Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про боротьбу з корупцією
Автор: народні депутати України Ю.Кармазін, В.Король, І.Пилипчук, Г.Васильєв
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до статті 12 Закону України "Про боротьбу з корупцією" та статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення
-1- Н.д.Васильєв Г.А. (Округ №61)
Назву закону викласти в такій редакції: "Про внесення змін до Закону України "Про боротьбу з корупцією".
Враховано

Проект
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України
"Про боротьбу з корупцією"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
I. Внести до Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст.266; 1997 р., N 19, ст.136; 1998 р., N 26, ст. 149; 1999 р., N 16, ст.97, N 26, ст.213) такі зміни:


I. Внести до Закону України "Про боротьбу з корупцією" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 34, ст.266) такі зміни :


-2- Н.д.Кармазін Ю.А. (Округ №134)
Частину першу статті 10 після знаків та букви "а" доповнити знаками, буквою і цифрою "а-1".
Враховано

1) у частині першій статті 10 слова "у пунктах "а" і "б" замінити словами і цифрами "у пунктах "а", "а1" і "б".
2) у статті 12:
у частині другій та четвертій слова "у пунктах "а" і "б" замінити словами і цифрами "у пунктах "а", "а1" і "б";
3.
Частину другу та четверту статті 12 після знаків та букви "а" доповнити знаками, буквою і цифрою "а-1".4.
Друге речення частини п'ятої викласти у слідуючій редакції:
"Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня вчинення правопорушення. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснюється районним (міським) судом у строк не більше п'яти місяців з моменту одержання судом справи у межах строку притягнення до адміністративної відповідальності".


друге речення частини п'ятої викласти у такій редакції:
"Адміністративне стягнення за корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, може бути накладено не пізніш як через шість місяців з дня вчинення правопорушення. Розгляд адміністративних справ про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією, здійснюється районним (міським) судом у строк не більше п'яти місяців з моменту одержання судом справи у межах строку притягнення до адміністративної відповідальності.".
5.
II. Внести такі зміни до частини третьої статті 38 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122) в кінці речення доповнити словами "та провадження у справах про корупційні діяння або інші правопорушення, пов'язані з корупцією відповідальність за які встановлена Законом України "Про боротьбу з корупцією".6.
III. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.


II. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні