Назва: Про внесення змін до Закону України ''Про державну допомогу сім’ям з дітьми''
Автор: Народний депутат України Косаківський Л.Г.
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
ЗАКОН УКРАЇНИ


ЗАКОН УКРАЇНИ
2.
Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"


Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
3
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
4.
1. Внести такі зміни до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21; 1994 р., N 11, ст.47; 1999 р., N 19, ст.174):


1. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21; 1994 р., N 11, ст.47; 1999 р., N 19, ст.174) такі зміни:
5.
статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Збирання довідок та іншої офіційної інформації, необхідної для призначення державної допомоги, покладається на орган, що призначає державну допомогу. З метою прискорення розгляду питання про призначення державної допомоги, особа, яка претендує на її отримання, може збирати та надавати органу, що призначає державну допомогу, довідки та інші необхідні документи самостійно."

-1-Н.д.Синенко С.І.(Реєстрац. картка № 272)
Частину 3 статті 2 викласти у такій редакції:
"Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги, самостійно. За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення допомоги, але за станом здоров'я або з інших поважних причин не може самостійно зібрати необхідні документи, збір зазначених документів покладається на органи, що призначають допомогу."
Враховано частково
1) статтю 2 доповнити частиною третьою такого змісту:
"За наявності письмової заяви особи, яка претендує на призначення державної допомоги, збирання документів, необхідних для призначення такої допомоги, покладається на органи соціального захисту, що призначають допомогу. З метою прискорення розгляду питання про призначення державної допомоги, особа, яка претендує на її отримання, може за особистим бажанням самостійно збирати та надавати органу, що призначає державну допомогу, довідки та інші необхідні документи".


-21-Н.д.СергієнкоО.І.(Округ № 101)
У частині 3 статті 2 після слова "може" додати слова "за особистим бажанням".
Враховано-3-Н.д.АкопянВ.Г.(Округ № 131)
У частині 3 статті 2 після слів "для призначення державної допомоги" викласти у такій редакції: "покладається на органи соціального захисту населення, що призначають допомогу"
У частині 3 статті 2 у другому реченні після слів "може збирати та надавати" додати слова "(за особистим бажанням) органу" і далі за текстом.
Враховано

6.
частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"Підготовка документів до розгляду заяви повинна бути проведена органом, що призначає державну допомогу, не більше як 10 (десяти) денний строк з дня одержання заяви. Після закінчення підготовки документів, заява про призначення державної допомоги має бути розглянута не пізніше, ніж у 3 (три) денний строк."
-4-Н.д.Синенко С.І.(Реєстрац. картка № 272)
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня звернення."
Враховано частково
2) частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"Документи, необхідні для призначення державної допомоги сім'ям з дітьми, збираються та розглядаються органом, що призначає та здійснює виплату державної допомоги, протягом 10 днів з дня звернення".


-5-Н.д.Синенко С.І.(Реєстрац. картка № 272)
Частину першу додати пунктом "3" такого змісту:
"3) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 3 днів після прийняття відповідного рішення."
Змінити відповідно нумерацію наступного пункту.
Враховано
3) частину другу статті 8 викласти у такій редакції:
"Про призначення державної допомоги чи про відмову в її наданні із зазначенням причини відмови та порядку оскарження цього рішення орган, що призначає і здійснює виплату державної допомоги сім'ям з дітьми, видає чи надсилає заявникові письмове повідомлення протягом 3 днів після прийняття відповідного рішення".


-61-Н.д.СергієнкоО.І.(Округ № 101)
Частину першу статті 8 викласти у такій редакції:
"З дня одержання заяви органом, що призначає державну допомогу, у десятиденний строк проводиться підготовка необхідних документів. Після цього протягом трьох днів виноситься рішення про призначення або відмову в призначенні державної допомоги"
Враховано редакційно-71-Н.д.Шаров І.Ф.(Реєстр. картка №399)
Законопроект доповнити положенням:
"Встановити норму щодо призначення державної допомоги з дня подачі заяви, а розгляд документів про таке призначення здійснювати не пізніше, ніж у триденний термін після їх надходження".
Враховано редакційно

7.
3) частину другу статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Відмова у призначенні державної допомоги з мотивів відсутності необхідних для цього відомостей забороняється."


4) частину другу статті 8 доповнити реченням такого змісту:
"Відмова у призначенні державної допомоги з мотивів відсутності необхідних для цього відомостей забороняється."
8.
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
9
3. Кабінету Міністрів України:


3. Кабінету Міністрів України:
10.
- протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;


- протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;
11.
- протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у відповідність з цим Законом.


- протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади у відповідність з цим Законом.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні