Назва: Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Проект

Закон України

Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 9, ст.34)

-1- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Назву Закону викласти в такій редакції:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу, дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння", та змінити редакцію преамбули.
Враховано
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
1.
Стаття 1. Визначення основних термінів та понять
23) клеймування - пробірно-технологічна операція нанесення відбитку державного пробірного клейма на ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів. Не підлягають обов'язковому клеймуванню в органах державного пробірного контролю напівфабрикати і зливки з дорогоцінних металів; вироби з дорогоцінних металів, які мають історичну або археологічну цінність, а також ордени, медалі і монети; дрібна насічка (інкрустація) золотом і сріблом на зброї, предметах побуту, релігійного культу тощо; сухозлітка жовта і сухозлітка срібна; прилади, лабораторний посуд та інші вироби, що виготовляються з дорогоцінних металів і призначені для наукових, виробничих, медичних та інших цілей;
У зв'язку з прийняттям Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


I. Внести зміни до таких законодавчих актів України.

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:


24) іменник - спеціальний знак, що засвідчує виготовлювача ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, зобов'язані мати іменник, відбиток якого проставляється виготовлювачем на всіх виробах. Відбиток іменника щорічно підлягає реєстрації в органах державного пробірного контролю.
Використання іменника, не зареєстрованого в органах державного пробірного контролю, забороняється;

-2- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №9, ст.34):
1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль";
Враховано

1. У Законі України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" (Відомості Верховної Ради України, 1998р., №9, ст.34):
1) у пункті 23, абзацах другому та третьому пункту 24 статті 1, частині другій статті 13 слова "органах державного пробірного контролю" замінити словами "органах, які здійснюють державний пробірний контроль";

Стаття 13. Порядок ввезення в Україну і вивезення з України дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
2. Ввезення в Україну ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів суб'єктами підприємницької діяльності провадиться за умови їх наступного обов'язкового клеймування в органах державного пробірного контролю.

Стаття 15. Державний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та виробів з них
1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями здійснюється Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами державного пробірного контролю: Державною пробірною палатою України та регіональними державними інспекціями пробірного контролю (далі - органи державного пробірного контролю), які діють на підставі положення, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

2) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів, здійснюють державний пробірний контроль.";

2) у статті 15:
а) частину першу викласти в такій редакції:
"1. Державний пробірний контроль за якістю дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, виробів з них та матеріалів, що містять дорогоцінні метали, за виконанням операцій із зазначеними цінностями провадиться Міністерством фінансів України та підпорядкованими йому органами, які відповідно до нормативно-правових актів, здійснюють державний пробірний контроль.";

2. Органи державного пробірного контролю в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, здійснюють:


б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
"Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять:";

б) абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
"Органи, які здійснюють державний пробірний контроль в порядку, встановленому нормативно-правовими актами, провадять:";

3. Кошти, одержані органами державного пробірного контролю за клеймування ювелірних та побутових виробів, виготовлених з дорогоцінних металів, зараховуються до Державного бюджету України.
5. Посадові особи органів державного пробірного контролю є державними службовцями.

в) частини третю та п'яту виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою;

в) частини третю та п'яту виключити.
У зв'язку з цим частини четверту, шосту і сьому вважати відповідно частинами третьою, четвертою та п'ятою;

Стаття 22. Відповідальність за порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та побутових виробів з них.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності, що виготовляють ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів, клеймування яких здійснюють в установленому порядку органи державного пробірного контролю, несуть солідарну відповідальність з органами державного пробірного контролю за шкоду, заподіяну особам невідповідністю зазначених виробів державним стандартам.
5. Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю на підставі акта перевірки, оформленого в установленому порядку, за наявності порушень, передбачених частиною четвертою цієї статті, видають суб'єкту підприємницької діяльності постанову про накладення штрафу за формою, що встановлюється Міністерством фінансів України.

3) у статті 22:
у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний котроль";
в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".

3) у статті 22:
у частині третій слова "органи державного пробірного контролю" та "органами державного пробірного контролю" замінити відповідно словами "органи, які здійснюють державний пробірний контроль" та "органами, які здійснюють державний пробірний котроль";
в абзаці першому частини п'ятої слова "Начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю" замінити словами "Голова Державної пробірної служби та його заступники".


Проект
Кодекс України
Закон України

-3- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
У зв'язку з зміною назви Закону редакційно змінити остаточну редакцію змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Враховано


0.
Про адміністративні правопорушення

Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення

2.

I. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122; 1986 р., N 15, ст. 326; Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 14, ст. 114) такі зміни:
2. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122):

3.
Стаття 189-1. Порушення правил одержання, витрачання, обліку, зберігання дорогоцінних металів і каменів або виробів, що їх містять, збору і здачі їх лому і відходів
1. Статтю 189-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного ка-міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння
-4- Н.д.Ковалко М.П. (Округ №65)
Частини 1 та 2 статті 189-1 після слова "незабезпечення" доповнити одним із слів "необхідних, встановлених або належних" і далі за текстом.
-5- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Пропонуємо статтю 189-1 викласти у такій редакції:
Відхилено

Відредагована остаточна редакція
1) статті 189-1 і 244-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 189-1. Порушення порядку видобутку, виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного ка-міння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння
4.
Порушення встановлених правил одержання, витрачання, обліку, зберігання дорогоцінних металів і каменів або виробів, що їх містять, а також збору і здачі в державний фонд їх лому і відходів -
Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -
"Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів у процесі видобутку та виробництва, порушення затвер-джених норм втрат дорогоцінного каміння, напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, порушення правил одержання дорогоцінного каміння органогенного утворення, порушення встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, а також незабезпечення умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -

Порушення затверджених норм вилучення, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі видобутку, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання видобутих дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, та порушення встановленого порядку їх реалізації суб'єктами видобування -
5.
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, які перероблюють, застосовують і використовують дорогоцінні метали і камені у всіх видах і вироби, що їх містять, від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва і використання, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -
Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного ка-міння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі використання, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, а також незабезпечення умов зберігання дорогоцінних металів і дорого-цінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі використання, та порушення встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцін-ного каміння органогенного утво-рення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -

Порушення затверджених норм використання, норм втрат дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного ка-міння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, норм повернення їх у вигляді відходів і брухту у процесі виробництва, встановленого порядку обліку або відсутність такого обліку, незабезпечення належних умов зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту -


тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян".
тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій усіх форм власності та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від восьми до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;";
8.
Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний нагляд
3. Статтю 244-1 викласти у такій редакції:
"Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
-6- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Статтю 244-1 викласти в такій редакції:
"Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
Враховано
редакційно, редакції статті 189-1 і 244-1 об'єднано в
пункті 1

"Стаття 244-1. Органи, які здійснюють державний пробірний контроль
10.
Органи, які здійснюють державний пробірний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, зв'язані з порушенням правил одержання, витрачання, обліку, зберігання дорогоцінних металів і каменів або виробів, що їх містять, а також збору і здачі в державний фонд їх лому і відходів (стаття 189-1).
Органи державного пробірного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напів-дорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
Органи, які здійснюють державний пробірний контроль розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
остаточної редакції
Органи, які здійснюють державний пробірний контроль розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановленого порядку виробництва, використання та реалізації дорого-цінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина друга статті 189-1).
11.
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний нагляд, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на посадових осіб мають право:
Від імені органів державного пробірного контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право голова Державної пробірної палати України і його заступники та начальники регіональних державних інспекцій пробірного контролю".
Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на посадових осіб мають право голова Державної пробірної служби та його заступники.";

Від імені органів, які здійснюють державний пробірний контроль, розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення на посадових осіб мають право голова Державної пробірної служби та його заступники.";
12.
голова Державної пробірної палати України і його заступники - штраф до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
13.
начальники регіональних державних управлінь пробірного нагляду Державної пробірної палати України - штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

6.
Стаття 221. Районні (міські) суди (судді)
2. У статті 221 слово і цифри "і 208-1"замінити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1 і статтею 208-1".
-7- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Пропонуємо внести такі зміни:
"2. У статті 221 та частині першій статті 294 слово і цифри "208-1" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1 і статтею 208-1".
Відредагована остаточна редакція

2) статтю 221 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями";
7.
Судді районних (міських) судів розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною першою статті 41, статтями 41-1, 41-2, 41-3, 42-1, 42-2, 42-3 частиною першою статті 44, статтями 44-1, 46-1, 51 - 51-2, частиною першою статті 106-1, частиною п'ятою статті 121, частиною другою статті 130, статтями 146, 157, 160, 160-2, 160-4, 164-3, 164-6 - 164-8; 166-1 - 166-4, 173, 173-1, частиною третьою статті 178, частинами першою, другою і третьою статті 181, статтею 184-1, статтями 184, 184-1, 184-2 - 185-10, 186-2, 186-4, 186-5, 187, 188-1, 208-1 і 212-2 цього Кодексу...

-8- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Внести такі зміни у статтю 255:
"3) у статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1)";
абзац перший частини другої після цифр "244" доповнити цифрами "244-1";
частину третю виключити;"
Враховано
3) у статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом такого змісту:
"органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1)";


14.
Стаття 255. Особи, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушенняабзац перший частини другої після цифр "244" доповнити цифрами "244-1";
16.
У справах про адміністративні правопорушення, що разглядаються органами, зазначеними в статтях 218-221 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати:
1) уповноважені на те посадові особи:
У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статті 244-1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи Управління дорогоцінних металів Міністерства фінансів СРСР і державних інспекцій пробірного нагляду Міністерства фінансів СРСР, які здійснюють ревізії і перевірки підприємств, установ і організацій, що перероблюють, застосовують і використовують дорогоцінні метали і камені у всіх видах і вироби, що їх містять.
4. У статті 255:
пункт 1 частини першої доповнити абзацом сороковим такого змісту:
"органів, що здійснюють контроль за видобутком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння (частина перша статті 189-1 )";
частину третю викласти у такій редакції:
"У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статті 244-1 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені посадові особи органів державного пробірного контролю".

-9- Н.д.Кочерга В.Г. (Округ №49)
Пропоную абзац перший частини другої викласти у такій редакції:
"У справах про адміністративні правопорушення, розгляд яких віднесено до відання органів, зазначених у статтях 222 -244-8 цього Кодексу, протоколи про правопорушення мають право складати уповноважені на те посадові особи цих органів. Крім того, протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати:";
частину третю виключити".

-10- Н.д.Чукмасов С.О. (Округ №24)
Доповнити пунктом 4 в такій редакції:
"4) у частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".
Інша редакціяВраховано

частину третю виключити;

4) у частину першу статті 294 після цифр "188-1" доповнити словами і цифрами "частиною першою статті 189-1, статтями".
17.

ІІ. Цей Закон набирає чинности з дня опублікування".


ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні