Назва: Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про лізинг" (ВИТЯГ)
Автор: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій
Головний комітет: Комітет з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій

N
Діюча редакція Закону*
Редакція, прийнята в попередньому читанні
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.

Проект


Проект
4.

(5.04.2001)5.

6.
З А К О Н У К Р А Ї Н И

ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
7.

Про лізингПро внесення змін до Закону України "Про лізинг"Про внесення змін до Закону України "Про лізинг"
9.

Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
10.
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1998, N 16, ст.68 )

(Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 394-XIV ( 394-14) від 14.01.99, ВВР, 1999, N 9-10, ст.67)
І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:І. Внести зміни до Закону України "Про лізинг" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 16, ст. 68, 1999 р., N 9-10, ст. 67), виклавши його в такій редакції:

11.

"ЗАКОН УКРАЇНИ


"ЗАКОН УКРАЇНИ
12.

"Про лізинг"


"Про лізинг"
13.
Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.
Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.


Цей Закон визначає поняття лізингу, а також загальні правові та економічні засади його здійснення.


18.
Стаття 2. Об'єкт лізингу

Стаття 2. Види та форми лізингу


Стаття 2. Види та форми лізингу
19.
1. Об'єктом лізингу може бути будь-яке нерухоме і рухоме майно, яке може бути віднесене до основних фондів відповідно до законодавства, в тому числі продукція, вироблена державними підприємствами (машини, устаткування, транспортні засоби, обчислювальна та інша техніка, системи телекомунікацій тощо), не заборонене до вільного обігу на ринку і щодо якого немає обмежень про передачу його в лізинг (оренду).
І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний.
Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке може бути набуте лізингоодержувачем у власність після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором.

Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.
-1- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Абз.2 статті 2 викласти в такій редакції:
"Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке переходить у власність лізингоодержувача після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором лізингу".


Враховано

І. Залежно від особливостей здійснення лізинг може бути двох видів - фінансовий або оперативний.

Фінансовий лізинг - договір прямого чи непрямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування на визначений договором строк майно (предмет лізингу), яке переходить у власність лізингоодержувача після закінчення строку користування ним на умовах, визначених договором лізингу.

Оперативний лізинг - договір прямого лізингу, відповідно до якого лізингоодержувачу передається у користування майно (предмет лізингу), яке підлягає обов'язковому поверненню лізингодавцю після закінчення визначеного договором строку користування ним.
21.
2. Майно, зазначене в частині першій цієї статті, яке є в державній власності, може бути об'єктом лізингу тільки за погодженням з органом, що здійснює управління цим майном у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
3. Не можуть бути об'єктами лізингу за цим Законом:
2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.2. Залежно від форми здійснення лізинг може бути зворотним, пайовим, міжнародним чи іншої форми, що прямо не заборонено законом.
23.
об'єкти оренди державного майна, визначені в статті 4 Закону України "Про оренду державного майна" ( 2269-12 ), крім окремого індивідуально визначеного майна державних підприємств;
Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.Зворотний лізинг - договір лізингу, відповідно до якого предмет лізингу придбавається лізингодавцем у власника для наступної (зворотної) передачі йому ж у лізинг.

24.
земельні ділянки та інші природні об'єкти.
Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.


Пайовий лізинг - договір фінансового лізингу, що передбачає участь двох та більше кредиторів, які надають лізингодавцю кредит на придбання предмета лізингу.
25.

Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.


Міжнародний лізинг - договір лізингу, що укладається між сторонами, які перебувають під юрисдикцією різних держав, і передбачає перетинання відповідним майном, послугами та платежами державних кордонів.
26.

Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.


Допускається укладення лізингових договорів будь-яких інших форм, що прямо не заборонені законом.


Стаття 3. Предмет лізингу


Стаття 3. Предмет лізингу


1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом.
-2- Н.д.Мельник П.В. (Реєстр.картка №394)
Пункт 1 статті 3 викласти в такій редакції:
"1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, об'єкти незавершеного будівництва (за умови використання такого майна згідно певного функціонального призначення через його добудову або поліпшення) а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом".

Враховано

1. Предметом лізингу може бути промислова установка, засоби виробництва чи інше устаткування, об'єкти незавершеного будівництва (за умови використання такого майна згідно певного функціонального призначення через його добудову або поліпшення) а також будь-яке інше не вилучене із цивільного обігу (обороту) індивідуально визначене неспоживне майно, віднесене чинним законодавством до основних фондів, за винятком майна, заборона передачі якого в лізинг передбачена законом


2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності.


2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, цілісні майнові комплекси підприємств та їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць), об'єкти державної та комунальної власності (крім об'єктів незавершеного будівництва).* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні