Назва: Про дипломатичну службу
Автор: Народний депутат України О.Пухкал
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету у закордонних справах

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дипломатичну службу


Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про дипломатичну службу
1.
Цей Закон визначає правові засади та порядок організації діяльності дипломатичної служби України як складової частини державної служби, а також особливості правового статусу державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі.


Цей Закон визначає правові засади та порядок організації діяльності дипломатичної служби України як складової частини державної служби, а також особливості правового статусу державних службовців, які перебувають на дипломатичній службі.
2.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.
Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів
4.
У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
5.
дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України в системі органів дипломатичної служби, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
У абзаці другому статті 1 Закону слова "в системі органів дипломатичної служби" виключити.
Враховано
дипломатична служба України (далі - дипломатична служба) - це професійна діяльність громадян України, спрямована на практичну реалізацію зовнішньої політики України, захист національних інтересів України у сфері міжнародних відносин, а також прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
6.
дипломатичний працівник - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг;


дипломатичний працівник - державний службовець, який виконує дипломатичні або консульські функції в Україні чи за кордоном та має відповідний дипломатичний ранг;
7.
адміністративно-технічний працівник - державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби;


адміністративно-технічний працівник - державний службовець, який здійснює адміністративно-технічне обслуговування системи органів дипломатичної служби;
8.
працівники дипломатичної служби - дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби;


працівники дипломатичної служби - дипломатичні працівники та адміністративно-технічні працівники системи органів дипломатичної служби;
9.
закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях та інституціях;


закордонні дипломатичні установи України - дипломатичні представництва та консульські установи України в інших державах, представництва при міжнародних організаціях;
10.
міжнародна інституція (далі - інституція) - міждержавне утворення з метою реалізації спільних цілей та інтересів, яке не є суб'єктом міжнародного права;
Виключити посилання на міжнародні інституції з тексту Закону
Враховано11.
довготермінове відрядження - перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом;


довготермінове відрядження - перебування працівників дипломатичної служби за принципом ротації в закордонних дипломатичних установах України у строки, передбачені цим Законом;
12.
ротація - планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.


ротація - планове заміщення працівників дипломатичної служби у закордонних дипломатичних установах України в порядку, визначеному Міністерством закордонних справ України.
13.
Стаття 2. Правове регулювання дипломатичної служби


Стаття 2. Правове регулювання дипломатичної служби
14.
Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну службу", Кодексом законів України про працю, Консульським статутом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Відносини, що виникають у зв'язку з проходженням дипломатичної служби, регулюються Конституцією України, цим Законом, Законом України "Про державну службу", Кодексом законів України про працю, Консульським статутом України, іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них, а також чинними міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
15.
Стаття 3. Основні принципи дипломатичної служби


Стаття 3. Основні принципи дипломатичної служби
16.
Основними принципами дипломатичної служби є:


Основними принципами дипломатичної служби є:
17.
служіння Українському народові;


служіння Українському народові;
18.
відстоювання національних інтересів України;


відстоювання національних інтересів України;
19.
пріоритет прав і свобод людини та громадянина;


пріоритет прав і свобод людини та громадянина;
20.
демократизм і законність;


демократизм і законність;
21.
гуманізм і соціальна справедливість;


гуманізм і соціальна справедливість;
22.
професіоналізм, компетентність, ініціативність, об'єктивність, чесність, відданість справі;


професіоналізм, компетентність, ініціативність, об'єктивність, чесність, відданість справі;
23.
персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і додержання дисципліни.


персональна відповідальність за виконання службових обов'язків і додержання дисципліни.
24.
Стаття 4. Основні завдання дипломатичної служби


Стаття 4. Основні завдання дипломатичної служби
25.
Основними завданнями дипломатичної служби є:


Основними завданнями дипломатичної служби є:
26.
забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;


забезпечення національних інтересів і безпеки України шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права;
27.
проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових, інших зв'язків з іншими державами, міжнародними організаціями та інституціями;


проведення зовнішньополітичного курсу України, спрямованого на розвиток політичних, економічних, гуманітарних, наукових, інших зв'язків з іншими державами, міжнародними організаціями;
28.
захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;


захист прав та інтересів громадян і юридичних осіб України за кордоном;
29.
сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера;


сприяння забезпеченню стабільності міжнародного становища України, піднесенню її міжнародного авторитету, поширенню у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера;
30.
забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів;


забезпечення дипломатичними засобами та методами захисту суверенітету, безпеки, територіальної цілісності та непорушності кордонів України, її політичних, торгово-економічних та інших інтересів;
31.
координація діяльності інших органів виконавчої влади щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України;


координація діяльності інших органів виконавчої влади щодо забезпечення проведення єдиного зовнішньополітичного курсу України;
32.
вивчення політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;


вивчення політичного та економічного становища у світі, зовнішньої та внутрішньої політики іноземних держав, діяльності міжнародних організацій;
33.
забезпечення органів державної влади інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики;


забезпечення органів державної влади інформацією, необхідною для здійснення ефективної зовнішньої та внутрішньої політики;
34.
здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.


здійснення інших завдань відповідно до законодавства України.
35.
Стаття 5. Основні функції дипломатичної служби


Стаття 5. Основні функції дипломатичної служби
36.
Основними функціями дипломатичної служби є:


Основними функціями дипломатичної служби є:
37.
забезпечення підтримання дипломатичних зносин з іншими державами, представництво України у міжнародних організаціях, інституціях та спеціальних місіях;


забезпечення підтримання дипломатичних зносин з іншими державами, представництво України у міжнародних організаціях та спеціальних місіях;
38.
здійснення зовнішньополітичної діяльності держави;


здійснення зовнішньополітичної діяльності держави;
39.
організація проведення переговорів і підготовка укладення міжнародних договорів України;


організація проведення переговорів і підготовка укладення міжнародних договорів України;
40.
підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо укладення, виконання, припинення дії міжнародних договорів та внесення їх у встановленому порядку на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України;


підготовка разом з іншими центральними органами виконавчої влади пропозицій щодо укладення, виконання, припинення дії міжнародних договорів та внесення їх у встановленому порядку на розгляд Президенту України та Кабінету Міністрів України;
41.
внесення в установленому порядку на розгляд Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України пропозицій та рекомендацій з питань відносин України з іншими державами та міжнародними організаціями;


внесення в установленому порядку на розгляд Президенту України, Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України пропозицій та рекомендацій з питань відносин України з іншими державами та міжнародними організаціями;
42.
підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у галузі міжнародних відносин;


підготовка пропозицій щодо удосконалення законодавства України у галузі міжнародних відносин;
43.
здійснення функцій дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іншими державами, міжнародними організаціями та інституціями;


здійснення функцій дипломатичного протоколу у сфері забезпечення зовнішніх зносин з іншими державами, міжнародними організаціями;
44.
забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку та зберігання міжнародних договорів України;


забезпечення функціонування єдиної державної системи реєстрації, обліку та зберігання міжнародних договорів України;
45.
здійснення функцій депозитарію міжнародних договорів, укладених Україною;


здійснення функцій депозитарію міжнародних договорів, укладених Україною;
46.
сприяння діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій та інституцій в Україні, а також здійснення контролю за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;


сприяння діяльності іноземних дипломатичних представництв та консульських установ, представництв міжнародних організацій в Україні, а також здійснення контролю за додержанням дипломатичних і консульських привілеїв та імунітетів;
47.
сприяння взаємодії органів законодавчої, виконавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин та дотримання міжнародних зобов'язань України;


сприяння взаємодії органів законодавчої, виконавчої і судової влади в частині здійснення ними зовнішніх зносин та дотримання міжнародних зобов'язань України;
48.
здійснення інформаційного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності;


здійснення інформаційного забезпечення Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України з питань зовнішньополітичної діяльності;
49.
розповсюдження інформації про Україну за кордоном;


розповсюдження інформації про Україну за кордоном;
50.
організація на території України та за кордоном консульської роботи, забезпечення візової політики України, здійснення в межах своїх повноважень паспортного забезпечення;


організація на території України та за кордоном консульської роботи, забезпечення візової політики України, здійснення в межах своїх повноважень паспортного забезпечення;
51.
сприяння органам законодавчої, виконавчої та судової влади у здійсненні ними міжнародних зв'язків, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги;


сприяння органам законодавчої, виконавчої та судової влади у здійсненні ними міжнародних зв'язків, надання їм відповідної методичної, консультаційної та інформаційної допомоги;
52.
здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства України.


здійснення інших функцій відповідно до чинного законодавства України.
53.
Стаття 6. Система органів дипломатичної служби


Стаття 6. Система органів дипломатичної служби
54.
Систему органів дипломатичної служби складають: Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні установи України.
Частину першу статті 6 доповнити словами "Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України".
Відхилено, оскільки у разі зміни статусу Дипломатичної Академії постає питання щодо статусу решти працівників Академії, яких обходить положення частини другої статті 26 цього Закону, які у зв'язку із зміною запропонованого статусу мали б стати працівниками дипломатичної служби, а це не узгоджується з державною політикою у сфері освіти.
Систему органів дипломатичної служби складають: Міністерство закордонних справ України, представництва Міністерства закордонних справ України на території України, закордонні дипломатичні установи України.
55.
Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх зносин України.


Міністерство закордонних справ України є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення зовнішньої політики держави і координацію діяльності у сфері зовнішніх зносин України.
56.
Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.


Міністерство закордонних справ України здійснює свої повноваження безпосередньо та через інші органи дипломатичної служби.
57.
Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами України, основними завданнями яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном.


Дипломатичні представництва та консульські установи України за кордоном є постійно діючими установами України, основними завданнями яких є представництво України в державі перебування та підтримання офіційних міждержавних відносин, захист інтересів України, прав та інтересів її громадян і юридичних осіб за кордоном.
58.
Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основними завданнями яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном.


Постійні представництва України при міжнародних організаціях є постійно діючими установами України за кордоном, основними завданнями яких є представництво України при міжнародних організаціях, підтримання з такими міжнародними організаціями офіційних відносин та захист інтересів України за кордоном.
59.
Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України за кордоном, постійного представництва України при міжнародній організації, інституції визначаються цим Законом, а також Положенням про дипломатичне представництво України в іншій державі, Положенням про постійне представництво України при міжнародній організації та Положенням про постійне представництво України при міжнародній інституції, які затверджуються Президентом України.


Статус, завдання та функції дипломатичного представництва України за кордоном, постійного представництва України при міжнародній організації визначаються цим Законом, а також Положенням про дипломатичне представництво України в іншій державі, Положенням про постійне представництво України при міжнародній організації, які затверджуються Президентом України.
60.
Статус, завдання та функції консульської установи України за кордоном визначаються цим Законом та Консульським статутом, який затверджується Президентом України.


Статус, завдання та функції консульської установи України за кордоном визначаються цим Законом та Консульським статутом, який затверджується Президентом України.
61.
Статус, завдання та функції представництв Міністерства закордонних справ України на території України визначаються цим Законом та Положенням про них, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Статус, завдання та функції представництв Міністерства закордонних справ України на території України визначаються цим Законом та Положенням про них, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
62.
Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби


Стаття 7. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби
63.
Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.


Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дипломатичної служби здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України.
64.
Стаття 8. Зв'язок, архів дипломатичної служби


Стаття 8. Зв'язок, архів дипломатичної служби
65.
Дипломатична служба має самостійний зв'язок і архів.


Дипломатична служба має самостійний зв'язок і архів.
66.
Дипломатична служба використовує власну мережу телекомунікацій і кур'єрську службу.


Дипломатична служба використовує власну мережу телекомунікацій і кур'єрську службу.
67.
В архіві дипломатичної служби зберігаються оригінали і достовірні копії міжнародних договорів, а також інші матеріали, необхідні для здійснення її діяльності.


В архіві дипломатичної служби зберігаються оригінали і достовірні копії міжнародних договорів, а також інші матеріали, необхідні для здійснення її діяльності.
68.
Положення про архів дипломатичної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.


Положення про архів дипломатичної служби затверджується Кабінетом Міністрів України.
69.
Розділ ІІ. КАДРОВИЙ СКЛАД ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДИПЛОМАТИЧНІ ПОСАДИ


Розділ ІІ. КАДРОВИЙ СКЛАД ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. ПРИЗНАЧЕННЯ НА ДИПЛОМАТИЧНІ ПОСАДИ
70.
Стаття 9. Прийняття на дипломатичну службу


Стаття 9. Прийняття на дипломатичну службу
71.
Дипломатичними працівниками можуть бути громадяни України, які мають відповідну фахову вищу освіту, необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.


Дипломатичними працівниками можуть бути громадяни України, які мають відповідну фахову вищу освіту, необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.
72.
Адміністративно-технічними працівниками дипломатичної служби можуть бути громадяни України, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та, як правило, іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.


Адміністративно-технічними працівниками дипломатичної служби можуть бути громадяни України, які мають необхідні професійні та ділові якості, володіють державною та, як правило, іноземними мовами і за станом здоров'я можуть бути направлені у довготермінове відрядження.
73.
Не можуть бути прийнятими на дипломатичну службу особи, щодо яких встановлені обмеження у Законі України "Про державну службу".


Не можуть бути прийнятими на дипломатичну службу особи, щодо яких встановлені обмеження у Законі України "Про державну службу".
74.
Прийняття на дипломатичну службу здійснюється на конкурсній основі. Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу визначається Кабінетом Міністрів України.
Перше речення частини четвертої статті 9 Закону доповнити словами: "крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України."
Враховано
Прийняття на дипломатичну службу здійснюється на конкурсній основі, крім випадків, коли призначення на дипломатичні посади здійснює Президент України. Порядок проведення конкурсу для прийняття на дипломатичну службу визначається Кабінетом Міністрів України.
75.
Під час проведення конкурсу забороняється вимагати від кандидатів на дипломатичну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.


Під час проведення конкурсу забороняється вимагати від кандидатів на дипломатичну службу відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством України.
76.
Міністр закордонних справ України має право самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи в патронатній службі. Порядок проходження дипломатичної служби такими особами встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Міністр закордонних справ України має право самостійно добирати та приймати осіб на посади для роботи в патронатній службі. Порядок проходження дипломатичної служби такими особами встановлюється Кабінетом Міністрів України.
77.
Стаття 10. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу


Стаття 10. Присяга при прийнятті на дипломатичну службу
78.
Громадяни, які вперше приймаються на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".


Громадяни, які вперше приймаються на дипломатичну службу і раніше не перебували на державній службі, складають Присягу державних службовців відповідно до Закону України "Про державну службу".
79.
Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.


Про прийняття Присяги робиться запис у трудовій книжці.
80.
Стаття 11. Випробування при прийнятті на дипломатичну службу


Стаття 11. Випробування при прийнятті на дипломатичну службу
81.
При прийнятті на дипломатичну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.


При прийнятті на дипломатичну службу може встановлюватися випробування строком до шести місяців. Особи, які не витримали випробування, звільняються з дипломатичної служби.
82.
Стаття 12. Кадри дипломатичної служби


Стаття 12. Кадри дипломатичної служби
83.
Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України та на дипломатичних посадах системи органів дипломатичної служби.
Частину першу статті 12 Закону доповнити реченням такого змісту:
"Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу також на відповідальних посадах структурних підрозділів Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, та секретаріату Комітету Верховної Ради України у закордонних справах, за умови , що на момент призначення на такі посади вони мали відповідний дипломатичний ранг."
Враховано
Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу на посадах Міністра закордонних справ України та на дипломатичних посадах системи органів дипломатичної служби. Дипломатичні працівники проходять дипломатичну службу також на відповідальних посадах структурних підрозділів Адміністрації Президента України, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері, та на відповідальних посадах структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України, що забезпечують представництво Голови Верховної Ради України у зносинах з органами влади інших держав та забезпечують здійснення заходів по міжнародному співробітництву Верховної Ради України, за умови, що на момент призначення на такі посади вони мали відповідний дипломатичний ранг.
84.
Для дипломатичних працівників, які працюють в закордонних дипломатичних установах України, встановлюються такі посади:


Для дипломатичних працівників, які працюють в закордонних дипломатичних установах України, встановлюються такі посади:
85.
1) Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації чи інституції;


1) Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації;
86.
2) Генеральний консул України;


2) Генеральний консул України;
87.
3) Радник-посланник;


3) Радник-посланник;
88.
4) радник;


4) радник;
89.
5) консул України;


5) консул України;
90.
6) перший секретар;


6) перший секретар;
91.
7) віце-консул;


7) віце-консул;
92.
8) другий секретар;


8) другий секретар;
93.
9) третій секретар;


9) третій секретар;
94.
10) аташе.


10) аташе.
95.
Кадри дипломатичної служби складають:


Кадри дипломатичної служби складають:
96.
1) працівники, які займають штатні дипломатичні посади на постійній основі;


1) працівники, які займають штатні дипломатичні посади на постійній основі;
97.
2) працівники, які займають штатні адміністративно-технічні посади на постійній основі;


2) працівники, які займають штатні адміністративно-технічні посади на постійній основі;
98.
3) працівники, які займають штатні дипломатичні та адміністративно-технічні посади на визначений термін (строковий трудовий договір).


3) працівники, які займають штатні дипломатичні та адміністративно-технічні посади на визначений термін (строковий трудовий договір).
99.
Працівники дипломатичної служби можуть бути, за їх згодою, переведені, тимчасово відряджені до інших органів державної влади України для виконання службових обов'язків або направлені на навчання для підвищення професійної кваліфікації.


Працівники дипломатичної служби можуть бути, за їх згодою, переведені, тимчасово відряджені до інших органів державної влади України для виконання службових обов'язків або направлені на навчання для підвищення професійної кваліфікації.
100.
У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для працівників дипломатичної служби.


У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для працівників дипломатичної служби.
101.
Після закінчення терміну такого відрядження працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію, за результатами якої (за умови підтвердження відповідних кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до відрядження, переведення, навчання.


Після закінчення терміну такого відрядження працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію, за результатами якої (за умови підтвердження відповідних кваліфікації та рівня професійних знань) призначаються на посаду не нижчу за ту, яку вони займали до відрядження, переведення, навчання.
102.
Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади


Стаття 13. Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них
103.
Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них здійснюються Президентом України та Міністром закордонних справ України.


Призначення на дипломатичні посади та звільнення з них здійснюються Президентом України та Міністром закордонних справ України.
104.
Міністр закордонних справ України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.
Частину другу статті 13 Закону викласти в такій редакції: "Міністр закордонних справ України та інші керівники Міністерства закордонних справ України призначаються на посаду за поданням Прем'єр-міністра України, звільняються з посади Президентом України."
Враховано редакційно
Міністр закордонних справ України призначається на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України, звільняється з посади Президентом України.
105.
Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації чи інституції призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.


Надзвичайний і Повноважний Посол України, Постійний представник України при міжнародній організації призначаються на посади та звільняються з посад Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України. Укази Президента України з цих питань скріплюються підписами Прем'єр-міністра України та Міністра закордонних справ України.
106.
Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
У частині четвертій слова "після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади" виключити.
Відхилено, оскільки рішення Комітету з проведення таких консультацій не має юридично обов'язкової сили, а є рекомендаційним, тому не може суперечити Конституції України.
Міністр закордонних справ України вносить Президенту України подання щодо кандидатур про призначення на посади Надзвичайного і Повноважного Посла України, Постійного представника України при міжнародній організації після консультацій в Комітеті Верховної Ради України у закордонних справах щодо кандидатур на ці посади.
107.
Призначення на інші дипломатичні посади здійснюється Міністром закордонних справ України.

Доповнити статтю положенням щодо призначення осіб Адміністрації Президента України та секретаріату Комітету Верховної Ради України

Відхилено
Призначення на інші дипломатичні посади здійснюється Міністром закордонних справ України.
108.
Стаття 14. Кадровий резерв дипломатичної служби


Стаття 14. Кадровий резерв дипломатичної служби
109.
Дипломатична служба має кадровий резерв, необхідний для заміщення посад та кадрового планування в системі органів дипломатичної служби.


Дипломатична служба має кадровий резерв, необхідний для заміщення посад та кадрового планування в системі органів дипломатичної служби.
110.
Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом дипломатичної служби регулюється Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.


Порядок формування і організація роботи з кадровим резервом дипломатичної служби регулюється Положенням, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
111.
Стаття 15. Обслуговуючий персонал дипломатичної служби
Статтю 15 Закону виключити.
Враховано редакційно
Стаття 15. Обслуговуючий персонал дипломатичної служби
112.
Дипломатична служба має обслуговуючий персонал, правовий статус якого визначається Президентом України.


Дипломатична служба має обслуговуючий персонал, правовий статус якого визначається законодавством України.
113.
Розділ ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ


Розділ ІІІ. ДИПЛОМАТИЧНІ РАНГИ
114.
Стаття 16. Дипломатичні ранги


Стаття 16. Дипломатичні ранги
115.
Дипломатичним працівникам присвоюються такі дипломатичні ранги:


Дипломатичним працівникам присвоюються такі дипломатичні ранги:
116.
Надзвичайний і Повноважний Посол;


Надзвичайний і Повноважний Посол;
117.
Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;


Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу;
118.
Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;


Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу;
119.
радник першого класу;


радник першого класу;
120.
радник другого класу;


радник другого класу;
121.
перший секретар першого класу;


перший секретар першого класу;
122.
перший секретар другого класу;


перший секретар другого класу;
123.
другий секретар першого класу;


другий секретар першого класу;
124.
другий секретар другого класу;


другий секретар другого класу;
125.
третій секретар;


третій секретар;
126.
аташе.


аташе.
127.
Дипломатичний працівник, якому присвоєно дипломатичний ранг, перебуває у ньому довічно і може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за вироком суду.


Дипломатичний працівник, якому присвоєно дипломатичний ранг, перебуває у ньому довічно і може бути позбавлений дипломатичного рангу лише за вироком суду.
128.
Дипломатичні ранги від Надзвичайного і Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів державних службовців відповідно з першого до одинадцятого рангу.


Дипломатичні ранги від Надзвичайного і Повноважного Посла до аташе прирівнюються до рангів державних службовців відповідно з першого до одинадцятого рангу.
129.
Стаття 17. Порядок присвоєння дипломатичних рангів


Стаття 17. Порядок присвоєння дипломатичних рангів
130.
Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.


Дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу присвоюються Президентом України за поданням Міністра закордонних справ України.
131.
Особам, яким присвоєно дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, видається відповідна грамота, що засвідчує їх статус, за підписом Президента України.


Особам, яким присвоєно дипломатичні ранги Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, видається відповідна грамота, що засвідчує їх статус, за підписом Президента України.
132.
За цією категорією осіб зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.


За цією категорією осіб зберігається право на користування дипломатичним паспортом довічно.
133.
Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних справ України на підставі рекомендацій атестаційної комісії Міністерства закордонних справ України.


Інші дипломатичні ранги присвоюються Міністром закордонних справ України на підставі рекомендацій атестаційної комісії Міністерства закордонних справ України.
134.
Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад дипломатичних працівників дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України, який затверджується Президентом України.


Присвоєння дипломатичного рангу здійснюється згідно з посадою, яку займає дипломатичний працівник. Відповідність посад дипломатичних працівників дипломатичним рангам визначається Переліком посад, приписаних до дипломатичних рангів України, який затверджується Президентом України.
135.
Особа, яка вперше призначається на приписану за дипломатичним рангом посаду, вважається прийнятою на дипломатичну службу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.


Особа, яка вперше призначається на приписану за дипломатичним рангом посаду, вважається прийнятою на дипломатичну службу, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці.
136.
У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду, приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється відповідний дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених цією статтею.
У частині сьомій статті 17 слова "передбачених цією статтею" замінити словами і цифрами "передбачених статтею 18".
Враховано редакційно
У разі призначення дипломатичного працівника на іншу посаду, приписану до дипломатичного рангу вищого рівня, йому присвоюється відповідний дипломатичний ранг без урахування строків перебування у дипломатичних рангах, передбачених статтею 18 цього Закону.
137.
За значні успіхи в роботі та особливі заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг до закінчення строків, передбачених цією статтею (дострокове присвоєння дипломатичного рангу), і без додержання черговості присвоєння рангів (позачергове присвоєння дипломатичного рангу). Дострокове чи позачергове присвоєння дипломатичного рангу здійснюється відповідно до Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів.
У частині восьмій статті 17 слова "передбачених цією статтею" замінити словами і цифрами "передбачених статтею 18".
Враховано редакційно
За значні успіхи в роботі та особливі заслуги дипломатичним працівникам може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг до закінчення строків, передбачених статтею 18 цього Закону (дострокове присвоєння дипломатичного рангу), і без додержання черговості присвоєння рангів (позачергове присвоєння дипломатичного рангу). Дострокове чи позачергове присвоєння дипломатичного рангу здійснюється відповідно до Переліку посад, приписаних до дипломатичних рангів.
138.
Якщо дипломатичний працівник перейшов на нижчу посаду або залишив дипломатичну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний дипломатичний ранг.


Якщо дипломатичний працівник перейшов на нижчу посаду або залишив дипломатичну службу, на яку потім повернувся, за ним зберігається присвоєний дипломатичний ранг.
139.
За сумлінну працю дипломатичному працівникові в разі виходу на пенсію (відставку за станом здоров'я) може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг поза межами посади, яку він займав.


За сумлінну працю дипломатичному працівникові в разі виходу на пенсію (відставку за станом здоров'я) може бути присвоєно черговий дипломатичний ранг поза межами посади, яку він займав.
140.
У трудовій книжці дипломатичного працівника робляться записи про присвоєння дипломатичних рангів та позбавлення дипломатичного рангу.


У трудовій книжці дипломатичного працівника робляться записи про присвоєння дипломатичних рангів та позбавлення дипломатичного рангу.
141.
Стаття 18. Строки перебування у дипломатичних рангах


Стаття 18. Строки перебування у дипломатичних рангах
142.
Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах:


Встановлюються такі строки перебування дипломатичних працівників у дипломатичних рангах:
143.
аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу


аташе, третього секретаря, другого секретаря другого класу, другого секретаря першого класу, першого секретаря другого класу
144.
- два роки;


- два роки;
145.
першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.


першого секретаря першого класу, радника другого класу - три роки.
146.
Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюються.


Строки перебування в дипломатичних рангах радника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу не встановлюються.
147.
Стаття 19. Ранги адміністративно-технічних працівників


Стаття 19. Ранги адміністративно-технічних працівників
148.
Адміністративно-технічним працівникам присвоюються відповідні ранги державних службовців у порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу".


Адміністративно-технічним працівникам присвоюються відповідні ранги державних службовців у порядку, передбаченому Законом України "Про державну службу".
149.
Розділ ІV. ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. СЛУЖБОВА КАР'ЄРА


Розділ ІV. ПРОХОДЖЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ. СЛУЖБОВА КАР'ЄРА
150.
Стаття 20. Ротація дипломатичних працівників


Стаття 20. Ротація дипломатичних працівників
151.
В органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.


В органах дипломатичної служби здійснюється ротація працівників дипломатичної служби.
152.
Працівники дипломатичної служби можуть направлятися у довготермінове відрядження з урахуванням їх професійної підготовки та спеціалізації.


Працівники дипломатичної служби можуть направлятися у довготермінове відрядження з урахуванням їх професійної підготовки та спеціалізації.
153.
Працівники дипломатичної служби після закінчення попереднього довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через півтора року.


Працівники дипломатичної служби після закінчення попереднього довготермінового відрядження направляються у наступне довготермінове відрядження не раніше ніж через півтора року.
154.
Стаття 21. Довготермінове відрядження


Стаття 21. Довготермінове відрядження
155.
Довготермінове відрядження дипломатичних працівників триває, як правило, до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до трьох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.


Довготермінове відрядження дипломатичних працівників триває, як правило, до чотирьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до трьох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
156.
Довготермінове відрядження адміністративно-технічних працівників триває, як правило, до трьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до двох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.


Довготермінове відрядження адміністративно-технічних працівників триває, як правило, до трьох років у державах з нормальними кліматичними умовами та стабільною політичною ситуацією і до двох років у державах з важкими кліматичними умовами або складною політичною ситуацією.
157.
Перелік держав, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.


Перелік держав, зазначених у частинах першій і другій цієї статті, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням Міністерства закордонних справ України.
158.
Після закінчення довготермінового відрядження працівникам дипломатичної служби надається попередня посада, а в разі неможливості цього - рівноцінна їй посада в системі органів дипломатичної служби.


Після закінчення довготермінового відрядження працівникам дипломатичної служби надається попередня посада, а в разі неможливості цього - рівноцінна їй посада в системі органів дипломатичної служби.
159.
Стаття 22. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби


Стаття 22. Дострокове відкликання працівників дипломатичної служби
160.
Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані до України у випадках:


Працівники дипломатичної служби, направлені у довготермінове відрядження, можуть бути достроково відкликані до України у випадках:
161.
службової необхідності;


службової необхідності;
162.
за станом здоров'я;


за станом здоров'я;
163.
невиконання або неналежного виконання ними службових обов'язків;


невиконання або неналежного виконання ними службових обов'язків;
164.
вчинення проступків, які їх ганьблять;


вчинення проступків, які їх ганьблять;
165.
вчинення членами їх сімей дій, що можуть призвести до негативних наслідків при подальшому перебуванні працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.


вчинення членами їх сімей дій, що можуть призвести до негативних наслідків при подальшому перебуванні працівника дипломатичної служби у довготерміновому відрядженні.
166.
Стаття 23. Особливості роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій


Стаття 23. Особливості роботи працівників дипломатичної служби у секретаріатах міжнародних організацій
167.
Працівники дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.


Працівники дипломатичної служби можуть бути направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України. У таких випадках тривалість роботи у секретаріатах міжнародних організацій обумовлюється строками контрактів з цими організаціями, визначеними за погодженням з Міністерством закордонних справ України.
168.
Період роботи у секретаріатах міжнародних організацій зараховується до стажу дипломатичної, державної служби.


Період роботи у секретаріатах міжнародних організацій зараховується до стажу дипломатичної, державної служби.
169.
До працівників дипломатичної служби, які були направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строків відповідних контрактів, визначених за погодженням з Міністерством закордонних справ України, застосовується порядок працевлаштування в Україні, передбачений в статті 20 цього Закону.
У частині третій статті 23 слова і цифри "в статті 20" замінити словами і цифрами "в статті 21".
Враховано редакційно
До працівників дипломатичної служби, які були направлені на роботу до секретаріатів міжнародних організацій за квотою України, після закінчення строків відповідних контрактів, визначених за погодженням з Міністерством закордонних справ України, застосовується порядок працевлаштування в Україні, передбачений в статті 21 цього Закону.
170.
Стаття 24. Проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади


Стаття 24. Проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади
171.
Працівники інших органів державної влади можуть бути тимчасово відряджені до органів дипломатичної служби для виконання службових обов'язків.


Працівники інших органів державної влади можуть бути тимчасово відряджені до органів дипломатичної служби для виконання службових обов'язків.
172.
На час такого відрядження на них поширюється дія цього Закону за винятком розділу ІІІ "Ранги працівників дипломатичної служби".
У частині другій статті 24 слова "розділу III "Ранги працівників дипломатичної служби" замінити словами "розділу III "Дипломатичні ранги".
Враховано
На час такого відрядження на них поширюється дія цього Закону за винятком розділу ІІІ "Дипломатичні ранги ".
173.
Особливості проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади регулюються окремими нормативно-правовими актами Президента України.


Особливості проходження дипломатичної служби працівниками інших органів державної влади регулюються окремими нормативно-правовими актами Президента України.
174.
Стаття 25. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність працівників дипломатичної служби


Стаття 25. Навчання і підвищення кваліфікації, наукова та викладацька діяльність працівників дипломатичної служби
175.
Працівникам дипломатичної служби створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах України та за кордоном.


Працівникам дипломатичної служби створюються умови для навчання і підвищення кваліфікації у відповідних навчальних закладах України та за кордоном.
176.
Працівники дипломатичної служби для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути, за їх згодою, тимчасово переведені на строк до п'яти років до наукових установ або вищих навчальних закладів як в Україні, так і за кордоном, а також направлені Міністерством закордонних справ України на навчання.


Працівники дипломатичної служби для здійснення наукової або викладацької діяльності можуть бути, за їх згодою, тимчасово переведені на строк до п'яти років до наукових установ або вищих навчальних закладів як в Україні, так і за кордоном, а також направлені Міністерством закордонних справ України на навчання.
177.
У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для працівників дипломатичної служби.


У цих випадках вони залишаються на дипломатичній службі, користуються всіма правами і пільгами та одержують надбавки до посадових окладів, встановлені для працівників дипломатичної служби.
178.
Після закінчення строку тимчасового переведення для здійснення наукової або викладацької діяльності, навчання в очній аспірантурі або докторантурі працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію. В разі підтвердження результатами атестації відповідного рівня професійних знань та кваліфікації працівники призначаються на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до переведення, направлення на навчання.


Після закінчення строку тимчасового переведення для здійснення наукової або викладацької діяльності, навчання в очній аспірантурі або докторантурі працівники дипломатичної служби проходять службову атестацію. В разі підтвердження результатами атестації відповідного рівня професійних знань та кваліфікації працівники призначаються на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до переведення, направлення на навчання.
179.
Стаття 26. Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України


Стаття 26. Дипломатична академія при Міністерстві закордонних справ України
180.
При Міністерстві закордонних справ України діє Дипломатична академія, статус якої визначається чинним законодавством України. Статут Дипломатичної академії затверджується Кабінетом Міністрів України.


При Міністерстві закордонних справ України діє Дипломатична академія, статус якої визначається чинним законодавством України. Статут Дипломатичної академії затверджується Кабінетом Міністрів України.
181.
Особи, які на момент призначення на керівні, професорсько-викладацькі посади Дипломатичної академії мали дипломатичний ранг, вважаються такими, що продовжують проходження дипломатичної служби.
В частині другій статті 26 слова "вважаються такими, що продовжують проходження дипломатичної служби" замінити словами "є дипломатичними працівниками".
Враховано
Особи, які на момент призначення на керівні, професорсько-викладацькі посади Дипломатичної академії мали дипломатичний ранг є дипломатичними працівниками.
182.
Стаття 27. Стажування працівників дипломатичної служби


Стаття 27. Стажування працівників дипломатичної служби
183.
Стажування працівників дипломатичної служби проводиться з метою підвищення їхнього професійного рівня терміном до шести місяців відповідно до положення, затвердженого наказом Міністра закордонних справ України.


Стажування працівників дипломатичної служби проводиться з метою підвищення їхнього професійного рівня терміном до шести місяців відповідно до положення, затвердженого наказом Міністра закордонних справ України.
184.
Стажування проводиться в закордонних дипломатичних установах України із збереженням середньої заробітної плати за основним місцем служби.


Стажування проводиться в закордонних дипломатичних установах України із збереженням середньої заробітної плати за основним місцем служби.
185.
Стаття 28. Відсторонення від виконання повноважень за посадою


Стаття 28. Відсторонення від виконання повноважень за посадою
186.
Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або завдало шкоди громадянинові, державі, підприємству, організації, є підставою для відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання ним повноважень за посадою із збереженням оплати праці, визначеною статтею 34 цього Закону. Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою приймається посадовою особою, яка його призначила.
У частині першій статті 28 слова і цифри "визначеною статтею 34" замінити словами і цифрами "визначеної статтею 35".
Враховано редакційно
Невиконання службових обов'язків, що призвело до людських жертв або завдало шкоди громадянинові, державі, підприємству, організації, є підставою для відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання ним повноважень за посадою із збереженням оплати праці, визначеною статтею 35 цього Закону. Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою приймається посадовою особою, яка його призначила.
187.
Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати тривалості службового розслідування. Службове розслідування проводиться в строки та у порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України.


Тривалість відсторонення від виконання повноважень за посадою не повинна перевищувати тривалості службового розслідування. Службове розслідування проводиться в строки та у порядку, що встановлені Кабінетом Міністрів України.
188.
Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються.


Рішення про відсторонення працівника дипломатичної служби від виконання повноважень за посадою скасовується, якщо за результатами службового розслідування підстави прийняття такого рішення не підтверджуються.
189.
Розділ V. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ


Розділ V. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
190.
Стаття 29. Основні права працівників дипломатичної служби


Стаття 29. Основні права працівників дипломатичної служби
191.
Працівник дипломатичної служби користується всіма правами, визначеними в Законі України "Про державну службу".


Працівник дипломатичної служби користується всіма правами, визначеними в Законі України "Про державну службу".
192.
Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження користуються привілеями та імунітетами, встановленими для працівників дипломатичної служби відповідно до норм міжнародного права.


Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження користуються привілеями та імунітетами, встановленими для працівників дипломатичної служби відповідно до норм міжнародного права.
193.
Стаття 30. Основні обов'язки працівників дипломатичної служби


Стаття 30. Основні обов'язки працівників дипломатичної служби
194.
Працівники дипломатичної служби виконують обов'язки, встановлені для державних службовців у Законі України "Про державну службу".


Працівники дипломатичної служби виконують обов'язки, встановлені для державних службовців у Законі України "Про державну службу".
195.
Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування, здійснювати покладені на них завдання, гідно представляти Україну.


Працівники дипломатичної служби в період довготермінового відрядження повинні поважати закони, правила і традиції країни перебування, здійснювати покладені на них завдання, гідно представляти Україну.
196.
Стаття 31. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі


Стаття 31. Обмеження, пов'язані з перебуванням на дипломатичній службі
197.
Працівники дипломатичної служби не мають права вчиняти дії, передбачені Законом України "Про боротьбу з корупцією", а також не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки під час перебування у довготерміновому відрядженні.


Працівники дипломатичної служби не мають права вчиняти дії, передбачені Законом України "Про боротьбу з корупцією", а також не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки під час перебування у довготерміновому відрядженні.
198.
Стаття 32. Декларування доходів працівників дипломатичної служби


Стаття 32. Декларування доходів працівників дипломатичної служби
199.
Декларування доходів працівників дипломатичної служби та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу".


Декларування доходів працівників дипломатичної служби та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється відповідно до Закону України "Про державну службу".
200.
Стаття 33. Заохочення за сумлінну працю


Стаття 33. Заохочення за сумлінну працю
201.
Працівники дипломатичної служби заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі.


Працівники дипломатичної служби заохочуються за сумлінне виконання службових обов'язків, ініціативу в роботі.
202.
Заходами заохочення працівників дипломатичної служби є:


Заходами заохочення працівників дипломатичної служби є:
203.
оголошення подяки;


оголошення подяки;
204.
грошова винагорода;


грошова винагорода;
205.
нагородження цінним подарунком;


нагородження цінним подарунком;
206.
дострокове або позачергове присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця;


дострокове або позачергове присвоєння дипломатичного рангу або рангу державного службовця;
207.
нагорода Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.


нагорода Почесною грамотою Міністерства закордонних справ України.
208.
За особливі заслуги в роботі працівники дипломатичної служби можуть бути представлені до відзначення державними нагородами України.


За особливі заслуги в роботі працівники дипломатичної служби можуть бути представлені до відзначення державними нагородами України.
209.
Стаття 34. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби


Стаття 34. Дисциплінарна відповідальність працівників дипломатичної служби
210.
Працівники дипломатичної служби несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення службових повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, а також за вчинки, що їх ганьблять та дискредитують орган, в якому вони працюють.


Працівники дипломатичної служби несуть дисциплінарну відповідальність за невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, перевищення службових повноважень, порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, а також за вчинки, що їх ганьблять та дискредитують орган, в якому вони працюють.
211.
Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, до працівників дипломатичної служби можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:


Крім дисциплінарних стягнень, передбачених чинним законодавством про працю України, до працівників дипломатичної служби можуть застосовуватися такі заходи дисциплінарного впливу:
212.
затримка до одного року присвоєння чергового дипломатичного рангу, рангу державного службовця або у призначенні на вищу посаду;


затримка до одного року присвоєння чергового дипломатичного рангу, рангу державного службовця або у призначенні на вищу посаду;
213.
попередження про неповну службову відповідність.


попередження про неповну службову відповідність.
214.
Розділ VІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ


Розділ VІ. МАТЕРІАЛЬНЕ ТА СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
215.
Стаття 35. Оплата праці


Стаття 35. Оплата праці
216.
Заробітна плата працівників дипломатичної служби складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, за науковий ступінь, надбавки за вислугу років, за знання іноземних мов та інших надбавок, передбачених законодавством.


Заробітна плата працівників дипломатичної служби складається з посадових окладів, премій, доплати за ранги, за науковий ступінь, надбавки за вислугу років, за знання іноземних мов та інших надбавок, передбачених законодавством.
217.
Посадові оклади працівників дипломатичної служби встановлюються залежно від складності покладених на них повноважень та ступеня відповідальності.


Посадові оклади працівників дипломатичної служби встановлюються залежно від складності покладених на них повноважень та ступеня відповідальності.
218.
Доплата дипломатичному працівникові за дипломатичний ранг, адміністративно-технічному працівникові за ранг державного службовця провадиться відповідно до присвоєного рангу.


Доплата дипломатичному працівникові за дипломатичний ранг, адміністративно-технічному працівникові за ранг державного службовця провадиться відповідно до присвоєного рангу.
219.
У разі призначення на приписану до дипломатичного рангу посаду державного службовця, який вперше приймається на дипломатичну службу і не має дипломатичного рангу, до присвоєння дипломатичного рангу такому працівникові виплачується доплата за ранг державного службовця відповідно до присвоєного йому рангу. З дня присвоєння дипломатичного рангу виплата доплати за ранг державного службовця відповідно припиняється на час перебування на дипломатичній службі.


У разі призначення на приписану до дипломатичного рангу посаду державного службовця, який вперше приймається на дипломатичну службу і не має дипломатичного рангу, до присвоєння дипломатичного рангу такому працівникові виплачується доплата за ранг державного службовця відповідно до присвоєного йому рангу. З дня присвоєння дипломатичного рангу виплата доплати за ранг державного службовця відповідно припиняється на час перебування на дипломатичній службі.
220.
Надбавка за вислугу років виплачується працівникам дипломатичної служби щомісяця у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу роботи у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.


Надбавка за вислугу років виплачується працівникам дипломатичної служби щомісяця у відсотках до посадового окладу з урахуванням доплати за ранг і залежно від стажу роботи у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки - 10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25, понад 20 років - 30, понад 25 років - 40 відсотків.
221.
Працівникам дипломатичної служби можуть встановлюватися надбавки за особливі умови роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.


Працівникам дипломатичної служби можуть встановлюватися надбавки за особливі умови роботи, доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутніх працівників та інші надбавки і доплати, а також надаватися матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань.
222.
Працівникам дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, оплата праці здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Працівникам дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, оплата праці здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
223.
Умови оплати праці працівників дипломатичної служби, розміри їх посадових окладів, компенсаційних виплат, надбавок, доплат і матеріальної допомоги, в тому числі надбавок на непрацюючих членів сім'ї працівника закордонної дипломатичної установи України, визначаються Кабінетом Міністрів України.


Умови оплати праці працівників дипломатичної служби, розміри їх посадових окладів, компенсаційних виплат, надбавок, доплат і матеріальної допомоги, в тому числі надбавок на непрацюючих членів сім'ї працівника закордонної дипломатичної установи України, визначаються Кабінетом Міністрів України.
224.
Стаття 36. Щорічні та додаткові відпустки працівникам дипломатичної служби


Стаття 36. Щорічні та додаткові відпустки працівникам дипломатичної служби
225.
Працівникам дипломатичної служби надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення.


Працівникам дипломатичної служби надається щорічна відпустка тривалістю 30 календарних днів, якщо законодавством не передбачено більш тривалої відпустки, з виплатою допомоги на оздоровлення.
226.
Працівникам дипломатичної служби, які мають стаж роботи в органах державної влади понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток, розмір допомоги на оздоровлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
В частині другій статті 36 слова "стаж роботи в органах державної влади" замінити словами "стаж роботи в державних органах".
Враховано
Працівникам дипломатичної служби, які мають стаж роботи в державних органах понад 10 років, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю до 15 календарних днів. Порядок і умови надання додаткових оплачуваних відпусток, розмір допомоги на оздоровлення встановлюються Кабінетом Міністрів України.
227.
Особливості надання відпусток главам дипломатичних представництв України за кордоном, главам представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим працівникам дипломатичної служби, направленим у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, розміри та порядок виплати їм допомоги на оздоровлення визначаються Кабінетом Міністрів України.


Особливості надання відпусток главам дипломатичних представництв України за кордоном, главам представництв України при міжнародних організаціях, а також іншим працівникам дипломатичної служби, направленим у відрядження до закордонних дипломатичних установ України, розміри та порядок виплати їм допомоги на оздоровлення визначаються Кабінетом Міністрів України.
228.
Стаття 37. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей


Стаття 37. Соціально-побутове забезпечення та гарантії, що надаються працівникам дипломатичної служби та членам їх сімей
229.
Працівники дипломатичної служби забезпечуються житлом у встановленому законодавством України порядку.


Працівники дипломатичної служби забезпечуються житлом у встановленому законодавством України порядку.
230.
Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, мають право на додаткову житлову площу в розмірах, встановлюваних Кабінетом Міністрів України.


Дипломатичні працівники, яким присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу, мають право на додаткову житлову площу в розмірах, встановлюваних Кабінетом Міністрів України.
231.
Працівникам дипломатичної служби, які потребують відповідно до чинного законодавства України поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту встановлюються Кабінетом Міністрів України.


Працівникам дипломатичної служби, які потребують відповідно до чинного законодавства України поліпшення житлових умов, надається земельна ділянка та безвідсотковий кредит на строк до 20 років. Умови надання кредиту встановлюються Кабінетом Міністрів України.
232.
Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.


Працівники дипломатичної служби та члени їх сімей, які проживають разом з ними, користуються медичним обслуговуванням та санаторно-курортним лікуванням у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України.
233.
Право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за працівниками дипломатичної служби в разі виходу на пенсію або у відставку.


Право на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування зберігається за працівниками дипломатичної служби в разі виходу на пенсію або у відставку.
234.
Дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв'язку з довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини) виплачується грошова допомога міністерствами, іншими органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, в яких вони працювали до виїзду за кордон, у порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.


Дружинам (чоловікам) працівників дипломатичної служби під час їх звільнення з роботи у зв'язку з довготерміновим відрядженням чоловіка (дружини) виплачується грошова допомога міністерствами, іншими органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями, в яких вони працювали до виїзду за кордон, у порядку та розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України.
235.
Час перебування за кордоном дружини (чоловіка) глави дипломатичного представництва України за кордоном, глави постійного представництва України при міжнародній організації, іншого працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби, відрядження до закордонної дипломатичної установи зараховується до загального стажу роботи.


Час перебування за кордоном дружини (чоловіка) глави дипломатичного представництва України за кордоном, глави постійного представництва України при міжнародній організації, іншого працівника дипломатичної служби за місцем проходження дипломатичної служби, відрядження до закордонної дипломатичної установи зараховується до загального стажу роботи.
236.
Дружини (чоловіки), які перебували за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби працівниками дипломатичної служби, після закінчення строку довготермінового відрядження дипломатичних працівників повертаються на роботу до міністерств, інших органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, в яких вони працювали до виїзду за кордон, де їм надається посада, рівноцінна тій, яку вони займали.


Дружини (чоловіки), які перебували за кордоном за місцем проходження дипломатичної служби працівниками дипломатичної служби, після закінчення строку довготермінового відрядження дипломатичних працівників повертаються на роботу до міністерств, інших органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, в яких вони працювали до виїзду за кордон, де їм надається посада, рівноцінна тій, яку вони займали.
237.
Стаття 38. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки


Стаття 38. Забезпечення дипломатичних працівників предметами представницької екіпіровки
238.
Дипломатичні працівники забезпечуються предметами представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.


Дипломатичні працівники забезпечуються предметами представницької екіпіровки в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України.
239.
Стаття 39. Державне страхування життя і здоров'я працівників дипломатичної служби


Стаття 39. Державне страхування життя і здоров'я працівників дипломатичної служби
240.
Життя і здоров'я працівників дипломатичної служби підлягають обов'язковому державному страхуванню в порядку, встановленому законодавством України.


Життя і здоров'я працівників дипломатичної служби підлягають обов'язковому державному страхуванню в порядку, встановленому законодавством України.
241.
У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби у зв'язку з виконанням покладених на нього службових обов'язків під час перебування у довготерміновому відрядженні сім'ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою.
У частині другій статті 39 слова "під час перебування у довгостроковому відряджені" виключити.
Враховано редакційно
У разі загибелі (смерті) працівника дипломатичної служби у зв'язку з виконанням покладених на нього службових обов'язків під час перебування у відрядженні сім'ї загиблого виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі десятирічної заробітної плати за останньою посадою.
242.
У разі заподіяння працівнику дипломатичної служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків під час перебування у довготерміновому відрядженні каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою.
У частині третій статті 39 слова "під час перебування у довгостроковому відряджені" виключити.
Враховано редакційно
У разі заподіяння працівнику дипломатичної служби у зв'язку з виконанням службових обов'язків під час перебування у відрядженні каліцтва чи іншого ушкодження здоров'я, що виключає можливість продовження професійної діяльності, йому виплачується одноразова страхова сума за рахунок страхових платежів по обов'язковому державному страхуванню працівників дипломатичної служби в розмірі п'ятирічної заробітної плати за останньою посадою.
243.
Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація у розмірі різниці між втраченою заробітною платою і призначеною пенсією без урахування одноразової страхової суми.


Крім того, йому щомісячно виплачується компенсація у розмірі різниці між втраченою заробітною платою і призначеною пенсією без урахування одноразової страхової суми.
244.
Стаття 40. Пенсійне забезпечення і грошова допомога працівникам дипломатичної служби


Стаття 40. Пенсійне забезпечення і грошова допомога працівникам дипломатичної служби
245.
Пенсія працівникам дипломатичної служби виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу" за рахунок коштів Державного бюджету України.


Пенсія працівникам дипломатичної служби виплачується відповідно до Закону України "Про державну службу" за рахунок коштів Державного бюджету України.
246.
У разі виходу на пенсію працівників дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, визначення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія цим працівникам, та посадових окладів для цілей виплати грошової допомоги здійснюються виходячи з посадових окладів відповідних прирівняних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України з урахуванням відповідних надбавок, передбачених цим Законом.


У разі виходу на пенсію працівників дипломатичної служби, які направлені у довготермінове відрядження, визначення заробітної плати, з якої обчислюється пенсія цим працівникам, та посадових окладів для цілей виплати грошової допомоги здійснюються виходячи з посадових окладів відповідних прирівняних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України з урахуванням відповідних надбавок, передбачених цим Законом.
247.
Прирівнення посад працівників закордонних дипломатичних установ України до відповідних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України для цілей обчислення пенсій та грошової допомоги здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.


Прирівнення посад працівників закордонних дипломатичних установ України до відповідних посад працівників центрального апарату Міністерства закордонних справ України для цілей обчислення пенсій та грошової допомоги здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
248.
Працівник дипломатичної служби, звільнений з дипломатичної служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія працівнику дипломатичної служби призначається на загальних підставах.


Працівник дипломатичної служби, звільнений з дипломатичної служби у зв'язку із засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння, позбавляється права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею. В таких випадках пенсія працівнику дипломатичної служби призначається на загальних підставах.
249.
Працівникам дипломатичної служби у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів.


Працівникам дипломатичної служби у разі виходу на пенсію при наявності стажу державної служби не менше 10 років виплачується грошова допомога у розмірі 10 місячних посадових окладів.
250.
Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ


Розділ VІІ. ПРИПИНЕННЯ ДИПЛОМАТИЧНОЇ СЛУЖБИ
251.
Стаття 41. Підстави припинення дипломатичної служби


Стаття 41. Підстави припинення дипломатичної служби
252.
Дипломатична служба припиняється на загальних підставах, передбачених чинним законодавством про працю.


Дипломатична служба припиняється на загальних підставах, передбачених чинним законодавством про працю.
253.
Дипломатична служба припиняється також на таких підставах:


Дипломатична служба припиняється також на таких підставах:
254.
1) невиконання працівником дипломатичної служби основних обов'язків, передбачених статтею 30 цього Закону;


1) невиконання працівником дипломатичної служби основних обов'язків, передбачених статтею 30 цього Закону;
255.
2) порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, передбачених статтею 31 цього Закону;


2) порушення обмежень, пов'язаних з перебуванням на дипломатичній службі, передбачених статтею 31 цього Закону;
256.
3) досягнення працівником дипломатичної служби граничного віку перебування на дипломатичній службі або його відставки (статті 42, 43 цього Закону);


3) досягнення працівником дипломатичної служби граничного віку перебування на дипломатичній службі або його відставки (статті 42, 43 цього Закону);
257.
4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню працівника на дипломатичній службі, передбачених Законом України "Про державну службу";


4) виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню працівника на дипломатичній службі, передбачених Законом України "Про державну службу";
258.
5) відмова працівника дипломатичної служби від складення Присяги державного службовця або її порушення;


5) відмова працівника дипломатичної служби від складення Присяги державного службовця або її порушення;
259.
6) неподання або подання працівником дипломатичної служби неправдивих відомостей щодо його доходів, майна (стаття 32 цього Закону).


Доповнити частину другу статті 41 пунктом 7 такого змісту:
"7) невитримання випробування, яке встановлено при прийняті на дипломатичну службу (стаття 11 цього Закону)".


враховано
6) неподання або подання працівником дипломатичної служби неправдивих відомостей щодо його доходів, майна (стаття 32 цього Закону);
7) невитримання випробування, яке встановлено при прийняті на дипломатичну службу (стаття 11 цього Закону).
260.
Звільнення працівника дипломатичної служби з посади не вважається припиненням дипломатичної служби, якщо це звільнення відбулося не на підставах, передбачених цією статтею та статтею 43 цього Закону.


Звільнення працівника дипломатичної служби з посади не вважається припиненням дипломатичної служби, якщо це звільнення відбулося не на підставах, передбачених цією статтею та статтею 43 цього Закону.
261.
Зміна керівників не може бути підставою для припинення працівником дипломатичної служби роботи на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім патронатної служби Міністра закордонних справ України.


Зміна керівників не може бути підставою для припинення працівником дипломатичної служби роботи на займаній посаді з ініціативи новопризначених керівників, крім патронатної служби Міністра закордонних справ України.
262.
Стаття 42. Граничний вік перебування на дипломатичній службі


Стаття 42. Граничний вік перебування на дипломатичній службі
263.
Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Строк перебування на дипломатичній службі може бути продовжений. Доцільність продовження, але не більш як на 5 років, визначається Президентом України щодо дипломатичних працівників, яких він призначає, щодо інших працівників дипломатичної служби - в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".


Граничний вік перебування на дипломатичній службі становить 60 років для чоловіків і 55 років для жінок. Строк перебування на дипломатичній службі може бути продовжений. Доцільність продовження, але не більш як на 5 років, визначається Президентом України щодо дипломатичних працівників, яких він призначає, щодо інших працівників дипломатичної служби - в порядку, визначеному Законом України "Про державну службу".
264.
Після закінчення строку продовження перебування на дипломатичній службі працівники дипломатичної служби можуть бути залишені на дипломатичній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного органу.


Після закінчення строку продовження перебування на дипломатичній службі працівники дипломатичної служби можуть бути залишені на дипломатичній службі лише на посадах радників або консультантів за рішенням керівника відповідного органу.
265.
Стаття 43. Відставка дипломатичних працівників


Стаття 43. Відставка дипломатичних працівників
266.
Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.


Відставкою є припинення дипломатичної служби дипломатичним працівником, якому присвоєно дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла, Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу, Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу.
267.
Підставами відставки дипломатичних працівників є:


Підставами відставки дипломатичних працівників є:
268.
принципова незгода з рішенням відповідного органу державної влади чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі;


принципова незгода з рішенням відповідного органу державної влади чи посадової особи, а також етичні перешкоди для перебування на дипломатичній службі;
269.
примушування дипломатичного працівника до виконання рішення органу державної влади чи посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;


примушування дипломатичного працівника до виконання рішення органу державної влади чи посадової особи, яке суперечить законодавству України або може завдати значної шкоди державі, підприємствам, установам, організаціям, окремим громадянам;
270.
стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).


стан здоров'я, що перешкоджає виконанню службових повноважень (за наявності медичного висновку).
271.
Приймає відставку дипломатичного працівника або дає мотивовану відмову посадова особа, яка призначила дипломатичного працівника на посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову у ній виноситься у місячний термін. У разі відмови у відставці дипломатичний працівник продовжує виконувати службові обов'язки і має право на звільнення в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України.


Приймає відставку дипломатичного працівника або дає мотивовану відмову посадова особа, яка призначила дипломатичного працівника на посаду. Рішення про прийняття відставки або відмову у ній виноситься у місячний термін. У разі відмови у відставці дипломатичний працівник продовжує виконувати службові обов'язки і має право на звільнення в порядку, передбаченому чинним законодавством про працю України.
272.
Питання соціального та матеріального забезпечення дипломатичних працівників, які вийшли у відставку до призначення їм пенсії за віком, вирішуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Питання соціального та матеріального забезпечення дипломатичних працівників, які вийшли у відставку до призначення їм пенсії за віком, вирішуються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
273.
Стаття 44. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби


Стаття 44. Оскарження рішень про припинення дипломатичної служби
274.
Рішення про припинення дипломатичної служби може бути оскаржене до суду.


Рішення про припинення дипломатичної служби може бути оскаржене до суду.
275.
Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ


Розділ VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ДИПЛОМАТИЧНУ СЛУЖБУ
276.
Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу


Стаття 45. Відповідальність за порушення законодавства України про дипломатичну службу
277.
Особи, винні у порушенні законодавства про дипломатичну службу, несуть відповідальність згідно з чинними законами України.


Особи, винні у порушенні законодавства про дипломатичну службу, несуть відповідальність згідно з чинними законами України.
278.
Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ ІХ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
279.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
280.
До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.


До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
281.
2. Визнати такими, що втратили чинність:


2. Визнати такими, що втратили чинність:
282.
Постанову Верховної Ради України від 31 січня 1992 року N 2084-ХІІ "Про дипломатичні ранги України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 236);


Постанову Верховної Ради України від 31 січня 1992 року N 2084-ХІІ "Про дипломатичні ранги України" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 18, ст. 236);
283.
Постанову Верховної Ради України від 15 липня 1994 року N111/94-ВР "Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 33, ст. 314).


Постанову Верховної Ради України від 15 липня 1994 року N111/94-ВР "Про порядок призначення глав представництв України в іноземних державах та при міжнародних організаціях" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 33, ст. 314).
284.
3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування Закону України "Про дипломатичну службу" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;


3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців після опублікування Закону України "Про дипломатичну службу" подати Верховній Раді України пропозиції щодо внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
285.
привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;


привести у відповідність з цим Законом свої нормативно-правові акти;
286.
відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;


відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;
287.
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні