Назва: ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати - члени Комітету з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ


ЗАКОН УКРАЇНИ
ПРО ЗОНУ НАДЗВИЧАЙНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ
1.
Розділ I

Розділ I
2.
Загальні положення


Загальні положення
3.
Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 1. Визначення зони надзвичайної екологічної ситуації
4.
Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.

Зона надзвичайної екологічної ситуації - окрема місцевість України, на якій виникла надзвичайна екологічна ситуація.
5.
Надзвичайна екологічна ситуацiя - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.


Надзвичайна екологічна ситуацiя - надзвичайна ситуація, при якій на окремій місцевості сталися негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що потребують застосування надзвичайних заходів з боку держави.
6.
Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення комплексу природних умов і ресурсів та окремих екологічних систем унаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища або руйнівного впливу стихійних сил природи, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 1.
Враховано
Негативні зміни в навколишньому природному середовищі - це втрата, виснаження чи знищення окремих природних комплексів ресурсів внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи та інших факторів, що обмежують або виключають можливість життєдіяльності людини та провадження господарської діяльності в цих умовах.
7.
Стаття 3. Основні завдання Закону та сфера його дії


Стаття 3. Основні завдання Закону та сфера його дії
8.
Основними завданнями Закону є:


Основними завданнями Закону є:
9.
правове регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;


правове регулювання відносин, що виникають під час здійснення надзвичайних заходів, спрямованих на захист життя та здоров'я людей і нормалізацію екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації;

визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, його організацiйного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, охорони та відтворення природних ресурсів;


визначення порядку встановлення правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації, його організацiйного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення, у тому числі відповідного режиму використання, охорони та відтворення природних ресурсів;
10.
встановлення порядку залучення юридичних та фізичних осіб до участі у надзвичайних заходах на території зони та відшкодування вартості виконаних ними робіт;


встановлення порядку залучення юридичних та фізичних осіб до участі у надзвичайних заходах на території зони та відшкодування вартості виконаних ними робіт;
11.
визначення порядку відшкодування шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам негативними змінами в навколишньому природному середовищі або проведенням робіт з ліквідації наслідків таких змін.

Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 3.
Враховано

визначення порядку відшкодування шкоди, заподіяної юридичним та фізичним особам в результаті виникнення надзвичайних екологічних ситуації або проведення робіт з ліквідації їх наслідків.

12.
Розділ II


Розділ II
13.
Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, зміна меж території зазначеної зони


Підстави та порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, зміна меж території зазначеної зони
14.
Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 5. Підстави для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
15.
Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:
значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища визначених законодавством;


Підставами для оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації є:
значне перевищення гранично допустимих норм показників якості навколишнього природного середовища визначених законодавством;
16.
виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи навколишньому природному середовищу внаслідок негативних змін навколишнього природного середовища;
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 5.
Враховано
виникнення реальної загрози життю та здоров'ю великої кількості людей або заподіяння значної матеріальної шкоди юридичним, фізичним особам чи навколишньому природному середовищу внаслідок надмірного забруднення навколишнього природного середовища, руйнівного впливу стихійних сил природи чи інших факторів;
17.
негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території за певний проміжок часу, усунути які на цій території за інших умов неможливо;


негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі на значній території неможливо усунути без застосування надзвичайних заходів збоку держави;
18.
негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі, які виключають можливість подальшого проживання населення і провадження господарської діяльності на відповідній території;


негативні зміни, що сталися в навколишньому природному середовищі, які суттєво обмежують або виключають можливість подальшого проживання населення і провадження господарської діяльності на відповідній території;
19.
збільшення рівня захворюваності великої кількості населення внаслідок негативних змін у навколишньому природному середовищі.


збільшення рівня захворюваності великої кількості населення внаслідок негативних змін у навколишньому природному середовищі.
20.
Стаття 6. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 6. Порядок оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації
21.
Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України, який затверджується Верховною Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента України.
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 6.
Враховано
Окрема місцевість України оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації Президентом України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України, який затверджується Верховною Радою України протягом двох днів з дня звернення Президента України.
23.
Кабінет Міністрів України вносить подання про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екологічної безпеки, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування або за власної ініціативи.


Кабінет Міністрів України вносить подання про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації на підставі пропозицій центрального органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання екологічної безпеки, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування або за власної ініціативи.
24.
Оголошення окремої місцевості Автономної Республіки Крим зоною надзвичайної екологічної ситуації або окремих її місцевостей може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.


Оголошення окремої місцевості Автономної Республіки Крим зоною надзвичайної екологічної ситуації або окремих її місцевостей може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.
25.
В Указі Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації зазначаються, зокрема:


В Указі Президента України про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації зазначаються, зокрема:
26.
обставини, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;


обставини, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
27.
обґрунтування необхідності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;обґрунтування необхідності оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;
28.
межі території, на якій оголошується зона надзвичайної екологічної ситуації;


межі території, на якій оголошується зона надзвичайної екологічної ситуації;
29.
заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності населення в зоні надзвичайної екологічної ситуації;


заходи щодо організаційного, фінансового та матеріально-технічного забезпечення життєдіяльності населення в зоні надзвичайної екологічної ситуації;
30.
основні заходи, що запроваджуються для подолання наслідків надзвичайної екологічної ситуації;


основні заходи, що запроваджуються для подолання наслідків надзвичайної екологічної ситуації;
31.
обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації;


обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації;
32.
час, з якого окрема місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації, і строк, на який ця територія оголошується такою зоною.


час, з якого окрема місцевість оголошується зоною надзвичайної екологічної ситуації, і строк, на який ця територія оголошується такою зоною.
33.
Указ про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації та систему оповіщення цивільної оборони.


Указ про оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації негайно доводиться до відома населення через засоби масової інформації та систему оповіщення цивільної оборони.
34.
Стаття 8. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуаціїСтаття 8. Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації

35.
Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій, який спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.
Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою та органами місцевого самоврядування додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічної стану та відшкодування нанесених збитків, запровадження спеціального режиму поставок продукції для державних потреб, реалізація комплексних та цільових програм громадських робіт.


Правовий режим зон надзвичайної екологічної ситуації це особливий правовий режим, який може тимчасово запроваджуватися в окремих місцевостях при виникненні надзвичайних екологічних ситуацій, який спрямовується для попередження людських і матеріальних втрат, відвернення загрози життю і здоров'ю громадян, також усунення негативних наслідків надзвичайної екологічної ситуації.
Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає виділення державою та органами місцевого самоврядування додаткових фінансових та інших матеріальних ресурсів, достатніх для нормалізації екологічної стану та відшкодування нанесених збитків, запровадження спеціального режиму поставок продукції для державних потреб, реалізація комплексних та цільових програм громадських робіт.
36.
За наявності достатніх підстав в межах зони надзвичайної екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзвичайного стану.


За наявності достатніх підстав в межах зони надзвичайної екологічної ситуації може бути введено правовий режим надзвичайного стану.
37.
Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання правового режиму надзвичайного стану зони надзвичайної екологічної ситуації та заходів, передбачених цим Законом.
Пропонується частину четверту статті 8 викласти у такій редакції:
"Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують додержання правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації та виконання заходів, передбачених цим Законом та актами Президента України."
Враховано

Центральні органи виконавчої влади, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують додержання правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації та виконання заходів, передбачених цим Законом та актами Президента України.
38.
Стаття 9. Зміна і дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 9. Зміна і дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації
39.
Дія правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації може бути достроково припинено Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України у разі усунення обставин, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, виконання заходів, які необхідно було здійснити для нормалізації екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації.
Припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.


Дія правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації може бути достроково припинено Указом Президента України за пропозицією Ради національної безпеки і оборони України або за поданням Кабінету Міністрів України у разі усунення обставин, що стали причиною оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації, виконання заходів, які необхідно було здійснити для нормалізації екологічного стану на території зони надзвичайної екологічної ситуації.
Припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації на території Автономної Республіки Крим або в окремих її місцевостях може ініціювати Верховна Рада Автономної Республіки Крим.

Подання Кабінету Міністрів України про дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації готуються з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування.
Пропанується частину третю статті 9 доповнити словами:
"та місцевих органів виконавчої влади "
Враховано

Подання Кабінету Міністрів України про дострокове припинення дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації готуються з урахуванням пропозицій органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.
40.
З достроковим припиненням дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації така територія не вважається зоною надзвичайної екологічної ситуації.


З достроковим припиненням дії правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації така територія не вважається зоною надзвичайної екологічної ситуації.
41.
Зміна правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації проводиться з дотриманням вимог, встановлених статтею 6 цього Закону .


Зміна правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації проводиться з дотриманням вимог, встановлених статтею 6 цього Закону .
42.
Стаття 10. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 10. Заходи, що можуть здійснюватися в зоні надзвичайної екологічної ситуації
43.
Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов'язкове виділення коштів з резервного фонду Кабінету Міністрів України. За недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України вносить законопроект про внесення змін до Державного бюджету України, який розглядається Верховної Ради України невідкладно.
В межах видатків, передбачених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцевого самоврядування виділяють фінансові та інших матеріальні ресурси, а за необхідністю - додаткові кошти, з дотриманням вимог, встановлених статтею 67 Закону України "Про місцеве самоврядування".
Кабінет Міністрів України, або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, розміщує державне замовлення на поставки продукції для державних потреб, затверджує та реалізує комплексні чи цільові програми громадських робіт.
Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи в межах виділених коштів, розміщують замовлення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують та реалізують комплексні чи цільові програми громадських робіт.
У випадку запровадження правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися такі заходи:
Пропанується першу частину статті 10 викласти у такій редакції:
" Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов'язкове виділення коштів з державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету Міністрів України та інших джерел, не заборонених законом. За недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України подає Президенту України законопроект про зміни до Державного бюджету України, який подається до Верховної Ради України для позачергового розгляду як невідкладний."


Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 10.

Пропанується першій абзац частини п'ятої статті 10 викласти у такій редакції:
" У випадку запровадження у межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи:"

Враховано

 Враховано


Враховано

Запровадження правового режиму зони надзвичайної екологічної ситуації передбачає обов'язкове виділення коштів з державного та місцевих бюджетів, резервного фонду Кабінету Міністрів України та інших джерел, не заборонених законом. За недостатністю цих коштів Кабінет Міністрів України подає Президенту України законопроект про зміни до Державного бюджету України, який подається до Верховної Ради України для позачергового розгляду як невідкладний.
В межах видатків, передбачених місцевими бюджетами на відповідні цілі, органи місцевого самоврядування виділяють фінансові та інших матеріальні ресурси, а за необхідністю - додаткові кошти, з дотриманням вимог, встановлених статтею 67 Закону України "Про місцеве самоврядування".
Кабінет Міністрів України, або уповноважений ним центральний орган виконавчої влади, в межах виділених коштів, розміщує відповідне державне замовлення на поставки продукції для державних потреб, затверджує та реалізує загальнодержавні комплексні чи цільові програми громадських робіт.
Органи місцевого самоврядування або уповноважені ними органи в межах виділених коштів, розміщують відповідні замовлення на поставки продукції для місцевих потреб, затверджують та реалізують місцеві комплексні чи цільові програми громадських робіт.
У випадку запровадження у межах зони надзвичайної екологічної ситуації правового режиму надзвичайного стану відповідно до Закону України "Про правовий режим надзвичайного стану" можуть запроваджуватися, зокрема, такі заходи:
44.
45.
встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;


встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду;
46.
обмеження руху транспортних засобів та проведення їх огляду з метою необхідної їх обробки, тимчасової затримки в разі виявлення можливого небезпечного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози погіршення екологічної ситуації;


обмеження руху транспортних засобів та проведення їх огляду з метою необхідної їх обробки, тимчасової затримки в разі виявлення можливого небезпечного їх впливу на життя і здоров'я людей або загрози погіршення екологічної ситуації;
47.
посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;


посилення охорони громадського порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення;
48.
встановлення обмежень чи заборони на проведення масових заходів в тому числі у разі загострення епідеміологічної обстановки, крім заходів, заборона та проведення яких встановлюється судом ;


встановлення обмежень чи заборони на проведення масових заходів в тому числі у разі загострення епідеміологічної обстановки, крім заходів, заборона та проведення яких встановлюється судом ;
49.
відселення людей із місць, небезпечних для їх проживання, з обов'язковим наданням їм жилих приміщень для постійного або тимчасового проживання;


відселення людей із місць, небезпечних для їх проживання, з обов'язковим наданням їм жилих приміщень для постійного або тимчасового проживання;
50.
встановлення тимчасової заборони на будівництво нових та розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної екологічної ситуації або із забезпеченням життєдіяльності населення;


встановлення тимчасової заборони на будівництво нових та розширення діючих підприємств та інших об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзвичайної екологічної ситуації або із забезпеченням життєдіяльності населення;
51.
встановлення карантину та здійснення інших обов'язкових санітарно -протиепідемічних заходів;


встановлення карантину та здійснення інших обов'язкових санітарно -протиепідемічних заходів;
52.
запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності серед населення;


запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності серед населення;

проведення мобілізації ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зміна режиму їх роботи та профілю виробничої діяльності в межах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;


проведення мобілізації ресурсів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, зміна режиму їх роботи та профілю виробничої діяльності в межах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт;
53.
проведення необхідних робіт по наданню допомоги тваринам у разі їх захворювання, загрози їх загибелі;


проведення необхідних робіт по наданню допомоги тваринам у разі їх захворювання, загрози їх загибелі;

примусове відчуження об'єктів права приватної власності, з обов'язковим наступним повним відшкодуванням їх вартості;


примусове відчуження об'єктів права приватної власності, з обов'язковим наступним повним відшкодуванням їх вартості;

виконання комплексу робіт щодо нормалізації екологічного стану на території зони.


виконання комплексу робіт щодо нормалізації екологічного стану на території зони.

Для виконання невідкладних аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в зоні надзвичайної екологічної ситуації можуть у разі необхідності залучатися в установленому законом порядку на добровільній основі працездатне населення, транспортні засоби громадян за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці.
Забороняється залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.


Для виконання невідкладних аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт в зоні надзвичайної екологічної ситуації можуть у разі необхідності залучатися в установленому законом порядку на добровільній основі працездатне населення, транспортні засоби громадян за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці.
Забороняється залучати неповнолітніх, а також вагітних жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.

У разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт Президент України може прийняти рішення про залучення до виконання таких робіт військові частини Збройних Сил України та інші утворені відповідно до закону України військові формування.У разі виникнення потреби в терміновому виконанні в зоні надзвичайної екологічної ситуації великих обсягів аварійно-рятувальних та відновлювальних робіт Президент України може прийняти рішення про залучення до виконання таких робіт військові частини Збройних Сил України та інші утворені відповідно до закону України військові формування.

54.
Стаття 11. Спостереження за станом навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації


Стаття 11. Спостереження за станом навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації
55.
З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що сталися в зоні надзвичайної екологічної ситуації, відповідно до законодавства проводяться спеціальні спостереження за станом навколишнього природного середовища в частині:
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 11.

Враховано

З метою забезпечення збору, обробки, збереження та аналізу інформації про негативні зміни в навколишньому природному середовищі, що сталися в зоні надзвичайної екологічної ситуації, відповідно до законодавства проводяться спеціальні спостереження за станом навколишнього природного середовища з метою:

визначення ступеню впливу небезпечних факторів, що спричинили виникнення і призвели до надзвичайної екологічної ситуації;


визначення ступеню впливу небезпечних факторів, що спричинили виникнення і призвели до надзвичайної екологічної ситуації;
56.
короткострокового і довгострокового прогнозування негативних змін навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації, а також прилеглих до неї територіях.


короткострокового і довгострокового прогнозування негативних змін навколишнього природного середовища в зоні надзвичайної екологічної ситуації, а також прилеглих до неї територіях.
57.
Стаття 12. Обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації


Стаття 12. Обмеження на певні види діяльності в зонi надзвичайної екологiчної ситуації
58.
На час дії правового режиму зони надзвичайної екологiчної ситуації, з метою здійснення заходів для нормалізації екологічного стану, можуть встановлюватися обмеження на здійснення певних видів діяльності шляхом встановлення тимчасової заборони на:


На час дії правового режиму зони надзвичайної екологiчної ситуації, з метою здійснення заходів для нормалізації екологічного стану, можуть встановлюватися обмеження на здійснення певних видів діяльності шляхом встановлення тимчасової заборони на:
59.
будівництво та функціонування об'єктів, що становлять підвищену екологiчну небезпеку;


будівництво та функціонування об'єктів, що становлять підвищену екологiчну небезпеку;
60.
застосування в господарськiй та iншiй дiяльностi особливо небезпечних речовин (хімічних, радіоактивних, токсичних, вибухових, окислювальних, горючих, біологічних агентів тощо), засобiв захисту рослин, сукупність властивостей яких і/або особливості їхнього стану можуть погіршувати екологічну ситуацію в цій зоні;


застосування в господарськiй та iншiй дiяльностi особливо небезпечних речовин (хімічних, радіоактивних, токсичних, вибухових, окислювальних, горючих, біологічних агентів тощо), засобiв захисту рослин, сукупність властивостей яких і/або особливості їхнього стану можуть погіршувати екологічну ситуацію в цій зоні;
61.
функціонування санаторно-курортних закладiв;


функціонування санаторно-курортних закладiв;
62.
провадження будь-якої іншої дiяльностi, що становить підвищену екологiчну небезпеку для людей та для популяцій місцевих біооб'єктів.
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 12.

Враховано

провадження будь-якої іншої дiяльностi, що становить підвищену екологiчну небезпеку для людей, рослинного, тваринного світу та інших природних об'єктів.
63.
Cтаття 15. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та оплата праці громадянам, в зоні надзвичайної екологічної ситуації


Cтаття 15. Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та оплата праці громадянам, в зоні надзвичайної екологічної ситуації
64.
Особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовуються заподіяна матеріальна шкода та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановлених законом.


Особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації, відшкодовуються заподіяна матеріальна шкода та надається інша необхідна допомога на умовах і в порядку, встановлених законом.
65.
Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та громадянам, залученим до виконання основних надзвичайних заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за рахунок коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України. У разі коли таких коштів не достатньо, то відшкодування шкоди потерпілим здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на зазначені цілі, а також інших, не заборонених законом, джерел.
Пропонується частину другу статті 15 викласти у такій редакції:
"Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та громадянам, залученим до виконання заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначені цілі, резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також інших, не заборонених законом, джерел."
Враховано

Відшкодування шкоди особам, які постраждали від надзвичайної екологічної ситуації та громадянам, залученим до виконання заходів з ліквідації її наслідків, здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, передбачених на зазначені цілі, резервного фонду Кабінету Міністрів України, а також інших, не заборонених законом, джерел.
66.
Громадянам, залученим до виконання основних надзвичайних заходів в тому числі аварійно-рятувальних робіт у випадках, передбачених цим Законом гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.
Пропонується зробити редакційні уточнення до статті 15.

Враховано

Громадянам, залученим до виконання заходів у зоні надзвичайної екологічної ситуації, в тому числі аварійно-рятувальних робіт у випадках, передбачених цим Законом гарантується оплата праці відповідно до чинного законодавства.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні