Назва: Про внесення змін до ''Кодексу законів про працю України''
Автор: Народний депутат України Моісеєнко В.М. (в.о.№53)
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань соціальної політики та праці

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом
0.
Проект
Закон України
Про внесення змін до "Кодексу законів про працю України"


Проект
Закон України
Про внесення змін до "Кодексу законів про працю України"
1.
Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
2.
внести до "Кодексу законів про працю України" такі зміни:


-1-Н.д.СтоянО.М. (Округ №18)

I. Внести до "Кодексу законів про працю України" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971р., додаток до №50,ст.375;Відомості Верховної Ради України, 1992р., №22, ст.302) такі зміни:3.
1. Доповнити статтю 225 "Строки звернення до комісії по трудових спорах та порядок прийняття заяв працівника" частиною третьою в редакції: "У разі порушення суб'єктами господарювання всіх форм власності питань про виплату належної працівникові заробітної плати, він може звернутися до комісії по трудових спорах без обмеження будь-яким строком."
До статті 225 недоцільно включати нову частину, достатньо доповнити частину першу словами: "а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком".


Враховано
1. Частину першу статті 225 доповнити словами:
"а у спорах про виплату належної йому заробітної плати - без обмеження будь-яким строком".

4.
Частину третю статті вважати, відповідно, частиною четвертою.
-2- Н.д.Стоян О.М. (Округ №18)5.
2. Замінити назву статті 233 "Строки звернення до районного (міського) суду за вирішенням трудових спорів" назвою "Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів", вилучивши з найменування статті слова "районного (міського)".

Виключення з назви статті 233 слів "районного (міського)" є недоцільним, оскільки в тексті статті, а також статтях 221,231,232,234 ці слова залишаються.-3-Н.д.СтоянО.М.(Округ №18)


Враховано

Пропозиція
н.д. Моісе -
єнка В.М. буде
розглянута під час підготовки
проекту нової редакції Кодексу законів про працю України
6.
Доповнити статтю 233 "Строки звернення до суду за вирішенням трудових спорів" частиною другою в редакції: "У разі порушення суб'єктами господарювання всіх форм власності питань про виплату належної працівникові заробітної плати, він може звернутися до суду без обмеження будь-яким строком.
Статтю 233 доповнити новою частиною другою такого змісту:
"У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком".


Враховано


2. У статті 233:
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
"У разі порушення законодавства про оплату праці працівник має право звернутися до суду з позовом про стягнення належної йому заробітної плати без обмеження будь-яким строком".

7.
У частині третій статті 233 слово "другою" замінити словом "третьою".
8.
Частини другу та третю статті вважати, відповідно, частинами третьою та четвертою.
Частини другу та третю статті вважати, відповідно, частинами третьою та четвертою.
Враховано
У зв'язку з цим частини другу та третю вважати відповідно частинами третьою та четвертою;
у частині четвертій слова "частиною другою" замінити словами "частиною третьою".II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні