Назва: Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
Автор: Кабінет Міністрів України
Головний комітет: Комітет з питань охорони здоров’я, материнства та дитинства

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект


Проект
1.
Закон України


Закон України
2.
Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз


Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
3.
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері захисту населення від захворювання на туберкульоз.
-1- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У преамбулі підкреслити, що норми цього Закону поширюються на підприємства приватної форми власності

Враховано
Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, видів діяльності та господарювання, а також фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, спрямованої на запобігання виникненню і поширенню захворювання на туберкульоз, встановлює права, обов'язки та відповідальність юридичних і фізичних осіб у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз.
4.
Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
5.
Стаття 1. Визначення основних понять і термінів:


Стаття 1. Визначення термінів:
6.
У цьому Законі поняття і терміни вживаються у такому значенні:


У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
7.
туберкульоз - інфекційне захворювання, яке викликається мікобактеріями туберкульозу та має негативне соціальне значення - спричиняє значні економічні витрати, вражає насамперед найбідніші верстви населення та осіб, які ведуть асоціальний спосіб життя;
-2- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Визначення терміну туберкульоз дати в такій редакції: "туберкульоз - інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу, протікає з періодичними загостреннями, рецидивами та ремісіями, вражає переважно найбідніші, соціально дезадаптовані групи населення (біженці, мігранти, особи, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, особи без постійного місця проживання, алкоголіки, наркомани тощо), спричиняє високу тимчасову та стійку втрату працездатності, вимагає тривалого комплексного лікування та реабілітація хворих. Негативні соціально-економічні наслідки, що спричиняються туберкульозом, дали підстави віднести цю хворобу до групи соціально небезпечних;"
Враховано
туберкульоз - інфекційна хвороба, що викликається мікобактеріями туберкульозу, протікає з періодичними загостреннями, рецидивами та ремісіями, вражає переважно найбідніші, соціально дезадаптовані групи населення (біженці, мігранти, особи, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, особи без постійного місця проживання, алкоголіки, наркомани тощо), спричиняє високу тимчасову та стійку втрату працездатності, вимагає тривалого комплексного лікування та реабілітації хворих. Негативні соціально-економічні наслідки, що спричиняються туберкульозом, дали підстави віднести цю хворобу до групи соціально небезпечних;


-3- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці другому статті 1 виключити текст, починаючи зі слів "та має негативне..." до кінця тексту.

Враховано частково

8.
активні форми туберкульозу - захворювання на туберкульоз з ознаками активності процесу, підтвердженими клінічними, лабораторними, рентгенологічними дослідженнями;
-4- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Замість визначення "активні форми туберкульозу" дати визначення терміну "хворий на активну форму туберкульозу - особа з вираженими проявами туберкульозу, підтвердженого клінічними, лабораторними та рентгенологічними дослідженнями;"
Доповнити статтю 1 визначенням терміну "хворий на туберкульоз у стані ремісії - особа з неактивними залишковими проявами туберкульозу, яка не несе загрози інфікування контактних осіб, але потребує медичного (диспансерного) нагляду;

Враховано
хворий на активну форму туберкульозу - особа з вираженими проявами туберкульозу, підтвердженими клінічними, лабораторними та рентгенологічними дослідженнями;
хворий на туберкульоз у стані ремісії - особа з неактивними залишковими проявами туберкульозу, яка не несе загрози інфікування контактних осіб, але потребує медичного (диспансерного) нагляду;
9.
заразні форми туберкульозу - активні форми туберкульозу з виділенням мікобактерій туберкульозу;
-5- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Визначення "заразні форми туберкульозу" замінити визначенням терміну "хворий на заразну форму туберкульозу - хворий на активну форму туберкульозу, у виділеннях якого виявлено мікобактерії туберкульозу і такий хворий є джерелом інфекції для осіб, які з ним контактують;"

Враховано
хворий на заразну форму туберкульозу - хворий на активну форму туберкульозу, у виділеннях якого виявлено мікобактерії туберкульозу і такий хворий є джерелом інфекції для осіб, які з ним контактують;
10.
протитуберкульозна допомога - сукупність соціальних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на профілактику захворювання на туберкульоз, а також виявлення, лікування, диспансерний нагляд і реабілітацію хворих на туберкульоз, що здійснюються на підставі та в порядку, встановленими цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України;
-6- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Визначення терміну "протитуберкульозна допомога" дати в такій редакції: "протитуберкульозна допомога - комплекс соціально-економічних, організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо захисту населення від туберкульозу, що спрямовані на профілактику, своєчасне виявлення та діагностику, лікування, медичний (диспансерний) нагляд і реабілітацію хворих на туберкульоз, та здійснюються відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері боротьби з туберкульозом;"

Враховано
протитуберкульозна допомога - комплекс соціально-економічних, організаційних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів щодо захисту населення від туберкульозу, що спрямовані на профілактику, своєчасне виявлення та діагностику, лікування, медичний (диспансерний) нагляд і реабілітацію хворих на туберкульоз, та здійснюються відповідно до цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері боротьби з туберкульозом;


-7- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац п'ятий статті 1 викласти в такій редакції: "протитуберкульозна допомога - комплекс економічних, соціальних, лікувально-профілактичних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів, спрямованих на профілактику захворювання туберкульозом, а також виявлення, лікування, диспансерний контроль, регулярні обстеження та реабілітація хворих насамперед шляхом систематичного підвищення добробуту населення і встановлюється цим Законом, іншими нормативно-правовими актами України".

Враховано редакційно-8- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац п'ятий статті 1 продовжити такими словами: "прийнятими відповідно до нього;"

Враховано

11.
лікувально-профілактичні заходи - заходи щодо профілактики, діагностики, лікування захворювання на туберкульоз;
-9- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Термін "лікувально-профілактичні заходи" навести в такій редакції: "лікувально-профілактичні заходи - заходи медичного характеру щодо індивідуальної профілактики, своєчасного виявлення захворювання, діагностики, лікування, медичного (диспансерного) нагляду та реабілітації хворих на туберкульоз;"

Враховано
лікувально-профілактичні заходи - заходи медичного характеру щодо індивідуальної профілактики, своєчасного виявлення захворювання, діагностики, лікування, медичного (диспансерного) нагляду та реабілітації хворих на туберкульоз;
12.
профілактика захворювання на туберкульоз - заходи, спрямовані на запобігання виникненню, поширенню, а також раннє виявлення захворювання на туберкульоз;
-10- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Термін "профілактика захворювання на туберкульоз" навести в такій редакції: "профілактика захворювання на туберкульоз - заходи соціально-економічного, організаційного, протиепідемічного та медичного характеру, спрямовані на запобігання виникненню та масовому поширенню туберкульозу, а також на своєчасне виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей та підлітків і хворих на туберкульоз серед населення;"

Враховано
профілактика захворювання на туберкульоз - заходи соціально-економічного, організаційного, протиепідемічного та медичного характеру, спрямовані на запобігання виникненню та масовому поширенню туберкульозу, а також на своєчасне виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей та підлітків і хворих на туберкульоз серед населення;


-11- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац сьомий статті 1 доповнити словами: "насамперед цілеспрямованою соціально-економічною політикою щодо підвищення добробуту населення."
Враховано редакційно

13.
протитуберкульозні заклади - спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що надають стаціонарну та амбулаторну протитуберкульозну допомогу (науково-дослідні інститути, протитуберкульозні диспансери, лікарні, шпиталі, денні стаціонари, санаторії, а також туберкульозні відділення і кабінети у складі багатопрофільних закладів охорони здоров'я);

-12- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Визначення терміну "протитуберкульозні заклади" відредагувати, вказати, що їх перелік встановлюється Міністерством охорони здоров'я.


Враховано
протитуберкульозні заклади - спеціалізовані заклади охорони здоров'я, що здійснюють діагностику туберкульозу та надають лікувально-профілактичну (стаціонарну та амбулаторну) допомогу хворим на туберкульоз (протитуберкульозні диспансери, лікарні, відділення, кабінети, науково-дослідні інститути, денні стаціонари, санаторії тощо). Перелік протитуберкульозних закладів затверджується центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
14.
туберкулінодіагностика - специфічний діагностичний тест, який проводиться туберкуліном і застосовується під час проведення профілактичних медичних оглядів на туберкульоз та його діагностики;
-13- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Визначення терміну "туберкулінодіагностика" після слів "який проводиться туберкуліном" викласти в такій редакції: "для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз;"

Враховано
туберкулінодіагностика - специфічний діагностичний тест, що проводиться туберкуліном, для своєчасного виявлення інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз;
15.
хіміопрофілактика - комплекс лікувальних заходів, спрямованих на профілактику захворювання та рецидиву туберкульозу;
-14- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Термін "хіміопрофілактика" замінити терміном у такій редакції: "хіміопрофілактика туберкульозу (у подальшому - хіміопрофілактика) - застосування протитуберкульозних лікарських засобів з метою профілактики захворювання на туберкульоз контактних осіб і попередження рецидивів туберкульозу;"

Враховано
хіміопрофілактика туберкульозу (у подальшому - хіміопрофілактика) - застосування протитуберкульозних лікарських засобів з метою профілактики захворювання на туберкульоз контактних осіб і попередження рецидивів туберкульозу;
16.
рецидив туберкульозу - спалах туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз та вилікувались;
-15- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Визначення терміну "рецидив туберкульозу" дати в такій редакції: "рецидив туберкульозу - активізація перебігу туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вважалися вилікуваними;

Враховано
рецидив туберкульозу - активізація перебігу туберкульозу в осіб, які раніше хворіли на туберкульоз і вважалися вилікуваними;


-16- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці одинадцятому статті 1 слова "спалах туберкульозу в" замінити словами "повторне захворювання туберкульозом"

Враховано редакційно

17.
інфіковані мікобактеріями туберкульозу - особи, які позитивно реагують на туберкулін.
-17- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Термін "інфіковані мікобактеріями туберкульозу" навести в такій редакції:
"інфіковані мікобактеріями туберкульозу - особи, в яких виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін.
Враховано
інфіковані мікобактеріями туберкульозу - особи, в яких виявлено позитивну імунну реакцію на туберкулін.
18.
Стаття 2. Законодавство про боротьбу із захворюванням на туберкульоз


Стаття 2. Законодавство про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
19.
Законодавство України про боротьбу із захворюванням на туберкульоз складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, Законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", цього Закону, інших нормативно-правових актів.
-18- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу статті 2 продовжити текстом "прийнятих відповідно до них"

Враховано
Законодавство України про боротьбу із захворюванням на туберкульоз складається з Основ законодавства України про охорону здоров'я, законів України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення", "Про захист населення від інфекційних хвороб", цього Закону, інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до нього.
20.
Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, застосовуються правила міжнародного договору.Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, застосовуються правила міжнародного договору.
21.
Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БОРОТЬБОЮ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ


Розділ II. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ З БОРОТЬБОЮ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
22.
Стаття 3. Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз


Стаття 3. Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз
23.
Державне регулювання - це реалізація державної політики шляхом виконання цільових програм, створення соціальних і правових умов для запобігання розповсюдженню та лікування туберкульозу, здійснення контролю та нагляду за проведенням протитуберкульозних заходів.
-19- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину першу статті 3 викласти в такій редакції: (Державне регулювання - це реалізація державної політики шляхом розробки та виконання цільових програм підвищення добробуту населення, забезпечення розмірів заробітної плати та пенсій не нижче прожиткового мінімуму, створення інших соціальних і правових умов для попередження захворювання на туберкульоз, його розповсюдження та лікування, забезпечення належного контролю та нагляду за здійсненням протитуберкульозних заходів."

Враховано редакційно
Державне регулювання - це реалізація державної політики шляхом розробки та виконання цільових програм підвищення добробуту населення, створення інших економічних, соціальних і правових умов для попередження захворювання на туберкульоз, його лікування та масове поширення, забезпечення належного контролю та нагляду за здійсненням протитуберкульозних заходів.

24.
Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз, здійснюється Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я.
-20- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити статтю 3 частиною такого змісту: "Держава визнає боротьбу з туберкульозом невід'ємною складовою частиною політики щодо безпеки суспільства та національної безпеки і визначає для всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування проведення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожному громадянину безкоштовності, доступності та рівних можливостей отримання протитуберкульозної допомоги пріоритетними завданнями.

Враховано
Держава визнає боротьбу з туберкульозом невід'ємною складовою частиною політики щодо безпеки суспільства та національної безпеки і визначає проведення протитуберкульозних заходів, забезпечення кожному громадянину безкоштовності, доступності та рівних можливостей отримання протитуберкульозної допомоги пріоритетними завданнями для всіх центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування.
Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз, здійснюється Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров`я.


-21- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 3 доповнити частиною такого змісту: "Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз, передбачає цілеспрямоване виділення коштів з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів."
Враховано редакційно
Державне регулювання діяльності, пов'язаної з боротьбою із захворюванням на туберкульоз, передбачає цілеспрямоване виділення коштів з Державного бюджету України та з місцевих бюджетів, насамперед, для забезпечення ефективного лікування хворих на заразні форми туберкульозу.-22- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 3 виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано

25.
Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз


Стаття 4. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
26.
Кабінет Міністрів України у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:


Кабінет Міністрів України у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
27.
розробляє і здійснює відповідні державні програми;


розробляє і здійснює відповідні державні програми;
28.
забезпечує фінансування та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів, пов'язаних з профілактикою і лікуванням захворювання на туберкульоз, координує здійснення цих заходів;
-23- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац третій статті 4 після слів "на туберкульоз" доповнити словами "передбачених відповідними державними програмами"

Враховано
забезпечує фінансування та матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби, підприємств, установ та організацій, залучених до проведення заходів, пов'язаних з профілактикою і лікуванням захворювання на туберкульоз, передбачених відповідними державними програмами, координує здійснення цих заходів;
29.
координує та спрямовує роботу міністерств, інших органів виконавчої влади;
-24- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац четвертий статті 4 викласти в такій редакції: "координує і спрямовує роботу міністерств і відомств, інших органів виконавчої влади в центрі та на місцях"
Враховано частково
координує та спрямовує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
30.
вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом;


вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом;
31.
забезпечує контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів.
-25- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 4 доповнити таким абзацом: "подає до Верховної Ради України щорічний звіт про стан захворюваності на туберкульоз, смертності від нього та хід виконання державної програми по боротьбі з туберкульозом".
Враховано
подає до Верховної Ради України щорічний звіт про хід виконання державної програми по боротьбі з туберкульозом, стан захворюваності на туберкульоз та смертності від нього;
забезпечує контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів.
32.
Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз


Стаття 5. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим і місцевих органів виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
33.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві органи виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
-26- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Доповнити законопроект положеннями про повноваження Ради Міністрів АРК та місцевих державних адміністрацій у сфері боротьби з туберкульозом.

Враховано
Рада міністрів Автономної Республіки Крим і місцеві органи виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
34.
реалізують державну політику в сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз, організовують розроблення і виконання регіональних і місцевих програм з цього питання, а також беруть участь у розробленні та виконанні загальнодержавних програм;
-27- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину першу статті 5 після абзаца третього доповнити новим пунктом у такій редакції: "забезпечують реалізацію передбачених законодавством заходів соціального захисту хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу щодо доступності та безоплатності надання зазначеним категоріям лікувально-профілактичної та санаторної допомоги у відповідних державних і комунальних закладах, проведення їм хіміопрофілактики, а також поліпшення житлових умов і працевлаштування хворих на туберкульоз;"

Враховано
реалізують державну політику в сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз, організовують розроблення і виконання регіональних і місцевих програм з цього питання, а також беруть участь у розробленні та виконанні державних програм;
забезпечують реалізацію передбачених законодавством заходів соціального захисту хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу щодо доступності та безоплатності надання зазначеним категоріям лікувально-профілактичної та санаторної допомоги у відповідних державних і комунальних закладах, проведення їм хіміопрофілактики, а також поліпшення житлових умов і працевлаштування хворих на туберкульоз;


-28- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу статті 5 після абзаца третього доповнити новим пунктом "забезпечують доступність і безоплатність надання протитуберкульозної допомоги громадянам України, хворим на туберкульоз у державних протитуберкульозних закладах"

Враховано редакційно

35.
здійснюють контроль за додержанням юридичними і фізичними особами санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних та ветеринарних правил і норм щодо туберкульозу;
-29- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац третій статті 5 викласти в такій редакції: "здійснює контроль за виконанням юридичними та фізичними особами соціально-економічних, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних і ветеринарних правил і норм щодо боротьби з туберкульозом;"
Враховано редакційно
здійснюють заходи, спрямовані на забезпечення епідемічного благополуччя щодо туберкульозу, контролюють проведення цих заходів юридичними і фізичними особами;
36.
інформують населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію щодо захворювання на туберкульоз в регіоні та заходи, які здійснюються з метою її поліпшення;


інформують населення через засоби масової інформації про епідемічну ситуацію щодо захворювання на туберкульоз в регіоні та заходи, які здійснюються з метою її поліпшення;
37.
забезпечують кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами комунальні заклади охорони здоров'я, діяльність яких пов'язана з профілактикою і лікуванням захворювання на туберкульоз.
-30- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 5 доповнити таким абзацом: "щорічно звітують на сесіях відповідних рад про хід виконання державної програми по боротьбі з туберкульозом".

Враховано
забезпечують кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами комунальні заклади охорони здоров'я та інші підприємства, установи, організації, діяльність яких пов'язана з виконанням програм по боротьбі з туберкульозом;
щорічно звітують на сесіях відповідних рад про хід виконання програм по боротьбі з туберкульозом.


-31- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац п'ятий статі 5 викласти в такій редакції: "забезпечує кадрами, фінансовими та матеріально-технічними ресурсами комунальні заклади охорони здоров'я та інші установи, діяльність яких пов'язана з профілактикою і лікуванням хворих на туберкульоз відповідно до вимог Державної програми по боротьбі з туберкульозом, затвердженої Кабінетом Міністрів України за рахунок коштів, передбачених для цієї мети в Державному та місцевих бюджетах."


Враховано редакційно


38.
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
-32- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Назву статті 6 викласти в такій редакції: "Повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз"

Враховано у ст. 5
Стаття 6. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
39.
Органи місцевого самоврядування у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
-33- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
В абзаці першому статті 6 слова "органи місцевого самоврядування" замінити словами "місцеві державні адміністрації"
Враховано у ст. 5
Органи місцевого самоврядування у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
40.
забезпечують здійснення та матеріально-технічне забезпечення профілактичних і протиепідемічних заходів на територіях населених пунктів;

-34- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац другий статті 6 викласти в такій редакції: "забезпечує реалізацію Державної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз, матеріально-технічне, фінансове забезпечення за рахунок коштів, передбачених для цієї мети в Державному та місцевих бюджетах;"

Враховано редакційно
забезпечують реалізацію державної та місцевих програм по боротьбі з туберкульозом, їх матеріально-технічне та фінансове забезпечення;
41.
здійснюють комплексні заходи, спрямовані на поліпшення ситуації із захворюванням на туберкульоз;


здійснюють комплексні заходи, спрямовані на поліпшення ситуації із захворюванням на туберкульоз;
42.
забезпечують участь у боротьбі із захворюванням на туберкульоз закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі протитуберкульозних закладів, діяльність яких пов'язана із захистом населення від захворювання на туберкульоз;


забезпечують участь у боротьбі із захворюванням на туберкульоз закладів та установ охорони здоров'я усіх форм власності, а також вдосконалення мережі протитуберкульозних закладів, діяльність яких пов'язана із захистом населення від захворювання на туберкульоз;
43.
забезпечують доступність і безоплатність надання протитуберкульозної допомоги громадянам України, хворим на туберкульоз, у державних і комунальних протитуберкульозних закладах;
-35- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці п'ятому статті 6 слова "державних і" виключити.

Враховано
забезпечують доступність і безоплатність надання протитуберкульозної допомоги громадянам України, хворим на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, в комунальних протитуберкульозних закладах;
44.
забезпечують відповідно до законодавства хворих на туберкульоз та осіб з груп підвищеного ризику захворювання чи його рецидиву лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування та профілактики захворювання на туберкульоз;
-36- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Абзац шостий статті 6 доповнити словами: "на безкоштовній основі"

Враховано
відповідно до вимог цього Закону безоплатно забезпечують хворих на туберкульоз та осіб з груп підвищеного ризику захворювання чи його рецидиву лікарськими засобами та виробами медичного призначення для лікування та профілактики захворювання на туберкульоз; забезпечують реалізацію передбачених законодавством заходів соціального захисту хворих на туберкульоз, у тому числі щодо поліпшення житлових умов і працевлаштування хворих на туберкульоз;


-37- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац шостий статті 6 після слів "відповідно до законодавства" доповнити словами "про боротьбу із захворюванням на туберкульоз"

Враховано-38- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Доповнити частину першу статті 6 новим абзацем "забезпечують фінансовими та матеріальними ресурсами комунальні заклади, діяльність яких пов'язана з профілактикою і лікуванням хворих на туберкульоз;"
Враховано

45.
вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом;


вирішують інші питання у межах повноважень, визначених законом;
46.
забезпечують контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів.


забезпечують контроль за здійсненням протитуберкульозних заходів.
47.
Стаття 7. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
-39- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві та тексті статті виключити слова "спеціально уповноваженого"

Враховано
Стаття 7. Повноваження центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз
48.
Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:


Центральний орган виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз:
49.

-40- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 7 доповнити абзацом першим такого змісту: "розробляє та представляє на затвердження Кабінету Міністрів України проект Державної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз із урахуванням пропозицій Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських адміністрацій;"
Враховано
розробляє та представляє на затвердження Кабінету Міністрів України проект державної програми боротьби із захворюванням на туберкульоз із урахуванням пропозицій Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади;


розробляє, затверджує і вводить у дію санітарні норми, методи обстеження і лікування хворих, діагностики та профілактики захворювання на туберкульоз, інші нормативно-правові акти;

-41- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
В абзаці другому статті 7 доповнити перелік стандартами лікування та обстеження хворих на туберкульоз.

Враховано
розробляє, затверджує і вводить у дію санітарні норми, стандарти щодо реєстрації, обліку, обстеження, лікування хворих та медичного (диспансерного) нагляду за ними, методи діагностики та профілактики захворювання на туберкульоз, інші нормативно-правові акти;
50.
веде статистичний облік захворювань на туберкульоз;


веде статистичний облік захворювань на туберкульоз;
51.
аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє обгрунтовані пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз і поліпшення епідемічної ситуації та подає їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України;
-42- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці четвертому статті 7 виключити слова "в установленому порядку"

Враховано
аналізує і прогнозує епідемічну ситуацію в Україні та в окремих регіонах, розробляє обгрунтовані пропозиції щодо профілактики та зниження рівня захворюваності на туберкульоз і поліпшення епідемічної ситуації та подає їх на розгляд Кабінету Міністрів України;-43- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити статтю 7 абзацем в такій редакції: "створює та забезпечує функціонування національної системи моніторингу захворювання на туберкульоз;"
Враховано
створює та забезпечує функціонування національної системи моніторингу захворювання на туберкульоз;
52.
бере участь у формуванні державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів, а також на підготовку фахівців з профілактики та лікування туберкульозу;
-44- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Відредагувати абзац п'ятий статті 7, доповнити положенням про здійснення контролю за раціональним використанням лікарських засобів.

Враховано
бере участь у формуванні на умовах державного контракту державних замовлень на виробництво лікарських засобів, медичних імунобіологічних препаратів та дезінфекційних засобів, необхідних для лікування хворих та хіміопрофілактики туберкульозу, здійснення профілактичних та протиепідемічних заходів, організовує їх централізовану закупку за рахунок коштів Державного бюджету України, забезпечує розподіл між регіонами та контроль за їх раціональним використанням, а також формує державне замовлення на підготовку фахівців з профілактики та лікування туберкульозу;
53.
здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз;


здійснює міжвідомчу координацію та забезпечує взаємодію з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади у сфері боротьби із захворюванням на туберкульоз;
54.
організовує гігієнічне навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установи державної санітарно-епідеміологічної служби інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарні норми та інші нормативно-правові акти щодо захисту населення від захворювання на туберкульоз;


організовує гігієнічне навчання населення з питань запобігання виникненню та поширенню туберкульозу, а також забезпечує медичні служби міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, установи державної санітарно-епідеміологічної служби інформацією про епідемічну ситуацію в Україні та у світі, щорічно інформує їх про прийняті санітарні норми та інші нормативно-правові акти щодо захисту населення від захворювання на туберкульоз;
55.
вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.


вирішує інші питання у межах повноважень, визначених законом.
56.
Розділ III. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ


Розділ III. ЗАХИСТ НАСЕЛЕННЯ ВІД ЗАХВОРЮВАННЯ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
57.
Стаття 8. Обов'язкові профілактичні медичні огляди на туберкульоз
-45- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву та частину першу статті 8 викласти в такій редакції: "Стаття 8. Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз
Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз забезпечується лікарями, іншими медичними працівниками, які зобов'язані усіх хворих із будь-якими ознаками туберкульозу направити для подальшого обстеження до відповідного протитуберкульозного закладу чи до лікаря спеціаліста (фтизіатра)."Враховано
Стаття 8. Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз
Своєчасне виявлення хворих на туберкульоз забезпечується лікарями, іншими медичними працівниками, які зобов'язані усіх хворих із будь-якими ознаками туберкульозу направити для подальшого обстеження до відповідного протитуберкульозного закладу чи до лікаря-спеціаліста (фтизіатра).
58.
1. Для запобігання захворювання на туберкульоз проводяться профілактичні медичні огляди населення.
-46- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У частині першій статті 8 вказати мету проведення обов'язкових медичних оглядів.

Враховано
З метою своєчасного виявлення осіб, інфікованих мікобактеріями туберкульозу та хворих на туберкульоз проводяться також профілактичні медичні огляди населення.
59.
Обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають:


Обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз підлягають:
60.
а) діти віком до 14 років включно - щороку без обов'язкового застосування рентгенфлюорографії;
-47- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
В абзаці другому частини першої статті 8 текст після слова "щороку" виключити.

Враховано

діти віком до 14 років включно - щороку;


-48- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 8 позначення пунктів літерами замінити цифровим

Враховано частково-49- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Підпункт а) пункту 1 статті 8 викласти в наступній редакції: "а) діти віком до 14 років включно із застосуванням експрес-тестів щорічно без обов'язкового застосування рентгенфлюорографії"

Враховано редакційно

61.
б) особи віком від 15 років -не рідше одного разу на 2 роки із застосуванням рентгенфлюорографії, за винятком певних контингентів, яким такі огляди проводяться у строки, встановлені спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я;
-50- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Абзац третій частини першої статті 8 викласти в такій редакції: "працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами та особи віком до 21 року, а також працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, - щороку, за винятком певних контингентів, яким такі огляди проводяться у строки, встановлені окремими актами законодавства;"
-51- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 8 доповнити частиною такого змісту: "г) для обстеження сільського населення на захворювання на туберкульоз регулярно - у відповідності до графіка - організуються виїзди бригад спеціалістів не рідше 2 разів у рік, включаючи обов'язкове здійснення флюорографії;"
Враховано


Враховано
частково
працівники, зайняті на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами та особи віком до 21 року, а також працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення, - щороку, за винятком певних категорій працівників, яким такі огляди проводяться у строки, встановлені спеціальними нормативно-правовими актами;-52- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Пункт 1 статті 8 доповнити підпунктами "г" та "д" наступного змісту:
"г) іноземці та особи без громадянства при постанові на облік згідно чинного законодавства із застосуванням експрес-тестів;
д) особи, які вступають у вищі та середні учбові заклади із застосуванням експрес-тестів або ренгенфлюоорографії"

Враховано редакційно-53- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У пункті б) частини другої текст "від 15 років" замінити текстом "від 14 років", а текст "спеціально уповноваженим" - виключити.
Враховано

62.
в) особи, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, - під час прибуття до цих установ, а в подальшому не рідше одного разу на рік та за місяць до звільнення.


особи, які відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, - під час прибуття до цих установ, а в подальшому - не рідше одного разу на рік, та за місяць до звільнення.
63.
2. Порядок і строки проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
-54- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Викласти частину другу статті 8 у наступній редакції: "Перелік професій, виробництв, підприємств, установ та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз, терміни та порядок проведення, необхідні лабораторні, інструментальні та інші види досліджень, що використовуються під час проведення цих оглядів, встановлюються Кабінетом Міністрів України."

-55- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
В абзаці першому частини третьої статті 8 виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано

Враховано

Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз, терміни та порядок проведення, необхідні лабораторні, інструментальні та інші види досліджень, що використовуються під час проведення цих оглядів, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
64.
У разі подання відповідним головним державним санітарним лікарем інформації про погіршення епідемічної ситуації органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз.
-56- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 8 викласти в новій редакції та доповнити статтю двома частинами в такій редакції: "У разі погіршення епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній показник на відповідній території. До груп із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз, відносяться особи які: перебувають у контакті з хворими на активні форми туберкульозу, не мають постійного місця проживання, відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, зловживають алкоголем чи наркотиками, а також біженці, мігранти тощо.
Критерії для віднесення певної соціальної категорії
населення до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Рентгенофлюорографія, як метод своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, застосовується за наявності в обстежуваних осіб медичних показань, а також при обстеженні осіб з груп підвищеного ризику. При проведенні обов'язкових медичних оглядів цей метод може застосовуватися щодо груп, визначених Переліком професій, виробництв, підприємств, установ та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз. У разі неблагополучної епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз зазначений метод може застосовуватися при обстеженні й інших визначених груп населення."
Враховано
У разі погіршення епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз за поданням відповідного головного державного санітарного лікаря органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування приймають рішення про проведення позачергових обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам, чи інших груп населення, серед яких рівень захворюваності значно перевищує середній показник на відповідній території. До груп із підвищеним ризиком захворювання на туберкульоз відносяться особи, які: перебувають у контакті з хворими на активні форми туберкульозу, не мають постійного місця проживання, відбувають покарання в установах кримінально-виконавчої системи, зловживають алкоголем чи наркотиками, а також біженці, мігранти тощо.
Критерії для віднесення певної соціальної категорії населення до групи підвищеного ризику захворювання на туберкульоз встановлюються центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
Рентгенофлюорографія, як метод своєчасного виявлення хворих на туберкульоз, застосовується за наявності в обстежуваних осіб медичних показань, а також при обстеженні осіб з груп підвищеного ризику. При проведенні обов'язкових медичних оглядів цей метод може застосовуватися щодо груп, визначених Переліком професій, виробництв, підприємств, установ та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз. У разі неблагополучної епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз зазначений метод може застосовуватися при обстеженні й інших визначених груп населення.
65.
3. Перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам на туберкульоз, порядок проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок встановлюються відповідно до статті 21 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

-57- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину третю статті 8 виключити

-58- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю статті 8 після тексту "професій, виробництв" доповнити текстом "підприємств, установ"


Враховано


Враховано


66.
4. Особи, які відмовляються або ухиляються від проходження обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз, відсторонюються від роботи, а неповнолітні, учні та студенти - від відвідування навчальних закладів.
-59- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину шосту статті 8 доповнити реченням такого змісту: "Злісне та систематичне ухилення від проходження обов'язкових профілактичних оглядів на туберкульоз тягне за собою адміністративну відповідальність згідно чинного законодавства."

Враховано редакційно
Особи, які ухиляються, або без поважних причин у визначений термін не пройшли обов'язковий профілактичний медичний огляд на туберкульоз, відсторонюються від роботи, а неповнолітні, учні та студенти - відсторонюються від відвідування навчальних закладів.


-60- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину четверту статті 8 викласти у редакції: "Особи, які без поважних причин не пройшли обов'язкових профілактичних медичних оглядів на туберкульоз, передбачених цим Законом у терміни, встановлені цією статтею, направляються у відпустку за власний рахунок, а неповнолітні, учні та студенти - відсторонюються від відвідування навчальних закладів. Зазначеним особам може бути відмовлено у прийомі їх на роботу."
Враховано редакційно

67.
Стаття 9. Профілактичні щеплення проти туберкульозу


Стаття 9. Профілактичні щеплення проти туберкульозу
68.
Профілактичні щеплення проти туберкульозу здійснюються відповідно до Календаря профілактичних щеплень та у порядку, який затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.
-61- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 9 після слова "здійснюється" доповнити словами "відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", а також"

Враховано
Профілактичні щеплення проти туберкульозу в Україні є обов'язковими і здійснюються відповідно до календаря профілактичних щеплень з дотриманням вимог статті 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.


-62- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 9 доповнити словами "та відповідно до Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Враховано-63- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У статті 9 виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано-64- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити статтю 9 частиною другою такого змісту: "Профілактичні щеплення проти туберкульозу проводяться безоплатно, за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством."
Враховано
Профілактичні щеплення проти туберкульозу проводяться безоплатно, за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством.
69.
Стаття 10. Здійснення протитуберкульозних заходів під час оформлення дітей та підлітків до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів і прийняття на роботу працівників


Стаття 10. Здійснення протитуберкульозних заходів під час оформлення дітей та підлітків до навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів і прийняття на роботу працівників
70.
Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів без результатів туберкулінодіагностики та проведення профілактичних щеплень у встановлені терміни не дозволяється.
-65- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину другу статті 10 викласти в такій редакції: "Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Результати туберкулінодіагностики та інших видів обстеження дітей на туберкульоз наводяться у відповідній довідці закладу охорони здоров'я."

-66- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину першу статті 10 доповнити словами: "за винятком випадків, передбачених законодавством."

Враховано

Враховано редакційно
Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється згідно з вимогами статті 15 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб". Результати туберкулінодіагностики та інших видів обстеження дітей на туберкульоз наводяться у відповідній довідці закладу охорони здоров'я.


-67- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Частину першу статті 10 вилучити.

Враховано частково-68- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину першу статті 10 викласти в такій редакції: "Оформлення та прийняття дітей віком до 14 років до виховних, навчальних, оздоровчих та інших дитячих закладів здійснюється за наявності у них відповідної довідки закладу охорони здоров'я, в якому дитина перебуває під медичним наглядом"
Враховано

71.
При прийнятті на роботу працівника власник або уповноважений ним орган зобов'язаний за свої кошти організувати його флюорографічне обстеження на туберкульоз, якщо таке обстеження не проводилось протягом року.
-69- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Абзац другий статті 10 після слів "організувати його" доповнити словами "експрес-діагностування із застосуванням експрес-тестів або"

-70- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У частині другій статті 10 необхідне посилання на затверджений Перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковим медоглядам та відмову у прийнятті їх на роботу при виявленні туберкульозу.
Враховано в частині четвертій ст. 8

Враховано
При прийнятті на роботу працівників визначених професій, виробництв, організацій власник або уповноважений ним орган зобов'язані за свої кошти організувати їх медичне обстеження, у тому числі на туберкульоз, якщо таке обстеження передбачене переліком професій, виробництв, організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам. Особи, у яких виявлено захворювання на туберкульоз, не можуть бути прийняті на роботи, визначені зазначеним переліком.


-71- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину другу статті 10 після слова "флюорографічне" доповнити словами "та інші діагностичні"
Враховано редакційно
-72- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу статті 10 виключити.

Відхилено

72.

-73- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Доповнити законопроект статтею 11 такого змісту: "Стаття 11. Хіміопрофілактика туберкульозу
Хіміопрофілактиці туберкульозу підлягають особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком до 18 років, у яких вперше в житті виявлено позитивну пробу на туберкулін, хворі на туберкульоз із затихаючим процесом та у фазі ремісії, члени сім'ї хворого на заразні форми туберкульозу та інші особи, які проживають з ним в одній кімнаті, а також особи, щодо яких встановлено безпосередній контакт з таким хворим. Особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком понад 18 років, можуть підлягати хіміопрофілактиці туберкульозу за наявності медичних показань.
Хіміопрофілактика туберкульозу проводиться під контролем медичного працівника.
Хіміопрофілактика туберкульозу здійснюється безоплатно, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством, що передбачені на реалізацію відповідних програм боротьби з туберкульозом, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я."

Враховано
Стаття 11. Хіміопрофілактика туберкульозу
Хіміопрофілактиці туберкульозу підлягають особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком до 18 років, у яких вперше в житті виявлено позитивну пробу на туберкулін, хворі на туберкульоз із затихаючим процесом та у стані ремісії, члени сім'ї хворого на заразні форми туберкульозу та інші особи, які проживають з ним в одній кімнаті, а також особи, які були в безпосередньому контакті з таким хворим. Особи, інфіковані мікобактеріями туберкульозу віком понад 18 років, можуть підлягати хіміопрофілактиці туберкульозу за наявності медичних показань.
Хіміопрофілактика туберкульозу проводиться під контролем медичного працівника.
Хіміопрофілактика туберкульозу здійснюється безоплатно, за рахунок коштів місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством, що передбачені на реалізацію відповідних програм боротьби з туберкульозом, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.


Стаття 11. Обов'язкове обстеження, облік та лікування хворих на туберкульоз
-74- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 11 викласти в новій редакції та доповнити статтю частиною першою: "Стаття 12. Лікування та медичний (диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз"
Враховано
Стаття 12. Лікування та медичний (диспансерний) нагляд за хворими на туберкульоз
73.
1. Хворі на заразні форми туберкульозу, в тому числі із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм або наркоманію чи токсикоманію, а також хворі, які ведуть асоціальний спосіб життя, ухиляються від лікування і становлять загрозу розповсюдження хвороби серед населення, підлягають обов`язковому обліку та за рішенням суду обов`язковій госпіталізації до протитуберкульозних закладів.
-75- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Доповнити статтю 11 такою частиною: "Лікування хворих на туберкульоз здійснюється під обов'язковим медичним контролем із дотриманням встановлених стандартів лікування. Лікування та медичний (диспансерний) нагляд за всіма хворими на туберкульоз і особами, які були в контакті з хворими на заразні форми туберкульозу, здійснюється спеціалізованими протитуберкульозними закладами."

-76- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину першу статті 11 відредагувати

-77- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У частині першій статті 11 слово "обов'язковій" замінити словом "негайній".

Враховано

Враховано


Враховано редакційно
Лікування хворих на туберкульоз здійснюється під обов'язковим медичним контролем із дотриманням встановлених стандартів лікування. Лікування та медичний (диспансерний) нагляд за всіма хворими на туберкульоз, інфікованими мікобактеріями туберкульозу та особами, які були в контакті з хворими на заразні форми туберкульозу, здійснюється спеціалізованими протитуберкульозними закладами.
Хворі на заразні форми туберкульозу, в тому числі соціально дезадаптовані, із супутніми захворюваннями на хронічний алкоголізм, наркоманію чи токсикоманію, які ухиляються від лікування і становлять загрозу розповсюдження хвороби серед населення за рішенням суду підлягають обов`язковій госпіталізації до протитуберкульозних закладів, визначених місцевими органами виконавчої влади.


-78- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Статтю 11 доповнити частиною такого змісту: "Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я організувати в кожному регіоні України спеціалізовані туберкульозні стаціонари для примусового лікування названих контингентів"
Враховано редакційно

74.
Порядок госпіталізації та лікування хворих визначаються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

-79- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 11 виключити текст "спеціально уповноваженим"

Враховано
Порядок госпіталізації, лікування та медичного (диспансерного) нагляду за хворими на туберкульоз визначається центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
75.
Рішення про примусову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу приймається судом за місцем знаходження цього закладу. Заява про госпіталізацію хворого на туберкульоз подається до суду протитуберкульозним закладом, який надає амбулаторну протитуберкульозну допомогу таким хворим.

-80- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Відредагувати частини третю та четверту статті 11, привівши їх у відповідність до рекомендацій міжнародних організацій щодо порядку лікування та медичного нагляду за хворими на туберкульоз.


Враховано
Рішення про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозних закладів хворих на заразні форми туберкульозу приймається судом за місцем виявлення зазначених хворих, або за місцем знаходження цих закладів. Заява про обов'язкову госпіталізацію хворого на туберкульоз подається до суду протитуберкульозним закладом, який здійснює медичний (диспансерний) нагляд за цим хворим.
76.
2. Лікувально-профілактичні заклади усіх форм власності або особи, які займаються індивідуальною медичною діяльністю, у разі виявлення хворого на туберкульоз чи його рецидив зобов'язані в триденний термін повідомити про це санітарно-епідеміологічну станцію та протитуберкульозну службу за місцем проживання хворого.
-81- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину 2 в кінці доповнити словами "з заповненням термінового повідомлення"

Враховано редакційно
Заклади охорони здоров'я усіх форм власності та медичні працівники, які займаються приватною медичною практикою, у разі виявлення особи, хворої на туберкульоз, або підозрілої щодо захворювання на туберкульоз зобов'язані направити зазначених осіб до протитуберкульозного закладу для подальшого обстеження за місцем проживання або виявлення та терміново повідомити про них цей заклад.
77.
Стаття 12. Ізоляція хворих на заразні форми туберкульозу
-82- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 12 вилучити.

Враховано

78.
Хворі на заразні форми туберкульозу підлягають обов'язковому відселенню з гуртожитків, комунальних квартир та квартир, у яких відсутні умови для ізоляції такого хворого, та забезпечуються окремою житловою площею у порядку, встановленому законодавством.
-83- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 12 викласти в такій редакції: "Хворі на заразні форми туберкульозу у судовому порядку виселяються з гуртожитків, комунальних квартир і квартир, у яких немає умов для ізоляції хворого, за поданням спеціальних закладів охорони здоров'я з обов'язковим наданням іншої житлової площі, де є належні умови для хворого відповідно до чинного законодавства."

Враховано редакційно

79.
Стаття 13. Права та обов'язки осіб, які контактують з хворими на заразні форми туберкульозу і пільги для них
-84- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Назву статті 13 викласти в редакції: "Обов'язки хворих на туберкульоз"

Враховано
Стаття 13. Обов'язки хворих на туберкульоз
80.
Особи, які перебувають або перебували у контакті з хворим на заразні форми туберкульозу, підлягають обстеженню та взяттю на облік у протитуберкульозних закладах у порядку, що встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
-85- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Текст статті 13 викласти в такій редакції: "Особи, хворі на туберкульоз зобов'язані дотримуватися режиму лікування, виконувати призначення лікаря протитуберкульозного закладу, проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження, дотримуватися вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у лікувально-профілактичних закладах, на роботі та в побуті, вживати інших заходів для запобігання поширенню туберкульозу."

Враховано
Особи, хворі на туберкульоз, зобов'язані дотримуватися режиму лікування, виконувати призначення лікаря протитуберкульозного закладу, проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та обстеження, дотримуватися вимог санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм у лікувально-профілактичних закладах, на роботі та в побуті, вживати інших заходів для запобігання поширенню туберкульозу.


-86- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 13 виключити текст "спеціально уповноваженим"
Враховано

81.
Члени сім'ї хворого, які проживають разом з ним в одній квартирі (кімнаті), мають право на безоплатну хіміопрофілактику, яка проводиться за рахунок коштів місцевих бюджетів.82.
Стаття 14. Здійснення протитуберкульозних заходів серед сільськогосподарських і свійських тварин
-87- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
Статтю 14 вилучити.

Відхилено
Стаття 14. Здійснення протитуберкульозних заходів серед сільськогосподарських тварин


-88- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Статтю 14 вилучити.

Відхилено-89- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У назві та тексті статті 14 слова "і свійських" виключити.


Враховано

83.
Протитуберкульозні заходи серед сільськогосподарських і свійських тварин здійснюються з метою своєчасного виявлення тварин, хворих на туберкульоз, оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств.
-90- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Внести в статтю 14 редакційні правки, вказавши мету протитуберкульозних заходів серед тварин, включити до контрольованих приватні господарства, де утримуються домашні тварини, переробні підприємства та реалізацію тваринницької продукції.

Враховано
Протитуберкульозні заходи серед сільськогосподарських тварин здійснюються з метою недопущення зараження туберкульозом людей від хворих на туберкульоз тварин шляхом своєчасного виявлення таких тварин, у тому числі у приватних (фермерських) господарствах, та оздоровлення неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств.
84.
Протитуберкульозні заходи серед сільськогосподарських і свійських тварин здійснюються відповідно до нормативно-правових актів України з питань ветеринарної медицини.


Протитуберкульозні заходи серед сільськогосподарських тварин здійснюються відповідно до нормативно-правових актів з питань ветеринарної медицини.
85.
Продукція з неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств реалізується згідно із санітарними і ветеринарними вимогами до профілактики туберкульозу.


Продукція з неблагополучних щодо туберкульозу тваринницьких господарств використовується згідно з вимогами санітарних і ветеринарних правил щодо профілактики туберкульозу.
86.
Організація і контроль за проведенням ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів у тваринницьких господарствах здійснюється органами управління державної ветеринарної медицини.


Організація і контроль за проведенням ветеринарно-санітарних і протиепізоотичних заходів щодо туберкульозу у тваринницьких господарствах, у тому числі у приватних (фермерських) господарствах, на підприємствах, що переробляють і реалізують тваринницьку продукцію, здійснюють органи державної ветеринарної медицини.
87.
Розділ IV. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЇХ УМОВИ ПРАЦІ ТА ПІЛЬГИ
-91- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву розділу 4 викласти в такій редакції: "Розділ IV. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ, ІНФІКОВАНИМ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ, ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА УМОВИ ПРАЦІ"
Враховано
Розділ IV. МЕДИЧНА ДОПОМОГА ХВОРИМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА ДІТЯМ І ПІДЛІТКАМ, ІНФІКОВАНИМ МІКОБАКТЕРІЯМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ , ЇХ СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА УМОВИ ПРАЦІ
88.
Стаття 15. Гарантії держави щодо надання протитуберкульозної допомоги хворим


Стаття 15. Гарантії держави щодо надання протитуберкульозної допомоги хворим
89.
Хворі на туберкульоз підлягають безоплатному диспансерному нагляду, лікуванню в стаціонарах державних, комунальних медичних закладів і державних наукових установ та у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях, а також забезпечуються під час амбулаторного лікування проти-туберкульозними препаратами у гарантованому державою обсязі, який є складовою частиною обсягу гарантованого громадянам рівня медико-санітарної допомоги, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.
-92- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину першу статті 15 викласти в такій редакції: "Лікувально-профілактична допомога хворим на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та наукових установах, медичний (диспансерний) нагляд, а також санаторно-курортне лікування у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях надається безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством. Під час лікування хворі на туберкульоз безперебійно та безоплатно забезпечуються протитуберкульозними препаратами в кількості та асортименті, встановлених центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у стандарті лікування хворих на туберкульоз."

Враховано
Лікувально-профілактична допомога хворим на туберкульоз у державних і комунальних закладах охорони здоров'я та наукових установах, медичний (диспансерний) нагляд, а також санаторно-курортне лікування у спеціалізованих протитуберкульозних санаторіях надається безоплатно за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, інших джерел, не заборонених законодавством. Під час лікування хворі на туберкульоз безперебійно та безоплатно забезпечуються протитуберкульозними препаратами в кількості та асортименті, встановлених центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я у стандарті лікування хворих на туберкульоз.
90.
Продаж протитуберкульозних препаратів в аптечних закладах здійснюється тільки за рецептами лікарів.
-93- Н.д.Шаров І.Ф. (Реєстр.картка №399)
Частину другу статті 15 вилучити.

Відхилено
Продаж протитуберкульозних препаратів в аптечних закладах усіх форм власності здійснюється тільки за рецептами лікарів.


-94- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу статті 15 після слова "закладах" доповнити словами "усіх форм власності"

Враховано

91.
Держава визначає особливості надання допомоги хворим, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, мігрантам, біженцям, іноземцям, особам без громадянства, встановлює умови праці для хворих на туберкульоз.
-95- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині третій статті 15 слово "мігрантів" замінити словом "емігрантів"


Відхилено
Держава визначає особливості надання лікувально-профілактичної допомоги хворим на туберкульоз, які перебувають в установах кримінально-виконавчої системи, мігрантам, біженцям, іноземцям, особам без громадянства, встановлює умови праці для хворих на туберкульоз.
92.
Стаття 16. Пільги хворим на активні форми туберкульозу та інфікованим мікобактеріями туберкульозу дітям і підліткам
-96- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Назву статті 16 викласти в такій редакції: "Стаття 16. Соціальний захист хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей і підлітків"

Враховано
Стаття 16. Соціальний захист хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу дітей і підлітків
93.
Хворі на активні форми туберкульозу та діти і підлітки, інфіковані мікобактеріями туберкульозу, забезпечуються харчуванням в протитуберкульозних стаціонарах і санаторіях за нормами, що встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
-97- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Текст статті 16 викласти в такій редакції:
"Хворі на заразні форми туберкульозу, які проживають у гуртожитках, а також у одній кімнаті разом з іншими членами сім'ї або в перенаселених квартирах, мають право на отримання житла у першу чергу в порядку, встановленому законодавством.
Хворі на активні форми туберкульозу та діти і підлітки, інфіковані мікобактеріями туберкульозу під час лікування в протитуберкульозних стаціонарах і санаторіях безоплатно забезпечуються харчуванням за підвищеними нормами.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у разі неблагополучної епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз створюють спеціальні навчальні заклади (класи, групи) санаторного типу з підвищеними нормами харчування для дітей, інфікованих мікобактеріями туберкульозу.
Норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, видів діяльності та господарювання, громадські та благодійні організації можуть встановлювати для осіб, які хворіють на туберкульоз або інфіковані мікобактеріями туберкульозу, норми харчування вищі, ніж встановлені законодавством, надавати за власні кошти інші види благодійної допомоги."

Враховано
Хворі на заразні форми туберкульозу, які проживають у гуртожитках, а також в одній кімнаті разом з іншими членами сім'ї або в перенаселених квартирах, мають право на отримання житла у першу чергу в порядку, встановленому законодавством.
Хворі на активні форми туберкульозу та діти і підлітки, інфіковані мікобактеріями туберкульозу під час лікування в протитуберкульозних стаціонарах і санаторіях безоплатно забезпечуються харчуванням за підвищеними нормами.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування у разі неблагополучної епідемічної ситуації щодо захворювання на туберкульоз створюють спеціальні навчальні заклади (класи, групи) санаторного типу з підвищеними нормами харчування для дітей, інфікованих мікобактеріями туберкульозу.
Норми харчування для осіб, хворих на туберкульоз та інфікованих мікобактеріями туберкульозу, встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, видів діяльності та господарювання, громадські та благодійні організації можуть встановлювати для осіб, які хворіють на туберкульоз або інфіковані мікобактеріями туберкульозу, норми харчування вищі, ніж встановлені законодавством, надавати за власні кошти інші види благодійної допомоги.


-98- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Статтю 16 після слова "забезпечуються" доповнити словом "безплатним"
Враховано
-99- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Статтю 16 після слів "і підлітки" доповнити текстом "віком до 14 років", а текст "спеціально уповноваженим" - виключити.


Враховано редакційно

94.
Стаття 17. Протитуберкульозна допомога хворим на туберкульоз, виявленим в установах кримінально-виконавчої системи
-100- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Статтю 17 відредагувати щодо погодження нормативних документів з МОЗ та порядку продовження медичного (диспансерного) нагляду в територіальних протитуберкульозних закладах.
Враховано
Стаття 17. Протитуберкульозна допомога хворим на туберкульоз в установах кримінально-виконавчої системи
95.
Хворі на туберкульоз, виявлені в слідчих ізоляторах, отримують лікування в медичних частинах слідчих ізоляторів. Хворі на туберкульоз, виявлені у виправно-трудових колоніях, забезпечуються лікуванням у спеціалізованих протитуберкульозних закладах кримінально-виконавчої системи. Порядок виявлення, лікування таких хворих та здійснення профілактичних заходів встановлюються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я та Державним департаментом України з питань виконання покарань. У разі звільнення хворого на активні форми туберкульозу установа кримінально-виконавчої системи повідомляє про це протитуберкульозний заклад органу охорони здоров'я за обраним ним місцем проживання. Після прибуття до обраного місця проживання зазначені особи зобов`язані стати на облік у відповідному протитуберкульозному закладі.


-101- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 17 виключити текст "спеціально уповноваженим"


Враховано
Хворі на туберкульоз, виявлені в слідчих ізоляторах, отримують лікувально-профілактичну допомогу в медичних частинах слідчих ізоляторів. Хворі на туберкульоз, виявлені у виправно-трудових колоніях, забезпечуються лікувально-профілактичною допомогою у спеціалізованих протитуберкульозних закладах кримінально-виконавчої системи. Порядок виявлення, лікування таких хворих та здійснення профілактичних заходів встановлюється центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань за погодженням з центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.
У разі звільнення хворого на активну форму туберкульозу установа кримінально-виконавчої системи повідомляє про це орган охорони здоров'я за обраним звільненим місцем проживання. Після прибуття до обраного місця проживання зазначені особи зобов`язані з'явитися до відповідного протитуберкульозного закладу для продовження лікування та медичного (диспансерного) нагляду.
96.
Стаття 18. Протитуберкульозна допомога мігрантам, біженцям і особам без місця проживання
-102- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
У назві статті 18 текст після слова "мігрантам" виключити.

-103- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У назві та тексті статті 18 слово "мігрант" замінити словом "емігрант" у відповідних відмінках, а текст "спеціально уповноваженим" - виключити.
ВрахованоВраховано частково
Стаття 18. Протитуберкульозна допомога мігрантам
97.
Порядок виявлення, профілактики і лікування туберкульозу серед мігрантів, біженців і осіб без місця проживання встановлюється спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі охорони здоров'я.

-104- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Текст статті викласти в такій редакції: "Протитуберкульозна допомога мігрантам надається згідно з вимогами цього Закону, дотриманням інших актів законодавства та міжнародних зобов'язань України щодо захисту прав і свобод людини.
Порядок виявлення, профілактики і лікування туберкульозу серед мігрантів встановлюється Кабінетом Міністрів України."

Враховано
Протитуберкульозна допомога мігрантам надається згідно з вимогами цього Закону, дотриманням інших актів законодавства та міжнародних зобов'язань України щодо захисту прав і свобод людини.
Порядок виявлення, профілактики і лікування туберкульозу серед мігрантів встановлюється Кабінетом Міністрів України.
98.
Стаття 19. Протитуберкульозна допомога іноземцям та особам без громадянства

-105- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У назві статті 19 додати біженців.


Враховано
Стаття 19. Протитуберкульозна допомога іноземцям, особам без громадянства та біженцям
99.
Дипломатичні представництва та консульські установи України видають візи на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства за умови пред'явлення ними документа про відсутність у них туберкульозу в активній формі, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.
-106- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину першу статті 19 наприкінці доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України"

Враховано
Дипломатичні представництва та консульські установи України видають візи на в'їзд в Україну іноземцям та особам без громадянства за умови пред'явлення ними документа про відсутність у них захворювання на туберкульоз в активній формі, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
100.
Іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають в Україні та хворіють на заразні форми туберкульозу, мають право на медичну допомогу відповідно до міжнародних договорів України або за рахунок приймаючої юридичної чи фізичної особи на період до припинення бактеріовиділення або клінічного одужання.
-107- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину другу статті 19 наприкінці доповнити текстом "згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, чинних в Україні договорів медичного страхування"


Враховано-108- Н.д.Акопян В.Г. (Округ №131)
У частині другій статті 19 слова "відповідно до міжнародних договорів" вилучити.
Відхилено-109- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину другу статті 19 викласти в такій редакції: "Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статусу біженця, та хворіють на туберкульоз, мають право на медичну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та чинними в Україні договорами щодо медичного страхування громадян."
Враховано
Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також особи, що набули статусу біженця, та хворіють на туберкульоз, мають право на медичну допомогу нарівні з громадянами України на умовах, передбачених цим Законом, іншими законами або міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
101.
Стаття 20. Експертиза працездатності хворих на туберкульоз


Стаття 20. Експертиза працездатності хворих на туберкульоз
102.
Хворим на активні форми туберкульозу на період проведення основного курсу лікування може надаватися листок непрацездатності до 10 місяців з дня виявлення захворювання, загострення або рецидиву із збереженням місця роботи. Продовження листка непрацездатності можливе на підставі висновку медико-соціальної експертної комісії. Іншим хворим на туберкульоз із тимчасовою втратою працездатності листок непрацездатності видається на загальних підставах.
-110- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Статтю 20 викласти в такій редакції: "Вперше виявленим хворим на активні форми туберкульозу та хворим із рецидивом туберкульозу листок непрацездатності може видаватися на весь визначений лікарем період проведення основного курсу лікування. За висновком медико-соціальної експертної комісії листок непрацездатності зазначеним особам може бути продовжений, але не більше, ніж на 10 місяців від дня початку основного курсу лікування. Хворим на туберкульоз у стані ремісії листки непрацездатності видаються на загальних підставах. На весь період лікування хворого на туберкульоз за ним зберігається місце роботи."
Враховано
Вперше виявленим хворим на активні форми туберкульозу та хворим із рецидивом туберкульозу листок непрацездатності може видаватися на весь визначений лікарем період проведення основного курсу лікування. За висновком медико-соціальної експертної комісії листок непрацездатності зазначеним особам може бути продовжений, але не більше, ніж на 10 місяців від дня початку основного курсу лікування. Хворим на туберкульоз у стані ремісії листки непрацездатності видаються на загальних підставах. На весь період лікування хворого на туберкульоз за ним зберігається місце роботи.
103.
Стаття 21. Праця хворих на туберкульоз


Стаття 21. Праця хворих на туберкульоз
104.
Особам, хворим на активні форми туберкульозу, забороняється займати посади та виконувати роботи, під час яких можливе виникнення небезпеки зараження на туберкульоз оточуючих.
-111- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Текст статті 21 викласти в такій редакції: "Хворим на активні форми туберкульозу з числа осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам на туберкульоз, забороняється займати посади та виконувати роботи, пов'язані з ризиком зараження на туберкульоз контактних."
Враховано
Хворим на активні форми туберкульозу з числа осіб, які підлягають обов'язковим медичним оглядам на туберкульоз, забороняється займати посади та виконувати роботи, пов'язані з ризиком зараження на туберкульоз контактних.
105.
Перелік видів робіт, для виконання яких особи, хворі на туберкульоз, можуть бути визнані тимчасово або постійно не придатними, визначається спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.

-112- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині другій статті 21 виключити текст "спеціально уповноваженим"

ВрахованоПерелік видів робіт, для виконання яких особи, хворі на туберкульоз, можуть бути визнані тимчасово або постійно непридатними, визначається центральним органом виконавчої влади з питань охорони здоров'я.
106.
Керівники підприємств усіх форм власності, органи соціального захисту населення, профспілки всіляко сприяють працевлаштуванню осіб, хворих на активні форми туберкульозу, відповідно до стану їх здоров'я та рекомендації лікувальних закладів і медико-соціальної експертної комісії. Час вимушеного відсторонення від роботи компенсується згідно з листком непрацездатності за рахунок коштів державного страхування, а у разі визнання особи інвалідом - Пенсійного фонду України.
-113- Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Другу та третю частини статті 21 викласти в такій редакції: "Власник або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації усіх форм власності не має права звільнити працівника у зв'язку з його захворюванням на туберкульоз, крім випадків, передбачених частиною першою цієї статті.
Органи соціального захисту населення, профспілки всіляко сприяють працевлаштуванню осіб, хворих на туберкульоз відповідно до стану їх здоров'я та рекомендацій протитуберкульозних закладів і медико-соціальних експертних комісій."
Враховано
Власник або уповноважений ним орган підприємства, установи, організації усіх форм власності не має права звільнити працівника у зв'язку з його захворюванням на туберкульоз, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Органи соціального захисту та служби зайнятості населення, профспілки всіляко сприяють працевлаштуванню осіб, хворих на туберкульоз відповідно до стану їх здоров'я та рекомендацій протитуберкульозних закладів і медико-соціальних експертних комісій.


-114- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину третю статті 21 після тексту захисту населення" доповнити текстом "служби зайнятості"
Враховано

107.
Розділ V. ПРАВА І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ


Розділ V. ПРАВА І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАКЛАДІВ
108.
Стаття 22. Оплата праці медичних та інших працівників протитуберкульозних закладів


Стаття 22. Оплата праці медичних та інших працівників протитуберкульозних закладів
109.
Умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, встановлюються відповідно до законодавства.
-115- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
У статтях 22 і 23 віднести працівників, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу та осіб, які працюють із живими збудниками туберкульозу та матеріалами, що їх містять до категорій працівників, які піддаються підвищеному ризику зараження туберкульозом.

Враховано
Умови і розміри оплати праці медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, встановлюються відповідно до законодавства про оплату праці працівників, зайнятих на роботах з важкими та небезпечними умовами.


-116- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Доповнити статтю частиною: "Встановити підвищені посадові оклади медичним працівникам і науковцям протитуберкульозних закладів."
Враховано редакційно

110.
Стаття 23. Соціальний та професійний захист медичних та інших працівників, які зазнають ризику професійного захворювання на туберкульоз


Стаття 23. Соціальний захист медичних та інших працівників протитуберкульозних закладів
111.
Захворювання на туберкульоз будь-якої локалізації медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, внаслідок виконання цими працівниками службових обов'язків визнається професійним, і заподіяна шкода їх здоров'ю компенсується у встановленому законодавством порядку.


Захворювання на туберкульоз будь-якої локалізації медичних та інших працівників, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, визнається професійним, і заподіяна їх здоров'ю шкода компенсується у встановленому законом порядку.
112.
Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, мають право на щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих оздоровчих закладах, а також на щорічну відпустку тривалістю не менш як 36 календарних днів з використанням її у літній або інший зручний для них час.
-117- Н.д.Миримський Л.Ю. (Округ №2)
Абзац другий статті 23 викласти в такій редакції: "Всі працівники протитуберкульозних закладів мають право на щорічну відпустку тривалістю не менше 36 календарних днів з використанням її у літній або інший зручний для них час, а також працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, мають право на щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих оздоровчих закладах."

Враховано редакційно
Працівники протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на активні форми туберкульозу, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, мають право на щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного лікування, а також на щорічну відпустку тривалістю не менш як 36 календарних днів.


-118- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
У частині другій статті 23 число "36" замінити числом "45".
Враховано

113.
Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, мають право на першочергове поліпшення житлових умов у порядку, встановленому законодавством.
-119- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Н.д.Марковська Н.С. (Реєстр.картка №347)
Частину третю статті 23 продовжити таким текстом: "на щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих санаторіях, а також на щорічну відпустку загальною тривалістю 45 календарних днів, з використанням її у літній або інший зручний для них час."

Враховано
Працівники протитуберкульозних закладів, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, мають право на першочергове поліпшення житлових умов у порядку, встановленому законодавством, на щорічне безоплатне одержання путівки для санаторно-курортного лікування в спеціалізованих санаторіях, а також на щорічну відпустку загальною тривалістю 45 календарних днів, з використанням її у літній або інший зручний для них час.


-120- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину третю статті 23 викласти в такій редакції: "Медичні працівники протитуберкульозних закладів мають право на першочергове поліпшення житлових умов. Працівники, які захворіли на туберкульоз внаслідок виконання службових обов'язків, мають право на позачергове поліпшення житлових умов у порядку, встановленому законодавством."
Враховано частково

114.
Власник або уповноважений ним орган управління закладами охорони здоров'я, які проводять діагностичні дослідження на туберкульоз і надають лікувально-діагностичну допомогу хворим, зобов'язаний забезпечити працівників зазначених закладів необхідними засобами захисту та проведення їх систематичного обстеження.

-121- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину четверту статті 23 продовжити такими словами: "як диспансерної групи - контактних з хворими на туберкульоз, протирецидивне лікування, санаторне лікування - 1 раз на 2 роки."


Враховано частково
Власники або уповноважені ними органи закладів охорони здоров'я, які проводять діагностичні дослідження на туберкульоз і надають лікувально-діагностичну допомогу хворим, зобов'язані забезпечити працівників зазначених закладів необхідними засобами захисту та проведення відповідних систематичних медичних обстежень цих працівників.
115.
Медичним працівникам протитуберкульозних закладів здійснюється доплата до заробітної плати, надається право на пенсію за віком на пільгових умовах та на щорічну додаткову відпустку у порядку, встановленому законодавством.

-122- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Поширити положення щодо виходу на пенсію на пільгових умовах на лікарів-фтизіатрів.

Враховано
Медичним та іншим працівникам протитуберкульозних закладів, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, надається право на пенсію за віком на пільгових умовах у порядку, встановленому пенсійним законодавством.


-123- Н.д.Дроботов А.І. (Реєстр.картка №355)
Встановити тривалість відпустки працівникам протитуберкульозних закладів у 36 робочих днів.

Враховано-124- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Частину п'яту статті 23 викласти у редакції: "Медичним та іншим працівникам протитуберкульозних закладів заробітна плата встановлюється з урахуванням шкідливості їх роботи".
Питання щодо додаткової їх відпустки і пенсій не є предметом цього Закону, пропонується авторам внести відповідні пропозиції до Закону України "Про відпустки" і до пенсійного законодавства.

Враховано-125- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину п'яту статті 23 викласти в такій редакції: "Медичним працівникам (молодший, середній медичний персонал і лікарі) протитуберкульозних закладів здійснюється доплата до заробітної плати 30%, надається право на пенсію за віком на пільгових умовах та на щорічну додаткову відпустку (12 днів) у порядку, встановленому законодавством."

Враховано частково-126- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Доповнити статтю 23 такою частиною: "Оздоровлення медичних працівників протитуберкульозних закладів проводити у спеціально виділеному санаторії."

Враховано редакційно

116.
Працівники, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню від професійного захворювання на туберкульоз, яке спричинило втрату працездатності, за рахунок власника або уповноваженого ним органу управління закладу охорони здоров'я.
-127- Н.д.Черненко В.Г. (Округ №48)
Частину шосту статті 23 викласти в такій редакції: "Працівники, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, проводять діагностичні дослідження на туберкульоз і надають лікувально-діагностичну допомогу хворим, підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню від професійного захворювання за рахунок власника або уповноваженого ним органу закладу охорони здоров'я. Категорії працівників, які підлягають обов'язковому страхуванню, та порядок страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України."

-128- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Для узгодження внести аналогічні пропозиції до законодавства про обов'язкове державне соціальне страхування.Враховано

Враховано
Працівники, які надають медичну допомогу хворим на туберкульоз, працюють із живими збудниками туберкульозу чи матеріалами, що їх містять, проводять діагностичні дослідження на туберкульоз і надають лікувально-діагностичну допомогу хворим, підлягають обов'язковому державному соціальному страхуванню на випадок професійного захворювання за рахунок власника або уповноваженого ним органу закладу охорони здоров'я. Категорії працівників, які підлягають обов'язковому страхуванню, та порядок страхування встановлюються Кабінетом Міністрів України.
117.
Розділ VI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ


Розділ VI. ФІНАНСУВАННЯ ПРОТИТУБЕРКУЛЬОЗНИХ ЗАХОДІВ
118.
Стаття 24. Фінансування протитуберкульозних заходів


Стаття 24. Фінансування протитуберкульозних заходів
119.
Витрати, пов'язані із здійсненням протитуберкульозних заходів і проведенням наукових досліджень з питань туберкульозу, фінансуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
-129- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині першій статті 24 після тексту "за рахунок коштів" слово "державного" замінити текстом "Державного бюджету України", а слово "законодавством" словом "законом".

Враховано
Витрати, пов'язані з проведенням протитуберкульозних заходів і наукових досліджень у сфері боротьби з туберкульозом, фінансуються за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, фондів соціального страхування, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
120.
Витрати, пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу в установах Державного департаменту України з питань виконання покарань, фінансуються за рахунок коштів цього Департаменту в межах асигнувань, передбачених у Державному бюджеті України на утримання установ і підприємств зазначеного Департаменту.
-130- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
У частині третій текст "законодавством України" замінити словом "законом"

-131- Н.д.Гусак Л.Г. (Округ №144)
Частину другу статті 24 продовжити такими словами: "та додаткових централізованих коштів на період епідемії туберкульозу".
ВрахованоВраховано редакційно
Витрати, пов'язані з профілактикою, діагностикою та лікуванням туберкульозу в установах кримінально-виконавчої системи, фінансуються за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України на утримання цієї системи.
121.
Підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють благодійну діяльність, пов'язану з боротьбою із захворюванням на туберкульоз, користуються пільгами, передбаченими законодавством України.Підприємства, установи та організації усіх форм власності, що здійснюють благодійну діяльність, пов'язану з боротьбою із захворюваннями на туберкульоз, користуються пільгами, передбаченими законом.
122.
Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БОРОТЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ


Розділ VII. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО БОРОТЬБУ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ
123.
Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу із захворюванням на туберкульоз


Стаття 25. Відповідальність за порушення законодавства про боротьбу із захворюванням на туберкульоз
124.
Особи, винні у порушенні законодавства про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, несуть відповідальність згідно із законом.


Особи, винні у порушенні законодавства про боротьбу із захворюванням на туберкульоз, несуть відповідальність згідно із законом.
125.
Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ


Розділ VIII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
126.
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.


1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім частин другої, третьої та шостої статті 23, які набирають чинності з 1 січня 2002 року.
127.
2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз" нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.2. До приведення законодавства у відповідність із цим Законом нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.


-132- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Пункт 2 Прикінцевих положень виключити.

Відхилено

128.
3. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців:
-133- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Доповнити розділ "Прикінцеві положення" пунктом 3 такого змісту: "3. Президенту України протягом шести місяців привести у відповідність до цього Закону Укази Президента та інші нормативно-правові акти, видані ним щодо боротьби із захворюванням на туберкульоз."
Пункт 3 вважати пунктом 4.

-134- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Перший абзац пункту 3 Прикінцевих положень наприкінці доповнити текстом "з дня набрання чинності цим Законом"
ВрахованоВраховано
3. Рекомендувати Президенту України привести у відповідність із цим Законом прийняті ним нормативно-правові акти з питань боротьби із захворюванням на туберкульоз.4. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців від дня набрання чинності цим Законом:
129.
подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законiв України у вiдповіднiсть із цим Законом;


подати Верховній Раді України пропозиції щодо приведення законiв України у вiдповіднiсть із цим Законом;
130.
привести у вiдповіднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;


привести у вiдповіднiсть з цим Законом свої нормативно-правовi акти;
131.
забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами, iншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актiв, що суперечать цьому Закону;
-135- Н.д.Беспалий Б.Я. (Реєстр.картка №404)
Абзац четвертий пункту 3 Прикінцевих положень викласти у редакції: "забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону"

Враховано
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність до цього Закону;
132.
забезпечити прийняття мiнiстерствами та iншимі центральними органами виконавчої влади вiдповідно до їх компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону.
-136- Н.д.Борзих О.I. (Округ №103)
Частину третю прикінцевих положень доповнити словами: "подати Верховній Раді України програму Уряду щодо забезпечення розмірів заробітної плати та пенсій не нижче прожиткового мінімуму."
Враховано частково
забезпечити прийняття мiнiстерствами , iншими центральними органами виконавчої влади вiдповідно до їх компетенцiї нормативно-правових актiв, що випливають з цього Закону.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні