Назва: Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України"(нова редакція)
Автор: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
Проект
-1- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Враховано
Проект
2.
Закон України
"Про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" (нова редакція)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Назву Закону викласти в такій редакції: "Закон України "Про Збройні Сили України" (нова редакція)", дати назви статей та об'єднати статті 3 - 5, 4 - 5, 8 - 9, 16. - 17, 20 - 21,

Закон України
про внесення змін до Закону України
"Про Збройні Сили України"
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни до Закону України "Про оборону України" (Відомості Верховної Ради України 1992, N 9, ст. 108; 1993 р., N 44, ст. 421), виклавши його в такій редакції:
"ЗАКОН УКРАЇНИ
Про Збройні Сили України
3.
Україна, усвідомлюючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, розуміючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили.

-2- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
На початку Закону слова: "власної воєнної безпеки" замінити на "власної національної безпеки".
-3- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Преамбулу викласти у редакції: "Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили".
Відхилено
Враховано
Україна, враховуючи необхідність забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, усвідомлюючи свою відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності, як суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава має Збройні Сили України із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.


-4- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Преамбулу пропоную викласти у такій редакції:
"Україна як суверенна, незалежна демократична і правова держава. усвідомлюючи свою відповідальність перед народом за підтримання міжнародної стабільності і забезпечення власної воєнної безпеки та оборони, утримує Збройні Сили із необхідним рівнем їх бойової готовності та боєздатності.
Враховано

4.
Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, дислокації та управління ними.
Цей Закон визначає основи організації Збройних Сил України, їх завдання, функції, загальну структуру і склад, правові засади організації та діяльності, їх керівництва та управління ними".

Цей Закон визначає функції, склад Збройних Сил України, правові засади їх організації, діяльності, дислокації, керівництва та управління ними.


-5- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Преамбулу доповнити таким пунктом: "Збройні Сили України побудовані на професійній (контрактній) основі"
Відхилено


5.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.Стаття 1 Функції Збройних Сил України
7.
Стаття 1. Збройні Сили України - це військове формування, на яке покладається оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності.
-6- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину першу статті 1 викласти у редакції: "На Збройні Сили України відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, державної незалежності національних інтересів, територіальної цілісності і недоторканості".
Враховано частково

Збройні Сили України - це військове формування, на яке відповідно до Конституції України покладаються оборона України, захист її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності і недоторканності.


-7- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Пропоную викласти частини 1 і 2 статті 1 у такій редакції:
"Стаття 1. Збройні Сили України - це озброєне військове формування, на яке покладаються функції збройної боротьби для забезпечення охорони державного кордону, оборони території, повітряного і морського простору держави, відбиття збройної агресії проти України, а також для надання воєнної допомоги іншим державам за рішенням Президента України, ухваленим Верховною Радою України.
З метою зміцнення воєнно-політичної стабільності у регіоні і світі, Збройні Сили України можуть брати участь у міжнародному воєнному співробітництві і міжнародній миротворчій діяльності, ліквідації наслідків катастроф і стихійного лиха, що сталися в Україні та за й межами відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів України".
Враховано в іншій редакції-8- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
У проекті цього Закону та в інших нормативних актах, які стосуються Збройних Сил України, неодноразово вживаються наступні терміни: військові з'єднання, частина, підрозділ, військовий навчальний заклад, установа, організація, але в жодному акті законодавства значення цих термінів не розкривається.
Враховуючи наведене, на підставі принципів законотворчої діяльності, які передбачають повне розкриття термінів, які використовуються в законі, пропонуємо дати їх визначення у статті 1 законопроекту.
Відхилено


8.
Збройні Сили України забезпечують охорону повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України; стримування можливої збройної агресії проти України; відсіч збройній агресії.


Збройні Сили України забезпечують стримування збройної агресії проти України та відсіч їй, охорону повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України.
9.
З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до законодавства можуть залучатися для посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони України, надання військової допомоги іншим державам, здійснення заходів правового режиму воєнного або надзвичайного стану, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях.
-9- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Частину третю доповнити словами: "та континентального шельфу" і "ліквідації наслідків аварій і катастроф природного і техногенного характеру."
-10- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Частину третю статті 1 викласти в такій редакції:
"З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до законодавства, в межах, визначених Указами Президента України, які затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації надзвичайних ситуацій, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях у відповідності з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано


Враховано

З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України відповідно до закону, в межах, визначених Указами Президента України, що затверджуються Верховною Радою України, можуть залучатися до здійснення заходів правового режиму воєнного і надзвичайного стану, посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони, континентального шельфу України та їх правового оформлення, ліквідації надзвичайних ситуацій природного та техногенного характеру, надання військової допомоги іншим державам, а також брати участь у міжнародному військовому співробітництві та міжнародних миротворчих операціях у відповідності з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

-11- Н.д.Супрун Л.П. (Округ №100)
Зауваження стосовно невідповідності частини третьої статті "Кодексу поведінки, що стосується військово-політичних аспектів безпеки", який був прийнятий на Будапештському самміті ОБСЄ у 1994 році."
Відхилено

10.

-12- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину 3 статті 1 після слів "економічно зони України" доповнити словами "охорони та посилання громадського порядку" і далі за текстом.
Відхилено

Органи військового управління забезпечують неухильне додержання вимог Конституції України, законів України стосовно того, що Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян за винятком випадків, передбачених законом, або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів державної влади чи перешкоджання їх діяльності.


-13- Н.д.Чікал А.В. (Округ №191)
Пропоную статтю 1 законопроекту викласти в наступній редакції:
"Стаття 1. Призначення, функції та завдання Збройних Сил України.
Збройні Сили України - це державне військове формування, на яке покладається оборона України, захист її суверенітету, державної незалежності, територіальної цілісності, недоторканності кордонів "та, національних інтересів та відсіч збройній агресії.
Збройні Сили України забезпечують охорону повітряного простору держави та підводного простору в межах територіального моря України від нападу та стримування можливої збройної агресії проти України.
З'єднання, військові частини і підрозділи Збройних Сил України у визначеному законодавством України порядку можуть залучатися до виконання функцій і завдань щодо:
1) посилення охорони державного кордону України і виключної (морської) економічної зони та їх правового оформлення;
2) підтримання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;
3) надання військової допомоги іншим державам, а також визначених при направленні підрозділів Збройних Сил України до інших держав та миротворчого контингенту України до іншої держави для участі в міжнародній миротворчій операції.
В порядку, встановленому Президентом України як Головнокомандувачем Збройних Сил України, з'єднання, військові частині і підрозділи Збройних Сил України можуть залучатися для надання органам державної влади і населенню допомоги у вирішенні на території України мирних завдань щодо:
1) здійснення нагляду за повітряним і морським простором,
2) ліквідації наслідків техногенних аварій і катастроф та стихійних лих, евакуації людей із небезпечної зони, надання гуманітарної, технічної і медичної допомоги, відновлення інфраструктури життєзабезпечення, проведення екологічного моніторингу;
3) проведення пошуково-рятувальних робіт у важкодоступних районах, в горах і на морі;
Застосування частин третьої та четвертої цієї статті здійснюється з обов'язковим дотриманням вимог Конституції України щодо неможливості використання Збройних Сил України, інших військових формувань для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Враховано в іншій редакції
Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до цивільного населення , його майна та навколишнього середовища.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження та наказу військовослужбовці несуть відповідальність згідно з законом.
Права і обов'язки військовослужбовців, які залучаються до здійснення заходів, передбачених частиною третьою цієї статті, визначаються законом.
11.

-14- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Доповнити статтю 1 абзацами такого змісту:
"Збройні Сили України не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності.
Ніякі надзвичайні обставини, накази чи розпорядження командирів і начальників не можуть бути підставою для будь-яких незаконних дій по відношенню до цивільного населення , його майна та навколишнього середовища.
За надання і виконання явно злочинних розпоряджень та наказів військовослужбовці несуть відповідальність згідно з законодавством.
Права і обов'язки військовослужбовців, яки залучаються до здійснення заходів передбачених абзацами третім і четвертим цієї статті даного Закону визначаються відповідними законодавчими актами".
Враховано


12.

-15- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Вважаю, що запропонованою редакцією закону Міністерству оборони надаються функції, які відповідно до статті 85 Конституції України належать до повноважень Верховної Ради України.
Відхилено


13.Стаття 2. Правова основа діяльності Збройних Сил України
14.
Стаття 2. Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", інші закони, нормативно-правові акти України та міжнародні договори, що регулюють відносини в оборонній сфері.
-16- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Доповнити частину першу ст.. 2 словами:
"статути Збройних Сил України".
Враховано
Правовою основою діяльності Збройних Сил України є Конституція України, цей Закон, Закон України "Про оборону України", статути Збройних Сил України, інші закони, міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють відносини в оборонній сфері.
15.
Розділ II. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Розділ II. ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА, СКЛАД, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ДИСЛОКАЦІЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
16.Стаття 3. Структура Збройних Сил України
17.
Стаття 3. Збройні Сили України мають таку загальну структуру:

-17- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і не повинно входити до загальної структури Збройних Сил України.
Статтю 3 пропоную викласти у такій редакції:
"Збройні Сили України мають таку організаційну структуру:
Генеральний штаб Збройних Сил України, як основний орган військового управління;
види Збройних Сил України - Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили, Війська Протиповітряної оборони, Військово-Морські Сили;
об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, які не належать до видів Збройних Сил України. "
Враховано
Міністерство оборони України є центральним органом виконавчої влади і військового управління, у підпорядкуванні якого перебувають Збройні Сили України.
Збройні Сили України мають таку загальну структуру:


18.
центральні органи військового управління - Міністерство оборони України та Генеральний штаб Збройних Сил України;
-18- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Вилучити наступні слова із тексту:
"Генеральний штаб Збройних Сил України" та " Військово-Повітряні Сили;"
Відхилено
Генеральний штаб Збройних Сил України як основний орган військового управління;


-19- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До п.1, ст.3. Після слів "центральні органи військового управління" додати слова "та командування" далі за текстом.
Відхилено

19.
види Збройних Сил України;


види Збройних Сил України - Сухопутні війська, Військово-Повітряні Сили, Війська Протиповітряної оборони, Військово-Морські Сили;
20.
об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, які не належать до видів Збройних Сил України.


об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації, що не належать до видів Збройних Сил України.
21.
Видами Збройних Сил України є:
-20- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
В абзаці "Видами Збройних Сил України є" після назви "Військово-Повітряні Сили додати "(ВПС) після "Війська Протиповітряної оборони" додати "(ВППО)" і далі ввести: "(після об'єднання ВПС і ВППО - Військово-Повітряні Сили України)".
Відхилено
Збройні Сили України складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

22.
Сухопутні війська;23.
Військово-Повітряні Сили;24.
Війська Протиповітряної оборони;25.
Військово-Морські Сили.26.Стаття 4. Чисельність Збройних Сил України
27.
Стаття 4. Загальна чисельність Збройних Сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України.
-21- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Опустити слово "загальна" (п. 22 статті 85 Конституції України).
Враховано
Чисельність Збройних Сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України.


-22- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Доповнити статтю після слів "загальна чисельність" словами "і структура".
Відхилено-23- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Статтю 4 у такій редакції:
"Загальна структура, чисельність, визначення функцій Збройних Сил України затверджуються Верховною Радою України".
Відхилено

28.
Структура та гранична чисельність військовослужбовців і працівників центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України затверджується Кабінетом Міністрів України
-24- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У другій частині виключити слова "військовослужбовців і", оскільки термін "працівники центрального апарату" включає в себе як військовослужбовців, так і цивільних осіб.
Враховано

Гранична чисельність працівників центрального апарату Міністерства оборони України затверджується Кабінетом Міністрів України.


-25- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
Статтю 4 викласти у такій редакції "Загальна чисельність і принцип комплектування Збройних Сил України затверджується Верховною Радою України за поданням Президента України.
Враховано

29.
Стаття 5. Організаційно Збройні Сили України складаються з органів військового управління, об'єднань, з'єднань, військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій.

Структура та гранична чисельність військовослужбовців і працівників центрального апарату Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України затверджується Кабінетом Міністрів України
-26-Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Першу частину статті 5 пропоную вилучити, як повтор статті 3, а частину 1 статті 6 - дати першою частиною статті 5. Доцільно також статтю 5 і б об'єднати в одну і викласти у такій редакції:
"Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які є громадянами України.
Військовослужбовці Збройних Сил України проходять у Збройних Силах України службу, яка регламентується окремим Законом України.
Трудові відносини працівників Збройних Сил України з керівництвом військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій регулюються законодавством України про працю."
Враховано в іншій редакції

30.

-27- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
В ст.. 5 абзац 2 після слова "військовослужбовців і " додати "цивільних", далі за текстом.
Враховано в іншій редакції

31.Стаття 5. Комплектування Збройних Сил України
32.
Стаття 6. Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які є громадянами України.


-28- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити статтю 6 частиною такого змісту:
"Військові звання присвоюються тільки військовослужбовцям, які проходять військову службу у Збройних Силах України. Забороняється присвоювати військові звання в якості нагороди чи заохочення за успіхи у державній службі, спорті, мистецтві чи іншому ваді діяльності."
-29- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
В ст.. 6 після слів "з військовослужбовців і " додати "цивільних".
Враховано частково
Враховано в іншій редакції
Особовий склад Збройних Сил України складається з військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, які є громадянами України.
Окремі посади працівників Збройних Сил України можуть комплектуватися громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу у порядку, визначеному законом.
Громадяни України, які проходять військову службу у Збройних Силах України, складають військову присягу на вірність Українському народові, при виконанні обов'язків служби носять військову форму одягу, їм довічно встановлюються законом військові звання. Порядок позбавлення військового звання визначається законом.
33.
Громадяни України проходять військову службу у Збройних Силах України відповідно до закону.


Громадяни України проходять військову службу та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до закону.
34.
Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодавством про працю.


Трудові відносини працівників Збройних Сил України регулюються законодавством про працю.
35.Стаття 6. Дислокація Збройних Сил України
36.
Стаття 7. Органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України дислокуються на території держави відповідно до завдань оборони, стратегічного плану застосування Збройних Сил України з урахуванням військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних умов районів дислокації.
-30- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
У першому абзаці вилучити слова "військово-адміністративного поділу території України"
-31- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У частині 1 статті 7 після слів "дислокуються на території держави" додати ". або за її межами", і далі за текстом.
Відхилено
Враховано
Органи військового управління, об'єднання, з'єднання, військові частини, військові навчальні заклади, установи та організації Збройних Сил України дислокуються на території держави або тимчасово за її межами відповідно до завдань оборони, стратегічного плану застосування і завдань Збройних Сил України з урахуванням військово-адміністративного поділу території України та соціально-економічних умов районів дислокації.
37.
План дислокації Збройних Сил України розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України.
-32- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Визначити місце Міністерства оборони України у розробці плану дислокації Збройних Сил України.
Враховано

План дислокації Збройних Сил України розробляється Генеральним штабом Збройних Сил України, узгоджується Міністерством оборони України з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України.


-33- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Другий абзац дати у такій редакції:
"План дислокації Збройних Сил України розробляється міністерством оборони України, узгоджується з Кабінетом Міністрів України і затверджується Президентом України.
Враховано в іншій редакції

38.
Передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з'єднання, здійснюється за рішенням Міністерства оборони України, а з'єднань і об'єднань - за рішенням Президента України. Передислокація погоджується з Кабінетом Міністрів України.
Передислокація військових частин Збройних Сил України до рівня з'єднання здійснюється згідно пропозиції Міністерства оборони України за рішенням Кабінетом Міністрів України, з'єднань і об'єднань, а також військових навчальних закладів, установ та організацій згідно пропозиції Кабінету Міністрів України - за рішенням Президента України. "

Передислокація військових частин, а також військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України до рівня з'єднання здійснюється за рішенням Міністерства оборони України за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а з'єднань і об'єднань - за рішенням Президента України.


-34- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Частину третю після слів "а з'єднань і об'єднань" доповнити словами "за пропозицією Кабінету Міністрів України" і далі за текстом.
Враховано в іншій редакції-35- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Частину 3 статті 7 викласти у такій редакції:
"Рішення про проведення передислокації військових частин, військових навчальних закладів, установ та організацій Збройних Сил України приймає Президент України за поданням Кабінету Міністрів України".
Враховано в іншій редакції

39.
РОЗДІЛ III. КЕРІВНИЦТВО ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИРОЗДІЛ III. КЕРІВНИЦТВО ЗБРОЙНИМИ СИЛАМИ УКРАЇНИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ
40.Стаття 7. Президент України - Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України
41.
Стаття 8. Керівництво Збройними Силами України здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.


Керівництво Збройними Силами України в межах передбачених Конституцією України здійснює Президент України як Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України.
42.
Стаття 9. Стратегічне керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями в особливий період Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.
-36- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Вилучити статті 9, 10, 12.
Відхилено.

В особливий період керівництво Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями Президент України може здійснювати через Ставку Верховного Головнокомандувача, робочим органом якої є Генеральний штаб Збройних Сил України.


-37-Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
У статті виключити слово "стратегічне", а слова "може здійснювати" замінити на слово "здійснює".

Враховано в іншій редакції

43.Стаття 8. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України
44.
Стаття 10. Безпосереднє керівництво Збройними Силами України у мирний та воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних Сил України.
Головнокомандувачем Збройних Сил України є за посадою Міністр оборони України, якщо він військовослужбовець, а у разі, коли Міністром оборони України призначається цивільна особа, - начальник Генерального штабу Збройних Сил України.
-38- Н.д.Гудима О.М. (Округ №123)
Не вводити вищу посаду у Збройних Силах України - "Головнокомандувач Збройних Сил України".
Відхилено

Безпосереднє керівництво Збройними Силами України у мирний та воєнний час здійснює Головнокомандувач Збройних Сил України.
Головнокомандувачем Збройних Сил України є за посадою Міністр оборони України, якщо він військовослужбовець, а в разі, коли Міністром оборони України призначається цивільна особа, - начальник Генерального штабу Збройних Сил України.


-39- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Термін "Головнокомандувач" замінити на "Командувач" і внести відповідні зміни по тексту закону.
Частину 2 статті 10 викласти у такій редакції:
"Командувачем Збройних Сил України є за посадою начальник Генерального штабу Збройних Сил України, який входить до складу Ради національної безпеки і оборони України".
Відхилено


45.Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України стосовно Збройних Сил України
46.
Стаття 11. Кабінет Міністрів України здійснює заходи щодо розвитку Збройних Сил України та забезпечення їх діяльності.
-40- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Більш конкретно виписати обов'язки Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України та інших державних органів відносно забезпечення функціонування Збройних Сил України, у т.ч. щодо забезпечення фінансування Збройних Сил за потребою, забезпечення соціального захисту військовослужбовців і військових пенсіонерів та членів їх сімей, їх житлове, фінансове, речове, продовольче, медичне та інше забезпечення.
Враховано
Кабінет Міністрів України
організує підготовку та реалізацію загальнодержавних програм розвитку Збройних Сил України, озброєння та військової техніки, інших державних програм стосовно Збройних Сил України, державного оборонного замовлення на поставку (закупівлю) продукції, виконання робіт, надання послуг для потреб Збройних Сил України, створення недоторканних та мобілізаційних запасів;
забезпечує постачання Збройним Силам України озброєння, військової техніки, енергетичних , матеріально-технічних та інших ресурсів і майна, надання послуг та їх фінансування в обсягах, що необхідні для ефективного виконання Збройними Силами України покладених на них завдань і функцій;
забезпечує комплектування Збройних Сил України особовим складом, їх мобілізаційне та оперативне розгортання в особливий період, здійснює заходи, пов'язані з підготовкою та призовом громадян на військову службу;
встановлює порядок надання Збройним Силам України земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
визначає порядок застосування зброї і бойової техніки військовими частинами Збройних Сил України у мирний час в умовах надзвичайного стану або виконання ними завдань, визначених частиною третьою статті 1 цього Закону;
забезпечує реалізацію права на соціально-економічний захист військовослужбовців та осіб, звільнених з військової служби, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або потрапили в полон у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях;
регулює економічну та господарську діяльність у Збройних Сил України;
здійснює відповідно до Конституції і законів України контроль за діяльністю Збройних Сил України та інші повноваження щодо забезпечення бойової, мобілізаційної готовності, боєздатності і функціонування Збройних Сил України.
47.Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері керівництва Збройними Силами України
48.Міністерство оборони України:
49.здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України;
50.реалізує політику держави у Збройних Силах України, розробляє принципи їх будівництва, визначає напрями розвитку Збройних Сил України і підготовки їх у мирний та воєнний час;
51.всебічно забезпечує життєдіяльність Збройних Сил України, їх функціонування, бойову та мобілізаційну готовність, боєздатність, підготовку до виконання покладених на них завдань та застосування, комплектування особовим складом та його підготовку, постачання озброєння та військової техніки, матеріальних, фінансових, інших ресурсів та майна, згідно з потребами, визначеними Генеральним штабом Збройних Сил України в межах коштів, передбачених державним бюджетом і здійснює контроль їх ефективного використання, організує виконання робіт в інтересах Збройних Сил України і надання послуг;
провадить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність з метою забезпечення виконання завдань, які покладені на Збройні Сили України;
53.здійснює взаємовідносини з органами державної влади, громадськими організаціями і громадянами, міжнародне військове і військово-технічне співробітництво, контролює дотримання законодавства у Збройних Силах України;
54.здійснює інші повноваження, передбачені законом.
55.Забезпечення окремих видів діяльності Збройних Сил України може проводитися державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку Міністерством оборони України.
56.Організація діяльності Міністерства оборони України визначається законом.
57.функції структурного підрозділу Міністерства оборони України, який проводить розвідувальну та інформаційно-аналітичну діяльність в інтересах оборони і безпеки держави, визначається Положенням, яке затверджує Президент України.

58.
Розділ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ


Розділ IV. ДІЯЛЬНІСТЬ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
59.Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
60.
Стаття 12. Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
-41- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Виключити слова "збереження державної та військової таємниці" та "позапартійності" і додати:
"відкритості при збереженні державної і військової таємниці";
"неприпустимості використання Збройних Сил України для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності";
"забезпечення державного соціального захисту громадян , які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей";
"департизації, заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій у військових формуваннях".
Враховано

Збройні Сили України провадять свою діяльність на засадах:
61.
вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;


вірності конституційному обов'язку та військовій присязі;
62.
верховенства права;


верховенства права, законності та гуманності, поваги до людини, її конституційних прав і свобод;
63.
законності;64.
демократичного цивільного контролю;гласності, відкритості для демократичного цивільного контролю;
65.
єдиноначальності й колегіального вироблення рішень;66.поєднання єдиноначальності і колегіального розроблення найбільш важливих рішень;
67.комплектування шляхом призову громадян на військову службу та прийняття на військову службу за контрактом;
68.
постійної бойової та мобілізаційної готовності;


постійної бойової та мобілізаційної готовності;
збереження державної та військової таємниці;
69.
додержання військової дисципліни;виховання військовослужбовців на патріотичних, бойових традиціях Українського народу, додержання військової дисципліни;
70.
проходження військової служби на засадах військового обов'язку та добровільності вступу на військову службу за контрактом;


забезпечення державного соціально-економічного та соціально-правового захисту громадян , які перебувають на службі у Збройних Силах України, а також членів їх сімей;
71.
збереження державної та військової таємниці;72.
позапартійності.департизації, заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.
73.

-42- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Доповнити абзац 9 статті 12 словами "гласності в діяльності Збройних Сил України та ...", зберігши редакцію чинного закону.
Враховано
74.

Доповнити статтю 12 абзацом чинного закону такого змісту:
"Гарантованого соціально-правового захисту військовослужбовців".75.
Стаття 13. Забезпечення діяльності, бойової та мобілізаційної готовності, боєздатності й підготовки Збройних Сил України до виконання покладених на них завдань, постачання їм озброєння, військової техніки, матеріальних і фінансових ресурсів, виконання робіт і надання послуг здійснюється Міністерством оборони України.76.Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України
77.
Стаття 14. Підготовка Збройних Сил України до оборони, виховна робота, забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах України є основними складовими їх повсякденної діяльності і здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оборони.Підготовка Збройних Сил України до оборони та виконання інших визначених їм завдань, організація та забезпечення їх належного виконання, підтримання встановленого рівня бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, виховна робота, збереження життя і здоров'я особового складу, забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах України є основними складовими їх повсякденної діяльності і здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оборони.
78.Стаття 13. Мова у Збройних Силах України
79.
Стаття 15. У Збройних Силах України мовою службової діяльності, діловодства та документації є державна мова.

-43- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції:
"У Збройних Силах України згідно статті 10 Конституції У країни поряд з українською гарантується вільний розвиток, використання і захист російської, інших мов національних меншин України."
Відхилено
У Збройних Силах України мовою службової діяльності, діловодства та документації є державна мова.


-44- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
Статтю 15 пропонується зняти, як таку, що підтверджує наявність проблем.
Замінити подальшу нумерацію статей на підставі пропозицій.
Враховано

80.Стаття 14. Господарська діяльність у Збройних Силах України
81.
Стаття 16. Збройні Сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законодавством.
Забезпечення окремих видів діяльності Збройних Сил України може проводитися державними підприємствами, що створюються у встановленому порядку Міністерством оборони України.
-45- Н.д.Волков О.М. (Округ №208)
Із статті 16 проекту Закону виключити абзац другій.
Враховано
Збройні Сили України можуть здійснювати господарську діяльність згідно із законом.

82.
Стаття 17. Майно, закріплене за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю і належить їм на праві оперативного управління.

-46- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Відрегулювати правовий режим ділянок землі, лісів та води, якими користуються Збройні Сили України та їх звільнення від сплати податків.
Враховано
Земля, води, інші природні ресурси, а також майно, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями Збройних Сил України, є державною власністю, належить їм на праві оперативного управління.


-47- Н.д.Костусєв О.О. (Реєстр.картка №357)
Частину першу статті 17 законопроекту, у якій йдеться про майно Збройних Сил України, пропонується після слова "майно" доповнити словами "як комплекс речей".
Враховано в інший редакції

83.Особливості правового режиму майна Збройних Сил України визначаються відповідним законом.
84.Стаття 15. Фінансування Збройних Сил
85.
Стаття 18. Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


Фінансування Збройних Сил України здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
86.
Фінансування витрат Міністерства оборони України на виконання завдань, до яких можуть залучатися з'єднання, частини і підрозділи Збройних Сил України, визначених частиною четвертою статті 1 цього Закону, здійснюється за рахунок додаткових коштів, що виділяються у встановленому законодавством порядку на виконання цих завдань.
-48- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
У частині другій статті слово "четвертою" замінити на слово "третьою".
Враховано
Фінансування витрат Міністерства оборони України на виконання завдань, до яких можуть залучатися з'єднання, частини і підрозділи Збройних Сил України, визначених частиною третьою статті 1 цього Закону, здійснюється Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів, що виділяються у встановленому законом порядку на виконання цих завдань або додаткових коштів (надходжень).
87.
Контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що стосується витрат на забезпечення діяльності Збройних Сил України, здійснюється згідно із законодавством.


Контроль за виконанням Державного бюджету України в частині, що стосується витрат на забезпечення функціонування Збройних Сил України, здійснюється згідно із законом.
88.Стаття 16. Соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей та працівників Збройних Сил України
89.
Стаття 19. Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їхніх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях.
Держава гарантує військовослужбовцям Збройних Сил України матеріальне, фінансове та інші види забезпечення у розмірах, які враховують характер і умови службової діяльності, стимулюють заінтересованість громадян України у військовій службі.
Держава забезпечує соціальний і правовий захист військовослужбовців, членів їх сімей, працівників Збройних Сил України та осіб, звільнених у запас або у відставку, членів їх сімей, а також членів сімей військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях.

-49- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Павловський М.А. (Округ №188)
Доповнити ст. 16 частиною такого змісту:
ВрахованоВійськовослужбовцям гарантується одержання за рахунок держави житла, фінансового, речового, продовольчого, медичного(у тому числі санаторно-курортного ) та інших видів забезпечення у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України і враховують характер та умови службової діяльності, стимулюють зацікавленість громадян України у військовій службі.

Військовослужбовцям гарантується одержання за рахунок держави житла, фінансового, речового, продовольчого, медичного(у тому числі санаторно-курортного ) та інших видів забезпечення у розмірах, які визначаються Кабінетом Міністрів України і враховують характер та умови службової діяльності, стимулюють зацікавленість громадян України у військовій службі. В залежності від характеру і умов службової діяльності військовослужбовцям Збройних Сил України можуть встановлювати затверджені Кабінетом Міністрів України надбавки до видів забезпечення передбачених цією статтею.


Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України не менш як 20 календарних років мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони.

Члени сімей військовослужбовців та осіб, звільнених у запас або у відставку, а також військовослужбовців, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби або постраждали в полоні у ході бойових дій (війни) чи під час участі в міжнародних миротворчих операціях, якщо ці особи прослужили у Збройних Силах України не менш як 20 календарних років, мають право на медичне обслуговування у закладах Міністерства оборони.


Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських маршрутів.

Військовослужбовці строкової служби користуються правом безплатного проїзду всіма видами міського пасажирського транспорту (за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального користування в сільській місцевості, а також залізничним, водним та автомобільним транспортом приміського сполучення.


Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, військовослужбовці-жінки та члени їх сімей мають право на пільгове санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонах і на туристських базах Міністерства оборони України та медичне обслуговане.

Офіцери, прапорщики, мічмани, військовослужбовці, які проходять службу за контрактом, військовослужбовці-жінки та члени їх сімей мають право на пільгове санаторно-курортне лікування та відпочинок у санаторіях, будинках відпочинку, пансіонатах і на туристських базах Міністерства оборони України та на медичне обслуговування.


Військовослужбовці строкової служби, курсанти військово-навчальних закладів при наявності медичних показань забезпечуються безплатним санаторно-курортним лікуванням.

Військовослужбовці строкової служби, курсанти військових навчальних закладів при наявності медичних показань забезпечуються безплатним санаторно-курортним лікуванням.


Особам, звільненим з військової служби надається перевага у працевлаштуванні на державну службу та отримання освіти за державний рахунок.

Особам, звільненим з військової служби, надається перевага у працевлаштуванні на державну службу та отримання освіти за державний рахунок.


Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.

Соціальний захист працівників Збройних Сил України забезпечується на загальних підставах відповідно до законодавства про працю, якщо інше не передбачено трудовим договором.


-50- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До ч.2, ст.19. Після слів "Держава гарантує військовослужбовцям Збройних Сил України" викласти у такій редакції "грошове, речове, продовольче забезпечення у розмірах необхідних для виконання службової діяльності затверджених Кабінетом Міністрів України".
Враховано-51- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До ст.19. Статтю 19 доповнити частиною 3 у такій редакції "В залежності від характеру і умов службової діяльності військовослужбовцям Збройних Сил України можуть встановлювати затверджені Кабінетом Міністрів України надбавки до видів забезпечення передбачених частиною 2 цієї статті".
Враховано

90.Стаття 17. Обмеження політичної діяльності у Збройних Силах
91.
Стаття 20. Військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій та професійних спілок.
-52- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Викласти у такій редакції:
"Військовослужбовці не можуть бути членами будь-яких політичних партій."
Враховано


Військовослужбовці зупиняють членство у політичних партіях та професійних спілках на період військової служби.


-53- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Уточнити норми частини першої статті 20 та частини першої статті 21, ввівши норму призупинення військовослужбовцями і працівниками Збройних Сил членства у політичних партіях і рухах на період військової служби або роботи у Збройних Силах України.
Враховано-54- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
Слова "та професійних спілок необхідно вилучити.
Доповнити статтю 20 частиною наступного змісту:
"Офіцери кадрової військової служби, служби за контрактом, разом з офіцерами, що перебувають у запасі, можуть об`єднуватися в Спілку офіцерів України, метою якої є консолідація зусиль навколо української державотворчої ідеї, сприяння створенню професійних Збройних Сил України парламентсько-правовим шляхом, захист законних соціальних, економічних та правових інтересів військовослужбовців."
Відхилено


92.
Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби.
Замість слів "у час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби" записати: "V час, вільний від службової діяльності".


Військовослужбовці можуть бути членами громадських організацій за винятком організацій, статутні положення яких суперечать засадам діяльності Збройних Сил України, і можуть брати участь в їх роботі у вільний від обов'язків військової служби час, коли вони вважаються такими, що не виконують обов'язків військової служби.
93.
Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх проведенні не допускається.


Організація військовослужбовцями страйків і участь в їх проведенні не допускається.
94.

-55- Н.д.Доманський А.І. (Реєстр.картка №266)
Доповніть ст.. 20 абзацом:
"Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, з огляду на особливості військової служби і в інтересах національної безпеки, можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України, праві на збирання, використовування і поширення інформації".
Враховано
Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України, можуть бути обмежені у свободі пересування, вільному виборі місця проживання та праві вільно залишати територію України, праві на збирання, використання і поширення інформації відповідно до закону.
95.
Стаття 21. Працівники Збройних Сил України не можуть бути членами будь-яких політичних партій.

-56- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Стаття 21. Викласти у такій редакції:
"Військовослужбовці та працівники Збройних Сил України можуть бути членами громадських організацій і брати участь в їх роботі. Функціонування профспілкових організацій військовослужбовців та працівників Збройних Сил України здійснюється на підставі чинного законодавства."
Враховано частково

Працівники Міністерства оборони України зупиняють членство у політичних партіях на період роботи у Збройних Силах України.


-57- Н.д.Сергієнко О.І. (Округ №101)
Статтю 21 вилучити.
Відхилено

96.
Працівники Збройних Сил України можуть бути членами громадських організацій, а також можуть брати участь в їх роботі в неробочий час.
-58- Н.д.Штепа В.Д. (Округ №31)
В ст. 21 в абзаці 2 виключити слова "а також можуть брати участь в їх роботі в неробочій час" як зайві.
Відхилено

97.
Функціонування профспілкових організацій працівників Збройних Сил України здійснюється на підставі галузевих угод між Міністерством оборони України та Радою профспілки працівників Збройних Сил України.
-59- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Функціонування профспілкових організацій працівників, які уклали трудовий договір із Збройними Силами України здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Враховано

Функціонування професійних спілок працівників, які уклали трудовий договір із Збройними Силами України, здійснюється відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".


-60- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
У частині 3 статті 21 перед словами "на підставі галузевих угод" записати "на основі чинного законодавства та..."
У частині 3 статті 21 замість слова "профспілки" записати "профспілок".
Враховано в іншій редакції-61- Н.д.Мичко М.І. (Округ №60)
Внести посилання на Закон України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".
Враховано

98.
Організація працівниками Збройних Сил України страйків і участь в їх проведенні не допускається".


Організація працівниками Збройних Сил України страйків і участь в їх проведенні не допускається.
99.

-62-Н.д.Юхимець О.Ф. (Округ №196)
Доповнити закон статтею, яка б визначала порядок реалізації конституційних прав військовослужбовців та свободу світогляду і віросповідання, та забезпечувала виконання статей 23, 24, 35 Конституції України.
Враховано
Кожному військовослужбовцю гарантується право сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої.
Військовослужбовцям надається можливість відправляти, одноособово чи колективно, релігійні культи і ритуальні обряди, вести релігійну діяльність з додержанням вимог Конституції України та законів України.
100.

-63- Н.д.Гуцол М.В. (Реєстр.картка №388)
Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Н.д.Ніколаєнко С.М. (Округ №185)
Доповнити закон окремими статтями, якими визначити, хто здійснює контроль за виконанням цього Закону і нагляд за додержанням законності у Збройних Силах України та вказати, що цивільний демократичний контроль за діяльністю Збройних Сил України здійснюється у відповідності з Законом.
Враховано
Стаття 18. Контроль і відповідальність за виконання Закону
101.Контроль за виконання цього Закону покладається на органи державної влади, передбачені законами України.
Нагляд за додержанням законності у Збройних Силах України, цивільний демократичний контроль за діяльністю Збройних Сил України здійснюється у відповідності з законом.
102.

-64- Н.д.Кожин Б.Б. (Реєстр.картка №317)
До Розділу IV: Доповнити розділ статтею 22 такого змісту:
"Стаття 13. Цивільний контроль над Збройними Силами України здійснюється відповідно до закону України "Про цивільний контроль над Воєнною організацією України, інших законів та нормативно-правових актів."
До Розділу IV: Доповнити розділ статтею 12 чинного закону:
"Нагляд за дотриманням законодавства у діяльності Збройних Сил
України здійснює Генеральний прокурор України та уповноважені ним
прокурори".
Враховано в іншій редакції
103.
II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
104.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім статті 16, яка набирає чинності з 2001 року.
105.
2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:


2. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк після набрання чинності цим Законом:
106.
подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;


подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;
107.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
108.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.
109.

-65- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
Доповнити статтю нормою про виконання ст. 19 цього Закону.
Враховано

110.

-66- Н.д.Франчук І.А. (Округ №7)
До прикінцевих положень. Прикінцеві положення доповнити пунктом 3 у такій редакції: "Виконання частини 3 преамбули здійснювати відповідно до Державної програми розвитку Збройних Сил України".
Відхилено


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні