Назва: Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства ''Укртелеком''
Автор: народнi депутат України О.Костусєв, І.Белоусова
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань будівництва, транспорту і зв'язку

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
1.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"
2.
Приватизація відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - Укртелеком) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.


Приватизація відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - Укртелеком) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
3.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
4.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
5.
Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
6.
відкриті торги - конкурентний спосіб продажу пакету акцій, за яким переможцем визначається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;
-1- Н.д. Б.Костинюк (реєстр. карт. №338)
Викласти в редакції:
"аукціон промислових інвесторів - конкурентний спосіб продажу єдиного пакету акцій за участю не менше трьох промислових інвесторів, за яким переможцем визначається промисловий інвестор, який запропонував найвищу ціну;"
-2- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
В статті 1 в кінці другого абзацу додати слова "та найвищу суму інвестицій, що буде вкладена ним на розвиток мереж електрозв'язку в ВАТ "Укртелеком".
ВідхиленоВідхилено
відкриті торги - конкурентний спосіб продажу пакету акцій, за яким переможцем визначається промисловий інвестор, який відповідає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;
7.
промисловий інвестор - це вітчизняний чи іноземний інвестор або їх об'єднання, які є оператором електрозв'язку, або учасником яких є оператор електрозв'язку, що мають досвід діяльності в галузі електрозв'язку не менше трьох років. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні.
-3- Н.д.О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"промисловий інвестор - це вітчизняний чи іноземний інвестор або їх об'єднання, які є оператором електрозв'язку, або учасником яких є оператор електрозв'язку, що має міжнародно визнаний авторитет та здійснює діяльність в галузі електрозв'язку не менше трьох років. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні."
-4- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Викласти в редакції:
"Промисловий інвестор - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент або нерезидент), який є оператором електрозв'язку, має міжнародно визнаний авторитет, а також досвід діяльності на ринку телекомунікацій не менше 10 років. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні.
-5- Н.д. О.Старинець (реєстр. карт. №277)
В статті першій вилучити слова "або учасником яких є оператор електрозв'язку".

-6- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 1 в кінці другого абзацу додати слова:
"та найвищу суму інвестицій, що буде вкладена ними на розвиток мереж електрозв'язку в ВАТ "Укртелеком".
-7- Н.д. С.Чукмасов (в/о №24)
Викласти в редакції:
"Стратегічний інвестор - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент або нерезидент), який є оператором електрозв'язку і має позитивний досвід діяльності після приватизації. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні."
-8- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Викласти в редакції:
"Стратегічний інвестор - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент або нерезидент), який є оператором електрозв'язку і має міжнародно визнаний авторитет, а також позитивний досвід діяльності після приватизації. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні."
-9- Н.д. Б.Костинюк (реєстр. карт. №338)
Викласти в редакції:
"промисловий інвестор - це вітчизняний чи іноземний інвестор, який є оператором зв'язку і має досвід діяльності в галузі електрозв'язку не менший 5 років. Промисловим інвестором не може визначатися суб'єкт підприємницької діяльності, зареєстрований в офшорній зоні.
Враховано редакційно

Враховано редакційно

Відхилено

ВідхиленоВраховано редакційно

Враховано редакційно

Враховано редакційно
промисловий інвестор - юридична особа або об'єднання юридичних осіб (резидент чи нерезидент), які є оператором електрозв'язку або учасником яких є оператор електрозв'язку, що здійснює діяльність в підгалузі електрозв'язку не менше п'яти років. Промисловим інвестором не може бути юридична особа або об'єднання юридичних , зареєстрована в офшорній зоні.
8.
Стаття 2. Мета Закону


Стаття 2. Мета Закону
9.
Згідно з цим Законом метою приватизації Укртелекому є:


Згідно з цим Законом метою приватизації Укртелекому є:
10.
прискорення розвитку мереж електрозв'язку в Україні, їх технічне переоснащення і модернізація шляхом залучення в процесі приватизації вітчизняних та іноземних інвестицій;


прискорення розвитку мереж електрозв'язку в Україні, їх технічне переоснащення і модернізація шляхом залучення в процесі приватизації вітчизняних та іноземних інвестицій;
11.
задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку, доведення якості цих послуг до міжнародних стандартів, збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України;
-10- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 2 після слів "задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку," додати слова "стримання темпів зростання оплати за використання послуг зв'язку для фізичних та юридичних осіб України".
-11- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
В статті 2 в другому абзаці після слів "задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку" додати слова "їх здешевлення".
ВідхиленоВідхилено
задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку, доведення якості цих послуг до міжнародних стандартів, збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України;
12.
підвищення конкурентоспроможності Укртелекому на ринку послуг електрозв'язку;


підвищення конкурентоспроможності Укртелекому на ринку послуг електрозв'язку.
13.
розширення можливостей споживачів в забезпеченні доступу до мережі Інтернет.
-12- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Абзац вилучити.
-13- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Абзац вилучити.
-14- Н.д. О.Старинець (реєстр. карт. №277)
Абзац вилучити.
Враховано


Враховано

Враховано

14.
Стаття 3. Особливі принципи приватизації


Стаття 3. Особливі принципи приватизації
15.
Особливими принципами приватизації Укртелекому є:


Особливими принципами приватизації Укртелекому є:
16.
заборона перепрофілювання;


заборона перепрофілювання;
17.
закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція;
-15- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 3 слова "закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція" замінити словами "закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 60 відсотків статутного фонду Укртелекому".
-16- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Змінити редакцію абзацу на наступну:
"закріплення у державній власності 55 відсотків існуючого на початок приватизації статутного фонду Укртелекому;"
Відхилено
Відхилено
закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція;
18.
продажу пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція на відкритих торгах промисловому інвестору.
-17- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "25 відсотків" додати слова "існуючого на початок приватизації".
Відхилено
продаж пакету акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція на відкритих торгах промисловому інвестору;
19.

-18- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити пунктом:
"збереження у процесі підготовки та проведення приватизації цілісного майнового комплексу Укртелекому (засобів зв'язку, що приймають участь у єдиному технологічному процесі виробництва);"
-19- Н.д. С.Чукмасов (в/о №24)
Доповнити пунктом:
"збереження у процесі підготовки та проведення приватизації цілісного майнового комплексу Укртелекому."
Враховано редакційно


Враховано

збереження до та під час приватизації цілісного майнового комплексу Укртелекому (засобів зв'язку, що беруть участь у єдиному технологічному процесі виробництва);
20.

-20- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити пунктом:
"платності відчуження майна;"
Враховано
платність відчуження майна;
21.

-21- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити пунктом:
"створення сприятливих умов для залучення інвестицій;"
Враховано
створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
22.

-22- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити пунктом:
"повного, своєчасного та достовірного інформування громадян про об'єкт та порядок приватизації;"
Враховано в редакції
повне, своєчасне та достовірне інформування громадян про об'єкт та умови приватизації;
23.

-23- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити пунктом:
"державного регулювання та контролю."
Враховано
державне регулювання та контроль.
24.

-24- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Доповнити пунктом такого змісту:
"наступне збільшення державного пакету акцій на момент закінчення приватизації Укртелекому" до 60 відсотків статутного фонду за рахунок їх додаткової емісії відповідно до виконання умов статті 14".
Відхилено

25.

-25- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити статтею:
"Стаття 3. Сфера дії Закону
Згідно з цим Законом здійснюється підготовка до приватизації та приватизація державного майна (акцій) ВАТ "Укртелеком".

Враховано редакційно в преамбулі.

26.
Стаття 4. Об'єкт приватизації


Стаття 4. Об'єкт приватизації
27.
Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є акції Укртелекому.
-26- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити словами після "Укртелекому": "...що перебувають у державній власності"
Враховано
Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є акції Укртелекому, що перебувають у державній власності, крім пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, який закріплюється у державній власності.
28.
Стаття 5. Суб'єкти приватизації
-27- Н.д. Г.Манчуленко (реєстр. карт. №330)
Статтю 5 виключити.
Відхилено
Стаття 5. Суб'єкти приватизації
29.
Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:


Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:
30.

-28- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 5 перед словами "Кабінет Міністрів України" Додати слова "Верховна Рада України".
-29- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Перед словами "Кабінет Міністрів України" Додати слова "Верховна Рада України".
Відхилено

Відхилено

31.
Кабінет Міністрів України;
-30- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Вилучити абзац, оскільки він суперечить Конституції України.
-31- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Абзац вилучити.
ВрахованоВраховано

32.
Фонд державного майна України;


Фонд державного майна України;
33.
центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України, що є засновником Укртелекому (далі - засновник Укртелекому);
-32- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Вилучити абзац, оскільки він суперечить Конституції України.

-33- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Вилучити абзац, оскільки він суперечить Конституції України..
Відхилено
Відхилено
центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України, що є засновником Укртелекому (далі - засновник Укртелекому);
34.
покупці, визнані такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна";
-34- Н.д.О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"покупці, визнані такими відповідно до законодавства;"
Враховано
покупці, визнані такими відповідно до законодавства;
35.
посередники;


посередники;
36.
уповноважені особи, радники та експерти.
-35- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Вилучити абзац, оскільки уповноважені особи, радники та експерти не можуть бути суб'єктами приватизації - у них зовсім інші функції.
-36- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Вилучити абзац, оскільки уповноважені особи, радники та експерти не можуть бути суб'єктами приватизації - у них зовсім інші функції.
Враховано
Враховано
радники та експерти.
37.
Стаття 6. Уповноважені особи, радники та експерти


Стаття 6. Уповноважені особи, радники та експерти
38.
У процесі приватизації Укртелекому для підготовки і здійснення продажу акцій Укртелекому залучаються уповноважені особи, радники та експерти, що мають міжнародний авторитет, відбір яких здійснюється на конкурсних засадах в установленому порядку.
-37- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Замість слів
"...відбір яких здійснюється на конкурсних засадах в установленому порядку"
пропонується редакція:
"відбір яких здійснюється на конкурсних засадах у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України"
-38- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 6 після слів "міжнародний авторитет" додати слова "в галузі приватизації великих державних підприємств зв'язку".
-39- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "міжнародний авторитет" додати слова "в галузі приватизації великих державних підприємств зв'язку".
-40- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "на конкурсних засадах" додати слова "координаційною комісією з підготовки до продажу акцій"..
-41- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 6 після слів "на конкурсних засадах" додати слова "координаційною комісією з підготовки та продажу акцій".
-42- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слова "установленому" додати слово "законодавством".
Враховано
Враховано в редакції

Враховано в редакціїВраховано в редакції

Враховано в редакції
Враховано в редакції
У процесі приватизації Укртелекому для підготовки і здійснення продажу акцій Укртелекому залучаються уповноважені особи, радники та експерти, що мають міжнародний авторитет у відповідних галузях, відбір яких здійснюється комісією з приватизації Укртелекому на конкурсних засадах у порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
39.

-43- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити новою частиною в редакції:
"При підготовці до приватизації, а також при продажу акцій промисловому інвестору залучення радників є обов'язковим."
Враховано в редакції
При продажу акцій Укртелекому промисловому інвестору залучення радників та експертів є обов'язковим
40.
Оплата послуг уповноважених осіб, радників та експертів здійснюється за рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації.
-44- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити реченням:
"Радники, експерти та уповноважені особи здійснюють свою діяльність на підставі договору, що укладається з Фондом державного майна України"
-45- Н.д. В.Пинзеник (в.о. №117)
Частину другу вилучити.
-46- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 6 після слів "за рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації" додати слова "і не має перевищувати одного відсотка вартості пакету акцій, що є об'єктом приватизації".
-47- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "за рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації" додати слова "і не має перевищувати одного відсотка вартості пакету акцій, що є об'єктом приватизації".
Враховано

Враховано

Відхилено


Відхилено
Радники, експерти та уповноважені особи здійснюють свою діяльність на підставі договору, що укладається з Фондом державного майна України.
41.

-48- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити розділом ІІ:
"Розділ ІІ. ПІДГОТОВКА ДО ПРИВАТИЗАЦІЇ
Стаття 8. Підготовка до приватизації
Підготовка Укртелекому до приватизації передбачає:
реструктуризацію та відокремлення окремих структурних підрозділів Укртелекому;
додаткову емісію акцій Укртелекому;
реалізацію акцій додаткової емісії;
викуп Укртелекомом акцій іноземних засновників ЗАТ "Утел" (далі Утел) та приєднання Утел до Укртелекому;
аудит Укртелекому.
Стаття 9. Реструктуризація та відокремлення окремих структурних підрозділів
Не пов'язані з основними видами діяльності Укртелекому структурні підрозділи, які не приймають участі у єдиному технологічному процесі виробництва, підлягають обов'язковому відокремленню і приватизації відповідно до законодавства.
Стаття 10. Додаткова емісія акцій Укртелекому
До початку продажу акцій, що належать державі в статутному фонді Укртелекому, Укртелеком здійснює додаткову емісію акцій в розмірі 20% статутного фонду.
Стаття 11. Реалізація акцій додаткової емісії
1. Акції додаткової емісії реалізуються в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України, який повинен включати, зокрема, такі умови:
продаж акцій Укртелекомом працівникам та прирівняним до них згідно зі статтею 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" особам в кількості, що залежить від стажу їх роботи в галузі зв'язку та займаної посади, за коефіцієнтом 2 до номінальної вартості акції, у визначені терміни;
визначення порядку і умов надання кредитів працівникам Укртелекому та прирівняним до них особам для придбання акцій;
визначення на конкурсних умовах банку-кредитора для надання кредитів особам, зазначеним в абзаці другому цього пункту;
надання банку-переможцю конкурсу права на розміщення акцій Укртелекому на фондових біржах, у тому числі міжнародних (крім пакету, що продається промисловому інвестору);
продаж Укртелекомом акцій громадянам України за попередньою підпискою здійснюється Укртелекомом за коефіцієнтом 4 до номінальної вартості акції.
2. Кошти, отримані від продажу акцій додаткової емісії, зараховуються на спеціальний рахунок Укртелекому і спрямовуються у першу чергу на викуп акцій іноземних засновників Утел. Решта коштів спрямовується на цілі передприватизаційної підготовки Укртелекому, а також на вирішення проблем соціального захисту працівників, що підлягають вивільненню в процесі реструктуризації.
Стаття 12. Викуп Укртелекомом акцій іноземних засновників Утел та приєднання Утел до Укртелекому
1. Викуп Укртелекомом акцій іноземних засновників Утел здійснюється протягом трьох місяців з моменту надходження коштів, отриманих від продажу акцій додаткової емісії, на спеціальний рахунок Укртелекому.
2. Після викупу Укртелекомом акцій іноземних засновників Утел засновник Укртелекому приймає рішення щодо приєднання Утел до Укртелекому і здійснює їх реорганізацію з одночасною оптимізацією мережі міжнародного та міжміського зв'язку.
3. В результаті реорганізації засновник приймає рішення про збільшення статутного фонду Укртелекому та емісію акцій на суму вартості майна Утел, оцінка якого здійснюється засновником Укртелекому відповідно до законодавства. Ці акції є державною власністю і підлягають приватизації.
Стаття 14. Аудит
В процесі підготовки підприємства до приватизації міжнародним аудитором (аудиторською фірмою) здійснюється аудиторська перевірка його діяльності за попередній перед приватизацією рік згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту.
Відхилено

42.
Розділ ІІ. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ УКРТЕЛЕКОМУ


Розділ ІІ. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ УКРТЕЛЕКОМУ
43.
Стаття 7. Порядок приватизації


Стаття 7. Порядок приватизації
44.
Порядок приватизації передбачає:
-49- Н.д. Д.Костржевський (реєстр. карт. №389)
Абзац перший викласти в редакції:
"Порядок приватизації складається з наступних етапів:"
Враховано
Порядок приватизації складається з наступних етапів:
45.
прийняття рішення про приватизацію;


прийняття рішення про приватизацію;
46.
опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію;
-50- Н.д.О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"опублікування у десятиденний термін інформації про прийняття рішення про приватизацію;"
Враховано
опублікування у десятиденний термін інформації про прийняття рішення про приватизацію;
47.
утворення координаційної комісії з підготовки до продажу акцій;
-51- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується редакція:
"утворення комісії з приватизації"
Враховано
утворення комісії з приватизації Укртелекому;
48.
відбір уповноважених осіб, радників та експертів;


відбір уповноважених осіб, радників та експертів;
49.

-52- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 7 після слів " відбір уповноважених осіб, радників та експертів" додати абзац:
"оцінка вартості Укртелекому за вітчизняними та іноземними методиками координаційною комісією з підготовки до продажу акцій".
-53- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Додати абзац в редакції:
"оцінка вартості Укртелекому за вітчизняними та іноземними методиками координаційною комісією з підготовки до продажу акцій".
Враховано редакційно в дев'ятому абзаці цієї статтіВраховано редакційно в дев'ятому абзаці цієї статті

50.
затвердження умов приватизації;
-54- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується редакція:
"затвердження плану розміщення акцій"
-55- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 7 слова "затвердження умов приватизації" замінити на слова "затвердження та оголошення умов відкритих торгів".
-56- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
В статті 7 слова "затвердження умов приватизації" замінити на слова "затвердження та оголошення умов відкритих торгів".
ВрахованоВраховано в редакціїВраховано в редакції
затвердження умов приватизації, включаючи план розміщення акцій та умови відкритих торгів;
51.

-57- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
додати новий пункт в редакції:
"опублікування в "Голосі України" у десятиденний термін списку уповноважених осіб, радників та експертів;"
Враховано в редакції
опублікування в газеті "Урядовий кур'єр" у десятиденний термін після затвердження списку уповноважених осіб, радників та експертів, умов приватизації та інформації про об'єкт приватизації;
52.
проведення експертної оцінки пакетів акцій, щодо яких прийнято рішення про продаж;
-58- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"проведення з залученням радників та експертів експертної оцінки пакетів акцій, щодо яких прийнято рішення про продаж на відкритих торгах;"
Враховано
проведення з залученням радників та експертів експертної оцінки пакетів акцій, щодо яких прийнято рішення про продаж на відкритих торгах;
53.
продаж акцій.


продаж акцій.
54.

-59- Н.д. Д.Костржевський (реєстр. карт. №389)
Додати нову частину такого змісту:
"Кожний наступний етап виконується лише після повного виконання умов попереднього етапу."
Враховано
Кожний наступний етап виконується лише після повного виконання умов попереднього етапу.
55.
Стаття 8. Прийняття рішення про приватизацію


Стаття 8. Прийняття рішення про приватизацію
56.
Рішення про приватизацію Укртелекому приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України та публікується в газеті "Урядовий кур'єр".
-60- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується після слів
"Кабінетом міністрів України"
доповнити словами
"після закінчення підготовки Укртелекому до приватизації".
Відхилено
Рішення про приватизацію Укртелекому приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України та публікується в газеті "Урядовий кур'єр".
57.
Стаття 9. Координаційна комісія з підготовки до продажу акцій
-61- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується назва
"Комісія з приватизації".

Враховано в редакції

Стаття 9. Комісія з приватизації Укртелекому
58.
1. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію Укртелекому утворює Координаційну комісію з підготовки до продажу акцій (далі - Комісія) і визначає її повноваження.


1. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію Укртелекому утворює Комісію з приватизації Укртелекому (далі - Комісія) і визначає її повноваження.
59.
До складу Комісії за принципом однакового представництва входять представники Верховної Ради України (за поданням Голови Верховної Ради України), Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновника Укртелекому, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та трудового колективу Укртелекому.
-62- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується слова
"за поданням Голови Верховної ради України"
замінити
"за поданням Верховної Ради України, з представників більшості і меншості"
-63- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Після слів "трудового колективу Укртелекому" додати в дужках "профспілкових комітетів Укртелекому".

-64- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Частину в кінці доповнити словами "а також представники громадськості і представники операторів зв'язку недержавної форми власності".
-65- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
Викласти в редакції:
"Комісія утворюється з 16 представників органів державної влади та 2 представників трудового колективу Укртелекому. До складу Комісії за принципом однакового представництва входять 8 представників Верховної Ради України (за відповідною постановою Верховної Ради України), та по одному представникові від Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновника Укртелекому, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та 2 представники трудового колективу Укртелекому."
-66- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Перед реченням "До складу комісії..." вставити речення "Комісія утворюється з 16 представників органів державної влади та 2 представників трудового колективу Укртелекому."
-67- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Слова "входять представники" замінити на слова "входять 8 представників".
-68- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Слова "(за поданням Голови Верховної Ради України)" замінити на слова "(за відповідною постановою Верховної Ради України)".
-69- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "(за відповідною постановою Верховної Ради України)" додати слова "та по одному представнику від".
-70- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "Служби безпеки України та" додати слова "2 представники".
ВідхиленоВідхилено


Відхилено

Відхилено


Відхилено
Відхилено


ВідхиленоВідхиленоВідхилено
До складу Комісії за принципом однакового представництва входять представники Верховної Ради України (за поданням Голови Верховної Ради України), Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновника Укртелекому, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та трудового колективу Укртелекому.
60.
Порядок діяльності Комісії визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник комісії призначається Кабінетом Міністрів України.
-71- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується розпочати абзац словами:
"Функції, повноваження, відповідальність та..." далі за текстом.
Враховано
Функції, повноваження, відповідальність та порядок діяльності Комісії визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник комісії призначається Кабінетом Міністрів України.
61.
За рішенням Комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.


За рішенням Комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.
62.
2. Комісія у тримісячний строк з дня утворення:


2. Комісія у тримісячний строк з дня утворення:
63.
проводить конкурсний відбір уповноважених осіб, радників та експертів;


проводить конкурсний відбір уповноважених осіб, радників та експертів;
64.
розробляє, з урахуванням пропозицій радників та експертів, умови приватизації Укртелекому, в тому числі визначає розміри пакетів акцій, способи та строки їх продажу, а також кваліфікаційні вимоги, що застосовуються для визначення промислового інвестора.
-72- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується редакція:
"розробляє з урахуванням пропозицій радників та експертів план розміщення акцій"
-73- Н.д. Г.Манчуленко (реєстр.карт. №330)
Після слів "кваліфікаційні вимоги" додати
"з урахуванням розміру і умов внесення інвестицій, що вносяться інвестором".
-74- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
Після слів "в тому числі визначає" додати слова "умови вільних торгів," і вилучити слова "способи та".
-75- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "в тому числі визначає " додати слова "умови відкритих торгів".
-76- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Вилучити слова "способи та".
Враховано редакційно
ВідхиленоВраховано частково
Враховано редакційно

Відхилено
розробляє з урахуванням пропозицій радників та експертів умови приватизації Укртелекому, в тому числі визначає план розміщення акцій, умови відкритих торгів, розміри пакетів акцій, способи та строки їх продажу, а також кваліфікаційні вимоги, що застосовуються для визначення промислового інвестора.
65.
3. Рішення Комісії щодо умов приватизації Укртелекому затверджується Кабінетом Міністрів України.
-77- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Пропонується вилучити.
Відхилено
3. Рішення Комісії щодо умов приватизації Укртелекому затверджується Кабінетом Міністрів України.
66.

-78- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Доповнити пунктом 4 наступного змісту:
"Продаж акцій ВАТ "Укртелеком" здійснюється в відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом."
Враховано редакційно в преамбулі

67.

-79- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити законопроект новою статтею:

"Стаття 18. План розміщення акцій
План розміщення акцій розробляється комісією з приватизації протягом трьох місяців з дня затвердження складу комісії.
План розміщення акцій Укртелекому в установленому порядку затверджується Кабінетом міністрів України.
3. В плані розміщення акцій першочергово передбачається продаж пакету акцій промисловому інвестору, а також визначається розмір інших пакетів акцій, способи та строки їх продажу."
Враховано редакційно в частині шостій цієї статті

68.

-80- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити статтею:
"Стаття 19. Проведення експертної оцінки пакетів акцій
Пакети акції, щодо яких прийнято рішення про їх продаж, підлягають експертній оцінці в порядку, що визначається Кабінетом міністрів України."
Враховано в редакції
Стаття 10. Проведення експертної оцінки пакетів акцій
Пакети акції Укртелекому, щодо яких прийнято рішення про їх продаж на відкритих торгах, підлягають експертній оцінці в порядку, що визначається Фондом державного майна України.
69.

-81- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити статтею:
"Стаття 20. Спосіб приватизації
1. Приватизація здійснюється шляхом продажу акцій товариства, що належать державі.
2. Продаж акцій здійснює Фонд державного майна України, в тому числі за участю уповноважених ним осіб, шляхом:
продажу на відкритих торгах (тендері) пакету акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду товариства плюс одна акція промисловому інвестору;
продажу акцій (пакетів акцій) іншими способами, передбаченими законодавством.
-82- Н.д. Б.Костинюк (реєстр. карт. №338)
Останній абзац попередньої поправки н.д. А.Хмельового і О.Мазур." продажу акцій (пакетів акцій) іншими способами, передбаченими законодавством" вилучити.
Враховано в редакціїВідхилено
Стаття 11. Спосіб приватизації
1. Приватизація здійснюється шляхом продажу акцій товариства, що належать державі.
2. Продаж акцій Укртелекому здійснює Фонд державного майна України, в тому числі за участю уповноважених ним осіб, шляхом:
першочергового пільгового продажу;
продажу на відкритих торгах (тендері) пакету акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція промисловому інвестору;
продажу акцій (пакетів акцій) іншими способами, передбаченими законодавством.
70.
Стаття 10. Пільговий продаж акцій Укртелекому
-83- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Статтю вилучити.


-84- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Статтю 10 вилучити.
Відхилено

Відхилено
Стаття 12. Пільговий продаж акцій Укртелекому
71.
Пільговий продаж акцій Укртелекому здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
-85- Н.д. Г.Манчуленко (реєстр.карт. №330)
Після слів "акцій Укртелекому" додати
"працівникам підприємства, що приватизується, та громадянам України".
-86- Н.д. С.Чукмасов (в/о №24)
Викласти в редакції:
"Для працівників та прирівняних до них згідно зі статтею 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" особам встановлюється пільговий продаж акцій в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу управління в галузі зв'язку. Порядок повинен включати, зокрема, такі умови:
до пільгового продажу виставляється 600 млн. акцій;
продаж акцій здійснюється в кількості, що залежить від стажу роботи в галузі зв'язку, займаної посади та особистих досягнень."
-87- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Викласти в редакції:
"Для працівників та прирівняних до них згідно зі статтею 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" особам встановлюється пільговий продаж акцій в порядку, що затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу управління в галузі зв'язку. Порядок повинен включати, зокрема, такі умови:
до пільгового продажу виставляється 600 млн. акцій;
продаж акцій здійснюється в кількості, що залежить від стажу роботи в галузі зв'язку, займаної посади та особистих досягнень."
Враховано в редакції
Враховано в редакції

Враховано в редакції

Пільговий продаж акцій Укртелекому його працівникам, які є громадянами України, здійснюється в порядку, встановленому законодавством.
72.

-88- Н.д. Д.Костржевський (реєстр. карт. №389)
Статтю 10 проекту Закону доповнити наступними абзацами:
"ФДМУ здійснює підписку на акції, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємства, а також колишнім працівникам підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи в Укртелеком, інвалідам, звільненим у зв`язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров`я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємства.
Враховано
Фонд державного майна України здійснює підписку на акції, сума номінальних вартостей яких становить 45 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожному з працівників підприємства, а також колишнім працівникам підприємства, які вийшли на пенсію, звільнені на підставі пункту 1 статті 40 Кодексу законів про працю України і не працюють з моменту звільнення на інших підприємствах, особам, які мають право відповідно до законодавства повернутися на попереднє місце роботи в Укртелеком, інвалідам, звільненим у зв`язку з каліцтвом або професійним захворюванням, та працівникам, звільненим за станом здоров`я, а також працівникам соціально-культурних і оздоровчо-лікувальних закладів, що приватизуються у складі підприємства.
73.

Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємства мають право на додаткове придбання акцій ВАТ Укртелеком на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства.

Керівники, їх заступники, головні спеціалісти та керівники структурних підрозділів підприємства мають право на додаткове придбання акцій ВАТ "Укртелеком" на загальну суму 5 відсотків статутного фонду товариства.
74.

Пільговий продаж для всіх категорій працівників здійснюється одночасно і проводиться перед всіма іншими видами продажу. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції;"

Пільговий продаж для всіх категорій працівників здійснюється одночасно і проходить перед всіма іншими видами продажу. Ціна однієї акції при пільговому продажу, передбаченому цією статтею, встановлюється на рівні половини номінальної вартості акції.
75.

-89- Н.д. С.Матвієнков (в/о №55)
Статтю 10 викласти в редакції:
"Право на пільгове придбання акцій Укртелекому за їх номінальною вартістю на суму 750 гривень включно мають його працівники, прирівняні до них згідно із статтею 25 Закону України "Про приватизацію державного майна" особи та працівники державних підприємств зв'язку, які не підлягають приватизації."
Відхилено

76.
Стаття 11. Продаж пакету акцій Укртелекому на відкритих торгах


Стаття 13. Продаж пакету акцій Укртелекому на відкритих торгах
77.
Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України з урахуванням таких умов:
-90- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України з залученням радників та експертів, з урахуванням таких умов:"
Враховано
Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України з залученням радників та експертів, з урахуванням таких умов:
78.
у відкритих торгах може приймати участь тільки промисловий інвестор;


у відкритих торгах можуть брати участь тільки промислові інвестори;
79.
до продажу на відкритих торгах пропонується пакет акцій не менше 25 відсотків плюс одна акція статутного фонду Укртелекому;
-91- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Після слів "25 відсотків плюс одна акція" додати слова "існуючого на початок приватизації".
Відхилено
до продажу на відкритих торгах пропонується пакет акцій не менше 25 відсотків плюс одна акція статутного фонду Укртелекому;
80.
для претендентів на участь у відкритих торгах визначаються кваліфікаційні вимоги, а також перелік підтверджуючих документів, які повинен подати покупець;


для претендентів на участь у відкритих торгах визначаються кваліфікаційні вимоги, а також перелік документів, що підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам і які він повинен подати;
81.
засобом платежу є виключно грошові кошти;


засобом платежу є виключно грошові кошти;
82.
розрахунки за придбані акції здійснюються згідно з чинним законодавством.


розрахунки за придбані акції здійснюються згідно з чинним законодавством.
83.
Термін оплати вартості акцій не повинен перевищувати тридцяти днів від дня укладення договору купівлі-продажу пакету акцій.


Термін оплати вартості акцій не повинен перевищувати тридцяти днів від дня укладення договору купівлі-продажу пакету акцій.
84.
Продаж пакету акцій Укртелекому, придбаних на відкритих торгах, оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій між продавцем та покупцем.
-92- Н.д. В.Пинзеник (в.о. №117)
Частину доповнити словами:
"після повної оплати вартості придбаного пакету."
Враховано в редакції в наступному абзаці
Продаж пакету акцій Укртелекому, придбаних на відкритих торгах, оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій між продавцем та покупцем.
85.
Покупець набуває право власності на акції, придбані на відкритих торгах, відповідно до законодавства України.


Перехід права власності на придбані акції здійснюється після повної оплати вартості придбаного пакету.
86.

-93- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Доповнити новою частиною в редакції:
"З метою забезпечення конкуренції у відкритих торгах повинні прийняти участь не менше трьох промислових інвесторів."
Враховано в редакції
З метою забезпечення конкуренції відкриті торги проводяться за наявності не менше двох промислових інвесторів.
87.

-94- Н.д. Б.Костинюк (реєстр. карт. №338)
Статтю 11 доповнити наступним:
"Початкова ціна і розмір пакету акцій, що пропонується для продажу, визначається і затверджується Кабінет Міністрів України."
Враховано редакційно в частині шостій статті 9.

88.
Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ


Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ
89.
Стаття 12. Особливості користування послугами зв'язку


Стаття 14. Особливості користування послугами зв'язку
90.
Користування послугами електрозв'язку, що надаються Укртелекомом, не може бути заборонено або обмежено стосовно державних органів, які забезпечують національну безпеку та оборону України.
-95- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 12 після слів "не може бути заборонено або обмежено стосовно" додати слова "вищого законодавчого органу влади України, органів місцевого самоврядування, а також".
-96- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
В статті 12 після слів "не може бути заборонено або обмежено стосовно" додати слова "вищого законодавчого органу влади України, органів місцевого самоврядування, а також".
Враховано частково


Враховано частково
Користування послугами електрозв'язку, що надаються Укртелекомом, не може бути заборонено або обмежено стосовно Верховної Ради України, державних органів, які забезпечують національну безпеку та оборону України.
91.

-97- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Додати нову частину в редакції:
"Перепрофілювання Укртелекому, встановлення заборони або обмежень на користування послугами електрозв'язку, що надаються Укртелекомом (крім випадків, передбачених законодавством), а також зловживання монопольним становищем на ринку не допускається."
Враховано частково в статті 3.

92.

-98- Н.д. В.Сушкевич (реєстр. карт. №422), С.Сазонов (в\о №30), О.Настечко (в/о №132), О.Пухкал (в/о №209), В.Борзов (реєстр. карт. №334), М.Габер (реєстр. карт. №444), В.Шушкевич (реєстр. карт. №421)
В статті 12 після першого абзацу додати абзац наступного змісту:
"Надання Укртелекомом послуг зв'язку особам, які згідно чинному законодавству отримують пільги в придбанні (оплаті) таких послуг і користуються цими пільгами, здійснюється безумовно, в повному обсязі та незалежно від надходження або ненадходження на рахунок Укртелекому коштів в оплату таких пільг з Державного або місцевих бюджетів України."
Відхилено

93.
На період надзвичайного стану чи надзвичайних ситуацій загальнодержавного масштабу оперативне управління мережами здійснює держава в порядку, визначеному чинним законодавством.


На період надзвичайного стану чи надзвичайних ситуацій загальнодержавного масштабу оперативне управління мережами здійснює держава в порядку, визначеному чинним законодавством.
94.

-99- Н.д. С.Чукмасов (в/о №24)
Доповнити новою статтею в редакції:
"Стаття 13. Аудит
В процесі підготовки підприємства до приватизації міжнародним аудитором (аудиторською фірмою) здійснюється аудиторська перевірка його діяльності за попередній перед приватизацією рік згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту."
-100- Н.д. Є.Смирнов (в/о №16)
Доповнити новою статтею в редакції:
"Стаття 13. Аудит
В процесі підготовки підприємства до приватизації міжнародним аудитором (аудиторською фірмою) здійснюється аудиторська перевірка його діяльності за попередній перед приватизацією рік згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту."
Враховано в редакціїВраховано в редакції

Стаття 15. Аудит
Після прийняття рішення про приватизацію міжнародним аудитором (аудиторською фірмою) здійснюється аудиторська перевірка його діяльності за останній рік згідно з вимогами міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і аудиту.
95.
Стаття 13. Управління державними корпоративними правами


Стаття 16. Управління державними корпоративними правами
96.
Управління пакетом акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, що закріплені за державою, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.
-101- Н.д. Д.Костржевський (реєстр. карт. №389)
Статтю 13 проекту Закону доповнити реченнями наступного змісту:
"Промисловий інвестор, який придбав акції за результатами відкритих торгів, має право отримати в управління до половини пакету акцій, що залишається в державній власності. Умови такої передачі визначаються у відповідному договорі".
-102- Н.д. Г.Манчуленко (реєстр. карт. №330)
Слова "здійснюється за рішенням" вилучити, замість них вставити "здійснюється відповідно до рішення".
-103- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 13 слова "у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція" замінити на слова "у розмірі 60 відсотків статутного фонду Укртелекому".
-104- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 13 додати до останнього речення слова "Національним агентством України з управління державними корпоративними правами".
-105- Н.д. І.Шаров (реєстр. карт. №399)
Статтю 13 викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України затверджує порядок управління пакетом акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, що закріплені за державою."
-106- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Замінити редакцію статті 13 на наступну:
"Управління пакетом акцій Укртелекому, що закріплені за державою, здійснюється Фондом державного майна України, або іншим уповноваженим державним органом за рішенням Кабінету Міністрів України".
Враховано
ВрахованоВідхилено

Відхилено

Враховано частково

Відхилено
Управління пакетом акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, що закріплені за державою, здійснюється відповідно до рішення Кабінету Міністрів України. Промисловий інвестор, який придбав акції за результатами відкритих торгів, має право отримати в управління до половини пакету акцій, що закріплені в державній власності. Умови такої передачі визначаються у відповідному договорі.
97.

-107- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Додати нову частину в редакції:
"Промисловому інвестору, який набув права власності на акції, передається в управління пакет акцій, що належить державі, у розмірі 25% " .
Враховано в редакції

98.

-108- Н.д. А.Хмельовий (реєстр. карт. №306), О.Мазур (реєстр. карт. №436)
Доповнити розділом:
" Розділ V. ІНШІ ПИТАННЯ ПРИВАТИЗАЦІЇ
Стаття 25. Вимоги до ведення реєстру
Ведення реєстру власників іменних цінних паперів товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.
Відбір утримувача реєстру власників іменних цінних паперів здійснюється на конкурсних засадах в порядку і на умовах, визначених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Фондом державного майна України. При цьому до претендента встановлюються додатково до визначених Законом України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів" вимоги щодо розміру статутного фонду, досвіду роботи, кількості реєстрів, що ним обслуговуються, наявності розгалуженої мережі філій тощо."
Відхилено

99.
Стаття 14. Використання коштів, отриманих від приватизації


Стаття 17. Використання коштів, отриманих від приватизації
100.
Кошти, отримані від продажу акцій Укртелекому, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються таким чином:
-109- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Абзаци 2, 3, 4 статті 14 викласти в редакції:
Відхилено
Кошти, отримані від продажу акцій Укртелекому, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються таким чином:
101.
30 відсотків перераховуються товариству як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення;
40 відсотків перераховуються товариству як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення;

30 відсотків перераховуються товариству як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення;
102.
60 відсотків коштів розподіляються відповідно до чинних Закону України "Про Державний бюджет України" та Державної програми приватизації;
50 відсотків коштів розподіляються відповідно до чинних Закону України "Про Державний бюджет України" та Державної програми приватизації;

60 відсотків коштів розподіляються відповідно до чинних Закону України "Про Державний бюджет України" та Державної програми приватизації;
103.
10 відсотків коштів перераховуються Міністерству оборони України виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.
10 відсотків коштів перераховуються Міністерству оборони України виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.

10 відсотків коштів перераховуються Міністерству оборони України виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.
104.

-110- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Статтю 14 доповнити частиною в редакції:
"Контроль за використанням коштів покладається н Координаційну комісію з підготовки до продажу акцій."
Відхилено

105.

-111- Н.д. В.Пинзеник (в.о. №117)
Статтю 14 викласти в новій редакції:
"Кошти, отримані від продажу акцій Укртелекому, спрямовуються до Державного бюджету України. З них не менше 30 відсотків використовується для погашення заборгованості по знецінених заощадженнях громадян України."
-112- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
В статті 14 слова "30 відсотків перераховуються товариству як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення" замінити на слова "30 відсотків надається Укртелекому у вигляді довгострокового кредиту терміном на 20 років за ставкою НБУ на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення".
Відхилено


Відхилено.

106.

-113- Н.д. О.Мельников (реєстр. карт. №379), О.Білорус (реєстр. карт. №411), І.Кірімов (в/о №95), В.Борзов (реєстр. карт. №335)
Додати нову статтю наступного змісту:
"Стаття 15. Підтримка вітчизняного виробника
Технічне переоснащення, що буде впроваджуватися власниками Укртелекому після набуття ними права власності, має здійснюватися переважно з використанням товарів вітчизняного виробництва.
У випадку, коли товари, що потрібні для модернізації та переоснащення мереж електрозв'язку, не виробляються в Україні, дозволяється використовувати такі товари закордонного виробництва."
-114- Н.д. С.Сафронов (в/о №30)
Додати нову статтю наступного змісту:
"Стаття 15. Підтримка вітчизняного виробника
Технічне переоснащення, що буде впроваджуватися власниками Укртелекому після набуття ними права власності, має здійснюватися переважно з використанням товарів вітчизняного виробництва.
У випадку, коли товари, що потрібні для модернізації та переоснащення мереж електрозв'язку, не виробляються в Україні, дозволяється використовувати такі товари закордонного виробництва."
ВідхиленоВідхилено

107.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
108.
1. У зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до таких Законів України:


1. У зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до таких Законів України:
109.
1) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст.143; 1997 р., N 9, ст. 71):


1) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст.143; 1997 р., N 9, ст. 71):
110.
а) абзац тринадцятий частини другої статті 2 після слів "врахування особливостей приватизації об'єктів" доповнити словом "зв'язку";


а) абзац тринадцятий частини другої статті 2 після слів "врахування особливостей приватизації об'єктів" доповнити словом "зв'язку";
111.
б) в абзаці сьомому пункту "а" частини другої статті 5 слова "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку" виключити.


б) в абзаці сьомому пункту "а" частини другої статті 5 слова "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку" виключити.
112.
2) у Законі України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 1997 р., N 9, ст. 71):


2) у Законі України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 1997 р., N 9, ст. 71):
113.
а) абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключити;


а) абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключити;
114.
б) статтю 8 виключити;


б) статтю 8 виключити;
115.

-115- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Частину першу статті 19 викласти в редакції:
"Мережі, а також окремі засоби і споруди зв'язку загального користування можуть перебувати у будь-якій формі власності."
Враховано
в) статтю 19 викласти в наступній редакції:
"Мережі, а також окремі засоби і споруди зв'язку загального користування можуть перебувати у будь-якій формі власності."
116.
в) частину другу та третю статті 19 виключити;117.
г) статтю 11 викласти в наступній редакції:


г) статтю 11 викласти в наступній редакції:
118.
"Право на пересилання грошових переказів, пересилання листів вагою до двадцяти грамів, поштових карток, виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам належить виключно державним підприємствам зв'язку.
-116- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Викласти в редакції:
"Право на пересилання грошових переказів, пересилання листів вагою до двадцяти грамів і поштових карток, виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам належить виключно державним підприємствам зв'язку."
Враховано
"Право на пересилання грошових переказів, пересилання листів вагою до двадцяти грамів, поштових карток, виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам належить виключно державним підприємствам зв'язку.
119.
З метою забезпечення національної безпеки та оборони держави право на технічне обслуговування та експлуатацію первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування належить виключно відкритому акціонерному товариству "Укртелеком". Дія цієї частини не поширюється на супутникові системи телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів.
-117- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"Право власності, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту України. Укртелеком не може передавати первинні мережі зв'язку загального користування у власність або управління іншим особам."
-118- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Викласти в редакції:
"З метою забезпечення національної безпеки і оборони України право власності, право на технічне обслуговування та експлуатацію первинних мереж та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування належить виключно юридичним особам - резидентам України."
Враховано


Враховано в редакції
Право власності, а також право на технічне обслуговування і експлуатацію мереж телекомунікацій загального користування може належати будь-якій юридичній особі - резиденту України. Укртелеком не може передавати первинні мережі зв'язку загального користування у власність або управління іншим особам.
120.
Розвиток первинних мереж зв'язку товариство здійснює за планами, узгодженими з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, Міністерством оборони України та Службою безпеки України.
-119- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Викласти в редакції:
"Розвиток первинних мереж зв'язку проводять суб'єкти права власності на первинні мережі."
Враховано
Розвиток первинних мереж зв'язку проводять суб'єкти права власності на первинні мережі.
121.
У разі банкрутства товариства переважне право на придбання первинних мереж зв'язку належить державі.
-120- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Викласти в редакції:
"У разі банкрутства ВАТ "Укртелеком" переважне право на придбання первинних мереж зв'язку, що перебувають на балансі ВАТ "Укртелеком", належить державі."
Враховано в редакції
У разі визнання відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" банкрутом переважне право на придбання первинних мереж зв'язку, що перебувають на балансі відкритого акціонерного товариства "Укртелеком", належить державі.
122.
Оператори зв'язку всіх форм власності застосовують у мережах зв'язку загального користування засоби електрозв'язку, за умови їх повного укомплектування обладнанням для зняття інформації з каналів електрозв'язку, відповідно до законодавства" ;
-121- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Частину викласти в редакції:
Оператори зв'язку всіх форм власності застосовують у мережах зв'язку загального користування засоби електрозв'язку за умови їх відповідності вимогам, встановленим законодавством України."
-122- Н.д. Г.Манчуленко (реєстр.карт. №330)
Абзац вилучити.
-123- Н.д. О.Старинець (реєстр.карт. №277)
Абзац вилучити.
-124- Н.д. С.Матвієнков (в/о №55)
Азац виключити.
Відхилено


Враховано


Враховано


Враховано

123.
д) частину дев'яту статті 14 викласти у наступній редакції:
-125- Н.д. О.Єдін (в.о. №102), А.Франчук (в.о. №10)
Частину дев'яту статті 14 викласти в такій редакції:
Відхилено
д) частину дев'яту статті 14 викласти у наступній редакції:
124.
"Державні органи, установи та організації, які забезпечують національну безпеку та оборону України мають переважне право на послуги зв'язку і до них не застосовується заборона і обмеження щодо користування первинними мережами зв'язку."
"Державні органи, установи та організації, які забезпечують національну безпеку та оборону України мають переважне право на послуги зв'язку."

"Державні органи, установи та організації, які забезпечують національну безпеку та оборону України мають переважне право на послуги зв'язку і до них не застосовується заборона і обмеження щодо користування первинними мережами зв'язку."
125.

-126- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Частину третю статті 4 Закону України "Про підприємництво" викласти в редакції:
"Діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами зв'язку."
Враховано
3) у Законі України "Про підприємництво" частину третю статті 4 викласти в наступній редакції:
"Діяльність, пов'язана з виплатою та доставкою пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно державними підприємствами зв'язку."
126.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
127.
3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
-127- Н.д. О.Поліщук (реєстр. карт. №387)
Викласти в редакції:
"Законодавчі та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону."
Враховано
3 Законодавчі та нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
128.
4. Кабінету Міністрів України:


4. Кабінету Міністрів України:
129.
у місячний строк після опублікування Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом;


у місячний строк після опублікування Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом;
130.
забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;


забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;
131.
розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.


розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні