Назва: Про затвердження Державної програми поводження з токсичними відходами
Автор: Народні депутати - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи
Головний комітет: Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про затвердження Державної програми поводження з токсичними відходамиПроект
Закон України
Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами

Верховна Рада України постановляє:

1.1. Затвердити Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами (додається).

2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.Затверджено
Законом України
"Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
від 2000 року


ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА ПОВОДЖЕННЯ З ТОКСИЧНИМИ ВІДХОДАМИ

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1. Вступ
В Україні у результаті утворення великих обсягів токсичних (небезпечних) відходів (далі - ТВ) проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти. Розрив між прогресуючим накопиченням ТВ і заходами з їх утилізації та знешкодження загрожує поглибленням екологічної кризи і загостренням соціально-економічної ситуації в Україні.
Розділ I. Загальні положення

В Україні в результаті утворення великих обсягів токсичних (небезпечних) відходів проблема екологічної безпеки набула особливої гостроти. Розрив між прогресуючим накопиченням токсичних відходів і заходами з їх утилізації та знешкодження загрожує поглибленням екологічної кризи і загостренням соціально-економічної ситуації в Україні.

Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов'язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу ТВ на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, можливе тільки на основі заходів, передбачених Державною програмою поводження з токсичними відходами (далі - Програма), яка враховує сучасний стан економіки в Україні, перспективи її соціально-економічного розвитку.


Ефективне вирішення всього комплексу питань, пов'язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, можливе тільки на основі заходів, передбачених Загальнодержавною програмою поводження з токсичними відходами (далі - Програма), яка враховує сучасний стан економіки в Україні, перспективи її соціально-економічного розвитку.

Необхідність формування спеціальної Програми зумовлюється також значною потребою у наукових дослідження та капіталовкладеннях, порівняно низькою економічною ефективністю, довготривалістю і технологічною складністю більшої частини заходів щодо поводження з ТВ. Це передбачає взаємопов'язаність основних програмних дій, цільове управління міжгалузевими і міжрегіональними зв'язками, контроль за ходом виконання завдань, залучення фінансових коштів з різних джерел.
Під час розроблення Програми враховано міжнародний досвід розв`язання проблем у сфері поводження з ТВ.


Необхідність формування спеціальної Програми зумовлюється також значною потребою у наукових дослідженнях та капіталовкладеннях, порівняно низькою економічною ефективністю, тривалістю і технологічною складністю більшої частини заходів щодо поводження з токсичними відходами. Це передбачає взаємопов'язаність основних програмних дій, цільове управління міжгалузевими і міжрегіональними зв'язками, контроль за ходом виконання завдань, залучення фінансових коштів з різних джерел, не заборонених законом.
Під час розроблення Програми враховано міжнародний досвід розв'язання проблем у сфері поводження з токсичними відходами.

Державним замовником Програми є Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України.
Термін виконання Програми - 1998-2005 роки.


Державним замовником Програми є центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища.
Термін виконання Програми - 2000-2005 роки.
2.
2. Проблеми ТВ
Інвентаризація та статистична звітність за 1992 - 1996 роки свідчать, що на підприємствах України щороку утворюється 100 -130 млн. тонн ТВ. З них до найбільш небезпечних за європейськими стандартами (І-ІІІ класи небезпеки) належить 3,5-8,1 млн. тонн.
Рівень використання ТВ становить 15-30 відсотків, а обсяг знешкодження від 2,1 відсотка в 1992 році до 0,4 відсотка в 1994 році Кількість підприємств, на яких фіксуються ТВ, перевищує 2500. Загальний обсяг накопичення ТВ становить 4,3 млрд. тонн, а поточні витрати на їх видалення і зберігання - близько 180 млн. гривень у 1994 році і близько 120 млн. гривень у 1995 році.
Залежно від кількості накопичення обсягів ТВ на окремих територіях країни, питання поводження з ними вирішується на таких рівнях:
загальнодержавному;
реґіональному;
місцевому (об'єктному).
За обсягами утворення домінують ТВ, які містять важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Переважно це відходи підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування (гальванічне виробництво).
Окрему групу ТВ становлять непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин (далі - непридатні ХЗЗР). За даними офіційної статистики, кількість цих відходів, накопичених в Україні, становить близько 10,7 тис. тонн. Вони розосереджені на всій території України, нерідко знаходяться у непристосованих і випадкових приміщеннях, а подекуди просто неба. Нараховується 109 складів централізованого зберігання, що перебувають у віданні місцевих державних адміністрацій, та близько 4000 складів у сільськогосподарських підприємствах.
Значна частина об'єктів, де зберігаються ТВ, дуже небезпечна для навколишнього середовища внаслідок міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні і поверхневі води, рознесення вітром, тваринами і діяльністю людини.
Нараховується близько 300 накопичувачів відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки реґіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання ТВ і установки з їх знешкодження та регенерації створено лише на окремих підприємствах, що, практично, не впливає на загальну ситуацію.


Інвентаризація та статистична звітність за 1995-1999 роки свідчать, що на підприємствах України щороку утворюється близько 100 мільйонів тонн токсичних відходів. З них до найбільш небезпечних за європейськими стандартами (І-ІІІ класи небезпеки) належить 2,5-3,5 мільйонів тонн.
Кількість підприємств, на яких фіксуються токсичні відходи, перевищує 2500. Загальний обсяг накопичення токсичних відходів становить 4,4 мільярда тонн, а поточні витрати на їх видалення і зберігання - близько 120 мільйонів гривень у 1995 році і близько 361 мільйон гривень у 1998 році.
Залежно від кількості накопичення обсягів токсичних відходів на окремих територіях країни, питання поводження з ними вирішується на таких рівнях:
загальнодержавному;
реґіональному;
місцевому (об'єктному).
За обсягами утворення домінують токсичні відходи, які містять важкі метали (хром, свинець, нікель, кадмій, ртуть). Переважно це відходи підприємств чорної і кольорової металургії, хімічної промисловості, машинобудування (гальванічні виробництва).
Окрему групу токсичних відходів становлять непридатні до використання та заборонені до застосування хімічні засоби захисту рослин (далі - непридатні ХЗЗР). За даними офіційної статистики, кількість цих відходів, накопичених в Україні, становить близько 13,5 тисяч тонн. Вони розосереджені по всій території України, нерідко знаходяться у непристосованих і випадкових приміщеннях, а подекуди просто неба. Нараховується 109 складів централізованого зберігання токсичних відходів, що перебувають у віданні місцевих державних адміністрацій, та близько 5000 складів у сільськогосподарських підприємствах.
Значна частина об'єктів, де зберігаються токсичні відходи, дуже небезпечна для навколишнього природного середовища внаслідок міграції токсичних компонентів шляхом інфільтрації в підземні і поверхневі води, рознесення вітром, тваринами і діяльністю людини.
Нараховується близько 300 накопичувачів токсичних відходів, які побудовані без належного технічного захисту і стали джерелом екологічної небезпеки реґіонального масштабу. Обладнані сховища для зберігання токсичних відходів і установки для їх знешкодження та регенерації створено лише на окремих підприємствах, що, практично, не впливає на загальну ситуацію.

3. Мета та основні завдання Програми
Метою Програми є запобігання накопиченню ТВ і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
Програма передбачає розв'язання таких основних завдань:
визначення основних напрямів у сфері поводження з ТВ як складової частини державної політики щодо охорони природи, екологічної безпеки і природокористування;
розроблення і здійснення програмних заходів щодо:
а) послідовного скорочення обсягів накопичених ТВ шляхом утилізації, знешкодження та видалення;


Розділ ІІ. Мета та основні завдання Програми
1. Метою Програми є запобігання накопиченню токсичних відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.
2. Програма передбачає розв'язання таких основних завдань:
визначення основних напрямів у сфері поводження з токсичними відходами як складової частини державної політики у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;
розроблення і здійснення програмних заходів щодо:
а) послідовного скорочення обсягів накопичених токсичних відходів шляхом утилізації, знешкодження та видалення;

б) обмеження утворення ТВ;
-1- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Пропонують до пункту б) розділу 3 додати слова: "...шляхом реструктуризації виробництва (там, де це можливо), регенерації, упровадження безвідходних технологій та процесів замкнутого циклу".
Враховано

б) обмеження утворення токсичних відходів шляхом реструктуризації виробництва (там, де це можливо), регенерації, впровадження маловідходних технологій та процесів замкнутого циклу;


в) очищення забруднених ТВ територій.


в) очищення забруднених токсичними відходами територій.

4. Етапи реалізації Програми
Етапами реалізації Програми є:
1) Підготовчий етап (1998 рік):
розроблення наукової методології робіт і плану програмних заходів у сфері поводження з ТВ;
розроблення правового, економічного і організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;
визначення органу управління Програмою;
розроблення організаційної схеми супроводження та контролю виконання Програми;
впровадження інформаційно-аналітичної системи "Відходи";
розроблення пропозицій щодо підготовки кадрів фахівців у сфері поводження з ТВ;


Розділ ІІІ. Етапи реалізації Програми
1. Етапами реалізації Програми є:
1) Підготовчий етап (2000 рік):
розроблення наукової методології робіт і плану програмних заходів у сфері поводження з токсичними відходами;
розроблення правового, економічного та організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;
визначення органу управління Програмою;
розроблення організаційної схеми супроводження та контролю виконання Програми;
впровадження інформаційно-аналітичної системи "Відходи";
розроблення пропозицій щодо підготовки кадрів фахівців у сфері поводження з токсичними відходами;

підготовка рекомендацій щодо розроблення реґіональних і галузевих програм у сфері поводження з ТВ;
визначення фінансового забезпечення виконання Програми.
2). Етап реалізації першочергових і середньострокових заходів (1999-2000 роки):
завершення створення правового, економічного та організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;
удосконалення нормативно-методичної та інформаційної баз у сфері поводження з ТВ:
а/ розроблення довідника "Терміни і визначення у сфері поводження з відходами", класифікатора небезпечних відходів, удосконалення методик віднесення ТВ до категорій небезпеки тощо;
б/ складання і ведення регістрів місць утворення, оброблення, утилізації та видалення ТВ;
розроблення базових технологій, проектних рішень та устаткування у сфері поводження з ТВ;
реконструкція та модернізація існуючих і введення в експлуатацію на діючих підприємствах нових ліній з утилізації та видалення ТВ;
утилізація і видалення непридатних ХЗЗР, зосереджених в упорядкованих звалищах;
розроблення та впровадження технологічних рішень щодо утилізації та знешкодження відходів гальванічних виробництв в окремих реґіонах України (Київська, Львівська, Полтавська області);
техніко-економічне обґрунтування, проектування та початок будівництва першої черги реґіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення ТВ;

-2- Н.д.Мельников О.Б. (Реєстр. картка №379)
Пропонує у пункті 4 в етапі 2) ввести додатковий абзац такого змісту:
"розроблення реґіональних проектів і місцевих програм поводження з токсичними відходами".Враховано

розроблення рекомендацій щодо розроблення реґіональних і галузевих програм у сфері поводження з токсичними відходами.
2) Етап реалізації першочергових заходів (2000-2001 роки):
завершення створення правового, економічного і організаційно-управлінського механізму реалізації Програми;
удосконалення нормативно-методичної та інформаційної баз у сфері поводження з токсичними відходами:
а) розроблення галузевих та реґіональних класифікаторів небезпечних відходів, удосконалення методик віднесення токсичних відходів за категоріями небезпеки тощо;
б) складання і ведення реєстрів місць утворення, оброблення, утилізації та видалення токсичних відходів;
розроблення базових технологій, проектних рішень та устаткування у сфері поводження з токсичними відходами;
розроблення реґіональних проектів і місцевих програм поводження з токсичними відходами;
розроблення та впровадження технологічних рішень щодо утилізації та знешкодження відходів гальванічних виробництв в окремих реґіонах України (Київська, Львівська, Полтавська області);
техніко-економічне обґрунтування, проектування будівництва реґіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення токсичних відходів;


визначення заходів щодо знешкодження ТВ в місцях їх дислокації;
здійснення заходів щодо розширення існуючих і створення нових об'єктів видалення ТВ.
3). Етап реалізації довгострокових заходів (2001-2005 роки):
будівництво другої черги нових заводів і типових модульних комплексів для утилізації та видалення ТВ;
знешкодження частини найбільш небезпечних накопичень ТВ;
обстеження і вибір ділянок для довгострокового зберігання та поховання ТВ;
продовження очищення забруднених ТВ територій.
Терміни реалізації етапів Програми залежатимуть від:
ступеня небезпечності накопичених ТВ для навколишнього природного середовища і здоров'я людини;
технологічної та економічної можливості здійснення заходів;
цінністю ТВ, як ресурсу для подальшого використання.
-3- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Деякі роботи, які передбачені у пункті 4 розділу 1 Програми, не враховані зокрема: визначення заходів щодо знешкодження ТВ в місцях їх дислокації;

Враховано в табл.4, пп.11,14,15

визначення заходів щодо знешкодження токсичних відходів в місцях їх дислокації;
здійснення заходів щодо розширення існуючих і створення нових об'єктів поводження з токсичними відходами.
3) Етап реалізації середньострокових заходів (2002-2005 роки):
реконструкція та модернізація існуючих і введення в експлуатацію на діючих підприємствах нових ліній з утилізації та видалення токсичних відходів;
початок будівництва першої черги нових заводів і типових модульних комплексів щодо утилізації і видалення токсичних відходів;
утилізація і видалення непридатних ХЗЗР, зосереджених в упорядкованих звалищах;
знешкодження частини найбільш небезпечних накопичень токсичних відходів;
обстеження і вибір ділянок для довгострокового зберігання та захоронення токсичних відходів;
здійснення заходів щодо очищення забруднених токсичними відходами територій.
Терміни реалізації етапів Програми залежатимуть від:
cтупеня небезпечності накопичених токсичних відходів для навколишнього природного середовища і здоров'я людини;
технологічної та економічної можливостей здійснення заходів;
цінності токсичних відходів як ресурсу для подальшого використання.

Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, які вже затверджено або перебувають на стадії розроблення, зокрема Державних програм соціально-економічного розвитку реґіонів (Полісся, Карпатського реґіону, Українського Причорномор'я), Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Національної програми екологічного оздоровлення басейну р. Дніпра та поліпшення якості питної води,


Заходи Програми здійснюватимуться відповідно до стратегії, визначеної у Законі України "Про відходи" та Постанові Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки".

Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, а також за умови врахування заходів Програми під час прийняття рішень щодо розвитку всіх галузей промисловості, пов'язаних з утворенням ТВ, та під час розроблення заходів для підвищення рівня екологічної безпеки на окремих господарських об'єктах, де знаходяться ТВ.
-4- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
У проекті Програми не передбачені заході щодо стандартизації, які необхідні відповідно до ст.6 Закону України "Про відходи" (стандартизації підлягають поняття про терміни).

Враховано
шляхом посилання в п.4 на Програму використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р.,№668, п.п. 5.2.5 - 5.2.7)
2. Завдання Програми можуть бути виконані за умови реалізації взаємопов'язаних заходів інших програм, які, зокрема, державних програм соціально-економічного розвитку реґіонів (Полісся, Карпатського реґіону, Українського Причорномор'я), Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України, Національної програми екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води, Програми використання відходів виробництва і споживання на період до 2005 року, а також за умови врахування заходів Програми під час прийняття рішень щодо розвитку всіх галузей промисловості, пов'язаних з утворенням токсичних відходів, та під час розроблення заходів для підвищення рівня екологічної безпеки на окремих господарських об'єктах, де знаходяться токсичні відходи.

Орієнтовні показники реалізації Програми
Визначений Програмою підготовчий етап містить у собі організаційні заходи, що стосуються забезпечення її реалізації, і не характеризується кількісними показниками.
Реалізація першочергових і середньострокових заходів (1999-2000 роки) забезпечується шляхом:
утилізації та видалення частини відходів (до 20 відсотків) з існуючих накопичувачів ТВ І та ІІ класу небезпечності;
будівництва кількох (2-3) сховищ довгострокового зберігання або поховання ТВ у реґіонах;
здійснення заходів щодо знешкодження найбільш небезпечних місць накопичення ТВ (3-5 об'єктів).
Реалізація етапу довгострокових заходів (2001-2005 роки) забезпечується шляхом:
знешкодження небезпечних місць розміщення ТВ, зокрема невпорядкованих звалищ (в обсягах, що визначатимуться економічними і технологічними можливостями);
будівництво кількох (3-4) реґіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення ТВ;
здійснення утилізації та видалення переважної частини ТВ, зосереджених на впорядкованих сховищах;
очищення забруднених ТВ територій (3-5 ділянок).
Передбачається створення мережі малих підприємств з утилізації та видалення ТВ.
-5- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Програма дасть змогу забезпечити знешкодження, утилізацію чи видалення 4-5 млн. тонн токсичних відходів.
З тексту проекту Програми неможливо встановити, стосовно токсичних відходів якого класу іде мова.
Враховано

Розділ ІV. Орієнтовні показники виконання Програми
Визначений Програмою підготовчий етап містить у собі організаційні заходи, що стосуються забезпечення її реалізації і не характеризується кількісними показниками.
Реалізація першочергових та середньострокових заходів (2000-2005 роки) забезпечується шляхом:
утилізації та видалення частини відходів (до 20 відсотків) з існуючих накопичувачів токсичних відходів I та II класу небезпеки;
будівництва 2-3 об'єктів довгострокового зберігання або захоронення токсичних відходів у реґіонах;
здійснення заходів щодо знешкодження та очищення найбільш небезпечних місць накопичення токсичних відходів (3-5 об'єктів);
знешкодження небезпечних місць розміщення токсичних відходів, зокрема невпорядкованих звалищ (в обсягах, що визначатимуться економічними і технологічними можливостями);
будівництва 3-4 реґіональних заводів і типових модульних комплексів з утилізації та видалення токсичних відходів;
здійснення утилізації та видалення переважної частини непридатних ХЗЗР, зосереджених у сховищах централізованого зберігання.
Передбачається створення мережі спеціалізованих підприємств з утилізації та видалення токсичних відходів.

У зв'язку із складним становищем економіки України та невизначеністю можливостей фінансово-економічного забезпечення програмних заходів необхідно застосовувати гнучкий механізм їх реалізації. За результатами виконання окремих завдань Програми можливе її коригування (як термінів етапів, так і технічних напрямів її реалізації). З появою фінансово-економічних і технологічних можливостей виконуватимуться передбачені Програмою заходи, що спрямовані в основному на утилізацію та знешкодження ТВ і планування будівництва реґіональних заводів і комплексів з видалення ТВ.


У зв'язку із складним становищем економіки України та невизначеністю можливостей фінансово-економічного забезпечення програмних заходів необхідно застосовувати гнучкий механізм їх реалізації. За результатами виконання окремих завдань Програми можливе її коригування (як термінів етапів, так і технічних напрямів її реалізації). З появою фінансово-економічних і технологічних можливостей виконуватимуться передбачені Програмою заходи, що спрямовані в основному на утилізацію та знешкодження токсичних відходів і планування будівництва реґіональних заводів і комплексів з видалення токсичних відходів.

5. Вартість реалізації Програми і джерела її фінансування
Програма формувалася виходячи з прогнозних даних про стан економіки України та обсяг коштів, які можуть бути спрямовані на її виконання.


Розділ V. Вартість реалізації Програми і джерела її фінансування
Програма ґрунтується на прогнозних даних щодо стану економіки України та обсягу коштів, які можуть бути спрямовані на її виконання

Показники вартості здійснення комплексу заходів, передбачених Програмою на період до 2000 року та на перспективу до 2005 року, визначено у цінах на 1 січня 1997 року (таблиця 5). Розрахунки мають орієнтовний характер.
У цілому виконання завдань Програми потребує орієнтовно 77,6 млн. гривень. Комплекс запланованих заходів дасть змогу забезпечити знешкодження, утилізацію чи видалення близько 4-5 млн. тонн ТВ.
Найбільша частка витрат на реалізацію Програми припадає на заходи щодо будівництва комплексів для знешкодження, утилізації та видалення ТВ в реґіонах - близько 65 відсотків. На створення локальних систем (окремих установок), дільниць, комплектів обладнання для знешкодження і утилізації ТВ, контейнерного парку необхідно близько 29 відсотків, на науково-технічне забезпечення - близько 6 відсотків.
-6- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Пропонують орієнтовні розрахунки витрат на реалізацію Програми продублювати в доларовому еквіваленті

Відхилено

Показники вартості здійснення комплексу заходів, передбачених Програмою на період до 2000 року та на перспективу до 2005 року, визначені у цінах на 1 січня 2000 року (таблиця 5). Розрахунки з деяких позицій мають орієнтовний характер.
У цілому виконання завдань Програми потребує орієнтовно 78,0 мільйона гривень. Комплекс запланованих заходів дасть змогу забезпечити знешкодження, утилізацію чи безпечне видалення близько 4-5 мільйонів тонн токсичних відходів.
Найбільша частка витрат на реалізацію Програми припадає на заходи щодо будівництва комплексів для знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів в реґіонах - близько 65 відсотків. На створення локальних систем (окремих установок), дільниць, комплектів обладнання для знешкодження і утилізації токсичних відходів, контейнерного парку необхідно близько 29 відсотків, на науково-технічне забезпечення - близько 6 відсотків.

До приведеної вище загальної суми не входять витрати підприємств, спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки існуючих об'єктів зберігання ТВ (полігонів, шламосховищ тощо). За експертною оцінкою відповідні витрати мають становити близько третини загальної вартості програмних заходів.
Джерелами фінансування є:
державний бюджет - 27 відсотків, у тому числі за рахунок державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 14;
місцеві бюджети - 18 відсотків;
кошти підприємств - 50 відсотків;
інші джерела - 5 відсотків.
У період до 2005 року не очікується залучення значних обсягів приватного капіталу у сферу поводження з ТВ, оскільки економічна привабливість здійснення заходів у цій сфері за прогнозами залишиться досить низькою. Інвестиції із зовнішніх джерел фінансування у вигляді передачі "ноу-хау", надання ґрантів, технічної допомоги, прямих вкладень іноземного капіталу оцінюються у межах 5 відсотків від загального фінансування.


До наведеної вище загальної суми не входять витрати підприємств, спрямовані на підвищення рівня екологічної безпеки існуючих об'єктів зберігання токсичних відходів (полігонів, шламосховищ тощо). За експертною оцінкою відповідні витрати мають становити близько третини загальної вартості програмних заходів.
Джерелами фінансування Програми є:
Державний бюджет України - 25 відсотків, в тому числі за рахунок Державного фонду охорони навколишнього природного середовища - 12 відсотків;
місцеві бюджети - 23 відсоткиі;
кошти підприємств - 46 відсотків;
інші джерела, не заборонені Законом, - 6 відсотків.
У період до 2005 року не очікується залучення значних обсягів приватного капіталу у сферу поводження з токсичними відходами, оскільки економічна привабливість здійснення заходів у цій сфері за прогнозами залишиться досить низькою. Інвестиції із зовнішніх джерел фінансування у вигляді передачі "ноу-хау", надання ґрантів, технічної допомоги, прямих вкладень іноземного капіталу оцінюються у межах 6 відсотків від загального фінансування.

Оскільки підприємства у найближчі роки неспроможні самостійно фінансувати проведення заходів щодо поводження з ТВ, основним напрямом фінансової політики стає акумуляція коштів підприємств і організацій, у яких утворюються ТВ, у межах державного та реґіональних фондів охорони навколишнього природного середовища для вирішення питань у сфері поводження з ТВ (у тому числі будівництва реґіональних полігонів і технологічних комплексів із знешкодження, утилізації та видалення ТВ).
Кошти на виконання Програми розподілені за роками нерівномірно, з урахуванням того, що у найближчі роки все ще зберігатиметься кризове становище в економіці, внаслідок чого переважна частина витрат буде перенесена на 1999-2005 роки. При цьому не виключається необхідність оперативного реагування на певну економічну ситуацію, спрямованого на пошуки додаткових кредитів, іноземної допомоги, а також на включення у загальні програми розвитку, модернізації, технічного переоснащення відповідних галузей виробництва заходів щодо запобігання утворенню ТВ, підвищення рівня екологічної безпеки і зменшення шкідливого впливу ТВ на здоров'я людини.
-7- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Потребують уточнення з яких інших джерел передбачається фінансування заходів Програми.
Враховано
Оскільки підприємства у найближчі роки неспроможні самостійно фінансувати проведення заходів щодо поводження з токсичними відходами, основним напрямом фінансової політики стає акумуляція коштів підприємств і організацій, у яких утворюються токсичні відходи, у межах Державного, республіканського Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища для вирішення питань у сфері поводження з токсичними відходами (у тому числі будівництва реґіональних полігонів і технологічних комплексів для знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів).
Кошти на виконання Програми розподілені за роками нерівномірно, з урахуванням того, що у найближчі роки все ще зберігатиметься кризове становище в економіці, внаслідок чого переважна частина витрат буде перенесена на 2002-2005 роки. При цьому не виключається необхідність оперативного реагування на певну економічну ситуацію, спрямованого на пошуки додаткових кредитів, іноземної допомоги, а також на включення у загальні програми розвитку, модернізації, технічного переоснащення відповідних галузей виробництва заходів щодо запобігання утворенню токсичних відходів, підвищення рівня екологічної безпеки і зменшення шкідливого впливу токсичних відходів на здоров'я людини.

6. Очікувані результати виконання Програми
Основними екологічними і соціально-економічними результатами реалізації Програми мають бути:
зменшені шкідливі впливи ТВ на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;
очищені території від забруднення ТВ;
поступова мінімізація виробництва ТВ;
виготовлена додаткова товарна продукція за рахунок утилізації ТВ;
скорочення площ земельних ділянок, відведених під сховища і звалища ТВ;
активізація конверсії високих технологій військово-промислового комплексу;
створення додаткових робочих місць у сфері поводження з ТВ.


Розділ VI. Очікувані результати виконання Програми
Основними екологічними і соціально-економічними результатами Програми мають бути:
- зменшення шкідливого впливу токсичних відходів на навколишнє природне середовище і здоров'я людини;
- очищення територій від забруднення токсичних відходів;
- поступова мінімізація виробництва токсичних відходів;
- виготовлення додаткової товарної продукції за рахунок утилізації токсичних відходів;
- скорочення площ земельних ділянок, відведених під сховища і звалища токсичних відходів;
- активізація конверсії високих технологій військово-промислового комплексу;
- створення додаткових робочих місць у сфері поводження з токсичними відходами.

7. Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Програми
Порядок поводження з відходами, в тому числі і з ТВ, регулюється лише в загальних рисах законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пестициди і агрохімікати", Кодексом України "Про надра", а також нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України та інших органів виконавчої влади.
Конкретні питання щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження, утилізації та видалення ТВ законодавством України значною мірою не врегульовано.
Законодавчими та іншими нормативно-правовими актами у сфері поводження з ТВ слід врегулювати:
забезпечення екологічної безпеки на всіх етапах поводження з ТВ (утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення);
створення належних умов активізації діяльності у сфері поводження з ТВ і очищення забруднених ними територій;
встановлення відповідальності за порушення норм і правил у сфері поводження з ТВ.
створення економіко-правового механізму, стимулювання підприємств, що діють у сфері поводження з ТВ, з метою зменшення їх утворення.
Розроблення нормативно-правової бази з питань поводження з ТВ передусім має сприяти розв'язанню проблеми знешкодження непридатних ХЗЗР з урахуванням специфіки поводження з ними.
Для розв'язання поставлених Програмою завдань і виконання запланованих нею заходів передбачається такий механізм організації та управління реалізацією Програми.
Органом, що забезпечує організацію виконання Програми є Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки, який:
подає щорічно Міністерству економіки України і Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування загальнодержавних заходів, передбачених Програмою, для врахування їх в проектах програм економічного і соціального розвитку України;
визначає та погоджує з Міністерством економіки України та Міністерством фінансів України та Міністерством у справах науки і технологій України обсяги фінансування програмних заходів.
-8- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
В пункті 7 частини 1 пропонують перерахувати діючи нормативно-правові акти, зокрема: Закон України "Про відходи", Постанова Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" та відповідно змінити редакцію пункту.
Враховано

Розділ VII. Нормативно-правове та організаційне забезпечення реалізації Програми
Основні норми щодо поводження з відходами, у тому числі і з токсичними відходами, регулюються Законом України "Про відходи", Постановою Верховної Ради України "Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки" та законами України "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про пестициди і агрохімікати", Кодексом України "Про надра", а також нормативно-правовими актами.
Конкретні питання щодо екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, знешкодження, утилізації та видалення токсичних відходів мають бути поступово вирішені з введенням в дію положень Закону України "Про відходи" в частині, що передбачає норми, які регулюють особливості поводження з небезпечними відходами, а саме:
забезпечення екологічної безпеки на всіх етапах поводження з токсичними відходами (утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення);
створення належних умов активізації діяльності у сфері поводження з токсичними відходами і очищення забруднених ними територій;
встановлення відповідальності за порушення норм і правил у сфері поводження з токсичними відходами;
створення механізму стимулювання підприємств, що діють у сфері поводження з токсичними відходами, та зменшення обсягів їх утворення.
Розвиток нормативно-правової бази з питань поводження з токсичними відходами передусім має сприяти розв'язанню проблеми знешкодження непридатних ХЗЗР з урахуванням специфіки поводження з ними.
Для розв'язання поставлених Програмою завдань і виконання запланованих нею заходів передбачається такий порядок організації та управління реалізацією Програми:
органом, що забезпечує організацію виконання Програми, є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища який:
подає щорічно Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України пропозиції щодо фінансування загальнодержавних заходів, передбачених Програмою, для врахування їх у проектах програм економічного і соціального розвитку України;
визначає та погоджує з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання освіти та науки обсяги фінансування програмних заходів.

При Міністерстві охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України створюється Міжвідомча науково-технічна рада у складі провідних вчених, фахівців, відповідальних працівників заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Зазначену раду очолює керівник (куратор) Програми від органу, що забезпечує організацію виконання Програми.
Міжвідомча науково-технічна рада здійснює:
підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування;
проведення експертизи цільових проектів та заходів;
наукові та маркетингові дослідження щодо впровадження на конкурсних засадах найбільш доцільних технологій та потреб у продукції утилізації відходів для коригування Програми;
координацію виконання програмних заходів;
розгляд звітів щодо реалізації програмних заходів.
Як важливий елемент структури управління реалізацією Програми передбачається формування реґіональних центрів поводження з ТВ (на основі відповідних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, природоохоронних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, Міжвідомчого екологічного центру, наукових центрів Національної академії наук України).
Організація реалізації Програми забезпечується шляхом укладання угод, договорів і надання доручень, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни виконання робіт, порядок фінансування та звітування.


При спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, створюється міжвідомча науково-технічна рада у складі провідних учених, фахівців, відповідальних працівників заінтересованих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Зазначену раду очолює керівник (куратор) Програми від органу, що забезпечує організацію виконання Програми.
Міжвідомча науково-технічна рада здійснює:
підготовку пропозицій щодо обсягів фінансування;
проведення експертизи цільових проектів та заходів;
наукові та маркетингові дослідження щодо впровадження на конкурсних засадах найбільш доцільних технологій та потреб у продукції токсичних відходів для корегування Програми;
координацію виконання програмних заходів;
розгляд звітів щодо реалізації програмних заходів.
Як важливий елемент структури управління реалізацією Програми передбачається формування реґіональних центрів поводження з токсичними відходами (на основі спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища та його наукових установ і інститутів, природоохоронних підрозділів місцевих органів виконавчої влади, наукових центрів Національної академії наук України).
Організація реалізації Програми забезпечується шляхом укладання угод, договорів і надання доручень, в яких визначаються обсяги, зміст, терміни виконання робіт, порядок фінансування та звітування.


8. Підготовка кадрів і освіта
В Україні система підготовки фахівців у сфері поводження з ТВ є недосконалою. Вона необхідною мірою не забезпечена програмами, навчальними планами, тематичними розробками, навчальними посібниками тощо.
-9- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Деякі роботи, які передбачені у пункті 4 розділу 1 Програми, не враховані у розділі 2 зокрема:
розроблення пропозицій щодо підготовки кадрів фахівців у сфері поводження з ТВ;

Враховано

Розділ VIII. Підготовка кадрів і освіта
В Україні система підготовки фахівців у сфері поводження з токсичними відходами є недосконалою. Вона необхідною мірою не забезпечена програмами, навчальними планами, тематичними розробками, навчальними посібниками тощо.

Підготовку кадрів необхідно здійснювати у вищих навчальних закладах інженерно-технічного профілю шляхом введення в навчальні програми відповідних спецкурсів щодо поводження з ТВ.
На перших етапах реалізації Програми її кадрове забезпечення, головним чином, буде здійснюватися на основі перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління та виробництва за такими напрямами:
проблеми охорони природи і здоров'я людини від впливу ТВ;
проблеми утилізації і видалення ТВ;
нормативне регулювання у сфері поводження з ТВ;
науково-технічні проблеми у сфері поводження з ТВ.
-10- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
Пропоную проект Закону доповнити положенням про розробку програми підготовки спеціалістів з питань поводження, утилізації токсичних відходів, обізнаних в найновіших технологіях.

Враховано
Підготовку кадрів необхідно здійснювати у вищих навчальних закладах інженерно-технічного профілю шляхом введення в навчальні програми спеціальності "Управління екологічною безпекою", у рамках якої повинен бути передбачений відповідний спецкурс щодо поводження з токсичними відходами.
На перших етапах реалізації Програми її кадрове забезпечення здійснюватиметься головним чином на основі перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців сфери управління та виробництва за такими напрямами:
проблеми охорони природи і здоров'я людини від впливу токсичних відходів;
проблеми утилізації і видалення токсичних відходів;
нормативно-правове регулювання у сфері поводження з токсичними відходами;
науково-технічні проблеми у сфері поводження з токсичними відходами.

9. Контроль за виконанням Програми
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за участю міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання програмних заходів, організовує контроль за виконанням Програми.
Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання заходів і завдань Програми.


Розділ IX. Контроль за виконанням Програми
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання забезпечення екологічної безпеки та охорони навколишнього природного середовища, за участю міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання програмних заходів, організує контроль за виконанням Програми.
Орган, що забезпечує організацію виконання Програми, щорічно має представляти Кабінету Міністрів України звіти та необхідну інформацію про хід виконання заходів і завдань Програми.

Кабінет Міністрів України на підставі наданої інформації здійснює коригування програмних заходів, їх змісту та обсягів фінансування.

10.Міжнародне співробітництво
У сфері міжнародного співробітництва Програмою, визначаються такі основні напрями діяльності України щодо поводження з ТВ:
гармонізація основних положень і заходів з існуючими міжнародними нормативними, технічними та іншими підходами (стандартами, технічними умовами, рекомендаціями) у сфері поводження з ТВ;
здійснення підготовчої роботи щодо приєднання до Базельської конвенції;
вирішення основних питань транскордонних переміщень ТВ на основі відповідних міждержавних угод між країнами СНД, Східної і Західної Європи;
сприяння створенню спільних підприємств на основі новітніх технологій у сфері поводження з ТВ;
приєднання до міжнародних програм науково-технічної і фінансової допомоги.Розділ X. Міжнародне співробітництво
У сфері міжнародного співробітництва Програмою визначаються такі основні напрями діяльності України щодо поводження з токсичними відходами:
гармонізація основних положень і заходів Програми з існуючими міжнародними нормативними, технічними та іншими підходами (стандартами, технічними умовами, рекомендаціями) у сфері поводження з токсичними відходами;
виконання зобов'язань України як сторони Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням;
вирішення основних питань транскордонних переміщень токсичних відходів на основі відповідних міждержавних угод між країнами СНД, Східної і Західної Європи;
сприяння створенню спільних підприємств на основі новітніх технологій у сфері поводження з токсичними відходами;
приєднання до міжнародних програм науково-технічної і фінансової допомоги.


-11- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Пропонує п.п.6 і 7 таблиці 1 виключити

Враховано-12- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр. картка №399)
Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Пропонують п.17 табл.4 вилучити.

Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні