Назва: Про порядок виконання рішень Європейського Суду з прав людини
Автор: народний депутат України С.Головатий
Головний комітет: Комітет з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про порядок виконання рішень Європейського Суду з прав людини
-1- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Назву Закону дати в редакції:
"Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини"
Враховано

Про виконання рішень Європейського Суду з прав людини
3.
Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з необхідністю виконання рішень Європейського Суду з прав людини за скаргами осіб, неурядових організацій та груп осіб про порушення Україною їхніх прав, передбачених Конвенцією про захист прав людини і основних свобод, 1950 р.
Доповнити преамбулу частиною другою такого змісту:
"Цей Закон також встановлює, що суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо."

Враховано

Цей Закон регулює правовідносини, що виникають у зв'язку з необхідністю виконання рішень Європейського Суду з прав людини за заявами осіб, неурядових організацій та груп осіб про порушення Україною їхніх прав, передбачених Конвенцією про захист прав і основних свобод людини, 1950 р.
Цей Закон також встановлює, що суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо.
4.
І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
До всього тексту Закону. Поділ закону на непоіменовані частини з римською нумерацією I, II, III,… замінити поділом на глави з арабською нумерацією - 1,2,3,...

Враховано

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


-3- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Додати нові статті 1 і 2 такого змісту:
"Стаття 1. Застосування судами України положень Конвенції про захист прав та основних свобод людини
Суди України застосовують положення Конвенції про захист прав та основних свобод людини та безпосередньо як частину національного законодавства відповідно до статті 9 Конституції України.

Стаття 2. Застосування судами України рішень Європейського Суду з прав людини
Суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо."Стаття 1. Застосування судами України положень Конвенції про захист прав та основних свобод людини
Суди України застосовують положення Конвенції про захист прав та основних свобод людини безпосередньо як частину національного законодавства відповідно до статті 9 Конституції України.


Стаття 2. Застосування судами України рішень Європейського Суду з прав людини
Суди України застосовують рішення Європейського Суду з прав людини безпосередньо."
5.
Стаття 1. Рішення Європейського Суду з прав людини, які підлягають виконанню
Статтю 1 вважати статтею 3 і відповідно змінити подальшу нумерацію статей.

-4- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Ч.1 ст.1 викласти у редакції:
Стаття 3. Рішення Європейського Суду з прав людини, які підлягають виконанню
6.
Обов'язковим до виконання та на всій території України є рішення палат Європейського Суду з прав людини та рішення Великої палати Європейського Суду з прав людини (надалі - рішення Європейського суду).
"Рішення Європейського Суду з прав людини (рішення палат Європейського Суду з прав людини та рішення Великої палати Європейського Суду з прав людини), що набули статусу остаточного та стосуються України (далі - рішення Європейського Суду з прав людини), є обов'язковими для виконання на всій території України відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенції)."
Враховано

Рішення Європейського Суду з прав людини (рішення палат Європейського Суду з прав людини та рішення Великої палати Європейського Суду з прав людини), що набули статусу остаточного та стосуються України (далі - рішення Європейського Суду з прав людини), є обов'язковими для виконання на всій території України відповідно до статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини (далі - Конвенції).
7.
Порядок виконання рішень Європейського Суду з прав людини визначається цим Законом, Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим Законом.

-5- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У ч.2 ст.1 слова "нормативно-правовими актами" замінити словами "законами".
Відхилено

Порядок виконання рішень Європейського Суду визначається цим Законом, Законом України "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з урахуванням особливостей, що передбачені цим Законом.


-6- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Після статті 1 доповнити Закон такою статтею:
"Стаття 2. Зміст рішення Європейського Суду.
Рішення Європейського Суду складається із заходів індивідуального характеру, що стосуються надання справедливої компенсації потерпілій стороні відповідно до статті 41 Конвенції про захист прав і основних свобод людини та виплат сум, встановлених рішенням Європейського Суду, а також заходів загального характеру, спрямованих на попередження необхідності у зверненнях з аналогічними заявами до Європейського Суду".
Відповідно змінити нумерацію наступних статей

Відхилено


8.
Стаття 2. Порядок легалізації та оприлюднення рішень Європейського Суду з прав людини


Стаття 4. Порядок легалізації та оприлюднення рішень Європейського Суду з прав людини
9.
Офіційний переклад українською мовою та посвідчення автентичності українського тексту рішення Європейського Суду з прав людини забезпечується постійним представництвом України в Раді Європи протягом одного тижня з дати винесення рішення.


Офіційний переклад українською мовою та посвідчення автентичності українського тексту рішення Європейського Суду з прав людини забезпечується постійним представництвом України в Раді Європи протягом одного тижня з дати винесення рішення.
10.
Легалізоване у встановлений спосіб рішення Європейського суду з прав людини негайно надсилається стороні, на користь якої воно прийняте (стягувачу), та Уповноваженому у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини (надалі - Уповноважений з дотримання Конвенції).
-7- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Ч.2 і 3 ст.2 викласти у редакції:
"Легалізоване у встановлений цим Законом спосіб рішення Європейського Суду надсилається Уповноваженому у справах дотримання Конвенції (далі - Уповноважений), який негайно надсилає його стороні, на користь якої воно прийняте (стягувачу).
Враховано

Легалізоване у встановлений цим Законом спосіб рішення Європейського Суду надсилається Уповноваженому у справах дотримання Конвенції (далі - Уповноважений), який негайно надсилає його стороні, на користь якої воно прийняте (стягувачу).
11.
Уповноважений з дотримання Конвенції негайно надсилає рішення Європейського суду з прав людини до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", які публікують його не пізніше ніж впродовж місяця з моменту його прийняття.
Уповноважений протягом трьох днів з дня одержання легалізованого перекладу рішення Європейського Суду надсилає його до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", які повинні його невідкладно опублікувати


Уповноважений протягом трьох днів з дня одержання легалізованого перекладу рішення Європейського Суду надсилає його до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр", які повинні його невідкладно опублікувати.-8- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Ст.2 вилучити.

-9- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пропонується дати визначення деяким термінам, які вживаються у проекті Закону, зокрема, терміну "легалізація".

Відхилено


Відхилено
-10- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
У тексті проекту слова "Уповноваженому у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини" замінити словами "Уповноважений Верховної Ради України з прав людини" у відповідних відмінках.
Ч.3 ст.2 викласти в такій редакції:
"Уповноважений Верховної Ради України з прав людини надсилає рішення Європейського суду з прав людини до газет "Голос України" та "Урядовий кур'єр, які повинні його невідкладно опублікувати."


Відхилено


Враховано частково


12.
Стаття 3. Виконавчий документ для виконання рішення Європейського Суду з прав людини
-11- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Ст.3 вилучити.

Відхилено

Стаття 5. Виконавчий документ для виконання рішення Європейського Суду з прав людини
13.
Виконавчим документом для виконання рішення Європейського Суду з прав людини є легалізоване в порядку, передбаченому частиною першою статті 2 цього Закону, рішення Європейського Суду з прав людини.
-12- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Ст.3. Текст "частиною першою статті 2 цього Закону, рішення Європейського суду з прав людини" замінити текстом "статтею 2 цього Закону рішення Європейського суду".
Враховано

Виконавчим документом для виконання рішення Європейського Суду є легалізоване в порядку, передбаченому статтею 4 цього Закону, рішення Європейського Суду.
14.
ІІ. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
15.
Стаття 4. Звернення рішення Європейського Суду з прав людини до виконання


Стаття 6. Звернення рішення Європейського Суду з прав людини до виконання
16.
Сторона, на користь якої прийняте рішення, (стягувач) або його представник має право в межах строків, визначених статтею 84 Закону України "Про виконавче провадження" звернутися до Уповноваженого з дотримання Конвенції з письмовою заявою про виконання цього рішення.


Сторона, на користь якої прийняте рішення, (стягувач) або її представник має право звернутися до Уповноваженого з письмовою заявою про виконання цього рішення.
17.
Звернення стягувача (його представника) із зазначеною заявою в правовому відношенні не пов'язується з фактом легалізації рішення Європейського суду з прав людини.


Звернення стягувача (його представника) із зазначеною заявою в правовому відношенні не пов'язується з фактом легалізації рішення Європейського Суду з прав людини та не впливає на відкриття процедури виконання рішення Європейського Суду.
18.
Стаття 5. Дії Уповноваженого у справах дотримання Конвенції про захист прав і основних свобод людини з виконання рішення Європейського суду
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Назву та ч.1 ст.5 викласти у редакції: "Дії Уповноваженого на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
Враховано

Стаття 7. Дії Уповноваженого на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
19.
В п'ятиденний термін з моменту отримання заяви про виконання рішення Європейського суду з прав людини Уповноважений з дотримання Конвенції через Міністра юстиції України звертається до Прем'єр-міністра України з поданням про виконання рішення.

В п'ятиденний термін з часу надходження легалізованого перекладу рішення Європейського Суду Уповноважений через Міністра юстиції України звертається до Прем'єр-міністра України з поданням про виконання рішення Європейського Суду."
Враховано

В п'ятиденний термін з часу надходження легалізованого перекладу рішення Європейського Суду Уповноважений через Міністра юстиції України звертається до Прем'єр-міністра України з поданням про виконання рішення Європейського Суду.


В поданні обов'язково зазначаються:
-14- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Відповідно до ст.2 Закону України "Про виконавче провадження" примусове виконання судових рішень в Україні покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів юстиції України, тому вважаю недоречним звертатися з поданням про виконання рішення до Прем'єр-міністра України. Вищенаведене свідчить про те, що статті 5, 6 і 9 проекту потребують значного доопрацювання.

Відхилено


В поданні обов'язково зазначаються:
20.
1) стислий виклад обставин справи, за якою Європейським судом з прав людини винесене рішення;
-15- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Ст.5, ч.2, п.1). Виключити текст "з прав людини".
Враховано

1) стислий виклад обставин справи, за якою Європейським Судом винесене рішення;
21.
2) суть рішення, яке має бути виконаним;
Після пункту 2) доповнити таким пунктом : "…) заходи індивідуального характеру, що стосуються надання сатисфакції заявнику і виплати сум відшкодування, та загального характеру, спрямовані на запобігання звернень з аналогічними заявами, відповідно до рішення Європейського Суду".
Враховано

2) суть рішення, яке має бути виконаним;
3) заходи індивідуального характеру, що стосуються надання сатисфакції заявнику і виплати сум відшкодування, та загального характеру, спрямовані на запобігання звернень з аналогічними заявами, відповідно до рішення Європейського Суду;
22.
3) пропозиції щодо способів його виконання;
П.3). Текст "способів його виконання" замінити текстом "виконання заходів індивідуального та загального характеру".
Після п.3) доповнити такими двома пунктами:
"…) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів індивідуального характеру;
Враховано
Враховано

4) пропозиції щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру;

5) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання заходів індивідуального характеру;
6) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за розробку та виконання заходів загального характеру;
23.
4) граничний термін виконання рішення, обчислений за цим законом;
…) пропозиції щодо центральних органів виконавчої влади, відповідальних за розробку та виконання заходів загального характеру;"

7) граничний термін виконання рішення, обчислений за цим Законом;
24.
5) пропозиції щодо дій Кабінету Міністрів України або його компетентних органів у притягнені до відповідальності винних у порушенні прав людини, які були відновлені рішенням Європейського суду з прав людини, поданні регресного позову тощо.
П.5) замінити таким пунктом:
"наслідки невиконання рішення Європейського Суду або порушення терміну його виконання;".
Враховано

8) наслідки невиконання рішення Європейського Суду або порушення терміну його виконання.
25.
У поданні можуть бути викладені й інші відомості, які Уповноважений з дотримання Конвенції вважає важливими для безумовного виконання рішення Європейського суду з прав людини встановлений цим Законом термін.
Ч.3. Виключити текст "з дотримання Конвенції", а також текст - "безумовного" і текст " з прав людини".
Враховано

У поданні можуть бути викладені й інші відомості, які Уповноважений вважає важливими для виконання рішення Європейського Суду.
26.
До подання додається легалізоване у встановленому частиною першою статті 2 цього Закону рішення Європейського суду з прав людини. Окрім Уповноваженого з дотримання Конвенції подання підписує Міністр юстиції України.
-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Ч.4 ст.5 викласти у редакції: "До подання додається копія легалізованого рішення Європейського Суду. Подання подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України."

-17- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити ст.5 частинами п'ятою і шостою такого змісту:
"У разі винесення Європейським Судом рішення про порушення права особи на справедливий розгляд, Уповноважений звертається також одночасно і до Голови Верховного Суду України. В поданні Уповноваженого до Голови Верховного Суду України зазначається:
1) суть рішення, яке має бути виконано;
2) підстави, за якими Європейський Суд визнав порушення права особи на справедливий судовий розгляд;
3) заходи індивідуального та загального характеру, які необхідно здійснити для належного виконання рішення Європейського Суду;
4) граничний термін виконання рішення Європейського Суду.
Подання до Верховного Суду України подається за підписами Міністра юстиції України та Уповноваженого."

-18- Н.д.Баулін П.Б. (Округ №76)
Частини 3, 4, 5, 6 ст.5 вилучити.
Враховано


Враховано
Відхилено

До подання додається копія легалізованого рішення Європейського Суду. Подання подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.


У разі винесення Європейським Судом рішення про порушення права особи на справедливий судовий розгляд, Уповноважений звертається також одночасно до Верховного Суду України. В поданні Уповноваженого до Верховного Суду України зазначається:
1) суть рішення, яке має бути виконано;
2) підстави, за якими Європейський Суд визнав порушення права особи на справедливий судовий розгляд;
3) заходи індивідуального та загального характеру, які необхідно здійснити для належного виконання рішення Європейського Суду;
4) граничний термін виконання рішення Європейського Суду.


Подання до Верховного Суду України подається за підписами Уповноваженого та Міністра юстиції України.

27.
Уповноважений з дотримання Конвенції надає всіляку допомогу Комітетові Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини.
-19- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частини 5,6,7 ст.5 виключити
Враховано частково

Уповноважений надає всіляку допомогу Комітетові Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за виконанням рішень Європейського Суду.
28.
Про хід виконання рішення Уповноважений з дотримання Конвенції щомісячно повідомляє Комітет Міністрів Ради Європи через Міністерство закордонних справ України.


Про хід виконання рішення Уповноважений щомісячно повідомляє Комітет Міністрів Ради Європи через Міністерство закордонних справ України.
29.
Одночасно ці повідомлення офіційно оприлюднюються Уповноваженим з дотримання Конвенції в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".30.
Стаття 6. Дії Прем'єр-міністра України і Кабінету Міністрів України з виконання рішень Європейського Суду з прав людини
-20- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Строк виконання встановлений нечітко. Ч.2 ст.6 та ч.1 ст.9 законопроекту містять посилання на ст.8 цього законопроекту і викладені у такій редакції, ніби ст.8 визначає конкретні часові межі виконання рішення Суду. Ст.8 вимагає ж лише негайного виконання рішення.

Враховано


Стаття 8. Дії Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
31.
Впродовж п'яти днів з моменту отримання подання Уповноваженого з дотримання Конвенції про виконання рішення Європейського суду з прав людини Прем'єр-Міністр України скликає Кабінет Міністрів України для розгляду подання.
-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 6 викласти у такій редакції:
"Стаття 6. Дії Прем'єр-міністра та Кабінету Міністрів України на виконання рішення Європейського Суду з прав людини
Протягом п'яти днів з дня одержання подання Уповноваженого про виконання рішення Європейського Суду Прем'єр-міністр України визначає порядок виконання цього рішення та встановлює термін його виконання, але не пізніше трьох місяців з дня постановлення рішення Європейського Суду, дає доручення керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру з урахуванням пропозицій Уповноваженого. Посадові особи, на яких розповсюджується дія зазначеного доручення, зобов'язані виконати рішення Європейського Суду у встановлений термін.
Враховано

Протягом п'яти днів з дня одержання подання Уповноваженого про виконання рішення Європейського Суду Прем'єр-міністр України визначає порядок виконання цього рішення та встановлює термін його виконання, але не пізніше трьох місяців з дня постановлення рішення Європейського Суду, дає доручення керівникам відповідних центральних органів виконавчої влади щодо виконання заходів індивідуального та загального характеру з урахуванням пропозицій Уповноваженого. Посадові особи, на яких розповсюджується дія зазначеного доручення, зобов'язані виконати рішення Європейського Суду у встановлений термін.
32.
За результатами розгляду подання Кабінет Міністрів України на свому засіданні приймає постанову, якою визначає порядок виконання рішення Європейського суду з прав людини та кінцевий термін його виконання в межах терміну, встановленого статтею 8 цього Закону. Органи та посадові особи, на яких розповсюджується дія зазначеної постанови, зобов'язані виконати рішення Європейського Суду з прав людини у строк, встановлений статтею 8 цього Закону.
Керівник органу виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра відповідальним за опрацювання та виконання заходів загального характеру, у встановлений в дорученні термін вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прийняття нових, скасування чинних чи внесення змін до чинних нормативно-правових актів на виконання рішення Європейського Суду. Законопроект повинен бути внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в межах терміну, передбаченого частиною першою цієї статті.

Керівник центрального органу виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра відповідальним за опрацювання та виконання заходів загального характеру, у встановлений в дорученні термін вносить до Кабінету Міністрів України пропозиції щодо прийняття нових, скасування чинних чи внесення змін до чинних нормативно-правових актів на виконання рішення Європейського Суду. Законопроект повинен бути внесений Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України в межах терміну, передбаченого частиною першою цієї статті.
33.
В разі необхідності прийняття нових нормативно-правових актів чи внесення змін або доповнень до чинних нормативно-правових актів України на виконання рішення Європейського суду з прав людини Кабінет Міністрів України входить до Президента України з поданням про внесення на розгляд Верховної Ради України відповідного законопроекту як невідкладного. Законопроект повинен бути внесеним на розгляд Верховної Ради України в межах строку, встановленого статтею 8 цього закону.
У разі необхідності відшкодування особі чи організації за рішенням Європейського Суду матеріальної та/або моральної шкоди Кабінетом Міністрів України вживаються заходи, передбачені статтею 7 цього Закону.
У разі встановлення Європейським Судом порушення Україною права особи на справедливий судовий розгляд Прем'єр-міністр України за поданням Уповноваженого може дати доручення Міністру фінансів України здійснити виплату заявнику або його представнику сум, визначених Європейським Судом, з коштів, що передбачені Державним бюджетом України на фінансування Верховного Суду України.
За підсумками виконання рішення Європейського Суду Кабінет Міністрів України приймає постанову після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів України."


В разі необхідності відшкодування особі чи організації за рішенням Європейського Суду матеріальної та/або моральної шкоди Кабінетом Міністрів України вживаються заходи, передбачені статтею 9 цього Закону.
У разі встановлення Європейським Судом порушення Україною права особи на справедливий судовий розгляд Прем'єр-міністр України за поданням Уповноваженого може дати доручення Міністру фінансів України здійснити виплату заявнику або його представнику сум, визначених Європейським Судом, з коштів, що передбачені Державним бюджетом України на фінансування Верховного Суду України.
За підсумками виконання рішення Європейського Суду Кабінет Міністрів України приймає постанову після обговорення цього питання на засіданні Кабінету Міністрів України.
34.
В разі необхідності відшкодування особі чи організації за рішенням Європейського Суду з прав людини матеріальної та/або моральної шкоди, Кабінетом Міністрів України вживаються дії, передбачені статтею 7 цього Закону.35.
Стаття 7. Порядок матеріального відшкодування за рішенням Європейського Суду з прав людини
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Статтю 7 викласти у такій редакції:
Враховано

Стаття 9. Порядок матеріального відшкодування за рішенням Європейського Суду з прав людини
36.
Кабінет Міністрів України зобов'язаний в строки, передбачені ст.8 цього Закону, відшкодувати особі чи організації завдану шкоду і судові витрати відповідно до рішення Європейського Суду з прав людини.
"Кабінет Міністрів України зобов'язаний відшкодувати особі, групі осіб або неурядовій організації завдану шкоду і судові витрати відповідно до рішення Європейського Суду. Відшкодування здійснюється за рахунок Державного бюджету України.

Кабінет Міністрів України зобов'язаний відшкодувати особі, групі осіб або неурядовій організації завдану шкоду і судові витрати відповідно до рішення Європейського Суду. Відшкодування здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
37.
Відшкодування здійснюється за рахунок Державного бюджету України.
Орган виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, визначає джерело відшкодування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, і в термін, встановлений у дорученні, здійснює їх виплату заявнику до Європейського Суду або його представнику.
У разі порушення органом виконавчої влади, котрий був визначений Прем'єр-міністром України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, термінів виплати заявникові чи його представникові сум, зазначених у рішенні Європейського Суду, на суму автоматично нараховуються відсотки, визначені у рішенні Європейського Суду.


Центральний орган виконавчої влади, визначений у дорученні Прем'єр-міністра відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, визначає джерело відшкодування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, і в термін, встановлений у дорученні, здійснює їх виплату заявнику до Європейського Суду або його представнику.

У разі порушення центральним органом виконавчої влади, котрий був визначений Прем'єр-міністром України відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, термінів виплати заявникові чи його представникові сум, зазначених у рішенні Європейського Суду, на суму автоматично нараховуються відсотки, визначені у рішенні Європейського Суду.

38.
Майно, що є предметом рішення, повертається в натурі, а в разі неможливості його повернення в натурі, його вартість повністю відшкодовується, виходячи з його ринкової ціни, що діє на момент виконання рішення. Пріоритет у визначенні ціни майна належить стягувачу.
У разі, коли знайти заявника неможливо, а також у разі смерті заявника, керівник органу, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру, терміново інформує про це Прем'єр-міністра України та Уповноваженого. Уповноважений у межах, передбачених законодавством, здійснює заходи стосовно розшуку заявника або його представника, про що інформує Кабінет Міністрів України та орган, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру.

У разі, коли знайти заявника неможливо, а також у разі смерті заявника, керівник органу, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру, терміново інформує про це Прем'єр-міністра України та Уповноваженого. Уповноважений у межах, передбачених законодавством, здійснює заходи стосовно розшуку заявника або його представника, про що інформує Кабінет Міністрів України та орган, відповідальний за виконання заходів індивідуального характеру.

39.
У разі смерті особи право на відшкодування шкоди у встановленому законодавством порядку переходить до її спадкоємців.
У разі смерті особи право на відшкодування шкоди у встановленому законом порядку переходить до її спадкоємців.

У разі смерті особи право на відшкодування шкоди у встановленому законом порядку переходить до її спадкоємців.
40.
Сума, що має бути відшкодована, перераховується Головним управлінням державного казначейства України на банківський рахунок стягувача. У разі його відсутності, Головне управління державного казначейства за рахунок коштів державного бюджету відкриває такий рахунок в установі банку, що визначена стягувачем.
Сума, що має бути виплачена за рішенням Європейського Суду, органом, відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, перераховується на банківський рахунок заявника, а у випадку, передбаченому частиною третьою цієї статті, - його представника чи спадкоємців. Оригінали банківських документів про перерахунок зазначених сум, протягом трьох днів з дня перерахування, надсилаються Уповноваженому, а копії - до Кабінету Міністрів України.

Сума, що має бути виплачена за рішенням Європейського Суду, органом, відповідальним за виконання заходів індивідуального характеру, перераховується на банківський рахунок заявника, а у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті, - його представника чи спадкоємців. Оригінали банківських документів про перерахунок зазначених сум, протягом трьох днів з дня перерахування, надсилаються Уповноваженому, а копії - до Кабінету Міністрів України.
41.
Сума, що надійшла на рахунок стягувача від Головного управління державного казначейства, за бажанням стягувача може бути видана йому готівкою.
Кабінет Міністрів України може звернутись до суду з регресним позовом до того органу чи посадової особи, рішенням, діями чи бездіяльністю яких були порушені права особи, що поновлені рішенням Європейського Суду.

Кабінет Міністрів України може звернутись до суду з регресним позовом до того органу чи посадової особи, рішенням, діями чи бездіяльністю яких були порушені права особи, що поновлені рішенням Європейського Суду.
42.
Кабінет Міністрів України може звернутись до суду з регресним позовом до того органу, посадової особи, рішенням, діями чи бездіяльностю яких були порушені права особи, що поновлені рішенням Європейського Суду з прав людини.
Уповноважений протягом трьох днів з дня отримання оригіналів банківських документів, що підтверджують перерахування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, повідомляє про це Постійне Представництво України при Раді Європи."


Уповноважений протягом трьох днів з дня отримання оригіналів банківських документів, що підтверджують перерахування сум, визначених у рішенні Європейського Суду, повідомляє про це Постійне Представництво України при Раді Європи.
43.
Стаття 8. Строк виконання рішення Європейського Суду з прав людини
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Статтю 8 виключити.
Враховано


44.
Рішення Європейського Суду з прав людини підлягають негайному виконанню, починаючи з наступного дня після одержання від стягувача (його представника) заяви про виконання рішення.
-24- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)
Ч.1 ст.8 викласти в такій редакції:
"Рішення Європейського Суду з прав людини підлягають обов'язковому виконанню."
Відхилено


45.
Якщо одна з сторін звернулася з проханням про передачу справи на розгляд Великої палати, строк виконання рішення палати Європейського Суду з прав людини зупиняється до прийняття Великою палатою остаточного рішення з цього приводу.46.
Рішення Великої палати є остаточним і підлягає виконанню в порядку, визначеному цим Законом.47.
ІІІ. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 3. ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
48.
Стаття 9. Органи примусового виконання рішень Європейського Суду з прав людини
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Статтю 9 викласти у редакції:
Враховано

Стаття 10. Органи примусового виконання рішень Європейського Суду з прав людини
49.
Примусове виконання рішень Європейського Суду з прав людини покладається на Державну виконавчу службу, яка входить до системи органів Міністерства юстиції України у випадку, якщо рішення Європейського суду з прав людини не виконане Кабінетом Міністрів України у встановлений статтею 8 цього Закону строк.
"Примусове виконання рішення Європейського Суду наступає в разі невиплати органом, відповідальним за здійснення заходів індивідуального характеру, сум, визначених рішенням Європейського Суду, у встановлений у дорученні Прем'єр-міністра України термін.

Примусове виконання рішення Європейського Суду наступає в разі невиплати органом, відповідальним за здійснення заходів індивідуального характеру, сум, визначених рішенням Європейського Суду, у встановлений у дорученні Прем'єр-міністра України термін.
50.
Для прискорення виконання рішення Європейського суду з прав людини за рішенням Директора Державної виконавчої служби може бути створена група державних виконавців.
При примусовому виконанні рішення Європейського суду враховується також та частина рішення, в якій вказані відсотки, що нараховуються на державу, яка вчасно не виконала рішення Європейського суду.
Примусове виконання рішень Європейського суду покладається на Державну виконавчу службу.
Примусове виконання рішень Європейського суду здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом."

При примусовому виконанні рішення Європейського Суду враховується також та частина рішення, в якій вказані відсотки, що нараховуються на державу, яка вчасно не виконала рішення Європейського Суду.

Примусове виконання рішень Європейського Суду покладається на Державну виконавчу службу.

Примусове виконання рішень Європейського Суду здійснюється Державною виконавчою службою в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
51.
Стаття 10. Порядок примусового виконання рішень Європейського Суду з прав людини52.
Примусове виконання рішення Європейського суду з прав людини здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про виконавче провадження" з урахуванням особливостей цього Закону.
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 10 виключити.
Враховано


53.
Стаття 11. Контроль за виконанням рішення Європейського Суду з прав людини54.
Контроль за своєчасністю, правильністю, повнотою виконання рішень державним виконавцем здійснюють начальник відділу Державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, та Директор Державної виконавчої служби.
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 11 виключити.
Враховано


55.
ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА УХИЛЕННЯ ВІД ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ


Глава 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
56.
Стаття 12. Відповідальність Кабінету Міністрів України за порушення строків виконання рішень Європейського Суду з прав людини
-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Ст.12 викласти у редакції:
"Стаття 12. Відповідальність Кабінету Міністрів України, органів центральної виконавчої влади за порушення термінів виконання рішень Європейського Суду з прав людини
Враховано


Стаття 11. Відповідальність Кабінету Міністрів України, органів центральної виконавчої влади за порушення термінів виконання рішень Європейського Суду з прав людини
57.
При порушенні Кабінетом Міністрів України встановлених цим Законом строків виконання рішення Європейського суду з прав людини з сум, визначених у Державному бюджеті України на утримання апарату Кабінету Міністрів України, на користь стягувача стягується пеня в розмірі до 25% від суми, що підлягає відшкодуванню відповідно до рішення Європейського суду з прав людини.
При порушенні Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади строків виконання рішень Європейського Суду з сум, визначених у Державному бюджеті України на утримання апарату Кабінету Міністрів України, органу центральної виконавчої влади, на користь заявника, а у випадку передбаченому частиною третьою статті 7 цього Закону, його представника чи спадкоємців, стягується пеня у розмірі до 15% від суми, яку належить відшкодувати відповідно до рішення Європейського Суду.

При порушенні Кабінетом Міністрів України, органами центральної виконавчої влади термінів виконання рішень Європейського Суду з сум, визначених у Державному бюджеті України на утримання апарату Кабінету Міністрів України, органу центральної виконавчої влади, на користь заявника, а у випадку передбаченому частиною четвертою статті 9 цього Закону, його представника чи спадкоємців, стягується пеня у розмірі до 15% від суми, яку належить відшкодувати відповідно до рішення Європейського Суду.
58.
Постанова про накладення штрафу приймається державним виконавцем, яка затверджується Директором Державної виконавчої служби.
Рішення про нарахування і стягнення пені, зазначеної в частині першій цієї статті, приймається судом за заявою стягувача."

Рішення про нарахування і стягнення пені, зазначеної в частині першій цієї статті, приймається судом за заявою стягувача.


59.
Сума штрафу видається стягувачу в порядку, передбаченому статтею 7 цього Закону.
-29- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Заслуговує підтримки пропозиція стосовно встановлення відповідальності КМУ за порушення строків виконання рішень Суду.

Враховано60.
Стаття 1З. Відповідальність посадових осіб за ухилення від виконання рішень Європейського Суду з прав людини
-30- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Назву ст.13 викласти в такій редакції:
"Відповідальність посадових осіб за невиконання або неналежне виконання рішень Європейського суду з прав людини".
Враховано

Стаття 12. Відповідальність посадових осіб за невиконання або неналежне виконання рішень Європейського Суду з прав людини
61.
В разі невиконання рішень Європейського Суду з прав людини з причин невиконання чи недобросовісного виконання своїх службових обов'язків, порушення строків виконання рішення, винні посадові особи несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, передбачену законодавством України.
У тексті статті виключити слова "з прав людини", а після тексту "особи несуть" виключити текст "дисциплінарну," , слово "недобросовісне" замінити словом "неналежне".


В разі невиконання рішень Європейського Суду з причин невиконання чи неналежного виконання своїх службових обов'язків, порушення строків виконання рішення винні посадові особи несуть адміністративну, цивільну та кримінальну відповідальність, передбачену законами України.
62.
Стаття 14. Відповідальність за умисне невиконання рішення Європейського Суду з прав людини
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 14 виключити
Враховано


63.
Особи, винні в умисному невиконанні рішення Європейського Суду з прав людини, несуть відповідальність, передбачену частиною другою статті 176-4 Кримінального кодексу України.
-32- Н.д.Головатий С.П. (Округ №222)
Н.д.Шишкін В.І. (Округ №133)
Доповнити проект Закону новою главою 5 і статтею 14 в такій редакції:
"Глава 5. Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини
Стаття 14. Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду
Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду, що стосуються України, здійснює постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи вживає необхідні заходи з метою швидкого, ефективного та повного виконання рішень Європейського Суду.

Глава 5. ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття 13. Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду з прав людини
Парламентський контроль за виконанням рішень Європейського Суду, що стосуються України, здійснює постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи.
Постійна делегація Верховної Ради України до Парламентської Асамблеї Ради Європи вживає необхідні заходи з метою швидкого, ефективного та повного виконання рішень Європейського Суду.

64.
V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Глава 6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
65.
1. Суми, які мають бути відшкодовані стягувачам впродовж 1999 року, відшкодовуються з Резервного фонду Кабінету Міністрів України.
-33- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, п.1. Текст "1999 року" замінити текстом "2001 року".

Враховано

1. Суми, які мають бути відшкодовані заявникам впродовж 2001 року, відшкодовуються з Резервного фонду Кабінету Міністрів України.
66.
2. В подальшому в Законі України про Державний бюджет України передбачаються кошти на відповідні витрати. Розрахунки щодо розміру цих коштів подаються Уповноваженим з дотримання Конвенції за погодженням Міністра юстиції України до Міністерства фінансів України при складанні проекту Державного бюджету України.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення, п.2. Речення 1 викласти у редакції: "Починаючи з 2002 року у Державному бюджеті України передбачаються кошти на виконання рішень Європейського суду."
Треба також продумати участь інших відповідних відомств у підготовці розрахунків до бюджету.Враховано

2. Починаючи з 2002 року у Державному бюджеті України передбачаються кошти на виконання рішень Європейського Суду з прав людини. Розрахунки щодо розміру цих коштів подаються Уповноваженим за погодженням Міністра юстиції України до Міністерства фінансів України при складанні проекту Державного бюджету України.
67.
З. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.


3. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні