Назва: Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
Автор: Кабінет Міністрів Украхни
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
1.

(15.09.98)2.

Закон України


Закон України
3.

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення
-1- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Назву законопроекту викласти у такій редакції:
"Про внесення змін до статті 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення".
Відхилено

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

4.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

5.

Статтю 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N51, ст.1122) викласти в такій редакції:2- Н.д.Вітренко Н.М. (Округ №160)
Назву статті 1863 та статтю викласти в такій редакціх:Враховано

І. Статті 1863, 2443 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст.1122) викласти в такій редакції:
6.
Стаття 186-3. Порушення порядку подання даних державних статистичних спостережень
Неподання статистичних даних для проведення державних статистичних спостережань або подання їх недостовірними чи з запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення ведення Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць України, -
тягнуть за собою накладення на посадових осіб та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю, штрафу від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті ж дії, вчинені повторно протягом року, - від п'яти до десяти
"Стаття 186-3. Порушення порядку використання і подання даних державних статистичних спостережень

Використання даних державних статистичних спостережень у друкованих виданнях, засобах масової інформації, при поширенні в інформаційних мережах, на магнітних, оптичних та інших носіях, у наукових працях тощо без посилання на джерело публікування або розробника цих статистичних спостережень -тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
"Стаття 1863. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно- статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Стаття 1863. Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень

Неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою, передбаченою звітно- статистичною документацією, чи із запізненням; незабезпечення належного стану первинного обліку; порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
7.
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. ( Кодекс доповнено статтею 186-3 згідно із Законом N 2992-12 від 04.02.93, із змінами, внесеними згідно із Законом N 55/97-ВР від 07.02.97 )
Неподання статистичних даних органам державної статистики та іншим органам, що займаються державною статистичною діяльністю для проведення державних статистичних спостережень, або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, за невстановленою формою звітності чи з запізненням, незабезпечення належного стану первинного обліку, порушення порядку ведення Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, -
тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від п'ятнадцяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

Порушення порядку використання конфіденційної інформації, приховування або перекручення даних державних статистичних спостережень, а також використання їх в засобах масової інформації, для поширення в інформаційних мережах, на паперових, магнітних та інших носіях, в наукових працях тощо без посилання на їх джерело, -
тягне за собою накладення штрафу на громадян - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на посадових осіб та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".Статтю 2443 викласти в такій редакції:
"Стаття 2443. Органи державної статистики
Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання та використання даних державних статистичних спостережень (стаття 1863).

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керивніики органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники".


9.


-3- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Оскільки дані державних статистичних спостережень не є об`єктами авторського права, слід частину першу з проекту Закону (стаття 1863) виключити, а частини другу та третю вважати частинами першою і другою.
Відхилено

"Стаття 2443. Органи державної статистики
Органи державної статистики розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень (стаття 1863).
13.


-4- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
У законопроекті доцільно визначити термін набрання Законом чинності, тому слід доповнити проект пунктом 2 такого змісту:
"2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування".
Враховано

Від імені органів державної статистики розглядати справи і накладати адміністративні стягнення мають право керівник спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керівники органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники".

ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні