльності інших ІСІ, активи яких перебувають в її управлінні.
179.
Кошти та цінні папери пайових інвестиційних фондів розміщуються на окремих рахунках у зберігача.


Кошти та цінні папери пайових інвестиційних фондів розміщуються на окремих рахунках у зберігача.
180.
Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, керуючий активами діє від його імені, про що він обов'язково повідомляє третіх осіб та робить в усіх документах відповідну відмітку.
-59- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.8 статті 24 слово "його" замінити словом "свого".
Враховано

Укладаючи договори за рахунок активів пайового інвестиційного фонду, компанія з управління активами діє від свого імені, про що вона обов'язково повідомляє третіх осіб.
181.
Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я керуючого активами з відповідною відміткою. Керуючий активами є розпорядником цього нерухомого майна.


Нерухоме майно, що становить активи пайового інвестиційного фонду, реєструється в установленому порядку на ім'я компанії з управління активами з відповідною відміткою. Компанія з управління активами є розпорядником цього нерухомого майна.
182.
У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.


У документах пайового інвестиційного фонду обов'язково зазначаються у його назві слова "пайовий інвестиційний фонд" та тип і вид фонду.

183.
Стаття 25. Регламент пайового інвестиційного фонду


Стаття 24. Регламент пайового інвестиційного фонду
184.
Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.


Особливості діяльності пайового інвестиційного фонду визначаються його регламентом.
185.
Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:


Регламент пайового інвестиційного фонду повинен містити відомості про:
186.
порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;


порядок утворення, склад, компетенцію та порядок здійснення діяльності спостережної ради;
порядок визначення вартості чистих активів та ціни розміщення (викупу) інвестиційних сертифікатів;
187.
порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені керуючому активами;


порядок визначення розміру винагороди та покриття витрат, пов'язаних з діяльністю фонду, що можуть бути сплачені компанії з управління активами;
188.
порядок розподілу прибутку;


порядок розподілу прибутку пайового інвестиційного фонду;
189.
порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів керуючим активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;


порядок та строки викупу інвестиційних сертифікатів компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду на вимогу інвесторів;
190.
напрями інвестицій (інвестиційна декларація).


напрями інвестицій (інвестиційна декларація).
191.
Стаття 26. Участь у пайовому інвестиційному фонді


Стаття 25. Участь у пайовому інвестиційному фонді
192.
Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, що придбав інвестиційний сертифікат фонду.
-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 26:

Учасником пайового інвестиційного фонду є інвестор, що придбав інвестиційний сертифікат фонду.
193.
Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - це прилюдна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.
доповнити статтю новою частиною:
"Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи";
ч.2 після слова "прилюдна" доповнити словами "або приватна";
Враховано

Учасниками пайового недиверсифікованого інвестиційного фонду не можуть бути фізичні особи.
Проспект емісії інвестиційних сертифікатів - це прилюдна або приватна пропозиція (оферта) з умовами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду.
194.
Прийняття (акцепт) прилюдної пропозиції (укладення з керуючим активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.
у ч.3 слово "прилюдної" вилучити.

Прийняття (акцепт) пропозиції (укладення з компанією з управління активами договору про приєднання до пайового інвестиційного фонду) здійснюється інвестором шляхом придбання інвестиційного сертифіката пайового інвестиційного фонду за грошові кошти.
195.

Кожна частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.
-61- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 26 після частини четвертої викласти в такій редакції:


Кожна частка учасника пайового інвестиційного фонду засвідчується інвестиційним сертифікатом.
196.
Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність керуючого активами.
"Інвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами крім випадків, передбачених цією статтею.
Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення цінних паперів власного випуску, можуть створювати спостережну раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням його активів, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.

Спостережна рада утворюється з числа інвесторів (не менше 2/3 її складу) та експертів, запропонованих компанією з управлінням активами. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. Спостережна рада розпочинає свою діяльність після продажу 60 відсотків інвестиційних сертифікатів фонду.


Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.
До компетенції спостережної ради належить:
обрання голови спостережної ради;
затвердження рішення про укладення та розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;
затвердження змін і доповнень до регламенту фонду."
ВрахованоІнвестори пайового інвестиційного фонду не мають права втручатися у діяльність компанії з управління активами крім випадків, передбачених цією статтею.Інвестори пайового інвестиційного фонду, кошти спільного інвестування якого залучені шляхом приватного розміщення цінних паперів власного випуску, можуть створювати спостережну раду для нагляду за виконанням інвестиційної декларації, зберіганням його активів, веденням реєстру власників інвестиційних сертифікатів, проведенням аудиторських перевірок діяльності та оцінки майна фонду.
Спостережна рада утворюється з числа інвесторів (не менше 2/3 її складу) та експертів, запропонованих компанією з управління активами. Інвестор має право бути обраним до складу спостережної ради або призначити свого представника за умови придбання ним установленої регламентом мінімальної кількості інвестиційних сертифікатів. Спостережна рада розпочинає свою діяльність після продажу 60 відсотків інвестиційних сертифікатів фонду.
Рішення спостережної ради приймаються простою більшістю голосів і вважаються правомочними у разі участі в голосуванні не менш як 2/3 членів ради.
До компетенції спостережної ради належить:
обрання голови спостережної ради;
затвердження рішення про укладення та розірвання договорів зі зберігачем, реєстратором, аудитором та незалежним оцінювачем майна;
затвердження змін і доповнень до регламенту фонду.


-62- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 26: пунктом 11 "Положення про інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України від 19.02.1994р. №55/94 передбачалось, що загальні збори засновників фонду могли бути скликані на вимогу його учасників, які були власниками не менше як 10% випущених інвестиційних сертифікатів. Тим самим за діяльністю керуючого передбачався додатковий контроль, який даним проектом закону усувається.
Враховано по суті


197.
Стаття 27. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів


Стаття 26. Інвестиційні сертифікати пайових інвестиційних фондів
198.
Інвестиційний сертифікат - це іменний цінний папір, який засвідчує право його власника на частку активів пайового інвестиційного фонду.
-63- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.1 статті 27 вилучити.
Враховано


199.
Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає його керуючий активами.


Емітентом інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду виступає його компанія з управління активами.
200.
Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.
-64- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 27:

Інвестиційний сертифікат надає кожному його власникові однакові права.
201.

Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись лише шляхом відкритого продажу. Випуск похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів не допускається.
частину 4 викласти в такій редакції:
"Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управлінням активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів керованого ним пайового інвестиційного фонду не допускається".
Враховано


Інвестиційні сертифікати можуть розміщуватись шляхом відкритого продажу або приватного розміщення. Випуск компанією з управління активами похідних цінних паперів на основі інвестиційних сертифікатів керованого нею пайового інвестиційного фонду не допускається.
202.
Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.
частину 5 після слова "відкритого" доповнити словами "та інтервального".

Дивіденди за інвестиційними сертифікатами відкритого та інтервального пайового інвестиційного фонду не нараховуються і не сплачуються.
203.
Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого або інтервального пайового інвестиційного фонду не обмежується.


Кількість проголошених інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду зазначається у проспекті емісії. Строк розміщення інвестиційних сертифікатів відкритого або інтервального пайового інвестиційного фонду не обмежується.
204.
Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативними актами Комісії.


Порядок розміщення та обігу інвестиційних сертифікатів пайових інвестиційних фондів встановлюється цим Законом та нормативними актами Комісії.

205.
Стаття 28. Заміна керуючого активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду
-65- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 1 статті 28 викласти у редакції:

Стаття 27. Заміна компанії з управління активами та ліквідація пайового інвестиційного фонду
206.
Заміна керуючого активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

прийняття керуючим активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного ним пайового інвестиційного фонду;

"Заміна керуючого активами може здійснюватися за рішенням Комісії та в установленому нею порядку в разі:
ліквідації керуючого активами як юридичної особи за рішенням суду;
скасування Комісією у керуючого активами дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ;
якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася більше ніж на 30 відсотків;
якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася нижче від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків.
Прийняття рішення власниками керуючого активами про його ліквідацію як юридичної особи можу відбуватися лише після вирішення питання про заміну керуючого активами".
Враховано частково

Заміна компанії з управління активами може здійснюватися в установленому Комісією порядку в разі:

якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася більше ніж на 30 відсотків;

якщо протягом року вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ зменшилася від його номінальної вартості більше ніж на 20 відсотків;

прийняття компанією з управління активами рішення про відмову від діяльності з управління активами створеного нею пайового інвестиційного фонду;
208.
скасування Комісією у керуючого активами дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

ліквідації керуючого активами як юридичної особи.
-66- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 28: згідно зі статтею 23 проекту Закону ПІФ не має статусу юридичної особи і виступає у вигляді активів, отриманих його засновником - керуючим від розміщення інвестиційних сертифікатів. У даному випадку відмова керуючого від управління активами рівнозначна відмові від зобов'язань перед учасниками ПІФу.
Враховано по суті

скасування Комісією у компанії з управління активами дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ;

ліквідації компанії з управління активами як юридичної особи.
210.
Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:
-67- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Абз.2 частини 2 статті 28 викласти в такій редакції:
Враховано редакційно

Пайовий інвестиційний фонд ліквідується за рішенням Комісії у разі:
211.
винесення Комісією рішення про неможливість заміни керуючого активами згідно з частинами другою, третьою та четвертою цієї статті;
"винесення Комісією рішення про неможливість заміни керуючого активами згідно з частинами другою, третьою, четвертою та п'ятою цієї статті".


винесення Комісією рішення про неможливість заміни компанії з управління активами згідно з частиною першою цієї статті;
212.
скасування дозволу зберігача пайового інвестиційного фонду та неукладення керуючим активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;


скасування ліцензії (дозволу) у зберігача пайового інвестиційного фонду на провадження депозитарної діяльності та неукладення компанією з управління активами протягом 30 календарних днів договору з іншим зберігачем;
213.
закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.


закінчення строку, на який був створений закритий пайовий інвестиційний фонд.
214.
З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп сертифікатів припиняється.


З моменту прийняття Комісією рішення про ліквідацію інвестиційного фонду розміщення та викуп сертифікатів припиняється.

215.
Стаття 29. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду у разі його ліквідації


Стаття 28. Розподіл активів пайового інвестиційного фонду у разі його ліквідації
216.
У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду керуючий активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:
-68- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 29: передбачити розмір відповідальності керуючого у випадку недостатності коштів для розрахунків з учасниками при ліквідації ПІФу.
Враховано редакційно
у статті 34
У разі ліквідації пайового інвестиційного фонду компанія з управління активами складає ліквідаційний баланс. У процесі ліквідації пайового інвестиційного фонду його активи реалізуються за грошові кошти в строки, передбачені Комісією. Грошові кошти, отримані від реалізації, розподіляються:
217.
у першу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;

-69- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
Абз.3 статті 29 після слова "фонду"

у першу чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;
218.
у другу чергу - здійснюються виплати кредиторам керуючого активами пайового інвестиційного фонду;
доповнити словами "по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується";
Враховано


у другу чергу - вносяться обов'язкові платежі до Державного бюджету України;
219.
у третю чергу - здійснюються виплати учасникам, що подали заявки на викуп інвестиційних сертифікатів до моменту прийняття рішення про ліквідацію пайового інвестиційного фонду;
абзац 2 частини 1 вважати абзацом третім;
абзац 3 вважати абзацом четвертим;
абзац 4 вважати абзацом другим.

у третю чергу - здійснюються виплати кредиторам компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду по погашенню заборгованості, яка виникла у зв'язку з діяльністю пайового інвестиційного фонду, що ліквідується;
220.
у четверту чергу - здійснюються виплати іншим власникам інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.


у четверту чергу - здійснюються виплати іншим власникам інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду.
221.
Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.


Розподіл грошових коштів здійснюється після повного задоволення вимог попередньої черги.
222.
Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, керуючий активами подає Комісії звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для вилучення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.


Після закінчення розрахунків у порядку, передбаченому цією статтею, компанія з управління активами подає Комісії звіт про результати ліквідації. Звіт є підставою для вилучення Комісією такого пайового інвестиційного фонду з реєстру ІСІ.
223.
Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.Пайовий інвестиційний фонд вважається ліквідованим після його вилучення з реєстру ІСІ.
224.
РОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІРОЗДІЛ ІV. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ІСІ
225.
Стаття 30. Керуючий активами
-70- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Стаття 29. Компанія з управління активами
226.
Управління активами ІСІ здійснює керуючий активами, що створюється відповідно до законодавства України, з метою провадження професійної діяльності з управління цінними паперами.
Частини 1-5 статті 30 викласти в такій редакції:
"Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управлінням активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.
Враховано


Управління активами ІСІ здійснює компанія з управління активами. Компанією з управління активами може бути юридична особа, що створюється відповідно до законодавства України.
227.
Керуючий активами є юридичною особою, частка державного майна в статутному фонді якої не може перевищувати 10 відсотків.
Частка державного майна в статутному фонді компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.

Частка державного майна в статутному фонді компанії з управління активами не може перевищувати 10 відсотків.
228.
Діяльність керуючого активами провадиться на підставі дозволу (ліцензії), виданого Комісією, та відповідно до цього Закону і Положення про керуючого активами, яке затверджується Комісією.
Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджуються Комісією.

Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджуються Комісією.
229.
Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджується Комісією. Вимоги до розміру статутного капіталу керуючого активами визначається Комісією.
Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.

Поєднання діяльності з управління активами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів забороняється.
230.
Можливість суміщення діяльності з управління цінними паперами з іншими видами професійної діяльності на ринку цінних паперів встановлюється нормативними актами Комісії.
Компанія з управління активами від імені венчурного фонду приймає участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого знаходяться в активах керованого нею фонду."

Компанія з управління активами венчурного фонду приймає участь в управлінні діяльністю емітента, корпоративні права якого знаходяться в активах керованого нею фонду.
231.
Керуючий активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.
-71- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 30: ув'язати розмір статутного фонду з м.з.п. чи н.о.м.
Слова "керуючий активами може здійснювати управління активами кількох ІСІ" вилучити.
Враховано частково
редакційно
Компанія з управління активами може одночасно здійснювати управління активами кількох ІСІ.


-72- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Статтю 30 викласти в такій редакції:
"Стаття 30. Керуючий активами
Управління активами ІСІ здійснює керуючий активами. Керуючий активами може бути юридична особа (торговець цінними паперами), яка отримала дозвіл (ліцензію) на здійснення діяльності по управлінню активами ІСІ.
Статутний фонд керуючого активами повинен бути сформований не менше як на 70 відсотків за рахунок грошових коштів, державних цінних паперів та нерухомості.
Враховано частково
Порядок та умови видачі дозволу (ліцензії) на провадження діяльності з управління активами ІСІ затверджуються Комісією.
Керуючий активами може одночасно здійснювати управління активами кількох фондів".


232.
Стаття 31. Обмеження діяльності керуючого активами


Стаття 30. Обмеження діяльності компанії з управління активами
233.
Діяльність керуючого активами може бути обмежена у випадках передбачених цим Законом.


Діяльність компанії з управління активами може бути обмежена у випадках передбачених цим Законом.
234.
Керуючий активами під час провадження ним діяльності з управління активами ІСІ не має права:


Компанія з управління активами під час провадження нею діяльності з управління активами ІСІ не має права:
235.
набувати за рахунок активів ІСІ цінні папери та майно, не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;


набувати за рахунок активів ІСІ види цінних паперів та майно, не передбачені проспектом емісії цінних паперів ІСІ;
236.
укладати угоди, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативних актів Комісії;
-73- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.4 частини 2 статті 31 викласти в такій редакції:

укладати угоди, що порушують або наслідком яких є порушення норм законодавства та вимог нормативних актів Комісії;
237.

здійснювати операції з цінними паперами за власні кошти;
"здійснювати за власні кошти операції з цінними паперами (за винятком інвестиційних сертифікатів керованого їм венчурного фонду);".
-74- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.5 статті 31 після слова "паперами" записати слово "ІСІ" .
Враховано частковоВраховано редакційноздійснювати за власні кошти операції з цінними паперами, які є активами ІСІ;
238.
безоплатно відчужувати активи ІСІ;
-75- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Вилучити з статті 31 абзаци п'ятий та тринадцятий.
Відхилено

безоплатно відчужувати активи ІСІ;
239.
брати позику, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів, на строк більший, ніж три місяці та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
-76- Національний банк України
У абзацах 6, 7, 11 частини другої статті 31 слово "позика" замінити на слова "позика або кредит" у відповідних відмінках".
Враховано

брати позику або кредит, що підлягає поверненню за рахунок активів ІСІ, в обсязі більш як 10 відсотків вартості чистих активів, на строк більший, ніж три місяці та з метою, іншою, ніж використання цих коштів для викупу цінних паперів ІСІ;
240.
надавати позику за рахунок активів ІСІ;


надавати позику або кредит за рахунок активів ІСІ;
241.
використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;


використовувати активи ІСІ для забезпечення виконання зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням відповідного ІСІ;
242.
придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;


придбавати векселі, похідні цінні папери, цінні папери ІСІ відкритого типу, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;
243.
розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких він керує;
-77- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.11 статті 31 вилучити.
Відхилено

розміщувати цінні папери інших емітентів, крім цінних паперів ІСІ, активами яких вона керує;
244.
укладати угоди купівлі, продажу або позики з афілійованими особами;
-78- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 31:
абз.12 доповнити словами "крім угод
Враховано

укладати договори купівлі, продажу, позики або кредиту з пов'язаними особами, крім договорів з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ;
245.
укладати угоди продажу цінних паперів, які на дату укладення такої угоди не становлять активи ІСІ;
з торговцями цінними паперами щодо розміщення та викупу цінних паперів ІСІ";

укладати договори продажу цінних паперів, які на дату укладення такого договору не становлять активи ІСІ;
246.
набувати у власність або здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого він керує;
у абз.14 слова "набувати у власність" виключити.

здійснювати функцію номінального утримувача щодо цінних паперів ІСІ, активами якого вона керує;
247.
продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу та аудитору цього ІСІ, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;


продавати цінні папери ІСІ зберігачу, реєстратору, незалежному оцінювачу та аудитору цього ІСІ, а також органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування;
248.
набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;


набувати у власність нерухоме майно, що становить активи відповідного ІСІ;
249.
укладати від імені ІСІ угоди, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;


укладати від імені ІСІ угоди, які за своїм характером можуть бути укладені лише ним особисто;
250.
відчужувати майно, яке належить йому, до активів ІСІ;


відчужувати майно, яке належить їй, до активів ІСІ;
251.
відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким він керує.

-79- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

відчужувати майно, яке становить активи ІСІ, на користь іншого ІСІ, яким вона керує.
252.
Загальна сума вартості активів, що перебувають в управлінні одного керуючого активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативними актами Комісії.
В останній частині статті 31 визначити конкретний показник максимальної суми вартості активів, що можуть перебувати в управлінні одного керуючого активами.
Відхилено

Загальна сума вартості активів, що перебувають в управлінні однієї компанії з управління активами, не може перевищувати величини, встановленої нормативними актами Комісії.


-80- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 31 доповнити абзацом такого змісту:
"Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами 5,8,11 та 12 цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду."
Враховано редакційно

Обмеження діяльності компанії з управління активами, передбачені абзацами 4,7,10 та 11частини другої цієї статті, не поширюються на діяльність компанії з управління активами венчурного фонду.
253.
Стаття 32. Винагорода керуючому активами

-81- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)

Стаття 31. Винагорода компанії з управління активами
254.
Винагорода керуючому активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів або до збільшення вартості чистих активів, або шляхом поєднання цих двох методів. Винагорода керуючому активами сплачується грошовими коштами. Порядок виплати винагороди та її граничний розмір встановлюється нормативними актами Комісії.
Статтю 32 доцільно викласти в такій редакції:
"Стаття 32. Винагорода керуючому активами
Винагорода керуючому активами встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів у розрахунку на один цінний папір ІСІ, або шляхом поєднання цих двох методів".-82- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 32:
ч.1 викласти в такій редакції:
Враховано редакційноВинагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до номінальної вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів та різниці між витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами.


"Винагорода компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) встановлюється у співвідношенні до вартості чистих активів. Винагорода компанії з управління активами венчурного фонду встановлюється у співвідношенні до номінальної вартості розміщеної емісії інвестиційних сертифікатів та різниці між
Враховано

Винагороди зберігачу, реєстратору, аудитору та незалежному оцінювачу відшкодовуються за рахунок активів ІСІ. Порядок виплати винагороди та її граничний розмір встановлюється нормативними актами Комісії.
255.
Положення про склад та розмір витрат, які пов'язані з виконанням керуючим активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

Винагороди зберігачу, реєстратору, аудитору та незалежному оцінювачу становлять витрати, пов'язані з виконанням керуючим активами своїх функцій.
витратами на придбання активів фонду та доходами від їх реалізації. Винагорода компанії з управління активами сплачується грошовими коштами. Винагороди зберігачу, реєстратору, аудитору та незалежному оцінювачу відшкодовуються за рахунок активів ІСІ. Порядок виплати винагороди та її граничний розмір встановлюється нормативними актами Комісії";
останнє речення частини 2 вилучити.

Положення про склад та розмір витрат, що пов'язані з виконанням компанією з управління активами своїх функцій та відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, затверджується Комісією.

256.
Стаття 33. Ліцензування діяльності керуючого активами

-83- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Стаття 32. Ліцензування діяльності компанії з управління активами

257.
Діяльність з управління активами ІСІ провадиться на підставі дозволу (ліцензії), що видається в установленому Комісією порядку та відповідно до цього Закону.
Ч.1 статті 33 викласти в редакції:
"Діяльність з управління активами ІСІ провадиться на підставі дозволу (ліцензії), що видається Комісією в порядку, встановленому відповідно до законодавства за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів".
Враховано

Діяльність з управління активами ІСІ провадиться на підставі дозволу (ліцензії), що видається Комісією в порядку, встановленому відповідно до законодавства, за поданням відповідної саморегулівної організації на ринку цінних паперів.
258.
За рішенням Комісії дія дозволу (ліцензії) може бути призупинена у разі:


За рішенням Комісії дія дозволу (ліцензії) може бути призупинена у разі:
259.
неодноразового порушення вимог цього Закону, нормативних актів Комісії, статуту корпоративного інвестиційного фонду або регламенту ІСІ;


неодноразового порушення вимог цього Закону, нормативних актів Комісії, статуту корпоративного інвестиційного фонду або регламенту ІСІ;
260.
виявлення недостовірних даних в документах, наданих керуючому активами для отримання дозволу (ліцензії);
виявлення недостовірних даних в документах, наданих компанією з управління активами для отримання дозволу (ліцензії);
261.
укладення керуючим активами договорів, які заподіюють шкоди інвесторам;

-84- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)Абзац п'ятий статті 33 доповнити таким текстом:
"Укладання керуючим активами договорів, які заподіють шкоди інвесторів, у випадку, якщо це визнано рішенням суду".

Враховано

укладення компанією з управління активами договорів, які заподіюють шкоди інвесторам у випадку, якщо це визнано рішенням суду;
262.
укладення керуючим активами договорів на свою користь;
-85- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частини 5 та 6 статті 33 виключити.
Відхилено

укладення компанією з управління активами договорів щодо активів ІСІ на свою користь;
263.
порушення порядку оцінки вартості чистих активів ІСІ;
-86- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз.6 статті 33 доповнити словами "щодо активів ІСІ".

Враховано


порушення порядку оцінки вартості чистих активів ІСІ;
264.
порушення порядку та термінів подання звітності, а також подання керуючим активами звітності, що містить недостовірні відомості;


порушення порядку та термінів подання звітності, а також подання компанією з управління активами звітності, що містить недостовірні відомості;
265.
відмови в проведенні перевірки або недопущення аудитора чи уповноважених осіб Комісії до матеріалів та документів під час проведення перевірки.


відмови в проведенні перевірки або недопущення аудитора чи уповноважених осіб Комісії до матеріалів та документів під час проведення перевірки.
266.
У рішенні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії) зазначаються: вид порушення, заходи для усунення порушення, термін його усунення, а також встановлюються обмеження операцій керуючого з активами ІСІ, що діють протягом усього строку призупинення дії дозволу (ліцензії), та порядок звітності про усунення порушення.

-87- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

У рішенні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії) зазначаються: вид порушення, заходи для усунення порушення, термін його усунення, а також встановлюються обмеження операцій компанії з управління активами ІСІ, що діють протягом усього строку призупинення дії дозволу (ліцензії), та порядок звітності про усунення порушення.
267.
Комісія має право на період призупинення дії дозволу (ліцензії) заборонити керуючому активами:

розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ;

набувати майно за рахунок активів ІСІ.
В тексті слова "призупинення" у всіх відмінках, "призупиняти" у всіх часах і родах, "призупинений" у всіх числах, родах і відмінках замінити відповідно словами "зупинення" у відповідних відмінках, "зупиняти" у відповідних часах і родах, "зупинений" у відповідних числах, родах і відмінках.
Відхилено

Комісія має право на період призупинення дії дозволу (ліцензії) заборонити компанії з управління активами:

розміщувати та викуповувати цінні папери ІСІ;
набувати майно за рахунок активів ІСІ.
270.
Поновлення дії дозволу (ліцензії) проводиться за наслідками розгляду звіту керуючого активами про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.


Поновлення дії дозволу (ліцензії) проводиться за наслідками розгляду звіту компанії з управління активами про усунення порушення та проведеної у разі потреби перевірки інформації, що міститься у звіті.
271.
Комісія має право прийняти рішення про анулювання дозволу (ліцензії) керуючого активами у разі:


-88- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)

Комісія має право прийняти рішення про анулювання дозволу (ліцензії) компанії з управління активами у разі:
272.
здійснення керуючим активами під час дії договору на управління активами ІСІ іншої діяльності, ніж діяльність з управління активами ІСІ;
Абз.16 статті 33 після слова "діяльності," записати "...яка заборонена до сумісництва з діяльністю з управління активами ІСІ".
-89- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
Абз.16 статті 33 після слова "іншої" доповнити словом "професійної".
Враховано редакційно
Враховано


здійснення компанією з управління активами під час дії договору на управління активами іншої професійної діяльності, ніж діяльність з управління активами;
273.
неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативних актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам;
-90- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац 16 статті 33 доповнити таким текстом:
"Неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативних актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам, якщо ця шкода доведена судом".
Враховано

неодноразового або грубого порушення цього Закону чи нормативних актів Комісії, що заподіяло значної шкоди інвесторам, якщо ця шкода доведена судом;
274.
не усунення порушення в строк, установлений в повідомленні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії);


не усунення порушення в строк, установлений в повідомленні Комісії про призупинення дії дозволу (ліцензії);
275.
не провадження керуючим активами діяльності з управління активами протягом двох років.


не провадження компанією з управління активами діяльності з управління активами протягом двох років.
276.
Анулювання дозволу (ліцензії) керуючого активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов`язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншому керуючому активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.


Анулювання дозволу (ліцензії) компанії з управління активами є підставою для ліквідації пайового інвестиційного фонду або передачі сукупності активів та зобов`язань, що становлять пайовий інвестиційний фонд, іншій компанії з управління активами. Порядок такої передачі встановлюється Комісією.
277.
Призупинення дії та анулювання дозволу (ліцензії) може бути оскаржено керуючим активами в судовому порядку.


Призупинення дії та анулювання дозволу (ліцензії) може бути оскаржено компанією з управління активами в судовому порядку.

278.
Стаття 34. Відповідальність керуючого активами
-91- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 1 статті 34 викласти в такій редакції:

Стаття 33. Відповідальність компанії з управління активами
279.
Керуючий активами несе повну майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ його діями (бездіяльністю) або діями (бездіяльністю) його посадових осіб.
"Керуючий активами зобов'язаний у своїй діяльності забезпечувати найбільш повну реалізацію економічних інтересів акціонерів та учасників ІСІ. Якщо на момент припинення діяльності ІСІ або заміни керуючого активами вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ є меншою від його номінальної вартості, керуючий активами повинен за рахунок власних коштів компенсувати негативну різницю (з урахуванням індексу інфляції)".
Відхилено

Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ її діями (бездіяльністю) згідно з законом та відповідно до умов договору.


-92- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
Абз.1 статті 34 викласти в такій редакції:
"Компанія з управління активами несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ її діями (бездіяльністю) згідно з законом та відповідно до умов договору".
Враховано


280.
Якщо керуючий активами перевищить свої повноваження або укладе угоду не від імені ІСІ, то він несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких угод, лише майном, що належить йому на праві власності.
-93- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Другий абзац статті 34 закінчити такими словами: "..., якщо інше не передбачено чинним законодавством України".
Враховано редакційно

Якщо компанія з управління активами перевищить свої повноваження або укладе угоду не від імені ІСІ (корпоративного інвестиційного фонду), то вона несе відповідальність за зобов'язаннями, які виникають внаслідок виконання таких угод, лише майном, що належить їй на праві власності, якщо інше не передбачено законом.
281.
У разі визнання керуючого активами банкрутом активи ІСІ не можуть включатися до ліквідаційної маси керуючого активами.

-94- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 34 передбачає, що у разі банкрутства керуючого активи ІСІ не можуть включатися до ліквідаційної маси його активів. Слід врахувати, що у разі банкрутства керуючого ПІФу ніяких активів ІСІ не буде взагалі.
Немає сформульованих пропозицій

У разі визнання компанії з управління активами банкрутом активи ІСІ не можуть включатися до ліквідаційної маси компанії з управління активами.
282.
РОЗДІЛ V. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ


РОЗДІЛ V. СКЛАД ТА СТРУКТУРА АКТИВІВ ІСІ
283.
Стаття 35. Склад та структура активів ІСІ
-95- Н.д.Гавриш С.Б. (Округ №176)

Стаття 34. Склад та структура активів ІСІ
284.
Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативними актами Комісії.
Частини першу і другу статті 35 проекту Закону пропонується викласти в такій редакції:
"Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які не можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюються нормативними актами Комісії.
Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів будь-якого ІСІ".
Враховано частково
редакційно

Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті. Перелік видів цінних паперів, які можуть становити активи диверсифікованого ІСІ, встановлюється нормативними актами Комісії.


-96- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 1 статті 35 викласти в такій редакції:
"Активи диверсифікованого ІСІ складаються тільки з цінних паперів та грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті".
Враховано частково


285.
Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, не може становити більш як 10 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.
-97- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 2 статті 35 викласти в такій редакції:
"Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торгівельній системі, не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ".
-98- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.2 статті 35 цифру 10 замінити на цифру 20.
Враховано частково
Враховано

Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, не може становити більш як 20 відсотків загальної вартості активів диверсифікованого ІСІ.
286.
Вартість цінних паперів, які не пройшли лістінг на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, та нерухомості не може становити більш як 60 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.
-99- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 3 статті 35 викласти в такій редакції:
"Вартість цінних паперів, які не пройшли лістинг на фондовій біржі або у позабіржовій торгівельній системі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ".
Враховано

Вартість цінних паперів, які не допущені до торгів на фондовій біржі або у позабіржовій торговельній системі, та нерухомості не може становити більш як 50 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ.


-100- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Доповнити статтю 35 після частини 3 новими частинами такого змісту:
"До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути у вигляді векселів, облігацій (у тому числі конвертованих), та у формі договорів позики. Надання позик третім юридичним та фізичним особам за рахунок коштів венчурного фонду не дозволяється.
Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не пройшли лістинг на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.
Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи які мають відповідну ліцензію."
Враховано

До складу активів венчурного фонду можуть входити боргові зобов'язання емітентів, частка у корпоративних правах яких входить до складу активів цього фонду. Такі зобов'язання можуть бути у вигляді векселів, облігацій (у тому числі конвертованих), та у формі договорів позики. Надання позик третім юридичним та фізичним особам за рахунок коштів венчурного фонду не дозволяється.
Активи венчурного фонду можуть повністю складатися з корпоративних прав (паїв) та цінних паперів, що не допущені до торгів на фондовій біржі або у торговельно-інформаційній системі.
Для формування власних активів ІСІ можуть придбавати іноземну валюту через банківські установи, які мають відповідну ліцензію.
287.
Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів будь-якого ІСІ.
-101- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.4 статті 35 вилучити.
-102- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Відхилено

Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 20 відсотків загальної вартості активів будь-якого ІСІ.
288.
Активи ІСІ не можуть включати:
Частину 4 статті 35 викласти в такій редакції:
Відхилено

Активи ІСІ не можуть включати:
289.
цінні папери, випущені керуючим активами, зберігачем, реєстратором та аудитором цього ІСІ та афілійованими особами;
"Вартість цінних паперів іноземних емітентів не може бути більшою, ніж 40 відсотків загальної вартості активів недиверсифікованого ІСІ".

цінні папери, випущені компанією з управління активами, зберігачем, реєстратором та аудитором цього ІСІ та пов'язаними особами;
290.
цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше, ніж на двох провідних іноземних біржах чи позабіржових торговельних системах, перелік яких визначається Комісією;
цінні папери інших ІСІ;
-103- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац сьомий статті 35 викласти в такій редакції:
"Цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, не допущені до торгів на іноземних біржах чи позабіржових торгівельних системах".
Відхилено

цінні папери іноземних держав та іноземних юридичних осіб, допущені до торгів менше, ніж на двох провідних іноземних біржах чи позабіржових торговельних системах, перелік яких визначається Комісією;
цінні папери інших ІСІ;
292.
векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;


векселі та ощадні сертифікати на суму більш як 10 відсотків вартості активів ІСІ, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії;
293.
похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії.


похідні цінні папери, якщо інше не встановлено нормативними актами Комісії.
294.
Вимоги до складу та структури активів інститутів спільного інвестування, встановлені цим Законом, застосовуються через 6 місяців з дати реєстрації ІСІ в Комісії.


Вимоги до складу та структури активів ІСІ, встановлені цим Законом, застосовуються через 6 місяців з дати реєстрації ІСІ в Комісії.
295.
Комісія може встановити додаткові вимоги щодо нормативів ліквідності для ІСІ закритого та інтервального типу на дату, яка передує даті викупу.
-104- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Останню частину статті 35 доцільно вилучити.
Враховано


296.
Стаття 36. Визначення вартості чистих активів ІСІ


Стаття 35. Визначення вартості чистих активів ІСІ
297.
Вартість чистих активів ІСІ визначається керуючим активами разом із зберігачем відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії.
-105- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В абз.1 статті 36 слова "разом із зберігачем" виключити.
Враховано


Вартість чистих активів ІСІ визначається компанією з управління активами відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії.
298.
Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.


Вартість чистих активів ІСІ відкритого типу визначається на кінець кожного робочого дня.
299.
Вартість чистих активів ІСІ інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів, але не рідше, ніж раз у квартал.
-106- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абз. 3 статті 36 доповнити реченням такого змісту:
"Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації".
Враховано

Вартість чистих активів ІСІ інтервального та закритого типу визначається на кінець кожного робочого дня, що передує дню прийому заявок на розміщення та викуп цінних паперів, але не рідше, ніж раз у квартал. Вартість чистих активів венчурного фонду визначається на кінець року та при його ліквідації.
300.
Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативними актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.
-107- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац четвертий статті 36 викласти у такій редакції:
"Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюється нормативними актами Міністерства фінансів України".
Відхилено


Особливості бухгалтерського обліку ІСІ встановлюються нормативними актами Комісії за погодженням з Міністерством фінансів України.
301.
Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та керуючого активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюється Комісією.
-108- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частину 5 статті 36 доповнити реченням такого змісту:
"Довідка про вартість чистих активів ІСІ складається компанією з управлінням активами разом із зберігачем".
Враховано

Довідка про вартість чистих активів ІСІ та додатки до неї є документами звітності корпоративного інвестиційного фонду та компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду. Форма та порядок надання довідки встановлюється Комісією. Довідка про вартість чистих активів ІСІ складається компанією з управління активами разом із зберігачем.

302.
Стаття 37. Визначення вартості цінного паперу ІСІ
-109- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 37 викласти в такій редакції:

Стаття 36. Визначення вартості цінного паперу ІСІ
303.
Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як співвідношення загальної вартості чистих активів ІСІ до кількості його цінних паперів. Кількість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами, визначається виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на наступний день після подання заявки.
"Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість його цінних паперів, що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку.
Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону), визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаються інвестором.
Враховано

Розрахункова вартість цінного паперу ІСІ визначається як результат ділення загальної вартості чистих активів ІСІ на кількість його цінних паперів, що знаходяться в обігу на дату проведення розрахунку.

Вартість цінних паперів ІСІ, що придбаваються інвесторами (крім випадку, передбаченого статтею 42 цього Закону), визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлюється на день подання інвестором заявки на придбання цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що придбаються інвестором.
304.
У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що викупаються, та сума грошових коштів, що вноситься на дату подачі заявки на придбання цінних паперів ІСІ.
Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу".

Вартість цінних паперів ІСІ, що викуповуються ІСІ у інвесторів, визначається, виходячи з розрахункової вартості цінного паперу, що встановлена на день подання інвестором заявки на викуп цінних паперів ІСІ. У заявці зазначається кількість цінних паперів ІСІ, що пропонуються до викупу.
305.
Стаття 38. Незалежний оцінювач майна ІСІ


Стаття 37. Незалежний оцінювач майна ІСІ
306.
Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі відповідного дозволу (сертифіката) здійснює за рахунок ІСІ визначення вартості нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження.


Незалежний оцінювач майна ІСІ - це суб'єкт підприємницької діяльності, який на підставі відповідного дозволу (сертифіката) здійснює за рахунок ІСІ визначення вартості нерухомого майна ІСІ під час його придбання або відчуження.
307.
Умови та порядок видачі дозволу (сертифіката) на провадження діяльності з оцінки майна, підстави та порядок припинення дії або анулювання дозволу (сертифіката) визначаються законодавством України.


-110- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Умови та порядок видачі дозволу (сертифіката) на провадження діяльності з оцінки майна, підстави та порядок припинення дії або анулювання дозволу (сертифіката) визначаються законодавством України.
308.
Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ провадиться відповідно до договору, що укладається між ним та корпоративним інвестиційним фондом або керуючим активами пайового інвестиційного фонду. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.
У третьому абзаці статті 38 викласти перше речення таким чином:
"Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ проводиться відповідно до договору, що укладається між ним та корпоративним інвестиційним фондом".
-111- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Відхилено


Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ провадиться відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управління активами ІСІ. Вимоги до договору про надання послуг з оцінки вартості нерухомого майна ІСІ затверджуються Комісією.


Незалежним оцінювачем майна ІСІ не можуть бути афілійовані особи, керуючий активами, зберігач, аудитор, їх афілійовані особи.
Перше речення частини 3 статті 38 викласти в такій редакції:
"Діяльність незалежного оцінювача майна ІСІ проводиться відповідно до договору, що укладається між ним та компанією з управлінням активами ІСІ".
Враховано


Незалежним оцінювачем майна ІСІ не можуть бути пов'язані особи, компанія з управління активами, зберігач, аудитор, їх пов'язані особи.
310.
РОЗДІЛ VІ. ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІНСТИТУТІВ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ.


РОЗДІЛ VІ. ОСОБЛИВОСТІ ЕМІСІЇ ТА ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ
311.
Стаття 39. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ


Стаття 38. Емісія та обіг цінних паперів ІСІ
312.
Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та нормативними актами Комісії.Емісія та обіг цінних паперів ІСІ регулюються законодавством України з урахуванням особливостей, визначених цим Законом та нормативними актами Комісії.
313.
Стаття 40. Проспект емісії цінних паперів ІСІ


Стаття 39. Проспект емісії цінних паперів ІСІ
314.
Проспект емісії цінних паперів ІСІ - це документ, який подається Комісії керуючим активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або акцій корпоративного інвестиційного фонду.
-112- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 40 узгодити з положенням Закону "Про цінні папери і фондову біржу".
Відсутні чіткі пропозиції
Проспект емісії цінних паперів ІСІ - це документ, який подається Комісії компанією з управління активами під час реєстрації емісії інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду або акцій корпоративного інвестиційного фонду.
315.
Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню згідно із законодавством про цінні папери. До проспектів емісій ІСІ відкритого або інтервального типу вносяться зміни та доповнення за результатами діяльності за рік.
-113- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 40:
частину 2 доповнити другим реченням в такій редакції:
"При приватному розміщенні цінних паперів ІСІ проспект емісії не оприлюднюється ";
Враховано

Проспект емісії цінних паперів ІСІ підлягає обов'язковій реєстрації в Комісії та оприлюдненню згідно із законодавством про цінні папери. При приватному розміщенні цінних паперів ІСІ проспект емісії не оприлюднюється. До проспектів емісій ІСІ відкритого або інтервального типу вносяться зміни та доповнення за результатами діяльності за рік.
316.
Проспект емісії повинен забезпечити отримання інвесторами на ринку цінних паперів всієї необхідної інформації про інвестиційну діяльність ІСІ:
частину 3 виключити.


317.
статут та регламент корпоративного інвестиційного фонду;318.
регламент пайового інвестиційного фонду;319.
фінансові умови емісії та правовий режим цінних паперів, що пропонуються для розміщення.320.
Перелік даних, які повинні бути внесені до проспекту емісії цінних паперів ІСІ, визначається нормативними актами Комісії.


Перелік даних, які повинні бути внесені до проспекту емісії цінних паперів ІСІ, визначається нормативними актами Комісії.
321.
Проспект емісії цінних паперів ІСІ має бути підписаний керівником та головним бухгалтером керуючого активами ІСІ. Особи, що підписали проспект, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.


Проспект емісії цінних паперів ІСІ має бути підписаний керівником та головним бухгалтером компанії з управління активами ІСІ. Особи, що підписали проспект, несуть відповідальність за достовірність інформації, що міститься у ньому.
322.
Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.


Збитки, завдані внаслідок подання недостовірної інформації, відшкодовуються в порядку, встановленому законодавством.

323.
Стаття 41. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ


Стаття 40. Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ
324.
Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою керуючого активами ІСІ.


Реєстрація проспекту емісії цінних паперів ІСІ здійснюється Комісією за заявою компанії з управління активами ІСІ.
325.
Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення, визначаються нормативними актами Комісії.


Перелік документів, які необхідно подати для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимоги щодо їх оформлення та порядку засвідчення, визначаються нормативними актами Комісії.
326.
Комісія не пізніш як через 30 днів з моменту подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або прийняти мотивоване рішення про відмову в його реєстрації.


Комісія не пізніш як через 30 днів з моменту подання заяви та документів, необхідних для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ, повинна зареєструвати його або прийняти мотивоване рішення про відмову в його реєстрації.
327.
Керуючий активами ІСІ має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.


Компанія з управління активами ІСІ має право здійснювати первинне розміщення цінних паперів тільки за умови реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
328.
Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, передбачені Законом України "Про цінні папери та фондову біржу".
-114- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В ч.5 статті 41 після слова "ІСІ" доповнити словами "(крім випадку приватного розміщення)".
Враховано

Зареєстрований в Комісії проспект емісії цінних паперів ІСІ (крім випадку приватного розміщення) повинен бути опублікований в органах масової інформації у строки та в порядку, передбачені законодавством про цінні папери.
329.
Зміни та доповнення до проспекту можуть бути внесені керуючим активами протягом семи днів з моменту їх виникнення в порядку, передбаченому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
-115- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.6 статті 41 слово "можуть" замінити на слово "повинні".
Враховано

Зміни та доповнення до проспекту повинні бути внесені компанією з управління активами протягом семи днів з моменту їх виникнення в порядку, передбаченому для реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ.
330.
Зміни і доповнення до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через 30 днів з моменту опублікування повідомлення про їх реєстрацію та повного тексту змін і доповнень.


Зміни і доповнення до проспекту емісії цінних паперів ІСІ набирають чинності через 30 днів з моменту опублікування повідомлення про їх реєстрацію та повного тексту змін і доповнень.

331.
Стаття 42. Відмова у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ


Стаття 41. Відмова у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ
332.
Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути:


Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути:
333.
порушення емітентом цінних паперів або керуючим активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативних актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах відомостей, що дають змогу зробити висновок про суперечність умов випуску та обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;


порушення емітентом цінних паперів або компанією з управління активами вимог законодавства України про цінні папери та нормативних актів Комісії, в тому числі наявність у наданих документах відомостей, що дають змогу зробити висновок про суперечність умов випуску та обігу цінних паперів нормам законодавства про цінні папери;
334.
невідповідність поданих документів та відомостей, що містяться в них, вимогам нормативних актів Комісії;


невідповідність поданих документів та відомостей, що містяться в них, вимогам нормативних актів Комісії;
335.
внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту, недостовірних відомостей.


внесення в проспект емісії цінних паперів ІСІ і документи, які надаються для реєстрації проспекту, недостовірних відомостей.
336.
Повідомлення рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ із зазначенням підстави відмови надсилаються заявнику в триденний термін з дня прийняття відповідного рішення.


-116- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)

Повідомлення рішення про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ із зазначенням підстави відмови надсилаються заявнику в триденний термін з дня прийняття відповідного рішення.
337.
Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ скасовується у судовому порядку.
В частині третій статті 42 слово "скасовується" замінити словами "може бути оскаржено".
Враховано

Рішення Комісії про відмову в реєстрації проспекту емісії цінних паперів ІСІ може бути оскаржено у судовому порядку.


-117- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 42 доповнити положенням:
"Підставою для відмови у реєстрації проспекту емісії цінних паперів має бути насамперед їх невідповідність вимогам закону".
Враховано по суті


338.
Стаття 43. Порядок розміщення проголошених цінних паперів ІСІ
-118- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Назву статті 43 викласти в редакції:

Враховано

Стаття 42. Порядок розміщення паперів ІСІ
339.
Термін розміщення цінних паперів ІСІ, встановлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визначається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.
"Порядок розміщення паперів ІСІ".

Термін розміщення цінних паперів ІСІ, встановлений для досягнення нормативів діяльності ІСІ, визначається проспектом емісії цінних паперів ІСІ і не може перевищувати шести місяців з дня його реєстрації.
340.
Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за номінальною вартістю. Ціна розміщення цінного паперу ІСІ може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.
-119- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.2 статті 43 - друге речення вилучити.
Відхилено

Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, розміщення цінних паперів ІСІ здійснюється за номінальною вартістю. Ціна розміщення цінного паперу ІСІ може збільшуватися лише на суму комісійної винагороди торговця цінними паперами.
341.
Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. При цьому неповна оплата вартості цінних паперів або оплата у розстрочку не допускається.
-120- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 43:
частину 3 доповнити словами: "(крім цінних паперів венчурного фонду)".
Враховано

Сплата вартості цінних паперів ІСІ здійснюється тільки грошовими коштами. При цьому неповна оплата вартості цінних паперів або оплата у розстрочку не допускається (крім цінних паперів венчурного фонду).
342.
Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється. В такий строк керуючий активами має право використовувати грошові кошти, що надійшли у вигляді сплати номінальної вартості цінних паперів, тільки для інвестування в цінні папери, емітентом яких є держава або органи місцевого самоврядування.
в частині 4 друге речення виключити.


Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, викуп розміщених цінних паперів не здійснюється.
343.
Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ протягом трьох днів, керуючий активами зобов'язаний подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.


Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, протягом трьох днів компанія з управління активами зобов'язана подати Комісії звіт про результати розміщення цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.
344.
Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо кількості учасників та мінімального обсягу активів. У разі коли ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску таким, що не відбувся, покладаються на керуючого активами інвестиційного фонду, що має бути ліквідований.
-121- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Останнє речення шостого абзацу статті 43 викласти в такій редакції:
"...Витрати, пов'язані з визнанням випуску таким, що не відбувся, покладаються у відповідності до чинного законодавства на керуючого активами інвестиційного фонду, ..." - далі по тексту.
Враховано редакційно

Комісія на підставі звіту виносить рішення про відповідність ІСІ вимогам щодо мінімального обсягу активів. У разі коли ІСІ не відповідає зазначеним вимогам, Комісія визнає випуск цінних паперів ІСІ таким, що не відбувся та скасовує реєстрацію ІСІ. Усі кошти, отримані ІСІ, мають бути повернені інвесторам у місячний строк. Витрати, пов'язані з визнанням випуску таким, що не відбувся, покладаються відповідно до законодавства на компанію з управління активами інвестиційного фонду, що має бути ліквідований.

345.
Стаття 44. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ


Стаття 43. Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ
346.
Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються керуючому активами або торгівцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.


Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються компанії з управління активами або торгівцям цінними паперами згідно із проспектом емісії цінних паперів ІСІ.
347.
Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ.


Протягом строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, приймаються тільки заявки на придбання цінних паперів ІСІ.
348.
Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.


Заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ не відкликаються.
349.
Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в терміни, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.


Після закінчення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ, заявки на придбання та викуп цінних паперів ІСІ подаються в терміни, встановлені проспектом емісії цінних паперів відповідного ІСІ.

350.
Стаття 45. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ


Стаття 44. Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ
351.
Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюється керуючим активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими керуючий активами уклав відповідні угоди. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.


Розміщення та викуп розміщених цінних паперів ІСІ здійснюється компанією з управління активами безпосередньо або через торговців цінними паперами ІСІ, з якими компанія з управління активами уклала відповідні договори. Вимоги до договору про надання послуг з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.
352.
Торгівець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє на підставі дозволу (ліцензії) Комісії від імені та за рахунок корпоративного інвестиційного фонду або керуючого активами пайового інвестиційного фонду.
-122- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
В частині 2 статті 45 слова "на підставі дозволу (ліцензії) Комісії" виключити.
Враховано

Торгівець цінними паперами під час розміщення та викупу цінних паперів ІСІ діє від імені та за рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду.
353.
Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.


Строк між сплатою інвестором грошових коштів відповідно до заявки на придбання цінних паперів ІСІ та датою його реєстрації у реєстрі власників цінних паперів ІСІ, а також між подачею інвестором заявки на викуп інвестиційних сертифікатів та здійсненням грошових розрахунків з ним не повинен перевищувати семи календарних днів.
354.
Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів.


Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ здійснюється за єдиними для всіх інвесторів цінами, встановленими на певну дату, виходячи з вартості чистих активів.
355.
Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що купуються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.


Проспектом емісії цінних паперів ІСІ відкритого типу може встановлюватися мінімальна кількість цінних паперів цього ІСІ, що купуються, або мінімальний розмір грошових коштів, що вносяться в рахунок їх оплати.
356.
Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.


Викуп цінних паперів ІСІ відкритого типу здійснюється їх емітентом на вимогу інвесторів кожного робочого дня починаючи від дня, наступного за днем завершення строку, встановленого для досягнення нормативів діяльності ІСІ.
357.
Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.


Інвестори ІСІ інтервального типу мають право викупу емітентом цінних паперів цього ІСІ в строки, встановлені у проспекті емісії ІСІ інтервального типу.
358.
Керуючий активами, зберігач, реєстратор, аудитор, незалежний оцінювач майна та їх афілійовані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.
-123- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
У статті 45:
в частині 8 виключити слова "керуючий активами";
Враховано

Зберігач, реєстратор, аудитор, незалежний оцінювач майна та їх пов'язані особи не мають права придбавати цінні папери ІСІ, з яким вони уклали договори на обслуговування.
359.
Не можуть придбавати цінні папері ІСІ юридичні особи, в статутному фонді яких частка, що належить державі або органам місцевого самоврядування, перевищує 25 відсотків.
частину 9 виключити.


360.
Стаття 46. Конвертація цінних паперів ІСІ


Стаття 45. Конвертація цінних паперів ІСІ
361.
Цінні папері ІСІ, управління якими здійснює один керуючий активами, можуть за вимогою інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено їх проспектом емісії.


Цінні папері ІСІ, управління якими здійснює одна компанія з управління активами, можуть за вимогою інвестора підлягати конвертації, якщо це передбачено їх проспектом емісії.
362.
Порядок конвертації цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.


Порядок конвертації цінних паперів ІСІ встановлюється Комісією.

363.
Стаття 47. Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ


Стаття 46. Припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ
364.
Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом їх емісії.


Розміщення цінних паперів ІСІ закритого типу припиняється в строки, що визначаються проспектом їх емісії.
365.
Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу припиняється за рішенням керуючого активами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.


Розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу припиняється за рішенням компанії з управління активами, якщо відповідно до регламенту ІСІ та нормативних актів Комісії цього вимагають інтереси інвесторів.
366.
У разі загрози спричинення суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія може вимагати призупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів припиняється керуючим активами тільки одночасно з припиненням їх розміщення.


У разі загрози спричинення суттєвої шкоди інтересам інвесторів або держави Комісія може вимагати призупинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ. Викуп цінних паперів припиняється компанією з управління активами тільки одночасно з припиненням їх розміщення.
367.
Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу припинені, керуючий активами зобов'язаний у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого припинення.


Якщо розміщення та викуп цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу припинені, компанія з управління активами зобов'язана у дводенний строк повідомити про це зберігача та Комісію із зазначенням причин такого припинення.
368.
Комісія повинна розглянути обставини та підстави для припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необгрунтованість такого припинення та зобов'язати керуючого активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.


Комісія повинна розглянути обставини та підстави для припинення розміщення та викупу цінних паперів ІСІ відкритого або інтервального типу протягом семи днів. На підставі розгляду Комісія може винести рішення про необґрунтованість такого припинення та зобов'язати компанію з управління активами поновити розміщення та викуп цінних паперів ІСІ.

369.
Стаття 48. Обіг цінних паперів ІСІ
-124- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383

Стаття 47. Обіг цінних паперів ІСІ
370.
Цінні папери ІСІ закритого типу підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів.
У статті 48:
у частині 1 після слова "закритого" додати слова "та інтервального";
Враховано

Цінні папери ІСІ закритого та інтервального типу підлягають вільному обігу на вторинному ринку цінних паперів.
371.
Обіг цінних паперів ІСІ відкритого та інтервального типу обмежується.
у частині 2 слова "та інтервального " виключити.

Обіг цінних паперів ІСІ відкритого типу обмежується.
372.
Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу керуючим активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва та дарування.


Відчуження інвесторами цінних паперів ІСІ відкритого типу може здійснюватися лише шляхом їх викупу компанією з управління активами. Відчуження цінних паперів ІСІ відкритого типу третім особам не дозволяється, крім випадків правонаступництва та дарування.
373.
РОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ІСІРОЗДІЛ VII. ПОРЯДОК ТА ОБСЯГ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ІСІ

374.
Стаття 49. Порядок розкриття інформації ІСІ


Стаття 48. Порядок розкриття інформації ІСІ
375.
Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:


Інформація про діяльність ІСІ доводиться до відома заінтересованих осіб шляхом:
376.
опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;


опублікування в офіційних друкованих виданнях Комісії;
377.
опублікування в засобах масової інформації;
-125- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 3 статті 49 викласти в такій редакції:
"опублікування в засобах масової інформації, вимоги до яких визначаються Комісією".
Інша редакція-126- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383
У статті 49:
Враховано


378.
надання документів Комісії.
абз.3 виключити;

надання документів Комісії.
379.
Керуючий активами відкритого або інтервального типу зобов'язаний не пізніше 30 квітня передати на реєстрацію в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточний рік з внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до зазначеного проспекту відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються керуючим активами та підтверджуються зберігачем і аудитором.
в першому реченні абзацу 5 після слова "активами" додати слово "ІСІ".

Компанія з управління активами ІСІ відкритого або інтервального типу зобов'язана не пізніше 30 квітня передати на реєстрацію в Комісію проспект емісії цінних паперів ІСІ на поточний рік з внесеними до нього змінами відповідно до результатів діяльності ІСІ за попередній рік. Зміни до зазначеного проспекту відповідно до результатів діяльності за попередній рік розробляються компанією з управління активами та підтверджуються зберігачем і аудитором.
380.
Керуючий активами закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу має бути опублікований не пізніше семи днів з дати затвердження його Комісією.
-127- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 6 статті 49 викласти в такій редакції:
"Керуючий активами ІСІ закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ".
Враховано частково
редакційно
Компанія з управління активами ІСІ закритого типу має подати не пізніше 30 квітня Комісії річний звіт про результати діяльності ІСІ. Річний звіт ІСІ закритого типу має бути опублікований протягом місяця з дати затвердження його Комісією.


-128- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У ч.3 статті 49 слова "не пізніше семи днів" замінити словами "протягом місяця";
доповнити частину реченням такого змісту:
"Звіти ІСІ, що розміщували свої цінні папери приватно, надсилаються безпосередньо інвесторам".
Враховано

Звіти ІСІ, що розміщували свої цінні папери приватно, надсилаються безпосередньо інвесторам.
381.
Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні опублікувати та подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.
-129- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частину 7 статті 49 викласти в такій редакції:
"Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя".
Враховано частково

Диверсифіковані ІСІ не пізніше двох місяців з дати закінчення півріччя повинні опублікувати та подати Комісії звіт про результати діяльності за відповідне півріччя.
Вимоги до форми річного та піврічного звіту ІСІ та інформації, що повинна публікуватися, встановлюються Комісією.
382.
Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:
-130- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
Частини 8-13 статті 49 замінити такими:
"Вимоги до форми річного та піврічного звіту ІСІ встановлюються Комісією.
Враховано частково
редакційно
Зміни до проспекту емісії цінних паперів ІСІ (річний та піврічний звіт) повинні містити таку інформацію:
383.
баланс та звіт про прибутки і збитки;
Вимоги до інформації, що повинна опубліковуватися у виданнях, визначених у другій та третій частинах цього Закону, встановлюються Комісією. При цьому в них повинно обов'язково передбачатися оприлюднення розміру прибутку (збитків) ІСІ, вартості чистих активів, у тому числі у розрахунку на один цінний папір ІСІ, розмірів винагороди, що була отримана керуючим активами, структура та розмір витрат, що відшкодовувалися за рахунок ІСІ. Ці показники повинні представлятися в абсолютних та порівняльних (до попереднього періоду) значеннях.

баланс та звіт про прибутки і збитки;
384.
звіт про активи ІСІ;
Інформація про діяльність ІСІ повинна опубліковуватися один раз на рік не пізніше 15 травня.

звіт про активи ІСІ;
385.
звіт про вартість чистих активів ІСІ;
відомості про винагороду керуючого активами;
відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;
ІСІ, в яких чисельність інвесторів перевищує 1000 осіб, додатково повинні опублікувати не пізніше 1 вересня в офіційному друкованому виданні Комісії інформацію за результатами діяльності у першому півріччі".

звіт про вартість чистих активів ІСІ;
відомості про винагороду компанії з управління активами;
відомості про витрати, що відшкодовуються за рахунок ІСІ;
388.
Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється керуючим активами за рахунок коштів ІСІ.

-131- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 49 доповнити останнім абзацом такого змісту:Враховано

Інформація, яка підлягає опублікуванню відповідно до цього Закону, не є конфіденційною. Опублікування та оприлюднення цієї інформації здійснюється компанією з управління активами за рахунок коштів ІСІ.
389.
Визначена вартість чистих активів підлягає оприлюдненню.
"Компанія з управління активами та торгівець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії, регламенті та змінах до них".


Визначена вартість чистих активів підлягає оприлюдненню.
Компанія з управління активами та торгівець цінними паперами, який надає послуги з розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, повинні забезпечити вільний доступ інвесторів до інформації, що міститься у проспекті емісії, регламенті та змінах до них.

390.
Стаття 50. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії


Стаття 49. Обсяг інформації ІСІ, порядок та строки її подання Комісії
391.
Інформація про діяльність спільного інвестування подається Комісії у разі:


Інформація про діяльність спільного інвестування подається Комісії у разі:
392.
реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;


реєстрації проспекту першої та наступних емісій цінних паперів ІСІ;
393.
реєстрації випуску цінних паперів першої та наступних емісій;


реєстрації випуску цінних паперів першої та наступних емісій;
394.
звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;


звітування за результатами господарсько-фінансової діяльності;
395.
повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності інституту спільного інвестування і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;


повідомлення про зміни, що відбулися в господарській діяльності ІСІ і впливають на вартість цінних паперів ІСІ або розмір доходу за ними;
396.
перевірок діяльності ІСІ співробітниками Комісії.


перевірок діяльності ІСІ співробітниками Комісії.
397.
Обсяг, порядок та строки подання ІСІ цих документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми наданих на електронних носіях документів.


Обсяг, порядок та строки подання ІСІ цих документів встановлюються Комісією. Комісія може встановлювати додаткові вимоги щодо форми наданих на електронних носіях документів.
398.
Будь-які матеріали, які планується використати для реклами або продажу цінних паперів ІСІ, повинні затверджуватися керуючим активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за 5 днів до моменту їх оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна вказувати на наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.


Будь-які матеріали, які планується використати для реклами або продажу цінних паперів ІСІ, повинні затверджуватися компанією з управління активами та передаватися Комісії не пізніше ніж за 5 днів до моменту їх оприлюднення. Реклама цінних паперів ІСІ повинна вказувати на наявність проспекту емісії цінних паперів ІСІ та умови його отримання.

399.

РОЗДІЛ VІІI. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ІСІ

-132- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

РОЗДІЛ VІІI. ЗБЕРІГАННЯ АКТИВІВ ТА ОБЛІК ПРАВ ВЛАСНОСТІ НА ЦІННІ ПАПЕРИ ІСІ
400.
Стаття 51. Зберігач
Назву і частини 1 та 2 статті 51 викласти в такій редакції:

Стаття 50. Зберігач активів ІСІ
401.
Усі активи ІСІ мають зберігатися у зберігача. Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем, який повинен діяти виключно в інтересах інвесторів ІСІ.


Зберігач - це комерційний банк, що створюється в установленому законодавством порядку.
"Зберігач активів ІСІ
Активи ІСІ у грошовій формі та у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем, який повинен діяти виключно в інтересах інвесторів ІСІ.
Зберігач цінних паперів - це комерційний банк, що має відповідну ліцензію (дозвіл) на здійснення депозитарної діяльності, видану в установленому порядку".
Враховано

Активи ІСІ у грошовій формі та у формі цінних паперів мають зберігатися у зберігача (крім активів венчурного фонду). Надання послуг щодо зберігання цінних паперів ІСІ та обліку прав власності на них, а також обслуговування операцій ІСІ здійснюється зберігачем, який повинен діяти виключно в інтересах інвесторів ІСІ.

Зберігач цінних паперів - це комерційний банк, що має відповідну ліцензію (дозвіл) на здійснення депозитарної діяльності, видану в установленому порядку.
403.
Зберігачем ІСІ не може бути керуючий активами, незалежний оцінювач майна, їх афілійовані особи.
-133- Національний банк України
Статтю 51 викласти в редакції:
«Стаття 51. Зберігач.
Зберігач ІСІ - це комерційний банк, що створюється в установленому законо-давством порядку, має відповідну ліцензію Національного банку України та дозвіл Комісії на здійснення депозитарної діяльності, який обирається керуючим активами для здійснення своїх функцій.
Враховано частково
редакційно
Зберігачем ІСІ не може бути компанія з управління активами, незалежний оцінювач майна, їх пов'язані особи.
404.
Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.
Зберігачем ІСІ не може бути керуючий активами, незалежний оцінювач майна, їх афілійовані особи. В управлінні зберігачем не можуть брати участь посадові особи керуючого активами та корпоративного інвестиційного фонду (директори та їх заступники, керівники підрозділів, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами, фахівці, які беруть участь в укладенні договорів з цінних паперів).
Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача".

Кожен інвестиційний фонд повинен мати тільки одного зберігача.
405.
Стаття 52. Діяльність зберігача


Стаття 51. Діяльність зберігача
406.
Зберігач провадить діяльність на підставі статуту, договору на обслуговування ІСІ, укладеного з керуючим активами, та дозволу (ліцензії) Комісії. Вимоги до договору обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.
-134- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 52:
в першому реченні частини 1 слова "та дозволу (ліцензії) Комісії" виключити;
Враховано частково

Зберігач провадить діяльність відповідно до законодавства, на підставі статуту та договору на обслуговування ІСІ, укладеного з компанією з управління активами. Вимоги до договору на обслуговування ІСІ затверджуються Комісією.
407.
В управлінні зберігачем не можуть брати участь посадові особи керуючого активами та корпоративного інвестиційного фонду (директори та їх заступники, керівники підрозділів, які безпосередньо здійснюють операції з цінними паперами, фахівці, які беруть участь в укладенні договорів з цінних паперів).
частину 2 перед словами "та корпоративного інвестиційного фонду" доповнити словами "(крім компанії з управління активами венчурного фонду)";
у частині 3 слова "та діяти як номінальний утримувач цінних паперів ІСІ" виключити.

В управлінні зберігачем не можуть брати участь посадові особи компанії з управління активами (крім компанії з управління активами венчурного фонду) та корпоративного інвестиційного фонду.
Забороняється зберігачу використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій та діяти як номінальний утримувач цінних паперів ІСІ.

Зберігач зобов'язаний здійснювати контрольні функції, що забезпечують дотримання регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ з боку керуючого активами, а також відповідних положень цього Закону і нормативних актів Комісії.

-135- Національний банк України
Статтю 52 викласти в редакції:
"Зберігач ІСІ провадить свою діяльність відповідно до Законів України «Про банки і банківську діяльність», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», цього Закону, інших нормативно-правових актів України та свого статуту.
Зберігач здійснює обслуговування операцій з активами ІСІ та зберігання всіх активів ІСІ у грошових коштах, цінних паперах та документів, що посвідчують право власності на нерухомість, на договірних умовах за дорученням керуючого активами.
Враховано частково
редакційно
Зберігач здійснює обслуговування операцій з активами ІСІ та зберігання всіх активів ІСІ у грошових коштах, цінних паперах та документів, що посвідчують право власності на нерухомість, на договірних умовах за дорученням компанії з управління активами.
Забороняється зберігачу використовувати активи ІСІ для здійснення власних операцій.
Зберігач зобов`язаний здійснювати обслуговування операцій з активами ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, передбаченому договором з корпоративним інвестиційним фондом або з компанією з управління активами пайового інвестиційного фонду, здійснює:
409.
Зберігач має здійснювати контроль за діяльністю керуючого активами стосовно практики розрахунку вартості чистих активів, розміщення та викупу цінних паперів ІСІ, використання прибутків, отриманих на активи ІСІ, розрахунків витрат, що мають бути відшкодовані керуючому активами за рахунок активів ІСІ. Для цього зберігач зобов'язаний один раз на тиждень для ІСІ відкритого типу і не менше одного разу на квартал для ІСІ інтервального та закритого типу перевіряти правильність розрахунків вартості чистих активів, виконаних керуючим активами. Крім цього, не менше одного разу на квартал зберігач повинен здійснювати перевірку розрахунків витрат керуючого активами ІСІ, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ.
Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється виключно зберігачем ІСІ.
Зберігач зобов`язаний здійснювати обслуговування операцій з активами ІСІ з дотриманням регламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ. З цією метою зберігач у порядку, передбаченому договором з корпоративним ІСІ або з керуючим активами пайового ІСІ, здійснює:
- періодичну перевірку розрахунків витрат керуючого активами ІСІ, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, але не менше одного разу на квартал;

- періодичну перевірку розрахунків витрат компанії з управління активами ІСІ, які відшкодовуються за рахунок активів ІСІ, але не менше одного разу на квартал;
- періодичну перевірку розрахунків вартості чистих активів, виконаних компанією з управління активами, але не менше ніж один раз на тиждень для ІСІ відкритого типу і не менше одного разу на квартал для ІСІ інтервального та закритого типу;
- періодичну перевірку діяльності компанії з управління активами щодо виконання нею регламенту та проспекту емісії цінних паперів, але не рідше одного разу на рік.
411.
Зберігач інформує Комісію про будь-які дії керуючого активами, що не відповідають проспекту емісії цінних паперів ІСІ або порушують регламент ІСІ, нормативні акти Комісії чи цей Закон. Зберігач зобов'язаний подати цю інформацію протягом одного дня. У разі невиконання цієї вимоги зберігач несе відповідальність за збитки, завдані акціонерам або учасникам ІСІ.

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених статтею 17 цього Закону, та призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.
- періодичну перевірку розрахунків вартості чистих активів, виконаних керуючим активами, але не менше ніж один раз на тиждень для ІСІ відкритого типу і не менше одного разу на квартал для ІСІ інтервального та закритого типу;

- періодичну перевірку діяльності керуючого активами щодо виконання ним регламенту та проспекту емісії цінних паперів, але не рідше одного разу на рік.

Про результати перевірки зберігач надає інформацію наглядовому органу корпоративного ІСІ або керуючому активами пайового ІСІ у порядку, передбаченому договором.

У разі виявлення зберігачем фактів щодо здійснення керуючим активами діяльності, що суперечить регламенту та

Про результати перевірки зберігач надає інформацію наглядовому органу корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду у порядку, передбаченому договором.
У разі виявлення зберігачем фактів щодо здійснення компанією з управління активами діяльності, що суперечить реґламенту та проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимог цього Закону щодо диверсифікації активів ІСІ, зберігач не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний поінформувати наглядовий орган корпоративного інвестиційного фонду та Комісію, а при обслуговуванні пайових інвестиційних фондів - поінформувати Комісію, про виявлені порушення у терміни та у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України, та зупинити (припинити) проведення операцій за виявленим порушенням до усунення порушення компанією з управління активами.
412.
Зберігач, дія договору з яким призупинена, здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу або відновлення дії договору.
проспекту емісії цінних паперів ІСІ, а також вимог цього Закону щодо диверсифікації активів ІСІ, зберігач не пізніше наступного робочого дня зобов`язаний поінформувати наглядовий орган корпоративного ІСІ та Комісію, а при обслуговуванні пайових ІСІ - поінформувати Комісію, про виявлені порушення у терміни та у порядку, встановленому Комісією за погодженням з Національним банком України, та зупинити

Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовому органу корпоративного інвестиційного фонду, компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду відповідно до договору, а до Комісії - відповідно до законодавства України.
413.

(припинити) проведення операцій за виявленим порушенням до усунення порушення керуючим активами.
Зберігач не відповідає за дії керуючого активами, що можуть спричинити збитки акціонерам або учасникам ІСІ.
Зберігач несе відповідальність за неподання, несвоєчасне подання або подання завідомо недостовірної інформації наглядовому органу корпоративного ІСІ, керуючому активами пайового ІСІ відповідно до договору, а до Комісії - відповідно до законодавства України";

Зберігач зобов'язаний вимагати скликання позачергових зборів акціонерів корпоративного інвестиційного фонду у випадках, передбачених статтею 16 цього Закону, та призначити свого представника у ліквідаційну комісію у разі ліквідації ІСІ.
Зберігач, дія договору з яким призупинена, здійснює виконання своїх обов'язків до моменту передачі всіх документів іншому зберігачу або відновлення дії договору.

414.
Стаття 53. Обслуговування грошових коштів ІСІ
статтю 53 викласти в такій редакції:
"Стаття 53. Обслуговування операцій ІСІ

Стаття 52. Обслуговування грошових коштів ІСІ
415.

Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у зберігача відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.
Для здійснення спільного інвестування за рахунок коштів спільного інвестування, які повинні бути відокремлені від власних коштів керуючого активами, та з метою обслуговування операцій ІСІ керуючим активами ІСІ у зберігача відкриваються окремо по кожному ІСІ поточні та депозитні рахунки, в тому числі в іноземній валюті.


Грошові кошти корпоративного інвестиційного фонду зараховуються на його рахунок у зберігача відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.
416.
Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок керуючого активами у зберігача окремо від власних коштів керуючого активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.
Відкриття рахунків в цінних паперах та обслуговування операцій ІСІ з цінними паперами, в тому числі депозитарна діяльність з цінними паперами, здійснюється зберігачем відповідно до законодавства України".

Грошові кошти пайового інвестиційного фонду зараховуються на окремий рахунок компанії з управління активами у зберігача окремо від власних коштів компанії з управління активами, коштів інших пайових інвестиційних фондів та відповідно до умов договору на обслуговування ІСІ.
417.
Зберігач зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або керуючого активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором на обслуговування ІСІ.

-136- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Враховано

Зберігач зобов'язаний зараховувати грошові кошти, що надходять на рахунок корпоративного інвестиційного фонду або компанії з управління активами пайового інвестиційного фонду, зберігати їх та перераховувати (видавати) згідно з вимогами законодавства України та договором на обслуговування ІСІ.
418.
Вимоги до договору на обслуговування ІСІ встановлюються Комісією.
Частину 4 статті 53 викласти в такій редакції:
"Вимоги до договору на обслуговування ІСІ встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією".

Вимоги до договору на обслуговування ІСІ встановлюються Національним банком України за погодженням з Комісією.

419.
Стаття 54. Відповідальність зберігача
-137- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)

Стаття 53. Відповідальність зберігача
420.
Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору на обслуговування ІСІ та цим Законом.

Доповнити статтю 54 абзацом такого змісту:
"Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ та (або) керуючому активами ІСІ його діями (бездіяльністю) згідно з чинним законодавством."
Враховано

Зберігач не несе відповідальності за зобов'язаннями ІСІ, а ІСІ не несе відповідальності за зобов'язаннями зберігача. Відповідальність зберігача щодо ІСІ, який він обслуговує, визначається умовами договору на обслуговування ІСІ та цим Законом.
Зберігач несе майнову відповідальність за збитки, що були спричинені ІСІ та (або) компанії з управління активами ІСІ його діями (бездіяльністю) згідно з законом.
421.
РОЗДІЛ ІХ. РЕЄСТР ВЛАСНИКІВ ІМЕННИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ ІСІ

-138- Національний банк України
Розділ IX "Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ" виключити.
Враховано


422.
Стаття 55. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ
-139- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Враховано


423.
Власники іменних цінних паперів ІСІ підлягають реєстрації відповідно до вимог законодавства.
Статтю 55 вилучити.


425.
Стаття 56. Ведення реєстру власників цінних паперів ІСІ


Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ веде реєстратор на підставі дозволу (ліцензїї), виданого Комісією, та відповідно до договору з керуючим активами.
-140- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Стаття 56: формулювання стверджує, що ведення цього реєстру здійснює реєстратор. Це твердження справедливе лише у випадку, коли цінні папери ІСІ випускаються у документарній формі. Коли ж випуск цінних паперів ІСІ буде здійснено у бездокументарній формі, то згідно Закону України "Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні" від 10.12.1997р. №710/97-ВР реєстри власників таких іменних цінних паперів будуть здійснюватися депозитарними установами.
Враховано редакційно

Стаття 54. Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ

Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управління активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання дозволу (ліцензії) Комісії.


-141- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Абз.1 статті 56 після слова "реєстратор" доповнити словами "або депозитарій".
-142- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 56 викласти в такій редакції:
"Ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ здійснюється реєстратором або зберігачем активів ІСІ відповідно до договору з компанією з управлінням активами з урахуванням вимог законодавства. Реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ може вести зберігач активів ІСІ без отримання дозволу (ліцензії Комісії)".
Відхилено
Враховано426.
Порядок отримання дозволу (ліцензії) на ведення реєстру, Положення про порядок ведення реєстру ІСІ та вимоги до договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів ІСІ затверджуються Комісією.

У разі, якщо кількість акціонерів (власників інвестиційних сертифікатів) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів фонду може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.
Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією".

У разі, якщо кількість акціонерів (власників інвестиційних сертифікатів) ІСІ не перевищує 500 осіб, ведення реєстру власників іменних цінних паперів фонду може здійснювати корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду.
Компанія з управління активами ІСІ відкритого типу самостійно веде реєстр власників іменних цінних паперів ІСІ в порядку, встановленому Комісією.


-143- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Після розділу ІХ доповнити новим розділом такого змісту:


Враховано редакційно


РОЗДІЛ ІХ. ВИМОГИ ДО ДОГОВОРІВ


"Розділ ___. Вимоги до договорів

Стаття 55. Вимоги до договорів


Стаття ___. Вимоги до договорів
Між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді - між компанією з управління активами та зберігачем укладаються договори, істотними умовами яких є:
повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) договірних сторін;
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
застереження щодо конфіденційності;
порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;

Між корпоративним інвестиційним фондом та компанією з управління активами і зберігачем, а в пайовому інвестиційному фонді - між компанією з управління активами та зберігачем укладаються договори, істотними умовами яких є:

повна назва та місцезнаходження (юридична адреса) договірних сторін;
предмет договору;
права і обов'язки сторін;
застереження щодо конфіденційності;
порядок надання звітності та інформації з дотриманням вимог цього Закону;
відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання умов договору та порушення конфіденційності;
427.

строк дії договору;
розмір винагороди;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового припинення договору.
Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору має бути інвестиційна декларація.
У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.
Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених цим Законом.
У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації" .

строк дії договору;
розмір винагороди;
порядок зміни умов договору;
умови дострокового припинення договору.
Договір може містити за згодою сторін й інші умови, які не суперечать законодавству. Невід'ємним додатком до договору має бути інвестиційна декларація.
У договорі із зберігачем повинні бути зазначені особи, визначені зберігачем відповідальними за виконання договору.
Договір не може обмежувати обов'язків зберігача, встановлених цим Законом.
У договорі з компанією з управління активами також зазначається зобов'язання компанії з управління активами щодо інвестування активів ІСІ з метою отримання максимального інвестиційного доходу при мінімально можливих ризиках відповідно до інвестиційної декларації.


РОЗДІЛ Х. Державний контроль у сфері спільного інвестуванняРОЗДІЛ Х. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ СПІЛЬНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

428.
Стаття 57. Державний контроль у сфері спільного інвестування


Стаття 56. Державний контроль у сфері спільного інвестування
429.
Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.


Державний контроль у сфері спільного інвестування здійснюється Комісією та іншими державними органами в межах їх повноважень з метою дотримання законодавства та захисту прав інвесторів.


430.
Стаття 58. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства


Стаття 57. Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства
431.
Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами, керуючими активами, зберігачами та реєстраторами інститутів спільного інвестування здійснює Антимонопольний комітет України.


Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства інвестиційними фондами, компаніями з управління активами, зберігачами та реєстраторами ІСІ здійснює Антимонопольний комітет України.

432.

РОЗДІЛ ХІ. Прикінцеві положення


РОЗДІЛ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
433.
Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)" набирає чинності з дня його опублікування.


1. Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні фонди)" набирає чинності з дня його опублікування.
434.
Установити, що з введенням в дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N55 "Про інвестиційні фонди іа інвестиційні компанії" забороняється.
-144- Н.д.Зварич Р.М. (Реєстр.картка №326)
Частину другу Розділу ХІ - виключити. У зв'язку з цим частини третю-сьому Розділу ХІ вважати відповідно частинами другою-шостою Розділу ХІ.
Відхилено

2. Установити, що з введенням в дію цього Закону створення інститутів спільного інвестування (інвестиційних фондів та інвестиційних компаній) відповідно до Указу Президента України від 19 лютого 1994 року N55 "Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії" забороняється.
435.
Установити, що інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди та інвестиційні компанії), які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку та залучили і продовжують залучати приватизаційні папери, у шестимісячний строк після закінчення терміну обігу приватизаційних паперів згідно із законодавством України повинні виконати свої зобов'язання перед учасниками та привести установчі документи і діяльність у відповідність з вимогами цього Закону.
-145- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Абзац третій Розділу ХІ "Прикінцеві положення" викласти в такій редакції:
"Установити, що інститути спільного інвестування (інвестиційні фонди та інвестиційні компанії), які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку, в шестимісячний строк після затвердження Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку нормативних актів, передбачених цим Законом"... далі по тексту.
-146- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.3 Прикінцевих положень слова "залучали і продовжують залучати" замінити словом "залучали", а слова "у шестимісячний строк" замінити словами "термін один рік".
Відхилено

Відхилено3. Установити, що закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94, протягом терміну, на який вони були створені.
У разі закінчення терміну діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні ліквідуватися або прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність до вимог цього Закону.

Установити, що інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, які були створені до набрання чинності цим Законом у встановленому законодавством порядку та не залучали приватизаційних паперів, у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом повинні привести установчі документи та умови здійснення випуску інвестиційних сертифікатів у відповідність з вимогами цього Закону.
-147- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзаци 3 та 4 розділу ХІ викласти в такій редакції:
"Установити, що закриті інвестиційні фонди та закриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом здійснюють свою діяльність відповідно до Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії, затвердженого Указом Президента України від 19 лютого 1994 р. № 55/94 протягом терміну, на який вони були створені.
Враховано

4. Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом, зобов'язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону протягом двох років з дня набуття чинності цим Законом.


436.

У разі закінчення терміну діяльності таких інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній вони повинні прийняти рішення про реорганізацію в пайовий або корпоративний інвестиційний фонд шляхом приведення своїх установчих документів та діяльності у відповідність до вимог цього Закону.
Відкриті інвестиційні фонди та відкриті взаємні фонди інвестиційних компаній, які були створені у встановленому законодавством порядку до набрання чинності цим Законом зобов'язані ліквідуватися або привести свою діяльність у відповідність до вимог цього Закону протягом двох років з дня набуття чинності цим Законом."
-148- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
У абз.4 Прикінцевих положень слово "шестимісячний" замінити на слова "термін один рік".
Інша редакція

437.
Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без призупинення їх діяльності.


-149- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Частини 6 та 7 Прикінцевих положень викласти в такій редакції:Враховано
5. Реорганізація інвестиційних фондів та інвестиційних компаній провадиться без призупинення їх діяльності.
438.
Кабінету Міністрів України разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний термін:
"Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:

6. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:
439.
подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність з цим Законом;
разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

разом з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
440.
затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.
розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
7. На ціональному банку України внести зміни в свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ІСІ".

розробити і привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розробку та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

7. Національному банку України внести зміни в свої нормативно-правові акти щодо особливостей діяльності ІСІ.

Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у тримісячний термін затвердити нормативні акти, передбачені цим Законом.
-150- Н.д.Шмідт Р.М. (Округ №115)
Н.д.Шепа В.В. (Реєстр.картка №325)
Розділ ХІ: цим самим ліквідовуються інвестиційні компанії та інвестиційні фонди, які створювалися та проводили свою діяльність у відповідності до "Положення про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", затвердженого Указом Президента України від 19.02.1994р. №55/94.
Враховано редакційно


8. Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку у шестимісячний термін:

затвердити нормативні акти, передбачені цим Законом;
затвердити порядок реорганізації інвестиційних фондів та інвестиційних компаній, створених до набрання чинності цим Законом.
441.

-151- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
В останньому абзаці розділу ХІ замінити "тримісячний" термін на "шестимісячний".

Враховано* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні