Назва: Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні
Автор: Народні депутати України О.Мазур, С.Гавриш, М.Бродський, В.Чекалін, М.Павловський, Я.Сухий
Головний комітет: Комітет з питань промислової політики і підприємництва

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про державну підтримку літакобудувної промисловості в Україні


Про державну підтримку літакобудувної промисловості в Україні
3.
Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу та підвищення експортних можливостей вітчизняного літакобудування, модернізації авіаційних підприємств, активізації інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, збільшення обсягів виробництва та експорту конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів та авіаційного обладнання.


Цей Закон спрямований на створення сприятливих умов для ефективного використання виробничого, науково-технічного потенціалу та підвищення експортних можливостей вітчизняного літакобудування, модернізації авіаційних підприємств, активізації інвестиційної діяльності, в тому числі іноземної, збільшення обсягів виробництва та експорту конкурентоспроможних на світовому ринку вітчизняних літаків, двигунів та авіаційного обладнання.
4.
Стаття 1. Визнати літакобудування пріоритетною галуззю економіки України і віднести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нової авіаційної техніки до категорії критичних технологій.


Стаття 1. Визнати літакобудування пріоритетною галуззю економіки України і віднести науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи по створенню нової авіаційної техніки до категорії критичних технологій.
5.
Стаття 2. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року впроваджуються такі заходи державної підтримки літакобудівної промисловості:
-1- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Частину першу статті 2 викласти в окремій статті 3 в такій редакції:
"Стаття 3. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року впроваджуються такі заходи державної підтримки літакобудівної промисловості:
для підприємств визначених у статті 2 цього Закону…", далі за текстом.

Враховано

6.
суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств літакобудівної промисловості, визначених згідно із частиною третьою цієї статті, отримані від замовників продукції (послуг), зараховуються на окремі рахунки цих підприємств, не підлягають безспірному списанню та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі продукції (послуг) замовнику, а витрати літакобудівних підприємств, здійснені ними в рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів;
-2- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Законопроект не враховує того, що вже прийнятий Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", яким вже скасований безспірний порядок списання коштів з рахунків платників податків державними органами податкової адміністрації.

Враховано

7.
зазначеним підприємствам надається відстрочка на 60 місяців щодо сплати заборгованості перед Державним бюджетом України і державними цільовими фондами станом на 1 січня 2001 року, відстрочена заборгованість підлягає щомісячному погашенню рівними частками, починаючи з 1 січня 2002 року.
-3- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Законопроект не враховує те, що вже списано податкову заборгованість станом на 2000 рік і реструктуризовано податкову заборгованість 2000 року.
Враховано

8.
До підприємств літакобудівної промисловості, для яких запроваджуються зазначені заходи, віднести:
-4- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Частину другої статті 2 викласти в такій редакції: "Цей Закон застосовується до таких підприємств літакобудівної промисловості:", далі за текстом.

Враховано
Стаття 2. Цей Закон застосовується до таких підприємств літакобудівної промисловості:
9.
- Авіаційний науково-технічний комплекс ім.О.К.Антонова, м.Київ;
-5- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Уточнити назви підприємств та організацій, на які розповсюджується дія цього Закону.

Враховано
- Державне підприємство "Авіаційний науково-технічний комплекс ім.О.К.Антонова", м.Київ;
10.
- Київський державний авіаційний завод "Авіант";


- Київський державний авіаційний завод "Авіант";
11.
- Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес";


- Державне підприємство "Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес";
12.
- ВАТ "Мотор-Січ", м. Запоріжжя;


- Відкрите акціонерне товариство "Мотор-Січ", м. Запоріжжя;
13.
- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;


- Харківське державне авіаційне виробниче підприємство;
14.
- ВАТ "Науково-технічний комплекс "Електронприлад", м. Київ;- Відкрите акціонерне товариство "Науково-технічний комплекс "Електронприлад", м. Київ;
15.
- ВАТ "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", м. Київ;


- Відкрите акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології", м. Київ;
16.
- Державне підприємство Харківський машинобудівний завод "ФЕД";


- Державне підприємство "Харківський машинобудівний завод "ФЕД";
17.
- Харківське агрегатне конструкторське бюро;


- Державне підприємство "Харківське агрегатне конструкторське бюро";
18.
- Харківський державний приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченко;


- Харківський державний приладобудівний завод ім. Т.Г.Шевченко;
19.
- ВО "Орізон", м.Сміла Черкаської обл;


- Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Орізон", м.Сміла Черкаської обл;
20.
- Державне підприємство "Укравіалізинг", м. Київ;
-6- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Слова "Державне підприємство "Укравіалізінг", м.Київ " вилучити

Відхилено
- Державне підприємство "Укравіалізинг", м. Київ;
21.
- ВАТ "Авіаконтроль", м. Харків;


- Відкрите акціонерне товариство "Авіаконтроль", м. Харків;
22.
- Державне підприємство "Харківський завод транспортного устаткування";


- Державне підприємство "Харківський завод транспортного устаткування";
23.
- Науково-дослідний інститут "Буран", м. Київ;


- Державне підприємство "Науково-дослідний інститут "Буран", м. Київ;
24.
- Київський завод "Радар";


- Державне підприємство "Київський завод "Радар";
25.
- Державне київське конструкторське бюро "Луч";


- Державне київське конструкторське бюро "Луч";
26.
- Державну акціонерну холдінгову компанію "Артем", м.Київ;


- Державна акціонерна холдінгова компанія "Артем", м.Київ;
27.
- Машинобудівну фірму "Артем", м.Київ;


- Державне підприємство "Машинобудівна фірма "Артем", м.Київ;
28.
- Виробниче об'єднання "Новатор", м. Хмельницький;


- Державне підприємство "Виробниче об'єднання "Новатор", м. Хмельницький;
29.
- Красилівський агрегатний завод, Хмельницька обл.;


- Державне підприємство "Красилівський агрегатний завод", Хмельницька обл.;
30.
- ВАТ "Дніпропетровський агрегатний завод";


- Відкрите акціонерне товариство "Дніпропетровський агрегатний завод";
31.
- ВАТ "Первомайський машинобудівний завод", Луганська обл.;


- Відкрите акціонерне товариство "Первомайський машинобудівний завод", Луганська обл.;
32.
- ВАТ "Вовчанський агрегатний завод", Харківська обл.;


- Відкрите акціонерне товариство "Вовчанський агрегатний завод", Харківська обл.;
33.
- Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання, смт. Дубове;


- Державне підприємство "Закарпатське вертолітне виробниче об'єднання", смт. Дубове;
34.
- Державне конструкторське бюро авіації загального призначення, м. Київ;


- Державне підприємство "Конструкторське бюро авіації загального призначення", м. Київ;
35.
- Завод N 410 цивільної авіації, м. Київ;


- Державне підприємство "Завод N 410 цивільної авіації", м. Київ;
36.
- Вінницький авіаційний завод;


- Державне підприємство "Вінницький авіаційний завод";
37.
- Науково-дослідний інститут аеропружних систем, м. Феодосія;


- Державне підприємство "Науково-дослідний інститут аеропружних систем", м. Феодосія;
38.
- Науково-дослідний центр "Вертоліт", м. Феодосія;


- Державне підприємство "Науково-дослідний центр "Вертоліт", м. Феодосія;
39.
- Казенне льотно-випробувальне підприемство "Взліт", м.Феодосія;


- Казенне льотно-випробувальне підприемство "Взліт", м.Феодосія;
40.
- Казенний завод "Радіовимірювач", м. Київ.


- Казенний завод "Радіовимірювач", м. Київ;


-7- Н.д.Чекалін В.М. (Реєстр.картка №244
Н.д.Шмаров В.М.(Округ №173)
Після слів "Казенний завод "Радіовимірювач", м. Київ" доповнити словами "Жулянський машинобудівний завод "Візар", м.Вишневе, Київської області".

Враховано
- Жулянський машинобудівний завод "Візар", м.Вишневе, Київської області;-8- Н.д.Білас І.Г. (Округ №120)
Після слів "Казенний завод "Радіовимірювач", м. Київ" доповнити словами "Авіаремонтний завод", м.Львів.

Відхилено

41.
В разі необхідності зміни в цей перелік можуть бути внесені за поданням Кабінету Міністрів України у встановленому порядку.


В разі необхідності зміни в цей перелік можуть бути внесені за поданням Кабінету Міністрів України у встановленому порядку.

Стаття 3. На період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року впроваджуються такі заходи державної підтримки літакобудівної промисловості:
для підприємств визначених у статті 2 цього Закону суми авансових платежів та попередньої оплати за контрактами підприємств літакобудівної промисловості, отримані від замовників продукції (послуг), зараховуються на окремі рахунки цих підприємств та використовуються лише за цільовим призначенням відповідно до контрактних зобов'язань зазначених підприємств. Ці суми включаються до складу валових доходів таких підприємств з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню відповідно до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", в момент здачі продукції (послуг) замовнику, а витрати літакобудівних підприємств, здійснені ними в рахунок авансових платежів та попередньої оплати відповідно до їх цільового призначення, включаються до складу валових витрат з метою визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню в податковому періоді, на який припадає дата збільшення валових доходів на суму зазначених платежів.

42.
Стаття 3. Внести зміни до таких законів України з питань оподаткування:
-9- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Статтю 3 викласти у такій редакції:
"Стаття 4. Прикінцеві положення.
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.
3. Внести зміни до таких законів України з питань оподаткування:", далі за текстом.

Враховано
Стаття 4. Прикінцеві положення.

1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
2. Кабінету Міністрів України до набрання чинності цього Закону забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів, а також нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади у відповідність з нормами цього Закону.
3. Внести зміни до таких законів України з питань оподаткування:
43.
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259; 1993 р., N 31, ст.253) доповнити пунктом "к" такого змісту:
-10- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Пункт 1 статті 3 викласти у такій редакції:
"1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259; 1993 р., N 24, ст.270; 1996 р., N 41, ст.192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст.20, N 21, ст.163, N 35, ст.283, N 38, ст.318, N 48, ст.406; 2001 р., N 11, ст.46; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2001 року № 2410-III) доповнити пунктом "п" такого змісту:".

Враховано
1) статтю 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 19, ст.259; 1993 р., N 24, ст.270; 1996 р., N 41, ст.192; 1999 р., N 31, ст. 253; 2000 р., N 3, ст.20, N 21, ст.163, N 35, ст.283, N 38, ст.318, N 48, ст.406; 2001 р., N 11, ст.46; із змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2001 року № 2410-III) доповнити пунктом "п" такого змісту:
44.
"к) у період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (далі - товарів), що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
-11- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Після слів "розробки, виробництва" додати слова "і експлуатації авіаційної техніки". Після слів "промисловості в Україні" додати слова "а також авіапідприємствами та авіакомпаніями - експлуатантами авіаційної техніки".

Відхилено
"п) у період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріали, комплектуючі вироби і обладнання (далі - товари), що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг підприємствами, визначеними статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або коли ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів (крім підакцизних) щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
45.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законодавством порядку";


У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах визначених Законом";
46.
2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 47, ст.294; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32 ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356) доповнити пунктом 14 такого змісту:
-12- Н.д.Альошин В.Б. (Реєстр.картка №336)
Пункт 2 статті 3 вилучити.
Відхилено
2) частину першу статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 38, ст.560; 1996 р., N 45, ст.238; 1997 р., N 47, ст.294; 1999 р., N 15, ст.83, N 18, ст.140, N 32 ст.264, N 38, ст.352, N 39, ст.356; 2000 р., N 2, ст.16, N 3, ст.20, N 22, ст.172, N 32, ст. 260, N 43, ст.363, N 45, ст.375, N 48, ст.406; 2001 р., N 7, ст.36, N 11, ст. 46, N 15, ст.74, N 20, ст.96) доповнити пунктом 22 такого змісту:
47.
"14) підприємства літакобудівної промисловості, визначені статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" у період з 1 січня 2002 року по 1 січня 2007 року.
-13- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436
Пункт 2 статті 3 замінити "14" на "22".
Враховано
"22) підприємства літакобудівної промисловості, визначені статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні" у період з 1 січня 2002 року по 1 січня 2007 року.
48.
3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 , N 37, ст.239, N 38, ст.250, N 47 ст.294, N 51, ст.305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст.37, N 17, ст.83, N 18, ст.95, N20 ст.100, N 33, ст.224; 1999 р., N 4, ст.33, N 7 ст.53, ст.54, N 15, ст.83, ст.88, N 18, ст.140, ст.142, N 26, ст.214, ст.216, N 32, ст.264, N 35, ст.302, N 38, ст.338, ст.341, ст.352, N 39, ст.356, ст.357 зі змінами, внесеними Законом України від 20 жовтня 1999 р.) доповнити новим пунктом 11.27 такого змісту:
-14- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Слова "доповнити новим пунктом 11.27" замінити словами "доповнити пунктом 11.34".

Враховано
3) статтю 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156 , N 37, ст.239, N 38, ст.250, N 47 ст.294, N 51, ст.305, ст. 307; 1998 р., N 10, ст.37, N 17, ст.83, N 18, ст.95, N20 ст.100, N 33, ст.224; 1999 р., N 4, ст.33, N 7 ст.53, ст.54, N 15, ст.83, ст.88, N 18, ст.140, ст.142, N 26, ст.214, ст.216, N 31,ст.250, N 32, ст.264, N 35, ст.302, N 38, ст.338, ст.341, ст.343, ст.352, N 39, ст.356, ст.357, N.51, ст.446; 2000 р., N 2, ст.14, ст.16, N 3, ст.20, N 10, ст.78, N 20, ст.149, N 22, ст. 172, N 25, ст. 197, N 26, ст.209, N 32, ст.258, ст.260, N 35, ст.283, N 36, ст.300, N 38, ст.318, N 40, ст.339, N 48, ст.406; 2001 р., N 4, ст.15, N 7, ст.36, N 11, ст.46, ст.50, N 20, ст.96; зі змінами, внесеними Законом України від 17 травня 2001 р. № 2410-III ) доповнити пунктом 11.34 такого змісту:
49.
"11.27. У період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року для підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", звільняються від обкладання податком на додану вартість операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (далі - товарів, крім підакцизних), що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
-15- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Після слів "промисловості в Україні" додати слова "та авіапідприємств і авіакомпаній - експлуатантів авіаційної техніки". Після слів "розробки, виробництва" додати слова "і експлуатації"

Відхилено
"11.34. У період з 1 січня 2002 року до 1 січня 2007 року для підприємств літакобудівної промисловості, визначених статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної промисловості в Україні", звільняються від оподаткування операції з ввезення (пересилання) на митну територію України матеріалів, комплектуючих виробів і обладнання (далі - товарів), крім підакцизних, що використовуються для потреб розробки, виробництва авіаційної техніки та надання послуг, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або ті, що виробляються, не відповідають міжнародним класифікаційним вимогам чи вимогам замовників продукції (послуг), визначених умовами контрактів. Перелік та обсяги цих товарів щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами.
50.
У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за наслідками діяльності у податковий період, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства.


У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний збільшити податкові зобов'язання за результатами податкового періоду, на який припадає таке порушення, на суму податку на додану вартість, що мала бути сплачена в момент їх ввезення (пересилання) на митну територію України, а також сплатити пеню, нараховану відповідно до законодавства.
51.
У зазначений період операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами літакобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою.


У встановлений період операції з продажу продукції (послуг), яка вироблена зазначеними підприємствами літакобудівної промисловості за рахунок коштів Державного бюджету України, оподатковуються податком на додану вартість за нульовою ставкою".


-16- Н.д.Манчуленко Г.М. (Реєстр.картка №330)
Статтю 3 доповнити пунктом 4 такого змісту:
"4) Пункт 3.2.2. статті3 Закону України "Про податок на додану вартість" доповнити новим абзацом такого змісту:
"-тимчасове ввезення цивільних літаків та авіаційного майна до них, аналоги яких не виробляються в Україні, на митну територію України на адресу українських авіапідприємств та авіакомпаній за договорами короткострокової (оперативної) оренди (до одного року)";

Відхилено

52.
Стаття 4. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2002 року.
-17- Н.д.Мазур О.А. (Реєстр.картка №436)
Статтю 4 вилучити.
Враховано


* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні