Назва: Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
Автор: Народний депутат України Ю.Кармазін
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України


Проект
Закон України
Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:


I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:
3.
1. У Кримiнальному кодексi України:


1. У Кримiнальному кодексi України:
4.
а) доповнити Кодекс статтями 189-6 та 190-2 такого змiсту:


а) доповнити Кодекс статтями 189-6 та 190-2 такого змiсту:
5.
"Стаття 189-6. Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України
-1-
Для доповнення Кримінального кодексу України новою статтею 189-6 правових підстав немає. Встановлення ж кримінальної відповідальності за втручання в діяльність народного депутата України та інших зазначених у цій статті осіб є штучним, оскільки таке втручання практично не можливе. Пропоную доповнення Кримінального кодексу статтею 189-6 із Закону виключити.
Відхилено

"Стаття 189-6. Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України
6.
Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комiтету телебачення i радiомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття неправомiрних рiшень, -


Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комiтету телебачення i радiомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття неправомiрних рiшень, -
7.
карається позбавленням волi на строк вiд одного до трьох рокiв.


карається позбавленням волi на строк вiд одного до трьох рокiв.
8.
Тi ж дiї, якщо вони перешкодили запобiгти злочину або вчиненi особою з використанням свого службового становища, -


Тi ж дiї, якщо вони перешкодили запобiгти злочину або вчиненi особою з використанням свого службового становища, -
9.
караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв";


караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв";
10.
"Стаття 190-2. Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України
-2-
Пропоную статтю 190-2 викласти в такій редакції:
"Стаття 190-2. Погроза або насильство щодо народного депутата України


Враховано частково


"Стаття 190-2. Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України
11.
Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, а також щодо його близьких родичiв у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо народного депутата України, а так само щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням ним депутатських повноважень -


Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, а також щодо його близьких родичiв у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
12.
карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
карається позбавленням волі на строк до трьох років або виправними роботами на строк від одного до двох років.


карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.
13.
Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представнику, Головi Рахункової палати або члену Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, члену Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Головi Антимонопольного комiтету України, Головi Фонду державного майна України, Головi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, а також його близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
Умисне нанесення народному депутатові України або його близьким родичам середньої тяжкості тілесних ушкоджень чи легких тілесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв або вчинення інших насильницьких дій у зв"язку з виконанням ним депутатських повноважень -


Умисне нанесення народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представнику, Головi Рахункової палати або члену Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, члену Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Головi Антимонопольного комiтету України, Головi Фонду державного майна України, Головi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, або його близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, а так само нанесення їм побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
14.
карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.
карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.


карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.
15.
Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представнику, Головi Рахункової палати або члену Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, члену Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Головi Антимонопольного комiтету України, Головi Фонду державного майна України, Головi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, а також його близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
Умисне нанесення народному депутатові України або його близьким родичам тяжких тілесних ушкоджень у зв"язку з виконанням ним депутатських повноважень -


Умисне нанесення народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини або його представнику, Головi Рахункової палати або члену Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, члену Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Головi Антимонопольного комiтету України, Головi Фонду державного майна України, Головi Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, або його близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ним службових обов'язкiв, -
16.
карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв";
карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років".

карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв";
17.
б) у частинi другiй статтi 7-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";


б) у частинi другiй статтi 7-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";
18.
в) у частинi другiй статтi 10 слова i цифри "умисне заподiяння тiлесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я (статтi 101 - 104, 106 частина 1 та 189-4)" замiнити словами i цифрами "умисне заподiяння тiлесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я (статтi 101 - 104, 106 частина 1, 189-4 та 190-2 частини 2 i 3)";


в) у частинi другiй статтi 10 слова i цифри "умисне заподiяння тiлесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я (статтi 101 - 104, 106 частина 1 та 189-4)" замiнити словами i цифрами "умисне заподiяння тiлесних ушкоджень, що спричинили розлад здоров'я (статтi 101 - 104, 106 частина 1, 189-4 та 190-2 частини 2 i 3)";
19.
г) у пунктi 1 частини третьої статтi 25-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";
-3-
Застосування статті 25-1 Кримінального кодексу України зупинено Постановою Верховної Ради України від 16 травня 1992 року до прийняття нового Кримінального кодексу України. У зв'язку з цим немає потреби вносити зміни до норми, яка не застосовується.
Тому пункт "г" статті 1 Закону пропоную виключити.
Відхилено

г) у пунктi 1 частини третьої статтi 25-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";
20.
д) у пунктi 2 частини першої статтi 26 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";


д) у пунктi 2 частини першої статтi 26 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження (статтi 101, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";
21.
е) у пунктi 3 статтi 52-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статтi 101 частини 2 i 3, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статтi 101 частини 2 i 3, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";


е) у пунктi 3 статтi 52-1 слова i цифри "умисне тяжке тiлесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статтi 101 частини 2 i 3, 189-4 частина 2)" замiнити словами i цифрами "умисне тяжке тiлесне ушкодження при обтяжуючих обставинах (статтi 101 частини 2 i 3, 189-4 частина 2, 190-2 частина 3)";
22.
є) статтю 58 пiсля слiв "Генерального прокурора України" доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комiтету телебачення i радiомовлення України, члена Вищої ради юстицiї";
-4-
Зазначені особи не є державними діячами в розумінні статті 58, а також глави Кримінального кодексу України, в якій встановлюється кримінальна відповідальність за особливо небезпечні злочини проти держави. Відповідальність за посягання на життя цих осіб, як і інших посадових осіб, передбачена пунктом "в" статті 93 Кримінального кодексу України, як за умисне вбивство, вчинене при обтяжуючих обставинах (у зв'язку з виконанням потерпілим службового обов'язку). До речі, максимальне покарання за таке вбивство встановлено однакове із покаранням за злочин, передбачений статтею 58 Кримінального кодексу, та й включення цих осіб до даної статті безпідставно призведе до штучного збільшення кількості особливо небезпечних злочинів проти держави.
Зважаючи на викладене, пропоную пункт "є" статті 1 Закону виключити.
Враховано частково


є) статтю 58 пiсля слiв "Генерального прокурора України" доповнити словами "Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України";
23.
ж) в назвi та абзацi першому частини першої статтi 80-4 пiсля слова "видання" доповнити словом "пiдписання", а слова "нормативних актiв" замiнити словами "нормативних та розпорядчих актiв".
-5-
Конституція України не містить такого поняття, як "розпорядчий акт". У ній вживаються поняття "нормативно- правовий", "нормативний" акт (статті 58, 117, 137, пункт 1 розділу ХV "Перехідні положення") та визначаються види цих актів (статті 91, 106, 117, 118). Тому включення до статті 80-4 Кримінального кодексу України поняття "розпорядчий" акт суперечить наведеним нормам Основного Закону України. Наявність у кримінальному законі даного поняття, крім того, може створити труднощі під час вирішення питання про відповідальність за видання "розпорядчого акта", якого не знає Конституція України.
Видання посадовою особою нормативно-правового акта як процес включає певні стадії, однією з яких є і підписання його. У зв'язку з цим доповнення статті 80-4 словом "підписання" є зайвим.
З огляду на викладене пропоную пункт "ж" статті 1 Закону виключити.
Враховано24.
2. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:


2. У Кримiнально-процесуальному кодексi України:
25.
а) пункт 3 частини першої статтi 34 пiсля цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2";


а) пункт 3 частини першої статтi 34 пiсля цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2";
26.
б) частину першу статтi 112 пiсля цифр "1895" доповнити цифрами "189-6", а пiсля цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2".
-6-
У зв'язку з виключенням відповідно до пункту 1 цих Пропозицій доповнення Кримінального кодексу України статтею 189-6 пропоную в пункті "б" статті 2 Закону виключити також слова і цифри "після цифр "189-5" доповнити цифрами "189-6", а".
Відхилено

б) частину першу статтi 112 пiсля цифр "1895" доповнити цифрами "189-6", а пiсля цифр "190-1" доповнити цифрами "190-2".
27.
3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):


3. У Кодексi України про адмiнiстративнi правопорушення (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст.1122):
28.
а) доповнити Кодекс статтею 188-13 такого змiсту:


а) доповнити Кодекс статтею 188-13 такого змiсту:
29.
"Стаття 188-13. Порушення порядку надання iнформацiї та документацiї народним депутатам України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Рахунковiй палатi та невиконання її постанов i висновкiв
-7-
Пропоную викласти цю статтю в такій редакції:
"Стаття 188-13. Невиконання законних вимог народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати
Враховано"Стаття 188-13. Невиконання законних вимог народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати
30.
Вiдмова або ухилення посадових осiб органiв державної влади, а також посадових осiб пiдприємств, установ, органiзацiй незалежно вiд форм власностi i пiдпорядкування вiд своєчасного надання на вимогу народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати необхiдної iнформацiї та документацiї або подання завiдомо недостовiрної iнформацiї, а також невиконання або несвоєчасне виконання за результатами проведених контрольних заходiв постанов i висновкiв Рахункової палати щодо усунення виявлених порушень, подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, -
Невиконання законних вимог народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, а так само недодержання без поважних причин встановлених законодавством строків надання інформації зазначеним особам чи органу або надання їм завідомо неправдивої інформації -


Невиконання законних вимог народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Рахункової палати або створення перешкод у їх роботі, а так само недодержання без поважних причин встановлених законодавством строків надання інформації зазначеним особам чи органу або надання їм завідомо неправдивої інформації -

31.
тягне за собою накладення штрафу вiд двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян";
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від десяти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
32.
б) статтю 221 пiсля цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";


б) статтю 221 пiсля цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13";
33.
в) у статтi 255:


в) у статтi 255:
34.
у частинi першiй:


у частинi першiй:
35.
пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:


пункт 1 доповнити абзацом такого змiсту:
36.
"Рахункової палати, секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-13)";


"Рахункової палати, секретарiату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (стаття 188-13)";
37.
доповнити частину пунктом 1-2 такого змiсту:


доповнити частину пунктом 1-2 такого змiсту:
38.
"1-2) помiчники-консультанти народного депутата України (стаття 188-13)";
-8-
Згідно з Положенням про помічника - консультанта народного депутата України, затвердженим Постановою Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року, помічник - консультант не є посадовою особою і до його прав і обов'язків, визначених главою 2, не належать такі повноваження.
Ураховуючи наведене, повноваження щодо складання протоколів про вчинені адміністративні правопорушення доцільно надати посадовій особі секретаріату Комітету Верховної Ради України, до складу якого входить народний депутат України.
У зв'язку з цим абзац шостий пункту "в" статті 3 Закону пропоную викласти в такій редакції:
"1-2) уповноважені на те посадові особи секретаріату відповідного Комітету Верховної Ради України (стаття 188-13)".
Відхилено"1-2) помiчники-консультанти народного депутата України, які зараховані до штату Апарату Верховної Ради України або виконавчого органу місцевого самоврядування (стаття 188-13)";
39.
г) частину першу статтi 294 пiсля цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13".


г) частину першу статтi 294 пiсля цифр "188-1" доповнити цифрами "188-13".
40.
4. Частину першу статтi 14 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) пiсля слiв "чи неналежне виконання службових обов'язкiв" доповнити словами "заподiяння своїми дiями шкоди Державному бюджету України чи порушення прав та свобод людини i громадянина".


4. Частину першу статтi 14 Закону України "Про державну службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1993 р., N 52, ст. 490) пiсля слiв "чи неналежне виконання службових обов'язкiв" доповнити словами "заподiяння своїми дiями шкоди Державному бюджету України чи порушення прав та свобод людини i громадянина".
41.
II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.


II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні