Назва: Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань правової політики

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
Закон України


Проект
Закон України
1.
Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів


Про визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів
2.
Цей Закон встановлює умови і порядок визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.


Цей Закон встановлює умови і порядок визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів.
3.
Розділ І


Розділ І
4.
Загальні положення


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі


Стаття 1. Визначення термінів
6.
Основні поняття, що використовуються в цьому Законі, мають таке значення:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
7.
рішення іноземного суду - рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки судів у кримінальних справах у частині, що стосується відшкодування шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набрали законної сили і підлягають визнанню та виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів України;
-1- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1. Пункт 1 після тексту "акти інших органів" доповнити текстом "державної влади", а наприкінці - текстом ", згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України".
Враховано частково

рішення іноземного суду - рішення іноземних судів у цивільних, трудових, сімейних справах, вироки іноземних судів у кримінальних справах у частині, що стосується конфіскації майна та відшкодування шкоди потерпілим, а також рішення іноземних арбітражів та акти інших органів іноземних держав, до компетенції яких належить розгляд цивільних, трудових, сімейних справ, що набрали законної сили і підлягають визнанню та виконанню на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;
8.
визнання рішення іноземного суду - поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України в порядку, встановленому цим Законом;


визнання рішення іноземного суду - поширення законної сили рішення іноземного суду на територію України в порядку, встановленому цим Законом;
9.
виконання рішення іноземного суду - застосування засобів примусового виконання рішення іноземного суду в Україні в порядку, передбаченому законодавством України;
-2- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, пункт 3. Текст "законодавством України" замінити словом "законом".
Враховано
виконання рішення іноземного суду - застосування засобів примусового виконання рішення іноземного суду в Україні в порядку, передбаченому законом;
10.
міжнародні договори України - чинні міжнародні договори України про надання правової допомоги у цивільних, трудових, сімейних і кримінальних справах, міжнародні конвенції з питань цивільного процесу, а також інші міжнародні двосторонні або багатосторонні договори за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів;
-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 1, пункт 4. Виключити слово "чинні", а наприкінці додати текст ", згода на обов"язковість яких надана Верховною Радою України".
Відхилено
міжнародні договори України - міжнародні договори про надання правової допомоги у цивільних, трудових, сімейних і кримінальних справах, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також інші міжнародні двосторонні або багатосторонні договори за участю України, якими передбачається визнання та виконання в Україні рішень іноземних судів;
11.
стягувач - будь-яка фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої постановлено рішення іноземного суду і яка звертається з клопотанням про його визнання та виконання на території України;


стягувач - будь-яка фізична або юридична особа, на користь чи в інтересах якої постановлено рішення іноземного суду і яка звертається з клопотанням про його визнання та виконання на території України;
12.
боржник - будь-яка фізична або юридична особа, яка за рішенням іноземного суду зобов'язана виконати певні дії на користь чи в інтересах стягувача.
-4- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Абз.6 ст.1 доповнити словами "в строки, передбачені цим Законом".
Відхилено
боржник - будь-яка фізична або юридична особа, яка за рішенням іноземного суду зобов'язана виконати певні дії на користь чи в інтересах стягувача.
13.
Стаття 2. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду


Стаття 2. Умови визнання та виконання рішення іноземного суду
14.
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України.
-5- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В ч.1 ст.2 в кінці додати слова "ратифікованими Верховною Радою України".
Відхилено
Рішення іноземного суду визнається та виконується в Україні, якщо його визнання та виконання передбачено міжнародними договорами України.


-6- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.2 після слова "передбачено" доповнити словом "відповідними".
Відхилено

15.
Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо це передбачено міжнародними договорами України.


Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається в Україні, якщо його визнання передбачено міжнародними договорами України.
16.
Розділ II


Розділ II
17.
Примусове виконання рішення іноземного суду


ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ
18.
Стаття 3. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання


Стаття 3. Строки пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання
19.
Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів, яке може бути пред'явлено до примусового виконання протягом усього періоду проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.
-7- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ст.3 слова "трьох", "три" замінити словами "чотирьох", "чотири".
Відхилено
Рішення іноземного суду може бути пред'явлено до примусового виконання в Україні протягом трьох років з дня набрання ним законної сили, за винятком рішення про стягнення періодичних платежів протягом строку, що перевищує три роки, яке може бути пред'явлено до примусового виконання протягом усього строку проведення стягнення з погашенням заборгованості за останні три роки.


-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 3 після тексту "періодичних платежів" доповнити текстом "протягом строку, що перевищує три роки", а після тексту "протягом усього" слово "періоду" замінити словом "строку".
Враховано

20.
Стаття 4. Підвідомчість та підсудність справ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду


Стаття 4. Підвідомчість та підсудність справ про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
21.
Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на клопотання стягувача розглядається Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими судами (далі - відповідний суд України) за місцем постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) боржника.


Питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду на клопотання стягувача розглядається Верховним судом Автономної Республіки Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими судами (далі - відповідний суд України) за місцем постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) боржника.
22.
У разі коли боржник не має постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження) на території України або місце його постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення розглядається відповідним судом України за місцезнаходженням в Україні майна боржника.
-9- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
До ст.4 додати нову частину такого змісту:
"При відсутності інформації про місцезнаходження боржника і його майна дане питання розглядається Верховним Судом України або будь-яким обласним судом за його дорученням."
Відхилено
У разі коли боржник не має постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження) на території України або місце його постійного чи тимчасового проживання або перебування (місцезнаходження) невідоме, питання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду розглядається відповідним судом України за місцезнаходженням в Україні майна боржника.


-10- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 4. Частину 2 після тексту "виконання рішення" доповнити текстом "іноземного суду"
Стаття 6, частина 1, пункт 3. Слово "мотиви" замінити словом "причини"
Стаття 6, частина 3. Пункт 1 після тексту "в установленому" доповнити текстом "законами України".


Враховано

Відхилено

Відхилено

23.
Стаття 5. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду


Стаття 5. Порядок подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
24.
Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається у порядку, передбаченому міжнародними договорами України.


Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду подається у порядку, передбаченому міжнародними договорами України.
25.
Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду може бути також подано стягувачем безпосередньо до суду України, визначеного статтею 4 цього Закону.


Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду може бути також подано стягувачем безпосередньо до відповідного суду України, визначеного статтею 4 цього Закону.
26.
У разі коли міжнародними договорами України передбачено подання клопотань про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду через органи державної влади України, відповідний суд України приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади України.


У разі коли міжнародними договорами України передбачено подання клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду через органи державної влади України, відповідний суд України приймає до розгляду клопотання, що надійшло через орган державної влади України.
27.
Стаття 6. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду


Стаття 6. Вимоги до клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
28.
Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду повинне містити:


Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду повинне містити:
29.
найменування стягувача або його представника (якщо клопотання подається представником), зазначення їхнього постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження);


найменування стягувача або його представника (якщо клопотання подається представником), зазначення їхнього постійного чи тимчасового місця проживання або перебування (місцезнаходження);
30.
найменування боржника, зазначення його постійного чи тимчасового місця проживання чи перебування (місцезнаходження) або місцезнаходження його майна в Україні;


найменування боржника, зазначення його постійного чи тимчасового місця проживання чи перебування (місцезнаходження) або місцезнаходження його майна в Україні;
31.
мотиви подання клопотання.
-11- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абз.3 ч.1 ст.6 після слова "мотиви" доповнити словом "та аргументи".
Відхилено
мотиви подання клопотання.
32.
До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами України.


До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами України.
33.
У разі коли міжнародними договорами України це не обумовлено, до клопотання додаються такі документи:


У разі коли міжнародними договорами України не визначено перелік документів, що мають додаватися до клопотання, до клопотання додаються такі документи:
34.
засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, на примусове виконання якого подано клопотання;


засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про примусове виконання якого подається клопотання;
35.
офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);


офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили (якщо це не зазначено в самому рішенні);
36.
документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була своєчасно і належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи;


документ, який засвідчує, що сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду і яка не брала участі в судовому процесі, була своєчасно і належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи;
37.
документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);


документ, що визначає, в якій частині чи з якого часу рішення іноземного суду підлягає виконанню (якщо воно вже виконувалося раніше);
38.
документ, що посвідчує повноваження представника стягувача (якщо клопотання подається представником);


документ, що посвідчує повноваження представника стягувача (якщо клопотання подається представником);
39.
нотаріально засвідчений переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.
-12- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Третій від кінця абзац ст.6 викласти в такій редакції:
"нотаріально засвідчений переклад перелічених документів українською мовою, а також мовою, передбаченою міжнародними договорами України."
Відхилено
засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.
40.
Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду з доданими до нього документами подається до відповідного суду України у двох примірниках.
-13- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6. Частину 4 виключити.
Враховано

41.
Якщо зазначене клопотання і документи, що додаються до нього, належним чином не оформлено або до клопотання не додано перелічені документи, відповідний суд України повертає їх стягувачеві (або його представникові) без розгляду.
-14- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 6, частина 5. Текст "належним чином не оформлено" замінити текстом "не оформлено у відповідності до вимог передбачених цим Законом", після тексту "не додано" додати слово "всі".
Статтю 6 наприкінці доповнити такою частиною:
"Для розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду по суті забороняється вимагати інші документи та відомості ніж визначені цією статтею".
Враховано
Якщо зазначене клопотання і документи, що додаються до нього, не оформлено у відповідності до вимог, передбачених цим Законом, або до клопотання не додано всі перелічені документи, відповідний суд України повертає їх стягувачеві (або його представникові) без розгляду.

Для розгляду клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду по суті забороняється вимагати інші документи та відомості, ніж визначені цією статтею.
42.
Стаття 7. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду


Стаття 7. Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
43.
Про надходження клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду відповідний суд України у п'ятиденний строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
-15- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.7 слово "п'ятиденний" замінити словом "семиденний".
Відхилено
Про надходження клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду відповідний суд України у п'ятиденний строк письмово повідомляє боржника і пропонує йому у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.


-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7. Частину 1 після тексту "у місячний строк" доповнити текстом "з дня відправлення повідомлення судом".
Відхилено
(див. ч.2)

44.
Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його початку.


Після подання боржником заперечень у письмовій формі або у разі його відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення боржника про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що стягувач і боржник повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду.
45.
За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних причин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторону.
-17- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Ч.3 ст.7 викласти в такій редакції:
"За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних причин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє обидві сторони судового розгляду."
Враховано частково

За заявою стягувача або боржника і за наявності поважних причин суд може перенести час розгляду клопотання, про що повідомляє сторони.


-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 7, частина 3. Наприкінці слово "сторону" замінити словом "сторони".
Враховано

46.
Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.
-19- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Ч.4 ст.7 викласти в такій редакції:
"Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду проводиться у відкритому судовому засіданні."
Відхилено
Розгляд клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.
47.
У разі коли рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, відповідний суд України визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.


У разі коли рішення іноземного суду вже виконувалося раніше, відповідний суд України визначає, в якій частині чи з якого часу воно підлягає виконанню.
48.
Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача або боржника, стосовно яких суду відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання.
-20- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
В ч.6 ст.7 після слів "стягувача або боржника" додати слова "або їх офіційно уповноважених представників".
Враховано частково

Неявка без поважних причин у судове засідання стягувача або боржника або їх представників, стосовно яких суду відомо про своєчасне вручення їм повістки про виклик до суду, не є перешкодою для розгляду клопотання.
49.
Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання. Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановлення ухвали.


Розглянувши подані документи та вислухавши пояснення сторін, суд постановляє ухвалу про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання. Копія ухвали надсилається судом стягувачеві та боржникові у триденний строк з дня постановлення ухвали.
50.
Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає ці клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановлення ухвали.


Якщо в рішенні іноземного суду суму стягнення зазначено в іноземній валюті, суд, який розглядає це клопотання, визначає суму в національній валюті за курсом Національного банку України на день постановлення ухвали.
51.
Стаття 8. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду


Стаття 8. Підстави для відмови у задоволенні клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду
52.
Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду не задовольняється у випадках, передбачених міжнародними договорами України.


Клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду не задовольняється у випадках, передбачених міжнародними договорами України.
53.
У разі коли міжнародними договорами України такі підстави не передбачено, у задоволенні клопотання може бути відмовлено, якщо:


У разі коли міжнародними договорами України такі випадки не передбачено, у задоволенні клопотання може бути відмовлено, якщо:
54.
рішення іноземного суду за законодавством держави, на території якої воно постановлено, не набрало законної сили;


рішення іноземного суду за законодавством держави, на території якої воно постановлено, не набрало законної сили;
55.
сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду, була позбавлена можливості взяти участь у судовому процесі через те, що їй не було своєчасно і належним чином повідомлено про розгляд справи;


сторона, стосовно якої постановлено рішення іноземного суду, була позбавлена можливості взяти участь у судовому процесі через те, що їй не було своєчасно і належним чином повідомлено про розгляд справи;
56.
рішення постановлене у справі, розгляд якої належить виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого органу України;
-21- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 2, пункт 3. Текст "або іншого уповноваженого органу" замінити текстом "іншого органу державної влади України, або органу місцевого самоврядування в Україні".
Враховано частково

рішення постановлене у справі, розгляд якої належить виключно до компетенції суду або іншого уповноваженого відповідно до закону органу України;
57.
постановлене рішення суду України у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало законної сили, або якщо у провадженні суду України є справа у спорі, порушена між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах до часу порушення справи в іноземному суді;


постановлене рішення суду України у спорі між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах, що набрало законної сили, або якщо у провадженні суду України є справа у спорі, порушена між тими самими сторонами, з того ж предмета і на тих же підставах до часу порушення справи в іноземному суді;
58.
пропущено встановлений міжнародними договорами України та цим Законом строк пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання на території України;


пропущено встановлений міжнародними договорами України та цим Законом строк пред'явлення рішення іноземного суду до примусового виконання в Україні;
59.
предмет спору за законодавством України не підлягає судовому розгляду;
-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 2, пункт 6. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано
предмет спору за законами України не підлягає судовому розгляду;
60.
визнання і виконання пред'явленого рішення іноземного суду суперечитиме публічному порядкові в Україні;
-23- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 2. Пункт 7 виключити.
Враховано

61.
в інших випадках, передбачених законодавством України.
-24- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 8, частина 2, пункт 8. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано
в інших випадках, передбачених законами України.
62.
Стаття 9. Оскарження ухвали суду


Стаття 9. Оскарження ухвали суду
63.
Ухвала, постановлена відповідним судом України про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, може бути оскаржена стягувачем або боржником у порядку і строки, передбачені законодавством України.
-25- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 9. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано
Ухвала, постановлена відповідним судом України про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду або про відмову у задоволенні клопотання з цього питання, може бути оскаржена стягувачем або боржником у порядку і строки, передбачені законами України.
64.
Стаття 10. Порядок примусового виконання рішень іноземних судів


Стаття 10. Порядок примусового виконання рішень іноземних судів
65.
На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, відповідний суд України видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законодавством України.
-26- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 10, частини 1 і 2. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано
На підставі рішення іноземного суду та ухвали про надання дозволу на його примусове виконання, що набрала законної сили, відповідний суд України видає виконавчий лист, який надсилається для виконання в порядку, встановленому законом.
66.
Дії та заходи з примусового виконання рішення іноземного суду провадяться державними виконавцями у порядку, передбаченому законодавством України.


Дії та заходи з примусового виконання рішення іноземного суду провадяться державними виконавцями у порядку, передбаченому законом.
67.
Розділ III


Розділ III
68.
Визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню


ВИЗНАННЯ РІШЕННЯ ІНОЗЕМНОГО СУДУ, ЩО НЕ ПІДЛЯГАЄ ПРИМУСОВОМУ ВИКОНАННЮ
69.
Стаття 11. Порядок визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню


Стаття 11. Порядок подання клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
70.
Рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, визнається за умови, що це передбачено міжнародними договорами України, за клопотанням заінтересованої особи, яке подається з дотриманням порядку, передбаченого статтею 4 цього Закону.


Клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, за умови, що це передбачено міжнародними договорами України, подається заінтересованою особою до відповідного суду України, визначеного статтею 4 цього Закону.
71.
У такому разі до клопотання додаються такі документи:


У такому разі до клопотання додаються такі документи:
72.
засвідчена копія рішення іноземного суду про надання дозволу, на виконання якого порушується клопотання;
-27- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 11, частина 2. Пункт 1 на початку доповнити словом "нотаріально".
Відхилено
засвідчена в установленому порядку копія рішення іноземного суду, про визнання якого порушується клопотання;
73.
офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в його тексті.


офіційний документ про те, що рішення іноземного суду набрало законної сили, якщо це не зазначено в самому рішенні;
засвідчений відповідно до законодавства переклад перелічених документів українською мовою або мовою, передбаченою міжнародними договорами України.
74.
Стаття 12. Розгляд заперечення проти визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню


Стаття 12. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню
75.
Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відповідний суд України у п'ятиденний строк письмово повідомляє заінтересовану сторону і пропонує їй у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.
-28- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В ч.1 ст.12 слово "п'ятиденний" замінити словом "семиденний".
Відхилено
Про надходження клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відповідний суд України у п'ятиденний строк письмово повідомляє заінтересовану сторону і пропонує їй у місячний строк подати можливі заперечення проти цього клопотання.


-29- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12. Частину 1 після тексту "у місячний строк" доповнити текстом "з дня відправлення повідомлення судом".
Відхилено

76.
Після подання заінтересованою стороною заперечень у письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його початку.


Після подання заінтересованою стороною заперечень у письмовій формі або у разі її відмови від подання заперечень, а так само коли у місячний строк з часу повідомлення заінтересованої особи про одержане судом клопотання заперечення не подано, суддя постановляє ухвалу, в якій визначає час і місце судового розгляду клопотання, про що заінтересовані сторони повідомляються письмово не пізніше ніж за 10 днів до його розгляду.
77.
Неявка в судове засідання заінтересованої сторони, щодо якої суду відомо, що їй було своєчасно і належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для розгляду заперечення, якщо вона не порушує питання про перенесення його розгляду.


Якщо заінтересована сторона звернулася з проханням про перенесення часу розгляду справи і суд визнав це прохання поважним, розгляд справи може бути перенесено з повідомленням про це заінтересованих сторін.
78.
Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.
-30- Н.д.Деркач А.Л. (Округ №159)
Ч.45 ст.12 викласти в такій редакції:
"Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, проводиться у відкритому судовому засіданні."
Відхилено
Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, проводиться суддею одноособово у відкритому судовому засіданні.
79.
Якщо заінтересована сторона звернулася з проханням про перенесення часу розгляду заперечення і суд визнав це прохання поважним, розгляд справи може бути перенесено з повідомленням про це заінтересованих сторін.


Неявка в судове засідання заінтересованої сторони, щодо якої суду відомо, що їй було своєчасно і належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи, не є перешкодою для розгляду клопотання, якщо вона не порушує питання про перенесення його розгляду.
80.
За наслідками розгляду заперечення проти визнання рішення іноземного суду відповідним судом України постановляється ухвала про відмову у визнанні в Україні цього рішення або про визнання в Україні цього рішення та залишення заперечення проти його визнання в Україні без задоволення.


За наслідками розгляду клопотання, а також заперечення у разі його надходження відповідним судом України постановляється ухвала про визнання в Україні рішення іноземного суду та залишення заперечення без задоволення або про відмову у задоволенні цього клопотання.
81.
У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відмовляється у випадках, передбачених міжнародними договорами України, а якщо міжнародними договорами України це не передбачено, то на підставах, зазначених у статті 8 цього Закону.


У визнанні в Україні рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню, відмовляється у випадках, передбачених міжнародними договорами України, а якщо міжнародними договорами України це не передбачено, то на підставах, зазначених у статті 8 цього Закону.
82.
Копію ухвали суд надсилає сторонам у триденний строк з дня її постановлення.


Копію ухвали суд надсилає заінтересованим сторонам у триденний строк з дня її постановлення.
83.
Ухвала, постановлена відповідним судом України про відмову у визнанні в Україні рішення іноземного суду або про визнання в Україні цього рішення та залишення заперечення проти його визнання в Україні без задоволення, може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені законодавством України.
-31- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Стаття 12, частина 9. Слово "законодавством" замінити словом "законами".
Враховано
Ухвала, постановлена відповідним судом України за наслідками розгляду клопотання може бути оскаржена у порядку і строки, передбачені законами України.


-32- Н.д.Задорожній О.В. (Округ №217)
Положення про застосування правил міжнародного договору України замість правил, передбачених цим Законом, перенести з Прикінцевих положень до розділу IV у новій редакції.
Враховано


Розділ IV
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ УКРАЇНИ
Стаття 13. Міжнародні договори України
84.
Розділ IV85.
Прикінцеві положення86.
Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.


Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені у цьому Законі, застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.
87.
Акти законодавства України до приведення їх у відповідність із цим Законом є чинними у частині, що не суперечить положенням цього Закону.
-33- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Прикінцеві положення. Частину 2 виключити.
Враховано

Розділ V
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
88.
Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
-34- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити прикінцеві положення такою новою частиною:
"Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:
подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону".
Враховано частково

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність до цього Закону.* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні