Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про страхування''
Автор: Альошин В.Б.
Головний комітет: Комітет ВРУ з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Частина третя статті 2



1.

Загальна частка іноземних юридичних осіб та іноземних громадян у статутному фонді страховика не може перевищувати 49 відсотків, крім випадку, передбаченого статтею 43 цього Закону.

-1- Кабінет Міністрів України
Частину виключити



Враховано
Частину виключено
2.


-2-Н.д.ТігіпкоС.Л. (Округ №36)
Частину виключити


Враховано


3.


-3- Н.д.Сокерчак В.М. (Округ №142)
Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
В частині слова "…крім випадку передбаченого статтею 43 цього Закону" виключити.


Відхилено

4.


-4- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Після слів "передбачено статтями 43 цього Закону" доповнити новим реченням наступного змісту:
"Страховики, які мають у статутному фонді частку іноземного капіталу більше 49 відсотків не можуть проводити обов'язкове страхування, майнове страхування, яке пов'язане з постачанням або виконанням підрядних робіт для державних потреб, а також страхування майнових інтересів державних та муніципальних організацій".




Відхилено

5.
Стаття 6. Види обов'язкового страхування



Стаття 6. Види обов`язкового страхування
6.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
-5- Кабінет Міністрів України
У статті 6 пункти 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 28, 30 і 31 виключити, змінивши відповідно подальшу нумерацію.

Враховано

В Україні здійснюються такі види обов`язкового страхування:

7.
1) медичне страхування;


1) медичне страхування;

8.
2) державне особисте страхування військовослужбовців і військовозобов'язаних, призваних на збори;


виключено
9.
3) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів і підрозділів внутрішніх справ;


виключено
10.
4) державне обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
-6- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти в наступній редакції:
"обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків";
Враховано
2) обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;



11.
5) державне обов'язкове особисте страхування працівників митних органів;


виключено
12.
6) державне обов'язкове особисте страхування працівників прокуратури;


виключено
13.
7) державне страхування життя і здоров'я народних депутатів;


виключено
14.
8) державне особисте страхування службових осіб державної контрольно-ревізійної служби в Україні;


виключено
15.
9) державне особисте страхування службових осіб державних податкових інспекцій;
-7- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
У п.9 слово "інспекцій" замінити словом "служб".
Відхилено
виключено
16.
10) державне обов'язкове страхування службових осіб державних органів у справах захисту прав споживачів;


виключено
17.
11) особисте страхування працівників відомчої та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
-8- Кабінет Міністрів України
Пункт 11 після слова "відомчої" доповнити словами "(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України)";

Враховано
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);

18.
12) державне страхування посадових осіб інспекцій державного архітектурно-будівельного контролю;


виключено
19.
13) державне страхування спортсменів вищих категорій;
-9- Н.д.Самойлик К.С. (Реєстр.картка №257)
Статтю доповнити наступним пунктом:
"обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій"
Відхилено

виключено
20.
14) державне страхування працівників державної лісової охорони;


виключено
21.
15) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;


4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;

22.
16) страхування життя і здоров'я суддів;


виключено
23.
17) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;


виключено


24.
18) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
-10- Н.д.Єдін О.Й. (Округ №102)
Пункт залишити в редакції діючого Закону
Враховано
5) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;

25.
19) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;


6) авіаційне страхування цивільної авіації;

26.
20) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
-11- Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Пункти 19, 20, 22, 23, 25 викласти в редакції:
"авіаційне страхування цивільної авіації"
Враховано

27.
21) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;
-12- Н.д.Білоус А.О. (Реєстр.картка №405)
П. 21 доповнити словами "перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України"
Враховано в редакції Комітету
виключено
28.
22) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;
-13- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Пункт 22 викласти у такій редакції:
"обов'язкове страхування відповідальності повітряного та морського перевізника та виконавця повітряних робіт і робіт пов'язаних із обслуговуванням морського транспорту щодо відшкодування збитків, завданих пасажирам багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення інших користувачам повітряного та морського транспорту та третім особам";

Відхилено


29.
23) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;



30.
24) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;


7) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;

31.
25) страхування авіаційних суден;
-14- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
В статті 6 пункт 25 доповнити такими словами: "та засобів водного транспорту";

Відхилено


32.
26) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.


8) обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у радгоспах та інших державних сільськогосподарських підприємствах.
33.
27) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України).


9) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);

34.
28) державне обов'язкове особисте страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально-виконавчої системи.


виключено
35.
29) державне обов'язкове страхування працівників, які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади.





-15- Кабінет Міністрів України
Пункт викласти в наступній редакції:
"обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади";

Враховано
10) обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
36.
29-1) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;



11) страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;


37.
30) обов'язкове державне страхування державних виконавців;


виключено
38.
31) державне обов'язкове особисте страхування працівників державної санітарно-епідеміологічної служби на випадок каліцтва або професійного захворювання, одержаних під час виконання службових обов'язків;


виключено
39.
32) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;


12) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;

40.
33) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції".


13) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції
41.

-16- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити пунктами такого змісту:
"обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

Враховано
14) обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;

42.

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів".

15) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;

43.

-17- Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їх здоров'я."
Враховано в редакції Комітету
16) страхування персоналу ядерних установок, джерел іонізуючого випромінювання, а також державних інспекторів з нагляду за ядерною та радіаційною безпекою безпосередньо на ядерних установках від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання на їхнє здоров'я за рахунок коштів ліцензіатів.
44.

-18 -Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"обов'язкове страхування відповідальності підприємств, установ, організацій усіх форм власності, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють посередництво у працевлаштуванні за кордоном, щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадян під час виконання ними обов'язків за укладеними договорами (контрактами) на працевлаштування, а також у період прямування цих громадян до місця працевлаштування"
Відхилено

45.

-19-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"обов'язкове державне страхування донора анатомічних матеріалів людини на випадок смерті, зараження інфекційною хворобою, виникнення інших хвороб чи розладів здоров'я у зв'язку з виконанням ним донорської функції"
Відхилено

46.

-20-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:


47.

"страхування персоналу об'єктів космічної діяльності, (наземна інфраструктура), професійна діяльність якого пов'язана з небезпечними умовами праці;

Відхилено

48.

страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

Враховано
17) страхування об'єктів космічної діяльності (наземна інфраструктура), перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Національного космічного агентства України;

49.

страхування цивільної відповідальності суб'єктів
космічної діяльності;

Враховано
18) страхування цивільної відповідальності суб'єктів космічної діяльності;

50.

страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
Враховано
19) страхування об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), які є власністю України щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;
51.

страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

Враховано
20) страхування відповідальності щодо ризиків, пов'язаних з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі;

52.

страхування персоналу об'єктів космічної діяльності (космічна інфраструктура), професійна діяльність якого пов'язана з підготовкою до запуску космічної техніки на космодромі, запуском та експлуатацією її у космічному просторі".

Відхилено

53.

-21-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"державне обов'язкове страхування службових осіб Державного комітету України по стандартизації, метрології і сертифікації і його територіальних органів, на яких покладено здійснення державного нагляду за додержанням стандартів, норм і правил, та державних інспекторів з метрологічного нагляду"
Відхилено

54.

-22-Кабінет Міністрів України
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"державне обов'язкове особисте страхування працівників Антимонопольного комітету України та його територіальних відділень"
Відхилено

55.

-23- Н.д.Самойленко Ю.І. (Реєстр.картка №375)
Статтю доповнити новими пунктами наступного змісту:
"страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки;




Враховано

56.

страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
Враховано в редакції Комітету
21) страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
57.

страхування відповідальності суб'єктів господарювання за прямі збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу (довкіллю) в результаті техногенних аварій і катастроф"
Враховано в редакції Комітету

58.

-24- Н.д.Фіалковський В.О. (Округ №187)
Статтю доповнити новими пунктами наступного змісту:
"страхування відповідальності осіб, діяльність яких згідно з санітарним або екологічним законодавством, пов'язана з потенціальною небезпекою для здоров'я людей;




Враховано в редакції Комітету
22) страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може нанести шкоду третім особам, за переліком встановленим Кабінетом Міністрів України;

59.

страхування відповідальності власників собак щодо шкоди, яка може бути нанесена третім особам;

Враховано в редакції Комітету
23) страхування відповідальності власників собак (за переліком порід визначених Кабінетом Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути нанесена третім особам;

60.

страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може нанести шкоду третім особам (за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України);

Враховано

61.

страхування відповідальності осіб, що надають ріелтерські послуги;

Враховано в редакції Комітету

62.

страхування майна, що передається в оренду та під заставу"
Відхилено

63.

-25- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю доповнити новим пунктом наступного змісту:
"страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;




Враховано в редакції Комітету
24) страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї;
64.

страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків і відповідальності виробників (постачальників) продукції тваринного походження та ветеринарних препаратів у разі заподіяння ними шкоди третім особам, згідно переліку встановленому Державним департаментом ветеринарної медицини;

Враховано в редакції Комітету
25) страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків у випадках та згідно з переліком тварин встановленими Кабінетом Міністрів України;
65.

страхування відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності щодо відшкодування збитків, заподіяних третім особам внаслідок пожежі;
Враховано в редакції Комітету

66.

страхування майна, яке має підвищений рівень вибухо-пожежонебезпеки;

Враховано в редакції Комітету

67.

страхування відповідальності відправника, перевізника та отримувача продукції при перевезенні небезпечних вантажів"

Враховано в редакції Комітету

68.

-26- Н.д.Гуренко С.І. (Реєстр.картка №248)
Доповнити статтю наступним пунктом:
"обов'язкове страхування індивідуального житла та інших споруд господарських громадян"
Відхилено

69.

-27-Н.д.Писаренко А.А. (Округ №44)
Доповнити статтю наступними пунктами:
страхування відповідальності підприємств, установ і організацій за прямі збитки, заподіяні навколишньому природному середовищу (довкіллю) в результаті техногенних аварій і катастроф, а також при перевезенні екологічно небезпечних вантажів. Умови та порядок цього страхування визначає Кабінет Міністрів України;

Враховано в редакції Комітету









70.

страхування працівників важкодоступних та селестокових станцій національної гідрометеорологічної служби"

Відхилено

71.

-28- Н.д.Білик А.Г. (Округ №38)
Доповнити статтю наступним пунктом:
"страхування туристів (медичне та від нещасного випадку)"

Враховано в редакції Комітету
26) страхування відповідальності суб'єктів туристичної діяльності за шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю туриста або його майну;

72.

-29- Н.д.Крук Ю.Б. (Округ №139)
Доповнити статтю наступними пунктами:
"обов'язкове страхування членів екіпажу засобів водного транспорту;


Відхилено

73.

обов'язкове страхування небезпечних морських вантажів;
Враховано в редакції Комітету

74.

обов'язкове страхування працівників підприємств, пов'язаних із обслуговуванням, судноремонтом і будівництвом засобів водного транспорту під час виконання цих робіт;
Відхилено

75.

обов'язкове страхування відповідальності судновласника;
Враховано в редакції Комітету
27) обов'язкове страхування відповідальності морського судновласника перед третіми особами;
76.

обов'язкове страхування відповідальності вантажовідправників (вантажоотримувачі) небезпечних морських вантажів за шкоду, яка може бути заподіяна цими вантажами навколишньому середовищу та третім особам."
Враховано в редакції Комітету

77.

-30- Н.д.Цушко В.П. (Округ №140)
Статтю викласти в наступній редакції:
Стаття 7. Обов'язкове страхування та його види
Обов'язкове страхування - це страхування яке передбачає обов'язок особи визначеної законом як страхувальник укласти визначений законом договір особистого, майнового страхування третіх осіб або договір страхування своєї цивільної відповідальності перед іншими особами зі страховиком за свій рахунок або рахунок третіх осіб.
Обов`язкове страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
Для проведення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору страхування, який укладається з громадянами, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та мінімальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов'язкового страхування.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) особисте страхування працiвникiв відомчої та сільської пожежної охорони i членів добровільних пожежних дружин (команд);
3) страхування спортсменів вищих категорій;
4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
5) страхування життя і здоров'я суддів;
6) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
7) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
8) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов`язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
9) страхування ризикових професій народного господарства від нещасних випадків;
10) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу;
11) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
12) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
13) страхування авіаційних суден;
14) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень;
15) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки.
Стаття 8 Обов'язкове державне страхування та його види
Обов'язкове державне страхування - це страхування яке передбачає особисте та майнове страхування осіб, визначених законом за рахунок коштів, які надаються з відповідного бюджету. У цьому випадку страховиком виступає держава або за її дорученням інший страховий орган.
Обов`язкове державне страхування встановлюється законами України шляхом внесення змін у цей Закон.
В Україні здійснюються такі види обов'язкового державного страхування:
1) державне особисте страхування військовослужбовців i військовозобов'язаних, призваних на збори;
2) державне особисте страхування осіб рядового, начальницького та вільнонайманого складу органів i підрозділів внутрішніх справ;
3) державне особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
4) державне особисте страхування працiвникiв митних органiв;
5) державне особисте страхування працiвникiв прокуратури;
6) державне страхування життя i здоров'я народних депутатів;
7) державне особисте страхування службових осiб державної контрольно- ревізійної служби в Українi;
8) державне особисте страхування службових осiб державних податкових інспекцій;
9) державне обов'язкового страхування службових осiб державних органiв у справах захисту прав споживачів;
10) державне страхування посадових осiб iнспекцiй державного архiтектурно - будівельного контролю;
11) державне страхування працiвникiв державної лісової охорони;
12) державне страхування донорів крові та (або) її компонентів;
13) державне страхування осіб рядового і начальницького складу та працівників кримінально виконавчої системи."
Статті 7-47 в зв'язку з цим вважати статтями 9-49
Відхилено

78.

-31- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю викласти в наступній редакції.
Стаття 6. Види обов'язкового страхування
В Україні здійснюються таки види обов`язкового страхування:
1) медичне страхування;
2) обов'язкове особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків;
3) особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
4) страхування життя і здоров'я спеціалістів ветеринарної медицини;
5) страхування відповідальності перевізника (крім повітряного перевізника) щодо відшкодування шкоди, заподіяної пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам транспорту (крім повітряного транспорту) та третім особам;
6) страхування членів екіпажу і авіаційного персоналу;
7) страхування працівників замовника авіаційних робіт, осіб, пов'язаних із забезпеченням технологічного процесу при виконанні авіаційних робіт, та пасажирів, які перевозяться за його заявкою без придбання квитків;
8) страхування відповідальності повітряного перевізника і виконавця повітряних робіт щодо відшкодування збитків, заподіяних пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятим до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту та третім особам;
9) страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за збитки, які можуть бути завдані ним при виконанні авіаційних робіт;
10) особисте страхування від нещасних випадків на транспорті;
11) страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів;
12) страхування повітряних суден та аматорських літальних апаратів;
13) страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами та врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами усіх форм власності;
14) страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту (порядок та умови цього страхування визначаються спеціальним законом України);
15) обов'язкове страхування працівників (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України), які беруть участь у наданні психіатричної допомоги, в тому числі здійснюють догляд за особами, які страждають на психічні розлади;
16) обов'язкове страхування медичних та інших працівників державних і комунальних закладів охорони здоров'я та державних наукових установ (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби, пов'язаного з виконанням ними професійних обов'язків в умовах підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
17) страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів;
18) страхування цивільної відповідальності інвестора, в тому числі за шкоду, заподіяну довкіллю, здоров'ю людей, за угодою про розподіл продукції, якщо інше не передбачено такою угодою;
19) страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл продукції;
20) страхування відповідальності на випадок настання негативних наслідків перевезення небезпечних вантажів;
21) страхування експортної діяльності.
Відхилено

79.

-32- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр. картка №394)
Частину викласти у такій редакції:
"Для проведення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору з громадянами, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, мінімальні розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків. Кабінет Міністрів України може обмежувати обсяги окремих видів обов'язкового страхування."
Враховано в редакції Комітету
Для здійснення обов'язкового страхування Кабінет Міністрів України встановлює порядок та правила його проведення, форми типового договору, особливі умови ліцензування обов'язкового страхування, розміри страхових сум та максимальні розміри страхових тарифів або методику актуарних розрахунків.







6














9




ФВІ t









ФВІ "















* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні