Назва: ДОДАТОК до порівняльної таблиці до проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Збройні Сили України" (реєстр. № 5001 від 24.01.2000 р.)(Пропозиції підготовлені відповідно до зауважень Головного юридичного управління)
Автор: .
Головний комітет: Комітет з питань національної безпеки і оборони

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України стосовно Збройних Сил України
встановлює порядок надання Збройним Силам України земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури держави, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;
-5- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
В абзаці четвертому статті 9 після слів "Збройним Силам України" додати слова "в управління об'єктів державної власності, в тому числі", а слово "держави" виключити.
Враховано

встановлює порядок надання Збройним Силам України в управління об'єктів державної власності, в тому числі земельних (водних) ділянок, інших природних ресурсів, фондів і майна, використання повітряного і водного простору, морських і річкових портів, аеропортів та аеродромів (посадочних майданчиків), засобів зв'язку і радіочастотного ресурсу, комунікацій, інших об'єктів інфраструктури, навігаційної, топогеодезичної, метеорологічної, гідрографічної та іншої інформації, ведення геодезичних і картографічних робіт, необхідних для виконання покладених на Збройні Сили України функцій та завдань як на платній так і безоплатній основі, у грошовій та інших формах розрахунків;


Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері керівництва Збройними Силами України
Міністерство оборони України:
здійснює військово-політичне та адміністративне керівництво Збройними Силами України;Стаття 10. Повноваження Міністерства оборони України у сфері управління Збройними Силами України
Міністерство оборони України:
здійснює військово-політичне та адміністративне управління Збройними Силами України;


Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
департизації, заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.
-6- Н.д.Андресюк Б.П. (Реєстр.картка №445)
В абзаці одинадцятому статті 11 слово "департизації" виключити.

Враховано

Стаття 11. Засади діяльності Збройних Сил України
заборони створення і діяльності організаційних структур політичних партій.

Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України
Підготовка Збройних Сил України до оборони та виконання інших визначених їм завдань, організація та забезпечення їх належного виконання, підтримання встановленого рівня бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності, виховна робота, збереження життя і здоров'я особового складу, забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах України є основними складовими їх повсякденної діяльності і здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оборони.
-7- Н.д.Крючков Г.К. (Реєстр.картка №241)
В статті 12 слова "інших визначених їм" та "встановленого рівня" замінити словами "покладених на них Конституцією України" та "на належному рівні", а слова "є основними складовими їх повсякденної діяльності" виключити.
Враховано

Стаття 12. Основні складові діяльності Збройних Сил України
Підготовка Збройних Сил України виконання покладених на них Конституцією України завдань, організація та забезпечення їх виконання, підтримання на належному рівні бойової і мобілізаційної готовності та боєздатності військ, виховна робота, збереження життя і здоров'я особового складу, забезпечення законності та військової дисципліни у Збройних Силах України здійснюються органами військового управління, командирами і начальниками всіх рівнів відповідно до вимог Конституції України та законів України, інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у сфері оборони.


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні