Назва: Про внесення доповнень до Закону України ''Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті''
Автор: Горбачов В.С.
Головний комітет: Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів і банківської діяльності

N
Редакція, прийнята в попередньому читанні*
Зауваження та пропозиції
Висновки, обгр.
Редакція, запропонована головним комітетом

0.
Проект
ЗАКОН УКРАЇНИПроект
(на заміну)
ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення доповнень до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"


Про внесення змін до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті"
1.
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
2.
І. Внести до Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 07.05.1996р. N184/96 Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996 р., N 28, ст.135) такі доповнення:


І. Частину другу статті 4 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N40, ст.364; 1996 р., N 28, ст.135) викласти в такій редакції:
3.
1. Частину 2 статті 4 викласти в такій редакції:4.
"Стаття 4.5.
У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України або третейським судом, створеним регіональними торгово-промисловими палатами позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.
-1- Н.д.Шаров І.Ф. (окргу №399)
Вилучити слова "чи іншим" і далі за текстом
-2- Н.д.Пухкал О.Г. (Округ №209)
Доповнити після слів "Торгово-промисловими палатами" словами "чи іншим уповноваженим арбітражем,"
Враховано


Відхилено

"У разі прийняття судом або арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України або третейським судом, створеним регіональними торгово-промисловими палатами, позовної заяви резидента про стягнення з нерезидента заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання нерезидентом термінів, передбачених експортно-імпортними контрактами, терміни, передбачені статтями 1 і 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується".
6.
ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.


ІІ. Цей Закон набуває чинності з дня опублікування.

* - Назви колонок таблиці подані в загальному значенні