Назва: Про дошкільну освіту та виховання
Автор: Президент України
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань науки і освіти

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
"Про дошкільну освіту"


"Про дошкільну освіту"
3.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.


Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи дошкільної освіти, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, грунтується на поєднанні сімейного та суспільного виховання, досягненнях вітчизняної науки, надбаннях світового педагогічного досвіду, сприяє формуванню цінностей демократичного правового суспільства в Україні.
4.
Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту


Стаття 1. Законодавство України про дошкільну освіту
6.
Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Законодавство України про дошкільну освіту базується на Конституції України і складається із Закону України "Про освіту", цього Закону, інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
7.
Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту


Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту
8.
Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:


Основними завданнями законодавства України про дошкільну освіту є:
9.
забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;


забезпечення права дитини на доступність і безоплатність здобуття дошкільної освіти;
10.
забезпечення обов'язковості дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку;
Абзац виключити.
враховано

11.
забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;


забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку системи дошкільної освіти;
12.
визначення змісту дошкільної освіти;


визначення змісту дошкільної освіти;
13.
визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;


визначення органів управління дошкільною освітою та їх повноважень;
14
визначення прав та обов`язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;


визначення прав та обов`язків учасників навчально-виховного процесу, встановлення відповідальності за порушення законодавства про дошкільну освіту;
15.
створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.


створення умов для благодійної діяльності у сфері дошкільної освіти.
16.
Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти


Стаття 3. Державна політика у сфері дошкільної освіти
17.
1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.


1. Держава визнає пріоритетну роль дошкільної освіти та створює належні умови для її здобуття.
18.
Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовиими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.


Державна політика у сфері дошкільної освіти визначається Конституцією України та іншими нормативно-правовиими актами і втілюється центральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
19.
2. Держава:


2. Держава:
20.
надає всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;


надає всебічну допомогу сім`ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини;
21.
забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);


забезпечує доступність і безоплатність дошкільної освіти в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах у межах державних вимог до змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти (Базового компонента дошкільної освіти);
22.
піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;


піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психологічний і фізичний розвиток дітей;
23.
сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.


сприяє розвиткові та збереженню мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності.
24.
Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік


Стаття 4. Дошкільна освіта. Дошкільний вік
25.
1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи без перервної освіти в Україні.
Слово "обов'язковою" виключити.
відхилено
1. Дошкільна освіта є обов'язковою первинною складовою частиною системи без перервної освіти в Україні.
26.
2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:


2. Дошкільна освіта - цілісний процес, спрямований на:
27.
забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психоічних та фізичних особливостей, культурних потреб;


забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психоічних та фізичних особливостей, культурних потреб;
28.
формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.


формування у дитини дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду.
29.
3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.3. Дошкільний вік - базовий етап фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини.
30.
4. Періоди дошкільного віку:
немовляти;
молодший дошкільний;
середній дошкільний;
старший дошкільний.


4. Періоди дошкільного віку:
немовляти;
молодший дошкільний;
середній дошкільний;
старший дошкільний.
31.
Стаття 5. Система дошкільної освіти


Стаття 5. Система дошкільної освіти
32.
Систему дошкільної освіти становлять:
Дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
наукові і методичні установи;
органи управління освітою;
виховання в сім'ї.


Систему дошкільної освіти становлять:
Дошкільні навчальні заклади незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
наукові і методичні установи;
органи управління освітою;
виховання в сім'ї.
33.
Стаття 6. Принципи дошкільної освіти


Стаття 6. Принципи дошкільної освіти
34.
Принципами дошкільної освіти є:


Принципами дошкільної освіти є:
35.
доступність для кожного громадянина до освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;


доступність для кожного громадянина до освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
36.
рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;


рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку кожної дитини;
37.
єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;


єдність розвитку, виховання, навчання і оздоровлення дітей;
38.
єдність виховних впливів сім"ї і дошкільного навчального закладу;


єдність виховних впливів сім"ї і дошкільного навчального закладу;
39.
наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;


наступність і перспективність між дошкільною та початковою загальною освітою;
40.
світський характер дошкільної освіти;


світський характер дошкільної освіти;
41.
особистісно-орієнтований підхід до розвитку особістості дитини;


особистісно-орієнтований підхід до розвитку особістості дитини;
42.
демократизація та гуманізація педагогічного процесу;


демократизація та гуманізація педагогічного процесу;
43.
відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.


відповідність змісту, рівня й обсягу дошкільної освіти особливостям розвитку та стану здоров'я дитини дошкільного віку.
44.
Стаття 7. Завдання дошкільної освіти


Стаття 7. Завдання дошкільної освіти
45.
Завданнями дошкільної освіти є:


Завданнями дошкільної освіти є:
46.
формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;


формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду;
47.
збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини;


збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров`я дитини;
48.
виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;


виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту;
49.
виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;


виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля;
50.
здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.


здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.
51.
Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті


Стаття 8. Роль сім'ї у дошкільній освіті
52.
1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.


1. Сім'я зобов'язана сприяти здобуттю дитиною освіти у дошкільних та інших навчальних закладах або забезпечити дошкільну освіту в сім'ї відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти.
53.
2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від обов`язку розвивати, виховувати і навчати її в родинному колі.


2. Відвідування дитиною дошкільного навчального закладу не звільняє сім`ю від обов`язку розвивати, виховувати і навчати її в родинному колі.
54.
3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я і людської гідності.


3. Батьки або особи, які їх замінюють, несуть відповідальність перед суспільством і державою за розвиток, виховання і навчання дітей, а також збереження їх життя, здоров'я і людської гідності.
55.
Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти


Стаття 9. Здобуття дошкільної освіти
56.
1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім'ї.


1. Громадяни України незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак мають рівні права на здобуття дошкільної освіти у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, а також у сім'ї.
57.
2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.


2. Здобуття дошкільної освіти в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності має забезпечити виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти.
58.
3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.


3. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, здобувають дошкільну освіту в порядку, встановленому для громадян України.
59.
4. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.


4. Відповідальність за здобуття дошкільної освіти дітьми покладається на їхніх батьків, а дітьми, позбавленими батьківського піклування, - на осіб, які їх замінюють, та на навчальні заклади, де вони утримуються.
60.
5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють в:


5. Дитина може здобувати дошкільну освіту за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють в:
61.
дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
62.
сім'ї;


сім'ї;
63.
а також за допомогою фізичних осіб, з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, та стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.


а також за допомогою фізичних осіб, з високими моральними якостями, які мають відповідну вищу педагогічну освіту, ліцензію на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, та стан здоров'я яких дозволяє виконувати обов'язки педагога.
64.
Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті


Стаття 10. Мова (мови) у дошкільній освіті
65.
Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР."


Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і Закону України "Про мови в Українській РСР."
66.
Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ


Розділ ІІ. НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ, ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ
67.
Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження


Стаття 11. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження
68.
1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.


1. Дошкільний навчальний заклад - навчальний заклад, що забезпечує реалізацію права дитини на здобуття дошкільної освіти, її фізичний, розумовий і духовний розвиток, соціальну адаптацію та готовність продовжувати освіту.
69.
2. Дошкільний навчальний заклад:


2. Дошкільний навчальний заклад:
70.
задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;


задовольняє потреби громадян відповідної території в здобутті дошкільної освіти;
71.
забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;


забезпечує відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;
72.
створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільному навчальному закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;


створює безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей у дошкільному навчальному закладі відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;
73.
формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;


формує у дітей гігієнічні навички та основи здорового способу життя, норми безпечної поведінки;
74.
здійснює соціально-педагогічний патронаж, взаємодію з сім'єю;


здійснює соціально-педагогічний патронаж, взаємодію з сім'єю;
75.
проводить освітню роботу з психолого-педагогічних, фізіологічних знань про дітей дошкільного віку, є осередком поширення знань серед батьків і населення;


проводить освітню роботу з психолого-педагогічних, фізіологічних знань про дітей дошкільного віку, є осередком поширення знань серед батьків і населення;
76.
додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;


додержується фінансової дисципліни, зберігає матеріально-технічну базу;
77.
здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.


здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.
79.
3. Дошкільний навчальний заклад заснований на приватній формі власності здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.


3. Дошкільний навчальний заклад заснований на приватній формі власності здійснює свою діяльність за наявності ліцензії на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти, виданої у встановленому законодавством України порядку.
80.
4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України та за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я.


4. Режим роботи дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності і тривалість перебування в ньому дітей встановлюються його засновником (власником) відповідно до законодавства України та за погодженням з відповідними органами управління освітою та відповідними органами управління охорони здоров'я.
81.
За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи, групи у вихідні , неробочі та святкові дні.


За бажанням батьків або осіб, які їх замінюють, у дошкільному навчальному закладі може встановлюватися гнучкий режим роботи, який передбачає організацію різнотривалого, цілодобового перебування дітей, а також чергові групи, групи у вихідні , неробочі та святкові дні.

82.
5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Статус експериментального не змінює тип, підпорядкування і форму власності дошкільного навчального закладу.


5. Дошкільний навчальний заклад, що здійснює інноваційну діяльність, може мати статус експериментального. Такий статус надається йому згідно з Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Статус експериментального не змінює тип, підпорядкування і форму власності дошкільного навчального закладу.
83.
6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типів та форми власності не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.


6. У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типів та форми власності не допускається створення і діяльність організаційних структур політичних партій та релігійних організацій.
84.
Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів


Стаття 12. Типи дошкільних навчальних закладів
85.
1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільних навчальних закладів:


1. Відповідно до потреб громадян України створюються такі дошкільних навчальних закладів:
86.
дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечується догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;


дошкільний навчальний заклад (ясла) для дітей віком від двох місяців до трьох років, де забезпечується догляд за ними, а також їх розвиток і виховання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
87.
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;


дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, де забезпечується догляд за ними, їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
88.
дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;


дошкільний навчальний заклад (дитячий садок) для дітей віком від трьох до шести (семи) років, де забезпечується їх розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
89.
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні.;


дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) компенсуючого типу для дітей віком від двох до семи (восьми) років, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації. Дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу поділяються на спеціальні та санаторні.;
90.
будинок дитини - навчальник заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку - від народження до трьох років (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;


будинок дитини - навчальник заклад системи охорони здоров'я для медико-соціального захисту дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, а також для дітей з вадами фізичного та (або) розумового розвитку - від народження до трьох років (для здорових дітей) та до чотирьох (для хворих дітей) років;
91.
дошкільний навчальний заклад інтернатного типу (дитячий будинок) забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;


дошкільний навчальний заклад інтернатного типу (дитячий будинок) забезпечує розвиток, виховання, навчання та соціальну адаптацію для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування дошкільного та шкільного віку, які перебувають у родинних стосунках та утримуються за рахунок держави;
92.
дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;


дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) сімейного типу) для дітей віком від двох місяців до шести (семи) років, які перебувають в родинних стосунках і де забезпечується їх догляд, розвиток, виховання і навчання відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти;
93.
дошкільний навчальний заклад комбінованого типу для дітей віком від трьох до шести (семи) років, в складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;


дошкільний навчальний заклад комбінованого типу для дітей віком від трьох до шести (семи) років, в складі якого можуть бути групи загального розвитку, компенсуючого типу, сімейні, прогулянкові, в яких забезпечується дошкільна освіта з урахуванням стану здоров'я дітей, їх розумового, психологічного, фізичного розвитку;

94.
дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;


дошкільний навчальний заклад (центр розвитку дитини), в якому забезпечується фізичний, розумовий і психологічний розвиток, корекція психологічного і фізичного розвитку, оздоровлення дітей, які відвідують інші навчальні заклади чи виховуються вдома;
95.
дитячий будинок сімейного типу - навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування віком від двох до вісімнадцяти років.


дитячий будинок сімейного типу - навчальний заклад, в якому виховуються діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування віком від двох до вісімнадцяти років.
96.
2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.


2. Перелік дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
97.
3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або до складу об'єднання з іншими навчальними закладами.


3. Для задоволення освітніх потреб громадян дошкільний навчальний заклад може входити до складу навчально-виховного комплексу "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або до складу об'єднання з іншими навчальними закладами.
98.
Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи.


Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації ранньої корекційної та лікувально-відновлювальної роботи при спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах (школах-інтернатах) можуть створюватися дошкільні групи.
99.
Для забезпечення реалізації прав дитини та родинних зв'язків при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення.


Для забезпечення реалізації прав дитини та родинних зв'язків при загальноосвітніх школах-інтернатах для дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, можуть створюватися дошкільні відділення.

100.
Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадячн можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.


Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадячн можуть створюватися дошкільні навчальні заклади з сезонним перебуванням дітей.
101.
Стаття 13. Статут дошкільного навчального закладу


Стаття 13. Статут дошкільного навчального закладу
102.
1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.


1. Дошкільний навчальний заклад визнається юридичною особою з дня реєстрації його статуту.
103.
Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади.


Статут дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності розробляється відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", цього Закону, Положення про дошкільні навчальні заклади.
104.
2. Положення про дошкільні навчальниізаклади затверджується Кабінетом Міністрів України.


2. Положення про дошкільні навчальниізаклади затверджується Кабінетом Міністрів України.
105.
Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу та форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевими органами виконавчої влади, у порядку встановленому законодавством України.


Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу та форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевими органами виконавчої влади, у порядку встановленому законодавством України.

106.
Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу


Стаття 14. Комплектування груп дошкільного навчального закладу
107.
1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.


1. Групи у дошкільному навчальному закладі комплектуються за віковими, сімейними, родинними ознаками.
108.
2. Наповнюваність дошкільних груп у дошкільних навчальних закладах становить:


2. Наповнюваність дошкільних груп у дошкільних навчальних закладах становить:
109.
для дітей віком до одного року - до 10 осіб;


для дітей віком до одного року - до 10 осіб;
110.
для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;


для дітей віком від одного до трьох років - до 15 осіб;
111.
для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;


для дітей віком від трьох до шести (семи) років - до 20 осіб;
112.
різновікові - до 15 осіб;


різновікові - до 15 осіб;
113.
з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;


з короткотривалим і цілодобовим перебуванням дітей - до 10 осіб;
114.
в оздоровчий період - до 15 осіб.


в оздоровчий період - до 15 осіб.
115.
Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.


Засновник (власник) може встановлювати меншу наповнюваність груп дітьми у дошкільному навчальному закладі.
116.
У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) в залежності від демографічної ситуації.


У дошкільних навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість дітей у групах визначається засновником (власником) в залежності від демографічної ситуації.
117.
3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування, і форми власності, кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.


3. Для дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу, незалежно від підпорядкування, і форми власності, кількість дітей у групах визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я та спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.
118.
Стаття 15. Статус дошкільного навчального закладу


Стаття 15. Статус дошкільного навчального закладу
119.
Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.


Дошкільні навчальні заклади можуть бути державної, комунальної та приватної форм власності.
120.
Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.


Статус державного має дошкільний навчальний заклад, заснований на державній формі власності.
121.
Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.


Статус комунального має дошкільний навчальний заклад, заснований на комунальній формі власності.
122.
Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.


Статус приватного має дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній формі власності.
123.
Стаття 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу


Стаття 16. Створення, реорганізація та ліквідація дошкільного навчального закладу
124.
1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


1. Створення, реорганізація і ліквідація дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
125.
2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади, а комунальні дошкільні навчальні заклади - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.


2. Державні дошкільні навчальні заклади створюються центральними органами виконавчої влади, а комунальні дошкільні навчальні заклади - місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування з урахуванням соціально-економічних, національних, культурно-освітніх і мовних потреб за наявності дітей відповідного віку, необхідної матеріально-технічної та навчально-методичної бази, педагогічних кадрів, а також з дотриманням санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів.
126.
3. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я..


3. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за наявності необхідної навчально-методичної та матеріально-технічної бази, педагогічних кадрів, а також дотримання санітарно-гігієнічних норм, правил і стандартів за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти та відповідним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я..
127.
Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.


Рішення про ліквідацію приватного дошкільного навчального закладу приймається засновником (власником) за погодженням із відповідним органом виконавчої влади з питань освіти.
128.
4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного навчального закладу (дитячого садка компенсуючого типу) приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


4. Рішення про створення, реорганізацію або ліквідацію дитячого будинку для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дошкільного навчального закладу (дитячого садка компенсуючого типу) приймаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
129.
5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми.


5. Вивільнені приміщення ліквідованих державних та комунальних дошкільних навчальних закладів використовуються виключно для роботи з дітьми.
130.
Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання, відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовуються виключно із зазначеною метою.


Майно, яке є державною або комунальною власністю (земельні ділянки, будівлі, споруди, обладнання тощо), придбання, відокремлення якого призначене для здобуття дітьми дошкільної освіти, використовуються виключно із зазначеною метою.
131.
6. Засновник державного чи комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідовувати його, а також зменшувати в ньому кількість груп.


6. Засновник державного чи комунального дошкільного закладу не має права безпідставно ліквідовувати його, а також зменшувати в ньому кількість груп.
132.
Реорганізація або ліквідація комунальних дошкільних навчальних закладів, а також створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста абона підставі результатів місцевого референдуму.


Реорганізація або ліквідація комунальних дошкільних навчальних закладів, а також створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста абона підставі результатів місцевого референдуму.
133.
Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами виконавчої влади, власником з державної до комунальної форм власності на безоплатній основі.


Дошкільні навчальні заклади передаються центральними органами виконавчої влади, власником з державної до комунальної форм власності на безоплатній основі.
134.
Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.


Приватні дошкільні навчальні заклади можуть бути передані засновником (власником) до комунальної власності на безоплатній основі, за згодою сторін.
135.
Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Розділ ІІІ. УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
136.
Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти


Стаття 17. Органи управління системою дошкільної освіти
137.
Управління системою дошкільної освіти здійснють:


Управління системою дошкільної освіти здійснють:
138.
спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі освіти і науки;


спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у галузі освіти і науки;
139.
інші центральні органани виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;


інші центральні органани виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади;
140.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим;


Рада міністрів Автономної Республіки Крим;
141.
обласні, Київська та Севастопольська, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади;


обласні, Київська та Севастопольська, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади;
142.
органи місцевого самоврядування.


органи місцевого самоврядування.
143.
Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти


Стаття 18. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти
144.
Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є:


Основними завданнями органів управління системою дошкільної освіти є:
145.
створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;


створення умов для здобуття дітьми дошкільної освіти;
146.
Прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;


Прогнозування, забезпечення розвитку дошкільної освіти та мережі дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності, відповідно до освітніх запитів населення;
147.
ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних та фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;


ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних та фізичних осіб на право надання освітніх послуг у сфері дошкільної освіти;
148.
державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;


державна атестація дошкільних навчальних закладів, доведення результатів ліцензування та атестації до громадськості через засоби масової інформації;
149.
соціальний захист, охорона життя, здоров`я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;


соціальний захист, охорона життя, здоров`я та захист прав учасників навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі;
150.
здійснення контролю за виконання завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;


здійснення контролю за виконання завдань дошкільної освіти та додержанням вимог Базового компонента дошкільної освіти, навчально-методичного керівництва та державного інспектування в дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів та форм власності;
151.
організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;


організація науково-методичного забезпечення дошкільної освіти, впровадження в практику досягнень науки, передового досвіду, новітніх педагогічних технологій;
152.
ведення обліку дітей дошкільного віку;


ведення обліку дітей дошкільного віку;
153.
проведення експериментальної та інноваційної діяльності;


проведення експериментальної та інноваційної діяльності;
154.
здійснення міжнародного співробітництва в сфері дошкільної освіти;


здійснення міжнародного співробітництва в сфері дошкільної освіти;
155.
забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.забезпечення системи дошкільної освіти керівними і педагогічними кадрами, сприяння їх підготовці, підвищенню кваліфікації і проведенню атестації.

156.
Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти


Стаття 19. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти
157.
1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:


1. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки:
158.
реалізує державну політику в сфері дошкільної освіти;


реалізує державну політику в сфері дошкільної освіти;
159.
здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти;


здійснює у межах своїх повноважень нормативно-правове регулювання відносин у системі дошкільної освіти;
160.
розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення дітей та матеріально-технічного оснащення дошкільних навчальних закладів;


розробляє та затверджує державні нормативи фінансового, матеріального забезпечення дітей та матеріально-технічного оснащення дошкільних навчальних закладів;
161.
визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку системи дошкільної освіти;


визначає перспективи і пріоритетні напрями розвитку системи дошкільної освіти;
162.
розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти;


розробляє, впроваджує і контролює додержання вимог Базового компонента дошкільної освіти;
163.
контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи дошкільної освіти;


контролює діяльність органів управління освітою та навчальних закладів системи дошкільної освіти;
164.
організовує нормативне, програмне, науково-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення дошкільної освіти;


організовує нормативне, програмне, науково-методичне, кадрове та інформаційне забезпечення дошкільної освіти;
165.
визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;


визначає порядок атестації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;
166.
приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти, координує та контролює її проведення;


приймає рішення щодо організації інноваційної діяльності у системі дошкільної освіти, координує та контролює її проведення;
167.
затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, в тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;


затверджує типові переліки обов'язкового навчально-дидактичного та іншого обладнання, в тому числі корекційного, програмно-методичних та навчально-наочних посібників, художньої літератури;
168.
здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво.


здійснює в установленому законодавством порядку міжнародне співробітництво.
169.
Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.


Акти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки, прийняті у межах його повноважень, є обов'язковими для інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, районних державних адміністрацій та підпорядкованих їм органів управління у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності.
170.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.


Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, здійснюють інші повноваження, передбачені законами України та положеннями про них.
171.
2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:


2. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністраці, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування в системі дошкільної освіти в межах їх компетенції:
172.
забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;


забезпечують реалізацію державної політики у сфері дошкільної освіти на відповідній території;
173.
контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов'язкове виконання базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, розташованими на їх території;


контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у сфері дошкільної освіти, обов'язкове виконання базового компонента дошкільної освіти всіма дошкільними навчальними закладами незалежно від підпорядкування, типів та форм власності, розташованими на їх території;
174.
беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;


беруть участь у розробленні та реалізації змісту дошкільної освіти;
175.
створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти;


створюють умови для одержання громадянами дошкільної освіти;
176.
організовують нормативне, програмно-методичне, кадрове, матеріальне, науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;


організовують нормативне, програмно-методичне, кадрове, матеріальне, науково-методичне забезпечення діяльності педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти, їх перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію;
177.
здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;


здійснюють добір, призначення на посаду та звільнення з посади керівних кадрів у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
178.
проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в сфері дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;


проводять ліцензування приватних дошкільних навчальних закладів, юридичних і фізичних осіб на право надання освітніх послуг в сфері дошкільної освіти, атестацію дошкільних навчальних закладів, розташованих на їх території, оприлюднюють результати атестації;
179.
організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та конролюють хід їх здійснення;


організовують підготовку, проведення експериментальної та інноваційної діяльності у дошкільних навчальних закладах та конролюють хід їх здійснення;
180.
забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;


забезпечують організоване оздоровлення дітей дошкільного віку;
181.
забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу, обслуговуючого персоналу в дошкільноу навчальному закладі.


забезпечують соціальний захист, охорону життя, здоров'я та захист прав учасників навчально-виховного процесу, обслуговуючого персоналу в дошкільноу навчальному закладі.
182.
здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них.


здійснюють інші повноваження відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про освіту", цього Закону та положень про них.
183.
Стаття 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу


Стаття 20. Управління та громадське самоврядування дошкільного навчального закладу
184.
1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор (завідуючий).


1. Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює директор (завідуючий).
185.
Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності при наявності не менше трьох педагогічних працівників.


Колегіальним постійно діючим органом управління дошкільним навчальним закладом є педагогічна рада. Педагогічна рада створюється в усіх дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності при наявності не менше трьох педагогічних працівників.
186.
До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять директор (завідуючий, заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізкультури, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, учителі-логопеди, вихователі, старші вихователі вихователь-методисти, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, інструктори з фізкультури, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, помічники вихователів та няні у будинках дитини, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.


До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу входять директор (завідуючий, заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізкультури, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, учителі-логопеди, вихователі, старші вихователі вихователь-методисти, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, інструктори з фізкультури, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи, музичні керівники, практичні психологи, соціальні педагоги, помічники вихователів та няні у будинках дитини, медичні працівники, інші спеціалісти. До складу педагогічної ради дошкільного навчального закладу можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.
187.
На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють, дітей дошкільного навчального закладу. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого голосу.


На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють, дітей дошкільного навчального закладу. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради мають право дорадчого голосу.
188.
Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його директор (завідуючий). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.


Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його директор (завідуючий). Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік.
189.
Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:


Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:
190.
оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;


оцінює результативність реалізації Державної базової програми та хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;
191.
розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;


розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у дошкільному навчальному закладі;
192.
визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;


визначає план роботи дошкільного навчального закладу та педагогічне навантаження педагогічних працівників;
193.
затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;


затверджує заходи щодо зміцнення здоров'я дітей;
194.
обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціаиви, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;


обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціаиви, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
195.
аналізує проведення експериментальної та інноваційної роботи у дошкільному навчальному закладі;


аналізує проведення експериментальної та інноваційної роботи у дошкільному навчальному закладі;
196.
визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;


визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім'єю;
197.
розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;


розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників дошкільного навчального закладу;
198.
заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;


заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
199.
затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;


затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;
200.
розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.


розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільні навчальні заклади.
201.
Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють дітей дошкільного навчального закладу.


Органом громадського самоврядування дошкільного навчального закладу є загальні збори (конференція) колективу дошкільного навчального закладу та батьків або осіб, які їх замінюють дітей дошкільного навчального закладу.
202.
Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.


Загальні збори (конференція) заслуховують звіти керівника дошкільного навчального закладу з питань статутної діяльності та дають оцінку його професійно-педагогічної діяльності, розглядають питання навчально-виховної, методичної, економічної і фінансово-господарської діяльності дошкільного навчального закладу.
203.
Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів


Стаття 21. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів
204.
1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.


1. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері дошкільної освіти.
205.
2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань інспектування навчальних закладів при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастпольське міські державні адміністрації, районні державні адміністрацій та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування.


2. Державний контроль за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів та форм власності здійснюють спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні заклади, спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань інспектування навчальних закладів при спеціально уповноваженому центральному органі виконавчої влади у галузі освіти і науки, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київське і Севастпольське міські державні адміністрації, районні державні адміністрацій та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування.
206.
3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації оприлюднюються.


3. Основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних навчальних закладів незалежно від типів і форм власності є державна атестація, яка проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки. Результати державної атестації оприлюднюються.
207.
Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ


Розділ ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ДОШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
208.
Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти


Стаття 22. Базовий компонент дошкільної освіти
209.
1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.


1. Базовий компонент дошкільної освіти - державний стандарт, що містить норми і положення, які визначають державні вимоги до рівня розвиненості та вихованості дитини дошкільного віку, а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті.
210.
Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов`язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.


Виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти є обов`язковим для усіх дошкільних навчальних закладів незалежно від підпорядкування, типів і форм власності, інших форм здобуття дошкільної освіти.
211.
Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.


Базовий компонент дошкільної освіти розробляється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України, затверджується в установленому порядку і переглядається не рідше одного разу на десять років.
212.
Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.


Зміна змісту і обсягу Базового компонента дошкільної освіти іншими органами виконавчої влади не допускається.
213.
2. Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.


2. Програмно-методичне забезпечення реалізації базового компонента дошкільної освіти здійснюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки спільно з Академією педагогічних наук України.
214.
Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація


Стаття 23. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація
215.
1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:


1. Зміст дошкільної освіти визначається Базовим компонентом дошкільної освіти, який передбачає:
216.
формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;


формування основ соціальної адаптації та життєвої компетентності дитини;
217.
виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.


виховання елементів природодоцільного світогляду, розвиток позитивного емоційно-ціннісного ставлення до довкілля;
утвердження емоційно-ціннісного ставлення до практичної та духовної діяльності людини; розвиток потреби в реалізації власних творчих здібностей.
218.
2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


2. Дошкільна освіта у межах Базового компонента дошкільної освіти здійснюється за Державною базовою програмою та навчально-методичними посібниками, затвердженими спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
219.
Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності має право працювати за експериментальною або пробною програмою затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


Дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності має право працювати за експериментальною або пробною програмою затвердженою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
220.
3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.


3. Здобуття дошкільної освіти дітьми, які потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, тривалого лікування, здійснюється за окремими програмами і методиками, розробленими на основі Державної базової програми спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
221.
4. Додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.


4. Додаткові освітні послуги, які не визначені базовим компонентом дошкільної освіти, вводяться лише за згодою батьків дитини або осіб, які їх замінюють, за рахунок коштів батьків або осіб, які їх замінюють, фізичних та юридичних осіб на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють, та дошкільним навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини.
222.
Стаття 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу


Стаття 24. Планування роботи дошкільного навчального закладу
223.
Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.


Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи, який складається, як правило, на навчальний рік та оздоровчий період.
224.
План роботи державного та комунального дошкільного навчального закладу затверджується керівником за погодженням з відповідним органом управління освітою.


План роботи державного та комунального дошкільного навчального закладу затверджується керівником за погодженням з відповідним органом управління освітою.
225.
План роботи приватного дошкільного навчального закладу затверджується власником і погоджується з відповідним органом управління освітою.


План роботи приватного дошкільного навчального закладу затверджується власником і погоджується з відповідним органом управління освітою.
225.
Стаття 25. Науково-методичне забезпечення систнми дошкільної освіти


Стаття 25. Науково-методичне забезпечення систнми дошкільної освіти
226.
Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти здійснюють:


Науково-методичне забезпечення дошкільної освіти здійснюють:
227.
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;


спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки України, підпорядковані йому науково-методичні установи та вищі педагогічні навчальні заклади, а також науково-дослідні установи Академії педагогічних наук України та Національної академії наук України;
228.
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;


Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України;
229.
Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;


Кримський республіканський інститут післядипломної освіти, обласні, Київський і Севастопольський міські інститути післядипломної педагогічної освіти;
230.
методичні кабінети та інші науково-методичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.


методичні кабінети та інші науково-методичні установи, підпорядковані місцевим органам управління освітою.
231.
Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Розділ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
232.
Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти


Стаття 26. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти
233.
Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:


Завданнями науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти є:
234.
розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;


розроблення та впровадження програмно-методичної бази дошкільної освіти;
235.
створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;


створення навчально-виховних програм, навчально-методичних та навчально-наочних посібників;
236.
узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;


узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду;
237.
організації співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;


організації співпраці з іншими навчальними закладами для підвищення ефективності програмно-методичного забезпечення;
238.
аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти, у тому числі готовності дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі з шестирічного віку;


аналіз стану освітньої роботи та рівня розвитку дитини відповідно до завдань дошкільної освіти, Базового компонента дошкільної освіти, у тому числі готовності дітей до навчання у загальноосвітньому навчальному закладі з шестирічного віку;
239.
підготовка, перепідготовка та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;


підготовка, перепідготовка та підвищенні кваліфікації педагогічних працівників системи дошкільної освіти;
240.
пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.


пропаганда просвітницької діяльності у засобах масової інформації.
241.
РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


РОЗДІЛ VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
242.
Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу


Стаття 27. Учасники навчально-виховного процесу
243.
Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні;
директорри ()завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізичноїї культури, музичні керівні, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи;
помічники вихователів та няні у будинках дитини;
медичні працівники та інші спеціалісти;
батьки та/або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дошкільних навчальних закладів (ясла-садок сімейного типу;
фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.


Учасниками навчально-виховного процесу у сфері дошкільної освіти є:
діти дошкільного віку, вихованці, учні;
директорри ()завідуючі), заступники директора (завідуючого) з навчально-виховної роботи, вихователі-методисти, вихователі, інструктори з фізичноїї культури, музичні керівні, практичні психологи, соціальні педагоги, вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, вихователі, старші вихователі, вчителі (усіх спеціальностей), інструктори з праці, інструктори слухового кабінету, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи;
помічники вихователів та няні у будинках дитини;
медичні працівники та інші спеціалісти;
батьки та/або особи, які їх замінюють, батьки-вихователі дошкільних навчальних закладів (ясла-садок сімейного типу;
фізичні особи, які надають освітні послуги в сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

244.
Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти


Стаття 28. Права дитини у сфері дошкільної освіти
245.
1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.


1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
246.
2. Дитина має гарантоване державою право на:


2. Дитина має гарантоване державою право на:
247.
безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;


безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних дошкільних навчальних закладах;
248.
безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;


безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;
249.
захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;


захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;
250.
медичне обслуговування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;


медичне обслуговування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності;
251.
захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження гідності;


захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також фізичного та психологічного насильства, приниження гідності;
252.
здоровий спосіб життя.


здоровий спосіб життя.
253.
Стаття 29. Права та обов`язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти


Стаття 29. Права та обов`язки педагогічних працівників у сфері дошкільної освіти
254.
Права та обов`язки педагогічних працівників у сферіі дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.


Права та обов`язки педагогічних працівників у сферіі дошкільної освіти визначаються Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
255.
Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці та відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти


Стаття 30. Педагогічне навантаження, оплата праці та відпочинок педагогічних та інших працівників у сфері дошкільної освіти
256.
1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.


1. Педагогічний працівник дошкільного навчального закладу - особа з високими моральними якостями, яка має відповідну вищу педагогічну освіту, забезпечує результативність та якість роботи, а також фізичний і психічний стан якої дозволяє виконувати професійні обов'язки.
257.
2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.


2. Педагогічне навантаження педагогічного працівника у сфері дошкільної освіти - час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу.
258.
3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, відповідно становить:
вихователя групи загального типу - 30 годин;
вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин;
соціального-педагога - 30 годин;
практичного психолога - 30 годин;
практичного психолога дошкільного навчального закладу(ясел-садка) компенсуючого типу -20 годин;
музичного керівника - 24 години;
інструктора з фізичного виховання - 24 години;
учителя-дефектолога, учителя-логопеда - 20 годин;
вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
Викласти у такій редакції:
3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, відповідно становить:
вихователя групи загального типу - 36 годин;
вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин;
соціального-педагога - 40 годин;
практичного психолога - 40 годин;
практичного психолога дошкільного навчального закладу(ясел-садка) компенсуючого типу -20 годин;
музичного керівника - 24 години;
інструктора з фізичного виховання - 30 години;
учителя-дефектолога, учителя-логопеда - 20 годин;
вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
чатково враховано
3. Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності, відповідно становить:
вихователя групи загального типу - 30 годин;
вихователя групи компенсуючого типу - 25 годин;
соціального-педагога - 40 годин;
практичного психолога - 40 годин;
практичного психолога дошкільного навчального закладу(ясел-садка) компенсуючого типу -20 годин;
музичного керівника - 24 години;
інструктора з фізичного виховання - 30 години;
учителя-дефектолога, учителя-логопеда - 20 годин;
вихователя-методиста - 36 годин на тиждень, що відповідає тарифній ставці.
259.
Розмір тарифної ставки інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Розмір тарифної ставки інших педагогічних працівників дошкільного навчального закладу встановлюється Кабінетом Міністрів України.
260.
Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами України.


Оплата праці педагогічних працівників, спеціалістів та інших працівників дошкільних навчальних закладів здійснюється згідно з Кодексом законів про працю та іншими нормативно-правовими актами України.
261.
Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки тільки за його письмовою згодою у порядку передбаченому законодавством України.


Педагогічне навантаження педагогічного працівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу та форми власності обсягом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки тільки за його письмовою згодою у порядку передбаченому законодавством України.
262.
4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел--садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.


4. Педагогічні працівники мають право на додаткову оплачувану відпустку. Тривалість відпустки помічників вихователів дошкільних навчальних закладів становить 28 календарних днів. Окремим категоріям працівників дошкільних навчальних закладів (ясел--садків) компенсуючого типу, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним навантаженням надається щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці тривалістю до 35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і посад, затверджених Кабінетом Міністрів України.
263.
Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти


Стаття 31. Трудові відносини у системі дошкільної освіти
264.
1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.


1. Трудові відносини у системі дошкільної освіти регулюються законодавством України про працю, Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.
265.
2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядквання, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.


2. На посаду керівника дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядквання, типу і форми власності призначається особа, яка є громадянином України, має відповідну вищу педагогічну освіту не нижче освітнього кваліфікаційного рівня "спеціаліст", стаж педагогічної роботи у сфері дошкільної освіти не менш як три роки, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов'язків.
265.
3. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.


3. Керівника та заступника керівника державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади відповідний орган управління освітою.
266.
Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.


Педагогічних та інших працівників державного і комунального дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.
267.
4. Керівника та заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою.


4. Керівника та заступника керівника приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його власник за погодженням з відповідним органом управління освітою.
268.
Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою.


Педагогічних працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник за погодженням з відповідним органом управління освітою.
269.
Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.


Інших працівників приватного дошкільного навчального закладу призначає на посаду та звільняє з посади його керівник.
270.
Стаття 32. Атестація педагогічних працівників та їх заохочення


Стаття 32. Атестація педагогічних працівників та їх заохочення
271.
Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.


Атестація педагогічних працівників дошкільного навчального закладу незалежно від підпорядкування, типів і форм власності є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки.
272.
За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", вихователям методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель - методист".


За результатами атестації педагогічних працівників дошкільного навчального закладу визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, встановлюється його кваліфікаційна категорія (спеціаліст, спеціаліст другої категорії, спеціаліст першої категорії, спеціаліст вищої категорії) та може бути присвоєно відповідне педагогічне звання вихователям - "Вихователь-методист", вихователям методистам - "Старший вихователь", учителям усіх спеціальностей - "Старший вчитель", "Вчитель - методист".
273.
Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку


Стаття 33. Соціальний захист дітей дошкільного віку
274.
1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування, дітей, які потребують тривалого лікування, або корекції фізичного та/або розумового розвитку, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.


1. Держава забезпечує соціальний захист, підтримку дітей дошкільного віку, особливо дітей-сиріт і дітей, позбавленим батьківського піклування, дітей, які потребують тривалого лікування, або корекції фізичного та/або розумового розвитку, а також дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей.
275.
2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових інтересів згідно із законодавством України.


2. Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, гарантовано право на збереження родинних стосунків, утримання у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах за рахунок держави, а також на захист їх особистих, майнових і житлових інтересів згідно із законодавством України.
276.
3. Дітям першого та другого років життя за рахунок держави гарантується забезпечення спеціальними продуктами дитячого харчування, включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні продукти, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.


3. Дітям першого та другого років життя за рахунок держави гарантується забезпечення спеціальними продуктами дитячого харчування, включаючи донорське, вітамінізоване молоко, молочні суміші та дієтичні продукти, у порядку визначеному Кабінетом Міністрів України.
277.
4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна комісія.


4. Дітям, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, тривалого лікування та реабілітації гарантовано право на відвідування державних і комунальних дошкільних навчальних закладів з гнучким режимом роботи та їх утримання у цих закладах за рахунок держави. Направлення дітей до дошкільного навчального закладу (ясел-садка) компенсуючого типу здійснює відповідна психолого-медико-педагогічна комісія.
278.
5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


5. Діти, які потребують корекції зору, слуху, опорно-рухового апарату забезпечуються засобами пересування, протезування, орієнтації і сприйняття інформації, а також іншими засобами індивідуальної корекції за рахунок держави у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
279.
Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі


Стаття 34. Медичне обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі
280.
Організація безоплатного медичного обслугогування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.


Організація безоплатного медичного обслугогування в системі дошкільної освіти забезпечується місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування, здійснюється закладами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі охорони здоров'я відповідно до законодавства України.
281.
У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним облугогуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.


У дошкільному навчальному закладі незалежно від підпорядкування, типу і форми власності діти забезпечуються постійним медичним облугогуванням на безоплатній основі, що здійснюється медичними працівниками, які входять до штату цього навчального закладу або відповідних закладів охорони здоров'я, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
282.
Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію їх здоров'я, несуть відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.


Органи охорони здоров'я, заклади охорони здоров'я разом з органами управління освітою здійснюють контроль за дотриманням санітарного законодавства у дошкільних навчальних закладах, щорічно забезпечують безоплатний медичний огляд дітей, моніторинг і корекцію їх здоров'я, несуть відповідальність за додержанням санітарно-гігієнічних норм, проведення лікувально-профілактичних заходів у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типу і форми власності.
283.
Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі


Стаття 35. Організація харчування дітей у дошкільному навчальному закладі
284.
1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.


1. Натуральний набір продуктів для харчування дітей дошкільного віку визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я спільно з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.
285.
2. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, керівників дошкільних навчальних закладів.


2. Організація та відповідальність за харчування дітей у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах покладається на Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, районні державні адміністрації та підпорядковані їм органи управління, у сфері управління яких перебувають дошкільні навчальні заклади, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки, інші центральні органи виконавчої влади, яким підпорядковані дошкільні навчальні заклади, органи місцевого самоврядування, керівників дошкільних навчальних закладів.
286.
3. Організація харчування у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.


3. Організація харчування у приватних дошкільних навчальних закладах покладається на власників та керівників дошкільних навчальних закладів. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я.
287.
4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освіти і науки.


4. Контроль і державний нагляд за якістю харчування у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форм власності покладається на засновників (власників) цих закладів, відповідні органи управління охорони здоров'я та відповідні органи управління освіти і науки.
288.
5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у державному чи комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.


5. Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування у державному чи комунальному дошкільному навчальному закладі у розмірі, що не перевищує 50 відсотків (у міській місцевості) та 30 відсотків (у сільській місцевості) від вартості харчування на день.
289.
Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу цін не перевищував мінімального прожиткового мінімуму.
Передбачити запрповадження зазначеної норми з 1 січня 2002 року.
враховано
Від сплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім'ях яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу цін не перевищував мінімального прожиткового мінімуму.
290.
6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України


6. Порядок встановлення плати за харчування дитини у державному та комунальному дошкільному навчальному закладі визначається Кабінетом Міністрів України
291.
Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють


Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють
292.
Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:


Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:
293.
вибирати дошкільний навчальний заклад та форми здобуття дитиною дошкільної освіти;


вибирати дошкільний навчальний заклад та форми здобуття дитиною дошкільної освіти;
294.
обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;


обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;
295.
звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;


звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання дітей;
296.
захищати законні інтереси дітей.


захищати законні інтереси дітей.
297.
Батьки, або особи, які їх замінюють, мають такі зобов'язання:


Батьки, або особи, які їх замінюють, мають такі зобов'язання:
298.
забезпечувати умови для здобуття дитиною старшого шкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;


забезпечувати умови для здобуття дитиною старшого шкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

299.
постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхх природних задатків, нахилів та здібностей;


постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їхх природних задатків, нахилів та здібностей;
300.
поважати гідність дитини;


поважати гідність дитини;
301.
виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;


виховувати працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;
302.
виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища, любов до України.


виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до навколишнього природного середовища, любов до України.
303.
Розділ VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ


Розділ VІІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ, МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
304.
Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів


Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів
305.
Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.


Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів здійснюється відповідно до законів України "Про освіту", "Про бюджетну систему України", "Про власність", "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів.
306.
Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у межах типового переліку обов'язкового обладнання фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.


Утримання та розвиток матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів у межах типового переліку обов'язкового обладнання фінансується за рахунок коштів засновників (власників) цих закладів.
307.
Стаття 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу


Стаття 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу
308.
1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.


1. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу включає будівлі, споруди, земельні ділянки, комунікації, інвентар, обладнання, транспортні засоби, службове житло та інші цінності. Майно дошкільного навчального закладу належить йому на правах, визначених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.
309.
2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов`язкового обладнання, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.


2. Вимоги до матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу визначаються відповідними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами і правилами, а також типовими переліками обов`язкового обладнання, у тому числі корекційного, навчально-наочних посібників, іграшок, навчально-методичної, художньої та іншої літератури.
310.
3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:


3. Джерелами фінансування дошкільного навчального закладу є кошти:
311.
засновника (власника);


засновника (власника);
312.
відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);


відповідних бюджетів (для державних і комунальних дошкільних навчальних закладів);
314.
батьків або осіб, які їх замінюють;


батьків або осіб, які їх замінюють;
315.
добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;


добровільні пожертвування і цільові внески фізичних і юридичних осіб;
316.
інші кошти не заборонені законодавством України.


інші кошти не заборонені законодавством України.
317.
Стаття 39. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів


Стаття 39. Штатні розписи дошкільних навчальних закладів
318.
Штатні розписи державних або комунальних дошкільних навчальних закладів встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.


Штатні розписи державних або комунальних дошкільних навчальних закладів встановлюється відповідним органом управління освітою на підставі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів, затверджених спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі освіти і науки за погодженням з спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі фінансів.
319.
Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.


Штатні розписи приватних дошкільних навчальних закладів встановлюються власником (засновником) на основі Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів.
320.
Розділ VІІI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО


Розділ VІІI. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
321.
Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти


Стаття 40. Міжнародне співробітництво у системі дошкільної освіти
322.
Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.


Держава сприяє міжнародному співробітництву у системі дошкільної освіти.
323.
Міжнародне співробітництво у дошкільній освіті здійснюється згідно із Законом України "Про освіту", цим Законом, іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.


Міжнародне співробітництво у дошкільній освіті здійснюється згідно із Законом України "Про освіту", цим Законом, іншими актами законодавства України, а також міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
324.
Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


Розділ ІХ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
325.
Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту


Стаття 41. Відповідальність за порушення законодавства про дошкільну освіту
326.
Особи винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.


Особи винні у порушенні законодавства про дошкільну освіту, несуть відповідальність у порядку, встановленому законами України.
327.
Невиконання приватними дошкільними навчальними закладами, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.


Невиконання приватними дошкільними навчальними закладами, юридичними чи фізичними особами, які надають освітні послуги у галузі дошкільної освіти, завдань дошкільної освіти, вимог Базового компонента дошкільної освіти є підставою для позбавлення їх ліцензії.
328.
Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного навчального закладу.


Позбавлення ліцензії зумовлює ліквідацію чи реорганізацію дошкільного навчального закладу.
329.
Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ Х. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
330.
1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування.
Викласти у такій редакціїї:
1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого частини п'ятої статті 35, який набирає чинності з 1 січня 2002 року.
враховано
1. Закон України "Про дошкільну освіту" набирає чинності з дня його опублікування, крім абзацу другого частини п'ятої статті 35, який набирає чинності з 1 січня 2002 року.
331.
2. Частина перша статті тридцятої щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.


2. Частина перша статті тридцятої щодо обов'язковості відповідної вищої педагогічної освіти для педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів поширюється на осіб, які будуть призначатися на посаду педагогічного працівника дошкільного навчального закладу, з дня набрання чинності цим Законом.
332.
3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:


3. Кабінету Міністрів України протягом року з дня набрання чинності цим Законом:
333.
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;


привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
334.
підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;


підготувати і подати на розгляд Верховної Ради України пропозицій про внесення змін до законів України, що випливають із цього Закону;
335.
забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;


забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;
336.
розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.


розробити і затвердити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.
337.
4) Внести зміни до таких законів України:
1.У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):4) Внести зміни до таких законів України:
1.У Законі України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 21, ст. 84):

338.
статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади
Дошкільними навчальними закладами є:
дошкільні навчальні заклади (ясла);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);
дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;
будинки дитини;
дошкільні навчальні заклади інтернатного типу (дитячі будинки);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;
дошкільні навчальні заклади комбінованого типу;
дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);
дитячі будинки сімейного типу.
Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.";


статтю 34 викласти в такій редакції:
"Стаття 34. Дошкільні навчальні заклади
Дошкільними навчальними закладами є:
дошкільні навчальні заклади (ясла);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки);
дошкільні навчальні заклади (дитячі садки);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) компенсуючого типу;
будинки дитини;
дошкільні навчальні заклади інтернатного типу (дитячі будинки);
дошкільні навчальні заклади (ясла-садки) сімейного типу;
дошкільні навчальні заклади комбінованого типу;
дошкільні навчальні заклади (центри розвитку дитини);
дитячі будинки сімейного типу.
Прийом дітей у дошкільні навчальні заклади проводиться за бажанням батьків або осіб, які їх замінюють.";

339.
частину п'яту статті 36 викласти в такій редакції:
"За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня";


частину п'яту статті 36 викласти в такій редакції:
"За рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування для задоволення освітніх потреб населення можуть створюватися навчально-виховні комплекси "дошкільний навчальний заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний заклад" або об'єднання з іншими навчальними закладами, а також загальноосвітні навчальні заклади та групи продовженого дня";
340.
абзац другий статті 50 викласти в такій редакції:
"діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти".


абзац другий статті 50 викласти в такій редакції:
"діти дошкільного віку, вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти".
341.
2) Пункт 40 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.299; 2001 р., № 22, ст. 105) викласти в такій редакції:


2) Пункт 40 статті 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст.299; 2001 р., № 22, ст. 105) викласти в такій редакції:
342.
"40) надання освітніх послуг дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також фізичними особами, які мають відповідну вищу педагогічну освіту".
Подати у такій редакції:
"40) надання освітніх послуг".
враховано
"40) надання освітніх послуг ".
343.
3) Пункт 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170) доповнити абзацом такого змісту:


3) Пункт 30 частини першої статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 24, ст.170) доповнити абзацом такого змісту:
344.
"Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму".


"Реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами, допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) села, селища, міста або на підставі результатів місцевого референдуму".
345.
4) Частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443) доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальнихх закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами ".


4) Частину другу статті 6 Закону України "Про всеукраїнський та місцеві референдуми" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 33, ст. 443) доповнити словами "питання про реорганізацію або ліквідацію комунальних дошкільних навчальнихх закладів, а також дошкільних навчальних закладів створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами ".

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні