Назва: Про нафту i газ
Автор: Верховна Рада України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом


Проект (05.04.2000р.)
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про нафту i газЗАКОН УКРАЇНИ
Про нафту i газ

Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням, переробкою та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин у нафтогазовій галузі, захисту прав споживачів нафти і газу та працівників галузі.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Цей Закон визначає основні правові, економічні та організаційні засади діяльності нафтогазової галузі України та регулює відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних відносин у нафтогазовій галузі, захисту прав усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників галузі.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів


Стаття 1. Визначення термінів

У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

нафтогазова галузь - галузь економіки України, яка забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Нафтогазова галузь - галузь економіки України, яка разом з іншими галузями забезпечує пошук, розвідку та розробку родовищ нафти і газу, транспортування, переробку, зберігання і реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки;

відправники - фізичні або юридичні особи усіх форм власності, які забезпечують доставку на приймальні термінали підприємств магістрального трубопровідного транспорту нафти, газу або продуктів їх переробки відповідно до укладених угод;


відправники - фізичні або юридичні особи усіх форм власності, які забезпечують доставку на приймальні термінали підприємств магістрального трубопровідного транспорту нафти, газу або продуктів їх переробки відповідно до укладених угод;

внутрішня транспортна послуга - переміщення територією України нафти і газу та продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення потреб споживачів України;


внутрішня транспортна послуга - переміщення територією України нафти і газу та продуктів їх переробки як власного виробництва, так і тих, що надійшли з інших країн, для задоволення потреб споживачів України;

газ - корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20о С) і є товарною продукцією;


газ - корисна копалина, яка являє собою суміш вуглеводнів та невуглеводневих компонентів, перебуває у газоподібному стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 20о С) і є товарною продукцією;

геологічне вивчення нафтогазоносності надр - комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території;


геологічне вивчення нафтогазоносності надр - комплекс робіт (геологічне знімання, геофізичні, геохімічні, аерокосмогеологічні дослідження, прямі пошуки, буріння і випробування свердловин, дослідно-промислова розробка, науково-дослідні і тематичні роботи, їх аналіз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологічної будови і нафтогазоносності надр на певній території;

гірничий відвід - частина нафтогазоносних надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти і газу або для створення та експлуатації підземних сховищ газу, нафти і продуктів їх переробки;


гірничий відвід - частина нафтогазоносних надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти і газу або для створення та експлуатації підземних сховищ газу, нафти і продуктів їх переробки;

ділянка нафтогазоносних надр - обмежена по площі і глибині частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами;


ділянка нафтогазоносних надр - обмежена по площі і глибині частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами;

дослідно-промислова експлуатація підземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єкті комплексу робіт, включаючи дослідні закачування та відбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберігання газу, інших гірничо-геологічних параметрів і техніко-економічних показників сховища та вибору раціонального варіанта його повного облаштування;


дослідно-промислова експлуатація підземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єкті комплексу робіт, включаючи дослідні закачування та відбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберігання газу, інших гірничо-геологічних параметрів і техніко-економічних показників сховища та вибору раціонального варіанта його повного облаштування;

дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу - стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обгрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища;


дослідно-промислова розробка родовища нафти і газу - стадія геологічного вивчення родовища, на якій здійснюється видобуток з родовища обмеженої кількості нафти і газу з метою визначення його промислової цінності, уточнення гірничо-геологічних та технологічних параметрів, необхідних для підрахунку запасів нафти, газу і супутніх компонентів та обгрунтування вибору раціонального методу (технології) промислової розробки родовища;

Єдина газотранспортна система України - сукупність функціонально пов'язаних між собою підприємств з виробництва, передачі та постачання природного газу;


Єдина газотранспортна система України - сукупність функціонально пов'язаних між собою підприємств з виробництва, передачі та постачання природного газу;

угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування надрами, - угода між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, у галузі геології та використання надр, та заявником на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
угода про умови користування нафтогазоносними надрами, яка є невід'ємною частиною спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, - угода між спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, у галузі геології та використання надр, та заявником на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами про технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні зобов'язання сторін та про порядок регулювання відносин між ними в процесі користування нафтогазоносними надрами на наданій ділянці надр;

магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу - технологічний комплекс - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територію України;


магістральний трубопровідний транспорт нафти і газу - технологічний комплекс - окремий трубопровід (або сукупність трубопроводів) та пов'язані з ним єдиним технологічним процесом об'єкти, за допомогою яких здійснюється постачання нафти і газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територію України;

користування нафтогазоносними надрами - геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвідки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу;


користування нафтогазоносними надрами - геологічне вивчення і розробка нафтогазоносних надр з метою пошуку та розвідки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу;

користувач нафтогазоносними надрами - юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу;


користувач нафтогазоносними надрами - юридична або фізична особа, що має спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами з метою пошуку та розвідки родовищ нафти і газу, видобутку нафти і газу або їх зберігання, повернення (захоронення) супутніх і стічних вод, інших відходів, що видобуваються в процесі розвідки і розробки родовищ нафти і газу;

нафта - корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 200 С), і є товарною продукцією;


нафта - корисна копалина, що являє собою суміш вуглеводнів та розчинених в них компонентів, які перебувають у рідкому стані за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа і температури 200 С), і є товарною продукцією;

нафтогазоносні надра - розташована під поверхнею суші та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння, яка містить нафту, газ та супутні їм компоненти;


нафтогазоносні надра - розташована під поверхнею суші та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння, яка містить нафту, газ та супутні їм компоненти;

перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду транспорту на інший нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу;


перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберігання та перевантаження з одного виду транспорту на інший нафти, нафтопродуктів та скрапленого газу;

підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки - технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач нафти чи газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти, газу чи продуктів їх переробки для постачання споживачам;


підземне сховище нафти, газу чи продуктів їх переробки - технологічний комплекс, штучно створений в природній або штучній ємності надр накопичувач нафти чи газу і технологічно поєднані з ним споруди, які служать для періодичного наповнення, зберігання і відбирання нафти, газу чи продуктів їх переробки для постачання споживачам;

поклад нафти і газу - одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах;


поклад нафти і газу - одиничне природне скупчення нафти і газу в надрах;

промислова експлуатація підземного сховища нафти і газу - закачування у підземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;


промислова експлуатація підземного сховища нафти і газу - закачування у підземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;


У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
промислова розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів що здійснюється на основі відповідних проектних документів після завершення геологічного вивчення родовища, геолого-економічної оцінки і затвердження у встановленому порядку запасів нафти, газу і супутніх компонентів;

родовище нафти і газу - природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох покладів, які в плані (горизонтальній проекції) частково або повністю збігаються між собою;


родовище нафти і газу - природне скупчення нафти і газу, що складається з одного чи кількох покладів, які в плані (горизонтальній проекції) частково або повністю збігаються між собою;

розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти і газу та супутніх їм корисних компонентів, основною метою якого є визначення промислової цінності родовища (дослідно-промислова розробка родовища) або одержання нафти і газу та супутніх їм корисних компонентів як товарної продукції (промислова розробка родовища);
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
розробка родовища нафти і газу - технологічний процес вилучення з родовища нафти, газу та супутніх їм корисних компонентів, який складається з двох послідовних етапів - дослідно-промислової розробки родовища та промислової розробки родовища;

спеціальний дозвіл на користування надрами для потреб нафтогазового виробництва - документ, що видається спеціально уповноваженим на це органом виконавчої влади і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених у цьому документі;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами - документ, що видається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр і засвідчує право юридичної чи фізичної особи, якій цей документ виданий, на користування нафтогазоносними надрами протягом часу, в межах ділянки надр, на умовах, передбачених у цьому документі;

транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами - переміщення відповідно до укладених угод магістральними трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення по магістральних трубопроводах нафти, газу та продуктів їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за її межі;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
транзит нафти, газу та продуктів їх переробки трубопроводами - переміщення відповідно до укладених угод магістральними трубопроводами територією України між прикордонними пунктами приймання та здавання або на перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що надійшли з території інших держав і призначені для споживачів за межами України, а також переміщення по магістральних трубопроводах нафти, газу та продуктів їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберігання або переробки на території України з подальшим переміщенням за її межі;

транспортна послуга - виробничі операції з приймання, переміщення, здавання, тимчасового зберігання і перевантаження нафти, газу та продуктів їх переробки;


транспортна послуга - виробничі операції з приймання, переміщення, здавання, тимчасового зберігання і перевантаження нафти, газу та продуктів їх переробки;

переробка газу - технологічний процес вилучення сірчаних сполук, вуглекислоти, вологи, інших шкідливих домішок, а також важких вуглеводнів з метою отримання при цьому рідких моторних палив, зрідженого пропан-бутану, сірки та інших товарних продуктів;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


переробка нафти - технологічний процес розділення нафти на фракції із заданими температурами кипіння для виготовлення з них товарних нафтопродуктів або їх подальшої переробки на установках вторинних процесів з метою підвищення якості і розширення асортименту нафтопродуктів.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Стаття 2. Сфера дії Закону


Стаття 2. Сфера дії Закону

Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, незалежно від форм власності господарюючих суб'єктів - учасників таких відносин.
Преамбулою та частиною першою статті 2 Закону визначено, що Закон регулює відносини, що виникають, зокрема, у сфері користування нафтогазоносними надрами.
Враховано
Дія цього Закону поширюється на відносини, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, незалежно від форм власності господарюючих суб'єктів - учасників таких відносин.

Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподілу продукції, які регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
У частині ж другій статті 2 Закону встановлено, що дія Закону України "Про нафту і газ" не поширюється на відносини щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподілу продукції, які регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
Враховано
Дія цього Закону не поширюється на відносини щодо користування нафтогазоносними надрами на умовах розподілу продукції, які регулюються Законом України "Про угоди про розподіл продукції".

Стаття 3. Законодавство про нафту і газ


Стаття 3. Законодавство про нафту і газ

Відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням, переробкою та використанням нафти, газу та продуктів їх переробки, регулюються цим Законом, Законом України "Про трубопровідний транспорт", Законом України "Про угоди про розподіл продукції", Кодексом України про надра та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність у нафтогазовій галузі.
Таким чином, передбачається, що відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком нафти і газу паралельно регулюватимуться і Законом України "Про нафту і газ", і Законом України "Про угоди про розподіл продукції", що і знайшло своє відображення у статті 3 Закону.
Однак у Законі не наводиться жодного критерію, який дозволив би здійснити чітке розмежування, в яких саме випадках зазначені відносини мають регулюватися цим Законом, а в яких - Законом України "Про угоди про розподіл продукції".
Крім того, всупереч зазначеній вище нормі частини другої статті 2 Закону у ньому передбачено врегулювання тих чи інших відносин, що виникають у зв'язку з його ж виконанням, і угодами про розподіл продукції (статті 10,20,42).
Враховано
Відносини, пов'язані з особливостями користування нафтогазоносними надрами, видобутком, транспортуванням, зберіганням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, регулюються цим Законом, Кодексом України про надра, Законом України "Про трубопровідний транспорт", Законом України "Про угоди про розподіл продукції" та іншими нормативно-правовими актами.


Стаття 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі


Стаття 4. Особливості регулювання відносин у нафтогазовій галузі

Регулювання відносин у нафтогазовій галузі має особливості, визначені цим Законом.


Регулювання відносин у нафтогазовій галузі має особливості, визначені цим Законом.

Ці особливості пов'язані з об'єктивними умовами функціонування галузі:


Ці особливості пов'язані з об'єктивними умовами функціонування галузі:

постійним і безперервним збалансуванням видобутку, постачання і споживання газу, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Єдиною газотранспортною системою України;


постійним і безперервним збалансуванням видобутку, постачання і споживання газу, для забезпечення якого встановлюється єдине диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Єдиною газотранспортною системою України;

наявністю Єдиної газотранспортної системи України для газопостачання споживачів;


наявністю Єдиної газотранспортної системи України для газопостачання споживачів;

підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу, нафти та продуктів їх переробки і необхідністю у зв'язку з цим підтримання надійності та безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі.


підвищеною вибухо- та пожежонебезпечністю газу, нафти та продуктів їх переробки і необхідністю у зв'язку з цим підтримання надійності та безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі.

Стаття 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі


Стаття 5. Принципи державної політики в нафтогазовій галузі

Державна політика в нафтогазовій галузі базується на принципах:


Державна політика в нафтогазовій галузі базується на принципах:


У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
державного управління в нафтогазовій галузі;

державного регулювання діяльності в нафтогазовій галузі;


державного регулювання діяльності в нафтогазовій галузі;


У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
збереження цілісності та забезпечення надійності і ефективності функціонування Єдиної газотранспортної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності нафтогазової галузі;

широкого залучення громадських організацій для вирішення проблем, що виникають при функціонуванні нафтогазової галузі;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;


безпеки експлуатації об'єктів нафтогазової галузі;

раціонального споживання газу, нафти та продуктів їх переробки та впровадження енергозберігаючих технологій, включаючи обладнання газопроводів газотурбінними та турбодетандерними установками;


раціонального споживання газу, нафти та продуктів їх переробки та впровадження енергозберігаючих технологій, включаючи обладнання газопроводів газотурбінними та турбодетандерними установками;

додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, постачанням і використанням газу, нафти та продуктів їх переробки;


додержання єдиних державних норм, правил і стандартів усіма суб'єктами відносин, пов'язаних з видобутком, транспортуванням, постачанням і використанням газу, нафти та продуктів їх переробки;

створення умов для розвитку та підвищення ефективності діяльності нафтогазової галузі;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


забезпечення екологічно безпечного функціонування об'єктів нафтогазової галузі;


забезпечення екологічно безпечного функціонування об'єктів нафтогазової галузі;

забезпечення захисту прав та інтересів споживачів газу, нафти та продуктів їх переробки;

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
забезпечення захисту прав та інтересів усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників галузі;

збереження цілісності та забезпечення надійності і ефективності функціонування Єдиної газотранспортної системи України, єдиного диспетчерського (оперативно-технологічного) управління нею;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку газу, нафти та продуктів їх переробки;


сприяння розвитку конкурентних відносин на ринку газу, нафти та продуктів їх переробки;

забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для нафтогазової галузі;


забезпечення підготовки кадрів високої кваліфікації для нафтогазової галузі;

створення умов для підтримання стабільного фінансового стану нафтогазової галузі;


створення умов для підтримання стабільного фінансового стану нафтогазової галузі;

Взаємної відповідальності постачальників газу, нафти і продуктів їх переробки та споживачів;


взаємної відповідальності постачальників газу, нафти і продуктів їх переробки та споживачів;

створення умов для перспективних наукових досліджень;


створення умов для перспективних наукових досліджень;

забезпечення раціонального використання надр в інтересах народу України і надрокористувачів;


забезпечення раціонального використання надр в інтересах народу України і надрокористувачів;

пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.


пріоритетного використання вітчизняного науково-технічного, технологічного та кадрового потенціалу.

Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ


Розділ ІІ. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗІ

Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі


Стаття 6. Державне управління в нафтогазовій галузі

Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у нафтогазовій галузі та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.


Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у нафтогазовій галузі та здійснює законодавче регулювання відносин у ній.

Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в нафтогазовій галузі та здійснюють управління нею.


Кабінет Міністрів України та інші уповноважені на це органи виконавчої влади в межах повноважень, визначених законом, реалізують державну політику в нафтогазовій галузі та здійснюють управління нею.

Стаття 7. Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі


Стаття 7. Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі

Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності в нафтогазовій галузі та формування тарифної політики.

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
Державне регулювання діяльності в нафтогазовій галузі здійснюється шляхом встановлення загальних правил здійснення цієї діяльності суб'єктами підприємницької діяльності, надання ліцензій на здійснення окремих видів діяльності, спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та формування тарифної політики.

Правові, економічні та організаційні засади державного регулювання діяльності суб'єктів природних монополій та господарюючих суб'єктів, які діють на суміжних ринках у нафтогазовій галузі, визначаються цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності

Враховано


Основними завданнями регулювання нафтогазової галузі є:


Основними завданнями регулювання нафтогазової галузі є:

сприяння конкуренції у сфері нафтогазового комплексу;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
сприяння конкуренції у нафтогазовому комплексі;

забезпечення проведення цінової та тарифної політики в нафтогазовому комплексі;


забезпечення проведення цінової та тарифної політики в нафтогазовому комплексі;

захист прав споживачів;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
захист прав усіх суб'єктів відносин, що виникають у зв'язку з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів нафти і газу та працівників галузі.

розроблення та затвердження правил користування газом у межах, визначених законодавчими актами;
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Видача суб'єктам підприємницької діяльності ліцензій на здійснення діяльності у сфері постачання газу;
Стаття 8. Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі


Стаття 8. Антимонопольні обмеження в нафтогазовій галузі

Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування нафти трубопроводами, транспортування і розподіл природного газу і визнані в установленому законодавством порядку монополістами на ринках нафти і газу, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту нафти чи газу, якщо необхідність такого обмеження не встановлена законом.


Суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють видобуток нафти і газу, транспортування нафти трубопроводами, транспортування і розподіл природного газу і визнані в установленому законодавством порядку монополістами на ринках нафти і газу, не можуть припиняти свою діяльність або зменшувати її обсяг з метою створення дефіциту нафти чи газу, якщо необхідність такого обмеження не встановлена чинним законодавством.

Питання монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції в нафтогазовій галузі регулюються відповідно до антимонопольного законодавства України.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
ВрахованоУ Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
У разі виникнення спорів між сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктів їх переробки підприємством трубопровідного транспорту до вирішення спору в суді, якщо інше не передбачено відповідною угодою.

Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ


Розділ ІІІ ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування .


Стаття 9. Повноваження органів місцевого самоврядування .

До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з діяльністю нафтогазової галузі, в межах їх компетенції належить:

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
До повноважень органів місцевого самоврядування у відносинах, пов'язаних з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, розробкою родовищ нафти і газу, переробкою нафти і газу, зберіганням, транспортуванням та реалізацією нафти, газу та продуктів їх переробки, в межах їх компетенції належить:

Надання погоджень щодо розміщення на підпорядкованій їм території об'єктів нафтогазового комплексу виходячи з державних інтересів та інтересів територіальної громади;

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на підпорядкованій їм території нових об'єктів нафтогазового комплексу, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;
погодження питань про надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

Участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території;


участь у розробці комплексних планів нафтогазопостачання споживачів на підпорядкованій їм території;

Участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах;


Участь у розробці і реалізації системи заходів щодо роботи об'єктів нафтогазової галузі у надзвичайних умовах;

інші повноваження, визначені законом.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Інші повноваження, визначені законом.

Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську діяльність суб'єктів, що здійснюють видобуток, транспортування, зберігання, переробку та використання нафти, газу та продуктів їх переробки, крім випадків, передбачених законами України.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Органи місцевого самоврядування не мають права втручатися в господарську діяльність суб'єктів, що здійснюють геологічне вивчення нафтогазоносності надр, розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти і газу, зберігання, транспортування та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ


Розділ ІV. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ

Стаття 10. Право власності на нафту і газ


Стаття 10. Право власності на нафту і газ

Право власності на природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод та виключної (морської) економічної зони, належить Українському народу.


Право власності на природні ресурси нафти і газу, які знаходяться в межах території України, її територіальних вод та виключної (морської) економічної зони, належить Українському народу.

Право власності на вилучені з надр нафту і газ переходить до користувача нафтогазоносними надрами з моменту їх надходження у стовбур свердловини.
Як вже зазначалось, відносини у сфері пошуку, розвідки і видобування нафти і газу паралельно регулюватимуться як Законом України "Про нафту і газ", так і Законом України "Про угоди про розподіл продукції". Причому, якщо останній із цих Законів зберігає за державою право власності на видобуту продукцію, передбачивши отримання інвестором лише її частини у вигляді компенсації своїх витрат і плати, то Закон, що надійшов на підпис, визначає користувача нафтогазоносними надрами власником усіх вилучених із надр нафти та газу (стаття 10 Закону).
Надання такої беззастережної переваги користувачу нафтогазоносними надрами викликає заперечення, оскільки навіть у випадках, коли продовження розробки родовища корисної копалини є збитковим, що обумовлено об'єктивними факторами, коли йдеться про розробку копалин, що знаходяться у складних гірничо-геологічних умовах, і для цього необхідно залучати спеціальні високозатратні технології тощо (а саме за цих умов укладаються угоди про розподіл продукції) держава залишила за собою право власності щодо видобутих корисних копалин, віддавши інвестору лише їх частку.
Слід також зазначити, що впровадження зазначеної норми навряд чи доцільно, якщо зіставити потенціал нафтогазоносних запасів і потреби України у нафті, газі та продуктах їх переробки. Президентом України вже зверталась увага на те, що користувач нафтогазоносними надрами, який відповідно до Закону стає власником усіх вилучених із надр нафти та газу, в умовах неплатоспроможності вітчизняного споживача може віддати перевагу вивезенню добутої нафти, газу та продуктів їх1 переробки на більш платоспроможні ринки, на яких і будуть закуповуватися для вітчизняних потреб видобуті знову ж таки в Україні нафтогазопродукти.
Це не тільки негативно позначиться на стані задоволення внутрішніх потреб держави у стратегічно важливій сировині - нафті і газі, але й ніяким чином не відповідає проголошеним цим же Законом принципам державної політики у нафтогазовій галузі, а саме: забезпечення раціонального використання надр в інтересах народу України, пріоритетного використання вітчизняного технологічного потенціалу, забезпеченням захисту прав та інтересів споживачів газу, нафти та продуктів їх переробки (стаття 5).
ВрахованоНафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, угодою про розподіл продукції.


Нафта і газ, видобуті користувачем нафтогазоносних надр і повернуті в надра для зберігання, технологічних цілей або запобігання їх знищенню, належать користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено цим Законом або угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Після закінчення строку дії спеціального дозволу державне майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається державі. Споруди, обладнання та інші активи, що були створені власником спеціального дозволу в процесі здійснення підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі, є його власністю і після закінчення строку дії спеціального дозволу можуть використовуватися ним на власний розсуд, якщо інше не передбачено угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
Після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами державне майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається державі. Споруди, обладнання та інші активи, що були створені власником спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в процесі здійснення підприємницької діяльності в нафтогазовій галузі, є його власністю і після закінчення строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами можуть використовуватися ним на власний розсуд.

Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами


Стаття 11. Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами

Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу вимагають обов'язкового отримання спеціальних дозволів, що надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, на умовах, визначених чинним законодавством.

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
Користування нафтогазоносними надрами, пошук і розвідка родовищ нафти і газу, їх експлуатація, спорудження та експлуатація підземних сховищ для зберігання нафти і газу вимагають обов'язкового отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, що надаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, на умовах, визначених чинним законодавством.

Спеціальний дозвіл має містити:
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами має містити:

відомості про отримувача спеціального дозволу; вид робіт, на проведення яких він видається;


відомості про отримувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вид робіт, на проведення яких він видається;

визначення меж ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування;


визначення меж ділянки нафтогазоносних надр, що надаються в користування;

строк дії спеціального дозволу;


строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

перелік обов'язкових додатків, у тому числі угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.


перелік обов'язкових додатків, у тому числі угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.

Стаття 12. Принципи надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 12. Принципи надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється з додержанням принципів:


Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами здійснюється з додержанням принципів:

відкритості конкурсної системи при виборі переможця на набуття прав користування нафтогазоносними надрами і при наданні спеціальних дозволів;


відкритості конкурсної системи при виборі переможця конкурсу на отримання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;

наявності у заявника відповідної кваліфікації, матеріально-технічних та фінансових можливостей для користування нафтогазоносними надрами.


наявності у заявника відповідної кваліфікації, матеріально-технічних та фінансових можливостей для користування нафтогазоносними надрами;

За інших рівних умов пріоритетне право надається за умов відповідного досвіду роботи у сфері користування нафтогазоносними надрами;

забезпечення державою гарантій власникам спеціальних дозволів - користувачам нафтогазоносних надр, передбачених чинним законодавством, та захист їх інтересів протягом усього строку дії спеціального дозволу;


забезпечення державою гарантій власникам спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами передбачених чинним законодавством, та захист їх інтересів протягом усього строку дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

забезпечення власниками спеціальних дозволів - користувачами нафтогазоносними надрами взятих на себе зобов'язань, передбачених чинним законодавством та спеціальним дозволом;


забезпечення власниками спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами взятих на себе зобов'язань, передбачених чинним законодавством та спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами;

забезпечення максимально ефективного і раціонального використання нафтогазоносних надр;


забезпечення максимально ефективного і раціонального використання нафтогазоносних надр;

надання на платній основі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;


платності надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами;

попереднього погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, що здійснює видачу спеціальних дозволів, надання спеціального дозволу на користування надрами з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства, геології та використання надр, охорони навколишнього природного середовища.


попереднього погодження спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, що здійснює надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, надання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з центральними органами виконавчої влади з питань земельних ресурсів, водного господарства, а також з органами місцевого самоврядування.

Стаття 13. Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами


Стаття 13. Види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами


На користування нафтогазоносними надрами надаються такі види спеціальних дозволів:
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
На користування нафтогазоносними надрами надаються такі види спеціальних дозволів:

на геологічне вивчення нафтогазоносних надр;


на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ;

на видобування нафти і газу (промислова розробка родовищ);


на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ);

на пошук і розвідку з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ нафти і газу (єдиний спеціальний дозвіл);
Незважаючи на те, що Кодекс України про надра є базовим законодавчим актом у сфері регулювання гірничих відносин і всі інші акти законодавства у цій сфері мають видаватися відповідно до нього (стаття З Кодексу), у Законі передбачено надання єдиного спеціального дозволу - на пошук і розвідку з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ нафти і газу - на строк до двадцяти п'яти років (статті 13, 17). Кодекс же надання таких спеціальних дозволів не передбачає. До того ж стаття 15 Кодексу встановлює максимальний строк тимчасового користування надрами до двадцяти років.
Частково враховано
(абз.4 ст.17)
на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ;

на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод.


на будівництво та експлуатацію підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числі підземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення відходів виробництва нафтогазової галузі і супутніх вод.

Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі та захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без спеціального дозволу на водокористування.


Видобування не придатних для побутового використання мінералізованих підземних вод для потреб нафтогазової галузі та захоронення супутніх і стічних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мінералізованими водами, що не придатні для господарського і побутового використання, в межах цієї ділянки здійснюються користувачами нафтогазоносних надр без спеціального дозволу на водокористування.

Придатність мінералізованих підземних вод для побутового та господарського використання встановлюється органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.


Придатність мінералізованих підземних вод для побутового та господарського використання встановлюється органом, визначеним Кабінетом Міністрів України.

Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу, має право проводити в межах наданої йому ділянки надр пошук і розвідку нових покладів нафти і газу.


Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу, має право проводити в межах наданої йому ділянки надр пошук і розвідку нових покладів нафти і газу.

Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціальний дозвіл на створення і використання підземних сховищ газу, нафти та продуктів їх переробки, може без укладання додаткової угоди здійснювати на одержаній ділянці надр додаткове геологічне вивчення (дорозвідку) об'єктів, у яких планується створити підземні сховища.


Користувач нафтогазоносними надрами, який має спеціальний дозвіл на створення і використання підземних сховищ газу, нафти та продуктів їх переробки, може без укладання додаткової угоди здійснювати на одержаній ділянці надр додаткове геологічне вивчення (дорозвідку) об'єктів, у яких планується створити підземні сховища.

Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів
Статтею 14 Закону проголошено, що спеціальні дозволи (ліцензії) щодо користування надрами надаються на конкурсних умовах. Умови проведення конкурсів розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України; конкурсний відбір здійснюється постійно діючою міжвідомчою конкурсною комісією, персональний склад якої визначається Кабінетом Міністрів України (стаття 15).
Враховано
Стаття 14. Порядок надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Спеціальні дозволи надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 15 цього Закону.


Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 15 цього Закону.

У разі відкриття покладу нафти і газу користувач нафтогазоносними надрами, який здійснював пошук і розвідку родовищ, має переважне право на одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами цієї ділянки для видобування нафти і газу.


У разі відкриття покладу нафти і газу користувач нафтогазоносними надрами, який здійснював пошук і розвідку родовищ, має переважне право на одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами цієї ділянки для видобування нафти і газу.

Додаткові процедури отримання спеціального дозволу на промислову розробку передбачаються угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, укладеною з власником спеціального дозволу на геологічне вивчення нафтогазоносних надр.
Відмова відповідного спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі геології та використання надр у видачі спеціального дозволу, яка не є обгрунтованою, або порушення цим органом порядку видачі такого дозволу можуть бути оскаржені до суду чи арбітражного суду.


Відмова відповідного спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі геології та використання надр у видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, яка не є обгрунтованою, або порушення цим органом порядку видачі такого дозволу можуть бути оскаржені до суду чи арбітражного суду.

Власник спеціального дозволу не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.


Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не може дарувати, продавати або будь-яким чином відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, будь-якій іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних фондів створюваних з його участю суб'єктів господарської діяльності, а також до майна спільної діяльності.

Стаття 15. Конкурс на отримання спеціального дозволу
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 15. Конкурс на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами


Конкурс по видачі спеціального дозволу визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників.


Конкурс по видачі спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визнається таким, що відбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасників.

У разі, якщо лише один суб'єкт підприємницької діяльності подав заявку на отримання спеціального дозволу, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними органом, який проводить конкурс, то спеціальний дозвіл видається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс.


У разі, якщо лише один суб'єкт підприємницької діяльності подав заявку на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, а відсутність інших учасників зумовлена причинами, що визнані об'єктивними спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, то спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявникові за умови його відповідності усім вимогам, які встановлені органом, що проводить конкурс.

Обов'язковою умовою участі в конкурсі є надання заявником повної та достовірної інформації про себе відповідно до встановленої процедури проведення конкурсу.


Обов'язковою умовою участі в конкурсі є надання заявником повної та достовірної інформації про себе відповідно до встановленої процедури проведення конкурсу.

Спеціальний дозвіл видається заявнику не пізніше ніж через 60 днів з моменту визнання його переможцем конкурсу. Протягом цього строку має бути завершено всі необхідні процедури, передбачені антимонопольним законодавством та іншими державними органами, та укладено угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.


Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається заявнику не пізніше ніж через 60 днів з моменту визнання його переможцем конкурсу. Протягом цього строку має бути завершено всі необхідні процедури, передбачені чинним законодавством, та укладено угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.

Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється спеціальною постійно діючою міжвідомчою конкурсною комісією, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України. При оголошенні конкурсу орган, що проводить конкурс, повинен оприлюднити таку інформацію:


Умови проведення конкурсів на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами розробляються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр і затверджуються Кабінетом Міністрів України, а конкурсний відбір здійснюється постійно діючою міжвідомчою конкурсною комісією, персональний склад якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
При оголошенні конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр, повинен оприлюднити таку інформацію:

строк дії спеціального дозволу;


строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

вичерпну характеристику, необхідну для даного виду спеціального дозволу, щодо природних умов, ландшафту та геологічної будови ділянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування;


вичерпну характеристику, необхідну для даного виду спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, щодо природних умов, ландшафту та геологічної будови ділянок нафтогазоносних надр, що надаються в користування;

вичерпну характеристику обладнання та споруд, що надаються в користування відповідно до умов спеціального дозволу;


вичерпну характеристику обладнання та споруд, що надаються в користування відповідно до умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

орієнтовний обсяг капітальних вкладень, які необхідно здійснити на початковій та наступних стадіях використання спеціального дозволу;


орієнтовний обсяг капітальних вкладень, які необхідно здійснити на початковій та наступних стадіях використання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

розмір збору за отримання спеціального дозволу;


розмір збору за отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

іншу інформацію, визначену органом, що проводить конкурс.


іншу інформацію, визначену спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр.

У разі промислової розробки нафтогазоносних надр оприлюднюється також вся необхідна документація щодо технологічних, хімічних, геологічних, фізичних та інших параметрів нафти і газу, що буде видобуватися.


У разі промислової розробки нафтогазоносних надр оприлюднюється також вся необхідна документація щодо технологічних, хімічних, геологічних, фізичних та інших параметрів нафти і газу, що буде видобуватися.

На запит учасників конкурсу орган, що проводить конкурс, надає відповідно до закону інформацію, що стосується ділянки нафтогазоносних надр, яка надається у користування.


На запит учасників конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр, надає відповідно до чинного законодавства інформацію, що стосується ділянки нафтогазоносних надр, яка надається у користування.

Після оголошення переможця конкурсу орган, що проводить конкурс, остаточно узгоджує з переможцем умови спеціального дозволу та угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.
Водночас стаття 15 та стаття 28 Закону передбачає, що після оголошення переможця конкурсу орган, який проводив конкурс, остаточно узгоджує з переможцем умови спеціального дозволу та умови користування надрами, угоду про таке користування. Таким чином йдеться про можливість коригування окремих параметрів спеціального дозволу та угоди, що виносилися на конкурс.
Параметрами спеціального дозволу за Законом є, зокрема, вид робіт, на проведення яких він видається, строк його дії, визначення меж ділянки надр (стаття 11), угоди про умови користування нафтогазоносними надрами - права і обов'язки сторін (відповідного органу виконавчої влади і користувача надрами), програма робіт, що повинна бути виконана на ділянці, техніка і технологія проведення таких робіт, порядок фінансування та строки виконання робіт тощо (стаття 28). Здебільшого вся ця інформація оприлюднюється при оголошенні конкурсу (стаття 15) і фактично становить його предмет.
Враховано
Після оголошення міжвідомчою конкурсною комісією переможця конкурсу спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр укладає з переможцем угоду про умови користування нафтогазоносними надрами. При укладенні угоди про умови користування нафтогазоносними надрами не можуть бути змінені умови, які були оприлюднені як умови конкурсу.

У разі, якщо переможець конкурсу і орган, що проводить конкурс, не дійшли згоди щодо умов спеціального дозволу і не досягли протягом 30 календарних днів згоди щодо умов користування надрами або переможець конкурсу відмовляється від отримання спеціального дозволу, орган, що проводить конкурс, визначає іншого переможця серед учасників конкурсу відповідно до цього Закону.
Водночас Законом передбачено відхилення клопотання заявника про отримання спеціального дозволу і визначення органом, що проводить конкурс, іншого переможця серед учасників конкурсу у разі, якщо переможець конкурсу і орган, що проводить конкурс не дійшли згоди щодо умов спеціального дозволу, умов користування надрами (статті 15, 28 Закону).
Все це фактично зводить нанівець саму ідею конкурсу як способу визначення на оголошених умовах конкретного користувача надрами, створює підґрунтя для маніпулювання результатами конкурсу після його завершення, зловживань під час надання надр у користування.
Враховано
У разі, якщо переможець конкурсу і спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр протягом 30 календарних днів не уклали угоду про умови користування нафтогазоносними надрами, або переможець конкурсу відмовляється від отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр проводить повторний конкурс відповідно до вимог цього Закону.

У разі, якщо геологічне вивчення нафтогазоносності надр здійснено за рахунок користувача нафтогазоносними надрами, що має намір здійснювати їх промислову розробку, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом.
З іншого боку обов'язковість участі у конкурсі для тих суб'єктів, які вже проводили роботи на відповідному родовищі, належно виконували умови попереднього дозволу і мають намір продовжити дію раніше наданого дозволу або ж у процесі розвідки відкрили родовище і мають намір і відповідні можливості для його експлуатації, позбавляє цих користувачів впевненості, стимулів і гарантій у тому, що вони, вклавши відповідні матеріальні та фінансові ресурси у попередні роботи, матимуть можливість продовжити ці роботи та одержати кінцевий продукт. Це суттєво обмежує зацікавленість потенційних інвесторів в участі у найбільш складному і ризиковому геологорозвідувальному етапі використання надр і робить безперспективним виконання попередніх робіт. Тому продовження строків дії відповідних спеціальних дозволів, надання дозволів на виконання наступного етапу використання надр для зазначених суб'єктів має бути гарантованим.
Враховано
У разі, якщо геологічне вивчення нафтогазоносності надр здійснено за рахунок користувача нафтогазоносними надрами, що має намір здійснювати їх промислову розробку, то нафтогазоносні надра передаються йому у користування поза конкурсом.

Стаття 16. Визнання конкурсу недійсним
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра, іншим базовим законам
Враховано
Стаття 16. Визнання конкурсу недійсним

У разі проведення конкурсу на видання спеціального дозволу з порушенням встановленого порядку конкурс може бути визнано недійсним у судовому порядку.


У разі проведення конкурсу на видання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами з порушенням встановленого порядку конкурс може бути визнано недійсним у судовому порядку.

У разі визнання конкурсу недійсним виданий спеціальний дозвіл анулюється.


У разі визнання конкурсу недійсним виданий спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами анулюється.

У цьому випадку конкурс проводиться повторно.


У цьому випадку конкурс проводиться повторно.


Стаття 17. Строк дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 17. Строк дії спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається на строк для:


Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами надається на строк для:

геологічного вивчення нафтогазоносних надр - не більш, як на 5 років;


геологічного вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислової розробки родовищ - не більш як на 5 років;

видобування нафти і газу (промислової розробки родовищ)- не більш як на 20 років;


видобування нафти і газу (промислової розробки родовищ)- не більш як на 20 років;

геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти і газу - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 25 років;


геологічного вивчення нафтогазоносних надр з подальшою розробкою виявлених родовищ - на строк, що охоплював би період дії окремих спеціальних дозволів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр і на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ), але не більш як на 20 років;

спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 20 років.


спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти чи газу - не більш як на 20 років.

Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має переважне право на продовження строку дії спеціального дозволу. У разі продовження строку дії спеціального дозволу його умови можуть бути змінені за згодою сторін.


Користувач нафтогазоносними надрами, який належно виконував вимоги та умови, передбачені спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про користування нафтогазоносними надрами, має право на продовження строку дії цього дозволу.

Строк дії спеціального дозволу починається з дня одержання спеціального дозволу на користування надрами, якщо в ньому не передбачено інше. Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з моменту отримання спеціального дозволу.


Строк дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами починається з дня одержання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, якщо в ньому не передбачено інше. Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний приступити до проведення робіт на визначеній ділянці нафтогазоносних надр не пізніше ніж через 180 календарних днів з моменту отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі


Стаття 18. Надання земельних ділянок для потреб нафтогазової галузі

Надання земельних ділянок у користування для потреб нафтогазової галузі здійснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.


Надання земельних ділянок у користування для потреб нафтогазової галузі здійснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.

Стаття 19. Вимоги до ділянок нафтогазоносних надр, на користування якими надаються спеціальні дозволи
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 19. Вимоги до ділянок, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами

Ділянки нафтогазоносних надр, на користування якими надаються спеціальні дозволи, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається.


Ділянки, на які надаються спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, повинні обмежуватися відповідною площею і глибиною. Повний або частковий збіг ділянок для однакових видів користування нафтогазоносними надрами (крім геологічного вивчення нафтогазоносних надр) не допускається.

Відносини між користувачами нафтогазоносними надрами, що проводять діяльність у межах однієї і тієї ж території, визначаються угодами, укладеними між ними та погодженими з відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр.
Для видобування і зберігання нафти і газу ділянки нафтогазоносних надр повинні повністю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене підземне сховище.


Для видобування і зберігання нафти і газу ділянки нафтогазоносних надр повинні повністю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене підземне сховище.

Розміри ділянки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти і газу, повинні відповідати розміру родовища.


Розміри ділянки нафтогазоносних надр, яка надається для видобування нафти і газу, повинні відповідати розміру родовища.

Розміри і межі ділянок, що надаються у користування, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр відповідно до законодавства.


Розміри і межі ділянок, що надаються у користування, встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр відповідно до законодавства.

Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів.


Максимальна площа ділянок, які надаються для геологічного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кілометрів.

Ділянки надр більшої площі надаються користувачам нафтогазоносних надр за рішенням Кабінету Міністрів України.
Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за межі ділянки нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмір цієї ділянки може бути збільшено для цієї ж мети без проведення конкурсу, якщо суміжна ділянка нафтогазоносних надр не надана в користування.


Якщо виявлене родовище або створене підземне сховище виходить за межі ділянки нафтогазоносних надр, наданої у користування з метою геологічного вивчення, за заявкою користувача нафтогазоносними надрами розмір цієї ділянки може бути збільшено для цієї ж мети без проведення конкурсу, якщо суміжна ділянка нафтогазоносних надр не надана в користування.

Кількість земельних ділянок нафтогазоносних надр, які можуть бути надані одному користувачу нафтогазоносними надрами, регулюється антимонопольним законодавством України.
Стаття 20. Основні права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 20. Основні права та обов'язки користувачів нафтогазоносними надрами

Власник спеціального дозволу має право:


Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами має право:

використовувати надану йому ділянку нафтогазоносних надр для здійснення виключно того виду діяльності, що зазначений у спеціальному дозволі;


використовувати надану йому ділянку нафтогазоносних надр для здійснення виключно того виду діяльності, що зазначений у спеціальному дозволі на користування нафтогазоносними надрами;

залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам законодавства про нафту і газ, за умови прийняття ними відповідальності за порушення екологічних стандартів і вимог;


залучати на підрядних умовах виконавців окремих видів робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами, які мають технічні можливості, що відповідають вимогам чинного законодавства, за умови прийняття ними відповідальності за порушення екологічних стандартів і вимог;

вільно розпоряджатися належною йому часткою нафти і газу в порядку, передбаченому угодою про умови користування нафтогазоносними надрами, угодою про розподіл продукції та чинним законодавством;
вести, припиняти свою діяльність на ділянці нафтогазоносних надр на умовах, визначених угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.


вести, припиняти свою діяльність на ділянці нафтогазоносних надр на умовах, визначених цим законом та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Власник спеціального дозволу зобов'язаний:


Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов'язаний:

забезпечити повноту геологічного вивчення, раціональне комплексне використання і охорону нафтогазоносних надр згідно з угодою про умови користування нафтогазоносними надрами та програмою робіт;


забезпечити повноту геологічного вивчення, раціональне комплексне використання і охорону нафтогазоносних надр згідно з угодою про умови користування нафтогазоносними надрами та програмою робіт;

додержуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;


додержуватися вимог законодавства України, чинних стандартів, правил, норм виконання робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;

створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;


створити безпечні для працівників і населення умови проведення робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами;

відшкодовувати завдані ним збитки довкіллю, юридичним та фізичним особам.


відшкодовувати збитки, заподіяні ним, підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю.

Додатковий перелік прав та обов'язків власника спеціального дозволу визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.


Додатковий перелік прав та обов'язків власника спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами визначається угодою про умови користування нафтогазоносними надрами.

Стаття 21. Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 21. Надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки

Надання спеціальних дозволів на створення та використання підземних сховищ здійснюється на підставі техніко-економічного обгрунтування доцільності їх створення.


Надання спеціальних дозволів на створення та використання підземних сховищ здійснюється на підставі техніко-економічного обгрунтування доцільності їх створення в порядку передбаченому цим Законом .

Переважне право на одержання спеціального дозволу на створення підземного сховища газу у пористому пласті виснаженого родовища (покладу) газу має користувач нафтогазоносними надрами, який мав спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу цього родовища.
Стаття 22. Особливості надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 22. Особливості надання спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України

Спеціальним дозволом на право користування ділянками нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України, обумовлюється особливий режим ведення робіт, який погоджується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, судноплавства, рибного господарства, екологічної безпеки, охорони, раціонального використання водних біоресурсів.


Спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, що знаходяться в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України, обумовлюється особливий режим ведення робіт, який погоджується спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України.

Надання у користування нафтогазоносних надр в межах виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням правового режиму морських просторів.


Надання у користування нафтогазоносних надр в межах виключної (морської) економічної зони України здійснюється з урахуванням правового режиму морських просторів.

Одержання спеціального дозволу на користування ділянкою нафтогазоносних надр, що знаходиться в межах територіальних вод або виключної (морської) економічної зони України, означає одночасне набуття права на користування акваторією в межах цієї ділянки для проведення робіт, передбачених спеціальним дозволом. Розміщення технологічних споруд для користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України погоджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, судноплавства, рибного господарства, екологічної безпеки, охорони, раціонального використання водних біоресурсів. У разі неможливості розмістити відповідні технологічні споруди для користування нафтогазоносними надрами в межах акваторії ділянки нафтогазоносних надр ці споруди розміщуються в акваторії поза межами ділянки нафтогазоносних надр.


Одержання спеціального дозволу на користування ділянкою нафтогазоносних надр, що знаходиться в межах територіальних вод або виключної (морської) економічної зони України, означає одночасне набуття права на користування акваторією в межах цієї ділянки для проведення робіт, передбачених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами. У разі неможливості розмістити відповідні технологічні споруди для користування нафтогазоносними надрами в межах акваторії ділянки нафтогазоносних надр ці споруди розміщуються в акваторії поза межами ділянки нафтогазоносних надр. Розміщення будь-яких технологічних споруд для користування нафтогазоносними надрами протягом усього терміну дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами в межах територіальних вод та виключної (морської) економічної зони України погоджуються спеціально уповноваженими центральними органами виконавчої влади, до відома яких віднесені питання охорони державного кордону України, безпеки судноплавства, рибного господарства, охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів територіальних вод, континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони України.

В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр щодо користування ділянкою нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод або виключної (морської) економічної зони України, можуть встановлюватися додаткові вимоги, які не суперечать законодавству України, у тому числі вимоги щодо надання в оренду об'єктів інфраструктури (штучних островів, установок і споруд) в районі дії спеціального дозволу чи прилеглих до нього ділянок у разі, коли це необхідно для безпечного проведення робіт і охорони здоров'я працівників, які беруть участь у роботах, що виконуються відповідно до спеціального дозволу.


В угоді про умови користування ділянкою нафтогазоносних надр щодо користування ділянкою нафтогазоносних надр, що знаходяться в межах територіальних вод або виключної (морської) економічної зони України, можуть встановлюватися додаткові вимоги, які не суперечать чинному законодавству.


Стаття 23. Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 23. Спільне використання нафтогазоносних надр у нафтогазовій галузі

Якщо під час розвідувальних робіт відповідним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі, зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах ділянок двох або більше користувачів нафтогазоносними надрами, укладається угода про спільну розвідку та розробку родовища, яка погоджується з цим органом.


Якщо під час розвідувальних робіт відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти і газу в межах ділянок двох або більше користувачів нафтогазоносними надрами, укладається угода про спільну розвідку та розробку родовища.

У разі відсутності згоди між користувачами нафтогазоносними надрами щодо умов спільного користування нафтогазоносними надрами ці умови визначає відповідний спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі.
У разі виникнення спору щодо умов спільного користування надрами спір вирішується в судовому порядку.


У разі виникнення спору щодо умов спільного користування надрами спір вирішується в судовому порядку.

Стаття 24. Відмова у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 24. Відмова у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разі, коли:


Спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами не надається у разі, коли:

не виконані вимоги цього Закону та умови проведення конкурсу;


не виконані вимоги цього Закону та умови проведення конкурсу;

документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спеціального дозволу;


заявником подано документи з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

заявником надано недостовірні або неповні відомості про себе.


заявником надано недостовірні або неповні відомості про себе.

Спори, що виникають у разі відмови у наданні спеціального дозволу, вирішуються у судовому порядку.


Спори, що виникають у разі відмови у наданні спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, вирішуються у судовому порядку.

Стаття 25. Визнання спеціального дозволу недійсним
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 25. Визнання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недійсним

Спеціальні дозволи, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку.


Спеціальні дозволи на користування нафтогазоносними надрами, видані з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недійсними в судовому порядку.

Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 26. Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово зупинена органом, який видав спеціальний дозвіл, безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:


Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути тимчасово зупинена спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр, безпосередньо або за поданням органів державного гірничо-технічного, екологічного і санітарного контролю та органів місцевого самоврядування у разі:

порушення користувачем нафтогазоносними надрами або уповноваженим ним виконавцем умов спеціального дозволу або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;


порушення користувачем нафтогазоносними надрами або уповноваженим ним виконавцем робіт умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами або угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;

виникнення внаслідок виконання робіт, пов'язаних з використанням нафтогазоносних надр на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників користувача нафтогазоносними надрами або населення;


виникнення внаслідок виконання робіт, пов'язаних з користуванням нафтогазоносними надрами на ділянці, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працівників користувача нафтогазоносними надрами або населення;

неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкілля і раціонального використання нафтогазоносних надр;


неодноразового порушення вимог законодавства щодо охорони довкілля і раціонального використання нафтогазоносних надр;

виконання робіт на наданій ділянці, не обумовлених спеціальним дозволом.


виконання на наданій ділянці робіт, не обумовлених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, крім пошуків і розвідки нових покладів нафти і газу в межах ділянки, на яку наданий спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу.

Після зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених цим дозволом.


Після зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами надрокористувач зобов'язаний зупинити виконання на наданій йому у користування ділянці надр цільових робіт, передбачених цим дозволом.

Зупинення дії спеціального дозволу не знімає з користувача нафтогазоносними надрами обов'язку проводити роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.


Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не знімає з користувача нафтогазоносними надрами обов'язку проводити роботи, пов'язані із запобіганням виникненню аварійної ситуації або усуненням її наслідків.

Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не перериває строк дії цього дозволу.


Зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не перериває строк дії цього дозволу.

Дія спеціального дозволу поновлюється після усунення користувачем нафтогазоносних надр причин, що обумовили тимчасове зупинення його дії, і сплати усіх фінансових санкцій, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили зупинення його дії.


Дія спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами поновлюється після усунення користувачем нафтогазоносних надр причин, що обумовили зупинення його дії, і сплати усіх фінансових санкцій, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили зупинення його дії.

Стаття 27. Анулювання спеціального дозволу та позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 27. Відкликання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та позбавлення надрокористувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами

Анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у разі:


Відкликання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється у разі:

зникнення потреби у користуванні нафтогазоносними надрами;
закінчення встановленого строку його дії;
відмови користувача нафтогазоносними надрами від користування нафтогазоносними надрами;


відмови користувача нафтогазоносними надрами від користування нафтогазоносними надрами;

виникнення умови, передбаченої спеціальним дозволом, що виключає можливість подальшого використання нафтогазоносних надр;
припинення діяльності користувача нафтогазоносними надрами;


ліквідації суб'єкта господарської діяльності, якому надано спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами;

вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки нафтогазоносних надр;


вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування ділянки нафтогазоносних надр;

визнання виданого спеціального дозволу недійсним.


визнання виданого спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами недійсним.

Позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спеціального дозволу здійснюється як санкція за порушення умов користування нафтогазоносними надрами у разі:


Позбавлення надрокористувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється як санкція за порушення умов користування нафтогазоносними надрами у разі:

зупинення дії спеціального дозволу і невжиття користувачем нафтогазоносними надрами заходів для усунення причин цього зупинення;


зупинення дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами і невжиття користувачем нафтогазоносними надрами заходів для усунення причин цього зупинення;

коли користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом шести місяців з моменту отримання спеціального дозволу не приступив до користування нафтогазоносними надрами; використання нафтогазоносних надр не за призначенням.


коли користувач нафтогазоносними надрами без поважних причин протягом 180 календарних днів з моменту отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами не приступив до користування нафтогазоносними надрами; використання нафтогазоносних надр не за призначенням.

Анулювання спеціального дозволу користувача нафтогазоносними надрами здійснюється органом, що його видав.


Відкликання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі геології та використання надр.

Рішення про анулювання спеціального дозволу користувача нафтогазоносними надрами може бути оскаржене у судовому порядку.


Рішення про анулювання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами може бути оскаржене у судовому порядку.

Анулювання спеціального дозволу користувача нафтогазоносними надрами тягне за собою розірвання угоди про умови користування нафтогазоносними надрами.


Відкликання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами тягне за собою розірвання угоди з надрокористувачем про умови користування нафтогазоносними надрами.

Відшкодування збитків сторін, пов'язаних із позбавленням спеціального дозволу (втрачена вигода, безповоротні капітальні витрати користувача нафтогазоносними надрами, консерваційні та ліквідаційні роботи тощо), здійснюється сторонами відповідно до угоди про умови користування нафтогазоносними надрами.


Відшкодування збитків сторін, пов'язаних із позбавленням спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, здійснюється сторонами відповідно до угоди про умови користування нафтогазоносними надрами. У разі виникнення спору щодо відшкодування збитків, він вирішується у судовому порядку.

Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 28. Угода про умови користування нафтогазоносними надрами

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами є невід'ємним додатком до спеціального дозволу, який регулює і конкретизує передбачені законодавством України та спеціальним дозволом технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти користування нафтогазоносними надрами на відповідній ділянці нафтогазоносних надр.


Угода про умови користування нафтогазоносними надрами є невід'ємним додатком до спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, який регулює і конкретизує передбачені законодавством України та цим спеціальним дозволом технічні, технологічні, організаційні, фінансові, економічні, соціальні, екологічні аспекти користування нафтогазоносними надрами на відповідній ділянці нафтогазоносних надр.

Заявник, що задовольнив вимоги отримання спеціального дозволу, узгоджує з відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр положення угоди про умови користування нафтогазоносними надрами.


Переможець конкурсу на отримання спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами укладає з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр угоду про умови користування нафтогазоносними надрами.

У разі досягнення згоди між відповідним органом виконавчої влади і заявником щодо угоди про умови користування нафтогазоносними надрами така угода укладається одночасно з наданням спеціального дозволу. Недосягнення протягом 30 календарних днів згоди щодо угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є підставою для відхилення клопотання заявника про отримання спеціального дозволу.
Необхідними положеннями угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є:


Істотними положеннями угоди про умови користування нафтогазоносними надрами є:

права і обов'язки сторін;
Програма робіт, що повинна бути виконана власником спеціального дозволу на ділянці нафтогазоносних надр, порядок її уточнення чи зміни;


програма робіт, що повинна бути виконана власником спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, порядок її уточнення чи зміни;

техніка і технологія проведення робіт;
порядок фінансування робіт;


джерела фінансування робіт;

строки виконання робіт;


строки виконання робіт;

зобов'язання щодо охорони навколишнього природного середовища;


зобов'язання щодо охорони навколишнього природного середовища;

умови продовження, тимчасового зупинення або анулювання дії спеціального дозволу, порядку здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу;


умови продовження, зупинення або анулювання дії спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами, в тому числі при виникненні форсмажорних обставин;
порядок здійснення контролю за виконанням умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами;

право власності на інформацію, отриману в результаті користування нафтогазоносними надрами;


право власності на інформацію, отриману в результаті користування нафтогазоносними надрами;

право власності на майно, що створене і використовується у зв'язку з виконанням угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;
умови і порядок розподілу цього майна між користувачем нафтогазоносними надрами та державою після закінчення строку дії спеціального дозволу;
умови продовження строку дії спеціального дозволу, його зупинення чи анулювання, в тому числі при виникненні форсмажорних обставин (непереборної сили або стихійного лиха);
порядок проведення і фінансування ліквідаційних робіт;


порядок проведення і фінансування ліквідаційних робіт;

відповідальність сторін;


відповідальність сторін;

умови страхування; порядок розгляду спорів.


порядок розгляду спорів.

Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватися іншими положеннями, які не суперечать законодавству і визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спеціальним дозволом робіт.


Угода про умови користування нафтогазоносними надрами може доповнюватися іншими положеннями, які не суперечать чинному законодавству і визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами робіт.

Стаття 29. Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами і умов спеціальних дозволів та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам

Враховано
Стаття 29. Державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами і умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами

Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, умов спеціальних дозволів та угод про умови користування нафтогазоносними надрами здійснює відповідний спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі геології та використання надр.


Державний контроль за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, умов спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами та угод про умови користування нафтогазоносними надрами здійснюють спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у галузі геології та використання надр, з питань екології та природних ресурсів, з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі, органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції.
Державний нагляд за веденням робіт по геологічному вивченню нафтогазоносних надр та їх використанню здійснює центральний орган виконавчої влади з питань гірничого нагляду.

Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний надавати цим органам необхідну для їх роботи документацію та інформацію, давати усні або письмові пояснення з питань, що відносяться до компетенції цих органів.


Користувач нафтогазоносними надрами зобов'язаний надавати цим органам необхідну для їх роботи документацію та інформацію, давати усні або письмові пояснення з питань, що відносяться до компетенції цих органів.

У разі виявлення порушень відповідні органи можуть тимчасово припинити провадження робіт, передбачених спеціальним дозволом, до усунення цих порушень (зупинити дію спеціального дозволу), а також розглянути питання про позбавлення користувача нафтогазоносними надрами спеціального дозволу.


У разі виявлення порушень відповідні органи можуть тимчасово зупинити провадження робіт, передбачених спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами, до усунення цих порушень (зупинити дію спеціального дозволу), а також внести на розгляд спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі геології та використання надр питання про позбавлення надрокористувача спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами.

Стаття 30. Гарантії від змін у законодавстві
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


У разі зміни законодавства під час дії спеціального дозволу та відповідної угоди про умови користування нафтогазоносними надрами за бажанням користувача нафтогазоносними надрами можуть застосовуватися законодавчі норми, що діяли на момент отримання спеціального дозволу та укладення відповідної угоди про умови користування нафтогазоносними надрами, до закінчення строку дії зазначених дозволу та угоди.
Стаття 31. Інші положення
Органи, що здійснюють державне управління і регулювання нафтогазовою галуззю України, для розробки або експертизи програм розвитку галузі, інвестиційних проектів, законодавчих і нормативних актів, нових технологій видобування і переробки нафти і газу, природоохоронних заходів, що стосуються нафтогазового виробництва, залучають Національну академію наук України, Українську нафтогазову академію, інші спеціалізовані установи та громадські організації.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР


Розділ V. ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ ГЕОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТІ НАДР

Стаття 32. Етапи геологічного вивчення нафтогазоносності надр
Геологічне вивчення нафтогазоносності надр залежно від його мети і основних джерел фінансування поділяється на три етапи: регіональний, пошуковий і розвідувальний.
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра, іншим базовим законам
Враховано


Геологічне вивчення нафтогазоносності надр на етапі регіональних робіт (різні види геологічного, геофізичного та геохімічного знімання, буріння опорних та параметричних свердловин) проводиться з метою вивчення закономірностей геологічної будови територій, оцінки прогнозних ресурсів нафти і газу, виділення об'єктів для проведення подальших пошукових робіт.
На пошуковому і розвідувальному етапах виконуються роботи з виявлення, дослідження та геолого-економічної оцінки нових родовищ нафти і газу, а також підготовки їх до промислового освоєння.
Кожний етап складається з окремих стадій робіт.
У межах однієї території можливе суміщення у часі різних етапів і стадій.
Стаття 33. Проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу


Стаття 30. Проведення геологорозвідувальних робіт на ділянках, де здійснюється видобування нафти і газу

У разі коли на ділянці, наданій користувачеві нафтогазоносними надрами для видобування нафти і газу, виникає необхідність проведення пошукових і розвідувальних робіт, відповідний спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі геології та використання надр зобов'язаний надіслати користувачеві нафтогазоносними надрами пропозицію щодо проведення таких робіт.


У разі коли на ділянці, наданій користувачеві нафтогазоносними надрами для видобування нафти і газу, виникає необхідність проведення пошукових і розвідувальних робіт, відповідний спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі геології та використання надр зобов'язаний надіслати користувачеві нафтогазоносними надрами пропозицію щодо проведення таких робіт.

Користувач нафтогазоносними надрами, який одержав таку пропозицію, повинен у місячний строк дати письмову згоду на проведення пошукових і розвідувальних робіт або обгрунтовану відмову від нього.


Користувач нафтогазоносними надрами, який одержав таку пропозицію, повинен у місячний строк дати письмову згоду на проведення пошукових і розвідувальних робіт або обгрунтовану відмову від нього.

У разі відмови користувача нафтогазоносними надрами або неодержання протягом місяця від нього відповіді відповідний орган, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі, надає такий спеціальний дозвіл на проведення пошуку і розвідки на цій ділянці на конкурсних засадах.
Законом визначено, що органом, який надає всі види спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, є спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі геології та використання надр (стаття 1, розділ IV).
В той же час статтею 33 Закону передбачено видання спеціального дозволу на проведення пошуку і розвідки корисних копалин відповідним органом, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі. Йдеться про видання спеціальних дозволів на конкурсних засадах у випадках, коли відповідний користувач нафтогазоносними надрами відмовився або не дав відповідь на пропозицію щодо проведення на ділянці, яка надана йому для видобування нафти і газу, також і геологорозвідувальних робіт.
Враховуючи, що питання нафтогазової галузі віднесено до відання Міністерства палива та енергетики України (Указ Президента України від 14 квітни 2000 року № 598), зазначене положення статті 33 Закону не тільки не відповідає іншим нормам Закону, які визначають порядок видачі спеціальних дозволів на користування нафтогазоносними надрами, але й суперечить Кодексу України про надра, Закону України "Про державну геологічну службу України", відповідно до яких вирішення цього питання за всіма видами корисних копалин здійснюється Міністерством екології та природних ресурсів України.
Враховано
У разі відмови користувача нафтогазоносними надрами або неодержання протягом місяця від нього відповіді спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі геології та використання надр, оголошує конкурс на отримання спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислову розробку на цій ділянці.

Стаття 34. Державна реєстрація та облік геологорозвідувальних робіт


Стаття 31. Державна реєстрація та облік геологорозвідувальних робіт

Роботи, пов'язані з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку, що провадяться у встановленому законодавством порядку відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр.


Роботи, пов'язані з геологічним вивченням нафтогазоносності надр, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку, що провадяться у встановленому законодавством порядку відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр.

Матеріали для реєстрації таких геологорозвідувальних робіт надає користувач нафтогазоносними надрами.


Матеріали для реєстрації таких геологорозвідувальних робіт надає користувач нафтогазоносними надрами.

Стаття 35. Звітність про геологічне вивчення нафтогазоносних надр


Стаття 32. Звітність про геологічне вивчення нафтогазоносних надр

Користувач нафтогазоносними надрами, який здійснює роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, після їх завершення складає геологічний звіт про виконані роботи та їх результати і передає його до Державного інформаційного геологічного фонду України.


Користувач нафтогазоносними надрами, який здійснює роботи з геологічного вивчення нафтогазоносності надр, після їх завершення складає геологічний звіт про виконані роботи та їх результати і передає його до Державного інформаційного геологічного фонду України.

Розвідувальні роботи на родовищах нафти і газу завершуються шляхом затвердження відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр, геолого-економічної оцінки запасів нафти і газу та супутніх компонентів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Розвідувальні роботи на родовищах нафти і газу завершуються шляхом затвердження відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр, геолого-економічної оцінки запасів нафти і газу та супутніх компонентів у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Звіт про геолого-економічну оцінку запасів передається до Державного інформаційного геологічного фонду України.


Звіт про геолого-економічну оцінку запасів передається до Державного інформаційного геологічного фонду України.

Стаття 36. Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра, іншим базовим законам
Враховано
Стаття 33 Володіння і розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності надр

Геологічна інформація, одержана (придбана) за рахунок коштів Державного бюджету України, є державною власністю і використовується згідно з чинним законодавством України.


Геологічна інформація, одержана (придбана) за рахунок коштів Державного бюджету України, є державною власністю і використовується згідно з чинним законодавством України.

Геологічна інформація, одержана (придбана) за власні кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власністю.


Геологічна інформація, одержана (придбана) за власні кошти користувача нафтогазоносними надрами, є його власністю.

Умови використання цієї інформації встановлюються чинним законодавством України.


Умови використання цієї інформації встановлюються чинним законодавством України.

Умови розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносності нафтогазоносних надр визначаються Положенням про порядок розпорядження геологічною інформацією, що затверджується Кабінетом Міністрів України.


Порядок розпорядження геологічною інформацією щодо нафтогазоносних надр визначається Кабінетом Міністрів України.

Будь-яка юридична або фізична особа відповідно до закону може звернутися із запитом щодо геологічної інформації в Державний інформаційний геологічний фонд України.


Будь-яка юридична або фізична особа відповідно до закону може звернутися із запитом щодо геологічної інформації в Державний інформаційний геологічний фонд України.

Державний інформаційний геологічний фонд України надає будь-яку інформацію щодо нафтогазоносності надр за запитом будь-якої юридичної або фізичної особи в установленому законодавством порядку.


Державний інформаційний геологічний фонд України надає будь-яку інформацію щодо нафтогазоносності надр за запитом будь-якої юридичної або фізичної особи в установленому законодавством порядку.

Інформація, що є власністю користувача нафтогазоносними надрами, не передана до Державного інформаційного геологічного фонду України, підлягає збереженню користувачем нафтогазоносними надрами або його правонаступниками.


Інформація, що є власністю користувача нафтогазоносними надрами, яка не підлягає передачі до Державного інформаційного геологічного фонду України, повинна зберігатися користувачем нафтогазоносними надрами або його правонаступниками згідно з законом.

Державний інформаційний геологічний фонд безкоштовно надає інформацію про родовища нафти і газу для вирішення питань, що відносяться до компетенції державних органів відповідно до цього Закону.
Стаття 37. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносності надр
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 34. Фінансування геологічного вивчення нафтогазоносних надр

Геологічне вивчення нафтогазоносності надр на етапі регіональних робіт проводиться за рахунок передбачених у державному бюджеті коштів, а також за власні кошти користувачів нафтогазоносними надрами за їх бажанням.


Геологічне вивчення нафтогазоносних надр проводиться за рахунок передбачених у державному бюджеті коштів, за власні кошти користувачів нафтогазоносними надрами або за кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Користувач нафтогазоносними надрами, який здійснює регіональні роботи за власні кошти, має переважне право на отримання спеціального дозволу на подальше геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу на відповідній ділянці.


Користувач нафтогазоносними надрами, який здійснює регіональні роботи за власні кошти, має переважне право на отримання спеціального дозволу на подальше геологічне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти і газу на відповідній ділянці.

Геологічне вивчення нафтогазоносності надр на етапах пошуку та розвідки родовищ нафти і газу здійснюється користувачами нафтогазоносних надр за власні кошти або кошти з інших джерел, не заборонених законом.


Геологічне вивчення нафтогазоносності надр на етапах пошуку та розвідки родовищ нафти і газу здійснюється користувачами нафтогазоносних надр за власні кошти або кошти з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Порядок формування і використання коштів на геологічне вивчення нафтогазоносності надр визначається законодавством України.


Порядок формування і використання коштів на геологічне вивчення нафтогазоносних надр визначається чинним законодавством України.

Поклади нафти і газу, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.


Поклади нафти і газу, що були відкриті внаслідок геологорозвідувальних робіт, які фінансувалися за рахунок коштів Державного бюджету України, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.

Розділ VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ


Розділ VІ. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ РОЗРОБКИ РОДОВИЩ НАФТИ І ГАЗУ

Стаття 38. Етапи розробки родовищ нафти і газу
Залежно від основних завдань процес розробки родовищ нафти і газу поділяється на два послідовних етапи:
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано


дослідно-промислова розробка, яка є одночасно останньою стадією геологічного вивчення родовища;
промислова розробка родовища.
Стаття 39. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 35. Дослідно-промислова розробка родовищ нафти і газу

Введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійснюється за рішенням відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі, на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, до якої додаються проект дослідно-промислової розробки родовища (покладу) та проект його облаштування.


Введення родовища або окремого покладу в дослідно-промислову розробку здійснюється за рішенням відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами, до якої додаються проект дослідно-промислової розробки родовища (покладу) та проект його облаштування.

Строк дослідно-промислової розробки родовища обгрунтовується в проекті дослідно-промислової розробки.
Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) за час його дослідно-промислової розробки не повинен спричиняти істотного зменшення обсягу їх кінцевого видобутку із надр та обмежити вибір найбільш ефективних методів промислової розробки родовища.


Видобуток нафти і газу з родовища (покладу) за час його дослідно-промислової розробки не повинен спричиняти істотного зменшення обсягу їх кінцевого видобутку із надр та обмежувати вибір найбільш ефективних методів промислової розробки родовища.

Допускається встановлення строку дослідно-промислової розробки як строку досягнення максимально допустимих величин певних технологічних параметрів розробки родовища або покладу, але не більш як 5 років.
Стаття 40. Введення родовищ нафти і газу у промислову розробку
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 36. Введення родовищ нафти і газу у промислову розробку

Введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку здійснюється за рішенням відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання регулювання в нафтогазовій галузі, на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами.


Введення родовища або окремого покладу нафти і газу у промислову розробку здійснюється за рішенням відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання в нафтогазовій галузі, на підставі обгрунтованої заяви користувача нафтогазоносними надрами.

Для введення родовища (покладу) нафти і газу у промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати:


Для введення родовища (покладу) нафти і газу у промислову розробку користувач нафтогазоносними надрами повинен мати:

спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами для промислової розробки родовища;


Спеціальний дозвіл на видобування нафти і газу (промислову розробку родовищ);

затверджену в установленому порядку геолого-економічну оцінку запасів родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт;


затверджену в установленому порядку геолого-економічну оцінку запасів родовища (покладу) за результатами розвідувальних робіт;

акти або договори на користування земельними ділянками та акт про надання гірничого відводу для розробки родовища;


акти або договори на користування земельними ділянками та акт про надання гірничого відводу для розробки родовища;

затверджений відповідним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі, технологічний проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний спеціалізованими організаціями з додержанням вимог законодавства України;


Затверджений відповідним спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання державного регулювання нафтогазової галузі, технологічний проект (схему) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний згідно з чинним законодавством;


дозвіл місцевих органів центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці на проведення робіт.


дозвіл центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці на проведення робіт.

Стаття 41. Основні вимоги до промислової розробки родовищ нафти і газу
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 37. Основні вимоги до промислової розробки родовищ нафти і газу

Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов'язані:


Під час здійснення промислової розробки родовищ нафти і газу користувачі нафтогазоносними надрами зобов'язані:

застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують раціональне використання пластової енергії та найбільш повне вилучення з нафтогазоносних надр і використання нафти, газу і супутніх компонентів за наявності задовільних показників рентабельності розробки родовища (покладу);


Застосовувати прогресивні технології і техніку, що забезпечують раціональне використання нафтогазоносних надр та найбільш повне вилучення з нафтогазоносних надр і використання нафти, газу і супутніх компонентів;

не допускати вибіркової розробки найбільш продуктивних ділянок родовищ;


не допускати вибіркової розробки найбільш продуктивних ділянок родовищ;

безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги затвердженого технологічного проекту (схеми) розробки родовища і комплексного проекту його облаштування;


безумовно і своєчасно виконувати всі технічні вимоги затвердженого технологічного проекту (схеми) розробки родовища і комплексного проекту його облаштування;

дотримуватися Правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі;


дотримуватися правил розробки нафтових і газових родовищ, затверджених спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі;

забезпечувати достовірний облік видобутих нафти, газу, супутніх компонентів, а також закачки в пласти робочих агентів за кожною свердловиною, покладом (об'єктом розробки) і за родовищем в цілому, своєчасне подання відповідним органам виконавчої влади встановленої звітності відповідно до законодавства;


забезпечувати достовірний облік видобутих нафти, газу, супутніх компонентів, а також закачки в пласти води та газу за кожною свердловиною, покладом і за родовищем в цілому, своєчасне подання відповідним органам виконавчої влади встановлених форм звітності відповідно до чинного законодавства;

забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартів, норм і правил щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр під час промислової розробки родовищ, а також вимог законів з охорони праці та екологічної безпеки;


забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартів, норм і правил щодо забезпечення раціонального використання нафтогазоносних надр під час промислової розробки родовищ, а також вимог чинного законодавства з питань охорони праці та охорони навколишнього природного середовища;

на родовищах, розташованих у прикордонній зоні, запобігати вилученню нафти і газу з цих родовищ з території сусідніх держав, а у разі виявлення таких фактів негайно повідомляти про це відповідні державні органи;


у разі виявлення фактів вилучення нафти і газу на родовищах, розташованих у прикордонних зонах, з території сусідніх держав, негайно повідомляти про це відповідні державні органи;

надавати представникам відповідних спеціально уповноважених органів, до відання яких віднесені питання нафтогазової галузі, під час виконання ними службових обов'язків необхідну інформацію та забезпечувати вільний доступ на об'єкти нафтогазової галузі;


надавати представникам органів, які здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням правил і нормативів користування нафтогазоносними надрами, під час виконання ними службових обов'язків необхідну інформацію та забезпечувати вільний доступ на об'єкти нафтогазової галузі;

забезпечувати повне і своєчасне виконання умов спеціального дозволу та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;


забезпечувати повне і своєчасне виконання умов спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами та угоди про умови користування нафтогазоносними надрами;

відшкодовувати збитки, завдані довкіллю та населенню внаслідок їх діяльності.


відшкодовувати збитки, заподіяні ним, підприємствам, установам, організаціям, громадянам та довкіллю.

Стаття 42. Використання свердловин та об'єктів облаштування родовищ нафти і газу після закінчення або зупинення строку дії спеціального дозволу
Конституцією України проголошено принцип, за яким кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю.
Закон України "Про власність" передбачає, що, здійснюючи право власності, власник на свій розсуд володіє, користується і розпоряджається належним йому майном. У випадках і в порядку, встановлених законодавчими актами України, власника може бути зобов'язано допустити обмежене користування його майном іншими особами.
Статтею 10 Закону, який надійшов на підпис, встановлено загальне правило, за яким власник створених активів використовує їх після припинення відповідної діяльності на власний розсуд, а інший порядок використання цього майна носить швидше винятковий характер за наявності відповідної угоди.
Враховано


У разі закінчення або зупинення строку дії спеціального дозволу і небажанні користувача нафтогазоносними надрами продовжити строк його дії усі свердловини та об'єкти облаштування родовища нафти і газу, розташовані на наданій у користування ділянці, передаються на договірній основі іншому користувачу нафтогазоносними надрами, якщо інше не передбачено положеннями угоди про умови користування нафтогазоносними надрами або угоди про розподіл продукції на умовах, передбачених цим Законом.
Стаття ж 42 Закону запроваджує протилежний підхід, зокрема, вона зобов'язує користувача нафтогазоносними надрами у разі закінчення або зупинення строку дії спеціального дозволу на розробку родовища і небажанні користувача продовжити строк його дії передати всі об'єкти облаштування родовища нафти і газу на договірній основі іншому користувачу нафтогазоносними надрами; і лише у випадках, коли це обумовлено угодою про користування нафтогазоносними надрами, за власником залишається право розпорядження створеними ним об'єктами. При цьому порядок відчуження майна наступному користувачеві Закон не визначає, передбачаючи вирішення цих питань на договірних засадах.
Враховано


Стаття 43. Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки


Стаття 38. Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки

Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом ліквідованих при цьому промислових об'єктів на довкілля здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з додержанням вимог Кодексу України про надра.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Виведення родовищ нафти і газу з промислової розробки, а також контроль за впливом ліквідованих при цьому промислових об'єктів на довкілля здійснюються в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з додержанням вимог чинного законодавства.

Стаття 44. Страхування при промисловій розробці родовищ нафти і газу
Окремі положення не відповідають базовому систематизованому законодавчому акту, що регулює відносини у сфері надрокористування - Кодексу про надра , іншим базовим законам
Враховано
Стаття 39. Страхування при промисловій розробці родовищ нафти і газу

При розробці нафтогазоносних надр власники спеціального дозволу зобов'язані укласти страхові угоди на випадок:


При розробці нафтогазоносних надр власники спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами зобов'язані укласти страхові угоди на випадок:

заподіяння екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища;


заподіяння екологічної шкоди внаслідок аварій чи технічних неполадок при розробці нафтогазового родовища;

пошкодження державного майна протягом строку розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;


пошкодження державного майна протягом строку розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;

заподіяння іншої матеріальної шкоди суспільству та державі.
Ці страхові випадки зазначаються також в угоді про умови користування нафтогазоносними надрами.
Власник спеціального дозволу має право укладати угоди про добровільне страхування.


Власник спеціального дозволу на користування нафтогазоносними надрами також має право укладати угоди про добровільне страхування.

Розділ VІІ. ПІДЗЕМНІ СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ І НАФТОПРОДУКТІВ


Розділ VІІ. ПІДЗЕМНІ СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ І НАФТОПРОДУКТІВ

Стаття 45. Право власності на підземні сховища


Стаття 40. Право власності на підземні сховища

Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені в природних ємностях, є об'єктами права державної власності.


Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені в природних ємностях, є об'єктами права державної власності.

Підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки, створені користувачем нафтогазоносними надрами у штучних ємностях, належать користувачу нафтогазоносними надрами.
Статтею 45 Закону встановлено право власності користувача нафтогазоносними надрами на створені ним у штучних ємностях підземні сховища нафти, газу та продуктів їх переробки. Якщо брати до уваги, що будівництво та експлуатація підземних сховищ нафти чи газу, споруд для захоронения відходів виробництва нафтогазової галузі і підземних вод здійснюються на підставі спеціального дозволу, строк дії якого становить не більш як 20 років, то виникає питання щодо реалізації прав власника підземного сховища після закінчення строку відповідного дозволу. Закон ці питання ніяким чином не вирішує.
Враховано


Стаття 46. Порядок спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу і продуктів їх переробки
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 41. Порядок спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу і продуктів їх переробки

Спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюються на підставі спеціальних дозволів, виданих відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр, технологічних схем і проектів та проектів їх облаштування.


Спорудження та експлуатація підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюються на підставі спеціальних дозволів на будівництво та експлуатацію підземних сховищ, виданих відповідним спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі геології та використання надр, технологічних схем і проектів та проектів їх облаштування.

Технологічні схеми і проекти створення та експлуатації підземних сховищ і технічні проекти облаштування цих сховищ складаються організаціями, які мають відповідні дозволи на виконання таких робіт.
Проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію підземних сховищ підлягає у встановленому порядку комплексній державній експертизі.


Проектно-кошторисна документація (проекти, робочі проекти, робоча документація) на спорудження і реконструкцію підземних сховищ підлягає у встановленому порядку комплексній державній експертизі.

Введення підземних сховищ у дослідно-промислову і промислову експлуатацію здійснюється на підставі заяви користувача нафтогазоносними надрами за рішенням відповідного спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі, погодженим з спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нагляду за охороною праці.


Введення підземних сховищ у дослідно-промислову і промислову експлуатацію здійснюється на підставі заяви користувача нафтогазоносними надрами за рішенням відповідного спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної політики в нафтогазовому комплексі, погодженим з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нагляду за охороною праці.

Стаття 47. Етапи спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки
Технологічне проектування і роботи щодо спорудження та експлуатації підземних сховищ нафти, газу та продуктів їх переробки провадяться у два етапи:
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


дослідно-промислова експлуатація;
промислова експлуатація.
На етапі дослідно-промислової експлуатації розробляється і реалізується її технологічна схема для уточнення технологічних параметрів створюваного сховища.
На етапі промислової експлуатації за результатами дослідно-промислової експлуатації забезпечуються розроблення та реалізація технологічного проекту промислової експлуатації, в якому уточнюються параметри створюваного сховища та розробляються заходи, спрямовані на забезпечення ефективної експлуатації сховища.
У разі спорудження підземних сховищ в об'єктах простої геологічної будови за наявності достатніх даних перша стадія проектування може бути виключена.
У разі недостатнього геологічного вивчення структур і пластів, у яких планується створення підземного сховища, перед складанням технологічної схеми дослідно-промислової експлуатації проводиться дорозвідка геологічних об'єктів.
Стаття 48. Відносини між підприємствами, що здійснюють експлуатацію підземних сховищ, і власниками нафти, газу та продуктів їх переробки
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Зберігання нафти, газу та продуктів їх переробки у підземних сховищах здійснюється на основі договорів, укладених між підприємствами, що експлуатують підземні сховища, і власниками нафти, газу та продуктів їх переробки.
Розділ VІІІ. МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ І ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ


Розділ VІІІ. МАГІСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВІДНИЙ ТРАНСПОРТ І ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНІ КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТІВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ

Стаття 49. Власність на об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Право власності на об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси визначається відповідно до законів України.
Стаття 50. Виведення з експлуатації магістральних
трубопроводів
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 42. Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів

Виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Введення в експлуатацію і виведення з експлуатації магістральних трубопроводів нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Тимчасове виведення магістральних трубопроводів та їх дільниць з експлуатації відбувається у разі зміни напрямків транспортування нафти, газу та продуктів їх переробки, економічної недоцільності їх подальшої експлуатації та несумісності їх подальшої експлуатації з вимогами правил безпеки.
Стаття 51. Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 43. Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками

Відносини між підприємствами магістрального трубопровідного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки і відправниками регулюються законодавством, відповідними договорами та угодами.
Відправники незалежно від форми власності мають рівні права на користування магістральним трубопровідним транспортом і перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки, що перебувають у державній власності.


Відправники незалежно від форми власності мають рівні права на користування магістральним трубопровідним транспортом і перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктів їх переробки, що перебувають у державній власності.

Відправники мають право обирати маршрут транспортування.


Відправники мають право обирати маршрут транспортування. Підприємства магістрального трубопровідного транспорту зобов'язані надавати відправникам інформацію про можливі маршрути транспортування

Стаття 52. Транзит нафти, газу та продуктів їх переробки магістральним трубопровідним транспортом
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Транзит нафти, газу та продуктів їх переробки магістральним трубопровідним транспортом забезпечується підприємствами нафтогазової галузі згідно з угодами, укладеними відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
У разі виникнення спорів між сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктів їх переробки підприємством трубопровідного транспорту до вирішення спору в суді, якщо інше не передбачено відповідною угодою.
Справляння податків і платежів за надані послуги з транзиту нафти, газу і продуктів їх переробки територією України здійснюється згідно із законодавством України.
Стаття 53. Оплата послуг магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки
У статті 53 Закону передбачено вирішення питань щодо певних тарифів відповідним центральним органом виконавчої влади до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі. При цьому зазначається що цей орган має спеціальний статус.
Як вже наголошувалось у Пропозиціях Президентом України до одноіменного Закону, Конституцією України вирішення питання про утворення або реорганізацію міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади віднесено до виключної компетенції Президента України (пункт 15 статті 106). А отже, і питання про статус центрального органу виконавчої влади має вирішувати виключно Президент України.
Тому визначення Верховною Радою України статусу органу виконавчої влади виходить за межі її повноважень, передбачених для органу законодавчої влади Конституцією України (стаття 85), та ущемлює конституційні права Президента України.
Враховано


Оплата послуг підприємств магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки здійснюється відправниками відповідно до угод за тарифами, затвердженими відповідним центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, до відання якого віднесені питання регулювання нафтогазової галузі.
Тарифи на внутрішні або транзитні транспортні послуги, на послуги з перевалювання повинні бути затверджені не менше ніж за 60 календарних днів до їх впровадження та доведені через засоби масової інформації до підприємств магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальних комплексів нафти, газу та продуктів їх переробки, споживачів.
Стаття 54. Єдина газотранспортна система України
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 44. Єдина газотранспортна система України

У межах Єдиної газотранспортної системи України відповідно до закону діють обов'язкові для всіх організаційних структур виробнича дисципліна, правила надання оперативної інформації про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування і споживання газу, обліковий час, порядок взаємодії структур системи у разі виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регіонах України під час різких похолодань, аварій, планового ремонту.


У межах Єдиної газотранспортної системи України відповідно до закону діють обов'язкові для всіх організаційних структур виробнича дисципліна, правила надання оперативної інформації про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування і споживання газу, обліковий час, порядок взаємодії структур системи у разі виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регіонах України під час різких похолодань, аварій, планового ремонту.

Положення про Єдину газотранспортну систему України затверджується Кабінетом Міністрів України.
Стаття 55. Управління Єдиною газотранспортною системою України
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


В Україні діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу.


В Україні діє єдина централізована диспетчерська система оперативно-технологічного управління виробництвом, передачею та постачанням природного газу.

Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України виконує державне підприємство, яке визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління в нафтогазовій галузі.


Функції диспетчерського (оперативно-технологічного) управління Єдиною газотранспортною системою України виконує державне підприємство, яке визначається спеціально уповноваженим органом виконавчої влади, що здійснює управління в нафтогазовій галузі.

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності нафтогазової галузі, об'єкти яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України.
Структуру державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, визначає спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі.


Структуру державного підприємства, що здійснює централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, визначає спеціально уповноважений орган виконавчої влади, до відання якого віднесені питання нафтогазової галузі.
Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління поширюється на суб'єкти підприємницької діяльності нафтогазової галузі, об'єкти яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України.

Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління передбачає:


Централізоване диспетчерське (оперативно-технологічне) управління передбачає:

планування та оперативне управління потужностями з урахуванням режимів газопостачання;


планування та оперативне управління потужностями з урахуванням режимів газопостачання;

планування та контроль за додержанням режиму роботи Єдиної газотранспортної системи України;


планування та контроль за додержанням режиму роботи Єдиної газотранспортної системи України;

запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у Єдиній газотранспортній системі України шляхом підтримання необхідних режимів роботи, забезпечення надійного і сталого функціонування Єдиної газотранспортної системи України та її спільної роботи з газотранспортними системами сусідніх держав;


запобігання аварійним ситуаціям і ліквідація їх наслідків у Єдиній газотранспортній системі України шляхом підтримання необхідних режимів роботи, забезпечення надійного і сталого функціонування Єдиної газотранспортної системи України та її спільної роботи з газотранспортними системами сусідніх держав;

здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.


здійснення контролю за впровадженням нових систем протиаварійної автоматики та захисту, а також засобів зв'язку і диспетчерського (оперативно-технологічного) управління.

Усі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазової галузі яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України.


Усі оперативні команди і розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління відповідно до законодавства України, підлягають беззаперечному виконанню всіма суб'єктами підприємницької діяльності, об'єкти яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України.

Втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Єдиною газотранспортною системою України з боку державних органів влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій і рухів та інших громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.


Втручання в диспетчерське (оперативно-технологічне) управління Єдиною газотранспортною системою України з боку державних органів влади та органів місцевого самоврядування, політичних партій і рухів та інших громадських організацій не допускається, крім випадків, передбачених законодавством України.

Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти нафтогазової галузі яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України, зобов'язані подавати відповідно до закону державному підприємству, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.


Суб'єкти підприємницької діяльності, об'єкти яких підключені до Єдиної газотранспортної системи України, зобов'язані подавати відповідно до закону державному підприємству, що здійснює диспетчерське (оперативно-технологічне) управління, звіти та інформацію, передбачені нормативно-технічними документами.
Положення про функціонування Єдиної газотранспортної системи України затверджується Кабінетом Міністрів України.

Розділ ІХ. ПРАВОВІ ТА ЕКОНОМІЧНІ УМОВИ ДІЯЛЬНОСТІ НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Стаття 56. Суб'єкти господарської діяльності в галузі переробки нафти і газу
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Господарську діяльність в галузі переробки нафти і газу здійснюють юридичні особи (далі - нафтогазопереробні підприємства) незалежно від форми власності відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів.
Стаття 57. Проектування, будівництво і реконструкція нафтогазопереробних підприємств
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Будівництво і реконструкція нафтогазопереробних підприємств здійснюються відповідно до затверджених технічних проектів згідно з будівельними нормами та правилами.
Технічні проекти будівництва та реконструкції нафтогазопереробних підприємств розробляються спеціалізованими організаціями, які мають дозволи на виконання зазначених робіт.
Проектна документація на будівництво і реконструкцію нафтогазопереробних підприємств має проходити обов'язкову комплексну державну експертизу у порядку, встановленому законодавством.
Стаття 58. Забезпечення нафтогазопереробних підприємств нафтою, газом та компонентами виробництва
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Нафтогазопереробні підприємства самостійно формують програму своєї господарської діяльності та вибір постачальників нафти і газу.
Відповідні спеціально уповноважені органи виконавчої влади сприяють диверсифікації джерел забезпечення нафтогазопереробних підприємств нафтою, газом та компонентами виробництва.
Розділ Х. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ


Розділ ІХ. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

Стаття 59. Охорона довкілля у процесі геологічного вивчення нафтогазоносності надр
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 45. Охорона довкілля у процесі геологічного вивчення нафтогазоносності надр

Суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють геологічне вивчення нафтогазоносності надр, розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти і газу, зберігання, транспортування та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки та інші відносини, предметом яких є нафта і газ, повинні додержуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні, організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.


Суб'єкти господарської діяльності незалежно від форми власності, що здійснюють користування нафтогазоносними надрами, видобуток, транспортування, зберігання, переробку та використання нафти, газу та продуктів їх переробки, повинні додержуватися вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, нести відповідальність за його порушення і здійснювати технічні, організаційні заходи, спрямовані на зменшення шкідливого впливу на навколишнє природне середовище.

Проекти на проведення геологорозвідувальних робіт на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення підлягають обов'язковій екологічній експертизі.


Проекти на проведення геологорозвідувальних робіт на землях природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення підлягають обов'язковій екологічній експертизі.

Стаття 60. Ліквідація аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 46. Ліквідація аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин

Ліквідацію аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, які проводять буріння розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, а також розробку нафтових і газових родовищ та експлуатацію підземних сховищ газу;


Ліквідацію аварійних викидів газу, нафти чи пластової води із свердловин здійснюють користувачі нафтогазоносними надрами, які проводять буріння розвідувальних та експлуатаційних нафтових і газових свердловин, а також розробку нафтових і газових родовищ та експлуатацію підземних сховищ газу.

вони також повинні укладати із спеціалізованими підрозділами із запобігання та ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів угоди на виконання ними аварійних робіт у разі виникнення неконтрольованих викидів із свердловин нафти, газу, пластової води або їх суміші.


Надрокористувачі повинні укладати із спеціалізованими підрозділами із запобігання та ліквідації відкритих нафтових і газових фонтанів угоди на виконання ними інспекційно-профілактичних і аварійних робіт.

Стаття 61. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів нафтогазової галузі
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 47. Охоронні та санітарно-захисні зони об'єктів нафтогазової галузі

Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів нафтогазової галузі, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому порядку.


Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районі розташування об'єктів нафтогазової галузі, встановлюються охоронні та санітарно-захисні зони, розміри і порядок використання яких визначаються чинним законодавством та проектами цих об'єктів, затвердженими в установленому порядку.

Розділ ХІ. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ФІНАНСОВОЇ ТА ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ В НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ
Стаття 62. Економічні важелі державного регулювання в нафтогазовій галузі
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Державне регулювання економічних умов діяльності суб'єктів господарської діяльності, незалежно від форми власності, що здійснюють геологічне вивчення нафтогазоносності надр, розробку родовищ нафти і газу, переробку нафти і газу, зберігання, транспортування та реалізацію нафти, газу та продуктів їх переробки та інші відносини, предметом яких є нафта і газ, здійснюється в порядку, визначеному цим Законом та іншими законами і нормативно-правовими актами, з урахуванням особливостей нафтогазової галузі.
Стаття 63. Інвестування на умовах договору про спільну інвестиційну діяльність
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


Якщо для діяльності, пов'язаної з використанням нафтогазоносних надр, залучаються інвестиції на умовах договору про спільну інвестиційну діяльність, спільне виробництво, виробничу кооперацію, один із учасників цього договору зобов'язаний мати відповідний спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами.
Розділ ХІІ. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ


Розділ Х. ОКРЕМІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У НАФТОГАЗОВІЙ ГАЛУЗІ

Стаття 64. Охорона об'єктів нафтогазової галузі
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 48. Охорона об'єктів нафтогазової галузі

Особливо важливі об'єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до закону.


Особливо важливі об'єкти нафтогазової галузі, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України, охороняються спеціалізованими охоронними підрозділами відповідно до чинного законодавства.

Режим охорони інших об'єктів нафтогазової галузі відповідні підприємства визначають самостійно з додержанням вимог законодавства України.


Режим охорони інших об'єктів нафтогазової галузі відповідні підприємства визначають самостійно з дотриманням вимог чинного законодавства.
Стаття 49. Спільна діяльність з користування нафтогазоносними надрами
У разі, якщо діяльність, пов'язана з користуванням нафтогазоносними надрами, здійснюється на умовах договору про спільну інвестиційну діяльність, спільне виробництво, виробничу кооперацію, один із учасників цього договору зобов'язаний мати відповідний спеціальний дозвіл на користування нафтогазоносними надрами.

Стаття 65. Особливості умов праці у нафтогазовій галузі
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 50. Особливості умов праці у нафтогазовій галузі

Підприємства нафтогазової галузі зобов'язані укомплектувати робочі місця кваліфікованими кадрами, забезпечувати їм безпечні умови праці.


Підприємства нафтогазової галузі зобов'язані укомплектувати робочі місця кваліфікованими кадрами, забезпечувати їм безпечні умови праці.

Працівники, які забезпечують виробничі процеси в нафтогазовій галузі, зобов'язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно з вимогами законодавства. Перелік спеціальностей і посад працівників, які повинні проходити спеціальну підготовку і атестацію, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого відносяться питання праці і соціальної політики.


Працівники, які забезпечують виробничі процеси в нафтогазовій галузі, зобов'язані проходити спеціальну підготовку і перевірку знань (атестацію) згідно з вимогами законодавства. Перелік спеціальностей і посад працівників, які повинні проходити спеціальну підготовку і атестацію, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу виконавчої влади, до відання якого відносяться питання охорони праці.

Працівникам підприємств нафтогазової галузі, які перебувають в зоні впливу шкідливих і небезпечних факторів, надаються передбачені законодавством соціальні пільги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


Працівникам підприємств нафтогазової галузі, які перебувають в зоні впливу шкідливих і небезпечних факторів, надаються передбачені чинним законодавством пільги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Робочі місця для працевлаштування інвалідів створюються підприємствами нафтогазової галузі в кількості, що становить не менше чотирьох відсотків від загальної чисельності працівників.
Дисципліна праці працівників, зайнятих на роботах по видобутку нафти і газу на континентальному шельфі, а також працівників спеціалізованої служби із запобігання та ліквідації нафтових та газових фонтанів, регулюється відповідними положеннями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Дисципліна праці працівників, зайнятих на роботах по видобутку нафти і газу на континентальному шельфі, а також працівників спеціалізованої служби із запобігання та ліквідації нафтових та газових фонтанів, регулюється відповідними положеннями, що затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 66. Страйки на підприємствах нафтогазової галузі
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


На підприємствах нафтогазової галузі допускається організація та проведення страйків у порядку, що не суперечить законодавству України.
Стаття 67. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано
Стаття 51. Відповідальність за порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері

Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій сфері, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність за:


Особи, винні у порушенні законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі, несуть адміністративну, цивільно-правову чи кримінальну відповідальність за:

крадіжку нафти, газу та продуктів їх переробки, у тому числі з трубопроводів.


крадіжку нафти, газу та продуктів їх переробки, у тому числі з трубопроводів.

Крадіжкою газу є також його споживання у разі відсутності угоди з постачальником або понад обсяги, передбачені такою угодою, та самовільне підключення до об'єктів газопостачання;
пошкодження приладів обліку нафти, газу та продуктів їх переробки;


пошкодження приладів обліку нафти, газу та продуктів їх переробки;

розукомплектування та пошкодження об'єктів нафтогазової галузі, розкрадання майна цих об'єктів;


розукомплектування та пошкодження об'єктів нафтогазової галузі, розкрадання майна цих об'єктів;

створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів нафтогазової галузі;


створення перешкод у виконанні робіт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів нафтогазової галузі;

порушення встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу;


порушення встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечній життєдіяльності населення та експлуатаційного персоналу;

порушення правил охорони об'єктів нафтогазової галузі;


порушення правил охорони об'єктів нафтогазової галузі;

вчинення насильницьких дій, які перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктів нафтогазової галузі своїх службових обов'язків;


вчинення насильницьких дій, які перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктів нафтогазової галузі своїх службових обов'язків;

порушення умов та правил діяльності, що передбачені відповідним спеціальним дозволом та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами;


порушення умов та правил діяльності, що передбачені відповідним спеціальним дозволом на користування нафтогазоносними надрами та угодою про умови користування нафтогазоносними надрами;

незабезпечення газом споживачів, які не порушують своїх зобов'язань перед постачальниками;


незабезпечення газом споживачів, які не порушують своїх зобов'язань перед постачальниками;

відмову підприємств нафтогазової галузі надавати інформацію щодо нафтогазоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених чинним законодавством;


відмову підприємств нафтогазової галузі надавати інформацію щодо нафтогазоносності надр до Державного інформаційного геологічного фонду України у випадках, передбачених чинним законодавством;

невиконання розпоряджень, експертних висновків, приписів органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням чинного законодавства в нафтогазовій галузі, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків представниками цих органів.


невиконання розпоряджень, експертних висновків, приписів органів, які здійснюють державний нагляд і контроль за додержанням чинного законодавства в нафтогазовій галузі, а також створення перешкод для виконання службових обов'язків представниками цих органів.

Законами України може бути встановлена відповідальність за інші правопорушення за законодавством, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі.


Законами України може бути встановлена відповідальність за інші порушення законодавства, що регулює діяльність у нафтогазовій галузі.

Стаття 68. Міжнародне співробітництво


Стаття 52. Міжнародне співробітництво

Суб'єкти нафтогазової галузі беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Суб'єкти нафтогазової галузі беруть участь у міжнародному науково-технічному, зовнішньоекономічному та інших формах міжнародного співробітництва відповідно до законодавства та міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.


Якщо міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, то застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ ХІІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ ХІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що побудовані за кошти комунальних або приватних власників після набрання чинності Законом України "Про трубопровідний транспорт", можуть перебувати в комунальній або приватній власності, а також передаватися у державну власність згідно з законом.


2. Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту і перевалювальні комплекси нафти, газу та продуктів їх переробки, що побудовані за кошти комунальних або приватних власників після набрання чинності Законом України "Про трубопровідний транспорт", можуть перебувати в комунальній або приватній власності, а також передаватися у державну власність згідно з законом.

3. До приведення інших законів у відповідність з нормами цього Закону вони діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
У Законі мають місце численні внутрішні неузгодженості та суперечності
Враховано


4. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78) доповнити пунктом 34 такого змісту:


3. Статтю 6 Закону України "Про страхування" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78) доповнити пунктом 34 такого змісту:

"34) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ".


"34) страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про нафту і газ".

5. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:


4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про нафту і газ";


подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України "Про нафту і газ";

привести свої рішення у відповідність із цим Законом;


привести свої рішення у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону;

відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.


відповідно до компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом.

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні