Назва: Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
Автор: Президент України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
(28.05.99)2.
ЗАКОН УКРАЇНИЗАКОН УКРАЇНИ
3.
Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва


Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва
4.
5.
Метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва.

-1- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Преамбулу Закону викласти у такій редакції:
"Цей закон визначає нормативно-правові засади проведення приватизації об'єктів незавершеного будівництва з метою вдосконалення та прискорення процесу ринкових реформ".
Відхилено

Метою цього Закону є вдосконалення механізму та прискорення приватизації об'єктів незавершеного будівництва.

6.
Стаття 1. Сфера застосування Закону


Стаття 1. Сфера застосування Закону
7.
Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти (далі - об'єкти незавершеного будівництва).
-2- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У статті 1 визначити початок перебігу строку для відведення земельної ділянки.
-3- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину першу статті 1 викласти в такій редакції:
"Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного будівництва)".
Відсутні чіткі пропозиції


Враховано
Цей Закон визначає особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що перебувають у державній власності, включаючи законсервовані об'єкти, а також за ініціативою органів, уповноважених управляти відповідним державним майном, об'єктів незавершеного будівництва, що утримуються на балансах підприємств, які не підлягають приватизації (далі - об'єкти незавершеного будівництва).
8.

Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і здійснюється органами місцевого самоврядування.

-4- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти абзац 2 статті 1 в такій редакції:
"Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і можуть здійснюватись у відповідності до нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування."

Враховано по суті

Відчуження об'єктів незавершеного будівництва, що є в комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону і здійснюється органами місцевого самоврядування.


-5- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 1 доповнити новою частиною такого змісту:
"Державні органи приватизації здійснюють відчуження об'єктів незавершеного будівництва, які є у комунальній власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження".
Враховано
Державні органи приватизації здійснюють відчуження об'єктів незавершеного будівництва, які є у комунальній власності, якщо органами місцевого самоврядування були делеговані державним органам приватизації відповідні повноваження.

9.
До питань приватизації об'єктів незавершеного будівництва, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення Закону України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", інших законів України про приватизацію.
-6- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статі 1 наприкінці останнього речення додати : "... інших законів про приватизацію та екологічний захист в Україні".
-7- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти абзац 3 статті 1 в такій редакції:
"До питань приватизації або відчуження об'єктів незавершеного будівництва, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення законів України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)", "Про місцеве самоврядування в Україні", інших законів України."
Відхилено
Враховано редакційно

До питань приватизації або відчуження об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній або комунальній власності, не врегульованих цим Законом, застосовуються положення законодавства України про приватизацію та місцеве самоврядування.

10.
Стаття 2. Покупці об'єктів незавершеного будівництва
-8- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Статтю 2 викласти в такій редакції:
"Стаття 2. Покупці.
Враховано частково редакційно
Стаття 2. Покупці об'єктів незавершеного будівництва
11.
Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:
Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:

Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути:

громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства;
громадяни України, громадяни іноземних держав, особи без громадянства;

громадяни України, іноземці, особи без громадянства;
12.
юридичні особи, зареєстровані на території України, у статутному фонді яких відсутня частка державної власності;
юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених частиною другою цієї статті;

юридичні особи, зареєстровані на території України, крім передбачених частиною другою цієї статті;

іноземні юридичні особи.
юридичні особи інших держав.

юридичні особи інших держав.


2. Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, в майні яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;
органи державної влади та органи місцевого самоврядування;
працівники державних органів приватизації;
юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності".

Не можуть бути покупцями:
юридичні особи, у статутному фонді яких частка державної власності перевищує 25 відсотків;
органи державної влади;
працівники державних органів приватизації;
юридичні особи, майно яких перебуває в комунальній власності, органи місцевого самоврядування.


-9- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
В статті 2:
частину третю викласти в такій редакції:
«юридичні особи, зареєстровані на території України, у майні яких частка державної власності не перевищує 25 відсотків»;
частину четверту викласти в такій редакції:
«юридичні особи інших держав».
Враховано


13.


-10- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
До статті 2:
не визначено, з якої причини не дозволяється юридичним особам, у статутному фонді яких є частка державної власності, бути покупцями об'єктів незавершеного будівництва.
Відсутні чіткі пропозиції-11- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 2 доповнити абзацом такого змісту :
"юридичні особи, зареєстровані на території України, у статутному фонді яких є іноземна інвестиція".
Враховано по суті-12- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Статтю 2 викласти у такій редакції:
"Стаття 2 Покупці об'єктів незавершеного будівництва.
Покупцями об'єктів незавершеного будівництва можуть бути фізичні та юридичні особи у відповідності до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна".
Враховано по суті

15.
Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва

-13- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)

Стаття 3. Придбання та оренда земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва


В абзаці 1 статті 3 замінити слова "довгострокова оренда" на слова "в оренду строком на 50 років".
Відхилено

17.
Покупці об'єктів незавершеного будівництва можуть придбати разом з об'єктами незавершеного будівництва земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу згідно зі статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на передачу зазначених ділянок у недержавну власність.

-14- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
В частині 1 статті 3 слова «передачу зазначених ділянок у недержавну власність » замінити словами "на приватизацію зазначених ділянок".
-15- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Одночасно з приватизацією об'єктів незавершеного будівництва, за бажанням покупців, можуть приватизуватися або надаватися в довгострокову оренду земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва цих об'єктів.
Приватизація земельних ділянок, на яких розташовані вже приватизовані підприємства (в тому числі об'єкти незавершеного будівництва), здійснюється за ініціативою їх власників.

Враховано
Враховано частково редакційно
Покупці об'єктів незавершеного будівництва можуть придбати разом з об'єктами незавершеного будівництва земельні ділянки, відведені в установленому порядку для будівництва. За бажанням покупців земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, надаються їм у довгострокову оренду. Земельні ділянки, що не підлягають продажу відповідно до Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на приватизацію зазначених ділянок.

18.

Земельні ділянки, що не підлягають продажу згідно зі статтею 4 Земельного кодексу України, надаються в довгострокову оренду з правом першочергового їх придбання орендарем у разі зняття заборони на передачу зазначених ділянок у недержавну власність.Іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та громадян іноземних держав, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам, земельні ділянки, на яких знаходяться ці об'єкти, надаються тільки в довгострокову оренду.
Земельні ділянки, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, не підлягають продажу та надаються тільки у довгострокову оренду іноземним юридичним особам, громадянам іноземних держав, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та громадян іноземних держав, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам.
У разі внесення змін до законодавства стосовно дозволу продажу земельних ділянок названим категоріям покупців право першочергового придбання цих ділянок належить суб'єктам, які їх орендують".

Юридичним особам інших держав, іноземцям, особам без громадянства, спільним підприємствам, міжнародним об'єднанням та організаціям за участю іноземних юридичних осіб та іноземців, підприємствам, що повністю належать іноземним інвесторам, іноземним державам, земельні ділянки, на яких знаходяться ці об'єкти, надаються тільки в довгострокову оренду.


-16- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Частину 1 статті 3 доповнити після слів «покупці об'єктів незавершеного будівництва» словами: «за винятком громадян іноземних держав та осіб без громадянства».
Враховано по суті19.
Стаття 4. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва
-17- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)

Стаття 4. Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва
21.
Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна України, його регіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим (далі - органи приватизації) на підставі переліку об'єктів, що підлягають приватизації. В разі приватизації об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою рішення про приватизацію такого об'єкта органи приватизації приймають спільно з Державним комітетом України по земельних ресурсах або його органами на місцях.
Абзац перший статті 4 викласти в такій редакції:
"Рішення про проведення приватизації об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна....". Далі по тексту.
-18- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У статті 4 і в тексті Закону слова "Державний комітет України по земельних ресурсах" замінити словами "спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів" та доповнити частиною 2 такого змісту:
Враховано частково


Враховано

Рішення про приватизацію об'єктів незавершеного будівництва приймаються Фондом державного майна України, його реґіональними відділеннями, органами приватизації в Автономній Республіці Крим (далі - органи приватизації) на підставі переліку об'єктів, що підлягають приватизації. В разі приватизації об'єкта незавершеного будівництва разом із земельною ділянкою рішення про приватизацію такого об'єкта органи приватизації приймають спільно з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів або його органами на місцях.


«Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється».
-19- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У другому реченні статті 4 слова "Державним комітетом України по земельним ресурсах або його органами на місцях" замінити такими словами: "органами місцевого самоврядування, місцевими державними адміністраціями у межах їх повноважень визначених Земельним кодексом України".Відхилено


Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється.


-20- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 4 доповнити пунктом такого змісту:
"Рішення про збереження первісного призначення об'єкту незавершеного будівництва, який підлягає приватизації, є компетенцією органу приватизації і приймається самостійно або на пропозицією органів держадміністрації, міністерства (відомства) у сфері управління якого об'єкт знаходиться.
Обов'язковою умовою продажу об'єкта незавершеного будівництва, щодо якого органом приватизації було прийнято рішення про збереження його первісного призначення, є завершення будівництва відповідного об'єкта зі збереженням його первісного призначення та заборона передачі під заставу об'єкта незавершеного будівництва, що був придбаний за конкурсом або включений до статутного фонду господарського товариства, до часу добудови та вводу в експлуатацію цього об'єкту."
Відхилено
22.
Стаття 5. Включення об'єктів незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації

-21- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 5 розпочати таким абзацом:

Стаття 5. Включення об'єктів незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації


"Приватизації підлягають незавершені будівництвом об'єкти, фінансування яких здійснювалося за рахунок державного, республіканського (Автономної республіки Крим) і місцевих бюджетів всіх рівнів, а також коштів державних підприємств, їх об'єднань і:
тривалість будівництва яких перевищує нормативну більш як у два рази і рівень будівельної готовності яких становить менш як 50 відсотків;
рівень будівельної готовності яких становить 50 відсотків і більше при відсутності джерел їх фінансування і за наявності згоди органу, який уповноважений управляти відповідним державним майном;
які законсервовані або тимчасово припинені будівництвом;
в інших випадках, коли рішення щодо приватизації приймаються відповідальними органами окремо, згідно із законодавством."
Відхилено

24.
Для включення об'єкта незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, подають органам приватизації такі документи:

проектно-кошторисну та технічну документацію щодо об'єкта незавершеного будівництва;

довідку про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а в разі відсутності такого відведення - пояснення про його причини.

Зазначені документи передаються за актом приймання-передачі.
-22- Н.д.Костусєв О.О.. (Реєстр.картка № 357)
Частину першу та другу статті 5 викласти у такій редакції:
"Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають органам приватизації такі документи:
лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;
погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) підприємства (відкритого акціонерного товариства), до статутного фонду якого не був включений відповідний об'єкт незавершеного будівництва;
довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;
Враховано
Для включення об'єкта незавершеного будівництва державної форми власності до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, органи, які здійснюють управління відповідними об'єктами незавершеного будівництва, обов'язково подають органам приватизації такі документи:
лист-пропозицію щодо приватизації відповідного об'єкта незавершеного будівництва;
погодження органу, уповноваженого управляти відповідним державним майном, або витяг з плану приватизації (розміщення акцій) підприємства (відкритого акціонерного товариства), до статутного фонду якого не був включений відповідний об'єкт незавершеного будівництва;
довідку про наявність та перелік проектно-кошторисної та технічної документації щодо об'єкта незавершеного будівництва, у разі потреби разом з проектно-кошторисною та технічною документацією;
документи про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про відведення - пояснення про причини.
25.

документи про відведення земельної ділянки під об'єкт незавершеного будівництва, а у разі відсутності документа про відведення - пояснення про причини;
доповнити новою частиною такого змісту:
"Фонд державного майна України здійснює оприлюднення інформації відносно об'єктів незавершеного будівництва, які підлягають приватизації, шляхом створення електронного реєстру цих об'єктів".
-23- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)


26.

У третьому абзаці частини першої статті 5 слова - "а в разі відсутності такого відведення - пояснення про його причини" замінити словами : "або проект відведення земельної ділянки розроблений відповідно до вимог земельного законодавства та ст. 8 цього Закону".
Відхилено


27.

-24- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 5 до переліку документів, які подаються органам приватизації для включення об'єкта незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, включити:
"довідку про результати екологічної оцінки екологічної ситуації в районі діяльності об'єкта, що приватизується і можливого впливу на оточуюче середовище в зв'язку з завершенням будівництва та збереженням чи зміною профілю об'єкту приватизації".
Відхилено
-25- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Додати 6-й абзац до ст.5 наступного змісту:
"Не можуть бути приватизовані об'єкти незавершеного будівництва, якщо вони призначені для виробництва продукції загально-державного значення або самі ці об'єкти мають загальнодержавне значення та їх приватизація може нанести збитки національній безпеці України" /наприклад, заводи та цехи для виробництва оборонної продукції; підприємства з видобутку та збагаченню дорогоцінних та рідкісних металів; електростанції тощо".
Відхилено28.
Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.
-26- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
До статті 5:
потрібно у статті 5 визначити термін для включення об'єкту незавершеного будівництва до переліку об'єктів, що підлягають приватизації.
Крім цього, встановлений термін видається завеликим місячний строк повідомлення органами приватизації органів, "які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, а це може стати причиною зловживань.
Відсутні чіткі пропозиції
Органи приватизації повідомляють органи, які здійснюють управління об'єктами незавершеного будівництва, про включення відповідних об'єктів до переліку об'єктів, що підлягають приватизації, у місячний строк з дня прийняття такого рішення.

Фонд державного майна України здійснює оприлюднення інформації відносно об'єктів незавершеного будівництва, які підлягають приватизації, шляхом створення електронного реєстру цих об'єктів.
29.
Стаття 6. Способи приватизації об'єктів незавершеного будівництва
-27- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У абз.1 статті 6 після слова "здійснюється" додати слова "органами приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб" - далі за текстом;
абзац 3 та 4 викласти в такій редакції:

Стаття 6. Способи приватизації об'єктів незавершеного будівництва

31.
Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
викупу (за наявності одного покупця);
передачі на умовах відповідного договору (включаючи договір оренди або договір про спільну діяльність) особам, які можуть бути покупцями, для завершення будівництва або внесення до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією в установленому порядку після завершення будівництва відповідного об'єкта;
продажу під розбирання.
"продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта".
-28- Н.д.Рябченко О.В. (Округ №25)
В абзаці четвертому частини першої статті 6 вилучити слова «договір оренди або».
Враховано


Враховано

Приватизація об'єктів незавершеного будівництва здійснюється органами приватизації, в тому числі за участю уповноважених ними юридичних осіб шляхом:
продажу на аукціоні, за конкурсом;
продажу шляхом викупу за наявності одного покупця безпосередньо цьому покупцеві із забезпеченням ним умов приватизації об'єкта;
внесення об'єкта незавершеного будівництва до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією акцій (часток, паїв) в порядку, встановленому установчими документами товариства та законодавством України, після завершення будівництва відповідного об'єкта;
продажу під розбирання.
36.
У виняткових випадках (якщо приватизуються недобудовані спеціалізовані господарські об'єкти, зокрема електростанції, великі промислові підприємства) спосіб приватизації визначає орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва або підприємством, установою, організацією, на балансі якої перебуває зазначений об'єкт.
-29- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Стаття 6 в кінці вимагає доповнення:
"При розгляді конкурсною комісією запропонованих покупцями умов подальшого використання об'єкта необхідно врахувати термін добудови або дії, що пов'язані з добудовою (розробка та погодження проектних рішень щодо добудови об'єкта незавершеного будівництва, погодження земельних питань, виконання будівельно-монтажних робіт для добудови)."
Відхилено
У разі приватизації недобудованих спеціалізованих господарських об'єктів, зокрема електростанцій, великих промислових підприємств спосіб приватизації відповідно до законодавства про приватизацію може визначати орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва або підприємством, установою, організацією, на балансі якої перебуває зазначений об'єкт.


-30- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Останній абзац статті 6 виключити.
Відхилено

-31- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Останній абзац статті 6 викласти в такій редакції:
«У виняткових випадках (якщо приватизуються недобудовані спеціалізовані господарські об'єкти, зокрема електростанції, великі промислові підприємства чи ті, будівництво яких розпочати в руслі програми розвитку інфраструктури населених пунктів чи промислових зон) спосіб приватизації визначає орган приватизації за погодженням з органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва або підприємством, установою, організацією, на балансі якої перебуває зазначений об'єкт. При цьому, в разі необхідності, обумовлюється вимога щодо збереження призначення ( профілю) об'єкта будівництва".
Враховано частково
редакційно

37.
Стаття 7. Управління часткою (паями, акціями), що належить державі у майні господарського товариства, та переважне право на її приватизацію


Стаття 7. Управління акціями (частками, паями,), що належить державі у статутному фонді господарського товариства, та переважне право на її приватизацію

40.
Функції з управління частками (паями, акціями), що належать державі у майні господарських товариств, до статутних фондів яких передані як внесок держави об'єкти незавершеного будівництва, до завершення їх будівництва і приватизації в установленому порядку здійснюються відповідно до законодавства.


Функції з управління акціями (частками, паями), що належать державі у статутному фонді господарських товариств, до статутних фондів яких передані як внесок держави об'єкти незавершеного будівництва, до завершення їх будівництва і приватизації в установленому порядку здійснюються відповідно до законодавства.
41.
Переважне право на приватизацію частки (паїв, акцій), що належить державі у майні господарського товариства, надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного будівництва.


Переважне право на приватизацію акцій (часток, паїв), що належить державі у статутному фонді господарського товариства, надається учасникам господарського товариства, до статутного фонду якого було передано об'єкт незавершеного будівництва.

42.
Стаття 8. Заходи щодо відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва

-32- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
З назви статті 8 виключити слова «Заходи щодо».
Враховано

Стаття 8. Відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва


-33- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Першим абзацом статті 8 записати:
"Відведення земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, оформляється відповідним рішенням згідно з вимогами законодавства".
Враховано

Відведення земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт незавершеного будівництва, оформляється відповідним рішенням згідно з вимогами законодавства.
44.
У разі відсутності рішення про відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, за поданням органів приватизації Державний комітет України по земельних ресурсах та його органи на місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває об'єкт незавершеного будівництва, у місячний термін вживають в установленому порядку заходи до відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.
-34- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В абз.1 ст. 8 після слів "земельної ділянки несільськогосподарського призначення" додати "в натурі".
-35- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
У частині першій статті 8 слова "вживають в установленому порядку заходи до відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва" замінити словами "розробляють проект відведення земельної ділянки на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва".
Враховано
Враховано по суті

У разі відсутності рішення про відведення земельної ділянки в натурі, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, за поданням органів приватизації спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів та його органи на місцях разом з адміністрацією підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває об'єкт незавершеного будівництва, у місячний термін вживають в установленому порядку заходи щодо відведення земельної ділянки несільськогосподарського призначення, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва.


-36- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
До частини першої статті 8 потрібно зауважити, що відповідно до Земельного кодексу України, рішення про відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва приймає орган місцевого самоврядування, на території якого знаходиться цей об'єкт.
Відхилено


45.
Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для придбання такої земельної ділянки, а також оформленням державного акта на право власності на землю виконуються за рахунок витрат, передбачених на підготовку та проведення приватизації.
-37- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
"Проект відведення земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовка технічної документації, що необхідна для придбання такої земельної ділянки, а також оформлення документів на право на землю виконуються за рахунок витрат, передбачених на підготовку та проведення приватизації".

Враховано частково

Роботи, пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для її придбання, а також оформленням державного акта на право власності на землю виконуються за рахунок коштів, передбачених на підготовку та проведення приватизації.


-38- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Абзац другий статті 8 викласти в такій редакції:
"Роботи, пов'язані з відведенням такої земельної ділянки та підготовкою технічної документації, необхідної для її придбання, а також оформленням державного акту на право власності на землю, виконуються за рахунок витрат, передбачених на підготовку та проведення приватизації."
Враховано частково
-39- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Частину другу статті 8 викласти в такій редакції: «Роботи пов'язані з відведенням земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, та підготовкою технічної документації, необхідної для придбання або надання в користування ( в тому числі на умовах оренди ) а також оформлення відповідних правовстановлюючих документів, виконується за рахунок витрат, передбачених на підготовку та проведення приватизації».
Враховано
частково46.Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва
-40- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Змінити назву статті 9, виклавши в такій редакції:
"Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва, що перебуває у державній власності."
Враховано по суті

Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва


-41- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Cтаттю 9 викласти в редакції:
Враховано частково

48.
Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.
"Стаття 9. Визначення вартості об'єкта незавершеного будівництва.
1. Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні чи за конкурсом, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.

Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом, під розбирання або шляхом викупу, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.


2. У разі приватизації об'єкта шляхом викупу, оцінка його вартості здійснюється експертним шляхом або способами, що враховують потенційну прибутковість".
-42- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У ч.1 статті 9 після слів "за конкурсом" додати слова "під розбирання";
доповнити частиною такого змісту:
"У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва, ціна продажу об'єкта може визначатися експертним шляхом".

Враховано
У разі відсутності документів, необхідних для проведення оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва, ціна продажу об'єкта може визначатися експертним шляхом.


-43- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Статтю 9 викласти в такій редакції :
"Вартість об'єктів незавершеного будівництва, які підлягають приватизації, визначається в порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
Відхилено
Вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на аукціоні, за конкурсом або через викуп, а також для передачі його до статутного фонду господарського товариства як внеску держави з наступною приватизацією, визначається на підставі даних балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими Державним комітетом статистики України.
Вартість об'єкту незавершеного будівництва у разі його приватизації через викуп визначається експертним шляхом.
При встановленні вартості об'єкту незавершеного будівництва визначається вартість її складових, а саме:фактично проведених витрат на будівництво об'єкта наростаючим підсумком з розподілом за їх видами (будівельно-монтажні роботи, устаткування та інвентар);
матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний майданчик для об'єкту і не використаних для будівництва;
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва устаткування, не переданого до монтажу, а також такого, що не потребує монтажу.
З метою визначення початкової ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва складається акт оцінки, який затверджується органом приватизації у встановленому порядку.
Державний орган приватизації має право приймати рішення про проведення експертної оцінки матеріалів, виробів та конструкцій з метою наближення початкової вартості об'єкту до його ринкової вартості."
-44- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
До статті 9:
після слова "визначається" додати: "на підставі експертної оцінки". Подальший текст документу вилучити.
Відхилено


49.
Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва

-45- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)

Стаття 10. Визначення вартості земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва
51.

Вартість земельної ділянки, на якій знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, визначається Державним комітетом України по земельних ресурсах чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.
Частину першу статті 10 доповнити реченням такого змісту:
"При цьому вартість земельної ділянки не може бути меншою за розмір грошової оцінки земель встановленої за методикою затвердженою Кабінетом Міністрів України"
Відхилено

Вартість земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи його органами на місцях на підставі експертної оцінки.


-46- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В статті 10 записати: «Якщо земля належить територіальним громадам, то її вартість визначається Держкомітетом по земельних ресурсах за погодженням з органами місцевого самоврядування».
Відхилено52.
Стаття 11. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки
-47- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 11 речення подати у такій редакції :

Стаття 11. Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки
55.

Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, визначається відповідним законодавством.
"Порядок укладання договорів купівлі - продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, визначається відповідним законодавством ( про приватизацію, про землю, про збереження навколишнього середовища та здоров'я людей тощо)".
Враховано по суті


Порядок укладення договорів купівлі-продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, визначається законодавством.


-48- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти статтю 11 в такій редакції:
"Стаття 11. Порядок укладання договорів купівлі - продажу та оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки
Враховано по суті
Порядок укладання договору купівлі - продажу та оплата вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, для об'єктів державної власності здійснюється Кабінетом Міністрів України, для комунального майна - відповідним органом місцевого самоврядування".
-49- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
У статті 11 слід зауважити, що термін договір оплати вартості об'єкта незавершеного будівництва і земельної ділянки, чинним законодавством не передбачено. У частині четвертій статті 18 Земельного кодексу України згадується: «документ оплати вартості землі».

Відсутні чіткі пропозиції


56.

Стаття 12. Акт про передачу об'єкта незавершеного будівництва
-50- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У статті 12 слова "власник приватизованого об'єкту" замінити на слово "покупець".

Враховано

Стаття 12. Виникнення права власності на об'єкт незавершеного будівництва

Представник органу приватизації і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва у п'ятиденний термін після сплати повної ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва підписують акт про передачу об'єкта.
-51- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12. Виникнення права власності на об'єкт незавершеного будівництва
Представник державного органу приватизації та покупець об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цього об'єкта, підписують акт приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва.
Право власності на об'єкт незавершеного будівництва виникає у покупця з моменту підписання акту приймання-передачі"Враховано
Представник органу приватизації та покупець об'єкта незавершеного будівництва в п'ятиденний термін після сплати повної вартості придбаного об'єкта незавершеного будівництва, а в разі надання розстрочки платежу - 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цього об'єкта, підписують акт приймання-передачі об'єкта незавершеного будівництва.

Право власності на об'єкт незавершеного будівництва виникає у покупця з моменту підписання акту приймання-передачі .-52- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Статтю 12 викласти в такій редакції:
"Стаття 12 Акт про передачу об'єкта незавершеного будівництва
Представник органу приватизації чи органу місцевого самоврядування і власник приватизованого об'єкта незавершеного будівництва у п'ятиденний термін після сплати повної ціни продажу об'єкта незавершеного будівництва підписують акт про передачу об'єкта."
Враховано частково


58.
Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку


Стаття 13. Виникнення права власності на земельну ділянку
59.
Право власності на земельну ділянку, на якій знаходиться об'єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки.-53- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Частину другу статті 13 викласти у такій редакції :
Враховано
Право власності на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва, виникає після одержання державного акта на право власності на землю, який видається покупцеві за умови сплати ним вартості земельної ділянки.
60.
Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації місцевими державними органами земельних ресурсів.
"Державний акт на право власності на землю підлягає державній реєстрації відповідно до законодавства України".

Державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації відповідно до законодавства.


-54- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Частина друга статті 13 проекту, згідно з якою державний акт на право власності на землю підлягає реєстрації місцевими державними органами земельних ресурсів суперечить частині першій статті 23 Земельного кодексу України, відповідно до якої «право власності або постійного користування землею посвідчується державними актами, які видаються і реєструються сільськими, селищними, міськими, районними Радами».
Враховано по суті
-55- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Доповнити Закон новою статтею такого змісту:
"Стаття 14. Право власності на земельну ділянку несільськогосподарського призначення
Право власності у межах земельної ділянки поширюється над і під поверхню цієї ділянки в розмірах відповідно до затверджених у встановленому порядку норм і проектно-технічної документації спорудження об'єктів, що розміщуються на земельній ділянці.
Право власності щодо земельної ділянки не поширюється на надра і повітряний простір над нею, якщо інше не передбачено законодавством про надра та використання повітряного простору."
Відхилено

61.
Стаття 14. Повторне проведення аукціону, конкурсу

За відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів від дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації приймає рішення про повторний продаж його на аукціоні, за конкурсом. У разі повторного проведення аукціону, конкурсу можлива зміна умов продажу, включаючи початкову ціну. При цьому початкова ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30 відсотків.
-56- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 14 викласти в такій редакції:
«Стаття 14. Повторний продаж об'єктів незавершеного будівництва
У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни. При повторному проведенні аукціону, конкурсу початкова ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30 відсотків.
Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання об`єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту встановлюється Фондом."
-57- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
У назві та тексті статті 14 вилучити слово "повторне";
Враховано
Враховано частково
Стаття 14. Повторний продаж об'єктів незавершеного будівництва

У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва протягом 30 календарних днів з дня опублікування переліку об'єктів, що підлягають приватизації, орган приватизації приймає рішення про повторний продаж. При цьому може бути змінено умови продажу, включаючи зменшення початкової ціни. При повторному проведенні аукціону, конкурсу початкова ціна може бути зменшена до початку торгів не більш як на 30 відсотків.

Державні органи приватизації мають право прийняти рішення про проведення аукціону за методом зниження ціни лоту до придбання об`єкта. Порядок проведення аукціону за методом зниження ціни лоту встановлюється Фондом державного майна України.

62.

останнє речення статті 14 викласти в такій редакції:
"При цьому початкова ціна не може бути зменшена не більш як на 30 відсотків".


63.
Стаття 15. Приватизація об'єкта незавершеного будівництва під розбирання
-58- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Ч.1 статті 15 викласти в такій редакції:

Стаття 15. Приватизація об'єкта незавершеного будівництва під розбирання
65.
У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва на аукціоні, за конкурсом під розбирання. При цьому ціна об'єкта незавершеного будівництва може бути зменшена до 30 відсотків початкової ціни.
"У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва в разі його продажу під розбирання за рішенням органу приватизації може визначатися експертним шляхом".
Враховано

У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва, який повторно пропонується для продажу на аукціоні, за конкурсом або продажу іншими способами, орган приватизації може прийняти рішення про продаж об'єкта незавершеного будівництва під розбирання. Продаж об'єктів незавершеного будівництва під розбирання може бути визначений органом приватизації як самостійний спосіб приватизації без попередніх пропозицій для продажу іншими способами. Ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва в разі його продажу під розбирання за рішенням органу приватизації може визначатися експертним шляхом.
66.
Покупець, який придбав об'єкт незавершеного будівництва під розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій знаходиться об'єкт, тільки під забудову.
-59- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
Останнє речення першого абзацу статті 15 викласти в такій редакції:
"При цьому ціна об'єкта незавершеного будівництва може бути зменшена на 70 % початкової ціни."Інша редакція
Покупець, який придбав об'єкт незавершеного будівництва під розбирання, за бажанням може придбати земельну ділянку, на якій розташований цей об'єкт, тільки під забудову.

67.
Стаття 16. Виключення об'єкта незавершеного будівництва з переліку об'єктів, що підлягають приватизації


Стаття 16. Виключення об'єкта незавершеного будівництва з переліку об'єктів, що підлягають приватизації

69.
У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше використання.У разі відсутності заяв на приватизацію об'єкта незавершеного будівництва під розбирання орган приватизації приймає рішення про виключення такого об'єкта з переліку об'єктів, що підлягають приватизації, і повертає його відповідному органу, який здійснював управління зазначеним об'єктом, для прийняття рішення про подальше його використання.
70.
Стаття 17. Продаж будівельних матеріалів та устаткування


Стаття 17. Продаж будівельних матеріалів та устаткування

71.
Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Кабінетом Міністрів України.


Будівельні матеріали, які знаходяться на будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, або невстановлене устаткування, придбане для функціонування об'єкта після завершення будівництва, можуть бути продані на аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом незавершеного будівництва, так і окремо. Початкова ціна продажу будівельних матеріалів та устаткування визначається згідно з методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
72.
У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.


У разі коли у процесі підготовки до продажу будівельних матеріалів та устаткування надійшла заява від одного покупця, такі будівельні матеріали, устаткування можуть бути продані цьому покупцеві за початковою ціною.
73.
У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом, який здійснює управління відповідним об'єктом незавершеного будівництва.У разі коли після повторного оголошення про продаж будівельних матеріалів, устаткування від покупців не надійшло жодної заявки, питання про подальше використання таких будівельних матеріалів, устаткування розглядається органом, до сфери управління якого належить відповідний об'єкт незавершеного будівництва.
74.
Стаття 18. Відповідальність за збереження об'єкта незавершеного будівництва
-60- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
До статті 18 зробити доповнення :

Стаття 18. Відповідальність за збереження об'єкта незавершеного будівництва
76.
До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт незавершеного будівництва відповідальність за його збереження несе в установленому порядку керівник підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває цей об'єкт приватизації.
"До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт незавершеного будівництва відповідальність за його збереження та за забезпечення збереження його відповідності екологічним вимогам несе в установленому порядку керівник підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває цей об'єкт".
Відхилено

До набуття покупцем права власності на придбаний об'єкт незавершеного будівництва відповідальність за його збереження несе в установленому порядку керівник підприємства, установи, організації, на балансі якої перебуває цей об'єкт приватизації.
77.
Стаття 19. Особливості підготовки до приватизації об'єктів незавершеного будівництва
-61- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 19 виключити, змінивши при цьому подальшу нумерацію статей Закону.
Враховано

79.
Комісія з приватизації об'єктів незавершеного будівництва не утворюється, план їх приватизації не розробляється.
-62- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 19 переробити, оскільки не можна погодитись з відсутністю Комісії з проведення приватизації об'єктів незавершеного будівництва та плану її проведення.
Відхилено


80.Стаття 20. Умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва
-63- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Змінити назву статті 20, виклавши в такій редакції:
"Стаття 20. Умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва, які перебувають у державній власності".
-64- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ст.20 пропоную викласти в редакції:
"Стаття 20. Умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва.
Враховано по суті


Враховано частковоСтаття 19. Умови приватизації об'єктів незавершеного будівництва


82.
Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва є:
Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва є:

Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:
83.
встановлення строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;
встановлення строку завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;

встановлення терміну завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;

84.
заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, до моменту завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань строки завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органів місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору.
подання покупцем бізнес-плану, яким підтверджується можливість виконання умов завершення будівництва в установлені строки;
заборона продажу об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до моменту завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію. У разі неможливості завершення будівництва в установлені строки за наявності відповідних обґрунтувань, строки завершення будівництва можуть змінюватися за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування з укладенням додаткового договору".
-65- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю20 пропоную викласти в такій редакції:
Враховано

заборона відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію;
забезпечення вимог екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища під час добудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкту приватизації. У разі неможливості завершення будівництва в установлені терміни за наявності відповідних обґрунтувань терміни завершення будівництва можуть бути змінені за рішенням органу приватизації та органу місцевого самоврядування, про що укладається додатковий договір.

85.
В разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку.
"Обов'язковими умовами приватизації об'єктів незавершеного будівництва, крім продажу під розбирання, є:
встановлення терміну завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва;
заборона відчуження об'єкта незавершеного будівництва та земельної ділянки, на якій розташований цей об'єкт, до завершення будівництва та введення об'єкта в експлуатацію.
У разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.


У разі невиконання умов, зазначених у цій статті, договір купівлі-продажу підлягає розірванню в установленому законодавством порядку. При цьому покупець, з яким розірвано договір купівлі-продажу, повертає об'єкт приватизації в державну власність за актом приймання-передачі, а також відшкодовує державі збитки, завдані невиконанням умов договору.
Розірвання договору купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва є підставою для розірвання договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва


Розірвання договору купівлі-продажу обўєкта незавершеного будівництва є підставою для розірвання договору купівлі-продажу або договору оренди земельної ділянки, на якій розташований об'єкт незавершеного будівництва".
-66- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 20 необхідно внести третім пунктом таке доповнення до переліку обов'язкових умов приватизації об'єктів незавершеного будівництва:
"дотримання екологічної безпеки, охорони навколишнього природного середовища в ході добудови та подальшого введення в експлуатацію об'єкту приватизації".

Враховано


86.
Стаття 21. Відстрочка платежу за об'єкт незавершеного будівництва
-67- Н.д.Марченко О.А. (Округ №201)
Ст.21 пропоную викласти в редакції:

Стаття 20. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об'єктів незавершеного будівництва
88.
Покупцям об'єктів незавершеного будівництва після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може надаватися відстрочка платежу на строк до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). На суму відстрочених платежів нараховуються відсотки за ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції, збільшеного на 3 відсоткові пункти.
"Стаття 21. Фінансові відносини приватизації
При придбанні об'єкта незавершеного будівництва за рахунок грошових коштів на суму, що перевищує п'ятдесят неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, покупці - фізичні особи, повинні подати до органу приватизації декларацію про доходи.
Покупці - іноземні інвестори та підприємства з іноземними інвестиціями набувають об'єкти незавершеного будівництва з оплатою їх вартості у національній валюті на загальних підставах та з поданням відомостей про джерела надходжень коштів.
Покупці, які мають право брати участь у приватизації відповідно до цього Закону, вправі використовувати для придбання об'єктів приватизації грошові кошти шляхом їх безготівкового перерахування з відкритих ними в банках України іменних рахунків, в межах коштів, що перебувають на цих рахунках".
Відхилено

Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). Кошти, що сплачуються в розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внесення коштів за об'єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України. У разі, якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1.


-68- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 20 викласти в такій редакції:
"Громадянам України та юридичним особам, зареєстрованим на території України, які відповідно до законодавства України є покупцями об'єктів незавершеного будівництва, після сплати ними 50 відсотків (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків) вартості цих об'єктів може надаватися розстрочка платежу на термін до п'яти років (для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років). Кошти, що сплачуються в розстрочку, визначаються з урахуванням зміни ціни на дату внесення коштів за об'єкт незавершеного будівництва з урахуванням індексу інфляції, визначеного Державним комітетом статистики України. У разі, якщо індекс інфляції у будь-якому місяці становить менше 1, вважати його рівним 1".
-69- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
В статті 21 скоротити термін відстрочки платежу за об'єкт незавершеного будівництва з 5 та 10 років на , відповідно, 3 та 5 років.
Враховано

Відхилено


-70- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Назву статті 21 викласти у такій редакції: "Стаття 21. Порядок проведення розрахунків за приватизацію об'єктів незавершеного будівництва" та доповнити її частинами 2-5 такого змісту:
"Розрахунки за приватизацію земельних ділянок можуть проводитись одноразовим внесенням платежів або у розстрочку, згідно графіку платежів встановлених у договорі купівлі - продажу.
Покупцеві, який приватизує земельну ділянку за результатами аукціону, за конкурсом, сума внесеного завдатку зараховується при розрахунку за придбану земельну ділянку.
Якщо оплата за приватизацію земельних ділянок проводиться одноразовим внесенням платежів видача державного акту на право власності на землю та його реєстрація здійснюється після повного внесення платежу.
Враховано по суті в тексті закону
Якщо оплата згідно договору купівлі - продажу проводиться за графіком платежів на довгостроковій основі, з покупцем одночасно з укладенням договору купівлі - продажу земельної ділянки відповідно до законодавства України укладається договір про заставу (іпотеку) земельної ділянки на строк до повного внесення платежів. У такому випадку видача державного акту на право власності на землю та його реєстрація здійснюється одночасно з реєстрацією договору про заставу (іпотеку) цієї земельної ділянки.".
-71- Н.д.Юхновський О.І. (Округ №13)
Статтю 21 викласти в такій редакції:
«Покупцям об'єктів незавершеного будівництва ( крім об'єктів незавершеного будівництва виробничого призначення агропромислового комплексу) після сплати ними 50 відсотків ( для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - 30 відсотків ) вартості цих об'єктів може надаватися відстрочка платежу на строк до п'яти років ( для об'єктів незавершеного будівництва житлового призначення - до 10 років).
Покупцям об'єктів незавершеного будівництва виробничого призначення агропромислового комплексу надається відстрочка платежу на строк до 5 років з моменту введення його в експлуатацію. При цьому строк введення в експлуатацію таких об'єктів не повинен перевищувати 3-х років.
На суму відстрочених платежів нараховуються відсотки за ставкою, яка обчислюється виходячи з річного рівня інфляції, збільшеного на 3 відсоткові пункти. Зазначені нарахування по об'єктах АПК здійснюється з моменту введення об'єкту в дію».
Враховано частково-72- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
У статті 21 записати «Відстрочка по сплаті частини платежу за придбання об'єкту незавершеного житлового будівництва повинна надаватися покупцем за їх бажанням обов'язково».
Враховано частково редакційно89.
Стаття 22. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва
-73- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Абзац 1 статті 22 викласти в такій редакції:
Враховано

Стаття 21. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва
91.
У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок централізованих капіталовкладень кошти, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього об'єкта, розподіляються таким чином:
до Державного бюджету України - 65 відсотків;
відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 20 відсотків;
підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва, - 15 відсотків.
"Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось виключно за рахунок централізованих капіталовкладень, кошти, що надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації цього об'єкта, розподіляються за такими напрямами, у відсотках: "
-74- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 22 викласти в такій редакції:
"Стаття 22 Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва
У разі фінансування об'єкта незавершеного будівництва за рахунок централізованих капіталовкладень, кошти, які надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від продажу цього об'єкта, розподіляються таким чином:

Відхилено
Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось виключно за рахунок централізованих капіталовкладень, кошти, що надійшли до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації цього об'єкта, розподіляються за такими напрямами, у відсотках:
до Державного бюджету України - 65;
на відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 20;
підприємству, на балансі якого перебував об'єкт
незавершеного будівництва, - 15.
92.

до Державного бюджету України -75 відсотків;


93.

відшкодування витрат, пов'язаних з приватизацією, - 5 відсотків;
підприємству, на балансі якого перебував об'єкт незавершеного будівництва, - 20 відсотків."
-75- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абз.3 статті 22 викласти у наступній редакції:
"на компенсацію витрат, пов'язаних з приватизацією - 10 процентів", а абзац 4 - "підприємству, на балансі якого рахувався об'єкт незавершеного будівництва - 25 процентів".

Відхилено


95.
Стаття 23. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок власних коштів підприємства

-76- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Положення статті 23 викласти в такій редакції:

Стаття 22. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок власних коштів підприємства

98.
У разі коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, з вирахуванням витрат на проведення приватизації.
"Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось виключно за рахунок власних коштів державного підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації".
Враховано


Якщо фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось виключно за рахунок власних коштів державного підприємства, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації об'єкта незавершеного будівництва, за вирахуванням коштів, витрачених на проведення приватизації.
99.
Стаття 24. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок коштів підприємства та централізованих капіталовкладень
-77- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Положення статті 24 викласти в такій редакції :


Враховано

Стаття 23. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва у разі фінансування будівництва за рахунок власних коштів підприємства та централізованих капіталовкладень
103.
У разі коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства та централізованих капіталовкладень, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до статті 22 цього Закону.

"Якщо фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до статті 22 цього Закону."

Якщо фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва здійснювалось за рахунок власних коштів державного підприємства та коштів централізованих капіталовкладень, цьому підприємству перераховуються з позабюджетного Державного фонду приватизації кошти, одержані від приватизації цього об'єкта, пропорційно його вкладу в будівництво. Решта коштів розподіляється відповідно до статті 21 цього Закону.

104.
Стаття 25. Використання коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва


Стаття 24. Використання коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва

106.
Зазначені у статтях 22 - 24 цього Закону кошти використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.Кошти зазначені у статтях 21 - 23 цього Закону використовуються державними підприємствами виключно на поповнення обігових коштів, технічне переозброєння виробництва, освоєння нових технологій та здійснення природоохоронних заходів.
107.
Стаття 26. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми
Стаття 25. Розподіл коштів від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми

110.
До Державного бюджету України зараховуються і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми 90 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до цієї Програми. Решта коштів, одержаних від продажу цих об'єктів, використовується для відшкодування витрат на проведення приватизації.До Державного бюджету України зараховуються і спрямовуються на фінансування капітальних вкладень на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми 90 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувалися відповідно до цієї Програми. Решта коштів, одержаних від продажу цих об'єктів, використовується для відшкодування витрат на проведення приватизації.

111.
Стаття 27. Використання коштів, одержаних від продажу земельних ділянок
-78- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 27 викласти в такій редакції:

Відхилено

Стаття 26. Використання коштів, одержаних від продажу земельних ділянок
113.
Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких знаходяться об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно - територіальних одиниць, на території яких знаходяться приватизовані земельні ділянки.
"Кошти від приватизації земельних ділянок державної власності зараховується:
у межах населених пунктів - 40 відсотків до бюджету відповідних сільських, селищних, міських рад, 60 відсотків до Державного бюджету України;
за межами населених пунктів - 30 відсотків до обласного бюджету, 70 відсотків до Державного бюджету України.
Кошти від приватизації земельних ділянок комунальної власності надходять до бюджетів відповідних сільських, селищних, міських рад".

Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до бюджетів відповідних адміністративно - територіальних одиниць, на території яких розташовані приватизовані земельні ділянки.


-79- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти статтю 27 в такій редакції:
"Стаття 27 Використання коштів, одержаних від продажу земельних ділянок
"Кошти, одержані від продажу земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти незавершеного будівництва, зараховуються до бюджетів органів місцевого самоврядування, на території яких знаходяться приватизовані земельні ділянки".
Враховано частково редакційно


114.
Стаття 28. Оподаткування операцій з приватизації об'єктів незавершеного будівництва
-80- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420
Статтю 28 викласти в такій редакції:
Враховано по суті

Стаття 27. Оподаткування операцій з приватизації об'єктів незавершеного будівництва
116.
Операції з приватизації об'єктів незавершеного будівництва звільняються від оподаткування.
"Стаття 28 Оподаткування операцій з приватизації та відчуження об'єктів незавершеного будівництва
Операції з приватизації та відчуження об'єктів незавершеного будівництва звільняються від оподаткування."


Операції з приватизації об'єктів незавершеного будівництва звільняються від оподаткування відповідно до закону.
117.
Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.

-81- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину 2 статті 28 викласти в такій редакції:
"Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, його добудовою та введенням в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток".
Враховано

Суб'єктам підприємницької діяльності дозволяється з моменту придбання об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, включати витрати, пов'язані з придбанням об'єкта незавершеного будівництва, його добудовою та введенням в експлуатацію, до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток.

118.
Стаття 29. Звільнення від плати за землю
-82- Н.д.Сирота М.Д. (Округ №200)
Статтю 29 виключити
Відхилено

Стаття 28. Звільнення від плати за землю
119.
Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об'єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється від плати за землю щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт.
-83- Н.д.Семенюк В.П. (Реєстр.картка №370)
Статтю 29 виключити.
-84- Н.д.Москвін С.О. (Реєстр.картка №383)
У статті 29 закінчити речення таким чином:
"... на термін, передбачений планом добудови незавершеного об'єкта або договором купівлі - продажу. По закінченні цього терміну покупець повинен вносити плату за землю на загальних засадах."
Відхилено


Враховано по суті
частково редакційно
Покупець об'єкта незавершеного будівництва з моменту придбання об'єкта протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації, звільняється від плати за землю щодо земельної ділянки, на якій знаходиться цей об'єкт, на строк будівництва, визначений умовами приватизації.
120.
Стаття 30. Заборона вимагати виконання вимог, не передбачених договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
-85- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Викласти статтю 30 у такій редакції:
"Стаття 30. Заборона вимагати виконання вимог, передбачених договором купівлі - продажу об'єкта незавершеного будівництва.
Враховано частково

Стаття 29. Заборона вимагати виконання вимог, не передбачених договором купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва
123.
Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі-продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цим договором, у тому числі будь-яких грошових виплат або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.
Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі - продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цих договором, у тому числі будь-яких грошових виплат або пайової участі у розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів" .

Місцевим органам виконавчої влади забороняється вимагати від покупців, з якими укладено договір купівлі - продажу об'єкта незавершеного будівництва, виконання умов, не передбачених цих договором, у тому числі щодо будь-яких грошових стягнень або пайової участі в розвитку соціальної інфраструктури населених пунктів.
124.
Стаття 31. Створення господарюючих структур з продажу об'єктів незавершеного будівництва

-86- Н.д.Губський Б.В. (Реєстр.картка №443)
Статтю 31 виключити.

Враховано


126.
Органи приватизації за погодженням з Фондом державного майна України можуть створювати господарюючі структури з продажу об'єктів незавершеного будівництва.
87- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 31 - виключити
Статтю 31 назвати "Відповідальність за порушення даного Закону" і викласти у наступній редакції:
Враховано частково
"Відповідальність за дотримання законодавства щодо приватизації незавершеного будівництва несуть Фонд державного майна та його реґіональні органи."
127.
Стаття 32. Заключні положення
-88- Н.д.Донець Н.Г. (Реєстр.картка №420)
Внести наступні зміни до статті 32:
" Стаття 32. Заключні положення
Відхилено

Стаття 30. Прикінцеві положення

128.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
виключити з пункту 2 останнє речення;
доповнити законопроект пунктом 3 такого змісту:


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

129.


"Органам місцевого самоврядування забезпечити перегляд і скасування нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону";
пункт 3 відповідно вважати пунктом 4.


2. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України дія Указу Президента України від 28 травня 1999 року N 591/99 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".
130.-89- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Статтю 32 викласти в такій редакції:


3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

2. Кабінету Міністрів України:

інформувати щоквартально Верховну Раду України та Президента України про хід виконання цього Закону;

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів з питань приватизації об'єктів незавершеного будівництва;
"Стаття 32. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. У зв'язку з набранням чинності цим Законом припиняється відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України ( 254к/96-ВР ) дія Указу Президента України від 28 травня 1999 року N 591/99 "Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва".
Враховано

4. Кабінету Міністрів України:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;

розробити та привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;

131.
привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

3. Міністерствам, іншим центральним і місцевим органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим подати в місячний термін до Фонду державного майна України, його реґіональних відділень за місцем знаходження об'єктів незавершеного будівництва відомості про кількість, тривалість будівництва, рівня будівельної готовності об'єктів незавершеного будівництва та наявність фінансування будівництва.
3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
4. Кабінету Міністрів України:
підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законодавчих актів, що випливають з цього Закону;
розробити та привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
5. Внести зміни до таких законів України:
1) Пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181, N47, ст. 294; 1998 р., N10, ст. 35, N18, ст. 94; 1999 р., N39, ст. 358) ) після підпункту 5.2.12 доповнити новим підпунктом такого змісту:

забезпечити розроблення та прийняття міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативно-правових актів відповідно до цього Закону;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

5. Внести зміни до таких законів України:

1) Пункт 5.2 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N27, ст.181, N47, ст. 294; 1998 р., N10, ст. 35, N18, ст. 94; 1999 р., N39, ст. 358) після підпункту 5.2.12 доповнити новим підпунктом такого змісту:
132.

"5.2.13. Суми витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, які виникають у платника податку-покупця об'єкта приватизації протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації. При цьому такі витрати амортизації не підлягають.
Рішення про включення зазначених витрат до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток приймається платником податку самостійно".
2) Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 47, ст.294; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, 3 32, ст.264; N 38, ст.352, N 39, ст.356, 2000 р., N 26 ст.16) доповнити пунктом 15 такого змiсту:
"15) покупець об`єкта незавершеного будiвництва на земельну дiлянку, вiдведену пiд такий об`єкт, з моменту придбання об`єкту на строк будiвництва".

"5.2.13. Суми витрат, пов'язаних з придбанням, добудовою об'єкта незавершеного будівництва та введенням його в експлуатацію, які виникають у платника податку-покупця об'єкта незавершеного будівництва протягом строку будівництва, визначеного умовами приватизації. При цьому такі витрати амортизації не підлягають.


Рішення про включення зазначених витрат до валових витрат під час розрахунку податку на прибуток приймається платником податку самостійно".

2) Частину першу статтi 12 Закону України "Про плату за землю" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 47, ст.294; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, 3 32, ст.264; N 38, ст.352, N 39, ст.356, 2000 р., N 26 ст.16) доповнити пунктом 15 такого змiсту:


"15) покупець об`єкта незавершеного будiвництва на земельну дiлянку, вiдведену пiд такий об`єкт, з моменту придбання об`єкту на строк будiвництва, визначений умовами приватизації".
133.
134.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні